Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed"

Transkript

1 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed En vejledning til eksportører af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015

2

3 Indhold Reglerne kort fortalt 4 Forbud mod eksport af elektronikaffald ud af OECD 6 Eksport af brugt udstyr dit ansvar, at det virker 7 Tjekliste for eksport af brugt udstyr print og gem 8 Forbud mod eksport af visse typer brugt udstyr 9 Undtagelser fra reglerne 10 Miljøstyrelsens anbefalinger vedr. eksport af brugt udstyr 12 Bilag 1 Retningslinjer for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer 13 Køleskabe og frysere 14 Vaskemaskiner 16 Stationære og bærbare computere 18 Computerskærme og fjernsyn 20 Mobiltelefoner og tablets 22 Generel retningslinje for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer 24 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 3

4 Reglerne kort fortalt Denne vejledning er til dig, som eksporterer brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Vejledningen indeholder information om EU s regler for eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, som kommer fra direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet). Reglerne gælder for eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr til andre EU-lande, samt eksport ud af EU. Reglerne betyder, at du skal overholde en række minimumskrav for alle dine eksporter af brugt udstyr og supplerende krav, hvis der på grund af udstyrets alder eller stand kan blive tvivl om, hvorvidt der er tale om affald eller brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Følgende gælder for alle eksporter af brugt elektrisk og elektronisk udstyr: Det brugte udstyr skal være passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport og af- og pålæsning (se Miljøstyrelsens vejledning om dette på Et relevant transportdokument (fx CMRfragtbrev 1 eller andet fragtbrev) skal følge med overførslen. Der skal medfølge en erklæring fra dig, om dit ansvar for eksporten. Eksport af gammelt, slidt eller skadet elektrisk og elektronisk udstyr kan mistænkes for at være eksport af elektronikaffald. Derfor skal du i de tilfælde sørge for at opfylde følgende supplerende krav: Funktionsduelighed skal være testet og dokumenteret for hvert produkt i forsendelsen. Tilstedeværelsen af farlige stoffer i produktet skal være evalueret og dokumenteret for hvert produkt i forsendelsen. Der er krav om, at yderligere dokumentation skal følge med eksporten. For beskrivelse af disse krav se s. 8. I tjeklisten s. 8 kan du få et hurtigt overblik over de krav, du skal overholde. Du kan desuden læse mere om de forskellige dokumentationskrav, undtagelser fra reglerne og retningslinjer for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer for følgende produkttyper: Køleskabe og frysere Vaskemaskiner Stationære og bærbare computere Skærme (computer og fjernsyn) Mobiltelefoner og tablets Desuden kan du finde en retningslinje om test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr generelt. 1 CMR-fragtbrev er et fragtbrev, som følger reglerne i den internationale konvention om international fragt (CMR-konventionen fra 1965). Se CMR-loven for mere specifikke krav til fragtbrevet. 4 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

5 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 5

6 Forbud mod eksport af elektronikaffald ud af OECD Elektronikaffald indeholder farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, asbest og freongasser. Elektronikaffald kan være skadeligt for mennesker og miljø og skal derfor behandles på affaldsanlæg, som bl.a. er specialiseret i at håndtere de farlige stoffer i elektronikaffaldet. Reglerne om eksport af brugt elektronik har derfor det grundlæggende formål at forhindre eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, som i virkeligheden er elektronikaffald. Indholdet af farlige stoffer i elektronikaffald betyder også, at det som udgangspunkt er forbudt at eksportere elektronikaffald til ikke-oecd-lande. Inden for OECD og EU kræver eksport af eleaktronik affald tilladelse fra alle involverede lande. Læs mere om disse regler på Hvis du ikke overholder reglerne om eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, vil dit brugte elektriske og elektroniske udstyr blive anset for at være elektronikaffald. Eksporten vil desuden blive anset for at være en ulovlig over førsel af affald, såfremt du ikke har anmeldt eksporten til Miljøstyrelsen som en overførsel af affald. Overtrædelser af reglerne kan medføre bødestraf. 6 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

7 Eksport af brugt udstyr dit ansvar, at det virker Det er dit ansvar at sikre, at det brugte udstyr som du ønsker at eksportere ikke er elektronikaffald, og at det brugte udstyr ikke bliver til affald under transporten. Dette sikres ved at overholde kravene om passende emballering og pakning og en række dokumentationskrav. Hvis dit udstyr kan mistænkes for at være elektronikaffald, er der desuden krav om, at du skal teste hvert stykke udstyr for funktionsduelighed og evaluere hvert stykke udstyr for indholdet af farlige stoffer. Udstyr kan mistænkes for at være affald, når det er tvivlsomt, om det er funktionsdueligt og/eller om det skal bruges igen til sit oprindelige formål i modtagerlandet. Der kan f.eks. være tvivl hvis: Emballagen er utilstrækkelig og ikke giver den nødvendige beskyttelse mod skader i forbindelse med transport Udstyret har synlige fysiske skader, som vil kunne forringe dets funktionsduelighed, f.eks. brændte komponenter, dele der er itu, lækkende batterier, revnet cover mv. Udstyret mangler essentielle dele, som f.eks. ledninger, batterier, isoleringsskum og isoleringslister i kølemøbler mv. Udstyret er så slidt og beskadiget, at det reducerer produktets salgbarhed Det fremgår tydeligt af udstyret, at det er afleveret som elektronikaffald, f.eks. ved at der på udstyret står skrevet skrot, kasseret, affald eller at der af faktura, slutseddel eller lign. fremgår, at der er tale om affald At udstyret er så gammelt eller forældet, at det kun kan forventes at blive anvendt som reservedele i modtagerlandet At der ikke er et egentligt marked for udstyret i modtagerlandet Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 7

8 Tjekliste til eksport af brugt udstyr print og gem SÆT X KRAV Ved eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, skal du som eksportør altid sikre følgende: 1. Det brugte udstyr skal være passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport og læsning ved tilstrækkelig emballage (se Miljøstyrelsens vejledning om dette på 2. Følgende dokumenter skal ledsage transporten/eksporten: a. Et relevant transportdokument, f.eks. CMR-fragtbrev eller andet fragtbrev b. En erklæring fra dig, om dit ansvar for eksporten Hvis der på grund af udstyrets alder eller stand kan opstå tvivl eller mistanke om, hvorvidt det er affald eller brugt udstyr, skal du teste udstyret og dokumentere, at det virker inden eksporten. Transporten skal derfor ledsages af følgende supplerende dokumenter: 1. En kopi af fakturaen og kontrakten om salg eller overdragelse af ejerskabet af det brugte udstyr. Det skal fremgå, at udstyret er beregnet til direkte genbrug og er i fuld funktionsduelig stand. 2. En erklæring fra dig om at ingen af materialerne og udstyret i forsendelsen er affald. 3. Dokumentation for test af funktionsduelighed og evaluering af tilstedeværelsen af farlige stoffer for hvert enkelt stykke brugt elektrisk og elektronisk udstyr i forsendelsen. a. Der skal for hvert enkelte stykke udstyr føres en optegnelse over resultaterne af testen og evalueringen. Denne optegnelse skal indeholde følgende oplysninger: Genstandens navn, herunder hvis muligt udstyrets navn fra listen i bilag 1 og 2 i elektronikaffaldsbekendtgørelsen Navn og adresse på den virksomhed, der er ansvarlig for at dokumentere funktionsdueligheden Resultatet og dato for test af funktionsduelighed og resultat af evaluering af farlige stoffer Arten af de udførte tests Når det er muligt, skal optegnelsen desuden indeholde produktets produktionsår og identifikationsnummer b. Optegnelsen skal fastgøres forsvarligt, men ikke nødvendigvis permanent, enten på selve det brugte udstyr, hvis dette ikke er emballeret, eller på emballagen, sådan at optegnelsen kan læses uden at skulle åbne udstyrets emballage. 4. En protokol, som indeholder kopi af alle optegnelserne for de enkelte stykker udstyr. På side kan du finde nogle generelle og produktspecifikke retningslinjer for gennem førsel af test af funktionsduelighed og evaluering af tilstedeværelsen af farlige stoffer. Disse retningslinjer kan anvendes til at dokumentere at et produkt er funktionsdueligt og dermed ikke er affald. 8 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

9 Forbud mod eksport af visse typer brugt udstyr Der er forbud mod at eksportere brugt udstyr som f.eks. køleskabe, frysere, airconditionere, kølebokse og ildslukkere, som indeholder CFC- og HCFC-gasser. De forbudte CFC-og HCFC-gasser har følgende koder: CFC HCFC R11 R504 R21 R402b R12 R505 R22 R403a R13 R506 R123 R403b R113 R124 R406a R114 R132b R408a R115 R141b R409a R500 R142b R409b R501 R401a R411b R502 R401b R411a R503 R402a Du kan se hvilke stoffer dit brugte udstyr indeholder på mærkatet, som oftest kan findes på bagsiden eller på produktets kompressor. Se billedeksemplerne nedenfor, hvor det er angivet, hvor du skal kigge efter koder. Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 9

10 Undtagelser fra reglerne I visse tilfælde kan du godt eksportere brugt udstyr, der ikke virker. I disse tilfælde skal du ikke opfylde kravene om test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer. I stedet skal du klart kunne dokumentere, at eksporten finder sted inden for rammerne af en overførselsaftale mellem to virksomheder og enten: a. returneres til producenten eller dennes tredjemand som fejlbehæftet til reparation under garantien med henblik på genbrug, eller b. er brugt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv som returneres til producenten eller en tredjemand, der handler på dennes vegne, eller en tredjemands anlæg i OECD-lande, til renovering eller reparation i henhold til en gyldig aftale med henblik på genbrug, eller c. er fejlbehæftet brugt elektrisk eller elektronisk udstyr til brug for erhverv, såsom medicinsk udstyr, der returneres til producenten eller dennes tredjemand til årsagsanalyse i henhold til en gyldig aftale. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv er udstyr, som kun kan anvendes af professionelle brugere i private virksomheder. Det kan f.eks. være mainframe-computere, større servere og stort køleudstyr mv. Brugt udstyr, som stammer fra en privat virksomhed, men som også ville kunne anvendes af en privat forbruger, er ikke omfattet af disse undtagelser fra reglen. Det kan f.eks. være udstyr som bærbare computere, mobiltelefoner, tablets og fladskærme. Hvis du vurderer, at din eksport er omfattet af muligheden for undtagelse fra reglerne, skal du fortsat sikre at følgende krav er overholdt: 1. Det brugte udstyr skal være passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport og læsning ved tilstrækkelig emballage (se Miljøstyrelsens vejledning om dette på 2. Følgende dokumenter skal ledsage transporten/ eksporten: Et relevant transportdokument, f.eks. CMR eller fragtbrev En erklæring fra dig, om dit ansvar for eksporten Dokumentation for at der er tale om en overførsel mellem to virksomheder, samt at et af de tre kriterier (a-c) for undtagelse fra reglerne er opfyldt 10 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

11 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 11

12 Miljøstyrelsens anbefalinger vedr. eksport af brugt udstyr Alt elektrisk og elektronisk udstyr bliver til affald på et tidspunkt og kan indeholde en række problematiske stoffer. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr kun eksporteres til lande, der har passende affaldsbehandlingsanlæg til at håndtere elektronikaffald og problematiske stoffer. Du bør som eksportør derfor altid overveje affaldshåndteringsmulighederne i modtagerlandet. Samtidig bør du også overveje, hvorvidt udstyret skal bruges i det land, du sender det til, eller om udstyret vil blive sendt direkte videre til et ikke-oecd-land, som typisk ikke har de nødvendige affaldshåndteringsanlæg. Det kan være svært at se hvornår brugt udstyr indeholder problematiske stoffer. Og hvornår det er i et omfang, så du bør undgå at eksportere det til lande, der ikke kan håndtere det miljømæssigt forsvarligt, når det bliver til affald. Som rettesnor til at vurdere dette anbefaler Miljøstyrelsen, at du bruger EU s regler om begrænsning af visse skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet). Disse regler betyder, at stoffer som bly, kviksølv og cadmium ikke må forekomme i mængder over grænseværdien i nyt udstyr, der er bragt i omsætning efter 1. juli Et eksempel på udstyr med særligt højt indhold af disse stoffer er billedrørsskærme, som i de seneste år i stor stil er blevet udskiftet med fladskærme, også selv om billedrørsskærmene fortsat er funktionsduelige. For at undgå at eksportere brugt udstyr med særligt stort indhold af problematiske stoffer, kan en tommelfingerregel for dig derfor være, at du undlader at eksportere brugt udstyr, som er produceret før 2006, samt undlader at eksportere brugte billedrørsskærme (CRT-skærme). I nedenstående tabel kan du se hvilke stoffer EU s regler vedrører, samt i hvilke typer af produkter og hvilke dele af det brugte elektriske og elektroniske udstyr, at du typisk kan finde disse stoffer: STOF STOFFET FINDES I: Bly Kviksølv Cadmium Hexavalent chrom Polybromerede biphenyler (PBB) Polybromerede diphenylethere (PBDE) f.eks. gamle printplader og billedrørsskærme f.eks. gamle termostater, kontakter og LCD-displays f.eks. gamle printplader og billedrørsskærme f.eks. gamle metal-kabinetter til computere har været anvendt som flammehæmmere i elektronik, og er f.eks. blandet i plastik og skum i alt gammelt elektronik, typisk i de ydre plastdele og printkort har været anvendt som flammehæmmere i elektronik, og er f.eks. blandet i plastik og skum i alt gammelt elektronik, typisk i de ydre plastdele og printkort 12 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

13 Bilag 1 Retningslinjer for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer De følgende retningslinjerne for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer er udviklet med baggrund i andre EU-landes vejlednings dokumenter, standarder for genbrug af elektronikaffald og interviews med professionelle genbrugsvirksomheder. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med de øvrige nordiske lande under Nordisk Ministerråd. Retningslinjerne er inddelt i tre hovedkategorier: Evaluering af farlige stoffer Afprøvning af funktionsduelighed Yderligere anbefalede kriterier til evaluering af hvorvidt det er relevant at gennemføre eksporten af det brugte udstyr Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 13

14 Bilag 1 Køleskabe og frysere Denne retningslinje beskriver, hvordan du afprøver funktionsdueligheden af køleskabe, frysere og kombinererede køleskab/frysere og hvilke farlige stoffer, du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med denne produkttype. Eksempel på et køleskab, som mangler dør/låge og derfor må konstateres ikke at være funktionsdueligt 14 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

15 SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN EVALUERING AF FARLIGE STOFFER CFC eller HCFC Andre farlige stoffer TEST AF FUNKTIONSDUELIGHED Komponenter, som er nødvendige for funktions duelighed Tjek kølemiddel- og skumtype. Det er forbudt at eksportere produkter, som indeholder CFC og HCFC. Kølemiddeltypen vil som regel være angivet på apparatets bagside eller på kompressoren. Hvis kølemiddel- og/eller skumtypen ikke kan konstateres, bør apparatet ikke genbruges Kontroller, om der er farlige stoffer i produktet, og evaluer risikoen for skade på miljøet, når apparatet eksporteres til genbrug Det anbefales, at man som minimum evaluerer produktet i forhold til restriktionerne i RoHS-direktivet, se s. 12 Vær opmærksom på at køleskabe og frysere bl.a. kan indeholde bromerede flammehæmmere (i fx printplader m.v.), kviksølv (i kontakter m.v.) Visuel kontrol af, at alle komponenter medfølger og er uden skader, rust eller alvorlige tegn på slitage (Se billedeksempel på alvorlig slitage s. 14): Kabinet og dør/låger Tætningslister på dør/låger Kontrolpanel og kontakter Kompressor og køle matrice Kontroller, at den indre væg ikke er løsnet fra køle matricen bagtil, da dette forringer produktets køleeffekt væsentligt (reparation af dette er typisk svær og dyr) Produkter uden CFC eller HCFC Indhold af farlige stoffer er kortlagt og evalueret for deres risiko for skade på miljøet, når produktet eksporteres til genbrug Generelt anbefales det, at du undlader at eksportere brugt udstyr, der ikke overholder RoHS-restriktionerne, til lande uden for OECD Til stede og uden skader Den indre væg er forbundet til køle matricen Sikkerhed Visuel kontrol af strømledning, stik og isolering Komplet og intakt Afprøvning af funktions duelighed Udfør en gennemgangstest af beskyttelsesleder Udfør en test af overgangsmodstand til jord Udfør en Isolationstest eller test af isolationsmodstanden Udfør en temperaturkontrol i et rum med stuetemperatur på C. Placer et termometer i fryseafdelingen samt et på den øverste hylde i køleskabsafdelingen Stil termostaten på middel/kold. Tænd for produktet og lad det køre i 12 timer Kontroller, at termostaten virker (kompressoren starter/stopper ved de tilhørende temperaturindstillinger). En ikke-fungerende termostat kan føre til over-nedkøling Kontroller vand-/is-dispenseren (hvis apparatet har en sådan) Kontroller, at vandforsyningen er forbundet til indløbsventilen på køleskabet, og at dispenseren afgiver vand. Kontroller, at der afgives is fra beholderen Jordforbindelse OK Jordmodstand OK Isolationsmodstand OK Kompressoren starter, og nedkølingen går i gang. Termostaten slukker for kompressoren, når den forind stillede temperatur nås (ingen over-nedkøling) Acceptable temperaturer: Køleskab: 0 5 C 1-stjernet fryser: -6 C (maks.) 2-stjernet fryser: -12 C (maks.) 3-stjernet fryser: -18 C (maks.) Der afgives vand med en passende hastighed Der afgives knust is og isterninger (hvis apparatet har denne funktion) YDERLIGERE ANBEFALEDE KRITERIER Komplet og funktionsdueligt produkt Markedsværdi Energi mærkning Visuel kontrol af indre dele (hylder, grøntsags skuffe m.v.) Visuel kontrol af fødder Kontroller, at lyset indeni produktet tænder, når døren åbnes, og slukker, når den lukkes Vurder markedsværdien og efterspørgslen på det specifikke produkt. Vurder produktets teknologi i forhold til nye produkter/ny teknologi Kontroller, om produktet er forsynet med energimærke. Hvis ikke, se om du kan finde det pågældende produkts energimærke på producentens hjemmeside Til stede og uden skader Til stede og uden skader Lys indeni produktet OK Der er efterspørgsel på produktet. Produktets teknologi er ikke forældet Eksport til genbrug anbefales kun for produkter med energimærke A eller B Hygiejne tilstand Kontroller produktets indre for fugt, madrester og lugt Produktets indre er rent, tørt og uden lugt eller madrester Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 15

16 Bilag 1 Vaskemaskiner Denne retningslinje beskriver, hvordan du afprøver funktionsdueligheden af vaskemaskiner og hvilke farlige stoffer, du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med denne produkttype. Retningslinjen kan også anvendes på tørretumblere og opvaskemaskiner, dog med nogle justeringer f.eks. hvilke program-cyklusser, der bør afprøves. Eksempel på vaskemaskine med tætningsliste, som udviser alvorligt tegn på skade og slitage, og derfor må konstateres ikke at være funktionsduelig. 16 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

17 SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN EVALUERING AF FARLIGE STOFFER Farlige stoffer TEST AF FUNKTIONSDUELIGHED Komponenter, som er nødvendige for funktionsduelighed Kontroller, om der er farlige stoffer i produktet, og evaluer risikoen for skade på miljøet, når apparatet eksporteres til genbrug Det anbefales, at man som minimum evaluerer produktet i forhold til restriktionerne i RoHS-direktivet, se s. 12 Gamle produkter (fra før 1985) kan have PCB-kondensatorer indbygget, som er forbundet til maskinens strømforsyning. Produkter fra denne periode skal kontrolleres ved opslag i databaser over produkt-/serienummer for kondensatorer. Vaskemaskiner kan også indeholde bromerede flammehæmmere (i fx printplader m.v.) og kviksølv (i kontakter m.v.) Visuel kontrol af, at alle komponenter medfølger og er uden skader, rust eller alvorlige tegn på slitage (Se billedeksempel på alvorlig slitage s. 16): Kabinet og dør(e)/luger Tætningslister på dør(e)/luger Vandslanger og forbindelseskomponenter Kontrolpanel og kontakter Vaskemiddelskuffe Indhold af farlige stoffer er kortlagt og evalueret for deres risiko for skade på miljøet, når produktet eksporteres til genbrug Generelt anbefales det, at du undlader at eksportere brugt udstyr, der ikke overholder RoHS-restriktionerne, til lande uden for OECD Til stede og uden skader Sikkerhed Visuel kontrol af strømledning, stik og isolering Komplet og intakt uden skader Afprøvning af funktionsduelighed Udfør en en gennemgangstest af beskyttelsesleder Udfør en isolationstest eller test af isolationsmodstanden Udfør måling af lækagestrøm Vandpumpe(r): Åbn pumpehusets låg og drej pumpen ved håndkraft. Kontroller, at pumpen drejer uden unormalt slør og modstand Tromlens lejer: Drej tromlen ved håndkraft, og kontroller, at tromlens lejer fungerer smidigt og ikke larmer, samt at der ikke er slør Motor: Når maskinen er startet, kontroller da, at motoren kører jævnt og stille Dørlås: Når maskinen er tilsluttet, kontroller da, at låse- og åbnemekanismen i dør/luge fungerer efter hensigten Programmer: Tilslut maskinen. Fyld tromlen med rene tekstilgenstande. Kør minimum en fuld programcyklus på 40 C Det anbefales, at man tester flere forskellige programcyklusser på forskellige temperaturer i spændet C Jordforbindelse til apparat jord og yderbeklædning < 0,1 ohm Isoleringsmodstand > 2,0 Mohm Størrelsen på lækagestrømme må ikke overstige landets/producentens anvisninger Pumpe OK Tromlens lejer OK Motoren kører jævnt Dørmekanisme OK Maskinen kører programmet til ende De vaskede tekstiler er synligt rene og lugter ikke dårligt Motoren kører jævnt Vand pumpes behørigt ind og ud af maskinen uden overopfyldning Vandet opvarmes korrekt i forhold til de valgte program indstillinger Maskinen optager vaskemidlet Centrifugen fungerer, som den skal Maskinen lækker ikke vand YDERLIGERE ANBEFALEDE KRITERIER Markedsværdi Energi mærkning Hygiejne tilstand Vurder markedsværdien og efterspørgslen på det specifikke produkt. Vurder produktets teknologi i forhold til nye produkter/ny teknologi Kontroller, om produktet er forsynet med energimærke. Hvis ikke, se om du kan finde det pågældende produkts energimærke på producentens hjemmeside Kontroller produktets indre for fugt, lugt og affald, som f.eks. gammelt tekstil Der er efterspørgsel på produktet. Produktets teknologi er ikke forældet Eksport til genbrug anbefales kun for produkter med energimærke B Produktets indre er rent, tørt, uden lugt eller affald Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 17

18 Bilag 1 Stationære og bærbare computere Denne retningslinje beskriver, hvordan du afprøver funktionsdueligheden af stationære computere, bærbare computere og notebooks og hvilke farlige stoffer, du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med denne produkttype. Computerskærme, eksterne enheder, servere og netværksinfrastruktur såsom hubs og switches er ikke omfattet. Der kan anvendes forskelligt software til at afprøve funktionsdueligheden af indre komponenter. Det anbefales at anvende godkendte og certificerede værktøjer til at sikre datasletning. SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN EVALUERING AF FARLIGE STOFFER Farlige stoffer TEST AF FUNKTIONSDUELIGHED Komponenter, som er nødvendige for funktionsduelighed Kontroller om der er farlige stoffer i produktet, og evaluer risikoen for skade på miljøet, når apparatet eksporteres til genbrug Det anbefales, at man som minimum evaluerer produktet i forhold til restriktionerne i RoHS-direktivet, se s. 12 Computere kan f.eks. indeholde bromerede flammehæmmere (i fx printplader m.v.), kviksølvholdige pærer i skærmens baggrundslys Visuel kontrol af, at alle komponenter medfølger og er uden skader, rust eller alvorlige tegn på slitage (Se billedeksempel på alvorlig slitage s. 19): Kabinet Skærm (hvor relevant) Kontakter og tastatur (hvor relevant) Stikåbninger til input og output Oplader, kabel og stik (hvor relevant) Batterier og batterirum (hvor relevant) Indhold af farlige stoffer er kortlagt og evalueret for deres risiko for skade på miljøet, når produktet eksporteres til genbrug Generelt anbefales det, at du undlader at eksportere brugt udstyr, der ikke overholder RoHS-restriktionerne, til lande uden for OECD Komponenter, som er nødvendige for normal brug af produktet, medfølger og er uden skader, som vil kunne nedsætte funktionsdueligheden Sikkerhed Visuel kontrol af strømledning, stik og isolering Komplet og intakt uden skader Udfør en isolationstest eller test af isolationsmodstanden Isoleringsmodstand > 2,0 Mohm Afprøvning af funktionsduelighed Det anbefales, at man som et første skridt foretager datasletning, eller at datasletning indgår som en integreret del af afprøvningen af funktionsduelighed, gerne ved brug af godkendte og/eller certificerede datasletningsprogrammer. Når sådanne programmer anvendes, skal det kunne dokumenteres, at de som minimum tester kravene til funktionsduelighed, som er beskrevet her Det indre urs batteri: Kontroller status på det indre urs batterier Batterier i bærbare og notebooks: Kontroller batterilevetiden ved at oplade batteriet fuldt, afbryde forbindelsen til opladeren og udføre de nedenfor beskrevne tests Den resterende levetid på det indre urs batterier skal være mindst et år ved normal brug Det fuldt opladede batteri bør holde den tid, det tager at gennemføre disse tests, dog minimum 1 time 18 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

19 Eksempel på bærbar computer med væsentlige skader, og som derfor må konstateres ikke at være funktionsduelig. SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN Bootingtest (starttest): Tænd for computeren og gennemfør bootingprocessen, som starter operativsystemet Kontroller følgende delelementer for funktionsduelighed: Alle drev Tastatur- og museinput Afkølingsventilator CD-, DVD-, flobby- og USB-drev. Netværksporte og/eller indbyggede trådløse internetforbindelser Andre porte til input og output Skærme i bærbare computere og notebooks: Kontroller for image retention/persistence (billed fastholdelse). Kontroller at LCD-baggrundslyset virker Test billedkvaliteten for pixels, farve, kontrast og lysstyrke Billedet bør ikke være uklart eller for mørkt og bør stå skarpt Der findes software-baserede diagnostiske værktøjer til at teste billedskærme, og disse bør anvendes til at kontrollere fladskærme for døde eller frosne pixels Computeren bør boote uden problemer Alle funktioner, som er nødvendige for normal brug af computeren, er OK Skærmen viser ikke tegn på billedfastholdelse Billedet er klart og ikke for mørkt og der er ingen beskadigede pixels. Antallet og placeringen af døde pixels påvirker ikke normal brug. Baggrundsbelysningen virker Resultatet af software-baseret diagnostisk test er positivt YDERLIGERE ANBEFALEDE KRITERIER Datasletning Produkt specifikation Markedsværdi Støv, skidt og hygiejne tilstand Data gemt af tidligere brugere af udstyret skal slettes permanent ved at benytte godkendt og/eller certificeret datasletningssoftware Virksomheden, som er ansvarlig for eksporten, bør definere og regelmæssigt opdatere sine kriterier for, hvornår en computer har passende kapacitet til at kunne genbruges. På nuværende tidspunkt (i 2015) er minimumanbefalingen til en pc en processor Pentium 4, 1,4 GHz, 512 MB RAM og 20 GB harddisk Vurder markedsværdien og efterspørgslen på det specifikke produkt. Vurder produktets teknologi i forhold til nye produkter/ny teknologi Kontroller det ydre kabinet, tastatur m.v. for skidt, mærkater osv. Kontroller de indre komponenter for støv, fugt m.v., herunder ventilationsblæsere, gitre, printplade osv. Der er ikke efterladt brugerdata i udstyret Produktet lever op til de definerede kriterier Der er efterspørgsel på produktet. Produktets teknologi er ikke forældet Produktets ydre og indre er rent og uden støv og skidt, der vil kunne påvirke dets funktion Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 19

20 Bilag 1 Computerskærme og fjernsyn Denne retningslinje beskriver, hvordan du tester funktionsdueligheden af billedrørsskærme (CRT)- og fladskærme (LCD, LED og plasma), computerskærme og fjernsyn og hvilke farlige stoffer, du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med denne produkttype. Eksempel på en computerskærm med billedrør. Det anbefales at brugte billedrørsskærme ikke eksporteres. 20 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

21 SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN EVALUERING AF FARLIGE STOFFER Farlige stoffer TEST AF FUNKTIONSDUELIGHED Komponenter, som er nødvendige for funktionsduelighed Kontroller, om der er farlige stoffer i produktet, og evaluer risikoen for skade på miljøet, når apparatet eksporteres til genbrug Det anbefales, at man som minimum evaluerer produktet i forhold til restriktionerne i RoHS-direktivet, se s. 12 Skærme kan f.eks. indeholde bromerede flammehæmmere (i fx printplader m.v.) samt andre farlige stoffer. CRT-skærme (billedrør) indeholder farlige komponenter i røret (bly, fosfor, barium m.m.). Fladskærmscomputere og fjernsyn kan have kviksølvholdige pærer i baggrundsbelysningen Visuel kontrol af, at alle komponenter medfølger og er uden skader, rust eller alvorlige tegn på slitage: Kabinet og fod Skærmoverflade Kontakter Stikåbninger til input Signal- og strømledning samt stik Indhold af farlige stoffer er kortlagt og evalueret for deres risiko for skade på miljøet, når produktet eksporteres til genbrug Generelt anbefales det, at du undlader at eksportere brugt udstyr, der ikke overholder RoHS-restriktionerne, til lande uden for OECD Det anbefales at, at du undlader at eksportere brugte CRT-skærme (billedrør), da disse indeholder en lang række farlige stoffer Komponenter, som er nødvendige for normal brug af produktet, medfølger og er uden skader, der vil kunne nedsætte funktionsdueligheden Sikkerhed Visuel kontrol af strømledning, stik og isolering Komplet og intakt uden skader Udfør en isolationstest eller test af isolationsmodstanden Isoleringsmodstand > 2,0 Mohm Afprøvning af funktions duelighed Der findes software-baserede diagnostiske værktøjer til at teste billedskærme, og disse bør anvendes til at kontrollere fladskærme for døde eller frosne pixels Skærmen skal være tilsluttet en strømkilde i minimum 10 minutter for at opnå driftstemperatur Kontroller for burn-in (CRT-skærme) Kontroller for image retention (billedfastholdelse) (fladskærme) Kontroller LCD-baggrundslyset virker (fladskærme) Test billedkvaliteten for pixels, farve, kontrast og lysstyrke Billedet bør ikke være uklart eller for mørkt og bør stå skarpt Skærmen viser ingen tegn på burn-in eller billedfastholdelse Billedet er klart og ikke for mørkt og der er ingen beskadigede pixels. Antallet og placeringen af døde pixels påvirker ikke normal brug. Baggrundsbelysningen virker Evt. resultat af software-baseret diagnostisk test er positivt YDERLIGERE ANBEFALEDE KRITERIER Markedsværdi Støv, skidt og hygiejne tilstand Vurder markedsværdien og efterspørgslen på det specifikke produkt. Vurder produktets teknologi i forhold til nye produkter/ny teknologi Kontroller det ydre kabinet for skidt, mærkater osv. Kontroller de indre komponenter for støv, herunder ventilationsblæsere, gitre, printplade osv. Der er efterspørgsel på produktet. Produktets teknologi er ikke forældet Produktets ydre og indre er rent og uden støv og skidt, der vil kunne påvirke dets funktion Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 21

Regler for overførsel af brugt elektronik

Regler for overførsel af brugt elektronik Regler for overførsel af brugt elektronik En vejledning til tilsynsmyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 9, 2015 Indhold Vejledning til tilsynsmyndigheder 4 Hvorfor regler om overførsel af brugt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 15, 2015 Oversigt over lande i vejledningen 1. Bangladesh 6 2. Brunei 7 3. Cambodja 8 4. Kina

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16

Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16 Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Generelle krav... 3 Generelle

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

Computer Literacy. En stationær bordmodel. En Bærbar Notebook, Labtop, Slæbbar, Blærebar mm.

Computer Literacy. En stationær bordmodel. En Bærbar Notebook, Labtop, Slæbbar, Blærebar mm. Computer Literacy Computer Literacy handler om at forstå hvad computer (hardware) og software kan gøre. Denne præsentation fokuserer kun på hardware februar 2002 Computerliteracy -hardware (15 dias) 1

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 329 Offentligt J.nr. 3034-0278 Den 5. april 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V, W og X (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014

Bilag 2. Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014 Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Generelle krav... 3 Generelle krav for udbuddet... 3 Generelle krav til fabrikanten...

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C COMPUTER ANATOMI Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT C Indhold Indledning... 2 Kravspecifikation... 2 Computerens historie... 2 Computerens ydre dele...

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

CPU i7 2.2 GHz 4 kerner i5-4210u 1,7 GHz 2 kerner, 4 logiske kerner GPU integreret Nvidia GeForce 820M Ram 8GB 6 GB Harddisk HDD HDD

CPU i7 2.2 GHz 4 kerner i5-4210u 1,7 GHz 2 kerner, 4 logiske kerner GPU integreret Nvidia GeForce 820M Ram 8GB 6 GB Harddisk HDD HDD Indledning En computer indeholder forskellige komponenter. De vigtigste er CPU, GPU, RAM og harddisk. CPU en er selve hjertet, som styre processerne, og siger til hvilket komponent der skal lave hvilken

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

NoteCart Tablet TABLET

NoteCart Tablet TABLET NoteCart Tablet TABLET TABLET NoteCart Supreme Tablet 16 NoteCart med plads til 16 Tablets Bemærk Maks str. på tablet 18,5 cm x 35 cm inkl. strømudtag Dansk designet mobilt kabinet til opbevaring af tablets

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Bundkort Beskrivelse

Bundkort Beskrivelse Bundkort 2 3 4 8 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 20 2 7 8 9 Bundkortet er computerens midtpunkt, alle de andre hardware komponenter er tilsluttet til bundkortet. Når du skal købe et bundkort er det vigtigt at alle

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE KØLE- / FRYSESKABE Serien består af 4 modeller med en kapacitet fra 650 til 1400 liter. Skabene opfylder de højeste krav til udførsel og effektivitet. Modellerne findes i køl og frys med henholdsvis 1

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere