Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler i Holbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar

2 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3 Absalonskolen Bjergmarkskolen....6 Børnehuset i Hagested... 7 Gislinge Skole....8 Jyderup Kommuneskole Kildebjergskolen Knabstrup Skole Kundby Skole Nørre Jernløse Skole Orø Skole og Børnehus...16 Stestrup Skole Store Merløse Centralskole Svinninge Skole Tuse Skole...20 Tølløse Centralskole Udby Skole Ugerløse Skole Undløse Skole Vipperød Skole Østre Skole Ågerup Skole...27 Overordnet opsamling af rapporten 2

3 Holbæk Kommunes 21 folkeskoler er gennemgået vedligeholdelses- og energimæssigt, for at vurdere tilstanden på disse områder. Aktiviteter af vedligeholdelses- og energimæssig karakter er prissat til udførelse inden for en 5 årig periode ( ). Der er på de 21 skoler registreret vedligeholdelsesopgaver for ca. 117 mio. kr. og energiinvesteringer for ca. 145 mio. kr. til og, som vil reducere de årlige energiudgifter, med ca. 6,3 mio. kr. Bygningerne er visuelt vurderet 2 gange. Først som bygget, og derefter i forhold til at blive opgraderet til, hvor de energiforbedrende tiltag på en (tag, facade vinduer, sokkel og fundament) og er fornuftige at tænke ind, ved en større renovering eller ombygning. På baggrund af disse besigtigelser er der sat overslagspriser på opgaverne ved hjælp af anslået omfang og nøgletalspriser, som på dette beregningsniveau må skønnes, at have en usikkerhed på de enkelte skoler og projekter på +/- 15 % i prissætningen. Samlet vurderes økonomien at holde. I forbindelse med implementeringen af den nye skolestruktur, skal det anbefales, at indtænke rapporten sammen med den vedtagne skolestruktur og dennes afledte opgaver på ejendomsporteføljen. Så det er muligt konkret, at sikre et sammenhængende og mere præcist projekt, økonomisk og kvalitetsmæssigt på. Tabel 1 Oversigt over skolernes samlede investering i vedligehold og energi til. Folkeskole Bygning - Grund Opvarm areal - et areal - kvm Opmålt ifm. Energim ærket - kvm. Samlet investeri ng i kr. pr. kvm. i gennemsnit (hele kr.) *Almindeli g vedligehol d pr. år i kr. (43 kr. pr. kvm.) Decentralt - Middel niveau (I kr.) **Almindeli g vedligehol d pr. år i kr. (90 kr. pr. kvm.) Centralt - Middel niveau (I kr.) Vedligehold til tidssvarende god stand genopretning (I kr.) i kr. i alt (I kr.) Samlet investering i vedligehold og energi tidssvarende niveau (I kr.) Årlig energibesparelse i alt (I kr.) Absalonskolen, Holbæk Bjergmarkskolen, Holbæk Børnehuset i Hagested Gislinge Skole Jyderup Kommuneskole Kildebjergskolen - Mørkøv Knabstrup Skole Kundby Skole, Svinninge Nr. Jernløse Skole Orø Skole og Børnehus Stestrup Skole - Kr. Eskilstrup Store Merløse Centralskole Svinninge Skole Tuse Skole Tølløse Centralskole Udby Skole, Ugerløse Skole Undløse Skole Vipperød Skole Østre Skole, Holbæk Ågerup Skole, Vipperød I alt Note: * Vedligehold decentralt = Indvendig bygningsvedligehold og terræn (Ude areal) ekcl.. kloak, dræn, brønde i jord ** Vedligehold centralt = Udvendig bygningsvedligehold, og terræn vedr. kloak, dræn, brønde i jord Kolonnerne med almindelig vedligehold er, hvad der årligt skal afsættes til den enkelte folkeskole på middel vedligeholdelsesniveau, så den kan fastholdes som velvedligeholdt bygning på et tidssvarende niveau (I investeringsperioden kan overvejes lavt vedligeholdelsesniveau på 97 kr. pr. kvm.). 3

4 Kolonnerne med Vedligehold til tidssvarende god stand, og Samlet investering er, hvad det vurderes, der skal til som en engangsinvestering for at skolerne kommer på et godt vedligeholdelses- og energimæssigt. Med udgangspunkt i kolonnen kr. pr. kvm. fremstår følgende 5 skoler som dem med de største investeringsbehov: Knabstrup Skole, Østre Skole, Svinninge Skole, Stestrup Skole og Kildebjergskolen. Tabel 2 Oversigt over pavilloner. God konstruktion Dårlig stand Dårlig stand Dårlig stand Mindre god Væg/vinduer/ Nedrivning nybyggeri energimæssigt tag/gulv/energi Skoler stk m2 stk m2 (I kr.) (I kr.) Absalonskolen - Holbæk Bjergmarkskolen - Holbæk Børnehuset i Hagested Gislinge Skole Jyderup Kommuneskole Kildebjergskolen - Mørkøv Knabstrup Skole Kundby Skole, Svinninge Nr. Jernløse Skole, Regstrup Orø Skole og Børnehus Stestrup Skole - Kr. Eskilstrup Store Merløse Centralskole Svinninge Skole Tuse Skole Tølløse Centralskole Udby Skole, Ugerløse Skole Undløse Skole Vipperød Skole Østre Skole - Holbæk Ågerup Skole, Vipperød SUM Det anbefales, at pavillonerne udfases fortløbende afhængig af deres vedligeholdelsestilstand og erstattes med nybyggeri eller ved at finde plads i de øvrige lokaler på skolerne. Nedrivning/bortkørsel af en pavillon andrager ca kr. pr. kvm. og nybyggeri andrager ca kr., +/- 15%. pr. kvadratmeter. I den økonomiske oversigter for skolernes opdatering til god tilstand er indregnet omkostninger til nedrivning og erstatningsbyggeri for pavillonerne. Uddrag fra bygningsreglementet (BR10): Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Stk 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører en. Enkeltforanstaltningerne vedrører kun den del af en, der er omfattet af ændringen Større ombygninger og andre energimæssige forandringer Stk. 1: Ved større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer skal og installationer bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i kap , stk. 1-8, samt kap. 8 under forudsætning af, at de enkelte foranstaltninger hver for sig har den fornødne rentabilitet. Ombygning, der er led i en væsentlig anvendelsesændring, er omfattet af kapitel 7.3 og skal gennemføres uanset om ændringerne eventuelt ikke er rentable. Stk 2: Større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer er byggearbejder vedrørende eller installationer, der berører mere end 25 pct. af en eller udgør mere end 25 pct. af seneste offentlige ejendomsværdi med fradrag af grundværdien. 4

5 Absalonskolen Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk Ejendomsnummer (BBR) nz Grundareal, m Bygningsareal, m Skolen er energimærke B. Der er foreslået energibesparelser på på ca. 1.5 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11 år. Hvis forslagene gennemføres vil skolens energimærke være A2. Skolen er opført i Skolen er i god stand, men hoveddøre skal repareres. Der skal foretages almindelig løbende vedligehold. 5

6 Bjergmarkskolen Bispehøjen 2, 4300 Holbæk Ejendomsnummer (BBR) c Grundareal, m Bygningsareal, m Skolen er opført i 1973 med renovering i 1979 og 1997 Skolen er generelt energimærke E. Der er foreslået energibesparelser på på 2.2 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7 år. Hvis alle forslagene gennemføres vil skolens energimærke være C. Det skal bemærkes, at alle opvarmningsenheder på nær i 3 blokke, er nyinstallerede i Bygningerne fremtræder i en rimelig stand. For at opdatere skolen til god stand skal der udskiftes de fleste vinduer og døre, samt stort set alle stern inddækninger. Tagpap og murkroner skal eftergås, kloaksystemet skal fotoinspiceres og renoveres. Endvidere skal der installeres 3 nye kedler. Foreningshuset og Bjergmarkshallen er ikke medtaget i nærværende. 6

7 Børnehuset i Hagested Damvej 14, 4300 Holbæk Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m Børnehuset er energimærke D og forsamlingshuset G. Der er i energirapporten stillet forslag til energibesparelsesforslag på for energimærket D på kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på omkring 8 år. Hvis alle forslagene gennemføres vil bygningens energimærke være C. Der er i energirapporten stillet energibesparelsesforslag på ved Forsamlingshuset for energimærke G på kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på under 5 år. Hvis alle forslagene gennemføres vil energimærket være E. Bygningerne er opført 1903, 1954 og Større arealer i Børnehuset er ombygget i 08/09. Børnehuset består af hovedbygning og forsamlingshus (Forsamlingshuset rummer en gymnastiksal der benyttes af skolen). Bygningerne fremtræder i god stand. der skal foretages almindelig løbende vedligehold. Skal skolen opdateres til tilstanden god skal vinduer, ovenlys og kviste eftergås og eventuelt udskiftes. 7

8 Gislinge Skole Skole 4, 4532 Gislinge Ejendomsnummer (BBR) z Grundareal, m Bygningsareal, m Skolen er energimærket C. Der er stillet energibesparelsesforslag på for ca..2 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på over10 år. Hvis forslagene gennemføres vil energimærket være C. Skolens bygninger er opført i 1982, tilbygget 1984 og 1995 og samlings salen med køkken, samt mindre tilbygning til skolen er opført i Bygningerne vurderes værende i en rimelig stand og samlings salen m.v. er i en god stand. Skal skolen opdateres til god stand, kræves udskiftning/renovering af døre og vinduer i bygning 6, nyt tag på bygning 6, reparation af murværk og gavle, inspektion/reparation af kloak samt udskiftning af skolens CTS system og 2 kedler. (skolen forsynes fra varmecentral placeret i hallen.) Gislingehallen er ikke medtaget i nærværende rapport. 8

9 Jyderup Kommuneskole Holbækvej 108, 4450 Jyderup Ejendomsnummer (BBR) af Grundareal, m Bygningsareal, m Skolen har 6 energimærker som følger - Blok E Blok D Blok A Blok B Blok F og G Gymnastiksal Før SFO er energimærket E. Der er stillet energibesparelsesforslag på for ca. 1.2 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Hvis alle forslagene gennemføres vil energimærket være D. Hovedbygning /SFO er energimærke E. Der er stillet få energibesparelsesforslag der ikke vil ændre energimærket. Bygning til skoletandlæge, skolelæge og en bolig (bygning 9) er energimærke F. Der er stillet energibesparelsesforslag på tekniske instllationer for kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 6 år. Hvis forslagene bliver gennemført vil bygninger være energimærket C. Pavillon der anvendes til undervisning. (bygning 15) er energimærke G. Der er stillet forslag til energibesparelser på for ca. kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Hvis forslagene gennemføres vil energimærket være C. Pavillon der anvendes til undervisning. (bygning 16) er energimærke G. Der er stillet forslag til energibesparelser på for ca. kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 17 år. Hvis forslagene gennemføres vil energimærket være B. Pavillon der anvendes til undervisning. (bygning 17) er energimærke G. Der er stillet forslag til energibesparelser på for ca. kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 18 år. Hvis forslagene gennemføres vil energimærket være C. Bygning 1 er energimærke G. Der er stillet forslag til energibesparelser på for ca ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Hvis forslagene gennemføres vil bygningen være energimærke D. 9

10 Bygningerne er opført som følger: Blok E i 2000 Blok D i 1975 Blok A i 1975 Blok B i 1975 Blok F og G i 1960 Gymnastiksal i 1936 Før SFO i Hovedbygningen i 1910 og en tilbygning er fra Bygningen til skoletandlæge, skolelæge og en bolig er opført i perioden 1910 til Bygning 15 er opført i 1970, bygning 16 er opført i 1971, bygning 17 er opført i Bygning 1 er opført i 1927 og ombygget/tilbygget i Skal skolen opdateres til tilstanden god er det i det væsentligste bygningen der rummer skolelæge, tandklinik (bygning 9) og en lejlighed samt bygning fra 1950 der skal oprettes. Bygning 9 skal have en renovering af tagkonstruktionen, forsatsvinduer, gennemgang af kælder samt murværk og karnap. Bygning fra 1950 skal have nye vinduer samt en eftergang af taget, For den resterende del af skolen er der tale om maling m.v. samt i bygning 1910 vinduesudskiftning. Skolen har 3 pavilloner på i alt 520 kvm., der benyttes til undervisning. Det anbefales, at pavillonerne nedrives og der tilbygges ca kvm i et plan. Investeringen er indregnet i ovenstående økonomiske opstilling. 10

11 Kildebjergskolen Skamstrupvej 18, 4444 Mørkøv Skolen er energimærket i 3 mærker. Bygning A (gl. skole) og pavillon, bygning H er energimærke D. Der er foreslået energibesparelsesforslag på for 2.25 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 23 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket B. Bygning B (sorte bygning), bygning D (Moskeen), B1/G(pavilloner) og bygning F er energimærket D. Der er foreslået energibesparelsesforslag på for kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 11 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket C. Bygning D er stærkt nedbrudt udvendigt og det bør overvejes, at foretage en total renovering ligesom al indvendig rørføring bør omlægges. (bygningen har karakteristika af pavillonbyggeri) Bygning E (pyramiden) er energimærket D og der er ikke stillet nævneværdige energibesparelsesforslag Skolen er opført af flere omgange startende i 1958 og med sidste bygning i Bygningerne A, E og H fremtræder i en rimelig stand, bygning B, D og G i en dårlig stand. Bygning F og C i en god stand. Skal skolen opdateres til tilstanden god, skal bygning B have en større vinduesudskiftning samt bør males. Bygning E skal have et nyt tag. Bygning A skal have en eftergang af murværk m.v. samt have en ny tagbelægning, Bygning H skal males, der skal afsættes til teknisk isolering af ventilationsrør m.v. For så vidt angår Bygning D anslås det, at der skal foretages større istandsættelser for ca. 6 mio. kr. Det kan i stedet forslås, at nedrive bygningen og bygge en ny undervisningsbygning på ca. 400 kvm. Omkostningen til dette samt nedrivning skønnes at andrage 8.0 mio. kr. Der er i ovenstående opgørelse indregnet en totalrenovering af bygning D. Endvidere foreslås, at de 2 pavilloner der er på tilsammen 320 kvm nedrives og at der bygges nyt. Det anslås at omkostningen vil andrage ca. 6.4 mio. kr. hvilket er indregnet i den økonomiske opstilling Ejendomsnummer (BBR) g, 35 Grundareal, m Bygningsareal, m Navn 11

12 Knabstrup Skole Skolevej 37, 4440 Mørkøv Hovedbygningen er vurderet til energimærke F, inklusive pavillon til musikundervisning, børnehave samt 1. og 2. klasser. (bygningerne 1, 2, 4 og 8). Der er stillet energibesparende forslag i det væsentligste på de på 1,2 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på ca.10 år. Hvis alle forslag gennemføres vil energimærket være D. Pavillon til 5. og 6. klasse er energimærket D Der er stillet få besparelsesforslag der ikke vil ændre energimærket Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m Bygningerne 1, 2, 4 og 8 er opført i 1940, 1992, 1965 og med 1 og 2 klasse pavillon i 2004 som den seneste. Pavillon til 5 og 6 klasse er opført i I hovedbygningens kælder er der problemer med et højt grundvandsspejl der får fugt til at trænge op i væggene med efterfølgende skimmelsvamp dannelse. Det foreslås, at kælderen ikke benyttes til undervisning men kun som depotrum. Problemet med grundvandsspejlet vurderes, at kunne afhjælpes for ca. 2 mio. kr. Hovedbygningerne fremtræder generelt i en dårlig stand, pavilloner til musikundervisning og børnehave samt 5/6 klasse pavillon i en middel stand på nær pavillonen opført i 2004 som fremtræder i en god stand. Pavillonerne 5. og 6. klasse trænger generelt til en gennemgribende renovering Såfremt skolen ønskes opdateret til tilstanden god skal der udføres en gennemgående renovering af bygningernes herunder udskiftning af ca. 40 vinduer og døre, omfugning af murværk, reparation af skotrender og tagrender/nedløb, eftergang af tag og skorstene m.v. Det skal foreslås, at pavillonerne for musikundervisning, børnehave samt 5/6 klasserne nedrives. Endvidere foreslås at kælderen ikke benyttes til undervisning. Som erstatning herfor opføres en ny tilbygning i 2 plan på 400 kvm i grundareal for at huse 5. og 6. klasserne, formning, sløjd, hjemkundskabslokale samt musikundervisning/børnehave. Den anslåede omkostning er indregnet i ovenstående økonomiske opstilling. Skolen har en grundmuret undervisningspavillon / 1 og 2 klasser. Den har en god tilstand, men foreslås 1a 12

13 over årene udfases. Omkostningerne hertil er ikke indregnet i ovenstående økonomi. 13

14 Kundby Skole Trønningevej 13, 4520 Svinninge Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m f Skolen er energimærke D. Der er stillet energibesparende forslag på for ca mio. kr. med en tilbagebetalingstid på gennemsnitlig 9 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være C. Skolen består af hovedbygning, indskoling BH-1 og 2 klasser, SFO og en pavillon.. Bygningerne fremtræder generelt i middel stand. Skolen har i 2007 fået tilbygget mellembygning samt helt ny tilbygning for foreninger. Disse bygninger fremtræder i en god stand. Skal skolen opgraderes til tilstanden god, skal alle vinduer eftergås, tag udskiftes på 2 bygninger og diverse mure eftergås, tagrender samt ny dræning ved kældernedgang. Skolen har en grundmuret pavillon, tilstanden er god men bygningen bør udfases over år. Skolen har en ca. 10 år gammel, separat hal, hvor der er problemer med eternittaget. Hallen er i en rimelig stand. Hallen indgår ikke i nærværende opgørelse. 14

15 Nørre Jernløse Skole Gammel Skovvej 150 B og Hovedgaden 2, 4420 Regstrup Ejendomsnummer (BBR) / a/2a Grundareal, m 2 30,127 Bygningsareal, m Gammel Skovvej 150 B Skolen er energimærket D. Der er stillet energibesparelsesforslag på for kr med en tilbagebetalingstid på godt 3 år. Såfremt disse forslag gennemføres vil energimærket være C. Skolens bygninger er opført i 1976, 1978 og 2001 og de 2 ældste bygninger er ombygget/tilbygget i Skolen vurderes, at være i en rimelig stand. Der er en pavillon i tilknytning til skolen. Den er energimærket G og med en investering på kr. vil den være energimærket D. Så vidt skolen ønskes opdateret til tilstanden god/tidssvarende skal karnapfacader gennemgås, diverse vinduespartier udskiftes, facadebehandling af alle træfacader, omlægning af samtlige belægninger, nyt tag på pavillon, eftergang af kloakledninger m.m. Pavillonen er i en god tilstand. Det anbefales at udfase denne over år. Areal ca. 326 kvm. Omkostningen til erstatningsbyggeri er ikke indregnet i ovenstående økonomiske oversigt. N.B.: Hallen, der er en del af skolen er ikke medtaget i nærværende rapport idet den indgår under halpuljen. Hovedgaden 2 Skolen der består af Hovedbygning, SFO / Rævehulen og Bygning 1942 er energimærket E. Der foreslås energibesparelsesforslag på for kr med en tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være D. Der er en ældre pavillon tilknyttet skolen. Den ældste del af Nr. Jernløse skole er opført i I 1942 er der tilbygget og der er i 1997 og 2000 udført renoveringsarbejder. Bygning 1902 og 1942 fremtræder i rimelig stand men trænger til en del udbedringsarbejde. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende skal en del vinduer udskiftes, nyt tag på administrationsbygningen samt 3 nye kviste, trappereparationer, sokkelreparationer, nyt afvanding ved kældernedgang m.v.. Pavillonen er i en dårlig stand. Det anbefales at opføre en tilbygning på 280 kvm i stedet. Omkostning ca. 5.6 mio. kr. 15

16 Orø Skole og Børnehus Bygaden 50, 4300 Holbæk Lærerbygning (bygning 1) og Børnehus (bygning 2) er energimærket F. Der er stillet energibesparelsesforslag på for kr kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på over 10 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket D. Bygning 8 er energimærket C. Der er stillet energibesparelsesforslag på for kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket B. Bygning 1 er opført i 1872 og bygning 2 er fra Bygningerne er renoveret i Bygningerne benyttes til skolekøkken, lærerværelse og børnehus. Bygningerne er af Kulturarv styrelsen registreret som bevaringsværdige med karakteren 4. Bygning 8 er opført i Bygningen benyttes til skole og bibliotek. Ejendommen opvarmes med fyringsgasolie. Fyret er installeret i 1999 (Evt. konvertering til alternativ energi ved udskiftning). Bygning 8 antages at være i god stand og bygningerne 1 og 2 i en rimelig stand efter ombygningerne i Bygning 3 er en undervisningspavillon på 100 kvm opført i 1979 og elopvarmet. Den er ikke energimærket. Skolen består af 9 bygninger i alt hvoraf bygningerne 5, 6 og 7 er garage, udhus m.v.. Bygning 4 er opført i Ingen af disse bygninger er opvarmet hvorfor de ikke er energimærket. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende, skal der udskiftes vinduer samt ruder i bygning 1, en trappe repareres, et vandstik repareres Renovering af pavillon vil indebære en udskiftning af vinduer m.v. samt efterisolering. Det anbefales at der opføres en tilbygning til bygning 8 og pavillonen nedrives. Da skolen arealmæssigt benyttes fuldt ud kunne det overvejes at opføre tilbygningen noget større arealmæssigt i 2 plan. Der regnes med 100 kvm og en omkostning på 2.0 mio. kr. hvilken er indregnet i ovenstående økonomi Ejendomsnummer (BBR) a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2n, Grundareal, m Bygningsareal, m

17 Stestrup Skole Stestrupvej 49, 4360 Kirke Eskilstrup Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m h SFO én (bygning 3) er energimærket D. Der er stillet energibesparelsesforslag på for kr ,- med en tilbagebetalingstid på godt 5 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være C. Skolebygningerne (bygning 1 og 2) er energimærket til F. Der er stillet energibesparelsesforslag på for 3,35 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være D. Skolebygningerne består af bygningerne 1954, 1961, Bygning 1954 fremtræder i en uacceptabel stand, bygningerne 1961 og 1976 fremtræder i en middel stand. SFO bygningen er opført i SFO bygningen fremtræder i en god stand. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende, skal der udskiftes vinduer og døre, renoveres brøstninger og kloak samt tage der skal renoveres/udskiftes. Specielt bygning 54 skal renoveres gennemgående. 17

18 Store Merløse Centralskole Holbækvej 30 B-C-D-F, 4370 Store Merløse Ejendomsnummer (BBR) ap Grundareal, m Bygningsareal, m Der er udarbejdet 3 energimærker for skolens bygninger. Bygning 56 og 64 er mærket D. Der er stillet forslag til besparelser på for kr med en tilbagebetalingstid på ca 20 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket ikke ændres.. Skolefritidsordning bygningen er mærket C. Der er stillet forslag til besparelser på for kr med en tilbagebetalingstid på under 10 år Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være C. Bygning 71, 75 og 83 er energimærket E. Der er stillet forslag til besparelser på kr med en tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Såfremt disse forslag gennemføres vil energimærket være D. Bygning 56 og 64 (bygning 1) benyttes til undervisning og skolefritidsordning. Skolefritidsordning (bygning 2) er opført i Bygning 71, 75 og 83 anvendes til undervisning. Bygningerne fremtræder i en rimelig stand. SFO bygningen i en god stand. Skolen har en pavillon på ca. 150 kvm der foreslås nedrevet. Erstatningsbyggeri kunne opføres i forbindelse med etableringen af en ny forbindelsesgang.. Omkostning ca. 3 mio. kr. er indregnet i ovenstående økonomi. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende, skal der i de fleste bygninger udskiftes døre og vinduer mange steder, der skal etableres en ny forbindelsesgang, vinduesoverliggere m.v. skal renoveres. 18

19 Svinninge Skole Hovedgaden 76, 4520 Svinninge Den ældste del af skolen med bygningerne 1914, 1942 og 1962 der anvendes som skole og SFO. (bygningerne 3,4 og 5) er mærket D. Der er opstillet forslag til energibesparelser på for 1.6 mio. kr med en tilbagebetalingstid på ca. 16 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være C. Den nyere del af skolen består af blok 1 til 7(bygning 1). Denne del af skolen er mærket E. Der er foreslået energibesparelser på for 4.1 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på over ca. 20 år. Såfremt forslagene gennemføres vil energimærket være D. Bygningerne 1914, 1942 og 1962 er ombygget/tilbygget i 1995 og 2001 og er i en rimelig stand. Den nyere del af skolen (blok 1 til 7) består af den oprindelige blok opført i 1969 med til og ombygninger i 1987, 2000 og Bygningerne er i en dårlig stand. Skal skolen opdateres til tilstanden god, skal i det væsentligste den nuværende samlingssal nedrives og en ny bygges, udskiftning af paptag og m.v. på blok 20, 30, 40, 50 eftergang af murværk, murkroner og vinduer, udskiftning af vinduer samt ny CTS styring. På den gamle skole skal der afsættes til tag og vindues eftergang inklusive udskiftning af vinduer. I forbindelse med skolen er der en ældre pavillon der rummer dagfunktion. Det foreslås at den erstattes med en tilbygning til den gamle skole på ca. 200 kvm. Omkostning ca. 4 mio. kr. der er indregnet i ovenstående økonomi. N.B.: Tandklinik og Børnehave er ikke medtaget i nærværende Ejendomsnummer (BBR) a, 6l Grundareal, m Bygningsareal, m

20 Tuse Skole Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk Vedligeholdelsesbehov Årlig energireduktion -116 Ejendomsnummer (BBR) b Grundareal, m Bygningsareal, m Tuse skole består af den gamle afdeling og den nye og er energimærket D. Der er stillet forslag til energirenovering på for kr ,- med en tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Såfremt disse forslag gennemføres vil skolen være energimærket C. Den ældste del af skolen er opført i 1926 og er løbende ombygget/tilbygget. Den nye del er tilbygget i Den ældre bygningsmasse fremtræder i en rimelig stand, tilbygningen fremtræder i en god stand. Kulturarvs Styrelsen har registreret (Den ældre del af skolen) som bevaringsværdig med klassificeringen 4. Skal skolen opdateres til tilstanden god/tidssvarende, er det den ældre del der skal have tagflader, vinduer, tagrender m.v. eftergået/udskiftes. Der skal også ske en gennemgang af kloaksystemet. 20

21 Tølløse Centralskole Sportsvej 3, 4340 Tølløse Skolen består af bygning A1, 2, 3 (bygning 1) der er opført i1974. Bygning C1 (bygning 2) er opført i 1979, bygning C2 Bygning (3) opført i Bygningerne A og C1 er renoveret i 2008 til Derudover benytter skolen sammen med Børnespecialcenter 1 bygning 43 og gymnastiksalen på den gamle skoledel. ( N.B.: Resten af den gamle skole benyttes nu af Børnespecialcenter 1 til A-klasserne) Bygningerne A, C1 og C2 er energimærket C. Der er stillet forslag til energirenovering på for 3,8 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket B. Bygning 43 og gymnastiksal er energimærket G. Der er stillet forslag til energirenovering på for 3.7 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11år. Såfremt forslagene gennemføres er energimærket C. Bygningerne på den nyere skole A og C - fremtræder i en god stand efter renovering, dog bør vinduer og døre eftergås. Bygningerne 43 og gymnastiksalen fremtræder i en rimelig stand. Skal hele skolekomplekset opdateres til tilstanden god/tidssvarende, skal vinduer og døre på den nyere skoledel eftergås. Bygningerne 43 og gymnastiksalen skal eftergås udvendigt på murværket, trapper, tagfladen, inddækninger samt vinduer og døre. I forbindelse med hele ændringen af skolekomplekset over de senere år er den gamle sløjdpavillon tømt og skal nedrives ligesom et gammelt cykelskur bør fjernes. Pavillonen benyttes ikke mere Ejendomsnummer (BBR) Grundareal, m Bygningsareal, m e 21

22 Udby Skole Udbyvej 42, 4300 Holbæk Ejendomsnummer (BBR) a og 40b Grundareal, m Bygningsareal, m Bygningerne er energimærket D. Der er stillet forslag til besparelser på for kr med en tilbagebetalingstid på under 10 år for bygning 6. Denne bygning anvendes til undervisning og personalefaciliteter. Hvis forslagene gennemføres ændres energimærket ikke. Der er stillet forslag til besparelser på for kr med en tilbagebetalingstid på ca. 15 år for de andre bygninger heriblandt bygning 1 og 2. Hvis forslagene gennemføres ændres energimærket ikke.. Bygning 6 er opført i 1963 og tilbygget/ombygget i Ejendommen (Bygningerne1, 2, 5, 7, 8 og 9) er oprindeligt fra 1902 og tilbygget/ombygget i 1984, 2001 og Skolen er generelt tilbygget og ombygget indenfor de senere 10 år Bygning 1 og 2 er af Kulturarvs Styrelsen registreret som bevaringsværdig med karakteren 4. Skolen fremtræder generelt i en god stand, men der er dog behov for udskiftning af nogle vinduer specielt i gymnastiksalen, sokkel og murværks reparation samt noget dræn og tagrende/nedløbsarbejde. 22

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende

Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende haller VÆKST OG BÆREDYGTIGHED JANUAR 2015 Vedligeholdelse af selvejende og selvadministrerende haller Hallerne I Holbæk Kommune er der

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 212-216 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B.

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Dato Sagsbehandler J.nr. 31. januar 2013 jkwit 002610-2013 Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Kirkegade 34A-B,

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev, særudgave 20. december 2011 Til alle ansatte, elever og forældre Ny ledelsesstruktur for skolerne i Holbæk Kommune er på plads Holbæk Kommune er godt i gang med at gennemføre

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere