IT- og informationssikkerhe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og informationssikkerhe"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig!

2 Januar 2011 Rev. april

3 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune Sikkerhedsrganisering g ansvar IT-bruger i Slrød Kmmune Brugernavn g passwrd til netværket Brugernavn g passwrd til KMD-systemer Adgang til din pc g data Din PC prgrammer, lagring af dkumenter g virusfilter Prgrammer Lagring af dkumenter Virus Mail g Sikker mail/dkumentbks Adgang til mailen hjemmefra Brug af internettet Brug af PC, internet g mails mv. til privat brug Vi regner med dig! Quick Guide

4 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune begynder med dig, frdi vi alle har et ansvar fr at beskytte Slrød Kmmunes infrmatiner md uautriseret adgang, ændring, ødelæggelse g tyveri fra vres Itsystemer 1. Denne pjece handler m, hvrdan vi sm medarbejdere, ledere g byrådsmedlemmer kan passe på kmmunens mange infrmatiner i vres it-systemer især de mange persnfølsmme g frtrlige plysninger m bl.a. brgerne. Samtidig handler gd itsikkerhed gså m at sikre, at vi sm brugere ikke utilsigtet får givet adgang af virus mv. i vres netværk, sm derved kan sabtere vres systemer g vres stabile itdrift. Lvgrundlaget er Datalven g i frlængelse heraf Datatilsynets regler g tilsyn. Derudver indgår it- g infrmatinssikkerhed sm en del af den årlige eksterne revisin af Slrød Kmmune. Udver den menneskelige del af it- g infrmatinssikkerhedsplitikken er der gså en teknisk del, sm varetages af Team It. Det mfatter investeringer i g anvendelse af sikkerhedssftware, sm firewalls, lgning, anti-virus- g anti-spamsftware, adgangskntrller, blkering md skadelige internetsider mv., sm skal sikre at uvedkmmende ikke får adgang - trds en stigende grad af mulige trusler. Og - såfremt dette alligevel skulle ske - sikre dkumentatin fr "frbrydelsen". Men en høj teknisk sikkerhed vil aldrig være tilstrækkelig, hvis den menneskelige del ikke fungerer g her kmmer du ind i billedet. I pjecen kan du læse g tjekke, hvad du skal gøre fr at sikre Slrød Kmmune md menneskelige fejl g uhensigtsmæssig - fte ufrvarende - adfærd. Herved kan du bidrage til at vi verhlder Datalven, beskytter brgerne g kmmunens mdømme samt sikrer at administratinen i Slrød Kmmune ikke lægges ned ved sikkerhedsbrud. 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar Det er it-chefen, der sammen med Team It, har ansvaret fr den tekniske del af itg infrmatinssikkerhedsplitikken. Den menneskelige del er et samspil g delt 1 Denne it-g infrmatinssikkerhedsplitik mfatter Slrød Kmmunes administrative netværk. Sklernes elev- g lærerpc er, klubbernes g SFO ernes børnepc er g publikumspc er på biblitektet, Jbcenter, BrgerService mv. er således ikke mfattet, da ansvaret enten ligger på sklerne eller der er lukket af fr adgangen til kmmunens infrmatiner. 4

5 ansvar mellem it-chefen (sm den frmelle øverste it-ansvarlige), Team It, direktinen, systemejerne 2 g ikke mindst lederne i de enkelte I/A er. Direktinen skal sikre priritering af it- g infrmatinssikkerhedsplitikken i frhld til rganisatinen samt fastlægge sikkerhedsniveauet. It-chefen/Team It skal udarbejde it- g infrmatinssikkerhedsplitikken samt kmmunikere indhldet af denne ud til rganisatinen. Lederne skal udmønte it- g infrmatinssikkerhedsplitikken i egen I/A er samt sikre at den enkelte medarbejder verhlder plitikken. 2. IT-bruger i Slrød Kmmune Fr at sikre, at det kun er persner med de rigtige rettigheder, der har adgang til Slrød Kmmunes netværk, skal alle identificere sig inden de får adgang til pc g netværk. Dette sker via et entydigt brugernavn g en adgangskde, sm kun brugeren kender til. 2.1 Brugernavn g passwrd til netværket Når du bliver prettet sm it-bruger i Slrød Kmmune, sender Team It dit brugernavn g et engangspasswrd til din leder g evt. superbruger, sm udleverer det til dig (evt. via din superbruger). Brugernavnet skal du bruge hver gang du lgger på Slrød Kmmunes administrative netværk, g første gang du lgger på, skal du bruge det udleverede engangspasswrd. Dette passwrd skal du ændre første gang, du lgger på. Dit passwrd skal bestå af mindst 8 tegn, hvr der både indgår tal g bgstaver. Et gdt passwrd består af en blanding af stre g små bgstaver, tal g specialtegn i en kmbinatin, der er let at huske fr dig, men svær at gennemskue fr andre. Pas på din kde til pc eren, sm du passer på din kde til dit dankrt. Lad fx være med at sætte labels med din kde fast på pc en, skrivebrdet eller at udlevere dit passwrd til kllegaer. Hver tredje måned vil du blive bedt m at skifte dit passwrd fr at mindske risiken fr, at gyldige passwrds pfanges g misbruges af andre. 2 Systemejer har det samlede ansvar fr et system. Herved frstås det øknmiske ansvar, det juridiske ansvar, ansvar fr at systemet ikke indehlder fejl, at systemet drives på en effektiv g sikkerhedsfrsvarlig måde, fr vedligehldelse af systemet g fr at det understøtter rganisatin g arbejdsgange, herunder at det udfases, når nytteværdien ikke står mål med mkstningerne ved at drive systemet. Typisk er Team It systemejer af de tværgående systemer (Windws, MS Office sv.), mens en afdelingsleder (eller en af afdelingslederen udpeget medarbejder) er systemejer af fagsystemer. 5

6 2.2 Brugernavn g passwrd til KMD-systemer Skal du gså have adgang til KMDs systemer (Cics, Opus mv.), vil du gså mdtage brugernavn g engangspasswrd hertil. Dit brugernavn til KMD-systemerne er det samme sm dit brugernavn til Slrød, med bgstaverne ej fran. Dette passwrd skal bestå af nøjagtigt 8 tegn g der skal være mindst 1 bgstav, hvraf det første skal være med strt, g 1 tal. Du vil gså her blive bedt m at ændre dette passwrd hver tredje måned, g allerede tidligere brugte passwrds kan ikke genanvendes. 2.3 Adgang til din pc g data Sm it-bruger har du ansvaret fr, hvad der fregår på din pc, mens du er lgget på. Derfr må du ikke verlade din pc til andre, uden du selv sidder ved siden af. Husk altid at låse din pc med <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, hver gang du frlader den! Pc erne er sat p til at låse efter 15 minutter, hvilket er uprblematisk hvis du er i nærheden. Men 15 minutter er fr lang tid før låsning, når du går til fx møder mv. Når du smider dkumenter ud i genbrugskasserne, så skal du sørge fr, at genbrugskasserne ikke er tilgængelige fr brgere g andre udefra kmmende gæster. Hvis du har en distancearbejdsplads/hjemmearbejdsplads, må familiemedlemmer ikke benytte pc en, når denne er lgget på Slrød Kmmunes netværk (når VPN eller Citrix-frbindelsen er aktiveret). Skriver du dkumenter ud med frtrlige g følsmme plysninger, skal du sikre, at familiemedlemmer g andre ikke får adgang til disse dkumenter. 3. Din PC prgrammer, lagring af dkumenter g virusfilter Uanset m du har en statinær eller bærbar pc, er den sat p med en standardprgrampakke fra Team It. Derudver kan der være installeret specialprgrammer, der benyttes i den afdeling/institutin, du arbejder i. 3.1 Prgrammer Du må ikke selv installere andre prgrammer på din pc hverken købte eller dwnladet uden frudgående aftale med din chef g Team It. Slrød Kmmunes administrative pc er er låst, så i langt de fleste tilfælde vil det slet ikke kunne lade sig gøre. Men selv i tilfælde hvr det kan lade sig gøre, er det altså ikke tilladt, da det kan frringe din pc s sikkerhed g perfrmance. Samtidig har Team It ikke mulighed fr at genskabe selvinstallerede prgrammer på din pc, hvis den bryder ned. 3.2 Lagring af dkumenter Selvm der i Slrød Kmmune er frskellige systemer g drev til at lagre dine dkumenter, herunder mails, så er ikke alle lige sikre. Dkumenter, herunder mails, med frtrlige plysninger g især med persnfølsmme plysninger, må kun pbevares, hvr de er sikret md, at uvedkmmende kan skaffe sig adgang (passwrd), g hvr der er lgning g backup. Persnfølsmme plysninger beskrives i Datalven på følgende måde: 6

7 Persnfølsmme data: Racemæssig eller etnisk baggrund, plitisk, religiøs eller filsfisk verbevisning, fagfreningsmæssige tilhørsfrhld g plysninger m helbredsmæssige g seksuelle frhld. Ifølge Datatilsynet skal persnfølsmme plysninger frtlkes sm private frhld, sm afslører følsmme plysninger m brgeren eller den ansatte. Det berr altid på en knkret vurdering, g der findes ikke lister ver hvad, sm hører ind under persnfølsmt g hvad, sm blt er frtrligt. Et par eksempler kan være, at dkumenter m en brger, sm er blevet arbejdsløs på grund af øknmiske knjunkturer uden andre årsager, kan betragtes sm frtrlige plysninger. Ligeledes er CPR-nummeret i sig selv frtrligt g ikke persnfølsmt. Men hvis der gså er helbredsmæssige eller andre private frhld, er der tale m persnfølsmme plysninger. Dvs. hvis der er tale m nget relativt neutralt m enten en brger eller en ansat, så kan det frtlkes sm frtrligt (med lempeligere sikkerhed), men så snart at der er mere private plysninger, herunder helbredsmæssige plysninger i dkumenterne, så er det persnfølsmme data (med det højere sikkerhedsniveau). Du skal derfr gemme dine persnfølsmme dkumenter (breve, mails, jurnaler, ntater, handlingsplaner mv.) på følgende måde: Dkumenter med persnfølsmme data skal i Acadre eller i fagsystemer, hvr der er lgning g backup. Hvis du skriver en kladde, fx i frbindelse med et udkørende besøg eller sm hjemmearbejde, må du gdt gemme kladden krtvarigt på et af pc erens drev, eller på en ekstern harddisk/usb-nøgle eller i Outlk, hvis de er beskyttet med adgangskde eller er krypteret. Kladden skal verføres til Acadre eller fagsystem, så snart du har mulighed fr det, g herefter slettes fra pc en, USB-nøgle/ekstern harddisk, eller mail. Dkumenter med frtrlige data må sikkerhedsmæssigt gdt lagres uden fr Acadre g fagsystemer, dvs. på drev eller i Outlk, så længe det sikres, at uvildige ikke kan få adgang til dkumenterne. Arbejdsmæssigt har Slrød Kmmune dg truffet beslutning m, at alle sagsdkumenter skal arkiveres i Acadre eller fagsystemer. 3.3 Virus Der er installeret et anti-virusprgram på alle administrative pc er i Slrød Kmmune. Det er dg et knstant kapløb fr at hlde dette prgram pdateret i frhld til de mange nye vira, der hele tiden udtænkes, g det kræver derfr gså, at du bruger din sunde frnuft, når du agerer på internettet, åbner vedhæftede filer i mails mm. Læs mere m dette i de næste afsnit. Hvis du får mistanke m, at din pc har fået virus, så hiv netværksstikket ud, så du ikke spreder virus g kntakt Team It med det samme! 7

8 4. Mail g Sikker mail/dkumentbks Almindelig mailkrrespndance kan fregå til g fra din eller afdelingens Outlkpstkasse, mens mails med persnfølsmme OG/ELLER frtrlige plysninger SKAL sendes via en sikker mailløsning. I skrivende stund er dette sikker mail, men denne løsning frventes erstattet ultim 2012 af Digital pst. Sikker mail: Hvis din afdeling/institutin ikke har en sikker-mail-bks, kan benyttes. Kntakt BrgerService fr at få hjælp til dette. Digital pst er den nye kmmende kmmunikatinskanal til brgerne med Nem ID, sm i vid udstrækning erstatter brgerkrrespndance via brev, mail eller sikker mail. Når du generelt bruger Outlk, skal du huske at: Bruge din sunde frnuft i frhld til s. Får du en mail, der ser mærkelig ud, skal du slette den eller kntakte Team It, inden du åbner den. Lade være med at åbne vedhæftede filer fra afsendere, du ikke kender eller har tillid til. Lad være med at videresende s, sm indehlder virusadvarsler. Ofte er de uden hld i virkeligheden g i værste tilfælde bærer de selv på skadelige filer/kder. Benytte handlingen Uønsket mail til at spærre fr de spammails der evt. kmmer igennem vres spamfilter. Se vejledningen Tips md uønsket mails på it-prtalen på Sl-nettet. Læs gså m Slrød Kmmunes Pstplitik i Kmmunikatinsprtalen på Sl-nettet, sm handler m, hvilke frpligtelser du har til tømme din pst. Og Datalagringsplitik 2010 i it-prtalen på Sl-nettet, sm handler m de max-grænser, der er sat fr, hvr mange mails, du har lv til at pbevare i Outlk. 4.1 Adgang til mailen fra internettet Du har mulighed fr at læse din mail fra en hvilken sm helst pc med internetadgang, hvr sm helst i verden den såkaldte OWA-løsning. Her skal du huske, at du ikke må gemme adgangskden i adgangskdelisten, g du skal lukke brwseren helt ned, hvis du har brugt en ffentlig pc. Se yderligere i vejledningen Adgang til pst g kalender hjemmefra i it-prtalen på Sl-nettet. 5. Brug af internettet Brug af Internettet er et vigtigt g naturligt arbejdsredskab. Team It har psat et filter, der autmatisk lukker fr adgangen til sider, der er under mistanke fr at indehlde fjendtlig kdning. Trds den tekniske sikkerhed er det vigtigt, at du altid 8

9 bruger din sunde frnuft g ikke surfer hvedløst rundt på internettet fra kmmunens pc er. Kntakt Team It hvis du plever underlige/mistænkelige dialgbkse/sider på internettet. Skulle du få brug fr at kmme ind på en hjemmeside der er blkeret, skal du kntakte din chef, sm md behørig begrundelse kan anmde Team It m at åbne fr tilgangen til hjemmesiden. Sciale medier sm Facebk, Linkedin, Twitter, MSN, blgs mv. udgør en sikkerhedsmæssig risik fr kmmunens netværk, hvrfr der henstilles til at udvise mtanke ved brugen af disse medier fra kmmunens administrative netværk. Vi kan derfr anbefale af følge disse gde råd: - Undgå at benytte applikatiner g spil i Facebk - Undgå at klikke på annncer i Facebk - Husk, at du aldrig må videregive infrmatiner du har erhvervet dig gennem dit arbejde i Slrød Kmmune jf. tavshedspligten (se mere i persnalehåndbgen g it- sikkerhedsreglerne) - Åbn ALDRIG mails, invitatiner, applikatiner mv. fra persner du ikke kender 5.2 Brug af mbile enheder så sm mbiltelefner, ipads, tablets g bærbare cmputere Flere g flere synkrniserer deres pst, kalender, kntaktpersner mv. med en mbil enhed. Uanset m der er tale m en privat enhed, eller en enhed udleveret af Slrød Kmmune, skal der ALTID være låsekde på din mbile enhed, når du synkrniserer mail, kalender, dkumenter mv. med din administrative arbejdsplads eller på anden måde har mulighed fr frbindelse mellem enheden g Slrød Kmmunes administrative netværk. Se gså pkt Brug af PC, internet g mails mv. til privat brug Udgangspunktet er, at kmmunens pc er g netværk internet g mails kan bruges privat i mderat mfang, fx læsning af avisen i frkstpausen. Omfanget afklares mellem leder g medarbejdere i den enkelte I/A er. Du må ikke pådrage kmmunen udgift, ansvar eller gener i frbindelse med brug af internettet, mailen eller pc eren. I frhld til sciale netværk skal du tillige være pmærksm på din tavshedspligt, når du sm privatpersn på egen pc g netværk evt. færdes i disse medier. Sm ffentlig ansat er du underlagt de almindelige regler mkring tavshedspligt. Din tavshedspligt gælder både i arbejdstiden, g når du har fri g frtsætter gså selvm du fratræder din stilling i Slrød Kmmune. Tavshedspligten gælder fr både det talte g skrevne rd. Du må derfr aldrig ffentliggøre plysninger i frbindelse med dit arbejde i Slrød Kmmune, fx videregive plysninger m andres persnlige frhld. Der er følgende sikkerhedsmæssige g øknmiske issues frbundet med den private brug: 9

10 Du kan ikke installere egne private prgrammer på din arbejdspc er, da disse kan udgøre en sikkerhedsmæssig risik. Private mails (især med vedhæftede fts) fylder p i Outlk g medfører ekstra backup-udgifter fr kmmunen. Derudver betyder det fr dig, at den fastsatte datalagringsgrænse hurtigere nås g arbejdsmæssige mails derfr først kan afsendes efter prydning. Opbevaring af private filer især fts - vil medføre, at de tilgængelige drev (det persnlige arbejdsdrev W) meget hurtigt fyldes p i frhld til de fastsatte datalagringsgrænser g derved påfører kmmunen ekstra backup-udgifter. Du skal være pmærksm på, at pfyldning af filer på c-drevet, fx på dit skrivebrd hvr der ikke tages backup sløver din pc er. 6. Vi regner med dig! Det er ledernes ansvar, at it- g infrmatinssikkerhedsreglerne drøftes g er kendt af alle, men i sidste ende er det DIT ANSVAR at verhlde disse regler i din daglige gøren g laden! 10

11 7. Quick Guide til gd it- g infrmatinssikkerhed Dit passwrd skal bestå af mindst 8 tegn, g indehlde både tal g små g stre bgstaver. Gør det let at huske fr dig selv g svært fr andre. Pas på din kde, sm du passer på din kde til dit dankrt. Lås din pc når du frlader den. Ctrl + Alt + Delete, så uvedkmmende ikke kan kmme til pc en, frem til den selv lukker ned. Sørg fr at de dkumenter der bliver smidt i genbrugskassen ikke er tilgængelige fr brgere g andre udefra kmmende gæster. Dkumenter med persnfølsmme data skal i Acadre eller i fagsystemer, hvr der er lgning g backup. Persnfølsmme data er private inf, sm siger nget følsmt m en brger eller ansat. Persnnummer er ikke persnfølsm data. Mails med persnfølsmme g/eller frtrlige plysninger skal sendes via sikker mail. Brug din sunde frnuft i frhld til s. Får du en mail, der ser mærkelig ud, skal du slette den eller kntakte Team It, inden du åbner den. Åben ikke vedhæftede filer fra afsendere du ikke kender eller har tillid til. Videresend ikke s, sm indehlder virusadvarsler. Ved mistanke m virus, så hiv netværksstikket ud g kntakt Team It. Kntakt Team It hvis du plever underlige/mistænkelige dialgbkse/sider på internettet. Du må ikke pådrage kmmunen udgifter, ansvar eller gener i frbindelse med brug af internettet, mailen eller pc en. Du kan ikke installere egne private prgrammer på din arbejdspc er. Private mails (især med vedhæftede fts)fylder p i Outlk g medføre ekstra backup-udgifter fr kmmunen. Opbevaring af private filer især fts vil påføre kmmunen ekstra backup-udgifter. Når du bruger OWA-løsning må du ikke gemme adgangskden i adgangskdelisten, g du skal lukke brwseren helt ned, hvis du bruger en ffentlig pc. Husk gså at sætte låsekde på dine mbile enheder. Familiemedlemmer må ikke benytte hjemmearbejdsplads hvis cmputeren er lgget på Slrød Kmmunes netværk. Printer du dkumenter hjemme, skal du sikre at ingen får adgang til disse. 11

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system EU-udbud af Beskæftigelsessystem g ESDH-system Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen Københavns Kmmune Bilag 0 Ordbg Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordliste... 3 Versin 1.0 Side 2 af 9 1.

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Programmet er modulopbygget og består af følgende primære moduler:

Programmet er modulopbygget og består af følgende primære moduler: Beskrivelse af EPOS Office 1. Generel beskrivelse EPOS Office er et standard PC prgram der er specielt udviklet til administratin af et eller flere kasseterminaler el. kasseterminalnetværk. Prgrammet installeres

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Vejledning om fortegnelse

Vejledning om fortegnelse Vejledning m frtegnelse Januar 2018 0/20 31. januar 2018 Vejledning m frtegnelse Indhld 1. Frrd 2 2. Frtegnelser ver behandlingsaktiviteter 3 2.1. Intrduktin 3 2.2. Frmål 3 2.3. Hvem skal føre frtegnelser?

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Frsvarets Biblitekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Rev. af Peter Kastrup Madsen g Simn Papusek (Nvember 2017) Vi håber, at du vil få glæde af denne

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet.

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet. DREJEBOG BORGERMØDE 09.30-10.00 Ankmst 10.00-10.10 Intr 10.10-12.00 Første runde Diskussin 12.00-12.45 Sandwich g underhldning 12.45-13.30 Anden runde Knkretisering 13.30-14.00 Opsamling g næste skridt

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere