Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15"

Transkript

1 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015

2 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet i energisystemet Vedvarende energi

3 En samlet strategi er et skridt i den rigtige retning

4 Byggeriets Energianalyse 2015 Data om energi og bygninger samlet i én analyse, som opdateres løbende 26 energipolitiske anbefalinger inden for: Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler til energirenovering Vedvarende energi i bygninger Vækst og beskæftigelse Tema: Energifaglig kompetenceudvikling Læs analysen på

5 En tur i Byggeriets Energianalyse 2015 Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler til energirenovering Vedvarende energi i bygninger

6 Nybyggeriet er energieffektivt men historisk lavt Påbegyndt nybyggeri i perioden 1985 til 2015, mio. m , ,2 10,4 9,6 8 Gennemsnit ,0 6,0 4,2 4,2 4,4 0 Kilde: Dansk Byggeri, Konjunkturupdate 2014

7 Udfordring: Få sat gang i marked for energirenovering Potentialer 67 % af bygningerne opført før energikrav i bygningsreglementet Bygningsareal i 2014 fordelt på bygningsanvendelse og opførelsesår, procent af hele bygningsmassen 40% 35% 30% 25% 20% 15% Før % % 0% Handel, transport, service o. lign. Helårsbeboelse Kulturelle formål og institutioner Produktion og lager Andet Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Anbefaling: Energiforbruget i bygninger i 2050 bør reduceres med 50 %

8 Mange bygninger er i dårlig energimæssig stand Ud af energimærkede bygninger har knapt et energimærke på E eller dårligere Antallet af boliger og erhvervsbygninger fordelt på energimærker A B C D E F G Boliger Erhvervsbygninger Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2014

9 Boligejerne overvurderer boligens energimæssige stand 10 % vurderer deres bolig i energimæssig dårlig tilstand, mens hele 42 % af boligerne har energimærke E eller dårligere Andel boligejere, som vurderer deres bolig som energimæssig dårlig og andel dårlige energimærker, % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10% Boligejernes vurdering 42% Energimærker Anm.: E, F og G klassificeres som dårlige energimærker. Boligejere som vurderer, at deres bolig er i dårlig eller meget dårlig energimæssig stand er medtaget. Kilde: SBi, Energistyrelsen samt YouGov og Dansk Byggeri, oktober 2014

10 En tur i Byggeriets Energianalyse 2015 Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenoveríng Vedvarende energi i bygninger

11 Den offentlige sektor har en særlig rolle i at gå foran 69 % af de offentlige bygninger er opført, før der blev sat energikrav Mål om 14 % reduktion af statens energiforbrug i 2020 ift Lang vej kun 1,8 % reduktion i 2013 Ingen mål for energirenovering Forhandlinger om cirkulære for energieffektivisering i kommuner og regioner Den offentlige sektors bygningsareal i 2014 fordelt på opførelsesår, mio. m Kommuner Regioner Staten Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Før 1979 Anbefaling: Stat, regioner og kommuner bør udarbejde mål og handlingsplaner for energirenovering af deres bygninger

12 En tur i Byggeriets Energianalyse 2015 Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler til energirenovering Vedvarende energi i bygninger

13 Økonomi og komfort motiverer til energirenovering Forhold der motiverer til igangsættelse af energirenovering, 2014 Økonomi 67% Bedre komfort og indeklima 47% Fremtidssikre boligen Miljømæssige overvejelser Tilfredsstillelse ved at man ikke taber penge 29% 27% 32% Positivt i forbindelse med fremtidigt salg 22% Uafhængighed af store energiselskaber og fossile brændstofspriser Andet 10% 13% Intet 3% Anm.: Mulighed for flere svar Kilde: Bolius Boligejeranalyse % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

14 Tilskud og fradrag kan aktivere boligejerne 94 % af boligejerne kender BoligJob-ordningen brugere i /3 af projekterne indeholdt energibesparelser 50% 40% 30% 20% 10% Renoveringens gennemførelse hvis BoligJobordningen ikke havde eksisteret 45% 7% 27% 15% 5% Knap 43 % af projekterne var ikke blevet gennemført i samme omfang uden BoligJob-ordningen 0% Gennemført på samme måde Gennemført sort Gennemført, men i mindre omfang Ikke gennemført Ved ikke Anbefaling: BoligJob-ordningen bør genetableres fra 2015 og frem med et højere fradrag

15 Nabolande benytter økonomiske incitamenter flittigt SVERIGE: ROT et årligt tilskud på 50 % af håndværkeromkostningerne til renovering, ombygning og tilbygning af boliger NORGE: ENOVA refusionsordning på typisk 20 % af de samlede omkostninger til energirenovering og energieffektivt nybyggeri STORBRITANNIEN: GDHIF hver husstand kan få op mod DKK i refusion for energieffektive forbedringer TYSKLAND: KFW statsgaranterede lavtforrentede lån og tilskud

16 Et godt energimærke øger boligens salgspris Salgsprisen stiger, når energimærket bliver bedre Den gennemsnitlige gevinst af at forbedre boligen en energiklasse er 13 % Ændringen i salgspris afhænger i høj grad af hvilket energimærke, der forbedres fra og til Salgspris pr. m 2 af parcelhuse/rækkehuse fra september fordelt på energimærker, kr A B C D E F G Intet energimærke Anm.: Data via indberetninger fra ejendomsmæglere Kilde: Boligsiden og Dansk Byggeri Anbefaling: Energimærkerne bør anvendes aktivt i bankernes långivning og indeholde mere langsigtede handlingsplaner for energirenovering

17 En tur i Byggeriets Energianalyse 2015 Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler til energirenovering Vedvarende energi i bygninger

18 Stor interesse for vedvarende energi i bygninger Mulighed for at inddrage borgerne direkte i den grønne omstilling Interesse i at investere i et vedvarende energianlæg til boligen, % 35% 30% 28% 34% 25% 20% 15% 21% 20% 18% 10% 5% 0% 7% Solceller Solvarme Varmepumper Træpille eller træflisfyr 3% Andet Ingen interesse Ved ikke Anm.: Mulighed for flere svar. Gennemført oktober 2014 Kilde: YouGov og Dansk Byggeri

19 ..men økonomi opleves som en barriere Barrierer for investeringer i vedvarende energianlæg tilknyttet bygningen, 2014 Det er for stor en investering Stor usikkerhed om investeringens økonomiske vilkår Min bygning/grund egner sig ikke fysisk til et VE anlæg Manglende tid til at undersøge mulighederne Manglende og uoverskuelig information Løsningerne har for dårlig æstetik Svært at få uvildig rådgivning Andet Ingen større barrierer Ved ikke 3% 3% 3% 1% 11% 12% 13% 10% 18% 27% Anm.: Gennemført oktober 2014 Kilde: YouGov og Dansk Byggeri 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Anbefaling: Der bør etableres stabile, økonomiske vilkår for VE-anlæg i tilknytning til bygninger

20 Tre fokusområder i de kommende år. Bygninger skal ses som en integreret del af energisystemet smart-energi Der skal skabes et marked for energirenovering af bygninger Udbud Efterspørgsel Energieffektivisering som driver for innovation, skabelse af arbejdspladser og vækst

21

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter B Y G H E R R E F O R E N I N G E N O G G R U N D E J E R N E S I N V E S T E R I

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere