indhold 2 Forord 3 Generelle betingelser 4 Magasinpost Standard (mpa og mpb) 9 Maskinel Magasinpost (mmp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhold 2 Forord 3 Generelle betingelser 4 Magasinpost Standard (mpa og mpb) 9 Maskinel Magasinpost (mmp)"

Transkript

1 MAGASINPOST 2007

2 indhold 2 Forord 3 Generelle betinelser 4 Maasinpost Standard (mpa o mpb) 9 Maskinel Maasinpost (mmp) 15 Pakket Maasinpost (PMP) 21 Sorteret Maasinpost (smp) 27 Sementerin 28 Indstik 29 Konsoliderin/samsendin af flere titler i et parti 30 Maasinpost til færøerne 31 Priser

3 2 Forord Generelle betinelser Denne håndbo indeholder råd o vink, når du skal udforme o sende Maasinpost. Du kan hente yderliere information på Maasinpost omfatter fire produktvarianter Maasinpost Standard A o B (MPA o MPB) Maskinel Maasinpost (MMP) pakket Maasinpost (PMP) Sorteret Maasinpost (SMP) Priserne for de enkelte produktvarianter hæner nøje sammen med den service, som du får. Maasinpost er et nationalt produkt. Blade, der bliver sendt som Maasinpost, kan sendes til Færøerne til en reduceret pris i forhold til den normale brevporto til det påældende land. Blade til Grønland, Europa o øvrie udland sendes til almindelie brevpriser. For at sende Maasinpost Standard, Maskinel Maasinpost, Pakket Maasinpost eller Sorteret Maasinpost til modtaere i Danmark skal følende enerelle betinelser være opfyldt: der skal være indået en skriftli aftale med Post Danmark om befordrinen Maasinerne skal have et ensartet, trykt indhold, som fx kataloer, brochurer o blade hvert nummer af et maasin skal være på mindst 4 sider med tekstindhold o have samme udiver Maasinerne skal være uden emballae, eller indholdet skal være i ennemsiti emballae (plastfolie). Pakket Maasinpost do erne i konvolut der skal være en fast årli frekvens fra samme afsender o i et mindste antal pr. an til principielt samme modtaere. Ved principielt samme modtaere forstås, at den enkelte modtaer ved hver udsendelse - får et maasin. Det vil sie, at hvis der er 10 udsendelser, får hver modtaer 10

4 3 maasiner. Almindeli til- o afan bliver accepteret som udsvin i antal fra udsendelse til udsendelse indholdet skal være papirbaseret. Der kan være indstik af andet materiale end papir mod betalin af tillæ for Maasinpost Standard o Sorteret Maasinpost Maasinerne må ikke indeholde individuelle meddelelser Maasinerne skal have en tydeli anivelse af titel på forsiden den enkelte titel skal være tildelt et fast femcifret id-nummer, som skal fremå af maasinerne. Produktionsplan Enhver indleverin skal være meddelt i en produktionsplan. Det ælder do ikke Maasinpost Standard. Du kan se eksempler på produktionsplaner på Produktionsplanen skal indeholde oplysniner om: indleverinspostcenter Maasinpost-ID Maasinpost titel antal Filformat ordreiver nr. produktkontraktnr. Fakturamodtaernr. Kundenavn Kontaktperson, adresse o telefonnummer ERSTATNING Post Danmark yder ikke erstatnin ved for tidli omdelin, forsinkelse, bortkomst o beskadielse af Maasinpost Standard, Maskinel Maasinpost, Pakket Maasinpost o Sorteret Maasinpost.

5 4 Skema 1 Mindste årlie Minimum antal Samlet frekvens pr. udsendelse antal mindst Skema 2 Blade i abonnement Mindste årlie Minimum antal tillæ PR. frekvens pr. udsendelse ,30 kr. 1 Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. Maasinpost standard (mpa o mpb) INDLEVERING Maasinpost Standard indleveres i adresseret stand til det aftalte brevpostcenter. Maasinerne skal være bundtet, på paller eller lat i brevbakker samt være opdelt i postnumre i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Kundesupport i Københavns Postcenter. Se skemaet side 26. Maasinpost Standard (A) skal indleveres senest kl manda-freda. Maasinpost Standard (B) skal indleveres senest kl manda-freda. Ved Maasinpost (A) kan indleverin oså ske sønda efter aftale med indleverinspostcentret. I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter. Se eller spør din salskonsulent. Ved indleverin skal der være et prøveeksemplar. Prøveeksemplaret skal være identisk med de afsendte maasiner. Der skal oså være en udfyldt føleseddel B69 o en liste over antal maasiner pr. postnummer. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje ram. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae. Maksimummål: Lænde 60 cm inklusiv emballae o lænde + bredde + højde = 90 cm inklusiv emballae.

6 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Renskabskopi Blad 3: Post Danmarks kopi 5 FØLGESEDDEL MAGASINPOST AFSENDER/KONSOLIDATOR Afsenderens navn o adresse (ved afstemplin skal blad 2-3 oså stemples) Skov o Natur Skovstien Laneskov Produktkontraktnr. Indleverinsdato Fakturamodtaernr. Indleverinssted FAB Ordreivernr. Speditør Kontakttelefon for produktion af denne ordre Skovly Transport INDLEVERING x Maasinpost Standard (MP) Maskinel Maasinpost (MMP) Sorteret Maasinpost (SMP) Pakket Maasinpost (PMP) Sementerin Ja Serviceniveau Omdelin Omdelin Omdelin Nej A x B man-tors ons-lør ons-tors fre-lør man-tirs fre-lør Betalin op til minimum ons-tors Ja fre-lør Nej FORSENDELSERNE, INDLAND Titel/Identifikation ID-nummer Væt Antal Væt i alt Skoven NU Antal brevbakker Antal bundter Antal paller I alt k k k k k TILLÆG, INDLAND Maasinpost Standard (MP) Maskinel Maasinpost (MMP) x Adresserin Senere lev. Blade i abonnement Adresserin på folie Indstik af andet end papir A-omdelin Fast omdelinsperiode Udiveradresseret Sorteret Maasinpost (SMP) Senere lev. Indstik af andet end papir Pakket Maasinpost (PMP) FORSENDELSER, UDLAND Færøerne Europa Øvrie udland Antal brevbakker Væt Antal Serviceniveau A eller B Antal bundter Format (standard, stor, maxi) Antal paller PRODUKTIONSRABAT, INDLAND Rettidit anmeldt Rettidit indleveret Indleverinstidspunkt Ja Nej Ja Nej ADRESSERINGSKONTORET Modtaet (dato, tidspunkt o bomærke) Videresendt INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn KVITTERING Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. Postcenterets kvitterin o dato. Afsenderens (evt. speditørens) underskrift B 69 (12/2006) Dato o tidspunkt Underskrift Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

7 6 FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PP-påtryk. Det enkelte maasin skal være påtrykt Maasinpost Standard o med B for at blive omdelt som økonomibrev eller med A for at blive omdelt som brev. Download påtrykket fra Det tildelte id-nummer skal være påført. Maasinerne skal være forsynet med tydeli returadresse o være påtrykt Returneres ved vari adresseændrin, så det er mulit at returnere maasiner til modtaere, hvis der er en vari adresseændrin eller maasinerne er uanbrinelie. Download påtrykket fra Sæt påtrykket direkte på selve maasinet eller på plastfolien.

8 Maasinpost Standard 7 id nr Skov & natur Skovstien laneskov peter hansen Villavej Villavej OMDELING Maasinerne bliver som udanspunkt sendt sammen med økonomibreve o bliver omdelt senest 3 hverdae efter indleverinen, ved indleverin torsda eller freda do senest 4 hverdae efter. Mod betalin af tillæ kan maasinerne blive omdelt hverdaen efter indleverinen som breve (A). Maasiner, der er uanbrinelie, bliver returneret til afsender. Maasiner, hvor der er en vedvarende flytnin, returneres med oplysnin om ny adresse. Hemmelie adresser oplyses do ikke. Maasiner, hvor der er en midlertidi flytnin, videresendes til den midlertidie adresse. PRODUKTIONSRABAT Det er mulit at opnå 2 % enerel produktionsrabat på Maasinpost Standard, hvis følende krav er opfyldt: indleverin af mindst maasiner med samme serviceniveau pr. an Maasinpost Standard, sendt som Breve (A), skal være indleveret senest kl manda-freda Maasinpost Standard, sendt som Økonomibreve (B), skal være indleveret senest kl mandafreda.

9 8 Enhver indleverin skal være meddelt i en produktionsplan som dækker hele aftaleåret. Eventuelle ændriner i produktionsplanen skal være varslet senest 10 hverdae før den meddelte indleverin. ADRESSERING Mod betalin er det mulit at få adresseret Maasinpost Standard. Når du indår en aftale om adresserin, skal du levere en produktionsplan, som dækker hele aftaleåret. Ændriner til produktionsplanen skal ske til Østjyllands Postcenter senest 10 hverdae før meddelt indleverin. Det er mulit at indlevere maasinerne til Københavns Postcenter o Østjyllands Postcenter. Indleverin o produktionsdae Indleverin tirsda inden kl Adresseres torsda Indleverin freda inden kl Adresseres manda Adresserne leveres på elektronisk medie opbyet efter udiverformat-2. Kontakt Østjyllands Postcenter for yderliere information. Send adresserne med , med oplysnin om indleverinstidspunkt; (senest 1 ue før indleverinstidspunktet.) TILLÆGSYDELSER indstik af andet materiale end papir adresserin befordrin som Brev (A)

10 9 Skema 3 Mindste årlie Minimum antal Samlet frekvens pr. udsendelse antal mindst Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. Maskinel maasinpost (mmp) Du kan sende kataloer, brochurer, blade eller linende som Maskinel Maasinpost til modtaere i Danmark, ekskl. Færøerne o Grønland, hvis visse betinelser er opfyldt. Se side 3, enerelle betinelser. Maasinerne skal indleveres uadresseret til Post Danmark, som påfører adresser o sorterer maasinerne på rundla af elektroniske adressefiler modtaet fra afsenderen. SÆRLIGE BETINGELSER FOR MASKINEL MAGASINPOST Ved aftaleindåelse skal der være en produktionsplan som dækker alle udsendelser i løbet af aftaleåret. Eventuelle ændriner i produktionsplanen skal være varslet senest 10 hverdae før den meddelte indleverin. Det skal fremå af produktionsplanen, når der er folierede maasiner, eller når der er tale om tillæsydelsen udiveradresseret. Maasinerne skal være enet til adresserin o sorterin på Post Danmarks storbrevsmaskiner: 1. PAPIRKVALITET Post Danmark anbefaler enerelt ubestrøede/offset eller matbestrøede papirkvaliteter i 100 /m 2 eller derover. Hvis papiret/indmaden er under 100, bør der til maasinets for- o baside være anvendt papir af højere ramvæt. Ved andre kvaliteter skal der ske særskilt test inden aftaleindåelse. 2. FOLIERING: Folierede maasiner skal være testet inden aftaleindåelsen. Godkendelse kræver enerelt: Maasinets titel, PP påtryk o øvrie produktmarkeriner skal være synlie plasten skal være holdbar, o skal kunne holde til mindst 2 maskinennemløb uden at å i stykker Sammenføjninerne/svejsninen må ikke kunne å op o skal være foretaet uden perforeriner Folien skal slutte tæt om maasinet. Der må maksimalt være 20 mm overskydende plast på lænderetninen o 2 mm på sideretninen

11 10 Falset tabloid Maskinel Maasinpost id id nr.: bladry adressefelt avisfals areal friholdt til anbrinelse af adresse o strekode Peter Hansen Villavej Villavej 60 mm bladry 130 mm 35 mm plastfolien må ikke danne statisk elektricitet, så maasinerne klæber sammen. 3. INDSTIK Særlie forhold vedrørende indstik: Maasinerne må ikke indeholde løse indstik, medmindre indholdet er stramt folieret Maasinerne må ikke indeholde indstik af andet materiale end papir indstik må ikke være større end selve basisforsendelsen. hvis indstikket er tykkere end maasinet, skal hele forsendelsen krympefolieres Maskinel Maasinpost må aldri overstie 6 mm i tykkelsen Forsendelsen med indstik skal fremstå plan, så der er en plan flade til adresserin/påsætnin af label UDFORMNING Maasinerne skal være enet til adresserin o sorterin på Post Danmarks storbrevsmaskiner. Maasinerne bliver tilført maskinen med lændesiden/ryen nedad. Maskinen sætter adresse samt en strekode nederst til højre på maasinets baside. Der skal være et frit felt på 60 x 165 mm. Hvis feltet forstyrres af barundsfarver, loo eller linende, påsætter maskinen en etiket med print af adressen o strekoden. Denne etiket er normalt aftaeli. Det frie felt til strekode benyttes oså til print af eventuel flytteoplysnin. Adressen vil blive påtrykt i 3 linjer af maksimalt 40 karakterer.

12 11 Skema 4 INDLEVERINGSFRISTER FOR MASKINEL MAGASINPOST Omdelin Omdelin Omdelin Omdelin onsda - lørda onsda - torsda freda - lørda manda - torsda Fremsendelse Manda-onsda Manda-onsda Manda til freda Manda af adressefiler uen før indleverin uen før indleverin uen før indleverin i indleverinsuen af blade af blade af blade Indleverin Mandae senest Mandae senest Onsdae senest Torsda senest af blade kl kl kl kl Indleverin af Tirsdae senest Tirsdae senest Torsdae senest Maasiner mod kl kl kl betalin af tillæ Ved tillæsydelsen Udiveradresseret ælder følende: Maasinerne skal forsynes med klar o tydeli adresse. Placer adressen: direkte på bladets baside på en påklæbet label på et blankt ark eller indbetalinskort (adressebærer) på en påklæbet label på plastfolien. Ved tillæsydelsen Udiveradresseret indleveres bladet adresseret til Post Danmark. Bladene skal som minimum være sorteret som nævnt på side 26. Bladene sorteres maskinelt på Post Danmarks sorterinsmaskiner, o der skal derfor være et frit felt på 60 x 165 mm til strekode samt eventuelle flytteoplysniner. Post Danmark anbefaler følende skrifttyper til modtaernavn o adresse Courier, punktstørrelse arial, punktstørrelse univers, punktstørrelse times New Roman, punktstørrelse 12 INDLEVERING Før leverin af adressefilen skal afsenderen være oprettet hos Post Danmark. Informationer om oprettelse, filformater, mail- o FTP-adresser m.v. kan du få hos din salskonsulent. Adressefilen indsendes i elektronisk form jævnfør skema 4. Jo tættere på første omdelinsdato filen bliver vasket, jo højere kvalitet opnås i adressevasken. Vaskede adresser med oplysniner om eventuelle rettelser i adresse o flytniner bliver returneret til afsenderen efter adressevask.

13 12 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Renskabskopi Blad 3: Post Danmarks kopi FØLGESEDDEL MAGASINPOST AFSENDER/KONSOLIDATOR Afsenderens navn o adresse (ved afstemplin skal blad 2-3 oså stemples) Dyrenes Vel Hjertevej Klovbor Produktkontraktnr. Indleverinsdato Fakturamodtaernr. Indleverinssted KHC Ordreivernr. Speditør Veltrans Kontakttelefon for produktion af denne ordre INDLEVERING Maasinpost Standard (MP) x Maskinel Maasinpost (MMP) Sorteret Maasinpost (SMP) Pakket Maasinpost (PMP) Sementerin Ja Serviceniveau Omdelin Omdelin Omdelin Nej A B x man-tors ons-lør ons-tors fre-lør man-tirs fre-lør Betalin op til minimum ons-tors Ja fre-lør Nej FORSENDELSERNE, INDLAND Titel/Identifikation ID-nummer Væt Antal Væt i alt Værn om Dyrene k Antal brevbakker Antal bundter Antal paller TILLÆG, INDLAND I alt k k k k Maasinpost Standard (MP) Maskinel Maasinpost (MMP) Sorteret Maasinpost (SMP) Pakket Maasinpost (PMP) FORSENDELSER, UDLAND Adresserin Blade i abonnement Senere lev. x Adresserin på folie Senere lev. Indstik af andet end papir Indstik af andet end papir A-omdelin Fast omdelinsperiode Udiveradresseret Færøerne Europa Øvrie udland Antal brevbakker Væt Antal Serviceniveau A eller B Antal bundter Format (standard, stor, maxi) Antal paller PRODUKTIONSRABAT, INDLAND Rettidit anmeldt Rettidit indleveret Indleverinstidspunkt Ja Nej Ja Nej ADRESSERINGSKONTORET Modtaet (dato, tidspunkt o bomærke) Videresendt INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn KVITTERING Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. Postcenterets kvitterin o dato. Afsenderens (evt. speditørens) underskrift B 69 (12/2006) Dato o tidspunkt Underskrift Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

14 13 Post Danmark behøver 24 timer til adressevask. Hvis du overskrider de 24 timers leverinstid skal du kontakte Post Danmarks Helpdesk-funktion, post.dk eller telefon , åben manda-freda kl I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter for både adressefiler o maasiner. Læs mere på eller spør din salskonsulent. Indlever maasinerne uadresseret til det aftalte brevpostcenter bundtet o på paller i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Kundesupport i Københavns Postcenter på tlf Se skema side 26. Husk at indlevere 1% ekstra maasiner i forhold til adressefilen. Ved indleverin skal der være et prøveeksemplar. Prøveeksemplaret skal være identisk med de afsendte maasiner. Der skal oså være en udfyldt føleseddel B69. Ved tillæsydelsen udiveradresseret leveres maasinerne adresseret på rundla af vasket adressefil, som kommer retur fra Post Danmark efter vask. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje ram. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae. Maksimummål: 33 x 23 x 0,6 cm inklusiv emballae. Hvis maasinet overskrider 33 x 23 cm, skal det være skarpt falset ved indleverin, så den korteste side ikke overstier 23 cm inklusiv emballae. FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PP-påtryk.

15 14 Det tildelte id-nummer skal være påført. Det enkelte maasin skal derudover være påtrykt Maskinel Maasinpost. Ved tillæsydelsen Udiveradresseret skal maasinet do mærkes Udiveradresseret Maskinel Maasinpost. OMDELING Maskinel Maasinpost bliver omdelt over 4 hverdae, enten onsda-lørda eller manda-torsda. Post Danmark kan efter aftale o mod betalin af tillæ tilbyde omdelin i fast omdelinsperiode, onsda-torsda eller freda-lørda for maasiner indleveret om mandaen. I forbindelse med hellidae kan der være andre omdelinsperioder. Se eller spør din salskonsulent. Download påtrykket fra Sæt påtrykket direkte på selve Maasinet eller på plastfolien. Der må ikke være retur- eller afsenderadresse på Maskinel Maasinpost, liesom der ikke må være påført Returneres ved vari adresseændrin. Uanbrinelie maasiner bliver destrueret. Maasiner, hvor der er en vedvarende eller midlertidi flytnin, videresendes til den nye adresse. TILLÆGSYDELSER adresserin på folie Senere indleverin Fast omdelinsperiode udiveradresseret

16 15 Skema 5 Mindste årlie Minimum antal Samlet frekvens pr. udsendelse antal mindst Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. Pakket maasinpost Du kan sende kataloer, brochurer, blade eller linende som Pakket Maasinpost til modtaere i Danmark, ekskl. Færøerne o Grønland, så læne visse betinelser er opfyldt. Se side 3, enerelle betinelser Pakket Maasinpost er kendetenet ved, at de leveres til modtaerne i omslaet Med Rundt eller i et neutralt omsla. Maasinerne indleveres uadresseret. Post Danmark behandler maasinerne på rundla af elektroniske adressefiler modtaet fra afsenderen. Navn, adresse, abonnementsnummer samt maasinets titel trykkes på omslaet. SÆRLIGE BETINGELSER FOR PAKKET MAGASINPOST Der skal være en produktionsplan over udsendelser for hele aftaleåret ved aftaleindåelse. Eventuelle ændriner i produktionsplanen skal være varslet senest manda i 3. ue før 1. omdelinsda. Pakket Maasinpost kan fx bestå af et blad, et fatidsskrift eller et katalo. Det er mulit i forbindelse med Pakket Maasinpost at medtae papirindstik. Papirindstik skal være fastjort i hovedbladet på en måde, så det ikke kan falde ud eller medføre driftsmæssie problemer. Derudover er det mulit at medtae op til 3 indstik med relation til udiver, såfremt maasinet er kuverteret eller folieret i en på forhånd odkendt emballerin.

17 16 PAKKET Maasinpost id nr.: PAKKET MAGASINPOST bladry Indstik må ikke være større end selve basisforsendelsen. Maasinerne kan være uemballerede, eller pakket i maskinenet folie eller konvolut af papir. Folierede maasiner skal være testet o odkendt inden aftaleindåelsen. Såfremt forsendelsen ændres væsentlit skal der ske en fornyet test o odkendelse. Sendes Pakket Maasinpost i konvolut, skal indholdet fylde konvolutten ud, således at indholdet ikke kan forskubbe si i konvolutten. Indholdet må maksimalt være 10 mm mindre end konvolutten på bee leder. Konvolutten skal være lukket (limet) o alt materiale i konvolutten skal have samme format. INDLEVERING Adressefilen sendes i elektronisk form jævnfør skema 6. Jo tættere på første omdelinsdato filen bliver vasket, jo højere kvalitet opnås i adressevasken.

18 17 SKEMA 6 INDLEVERINGSFRISTER FOR PAKKET MAGASINPOST Omdelin Omdelin manda - tirsda freda - lørda Fremsendelse Senest freda kl to Senest onsda kl 9.00 af adressefiler uer før omdelins- uer før omdelinsperiodens start periodens start Indleverin Tirsda-onsda kl Freda uen før omdelin af blade i uen før omdelin hos DS o manda i omdelinsuen kl Post Danmark vasker adresserne o påfører sorterinsoplysniner. De vaskede adresser med oplysniner om eventuelle rettelser i adresser, samt flytniner, returneres til afsenderen o til adresserinsstedet efter adressevask. Før leverin af adressefilen skal afsenderen være oprettet hos Post Danmark. Informationer om oprettelse, filformater, mail- o FTP-adresser m.v. kan fås ved henvendelse til din salskonsulent. Nærmere information om adressefilen, som skal leveres i Udiver 3 format, kan ses i Retninslinjer for indsendelse af elektroniske adressefiler til Post Danmark. Post Danmark behøver 24 timer til adressevask. Hvis du overskrider de 24 timers leverinstid kontaktes Post Danmarks Helpdesk-funktion, eller telefon , manda-freda kl I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter for såvel adressefiler som maasiner. Læs mere på Hellidaslisten eller spør din salskonsulent. Pakket Maasinpost skal indleveres hos Distribution Services A/S, Bormester Christiansens Gade 51, 2450 København SV.

19 18 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Renskabskopi Blad 3: Post Danmarks kopi FØLGESEDDEL MAGASINPOST AFSENDER/KONSOLIDATOR Afsenderens navn o adresse (ved afstemplin skal blad 2-3 oså stemples) Haveruppen Valmuevej Blomsterby Produktkontraktnr. Indleverinsdato Fakturamodtaernr. Indleverinssted FAB Ordreivernr. Speditør Transruppen Kontakttelefon for produktion af denne ordre INDLEVERING Maasinpost Standard (MP) Maskinel Maasinpost (MMP) Sorteret Maasinpost (SMP) x Pakket Maasinpost (PMP) Sementerin Ja Serviceniveau Omdelin Omdelin Omdelin Nej A B man-tors ons-lør ons-tors fre-lør x man-tirs fre-lør Betalin op til minimum ons-tors Ja fre-lør Nej FORSENDELSERNE, INDLAND Titel/Identifikation ID-nummer Væt Antal Væt i alt Eksotiske Blomster k Antal brevbakker Antal bundter Antal paller TILLÆG, INDLAND I alt k k k k Maasinpost Standard (MP) Maskinel Maasinpost (MMP) Adresserin Senere lev. Blade i abonnement Adresserin på folie Indstik af andet end papir A-omdelin Fast omdelinsperiode Udiveradresseret Sorteret Maasinpost (SMP) Senere lev. Indstik af andet end papir Pakket Maasinpost (PMP) FORSENDELSER, UDLAND Færøerne Europa Øvrie udland Antal brevbakker Væt Antal Serviceniveau A eller B Antal bundter Format (standard, stor, maxi) Antal paller PRODUKTIONSRABAT, INDLAND Rettidit anmeldt Rettidit indleveret Indleverinstidspunkt Ja Nej Ja Nej ADRESSERINGSKONTORET Modtaet (dato, tidspunkt o bomærke) Videresendt INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn KVITTERING Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. Postcenterets kvitterin o dato. Afsenderens (evt. speditørens) underskrift B 69 (12/2006) Dato o tidspunkt Underskrift Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

20 19 Skema 7 Netto Ordreopla Tælleopla ,00 % do mindst ,50 % do mindst o derover 1,00 % do mindst Efter aftale med din salskonsulent er det oså mulit at indlevere maasinerne på Østjyllands Postcenter, Stokaervej 10, 8245 Risskov Ø. Maasinerne leveres på Eur-paller i overensstemmelse med sorterinsvejledninen eller efter aftale med kundesupport i Københavns Postcenter. Tælleopla For at sikre en problemfri behandlin af maasinerne, skal afsender/udiveren indlevere et ekstra opla af maasiner som anivet i skema 7. Ved indleverin skal der være et prøveeksemplar. Prøveeksemplaret skal være identisk med de afsendte maasiner. Der skal oså være en udfyldt føleseddel B69. Det enkelte maasin må højst veje 200 ram. Minimummål: 14 x 9 x 0,2 cm inklusiv emballae. Maksimummål: 33 x 23 x 0,6 cm inklusiv emballae. Hvis maasinet overskrider 33 x 23 cm, skal det være indleveret skarpt falset, så den korteste side ikke overstier 23 cm inklusive emballae.

21 20 FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin frankeres med PP-påtryk. Det tildelte id-nummer skal være påført. Det enkelte maasin skal derudover være mærket Pakket Maasinpost. OMDELING Pakket Maasinpost bliver omdelt manda - tirsda eller freda - lørda. I forbindelse med hellidae kan der være andre omdelinsperioder. Se eller spør din salskonsulent. PAKKET MAGASINPOST Påtrykket kan downloades fra Mærkninen skal ske på selve Maasinet, folien eller konvolutten.

22 21 Skema 8 Mindste ANTAL Minimum pr. Samlet UDSENDELSER udsendelse antal mindst Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. Skema 9 INDLEVERINGSFRISTER FOR SORTERET MAGASINPOST Omdelin Omdelin Freda - lørda onsda - torsda Fremsendelse Manda-freda uen Manda-onsda uen af adressefiler før indleverin af blade før indleverin af blade Indleverin blade Onsdae senest kl Mandae senest kl Indleverin af Maasiner Torsdae senest kl Tirsdae senest kl mod betalin af tillæ Sorteret maasinpost (smp) Du kan sende kataloer, brochurer, blade eller linende som Sorteret Maasinpost til modtaere i Danmark, ekskl. Færøerne o Grønland, så læne visse betinelser er opfyldt. Se side 3, enerelle betinelser. SÆRLIGE BETINGELSER FOR SORTERET MAGASINPOST Ved aftaleindåelse skal der være en produktionsplan som dækker alle udsendelser i løbet af aftaleåret. Eventuelle ændriner i produktionsplanen skal være varslet senest 10 hverdae før den meddelte indleverin. INDLEVERING Før leverin af adressefilen skal afsenderen være oprettet hos Post Danmark. Du kan få informationer om oprettelse, filformater, mail- o FTP-adresser m.v. hos din salskonsulent. Adressefilen indsendes i elektronisk form jævnfør skema 9. Jo tættere på første omdelinsdato filen bliver vasket, jo højere kvalitet opnås i adressevasken. Post Danmark vasker adresserne o påfører sorterinsoplysniner. De vaskede adresser med sorterinsoplysniner samt oplysniner om eventuelle rettelser i adresser o flytniner returneres til afsenderen efter adressevask. Post Danmark behøver 24 timer til adressevask o påførsel af sorterinsoplysniner. Hvis du overskrider de 24 timers leverinstid kontaktes Post Danmarks Helpdesk-funktion, eller telefon , manda-freda kl

23 22 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Renskabskopi Blad 3: Post Danmarks kopi FØLGESEDDEL MAGASINPOST AFSENDER/KONSOLIDATOR Afsenderens navn o adresse (ved afstemplin skal blad 2-3 oså stemples) Din Faforenin Nyade Helsinør Produktkontraktnr. Indleverinsdato Fakturamodtaernr. Indleverinssted KHC Ordreivernr. Speditør Kontakttelefon for produktion af denne ordre Transportforeninen INDLEVERING Maasinpost Standard (MP) Maskinel Maasinpost (MMP) x Sorteret Maasinpost (SMP) Pakket Maasinpost (PMP) Sementerin Ja Serviceniveau Omdelin Omdelin Omdelin Nej A B man-tors ons-lør ons-tors x fre-lør man-tirs fre-lør Betalin op til minimum ons-tors Ja fre-lør Nej FORSENDELSERNE, INDLAND Titel/Identifikation ID-nummer Væt Antal Væt i alt Foreninsposten k Antal brevbakker Antal bundter Antal paller TILLÆG, INDLAND I alt k k k k Maasinpost Standard (MP) Maskinel Maasinpost (MMP) Sorteret Maasinpost (SMP) Pakket Maasinpost (PMP) FORSENDELSER, UDLAND Adresserin Blade i abonnement Senere lev. Adresserin på folie Senere lev. x Indstik af andet end papir Indstik af andet end papir A-omdelin Fast omdelinsperiode Udiveradresseret Færøerne Europa Øvrie udland Antal brevbakker Væt Antal Serviceniveau A eller B Antal bundter Format (standard, stor, maxi) Antal paller PRODUKTIONSRABAT, INDLAND Rettidit anmeldt Rettidit indleveret Indleverinstidspunkt Ja Nej Ja Nej ADRESSERINGSKONTORET Modtaet (dato, tidspunkt o bomærke) Videresendt INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn KVITTERING Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. Postcenterets kvitterin o dato. Afsenderens (evt. speditørens) underskrift B 69 (12/2006) Dato o tidspunkt Underskrift Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

24 23 I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter for både adressefiler o maasiner. Se eller spør din salskonsulent. Indlever maasinerne adresseret o sorteret i omdelinsrækkeføle. Indlever maasinerne til et brevpostcenter bundtet o på paller - o opdelt i postnumre samt til de enkelte spredecentre i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Kundesupport i København Postcenter. Se skemaet side 26. Ved indleverinen skal der være et prøveeksemplar. Prøveeksemplaret skal være identisk med de afsendte maasiner. Der skal oså være en udfyldt føleseddel B69. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje ram. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae Maksimummål: 33 x 23 x 2 cm. inklusiv emballae Hvis maasinet overskrider 33 x 23 cm, skal den leveres skarpt falset, så den korteste side ikke overstier 23 cm. inklusiv emballae

25 24 Sorteret Maasinpost peter hansen Villavej Villaby 7777 o 14/1 id nr.: FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PPpåtryk. Det tildelte id-nummer skal være påført. Det enkelte maasin skal derudover være påtrykt Sorteret Maasinpost. Download påtrykket fra Sæt påtrykket direkte på selve bladet eller på plastfolien. Der må ikke være retur- eller afsenderadresse på Sorteret Maasinpost, liesom der ikke må være påført Returneres ved vari adresseændrin. OMDELING Sorteret Maasinpost bliver omdelt over 2 hverdae, hhv. freda-lørda eller onsda-torsda. I forbindelse med hellidae kan der være andre omdelinsperioder. Se eller spør din salskonsulent. Uanbrinelie maasiner bliver destrueret. Maasiner, hvor der er en vedvarende eller midlertidi flytnin, videresendes til den nye adresse.

26 25 ADRESSERING Post Danmark vasker o tilføjer afsenders adressefil sorterinsoplysniner. Disse oplysniner skal afsender brue til at adressere den Sorterede Maasinpost. De tilføjede data er oplysniner om posthusnummer for distributionscenter, kode for art (O for omdelin, A for store kunder o B for boks) samt reolo rum-nummer. Disse oplysniner skal printes efter postnummer o by i samme linje. Se eksemplet, hvor reolnummeret er 14 o rumnummeret er 1. EKSEMPEL 1 Peter Hansen Villavejen Villaby 7777 O 14/1 Feltet for Absolut_Sorterinsorden bliver udelukkende brut til at sikre, at sorterinsordenen fastholdes, når der ved adresserin/paknin sker opdelin i bundtstørrelser. Paknin skal ske i postnummerorden for distributionscentrene, herunder underlate postnumre, samt på reol/rumnummerniveau. Det sidste sikres ved at sortere filerne først efter Posthusnr o derefter Absolut Sorterinsorden. TILLÆGSYDELSER indstik af andet materiale end papir Senere indleverin

27 26 Opdelin i postnumre o pr. spredecenter Postnummer- Opdelin af partier Opdelin af partier Opdelin af partier Brevcenter område indtil 5000 fra 5000 til over KHC 08xx-37xx 08xx-37xx 08xx-37xx 08xx-29xx Københavns Postcenter 30xx-37xx Kundesupport Bernstorffsade København C telefon RGC 4xxx 40xx-49xx 40xx-49xx 40xx-45xx Midtsjællands Postcenter 46xx-49xx Dysseårdsvej Rinsted 7007 FAB 5xxx-7xxx + 50xx-79xx+87xx 50xx-79xx+87xx 50xx-55xx Sydjyllands Postcenter 87xx 56xx-59xx Snaremosevej 65 60xx-66xx 7007 Fredericia 67xx-69xx 70xx-73xx + 87xx 74xx-79xx 8245 ARB 80xx-86xx + 80xx-86xx 80xx-86xx 80xx-85xx Østjyllands Postcenter 88xx-89xx + 88xx-99xx 88xx-99xx 86xx+88xx-89xx Stokaervej 10 9xxx 90xx-94xx 8245 Risskov Ø 95xx-99xx 0960 INC Udland + Færøerne Internationalt Postcenter Færøerne Europa Kystvejen 26 Øvrie udland 2770 Kastrup

28 Skema 10 Væt Samlet Titel Antal i ram væt i kilo NN NN NN NN NN I alt Eksempel på 5 sementeriner af et blad med et samlet opla på , hvor hovedbladet som det ene sement vejer 150 ram. De øvrie sementer består af hovedblad samt andet materiale af forskelli væt. Der afleveres 5 prøveeksemplarer. 27 Prisberenin: x stykpris k x kilopris. Sementerin Sementerin efter forskellit indhold i de enkelte maasiner kan ske under visse forudsætniner. Sementerinen kan bestå i, at der er forskellie sider o/eller andet indhold i eller sammen med hovedbladet, o indholdet kan være opdelt reionalt opdelt pr. branche rettet mod modtaere med bestemte uddannelser eller linende. det samlede antal maasiner skal udøre minimum pr. udsendelse de enkelte sementer skal være i et antal på minimum 10 % af det samlede opla alle maasiner skal have samme titel o IDnummer. Undertitel må erne være forskelli der skal være et prøveeksemplar pr. sement der skal være en postnummerliste pr. sement på Maasinpost Standard. Hvis sementerinen består i, at der er sider i bladet med forskelli tekst, men hvor alle maasinerne er af samme væt, vil det blive betratet som ensartede maasiner. Denne form for sementerin er uafhæni af oplaets størrelse. Der skal være ét prøveeksemplar. Betyder sementerinen uensartede forsendelser, det vil sie, at forsendelserne er af forskelli væt, er der følende krav til såvel oplaets størrelse som til det enkelte sement: Maasinpost Standard henholdsvis tillæsydelsen Udiveradresseret på Maskinel Maasinpost skal være indleveret i et samlet parti, opdelt pr. postnummer o pr. spredepostcenter. Sementerin kan ikke foretaes på produktvarianterne Maskinel Maasinpost eller Pakket Maasinpost. Ved Sorteret Maasinpost skal maasinerne være indleveret i et samlet parti sorteret i omdelinsrækkeføle pr. postnummer.

29 28 Indstik Generelt er der inen indholdsmæssie restriktioner til Maasinpostprodukter, blot indholdet er af papir o ikke er individualiseret. Der må være papirindstik fra afsenderen eller fra andre, hvis det ikke medfører uensartet væt. Hvis indstikkene varierer i væt eller ikke er til alle modtaere, vil partiet skulle leve op til relerne for sementerin. Mod betalin af tillæ kan der være indstik af andet materiale end papir. Dette ælder for produktvarianterne Maasinpost Standard o Sorteret Maasinpost. Det er en forudsætnin, at den samlede forsendelse ikke overskrider de fastsatte mål, o at forsendelserne ikke skaber produktionsmæssie problemer. Ved indstik af papir er der ikke et særskilt tillæ, hvorfor der blot vil blive faktureret vætporto efter forsendelsens samlede væt. Hvis ikke forsendelserne er folieret, skal papirindstik være fastjort i hovedbladet på en måde, så det ikke kan falde ud eller medføre driftsmæssie problemer.

30 29 Konsoliderin/samsendin af flere titler i et parti Forudsætninen for konsoliderin/samsendin er, at indleverinen o omdelinen sker samtidi. Man kan eksempelvis ikke konsolidere Maskinel Maasinpost-, der er tilkøbt ydelsen kort omdelin med almindeli Maskinel Maasinpost, der har en 4 das omdelinsperiode (onsda, torsda, freda o lørda). Samtidi indleverin af flere titler betrates som ét parti o bliver prissat på rundla af det samlede antal maasiner. Ved konsoliderin indtræder konsolidator i kundens sted som aftalepartner med Post Danmark. Eventuelle spørsmål fra den enkelte udiver, skal den enkelte konsolidator besvare o ikke Post Danmark. Konsoliderin kan ske inden for alle varianter af Maasinpost, men kan ikke finde sted på tværs af produktvarianterne. Konsoliderin kan do finde sted på tværs af Pakket Maasinpost o Maskinel Maasinpost, da bee produkter behandles maskinelt. De titler, der indår i en konsoliderin, skal hver især kunne opfylde betinelserne for den produktvariant, konsoliderinen vedrører, o mindre antal pr. udsendelse vil ikke blive accepteret mod betalin af minimum. Spør din salskonsulent, hvis du vil vide mere om forudsætninerne for konsoliderin. Læs mere på

31 30 Mærknin Maasinpost til færøerne Det er mulit at sende Maasinpost Standard, Maskinel Maasinpost, Pakket Maasinpost o Sorteret Maasinpost til Færøerne til nedsatte brevpriser. Det er ikke mulit at sende Maasinpost til Grønland, Europa o øvrie udland. EMBALLERING Maasiner til Færøerne må ikke være uemballerede, men skal være emballeret i konvolut, omsla eller i plastfolie. MÆRKNING Det enkelte maasin skal have en tydeli anivelse af bladets titel o afsender. Derudover skal maasinerne være mærket med A Prioritaire eller B Economique for det valte serviceniveau. INDLEVERING Maasinerne skal være adskilt fra de indenlandske maasiner ved indleverin til det aftalte brevpostcenter. Hvis maasinerne ikke er identiske med de indenlandske maasiner med hensyn til emballae, skal der være et prøveeksemplar af bee maasintyper. FRANKERING Det enkelte maasin skal være frankeret med PP-påtryk. Download påtrykket fra

32 31 Priser Prisen er sammensat af en stykpris o en kilopris berenet på rundla af maasinernes samlede væt. Hvis det enkelte maasin vejer mindre end 50 ram, berenes kiloprisen efter 50 ram pr., det vil sie at der betales en mindstepris pr. maasin. Prisen er differentieret efter antal udsendelser o antal pr. udsendelse.

33 32 PRISER FOR MAGASINPOST standard Gældende pr. 2. Januar 2007 Pris pr. stk + pr. k ,30 kr. 23,00 kr ,20 kr. 23,00 kr ,10 kr. 23,00 kr o derover 4,00 kr. 23,00 kr. 2 til priserne læes 25% moms. TILLÆG TIL MAGASINPOST STANDARD Befordrin som breve (A) tillæ til stykpris tillæ til kilopris 0,25 kr. 2,00 kr. Fravielse i krav om antal for blade i abonnement tillæ til stykpris 0,30 kr. Særlie tillæ Indstik af andet materiale end papir pr. forsendelse 0,80 kr. (uanset antal indstik. Væten renes med i forsendelsens væt) 2 PRODUKTIONSRABAT VED PRODUKTIONSPLANER Produktionsrabat for Maasinpost Standard Generel produktionsrabat som for maxibreve (do minimum ) 2 %

34 33 PRISER FOR maskinel MAGASINPOST Gældende pr. 2. Januar 2007 Pris pr. stk + pr. k ,15 kr. 13,00 kr ,05 kr. 13,00 kr ,95 kr. 13,00 kr o derover 2,85 kr. 13,00 kr. 2 til priserne læes 25% moms. TILLÆG TIL MASKINEL MAGASINPOST Fast omdelinsperiode (onsda-torsda eller freda-lørda) tillæ til stykpris tillæ til kilopris 0,25 kr. 2,00 kr. Senere indleverin tillæ til stykpris tillæ til kilopris Adresserin på folie Pr. Udiveradresseret Pr. 0,25 kr. 2,00 kr. 0,60 kr. 0,15 kr. 2

35 34 PRISER FOR pakket MAGASINPOST Gældende pr. 2. Januar 2007 Pris pr. stk + pr. k ,05 kr. 13,00 kr ,95 kr. 13,00 kr ,85 kr. 13,00 kr o derover 2,75 kr. 13,00 kr.

36 35 PRISER FOR sorteret MAGASINPOST Gældende pr. 2. Januar 2007 Pris pr. stk pr. k ,60 kr. 12,00 kr ,50 kr. 12,00 kr o derover 2,40 kr. 12,00 kr. 2 til priserne læes 25% moms. TILLÆG TIL SORTERET MAGASINPOST Senere indleverin tillæ til stykpris tillæ til kilopris 0,25 kr. 2,00 kr. Indstik af andet materiale end papir pr. forsendelse 0,80 kr. (uanset antal indstik. Væten renes med i forsendelsens væt) 2

37 36 Kundehåndbøerne er en let o overskueli vejlednin i at benytte Post Danmarks brede vifte af ydelser o services. De fås ratis på posthuset. Du kan oså se eller downloade kundehåndbøerne på Serien omfatter Breve indland Maasinpost Adresseløse forsendelser Frankerinsmaskiner Erhvervspakker o Privatpakker Erhvervspakker o Privatpakker med farlit indhold (kun i elektronisk format på Letods Brevkasser o brevkasseanlæ Lokale ueaviser Dablade kun på F 181 (01-07) ISBN Udiver: Post Danmark Tryk: Rosendahls Botrykkeri A/S Papir: Zanders Mea Matt 50% enbrusfibre o 50% cellulose Layout: KP2

38 Post Danmark Kundehåndbøer Januar

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o

Læs mere

Forord. Udover denne håndbog bør du også læse Forretningsbetingelser,

Forord. Udover denne håndbog bør du også læse Forretningsbetingelser, Maasinpost Indhold 3 Forord 4 Generelle betinelser 5 Sorteret Maasinpost (SMP) 10 Sementerin 10 Indstik 11 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet 12 Kundehåndbøer 2 Forord Denne håndbo indeholder

Læs mere

FORORD. Udover denne håndbog bør du også læse Forretningsbetingelser,

FORORD. Udover denne håndbog bør du også læse Forretningsbetingelser, MAGASINPOST INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet 2 FORORD

Læs mere

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE 1 INDHOLD 2 Forord 3 Hvad er lokale ugeaviser? 4 Aftale med Post Danmark 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 7 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej

Læs mere

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning DAGBLADE INDHOLD 1 Indhold 2 Forord 2 Hvad er Dagblade 3 Generelle betingelser 4 Særlige betingelser 8 Retningslinjer for adressering via elektronisk anmeldelse 11 Retningslinjer for direkte adressering

Læs mere

Sorteringsvejledning for Magasinpost

Sorteringsvejledning for Magasinpost Sorteringsvejledning for Magasinpost NEM OG SIKKER INDLEVERING I denne brochure kan du læse, hvordan du nemt og sikkert indleverer dine magasiner til PostNord Danmark. I brochuren finder du information

Læs mere

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

Forord. Denne håndbog giver oplysning om de forhold, der gælder, når PostNord skal befordre lokale ugeaviser.

Forord. Denne håndbog giver oplysning om de forhold, der gælder, når PostNord skal befordre lokale ugeaviser. Lokale ugeaviser Indhold 3 Forord 4 Hvad er lokale ugeaviser? 5 Aftale med PostNord 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 6 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej tak 7 Adresserede eksemplarer

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

HÅNDBOGEN OM BREVET 2

HÅNDBOGEN OM BREVET 2 HÅNDBOGEN OM BREVET 2 POST PÅ DIN MÅDE PORTOBEREGNERE Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over 400-500 breve samlet, kan der

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du Adresseløse forsendelser Sådan leverer du Indhold 3 Hvad er en adresseløs 4 Forskellige forhandlerversioner 4 Hvad kan pakkes maskinelt 5 Gratis test 5 Dybtrykte forsendelser og arbejdsmiljøet 6 Indlevering

Læs mere

A- OG B-BREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

A- OG B-BREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* A- OG FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 19,00 16,00 25,00 19,00 30,00 Højst 100 g 16,00 19,00 24,00 25,00

Læs mere

Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm.

Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm. Side 1 Frankeret med frimærker/mobilporto/frankeringsmærker Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 500 g 32,00 50,00 Højst 2.000 g 50,00 100,00 til skal påtegnes Prioritaire eller mærkes Prioritaire.

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat BREVE INDLAND 2006 indhold 2 3 4 5 6 9 10 10 11 13 16 19 23 24 26 29 33 37 38 41 Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post

Læs mere

ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER

ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER NEM OG SIKKER INDLEVERING I denne brochure kan du læse, hvordan du nemt og sikkert indleverer dine adresseløse forsendelser til Post Danmark.

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Håndbogen om brevet 2

Håndbogen om brevet 2 Håndbogen om brevet 2 Portoberegnere Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over 250-300 breve samlet, kan der være mange penge

Læs mere

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning Høreområdet: hørevejlednin/rådivnin Målruppe Borere der, efter endt høreapparatsbehandlin, oplever problemer med bru af høreapparatet. Borere der har bru for rådivnin i forbindelse med deres hørenedsættelse

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

Forsendelsestiden for breve kan variere i forhold til hvornår der er transport til. hele taget manglende transportmuligheder til og fra, samt i Irak.

Forsendelsestiden for breve kan variere i forhold til hvornår der er transport til. hele taget manglende transportmuligheder til og fra, samt i Irak. Opdateret: 10. november 2015 IRAQ Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost Postens vej r Posttakster Kvittering for forsendelser fra Danmark Efterlysning/Undersøgelse vedrørende

Læs mere

HÅNDBOGEN OM BREVET 1

HÅNDBOGEN OM BREVET 1 HÅNDBOGEN OM BREVET 1 POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Brug brevet det virker 3 Brevets kvaliteter rækker langt 5 Brevet som relationsskaber 5 Brevet som medie 6 Værktøjer der virker 10 Kvalitet og effekt går

Læs mere

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang Uddannelsesplan Praktik 4.åran 2016 2017 Hadsten Skole Hadbjervej 12 8370 Hadsten Tlf. 8964 4720 1 Om Hadsten Skole Hadsten Skole åbnede i 1969 o er i da overbyninsskole for Bavnehøjskolen i Hadsten o

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

MINUSMA (MALI) http://www.postdanmark.dk/da/privat/priser_og_forretningsbetingelser/forretningsbeti ngelser/sider/home.aspx

MINUSMA (MALI) http://www.postdanmark.dk/da/privat/priser_og_forretningsbetingelser/forretningsbeti ngelser/sider/home.aspx Opdateret: 10. november 2015 MINUSMA (MALI) Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til MINUSMA (MALI). Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg 2007 indhold 2 3 4 8 9 10 13 15 18 Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer. Juni 2001. Indholdsfortegnelse

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer. Juni 2001. Indholdsfortegnelse Enerimærknin Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer Juni 2001 Indholdsfortenelse Enerimærknin af forsatsvinduer Side 2 Indlednin 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyrin

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. Opdateret: 30. SEP. 2016 IRAQ Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost Postens vej Adresser Posttakster Kvittering for forsendelser fra Danmark Efterlysning/Undersøgelse vedrørende

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige. Opdateret: 01. JUN. 2017 MINUSMA (MALI) Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til MINUSMA (MALI). Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Et brev må desuden ikke have følgende indhold:

Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Side 1af 8 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. KFOR Opdateret: 06. APR. 2017 Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til KFOR. Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark. Efterlysning/Undersøgelse

Læs mere

Frankeringsmaskiner 2011

Frankeringsmaskiner 2011 Frankeringsmaskiner 2011 indhold 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering

Læs mere

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost 22-12-2010 4/0120-0204-0153 /AWF/SUPO Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Resumé...5 2. Afgørelse...11 3. Sagsfremstilling...12 3.1. Indledning...12

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU udbud: Tryksager med sikkerhedstryk, udbud på produktion og distribution af fisketegn.

Spørgsmål og svar til EU udbud: Tryksager med sikkerhedstryk, udbud på produktion og distribution af fisketegn. Dato for revision: 24. februar 2014 Spørgsmål og svar til EU udbud: Tryksager med sikkerhedstryk, udbud på produktion og distribution af fisketegn. I tidsplanen - side 8 - er der nævnt følgende: " 3. februar

Læs mere

ADRESSELØSE FORSENDELSER

ADRESSELØSE FORSENDELSER ADRESSELØSE FORSENDELSER POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Hvad er en adresseløs 4 Hvem kan der omdeles til 5 Kend din målgruppe 8 Reklamer Nej Tak 10 Omdelingsperioder 10 Hvor kan der omdeles 11 Færøerne,

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 2-3 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 2-3 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Italien Italien ligger i Europa omfatter Italien samt San Marino. Hovedstaden er Rom. Italien er medlem af EU, men San Marino, Livigno Campione d Italia er uden for EU s toldområde. Brev Pakke (Aftalekunder)

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

AFGHANISTAN. Opdateret: 10. November 2015. Denne side indeholder:

AFGHANISTAN. Opdateret: 10. November 2015. Denne side indeholder: Opdateret: 10. November 2015 AFGHANISTAN Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til Afghanistan Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 3-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 3-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Cypern Cypern ligger i Europa. Hovedstaden er Nicosia. Den græsk-cypriotiske del er medlem af EU. Den tyrkisk-cypriotiske del ligger uden for EU s toldområde. Brev Pakke (Aftalekunder) Pakke (Kontantkunder)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder PostNord Danmark Erhvervskunder Dato 24. april 2014 Retningslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler til Sorteret Magasinpost April 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Målgruppe...3

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. Opdateret: 25. maj 2016 Små Missioner Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost Postens vej Adresser Posttakster Kvittering for forsendelser fra Danmark Efterlysning/Undersøgelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 009 Version 4 01-01-009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortenelse FORORD TIL KOMPENDIUM...

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til landet. 4-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til landet. 4-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Malaysia Malaysia ligger i Sydøstasien. Hovedstaden er Kaula Lumpur. Brev Pakke (Aftalekunder) Pakke (Kontantkunder) Prioritaire Business Priority Private Priority Postpakker Udland Priszone Udland

Læs mere

- Der skal anvendes indenlandske adressekort. - Der må ikke sendes nogen former for alkohol, da det er forbudt at importer i Afghanistan.

- Der skal anvendes indenlandske adressekort. - Der må ikke sendes nogen former for alkohol, da det er forbudt at importer i Afghanistan. Opdateret: 06. APR. 2017 AFGHANISTAN Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til Afghanistan Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark.

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark. FRANKERINGSMASKINER 2 INDHOLD 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering Svarbreve

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. Opdateret: 13. NOV. 2017 ESTLAND Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til Estland Postens vej. r. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark. Efterlysning/Undersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere

2009 Priser & vilkår 31/10/2008

2009 Priser & vilkår 31/10/2008 2009 Priser & vilkår 31/10/2008 Du betaler for det, det vejer Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer 30/10/2008 2 Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer én for administrativ

Læs mere

breve og økonomibreve frankeret med frimærker

breve og økonomibreve frankeret med frimærker breve og økonomibreve frankeret med frimærker Side 1 Højst 50 g 8,00 6,00 12,50 11,00 14,50 13,00 Højst 100 g 16,00 13,00 24,00 22,00 33,00 30,00 Højst 250 g 25,00 21,00 35,00 32,00 53,00 50,00 Højst 500

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

SKRIFTTYPER. Sans Serifed. Arial A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å

SKRIFTTYPER. Sans Serifed. Arial A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å Arial Comic Sans Zanzibar SKRIFTTYPER Sans Serifed Rockwell Times New Romen Perpetua Bookman A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, ø SKRIFTTYPER Serifed Roman

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

Prisliste 2015 Berlingske Media Distribution

Prisliste 2015 Berlingske Media Distribution Berlingske Media Berlingske Media Reklameomdeling Indleveringssteder Berlingske Avistryk Fælledvej 12 7600 Åben for indlevering: Alle hverdage Kl. 7.00-16.00 Pakkeri Mariendalsvej 22 Åben for indlevering:

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Graisk Desin OPGAVEN Je skulle lave en plakat som projektplan over Randerup branddam. Dammen skulle nemli laves om til et hyelit adekær. Der var tenet en skitse over runden, med noter til hvad der skulle

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter. Elektronisk indberetning til Finanstilsynet

Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter. Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter Elektronisk indberetning til Finanstilsynet December 2015 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter... 1 Elektronisk

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Håndbogen om brevet 1

Håndbogen om brevet 1 Håndbogen om brevet 1 Indhold 3 Brug brevet det virker 3 Brevets kvaliteter rækker langt 5 Brevet som relationsskaber 6 Værktøjer der virker 8 Kvalitet og effekt går hånd i hånd 9 Her får du også råd 10

Læs mere

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup.

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup. Øst- o Nordjylland Skaen Indhold Hirtshals Vrå Hjørrin Sindal Tolne Kvissel Frederikshavn 70 Plan Side Tenforklarin 4 Sådan bruer du køreplanen 6 Hvor lan tid skal du brue til at skifte to? 8 Brønderslev

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

2009 Priser & vilkår 31/10/2008

2009 Priser & vilkår 31/10/2008 2009 Priser & vilkår 31/10/2008 Du betaler for det, det vejer Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer 22/05/2009 2 Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer én for administrativ

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

SwipBox forsendelses modul til Magento

SwipBox forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til SwipBox forsendelses modul til Magento Version 1.2.7 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

Et brev må desuden ikke have følgende indhold:

Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Side 1af 7 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere

Læs mere

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning SMART Notebook 3Dværktøjer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på smarttech.com/reistration.

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU101-MAD Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-13.00 Post Danmark Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Brugervejledning til. Indsendelse af Genforsikringsindberetning. Finanstilsynet 2010

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Brugervejledning til. Indsendelse af Genforsikringsindberetning. Finanstilsynet 2010 Brugervejledning til Indsendelse af Genforsikringsindberetning Finanstilsynet 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indberetning via disketter 3. Indberetning via CD 4. Indberetning via sikker e-mail

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Mybring instruktion Indhold

Mybring instruktion Indhold Mybring instruktion Indhold Hvad er Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrer dig på Mybring... 3 Opret og udskriv fragtetiketter... 4 Book afhentning... 9 Se din ordrehistorik... 10 Oprette BulkSplit-dokument...

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012 - distributionstilskud til dagblade Hvad er Dagbladspuljen? Kulturministeriets dagbladspulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade,

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes:

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 201x om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. (Bekendtgørelse om eneret, befordringsforpligtelse og erstatning m.v.) Anvendelsesområde I medfør

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Filspecifikation. Post Danmark-format 07-11-2013. PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk

Filspecifikation. Post Danmark-format 07-11-2013. PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk Filspecifikation Post Danmark-format 07-11-2013 PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk Dataformat for inputfil Post Danmark-format Filen består af et antal linier med 33 data-felter, med oplysninger om modtageren

Læs mere

Vejledning til pengeinstitutter. Indlevering af sedler

Vejledning til pengeinstitutter. Indlevering af sedler Vejledning til pengeinstitutter Indlevering af sedler Indhold 1. Formål med vejledningen... 3 2. Indlevering af værdinet... 4 3. Indlevering af danske kroner... 6 4. Indlevering af valuta... 8 5. Pakning

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere