De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger."

Transkript

1 SIDE 1 AF 14 Adresse: Christian 8.s vej 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: kr./år 468,25 MWh fjernvarme Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A B C D E F G B Besparelsesforslag Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

2 SIDE 2 AF 14 Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Energikonsulentens konklusion og kommentarer Da ejendommen er næsten nyopført er der ikke mulighed for etablering af energibesparelser. Ejendommen er opført efter nugældende bygningsreglement. Energimærket omfatter "Søhuset" Christian 8.s Vej nr A - 39 B og nr og Godthåbsvej nr A - samt Godthåbsvej nr. 12, 8600 Silkeborg. Ejendommen er opført i i henhold til BBR og er i god isoleringsmæssig stand. Der er ingen rentable forbedringsforslag til de isoleringsmæssige forhold. Der kan ikke foreslåes installering af vedvarende energi i form af solfangere eller solceller med de nuværende energipriser. Da ejendommen ligeledes opvarmes med fjernvarme er der ikke mulighed for installering af varmepumpe som primær forsyning. Poul Pedersen har deltaget som assistent ved registrering, opmåling, beregninger og indtastning af energimærket. Ved besigtigelsen var der ingen utilgængelige rum. Dog kan flere af bygningens konstruktioner ikke besigtiges da disse er lukkede konstruktioner. Derfor er de isoleringsmæssige forhold i disse konstruktioner ud fra udleveret tegningsmateriale. Det anbefales at foretage månedlige aflæsninger af varme-, vand- og elmåler. Herved er det muligt at registrere uregelmæssigheder i forbruget. Det oplyste varmeforbrug stammer fra udskrift fra Silkeborg Forsyning A/S

3 SIDE 3 AF 14 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Det flade tag (built-up tag) er gennemsnitlig isoleret svarende til 300 mm mineraluld, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Det flade tag (built-up tag) med tagterrasse over detailhandel er gennemsnitlig isoleret svarende til 300 mm mineraluld, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Ydervægge Tung ydervæg er udført som ca. 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af betonbagmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Let ydervæg består af 8 mm facadeplade med bagvedliggende 10 mm cementplade, 150 mm stålprofil med 150 mm minerealuld, 50 mm z-profil med 50 mm mineraluld og indvendig pladebeklædning, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Lette ydervæggge består af 8 mm facadeplade med bagvedliggende 10 mm cementplade, 150 mm stålprofil med 150 mm minerealuld, 50 mm Z-profil med 50 mm mineraluld og indvendig pladebeklædning, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Kælderydervægge mod jord i trapperum 1-2 og 3 er udført som 20 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 50 mm isolering og indvendig med isoleringsvæg med 70 mm mineraluld, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Kældervægge i trapperum 1 mod opvarmet rum til 12 grader består af 15 cm betonvæg. Vægge i trapperum 2 og 3 mod uopvarmet rum består af 15 cm betonvæg med 125 mm minerealuld udført på yderside af betonvæg, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Tung ydervægge er udført som ca. 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af betonbagmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Kælderydervægge mod jord under grillbar er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret indvendig og udvendig svarende til 50 mm polystyrenplader, i henhold til udleveret tegningsmatriale.

4 SIDE 4 AF 14 Vinduer, døre og ovenlys Alle vinduerne er udført i træ/ alu som er monteret med energiruder. Alle yderdøre er massive med isolering mellem udv. og indv. pladebeklædning Alle vinduerne er udført i træ/ alu som er monteret med energiruder. Alle yderdøre med ruder er monteret med energiruder, massive yderdøre er med isolering mellem udv. og indv. pladebeklædning Gulve og terrændæk Støbt beton omkring trapperum 1-2 og 3. Dæk mod kælder med gulvvarme er udført i slidelagsgulv med 12 mm gulvvarmerør 50 mm mineraluld og 200 mm insitu støbt betondæk, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Dæk mod p-kælder under detailhandel er udført med 15 mm gulvklinker 95 mm beton incl. slidelag 220 mm polystyren og 270 mm insitu støbt betondæk, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Kælder Kældergulv i trapperum 1-2 og 3 er udført i beton og slidlagsgulv. Gulve er isoleret med 150 mm Sundolitt under betonen, i henhold til udleveret tegningsmatriale. Kældergulv under grillbar er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen i henhold til tegninger, i henhold til udleveret tegningsmatriale.

5 SIDE 5 AF 14 Ventilation Ventilation Der er monteret central udsugning fra alle boliger. Der udsuges fra baderum og emhætte. Emhætter er udført med tvangsventilation. Aggregat er placeret på taget over teknikrum, og kanaler er fremført i lodrette skakte. Der er naturlig ventilation i trappeopgange. Bygningen regnes som normal tæt, da der er tæt dampspærre og tætningslister i alle vinduer og udvendige døre. Der er monteret central udsugning fra erhvervslejemål. Der udsuges fra køkken og toiletrum. Aggregat er placeret på taget, og kanaler er fremført i lodrette skakte. I grillbar er der monteret special udsugning fra storkøkken. Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele lejemålet i detailhandel. Der er indblæsningsventiler i butik og kontor og udsugning i butik og toiletter. Aggregat med modstrømsvarmeveksler er placeret i lagerrum. Bygningen anses for at være normal tæt. Køling Der er monteret køle- og fryserum i forbindelse med detailhandel. Aggregater er placeret i udhus. Forbrug er ikke indregnet, da der er tale om proces-el, og er afhængig at lejemålets anvendelse. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Veksler er placeret i teknikrum i kælder. Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlæggene i erhverv er opdelt i 5 separate anlæg placeret i hver erhvervslejemål. Hver anlæg er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Dog er lejemål i midten i stueetagen ikke færdigudført. Varmt vand Varmt brugsvand produceres i 2000 l varmtvandsbeholder, type Ajva, isoleret med 100 mm mineraluld. Beholder er placeret i teknikrum i kælder. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med

6 SIDE 6 AF mm isolering, og placeret i parkeringskælder og lodret i installationsskakte. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix i hvert lejemål. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er i hvert lejemål monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Fordelingssystem Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna. Den primære opvarmning af erhvervslejemålene sker via gulvvarme i opvarmede rum. Til hvert rum er fremført gulvvarmeslanger placeret i gulv. Rør er tilsluttet fordelerrør i teknikrum for hvert lejemål. Lejemål i midten i stueetagen er ikke færdigudført. Varmefordelingsrør i teknikrum er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. På varmefordelingsanlæg i hvert lejemål er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Alpha 2. Automatik Til styring af korrekt rumtemperatur er monteret automatiske rumfølere i de enkelte opvarmede rum. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Til styring af korrekt rumtemperatur er monteret automatiske rumfølere i de enkelte opvarmede rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.

7 SIDE 7 AF 14 Vedvarende energi Solceller Der er ikke monteret varmepumpe. Der er ikke monteret solceller. Varmepumper Der er ikke monteret varmepumpe, da ejendommen opvarmes med fjernvarme. Der er ikke monteret varmepumpe, da der er installeret fjernvarme. Solvarme Der er ikke monteret solvarme i bygningen. Der er ikke monteret solvarme. El Belysning Belysningen i trappeopgange og svalegange består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Belysningen i gangarealer, depotrum og teknikrum i kælder består af 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i grillbar består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen i kælderrum og kontor/toilet under grillbar består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. I stueplan og kontor på 1. th. er lokalerne ikke færdiglavet, og der er på nuværende tidspunkt ingen belysning, men der regnes med ovennævnte belysning. Belysningen i kontor på 1. tv. består af nedehængte armaturer med almindelige glødelamper. Belysningsanlæggene i detailbutik herunder lager, kontor m.m. består af 1-rørs armaturer

8 SIDE 8 AF 14 Andre elinstallationer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen i gangarealer består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. I parkeringskælderen er moneret 5 stk. kulilteblæsere, Flâkt-woods. Forbrug til disse er ikke indregnet i elforbruget.

9 SIDE 9 AF 14 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 2010 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 5243 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 2342 m² Opvarmet areal: 7585 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,50 kr. pr. kwh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

10 SIDE 10 AF 14 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Christian 8.s vej 37 kl. tv. lager/toilet i kælder (Sunset) ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: 1 Christian 8.s vej 37 kl.th. Teknikrum ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: 46 Christian 8.s vej 37 st.tv. Detailhandel (Sunset) ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: 1 Christian 8.s vej 37 st. th. Detailhandel (pt. uudnyttet) ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: 2 Christian 8.s Vej 37 1.tv. kontor og liberale erhverv ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: 6 kontor og liberale erhverv Christian 8.s Vej 37 1.tv. kontor og liberale erhverv ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: 7 Christian 8.s Vej tv. 4 værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.:17 Christian 8.s Vej th. 3 værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.:18 Christian 8.s Vej tv. 4 værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 28 Christian 8.s Vej th. 3 værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.:29 Christian 8.s Vej tv. 4 værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.:39 Christian 8.s Vej th. 3 værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 40 Christian 8.s Vej 39 A Detailhandel (pt. uudnyttet) ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: 3 Christian 8.s Vej 39 B Detailhandel (pt. uudnyttet) ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Christian 8.s Vej 41 st. th. Detailhandel (pt. uudnyttet) kr. Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.:8 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: kr kr.

11 SIDE 11 AF 14 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 10 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 11 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 12 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 13 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 19 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 20 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 21 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 22 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 23 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 24 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 30 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 31 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 32 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 33 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 34 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 35 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 SIDE 12 AF 14 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 42 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 43 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 44 Christian 8.s Vej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 45 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 14 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 15 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 16 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 25 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 26 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 27 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 36 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 37 Godthåbsvej værelses Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 38 Godthåbsvej 10 A kl. Teknikrum i kælder ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: 48 Godthåbsvej 12 st. Detailhandel (Kivi) ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

13 SIDE 13 AF 14 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til:

14 SIDE 14 AF 14 Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere Energikonsulent Firma: Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS Adresse: Thrigesvej Ikast Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 11 Adresse: Tuborg Boulevard 18 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-296248-021 Energikonsulent: Mikael Weiling Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Borups Plads 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-065421-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Ejgårdsparken 1 Postnr./by: 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-017241-001 Energikonsulent: Karsten Mehlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Rymarksvej 29 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-475123-001 Energikonsulent: Christian Lundstrøm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Godthåbsvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-047576-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere