Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer"

Transkript

1 DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC

2 Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug A B C D E F G A Højt forbrug Årligt elforbrug XYZ kwh Årsnyttevirkning XYZ % Miljøbelastning (NO x ) X (Y,Z kg/år) Valg af varmtvandsbeholder Valgmuligheder, beholdere Varmtvandsbehov Varmtvandsbeholder 1 (xx liter) Meget stort (15-18 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 2 (xx liter) Stort (12-15 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 3 * (xx liter) Normalt (9-12 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 4 (xx liter) Lille (6-9 liter pr. minut) * Kedlen er afprøvet med en xx liter beholder. Vælg i samråd med din vvs'er en beholder, der passer til dit behov. Bemærk, at vælges en beholder større end testbeholderen kan det årlige energiforbrug blive højere og en mindre beholder kan medføre et mindre forbrug. Udarbejdet af DGC i samarbejde med naturgasselskaberne og Energistyrelsen. For yderligere information kontakt dit gasselskab.

3 Formålet med energimærket Nedbringe emissionen af CO 2 og NO x fra gasfyrede villakedler i Danmark. Sikre, at kedel og beholder kan dække forbrugerens behov for varmt brugsvand.

4 Målet for energimærket skal nås ved At give forbrugeren mulighed for at sammenligne de forskellige kedlers: Energiforbrug Miljøbelastning (NO X ) At give forbrugeren mulighed for i samråd med en vvs er at vurdere, hvilken kedlen/beholder kombination der kan levere tilstrækkeligt med varmt brugsvand.

5 Projektforløb generelt Undersøgelse af branchens ønsker behov til en mærkningsordning (2002). Udvikling af en retfærdig model for mærkning der samtidig er forberedt til EU-standardisering ( ). Markedsføringsplan med gasselskaberne (2003). Møder med leverandører (foråret 2004). Møder med EU-Kommissionen og kedelproducenter (løbende).

6 Kedelleverandørmøder foråret 2004 Fokus på kedler med mærkning B. Ny beregning af elforbrug for kedler, der blev afprøvet med traditionel pumpe, men nu leveres med modulerende pumpe. Deltest på kedel efter reklamation. Procedure for kedler uden pumpe: beregning af elforbrug for modulerende pumpe, hvis denne anbefales i installationsvejledning, ellers for typisk traditionel pumpe. Procedure for kedler med traditionel pumpe: beregning af elforbrug for højeste pumpetrin, med mindre andet trin anbefales i installationsvejledning.

7 Gennemgang af informationen på mærket Felt 1 Energi Mærke Model Lavt forbrug A Højt forbrug B C D Logo Felt 2 Årligt elforbrug XYZ kwh Felt 3 Årsnyttevirkning XYZ % Felt 4 Miljøbelastning (NO x ) X (Y,Z kg/år) E F G A Felt 5 Valg af varmtvandsbeholder Valgmuligheder, beholdere Varmtvandsbehov Varmtvandsbeholder 1 (xx liter) Meget stort (15-18 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 2 (xx liter) Stort (12-15 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 3 * (xx liter) Normalt (9-12 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 4 (xx liter) Lille (6-9 liter pr. minut) * Kedlen er afprøvet med en xx liter beholder. Vælg i samråd med din vvs'er en beholder, der passer til dit behov. Bemærk, at vælges en beholder større end testbeholderen kan det årlige energiforbrug blive højere og en mindre beholder kan medføre et mindre forbrug. Udarbejdet af DGC i samarbejde med naturgasselskaberne og Energistyrelsen. For yderligere information kontakt dit gasselskab.

8 Informationen i felt 1 I felt 1 viser pilene fra A til G kedlens årlige energiforbrug i forhold til markedets øvrige villakedler Kedlens årlige energiforbrug er beregnet ud fra summen af: Felt 1 Kedlens årlige gasforbrug til produktion af kwh opvarmning Kedlens årlige gasforbrug til produktion af kwh varmt vand Kedlens årlige elforbrug Energi Mærke Model Lavt forbrug A B Højt forbrug Årligt elforbrug C D E F G Logo A XYZ kwh

9 Baggrund for beregningen af kedlens energiforbrug Det årlige energiforbrug beregnes ud fra en 8 kw varmeinstallation dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55ºC og T = 15ºC ved en udetemperatur på 12ºC. Elforbruget vægtes herved med en faktor 2,75 og gasforbruget med en faktor 1. Gaskedel Varmtvands beholder 8 kw varmeinstallation T=55ºC T=55ºC Temperaturforskel T=15ºC

10 Kriteriet for mærkning af kedlen ud fra det samlede energiforbrug (felt 1) Samlet energiforbrug [kwh/år] A B C D E F G

11 Fordeling af alle A-G mærkede kedler på markedet Gaspro (44 kedler) 7% 2% 18. okt 2004 (34 kedler) 12% 3% 20% 9% 35% A B C D E F G 9% 15% 49% 11% 16% 12%

12 Fordeling af de kondenserende kedler Forår 2004 (28 kedler) 4% 18. okt 2004 (27 kedler) 8% 18% 53% A B C D 29% 63% 25%

13 Fordeling af de traditionelle kedler Foår 2004 (16 kedler) 6% 19% 19% 18. okt (7 kedler) 14% 29% D E F G 56% 57%

14 F G Højt forbrug Felt 2 Årligt elforbrug XYZ kwh Felt 3 Årsnyttevirkning XYZ % Felt 4 Miljøbelastning (NO x ) X (Y,Z kg/år) Felt 2 angiver kedlens årlig elforbrug i kwh/år. Felt 3 angiver årsnyttevirkningen baseret på den nedre brændværdi. Felt 4 angiver kedlens årlige emission af NO x i kg/år, sammen med en vurdering af, hvordan kedlens NO x -emission ligger i forhold til de øvrige kedler på det danske marked.

15 Miljøbelastning (NO x ) X (Y,Z kg/år) Felt 5 Valg af varmtvandsbeholder Valgmuligheder, beholdere Varmtvandsbehov Varmtvandsbeholder 1 (xx liter) Meget stort (15-18 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 2 (xx liter) Stort (12-15 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 3 * (xx liter) Normalt (9-12 liter pr. minut) Varmtvandsbeholder 4 (xx liter) Lille (6-9 liter pr. minut) * Kedlen er afprøvet med en xx liter beholder. Vælg i samråd med din vvs'er en beholder, der passer til dit behov. Bemærk, at vælges en beholder større end testbeholderen kan det årlige energiforbrug blive højere og en mindre beholder kan medføre et mindre forbrug. Felt 5 angiver fire mulige varmtvandsbeholdere, og ud for hver er det angivet, om den enkelte kedel/beholderkombination kan dække et lille, normalt, stort eller meget stort varmtvandsbehov.

16 Hvad svarer de forskellige varmtvandsbehov til i praksis? Varmtvandsbehov Lille Normalt Stort Meget stort Liter pr. minut i 10 minutter Det svarer eksempelvis til Bruser Bruser og håndvask samtidig Badekar eller to brusere samtidig To brusere og håndvask samtidig Eksempelvis svarer et normalt behov med en varmtvandsmængde på 9-12 liter pr. minut i en periode på 10 minutter til, at der skønsmæssigt kan tappes varmt vand fra bruser og håndvask på én gang i 10 minutter.

17 Varmtvandsmængder ved forskellige kedel/beholderstørrelser Mere end 18 l/min. beholderstørrelse (l) l/min l/min. 6-9 l/min. mindste kravud uden badekar mindste kra av m med badekar l/min Nominel effekt (kw) 45

18 Hvordan gives mærket? Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler er en frivillig ordning. Energimærket kan gives til alle villakedler med en effekt på under 70 kw, men er primært for kedler under 30 kw. Energimærket beregnes af DGC ud fra en række måledata Beregningsmetode og protokol for de nødvendige målinger kan downloades fra

19 Beregningsgrundlag Tests fra DGC eller andet akkrediteret laboratorium i EU. Måling af gas- og elforbrug. Opvarmning: BOILSIM testprogram nødvendig for at kombinere mærkning med informationssystem. Varmtvandsproduktion: DGC testprogram bliver revideret om et år (erstattes af tests iht. EN 13203).

20 Nødvendige virkningsgradsdata for kedelmærkning CE-måling ved maksimum effekt og et 60/80 C anlæg CE-måling ved 30 % dellast For kondenserende kedler måles ved maksimum effekt og et 30/50 C anlæg For kondenserende kedler måles ved minimum effekt og et 30/50 C anlæg Måling ved minimum effekt og 60/80 C anlæg Måling ved maksimum effekt og 40/60 C anlæg Kontrolmåling ved 2 kw Måling ved varmtvandstapning (2 x 4,36 kwh, 2 x 1,47 kwh, 2 x 0,61 kwh)

21 Øvrige måledata for kedelmærkning Standby varmetab for kedel ved temperaturforskel på hhv. 30 C og 50 C Standby varmetab for kedel og beholder Tidskonstanter for traditionelle kedler Varmtvandskapacitet ved 40 C i en periode på 10 minutter Elforbrug ved minimumeffekt, maksimumeffekt, pumpeefterløb og standby

22 Kedelleverandørens rolle Kedelleverandøren indsender de nødvendige måledata til (DGC). DGC beregner værdierne i energimærket og tilføjer kedlen på den opdaterede liste over kedler (ligger på der er med i ordningen. Kedelleverandøren trykker energimærket og vedlægger det brugsvejledningen for kedlen.

23 Kunderådgivning omkring energimærket Energimærket sidder på kedlerne i gasselskabernes udstilling. Energimærket præsenteres i gasselskabernes kundeblade. Kedelleverandører og vvs ere kan anvende energimærket i forbindelse med rådgivning af gaskunder, der står for at skulle investere i en ny gaskedel. Energimærket er beskrevet i et infoblad, der kan udleveres til kunden i forbindelse med rådgivning omkring energimærket (dette infoblad kan rekvireres hos gasselskaberne eller downloades fra

24 Aktioner, der skal forhindre misbrug af energimærket Stikprøvekontrol af information fra kedelleverandører. Stikprøvekontrol ved inspektion af nyinstallerede kedler. Kontrol af laboratorietest. Kontrol af energimærket på de kedler, der er udstillet på gasselskabernes udstillinger. En nærmere beskrivelse af den løbende markedsovervågning for anvendelsen af energimærket findes på

25 Energimærket for oliefyrede kedler i forhold til energimærket for gasfyrede kedler Energimærket for oliekedler gives ud fra årsnyttevirkning og ikke årligt brændselsforbrug. For oliekedler ligger grænsen for at opnå et A på 95 %. For gaskedler gælder, at de skal have en årsnyttevirkning på over 101 % for at opnå et A.

26 Yderligere information På findes følgende: Oversigt over værdierne i energimærket for alle kedler, der er med i ordningen. Infoblad til forbrugerne. DGC-vejledning omkring energimærket. Administrationsgrundlag for energimærkningsordningen. Afprøvningsprotokol for de måledata, der er nødvendige for at få energimærket. Beskrivelse af beregningsmetoden for energimærket. Derudover kan der findes yderligere information på gasselskabernes hjemmesider.

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vadholm 3 800 Kongens Lyngby ernes energimærke: Gyldig fra 13. november 014 Til den 13. november 01. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere