Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012"

Transkript

1 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

2 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet. Det blev aftalt som en del af budgetforliget, at en vurdering af kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skal indgå i budgetprocessen for Med afsæt i en bygningsgennemgang fra marts 2011, der problematiserede bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet, har der administrativt været arbejdet med et tværgående projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø i institutionerne, hvor bl.a. fremadrettede pladsbehov og bygningsmassens tilstand vurderes. Spørgsmålet om, hvor mange børn, der kan passes i en bygning handler både om bygningsgodkendelser, brandsikkerhed og arbejdsmiljø. Der er således udarbejdet en ny bygningsgennemgang med fokus på netop disse tre forhold. På baggrund af disse analyser laves der en sammenfatning, hvor bygningerne kategoriseres i 4 grupper, hvor kategori 1 er de nyeste og helt moderne institutioner og kategori 4 de dårligste institutioner. Forudsætninger Bygningskapacitet Det har vist sig, at det er utrolig svært at fastlægge præcis hvor mange børn hver enkelt daginstitution er godkendt til. Der tegner sig et meget broget billede fra de gamle kommuner, hvor sagsbehandlingen har været håndteret meget forskelligt. I byggetilladelser fra de nyeste daginstitutioner findes der et entydigt tal, som bygningen er godkendt til og hvor tallet tager udgangspunkt i den nyeste lovgivning. Men i de ældre institutioner kan det være svært at bruge byggeloven til at fastlægge bygningskapaciteten. Til gengæld siger alle erfaringer, at i en optimal institution med rimelige plads og muligheder for børnene samt rimelige arbejdsforhold for medarbejderne, bør der være minimum 8 kvm til pr børnehavebarn og 12 kvm pr vuggestuebarn. Det vil sige, hvis daginstitutionen er 800 kvm kan der som tommefingerregel passes 100 børnehavebørn. Dette er et erfaringstal og kan ikke håndhæves med loven i hånden. Kommunens daginstitutioner opfylder ikke alle steder dette erfaringtal, men det anbefales, at kapacitetsplanlægningen tilstræber at opfylde de 8 kvm pr barn på lang sigt. I bygningsgennemgangen er der ved den enkelte bygning dels angivet dette anbefalede erfaringstal og dels årsnormen. I de tilfælde hvor årsnormtallet er væsentligt højere end det anbefalede erfaringstal, bør de konkrete forhold vurderes. Der henvises til bilag: Fastsættelse af børnetal i daginstitutioner. Brandsikkerhed Den brandtekniske gennemgange af institutionerne, er lavet ud fra de krav, der er til en ny daginstitution, som opføres efter gældende regler i BR-2010, herunder gældende regler for arbejdsmiljø samt brandtekniske bestemmelser i anvendelseskategori 6. Efter den nuværende lovgivning, er der krav om ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg) i moderne daginstitutioner. Et ABA anlæg giver en stor brandsikkerhed og kan klart anbefales men det er ikke lovkrav i ældre daginstitutioner. Ældre daginstitutioner er opført efter daværende lovgivning (bygningsreglementer) og har dengang levet op til de daværende regler. De ældre daginstitutioner skal ikke leve op til den nuværende lovgivning. De fleste anmærkninger i bygningsgennemgangen er derfor ikke ulovlige og udløser ikke et påbud, men der gives en anbefaling om at det bør bringes i orden på lang sigt. Hvis der har været en decideret sikkerhedsrisiko, er der givet et påbud, som skal efterkommes straks. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med bygningsgennemgangen også er foretaget de lovpligtige brandsyn. Bygningsgodkendelser Der har tidligere ikke været samme fokus på handicappede i byggeloven, men i dag er der i BR regler omkring forhold for handicappede, som skal efterkommes. Generelt i børnehaverne i dag er der ikke handicaptoiletter, her vil typisk komme et krav om dette ved større ombygninger. 2

3 Det akustiske indeklima lever kun i ganske få institutioner op til gældende regler, og vil skulle efterkommes ved renovering eller ved påbud fra arbejdstilsynet. Energioptimeringsanalyse Alle kommunens bygninger er blevet energigennemgået og har fået energimærke. I energimærket er angivet en række konkrete anbefalinger, som kan energiforbedre bygningen. Kommunens energikonsulent arbejder med energioptimering af kommunens bygninger på baggrund af energimærkningerne. I energimærkningen har bygningen fået en klassifikation fra A til F, hvor A er det bedste og F det dårligste. Generel bygningsanalyse Ulovligheder i form af brug af lokaler, som ikke er godkendt og ikke kan godkendes til brugen, vil fremgå af sammenfatningen. Hvis der er en decideret sikkerhedsrisiko, vil der straks blive givet et påbud. Hvis det er ulovligheder i forbindelse med byggeloven, vil der blive givet et varsel om at forholdene skal bringes i orden eller brugen ophøre. Arbejdsmiljømæssige forhold Bygningsanalysen beskriver bygningerne i forhold til byggematerialer, energi- og vedligeholdelsesstandard samt brandrisiko. I bilaget om arbejdsmiljømæssige forhold gennemgås bygningstilstandens konsekvenser for de arbejdsmiljømæssige forhold. Udover ergonomiske forhold er støj og indeklimaforhold de fysiske faktorer, der giver de hyppigste arbejdsmiljøproblemer i daginstitutioner. 3

4 Indholdsfortegnelse Inddeling af børnehaver i kategorier... 5 Oversigt over kategorisering... 6 Sammenfatning Sundbrinkens Børnehus... 7 Sammenfatning 1000-Fryd... 8 Sammenfatning Oasen Vuggestue og Børnehave... 9 Sammenfatning Broholm Børnehave...10 Sammenfatning Carl Nielsen Børnehave...11 Sammenfatning Hættegården Børnehave...12 Sammenfatning Myretuen Børnehave...13 Sammenfatning Saugstedgård Børnehave...14 Sammenfatning Toftegårdens Børnehave...15 Sammenfatning Bøgehaven Vuggestue og Børnehave...16 Sammenfatning Hestehaven Vuggestue og Børnehave...17 Sammenfatning Nøddehøj Vuggestue og Børnehave...18 Sammenfatning Børnehuset Regnbuen Vuggestue og Børnehave...19 Sammenfatning Børnecentret Vesterparken...20 Sammenfatning Tinghøj Vuggestue og Børnehave...21 Sammenfatning Årslev Vuggestue og Børnehave...22 Sammenfatning Nr. Lyndelse Børnehave...23 Sammenfatning Guldhøj Børnehave...24 Sammenfatning Ringgården Børnehave...25 Sammenfatning Kahytten...26 Sammenfatning Lundsbjerg Børnehave...27 Sammenfatning Hudevad Naturbørnehave...28 Sammenfatning Snurretoppen Børnehave...29 Sammenfatning BørneBakkeHus - afd. Håstrup...30 Sammenfatning Kærnehuset...31 Sammenfatning Trollegården...32 Sammenfatning Turbofluen...33 Sammenfatning Vester-Åby Børnehave...34 Sammenfatning BørneBakkeHus - afd. Svanninge...35 Sammenfatning Børnehaven Eventyrhuset...36 Sammenfatning Kaptajngården Gårdbørnehave

5 Inddeling af børnehaver i kategorier Kategori 1 Bygningerne er moderne og tidssvarende indrettet. Daginstitutioner opført efter BR 2010 (gældende bygningsreglement) Om- og tilbygninger er udført efter BR 2010 Kategori 2 Bygningerne er gode og velfungerende og har typisk kun mindre mangler. De er opført efter et ældre Bygningsreglement (opfylder ikke BR 2010) om- og tilbygninger skal udføres efter BR 2010, hvilket indebærer at en del af institutionen sandsynligvis skal renoveres. Kategori 3 Bygningerne er mindre gode og har typisk mange mangler. De er opført efter et ældre Bygningsreglement (opfylder ikke BR 2010) om- og tilbygninger skal udføres efter BR 2010, hvilket indebærer at en meget stor del af institutionen skal renoveres. Det kan kun i nogle tilfælde betale sig at bringe bygningen til moderne og brandsikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kategori 4 Bygningerne er i en meget dårlig stand og med mange og store mangler. Der skal typisk bruges så mange midler for at renovere dem, at det ikke er økonomisk forsvarligt. Bemærkninger: Ved alle nybygninger, om og tilbygninger, skal der altid udføres en konkret vurdering således at alle juridiske og økonomiske forhold er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes beslutning om projekt. 5

6 Oversigt over kategorisering Kl.1 Sundbrinkens Børnehus (område syd) Kl Fryd (område midt) Oasen Vuggestue og Børnehave (område midt) Broholm Børnehave (område nord) Carl Nielsen Børnehave (område nord) Hættegården Børnehave (område midt) Myretuen Børnehave (område nord) Saugstedgård Børnehave Toftegårdens Børnehave (område syd) Bøgehaven Vuggestue og Børnehave (område nord) Hestehaven Vuggestue og Børnehave (område nord) Nøddehøj Vuggestue og Børnehave (område nord) Børnehuset Regnbuen Vuggestue og Børnehave (område nord) Børnecenter Vesterparken (område midt) Tinghøj Vuggestue og Børnehave (område midt) Årslev Vuggestue og Børnehave (område nord) Kl.3 Nr. Lyndelse Børnehave (område nord) Guldhøj Børnehave (område midt) Ringgårdens Børnehave (område syd) Kahytten (område midt) Lundsbjerg Børnehave (område nord) Hudevad Naturbørnehave (område nord) BørneBakkeHus - afd. Svanninge (område syd) BørneBakkeHus afd. Håstrup (område syd) Kærnehuset (område syd) Trollegården (område syd) Turbofluen (område midt) Vester-Åby Børnehave (område syd) Snurretoppen Børnehave (område midt) Børnehaven Eventyrhuset (område midt) Kl.4 Kaptajngården Gårdbørnehave (område nord) 6

7 Sammenfatning Sundbrinkens Børnehus Børnehaven er opført i 2011 og bygget efter gældende krav i BR-10. Den opfylder energikravene til lavenergiklasse 1 og har energimærke A1. Børnehaven er opbygget med indvendige elementvægge af letbeton, og udvendig med klinkebelagt cedertræ. For at have fokus på miljøbelastning og bæredygtighed er bygningen opført med græs og solceller på taget. Børnehaven lever op til alle regler og normer for konstruktioner, brandforhold, indeklima og energiforbrug. Køkkenet er godkendt som produktionskøkken. Der er opført et krybbeskur, som er sammenbygget med den øvrige institution. Børnehaven opvarmes med fjernvarme, og har både ventilationsanlæg og ABA. Der er ingen brandmæssige anmærkninger. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Børnehaven er godkendt til max 80 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn iht. byggetilladelse. Årsnormen er 74 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Samlet vurdering Kategori 1 7

8 Sammenfatning 1000-Fryd Bygningen er opført i 2008 og opført med beton indervægge og udvendig med klinkebeklædt cedertræ. Taget er beklædt med tagpap med listedækning. Tilhørende skur på 64 m² er opført til depot af legeredskaber og som værksted. Skuret er opbygget som trækonstruktion med samme beklædning på facader og tag. Børnehaven fremstår som en moderne institution med et godt og lyst indeklima. Der er installeret både ABA og ventilationsanlæg, og bygningen opvarmes med fjernvarme. Bygningen opvarmes med fjernvarme og har Energimærke B Brandmæssigt lever børnehaven op til gældende regler. P-pladsen er med fast belægning og belysning. Børnehaven er godkendt til max 65 børnehavebørn iht. byggetilladelse. Årsnormen er 60 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 8

9 Sammenfatning Oasen Vuggestue og Børnehave Oasen er opført i år 2000, og fremstår som en moderne institution. Bygningen er en trækonstruktion, som er udvendig har træ klinkebeklædning og tagpap på taget. Børnehaven er i én etage. Indvendige overflader er i god stand, og indeklimaet er godt. Efterklangstiden lever ikke op til gældende krav, hvilket kan forbedres med opsætning af absorbenter på vægge. Der er ventilationsanlæg fra Skure er i dårlig stand og bør renoveres snarest. Børnehaven opvarmes med fjernvarme udført som direkte fjernvarmeanlæg og har energimærke D. Brandmæssigt lever børnehaven op til gældende krav, bortset fra at der ikke er noget ABA-anlæg. P-plads er uden fast belægning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 62 (erfaringstal). Årsnormen er 66 børnehavebørn (48 børnehave + 12 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 9

10 Sammenfatning Broholm Børnehave Børnehaven er opført i 1972 og tilbygget i Væggene er udvendig og indvendig af teglsten. Taget er med teglsten. Bygningen er med stueetage og mindre kælder, der benyttes som depot. Børnehaven fremstår generelt i god stand. I den gamle del af børnehaven er lofterne ikke ret gode, og bør skiftes til akustiklofter. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Personaletoilettet i den gl. del bærer ligeledes præg af at være slidt. Undertaget på bygningen er lavet af masonitplader, og disse er flere steder ikke intakte pga. af opfugtning. Udskiftning af undertag inden for en nærmere årrække må påregnes. Der er 3 ventilationsanlæg fra 1998, som ventilerer hele børnehaven, bortset fra kælderen som har hygrostatstyret udsugning. (Fugstyret). Bygningen opvarmes med nyere naturgaskedel, og bygningen har Energimærket D Brandmæssigt er der 3 døre som bør skiftes til branddøre, der mangler pumper på flere døre og der er ikke noget ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 65 (erfaringstal). Årsnormen er 59 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 10

11 Sammenfatning Carl Nielsen Børnehave Børnehaven er opført i 1997 i én etage. Bygningen vægge er lavet af tegl-cellesten udvendig, og der er eternit tagplader på taget. Børnehaven har også en legehal, opført i betonelementer, og med eternit tagplader på taget. Der er et opvarmet værksted i legehallen. Børnehaven fremstår i god stand Bygningen opvarmes med naturgaskedel fra På taget er der et solfangeranlæg til at supplere varmtvandsbehovet, og bygningen har Energimærke F Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler, og der er akustikproblemer især i de dobbelt-høje rum, hvor der anbefales opsat akustikpaneler. Der er ventilationsanlæg fra 1997 i børnehaven. Brandmæssigt er der mindre mangler. Der er ikke ABA-anlæg i børnehaven. Opvarmet værksted i legehallen benyttes som grupperum. Rummet er ikke godkendt til dette, men bliver benyttet pga. højt børnetal. P-pladsen er med fast belægning og belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 41 (erfaringstal). Årsnormen er 53 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 11

12 Sammenfatning Hættegården Børnehave Bygningen er oprindelig opført i 1949, og indrettet som børnehave i Børnehaven er indrettet i stueetage og der er kontor i udnyttet tagetage. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens cementsten der er pudset. Taget er med tegl. Ved renovering er der efterisoleret i hulrum med granulat. Der er etableret indvendig forsatsvæg i 75 mm lecabeton ligesom hulrum er isoleret med 75 mm mineraluld. Børnehaven fremstår i rimelig stand såvel indvendig som udvendig. Køkkenet er dog ikke tidssvarende indrettet. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er monteret ventilationsanlæg fra Bygningerne opvarmes med fjernvarme som direkte anlæg, og har Energimærke D. Der er monteret nyere solvarmeanlæg til produktion af brugsvand. Brandmæssigt mangler der nogle branddøre samt slangevinder. Der er ikke ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 49 (erfaringstal). Årsnormen er 60 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 12

13 Sammenfatning Myretuen Børnehave Børnehaven er opført i 1979 og senest tilbygget i Væggene er udvendig og indvendig af teglsten. Taget er med teglsten. Bygningen består af mindre kælder med teknikrum, depot og tidligere sikringsrum, samt med stueetage indrettet til børnehave. Overfladerne bærer indvendig præg af slidtage. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Lofterne anbefales udskiftet til akustik lofter. Der er lavet nye toiletter i Køkkenet fremstår i god og moderne stand. Børnehaven ventileres af 2 ventilationsanlæg fra Bygningen opvarmes med naturgaskedel fra 1997, og bygningen har Energimærke E. Brandmæssigt mangler branddøre og der er trælistelofter i en del af børnehaven. Der er ikke ABAanlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Tidligere sikringsrum i kælder benyttes som sove og motorikrum. Rummet er ikke godkendt til dette og kan kun anvendes som depotrum. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 60 (erfaringstal). Årsnormen er 59 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 13

14 Sammenfatning Saugstedgård Børnehave Børnehaven er etableret i 1998 i tidl. stuehus i landbrugsejendom fra Bygningen er bevaringsværdig. Ydervæggen er en massiv helsten teglvæg. Indvendig er der lavet forsatsvæg med 125 mm isolering. Taget er med teglsten. Børnehaven er indrettet i stueetagen, samt i udnyttet tagetage. Personaleforholdende er utilstrækkelige. Indeklimaet lever op til gældende regler. Indvendige overflader er i god stand, og der er i 2011 etableret nye akustikpaneler for at forbedre efterklangstiden. Der er ventilationsanlæg i børnehaven. Bygningen varmes op med fjernvarme, er i rimelig isoleringsmæssig stand og har Energimærke D. Brandmæssigt lever bygningen op til gældende krav for børnehaver og der er etableret ABA-anlæg i Bygning af bindingsværk som benyttes til stald og depot er i meget dårlig stand. Bygningen bør gennemgå en større renovering eller alternativt nedbrydes. En evt. delvis overtagelse af noget af Falsettens bygning kunne undersøges som mulig erstatning. P-plads uden fast kørebelægning og med ringe belysning. Toftegården og Saugstedgård har fælles ledelse. Det samlede anbefalede antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 92 (30 for Saugstedgård og 62 for Toftegård). Den samlede årsnorm for de 2 daginstitutioner er 78 (60 børnehave + 12 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 14

15 Sammenfatning Toftegårdens Børnehave Børnehaven er opført i 1994 og fremstår som moderne og tidssvarende institution. Yder- og indervægge er af teglsten, og taget er med eternit bølgeplader (muligvis asbestholdige). Bygningen er i én etage. Overfladerne bærer præg af at være lettere slidte. De to køkkener bærer ligeledes præg af at være slidt. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er 4 nyere ventilationsanlæg i børnehaven. Brandmæssigt mangler der branddøre og 1 vindue med brandglas. Der er ikke ABA-anlæg i børnehaven. Børnehaven opvarmes med ny naturgaskedel. Den er sparsomt isoleret og har Energimærke E P-pladsen er med fast belægning. Toftegården og Saugstedgård har fælles ledelse. Det samlede anbefalede antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 92 (30 for Saugstedgård og 62 for Toftegård). Den samlede årsnorm for de 2 daginstitutioner er 78 (60 børnehave + 12 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 15

16 Sammenfatning Bøgehaven Vuggestue og Børnehave Bøgehaven er oprindeligt bygget i 1979 og tilbygget i Der er også er etableret nyt krybbeskur. Væggene er udvendig af teglsten og indvendig af letbeton. På taget er der tagpap med listedækning. Børnehaven er indrettet i én etage. Børnehaven er generelt holdt i god stand. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler, men kan efterkommes ved at montere absorbenter på vægge. Der er 2 ventilationsanlæg fra 1999 i børnehaven, som ventilerer hele bygningen. Børnehaven opvarmes med naturgaskedel fra Bygningen er rimeligt isoleret og har Energimærket D. Brandmæssigt er der 4 døre som ikke lever op til gældende foreskrifter. Der er ABA-anlæg i børnehaven. Skure og "skurvogn" er i dårlig stand. P-pladsen er ikke med fast belægning og der er ikke belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 69 (erfaringstal). Årsnormen er 78 børnehavebørn (60 børnehave + 12 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 16

17 Sammenfatning Hestehaven Vuggestue og Børnehave Børnehaven er i 2005 opført i en tidligere landbrugsejendom fra Ydervæggen af teglsten er opført som 35 cm hulmur. Bygningen er efterfølgende indvendig efterisoleret med 125 mm forsatsvæg. Taget er beklædt med tagpap med listedækning. Til børnehaven er der også en uopvarmet legehal. Stålkonstruktion med vægge udvendig af eternitplader og indvendig af krydsfiner. Taget er med eternit bølgetagplader. Den fremstår som en moderne og velholdt institution. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er ventilationsanlæg i børnehaven fra 2005, og i legehallen fra Bygningen og de tekniske installationer er fornuftig isoleret, hvorfor der isoleringsmæssigt ikke er væsentlige større rentable forslag. Bygningen opvarmes med naturgaskedel fra 2005 og har Energimærke D. Brandmæssigt mangler der flere branddøre og pumper på eksisterende døre i børnehaven. Brandadskillelsen mellem børnehaven og legehallen er mangelfuld. Overfladerne i legehallen lever ikke op til gældende krav. Der er ikke ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 59 (erfaringstal). Årsnormen er 55 børnehavebørn (40 børnehave + 10 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 17

18 Sammenfatning Nøddehøj Vuggestue og Børnehave Børnehaven er opført i 1981 og tilbygget i Ydervægge er af teglsten og indervægge af letbeton. Taget på den gamle del er eternit bølgeplader, og på den nye del er der tegl. Der er i 2008 bygget nyt skur og krybbeskur. Børnehaven er i ét plan. Tag på den gamle del af bygningen med bølgeplader er porøse (asbest). Anbefales skiftet inden 5 år. Børnehaven fremstår generelt i god stand. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er 2 ventilationsanlæg i børnehaven, som er monteret i 2002 og Børnehaven opvarmes med 2 naturgaskedler, som er monteret i 2002 og Bygningen har Energimærke D. Brandmæssigt mangler der flere branddøre i den gamle del af børnehaven samt en brandplan. Der er installeret slangevinder og ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 71 (erfaringstal). Årsnormen er 70 børnehavebørn (40 børnehave + 20 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 18

19 Sammenfatning Børnehuset Regnbuen Vuggestue og Børnehave Oprindelig har børnehaven fra 1994 og den tidligere Nr. Søby skole fra 1950 været to separate bygninger. I 2008 blev den bygget sammen med skolen i forbindelse med en ombygning. Børnehaven benytter stort set hele bygningen i stueetagen bortset fra bygning med aula, som også huser lokalforeningen. Det er det ikke hele byggemassen som er godkendt som børneinstitution, men den administreres og benyttes af institutionen. Bygningerne var oprindeligt en skole og er oprindeligt godkendt til skolebrug. Bygningerne er opført som tungt byggeri med teglsten udvendig og indvendig. På taget er der teglsten og på bygningen med aulaen er der fladt tag (built-up) med tagdug. Der er 4 ventilationsanlæg i bygningerne, men det er ikke det hele der er ventileret. På kontorer er der kun ældre udsugning, og bygning med aula er uden ventilation. Det akkustiske indeklima lever ikke op til gældende krav, og i nogle områder er efterklangstiden meget kritisk. Der mangler personaletoilet, da handicaptoilet ikke kan godkendes som personaletoilet. Bygningerne varmes op med ny naturgaskedel fra Den tidligere børnehave har Energimærke D Brandmæssigt mangler der en samlet plantegning/evakueringsplan over hele byggemassen, for også at skabe klarhed over de brandmæssige inddelinger/adskillelser. Mange døre lever ikke op til gældende krav, og sektionsadskillelsen ind mod gymnastiksalen er meget mangelfuld. Der er ABA i børnehaven og en del af den tidligere skolebygning. Der er ikke ABA i bygningen med aulaen. En del af legepladsen ligger ikke på skolens matrikel. P-pladsen er med fast belægning og belysning. Kapaciteten er for lille. Det er ikke hele børnehaven som er godkendt som integreret børnehave. Det er kun enkelte rum der er godkendt til vuggetsuebørn. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 72 (erfaringstal). Årsnormen er 84 børnehavebørn (54 børnehave + 20 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 19

20 Sammenfatning Børnecentret Vesterparken Børnehaven er opført i 1979 og tilbygget i Ydervægge og indervægge er af teglsten, og taget er med eternit bølgetagplader (Asbestholdige). Nyt krybbeskur er bygget i Børnehaven er indrettet i stueetage, og i kælderen under den midterste bygning er der depotrum, teknikrum, personalerum og tidligere sikringsrum. Børnehaven er indvendig holdt i god stand. 2 toiletrum er renoveret i Køkken bærer præg af at være slidt. 1 toiletrum fra 1979 er nedslidt og bør renoveres. Vinduerne i de 2 bygninger fra 1979 er påbegyndt udskiftning. Tagene skiftes i Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Børnehaven selv har i 2009 lavet ny belysning. Der er 3 ventilationsanlæg i børnehaven. Ventilation/udsugningsanlæggene der er fra bygningernes opførelse bør skiftes til mere effektive og energirigtige ventilationsanlæg. Det ene anlæg er ude af drift. Bygningerne opvarmes med fjernvarme udført som direkte fjernvarmeanlæg. Der er el-gulvvarme i den ene bygning, ekstremt dyrt i drift. Bygningen har Energimærke D. Brandmæssigt mangler der enkelte branddøre fra tilstødende rum til flugtvejsgange. Der er installeret slangevinder og ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Sikringsrum i kælderen benyttes som motorikrum, lokalet er ikke godkendt til dette. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 71(erfaringstal). Årsnormen er 69 børnehavebørn (46 børnehave + 15 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 20

21 Sammenfatning Tinghøj Vuggestue og Børnehave Børnehaven er opført i Væggene er udvendig med teglsten og indvendig af letbeton. Taget er udført som fladt built-up tag med Derbigum tagpap. Bygningen består af kld. og stueetage. Børnehaven blev asbestsaneret i 2009, hvor der blev etableret nyt akustikloft/ny belysning i stueetagen. I 2009 blev der etableret ventilationsanlæg, ABA-anlæg samt nyt krybbeskur. Indvendig er børnehaven velholdt, men toiletrum, der er fra bygningens etablering bærer præg af slidtage. Bygningen opvarmes med fjernvarme udført som direkte fjernvarmeanlæg og har energimærke E. Brandmæssigt er der anmærkninger om manglende branddøre, manglende slangevinder, og manglende sektionering af trapperum. P-pladsen er med fast belægning, men uden belysning. Tidligere beskyttelsesrum i kld. benyttes som fortæller-rum, rummet er og kan ikke godkendes til denne brug. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 30 (erfaringstal). Årsnormen er 43 børnehavebørn (22 børnehave + 14 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 21

22 Sammenfatning Årslev Vuggestue og Børnehave Børnehaven er opført i år 2000 i én etage. Væggene er indvendig af letbeton og udvendig af pudsede isoleringsbatts. Taget er med teglsten. Der er bygget et krybbeskur på bygningens gavl mod p-pladsen. Institutionen fremstår som moderne og velholdt. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er ventilationsanlæg fra 2000, som ventilerer hele børnehaven. Børnehaven opvarmes med naturgaskedel fra 2000, og isoleringsmæssigt er bygningen og de tekniske installationer i god stand. Bygningen har Energimærket D. Brandmæssigt er der anmærkninger til enkelte døre, og der er ikke noget ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og der er belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 60 (erfaringstal). Årsnormen er 56 børnehavebørn (41 børnehave + 10 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 22

23 Sammenfatning Nr. Lyndelse Børnehave Børnehaven er opført i 1971, med kælder under en del af børnehaven. Vægge er lavet af letbeton indvendig og teglsten udvendig. Tagkonstruktionen er en build-up konstruktion med tagpap. Børnehaven er indrettet i stueetagen, og der er en mindre kælder med depot-, teknik- og tidligere sikringsrum. Den fremstår delvis velholdt indvendig, men indeklimaet mht. ventilation, lys og lyd er dårlige. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er ikke ABA- og ventilationsanlæg i børnehaven. Der er påbegyndt udskiftning af vinduer og ovenlys er skiftet i Brandmæssigt er der flere anmærkninger i form af flugtvejsforhold m.m. samt ikke lovlig benyttelse af kælderrum til tumlerum. Børnehaven opvarmes med naturgas, og kedlen er monteret i Børnehaven er dårligt isoleret og har energimærket E P-pladsen er med fast belægning. Tidligere sikringsrum benyttes til tumlerum. Rummet er ikke og kan ikke godkendes til denne brug. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 48 (erfaringstal). Årsnormen er 59 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 3 23

24 Sammenfatning Guldhøj Børnehave Bygningen er fra 1956 og oprindelig en skolebygning. Den er ombygget i 1994, hvor børnehaven blev indrettet i skolens tidligere lokaler. Væggene er udvendig og indvendig af teglsten. Taget er med teglsten Bygningen er med 3 etager, hvor børnehaven er indrettet på midterste etage, samt har depotrum og tumlerum i en del af kælderen. Bygningen fremstår indvendig som en moderne og velholdt institution. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er ventilationsanlæg i selve børnehaven. Der er problemer med dette omkring luftkvaliteten.. Der er ikke ventilationsanlæg i kælderen. Bygningerne opvarmes med fjernvarme som direkte anlæg, og har Energimærke D. Brandmæssigt mangler der branddøre fra rum i selve børnehaven og ud til flugtvejsgang samt en slangevinder. I kælderen mangler der branddøre, samt ny flugtvej til det fri fra tumlerum. Tumlerummet er ikke godkendt til opholdsrum. Det må kun benyttes som depot. Der er ikke ABA-anlæg. Grundet ulovlige forhold i kælderen vurderes denne, som ikke hensigtsmæssigt indrettet til børnehave. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 43 (erfaringstal). Årsnormen er 45 børnehavebørn. Kælderum der benyttes som tumlerum, er ikke godkendt til denne brug. Samlet vurdering Kategori 3 24

25 Sammenfatning Ringgården Børnehave Børnehaven bor til leje i én af Faaborg Boligforenings ejendomme. Bygningen er opført i 1965, indrettet som børnehave i 1970 og senere tilbygget i Der er lavet nyt køkken i Børnehaven er indrettet i stueetagen. Den har et tidligere sikringsrum i kælderen, som anvendes til depot. Bygningens vægge er udvendig og indvendig af mursten. Taget er en built-up konstruktion med tagpap. Børnehaven bærer indvendig præg af at være slidt. Personaleforholdene er utilstrækkelige. Indeklimaet lever ikke op til gældende regler hvad angår akustik. Der er ikke noget ventilationsanlæg. Bygningen opvarmes med fjernvarme, udført som direkte anlæg. Bygningen er mindre godt isoleret og har Energimærke E. Den brandtekniske gennemgang af børnehaven har vist, at der er adskillige mangler i form af manglende branddøre, mangelfuld inddeling i brandmæssige enheder, og ikke lovlige gennembrydninger i brandadskillende bygningsdele. Der er ikke noget ABA-anlæg. Der er en mindre p-plads med plads til 5 biler. P-pladsen er med fast belægning og belysning. Øvrig af- og pålæsning sker på selve Østerbrogade. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 53 (erfaringstal). Årsnormen er 60 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 3 25

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: 6300 Gråsten BBR-nr.: 540-006377-001 Energikonsulent: Henrik R. Sørensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Hermans Vænge 48 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-023615-019 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B.

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Dato Sagsbehandler J.nr. 31. januar 2013 jkwit 002610-2013 Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Kirkegade 34A-B,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Poplens Kvarter 1 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010618 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Løvefoden 1-15, 2-12 Løvefoden 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2012 Til den 3. december 2022.

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

20.975 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

20.975 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Torvet 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ikast- Brande kommune Svalehaven 20 7430 Ikast Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. november 2012 Til den 15. november 2022.

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Bausager 008 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008440-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søstrenes have 7-11 Søstrenes have 7 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. februar 2013 Til den 14. februar 2023.

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderdalen 35 Sønderdalen 35 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2013 Til den 29. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herningvej 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-407807 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æblehaven Æblehaven 56 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lillehøjen Lillehøjen 28 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Bøndergårdene 24 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 8 Adresse: Bykrogen 1 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-456481-001 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b

Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b sloe r AF a Adrcssc,. Postnr./b1n BBR

Læs mere