Meddelelser og oplysninger. Meddelelser fra Kommissionen i henhold til EØF-traktatens artikel 115 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser og oplysninger. Meddelelser fra Kommissionen i henhold til EØF-traktatens artikel 115 2"

Transkript

1 De Europæiske Fællesskabers Tidende ISSN C årgang 23. juli 1982 Dansk udgave Meddelelser og oplysninger Indhold I Meddelelser Kommission ECU 1 Meddelelser fra Kommissionen i henhold til EØF-traktatens artikel Statsstøtte (Beslutning nr. 2320/81/EKSF af 7. august 1981 om fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien) Meddelelse i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i beslutning nr. 2320/81/EKSF til alle andre berørte parter end medlemsstaterne vedrørende en fransk støtteforanstaltning til fordel for Usinor/Sacilor-koncernen 3 Domstol Domstolens dom af 9. juni 1982 i sag 95/81: Kommissionen for De europæiske Fællesskaber mod Den italienske Republik, støttet af Den franske Republiks regering 4 Domstolens dom (anden afdeling) af 10. juni 1982 i sag 92/81 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Belgiens Cour de Cassation): Antonia Camera, gift Caracciolo, Arasi (Italien) mod 1. Institut National d'assurance Maladie-Invalidité, Bruxelles, 2. l'union Nationale des Mutualités Socialistes, Bruxelles 4 Domstolens dom (anden afdeling) af 10. juni 1982 i sag 246/81: Nicholas William, Lord Bethell, intervenient: Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland, mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, intervenienter: luftfartsselskaberne Aer Lingus Limited (Aer Lingus), Dublin, Compagnie nationale Air France (Air France), Paris, Linee Aeree Italiane SpA (Alitalia), Rom, British Airways Limited (British Airways), Hounslow, British Caledonian Airways Limited (British Caledonian), Crawley, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM), Amstelveen, Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa), Koln, Olympic Airways, Athen, Société anonyme beige d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena), Bruxelles, og Scandinavian Airways System (SAS), Stockholm 5 Domstolens dom (første afdeling) af 10. juni 1982 i sag 255/81 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg): R.A. Grendel GmbH, Hamburg, mod Finanzamt fiir Korperschaften in Hamburg 5 Sag 170/82: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 11. juni 1982 af Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse i sagen Office National de Commercialisation des Produits Viti-Vinicoles mod firma Les Fils d'henri Ramel.. 5 Sag 171/82: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 2. juni 1982 af Tribunal de Grande Instance de Lyon i sagen Biagio Valentini mod ASSEDIC, Lyon 6 1 (Fortsættes på næste side)

2 Indhold (fortsat) II Forberedende retsakter Kommission Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af alkoholholdige drikkevarer og vermouth og anden vin af friske druer tilsat aromastoffer 7 III Oplysninger Kommission Ændring af bekendtgørelse af en licitation med henblik på salg til udførsel af kg tobak i baller, som det italienske interventionsorgan (AIMA) ligger inde med, og som stammer fra høsten 1974 til 1979 (EFT nr. C 161 af ) 18

3 Dej Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/1 (Meddelelser) KOMMISSION V) ECU 21. juli 1982 Værdien i national valuta af én enhed: Belgisk og luxembourgsk franc con. Belgisk og luxembourgsk franc fin. Tysk mark Nederlandsk gylden Pund sterling Dansk krone Fransk franc Italiensk lire Irsk pund Græsk drachme 44, ,1238 2, , , , , ,61 0, ,7633 US-dollar Schweizerfranc Spansk peseta Svensk krone Norsk krone Canadisk dollar Portugisisk escudo Østrigsk schilling Finmark Yen Australsk dollar Newzealandsk dollar 0, , ,170 5, , , , ,6061 4, ,734 0, ,30409 Kommissionen har oprettet en fjernskriver med automatisk svar, som på ethvert fjernskriveropkald videregiver omregningskursen i de vigtigste valutaer. Denne fjernskriver er i funktion dagligt fra kl til kl. 13 den følgende dag. Brugeren bør anvende følgende fremgangsmåde: kald fjernskriver nr i Bruxelles; ' angiv eget kendeord; skriv koden»cccc«, som udløser det automatiske svar og medfører en udskrift af omregningskurserne for regningsenheden over fjernskriveren; afbryd ikke forbindelsen, inden meddelelsen er afsluttet, angivet ved tegnene»ffff«. Note: Kommissionen har også en automatisk telexsvarer (nr ), som dagligt giver oplysninger om beregningen af de monetære udligningsbeløb i forbindelse med anvendelsen af den fælles landbrugspolitik. O Rådets forordning (EØF) nr. 3180/78 af 18. december 1978 (EFT nr. L 379 af , s. 1). Rådets afgørelse 80/1184/EØF af 18. december 1980 (Lomé-konventionen) (EFT nr. L 349 af , s. 34). Kommissionens beslutning nr. 3334/80/EKSF af 19. december 1980 (EFT nr. L 349 af , s. 27). Finansforordningen af 16. december 1980 vedrørende De europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT nr. L 345 af , s. 23). Rådets forordning (EØF) nr. 3308/80 af 16. december 1980 (EFT nr. L 345 af , Beslutning truffet af Den europæiske Investeringsbanks styrelsesråd den 13. maj 1981 (EFT nr. L 311 af , s. 1).

4 Nr. C 189/2 De Europæiske Fællesskabers Tidende ECU 22,.juli 1982 Værdien i national valuta af én enhed: Belgisk og luxembourgsk franc con. Belgisk og luxembourgsk franc fin. Tysk mark Nederlandsk gylden Pund sterling Dansk krone Fransk franc Italiensk lire Irsk pund Græsk drachme 44, ,2043 2, , , , , ,21 0, ,5738 US-dollar Schweizerfranc Spansk peseta Svensk krone Norsk krone Canadisk dollar Portugisisk escudo Østrigsk schilling Finmark Yen Australsk dollar Newzealandsk dollar 0, , ,293 5, , , , ,6071 4, ,750 0, ,30329 Meddelelser fra Kommissionen i henhold til EØF-traktatens artikel 115 Kommissionen har ved beslutning af 22. juli 1982 bemyndiget Det forenede Kongerige til fra fællesskabsbehandling at undtage vævede stoffer af bomuld, pos i den fælles toldtarif, kategori 2, som har oprindelse i Sydkorea og frit kan omsættes i de øvrige medlemsstater. Beslutningen gælder fra den 10. juli 1982 til den 31. oktober Kommissionen har ved beslutning af 22. juli 1982 bemyndiget Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage skjorter, skjortebluser og bluser af trikotage eller vævede, pos. ex A II og es B II i den fælles toldtarif, kategori 7, som har oprindelse i Indien og frit kan omsættes i de øvrige medlemsstater. Beslutningen gælder fra den 14. juli 1982 til den 31. oktober 1982.

5 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/3 STATSSTØTTE (Beslutning nr. 2320/8l/EKSF af 7. august 1981 om fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien) Meddelelse i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i beslutning nr. 2320/8l/EKSF til alle andre berørte parter end medlemsstaterne vedrørende en fransk støtteforanstaltning til fordel for Usinor/Sacilor-koncernen 1. Kommissionen har indledt den i artikel 8, stk. 3, i beslutning nr. 2320/81/EKSF omhandlede procedure og opfordrer herved alle andre berørte parter end medlemsstaterne til inden en måned efter offentliggørelsen af denne meddelelse at fremsætte deres bemærkninger til: Kommissionen for De europæiske Fællesskaber 200, rue de la Loi B-1049 Bruxelles. 2. Der er tale om lån med rentegodtgørelse, som skal udbetales dels til Sacilor til overtagelse af aktiemajoriteten i Ugine Aciers, dels til Sacilor og Usinor under ét til køb af Schneider-koncernens aktiver i Société Métallurgique de Normandie (SMN). 3. Yderligere oplysninger om denne meddelelse kan fås ved henvendelse til generaldirektoratet for konkurrence, direktorat D, afdeling 3 (telefon 02/ , lokal ).

6 Nr. C 189/4 De Europæiske Fællesskabers Tidende DOMSTOL DOMSTOLENS DOM af 9. juni 1982 i sag 95/81: Kommissionen for De europæiske Fællesskaber mod Den italienske Republik, støttet af Den franske Republiks regering (') (Processprog: italiensk) (Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive offentliggjort i Samling af Domstolens Afgørelser) DOMSTOLENS DOM (anden afdeling) af 10. juni 1982 i sag 92/81 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Belgiens Cour de Cassation): Antonia Camera, gift Caracciolo, Arasi (Italien) mod 1. Institut National d'assurance Maladie-Invalidité, Bruxelles, 2. 1'Union Nationale des Mutualités Socialistes, Bruxelles (') (Processprog: fransk) (Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive offentliggjort i Samling af Domstolens Afgørelser) I sag 95/81; Kommissionen for De europæiske Fællesskaber ved Rolf Wågenbauer som befuldmægtiget, bistået af Giuliano Marenco, Kommissionens juridiske tjeneste, mod Den italienske Republik ved dennes befuldmægtiget Arnaldo Squillante, repræsenteret og bistået af awocato dello Stato Ennio Viola, støttet af Den franske Republiks regering ved G. Guillaume som befuldmægtiget, bistået af A. Carnelutti, hvori der er nedlagt påstand om, at det fastslås, at Den italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EØF-traktaten ved at opretholde regler, som forpligter importører til at stille en sikkerhed ved forudbetaling af importvarer, har Domstolen, sammensat af præsidenten J. Mertens de Wilmars, afdelingsformændene G. Bosco, A. Touffait og O. Due, dommerne P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros og F. Grévisse, generaladvokat Sir Gordon Slynn og justitssekretær P. Heim, den 9. juni 1982 afsagt dom, hvis konklusion lyder således: 1. Den italienske Republik har tilsidesat de forpligtelser, som påhviler den i medfør af traktatens artikler 30 og 36, ved for al import af varer fra de øvrige medlemsstater at kræve sikkerhedsstillelse eller garantistillelse svarende til 5 % af varernes værdi, når der sker forudbetaling, og når der ved begrebet»forudbetaling«ikke kun forstås betalinger i spekulationsøjemed, men ligeledes sædvanlige og kurante betalinger i samhandelen mellem medlemsstaterne. 2. Den italienske regering betaler sagens omkostninger, bortset fra interventionens omkostninger. 3. Den franske regering afholder sine egne omkostninger. I sag 92/81 angående en anmodning, som Belgiens Cour de Cassation, tredje afdeling, i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag mellem Antonia Camera, gift Caracciolo, og 1. Institut National d'assurance Maladie-Invalidité, 2. 1'Union Nationale des Mutualités Socialistes at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af Rådets forordninger nr. 3/1958 af 25. september 1958 om vandrende arbejdstageres sociale sikring og nr. 4/1958 af 3. december 1958 om gennemførelse og supplering af forordning nr. 3/1958, har Domstolen (anden afdeling) sammensat af afdelingsformanden O. Due, dommerne A. Chloros og F. Grévisse, generaladvokat P. VerLoren van Themaat og assisterende justitssekretær J. A. Pompe som justitssekretær, den 10. juni 1982 afsagt dom, hvis konklusion lyder således: 1. Artikel 83 i Rådets forordning nr. 4 af 3. december 1958 skal fortolkes således, at indgivelsen af en ansøgning til en myndighed, en institution, eller et organ i en anden medlemsstat end den, der skal præstere ydelsen, har samme virkning, som hvis ansøgningen var indgivet direkte til sidstnævnte stats kompetente myndighed. 2. Den omstændighed, at ansøgeren ifølge den kompetente stats lovgivning har opholdt sig ubeføjet i den stat, hvor ansøgningen indgives, har ingen betydning for det forhold, at indgivelsen af ansøgningen har samme virkning, som hvis den var indgivet direkte til hjemlandets kompetente myndighed. 3. Artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning nr. 3 af 25. september 1958 skal fortolkes således, at det ikke er tilladt hjemlandets forsikringsinstitution på invalidepensionen at anvende det territorialitetsprincip, som den nationale ret henviser til. O EFTnr. C 116 af (') EFTnr. C 109 af

7 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/5 DOMSTOLENS DOM (anden afdeling) af 10. juni 1982 i sag 246/81: Nicholas William, Lord Betheli, intervenient: Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland, mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, intervenienter: luftfartsselskaberne Aer Lingus Limited (Aer Lingus), Dublin, Compagnie nationale Air France (Air France), Paris, Linee Aeree Italiane SpA (Alitalia), Rom, British Airways Limited (British Airways), Hounslow, British Caledonian Airways Limited (British Caledonian), Crawley, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM), Amstelveen, Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa), Koln, Olympic Airways, Athen, Société anonyme beige d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena), Bruxelles, og Scandinavian Airways System (SAS), Stockholm (') (Processprog: engelsk) (Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive offentliggjort i Samling af Domstolens Afgørelser) I sag 246/81: Nicholas William, Lord Betheli, ved advokaterne Ian S. Forrester og Mario Siragusa efter anmodning fra Gloria Hooper fra advokatfirmaet Taylor & Humbert, Solicitors, intervenient: Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, ved H. W. Godwin som befuldmægtiget, mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved Bastiaan van der Esch som befuldmægtiget, bistået af Pieter Jan Kuyper, Kommissionens juridiske tjeneste, intervenienter: luftfartsselskaberne Aer Lingus Limited (Aer Lingus), Compagnie nationale Air France (Air France), Linee Aeree Italiane SpA (Alitalia), British Airways Limited (British Airways), British Caledonian Airways Limited (British Caledonian), Koninklijke Luchtvaart Matschappij N.V. (KLM), Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa), Olympic Airways, Société anonyme beige d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) og Scandinavian Airways System (SAS), ved advokat Eduard Marissens, angående en påstand på sagens indledende trin om afvisning af Lord Bethell's sag mod Kommissionen for at have undladt at skride ind over for luftfartsselskabernes fastsættelse af luftfartstaksterne for passagerer på rutetrafikken inden for Fællesskabet, har Domstolen (anden afdeling), sammensat af afdelingsformanden 0. Due, dommerne P. Pescatore og A. Chloros, generaladvokat Sir Gordon Slynn og ekspeditionssekretær H. A. Riihl som assisterende justitssekretær, den 10. juni 1982 afsagt dom, hvis konklusion lyder således: 1. Sagen afvises. 2. Sagsøgeren tilpligtes at afholde Kommissionens omkostninger. Hver intervenient bærer sine omkostninger. (') EFT nr. C 256 af DOMSTOLENS DOM (første afdeling) af 10. juni 1982 i sag 255/81 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg): R. A. Grendel GmbH, Hamburg, mod Finanzamt fur Korperschaften in Hamburg (') (Processprog: tysk) (Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive offentliggjort i Samling af Domstolens Afgørelser) I sag 255/81 angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag R. A. Grendel GmbH ved forretningsfører Renate Grendel mod Finanzamt fiir Korperschaften in Hamburg at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 13, B, litra d), nr. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, har Domstolen (første afdeling), sammensat af afdelingsformanden G. Bosco, dommerne A. O'Keeffe og T. Koopmans, generaladvokat Sir Gordon Slynn og justitssekretær P. Heim, den 10. juni 1982 afsagt dom, hvis konklusion lyder således: Efter den 1. januar 1979 kunne en formidler af lån støtte ret på reglen om fritagelse for omsætningsafgift af formidling af lån i artikel 13, B, litra d), nr. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, i mangel af gennemførelse af direktivet, når han ikke havde overvæltet afgiften på senere led, uden at staten kunne gøre den manglende gennemførelse gældende overfor ham. C) EFT nr. C 256 af Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 11. juni 1982 af Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse i sagen Office National de Commercialisation des Produits Viti-Vinicoles mod firma Les Fils d'henri Ramel (Sag 170/82) Ved dom afsagt den 11. juni 1982, indgået til Domstolens justitskontor den 21. juni 1982, har Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse i sagen Office National de Commercialisation des Produits Viti-Vinicoles, Alger, mod firma Les Fils d'henri

8 Nr. C 189/6 De Europæiske Fællesskabers Tidende Ramel, Meximieux, forelagt De europæiske Fællesskabers Domstol en anmodning om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål: 1. Kan den nationale salgsorganisation i et Maghrebtredjeland udføre vine til en EF-medlemsstat til en importpris, der er lavere end referenceprisen, uden at der for sådanne vine opkræves told efter den nedsatte eller den fulde toldsats? Såfremt dette spørgsmål besvares benægtende: kan salgsorganisationen med henblik på at undgå anvendelse af denne regel kontraktsmæssigt aftale med sin medkontrahent (importøren i en EØF-stat), at de ved indførslen opkrævede monetære udligningsbeløb skal betales tilbage til salgsorganisationen, således at det efterfølgende over for Fællesskabet kan godtgøres, at fakturaprisen svarer til referenceprisen? 2. Kan de monetære udligningsbeløb, der opkræves af importøren i en EØF-stat, være indbefattet i referenceprisen? Såfremt dette spørgsmål besvares benægtende: hvilken betydning har en aftale mellem salgsorganisationen i et Maghreb-tredjeland og en fransk importør om, at importøren er forpligtet til at overføre udligningsbeløbene til salgsorganisationen, for at det kan dokumenteres, at referenceprisen er overholdt? Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 2. juni 1982 af Tribunal de Grande Instance de Lyon i sagen Biagio Valentini mod ASSEDIC, Lyon (Sag 171/82) Ved dom afsagt den 2. juni 1982, indgået til Domstolens justitskontor den 24. juni 1982, har Tribunal de Grande Instance de Lyon i sagen Biagio Valentini, Villeurbanne, mod ASSEDIC, Lyon, (en i henhold til fransk lov af 1901 godkent association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) forelagt De europæiske Fællesskabers Domstol en anmodning om præjudiciel afgørelse af, hvorvidt artikel 46 i forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 og EØF-traktatens artikel 51 skal fortolkes således, at en i Frankrig bosat lønmodtager med italiensk statsborgerskab, som siden sit 60. år har oppebåret en alderspension i Italien, og som i Frankrig modtager den indkomstsikring på 70 % af sin dagløn i henhold til lov af 13. juni 1977 om supplering af bilaget til loven om særlige ydelser for arbejdsløse lønmodtagere, kan kræve udbetalt såvel den italienske pension som den franske indkomstsikring på 70 % af sin dagløn, eller om den franske institution ASSEDIC, der udbetaler indkomstsikringen, herfra kan fradrage de beløb, som udbetales af den italienske institution.

9 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/7 II (Forberedende retsakter) KOMMISSION Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af alkoholholdige drikkevarer og vermouth og anden vin af friske druer tilsat aromastoffer (Forelagt Rådet af Kommissionen den 22. juni 1982) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 og 235, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg, og ud fra følgende betragtninger: På nuværende tidspunkt findes der ingen særlige fællesskabsbestemmelser for definition, betegnelse og præsentation af alkoholholdige drikkevarer og vermouth og anden vin af friske druer tilsat aromastoffer, herefter benævnt»aromatiseret vin«; i betragtning af disse produkters økonomiske betydning bør der vedtages fællesskabsbestemmelser på dette område for at bidrage til det fælles markeds funktion; alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin er vigtige EF-landbrugsprodukter på grund af afsætningsmulighederne; disse afsætningsmuligheder skyldes for en stor del det gode omdømme, som disse produkter har vundet i Fællesskabet og på verdensmarkedet; omdømmet er forbundet med de traditionelle produkters kvalitetsniveau; for at markedet kan bibeholdes, bør de pågældende produkter derfor bevare et vist kvalitetsniveau; dette sker bedst ved at definere produkterne under hensyntagen til de traditionelle sædvaner, som ligger til grund for omdømmet; de definerede udtryk bør endvidere forbeholdes produkter, hvis kvalitetsniveau svarer til de traditionelle produkters, så det undgås, at udtrykkene devalueres; i Fællesskabet findes der alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin, hvis særegenhed skyldes de anvendte råvarers geografiske oprindelse og/eller særlige lokale fremstillingsmetoder; disse drikkevarers kvalitet eler særegenhed gør det muligt at skelne dem fra andre produkter; deres benævnelse omfatter normalt en geografisk angivelse; for at forbrugerne ikke skal blive vildledt, bør anvendelsen af disse geografiske angivelser derfor kontrolleres og forbeholdes de drikkevarer; de er betegnende for; den normale og sædvanlige måde at oplyse forbrugerne på er at anbringe en række angivelser på etiketten; mærkningen af alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin er underkastet de almindelige regler i Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for sådanne levnedsmidler ('); på grund af de pågældende produkters art bør der med henblik på en bedre forbrugeroplysning fastsættes supplerende bestemmelser samt eventuelt nødvendige undtagelsesbestemmelser til de almindelige regler; i den forbindelse bør der imidlertid tages hensyn til, at forbrugerne ikke underrettes tilstrækkeligt ved, at der på etiketten anføres visse oplysninger om ældning eller minimumsalkoholindhold for salg til konsum i Fællesskabet, fordi en undertiden stor del af det samlede salg foregår på forskellige udskænkningssteder; disse begreber bør i dette tilfælde indgå i definitionen af produkterne; i visse tilfælde bør der desuden fastsættes supplerende bestemmelser; når der anvendes ethanol, bør det kræves, at der udelukkende må anvendes landbrugsethanol, således som det allerede er sædvane i Fællesskabet, for fortsat at sikre et vigtigt marked for landbrugets basisprodukter;. ved Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand ( 2 ) og Rådets direktiv (') EFTnr. L 33 af , s. 1. O EFT nr. L 229 af , s. 11.

10 Nr. C 189/8 De Europæiske Fællesskabers Tidende /777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt minderalvand (') er det fastsat, hvilke egenskaber vand skal have for at kunne anvendes til levnedsmidler; disse bestemmelser bør anvendes som reference; det er nødvendigt at fastætte overgangsforanstaltninger for at lette overgangen til den ved denne forordning indførte ordning UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: AFSNIT I i artikel 46 i Rådets forordning (EØF) nr. 337/79 af 5. februar 1979 om den fælles markedsordning for vin ( 2 ), senest ændret ved forordning(eøf) nr. 3577/ 81 ( 3 ), er det fastsat, hvilke ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder der er tilladt; der bør gives tilladelse til at anvende de samme fremgangsmåder og behandlingsmetoder ved fremstilling af aromatiseret vin; i samme forordnings artikel 48 og bilag II samt ved Rådets forordning (EØF) nr. 339/79 af 5. februar 1979 om definition af visse produkter med oprindelse i tredjelande, henhørende under pos , og i den fælles toldtarif ( 4 ) er det fastsat, hvad der skal forstås ved visse vinprodukter; disse begreber bør anvendes; forslaget til Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse ( 5 ) indeholder forslag til definition af forskellige udtryk, som vil kunne anvendes, når der er tale om aromatisering; i denne tekst bør den samme terminologi anvendes, men den bør tilpasses på grundlag af resultatet af Rådets behandling af det pågældende direktivforslag; for at sikre en ensartet og samtidig anvendelse af de foreslåede foranstaltninger bør der fastsættes fællesskabsbestemmelser; men da traktaten ikke indeholder fornøden hjemmel hertil for produkter af industriel karakter såsom ovennævnte drikkevarer, bør foranstaltningerne fastsættes med hjemmel i traktatens artikel 235; med henblik på at forenkle og fremskynde proceduren bør det overlades til Kommissionen at vedtage praktiske gennemførelsesforanstaltninger; med henblik herpå bør der etableres et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i en gennemførelseskomité; ( l ) EFT nr. L 229 af , s. 1. O EFT nr. L 54 af , s. 1. (») EFT nr. L 359 af , s. 1. ( 4 ) EFT nr. L 54 af , s. 57. (') EFT nr. C 144 af , s. 9. Særlige bestemmelser for alkoholholdige drikkevarer Artikel 1 1. Med hensyn til generelle begreber forstås i denne forordning ved: a) Alkoholholdig drikkevare: i) en alkoholholdig væske bestemt til konsum, som har særlige organoleptiske egenskaber, og som er fremstillet på en af følgende måder: direkte ved destillation, med eller uden aromaer, af naturlige gærede væsker eller ved tilsætning til landbrugsethanol af forskellige aromaer, forskellige sukkerarter eller andre produkter. ii) Som alkoholholdige drikkevarer betragtes ligeledes: alkoholholdige væsker, som er fremstillet ved blanding af to eller flere alkoholholdige drikkevarer med hinanden eller ved blanding af en eller flere alkoholholdige drikkevarer med et lavt alkoholindhold med en eller flere alkoholholdige drikkevarer; drikkevarer fremstillet ved tilsætning af en drikkevare til en alkoholholdig drikkevare. iii) Følgende anses ikke som alkoholholdige drikkevarer: hedvin, mousserende vin, perlevin og aromatiseret vin. b) Kategori af alkoholholdige drikkevarer: alle alkoholholdige drikkevarer, som falder ind under samme definition. c) Sukker: halvhvidt sukker, hvidt sukker, raffineret hvidt sukker, dekstrose, fructose, glucosesirup, flydende sukker, flydende invertsukker, sirup af invertsukker. d) Blanding: behandling, der består i at hælde to eller flere forskellige drikkevarer sammen med henblik på at fremstille en ny drikkevare. e) Forskæring: behandling, som består i at tilsætte landbrugsethanol til en alkoholholdig drikkevare. f) Sammenstikning (blending): behandling, som består i at sammenblande to eller flere alkoholholdige drikkevarer, der tilhører

11 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/9 samme kategori, men som kun adskiller sig fra hinanden ved nuancer i sammensætningen som følge af et eller flere af nedennævnte kriterier: selve fremstillingsmetoderne, de anvendte destillationsapparater, produkternes alder, det geografiske produktionsområde. Den således fremkomne alkoholholdige drikkevare tilhører samme kategori som de oprindelige alkoholholdige drikkevarer før sammenstikningen. g) Modning eller ældning: behandling, som består i at lade visse biokemiske reaktioner udvikle sig naturligt på træbeholdere, hvorved den pågældende alkoholholdige drikkevare får organoleptiske egenskaber, den ikke havde før. h) Landbrugsethanol': ethanol fremstillet af landbrugsprodukter, der er anført i traktatens bilag II. i) Alkoholindhold udtrykt i volumen: alkoholindholdet som defineret i Rådets direktiv 76/766/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholmetriske tabeller ('). j) Virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen: det antal liter ren alkohol ved 20 C, som findes i af varen ved samme temperatur (% vol.). k) Potentielt alkoholindhold udtrykt i volumen: det antal liter ren alkohol ved 20 C, som vil kunne dannes ved udgæring af det sukker, der findes i af varen ved samme temperatur. 1) Totalt alkoholindhold udtrykt i volumen: summen af virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen og potentielt alkoholindhold udtrykt i volumen. 2. Med hensyn til akoholholdige drikkevarer forstås i denne forordning ved: a) Rom: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation enten af melasse eller sirup, der stammer fra fremstilling af rørsukker, eller af saft af sukkerrør, som stadig har den aroma, der ligger til grund for roms særlige egenskaber, (») EFT nr. L 262 af , s og som i undertiden mindre, men stadig mærkbar grad har de organoleptiske egenskaber, som er karakteristiske for rom. b) Whisky eller whiskey: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved destillation af mask af korn, hvori sukkerdannelse har fundet sted ved hjælp af diastase af den indeholdte malt med eller uden tilsætning af andre naturlige diastaser, der er gæret under påvirkning af gærsvampe, der er destilleret til under 94,8 % vol., således at destillatet får aroma og smag af de anvendte råvarer, og som er ældet i mindst tre år på træfade, der rummer under c) Brændevin af korn: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved destillation til under 95 % vol. af gæret mask af korn, og som har organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. d) Korn: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet uden aromatisering enten ved destillation udelukkende af gæret mask af hele kerner af hvede, byg, havre, rug eller boghvede eller på basis af kornalkohol, der er fremstillet ved destillation af gæret mask af hele kerner af hvede, byg, havre, rug eller boghvede. e) Alkoholholdige drikkevarer fremstillet under anvendelse af enebær: alkoholholdige drikkevarer, der er fremstillet ved at aromatisere landbrugsethanol, kornbrændevin eller korn med enebær før, under eller efter destillationen. Derudover kan der tilsættes andre aromaer, men enebærsmagen skal være fremherskende. Afhængigt af de særlige fremstillingsbestingelser, der skal fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14, bærer produkterne en af følgende benævnelser:»gin, geniévre, jenever, Wacholder«. f) Alkoholholdige drikkevarer fremstillet under anvendelse af kommen: alkoholholdige drikkevarer, der er fremstillet ved at aromatisere landbrugsethanol, kornbrændevin eller korn med kommen før, under eller efter destillationen. Derudover kan der tilsættes andre aromaer, men kommensmagen skal være fremherskende.

12 Nr. C 189/10 De Europæiske Fællesskabers Tidende Benævnelsen»akvavit«er tilladt på særlige betingelser, der skal fastættes efter fremgangsmåden i artikel 14. g) Alkoholholdige drikkevarer fremstillet under anvendelse af anis: alkoholholdige drikkevarer, der er fremstillet ved at aromatisere landbrugsethanol med anis efter destillationen. Derudover kan der tilsættes andre aromaer, men anissmagen skal være fremherskende. Afhængigt af de særlige fremstillingsbetingelser, der skal fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14, bærer produkterne en af følgende benævnelser:»anis, pastis, ouzo, liqueur d'anis«. h) Vodka: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved at filtrere landbrugsethanol igennem aktivt kul med det formål selektivt at svække de anvendte råvarers organoleptiske egenskaber. Eventuelt kan produktet bibringes særlige organoleptiske egenskaber ved tilsætning af aromaer. i) Vinbrændevin: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved destillation udelukkende af vin, af vin tilsat alkohol, bestemt for destillation, eller ved gendestillation af et rådestillat af vin, der har et samlet indhold af andre flygtige stoffer med ethanol og methanol på over 125 g pr. hl alkohol (100 % vol.), og som har et maksimumsindhold af methanol på 200 g pr. hl alkohol (100 %). j) Brandy eller Weinbrand: vinbrændevin, der har et samlet indhold af andre flygtige stoffer end ethanol og methanol på over 200 g pr. hl alkohol (100 % vol.), og som er ældet i mindst et år i egetræsbeholdere eller i mindst seks måneder på egetræsfade, som rummer under k) Marc eller brændevin afpresserester: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved destillation udelukkende af presserester af druer med eller uden tilsætning af vand og med eventuel tilsætning af bærme i et forhold, der skal fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14, der er destilleret til under 86 % vol., således at destillatet bibeholder de anvendte råvarers væsentlige aromatiske egenskaber, der har et samlet indhold af andre flygtige stoffer end ethanol og methanol på over 140 g pr. hl alkohol (100 % vol.), og som har et maksimumsindhold af methanol på g pr. hl alkohol (100 % vol.). 1) Grappa: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved direkte destillation udelukkende af presserester af druer, hvortil der kan tilsættes bærme i et forhold, som skal fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14, der har et samlet indhold af andre flygtige stoffer end ethanol og methanol på over 140 g pr. hl alkohol (100 % vol.), og som har et maksimumsindhold af methanol på g pr. hl alkohol (100 /o). m) Brændevin af kirsebær, blommer, mirabeller, ferskner, æbler, pærer eller anden frugt: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af en af de nævnte frugter, der er destilleret til under 86 % vol., således at destillatet får aroma og smag af de anvendte råvarer, der har et samlet indhold af andre flygtige stoffer end ethanol og methanol på over 200 g pr. hl alkohol (100 % vol.), og som har et maksimumsindhold af methanol på g pr. hl alkohol (100 % vol.). Brændevin af hindbær, brombær, blåbær, morbær og multebær eller af andre vildtvoksende bær og frugter kan dog ligeledes fremstilles ved destillation udelukkende af disse bær, der er delvis gærede og tilsat landbrugsalkohol i udbytteforholdet højst 20 1 alkohol (100 % vol.) pr. 100 kg forarbejdet frugt. Indholdet af cyanbrinte i brændevin af stenfrugter må ikke overstige 10 g pr. hl alkohol (100 % vol.). n) Brændevin af æble- eller pærecider: en alkoholholdig drikkevare, der stammer fra destillation udelukkende af drikkevarer fremstillet ved gæring af saft af æbler eller pærer,

13 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/11 og som opfylder de betingelser for frugtbrændevin, der er anført i andet, tredje og fjerde led. o) Brændevin af ensian: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved destillation af gæret mask af ensianrødder. p) Likør: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller af en alkoholholdig drikkevare, og som indeholder rriindst 100 g sukker eller honning pr. 1. q) Advocat: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet ved tilsætning af æggeblommer eller hele æg og sukker eller honning til landbrugsethanol eller til en alkoholholdig drikkevare, og som indeholder mindst 100 g æggeblomme pr Med hensyn til følgende specielle alkoholholdige drikkevarer forstås i denne forordning ved: a) Bourbon-whisky: en alkoholholdig drikkevare, der er fremstillet direkte til højst 80 % vol. udelukkende ved destillation af gæret mask af en blanding af korn omfattende mindst 51 % majs og ældet i mindst to år på nye indvendigt forkullede egetræsfade. b) Blommebrxndevin»Sljivovica«: brændevin af blommer med oprindelse i Jugoslavien, der afsættes under benævnelsen sljivovica. 4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder analysemetoderne, fastsættes efter fremgangsmåde i artikel 14. Artikel En drikkevare skal for at kunne sælges til konsum i Fællesskabet under en af de i artikel 1, stk. 2 og 3, anførte benævnelser være i overensstemmelse med den definition og de forskrifter, som gælder for den kategori, produktet tilhører. 2. Tilsætning af ethvert andet stof end de udtrykkeligt tilladte bevirker, at retten til den forbeholdte benævnelse fortabes for den pågældende alkoholholdige drikkevare. Alkoholholdige drikkevarer kan, uden at retten til en forbeholdt benævnelse fortabes, aromatiseres og/eller sødes og/eller tilsættes visse tilsætningsstoffer. De alkoholholdige drikkevarer, der berøres, de tilladte tilsætninger og de nærmere regler for disse tilsætninger fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14. Artikel 3 1. Nedenstående alkoholholdige drikkevarer skal for at kunne leveres til konsum i Fællesskabet under en af de i artikel 1, stk. 2 og 3, anførte benævnelser have følgende minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen: a) whisky, whiskey: 40 % vol. b) rom, brændevin, gin, vodka og akvavit: 38 % vol. c) korn: 32 % vol. d) alkoholholdige drikkevarer fremstillet under anvendelse af enebær, bortset fra gin, alkoholholdige drikkevarer fremstillet under anvendelse af kommen, bortset fra akvavit, samt alkoholholdige drikkevarer fremstillet under anvendelse af anis: 30 % vol. 2. For hver af de i bilag II anførte alkoholholdige drikkevarer kan der fastsættes et højere minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen end det, der gælder for den kategori, som det pågældende produkt tilhører. 3. Rådet, der på forslag af Kommissionen træffer afgørelse med kvalificeret flertal, kan fastsætte et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen for andre kategorier af drikkevarer end de i stk. 1 anførte. Efter samme fremgangsmåde fastsætter Rådet det i stk. 2 nævnte minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen. AFSNIT II Særlige bestemmelser for aromatiseret vin Artikel 4 1. I denne forordning forstås ved: a) Aromatiseret vin: en ofte farvet drikkevare, som består af vin eller most med eller uden tilsætning af landbrugsethanol og eventuelt sukker, og fremstillet under anvendelse af aromaer og eventuelt æg, honning, mælk eller fløde. b) Tør aromatiseret vin: aromatiseret vin, hvis indhold af sukker er under 50 g pr. 1. c) Sød aromatiseret vin: aromatiseret vin, hvis indhold af sukker er over 130 g pr. 1. d) Aromatiseret æggevin: aromatiseret vin fremstillet med æggeblomme eller ekstrakter af æggeblomme, og hvis indhold af sukker er over 200 g pr. 1.

14 Nr. C 189/12 De Europæiske Fællesskabers Tidende e) Aromatiseret sodavin: aromatiseret vin tilberedt med vand tilsat kulsyre eller seltersvand. f) Vermouth: aromatiseret vin, hvis karakteristiske smagssammensætning er frembragt ved anvendelse af specielle stoffer, hvoriblandt malurt altid vil findes. 2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder analysemetoderne, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14. Aromatiseret vin kan dog, uden at retten til en forbeholdt benævnelse fortabes, sødes og/eller tilsættes visse tilsætningsstoffer. 3. For så vidt andet ikke er fastsat i stk. 1, litra b), er de ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, som er tilladt for vin og most i henhold til artikel 46 i forordning (EØF) nr. 337/79, også tilladt for aromatiseret vin. 4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder undtagelserne i stk. 1, litra c), samt de i stk. 2, omhandlede tilsætninger, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14. Artikel 5 1. Aromatiseret vin skal for at kunne sælges til konsum i Fællesskabet under en af de i artikel 4, stk. 1 anførte benævnelser opfylde følgende krav: a) Ved tilberedningen af aromatiseret vin må der i) som vin kun anvendes vin, som kan tilbydes eller leveres til direkte konsum inden for Fællesskabet som angivet i artikel 48, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 337/79, samt indført hedvin, mousserende vin og vin tilsat kulsyre som defineret i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 339/79; ii) som most kun anvendes druemost, druemost i gæring, druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost som defineret i punkt 2, 3, 4, 5 og 5a i bilag II til forordning (EØF) nr. 337/79 samt indført druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, og indført koncentreret druemost som defineret i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 339/79. b) Ved tilberedningen af aromatiseret vin skal den anvendte vin eller most efter en eventuel tilsætning på højst 2 % vol. have et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 10 % vol. c) Medmindre der fastsættes undtagelsesbestemmelser, skal den vin eller most, som anvendes til fremstilling af en aromatiseret vin, findes i færdigvaren i et forhold på mindst 75 % vol. For tør aromatiseret vin samt for visse søde aromatiserede vine, der skal bestemmes nærmere, nedsættes dette forhold imidlertid til 70 % vol. 2. Tilsætning af ethvert andet stof end de udtrykkeligt tilladte bevirker, at retten til den forbeholdte benævnelse fortabes for den pågældende aromatiserede vin. Artikel 6 1. Aromatiseret vin skal for at kunne leveres til konsum i Fællesskabet under benævnelsen tør aromatiseret vin udvise følgende karakteristika: et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 17 % vol., et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 18 % vol. 2. Aromatiseret vin skal, medmindre der fastsættes undtagelser, for at kunne leveres til konsum i Fællesskabet under en af de i artikel 4, stk. 1, litra a), c), d) og f), anførte benævnelser have et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 15 % vol., et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 20,5 % vol. og et indhold af sukker på mindst 50 g pr. liter. 3. De i stk. 2 omhandlede undtagelser og navnlig undtagelserne for så vidt angår Maiwein, Kalte Ente og Gluhwein fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14. Efter samme fremgangsmåde fastsættes de forskellige alkoholindhold udtrykt i volumen, som gælder for disse undtagelser. AFSNIT III Fælles bestemmelser for alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin Artikel 7 1. Ved fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin er det tilladt at tilsætte vand. Tilsat vand, hvis kvalitet er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne i direktiv 80/777/EØF og 80/778/EØF vedrørende naturligt mineralvand og

15 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/13 kvaliteten af drikkevand, ændrer ikke arten af den alkoholholdige drikkevare eller den aromatiserede vin. 2. a) Til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin må der kun anvendes ethanol, som er fremstillet af landbrugsprodukter. b) Hvis de farvestoffer, aromaer og andre tilladte tilsætningsstoffer, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin, fortyndes eller opløses med ethanol, må der kun anvendes landbrugsethanol. c) Landbrugsethanolens kvalitet skal svare til de i bilag I anførte krav. 3. Til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin må der som aroma kun anvendes naturlige aromastoffer eller naturidentiske aromastoffer og naturlige aromatilberedninger. Aromaer betragtes ikke som farvestoffer, selv om de medvirker til at farve en drikkevare. 4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder analysemetoderne, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14. De pågældende drikkevarer er anført på en liste i bilag II. b) Listen i bilag II kan ændres af Rådet, der på forslag af Kommissionen træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Artikel 9 1. For alkoholholdige drikkevarer kan der vedtages særlige bestemmelser vedrørende a) anvendelse af specielle udtryk eller forkortelser, b) anvendelse af visse sammensatte udtryk, hvori indgår ordet»brandy«, c) benævnelse af blandede drikkevarer og af blandinger af alkoholholdige drikkevarer. 2. For aromatiseret vin kan der vedtages særlige bestemmelser vedrørende a) anvendelse af ordet vin i sammensatte ord eller udtryk, b) benævnelse af drikkevarer, der fremkommer ved blanding af de i artikel 4 nævnte produkter med hinanden eller med en anden drikkevare. 3. De særlige bestemmelser, som omhandles i stk. 1 og 2, samt de øvrige gennemførelsesbestemmelser til denne artikel fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14. Artikel 8 1. De i artikel 1, stk. 2 og 3, og artikel 4, stk. 1, omhandlede benævnelser er forbeholdt de alkoholholdige drikkevarer og den aromatiserede vin, som er defineret deri, under hensyntagen til artikel 2 og 3 på den ene side og artikel 5 og 6 på den anden. Benævnelserne skal i Fællesskabet anvendes til at betegne disse produkter. Alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin, der ikke opfylder kravene til de produkter, som er defineret i artikel 1, stk. 2 og 3, og artikel 4, stk. 1, må ikke benævnes som disse. 2. a) Benævnelsen af alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin, der på grund af de anvendte råvarers geografiske oprindelse og/eller de lokale fremstillingsmetoders særlige karakter får en særegenhed, der gør det muligt at skelne dem fra andre produkter, kan suppleres med eller erstattes af en geografisk angivelse, som dog ikke må omfatte en medlemsstats område i dets helhed. Disse geografiske angivelser er forbeholdt disse drikkevarer. Artikel Mærkning og præsentation af alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin som defineret i artikel 1 og 4 og bestemt til den endelige forbruger samt reklame for disse produkter skal ud over at efterkomme de bestemmelser, som medlemsstaterne har truffet i henhold til direktiv 79/112/EØF, også være i overensstemmelse med stk a) Salgsbenævnelsen for de i artikel 1 og 4 omhandlede produkter er en af de benævnelser, der er dem forbeholdt i medfør af artikel 8 og 9. b) Alkoholindholdet udtrykkes i % vol. og afrundes til nærmeste halve procent. c) I listen over ingredienser kan udelades angivelse af følgende ingredienser: destillater af naturlige gærede væsker, ethanol frembragt ved destillation, vand. Opregningen af ingredienser indledes med ordet»indeholder«. d) Når der på etiketten henvises til de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanol, skal de enkelte typer alkohol angives i faldende orden efter den anvendte mængde.

16 Nr. C 189/14 De Europæiske Fællesskabers Tidende e) Salgsbenævnelsen for de i stk. 1 omhandlede alkoholholdige drikkevarer suppleres obligatorisk med udtrykket»forskæring«og fakultativt med udtrykket»sammenstikning«(blend), hvis produktet har været underkastet en af disse behandlinger. f) Modningstid må kun angives, når den vedrører den mindst modnede af bestanddelene, og såfremt produktet er ældet under kontrol af afgiftsmyndighederne eller under kontrol, som frembyder tilsvarende garantier. 3. Efter fremgangsmåden i artikel 14 fastsættes følgende for de i artikel 1, stk. 2 og 3, og artikel 4, stk. 1, omhandlede produkter: a) betingelserne for, hvornår der på etiketten kan angives modningstid eller en betegnelse for, hvor varen har oprindelse eller kommer fra, også med hensyn til de anvendte råvarer, b) betingelserne for at anvende salgsbenævnelser, der vækker forestilling om ældning, c) de særlige bestemmelser, der skal gælde for anvendelse af udtryk, som henviser til en særlig kvalitet ved produktet som f.eks. dets historie, oprindelse eller fremstillingsmade, d) reglerne for mærkning af produkter, som ikke er bestemt for den endelige forbruger, samt eventuelle afvigelser fra reglerne om mærkning under hensyn til bl.a. oplagring og transport. Artikel 11 Når en alkoholholdig drikkevare eller aromatiseret vin er defineret, er det ikke tilladt at anvende ord eller udtryk, der indeholder ordene»art«,»type«,»måde«m.m. til betegnelse af en anden alkoholholdig drikkevare eller aromatiseret vin. AFSNIT V Almindelige bestemmelser Artikel Der nedsættes en gennemførelseskomité for alkoholholdige drikkevarer og aromatiseret vin, herefter benævnt»komiteen«, som består af repræsentanter for medlemsstaterne og har en repræsentant for Kommissionen som formand. 2. I komiteen tildeles medlemsstaternes stemmer vægt i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen. Artikel 14» 1. Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant, sagen for komiteen. 2. Kommissionens repræsentant forelægger et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komiteen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden for en tidsfrist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til, hvor meget sagen haster. Udtalelsen vedtages med et flertal på femogfyrre stemmer. 3. Kommissionen vedtager foranstaltningerne, der straks kan finde anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse, meddeles de dog straks til Rådet af Kommissionen. I dette tilfælde kan Kommissionen udsætte anvendelsen af de trufne foranstaltninger i højst en måned fra denne meddelelse. Rådet kan med kvalificeret flertal inden for en måned træffe anden afgørelse. Artikel 15 Komiteen kan undersøge ethvert andet spørgsmål, som formanden på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant forelægger den. Artikel 16 AFSNIT IV Undtagelsesbestemmelse Artikel 12 Alkoholholdige drikkevarer må ikke forskæres, hvis de skal kunne afsættes til konsum i Fællesskabet under en af følgende benævnelser:»whisky, whiskey, korn, brandy, weinbrand, brændevin af presserester, grappa, frugtbrændevin og brændevin af æble- eller pærecider«. Denne forordning gælder ikke for produkter, der skal udføres fra Fællesskabet, med undtagelse af produkter, som er anført i bilag II. Artikel 17 Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den anvendes fra den 1. juli Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

17 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/15 BILAG I Grænseværdier for tilladte urenheder i landbrugsethanol Totalt syreindhold udtrykt i gram eddikesyre pr. hl alkohol (100 % vol.): maks. 1,5 Estere udtrykt i gram ethylacetat pr. hl alkohol (100 % vol.): maks. 1,3 Aldehyder udtrykt i gram acetaldehyd pr. hl alkohol (100 /o vol.): maks. 0,5 Højere alkoholer udtrykt i gram methyl-2-propanol-l pr. hl alkohol (100 % vol.): maks. 0,5 Methanol'i gram pr. hl alkohol (100 % vol.): maks. 50 Tørstofindhold i gram pr. hl alkohol (100 % vol.): maks. 1,5 Flygtige kvælstofforbindelser udtrykt i gram kvælstof pr. hl alkohol (100 % vol.): maks. 10,1 Furfural kan ikke påvises ved hjælp af den beskrevne metode Organoleptiske egenskaber må ikke have en fremmed smag BILAG II I. ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER A. FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND a) Alkoholholdige drikkevarer fremstillet under anvendelse af enebær: Steinhager b) Frugtbrændevin: Schwarzwålder Himbeergeist Schwarzwålder Kirsch c) Likør eller specialiteter: Bayerischer Gebirgsenzian Benediktbeurer Klostergold Chiemseer Klosterlikor Ettaler Klosterlikor Konigsberger Bårenfang Ostpreufiischer Bårenfang Stonsdorfer B. FRANKRIG I. Brændevin med kontrolleret oprindelsesbetegnelse a) Vinbrændevin Cognac Eaux-de-vie de Cognac Eaux-de-vie des Charentes Esprit de Cognac Grand Fine Champagne Grand Champagne Petite Fine Champagne Petite Champagne Fine Champagne Borderies Fins Bois

18 Nr. C 189/16 De Europæiske Fællesskabers Tidende Bons Bois Armagnac Bas-Armagnac Haut-Armagnac Ténaréze b) Brændevin af æblecider Calvados du Pays d'auge II. Brændevin med reglementeret oprindelsesbetegnelse a) Vinbrændevin Eaux-de-vie de vin de la Marne Eaux-de-vie de vin originaire d'aquitaine Eaux-de-vie de vin de Bourgogne Eaux-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eaux-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eaux-de-vie de vin originaire du Bugey Eaux-de-vie de vin de Savoie Eaux-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eaux-de-vie de vin des C6tes-du-Rhone Eaux-de-vie de vin originaire de Provence Faugéres eller Eau-de-vie de Faugéres Eaux-de-vie de vin originaire du Languedoc b) Brændevin afpresserester Eaux-de-vie de mare de Champagne eller Marc de Champagne Eaux-de-vie de mare originaire d'aquitaine Fine Bordeaux Eaux-de-vie de mare de Bourgogne Eaux-de-vie de mare originaire du Centre-Est Eaux-de-vie de mare originaire de Franche-Comté Eaux-de-vie de mare originaire du Bugey Eaux-de-vie de mare originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d'auvergne Eaux-de-vie de mare originaire des Coteaux de la Loire Eaux-de-vie de mare des C6tes-du-Rhone Eaux-de-vie de mare originaire de Provence Eaux-de-vie de mare originaire du Languedoc Marc d'alsace Gewurztraminer Marc de Lorraine c) Brændevin af æblecider eller pæremost Calvados Calvados de l'avranchin Calvados du pays de Bray Calvados du Calvados Calvados du Contentin Calvados du Domfrontais Calvados du pays de Marlerault Calvados du Mortanais Calvados de la Vallée de l'orne Calvados du Perche Calvados du Pays de la Risle Eau-de-vie de cidre de Bretagne

19 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 189/17 Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Eau-de-vie de poiré du Maine d) Frugtbrændevin Mirabelle de Lorraine III. Traditionel rom fra oversøiske territorier Rhum traditionnel de la Martinique Rhum traditionnel de la Guadeloupe Rhum traditionnel de la Reunion Rhum traditionnel de la Guyane IV. Likør C. IRLAND Cassis de Dijon Irish Whiskey Irish Pot Still Whiskey D. DET FORENEDE KONGERIGE a) Whisky Scotch Whisky b) Gin Plymouth Gin E. DANMARK Alkoholholdig drikkevare fremstillet under anvendelse af kommen Aalborg Akvavit F. ITALIEN Grappa Grappa di Barolo G. NEDERLANDENE Alkoholholdige drikkevarer fremstillet under anvendelse afenebcer Schiedam Schiedamse jenever (genever) Friese jenever (genever) H. GRÆKENLAND Brændevin afpresserester Tsikoudia I. BELGIEN Alkoholdig drikkevare fremstillet under anvendelse af enebar Hasselt II. AROMATISERET VIN A. FRANKRIG Vermouth de Chambéry B. ITALIEN Vermouth di Torino

20 Nr. C. 189/18 De Europæiske Fællesskabers Tidende III (Oplysninger) KOMMISSION Ændring af bekendtgørelse af en licitation med henblik på salg til udførsel af kg tobak i baller, som det italienske interventionsorgan (AIMA) ligger inde med, og som stammer fra høsten 1974 til 1979 (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 161 af 26. juni 1982) Bilag, side 8, oplagringssted Castel del Lago Venticano, Fade: i stedet for:»735«, læses:»753«. Bilag, side 10, parti nr. 3, oplagringssted: i stedet for:»salerno nel Cimino«, læses:»soriano nel Cimino«.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989R1576 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Meddelelser og oplysninger. ECU Europæisk regningsenhed 1

Meddelelser og oplysninger. ECU Europæisk regningsenhed 1 De Europæiske Fællesskabers Tidende ISSN 0378-7001 C 97 24. årgang 29. april 1981 Dansk udgave Meddelelser og oplysninger Indhold I Meddelelser Kommission ECU Europæisk regningsenhed 1 Domstol Domstolens

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 848 endelig 2007/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R1601 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2005 KOM(2005) 125 endelig 2005/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Vejledning for lokale varer, spiritus

Vejledning for lokale varer, spiritus Vejledning for lokale varer, spiritus Formål Formålet med denne vejledning for spiritus er at sikre gode, sikre og lovlige fødevarer til Coops kunder. Denne vejledning og tilhørende bilag skal ses som

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.6.2007 KOM(2007) 346 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere