Tilsynsrapport Ringsted Kommune Social- og sundhed. Plejecenter Solbakken. Uanmeldt helhedstilsyn August 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ringsted Kommune Social- og sundhed. Plejecenter Solbakken. Uanmeldt helhedstilsyn August 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Social- og sundhed Plejecenter Solbakken. Uanmeldt helhedstilsyn August

2 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets indhold, formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VURDERING Tilsynets samlede vurdering Tilsynets anbefalinger OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET DATAGRUNDLAG Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret Personlig pleje og praktisk hjælp Mad og måltider Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret Miljø i hverdagen Medarbejderkompetencer og tværfagligt samarbejde FORMÅL OG METODE Formål Metode Vurderingsskala Tilsynets tilrettelæggelse Indhold KONTAKTOPLYSNINGER Præsentation af BDO BILAG HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER. 18 2

4 1 VURDERING 1.1 Tilsynets samlede vurdering Det overordnede indtryk af Plejecenter Solbakken er, at der er tale om et plejecenter med gode og tilfredsstillende forhold. Det er tilsynets vurdering at Solbakken har arbejdet relevant med anbefalingerne fra sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at ledelsen er meget nærværende og tager hånd om medarbejdernes trivsel i en sag, som påvirker medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Tilsynet vurderer, at Plejecenter Solbakken arbejder med afsæt i den rehabiliterende tilgang, hvor ledelse og medarbejdere har fokus på at inddrage beboernes ressourcer i hverdagens mange gøremål. Tilsynet vurderer, at Plejecenter Solbakken er et plejecenter, hvis fysiske rammer understøtter beboernes behov for en god dagligdag med trygge forhold og livskvalitet. Medarbejderne har opmærksomheden rettet mod, at Plejecenter Solbakken skal være så hjemligt som muligt for beboerne, pårørende og medarbejdere og andre som kommer i huset. Tilsynet anbefaler, at fryseren med den store hængelås placeres andetsteds, eller at der laves en anden foranstaltning med en mindre synlig låsemekanisme. Det er tilsynets vurdering, at beboerne modtager den individuelle pleje og omsorg, de har behov for. Medarbejderne har fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af beboernes fysiske, psykiske og sociale resurser. Når det gælder mad og måltider vurderer tilsynet, at beboerne er meget tilfredse med maden og måltiderne på plejecentret. Plejecenter Solbakken har fokus på maden og måltidets fysiske, psykiske, og sociale betydning for beboerne. Medarbejderne er meget opmærksomme på de beboere, som har svært ved at formulerer sig verbalt, og støtter dem i kontakten og kommunikationen med de øvrige beboere under måltidet. Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne har behov for og den hjælp der leveres. Det er tilsynets vurdering, at Plejecenter Solbakken lever op til kravet om, at tilrettelæggelsen af hjælpen til beboerne skal være konkret og individuelt beskrevet. Dokumentationen indeholder dækkende beskrivelser og handlevejledende indsatser i forhold til plejen og omsorgen, men der mangler beskrivelser af indsats til beboerne i forbindelse med badet. Tilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre beboerne medindflydelse og medbestemmelse i hverdagen på plejecentret, hvor medarbejderne på Plejecenteret Solbakken bidrager til at beboerne oplever tryghed og trivsel i hverdagen. Der hersker en meget anerkendende tilgang og kommunikation, og medarbejderne har fokus på at skabe sociale relationer med og imellem beboerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente og har fokus på værdien af et godt og tæt samarbejde. Der er fokus på læring og udvikling af kompetencer, både gennem daglig dialog, hvor medarbejderne sparrer med hinanden, samt gennem samarbejde med sygeplejerske, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Tilsynet vurderer, at Plejecenter Solbakken arbejder med afsæt i den rehabiliterende tilgang. Medarbejderne har fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer. 3

5 Tilsynet giver anledning til enkelte anbefalinger. Disse fremgår af afsnit 1.2. BDO s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 1.2 Tilsynets anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at fryseren med den store hængelås placeres andetsteds, eller at der laves en anden foranstaltning med en mindre synlig låsemekanisme. 2. Tilsynet anbefaler, at plejecentret fortsat underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelse af daglige rytmer og vaner, således at den også indeholder beskrivelser af beboernes ressourcer i forhold til brusebad. 4

6 2 OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET Adresse Plejecenter Solbakken, Ole Hansens Vej 10, 4100 Ringsted Leder Gunnar Guldberg Antal boliger 64 plejeboliger, heraf 23 demensboliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 12. august 2014, kl Tilsynsforløb og deltagerkreds Tilsynet blev indledt med deltagelse af Gunnar Guldberg, souschef Merete Svane og teamleder Rikke Søegaard Tilsynsførende orienterede kort om tilsynsforløbet. Der blev udvalgt 3 beboere, som gav deres accept til, at tilsynsførende måtte gennemgå deres personlige data. Tilsynet gennemførte et interview med 3 medarbejdere. Desuden foretog tilsynet rundgang på plejecentret, hvor de tilsynsførende kontaktede medarbejdere og beboere, som de mødte på fællesarealer og i beboernes boliger. Indholdet af interviewene fremgår af nedenstående. Tilsynet blev afsluttet med en telefonisk tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer til Plejecenterlederen dagen efter tilsynets besøg. Tilsynsførende Manager Margit Kure, Sygeplejerske, MHM Chefkonsulent Heidi Pors, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor og psykoterapeut 5

7 3 DATAGRUNDLAG 3.1 Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst Data Anbefalinger ved det sidste tilsyn foretaget af BDO 2013: 1 At plejecentret Solbakken fortsætter den gode udvikling i forhold til at inddrage beboernes ressourcer i hverdagen samt fokus på den enkelte beboers vaner og ønsker. 2 At beboernes livshistorie med fordel kunne indføres elektronisk således, at dokumentation samles elektronisk et sted. Ledelsen oplyser, at de arbejder med den rehabiliterende tankegang og der er uddannet 2 nøglepersoner inden for rehabilitering, som arbejder i både dag og aftenvagter og som indgår sammen med nøglepersoner omkring rehabilitering fra kommunen. Alle social- og sundhedsassistenter har været på kursus omkring rehabilitering, og social og sundhedshjælperne skal på kursus i efteråret. Det oplyses, at når det gælder den sundhedsfaglige dokumentation er det elektroniske system netop sat i udbud af Ringsted Kommune. Ledelsen oplyser, at der er ansat 2 aktivitetsmedarbejdere, som tilbyder gymnastik, balancetræning, sang, banko og dans til beboerne alle ugens dage. Aktiviteterne tilbydes som fælles samvær, men også som individuel træning for enkelte beboere. Derudover arrangeres skovtur en gang om ugen hele året rundt til en hytte i skoven, hvor der obligatorisk tændes bål. Denne aktivitet kan tiltrække mellem beboere pr. gang. I den forbindelse får Plejecenter Solbakken besøg af TV ØST, som vil lave en udsendelse omkring beboere på Plejehjem, som anvender naturen i deres hverdag. Derudover er der etableret et erindringsværksted og et sanseværksted, hvor beboerne har mulighed for at opholde sig. Dette sker gerne i samarbejde med aktivitetsmedarbejder og de øvrige medarbejdere. Effekten af de nye aktiviteter har været, at der er kommet meget mere liv i huset, der er mere musik, flere aktive beboere, men også flere beboere som er passive, men alligevel deltagende tilskuere. Ud over ovenstående kommer der fysioterapeuter og ergoterapeuter i huset og der er et træningslokale, som alle beboere og pårørende kan anvende døgnet rundt. Plejecentret har en meget aktiv frivillig kreds, som iværksætter mange tiltag og aktiviteter, blandt andet kommer der 2 frivillige 1 gang om ugen og varetager en Kiosk. De frivillige arrangerer søndagscafe den sidste søndag i hver måned, hvor de kommer med kager til beboerne. En del frivillige er tidligere pårørende. Derudover er der besøgsvenner, som deltager ved sommerfest og lignende. Glad Mad kommer og laver mad engang imellem ude i de enkelte afdelinger. Hver anden onsdag kommer ældresagen og laver sang og musik. Leder oplyser, at de på nuværende tidspunkt har en kompleks beboer/pårørende sag kørende. Ledelsen er involveret og daglig meget nærværende for at sikre så høj kvalitet i opgaveløsningen som muligt samt støtte op omkring personalet. Personalet arbejder ansvarligt og professionelt, men er samtidig påvirket af situationen, hvorfor ledelsen har besluttet at gøre brug af en psyko- 6

8 Tilsynets vurdering log og tilbyde personalet supervision. Det er tilsynets vurdering at Solbakken har arbejdet relevant med anbefalingerne fra sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at ledelsen har taget hånd om medarbejdernes trivsel i en sag, som påvirker medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. 3.2 De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret Data Tilsynet observerer lyse, moderne og imødekommende fysiske rammer overalt på plejecentret. Væggene er malet i friske og afstemte farver, og der er rent og ryddeligt både på gangarealer og i køkkenerne i de 8 afdelinger. Der er tydelige navneskilte ved nogle af boligernes døre. På nogle af afdelingerne er der mulighed for at trække sig lidt tilbage fra fællesskabet til mindre sofagrupper, hvor der er opsat TV. I andre afdelinger er der ikke sodagrupper, men spisebordsstole som beboerne sidder på, når de ser tv. Rundt omkring står der kommoder/reoler, og der er billeder og malerier på væggene, som tilsammen er med til at skabe hyggelige og indbydende rum. I tilknytning til hver afdeling er der kontorer, hvor medarbejderne kan trække sig, når der er behov for dette. Tilsynet observerer i den forbindelse, at personalet opholder sig i fællesrum. Tilsynet observerer, at der er ophængt en tavle i de enkelte afdelinger med beskrivelse af, hvilke aktiviteter der foregår. Der hænger endvidere en beskrivelse af, hvem medarbejderne er. I flere afdelinger står der en skabsfryser placeret i mellemgangen mellem fælleskøkken og stue. Tilsynet observerer i en afdeling, at fryseren har en meget stor og synlig hængelås. Tilsynet taler med en beboer, som sidder i nærheden af sin bolig. Beboeren opholder sig meget i fælleskabet med de øvrige beboere, og oplyser, at hun er meget tilfreds med sin lejlighed, som hun fremviser for tilsynet. Tilsynet besøger en anden beboer, som fremviser sin bolig for tilsynet - en lejlighed med stort badeværelse, soveværelse og egen udgang til have. Beboeren fremhæver udenomsarealerne, som hun sætter stor pris på. Tilsynet oplyses om, at mange beboere har stor glæde af haven og gangarealerne, når vejret tillader det. Beboeren har således drukket kaffe i haven mange gange i løbet af sommeren, og der er også blevet grillet flere gange. På tavler rundt på de forskellige afdelingerne er der ophængt aktivetsprogram for den kommende måned. Aktiviteterne retter sig mod beboernes fysiske, psykiske og sociale behov Medarbejderne udtrykker tilfredshed over de gode fysiske rammer, de rummelige boliger og de gode fællesarealer både inde og ude. Medarbejderne fremhæver, at det er af stor vigtighed, at Plejecenter Solbakken er et hyggeligt sted at være og fremtræder hjemligt. En medarbejder giver udtryk for, at der ofte er medarbejdere og pårørende, som medbringer deres hunde, når de kommer på Plejecenter Solbakken til stor glæde for beboerne. Tilsynet observerede 3 hunde på tilsynets besøg og bemærkede, hvilken glæde det tilførte enkelte beboere, som f.eks. rakte ud 7

9 Tilsynets vurdering efter hunden for at få kontakt med den. Tilsynet vurderer, at Plejecenter Solbakken er et plejecenter, hvis fysiske rammer understøtter beboernes behov for en god dagligdag med trygge forhold og livskvalitet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har opmærksomhed og fokus på, at Plejecenter Solbakken skal være et hyggeligt og hjemligt Plejecenter for beboerne, pårørende, medarbejdere og øvrige, som kommer i huset. Det er samtidig tilsynets vurdering, at det ikke virker imødekommende, at fryseren med den store hængelås er meget synlig placeret og foreslår, at der overvejes en anden foranstaltning evt. med en mindre synlig låsemekanisme. 3.3 Personlig pleje og praktisk hjælp Data Tilsynets vurdering Tilsynet observerer, at alle beboere er velklædte og velsoignerede. Ved tilsynets besøg hersker der en rolig og god atmosfære i de 8 afdelinger tilsynet besøgte. De beboere som tilsynet talte med udtrykte alle stor tilfredshed med at bo på Plejecenter Solbakken samt medarbejdernes daglige hjælp og støtte. En beboer fortæller, at medarbejderne altid tager hensyn til hendes ønske vedrørende hjælp til hendes personlige pleje, det er særlig vigtig for beboeren, at medarbejderne er omhyggelige med at hjælpe hende med at sætte hendes hår. En anden beboer oplyser til tilsynet, at han for det meste opholder sig i egen bolig, idet han får sit sociale behov dækket gennem aktiviteter og relation med borgere uden for Plejecentre Solbakken. Beboeren får ernæring igennem sonde, hvilket gør, at han fravælger fælleskabet ved måltiderne. Beboeren fremhæver, at det vigtigste for ham er at vide, at der er medarbejdere tilstede, som kommer når han har brug for det. Det giver ham en stor tryghed, som er vigtig for hans trivsel. De interviewede medarbejdere kan redegøre for beboernes individuelle problemstillinger samt behov for pleje og omsorg. Medarbejderne kender beboernes vaner og ønsker særdeles godt og tager hensyn til dette i pleje og omsorgen samt i hverdagen. Tilsynet observerer, at der forekommer en god rengøringsstandard overalt på Plejecenter Solbakken. Det er tilsynets vurdering, at beboerne modtager den individuelle pleje og omsorg, de har behov for. Tilsynet vurdere at medarbejderne er faglige kompetence og kan redegøre for, hvordan de tager hensyn til beboernes ønsker og vaner i hverdagen. 3.4 Mad og måltider Data Medarbejderne oplyser, at maden bliver leveret udefra og anrettes i afdelingerne. De interviewede medarbejdere fortæller, at der tilbydes varieret morgenmad samt smørrebrød til aften, hvor beboerne selv kan vælge, hvad de har lyst til. 8

10 Måltiderne serveres i fælleskøkkenerne i de respektive afdelinger, hvor størstedelen af beboerne deltager, mens enkelte beboere vælger at spise i egen bolig. Medarbejderne oplyser, at enkelte beboere placeres strategisk under måltidet, idet medarbejderne har erfaring med, hvilke beboere der ikke ynder at sidde ved siden af hinanden under måltidet. Tilsynet observerer, at bordene i køkkenet på enkelte afdelinger er pyntet med bordkort og køkkenfaciliteterne er gjort hyggelige og hjemlige. De interviewede beboere er alle tilfredse med madens kvalitet og mængede. En beboer, som har sonde og ikke spiser mad selv, er repræsentant i Kostrådet, idet han gerne vil være talerør for de øvrige beboere. Der er altid medarbejdere tilstede under måltidet, som spises sammen med beboerne. Medarbejderne spiser deres medbragte mad og bidrager til, at der er en afslappet og hyggelig atmosfære og stemning ved at tale med de enkelte beboere. Medarbejderne er meget opmærksomme på de beboere, som har svært ved at formulerer sig verbalt, og støtter dem i kontakten og kommunikationen med de øvrige beboere under måltidet. Medarbejderne fortæller, at der ofte bages i de enkelte afdelinger til glæde for beboerne. Tilsynets vurdering En beboer fortæller, at hun altid spiser sammen med de øvrige beboere. Hun holder meget af fælleskabet i forbindelse med måltidet og fortæller, at der ofte bliver fortalt sjove historier ved måltidet. Tilsynet vurderer, at beboerne er meget tilfredse med maden og måltiderne på plejecentret. Tilsynet vurderer, at Plejecenter Solbakken har fokus på maden og måltidets fysiske, psykiske, og sociale betydning for beboerne. Der er samtidig tilsynets vurdering, at medarbejderne er meget opmærksomme på de beboere, som har svært ved at formulerer sig verbalt og støtter dem i kontakten og kommunikationen med de øvrige beboere under måltidet. 3.5 Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret Data Tilsynet gennemgår 3 beboerjournaler. Der er sammenhæng mellem den bevilgede hjælp og de beskrevne ydelser. Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejecenter Solbakken lever op til kravet om, at tilrettelæggelsen af hjælpen til beboerne skal være konkret og individuelt beskrevet. Hos alle beboere er der udarbejdet en handleplan, daglig rytme og vaner samt udarbejdet relevante fokusområder. Der foreligger generelt beskrivelser af beboernes behov for pleje og omsorg igennem hele døgnet. Beskrivelsen for hjælpen om dagen er generelt handlevejledende og individuelt beskrevet, og tager afsæt i beboerens ressourcer, samt hvorledes disse medinddrages i plejen. Der mangler beskrivelse af, hvilken hjælp beboerne har behov for i forbindelse med brusebad. Det oplyses, at der afholdes en indflytningssamtale med kommende beboere og pårørende, og at der arbejdes med kontaktpersonsordning. Medarbejderne 9

11 tilkendegiver, at det er vigtigt at kende til en beboers tidligere liv, vaner og ønsker, da denne viden kan være med til at sikre beboeren den bedste pleje og omsorg. Medarbejderne fremhæver, at det har stor betydning at der eksisterer et tæt pårørendesamarbejde, idet pårørende besidder en stor viden omkring beboerens tidligere liv og levned. Der er ophængt generel information om plejecentrets aktiviteter og menuplan i de enkelte afdelinger. Beboerne tilkendegiver over for tilsynet, at de får den hjælp i hverdagen, som de har behov for. En beboer fortæller, at han er med i beboer- og pårørenderådet, som afholder møde hvert kvartal. Beboeren fortæller til tilsynet, at han som udgangspunkt, bestemmer alt omkring sit eget liv inden for de givne rammer på plejecentret. De øvrige beboere som tilsynet talte med beretter, at der tages hensyn til deres vaner og ønsker i hverdagen. Medarbejderne er bekendte med beboernes behov døgnet igennem. Medarbejderne tilkendegiver, at det har stor betydning at beboerne har indflydelse på deres egen hverdag i så stor udstrækning, som det kan lade sig gøre. Medarbejderne tilkendegiver, at det har stor betydning, at de hjælper beboerne med at træffe de valg, de ønsker igennem dialog i hverdagen. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre beboerne medindflydelse og medbestemmelse i hverdagen på plejecentret. Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne har behov for, og den hjælp der leveres. Det er tilsynets vurdering, at Plejecenter Solbakken lever op til kravet om, at tilrettelæggelsen af hjælpen til beboerne skal være konkret og individuelt beskrevet. Dokumentationen indeholder dækkende beskrivelser og handlevejledende indsatser i forhold til plejen og omsorgen, men der mangler beskrivelser af indsats til beboerne i forbindelse med badet. 3.6 Miljø i hverdagen Data Tilsynet oplever overalt på Plejecenter Solbakken, at der hersker en stille og rolig stemning med fælles samvær af medarbejdere og beboere. I nogle afdelinger er der beboere, som sidder og ser TV, mens der er andre afdelinger, hvor beboerne er i færd med at dække bord og gøre klar til aftensmaden. Tilsynet observerer, at haven er afskærmet med et stakit, således at beboerne kan bevæge sig frit rundt, når de har behov og lyst. På tilsynsdagen var der 3 hunde tilstede, hvilket skabte situationer med latter og kommunikation mellem beboere og medarbejdere. Tilsynet observerer en meget anerkendende tilgang og kommunikation fra medarbejder til beboer. Tilsynet talte med en beboer som fortalte, at han selv går ud og handler i de nærliggende dagligvarerforretninger. En anden beboer fortæller, at hun selv sørger for indhold i sin hverdag, og ikke ønsker at deltage i Plejecentrets aktiviteter, men gerne deltager når der bliver arrangeret Tysklandsture i bus fra stedet. 10

12 En tredje beboer fortæller, at han går en lille tur indimellem og ellers opholder sig meget for sig selv, hvor han læser en del. Han deltager ved højtlæsning i fællesskab. Medarbejderne oplyser, at de er meget opmærksomme på, at det har stor betydning, hvordan de bidrager i samværet med beboerne. Lidt sang, musik eller sjov kan lette stemningen meget hurtigt og medarbejderne er opmærksomme på at udspillet ofte skal komme fra dem. Medarbejderne har fokus på, at de ofte fungerer som bindeled i kommunikationen mellem beboerne for dermed at bevare kontakten og relationen mellem beboerne. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at medarbejderne på Plejecenteret Solbakken bidrager til, at beboerne oplever tryghed og trivsel i hverdagen. Tilsynet vurderer, at der hersker en meget anerkendende tilgang og kommunikation, og medarbejderne har fokus på at skabe sociale relationer med, men også imellem beboerne. 3.7 Medarbejderkompetencer og tværfagligt samarbejde Data Tilsynets vurdering Medarbejderne fremhæver de mange aktiviteter der foregår på stedet, hvor medarbejderne deltager sammen med beboerne, når de 2 aktivitetsmedarbejdere sætter aktiviteter i gang. Der er opstået et tæt samarbejde mellem kollegaerne, som blandt andet kommer til udtryk ved, at medarbejderen støtter op omkring de givne aktiviteter. Tilsynet bemærker positivt, at de medarbejdere som deltager i interview, fremstår fagligt kompetente og ansvarsbevidste. Medarbejderne oplyser, at der forefindes meget viden, erfaring og kompetencer i huset, som udnyttes ved enhver lejlighed. Medarbejderne er af den opfattelse, at der er gode kompetencemuligheder, f.eks. er en medarbejder i færd med at uddanne sig til sygeplejerske samtidig med, at hun arbejder på stedet. En anden medarbejder fremhæver, at hvis de får brug for mere viden, f.eks. omkring sårpleje, er ledelsen altid lydhør over for deres ønsker og iværksætter tiltag for at imødekomme medarbejdernes ønsker. Medarbejderne sparrer dagligt med hinanden. Der afholdes ugentlige møder, hvor der ligeledes er mulighed for at fordybe sig i temaer eller gennemgå de enkelte beboere. Medarbejderne oplever selv, at de besidder de nødvendige kompetencer for at varetage beboernes behov. Det er medarbejdernes oplevelse, at der hersker et godt samarbejde med alle samarbejdspartnere, fx sygeplejen, demenskonsulent, ergo- og fysioterapeut og egen læge. Samarbejdet med de frivillige, vennekredsen og de pårørende beskrives som meget velfungerende. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente og har fokus på værdien af et godt og tæt samarbejde. Tilsynet vurderer, at der er fokus på læring og udvikling af kompetencer, både gennem sparring og daglig dialog imellem medarbejderne samt samarbejde med øvrige faggrupper, fx sygeplejerske, fysioterapeuter og ergoterapeuter. 11

13 3.8 Rehabilitering Data Tilsynets vurdering Tilsynet observerer ved sin gennemgang i huset, at der er fokus på at inddrage beboerens ressourcer i hverdagen. En beboer sætter selv sit porcelæn hen til opvaskemaskinen, efter hun er færdig med måltidet, og i en anden afdeling er en beboer igang med at dække frokostbord. Medarbejderne fortæller, at som udgangspunkt har de altid fokus på, hvor meget beboeren selv kan tage del i enhver form for aktivitet, før de sætter ind med deres støtte. Enkelte beboere kan have svært ved at forstå, hvorfor de selv skal udføre en opgave, som hidtil har været varetaget af medarbejderne. Andre gange kan de pårørende stille spørgsmål ved, hvorfor deres mor/far skal være deltagende i forskellige opgaver. De har en forventning om, at de i højere grad skal have hjælp frem for at gøre tingene selv. Medarbejderne er bevidste om, at rehabilitering er en proces der tager tid at implementerer i hverdagen. En medarbejder fremhæver, at det gælder om at kunne se de små opgaver i hverdagen og huske at anerkende beboernr, når de deltager aktivt i hverdagens opgaver. Medarbejderne kan på engageret måde beskrive, hvorledes beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer medinddrages og vedligeholdes i dagligdagen. Medarbejderne er opmærksomme på, at det handler om at inddrage beboeren i de daglige og små opgaver, for at bibeholde beboernes færdigheder så vidt det er muligt. Tilsynet observerer således, at en beboer er i færd med at dække bord til aftensmaden - beboeren fremviser flotte bordkort for tilsynet. Beboerne oplyser, at som udgangspunkt vil de gerne gøre mest muligt selv, enkelte beboere fremhæver, at de gerne vil udføre deres personlige hygiejne med mindst mulig støtte fra medarbejderne. En beboer fortæller, at hun er meget glad for at dække bord, idet det holder hende i gang. Tilsynet observerer ved gennemgang af dokumentationen hos 3 beboere, at der tages afsæt i beboerens ressourcer samt f.eks., hvordan disse inddrages i den personlige pleje. Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige indsats leveres i høj grad ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af beboernes ressourcer. Medarbejderne arbejder med afsæt i den rehabiliterende tilgang og har i høj grad fokus på at medinddrage og vedligeholde beboernes ressourcer både fysiske, psykiske og sociale. 12

14 4 FORMÅL OG METODE 4.1 Formål I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med kommunen ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret. 13

15 Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. Tilsynet indeholder tre overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema. Tilsynets grundlæggende elementer Element Observationer på fællesarealer Dialog med beboere, medarbejdere og leder Gennemgang af dokumentation Beskrivelse Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer Struktureret observation med faste fokusområder Struktureret dialog med beboere, medarbejdere og leder/stedfortræder i form af kvalitative interviews, gerne gruppevist Situationelt betinget dialog med medarbejdere og beboere, som opholder sig på fællesarealer Dialogen afhænger af de omstændigheder, som de pågældende indgår i på tidspunktet og af observerede situationer, som giver anledning til spørgsmål Der foretages en struktureret gennemgang af 1-2 tilfældigt udvalgte beboeres dokumentation. 4.3 Vurderingsskala BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala. Samlet vurdering Meget tilfredsstillende Meget tilfredsstillende, som kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresultat, hvor der er konstateret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relativ let vil kunne afhjælpes. Det meget tilfredsstillende tilsynsresultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. 14

16 Gode og tilfredsstillende Gode og tilfredsstillende forhold, som kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret få mangler, som relativ nemt vil kun afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. Mindre tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende forhold, som kendetegner det jævne, men tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. Ikke tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende, som kendetegner det utilstrækkelige og uacceptable tilsynsresultat, hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med forvaltningen. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 4.4 Tilsynets tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- og/eller socialfaglig baggrund. 4.5 Indhold BDO s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre indeholder en helhedsorienteret og dialogbaseret del. Samlet set afdækker tilsynet de områder, som fremgår af nedenstående boks. 15

17 Omsorgs- og plejemæssige praksis Det skriftlige grundlag Individuel pleje og omsorg Inddragelse af ressourcer Medbestemmelse og indflydelse Værdier i praksis Rehabilitering Livskvalitet og mulighed for at fortsætte det tidligere liv Trivsel Øvrige Indretning og fysiske rammer Rengøringsstandard Samvær og aktiviteter Kost og måltidet Hverdag på plejehjemmet Kommunikation og adfærd Organisatoriske og personalemæssige forhold Opfølgning på forgående tilsyn Medarbejderkompetencer Tværfagligt samarbejde Organisering af arbejdet 16

18 5 KONTAKTOPLYSNINGER Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Leder af BDO Tilsyn HELEN HILARIO JØNSSON BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

19 6 BILAG HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER Tak for en fin rapport. Det eneste faktuelt forkerte som jeg har kunnet finde er at der står at arrangeres flere skovture hver uge. Der bliver kun arrangeret 1 skovtur om ugen. Med venlig hilsen Gunnar Guldberg Centerleder 18

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldte tilsyn, Plejecentre Årsrapport 2014

Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldte tilsyn, Plejecentre Årsrapport 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Sct. Jørgensbjerg

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Sct. Jørgensbjerg Tilsynsrapport Roskilde Kommune Ældreområdet Plejecenter Sct. Jørgensbjerg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Ringsted Kommune. Tilsynsrapport. Social- og sundhed. Plejecenter Solbakken. Uanmeldt helhedstilsyn November 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ringsted Kommune. Tilsynsrapport. Social- og sundhed. Plejecenter Solbakken. Uanmeldt helhedstilsyn November 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Social- og sundhed Plejecenter Solbakken Uanmeldt helhedstilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Bernadottegården

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Bernadottegården Tilsynsrapport Roskilde Kommune Ældreområdet Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger 3 2.0 Indledende

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Lundgården

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Lundgården Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen Ældrecenter Lundgården Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Mosbølparken

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Mosbølparken Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Mosbølparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle vilkår

Læs mere

Lolland Kommune Uanmeldt helhedstilsyn, Plejecenter Knud Lavard Centret November Ringsted Kommune. Plejecenter Knud Lavard Centret

Lolland Kommune Uanmeldt helhedstilsyn, Plejecenter Knud Lavard Centret November Ringsted Kommune. Plejecenter Knud Lavard Centret INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Social- og sundhed Plejecenter Knud Lavard Centret Uanmeldt helhedstilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Hørsholm Kommune Uanmeldt tilsyn, Plejeboligerne Sophielund Januar 2015. Hørsholm Kommune. Center for sundhed og omsorg Plejeboligerne Sophielund

Hørsholm Kommune Uanmeldt tilsyn, Plejeboligerne Sophielund Januar 2015. Hørsholm Kommune. Center for sundhed og omsorg Plejeboligerne Sophielund INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hørsholm Kommune Tilsynsrapport Hørsholm Kommune Center for sundhed og omsorg Plejeboligerne Sophielund Uanmeldt helhedstilsyn Gældende for tilsyn 2014 Udført i 2015 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Filskov Friplejehjem

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Filskov Friplejehjem Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Filskov Friplejehjem Uanmeldt tilsyn September 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Vikingebanke

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Vikingebanke Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen Ældrecenter Vikingebanke Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Tilsynsrapport Rebild Kommune. Center for Pleje og Omsorg. Suldrup Ældrecenter

Tilsynsrapport Rebild Kommune. Center for Pleje og Omsorg. Suldrup Ældrecenter Tilsynsrapport Rebild Kommune Center for Pleje og Omsorg Suldrup Ældrecenter Uanmeldt tilsyn Juni 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Oasen

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Oasen Tilsynsrapport Roskilde Kommune Ældreområdet Plejecenter Oasen Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle

Læs mere

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Kristiansminde

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Kristiansminde Tilsynsrapport Roskilde Kommune Ældreområdet Plejecenter Kristiansminde Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger 3 2.0 Indledende

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Social- og sundhed Plejecenter Knud Lavard Centret Uanmeldt helhedstilsyn August 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Bredebo

Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Bredebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Bredebo Uanmeldt helhedstilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Rosenvænget

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Rosenvænget Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Rosenvænget Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle vilkår

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg. Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg. Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Rebild Kommune. Center Pleje og Omsorg Terndrup Ældrecenter

Tilsynsrapport Rebild Kommune. Center Pleje og Omsorg Terndrup Ældrecenter Tilsynsrapport Rebild Kommune Center Pleje og Omsorg Terndrup Ældrecenter Uanmeldt tilsyn Maj 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag 4 3.1

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

1 Oplysninger Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

1 Oplysninger Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Bredebo Uanmeldt helhedstilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Fynsgades Plejecenter

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Fynsgades Plejecenter Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Fynsgades Plejecenter Uanmeldt tilsyn August 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Ældreområdet Solgården

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Ældreområdet Solgården Tilsynsrapport Tønder Kommune Ældreområdet Solgården Uanmeldt tilsyn September 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle vilkår

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Løkken

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Løkken Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen Hjemmeplejen Løkken Anmeldt tilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Årsrapport 2016 Billund Kommune. Pleje og Omsorg

Årsrapport 2016 Billund Kommune. Pleje og Omsorg Årsrapport 2016 Billund Kommune Pleje og Omsorg Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre Oktober 2016 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Overordnet resultat 3 2.1 Definition samt score på vurderingsskala 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Ældrecentret Symfonien

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Ældrecentret Symfonien Tilsynsrapport Næstved Kommune Center for Sundhed og Ældre Ældrecentret Symfonien Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Solgården

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Solgården Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Solgården Uanmeldt helhedstilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 Tilsynets samlede vurdering 2 Tilsynets anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Skanderborg Kommune. Ældre og Handicap Dagmargården

Tilsynsrapport Skanderborg Kommune. Ældre og Handicap Dagmargården Tilsynsrapport Skanderborg Kommune Ældre og Handicap Dagmargården Uanmeldt helhedstilsyn Januar 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Plejecenter Møllevangen

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Plejecenter Møllevangen Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecenter Møllevangen Uanmeldt helhedstilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 Tilsynets samlede vurdering 2 Tilsynets anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang Uanmeldt tilsyn Juni 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby Taarbæk Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt udviklingspunkter,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Plejecenter Digegården

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Plejecenter Digegården Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecenter Digegården Uanmeldt tilsyn August 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1

Læs mere

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Trekroner

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Trekroner Tilsynsrapport Roskilde Kommune Ældreområdet Plejecenter Trekroner Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Baunehøj

Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Baunehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Baunehøj Uanmeldt helhedstilsyn November 2014 0 WWW.BDO.DK Forord Dette er afrapporteringen af

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Grundsø Omsorgscenter

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Grundsø Omsorgscenter Tilsynsrapport Roskilde Kommune Ældreområdet Grundsø Omsorgscenter Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Virumgård

Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Virumgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Områdecenter Virumgård Uanmeldt helhedstilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Hjørring Midtby

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Hjørring Midtby Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen Hjemmeplejen Hjørring Midtby Anmeldt tilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere