Bygningsfornyelse 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsfornyelse 2015"

Transkript

1 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde byfornyelsesarbejder, der påtænkes udført, svarer til i alt 459 årsværk. Projekterne i områdefornyelsen Indre Nørrebro berører 6 ejendomme med 146 boliger. Når disse foreslåede renoveringer er gennemført vil 18 boliger have fået etableret wc/baderum, 37 boliger vil være energioptimeret til kategori C og de resterende 109 vil være kategori D. Særligt fremhæves, at 19 af disse boliger vil være steget 2 energiklasser. De byfornyelsesarbejder, der påtænkes udført, svarer til i alt 40 årsværk. De seks ejendomme forventes at have en gennemsnitlig energibesparelse på 22 %.

2 2 Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

3 INDHOLD kort med placering af de indstillede projekter...4 oversigt over økonomi i de indstillede projekter...5 Installationsmangler og energioptimering 1. hans tavsensgade 1-3 / kapelvej 40 / struensegade klimaskærm og energioptimering 2. rantzausgade 39 / brohusgade korsgade blågårdsgade 30-30A blågårdsgade 33 / korsgade jesper brochmands gade 15 / henrik rungsgade FAKTA OM ENERGIMÆRKER I Danmark er det lovpligtigt at foretage energimærkning ved salg og udlejning af bygninger. Energimærket fortæller om ejendommens kvalitet, men ikke om måden den bruges på energimærket er således en standardiseret metode til at vurdere og sammenligne ejendomme. Højeste energimærke er A, laveste G. En bevaringsværdig etageejendom vil ofte kunne opnå energimærke C, uden at ejendommen skal have tilført ekstra energi som f.eks. solceller. Energimærket er gældende i 7 eller 10 år, afhængigt at bygningstype/ejerforhold, samt besparelsespotentialet i den enkelte ejendom. Det er vigtigt at pointere at energimærket kan være afvigende i forhold til faktiske forhold, da eventuelle energibesparende arbejder foretaget i ejendommen efter energimærket er udfærdiget, ikke vil fremgå før nyt energimærke udarbejdes. De foreslåede energibesparende tiltag i energimærket er beregnet som enkelttiltag, og den endelige energibesparelse, ved udførelse af flere tiltag, er således ikke lig med summen af de enkelte tiltag, da de har indvirkning på hinanden. I en standard etageejendom står taget for % af bygningens varmetab. Tiltag på vinduer og facader står for % af varmetabet og tiltag i kælder står for 15 % af varmetabet. Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse 3

4 indre nørrebro RANTZAUSGADE- KVARTERET BLÅGÅRDSGADE- GADEKVARTERET AFGRÆNSNING AF OMRÅDEFORNYELSE x x ANDELSBOLIGFORENING/EJERFORENING PRIVAT UDLEJNING Hvad er en områdefornyelse? En områdefornyelse er en 5-årig helhedsorienteret indsats. Målet er at forbedre det fysiske, sociale og kulturelle miljø i et udsat kvarter. I København bliver et kvarter udvalgt til områdefornyelse efter socioøkonomiske og bygningsmæssige parametre. Der ses bl.a. på andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og antallet af små lejligheder med basale mangler som toilet og bad. En områdefornyelse får tildelt ekstraordinære midler fra Ministeriet for By-Bolig og Landdistrikter til bygningsfornyelse. Disse midler bruges oftest inden for to år gennem årlige ansøgningsrunder. 4 Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

5 oversigt over økonomi ANSØGNINGER 2015 Ejerforhold Antal boliger Energimærke (fra/ til) Kontant tilskud Bidrag til Byggeskadefonden Genhusning Rammetræk Indfasningsstøtte Kapelvej 40 / Hans 1 Tausens Gade 1-3 m.fl. A/B 49 D / D Rantzausgade 39 / 2 Brohusgade 1 A/B 28 D / D Korsgade 4 A/B 5 D / C Blågårdsgade 30-30AB A/B 19 E / D Blågårdsgade 33 / 5 Korsgade 22 A/B 13 D / D Jesper Brochmands 6 gade 15 m.fl. A/B 32 C / C I alt Samlede forventede udgifter FAKTABOKS: EJERFORHOLD OG STØTTE: I ejer- og andelsboligforeninger gives der et kontant tilskud på 1/3 eller 1/4 af de samlede ombygningsudgifter. Tilskuddets størrelse er afhængig af ejendommens bevaringsværdi. I fredede og højt bevaringsværdige ejendomme udgør tilskuddet 1/3 mens tilskuddet i mindre bevaringsværdige ejendomme udgør 1/4. INDFASNINGSSTØTTE: I private udlejningsejendomme fordeles de samlede ombygningsudgifter på forbedringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder i overensstemmelse med lejelovens regler. Til forbedringsarbejderne, der giver lejeforhøjelse, giver kommunen indfasningsstøtte i 10 år, således at lejerne betaler en reduceret lejeforhøjelse i denne periode. Til vedligeholdelsesarbejderne gives der et kontant tilskud. Der kræves som udgangspunkt en medfinansiering af ejendommens ejer på min. 20 %. BVB: Kommunen betaler et bidrag på 1,5 % af de samlede ombygningsudgifter til Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB). Derved er de gennemførte arbejder forsikret i 20 år. GENHUSNING: Genhusning af beboere er nødvendigt, hvis der skal etableres wc/bad. Kommunen betaler for genhusningen. Beboerne betaler fortsat deres normale husleje. Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse 5

6 Installationsmangler og energioptimering 1. hans tavsensgade 1-3 / kapelvej 40 / struensegade 1-3 forventet reduktion i varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct. - 2 % D D Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: 18 boliger mangler wc. 6 kollegieværelser har adgang til 3 wc. indsatsområde: Indre Nørrebro Udsat byområde: Nørrebro Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 4102 m 2 Erhvervsareal 300 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 49 Opført / tilbygget 1904 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. I denne ejendom etableres 18 nye wc/baderum i lejligheder samt 3 wc/baderum til klubværelser. Facader, vinduer og kælder energirenoveres, og ejendommen skybrudssikres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Skunklemme udskiftes til isolerede lemme. Isolering mod beboelse. Etablering af taghætter for mekanisk ventilation. Kælder / fundering Dræn mod gård istandsættes og der etableres nye drænbrønde. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Betongulv i gennemgang lægges om så det er skybrudssikret. Retablering skal ske med permeabel belægning. Facader / sokkel Istandsættelse af fuger i blank mur. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Oprindelige vinduer i trappeopgange istandsættes, males og påmonteres optoglas. Etablering af 18 wc-baderum, hvor der ikke er indeliggende toilet i dag. Derudover etableres 3 wcbaderum til klubværelser. Belysning med LED. Etablering af 1 køkken i andelsbolig for at gøre plads til toilet. Hårde hvidevarer er egenfinansiering. Istandsættelse af eksisterende vinduer og energioptimering med forsatsruder med lavenergiglas. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling. Vandbesparende toilet og armaturer, f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Miljøvenlig maling. Vandbesparende armaturer. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Miljøvenlig maling. Varmeanlæg Isolering af rør. Isolering af rør. Afløb Etablering af nye faldstammer, hvor der etableres wc-baderum i lejligheder. Disse forsynes med rottestop. Gulvafløb enten afproppes eller udskiftes til type med højvandslukke. De tre toiletter i kælder udskiftes til type med p-lås. Etablering af skybrudssikring og højvandslukke. 6 Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

7 Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Udvendigt kloaksystem udskiftes til nyt. To køkkenfaldstammer i hhv. Kapelvej 40 th. og Hans Tavsensgade 1 th. omlægges til toiletfaldstammer, hvorfor køkkenbrønde udskiftes til rensebrønde. Retablering skal ske med permeabel belægning. Udskiftning af eksisterende brugsvandsinstallationer i kælder. Etablering af stigstrenge til nye badeværelser. Alle rør isoleres, og der monteres individuelle forbrugsmålere. Etablering af mekanisk ventilation fra nye badeværelser Etablering af nye el-installationer i de nye wcbaderum samt udskiftning af bakelit gruppetavler for at muligøre udvidelse. Etablering af nye pulterrum på spisdloft som erstatning for de steder, hvor der etableres badeværelser. Nedlægning af eksisterende toiletter på bagtrapper. Udskiftning af utætte kloakledninger og sikring af drikkevand Retablering med permeabel belægning Etablering af individuelle forbrugsmålere. Stigstrenge udføres som inliner system, hvor det varme brugsvand opvarmer det kolde. Isolering af rør. Elbesparende motorer Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Facade og gavl mod Struensegade istandsættes Facader mod Kapelvej og Hans Tavsensgade Der etableres wc/bad i 18 lejligheder Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse 7

8 klimaskærm og energioptimering 2. rantzausgade 39 / Brohusgade 1, 1A-B forventet reduktion i varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D D Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 3/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen indsatsområde: Indre Nørrebro Udsat byområde: Nørrebro Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 5 Boligareal 2056 m 2 Erhvervsareal 104 m 2 Lokalplan Nr Antal boliger 28 Opført / tilbygget 1885 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. I denne ejendom energirenoveres facader. Vinduer og døre udskiftes og energioptimeres. Varmeanlægget optimeres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Gadefacade : Gesimsbånden eftergås og afdækkes med skifer. Overfacaden eftergås for skader/revner. Underfacaden og alle pudsede felter og bånd i overfacaden repareres og males med silikatmaling. Gårdfacade : Facaden eftergås for væsentlige skader/revner. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation Gadefacade : Udskiftning og energioptimering til A-mærkede koblede trævinduer, samt lydisolering. (Ekskl. Kvistvinduer). Gårdfacade : Udskiftning og energioptimering til evt. B-mærkede alu-trævinduer, samt lydisolering. (Ekskl. kvistvinduer). Udskiftning og energioptimering af udvendige døre med oprindelige udseende. Efterisolering af varmerør i kælderen. Energioptimering af varmecentral. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af vinduer. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. 8 Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

9 El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Revner i facader udbedres Underfacade er nedslidt og renses af inden ny åndbar maling Facader mod Rantzausgade og Brohusgade Facade og gesimsbånd istandsættes og tætnes Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse 9

10 klimaskærm og energioptimering 3. korsgade 4 forventet reduktion i varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen indsatsområde: Indre Nørrebro Udsat byområde: Nørrebro Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 550 m 2 Erhvervsareal 79 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 5 Opført / tilbygget 1891/2008 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. I denne ejendom energirenoveres facader og døre, en gavl efterisoleres udvendigt og vinduer udskiftes til lavenergivinduer. Varmeanlægget optimeres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Gadefacade : Eftergåes, sålbænke, murfalse, ornamenter, løs puds og skaderne udbedres Gårdfacade : Eftergåes, sålbænke, murfalse, ornamenter, løs puds og skaderne udbedres Gavl: 200mm isolering med pudslag af frie gavl mod naboejendommen. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Isolering af gavl - udvendigt. Vinduer Gadefacade : Udskiftning af 10 beboelsesvinduer og 4 vinduer i trappeopgang til koblede vinduer. Gårdfacade : Udskiftning af 5 termoruder i døre til franske altaner til lavenergiruder. Underfacade: Udskiftning af 2 enkeltglasvinduer i kælder erhvervslokaler til lavenergiruder. Udskiftning af vinduer til nye koblede vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. Udskiftning af enkeltglasvinduer i kælder erhvervslokaler til lavenergivinduer. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Tætning og istandsættelse af udvendige døre. Tætning af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Varmtvandsbeholderen udskiftes. Efterisolering af varmerør Udskiftning af cirkulationspumper til A-mærket pumpe. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm 10 Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

11 Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Isolering af brystninger indvendig. Indvendig isolering af beboelse. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Gavl mod gårdside efterisoleres Facade mod Korsgade Døre istandsættes og tætnes Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse 11

12 klimaskærm og energioptimering 4. blågårdsgade 30-30A -B forventet reduktion i varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % E D Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen indsatsområde: Indre Nørrebro Udsat byområde: Nørrebro Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 og 5 Boligareal 1136 m 2 Erhvervsareal 117 m 2 Lokalplan Nr. 32 Antal boliger 19 Opført / tilbygget 1850 og 1888 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. I denne ejendom energirenoveres facader, og taget istandsættes. Etageadskillelser efterisoleres. Vinduer og døre udskiftes og energioptimeres. Varmeanlægget optimeres, og ejendommen skybrudssikres. EGENFINANSIEREDE ARBEJDER: Renovering af fællesrum i baghuset. Udskiftning af to ventilatorer. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Baghus: Udskiftning af eternitskifertag til naturskifer. Udskiftning af tagrender og nedløb. Renovering af brandkamme og skorstene. En skorsten på baghus nedrives. Udskiftning af tagvinduer. Kælder / fundering Facader / sokkel Reparation af defekte fuger og sålbænke på begge huse. Forhusets gadefacade afrenses og males på ny med diffusionsåben maling. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Miljøvenlig afrensning/behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Vinduer Udskiftning af alle vinduer. Mod gadesiden til koblede trævinduer med kitfals, med forbedret lydisolering ift. eksisterende. Mod gård og i baghus til træ-alu lavenergi vinduer. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling. Udvendige døre Udskiftning af 6 døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Efterisolering ved indblæsning med mineraluld af Efterisolering af etageadskillelse mod loft. etageadskillelse mod loft i baghus. WC / bad Køkken Varmeanlæg Udskiftning af cirkulationspumpe og div. teknisk isolering i kælder. Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af rør. Afløb Etablering af højvandslukke. Etablering af højvandslukke. Kloak 12 Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

13 Vand Isolering af varmtvandsbeholder. Isolering af varmtvandsbeholder. Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Indvendig isolering af vinduesbrystninger. Indvendig isolering af beboelse. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Baghuset får udskiftet vinduer og nyt tag Forhusets facade mod Blågårdsgade Forhusets facade renoveres og tætnes Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse 13

14 klimaskærm og energioptimering 5. blågårdsgade 33 / korsgade 22 forventet reduktion i varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D D Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen indsatsområde: Indre Nørrebro Udsat byområde: Nørrebro Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 og 5 Boligareal 1395 m 2 Erhvervsareal 142 m 2 Lokalplan Nr. 230 Antal boliger 13 Opført / tilbygget 1898 og 1884 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. I denne ejendom energirenoveres tag, facader og døre. Vinduer udskiftes til nye lavenergivinduer. Etageadskillelse mod loft efterisoleres og varmeanlægget optimeres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af eternitskifertag på skrå flade mod Efterisolering af tag og kviste. Korsgade. Isolering af skråvægge og skunk ved tagbolig. Udskiftning af tagrender og nedløb til zink. Kælder / fundering Facader / sokkel Istandsættelse af fuger og sætningsrevner på Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. gård og gade. Sålbænke i naturskifer på gadeside istandsættes eller udskiftes. Vinduer Udskiftning af gadevinduer til nye lydisolerende koblede trævinduer. Ruder i vinduer mod gård skiftes til termoruder, glaslister skiftes og vinduer males. Butiksvinduer udskiftes til trævinduer med termoruder/sikkerhedsglas. Udskiftning af vinduer til nye vinduer på gadeside i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. Udskiftning af ruder til lavenergiruder på gårdside. Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling. Udvendige døre Istandsættelse og maling af hoveddøre og bitrappedøre. Butiksdør udskiftes. Tætning af udvendige døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Istandsættelse og maling af portblad og portrum. Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mod loft. Efterisolering af etageadskillelse loft. WC / bad Køkken Varmeanlæg Efterisolering af rør. Efterisolering af rør. Afløb Kloak Vand Efterisolering af rør. Efterisolering af rør. 14 Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

15 Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Isolering af brystninger under vinduer. Indvendig isolering af beboelse. Miljørigtige materialer. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Facader og hoveddøre istandsættes og tætnes Utætte og dårligt isolerende vinduer udskiftes Facader mod Blågårdsgade og Korsgade Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse 15

16 klimaskærm og energioptimering 6. jesper brochmands gade 15 / henrik rungsgade 2-6 forventet reduktion i varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % C C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen indsatsområde: Indre Nørrebro Udsat byområde: Nørrebro Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal 2512 m 2 Erhvervsareal 72 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 32 Opført / tilbygget 1908 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. I denne ejendom energioptimeres og udskiftes døre og kældervinduer. Varmeanlægget optimeres, og ejendommen skybrudssikres. Etageadskillelser efterisoleres. EGENFINANSIEREDE ARBEJDER: Udskiftning af faldstammer og stigstrenge. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Etablering af omfangsdræn mod gård og gade. Derudover isoleres kælderydervægge og der Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. retableres med permeable belægninger og eksisterende lyskasser og trin skybrudssikres med tilstrækkelig niveauforskel. Der sikres bedre naturlig ventilation i kælderen via riste i facaden. Facader / sokkel Vinduer Udskiftning af kældervinduer. Udskiftning og energioptimering af vinduer. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Udskiftning og energioptimering af udvendige døre mod gaden i originalt udseende anno Udskiftning af kælderdøre. Efterisolering af etageadskillelse mod loft og kælder. Udskiftning af cirkulationspumpe og tekniske isolering af rør. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af etageadskillelse mod loft og kælder. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende pumpe. Efterisolering af rør. Afløb Etablering af højvandslukke. Etablering af skybrudssikring/højvandslukke Kloak Vand Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt. brugsvand til energibesparende pumpe. Efterisolering af rør. Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt. brugsvand til energibesparende pumpe. Efterisolering af rør. 16 Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

17 Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Isolering af vinduesbrystninger. Indvendig isolering af beboelse. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Ejendommen skybrudssikres Facader mod Jesper Brochmands gade og Henrik Rungs gade Underfacade, tydeligt påvirket af fugt, istandsættes Bygningsfornyelse Indre Nørrebro 2015 Byens Fysik, Område- og Byfornyelse 17

18 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik, Område- og Byfornyelse Postboks København V tlf: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vennemindevej 45 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-619362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Borups Plads 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-065421-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.6 MWh Fjernvarme, 579 kwh el, 89 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.6 MWh Fjernvarme, 579 kwh el, 89 m³ varmt vand SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyelandsvej 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-089562 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Godthåbsvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-047576-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Linnésgade 27 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1361 København K BBR-nr.: 101-346102 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere