Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering"

Transkript

1 Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonbygning fra 1938, Vester Voldgade, København UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke F til A1 Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering Planlagt renovering af vinduer, vandrør og betonskader blev opgraderet til: Udvendig facadeisolering Lavenergivinduer med 3 lag glas Ny mekanisk ventilation med effektiv varmegenvinding Regnvandsopsamling til toiletskyl Forvarmning og køling af ventilationsluft via jordbrønde Solvarmeanlæg til lagring af solvarme under kældergulvet Udvendig automatisk solafskærmning Energieffektiv LED-belysning med optimeret styring

2 2 Baggrund Bygningen stod over for en nødvendig renovering af vandinstallationer, vinduer og betonskader i facaden. Da bygningen blev gennemgået af den rådgivende ingeniør, viste det sig, at en gennemgribende energirenovering kunne betale sig såvel økonomisk som æstetisk og for indeklimaet. De enkelte energieffektive løsninger blev derefter besluttet på baggrund af hvert tiltags rentabilitet. Nogle energitiltag betalte sig så godt, at de gav mulighed for at finansiere andre løsninger, der først og fremmest har betydning for miljøet. Udvendig efterisolering af facaden og nye lavenergivinduer gav mulighed for et arkitektonisk løft af den typiske industribygning. Bygningen Den oprindelige bygning fra 1938 er bygget som postterminal. Det er en af de første klassiske industribygninger opført i in-situ-støbt beton. Senere flyttede postterminalen til en ny adresse i København, og bygningen på Vester Voldgade blev lavet om til kontorejendom og institution. Bygningsstyrelsen ejer bygningen og lejer den ud til statslige institutioner på markedsvilkår. På renoveringstidspunktet var bygningen lejet ud til Undervisningsministeriet og Ministeriernes Børnehave. Efterfølgende er ministeriet rykket ud, og en ny lejer overtager lokalerne pr. 1. januar Den nye lejer er i gang med indvendig renovering, der bl.a. åbner de tidligere cellekontorer og laver åbne kontorlandskaber. Fakta om bygningen Funktion: Brugstid: Areal: Energiforsyning: Energimærke Energiforbrug: Kontor og daginstitution Børnehaven: Hverdage kl Kontorbygningen hovedsageligt hverdage kl m 2 Fjernvarme pt. via hybridcentral med damp til vand. Skal på sigt skiftes til vandbåren fjernvarme Før: F Efter: A1 Før: 103,2 kwh/m 2 pr. år Efter: 15 kwh/m 2 pr. år Resultater (2010-priser) Den samlede økonomiske besparelse på el, vand og varme er kr. pr. år. Det svarer til en reduktion på 76 % af bygningens driftsudgifter. Elforbruget til belysning og ventilation reduceres fra kwh til kwh. Det svarer til en ændring fra kr. pr. år til kr. pr. år Varmeforbruget reduceres fra kwh pr. år og høj fast afgift til kwh pr. år og meget lav fast afgift. Dvs. en besparelse på kwh årligt Vandforbrug i regnrige perioder reduceres med m 3, svarende til kr. pr. år Indeklimaet er optimeret, fordi luftkvaliteten er væsentligt forbedret. Dertil kommer, at træk og kulde ved vinduer er væk. Æstetisk løft af bygningen i forhold til omgivelserne Finansiering Investering i alt, (fremrykket vedligehold, planlagt renovering og energirenovering): Ca. 23 millioner kr. Heraf udgør merinvesteringen i energirenovering i alt godt 12 millioner kr. Investeringen er finansieret med fremrykket vedligehold fra bygherrens side på små 10 millioner kr. og lejerfinansiering på ca. 2,4 millioner kr. Tilbagebetalingstid for merinvestering til energiløsninger (nutidsværdimetoden): - Facader, herunder vinduesudskiftning: 6 år - Belysningssystem, inkl. lysstyring: 10 år

3 3 Energiløsninger Udvendig efterisolering af facaden Ca. 300 mm samlet isolering i form af en mineraluldsløsning med udvendig puds, der kun kræver minimum af vedligehold. Der er gjort en særlig indsats for at isolere kuldebroer i betonkonstruktionen, fx betondæk, der rækker ud af bygningen. Nederst mod Vester Voldgade blev der brugt vakuumisolering af hensyn til pladsen. Facaden efter renovering Udskiftning af vinduer Eksisterende vinduer var 3-lags vinduer, der ikke var udført som energiruder. Vinduerne mod syd/øst var desuden forsynet med permanent solfilm for at undgå sommerophedning. Desværre betød det også permanent forringelse af lysindfald og den naturlige farvegengivelse. Vinduerne blev udskiftet til lavenergivinduer (energimærke B) med 3 lag glas og kompositrammer/karme. De nye vinduer er rykket ud i forhold til facaden for at minimere varmetab og optimere dagslys. Solafskærmning Automatisk solafskærmning med faldarmsmarkise, der både kan gå lodret for vinduerne og vippe ud, eksempelvis for at skærme af for høj sol om sommeren uden at lukke for udsynet. Der er manuel overstyring, så brugerne selv kan styre markiserne efter behov. Efter et fast tidspunkt slår den automatiske styring til igen. Markiserne er godkendt til vindhastigheder op til ca. 13,8 m/s, så de også kan bruges i blæsevejr. Solafskærmning Grundvandsanlæg Nyt ventilationsanlæg Bygningen havde ikke ventilationsanlæg ud over udsug fra toiletter. Ved renoveringen er der indført energieffektiv ventilation med varmegenvinding. Der er konstant luftmængde til kontorer og variabel luftmængde til møderum. Samtidig er bygningen blevet tætnet svarende til et tæthedskrav for nye passivhuse. Det minimerer træk og giver et konstant luftskifte styret efter målinger af det atmosfæriske indeklima. Indsugningen af udeluft er sat over taghøjde, hvor der er færre partikler i luften end i vindueshøjde på Vester Voldgade. Forvarme og køling med grundvandsanlæg Ventilationsanlægget er tilsluttet et lukket grundvandsanlæg med vandrette og skrå boringer, der både giver forvarme og køling alt efter årstiden. Jordkreds er ført til kalklaget i en dybde af 22 meter, hvilket forbedrer virkningsgraden på

4 4 ventilationsanlægget og sikrer mod høje sommertemperaturer. Resultat er, at ventilationsanlægget er udført uden normal varmeflade. Solvarmelagring under bygning Varmetabet gennem bygningens kælderdæk i beton bliver halveret med en patenteret solvarmelagring. Solvarmeanlægget på taget leverer varme til en sløjfe i jorden under kælderens betondæk. Ændret drift af varmeanlæg Fremover vil bygningen stort set kun blive opvarmet af sol, personer og udstyr. Radiatoranlægget vil efter behov kun være i svag drift om natten og i weekenderne i perioden december-februar. Energieffektiv belysning Ny LED-belysning med dagslysstyring og bevægelsesfølere. Opsamling af regnvand Opsamling af regnvand fra ca m 2 tagareal til regnvandstank på 24 m 3. Regnvandet giver ca. 600 m3 vand årligt og bruges til toiletskyl. Derudover er der lavet vandfri urinaler. Solvarmelagring under kældergulvet halverer varmetabet, løsningen er patenteret af Lars Ørtoft Byggeproces Den ældre industribygning har budt på nogle overraskelser undervejs i renoveringen til energimærke A1. Det viste sig at være en særlig udfordring at bortisolere kuldebroer og tætne bygningen tilstrækkeligt ikke mindst omkring vinduer og de gamle skakte, som er et levn fra bygningens liv som postterminal. Tid Juni 2011: August 2012: Juli august 2013: Renoveringsarbejdet starter Renoveringsarbejdet slutter (Perioden omfatter et byggestop på 26 uger på grund af ydre omstændigheder.) Supplerende indvendig renovering for den ny lejer, UNI-C. Økonomi, før og efter % Før I alt kr./år kr./år kr./år kr./år Efter I alt kr./år = Elforbrug, belysning og ventilation = Vand og vandafledning = Fjernvarme (fast/ variabel afgift) kr./år kr./år kr./år Økonomisk besparelse på 76 % Energi, før og efter 100 = Elforbrug, belysning og ventilation kwh/år 90 = Fjernvarme (fast/ variabel afgift) kwh/år %

5 I alt kr./år I alt kr./år 5 Energi, før og efter % kwh/år kwh/år = Elforbrug, belysning og ventilation = Fjernvarme (fast/ variabel afgift) Fordele Den beregnede økonomiske besparelse på el, varme og vand er 76 %. Varmebesparelsen er kwh årligt. Dertil en kraftigt reduceret fast afgift til fjernvarme. Den renoverede bygning kommer kun til at bruge varme i tre af årets måneder. Elbesparelsen er kwh årligt. Bygningsejeren har fået en bygning med afgørende anderledes udseende, indeklima og bæredygtighedsprofil, som tiltrækker nye lejere kwh/år kwh/år 0 Før Efter I alt kwh/år I alt kwh/år Energibesparelse på 88 % Bygningen sparer kloaknettet for stort set al afledning af regnvand i regnfulde perioder, hvor der er kapacitetsproblemer, og indeklimaet er afgørende forbedret. Bygningens arkitektur indgår nu naturligt i et generelt løft af kvarteret under Københavns Kommunes projekt Metropolzone. I projektet skal Vester Voldgade omdannes til en oplevelsesrig, rekreativ og levende gade. Målet er at skabe et moderne storbycentrum med egen københavnerkvalitet og et attraktivt alternativ til H.C. Andersens Boulevard for bløde trafikanter. Citater Energirenoveringen af bygningen betaler sig fuldt ud på helt almindelige markedsvilkår og kunne lige så vel være udført af en privat investor som af Bygningsstyrelsen. Lars Ørtoft, rådgivende ingeniør på energirenoveringen af Vester Voldgade 123 Den samlede renovering betyder, at vi har en bygning, der er forvandlet fra kedelige, energiforbrugende lejemål til en attraktiv nul-energi-ejendom. John Corell Nilsson, Byggeri, Bygningsstyrelsen Finansiering Renoveringen kostede i alt ca. 23 millioner kr. Den er gennemført med midler til planlagt renovering, fremrykket vedligehold og finansiering via energibesparelser og lejerfinansiering. Merinvesteringen i energirenovering udgør godt 12 millioner kr. af den samlede investering. Bygherren delfinansierede ca. 10 millioner kr. som fremrykket vedligehold. De resterende godt 2 millioner kr. til energiløsninger bliver finansieret af aftalte lejeforhøjelser. Bygningsstyrelsen har i flere af sine energirenoverede bygninger lavet en aftale med lejer om at betale en højere husleje til gengæld for den lavere udgift til energi. Eftersom de tiltag, der gennemføres, er rentable, får lejer et økonomisk incitament til at acceptere det huslejetillæg, der skal finansiere energitiltagene. Ofte overgår energibesparelsen huslejeforhøjelsen, hvilket giver lejer en nettogevinst på aftalen. Herudover får lejer fordele af en renoveret bygning og et kraftigt forbedret indeklima.

6 6 Alle energirenoveringstiltag i renoveringen af Vester Voldgade 123 er i sig selv rentable. Det vil sige, at de betaler sig hjem inden for tiltagets levetid. Der er indgået en aftale med fjernvarmeleverandøren om at sænke den faste afgift på levering af fjernvarme. Aftalen bygger på en testperiode, der viste, at bygningen efter renovering kun bruger fjernvarme i 3 af årets måneder. Til gengæld for reduktionen af afgiften må leverandøren koble bygningen fra nettet i spidsbelastningsperioder, og Bygningsstyrelsen har afstået fra at lave varmt brugsvand med solvarmeanlæg. Bygherre/entreprenør/rådgivere/ arkitekter Bygherre Bygningsstyrelsen Entreprenør GVL Entreprise A/S Rådgivere Energi, passivhusberegninger, ventilation, jordboringer, genvinding af regnvand, indeklimasimuleringer: Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Konstruktioner, el- og vandinstallationer: Jesper Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører A/S Arkitekt tnt arkitekter A/S Yderligere information Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger. Du kan ringe til os på tlf , hvis du har spørgsmål. Se også hjemmesiden: Før renoveringen Energimærket for kontorejendomme Energimærkeskala for handel, service og offentlige bygninger. Skalatrin A1 A2 B C D E F G Grænseværdi i kwh/m 2 år < /A < 71, /A < 95, /A < /A < /A < /A < /A > /A A er det opvarmede areal i m 2 Ved energimærke af nybyggeri opdeles A-mærket i to. Bygninger, der lever op til kravet for lavenergibygninger 2015, tildeles mærket A1, mens bygninger, der lever op til kravet for Bygningsreglement BR10, tildeles mærket A2. Bygninger, der lever op til Bygningsklasse 2020 (25 kwh/m²/år), får ligeledes energimærke A1.

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere