Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012"

Transkript

1 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

2 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet. Det blev aftalt som en del af budgetforliget, at en vurdering af kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skal indgå i budgetprocessen for Med afsæt i en bygningsgennemgang fra marts 2011, der problematiserede bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet, har der administrativt været arbejdet med et tværgående projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø i institutionerne, hvor bl.a. fremadrettede pladsbehov og bygningsmassens tilstand vurderes. Spørgsmålet om, hvor mange børn, der kan passes i en bygning handler både om bygningsgodkendelser, brandsikkerhed og arbejdsmiljø. Der er således udarbejdet en ny bygningsgennemgang med fokus på netop disse tre forhold. På baggrund af disse analyser laves der en sammenfatning, hvor bygningerne kategoriseres i 4 grupper, hvor kategori 1 er de nyeste og helt moderne institutioner og kategori 4 de dårligste institutioner. Forudsætninger Bygningskapacitet Det har vist sig, at det er utrolig svært at fastlægge præcis hvor mange børn hver enkelt daginstitution er godkendt til. Der tegner sig et meget broget billede fra de gamle kommuner, hvor sagsbehandlingen har været håndteret meget forskelligt. I byggetilladelser fra de nyeste daginstitutioner findes der et entydigt tal, som bygningen er godkendt til og hvor tallet tager udgangspunkt i den nyeste lovgivning. Men i de ældre institutioner kan det være svært at bruge byggeloven til at fastlægge bygningskapaciteten. Til gengæld siger alle erfaringer, at i en optimal institution med rimelige plads og muligheder for børnene samt rimelige arbejdsforhold for medarbejderne, bør der være minimum 8 kvm til pr børnehavebarn og 12 kvm pr vuggestuebarn. Det vil sige, hvis daginstitutionen er 800 kvm kan der som tommefingerregel passes 100 børnehavebørn. Dette er et erfaringstal og kan ikke håndhæves med loven i hånden. Kommunens daginstitutioner opfylder ikke alle steder dette erfaringtal, men det anbefales, at kapacitetsplanlægningen tilstræber at opfylde de 8 kvm pr barn på lang sigt. I bygningsgennemgangen er der ved den enkelte bygning dels angivet dette anbefalede erfaringstal og dels årsnormen. I de tilfælde hvor årsnormtallet er væsentligt højere end det anbefalede erfaringstal, bør de konkrete forhold vurderes. Der henvises til bilag: Fastsættelse af børnetal i daginstitutioner. Brandsikkerhed Den brandtekniske gennemgange af institutionerne, er lavet ud fra de krav, der er til en ny daginstitution, som opføres efter gældende regler i BR-2010, herunder gældende regler for arbejdsmiljø samt brandtekniske bestemmelser i anvendelseskategori 6. Efter den nuværende lovgivning, er der krav om ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg) i moderne daginstitutioner. Et ABA anlæg giver en stor brandsikkerhed og kan klart anbefales men det er ikke lovkrav i ældre daginstitutioner. Ældre daginstitutioner er opført efter daværende lovgivning (bygningsreglementer) og har dengang levet op til de daværende regler. De ældre daginstitutioner skal ikke leve op til den nuværende lovgivning. De fleste anmærkninger i bygningsgennemgangen er derfor ikke ulovlige og udløser ikke et påbud, men der gives en anbefaling om at det bør bringes i orden på lang sigt. Hvis der har været en decideret sikkerhedsrisiko, er der givet et påbud, som skal efterkommes straks. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med bygningsgennemgangen også er foretaget de lovpligtige brandsyn. Bygningsgodkendelser Der har tidligere ikke været samme fokus på handicappede i byggeloven, men i dag er der i BR regler omkring forhold for handicappede, som skal efterkommes. Generelt i børnehaverne i dag er der ikke handicaptoiletter, her vil typisk komme et krav om dette ved større ombygninger. 2

3 Det akustiske indeklima lever kun i ganske få institutioner op til gældende regler, og vil skulle efterkommes ved renovering eller ved påbud fra arbejdstilsynet. Energioptimeringsanalyse Alle kommunens bygninger er blevet energigennemgået og har fået energimærke. I energimærket er angivet en række konkrete anbefalinger, som kan energiforbedre bygningen. Kommunens energikonsulent arbejder med energioptimering af kommunens bygninger på baggrund af energimærkningerne. I energimærkningen har bygningen fået en klassifikation fra A til F, hvor A er det bedste og F det dårligste. Generel bygningsanalyse Ulovligheder i form af brug af lokaler, som ikke er godkendt og ikke kan godkendes til brugen, vil fremgå af sammenfatningen. Hvis der er en decideret sikkerhedsrisiko, vil der straks blive givet et påbud. Hvis det er ulovligheder i forbindelse med byggeloven, vil der blive givet et varsel om at forholdene skal bringes i orden eller brugen ophøre. Arbejdsmiljømæssige forhold Bygningsanalysen beskriver bygningerne i forhold til byggematerialer, energi- og vedligeholdelsesstandard samt brandrisiko. I bilaget om arbejdsmiljømæssige forhold gennemgås bygningstilstandens konsekvenser for de arbejdsmiljømæssige forhold. Udover ergonomiske forhold er støj og indeklimaforhold de fysiske faktorer, der giver de hyppigste arbejdsmiljøproblemer i daginstitutioner. 3

4 Indholdsfortegnelse Inddeling af børnehaver i kategorier... 5 Oversigt over kategorisering... 6 Sammenfatning Sundbrinkens Børnehus... 7 Sammenfatning 1000-Fryd... 8 Sammenfatning Oasen Vuggestue og Børnehave... 9 Sammenfatning Broholm Børnehave...10 Sammenfatning Carl Nielsen Børnehave...11 Sammenfatning Hættegården Børnehave...12 Sammenfatning Myretuen Børnehave...13 Sammenfatning Saugstedgård Børnehave...14 Sammenfatning Toftegårdens Børnehave...15 Sammenfatning Bøgehaven Vuggestue og Børnehave...16 Sammenfatning Hestehaven Vuggestue og Børnehave...17 Sammenfatning Nøddehøj Vuggestue og Børnehave...18 Sammenfatning Børnehuset Regnbuen Vuggestue og Børnehave...19 Sammenfatning Børnecentret Vesterparken...20 Sammenfatning Tinghøj Vuggestue og Børnehave...21 Sammenfatning Årslev Vuggestue og Børnehave...22 Sammenfatning Nr. Lyndelse Børnehave...23 Sammenfatning Guldhøj Børnehave...24 Sammenfatning Ringgården Børnehave...25 Sammenfatning Kahytten...26 Sammenfatning Lundsbjerg Børnehave...27 Sammenfatning Hudevad Naturbørnehave...28 Sammenfatning Snurretoppen Børnehave...29 Sammenfatning BørneBakkeHus - afd. Håstrup...30 Sammenfatning Kærnehuset...31 Sammenfatning Trollegården...32 Sammenfatning Turbofluen...33 Sammenfatning Vester-Åby Børnehave...34 Sammenfatning BørneBakkeHus - afd. Svanninge...35 Sammenfatning Børnehaven Eventyrhuset...36 Sammenfatning Kaptajngården Gårdbørnehave

5 Inddeling af børnehaver i kategorier Kategori 1 Bygningerne er moderne og tidssvarende indrettet. Daginstitutioner opført efter BR 2010 (gældende bygningsreglement) Om- og tilbygninger er udført efter BR 2010 Kategori 2 Bygningerne er gode og velfungerende og har typisk kun mindre mangler. De er opført efter et ældre Bygningsreglement (opfylder ikke BR 2010) om- og tilbygninger skal udføres efter BR 2010, hvilket indebærer at en del af institutionen sandsynligvis skal renoveres. Kategori 3 Bygningerne er mindre gode og har typisk mange mangler. De er opført efter et ældre Bygningsreglement (opfylder ikke BR 2010) om- og tilbygninger skal udføres efter BR 2010, hvilket indebærer at en meget stor del af institutionen skal renoveres. Det kan kun i nogle tilfælde betale sig at bringe bygningen til moderne og brandsikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kategori 4 Bygningerne er i en meget dårlig stand og med mange og store mangler. Der skal typisk bruges så mange midler for at renovere dem, at det ikke er økonomisk forsvarligt. Bemærkninger: Ved alle nybygninger, om og tilbygninger, skal der altid udføres en konkret vurdering således at alle juridiske og økonomiske forhold er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes beslutning om projekt. 5

6 Oversigt over kategorisering Kl.1 Sundbrinkens Børnehus (område syd) Kl Fryd (område midt) Oasen Vuggestue og Børnehave (område midt) Broholm Børnehave (område nord) Carl Nielsen Børnehave (område nord) Hættegården Børnehave (område midt) Myretuen Børnehave (område nord) Saugstedgård Børnehave Toftegårdens Børnehave (område syd) Bøgehaven Vuggestue og Børnehave (område nord) Hestehaven Vuggestue og Børnehave (område nord) Nøddehøj Vuggestue og Børnehave (område nord) Børnehuset Regnbuen Vuggestue og Børnehave (område nord) Børnecenter Vesterparken (område midt) Tinghøj Vuggestue og Børnehave (område midt) Årslev Vuggestue og Børnehave (område nord) Kl.3 Nr. Lyndelse Børnehave (område nord) Guldhøj Børnehave (område midt) Ringgårdens Børnehave (område syd) Kahytten (område midt) Lundsbjerg Børnehave (område nord) Hudevad Naturbørnehave (område nord) BørneBakkeHus - afd. Svanninge (område syd) BørneBakkeHus afd. Håstrup (område syd) Kærnehuset (område syd) Trollegården (område syd) Turbofluen (område midt) Vester-Åby Børnehave (område syd) Snurretoppen Børnehave (område midt) Børnehaven Eventyrhuset (område midt) Kl.4 Kaptajngården Gårdbørnehave (område nord) 6

7 Sammenfatning Sundbrinkens Børnehus Børnehaven er opført i 2011 og bygget efter gældende krav i BR-10. Den opfylder energikravene til lavenergiklasse 1 og har energimærke A1. Børnehaven er opbygget med indvendige elementvægge af letbeton, og udvendig med klinkebelagt cedertræ. For at have fokus på miljøbelastning og bæredygtighed er bygningen opført med græs og solceller på taget. Børnehaven lever op til alle regler og normer for konstruktioner, brandforhold, indeklima og energiforbrug. Køkkenet er godkendt som produktionskøkken. Der er opført et krybbeskur, som er sammenbygget med den øvrige institution. Børnehaven opvarmes med fjernvarme, og har både ventilationsanlæg og ABA. Der er ingen brandmæssige anmærkninger. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Børnehaven er godkendt til max 80 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn iht. byggetilladelse. Årsnormen er 74 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Samlet vurdering Kategori 1 7

8 Sammenfatning 1000-Fryd Bygningen er opført i 2008 og opført med beton indervægge og udvendig med klinkebeklædt cedertræ. Taget er beklædt med tagpap med listedækning. Tilhørende skur på 64 m² er opført til depot af legeredskaber og som værksted. Skuret er opbygget som trækonstruktion med samme beklædning på facader og tag. Børnehaven fremstår som en moderne institution med et godt og lyst indeklima. Der er installeret både ABA og ventilationsanlæg, og bygningen opvarmes med fjernvarme. Bygningen opvarmes med fjernvarme og har Energimærke B Brandmæssigt lever børnehaven op til gældende regler. P-pladsen er med fast belægning og belysning. Børnehaven er godkendt til max 65 børnehavebørn iht. byggetilladelse. Årsnormen er 60 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 8

9 Sammenfatning Oasen Vuggestue og Børnehave Oasen er opført i år 2000, og fremstår som en moderne institution. Bygningen er en trækonstruktion, som er udvendig har træ klinkebeklædning og tagpap på taget. Børnehaven er i én etage. Indvendige overflader er i god stand, og indeklimaet er godt. Efterklangstiden lever ikke op til gældende krav, hvilket kan forbedres med opsætning af absorbenter på vægge. Der er ventilationsanlæg fra Skure er i dårlig stand og bør renoveres snarest. Børnehaven opvarmes med fjernvarme udført som direkte fjernvarmeanlæg og har energimærke D. Brandmæssigt lever børnehaven op til gældende krav, bortset fra at der ikke er noget ABA-anlæg. P-plads er uden fast belægning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 62 (erfaringstal). Årsnormen er 66 børnehavebørn (48 børnehave + 12 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 9

10 Sammenfatning Broholm Børnehave Børnehaven er opført i 1972 og tilbygget i Væggene er udvendig og indvendig af teglsten. Taget er med teglsten. Bygningen er med stueetage og mindre kælder, der benyttes som depot. Børnehaven fremstår generelt i god stand. I den gamle del af børnehaven er lofterne ikke ret gode, og bør skiftes til akustiklofter. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Personaletoilettet i den gl. del bærer ligeledes præg af at være slidt. Undertaget på bygningen er lavet af masonitplader, og disse er flere steder ikke intakte pga. af opfugtning. Udskiftning af undertag inden for en nærmere årrække må påregnes. Der er 3 ventilationsanlæg fra 1998, som ventilerer hele børnehaven, bortset fra kælderen som har hygrostatstyret udsugning. (Fugstyret). Bygningen opvarmes med nyere naturgaskedel, og bygningen har Energimærket D Brandmæssigt er der 3 døre som bør skiftes til branddøre, der mangler pumper på flere døre og der er ikke noget ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 65 (erfaringstal). Årsnormen er 59 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 10

11 Sammenfatning Carl Nielsen Børnehave Børnehaven er opført i 1997 i én etage. Bygningen vægge er lavet af tegl-cellesten udvendig, og der er eternit tagplader på taget. Børnehaven har også en legehal, opført i betonelementer, og med eternit tagplader på taget. Der er et opvarmet værksted i legehallen. Børnehaven fremstår i god stand Bygningen opvarmes med naturgaskedel fra På taget er der et solfangeranlæg til at supplere varmtvandsbehovet, og bygningen har Energimærke F Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler, og der er akustikproblemer især i de dobbelt-høje rum, hvor der anbefales opsat akustikpaneler. Der er ventilationsanlæg fra 1997 i børnehaven. Brandmæssigt er der mindre mangler. Der er ikke ABA-anlæg i børnehaven. Opvarmet værksted i legehallen benyttes som grupperum. Rummet er ikke godkendt til dette, men bliver benyttet pga. højt børnetal. P-pladsen er med fast belægning og belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 41 (erfaringstal). Årsnormen er 53 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 11

12 Sammenfatning Hættegården Børnehave Bygningen er oprindelig opført i 1949, og indrettet som børnehave i Børnehaven er indrettet i stueetage og der er kontor i udnyttet tagetage. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens cementsten der er pudset. Taget er med tegl. Ved renovering er der efterisoleret i hulrum med granulat. Der er etableret indvendig forsatsvæg i 75 mm lecabeton ligesom hulrum er isoleret med 75 mm mineraluld. Børnehaven fremstår i rimelig stand såvel indvendig som udvendig. Køkkenet er dog ikke tidssvarende indrettet. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er monteret ventilationsanlæg fra Bygningerne opvarmes med fjernvarme som direkte anlæg, og har Energimærke D. Der er monteret nyere solvarmeanlæg til produktion af brugsvand. Brandmæssigt mangler der nogle branddøre samt slangevinder. Der er ikke ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 49 (erfaringstal). Årsnormen er 60 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 12

13 Sammenfatning Myretuen Børnehave Børnehaven er opført i 1979 og senest tilbygget i Væggene er udvendig og indvendig af teglsten. Taget er med teglsten. Bygningen består af mindre kælder med teknikrum, depot og tidligere sikringsrum, samt med stueetage indrettet til børnehave. Overfladerne bærer indvendig præg af slidtage. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Lofterne anbefales udskiftet til akustik lofter. Der er lavet nye toiletter i Køkkenet fremstår i god og moderne stand. Børnehaven ventileres af 2 ventilationsanlæg fra Bygningen opvarmes med naturgaskedel fra 1997, og bygningen har Energimærke E. Brandmæssigt mangler branddøre og der er trælistelofter i en del af børnehaven. Der er ikke ABAanlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Tidligere sikringsrum i kælder benyttes som sove og motorikrum. Rummet er ikke godkendt til dette og kan kun anvendes som depotrum. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 60 (erfaringstal). Årsnormen er 59 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 2 13

14 Sammenfatning Saugstedgård Børnehave Børnehaven er etableret i 1998 i tidl. stuehus i landbrugsejendom fra Bygningen er bevaringsværdig. Ydervæggen er en massiv helsten teglvæg. Indvendig er der lavet forsatsvæg med 125 mm isolering. Taget er med teglsten. Børnehaven er indrettet i stueetagen, samt i udnyttet tagetage. Personaleforholdende er utilstrækkelige. Indeklimaet lever op til gældende regler. Indvendige overflader er i god stand, og der er i 2011 etableret nye akustikpaneler for at forbedre efterklangstiden. Der er ventilationsanlæg i børnehaven. Bygningen varmes op med fjernvarme, er i rimelig isoleringsmæssig stand og har Energimærke D. Brandmæssigt lever bygningen op til gældende krav for børnehaver og der er etableret ABA-anlæg i Bygning af bindingsværk som benyttes til stald og depot er i meget dårlig stand. Bygningen bør gennemgå en større renovering eller alternativt nedbrydes. En evt. delvis overtagelse af noget af Falsettens bygning kunne undersøges som mulig erstatning. P-plads uden fast kørebelægning og med ringe belysning. Toftegården og Saugstedgård har fælles ledelse. Det samlede anbefalede antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 92 (30 for Saugstedgård og 62 for Toftegård). Den samlede årsnorm for de 2 daginstitutioner er 78 (60 børnehave + 12 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 14

15 Sammenfatning Toftegårdens Børnehave Børnehaven er opført i 1994 og fremstår som moderne og tidssvarende institution. Yder- og indervægge er af teglsten, og taget er med eternit bølgeplader (muligvis asbestholdige). Bygningen er i én etage. Overfladerne bærer præg af at være lettere slidte. De to køkkener bærer ligeledes præg af at være slidt. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er 4 nyere ventilationsanlæg i børnehaven. Brandmæssigt mangler der branddøre og 1 vindue med brandglas. Der er ikke ABA-anlæg i børnehaven. Børnehaven opvarmes med ny naturgaskedel. Den er sparsomt isoleret og har Energimærke E P-pladsen er med fast belægning. Toftegården og Saugstedgård har fælles ledelse. Det samlede anbefalede antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 92 (30 for Saugstedgård og 62 for Toftegård). Den samlede årsnorm for de 2 daginstitutioner er 78 (60 børnehave + 12 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 15

16 Sammenfatning Bøgehaven Vuggestue og Børnehave Bøgehaven er oprindeligt bygget i 1979 og tilbygget i Der er også er etableret nyt krybbeskur. Væggene er udvendig af teglsten og indvendig af letbeton. På taget er der tagpap med listedækning. Børnehaven er indrettet i én etage. Børnehaven er generelt holdt i god stand. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler, men kan efterkommes ved at montere absorbenter på vægge. Der er 2 ventilationsanlæg fra 1999 i børnehaven, som ventilerer hele bygningen. Børnehaven opvarmes med naturgaskedel fra Bygningen er rimeligt isoleret og har Energimærket D. Brandmæssigt er der 4 døre som ikke lever op til gældende foreskrifter. Der er ABA-anlæg i børnehaven. Skure og "skurvogn" er i dårlig stand. P-pladsen er ikke med fast belægning og der er ikke belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 69 (erfaringstal). Årsnormen er 78 børnehavebørn (60 børnehave + 12 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 16

17 Sammenfatning Hestehaven Vuggestue og Børnehave Børnehaven er i 2005 opført i en tidligere landbrugsejendom fra Ydervæggen af teglsten er opført som 35 cm hulmur. Bygningen er efterfølgende indvendig efterisoleret med 125 mm forsatsvæg. Taget er beklædt med tagpap med listedækning. Til børnehaven er der også en uopvarmet legehal. Stålkonstruktion med vægge udvendig af eternitplader og indvendig af krydsfiner. Taget er med eternit bølgetagplader. Den fremstår som en moderne og velholdt institution. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er ventilationsanlæg i børnehaven fra 2005, og i legehallen fra Bygningen og de tekniske installationer er fornuftig isoleret, hvorfor der isoleringsmæssigt ikke er væsentlige større rentable forslag. Bygningen opvarmes med naturgaskedel fra 2005 og har Energimærke D. Brandmæssigt mangler der flere branddøre og pumper på eksisterende døre i børnehaven. Brandadskillelsen mellem børnehaven og legehallen er mangelfuld. Overfladerne i legehallen lever ikke op til gældende krav. Der er ikke ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 59 (erfaringstal). Årsnormen er 55 børnehavebørn (40 børnehave + 10 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 17

18 Sammenfatning Nøddehøj Vuggestue og Børnehave Børnehaven er opført i 1981 og tilbygget i Ydervægge er af teglsten og indervægge af letbeton. Taget på den gamle del er eternit bølgeplader, og på den nye del er der tegl. Der er i 2008 bygget nyt skur og krybbeskur. Børnehaven er i ét plan. Tag på den gamle del af bygningen med bølgeplader er porøse (asbest). Anbefales skiftet inden 5 år. Børnehaven fremstår generelt i god stand. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er 2 ventilationsanlæg i børnehaven, som er monteret i 2002 og Børnehaven opvarmes med 2 naturgaskedler, som er monteret i 2002 og Bygningen har Energimærke D. Brandmæssigt mangler der flere branddøre i den gamle del af børnehaven samt en brandplan. Der er installeret slangevinder og ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 71 (erfaringstal). Årsnormen er 70 børnehavebørn (40 børnehave + 20 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 18

19 Sammenfatning Børnehuset Regnbuen Vuggestue og Børnehave Oprindelig har børnehaven fra 1994 og den tidligere Nr. Søby skole fra 1950 været to separate bygninger. I 2008 blev den bygget sammen med skolen i forbindelse med en ombygning. Børnehaven benytter stort set hele bygningen i stueetagen bortset fra bygning med aula, som også huser lokalforeningen. Det er det ikke hele byggemassen som er godkendt som børneinstitution, men den administreres og benyttes af institutionen. Bygningerne var oprindeligt en skole og er oprindeligt godkendt til skolebrug. Bygningerne er opført som tungt byggeri med teglsten udvendig og indvendig. På taget er der teglsten og på bygningen med aulaen er der fladt tag (built-up) med tagdug. Der er 4 ventilationsanlæg i bygningerne, men det er ikke det hele der er ventileret. På kontorer er der kun ældre udsugning, og bygning med aula er uden ventilation. Det akkustiske indeklima lever ikke op til gældende krav, og i nogle områder er efterklangstiden meget kritisk. Der mangler personaletoilet, da handicaptoilet ikke kan godkendes som personaletoilet. Bygningerne varmes op med ny naturgaskedel fra Den tidligere børnehave har Energimærke D Brandmæssigt mangler der en samlet plantegning/evakueringsplan over hele byggemassen, for også at skabe klarhed over de brandmæssige inddelinger/adskillelser. Mange døre lever ikke op til gældende krav, og sektionsadskillelsen ind mod gymnastiksalen er meget mangelfuld. Der er ABA i børnehaven og en del af den tidligere skolebygning. Der er ikke ABA i bygningen med aulaen. En del af legepladsen ligger ikke på skolens matrikel. P-pladsen er med fast belægning og belysning. Kapaciteten er for lille. Det er ikke hele børnehaven som er godkendt som integreret børnehave. Det er kun enkelte rum der er godkendt til vuggetsuebørn. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 72 (erfaringstal). Årsnormen er 84 børnehavebørn (54 børnehave + 20 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 19

20 Sammenfatning Børnecentret Vesterparken Børnehaven er opført i 1979 og tilbygget i Ydervægge og indervægge er af teglsten, og taget er med eternit bølgetagplader (Asbestholdige). Nyt krybbeskur er bygget i Børnehaven er indrettet i stueetage, og i kælderen under den midterste bygning er der depotrum, teknikrum, personalerum og tidligere sikringsrum. Børnehaven er indvendig holdt i god stand. 2 toiletrum er renoveret i Køkken bærer præg af at være slidt. 1 toiletrum fra 1979 er nedslidt og bør renoveres. Vinduerne i de 2 bygninger fra 1979 er påbegyndt udskiftning. Tagene skiftes i Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Børnehaven selv har i 2009 lavet ny belysning. Der er 3 ventilationsanlæg i børnehaven. Ventilation/udsugningsanlæggene der er fra bygningernes opførelse bør skiftes til mere effektive og energirigtige ventilationsanlæg. Det ene anlæg er ude af drift. Bygningerne opvarmes med fjernvarme udført som direkte fjernvarmeanlæg. Der er el-gulvvarme i den ene bygning, ekstremt dyrt i drift. Bygningen har Energimærke D. Brandmæssigt mangler der enkelte branddøre fra tilstødende rum til flugtvejsgange. Der er installeret slangevinder og ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Sikringsrum i kælderen benyttes som motorikrum, lokalet er ikke godkendt til dette. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 71(erfaringstal). Årsnormen er 69 børnehavebørn (46 børnehave + 15 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 20

21 Sammenfatning Tinghøj Vuggestue og Børnehave Børnehaven er opført i Væggene er udvendig med teglsten og indvendig af letbeton. Taget er udført som fladt built-up tag med Derbigum tagpap. Bygningen består af kld. og stueetage. Børnehaven blev asbestsaneret i 2009, hvor der blev etableret nyt akustikloft/ny belysning i stueetagen. I 2009 blev der etableret ventilationsanlæg, ABA-anlæg samt nyt krybbeskur. Indvendig er børnehaven velholdt, men toiletrum, der er fra bygningens etablering bærer præg af slidtage. Bygningen opvarmes med fjernvarme udført som direkte fjernvarmeanlæg og har energimærke E. Brandmæssigt er der anmærkninger om manglende branddøre, manglende slangevinder, og manglende sektionering af trapperum. P-pladsen er med fast belægning, men uden belysning. Tidligere beskyttelsesrum i kld. benyttes som fortæller-rum, rummet er og kan ikke godkendes til denne brug. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 30 (erfaringstal). Årsnormen er 43 børnehavebørn (22 børnehave + 14 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 21

22 Sammenfatning Årslev Vuggestue og Børnehave Børnehaven er opført i år 2000 i én etage. Væggene er indvendig af letbeton og udvendig af pudsede isoleringsbatts. Taget er med teglsten. Der er bygget et krybbeskur på bygningens gavl mod p-pladsen. Institutionen fremstår som moderne og velholdt. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er ventilationsanlæg fra 2000, som ventilerer hele børnehaven. Børnehaven opvarmes med naturgaskedel fra 2000, og isoleringsmæssigt er bygningen og de tekniske installationer i god stand. Bygningen har Energimærket D. Brandmæssigt er der anmærkninger til enkelte døre, og der er ikke noget ABA-anlæg. P-pladsen er med fast belægning og der er belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 60 (erfaringstal). Årsnormen er 56 børnehavebørn (41 børnehave + 10 vuggestue). Samlet vurdering Kategori 2 22

23 Sammenfatning Nr. Lyndelse Børnehave Børnehaven er opført i 1971, med kælder under en del af børnehaven. Vægge er lavet af letbeton indvendig og teglsten udvendig. Tagkonstruktionen er en build-up konstruktion med tagpap. Børnehaven er indrettet i stueetagen, og der er en mindre kælder med depot-, teknik- og tidligere sikringsrum. Den fremstår delvis velholdt indvendig, men indeklimaet mht. ventilation, lys og lyd er dårlige. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er ikke ABA- og ventilationsanlæg i børnehaven. Der er påbegyndt udskiftning af vinduer og ovenlys er skiftet i Brandmæssigt er der flere anmærkninger i form af flugtvejsforhold m.m. samt ikke lovlig benyttelse af kælderrum til tumlerum. Børnehaven opvarmes med naturgas, og kedlen er monteret i Børnehaven er dårligt isoleret og har energimærket E P-pladsen er med fast belægning. Tidligere sikringsrum benyttes til tumlerum. Rummet er ikke og kan ikke godkendes til denne brug. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 48 (erfaringstal). Årsnormen er 59 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 3 23

24 Sammenfatning Guldhøj Børnehave Bygningen er fra 1956 og oprindelig en skolebygning. Den er ombygget i 1994, hvor børnehaven blev indrettet i skolens tidligere lokaler. Væggene er udvendig og indvendig af teglsten. Taget er med teglsten Bygningen er med 3 etager, hvor børnehaven er indrettet på midterste etage, samt har depotrum og tumlerum i en del af kælderen. Bygningen fremstår indvendig som en moderne og velholdt institution. Det akustiske indeklima lever ikke op til gældende regler. Der er ventilationsanlæg i selve børnehaven. Der er problemer med dette omkring luftkvaliteten.. Der er ikke ventilationsanlæg i kælderen. Bygningerne opvarmes med fjernvarme som direkte anlæg, og har Energimærke D. Brandmæssigt mangler der branddøre fra rum i selve børnehaven og ud til flugtvejsgang samt en slangevinder. I kælderen mangler der branddøre, samt ny flugtvej til det fri fra tumlerum. Tumlerummet er ikke godkendt til opholdsrum. Det må kun benyttes som depot. Der er ikke ABA-anlæg. Grundet ulovlige forhold i kælderen vurderes denne, som ikke hensigtsmæssigt indrettet til børnehave. P-pladsen er med fast belægning og med belysning. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 43 (erfaringstal). Årsnormen er 45 børnehavebørn. Kælderum der benyttes som tumlerum, er ikke godkendt til denne brug. Samlet vurdering Kategori 3 24

25 Sammenfatning Ringgården Børnehave Børnehaven bor til leje i én af Faaborg Boligforenings ejendomme. Bygningen er opført i 1965, indrettet som børnehave i 1970 og senere tilbygget i Der er lavet nyt køkken i Børnehaven er indrettet i stueetagen. Den har et tidligere sikringsrum i kælderen, som anvendes til depot. Bygningens vægge er udvendig og indvendig af mursten. Taget er en built-up konstruktion med tagpap. Børnehaven bærer indvendig præg af at være slidt. Personaleforholdene er utilstrækkelige. Indeklimaet lever ikke op til gældende regler hvad angår akustik. Der er ikke noget ventilationsanlæg. Bygningen opvarmes med fjernvarme, udført som direkte anlæg. Bygningen er mindre godt isoleret og har Energimærke E. Den brandtekniske gennemgang af børnehaven har vist, at der er adskillige mangler i form af manglende branddøre, mangelfuld inddeling i brandmæssige enheder, og ikke lovlige gennembrydninger i brandadskillende bygningsdele. Der er ikke noget ABA-anlæg. Der er en mindre p-plads med plads til 5 biler. P-pladsen er med fast belægning og belysning. Øvrig af- og pålæsning sker på selve Østerbrogade. Anbefalet antal børnehavebørn ved 8 kvm pr barn er 53 (erfaringstal). Årsnormen er 60 børnehavebørn. Samlet vurdering Kategori 3 25

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søhøj Park 8 3650 Ølstykke Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. april 2014 Til den 29. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-Bolig, Østparken, Afd. 1 Saltholmsgade 14 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. juli 2012 Til den 5. juli

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boltingevej 12 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. maj 2015 Til den 10. maj 2022. Energimærkningsnummer 311111961

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Emil Reesens Vej 11 7400 Herning Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. august 2014 Til den 1. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dongsvej 3 5854 Gislev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juli 2014 Til den 17. juli 2021. Energimærkningsnummer 311065125

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Algade 10 Algade 10 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2013 Til den 3. september

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere