RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER"

Transkript

1 RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U Version ISSN

2

3 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER ENERGIMÆRKNINGSDATA RUDERS ENERGIKLASSE SAMMENLIGNING OG VALG AF RUDER OG VINDUER KLASSIFIKATION AF RUDER ENERGIMÆRKNINGSDATA FOR TYPISKE VINDUER I STANDARDDIMENSIONER ENERGIMÆRKNINGSDATA FOR RUDER OG VINDUER MED SPECIFIKKE DIMENSIONER. 8 3 OVERSIGT OVER RUDER OG AFSTANDSSKINNER OVERSIGT OVER VINDUER OVERSIGT OVER RAMME-KARMPROFILER LITTERATUR ADRESSER A. SAMMENFATNING AF ENERGIMÆRKNINGSORDNINGEN FOR RUDER OG VINDUER A.1 RUDER A.1.1 PRODUKTBESKRIVELSE (ENERGIMÆRKNINGSDATA) A.1.2 ENERGIKLASSIFIKATION (PERMANENT MÆRKNING) A.1.3 SAMMENFATNING RUDER A.2 VINDUER A.2.1 PRODUKTBESKRIVELSE A.2.2 PERMANENT MÆRKNING A.2.3 SAMMENFATNING VINDUER

4 4

5 Forord til kompendium 6 Med indførelsen af energimærkede ruder og vinduer vil dokumenterede energimæssige egenskaber foreligge for disse produkter. For at gøre det nemt og overskueligt, for rådgivere, entreprenører, bygherrer og forbrugere at sammenligne og udvælge energimæssigt optimale ruder og vinduer, er der i dette kompendium lavet en oversigt over energimærkede ruder og vinduer på markedet i Danmark. Oversigten indeholder oplysninger om de enkelte produkters energimærkningsdata og er opdelt i tre hoveddele: 1. Ruder 2. Vinduer 3. Ramme-karmprofiler For alle produkter opgives producent, materialer, udformning og energimærkningsdata. Data for ikke-energimærkede men typiske ruder og vinduer opgives som sammenligningsgrundlag herunder også renoveringsløsninger f.eks. forsatsruder med hård belægning. Vha. oversigterne skal man på en overskuelig måde kunne sammenligne de forskellige produkter på markedet og på den måde indkredse dem, som ser mest lovende ud (på baggrund af data givet for standarddimensioner). Ved henvendelse til de pågældende producenter kan man få oplyst de specifikke energimærkningsdata for de aktuelle dimensioner. Vha. disse kombineret med energitilskudsprogrammet, EnWin (Se kommentar til EnWin1 i forordet), som omtales i Kompendium 7, vil forbrugere og rådgivere være i stand til på en effektiv måde både at sammenligne ruder og vinduer energimæssigt og beregne besparelsen ved valg af de bedste produkter ved såvel udskiftning som nybygning. Rude/vinduesoversigterne findes også som en database som følger med EnWin (Se kommentar til EnWin1 i forordet). Målgruppen for kompendium 6 er hovedsageligt rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer og tekniske forvaltninger, professionelle bygherre, entreprenører, glarmestre, trælaster, leverandører samt private forbrugere. Følgende har medvirket til udarbejdelsen af kompendiet: Jacob Birck Laustsen og Svend Svendsen. Konstruktiv kritik og forslag til forbedringer modtages gerne og kan sendes til: Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet Institut for Bygninger og Energi Bygning 118 DK-2800 Lyngby Revision af nærværende kompendium 2009 Kompendiet er redigeret januar Det skal bemærkes at de angive produktdata er fra fundet i Disse vurderes stadig at være gældende for de forskellige producenters standard produkter, men de forskellige producenter har dog typisk foretaget en udvikling af nye produkter med bedre energimæssige egenskaber. Disse er ikke medtaget i kompendiet. Der henvises i stedet til de enkelte producenters hjemmesider. Endvidere skal det nævnes at programmet EnWin1 ikke længere anvendes. For at sammenligne forskellige produkter henvises i stedet til programmet WinDesign der kan downloades fra Her i er det muligt at anvende standard data eller indlægge egne produktdata. Med programmet kan foretages en detaljeret sammenligning af de forskellige produkters egenskaber. Copyright Copyright DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet, Januar Materialet må i sin helhed frit kopieres og distribueres uden vederlag. Eftertryk i uddrag er tilladt, men kun med kildeangivelsen: Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 6: Data for energimærkede ruder og vinduer. BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Januar

6 Vinduer Ruder 1 Ruder og vinduers energimæssige egenskaber Udgangspunktet for kompendierne er "Energimærkningsordningen for vinduer og ruder", der sætter fokus på ruder og vinduers termiske og optiske egenskaber (bestemmelserne for energimærkningsordningen er beskrevet i ordningens vedtægter [3] samt tekniske bestemmelser for vinduer [4] og ruder [5]). Dette har medført et generelt informationsbehov på området. Kompendierne skal give læserne generel information om energimæssige egenskaber af ruder og vinduer. Herunder oplysning om forenklede og detaljerede metoder, til bestemmelse af ruder og vinduers energimærkningsdata samt eventuelt ruders energiklasse. Desuden behandler kompendierne energirigtigt valg af ruder og vinduer samt udvikling af energirigtige ruder og vinduer. I appendiks A er retningslinierne for selve energimærkningsordningen sammenfattet. I energimærkningsordningen opereres med følgende tre benævnelser: 1. Energimæssige egenskaber: Fællesbetegnelse for energimærkningsdata og energiklasse. 2. Energimærkningsdata: De grundlæggende energimæssige data for ruder/vinduer. 3. Energiklasse: Bogstavbenævnelse for ruder på basis af energitilskuddet. 1.1 Energimærkningsdata En oversigt over ruder og vinduers energimærkningsdata er vist i Tabel 1. Ruders energimærkningsdata omfatter: varmetransmissionskoefficienten (U g - værdien) for rudens midte der angiver rudens evne til at begrænse varmetabet gennem ruden. sollystransmittansen ( t -værdien) for ruden der angiver rudens evne til at transmittere den synlige del af solstrålingen. den totale solenergitransmittans (gværdien) for ruden der angiver rudens evne til at transmittere solstråling både direkte som solstråling og indirekte som varme. kantkonstruktionens ækvivalente varmeledningsevne ( k ) der angiver kantkonstruktionens indflydelse på varmetabet i samlingen mellem ruden og rammekarmkonstruktionen. Vinduers energimærkningsdata - alle baseret på vinduets udvendige areal - omfatter: varmetransmissionskoefficienten (Uværdien) der angiver vinduets evne til at begrænse varmetabet gennem vinduet. sollystransmittansen ( t -værdien) der angiver vinduets evne til at transmittere den synlige del af solstrålingen den totale solenergitransmittans (gværdien) der angiver vinduets evne til at transmittere solstråling både direkte som solstråling og indirekte som varme. Ruder og vinduers U-værdi og g-værdi er tilsammen bestemmende for energitilskuddet til bygningen de sidder i. Sollystransmittansen har indflydelse på lysindfaldet. Den ækvivalente varmeledningsevne for rudernes kantkonstruktion karakteriserer kantkonstruktionen og benyttes til at bestemme størrelsen af kuldebroen i samlingen mellem rude og ramme-karm. Tabel 1. Oversigt over energimærkningsdata for ruder og vinduer Energimærkningsdata - Varmetransmissionskoefficient - Sollystransmittans - Total solenergitransmittans - Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktionen - Varmetransmissionskoefficient - Sollystransmittans - Total solenergitransmittans 6

7 1.2 Ruders energiklasse Energitilskuddet fra ruden til bygningen er den tilførte solenergi minus varmetabet ud gennem ruden. Hvis der tilføres mere solenergi ind gennem ruden end der ledes ud som varmetab, er energitilskuddet positivt, og det resulterer i en opvarmning af bygningen. Energitilskuddet for en rude kan altså indikere, hvor god ruden samlet er til at mindske varmetabet fra og tilføre solvarme til en bygning. Dette udnyttes i den energimæssige klassifikation af ruder, som baseres på rudernes energitilskud til et referencehus i fyringssæsonen. Der opstilles tre energiklasser som vist i Tabel 2 : Tabel 2. Klassifikation af ruder på basis af deres energitilskud Energiklasse Grænseværdier A Energitilskud større end 20,0 kwh/m² B Energitilskud større end 10,0 kwh/m² til og med 20,0 kwh/m² C Energitilskud større end 0,0 kwh/m² til og med 10,0 kwh/m² Energiklassifikation af ruder bør kun anvendes i forbindelse med ruder i opvarmningsdominerede boliger, hvor et positivt energitilskud er ønsket. I f.eks. kontorbyggerier, hvor der ofte er stor intern varmeproduktion, kan ruder med stort energitilskud give anledning til overtemperaturer. I kontorbyggerier er det altså ikke nødvendigvis fordelagtigt at anvende ruder med stort energitilskud. 7

8 2 Sammenligning og valg af ruder og vinduer Fremgangsmåden i forbindelse med valg af ruder og vinduer kan opdeles i 3 niveauer baseret på rude- og vinduesoversigterne i nærværende kompendium samt specifikke data fra producenten. Fremgangsmåden kan gennemføres så langt som man ønsker, og er derfor brugbar for private som for professionelle forbrugere. Metoden gennemgås i det følgende. 2.1 Klassifikation af ruder Vha. rudeoversigterne i kapitel 3 kan man vælge en rude med de ønskede energimæssige egenskaber. Rudens energiklasse er et godt redskab til en indledende relativ sammenligning af forskellige ruder. Det nøjagtige energitilskud for specifikke ruder i en konkret situation kan imidlertid ikke bestemmes udfra energiklassifikationen. Foruden oversigterne over ruder og vinduer, er der lavet en oversigt med energimæssige data for forskellige ramme-karmprofiler i kapitel 5. Denne oversigt, som primært henvender sig til producenter af rammekarmprofiler, er lavet for at præcisere de forskellige energimærkningsdata. Energimæssige data for ramme-karmdelen kan være vigtige at kende, idet f.eks. vinduets samlede U-værdi er et resultat af både rudens og ramme-karmprofilets energimæssige egenskaber. Oversigten over ramme-karmprofiler skal endvidere virke fremmende på udviklingen af bedre produkter ved at synliggøre de enkelte produkter og gøre det nemmere for producenterne at sammenligne og kontrollere hinanden. 2.2 Energimærkningsdata for typiske vinduer i standarddimensioner Efter at man har valgt en rude anvendes vinduesoversigten i kapitel 4 til at sammenligne forskellige vinduer af den relevante type. Vinduesoversigten er baseret på typiske produkter i standarddimensioner kombineret med en referencerude. Den giver derfor tilnærmede værdier for energimærkningsdata og bør bruges til at sammenligne produkterne som grundlag for indhentning af tilbud. 2.3 Energimærkningsdata for ruder og vinduer med specifikke dimensioner. For de udvalgte produkter kan man ved henvendelse til producenten få oplyst de specifikke energimærkningsdata for det konkrete vindue med de rigtige dimensioner. Energibesparelsen kan derefter beregnes for de aktuelle forhold på grundlag af energimærkningsdata for vinduerne vha. programmet EnWin (Se kommentar til EnWin1 i forordet) omtalt i kompendium 7. På grundlag heraf og de andre forhold vælges vinduet. 8

9 3 Oversigt over ruder og afstandsskinner I Tabel 3 på side 10 ses eksempel på oversigten over energimærkede ruder. Ruderne opstilles efter glasleverandører i alfabetisk orden, og for hver leverandør inddeles ruderne i almindelige og solafskærmende ruder. For hvert produkt gives oplysninger om rudens opbygning, det anvendte glas, belægning, gasfyldning, samt rudens energimærkningsdata(u, og g) og energiklasse(a, B eller C). Ruder tildeles kun energiklasse hvis energitilskuddet til referencehuset er større end 0 kwh/m 2. Se kompendium 1 for beskrivelse af klassifikation af ruder. Rudernes centerværdier for energimærkningsdata opgives svarende til glasleverandørernes glasproduktprogrammer. For termoruder baseret på glas, hvor dokumentationen for energimæssige egenskaber ikke foreligger fra glasleverandørens side men fra termorudeproducenten bruges disse. På tilsvarende måde er der i Tabel 4 side 11 lavet et eksempel på en oversigt over forskellige afstandsskinner på markedet. Oversigten er baseret på de enkelte afstandsskinneproducenter som opstilles i alfabetisk orden. For hvert produkt angives materialer, dimensioner og kantkonstruktionens ækvivalente varmeledningsevne k. Oversigterne i Tabel 3 og Tabel 4 giver altså energimærkningsdata for hhv. glasdelen og afstandsskinnen for ruder baseret på de enkelte producenters produktprogrammer. Oversigterne over ruder og afstandsskinner indgår også i databasen, som følger med programmet EnWin (Se kommentar til En- Win1 i forordet). 9

10 Tabel 3 Oversigt over ruder(eksempel). 10 Produktbeskrivelse Produktkode Glasleverandør: Pilkington Almindelige ruder Glas Belægning(er) Mellemrum Gastype Varmetransmissionskoefficient center-u-værdi Sollystransmittans Total solenergitransmittans g-værdi [W/m 2 K] [%] [%] glas 15 mm, Luft 2, Ar-4 2 glas 15 mm, Argon 2, K4 2 glas Hård 15 mm, Luft 1, Ar-K4 2 glas Hård 15 mm, Argon 1, C 4-15-Ot4 2 glas Blød, = 0,1 15 mm, Luft 1, Ar-Ot4 2 glas Blød, = 0,1 15 mm, Argon 1, B 4-15-SN4 2 glas Blød, = 0,04 15 mm, Luft 1, Ar-SN4 2 glas Blød, = 0,04 15 mm, Argon 1, B 4w-15Ar-SN4 2 glas Blød, = 0,04 15 mm, Argon 1, A 4w-15Ar-4 2 glas 15 mm, Argon 2, w-15Ar-K4 2 glas Hård 15 mm, Argon 1, A 4SN glas Blød, = 0,04 15 mm, Luft 1, Solafskærmende ruder 4gy glas 15 mm, Luft 2, bz glas 15 mm, Luft 2, ab glas 15 mm, Luft 2, Csm glas 15 mm, Luft 2, Hbm glas 15 mm, Luft 1, GL glas 15 mm, Luft 2, bz-15-Ot4 2 glas Hård 15 mm, Luft 1, gn-15-Ot4 2 glas Hård 15 mm, Luft 1, ab-15-Ot4 2 glas Hård 15 mm, Luft 1, ab-15-Ot4 2 glas Hård 15 mm, Luft 1, Csm-15-Ot4 2 glas Hård 15 mm, Luft 1, Energiklasse

11 Tabel 4 Oversigt over afstandsskinner(eksempel). Produktbeskrivelse Materialer Dimensioner Dimensioner Ækvivalent L-værdi Produktkode Skinne Kantkonstruktion Varmeledningsevne mm mm W/mK W/mk Producent: Thermix 08mm PVC/Stainless steel 7,75x7,8 8,35x10,8 0,29 0,38 10mm PVC/Stainless steel 9,75x7,8 10,35x10,8 0,30 0,31 12mm PVC/Stainless steel 11,75x7,8 12,35x10,8 0,31 0,27 14mm PVC/Stainless steel 13,75x7,8 14,35x10,8 0,32 0,24 16mm PVC/Stainless steel 15,75x7,8 16,35x10,8 0,33 0,22 18mm PVC/Stainless steel 17,5x7,8 18,1x10,8 0,33 0,20 20mm PVC/Stainless steel 19,75x7,8 20,35x10,8 0,33 0,18 24mm PVC/Stainless steel 23,5x7,8 24,1x10,8 0,34 0,15 Producent: Rolltech Bendtech 06 Aluminium 5,5x6,5 6,1x9,5 1,40 2,18 Bendtech 08 Aluminium 7,5x6,5 8,1x9,5 2,06 2,42 Bendtech 09 Aluminium 8,5x6,5 9,1x9,5 2,24 2,34 Bendtech 10 Aluminium 9,5x6,5 10,1x9,5 2,42 2,28 Bendtech 12 Aluminium 11,5x6,5 12,1x9,5 2,73 2,14 Bendtech 14 Aluminium 13,5x6,5 14,1x9,5 3,02 2,03 Bendtech 15 Aluminium 14,5x6,5 15,1x9,5 3,17 1,99 Bendtech 16 Aluminium 15,5x6,5 16,1x9,5 3,33 1,96 Bendtech 18 Aluminium 17,5x6,5 18,1x9,5 3,61 1,89 Bendtech 20 Aluminium 19,5x6,5 20,1x9,5 3,88 1,83 Bendtech 22 Aluminium 21,5x6,5 22,1x9,5 4,17 1,79 Bendtech 24 Aluminium 23,5x6,5 24,1x9,5 4,45 1,75 Chroma:Tech 08 Stainless steel 7,3x6,5 8,1x9,5 0,69 0,67 Chroma:Tech 10 Stainless steel 9,3x6,5 10,1x9,5 0,71 0,67 Chroma:Tech 12 Stainless steel 11,5x6,5 12,1x9,5 0,71 0,56 Chroma:Tech 14 Stainless steel 13,3x6,5 14,1x9,5 0,72 0,49 Chroma:Tech 16 Stainless steel 15,5x6,5 16,1x9,5 0,72 0,43 Chroma:Tech 18 Stainless steel 17,3x6,5 18,1x9,5 0,72 0,38 Chroma:Tech 20 Stainless steel 19,3x6,5 20,1x9,5 0,73 0,35 Chroma:Tech 24 Stainless steel 23,3x6,5 24,1x9,5 0,74 0,29 Producent: Rolltech Ferrotech 06 Steel 5,5x5 6,1x8 1,42 1,86 Ferrotech 08 Steel 7,5x5 8,1x8 1,68 1,66 Ferrotech 09 Steel 8,5x5 9,1x8 1,78 1,57 Ferrotech 10 Steel 9,5x5 10,1x8 1,88 1,49 Ferrotech 12 Steel 11,5x5 12,1x8 2,05 1,36 Ferrotech 14 Steel 13,5x5 14,1x8 2,20 1,25 Ferrotech 15 Steel 14,5x5 15,1x8 2,28 1,21 Ferrotech 16 Steel 15,5x5 16,1x8 2,35 1,17 Ferrotech 18 Steel 17,5,5x5 18,1x8 2,46 1,09 Ferrotech 20 Steel 19,5x5 20,1x8 2,58 1,03 Ferrotech 24 Steel 23,5x5 24,1x8 2,67 0,89 11

12 Produktbeskrivelse Materialer Dimensioner Dimensioner Ækvivalent L-værdi Produktkode Skinne Kantkonstruktion Varmeledningsevne mm mm W/mK W/mk Producent: Rujkan Id 06 Aluminium 5,5x6,5 6x9,5 1,68 2,62 Id 08 Aluminium 7,5x6,5 8x9,5 2,07 2,43 Id 09 Aluminium 8,5x6,5 9x9,5 2,24 2,34 Id 10 Aluminium 9,5x6,5 10x9,5 2,42 2,28 Id 12 Aluminium 11,5x6,5 12x9,5 2,72 2,14 Id 14 Aluminium 13,5x6,5 14x9,5 3,04 2,05 Id 15 Aluminium 14,5x6,5 15x9,5 3,17 1,99 Id 16 Aluminium 15,5x6,5 16x9,5 3,34 1,97 Id 18 Aluminium 17,5x6,5 18x9,5 3,61 1,89 Id 20 Aluminium 19,5x6,5 20x9,5 3,91 1,85 Producent: Swisspacer 07,5mm Aluminium 7,5x6,6 8,1x9,6 0,42 0,50 09,5mm Aluminium 9,5x6,6 10,1x9,6 0,44 0,42 11,5mm Aluminium 11,5x6,6 12,1x9,6 0,47 0,37 13,5mm Aluminium 13,5x6,6 14,1x9,6 0,50 0,34 14,5mm Aluminium 14,5x6,6 15,1x9,6 0,50 0,32 15,5mm Aluminium 15,5x6,6 16,1x9,6 0,51 0,30 17,5mm Aluminium 17,5x6,6 18,1x9,6 0,54 0,29 19,5mm Aluminium 19,5x6,6 20,1x9,6 0,55 0,26 27,5mm Aluminium 26,5x6,6 27,1x9,6 0,61 0,22 V 11,5mm Stainless steel 11,5x6,6 12,1x9,6 0,26 0,21 V 14,5mm Stainless steel 14,5x6,6 15,1x9,6 0,26 0,17 V 15,5mm Stainless steel 15,5x6,6 16,1x9,6 0,26 0,16 Producent: Thermix 08mm PVC/Stainless steel 7,75x7,8 8,35x10,8 0,29 0,38 10mm PVC/Stainless steel 9,75x7,8 10,35x10,8 0,30 0,31 12mm PVC/Stainless steel 11,75x7,8 12,35x10,8 0,31 0,27 14mm PVC/Stainless steel 13,75x7,8 14,35x10,8 0,32 0,24 16mm PVC/Stainless steel 15,75x7,8 16,35x10,8 0,33 0,22 18mm PVC/Stainless steel 17,5x7,8 18,1x10,8 0,33 0,20 20mm PVC/Stainless steel 19,75x7,8 20,35x10,8 0,33 0,18 24mm PVC/Stainless steel 23,5x7,8 24,1x10,8 0,34 0,15 Producent: Heima Alu 05,5 Aluminium 5,5x6,6 6,1x9,6 1,40 2,20 Alu 08,5 Aluminium 8,5x6,6 9,1x9,6 2,00 2,11 Alu 11,5 Aluminium 11,5x6,6 12,1x9,6 2,30 1,82 Alu 13,5 Aluminium 13,5x6,6 14,1x9,6 2,30 1,77 Alu 14,5 Aluminium 14,5x6,6 15,1x9,6 2,60 1,65 Alu 15,5 Aluminium 15,5x6,6 16,1x9,6 2,80 1,67 Alu 17,5 Aluminium 17,5x6,6 18,1x9,6 3,00 1,59 Alu 19,5 Aluminium 19,5x6,6 20,1x9,6 3,30 1,58 Alu 21,5 Aluminium 21,5x6,6 22,1x9,6 3,60 1,56 Alu 23,5 Aluminium 23,5x6,6 24,1x9,6 3,80 1,51 12

13 4 Oversigt over vinduer I Tabel 5 ses eksempel på oversigten over energimærkede vinduer. Vinduerne opstilles efter producenter i alfabetisk orden, og for hver producent inddeles vinduerne i fem hovedtyper. 1. Én fast rude 2. En oplukkelig ramme med én rude 3. Dannebrogsvindue. Fire oplukkelige rammer med én rude hver. 4. To oplukkelige rammer med tre ruder hver. 5. Dør De fem hovedvinduestyper ses i Figur 1. For hvert produkt opgives energimærkningsdata(u, og g) Energimærkningsdata opgives for standarddimensioner for at gøre værdierne for forskellige produkter sammenlignelige. Standarddimensionerne for vinduer er: b h = 1230mm 1480mm og for døre: b h = 1000mm 2000mm. Disse mål svarer til dimensionerne, der anvendes (som standard) i prøvningsstandarden: ISO/FDIS 12567:2000 Thermal performance of windows and doors-determination of thermal transmittance by hot box method Figur 1. De fem vinduestyper som anvendes i vinduesoversigten. I det færdige kompendium optegnes de i målefaste dimensioner. Ligeledes opgives værdierne med en referencerude indsat. Referencerudens data er: U = 1,1 W/m 2 K, = 0,75 og g = 0,59. Tabel 5. Oversigt over vinduer (eksempel). Vinduestype Produktkode Beskrivelse Materialer Glasandel Varmetransmissionskoefficient U-værdi Sollystransmittans Total solenergitransmittans g-værdi [%] [W/m 2 K] [%] [%] Producent: IdealCombi 3 D01-V1 Træ 56 1,63 0,44 0,35 3 D01-V3 Træ 56 1,45 0,44 0,35 Producent: HS Hansen 2 Aluminium 1,66 0,61 0,49 Producent: Primo 2 PVC 1,46 0,51 0,41 Producent: Rationel 1 Aldus B11.00 Træ/aluminium 1,37 0,61 0,49 2 Aldus B21.00 Træ/aluminium 1,43 0,51 0,41 2 Aldus B23.10 Træ/aluminium 1,46 0,53 0,42 3 Aldus B230 Træ/aluminium 1,33 0,51 0,41 3 Aldus B23.10 Træ/aluminium 1,47 0,38 0,30 Producent: Storke 2 Træ 1,52 1,54 0,43 Producent: VELFAC 2.Velfac FR Træ/alu/PVC 85 1,56 0,

14 5 Oversigt over rammekarmprofiler For at få et overblik over de mange rammekarmtyper på markedet og være i stand til at sammenligne dem indbyrdes, laves der som for ruder og vinduer en oversigt over ramme-karmprofiler. Ramme-karmprofilerne opstilles efter producenter i alfabetisk orden, og for hver producent inddeles rammekarmprofilerne i 5 hovedtyper. Eksempler på hovedtyperne er vist i Figur 2 til Figur 6. Figur 2. Type 1. Ramme-karm af træ. 1. Ramme-karm af træ (Figur 2) 2. Ramme-karm af beklædt træ (Figur 3) 3. Ramme-karm af plast (Figur 4) 4. Ramme-karm af metal (Figur 5) 5. Ramme-karm af blandede materialer (Figur 6) De energimæssige data for rammekarmprofilerne opgives med en producentspecifik termorude med den tilhørende afstandsprofil, idet denne har indflydelse på den lineære transmissionskoefficient. Figur 3. Type 2. Ramme-karm af træ beklædt med aluminium. Figur 5. Type 4. Ramme-karm af metal. Figur 4. Type 3. Ramme-karm af plast (pvc). 14 Figur 6. Type 5. Ramme-karm af blandede materialer.

15 Eksempel på ramme-karmprofiloversigten er vist i Tabel 6. Oversigten henvender sig primært til producenter af rammekarmprofiler. Formålet med at udarbejde en oversigt over energimærkningsdata for de forskellige producenters rammekarmprofiler er bl.a., at gøre det nemmere at sammenligne de forskellige produkter. Derforuden giver det bedre mulighed for at kontrollere, at de forskellige produkter overholder de af producenten lovede egenskaber. Oversigten over ramme-karmprofiler indgår også databasen som følger med EnWin (Se kommentar til EnWin1 i forordet). Da der ofte kan anvendes flere forskellige ruder til samme ramme-karmprofil, kan der laves mange kombinationer. 15

16 Tabel 6. Oversigt over ramme-karmprofiler. Type Produktkode Bredde Rudedata Varmetransmissionskoefficient Center Kantkonstruktion U-værdi U-værdi Lineær transmissions koefficient -værdi k [W/m 2 K] [W/mK] [W/m 2 K] [W/mK] Producent: HS Hansen 4. Metal 0,0601 1,1 4,45 2,76 0,0877 Producent: IdealCombi A/S 2. Træ-aluminium D01-P01 0,0963 1,1 3,75 1,56 0,0902 D01-P02 0,095 1,1 3,75 1,38 0,0777 D01-P03 0,144 1,1 3,75 1,51 0,080 D01-P04 0,144 1,1 3,75 1,65 0,085 D01-P05 0,06 1,1 3,75 1,78 0,089 Producent: Primo 3. Plast 0,1150 1,1 4,45 1,72 0,0544 Producent: Rationel 2. Træ-aluminium B110 0,0572 1,0 4,45 1,19 0,0790 B120 0,0572 1,0 4,45 1,19 0,0790 B130 0,0572 1,0 4,45 1,20 0,0795 B132 0,2342 1,0 4,45 1,42 0,0943 B140 0,0572 1,0 4,45 1,27 0,0778 B142 0,1491 1,0 4,45 1,35 0,0938 B150 0,0744 1,0 4,45 1,26 0,0817 B210 0,1071 1,0 4,45 1,35 0,0897 B230 0,1071 1,0 4,45 1,36 0,0864 B240 0,1071 1,0 4,45 1,33 0,0921 B251 0,1743 1,0 4,45 1,44 0,0878 B252 0,1245 1,0 4,45 1,40 0,0833 B410 0,1492 1,0 4,45 1,33 0,0911 B430 0,2462 1,0 4,45 1,98 0,0920 B440 0,1491 1,0 4,45 1,35 0,0912 B310 0,1492 1,0 4,45 1,37 0,0919 B124 0,1071 1,0 4,45 1,33 0,0926 B330 0,2462 1,0 4,45 1,92 0,0918 B340 0,1492 1,0 4,45 1,38 0,0920 B364 0,2165 1,0 4,45 1,43 0,0924 1B50-B 0,1194 1,0 4,45 1,44 0,0921 Producent: Storke 1. Træ 0,0970 1,1 4,45 1,67 0,0890 Producent: Velfac A/S 5. Bland. materialer 0,0560 1,1 4,45 2,76 0,

17 Litteratur [1] Energi 21, Regeringens energihandlingsplan 1996, Miljø- og Energiministeriet [2] KLIMA 2012, Status og perspektiver for dansk klimapolitik, Miljø- og Energiministeriet, marts [3] Vedtægt for mærkningsordningen. Energimærkning af vinduer og ruder. Marts 2005 [4] Energimærkning. Tekniske bestemmelser for ruder. Januar 2008 [5] Energimærkning. Tekniske bestemmelser for vinduer. Marts

18 Adresser Adresse: BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet Bygning 118, Brovej 2800 Kgs. Lyngby Tlf Energimærkningsordningens sekretariat TI Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf Vinduesproducenternes Samarbejdsorganisation TI Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf Glasbranche Foreningen Gothersgade København K Tlf Glasindustriens Samarbejdsorganisation Naverland Glostrup Tlf Dansk Standard Kollegievej Charlottenlund Tlf Statens Byggeforsknings Institut Postboks Hørsholm Tlf Teknologisk Institut Teknologiparken Kongsvangs Alle Århus C Tlf Institut for Bygningsteknik Aalborg Universitet Sohngårdsholmsvej Aalborg Tlf Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Gregersensvej Postboks Taastrup Tlf Kontaktpersoner: Svend Svendsen ( ) Toke Rammer Nielsen ( ) Hans Nielsen Peter Vestergaard Århus: Robert Knudsen, komponentcentret Taastrup: Lars Olsen Tommy Nielsen Henrik Brohus 18

19 A. Sammenfatning af energimærkningsordningen for ruder og vinduer Energimærkningsordningen er etableret af brancheorganisationerne med støtte fra Energistyrelsen. Formålet med energimærkningsordningen er A.1 Ruder Energimærkningsproceduren for ruder er opdelt i to dele: - at give forbrugerne et dokumenteret retvisende grundlag for bedømmelse af de energimæssige egenskaber ved vinduer/yderdøre og ruder - at tilskynde til øget anvendelse af komponenter med de bedste energiog miljømæssige egenskaber Endvidere er formålet med energimærkningsordningen at tilvejebringe et fælles grundlag for og efterprøvning af de tilsluttede virksomheders produktionskontrol, der skal sikre, at energimærkede vinduer og ruder opfylder de krav, der er angivet i ordningens gældende tekniske bestemmelser. I energimærkningsordningen opereres med følgende tre benævnelser: 1. Energimærkningsdata: De grundlæggende energimæssige data for ruder/vinduer. 2. Energiklasse: Bogstavbenævnelse for ruder på basis af energitilskuddet. 3. Energimæssige egenskaber: Fællesbetegnelse for energimærkningsdata og energiklasse. Tabel 7. Energimærkningsdata for ruder Symbol U g t g k A.1.1 Produktbeskrivelse (energimærkningsdata) For alle ruder, som er underlagt energimærkningsordningen, skal der foreligge en beskrivelse, der som minimum indeholder følgende størrelser (energimærkningsdata) angivet i Tabel 7. Produktbeskrivelsen kan foreligge i form af et dokument eller i elektronisk form. A.1.2 Energiklassifikation (permanent mærkning) Energiklassifikation af ruder foretages på grundlag af rudens energitilskud til et referencehus. Energitilskuddet bestemmes ved hjælp af følgende udtryk: E reference = 196,4 g 90,36 U g Beregninger for ruders energitilskud baseres på en mm rudeopbygning. Rudens energiklasse (A, B eller C) bestemmes udfra energitilskuddet som vist i Tabel 8. Ruder med energitilskud mindre end eller lig med nul kan ikke klassificeres og mærkes. Beskrivelse Varmetransmissionskoefficient midt på ruden Sollystransmittans for vinkelret indfald af sollys gældende for rudens midte Total solenergitransmittans for vinkelret indfald af solstråling gældende for rudens midte Kantkonstruktionens ækvivalente varmeledningsevne Tabel 8. Energiklasser for ruder Energiklasse Grænseværdier A Energitilskud større end 20,0 kwh/m² B Energitilskud større end 10,0 til og med 20,0 kwh/m² C Energitilskud større end 0,0 til og med 10,0 kwh/m² 19

20 Ruder som kan klassificeres og mærkes påføres en permanent mærkning, som skal indeholde følgende: Energimærkningsordningens logo i farven blå eller sort Rudens energiklasse (A, B eller C) Producentens identitetsnr. i relation til en anerkendt kontrol/certificeringsordning Produktionsår og -måned Den permanente mærkning anføres på rudens afstandsprofil. A.1.3 Sammenfatning ruder Energimærkningsordningen for ruder betyder således, at der for alle ruder, der er med i ordningen, vil foreligge oplysninger om deres energimærkningsdata. For de ruder, der har et positivt energitilskud, vil der desuden være oplysninger om energiklasse. Oplysninger om energimærkningsdata vil kunne fås ved henvendelse til producenten og vil så vidt muligt blive påført tilbud, ordrebekræftelse samt følgeseddel. Energimærkningsdata vil eventuelt blive påført produktet på en mærkeseddel. Permanent mærkning af ruder med ordningens logo samt oplysninger om energiklasse sker kun for ruder med positivt energitilskud. A.2 Vinduer Energimærkningsproceduren for vinduer er ligeledes opdelt i to dele: A.2.1 Produktbeskrivelse For alle vinduer, som er underlagt energimærkningsordningen, skal der foreligge en beskrivelse, der som minimum indeholder de størrelser (energimærkningsdata) der er angivet i Tabel 9. Produktbeskrivelsen kan foreligge i form af et dokument eller i elektronisk form. A.2.2 Permanent mærkning Permanent mærkning af vinduer kan kun ske for elementer, hvor der anvendes energiklassificerede ruder samt for elementer uden rudeareal. Den permanente mærkning skal som minimum indeholde følgende: Ordningens logo i farven blå eller sort Producentens navn Produktionsår og -måned Endvidere kan vinduer, som er underlagt energimærkningsordningen, forsynes med en mærkat med oplysninger om vinduets og rudens energimæssige egenskaber som vist i Tabel 9 samt eventuelt rudens energiklasse. A.2.3 Sammenfatning vinduer Energimærkningsordningen for vinduer betyder således, at der for alle vinduer, der er med i ordningen, vil foreligge oplysninger om deres energimærkningsdata og eventuelt rudens energiklasse. Oplysninger om energimærkningsdata vil kunne fås ved henvendelse til producenten og vil så vidt muligt blive påført tilbud, ordrebekræftelse samt følgeseddel. Energimærkningsdata vil eventuelt blive påført produktet på en mærkeseddel. Permanent mærkning af vinduer sker kun når der anvendes ruder med positivt energitilskud. Den permanente mærkning omfatter logo samt oplysninger om producenten. Tabel 9. Energimærkningsdata for vinduer Symbol Beskrivelse U Varmetransmissionskoefficient for den samlede konstruktion Vindue t Sollystransmittans for vinkelret indfald af sollys for den samlede konstruktion g Total solenergitransmittans for vinkelret indfald af solstråling for den samlede konstruktion U g Varmetransmissionskoefficient midt på ruden Rude t Sollystransmittans for vinkelret indfald af sollys gældende for rudens midte g Total solenergitransmittans for vinkelret indfald af solstråling gældende for rudens midte 20

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Energitilskud [kwh/m 2 ] RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER kompendium 9: OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR UDVIKLING AF BEDRE RUDER OG VINDUER 150,00 100,00 50,00 g g = 0,59 0,00 U g = 1,1 0 25 50

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2003 Version 3 09-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 1999 Version 3 6-03-001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 7... 5 1 RUDER

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 1999 Version 3 19-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Vinduer til Fremtiden

Vinduer til Fremtiden Vinduer til Fremtiden Revideret d. 28/3 2006 Svend Svendsen Jacob Birck Laustsen BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk, jbl@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Bygningsreglementet Nye energibestemmelser

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 3: DETALJEREDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-003 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2009 Version 8 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 1... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD BYG DTU U-009 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2000 Version 4 13-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD DTU Byg U-009 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 10... 4 1 MULIGHEDER

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 11: KANTKONSTRUKTIONER MED REDUCERET KULDEBRO BYG DTU U-010 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 11...

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber Karsten Duer Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET OKTOBER 2000 SR-0030 Revideret Februar 2001 ISSN 1396-402X INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Nr: F12-F5 Fabrikant af forsatsvindue: GGF A/S, Glarmestres glas og facademontage, Rugvænget 22 A, 2630 Taastrup. Tlf. 43 30 11 40, Fax 43

Læs mere

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Strategiudviklingsmøde i LavEByg-netværk om integrerede lavenergiløsninger 21. April 2006 Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Baggrund - Globalt Kyotoaftalens reduktionsmål for drivhusgasser

Læs mere

Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020

Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 04, 2015 Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020 Svendsen, Svend ; Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2008 Document

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 13... 4

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 12...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber Karsten Duer Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-09 2001 ISSN 1601-8605 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 2. BESKRIVELSE AF THERM...2

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

Energibesparelse for Ventilationsvinduet

Energibesparelse for Ventilationsvinduet Henrik Tommerup Energibesparelse for Ventilationsvinduet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-01 2005 ISSN 1601-8605 Forord Denne sagsrapport er udarbejdet af BYG-DTU i januar 2005 for

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Type: Aluprofil med lavenergiløsning Nr: F8-F1 Kildefil: Tegning fra produktoversigt Format: dwg/dxf bmp Ramme-karmprofil: Materialer (varmeledningsevne

Læs mere

Beregningsrapport ITC (Initial Type Calculation)

Beregningsrapport ITC (Initial Type Calculation) Rolfsted Vinduer Ordre nr. Stokløkken 6 Sider 3 5863 Ferritslev Bilag 2 Initialer Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Beregningsrapport

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt. Mennesker

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt. Mennesker Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - ilag 141 Offentligt Mennesker 1 Den daglige drift af vores bygninger skal opprioriteres. Forskellen på en god og en dårlig varmemester er 10 %. Der

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri Version 2.03 Vejledning Lars Thomsen Nielsen Februar 2003 Teknologisk Institut, Byggeri Forord Programmet Uvindue blev i 1997 til efter forslag fra Dansk Vindues Certificering for at lette overgangen til

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 07, 2015 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Laustsen, Jacob Birck; Kragh, Jesper;

Læs mere

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde Jacob Birck Laustsen Forelæsningsnotat 11000 Ingeniørarbejde BYG DTU Oktober 2004 Forord En stor del af dette notat er baseret på uddrag af kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber, BYG.DTU,

Læs mere

PRIMO System 4000 vindue (str x 1480 mm)

PRIMO System 4000 vindue (str x 1480 mm) PRIMO System 4000 vindue (str. 1230 x 1480 mm) Produkt PRIMO side bundhængt vindue Produkt navn: PRIMO System 4000 Model: Karmprofil 120 mm i hvid RAL 9010 Vinduestype: Side bundhængt vindue i PVC profil,

Læs mere

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 27, 2015 Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2007 Document Version Forlagets

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 009 Version 4 01-01-009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortenelse FORORD TIL KOMPENDIUM...

Læs mere

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement Databasen SimDB Databasen SimDB...1 SimDB - BuildingElement...1 SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer...2 Materialelag for WinDoor...3 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount...4 SimDB - BuildingMaterial...5

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet

Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet Jacob Birck Laustsen Svend Svendsen Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR03-17

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue Beregnet U-væri for ramme/karmkonstruktion me forsatsvinue Nr: F09-F20 Type: Bunkarm Kilefil: "rava-001, unkarm, forsats,+4,b" Format: wg/xf mp Ramme-karmprofil af træ. Forsatsvinue U-væri Dimension: (

Læs mere

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim MicroShade Vejledning til bygningssimulering med BSim Dette er en vejledning til anvendelse af BSim i forbindelse med MicroShade. BSim er et integreret edb-værktøj til analyse af bygninger og installationer,

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem Group 24 Skjult opluk Eksempler på Eref/E W værdier, begge med Ug = 1,28, Argon, Gg = 73 % og varm kant: Opluk (U f efter TI) iht. BR10: Eref -22,2 kwh/m² C - Nord -79,7 kwh/m² - Syd 124,7 kwh/m² - Øst/vest

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem Group 24 Skjult opluk Eksempler på Eref/E W værdier, begge med Ug = 1,28, Argon, Gg = 73 % og varm kant: Opluk (U f beregning af TI) iht. BR15: Eref -25 kwh/m² C Glasandel 85% Indv. overfladetemp. 13,3

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950

Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 Vinduers varmetab Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 udgivet af raadvad-centret november 2001 ved civilingenør, arkitekt maa thomas kampmann Vinduers varmetab Energi-

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

24. januar 2012 I Peter Grønlund I Manager LIVINGlab by DOVISTA. Rationel Vinduer og Døre. Vinduers energiteknik. LIVINGlab. 24.

24. januar 2012 I Peter Grønlund I Manager LIVINGlab by DOVISTA. Rationel Vinduer og Døre. Vinduers energiteknik. LIVINGlab. 24. I I Manager + + + er. en helhedsorienteret viden og formidlingsenhed der arbejder for at vinduer udvikles og anvendes, så de bidrager positivt til menneskers sundhed, udvikling og trivsel, og til et bedre

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING 264 1. UDGAVE 2016 Solafskærmninger Kjeld Johnsen SBi-anvisning 264 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Idealcombi Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi.

Læs mere

Termisk karakterisering af PV-vinduer

Termisk karakterisering af PV-vinduer Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Teknologisk Institut Energi BYG DTU SEC-R-20 Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Trine Dalsgaard Jacobsen Søren

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Beslag til koblede vinduer Dato: 14-01-2008 Sidehængt Sidestyret- Døre Dobbeltdør Anverfere Hjørnebånd venderamme Terrasse Facade Stående Type Bemærkning Leverandør Materiale Overfladebehandling Leverandørnr.

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup

ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup Gyldig fra 04/12-2013 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Rønnevangen 164 8471 Sabro Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2014 Til den 6. februar 2024. Energimærkningsnummer 311037086

Læs mere