1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG"

Transkript

1

2 Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside Fotos Udgiver Download Henrik Davidsen, PKEConsult i samarbejde med Niels Haldor Bertelsen, AlmenNet Værktøj 3 er udarbejdet ved bidrag fra Udviklingsteam: Effektevaluering Olaf Brun Jørgensen, Esbensen (Tovholder), Rolf Kjær, Arkitema, Erik Alrø, Kuben Management, Niels Haldor Bertelsen, AlmenNet og Andreas Kragh, MTHøjgaard A/S - Innovation PKEConsult og Niels Haldor Bertelsen PKEConsult PKEConsult AL2bolig, Langkærvej 2F, 8381 Tilst kan downloades fra eller 2

3 INDHOLD 1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG AREALOPMÅLING, OPMÅLINGSLISTER OG OVERSIGT OVER BYGNINGSDELE SCREENING AF BYGNINGSDELE TIL RAMMEUDBUD SCREENINGENS FORMÅL HVILKE BYGNINGSDELE ER I SPIL OG HVAD SKAL SCREENES? FÆLLES OPMÅLINGSPRINCIPPER BYGNINGS- OG BYGNINGSDELOVERSIGT BYGNINGSDELS- OG MÆNGDEOVERSIGT PROCESPLAN UDEN DIGITAL TILGANG PROCESPLANER MED DIGITAL TILGANG DIGITALISERING, 3D-MODELLERING OG WEBPORTAL DIGITALISERINGENS STRUKTUR INPUT TIL DIGITALISERINGEN

4 1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Figur 1: Bygningsdele opdeles i kategorier Kortlægning af bygningsdele Bygningens forskellige bygningsdele opdeles i følgende hovedog underkategorier (læs mere om klassifikation af bygningsdele i Værktøj 2): 1. Klimaskærm og udvendige konstruktioner 1.1 Facader 1.2 Vinduer, udvendige døre, glaspartier og porte 1.3 Udvendige trapper, ramper, altaner og altangange 1.4 Tag 1.5 Fundament, terrændæk og kældervægge 2. Installation og tekniske anlæg i bygningen 2.1 Vandinstallationer 2.2 Afløbsinstallationer 2.3 Ventilationsanlæg 2.4 Varmeinstallationer 2.5 Gasinstallationer 2.6 El og belysning 2.7 Øvrige installationer 3. Inventar, indretning og aptering af rum 4. Indvendige konstruktioner Alle de aktuelle kategorier og varianter af bygningsdele opmåles i følgende enheder, som er aktuelt for den enkelte bygningsdel: Antal Længder Areal (tykkelse, længde og bredde) Volumen. 4

5 2. AREALOPMÅLING, OPMÅLINGSLISTER OG OVERSIGT OVER BYGNINGSDELE Arealopmåling Som grundlag for sammenligningen af enhedspriser skal de renoverede facaders areal opmåles for hver variant, der indgår i renoveringen. Arealet opmåles som den udvendige overflade fratrukket huller til vinduer og udvendige døre samt med halvt tillæg for tykkelsesarealer, som er synlige og beklædte mod tag, fundament og andre facader. Mindre gennemføringer til ventilation og andre installationer fratrækkes ikke i arealet. Arealerne opmåles og beregnet ud fra den digitale 3D bygningsmodel, hvor de aktuelle renoverede facadevarianter er vist og navngivet. Opmålingslister Oversigt over bygningsdele der skal renoveres For hver bygning, facade og opgang skal der foreligge en opmålingsliste med arealer og leveringsforhold for hver facadevariant, som vist i tabel 1. Tabel 1: Opmålt areal for hver variant af facader med placering Variant af facader Facade Bygning Opgang Areal Antal osv. 5

6 3. SCREENING AF BYGNINGSDELE TIL RAMMEUDBUD 3.1 Screeningens formål Byggeprogram og Rammeudbud Screening af bygningsdele til rammeudbuddet har som formål, at bidrage til at sikre udarbejdelse af byggeprogrammer for rammeudbud og miniudbud, der matcher de fælles byggetekniske bygherrekrav i henhold til Værktøj 6: Byggeprogram til Rammeudbud og Værktøj 7: Byggeprogram til Miniudbud 3.2 Hvilke bygningsdele er i spil og hvad skal screenes? Bygningsdele beskrives med tilknyttede egenskaber Til brug for udarbejdelse af byggeprogram til Rammeuddbud af industrialiseringsegnede bygningsdele ved energifacaderenovering af almene etageboliger opført skal der foreligge en screening af eksisterende forhold. Screeningen skal foretages for følgende bygningsdele med tilhørende beskrivelse af de tilknyttede egenskaber: 1. Facader med angivelse af vinduer, døre og altaner. 2. Evt. tag. 3. Evt. ventilationssystemer. 4. Evt. bygningens statiske system. 5. Bygningsdeles placering og funktion i den enkelte bygning. 6. Kategorier af bygningsdele, herunder varianter og omfang. 3.3 Fælles opmålingsprincipper To eksempler Produktblad For at resultatet af screeningen kan indgå i Rammeudbuddet sammen med tilsvarende input fra de involverede deltagere, er det vigtigt, at der benyttes ens principper for opmåling, mængdeangivelser og redegørelse for egenskaber. Eksempel 1: Areal og antal af vinduer og udvendige døre opmåles for hver variant, der indgår i renoveringen. Eksempel 2: For hver variant af vinduer og udvendige døre skal der forelægge en produktbeskrivelse med et kort resumé i et Produktblad på maksimalt én A4-side. Produktbladet skal omfatte en beskrivelse af: - De anvendte byggevarer og materialer med angivelse af deres væsentligste egenskaber og karakteristika. - Snittegninger og detailtegninger af samlingsdetaljer til nabobygningsdele og gennemføringer. 6

7 3.4 Bygnings- og bygningsdeloversigt Mængder på bygningsniveau I screeningen skal der gøres rede for følgende bygnings- og bygningsdelsvolumen: Tabel 2: Opgørelse af bygnings- og bygningsdelsvolumen Blok nr. m 2 Facade Udv. døre Antal: Vinduer Altaner Opgange Boliger Blok osv. I alt 3.5 Bygningsdels- og mængdeoversigt Mængder på bygningsdelsniveau Resultatet af screeningen sammenfattes i det nedenfor viste eksempel på oversigt over bygningsdele og mængder: Tabel 3: Oversigt over bygningsdele og mængder Nr. Bygningsdel Antal: Noter 1. Klimaskærm 1.1 Facade 1.2 Sydfacade 1.3 Nordfacade 1.4 Gavl 1.5 Vinduer 1.6 Døre 1.7 Altaner 2. Rum 2.1 Køkken 2.2 Badeværelser 3. Installationer 3.1 Ventilationssystemer m 2 stk. 7

8 3.6 Procesplan UDEN digital tilgang 5 trin Screeningen af industrialiserede bygningsdele UDEN digital tilgang er som vist i figur 2 opdelt i 5 trin. Figur 2: Procesplan - UDEN digital tilgang I Trin 1 lokaliseres afdelinger opført , hvor helhedsplanlægninger er så langt fremme, at renoveringsbyggesagen kan komme i udbud i perioden I Trin 2 lokaliseres både de bygningsdele, der skal indgå i facaderenoveringen og andre bygningsdele, der er spil. F.eks. ventilationssystemer. I Trin 3 udarbejdes en mængdeoversigt i henhold til opskriften i afsnit 3.2: Bygnings- og bygningsdels- og mængdeoversigt i praksis. I Trin 4 udarbejdes et Produktblad pr. bygningsdel i henhold til opskriften i afsnit 3.3: Fælles opmålingsprincipper. I Trin 5 afleveres screeningsresultatet til viderebearbejdning i Byggeprogrammet til Rammeudbud. 8

9 3.7 Procesplaner MED digital tilgang 4 trin Screeningen af industrialiserede bygningsdele Med digital tilgang Figur 3: er som vist i figur 3 opdelt i 4 trin. Procesplan - MED digital tilgang I Trin 1 lokaliseres afdelinger opført , hvor helhedsplanlægninger er så langt fremme, at renoveringsbyggesagen kan komme i udbud i I Trin 2 lokaliseres både de bygningsdele, der skal indgå i facaderenoveringen og andre bygningsdele, der er spil. F.eks. ventilationssystemer. I Trin 3 designes et digitalt set up til digitalisering af foreliggende tegningsmateriale og byggetekniske beskrivelser og indgås aftale om ekstern bistand til løsning af digitaliseringsopgaven. I Trin 3.1 fremskaffes relevant materiale i henhold til i opskriften afsnit 4.2: Input til digitaliseringen. I Trin 3.2 gennemføres digitaliseringen i henhold til i opskriften afsnit4.1: Digitaliseringens struktur. I Trin 3.3 udarbejdes et digitalt bygningskatalog, der referer til de klassifikationssystemer, der er omtalt i afsnit 1: Klassifikation af bygningsdele i praksis. I Trin 3.4 gennemføres 3D-modellering af bygninger og bygningsdele i henhold til i opskriften afsnit 4.1: Digitaliseringens struktur. I Trin 3.5 udarbejdes en mængdeoversigt i henhold til opskriften i afsnit 3.5: Bygningsdels- og mængdeoversigt. I Trin 4 afleveres screeningsresultatet til viderebearbejdning i Byggeprogrammet til Rammeudbud + en digital bygningsmodel. 9

10 4. DIGITALISERING, 3D-MODELLERING OG WEBPORTAL 4.1 Digitaliseringens struktur Fem trin Digitalisering af eksisterende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser gennemføres ved: 1. En flad digitalisering af alle tegninger relateret til eksisterende forhold, herunder: 2. 3D-modellerering af lejlighedstyper. 3. 3D-modellering af udvalgte bygningsdele (facader, tag, etageadskillelser, tagkonstruktion, trappeopgange, installationer i den udstrækning, der foreligger datagrundlag (f.eks. faldstammer og kloakføringer mm.). 4. 3B-modellerering af udvalgte rum. 5. Udarbejdelse af et foreløbigt Bygningskatalog baseret på informationer på Snittegningen med tilhørende beskrivelser om de komponenter, der indgår i udarbejdelse af de angivne 3Dmodeller. 4.2 Input til digitaliseringen Arkivmateriale INFO fra tilstandsvurdering, energimærkning og summariske opmåling Digitaliseringen udføres på baggrund af arkivmateriale fra: Byggeriets opførelse. Efterfølgende renoveringer. Større vedligeholdelsesarbejder. Råderetsændringer. Digitaliseringen udføres endvidere på baggrund af: Byggetekniske tilstandsvurderinger fra helhedsplanlægningen. Data fra Energimærkning. Summariske opmålinger og supplerende registreringer. 10

11

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Økonomisk støtte Illustrationer

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Juli 2007 revideret januar 2009 Bygningsvurdering Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 11 Adresse: Tuborg Boulevard 18 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-296248-021 Energikonsulent: Mikael Weiling Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: 2930 Klampenborg BBR-nr.: 173-159323-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere