Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek"

Transkript

1 Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel af procesværktøjer. Det er vigtigt at foretage de rette valg fra starten, fordi en gennemført renovering gør, at der går lang tid inden der foretages yderligere tiltag. Den byggetekniske faglighed er imidlertid ikke tilstrækkelig, for at få et vellykket renoveringsprojekt. Processen, innovationen og formidlingen er mindst lige så vigtige faktorer. Siden opstarten har E+ AS investeret betydeligt i mange udviklingsprojekter. De tre samarbejdspartnere Ronby.dk, Ekolab og Krydsrum Arkitekter er derfor efterhånden nået dertil, hvor konceptet skal sælges til bygningsejerne. Der skal kommercialiseres og skabes et marked for helhedsorienterede energirenoveringer, som både er kloge og bæredygtige indenfor økonomi, miljø og socialt. For E+ AS er missionen, at få så meget som muligt med, når man alligevel er i gang og har stilladset oppe. Det er æstetikken, komforten, energien og det er bæredygtighed generelt, som skal optimeres. Resultatet af udviklingsprojekterne er bl.a., at der er udviklet en værktøjskasse med procesværktøjer, analyseværtøjer og detailløsninger. Energibesparelsen sælger sjældent sig selv. Det handler om at skabe forventninger til bo-oplevelse og efterfølgende at indfri en oprigtig oplevet merværdi. Det handler også om æstetik og rumoplevelse, og om at give folk oplevelsen af, at de får en bedre lejlighed. Man er nødt til at sælge helhedsrenoveringerne på værdier for både ejer og lejer samt evt. administrator. For lejeren handler det om komfortforbedring, for ejeren om værdiforøgelse på ejendommen og for administratoren en forbedret situation for drift og vedligehold. E+ AS har erkendt, at hvis de ikke kommer til interessenterne med noget konkret via analyser, visualiseringer og fremvisninger, så går processen i cirkler. Der tilstræbes jo at gennemføre en ombygning i bygningsmæssig forstand, men inden skal der faktisk også igangsættes en mental ombygning hos interessenterne. Derfor er man nødt til at vise muligheder og konsekvenser og dermed få skabt flest mulige erkendelser. Og dette skal af hensyn til alle interessenter ske så tidligt i processen, som muligt. Gør man ikke det, så skabes der ikke særligt ambitiøse løsninger, erfarer E+AS. Alle parter er interesserede i en kort proces, og hele øvelsen består således i at nå frem til de rigtige erkendelser, så hurtigt som muligt. E+ AS har derfor udviklet et beregningsprogram ERT, som i den indledende dialog kan indikere hvad projektet koster, hvor stor energiforbedring der er tale om, hvor meget CO2 der spares, og hvor meget indeklimaet forbedres. Det stimulere opstartsfasen, men det er samtidig afgørende at fastholde fokus på formidlingen under hele processen. I efterfølgende artikler, og værktøjer fremvist på kan man søge yderligere viden. Værktøjet ERT- indledende analyse til EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange muligheder og det er vigtigt at foretage de rette valg fra starten. Ekolab aps har derfor i E+ AS regi udviklet screeningsprogrammet ERT. Et stort antal kombinationer af energisparertiltag kan med værktøjet gennemgås på kort tid for interessenterne. Analysen kan derfor tilbydes til en meget lav pris ved de indledende afklaringer. ERT kommer med en prisindikation på valgte kombinationer af energisparertiltag og beregner hvor stor den årlige energibesparelse vil være. Dermed kan totaløkonomi og husleje beregnes for at finde bedste kombina- Side 1 af 6

2 tion af tiltag. Totaløkonomien beregnes med en NU-værdi, som samler alle udgifter og besparelse til en værdi i dag. Der er alternativt en Energisparepris som udtrykker hvad det koster at spare en kwh, og denne sammenlignes med dagens energipriser og skønnede fremtidige priser. Der vises miljøpåvirkningen set over 20 år ved de valgte tiltag, under hensyntagen til at varme og el ikke tæller ens i miljøberegning. Der tages ligeledes hensyn til indlejrede energi i nye materialer, som reducerer den reelle energi- og miljøforbedring. En meget vigtig ting at have for øje ved en energirenovering, er påvirkning af den oplevede komfort i lejlighederne. Dette indikeres derfor også med et pointsystem, som sætter kvaliteten på enkelttiltag og kombination af disse tiltag. I sammenhæng med dette kan der vurderes på en såkaldt komfortsats, som er huslejestigningen fratrukket energibesparelsen. Endelig beregnes ændringen af energimærke for ejendommen, fordi det i stigende grad indregnes i ejendommens værdiforøgelse ved energirenovering. Figur 1: Resultatark et i ERT Screendump som viser økonomiberegninger, energi- og miljøberegninger og beregning af komfortfaktoren (passer til case nedenfor i situation 5) Figur 2: Energimærkning Viser et skøn på den oprindelig bygnings energimærke og ændring på energimærke efter gennemførelse af energisparetiltag (passer til case nedenfor i situation 5) Side 2 af 6

3 Figur 3: Simpel energisparepris Viser energisparepris ved en samlet renoveringspakke (passer til case nedenfor i situation 5). Det ses at der er fornuftig energi i tiltagene for el er der en lavere pris på at spare end at købe en kwh allerede ved de nuværende priser og for varme med fremtidig energipris Case - eksempelberegning på helhedsrenovering Nedenfor ses eksempler på resultaterne af forskellige niveauer af renovering. Casen har taget udgangspunkt i en ejendom i Aarhus, Mønsgade 16. Ejendommen indgik sammen med andre ejendomme i et udviklingsprojekt (støttet af markedsmodningsfonden) om helhedsrenoveringer. Der er konkret i april gennemført en renovering med fællestiltag omhandlende ny højisoleret tagkonstruktion med integreret solceller, nye lavenergivinduer og udvendig facadeisolering på gårdsiden. Der kan af lejerne suppleres med individuelle tiltag i form af decentral mekanisk ventilation og indvendig facadeisolering mod gadesiden. Der er valgt følgende kombinationer af tiltag i et spænd fra det typiske til den mere omfattende energirenovering: Med ERT kan der beregnes en lang række kombinationer af tiltag og vurderes på konsekvenserne ved sammenstilling af resultaterne efter eget ønske. Der er nedenfor vist energibesparelsen i kombination med ændring på energimærket, energireduktionen inkl. fradrag for nye materialers bunden energi i kombination med CO2 reduktionen - og endelig husleje fratrukket energibesparelsen i kombination med pointgivning af komfortforbedringen. Formålet med kurverne er at vise sammenhæng i en helhedsrenovering mellem økonomi, energibesparelser, miljøforbedring og komfortforbedring. Spring og hældning af kurverne er selvfølgelig afhængig af de valgte kombinationer. Kurverne er ikke et direkte output af ERT, men resultaterne er hentet fra en kørsel af de forskellige kombinationer i ERT. Side 3 af 6

4 Figur 4a : Sammenhæng energiforbrug, energimærke og husleje Viser forskellige konsekvenser ved forskellige niveauer af energirenovering. Afhængig af kombinationerne vil kurverne have varierende forløb og i dette tilfælde ses at husleje kan holdes uændret ved yderligere tiltag (pga. øget energibesparelse). Energimærke ændring fra D til tæt på BR10 ses også. Figur 4b: Sammenhæng energiforbrug og CO2 set over 20 år Fuldt optrukne kurver viser resultatet når ERT har indregnet den bundne energi og miljøbelastning i de anvendte materialer til renoveringen. Som det ses så begrænses CO2 reduktionen mere end energibesparelsen. Årsagen er at der indregnes omlægning af energiforsyningen og forskel i CO2 belastningen ved el og varme Figur 4c: Sammenhæng komfortsats og komfortforbedring Kurven for komfortsatsen (blå) er huslejestigningen ved forbedringer fratrukket energibesparelsen. Komfortforbedringen er et pointtal beregnet ud fra kombinationen af tiltag. Som det ses i dette tilfælde følges sats og forbedring indtil de ambitiøse renoveringer indtræder. Ved disse opnås en uændret forbedring ved lavere sats Side 4 af 6

5 Detaljeret justering af økonomiske forudsætninger ERT er bygget op omkring et bagvedliggende beregningsark, der giver mulighed for at gå i dybden med forskellige dele. Nedenfor ses fx økonomiberegningen, hvor der kan ske en fordeling af anlægsomkostninger mellem ejer og lejer. Bygningsmæssige forbedringer som ikke energimæssige tiltag, som fx nyt køkken eller badeværelse eller altan, kan tilføjes. Derved tages alt det ønskede med i den samlede projektøkonomi, og der opdelt mellem vedligeholdelse og forbedringer. Der kan indledningsvist laves en hurtig beregning, som viser det økonomiske potentiale ved energirenovering ud fra aktuel husleje og den potentielle husleje baseret på erfaringer for område og bygningstyper. Endelig kan der beregnes, hvad der kan opnås af tilskud ved salg af energibesparelser til energiselskaber. Programmet har i øvrigt en række supplerende ark, som beskriver de enkelte renoveringstiltag og materialer dybere. Disse bringes kun i anvendelse efter behov til at uddybe de forskellige løsninger. Figur 5 Økonomiske forudsætninger. Der ses af screendump en potentialeberegning for investeringen og økonomien for den valgte kombination af energisparetiltag (fra case) i sammenhæng med de valgte lånebetingelser. Ved beregningen kan der justeres på fordelingen af udgifter mellem ejer og lejer. Side 5 af 6

6 Hurtig tilpasning til den aktuelle case ERT beregneren er opbygget på en standardbygning, men kan i en vis udstrækning tilpasses de aktuelle forhold. Der er gennemført en meget grundig kontrol af energibesparelsesberegninger ved sammenligning med BE10 ved forskellige bygningstyper og energimæssig stand. Der er løbende foretaget tilpasninger af resultaterne, således der kan håndteres relativ stor variation, men udgangspunktet er ældre etageejendomme med en typisk dårlig stand mht. energi og komfort. Figur 6 ERT standardbygning. Der er anvendt en bygning på 5 etager og 5 opgange som udgangspunkt for beregningerne. Nogle energisparetiltag er ikke påvirket af beregning på en bygning med afvigende forhold, mens andre tiltag vil få mere eller mindre betydning. Den aktuelle bygning kan derfor indtastes se fig. 7 Indledningsvist er behovet for inddata meget begrænset, og gør det derfor hurtigt at komme i gang med beregningerne. Etageareal, antal opgange og antal etager sammen med energipriser og huslejeforhold er basisoplysninger, som kan tilpasses. Ud over dette kan der anføres oplysninger om byggepladsudgifter, rente og belåningsperiode. Endelig kan der anvendes fremskrivninger på energiprisstigninger. Figur 4: Inddata Ændring af de vigtigste forudsætninger kan ske en relativ hurtig tilpasning af aktuelle forudsætninger indenfor bygningsform, økonomi og energipriser Side 6 af 6

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 Dagens program Del 1A - 30 min JL Overordnet perspektivering af bæredygtigheden ved MBA/SVEN Del 1B - 30 min JRL En gennemgang

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere