Gå hjem-møde om investeringsstrategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gå hjem-møde om investeringsstrategier"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark og Bygningsstyrelsen byder velkommen Gå hjem-møde om investeringsstrategier og grønne ejendomme Bygningsstyrelsens kantine, Sankt Hans dag

2 Agenda 1. Investeringsstrategier og grønne ejendomme v/ Morten Marott 2. Kort intro til Bygningsstyrelsen v/ Peter Torp Madsen 3. Bygningsstyrelsens energistrategi v/ Catherine Skak 4. Nordens største passivhus v/ Eva Kunckel 5. Fra gyldne løfter til grønne krav v/ Thomas Rysgaard 6. Bygningsstyrelsen som grøn lejer v/ Niels Guldberg 2

3 Agenda 1. Investeringsstrategier og grønne ejendomme v/ Morten Marott 2. Kort intro til Bygningsstyrelsen v/ Peter Torp Madsen 3. Bygningsstyrelsens energistrategi v/ Catherine Skak 4. Nordens største passivhus v/ Eva Kunckel 5. Fra gyldne løfter til grønne krav v/ Thomas Rysgaard 6. Bygningsstyrelsen som grøn lejer v/ Niels Guldberg 3

4 Ejendomsforeningen Danmark Gåhjemmøde Investeringsstrategier og grønne ejendomme hos Bygningsstyrelsen Tirsdag den 24. juni 2014

5 Konklusion Der investeres grønt i ejendomsbranchen Samtlige adspurgte arbejder med et eller flere grønne initiativer Barriere: Paradoksproblem

6 Grønne initiativer Har din virksomhed en skriftligt formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi? 46% 54% Ja Nej Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

7 Grønne initiativer Arbejder I konkret med at løfte ejendommenes energistandard? 17% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Nej Ja Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

8 Grønne initiativer Hele 83 % af respondenterne arbejder konkret (planlagte og udførte) med tiltag, der løfter ejendommens energimærke Årsager: Mere energiefficiente ejendomme Lavere driftsomkostninger Udfordringer Ikke alle ejendomme kan energioptimeres (paradoksproblem, fredede ejendomme)

9 Grønne initiativer Investerer fortrinsvis i ejendomme med et bestemt energimærke? 76% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nej Ja Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

10 Grønne initiativer 24 procent af investorerne, investerer fortrinsvis i ejendomme med et bestemt energimærke Årsager Ejendommen er allerede energioptimeret Det kan gøre det lettere, at tiltrække den rigtige lejer Ulemper Energirigtige ejendomme passer ikke nødvendigvis med den geografiske/sektormæssige strategi

11 Grønne initiativer Arbejder I med energioptimering på jeres ejendomme? 0% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

12 Grønne initiativer Samtlige respondenter arbejder med energioptimering Årsager - Ønske om at være konkurrencedygtig - Øget fokus på driftsudgifter fra lejer - Virksomheden ønsker at være grøn

13 Effekter af virksomhedens grønne initiativer Vurderer du, at jeres grønne initiativer skaber lavere tomgang? 45% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nej Ja Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

14 Grønne initiativer 55 procent af samtlige respondenter tror på, at grønne initiativer på sigt kan skabe lavere tomgang Færre eller 41 procent af respondenterne med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi tror på, at grønne initiativer på sigt skaber lavere tomgang Tomgangen ligger lige nu forholdsvis højt historisk set

15 Effekter af virksomhedens grønne initiativer Vurderer du, at jeres grønne initiativer skaber højere totalt afkast? 88% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

16 Grønne initiativer 12 procent af samtlige respondenter tror på, at grønne initiativer på sigt kan skabe højere totalt afkast 22 procent af respondenterne med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi tror på, at grønne initiativer på sigt kan skabe højere totalt afkast Har man en strategi, er man altså mere tilbøjelig til at tro, at det kan påvirke afkastet

17 Effekter af virksomhedens grønne initiativer Vurderer du, at jeres grønne initiativer giver virksomheden et bedre omdømme generelt? 92% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

18 Grønne initiativer 8 procent af samtlige respondenter tror på, at grønne initiativer påvirker virksomhedens omdømme generelt 14 procent af respondenterne med skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi tror på det Hvorvidt grønne initiativer har en positiv effekt på virksomhedens omdømme vil være afhængigt af, hvor god virksomheden er til at kommunikere sine tiltag og succeser ud til interessenterne

19 Investeringsstrategi Hvilke sektorer investerer I i? 14% 37% 56% 98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bolig Industri Butik Kontor Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

20 Investeringsstrategi Har din virksomhed en skriftlig formuleret investeringsstrategi? 11% 89% Ja Nej Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

21 Investeringsstrategi Investorer repræsenteret i én eller flere sektorer Investerer i antal sektorer Antal ejendomsinvestorer Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

22 Risikoprofiler Hvilke af tre betegnelser kendetegner jeres ejendomme bedst? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% 3% Core Value Added Opportunistisk Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

23 Investeringsstrategi Anvender jeres virksomhed gearing? 1% 33% 57% 9% Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Nej 60 % eller mindre Mere end 60 % Uoplyst

24 Strategiundersøgelse Interviews af 20 større ejendomsinvestorer Porteføljeværdi 226 mia. kr.

25 Telefon: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K

26 Agenda 1. Investeringsstrategier og grønne ejendomme v/ Morten Marott 2. Kort intro til Bygningsstyrelsen v/ Peter Torp Madsen 3. Bygningsstyrelsens energistrategi v/ Catherine Skak 4. Nordens største passivhus v/ Eva Kunckel 5. Fra gyldne løfter til grønne krav v/ Thomas Rysgaard 6. Bygningsstyrelsen som grøn lejer v/ Niels Guldberg 26

27 27

28

29 Kontoejendomme på i alt ca. 0,9 mio. m 2 Universitetsejendomme på i alt 2,1 mio. m 2 Kontorlejemål på i alt ca. 1,2 mio. m 2 ca lejekontrakter på kontorområdet Driftsomsætning på ca. 3 mia. kr. årligt ca. 400 igangværende byggesager 15 mia. kr. 29

30 Agenda 1. Investeringsstrategier og grønne ejendomme v/ Morten Marott 2. Kort intro til Bygningsstyrelsen v/ Peter Torp Madsen 3. Bygningsstyrelsens energistrategi v/ Catherine Skak 4. Nordens største passivhus v/ Eva Kunckel 5. Fra gyldne løfter til grønne krav v/ Thomas Rysgaard 6. Bygningsstyrelsen som grøn lejer v/ Niels Guldberg 30

31 Hvordan arbejder vi med energioptimering i Bygningsstyrelsen

32 Politiske målsætninger og lovgivningsmæssige rammer Energiaftalen fra marts 2012: Mål om at Danmarks energiforsyning skal være dækket af vedvarende energi i Energistyrelsens cirkulære: Statslige institutioner skal spare 14 pct. af deres energiforbrug i 2020 målt fra bygningsejere er forpligtede til at gennemføre rentable bygningsmæssige energitiltag. Bygningsreglementet: Krav om at nybyggerier skal opføres i lavenergiklasse med et meget lavt energiforbrug

33 Hvordan omsættes de politiske mål til operationelle handlinger? Hvordan sikrer vi en totaløkonomisk tilgang dvs. at Bygningsstyrelsen vælger investeringer, hvor de fremtidige løbende energiudgifter dækker anlægsudgifterne til energitiltag? Hvordan sikrer vi at driften af bygningerne bidrager til, at energiforbruget minimeres? Hvordan sikrer vi at de besparelser, vi bliver stillet i udsigt, fører til et målbart lavt energiforbrug?

34 Rentable investeringer Viden om energiforbrug Energistyring Garanti og entrepriseformer

35

36 Nye energioptimerede og energirenoverede bygninger m

37 Viden om energiforbrug

38 Energistyring Synliggøre det faktiske forbrug Enkle værktøjer til at styre energiforbruget bevidst Omkostningseffektivt værktøj Kendt teknologi Kan anvendes på alle typer af ejendomme, uanset fredningsstatus, opførelses år, valg byggematerialer, aktuel anvendelse mv. Øge effektiviteten i basisinstallationerne i bygningen varmesystemer, ventilation, belysning, CTS-styring mv. - indregulere driftstider for installationerne, så de passer til brugermønstre mv. Gode resultater

39

40 Tak for i dag

41 Agenda 1. Investeringsstrategier og grønne ejendomme v/ Morten Marott 2. Kort intro til Bygningsstyrelsen v/ Peter Torp Madsen 3. Bygningsstyrelsens energistrategi v/ Catherine Skak 4. Nordens største passivhus v/ Eva Kunckel 5. Fra gyldne løfter til grønne krav v/ Thomas Rysgaard 6. Bygningsstyrelsen som grøn lejer v/ Niels Guldberg 41

42 VESTER VOLDGADE 123 Nordens Største Passivhus

43 Ambition: Hvormegetkanman energioptimereen gammelindustribygning? Opnå Passivhusstandard som for nybyggeri = max 15 kwh/m2 pr. År Energimærkeløft fra F til A1

44 Ejer: Lejer 1: Lejer 2: Bygningsstyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet UNI-C, Undervisningsministeriet Børnehuset, Ministeriernes Børnehave 2009: Folketingsbeslutning: Alle statslige institutioner skal spare 10% på energien Folketingetingsbevilling kr. 230 mio til energioptimering 2010: Screening, projektering, udførelse -

45 Adresse: VesterVoldgade 123, KøbenhavnV Areal: kvm Opført: 1938 in-situ-støbt beton(postterminalbygning) Budget: kr Sammestykket af mange finansieringskilder Tidsplan: Finansiering: Ejer (planlagt vedligehold) Bevilling fra Folketinget (fremrykket vedligehold) Lejer (Energihusleje) Energihusleje (forhøjet husleje over 6 år) Rentable tiltag (betaler sig hjem inden for tiltagets levetid)

46 Citat, Eva Kunckel, Bygningsstyrelsen: "Vi stod med en gammel in-situ-støbt betonbygning, Postgirobygningen, som har været en udskældt bygning næsten lige siden den blev bygget. Dens enorme størrelse i forhold til de omkringliggende fredede bygninger fra 1700-tallet, har været en torn i øjet på mange byplanlæggere og arkitekter gennem tiderne. Økonomisk kunne det ikke betale sig at rive den ned. Derfor bestod opgaven i at renovere den på bedste vis. Vi havde nu chancen for at vende bygningens dårlige omdømme til det bedre. Vi har bestræbt os på at få arkitektur og energioptimering til at gå hånd i hånd. Arkitektonisk har det været vigtigt at 'lette' bygningens tyngde rent visuelt. Teknisk har det været målet at vise, hvor meget man kan energioptimere i en gammel ejendom." Bygst ville have: Innovative, tekniske løsninger Sammentænkning af teknik og arkitektur Arkitektonisk bearbejdning af bygningen i et historisk, urbant miljø. Planlagt renovering af vinduer, vandrør og betonskader blev opgraderet til: Udvendig facadeisolering Lavenergivinduer med 3 lag glas Ny mekanisk ventilation med effektiv varmegenvinding Regnvandsopsamling til toiletskyl Forvarmning og køling af ventilationsluft via jordbrønde Solvarmeanlæg til lagring af solvarme under kældergulvet Udvendig automatisk solafskærmning Energieffektiv LED-belsning med optimeret styríng

47 GEVINST for Staten/Samfundet: -spare energiogpenge - reduktion af CO2-udledning - bedre, sundere arbejdsplads - arkitektonisk kvalitet i bybilledet - højere markedsværdi GEVINST for lejerne: -spare energiogpenge - reduktion af CO2-udledning - bedre indeklima - højere produktivitet - mindre sygefravær - attraktiv arbejdsplads - tilfredse medarbejdere

48 Udvendig façadeisolering Solvarmeanlæg til lagring af solvarme under kældergulv

49 Regnvandsopsamling: - vandbesparelser - opsamling af regnvand til toiletskyl - ingen udledning af overfladevand til offentlige kloaker (tilskud fra KBHs Kommune) Forvamningog køling af ventilationsluft via 22 m dybe jordbrønde

50 Energibesparelser

51 Certificeret Passivhus V/Passivhus.dk ApS, Søren Pedersen Nomineret til RENOVER prisen 2013 og 2014 Bygherre: Bygningsstyrelsen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Projektleder Arkitekt, MAA Eva Kunckel Kunderådgiver Bente, Nørregård Hovedrådgivere: TNT Arkitekter AS, Martin Beck, Mogens Jørgensen Underrådgivere: Ørtoft Ingeniører AS, Lars Ørtoft Strunge Jensen Ingeniører AS, Jesper Strunge Hovedentreprenør: GVL Entreprise AS, Jesper Zethner

52 Agenda 1. Investeringsstrategier og grønne ejendomme v/ Morten Marott 2. Kort intro til Bygningsstyrelsen v/ Peter Torp Madsen 3. Bygningsstyrelsens energistrategi v/ Catherine Skak 4. Nordens største passivhus v/ Eva Kunckel 5. Fra gyldne løfter til grønne krav v/ Thomas Rysgaard 6. Bygningsstyrelsen som grøn lejer v/ Niels Guldberg 52

53 Erfaringer med større renoveringer og nybyg i lavenergiklasse Vi ser et forbrug der er væsentligt højere end målet Målet er et lavt forbrug Mål Opnået 23. maj

54 Hvorfor nås mål ikke? Ændrede forudsætninger Mangel på sammenhæng i udbud Fejl og mangler i udførelsen Mål Opnået 23. maj

55 Hovedgreb i løsningerne Kvalitetsstyring i projektering Energistyring i driftsfasen Test inden AB aflevering Ændrede forudsætninger Mangel på sammenhæng i udbud Fejl og mangler i udførelsen Mål Opnået 23. maj

56 Hovedgreb i løsningerne 23. maj

57 Agenda 1. Investeringsstrategier og grønne ejendomme v/ Morten Marott 2. Kort intro til Bygningsstyrelsen v/ Peter Torp Madsen 3. Bygningsstyrelsens energistrategi v/ Catherine Skak 4. Nordens største passivhus v/ Eva Kunckel 5. Fra gyldne løfter til grønne krav v/ Thomas Rysgaard 6. Bygningsstyrelsen som grøn lejer v/ Niels Guldberg 57

58 Niels Guldberg Heidtmann Private Lejemål & Portefølje (PLP) 1) Køb og salg 2) Porteføljestyring og -strategi 3) Indkøb og adm. af private lejemål 4) Udlejning til private 5) Christiania 58

59 Bygningsstyrelsens hovedopgave: At stille funktionelle og omkostningseffektive lokaler kontor- og forskningsmiljøer til rådighed for vores kunder. Hvordan gør vi det: 1) Udlejning af SEA-ejendomme 2) Genudlejning af private lejemål 3) Nybyggeri 4) Moderniseringer 4) OPP-projekter 59

60 Private lejemål A) Forhandling og indgåelse af nye lejekontrakter B) Genforhandling af eksisterende lejekontrakter - ombygning/modernisering - arealtilpasninger - markedskonforme vilkår (husleje mv.) - energitiltag - div. C) Drifts- og kontraktmæssige udfordringer i lejemålets løbetid 60

61 OBS: ved kontraktindgåelse A) Bygningsstyrelsens lejekontraktparadigme B) Benchmark: C) Energikrav D) Bindingsperioder: sikre fleksibilitet 61

62 kr. 62

63 Energicirkulæret CIR1H nr af 01/10/2009 Krav til ejendommens klassificering: Opført 1960 eller før: energimærke E eller bedre Opført : energimærke C eller bedre Opført 2006 eller senere: energimærke B eller bedre 63

64 Minimere bindingsperioderne: - Sikre fleksibilitet for staten - Alm. kontorlejemål: max. 4,5 år 64

65 Hvilke typer lejemål medfører overholdelse af benchmark 65

66 Agenda 1. Investeringsstrategier og grønne ejendomme v/ Morten Marott 2. Kort intro til Bygningsstyrelsen v/ Peter Torp Madsen 3. Bygningsstyrelsens energistrategi v/ Catherine Skak 4. Nordens største passivhus v/ Eva Kunckel 5. Fra gyldne løfter til grønne krav v/ Thomas Rysgaard 6. Bygningsstyrelsen som grøn lejer v/ Niels Guldberg 66

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter B Y G H E R R E F O R E N I N G E N O G G R U N D E J E R N E S I N V E S T E R I

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin Dansk realkredit finansierer Nordens største ejendom Læs indblik side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2012 5. årgang

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 Dagens program Del 1A - 30 min JL Overordnet perspektivering af bæredygtigheden ved MBA/SVEN Del 1B - 30 min JRL En gennemgang

Læs mere

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere