Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019"

Transkript

1 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

2 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til konverteringsskemaet 2019

3 Indhold 1. Før du går i gang med Konverteringsskemaet Hvem skal indsende et konverteringsskema? Sådan tilretter du dine marker i IMK Tilknyt markkort Hvis du ønsker at tegne mindre end det registrerede tilsagn Mulighed for at nedskrive tilsagnet uden krav om tilbagebetaling Sådan udfylder du siden Tilsagn Hvis du opdeler marker Behandling og offentliggørelse af data Indsamling og offentliggørelse af data Brug af data i konverteringsskemaet Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? Anvendelse af oplysninger fra Konverteringsskemaet og offentliggørelse af data Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til Konverteringsskemaet

4 1. Før du går i gang med Konverteringsskemaet 2019 I 2019 skal indtegningen af de eksisterende tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, der er givet fra 2015 (også dem der er givet i 2015 med bagudvirkende kraft fra 2014) og frem leve op til den geospatiale ansøgning. Det omfatter således alle tilsagn med type 66 og 67 og ikke øvrige tilsagn. Det betyder, at der skal være fuld overensstemmelse (1:1) mellem det indtegnede tilsagn i Miljø. Og fødevareministeriets Internet Markkort (IMK) og det registrerede tilsagn. Kravet om 1:1 kommer fra EU-Kommissionen, men Landbrugsstyrelsen forventer, at de nye regler på sigt både vil medføre hurtigere udbetalinger, fordi det fører til hurtigere og mere automatisk behandling af udbetaling af tilskud, samt medvirker til at reducere antallet af fejl ved kontrollen. I første omgang betyder det dog, medfører at nogle landmænd i 2019 skal tilpasse tilsagnsmarkerne til de nye krav om 1:1. Se i afsnit 1.1 om du er blandt dem der skal udfylde et konverteringsskema. Vi arbejder med to forskellige udtryk, når vi taler om tilsagnsmark og tilsagn. Tilsagnsmarken er den mark, som er indtegnet i IMK. Tilsagnsarealet er det areal, som er i dit registrerede tilsagn. Tidligere kunne tilsagnsmarken godt være fx 10 ha, og tilsagnsarealet være 8 ha. Denne forskel på tilsagnsmarken og tilsagnsarealet kalder vi luft" i tilsagnet. Fremover skal tilsagnsmarken og tilsagnsarealet være ens. Der må ikke længere være forskel mellem tilsagnsmarken og tilsagnet. I konverteringsskemaet, skal du derfor tilpasse marken, så de ikke støtteberettigede områder tegnes ud af marken. Da det tidligere har været muligt at have en større indtegning i IMK end det registrerede tilsagn ( luft i tilsagnet ), er der nu nogle tilsagn, hvor luften skal tegnes ud. Det er nødvendigt, så der bliver fuld overensstemmelse mellem den indtegnede tilsagnsmark i IMK, og det registrerede tilsagn. Formålet med konverteringsskemaet er, at få denne luft i tilsagnet fjernet. Det betyder, at du skal tegne de delområder ud af marken, der ikke lever op til betingelserne for tilsagnet. Se reglerne for, hvad der kan indgå i det støtteberettigede areal i kapitel 5 i vejledning om tilskud til.konverteringsskemaet skal kun udfyldes i Du kan ikke i konverteringsskemaet opskrive dit tilsagn. Hvis der er mere areal i marken end i det registrerede tilsagn, som lever op til tilsagnsbetingelserne, kan du altså kun tegne tilsagnsmarken, så størrelsen svarer til det registrerede tilsagn, også selv om det betyder, at du skal tegne noget areal ud, der eller kunne leve op til tilsagnsreglerne. 4 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til konverteringsskemaet 2019

5 Fællesskemaet 2019 vil være låst, for anmodning om udbetaling af tilskud til Pleje af græs- og naturarealer på marker med luft i tilsagnet indtil du har indsendt konverteringsskemaet. Det betyder, at du ikke kan søge udbetaling af tilskud af Pleje af græsog naturarealer i fællesskemaet, før du har indsendt konverteringsskemaet. 1.1 Hvem skal indsende et konverteringsskema? Konverteringsskemaet skal kun bruges for arealer med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, der i indgået fra 2015 og frem. Du kan kun indsende et konverteringsskema, hvis du har marker med luft i tilsagnet, altså hvor der i IMK er indtegnet et større areal, end det registreret tilsagn lyder på. Dette omfatter ca. 15 pct. af markerne med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Skal du udfylde konverteringsskemaet, får du et brev, når konverteringsskemaet ligger klart på fanen Skemaer i Tast selv-service. Konverteringsskemaet kan kun indsendes én gang Konverteringsskemaet er et engangsskema. Det betyder, at du ikke kan lave ændringer til skemaet, efter det er sendt ind. Det er derfor vigtigt, at du udfylder skemaet korrekt. Hvis du ønsker at nedskrive tilsagnet efter indsendelse af konverteringsskemaet, kan du gøre det i forbindelse med din anmodning om udbetaling i fællesskemaet. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til Konverteringsskemaet

6 2. Sådan tilretter du dine marker i IMK 2.1 Tilknyt markkort Når du åbner konverteringsskemaet, vil du få besked om, at du ikke har tilknyttet et markkort. Du tilknytter markkortet ved, at trykke på knappen Vis/Tilknyt markkort. Når du har trykket på knappen får du en liste over markkort. Du skal vælge det øverste kort, der hedder noget med CAP-Markplan [dato for publiceringen af konverteringsskemaet] søg eventuelt på konvertering af PLG tilsagn i Type kolonnen. Marker kortet og tryk på knappen Kopier Valgt og Tilknyt. Findes der flere kort med samme navn (som i eksemplet nedenfor) skal du vælge de øverste. 6 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til konverteringsskemaet 2019

7 Derefter, skal du skal give markkortet et navn. Du bestemmer selv, hvad du kalder det. Dette markkort indeholder de marker, hvor luft i tilsagnet skal tegnes ud- Øvrige tilsagnsmarker vil ikke fremgå af kortet. Det er vigtigt, at vælge det rigtige markkort, da dette kort er klargjort til konverteringssagen, og du dermed nemmere får tilpasset marken til det registrerede tilsagn. I dette kort er endvidere kun de marker, som du skal tage stilling til i forhold til konverteringen. Tryk på Markliste, for at få vist en liste over de marker, der skal redigeres. Marklisten åbner i bunden af IMK, men kan flyttes rundt, hvis den ønskes placeret et andet sted på skærmen. Kolonnen Mark nr. viser markens navn. Kolonnen Areal viser markens areal, som den er indtegnet i IMK. Du skal nu tilrette marken, så arealet i kolonnen Areal i IMK kommer til at svare til arealet i kolonne A2 Tilsagnsareal i skemaet (se kapitel 3). Mens du tilpasser marken kan du se dens størrelse i øverste højre hjørne i IMK Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til Konverteringsskemaet

8 Vælg Rediger mark, og ryk på de små punkter i kanten af marken, så du får tegnet den del af marken, der ikke er støtteberettiget ud. Hvis du skal fjerne et areal midt i marken, fx sø eller bevoksning, skal du bruge tegneredskabet Slet del af mark. Hvis der er et større areal på marken, der egentlig kan leve op til reglerne for tilsagnet, end der er registreret i tilsagnet, skal du tegne en del af marken ud af tilsagnet, da din indtegning ikke må være større end det registrerede tilsagn. Hvis det du tegner ud, er større end 0,3 ha, og overholder betingelserne for at få nyt tilsagn, kan du søge om nyt tilsagn til området, når tilsagnsskemaet åbner 3. juni. Klik på det blå spørgsmålstegn på fanen Rediger for at se guides til hvordan du bruger de forskellige tegneredskaber: Husk, at slå markbloklaget til, og tjekke at din mark ikke gå ud over markblokgrænserne. Der er ikke nogle valideringer, der tjekker for dette. Tilsagnsarealer, der ligger uden for markblokgrænserne vil blive fjernet i forbindelse med sagsbehandlingen for udbetalingen for Når du har tilpasset marken, trykker du på knappen Opdater i marklisten, og kolonnen Areal i IMK vil blive opdateret med den nye markstørrelse. Hvis du ikke har ramt den rigtige markstørrelse i forhold til det registrerede tilsagn, skal du tilpasse marken yderligere. Markens areal må ikke være større end det areal, der er angivet i kolonne A2 Tilsagnsareal i skemadelen. 2.2 Hvis du ønsker at tegne mindre end det registrerede tilsagn Du kan godt tegne et mindre areal i IMK, end det areal, der er registreret i dit tilsagn. Hvis du gør det, vil det dog betyde, at dit tilsagn bliver mindre, og at du fremadrettet kun får udbetalt til det mindre areal, da du ikke kan anmelde det fulde tilsagnsareal i Fællesskemaet Det vil også betyde, at du vil få et krav om at betale de penge tilbage, som du har fået i tidligere år, for den del af marken, der ikke længere er en del af tilsagnet (se dog undtagelsen i afsnit 2.2.1) Mulighed for at nedskrive tilsagnet uden krav om tilbagebetaling Det vil i enkelte tilfælde være muligt, at tegne et mindre areal i IMK end det registrerede tilsagn, uden at du får et krav om at betale tidligere tilskud tilbage. Det vil være arealer, med mange træer, hvor man ikke på et ortofoto 8 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til konverteringsskemaet 2019

9 kan se hvor der er plantedække under træerne. Områderne med tætstående træer skal udgøre mere end luften i tilsagnet. Se mere i afsnit 9.2 i Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Hvis din mark er omfattet af denne mulighed, vil du i det markkort, der er tilknyttet konverteringsskemaet, kunne se, at marken er omfattet. Marken er udpeget til at kunne bortfalde helt eller delvist uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud, på grund af de mange træer, hvis kroner gør, at det er vanskeligt at se på ortofoto hvor det støtteberettigede areal er. Området med tætstående træer udgør mere end luften i tilsagnet Hvis du mener, at din mark burde kunne bortfalde uden krav om tilbagebetaling, og den ikke er markeret i IMK, kan du anmode om at få den på kortlaget. Du kan dog kun få mulighed for bortfald uden krav om tilbagebetaling, hvis du har et areal med mange træer, hvor man ikke på et ortofoto kan se hvor der er plantedække under træerne. Områderne med tætstående træer skal udgøre mere end luften i tilsagnet. Du skal ansøge om at kunne få bortfald uden krav om tilbagebetaling ved at sende en mail til inden du begynder at rette i marken. Hvis du ønsker at kunne bortfalde hele eller dele af marken uden krav om tilbagebetaling, og marken ikke allerede er udpeget, er det vigtigt, at du ikke retter i marken eller sletter marken inden din ansøgning er blevet afvist eller godkendt. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til Konverteringsskemaet

10 3. Sådan udfylder du siden Tilsagn Når du har rettet i indtegningerne jf. afsnit 2, skal du hente dine marker fra IMK. Det gør du, ved at trykke på knappen indlæs marker fra IMK Konverteringsskemaet består af to sider: siden Tilsagn og en side med en erklæring. På siden Tilsagn er der to tabeller. I tabel A vil de fleste felter være præudfyldt med det registrerede tilsagn. De sidste felter vil blive udfyldt, når du overfører din indtegning i IMK til skemaet. Tabel B vil blive udfyldt med data, når du har redigeret dine marker i IMK og hentet dem ind i skemaet, ved at klikke på OK for at indlæse marker fra IMK. 10 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til konverteringsskemaet 2019

11 I tabel A Registrerede tilsagnsmarker med luft kan du se, hvad vi har registreret på tilsagnet, før du begynder at redigere din mark. Kun marker med luft i tilsagnet vil fremgå af skemaet. Kolonne A4 A6 vil først blive udfyldt når du har indlæst dine marker fra IMK. TABEL 3.1. Indhold af kolonne A1 til A13 Kolonne A1-A3 Indhold Hentes fra det registrerede tilsagn A4 Indtegnet IMK areal Hentes fra IMK - Her vil stå størrelsen på den tilrettede mark, når du har rettet i IMK, og overført markerne til skemaet. Der vil stå 0 i skemaet indtil, du har redigeret marken i IMK og hentet den nye markstørrelse. A5 Mark bortfalder Her vil der være sat kryds, hvis du har slettet HELE marken i IMK. Det vil betyde, at du fremover ikke har tilsagn til marken, og at du vil få et krav om at betale tidligere års tilskud tilbage. A6 A7-A12 Udtræde uden tilbagebetalingskrav Hentes fra det registrerede tilsagn Her vil der være sat kryds, hvis du har slettet HELE marken i IMK, og marken er udpeget til, at kunne bortfalde uden krav om tilbagebetaling af tidligere års støtte. Det vil betyde, at du fremover ikke har tilsagn til marken, men at du ikke får et krav om at betale tidligere års støtte tilbage. Når du har hentet dine marker fra IMK, ved at trykke på knappen indlæs marker fra IMK vil tabellen indtegnede tilsagnsmarker blive opdateret med de nye markstørrelser, du har indtegnet i IMK. Kolonne B1-B4 og B9- B14 vil være det samme som i tabellen Registrerede tilsagn med luft. TABEL 3.2. Indhold af kolonne B1 til B8 Kolonne B1 Indhold Hentes fra det registrerede tilsagn, og er ens med A1 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til Konverteringsskemaet

12 B2 Oprindeligt marknummer Hvis du har ændret navnet på marken, vil du kunne se det oprindelige navn her. B3-B4 Hentes fra det registrerede tilsagn, og er ens med A2-A3 B5 Indtegnet IMK areal Hentes fra IMK. Dette er det areal du har indtegnet i det tilknyttede markkort. Dette felt er det samme som A4. B6 Overlapsareal Vi ser den indtegnede marks overlap med tilsagnet. Hvis B6 er forskellig fra B5 betyder det, at en del af marken i IMK er tegnet udenfor det registrerede tilsagn. Du vil ikke kunne indsende skemaet, hvis du har tegnet uden for tilsagnet. B7 Forskelsviser Her kan du se forskellen mellem det registrerede tilsagn, og den mark du har indtegnet i IMK. B8 Nedskrives uden tilbagebetalingskrav Hvis der er en negativ forskel vil det betyde, at du nedskriver tilsagnet, og vil få et krav om tilbagebetaling af tidligere års tilskud for den del, der ikke længere er en del af tilsagnet, med mindre der er kryds i B8. Her vil der være kryds, hvis du har nedskrevet markens areal i forhold til det registrerede tilsagn, og det er muligt, at gøre dette uden at få et krav om tilbagebetaling af tidligere års tilskud. Det vil betyde, at du fremover har tilsagn til en mindre del af marken, men at du ikke får et krav om at betale tidligere årstilskud tilbage. Til forskel fra A6, så er det kun en DEL af marken, der bortfalder, hvis dette felt er udfyldt. Dette felt vil kun blive udfyldt, hvis din marker kan nedskrives uden krav om tilbagebetaling (se afsnit 9.2 i vejledning om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer 2019). 3.1 Hvis du opdeler marker Hvis du vælger, at opdele tilsagnsmarken i flere delmarker, er der nogle ting du skal være opmærksom på. Hver af de nye delmarker vil få en linje i tabel B. I kolonne B2 vil du kunne se det oprindelige marknummer. Hvis summen af de nye marker er mindre end tilsagnsarealet på det oprindelige tilsagn vil forskellen mellem summen af de nye marker, og tilsagnsarealet blive vist i forskelsviseren for alle de nye delmarker. Det vil dog kun føre til et tilbagebetalingskrav én gang. Når arealet i kolonne B3, B5 og B6 er ens, eller du har valgt at nedskrive tilsagnet, skal du gå til siden Erklæring og sætte kryds i Jeg accepterer erklæringen, nederst på siden. 12 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til konverteringsskemaet 2019

13 Derefter trykker du på Skemakontrol og løser eventuelle fejl, hvorefter du indsender skemaet ved at trykke på Indsend. Dine marker vil nu blive konverteret til det nye system. Hvis konverteringsskemaet indsendes efter den 1. februar vil du inden for 10 minutter (dog kan det i spidsbelastningstider tage lidt længere tid)kunne anmode om udbetaling for alle dine tilsagnsmarker i Fællesskemaet. Du kan ikke indsende ændringer til konverteringsskemaet. Husk at anmode om udbetaling i fællesskemaet Formålet med konverteringsskemaet er at få konverteret marker med luft i tilsagnet til de nye krav om 1:1-forhold mellem indtegning og ansøgning. Du skal huske at anmode om udbetaling for alle dine tilsagnsarealer i fællesskemaet. Læs mere om det i Brugerguide for Fællesskema Udbetaling af miljø- og økologitilsagn. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til Konverteringsskemaet

14 4. Behandling og offentliggørelse af data 4.1 Indsamling og offentliggørelse af data 1 For at kunne administrere ordningen Pleje af græs- og naturarealer har Landbrugsstyrelsen brug for en række oplysninger, som blandt andet indsamles i konverteringsskemaet. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles, er beskrevet i de følgende afsnit Brug af data i konverteringsskemaet Landbrugsstyrelsen bruger oplysningerne i konverteringsskemaet til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af dine tilsagn. Oplysningerne vil også blive brugt af Landbrugsstyrelsen eller andre dele af Miljø- og Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav, jf. databeskyttelsesloven (se kapitel nedenfor). Registrene føres og opbevares elektronisk hos Landbrugsstyrelsen Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? Databeskyttelsesloven giver dig ret til at søge indsigt i, hvilke personoplysninger Landbrugsstyrelsen har registreret om dig. 2 Du har også ret til at få rettet eller slettet eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger Anvendelse af oplysninger fra Konverteringsskemaet og offentliggørelse af data Hvis du indsender Konverteringsskemaet 2019, skal du være opmærksom på 4 : at de afgivne oplysninger i konverteringsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med tilpasningen af tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, så der bliver fuld overensstemmelse (1:1) mellem det registrerede tilsagn og indtegningen af tilsagnet i IMK at Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig, og at Landbrugsstyrelsen, Pioner Allé 9, 6270 Tønder, er databehandler. 1 Jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) 2 Artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) 3 Artikel 16 og 17 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) 4 Jf. 5 i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 14 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til konverteringsskemaet 2019

15

16 Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 Denne vejledning er kun gældende for ansøgningsrunder med start i 2018. Så Lavbund ansøgningsrunden der slutter den 30-01-2018 er ikke omfattet af

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 v1 18-1334-000001 September 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 Tilknyt markkort og tegn arealer til din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde. Før du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema.

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema. Her beskrives, hvordan du tilknytter sidste års indsendte kort opretter et blankt markkort kopierer, sletter, importerer / eksporterer, tilknytter skifter mellem markkort Du kan åbne IMK enten gennem et

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Version 1 Maj 2018 Miljøstyrelsen / Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn 2 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til

Læs mere

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Landbrugsstyrelsen Direkte Betalinger madavk 29. november 2018 Journalnr. 18-21110-000007 Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Mødedato: 29. november 2018 kl. 9.30 15.00 Sted: LBST, Nyropsgade

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Landbrugsstyrelsen Miljø og Biodiversitet

Landbrugsstyrelsen Miljø og Biodiversitet Dato 5. december 2018 Side 1 af 7 Landbrugsstyrelsen Miljø og Biodiversitet miljobio@lbst.dk Høringssvar vedr. udkast til Vejledning om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer 2019 J.nr. 18-23261-000021

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30%

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% IMK og markkort 2008 Antal marker indtegnet i IMK: 370.000 marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% En lidt ujævn geografisk fordeling IMK og markkort: Ansøgningsrunden 2009

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 April 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor. 1. Behandling af personoplysninger Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig, fra dig selv og/eller fra andre. Hvis

Læs mere

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet fremstillet forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf.

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

LBB ansøgningsskema Hjælpetekster

LBB ansøgningsskema Hjælpetekster LBB ansøgningsskema 2015 Hjælpetekster Generelt PROJEKT a)projekttitel Du skal give dit projekt et navn. Du vælger selv navnet på dit projekt. Projektnavnet vil blive brugt i vores henvendelser til dig

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2011 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Notat om høringssvar fra høring over udkast til vejledning om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder

Notat om høringssvar fra høring over udkast til vejledning om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder Arealtilskud J.nr. 17-23253-000001 Den 07. december 2017 Notat om høringssvar fra høring over udkast til vejledning om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

VEJLEDNING I Lokaleansøgning

VEJLEDNING I Lokaleansøgning På disse sider beskrives processen for lokaleansøgning via Foreningsportalen. Ansøgningsprocessen kan beskrives kort med nedenstående punkter: Kladder udfyldes Ansøgning sendes afsted Behandles i diverse

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere