Årlig besparelse i energienheder kwh el 10,04 MWh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig besparelse i energienheder. 2.146 kwh el 10,04 MWh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 13 Adresse: Digestykket 1 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: Oplyst for perioden: kr./år 2.901,81 MWh fjernvarme Fjernvarme: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 1 Udskift pumpe til brugsvand cirkulation kwh el 10,04 MWh fjernvarme kr kr. 3,8 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter

2 SIDE 2 AF 13 og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring 2 Etablere helt nyt behovsstyret centralt ventilationsanlæg. Udgift 6,1 mio kr. Årlig besparelse i energienheder kwh el 423,00 MWh fjernvarme Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr.

3 SIDE 3 AF 13 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 3 Udskiftning af vinduer. Udgift 4.0 mio. kr. 441,91 MWh fjernvarme kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Følgende energimærke er gældende for flerfamilie huse på adresserne Højbjergvej , Digestykket 1-71, 2-94, Skelhøjen 3-13, 19, Vindebyvej 11-23, 2730 Herlev. Bebyggelsen er fra og består af gule rækkehuse med gule tegltage. Der er udført en tilstandsvurdering af tage på samtlige boliger og der er efterfølgende blevet igangsat et ingeniørprojekt med henblik på udskiftning af tage, forventet opstart om ca. 3 år. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 300 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 50 mm mineraluld. Ydervægge Generelt er ydervægge udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Det blev oplyst, at boligerne blev hulmursisolerede i gavle for ca. 20 år siden. Der er ingen hulmursisolering i øvrige facader som iøvrigt udgør en procentdel afejendommen samlede areal. Ej heller indvendig eller udvendig efterisolering, bortset fra brystninger. Vinduer, døre og ovenlys

4 SIDE 4 AF 13 Bygningsdele Stueetagen: Samtlige huse har fået udskiftet køkkenvinduer og hoveddør i samme ombæring (ca. 1989). Der er desuden udskiftet en terrassedør til ny med energibesparende ruder. De øvrige vinduer i stueetagen er koblede rammer med enkeltglasruder i begge rammer, dog er øverste ramme ikke koblet og er kun med enkeltglas, som giver kuldenedfald og trækgener mange beboere klagede over dette. 1. sal: Der er udført ovenlysvinduer (Velux) for ca år siden. Der har været mange punkterede ruder undervejs som er blevet udskiftet til nyere termoruder og nu til energiruder. Ca. halvdelen af ruderne er oprindelige, 25% fra ca til 2000 og 25% er nyere end Kælder: Trævinduer med enkeltglas. Kælderdøre er oprindelige (uden glas) til kældergange. Ovenlysvinduer bør udskiftes da de efterhånden er meget utætte og ruder på halvdelen skal alligevel udskiftes. (Projektet er igangsat og udføres i samme ombæring som tagbelægningen skal udskiftes). Forslag 3: Samtlige vinduer med koblede rammer og enkeltruder udskiftes således at hele partiet har energiruder, desuden udskiftes samtlige køkkenvinduer (Samtlige hoveddøre og terrassedøre i rækkehuse bibeholdes). Gulve og terrændæk Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af baumadæk med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 50 mm mineraluld. Etageadskillelse mod krybekælder består af baumadæk med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 50 mm mineraluld. Kælder Der er halv kælder, under køkken og indgangsparti og ingeniørgang under stuen og værelse. Kælder er uopvarmet. Ventilation Ventilation

5 SIDE 5 AF 13 Ventilation Naturlig ventilation: Samtlige køkkener er med aftrækskanaler for naturlig ventilation. I de fleste tilfælde er der tilsluttet en emhætte til aftrækskanalen. Aftrækskanaler er aldrig blevet renset. I baderum på 1. Sal er der ingen naturlig ventilation og badeværelset udluftes gennem oplukkeligt ovenlysvindue. Der er friskluftsventiler i samtlige køkkenvinduer, samt oplukkelig klap i ovenlysvinduerne. Tagrummet er ventileret med runde 3 runde ventilationshuller i alle gavle. Mekanisk ventilation: Der er ikke mekanisk ventilation i boliger. Der er etableret udsugning til selskabslokaler, mødelokaler og omklædningsrum i bygning med ejendomskontor. Udsugningsaggregatter (BESF16, 0,19KW og BESF , 0,75 KW) er placeret på loft og styring (Exhausto EX 5,0 og alm. omdrejningsregulator, manuel tænd/sluk) er placeret i skab i festlokalet og ved omklædningsrum.. Udsugningsanlægget er ikke renset siden etablering Da drifttiderne er meget korte, set over et år, er investeringen i energibesparende ventilatorer ikke rentabel. Forslag 2: Etablere helt nyt behovsstyret centralt ventilationsanlæg med varmegenvinding i alle boliger med udsugning fra bad og køkken og indblæsning i entré og stue. Ventilationsanlæg sikrer et godt indeklima og en sund bygning og varmegenvinding giver en energibesparelse i forhold til eksisterende forhold. Varme Varmeanlæg

6 SIDE 6 AF 13 Varme Der i 1 stk. varmcentral placeret under ejendomskontoret, skelhøjen 19, med fordeling til samtlige blokke gennem rørkanaler i terræn og vej. Varmecentral er med 1 stk. RECI rørvarmeveksler type VT 120-III fra 1993 (veksler 1) og 1 stk. VT 240 fra 1993 (veksler 2) til centralvarme. Centralvarmeanlæg var ikke i drift ved besigtigelsen. Aflæsning af temperaturer: Fjernvarme frem: 85,97 C Fjernvarme retur: 26,88 C Fjernvarme retur veksler: 27 C Fjernvarme retur beholder: 50 C Varme frem: 27 C Varme retur: 27 C Brugsvand 1 (forvarmer), 2 (eftervarmer): 34 C/ 52 C (bør være minimum 55 C) Brugsvand cirkulation: 48 C. Aflæsning af energimåler: MWh m hrs40915 T1, frem85,97 T2, retur26,88 T1-T259,09 KW67,3 L/h984 Heraf kan beregnes en gennemsnitlig afkøling i målerens levetid på 46,4 C hvilket umiddelbart er fint, men det giver ikke et billede af den aktuelle afkøling. Det kan være opstået driftsproblemer, som medfører at afkølingen ikke er tilfredsstillende p.t. Varmt vand

7 SIDE 7 AF 13 Varme Pumpe til brugsvand cirkulation Grundfos UPS / F model A, 850/900/1150 W, 6 år gammel. Forvarmer og eftervarmer: 1 stk. Varmtvandsbeholder, Polander, Type GE, 5 m3 årgang stk. Varmtvandsbeholder, Kähler og Breum, Type TUR.GE.HC, 2500 L årgang Trykekspansionsbeholder, Pneumatex 700L. Styring, Pneumatex PAF-A0 Veksler og varmtvandsbeholder eftergåes og renses hvert 2. år. Næste rensning Vandbehandling: Der er etableret et vandbehandlingsanlæg før varmtvandsbeholderne. Krüger Aquacare 2008, BES BASIS/OM korrolyseanlæg. Desuden ARILD Aqua Miljø, vandbehandlingssystem, magnetisk. Per Vigsø oplyser at der lang ventetid på varmtvand i de ydre tilslutningssteder. Resultat overforbrug af varmt vand. Der rapporteres mange klager herpå. Lang ventetid kan skyldes, at der ikke er cirkulation i de enkelte boliger, kun på hovedledninger. Brugsvandsledninger er galvaniserede rør. Vandstrenge, koldt og varmt er med ældre STAD ventiler Strenge i boliger er uisoleret. Der er ikke individuelle vandmålere i de enkelte boliger. Hvis der er svigtende forsyning kan det skyldes at anlægget trænger til en indregulering. Forslag 1: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Fordelingssystem

8 SIDE 8 AF 13 Varme Centralvarmeanlægget i boliger er 2-strenget med nedre fordeling. Pumper til centralvarme, Anlæg 1 og 2, Grundfos Magna F, W. Pumper til centralvarme, Anlæg 3 og 4, Grundfos Magna , W. Opvarmning sker dels med oprindelige søjleradiatorer (1954) og dels med nyere panelradiatorer. Der er radiatortermostater, hovedsagligt fabrikat Danfoss. Der er radiator i køkken og badeværelse. Der er etableret returventil på returløbet fra radiatorer. Afspærringsventiler på strenge i kælder er hovedsageligt kugleventiler, men der blev også registreret flere ældre Saunders membranventiler, specielt ved overgang fra ingeniørkanaler i terræn til kældergang. Ventilerne er isoleret med isoleringskapper, dog mangler enkelte som skal genmonteres.. Strengreguleringsventiler er hovedsageligt ældre STAD ventiler. Isolerede med isoleringskapper. Indreguleret ved montering. Det blev oplyst, at flangeventiler blev isoleret for ca. 1 år siden. Det blev oplyst, at isoleringen af forsyningsledninger i kælder og ingeniørskakte er udskiftet i Der er ca. 30 mm isolering på hovedledninger for varme og vand i kældergangene. Der er udført et større renoveringsprojekt af varme og brugsvandsledninger i 1986 omfattende ledninger i terræn. Isolering i varmcentralen er fornyet med plastkapper, højst sandsynligt i forbindelse med etablering af nye vekslere i år På billeder fra renoveringsprojekt kan det konstateres at rør i terræn er udført i præisolerede rør med skum og plastkapper. Isoleringstykkelse ca. 30 mm. Det blev oplyst at man enkelte steder i terræn kan se rørenes placering på baggrund af smeltet sne og svedent græs, hvilket kan tyde på et ikke uvæsentligt varmetab fra rør i terræn. Om rør ligger for højt eller om isolering ikke er tilstrækkelig er uvist og kræver nærmere undersøgelser. En nærmere undersøgelse og beregning kan afgøre om der er rentabelt at gøre noget ved dette. Automatik

9 SIDE 9 AF 13 Varme Varmecentralen er CTS styret fra ejendomsmesterens kontor. Der er ingen natsænkning på anlægget. Centralvarmeanlægget er med sommerudkobling ved temperaturer over 17 C. Der er monteret Kamstrup Energimåler ved hver kælderdør til aflæsning af varme i hver enkelt bolig. El Belysning Udebelysning: Udebelysning (gangstier mv.) er med lavenergiarmaturer (11 W kompaktrør oplyst af Per Vigsø) med dagslysstyring. Armaturer bliver løbende rengjort. Kælder: Der er energisparepærer 25 W i kældre, manuelt tænd og automatisk sluk. Loft: Der er ingen belysning på lofter. Andre elinstallationer Vaskeri under ombygning ved registrering. Der skal etableres Vaskemaskiner: 8 stk. Miele PW 6065 plus 4,8 KW 1 stk. Miele PW 6101 MF EL 9 KW Tørretumblere: 5 stk. Miele PT 7251 EL 12,2-14,5 KW samt nye rør og vandbehandlingsanlæg. Der genbruges 1 stk. strygeruller af typen IC43320 fra Elektrolux og 1 stk. Cordes CM969. Vand Toiletter

10 SIDE 10 AF 13 Vand Der er vandsparetoiletter ca. 2/3 Ifö Cera med 2 skyl 2-4 L. Den sidste 1/3 er oprindelige toiletter med ca. 6 L skyl. Forslag: Udskiftning af den sidste 1/3 af oprindelige toiletter til vandsparende toiletter Antal: 65 Udgift ved udskiftning af resterende toiletter kr pr stk. Besparelse 2 liter/skyl som med 8 skyl pr døgn - 5,5 m³/år pr toilet. Vandpris 62 kr./m³. Samlet udgift: kr. Samlet besparelse: kr./år. Tilbagebetalingstid: 10,4 år. Armaturer Armaturer er en blanding af ældre og nye blandingsbatterier og armaturer. De fleste er uden vandsparefunktion.

11 SIDE 11 AF 13 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1957 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ikke oplyst Boligareal ifølge BBR: m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 14716,9 m² Anvendelse ifølge BBR: Række/kædehus Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 402,00 kr. pr. MWh 1,80 kr. pr. kwh ,92 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Det oplyste forbrug er vægtet i forhold det opvarmede areal af Højbjergvej , Digestykket 1-71, 2-94, Skelhøjen 3-13, 19 og Vindebyvej opholdt mod det samlede opvarmede areal for hele ejendommen Vestergården ll. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter

12 SIDE 12 AF 13 Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Boligenhed med et areal på ca. 80 m² kr. Boligenhed med et areal på ca. 100 m² kr.

13 SIDE 13 AF 13 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: Henrik Larsen Rådgivende Adresse: Godthåbsvænget 4, 2000 Telefon: Frederiksberg Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte resterende glødepærer. 6.219 kwh el 11.200 kr. 6.000 kr. 0,5 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte resterende glødepærer. 6.219 kwh el 11.200 kr. 6.000 kr. 0,5 år SIDE 1 AF 15 Adresse: Gåseholmvej 59 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-011077-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 12 Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024759-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgavevej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-021567 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fritz Hansens Vej 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3450 Allerød BBR-nr.: 201-056268 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere