Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler i Holbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar

2 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3 Absalonskolen Bjergmarkskolen....6 Børnehuset i Hagested... 7 Gislinge Skole....8 Jyderup Kommuneskole Kildebjergskolen Knabstrup Skole Kundby Skole Nørre Jernløse Skole Orø Skole og Børnehus...16 Stestrup Skole Store Merløse Centralskole Svinninge Skole Tuse Skole...20 Tølløse Centralskole Udby Skole Ugerløse Skole Undløse Skole Vipperød Skole Østre Skole Ågerup Skole...27 Overordnet opsamling af rapporten 2

3 Holbæk Kommunes 21 folkeskoler er gennemgået vedligeholdelses- og energimæssigt, for at vurdere tilstanden på disse områder. Aktiviteter af vedligeholdelses- og energimæssig karakter er prissat til udførelse inden for en 5 årig periode ( ). Der er på de 21 skoler registreret vedligeholdelsesopgaver for ca. 117 mio. kr. og energiinvesteringer for ca. 145 mio. kr. til og, som vil reducere de årlige energiudgifter, med ca. 6,3 mio. kr. Bygningerne er visuelt vurderet 2 gange. Først som bygget, og derefter i forhold til at blive opgraderet til, hvor de energiforbedrende tiltag på en (tag, facade vinduer, sokkel og fundament) og er fornuftige at tænke ind, ved en større renovering eller ombygning. På baggrund af disse besigtigelser er der sat overslagspriser på opgaverne ved hjælp af anslået omfang og nøgletalspriser, som på dette beregningsniveau må skønnes, at have en usikkerhed på de enkelte skoler og projekter på +/- 15 % i prissætningen. Samlet vurderes økonomien at holde. I forbindelse med implementeringen af den nye skolestruktur, skal det anbefales, at indtænke rapporten sammen med den vedtagne skolestruktur og dennes afledte opgaver på ejendomsporteføljen. Så det er muligt konkret, at sikre et sammenhængende og mere præcist projekt, økonomisk og kvalitetsmæssigt på. Tabel 1 Oversigt over skolernes samlede investering i vedligehold og energi til. Folkeskole Bygning - Grund Opvarm areal - et areal - kvm Opmålt ifm. Energim ærket - kvm. Samlet investeri ng i kr. pr. kvm. i gennemsnit (hele kr.) *Almindeli g vedligehol d pr. år i kr. (43 kr. pr. kvm.) Decentralt - Middel niveau (I kr.) **Almindeli g vedligehol d pr. år i kr. (90 kr. pr. kvm.) Centralt - Middel niveau (I kr.) Vedligehold til tidssvarende god stand genopretning (I kr.) i kr. i alt (I kr.) Samlet investering i vedligehold og energi tidssvarende niveau (I kr.) Årlig energibesparelse i alt (I kr.) Absalonskolen, Holbæk Bjergmarkskolen, Holbæk Børnehuset i Hagested Gislinge Skole Jyderup Kommuneskole Kildebjergskolen - Mørkøv Knabstrup Skole Kundby Skole, Svinninge Nr. Jernløse Skole Orø Skole og Børnehus Stestrup Skole - Kr. Eskilstrup Store Merløse Centralskole Svinninge Skole Tuse Skole Tølløse Centralskole Udby Skole, Ugerløse Skole Undløse Skole Vipperød Skole Østre Skole, Holbæk Ågerup Skole, Vipperød I alt Note: * Vedligehold decentralt = Indvendig bygningsvedligehold og terræn (Ude areal) ekcl.. kloak, dræn, brønde i jord ** Vedligehold centralt = Udvendig bygningsvedligehold, og terræn vedr. kloak, dræn, brønde i jord Kolonnerne med almindelig vedligehold er, hvad der årligt skal afsættes til den enkelte folkeskole på middel vedligeholdelsesniveau, så den kan fastholdes som velvedligeholdt bygning på et tidssvarende niveau (I investeringsperioden kan overvejes lavt vedligeholdelsesniveau på 97 kr. pr. kvm.). 3

4 Kolonnerne med Vedligehold til tidssvarende god stand, og Samlet investering er, hvad det vurderes, der skal til som en engangsinvestering for at skolerne kommer på et godt vedligeholdelses- og energimæssigt. Med udgangspunkt i kolonnen kr. pr. kvm. fremstår følgende 5 skoler som dem med de største investeringsbehov: Knabstrup Skole, Østre Skole, Svinninge Skole, Stestrup Skole og Kildebjergskolen. Tabel 2 Oversigt over pavilloner. God konstruktion Dårlig stand Dårlig stand Dårlig stand Mindre god Væg/vinduer/ Nedrivning nybyggeri energimæssigt tag/gulv/energi Skoler stk m2 stk m2 (I kr.) (I kr.) Absalonskolen - Holbæk Bjergmarkskolen - Holbæk Børnehuset i Hagested Gislinge Skole Jyderup Kommuneskole Kildebjergskolen - Mørkøv Knabstrup Skole Kundby Skole, Svinninge Nr. Jernløse Skole, Regstrup Orø Skole og Børnehus Stestrup Skole - Kr. Eskilstrup Store Merløse Centralskole Svinninge Skole Tuse Skole Tølløse Centralskole Udby Skole, Ugerløse Skole Undløse Skole Vipperød Skole Østre Skole - Holbæk Ågerup Skole, Vipperød SUM Det anbefales, at pavillonerne udfases fortløbende afhængig af deres vedligeholdelsestilstand og erstattes med nybyggeri eller ved at finde plads i de øvrige lokaler på skolerne. Nedrivning/bortkørsel af en pavillon andrager ca kr. pr. kvm. og nybyggeri andrager ca kr., +/- 15%. pr. kvadratmeter. I den økonomiske oversigter for skolernes opdatering til god tilstand er indregnet omkostninger til nedrivning og erstatningsbyggeri for pavillonerne. Uddrag fra bygningsreglementet (BR10): Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Stk 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører en. Enkeltforanstaltningerne vedrører kun den del af en, der er omfattet af ændringen Større ombygninger og andre energimæssige forandringer Stk. 1: Ved større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer skal og installationer bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i kap , stk. 1-8, samt kap. 8 under forudsætning af, at de enkelte foranstaltninger hver for sig har den fornødne rentabilitet. Ombygning, der er led i en væsentlig anvendelsesændring, er omfattet af kapitel 7.3 og skal gennemføres uanset om ændringerne eventuelt ikke er rentable. Stk 2: Større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer er byggearbejder vedrørende eller installationer, der berører mere end 25 pct. af en eller udgør mere end 25 pct. af seneste offentlige ejendomsværdi med fradrag af grundværdien. 4

5 Absalonskolen Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk Ejendomsnummer (BBR) nz Grundareal, m Bygningsareal, m Skolen er energimærke B. Der er foreslået energibesparelser på på ca. 1.5 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11 år. Hvis forslagene gennemføres vil skolens energimærke være A2. Skolen er opført i Skolen er i god stand, men hoveddøre skal repareres. Der skal foretages almindelig løbende vedligehold. 5

6 Bjergmarkskolen Bispehøjen 2, 4300 Holbæk Ejendomsnummer (BBR) c Grundareal, m Bygningsareal, m Skolen er opført i 1973 med renovering i 1979 og 1997 Skolen er generelt energimærke E. Der er foreslået energibesparelser på på 2.2 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7 år. Hvis alle forslagene gennemføres vil skolens energimærke være C. Det skal bemærkes, at alle opvarmningsenheder på nær i 3 blokke, er nyinstallerede i Bygningerne fremtræder i en rimelig stand. For at opdatere skolen til god stand skal der udskiftes de fleste vinduer og døre, samt stort set alle stern inddækninger. Tagpap og murkroner skal eftergås, kloaksystemet skal fotoinspiceres og renoveres. Endvidere skal der installeres 3 nye kedler. Foreningshuset og Bjergmarkshallen er ikke medtaget i nærværende. 6

7 Børnehuset i Hagested Damvej 14, 4300 Holbæk Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m Børnehuset er energimærke D og forsamlingshuset G. Der er i energirapporten stillet forslag til energibesparelsesforslag på for energimærket D på kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på omkring 8 år. Hvis alle forslagene gennemføres vil bygningens energimærke være C. Der er i energirapporten stillet energibesparelsesforslag på ved Forsamlingshuset for energimærke G på kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på under 5 år. Hvis alle forslagene gennemføres vil energimærket være E. Bygningerne er opført 1903, 1954 og Større arealer i Børnehuset er ombygget i 08/09. Børnehuset består af hovedbygning og forsamlingshus (Forsamlingshuset rummer en gymnastiksal der benyttes af skolen). Bygningerne fremtræder i god stand. der skal foretages almindelig løbende vedligehold. Skal skolen opdateres til tilstanden god skal vinduer, ovenlys og kviste eftergås og eventuelt udskiftes. 7

8 Gislinge Skole Skole 4, 4532 Gislinge Ejendomsnummer (BBR) z Grundareal, m Bygningsareal, m Skolen er energimærket C. Der er stillet energibesparelsesforslag på for ca..2 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på over10 år. Hvis forslagene gennemføres vil energimærket være C. Skolens bygninger er opført i 1982, tilbygget 1984 og 1995 og samlings salen med køkken, samt mindre tilbygning til skolen er opført i Bygningerne vurderes værende i en rimelig stand og samlings salen m.v. er i en god stand. Skal skolen opdateres til god stand, kræves udskiftning/renovering af døre og vinduer i bygning 6, nyt tag på bygning 6, reparation af murværk og gavle, inspektion/reparation af kloak samt udskiftning af skolens CTS system og 2 kedler. (skolen forsynes fra varmecentral placeret i hallen.) Gislingehallen er ikke medtaget i nærværende rapport. 8

9 Jyderup Kommuneskole Holbækvej 108, 4450 Jyderup Ejendomsnummer (BBR) af Grundareal, m Bygningsareal, m Skolen har 6 energimærker som følger - Blok E Blok D Blok A Blok B Blok F og G Gymnastiksal Før SFO er energimærket E. Der er stillet energibesparelsesforslag på for ca. 1.2 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Hvis alle forslagene gennemføres vil energimærket være D. Hovedbygning /SFO er energimærke E. Der er stillet få energibesparelsesforslag der ikke vil ændre energimærket. Bygning til skoletandlæge, skolelæge og en bolig (bygning 9) er energimærke F. Der er stillet energibesparelsesforslag på tekniske instllationer for kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 6 år. Hvis forslagene bliver gennemført vil bygninger være energimærket C. Pavillon der anvendes til undervisning. (bygning 15) er energimærke G. Der er stillet forslag til energibesparelser på for ca. kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Hvis forslagene gennemføres vil energimærket være C. Pavillon der anvendes til undervisning. (bygning 16) er energimærke G. Der er stillet forslag til energibesparelser på for ca. kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 17 år. Hvis forslagene gennemføres vil energimærket være B. Pavillon der anvendes til undervisning. (bygning 17) er energimærke G. Der er stillet forslag til energibesparelser på for ca. kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 18 år. Hvis forslagene gennemføres vil energimærket være C. Bygning 1 er energimærke G. Der er stillet forslag til energibesparelser på for ca ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Hvis forslagene gennemføres vil bygningen være energimærke D. 9

10 Bygningerne er opført som følger: Blok E i 2000 Blok D i 1975 Blok A i 1975 Blok B i 1975 Blok F og G i 1960 Gymnastiksal i 1936 Før SFO i Hovedbygningen i 1910 og en tilbygning er fra Bygningen til skoletandlæge, skolelæge og en bolig er opført i perioden 1910 til Bygning 15 er opført i 1970, bygning 16 er opført i 1971, bygning 17 er opført i Bygning 1 er opført i 1927 og ombygget/tilbygget i Skal skolen opdateres til tilstanden god er det i det væsentligste bygningen der rummer skolelæge, tandklinik (bygning 9) og en lejlighed samt bygning fra 1950 der skal oprettes. Bygning 9 skal have en renovering af tagkonstruktionen, forsatsvinduer, gennemgang af kælder samt murværk og karnap. Bygning fra 1950 skal have nye vinduer samt en eftergang af taget, For den resterende del af skolen er der tale om maling m.v. samt i bygning 1910 vinduesudskiftning. Skolen har 3 pavilloner på i alt 520 kvm., der benyttes til undervisning. Det anbefales, at pavillonerne nedrives og der tilbygges ca kvm i et plan. Investeringen er indregnet i ovenstående økonomiske opstilling. 10

11 Kildebjergskolen Skamstrupvej 18, 4444 Mørkøv Skolen er energimærket i 3 mærker. Bygning A (gl. skole) og pavillon, bygning H er energimærke D. Der er foreslået energibesparelsesforslag på for 2.25 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 23 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket B. Bygning B (sorte bygning), bygning D (Moskeen), B1/G(pavilloner) og bygning F er energimærket D. Der er foreslået energibesparelsesforslag på for kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 11 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket C. Bygning D er stærkt nedbrudt udvendigt og det bør overvejes, at foretage en total renovering ligesom al indvendig rørføring bør omlægges. (bygningen har karakteristika af pavillonbyggeri) Bygning E (pyramiden) er energimærket D og der er ikke stillet nævneværdige energibesparelsesforslag Skolen er opført af flere omgange startende i 1958 og med sidste bygning i Bygningerne A, E og H fremtræder i en rimelig stand, bygning B, D og G i en dårlig stand. Bygning F og C i en god stand. Skal skolen opdateres til tilstanden god, skal bygning B have en større vinduesudskiftning samt bør males. Bygning E skal have et nyt tag. Bygning A skal have en eftergang af murværk m.v. samt have en ny tagbelægning, Bygning H skal males, der skal afsættes til teknisk isolering af ventilationsrør m.v. For så vidt angår Bygning D anslås det, at der skal foretages større istandsættelser for ca. 6 mio. kr. Det kan i stedet forslås, at nedrive bygningen og bygge en ny undervisningsbygning på ca. 400 kvm. Omkostningen til dette samt nedrivning skønnes at andrage 8.0 mio. kr. Der er i ovenstående opgørelse indregnet en totalrenovering af bygning D. Endvidere foreslås, at de 2 pavilloner der er på tilsammen 320 kvm nedrives og at der bygges nyt. Det anslås at omkostningen vil andrage ca. 6.4 mio. kr. hvilket er indregnet i den økonomiske opstilling Ejendomsnummer (BBR) g, 35 Grundareal, m Bygningsareal, m Navn 11

12 Knabstrup Skole Skolevej 37, 4440 Mørkøv Hovedbygningen er vurderet til energimærke F, inklusive pavillon til musikundervisning, børnehave samt 1. og 2. klasser. (bygningerne 1, 2, 4 og 8). Der er stillet energibesparende forslag i det væsentligste på de på 1,2 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på ca.10 år. Hvis alle forslag gennemføres vil energimærket være D. Pavillon til 5. og 6. klasse er energimærket D Der er stillet få besparelsesforslag der ikke vil ændre energimærket Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m Bygningerne 1, 2, 4 og 8 er opført i 1940, 1992, 1965 og med 1 og 2 klasse pavillon i 2004 som den seneste. Pavillon til 5 og 6 klasse er opført i I hovedbygningens kælder er der problemer med et højt grundvandsspejl der får fugt til at trænge op i væggene med efterfølgende skimmelsvamp dannelse. Det foreslås, at kælderen ikke benyttes til undervisning men kun som depotrum. Problemet med grundvandsspejlet vurderes, at kunne afhjælpes for ca. 2 mio. kr. Hovedbygningerne fremtræder generelt i en dårlig stand, pavilloner til musikundervisning og børnehave samt 5/6 klasse pavillon i en middel stand på nær pavillonen opført i 2004 som fremtræder i en god stand. Pavillonerne 5. og 6. klasse trænger generelt til en gennemgribende renovering Såfremt skolen ønskes opdateret til tilstanden god skal der udføres en gennemgående renovering af bygningernes herunder udskiftning af ca. 40 vinduer og døre, omfugning af murværk, reparation af skotrender og tagrender/nedløb, eftergang af tag og skorstene m.v. Det skal foreslås, at pavillonerne for musikundervisning, børnehave samt 5/6 klasserne nedrives. Endvidere foreslås at kælderen ikke benyttes til undervisning. Som erstatning herfor opføres en ny tilbygning i 2 plan på 400 kvm i grundareal for at huse 5. og 6. klasserne, formning, sløjd, hjemkundskabslokale samt musikundervisning/børnehave. Den anslåede omkostning er indregnet i ovenstående økonomiske opstilling. Skolen har en grundmuret undervisningspavillon / 1 og 2 klasser. Den har en god tilstand, men foreslås 1a 12

13 over årene udfases. Omkostningerne hertil er ikke indregnet i ovenstående økonomi. 13

14 Kundby Skole Trønningevej 13, 4520 Svinninge Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m f Skolen er energimærke D. Der er stillet energibesparende forslag på for ca mio. kr. med en tilbagebetalingstid på gennemsnitlig 9 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være C. Skolen består af hovedbygning, indskoling BH-1 og 2 klasser, SFO og en pavillon.. Bygningerne fremtræder generelt i middel stand. Skolen har i 2007 fået tilbygget mellembygning samt helt ny tilbygning for foreninger. Disse bygninger fremtræder i en god stand. Skal skolen opgraderes til tilstanden god, skal alle vinduer eftergås, tag udskiftes på 2 bygninger og diverse mure eftergås, tagrender samt ny dræning ved kældernedgang. Skolen har en grundmuret pavillon, tilstanden er god men bygningen bør udfases over år. Skolen har en ca. 10 år gammel, separat hal, hvor der er problemer med eternittaget. Hallen er i en rimelig stand. Hallen indgår ikke i nærværende opgørelse. 14

15 Nørre Jernløse Skole Gammel Skovvej 150 B og Hovedgaden 2, 4420 Regstrup Ejendomsnummer (BBR) / a/2a Grundareal, m 2 30,127 Bygningsareal, m Gammel Skovvej 150 B Skolen er energimærket D. Der er stillet energibesparelsesforslag på for kr med en tilbagebetalingstid på godt 3 år. Såfremt disse forslag gennemføres vil energimærket være C. Skolens bygninger er opført i 1976, 1978 og 2001 og de 2 ældste bygninger er ombygget/tilbygget i Skolen vurderes, at være i en rimelig stand. Der er en pavillon i tilknytning til skolen. Den er energimærket G og med en investering på kr. vil den være energimærket D. Så vidt skolen ønskes opdateret til tilstanden god/tidssvarende skal karnapfacader gennemgås, diverse vinduespartier udskiftes, facadebehandling af alle træfacader, omlægning af samtlige belægninger, nyt tag på pavillon, eftergang af kloakledninger m.m. Pavillonen er i en god tilstand. Det anbefales at udfase denne over år. Areal ca. 326 kvm. Omkostningen til erstatningsbyggeri er ikke indregnet i ovenstående økonomiske oversigt. N.B.: Hallen, der er en del af skolen er ikke medtaget i nærværende rapport idet den indgår under halpuljen. Hovedgaden 2 Skolen der består af Hovedbygning, SFO / Rævehulen og Bygning 1942 er energimærket E. Der foreslås energibesparelsesforslag på for kr med en tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være D. Der er en ældre pavillon tilknyttet skolen. Den ældste del af Nr. Jernløse skole er opført i I 1942 er der tilbygget og der er i 1997 og 2000 udført renoveringsarbejder. Bygning 1902 og 1942 fremtræder i rimelig stand men trænger til en del udbedringsarbejde. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende skal en del vinduer udskiftes, nyt tag på administrationsbygningen samt 3 nye kviste, trappereparationer, sokkelreparationer, nyt afvanding ved kældernedgang m.v.. Pavillonen er i en dårlig stand. Det anbefales at opføre en tilbygning på 280 kvm i stedet. Omkostning ca. 5.6 mio. kr. 15

16 Orø Skole og Børnehus Bygaden 50, 4300 Holbæk Lærerbygning (bygning 1) og Børnehus (bygning 2) er energimærket F. Der er stillet energibesparelsesforslag på for kr kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på over 10 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket D. Bygning 8 er energimærket C. Der er stillet energibesparelsesforslag på for kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket B. Bygning 1 er opført i 1872 og bygning 2 er fra Bygningerne er renoveret i Bygningerne benyttes til skolekøkken, lærerværelse og børnehus. Bygningerne er af Kulturarv styrelsen registreret som bevaringsværdige med karakteren 4. Bygning 8 er opført i Bygningen benyttes til skole og bibliotek. Ejendommen opvarmes med fyringsgasolie. Fyret er installeret i 1999 (Evt. konvertering til alternativ energi ved udskiftning). Bygning 8 antages at være i god stand og bygningerne 1 og 2 i en rimelig stand efter ombygningerne i Bygning 3 er en undervisningspavillon på 100 kvm opført i 1979 og elopvarmet. Den er ikke energimærket. Skolen består af 9 bygninger i alt hvoraf bygningerne 5, 6 og 7 er garage, udhus m.v.. Bygning 4 er opført i Ingen af disse bygninger er opvarmet hvorfor de ikke er energimærket. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende, skal der udskiftes vinduer samt ruder i bygning 1, en trappe repareres, et vandstik repareres Renovering af pavillon vil indebære en udskiftning af vinduer m.v. samt efterisolering. Det anbefales at der opføres en tilbygning til bygning 8 og pavillonen nedrives. Da skolen arealmæssigt benyttes fuldt ud kunne det overvejes at opføre tilbygningen noget større arealmæssigt i 2 plan. Der regnes med 100 kvm og en omkostning på 2.0 mio. kr. hvilken er indregnet i ovenstående økonomi Ejendomsnummer (BBR) a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2n, Grundareal, m Bygningsareal, m

17 Stestrup Skole Stestrupvej 49, 4360 Kirke Eskilstrup Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m h SFO én (bygning 3) er energimærket D. Der er stillet energibesparelsesforslag på for kr ,- med en tilbagebetalingstid på godt 5 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være C. Skolebygningerne (bygning 1 og 2) er energimærket til F. Der er stillet energibesparelsesforslag på for 3,35 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være D. Skolebygningerne består af bygningerne 1954, 1961, Bygning 1954 fremtræder i en uacceptabel stand, bygningerne 1961 og 1976 fremtræder i en middel stand. SFO bygningen er opført i SFO bygningen fremtræder i en god stand. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende, skal der udskiftes vinduer og døre, renoveres brøstninger og kloak samt tage der skal renoveres/udskiftes. Specielt bygning 54 skal renoveres gennemgående. 17

18 Store Merløse Centralskole Holbækvej 30 B-C-D-F, 4370 Store Merløse Ejendomsnummer (BBR) ap Grundareal, m Bygningsareal, m Der er udarbejdet 3 energimærker for skolens bygninger. Bygning 56 og 64 er mærket D. Der er stillet forslag til besparelser på for kr med en tilbagebetalingstid på ca 20 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket ikke ændres.. Skolefritidsordning bygningen er mærket C. Der er stillet forslag til besparelser på for kr med en tilbagebetalingstid på under 10 år Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være C. Bygning 71, 75 og 83 er energimærket E. Der er stillet forslag til besparelser på kr med en tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Såfremt disse forslag gennemføres vil energimærket være D. Bygning 56 og 64 (bygning 1) benyttes til undervisning og skolefritidsordning. Skolefritidsordning (bygning 2) er opført i Bygning 71, 75 og 83 anvendes til undervisning. Bygningerne fremtræder i en rimelig stand. SFO bygningen i en god stand. Skolen har en pavillon på ca. 150 kvm der foreslås nedrevet. Erstatningsbyggeri kunne opføres i forbindelse med etableringen af en ny forbindelsesgang.. Omkostning ca. 3 mio. kr. er indregnet i ovenstående økonomi. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende, skal der i de fleste bygninger udskiftes døre og vinduer mange steder, der skal etableres en ny forbindelsesgang, vinduesoverliggere m.v. skal renoveres. 18

19 Svinninge Skole Hovedgaden 76, 4520 Svinninge Den ældste del af skolen med bygningerne 1914, 1942 og 1962 der anvendes som skole og SFO. (bygningerne 3,4 og 5) er mærket D. Der er opstillet forslag til energibesparelser på for 1.6 mio. kr med en tilbagebetalingstid på ca. 16 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være C. Den nyere del af skolen består af blok 1 til 7(bygning 1). Denne del af skolen er mærket E. Der er foreslået energibesparelser på for 4.1 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på over ca. 20 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være D. Bygningerne 1914, 1942 og 1962 er ombygget/tilbygget i 1995 og 2001 og er i en rimelig stand. Den nyere del af skolen (blok 1 til 7) består af den oprindelige blok opført i 1969 med til og ombygninger i 1987, 2000 og Bygningerne er i en dårlig stand. Skal skolen opdateres til tilstanden god, skal i det væsentligste den nuværende samlingssal nedrives og en ny bygges, udskiftning af paptag og m.v. på blok 20, 30, 40, 50 eftergang af murværk, murkroner og vinduer, udskiftning af vinduer samt ny CTS styring. På den gamle skole skal der afsættes til tag og vindues eftergang inklusive udskiftning af vinduer. I forbindelse med skolen er der en ældre pavillon der rummer dagfunktion. Det foreslås at den erstattes med en tilbygning til den gamle skole på ca. 200 kvm. Omkostning ca. 4 mio. kr. der er indregnet i ovenstående økonomi. N.B.: Tandklinik og Børnehave er ikke medtaget i nærværende Ejendomsnummer (BBR) a, 6l Grundareal, m Bygningsareal, m

20 Tuse Skole Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk Vedligeholdelsesbehov Årlig energireduktion -116 Ejendomsnummer (BBR) b Grundareal, m Bygningsareal, m Tuse skole består af den gamle afdeling og den nye og er energimærket D. Der er stillet forslag til energirenovering på for kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Såfremt disse forslag gennemføres vil skolen være energimærket C. Den ældste del af skolen er opført i 1926 og er løbende ombygget/tilbygget. Den nye del er tilbygget i Den ældre bygningsmasse fremtræder i en rimelig stand, tilbygningen fremtræder i en god stand. Kulturarvs Styrelsen har registreret (Den ældre del af skolen) som bevaringsværdig med klassificeringen 4. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende, er det den ældre del der skal have tagflader, vinduer, tagrender m.v. eftergået/udskiftes. Der skal også ske en gennemgang af kloaksystemet. 20

21 Tølløse Centralskole Sportsvej 3, 4340 Tølløse Skolen består af bygning A1, 2, 3 (bygning 1) der er opført i1974. Bygning C1 (bygning 2) er opført i 1979, bygning C2 Bygning (3) opført i Bygningerne A og C1 er renoveret i 2008 til Derudover benytter skolen sammen med Børnespecialcenter 1 bygning 43 og gymnastiksalen på den gamle skoledel. ( N.B.: Resten af den gamle skole benyttes nu af Børnespecialcenter 1 til A-klasserne) Bygningerne A, C1 og C2 er energimærket C. Der er stillet forslag til energirenovering på for 3,8 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket B. Bygning 43 og gymnastiksal er energimærket G. Der er stillet forslag til energirenovering på for 3.7 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket C. Bygningerne på den nyere skole A og C - fremtræder i en god stand efter renovering, dog bør vinduer og døre eftergås. Bygningerne 43 og gymnastiksalen fremtræder i en rimelig stand. Skal hele skolekomplekset opdateres til tilstanden god/tidssvarende, skal vinduer og døre på den nyere skoledel eftergås. Bygningerne 43 og gymnastiksalen skal eftergås udvendigt på murværket, trapper, tagfladen, inddækninger samt vinduer og døre. I forbindelse med hele ændringen af skolekomplekset over de senere år er den gamle sløjdpavillon tømt og skal nedrives ligesom et gammelt cykelskur bør fjernes. Pavillonen benyttes ikke mere Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m e 21

22 Udby Skole Udbyvej 42, 4300 Holbæk Ejendomsnummer (BBR) a og 40b Grundareal, m Bygningsareal, m Bygningerne er energimærket D. Der er stillet forslag til besparelser på for kr med en tilbagebetalingstid på under 10 år for bygning 6. Denne bygning anvendes til undervisning og personalefaciliteter. Hvis forslagene gennemføres ændres energimærket ikke. Der er stillet forslag til besparelser på for kr med en tilbagebetalingstid på ca. 15 år for de andre bygninger heriblandt bygning 1 og 2. Hvis forslagene gennemføres ændres energimærket ikke.. Bygning 6 er opført i 1963 og tilbygget/ombygget i Ejendommen (Bygningerne1, 2, 5, 7, 8 og 9) er oprindeligt fra 1902 og tilbygget/ombygget i 1984, 2001 og Skolen er generelt tilbygget og ombygget indenfor de senere 10 år Bygning 1 og 2 er af Kulturarvs Styrelsen registreret som bevaringsværdig med karakteren 4. Skolen fremtræder generelt i en god stand, men der er dog behov for udskiftning af nogle vinduer specielt i gymnastiksalen, sokkel og murværks reparation samt noget dræn og tagrende/nedløbsarbejde. 22

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bukkeballevej 90 Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-040438 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: 2930 Klampenborg BBR-nr.: 173-159323-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgavevej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-021567 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boltingevej 12 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. maj 2015 Til den 10. maj 2022. Energimærkningsnummer 311111961

Læs mere