Referat af beboermøde i Den Sønderjyske By vedr. år 2013 Mødet blev afholdt den 22. januar 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af beboermøde i Den Sønderjyske By vedr. år 2013 Mødet blev afholdt den 22. januar 2013 kl. 19.00 20.45"

Transkript

1 Referat af beboermøde i Den Sønderjyske By vedr. år 2013 Mødet blev afholdt den 22. januar 2013 kl Valg af dirigent og referent Formanden, Torben Brabrand, bød velkommen og foreslog, at Jørgen Hemmingsen, Bosam, blev dirigent og at referatet blev taget af den gamle bestyrelse i fællesskab. Jørgen accepterede valget og konstaterede at mødet var indkaldt ifølge reglerne. Derefter gav han ordet tilbage til Torben. 2. Beretning og fremtidig virksomhed Torben indledte med at takke den gamle bestyrelse, Laila, Bent, Søren, Bjarne og suppleanterne, Charlotte, Jette og Phillip for det store arbejde, der er leveret i løbet af året. Også tak til revisor Dorit Godsk Jørgensen. Beretningen er delt op i to dele og Søren Berg vil tage sig af en del af den. Endelig vil Phillip vise et glimt af den ny hjemmeside, som er på vej. Årets arbejde i bestyrelsen har været præget meget af et ekstremt dårligt samarbejde med den nye ledelse i PrivatBo (PB), Kirsten Thøgersen (KT) og Ulla Andersson. Specielt samarbejdet med KT har været grotesk, idet vi på ingen måde har kunnet etablere en dialog med hende, hvor afgivne løfter ikke er blevet brudt efter kort tid eller hvor sandheden er omgået. Tidligere problemer med direktører i PrivatBo (Georg Schmidt) er for ingenting at regne mod KT s facon og holdninger. KT s grundsynspunkt er, at lejerne tidligere har haft det alt for godt dvs. at administrationen nærmest har handlet efter reglerne i alment boligbyggeri. Nu er linjen lagt efter reglerne for udlejning af privat boligbyggeri og kursen er sat efter det niveau, som de værste bolighajer i det private boligmarked kan finde på. De oprindelige gode hensigter og holdninger til samspillet med lejerne i den gamle Frederiksberg Boligfond (FB) er totalt slettet, såvel i handling som på hjemmesiden. Desværre har såvel bestyrelsen i FB som PB ikke grebet ind i KT s måde at drive PrivatBo på, trods de folkevalgte bestyrelsesmedlemmers kamp for det modsatte. En af årsagerne kan være, at der er ekstrem fokus på økonomien, da nogle oversmarte bestyrelsesmedlemmer for nogle år siden er indgået i nogle risikable rentespekulationer, som er gået helt galt. Det koster fonden en formue hvert år og kan ikke ændres de næste år og der er kun en part til at betale: lejerne. Det er meget utilfredsstillende hele tiden at leve med konsekvenserne af, at det går skidt i fonden, når man ved, at driften går fornuftigt, men at spekulationer i finansverdenen trækker det hele ned. Derfor er det helt nødvendigt, at såvel Bosam som beboerrepræsentationen (BBRep) holder meget nøje øje med alt, der kommer fra PrivatBo også fordi der ofte er fejl i materialet. Det har desværre også medført, at den planlagte vedligeholdelsesplan heller ikke har kunnet blive drøftet/igangsat endnu. Helt grundlæggende er der to helt forskellige 1

2 holdninger til prioriteringen og til begreberne vedligeholdelse (som PB skal betale af de bestående midler) og nyinvesteringer (som kan lægges direkte på huslejen). Et eksempel er vores vinduer, hvor vi mener, at en vedligeholdelse ved udskiftning af en del af bundrammerne er fint nok, men i stedet foreslår PB en total udskiftning af vinduer (lejeforhøjelse). Det er vigtigt, at dialogen kommer i gang, for ejendommens forfald er synligt for os alle og det gør det ikke bedre, at der samtidig spares på den almindelige udvendige vedligeholdelse, som beboerne har indbetalt midler til, som ikke bliver brugt. BBRep forsøger af mange forskellige veje at få en fornuftig dialog i gang, men indtil nu er det ikke lykkedes. David Parna er blevet bortvist og Erik Romme er blevet degraderet til seniorinspektør uden portefølje. Arbejdsklimaet i PrivatBo skulle efter sigende være særdeles dårligt og betegnes: management by fear! Ved flytning er hovedreglen i den seneste tid, at der istandsættes så meget som lovgivningen tillader, ofte med nyt køkken og bad, men det medfører, at vores huslejer stiger kraftigt hver gang. Hvis nuværende lejere selv ønsker at istandsætte deres lejlighed, kan de stadig finansiere det selv, men hvis PrivatBo skal gøre det, så advarer vi meget kraftigt mod de tilbud, der kommer. Dels er håndværkerpriserne meget høje og dels ydes der tilsyneladende ikke sparet vedligeholdelse længere. Sidstnævnte betyder for en konkret lejlighed en forskel i byggeprisen på ca kr. og det nærmer sig bondefangeri! Uforståeligt, når nu nuværende lejerne ønsker at gøre en positiv forbedring af FB s lejlighed?? Vi er meget glade for Bosam, som er vores gode og skattede vogter overfor den værste galskab fra PB/KT, men desværre har KT netop varslet, at man fra deres side ønsker at forhandle med de enkelte ejendomme i stedet for igennem Bosam. Det sidste ord er ikke sagt endnu, men vi håber, at den gamle ordning fastholdes. Skybruddet i 2011 kostede en masse penge og en masse bøvl. Mange andre bl.a. Frederiksberg Kommune har taget ved lære af det og er ved at forebygge eventuelle skader fra kommende skybrud. FB/PB har, efter det oplyste, ikke skænket det en eneste tanke, for (citat): Der går nok lang tid før der kommer et nyt. De fleste andre tror noget andet! Lilian på kontoret er blevet erstattet af en ekstra gårdmand, da det betyder lidt mere fleksibilitet i arbejdet. Det er primært Bjørn, der passer kontoret. Der er tiltrådt en ny mand, Jesper. Han er primært i Sønderjyllandsgården. En bøn fra ejendomskontoret: alt for mange anbringer storskrald andre steder, end hvor det skal være. Hvis ejermanden findes, medfører det en regning. Hvis ikke ejermanden findes, så koster det os alle sammen penge. Derfor: Hjælp din nabo og andre med at gøre det rigtigt. Det anbefales også, at ejendomskontoret skilter storskralpladsen meget bedre! 2

3 DET POSITIVE: FB s bestyrelse har accepteret, at stuelejligheder med have i fremtiden først tilbydes de nuværende lejere i DSB, som er skrevet op til en stuelejlighed. Der vi i løbet af februar komme brev rundt til alle og den 27/2 afholdes informationsaften i Værestedet kl. 19. Alle lejeres husleje nedsættes pr. 1. februar 2014 med 42,64 kr. pr. lejlighed. BBRep har nemlig afsløret PB i ikke af sig selv at stoppe opkrævningen af den ekstra leje for linoleum og legepladser på det forudbestemte tidspunkt. Endnu et eksempel på en fejl og en grund til, at der bruges mange kræfter på at kontrollere alt, der kommer derinde fra! Der optages forhandlinger nu sammen med Bosam om en evt. tilbagebetaling af for meget indbetalt husleje. ARRANGEMENTER I 2013 Følgende arrangementer har været afholdt: Sommerfest, hvor man som noget nyt havde en beskeden egenbetaling. Vejret var med os og alle de spændende nyheder på mad og legefronten blev godt modtaget. Vi er meget taknemmelige for al den hjælp, vi fik fra forskellige frivillige. Tusind tak og kom gerne igen! Senior turen gik til KB Hallen, hvor den nye direktør for KB fortalte om hændelsen, forløbet siden og udsigterne for en løsning. Der blev spist en god frokost i restaurant Granen, som kan anbefales. Kunst på Christiansborg var en type arrangement, hvor deltagerne selv mødte op. Det var uhyre interessant, ikke mindst for lettere kunstinteresserede deltagere. Undervejs hørte vi også anekdoter om det virkelige liv på Borgen og vi var inde og se diverse interessante lokaler. Fin, fin tur og tak til Charlotte. Samarbejdet med Ejendomskontoret har fungeret godt i årets løb og Torben takkede Bo og hans svende. I 2013 har vi modtaget sponsorbidrag til vores arrangementer af C&G (VVS), 3 EL (vores elinstallatør), Vinzenz Tømrerfirma og PrivatBo. DET NYE ÅR Vi håber, at dialogen og arbejdet med DV planerne tager fart. Det er ønsket, at der bliver en involvering af interesserede beboere i forskellige arbejdsgrupper. Det vender vi tilbage til. Der vil søges om mulighed for, at stuelejligheder med træ terrasse kan få lov til (på egen regning) at opsætte markise. Dette drøftes med de enkelte lejere, når godkendelse fra kommunen foreligger. ARRANGEMENTER 2014: Søndag den 2/3: Uge 15: Fastelavn Arrangement ud i det blå 3

4 Fredag den 29/8: Uge 37: Uge 46: Søndag den 30/11 (eftermiddag) Sommerfest Nyt arrangement ud i det blå Senior udflugt GOD JUL i Værestedet Miljøet i- og omkring Den Sønderjyske By (v. Søren Berg) Da der er mange faktorer som påvirker mennesker, dyr, bygninger, veje mm. har jeg valgt at opdele beskrivelsen af miljøet og de forandringer som pågår, i 2 afdelinger: Internt og Eksternt. Den interne beskrivelse gælder for alle, som bor her og matriklen med bygninger etc. Den eksterne handler om alle de fysiske forandringer som kommer udefra, og som påvirker vores måde at leve på her i bebyggelsen. Hvad sker der lige nu? Internt: Fugtproblemer i sokkel Asfaltbelægning revnet Kloakker Beplantning på fællesarealer (roser, træer, plantekasser, lejepladser) Låger ind til gårdene Skralderum Eksternt: Nedrivning og byggemodning på Falkonergårdens Gymnasium. Status. Intensiv busdrift på vejene i- og omkring Den Sønderjyske By. Gymnasieelevers færden i området. Asfaltbelægning på veje ødelagt/revnet Gennemkørende trafik Affredning af KB Hallen Forandringer kan ske på forskellig hvis: naturkræfter nedbryder menneskeskabte ting, efterhånden som tiden går, - og mennesket ændrer med sin adfærd også naturen. Så der vil uafværgeligt ske forandringer med vores sted at bo og vores nærområde. I og med, at vi har fugtproblemer, er det fornuftigt at bibeholde den høje grad af beplantning, som ved regnskyl kan opsuge meget at vandet. Tak til Bo som har fået plantet 525 nye rosenbuske! Fugtproblemer kan også imødegås ved at vedligeholde asfalten i gården, da en krakeleret asfalt ikke kan bortlede vandet til kloakkerne effektivt nok. Mht. trivsel og privatsfære, bliver vi jo i høj grad påvirket af trafikstøj, gennemkørsel og uvedkommendes færden i gårdene (skoleelever og andre, som tager smutvejen). Vores skralderum har fået tag på, og det er jo dejligt, nu mangler vi bare døre med lås. 4

5 Hvad kommer der i fremtiden? Internt: D/V (Drift - og vedligeholdelse) planer? Vi afventer stadig et udspil fra PrivatBo. Eksternt: Ny stor hal på Falkonergården = flere elever = mere trafik og støj Mega multihal i stedet for KB Hallen: dette projekt vil virkelig sætte sit præg på området. Først skal KB Hallen rives ned og grunden byggemodnes, en monsteropgave som vil medføre støj og tung trafik på alle veje. Når byggeriet så går i gang, vil der komme ny støj fra tilkørsel af materialer, håndværkere mv. Alt i alt skal man nok beregne 2 år til det. Når så den nye superhal er klar, vil der være en voldsomt øget trafik af besøgende til diverse arrangementer, fra boksekampe til rockkoncerter. Der vil være en konstant cirkulering af biler som søger parkering og gennemgang af folk til eller fra diverse arrangementer. Hvad kan vi gøre? Internt: Der kommer en ny bestyrelses sammensætning i Frederiksberg Boligfond i løbet af foråret, og vi kan håbe på, at de gør noget ved PrivatBo s håndtering af D/V planerne. Eksternt: Vi kan gøre os synlige i medier og hos beslutningstagere. Vi kan sætte os ind i regler og tidsfrister. Vi kan oprette et arbejdsudvalg. Vi kan oprette en facebook gruppe. Det, som vi skal have belyst, er, om det er forandringer som vi har glæde af, kan leve med, eller overhovedet ikke acceptere. Når vi har taget stilling til det, har vi et moralsk ståsted, som gør det nemmere at forklare og argumentere for vores synspunkt. Så når vi drøfter miljø og livsvilkår her i DSB, er det vigtigt, at vi ved, hvor vi står (lejere og borgere), og hvem vi skal have i tale, hvis vi ønsker at blive hørt. Magtstrukturer: Internt: Lejerne (jer) betaler for at bo her Frederiksberg Boligfond ejer byggeriet, bestyrelse sammensat af repræsentanter fra politik, organisationer og lejere. Administrationen køres af PrivatBo, som ejes af Frederiksberg Boligfond og Københavnerfondene (50/50) Vi er underlagt loven om privat udlejning = kapitalistisk tilgang = penge frem for alt. 5

6 Beboerrepræsentationen repræsenterer lejerne. Eksternt: Borgerne (jer) betaler skat for at bo her, og vælger hvert 4. år en ny Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplaner (Borgmester Jørgen Glenthøj) Lokalplanen effektueres af By - og Miljøudvalget. (Formand: Jan E. Jørgensen ) Daglig drift og vedligeholdelse udføres af By og Miljøområdet (Direktør Ulrik Vinge) Skal vi have indflydelse på vores miljø og dermed glæde ved at bo her, så må i stå sammen og holde på vores ret og komme med konstruktive løsninger. Og som alt andet her i den moderne verden, så handler det om SYNLIGHED og handling. NY HJEMMESIDE (www.sonderjyskeby.dk) Phillip viste en demo af den kommende forside på en ny hjemmeside. Meningen er, at den bliver mere levende og løbende ajourført, så den for alvor bliver et værktøj mellem BBRep og lejerne. Det ventes, at der går en måned tid, før vi er endeligt køreklar. Siden vil blive forsynet med en interaktiv side, så der kan føres en dialog. Der vil blive opsat meddelelse på alle opslagstavler, når man er klar. Der var nogle enkelte spørgsmål til beretningen: Kan vask og WC udskiftes med midler fra vedligeholdelseskontoen. JH svarede, at det burde man kunne, specielt når der står så mange penge på kontoen, men tal med BO En lejer deltager i kommunens møde om skybrudskonsekvenser den 23/1. Dejligt, hvis BBRep kan få en tilbagemelding Hvordan får vi gang i samarbejdet med PB igen? Det er ikke til at vide, men alt forsøges. En lejer foreslog, at vi søgte erfaringer fra andre tilsvarende byggerier, som har fået renoveret, f.eks. Brumleby på Østerbro eller Carlsbergs gamle boliger. Godt forslag. Taget ad notam. Forslag: Prøv at søge fondsmidler til nye låger. God ide, som forsøges Der blev udtrykt stor glæde over planerne for en genoplivning af hjemmesiden og et stort ønske om, at den bliver meget aktiv og ajourført, så den hele tiden er aktuel. Det er planen og vi har anskaffet en nye, mere smidig platform af samme grund. Låger til gårdene skal godkendes og man kan vel ikke forestille sig andet, end at lejerne skal betale? Godkendelse er nødvendig (både hos PB og i kommunen). Økonomien skal først belyses fuldstændigt, men lejerne kommer givet til at deltage. De kommende parkeringsudfordringer blev drøftet. BBRep vil søge at komme på forkant, dels med KB Hallens ledelse, lokalplaner og evt. søge om P forbud på vores veje for fremmede. Det blev foreslået, at der blevet lavet en slags facebook gruppe til drøftelse af aktuelle temaer og spørgsmål/svar i hverdagen. BBRep er helt enige og det vil blive undersøgt. 6

7 Beretning blev godkendt. 3. Årsregnskab Regnskabet har været ophængt i alle ejendomme i ca. 10 dage og enkelte eksemplarer blev uddelt. Desværre var søjlen med sidste års tal gledet ud, men det vil der blive rådet bod på næste år. BBRep var selv glade for, at resultatet var vendt fra et underskud på ca kr. til et overskud på ca kr. Regnskabet blev godkendt. Forsamlingen tog ad notam, at beløbet til beboerrepræsentationens arbejde fortsat skal satsreguleres. Senest for 2014 med kr. 3,- årligt, så beløbet udgør kr. 336,- pr. lejemål. Forsamlingen tilsluttede sig også, at beløbet fortsat satsreguleres pr Valg af beboerrepræsentanter, suppleanter og revisor Den gamle bestyrelse stiller op igen. Af de tre suppleanter genopstiller de to, da Jette Løvdahl ønsker at trække sig. Alle blev genvalgt. Bestyrelsen sammensættes af: Torben Brabrand, Bjarne Vang, Laila Eltong, Bent Christensen og Søren Berg. Suppleanter er: Charlotte Eisenhardt og Phillip Dorin Hansen. Dorit Godsk Jørgensen blev genvalgt som revisor med applaus. 5. Indkomne forslag Ingen forslag indkommet. 6. Eventuelt Kan der ikke investeres i nogen pæne juletræer til Jul? Bo svarede OK. Omkring varslingen om rydning af uvedkommende genstande, bl.a. i cykelkældre, blev det præciseret, at cykler og barnevogne er OK. Alt andet bør fjernes. Kan der ikke investeres i automatisk tænding af lyset på trapperne. God ide, men det koster og lejerne skal helt sikkert medbetale. Kan vi ikke få indført sparepærer? Der burde være sparepærer de fleste steder. Der efterlyses en ekstra tørretumbler. Bo vil kigge på det og gjorde i øvrigt opmærksom på, at man pt. kigger på et nyt kortsystem, da det gamle ikke længere kan suppleres. Der blev uddelt fortjent ros til ejendomskontoret for snerydningen Der blev gjort opmærksom på, at for mange cykler på fortovet og at det er farligt. Vi kan ikke gøre så meget andet end at opfordre alle til at protestere direkte til synderne, når man møder dem. 7

8 Beboermødet blev afsluttet med en tak for fremmødet og god ro og orden til alle og til Jørgen Hemmingsen for indsatsen som dirigent. Referat: BBRep, Dato:

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere