Aftale om drift af Spillestedet Stengade. Aftaleparter: Københavns Kommune og Spillestedet Stengade. Aftaleperiode: 1. januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om drift af Spillestedet Stengade. Aftaleparter: Københavns Kommune og Spillestedet Stengade. Aftaleperiode: 1. januar 2013 31."

Transkript

1 Aftale om drift af Spillestedet Stengade Aftaleparter: Københavns Kommune og Spillestedet Stengade Aftaleperiode: 1. januar december 2016 Kapitel 1. Visioner for Spillestedet Stengade Spillestedet Stengade skal varetage interesserne indenfor den musikalske subkultur, skabe et rum til eksperimenter og nichegenrer og give plads til den udfoldelse, som vækstlaget kræver og er afhængig af. Der er et stort behov for et rum med frihed til eksperimenter, der kan rumme de nytænkende arrangører indenfor kultur- og underholdningsvirksomhed i København; Spillestedet Stengade skal fortsat være dette rum. Kapitel 2. Overordnede mål for Spillestedet Stengade Spillestedet Stengade vil vedblive at være den åbne dør, der byder både den alternative ungdomskultur, den kreative klasse og det nysgerrige publikum velkommen både musikalsk og visuelt, og vi vil være en kulturel institution i musikmiljøet og en banebrydende sparringspartner for aktører på alle niveauer i musik- og kulturmiljøet. Spillestedet Stengade skal fortsat drive innovativ og professionel koncert- og eventvirksomhed og derigennem være med til at præsentere, promovere og udvikle det musikalske vækstlag, nichegenrer og musikalske subkulturer. Frivilligt engagement i alle dele af Spillestedet Stengades drift skal vedvarende være med til at udvikle kompetencer og engagement i unge frivillige. Stengade skal i samspil med andre frivillige initiativer give plads til frivillige, og være en læreplads hvor kompetencer kan tilegnes og ideer kan prøves af i et trygt forum med rig mulighed for professionel sparring. Dette skal sikre København en kontinuerlig tilstrømning af nye, innovative aktører i det Københavnske kulturliv. Mulige samarbejdspartnere kunne være Projektakademiet eller Ungdomskulturhuset Kraftwerket. Foreningen skal sikre en vedligeholdelse af Spillestedet Stengades produktions- og driftsmæssige forhold i bygningen Stengade 18. I er der planlagt en gennemgående renovering af bygningens 1. Sal og terrasse, og på længere sigt, såfremt der er økonomisk råderum til en yderlig renovering, er stedets toiletter og kælderfaciliteter samt udeareal og matrikel i særlig grad ønskelige at renovere. Lyd-, lysanlæg og andre installationer, som spillestedets drift er afhængig af, er løbende under optimering og vedligeholdelse. Der vil desuden blive arbejdet på at nedsætte Stengades klimamæssige belastning, således at Stengades strøm- og varmeforbrug mindskes betydeligt. Vi håber desuden at kunne udvikle en grønnere profil ved eventuel etablering af solceller på taget, så vi kan komme nærmere på at være et CO2 neutralt spillested. 1

2 Kapitel 3. Spillestedets omverdensanalyse Spillestedet Stengade er stærkt forankret i sit lokalmiljø på Nørrebro i København, men skal fortsat være en stærk undergrundsscene i forhold til hele Øresundsregionen. Hvad sker der omkring spillestedet Spillestedet Stengade integrerer forskellige kulturer i forhold til den brogede smeltedigel Nørrebro repræsenterer. Spillestedet Stengade byder alle velkommen og tilbyder et kulturelt og socialt rum med vægt på mangfoldighed og tolerance. Samarbejde med andre kulturudbydere i både lokalmiljøet samt København og hele Øresundsregionen prioriteres fortsat højt for netop at skabe en produktiv og mere kulturelt mangfoldig bydel, der drager nytte af samarbejde og skaber en naturlig synergi til Nørrebro. Spillestedet Stengade skal blive ved med at være et forum for vækstlagsscenen; et rum, hvor denne scene kan udvikle sig lokalt og sprede sig globalt. Denne opgave tager Spillestedet Stengade alvorligt og repræsenterer de lokalt spirende talenter og henvender sig til de mange udøvende musikere i København, som med Stengade har en scene, hvor det er muligt at få lov til at spille live. Spillestedet Stengade er netop unik ved at henvende sig til segmenter omkring de subkulturelle genrer og varetage specielt det lokale kulturmiljø. Kulturpolitiske mål Spillestedet Stengade giver hovedsagligt rum til live koncerter indenfor vækstlag- og undergrundsscenen for rock i alle afskygninger og elektronisk musik, metal, punk, urbane genrer samt world og folk musik. Spillestedet Stengade skal fortsat give plads til de smalle genrer, som ikke nødvendigvis har en stor omsætningsværdi. Spillestedet Stengade giver nichemiljøer og subkulturelle publikumssegmenter et sted at være og udfolde sig kulturelt og musikalsk. De unge bands uden megen live erfaring har et forum og et rum, hvor de kan prøve kræfter med en professionel scenedrift og have en mulighed for eksponering til et større publikum i veletablerede rammer. Dette vækstlag skal plejes, så det danske musikmiljø hele tiden bliver stimuleret i forhold til udviklingen af nye talenter. Spillestedet Stengade præsenterer spirende talenter, for derved at kunne give dem et erfaringsgrundlag og mulighed for udvikling inden de betræder større scener i ind- og udland. I forhold til Øresundsregionen skal Spillestedet Stengade blive ved med at tilbyde højt profilerede arrangementer, og derigennem sætte Nørrebro på landkortet inden for eksempelvis etniske, elektroniske og urbane genrer. Udviklingstrends inden for den rytmiske musik Spillestedet Stengade rummer de bands, der ivrigt står på spring for at prøve kræfter med en professionel scene. Det bliver prioriteret højt, da det er Spillestedet Stengades fornemmeste opgave at styrke vækstlaget, både som et spillested i Øresundsregionen, og lokalt på Nørrebro. Der bliver fokuseret på live koncerter med de små lokale spirende talenter, men også på events og koncerter med nationale som internationale profiler inden for de enkelte nicher. 2

3 Spillestedet Stengade varetager koncerter i alle genrer uden at drukne i natklubdrift. Spillestedet Stengade er først og fremmest et spillested med musik af høj kvalitet og har et varieret musikalsk genreudbud som sit primære fokus. Spillestedet Stengade giver plads til nye eksperimenter og innovative kulturarrangører, som kan udøve og afprøve deres kundskaber og ideer i rummet omkring og på Stengade. Eksempelvis til forskelligartede kulturarrangementer, hvor musikken integreres i en større helhed såsom festivaler på Nørrebro. Spillestedet Stengade har med sine tre etager muligheden for at tilbyde rum, plads og tiltro til foreninger, festivaler og kulturentreprenører, så længe rammerne omkring brugen af huset opretholdes. Hvad kan Spillestedet Stengade gøre for at påvirke sin omverden (publikum, musikbranche, kunstnere, tilskudsgivere, sponsorer, presse) Ved at tiltrække unge, innovative kulturentreprenører og kulturinteresserede har Spillestedet Stengade hele tiden en naturlig kontakt og en finger på pulsen med og i forhold til de nyeste trends og udvikling indenfor musik- og kulturlivet. Derfor skal tiltrækningen og aktiveringen af de frivillige aktører hele tiden være en høj prioritet og skal varetages ved brug af sociale medier, mund-til-mund metoden og en god og vedvarende frivilligpleje, hvor man blandt andet gennem brugerinddragelse og styrkelse af sociale relationer gennem workshops, fester og ekskursioner er med til at fastholde og udvikle de frivillige ildsjæle. Konkrete tiltag bliver præsenteret løbende i forhold til diversiteten af forslag fra brugerne, som hele tiden skal høres og håndteres professionelt. De frivillige forslag skal føres ud i livet med ståsted i professionel administration, som løbende vurderer gangbarheden i projekterne. Dette kunne på sigt udfolde sig i brugen af Stengade som mere end et spillested, men også som en mulig projektcafe, hvor målsætningen ville være at udvikle og uddanne frivillige projektgrupper. Disse grupper kunne på sigt fungere som ambassadører og frivillige eksperter; som en slags konsulenter i uddannelsen og udbredelsen af fordelene ved frivillige og frivillighed. På længere sigt kan andre segmenter søges inddraget end de udelukkende musikbaserede, og derved kan Spillestedet Stengade nå ud til nye målgrupper. 3

4 Kap. 4 Kvantitative og kvalitative mål Spillestedet Stengade ønsker at opretholde og fortsat udvikle vores brede aspekter indenfor det innovative musikalske kulturliv, hvor vi varetager interesser inden for subkulturer og nichegenrer. Stengade vil frem mod 2016 øge vores fokus på den danske upcoming scene og i endnu højere grad fungere som vækstlagsscene i København og Øresundsregionen. Dette vil udføres ved i stigende grad at fokusere og være opsøgende i forhold til lokale talenter og give dem mulighed for at spille koncerter sammen med nationale og internationale profiler. Spillestedet Stengade kan derved blive et endnu vigtigere led i den lokale og nationale fødekæde ved at gøde mulden omkring den danske talentmasse i rytmisk musik og sørge for at give talenter chancen på en professionel scene foran et større publikum. Dette sikres igennem support jobs for større bands med større publikumskapacitet. Spillestedet Stengade skal i fremtiden være på forkant med nye genrer og talenter og være den progressive aktør baseret på et massivt frivilligt netværk funderet i blandede subkulturelle segmenter. Blandt byens andre spillesteder og musikmiljøer skal Spillestedet Stengade danne rammen om de alternative og nye toner fra vækstlaget og bygge bro til den mere etablerede scene. De musikalske genrer som repræsenteres er baseret på både de nye innovative sammenblandninger af urbane og elektroniske genrer, som rører sig i undergrunden, samt store genrér som rock, pop, heavy metal, punk, hiphop, world og reggae. Spillestedet Stengades musikalske profil skal hele tiden afspejle de nyeste trends i tiden samt de mere eksperimentelle genrer og ikke mindst de alternative musikgenrer og kulturer. År Handlingsplan 2013 Præsentere minimum 120 egne arrangementer. Præsentere minimum 100 eksterne arrangementer via faste klubber og eksterne arrangører eller i samarbejde med disse Præsentere minimum 140 egne koncerter. Præsentere 80 eksterne arrangementer via faste klubber og eksterne arrangører eller i samarbejde med disse Præsentere minimum 150 egne arrangementer. Præsentere minimum 80 eksterne arrangementer via faste klubber og eksterne arrangører eller i samarbejde med disse Præsentere minimum 150 egne arrangementer Præsenterer minimum 80 eksterne arrangementer via faste klubber og eksterne arrangører eller i samarbejde med disse. 4

5 Samarbejde og kulturel vækst Stengade vil fortsætte samarbejdet med de aktive kræfter i det københavnske kultur- og musikmiljø for at styrke sin profil som eksperimenterende vækstlagsspillested. Det er et mål for Spillestedet Stengade fortsat at være en aktiv medspiller og samarbejdspartner i forhold til alternative kulturelle arrangementer, i særdeleshed på indre Nørrebro, og ligeledes samarbejde og styrke de sociale initiativer, der allerede eksisterer. Vi ønsker også fremover at deltage i arrangementer som Firkantens Festival, Nørrebroløbet og i løbet at de næste par år i genetableringen af Folkets Hus og miljøet omkring det. Den frivillige bookinggruppe, skal forsat bestå af et bredt musikalsk spekter af kyndige mennesker med viden og indsigt indenfor de forskellige genrer og sub-genrér som Stengade præsenterer. Med eksperter menes der musikere, bookere, arrangører og fans af de forskellige genrer. Det tilskyndes at gruppen skal agere opsøgende og være inkluderende overfor nye genrer og nye frivillige ildsjæle. Der samarbejdes fortsat med en række spillesteder, klubber, festivaler og andre arrangører, der repræsenterer de forskellige dele af musikscenen i København og omegn. Det tilstræbes, at Stengade forsat skal agere opsøgende overfor nye samarbejdspartnere af en enhver karakter, der kan gavne Stengade og lokalmiljøet. De gode forhold til booking- og pladeselskaber er vigtige for at skabe det nødvendige netværk mellem musikbranchens aktører og de udøvende kunstnere. Dette fokus vil medvirke til at styrke det vækstlag, som Spillestedet Stengade præsenterer. Spillestedet Stengade vil samarbejde med aktører, der beskæftiger sig med sociale initiativer på Nørrebro, for derigennem at sikre et godt forhold til lokalmiljøet og promovere Stengade som en social bevidst aktør i området, samt en kulturinstitution som gavner hele bydelen. Stengade vil sikre en god dialog med de almindelige beboere i og omkring Stengade. Dette sikres blandt andet gennem åbent hus arrangementer. År 2013 Handlingsplan Stengade fortsætter et samarbejde med Roskilde Festival og engagerer 150 frivillige for at øge opmærksomheden for spillestedet ved at skabe en af festivalens største barer. Dette vil fremadrettet vise spillestedet frem som et flagskib indenfor frivillig organisering i den danske spillestedsbranche. Ved denne indsats vil vi oplyse om mulighederne for at deltage aktivt i foreningslivet hos Spillestedet Stengade. Stengade skal fortsætte den gode dialog med de grupper i lokalmiljøet, der beskæftiger sig med socialt arbejde, tryghedsarbejderne på Støberiet, Blågården og gadeplansmedarbejderne. En aktiv medspiller på minimum 3 arrangementer udenfor Stengade, der er med til at løfte lokalmiljøet. 5

6 Yderligere udvikling af bookinggruppen og en løbende evaluering af den musikalske profil og kvalitet i samarbejde med interne og eksterne branchefolk (eksempelvis andre københavnske spillesteder, musikmagasiner og dedikerede publikumsgrupper). Stengades engagement på Roskilde Festival vil engagere flere frivillige, det medfører en øget administrativ byrde som skal varetages professionelt. Dermed sikres gode betingelser for en stigende tilstrømning af frivillige, de frivilliges ansvarsområder og en øget professionalisering af Stengades virke som helhed Stengade vil arbejde på udviklingen af et team af eksperter i frivillighed, som kan agere som eksterne konsulenter for andre kulturinstitutioner til at styrke deres frivillighedsindsats. Et team af aktive frivillige unge der underviser andre unge i frivillighed og organisation. Dette vil skabe grobund for nye aktører og fremme et progressivt kulturmiljø i hele Københavns Kommune Stengade skal på sigt være et samlingssted for kulturelle og musikalske kunstnere. Spillestedet Stengade skal ikke kun benyttes i forbindelse med koncerter, men også til debat og udviklingsforløb, der er med til at styrke vækstlaget udenfor den egentlige optræden, en tænketank og projektværksted, hvor paneldebatter kan finde sted, og aktører som Dansk Live, ORA og Musikparlamentet i samarbejde med Stengade kan invitere til debat, innovation og konferencer. Stengade skal huse 2-4 netværksarrangementer, der skal have til sigte at styrke nye bands kontakt til spillesteder, booking, indspilning med mere. Stengade præsenterer en bred musikalsk profil baseret på et gennemgribende samarbejde med den musikalske undergrund og kulturelle aktører i København Stengade tager initiativ til eller deltager aktivt i etableringen af et kulturelt samarbejdsorgan på Nørrebro. En gruppe der sikrer vidensdeling og samarbejde omkring kulturlivet på Nørrebro og inkluderer kulturproducenter som Støberiet, Rust, Dynamisk Byliv, Global Copengagen, Folkets Hus med flere. 6

7 Formidling Kommunikationen, herunder markedsføring og PR, på Spillestedet Stengade skal fortsat have sit primære afsæt i sit unikke netværk via de mange frivillige med berøringsflader i forskellige musikalske og kulturelle segmenter. Dette er med til at sikre, at Spillestedet Stengade kan tiltrække publikum til sit alsidige program. Gennem de sociale medier bliver både frivillige og publikum aktive ambassadører for Spillestedet Stengade. For eksempel har Spillestedet Stengade fra 2012 opnået cirka 'likes' på Facebook en eksplosiv vækst, som fortsat skal fremmes. I formidlingen af aktiviteterne på Spillestedet Stengade vil webkommunikation og sociale medier kontinuerligt udgøre et vigtigt fokusområde, da det er afgørende at udvikle et solidt netværk på disse kommunikationskanaler. En væsentlig del af Spillestedet Stengades markedsføringsindsats vil være at etablere tættere relationer inden for et bredt udvalg af nicheorienterede online medier som eksempelvis musikblogs og kulturentreprenører. På den måde kan vi nå ud til smalle publikumsgrupper, der kan være sværere at nå gennem etablerede medier. Dette opnås ved at Stengades pressegruppe består af musikinteresserede frivillige, der hver især er stærk interesserede inden for deres specifikke genrer og derved har et stort kendskab til både genren, miljøet omkring den og de folk, der ellers brænder for den. Stengades kommunikationsindsats er alsidig og kravene til formidlingen af de varierende arrangementer er som følge heraf også forskellige. Det har hidtil vist sig vanskeligt at udarbejde en langsigtet, overordnet og retningsgivende kommunikationsplan, som vi kender den fra andre organisationer. Det kan skyldes, at de frivillige løbende udvælger arrangementer og tiltag, der bliver highlightet i formidlingen og tilrettelagt i samarbejde med huset øvrige aktive. Nedenstående handlingsplan udpensler altså ikke detailplanerne for spillestedets PR-aktiviteter, men udstikker en række målsætninger for kommunikationen som helhed. År Handlingsplan 2013 Den interne koordinering og eksekvering af spillestedets kommunikationsstrategi mellem ledelsen og de forskellige frivillige grupper styrkes, så grupperne og den daglige ledelse i fællesskab løfter den eksterne kommunikation og sikrer kvaliteten heraf. Det skal ske ved at fokusere yderligere på intern videndeling og information på tværs af huset, blandt andet ved kontinuerligt at arbejde med alternative mødeformer, nyhedsbreve og netbaserede projektstyringsredskaber og sociale tjenester. Hjemmesiden får et serviceeftersyn og optimering af websitets struktur planlægges. Formidlingen af arrangementer på hjemmesiden styrkes gennem originale og målrettede tekster. Spillestedet Stengades visuelle identitet udvikles på alle platforme i cyberspace såvel som i spillestedets fysiske omgivelser. Spillestedet Stengade skal fortsat satse på stærk formidling af såvel husets lav- som højprofilarrangementer både inde og ude af huset. 7

8 Koordineringen af denne kommunikation skal som nævnt ovenfor sættes i højsædet. Med udgangspunkt i de frivillige kræfter på Spillestedet Stengade udforskes og nytænkes profileringen af Stengades arrangementer. Eksempelvis eksperimenteres proaktivt med nye sociale online tjenester, ligesom produktion af korte videoindslag til web vil være et led i kommunikationen af arrangementerne på Spillestedet Stengade Spillestedet Stengades projektorienterede kommunikation styrkes: Partnerskaber og kontinuerlige samarbejder med blogs og nichemedier om udvalgte arrangementer eller genrer udvikles. Nationalt og internationalt kredsløb Spillestedet Stengade skal blive ved med at kunne præsentere internationale og nationale niche bands, som ellers ikke har en naturlig scene i København. Igennem vores frivillige booking gruppe og netværk skal vi blive ved med at bruge og udvide vores lokale, nationale samt internationale kontaktflade. En vedvarende opgave er at kæde lokale talenter sammen med større navne, og derved agere led i den naturlige musikalske fødekæde samtidigt med at publikum har et lokalt forankret tilhørsforhold til mange af de events som eksekveres på spillestedet. År Handlingsplan 2013 En god fordeling af internationale, nationale og lokale artister og bevare vores status som et af de toneangivende niche spillesteder i Danmark Opretholde og pleje vores allerede etablerede musikprofil og samarbejdspartnere. Stengade vil tilstræbe en øget synlighed til eksempelvis festivaler i ind og udland med en bred projektpalet, hvor Stengades frivillige efter lyst arrangerer projektgrupper til eksempelvis Norberg Festival, Roskilde Festival eller andre interessante festivaler for at generere ny viden, vidensdeling og få endnu flere (inter)nationale perspektiver på frivillighed i vante som uvante rammer. 8

9 Professionel og udviklingsorienteret drift Spillestedet Stengade skal bibeholde en drift, der er økonomisk stringent, således at budgetterne overholdes og overskuddet sikres gennem professionelt bogholderi, regnskabs- og økonomistyring. Derudover skal den frivillige medarbejdergruppe konstant efterstræbe øget professionalisme, kvalitet og kreativ idéudvikling for at bevare et dynamisk miljø og et spillested i fremdrift på basis af en professionel administration som kan håndtere og overkomme både drifts- og frivilligt orienterede opgaver med overskud for at fremme et lystbetonet miljø. Dette skal ske ved nøje og kontinuerligt at afstemme antallet af ansatte i forhold til væksten og opgaverne omkring en professionel facilitering af den frivillige gruppe både i forhold til projekter og den daglige drift af spillestedet. Spillestedet Stengade skal i forhold til booking og samarbejdspartnere fortsat være en professionel aktør med stram aftalestyring og god kommunikation. Stengades frivillige professionalisme sikres gennem konstant kompetenceforøgelse, både ved at tiltrække dygtige folk, der brænder for kulturen, men også ved at uddanne nye unge, der ønsker at være en del af kulturlivet i København. Dette sikres igennem en handlende og kompetent bestyrelse, frivillig gruppe og daglig ledelse, og gennem samarbejde med uddannelsesinitiativer og kulturproducerende initiativer som Imagine Nørrebro, Performance Design (RUC), Music Management (Konservatoriet), Management of Creative Business Processes (CBS), Eventkoordinator-uddannelsen (CPH WEST) etc. Bestyrelsen skal desuden sikre at administration og organisation passer til Stengades aktivitetsniveau, så der sikres rum og tid til udviklingen af de frivilliges kompetencer ved siden af den daglige drift. Den daglige drift, herunder økonomi og administration, varetages af den daglige ledelse i samspil med de forskellige frivillige grupper. Daglig ledelse og bestyrelse skal løbende holde øje med udsving i forhold til den økonomiske situation ved månedlige beretninger fra den siddende kassér til bestyrelsesmøder og videreformidle denne viden til den frivillige gruppe gennem månedlige stormøder, så Spillestedet Stengade samlet er klædt på til at træffe de økonomisk rigtige beslutninger til eksempelvis generalforsamlinger eller stormøder. Selve bogholderiet føres af en ansat bogholder og kontrolleres af den daglige ledelse, kassér og en tilknyttet revisor. Den daglige ledelse og bestyrelse skal løbende revurdere og opsøge sponsorater, samarbejdsaftaler og leverandøraftaler. Spillestedet Stengades økonomi sikres gennem honorarstøtte, driftstilskud, entré- og barindtægter, lokaleudlejning og bidrag fra fonde og puljer, samt en minimering af produktions- og lønudgifter. Frivilliggruppen på Stengade skal blive ved med at spire og være i konstant udvikling, hvilket sikres i et dynamisk miljø, som lægger vægt på brugerstyring, kreativitet og evnen til at tænke ud af boksen. 9

10 År Handlingsplan 2013 Behovsmæsssig justering af organsationsstruktur, eventuel ansættelse af Event-Koordinator/Sous-Chef. Kvalificeret fundraising med henblik på udvikling af stedets fysiske rammer og kunstneriske indhold. Vedligeholdelse og optimering af Stengades fysiske rammer. Etablering af evt. projektværksted, jf. tidligere fremsendt ansøgning, og bar faciliteter på 1. sal. Revurdere leverandøraftaler fra bredt udbud og indhente nye tilbud. Tiltrække og pleje en kompetencerig frivilliggruppe Ansættelse af eventkoordinator elev eller anden relevant elevplads. Vedligeholdelse af kulturelle initiativer uden for Stengades fysiske rammer. Vedligeholde og eventuelt forøge vores egenkapital som sikkerhedsgaranti og til større investerings projekter Revidering af Stengades struktur i forhold til frivillighed, professionalisme og den økonomiske situation samt administrative krav og behov. Revidering og eventuel justering af ledelses- og organisationsstrukturen i relation til Stengades økonomiske situation og behov Analysere Spillestedet Stengades økonomiske og kunstneriske situation og afstemme driftsaftalen i forhold til fremtidige visioner, målsætninger og profil. Ansættelse af eventkoordinator elev eller anden relevant elevplads. 10

11 Kapitel 5. Kvantitative mål I de første par år efter Stengades åbning er antallet af arrangementer steget markant, således ser det nu ud til, at vi overstiger vores 2012 mål med op til 70 arrangementer. Det har betydet, at Stengade, som det ser ud nu, ikke finder det hensigtsmæssigt at øge vores arrangementsantal, samtidig med at vi bibeholder den organisation og det frivillige engagement. Vores mål vil i de næste 4 år derfor i højere grad være at øge kvaliteten af vores arrangementer. Vi vil fokusere på publikumsudvikling og tiden før og efter koncerterne, for at skabe oplevelser der i endnu højere grad adskiller den levende musik fra den optagede. Stengade vil derfor i de næste år søge at finde den rigtige balance mellem organisation, kvalitet og arrangementsantal, hvad end det betyder lidt flere eller lidt færre arrangementer, end vi præsenterer i dag. Derudover vil vi fokusere på at skabe flere alternative arrangementer, som projektcafé, teater, brætspil, dans eller anden anvendelse af huset, der både kan udvikle frivilligheden på Stengade, men også skabe et tættere forhold til lokalområdet, publikum og andre kulturaktører i København. Stengades kvantitative mål for de næste år ser derfor sådan ud: Egenproduktioner Eksterne arrangører Alternative arr Arr. i alt pr. år

12 Kapitel 6. Finansielle forhold og tilskud Spillestedet Stengades virksomhed finansieres af offentligt driftstilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Dertil kommer eventuelt supplerende offentlige eller private tilskud til særskilt definerede projekter. Tilskuddet fra Københavns Kommune udgør i 2013: kr. (2012 priser). I følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om tilskud til Spillestedet Stengade i 31. Maj 2012 bevilges en andel af tilskuddet i som honorarstøtte efter aftale med Spillestedet Stengade. Det kommunale tilskud kan ikke overstige udgifterne til spillestedets koncertdrift, herunder løn til fuldtidsansat leder, kunstnerhonorar, kontraktlige følgeudgifter til kunstnerne, provision, KODA/Gramex, markedsføring, udgifter til teknisk personale, lyd, lys, instrumenter mv., øvrige direkte produktionsomkostninger, almindelig indvendig vedligeholdelse af spillestedet samt reparation og opdatering af eget lyd- og lysudstyr. Anlægsudgifter kan ikke medregnes. Tilskuddet udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud. Med mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at budgetter, regnskaber og årsrapport er indsendt rettidigt, samt at aftalens vilkår i øvrigt er overholdt. Tilskuddene vil årligt blive pris- og lønfremskrevet efter de almindeligt gældende regler for Københavns kommune med mindre andet besluttes. Tilskudstilsagnet gives under forudsætning af, at der i kontraktperioden ikke gennemføres offentlige besparelser, som rammer kulturområdet. Tilskuddet gives under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager de årlige budgetter. 12

13 Kapitel 7 Afrapportering Spillestedet Stengade skal aflægge regnskab, budget, og i øvrigt følge kravene og forskrifterne som de fremgår af Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Desuden aftales nedenstående vedrørende budget, årsrapport, midtvejsevaluering og løbende afrapportering: Budget Spillestedet Stengade skal senest 1. oktober indsende et budget for det kommende regnskabsår til Københavns Kommune med henblik på godkendelse. Budgettet skal omfatte hele spillestedets virksomhed og skal opstilles i overensstemmelse med den model som er sendt fra Københavns Kommune og som er udarbejdet af Kulturstyrelsen til brug for de regionale spillesteder. Eventuelle afvigelser fra modellen skal skriftligt aftales med Københavns Kommune. Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil, indeholdende følgende elementer: Indledning (1), som opsummerer spillestedets forventede økonomi og målopfyldelse i relation til denne rammeaftale, (2) opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt (3) udtrykker spillestedets forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. (4) Såfremt spillestedet forventer væsentlige afvigelser fra rammeaftalen, skal disse afvigelser beskrives tydeligt under en særskilt overskrift. Indledningen påtegnes med erklæring om dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet (5). Driftsbudget, som oplyser de forventede indtægter og udgifter fordelt på hovedposter i overensstemmelse med den af Københavns Kommune tilsendte budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal. Budgetnoter skal anvendes efter behov. Årsrapport Spillestedet Stengade skal senest 30. april indsende en årsrapport til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Årsrapporten skal omfatte hele spillestedets virksomhed. Årsrapportens resultatopgørelse, målopfyldelsesskemaet og koncertlisten skal opstilles i overensstemmelse med de af Københavns Kommune tilsendte modeller. Eventuelle afvigelser fra modellerne skal skriftligt aftales med Københavns Kommune. Årsrapporten skal indsendes som én samlet pdf-fil, indeholdende følgende elementer: Oplysninger om spillestedets organisationsnavn; cvr.-nr. og p-nr.; postadresse; bestyrelsens sammensætning og konstituering, herunder oplysning om udpegningsmyndighed og udpegningsperiode; navn, adresse og telefonnummer på daglig ledelse. Ledelsesberetning, hvori der redegøres for målopfyldelsen og de faglige og økonomiske resultater i regnskabsåret, forventningerne til det kommende år samt 13

14 øvrige forhold af væsentlig betydning for spillestedet, tilskudsyderne og spillestedets vigtigste interessenter. Revisionspåtegning. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse med nøgletal. Balance. Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster. Målopfyldelsesskema. Koncertliste med oplysninger om kunstnernavne, publikumstal og entréindtægter. Midtvejsevaluering Midtvejsevalueringen finder sted foråret 2015 og gennemføres som et møde mellem Spillestedet Stengade og Københavns Kommune. Til brug for mødet indsender spillestedet en statusrapport, som redegør for målopfyldelsen og de faglige og økonomiske resultater de første to år af aftalen, den forventede målopfyldelse de resterende to år af aftaleperioden samt eventuelle ønsker om justeringer af rammeaftalens mål. På baggrund af mødet udarbejder Københavns Kommune en kortfattet skriftlig evalueringsrapport. Rapporten vil indeholde en beskrivelse og vurdering af den samlede situation for spillestederne i København samt en vurdering af Spillestedet Stengade. Løbende dialog Spillestedet har til enhver tid pligt til at underrette Københavns Kommune om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at spillestedet ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale samt i indsendte, godkendte budgetter. Spillestedet skal løbende orientere Københavns Kommune om ændringer i sammensætningen af bestyrelsen eller ledelsen. Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Københavns Kommune, før de kan træde i kraft. Københavns Kommune kan når som helst kræve at blive orienteret om spillestedets forhold, herunder at få udleveret oplysninger og dokumentationer efter ønske. Tilsynsmyndighed Københavns Kommune er offentlig tilsynsmyndighed. Tilsynet udøves i henhold til Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Aftalevilkår og misligholdelse Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i lovgivning eller bevillingspraksis, som indebærer ændring af vilkårene for Københavns Kommune, vil tilskuddene kunne ændres eller helt bortfalde. Spillestedet Stengade kan i tilfælde af væsentlige ændringer i de offentlige tilskud opsige eller forlange genforhandling af aftalen uden varsel. 14

15 Hvis Spillestedet Stengade misligholder aftalen, kan Københavns Kommune opsige eller kræve genforhandling af aftalen uden varsel. Aftalen kan, med mindre anden særlig aftale foreligger, opsiges af Spillestedet Stengade med tre måneders varsel til udgangen af det igangværende kalenderår. Kapitel 8 Undertegnede bekræfter hermed aftalens gyldighed For Spillestedet Stengade, dato Dorte Hartmann, formand for Spillestedet Stengade For Københavns Kommune, dato Nanna Bugge, Kontorchef, Københavns Kommune 15

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Rytmisk Roskilde (erhvervsdrivende fond) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN for perioden xx.xx.20xx xx.xx.20xx (institutionens logo) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer Resultatkontrakt vedrørende samarbejde mellem Herning Kommune og MCH A/S Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer 1. Parterne Mellem Herning Kommune Adresse: Torvet, 7400 Herning EAN-nr.: 5798005510253

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

Aftalens parter. Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen. Christianshavns Beboerhusforening er indgået følgende AFTALE

Aftalens parter. Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen. Christianshavns Beboerhusforening er indgået følgende AFTALE 1. Aftalens parter Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Christianshavns Beboerhusforening er indgået følgende AFTALE om driften af Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 København K 2.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested STARS

Aftale om drift af det regionale spillested STARS Aftale om drift af det regionale spillested STARS Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Vordingborg Kommune og STARS Storstrøms Amts Rytmiske Spillested (selvejende institution) Aftaleperiode: 1. januar

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Driftsaftale for GAME Streetmekka Esbjerg

Driftsaftale for GAME Streetmekka Esbjerg Driftsaftale for GAME Streetmekka Esbjerg Mellem og Esbjerg Kommune Børn og Kultur (herefter kaldet Kommunen) Foreningen GAME (herefter kaldet Foreningen) er indgået følgende aftale om drift og udvikling

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Foreningen Tusindfryd for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Foreningen Tusindfryd for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Foreningen Tusindfryd for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2016 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at fungere som

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus (forening) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Karneval for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Karneval for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Karneval for perioden 1.- 1. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er, at skabe et udviklings-

Læs mere

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU 13.12.06) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst 1 Navn og hjemsted TOBAKKEN er en selvejende institution.

Læs mere

AFTALE. Holbæk i Pinsen.

AFTALE. Holbæk i Pinsen. AFTALE Om Holbæk i Pinsen. Holbæk Kommune og Fonden - Holbæk i Pinsen Kanalstræde 2 Kasernevej 6, st.tv 4300 Holbæk c/o ADVODAN CVR nr.: 29189447 Kanalstræde 10, 1.(CVR nr) (herefter kaldet Holbæk Kommune)

Læs mere