Minilex består af et personregister og en liste med forklaring af en række arabiske begreber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minilex består af et personregister og en liste med forklaring af en række arabiske begreber."

Transkript

1 MINILEX Minilex består af et personregister og en liste med forklaring af en række arabiske begreber. Personregister Abraham, profet, far til Ismael og Isak Abu Bakr, første kalif ( ), Profetens svigerfar Abu Sufyan, fremtrædende personlighed i Mekka Abu Talib, Profetens farbror Adam, det første menneske, den første profet Ali ibn abu Talib, fjerde kalif ( ), Profetens fætter og svigersøn David, profet Fatima, én af Profetens døtre, gift med Ali og mor til Hasan og Husain Hafsa, en af Profetens hustruer Hagar, Abrahams anden hustru, mor til Abrahams førstefødte søn Ismael Hasan, Profetens dattersøn Husain, Profetens dattersøn Isak, profet, søn af Abraham ved Sara Ismael, profet, søn af Abraham ved Hagar Khadijah, Profetens første hustru Luqman, profet Moses, profet Muhammad, muslimernes sidste profet Sara, Abrahams første hustru, mor til Isak Umar ibn al-khattab, anden kalif ( ) Uthman ibn Affan, tredje kalif ( ) Zayd bin Thabit, Profetens skriver ARABISKE BEGREBER abada At tjene. 1

2 abd adhân ahl al-kitâb al-amîn alamîn allahu akbar aqida arkân al-islâm asr aya âyât ul-hifz batin bismillah da wa dhûl-hidjdja dhûl-ki da dîn al-fitra Djabal an-nur djahada djahannam djanâba djanna Djar Hira Djibrîl djihâd Tjener. Kaldet til bøn. Bogens folk eller Skriftens folk. Den koranske betegnelse for jøder og kristne. Den Pålidelige. Ét af Profeten Muhammads tilnavne. Egentlig: verdener. Alle former for eksistens på det fysiske såvel som det åndelige plan. Oversættes ofte som menneskehed. Gud er større (underforstået: end alt andet). Oversættes dog oftest med Gud er stor. Troens grundprincipper (troen på Gud, Hans engle, Hans bøger, Hans profeter, dommedag og en forudbestemt skæbne). Tilbedelsens fem søjler (trosbekendelse, bøn, faste, almisse og pilgrimsrejse). Eftermiddagsbønnen. Flertal: âyât. Egentlig: tegn. Vers i Koranen. De såkaldte beskyttelsesvers, som bedes for at beskytte sig imod det onde. Koranens ordlyd og mening (betragtes som uforanderlig og absolut). I Guds navn. Dette siger en muslim hver gang, hun/han påbegynder en handling som eksempelvis at spise, læse, stige ind i et køretøj eller bryde et brød. Oplysning om islam. 12. måned ifølge den islamiske kalender: pilgrimsmåneden. 11. måned ifølge den islamiske kalender. Naturens religion. Således kaldes islam med henvisning til det urinstinkt, der tilskynder mennesket til at bøje sig for Gud. Bjerget Nur uden for Mekka, som Muhammad trak sig tilbage til for at meditere, allerede inden han blev profet. At stræbe og kæmpe for en retfærdig sag. Helvede. At være i en tilstand af ceremoniel urenhed efter samleje, sædafgang, menstruation eller fødsel, hvilket kræver, at man bader hele kroppen (ghusl). Paradis. Hira-grotten i Bjerget Nur, hvor Profeten fik sin første åbenbaring. Gabriel, ærkeenglen, der videregav Guds ord til Muhammad. Stræben for en retfærdig sag. 2

3 djizya djamâ a djumâd ul-awwal djumâd ut-thani du a fadjr fiqh furqân ghusl hadîth hadjdj Hadjdj/Hadjdja halâl al-hamdullah harâm hidjra Iblîs imâm ibâdât id ul-adhâ id al-fitr id al-kabîr id al-saghir idjmâ indjîl al-insan al-kamîl isha En afgift pålagt de mænd, der ikke ønsker at deltage aktivt i forsvaret af den muslimske stat. Stedet, hvor man forsamler sig, moskéen. 1. djumâd. 5. måned ifølge den islamiske kalender. 2. djumâd. 6. måned ifølge den islamiske kalender. Personlig bøn, bedebøn. Bønnen mellem daggry og solopgang. Islamisk retsvidenskab. At formulere specifikke lovregler ud fra Koranens og Profetens anvisninger. Den, der skelner mellem ret og uret. Bruges om Koranen. Bad, som tages efter eksempelvis samleje, sædafgang, menstruation eller fødsel, før man kan udføre rituelle handlinger som bøn, faste eller koranlæsning. Flertal: ahâdîth. Udsagn om Profetens sædvane, hans vejledning til menigheden og stiltiende accept af folks handlinger. Omtales ofte som islamisk tradition. Pilgrimsrejse til Mekka. Tilnavn for en mand/kvinde, der har været i Mekka. Det, der er tilladt ifølge islam i videste forstand. Gud være lovet! Siges, når man har fuldført en handling eller hører om noget, der er sket. Det, der er forbudt ifølge islam. Udvandring. Bruges specielt om muslimernes udvandring fra Mekka til Yathrib i år 622. Koranens betegnelse for djævelen, Satan. Den, der står foran. Den, der leder en fællesbøn. Gudsdyrkelse, tilbedelse. Af samme rod som abd (tjener). Den vigtigste fest. Offerfesten. Fastebrydningsfesten. Den store fest. Et andet navn for offerfesten. Den lille fest. Et andet navn for fastebrydningsfesten. Konsensus. Enighed blandt de retslærde om et juridisk spørgsmål. Evangeliet givet til Jesus, der efter muslimsk opfattelse ikke mere findes i sin oprindelige form. Det fuldkomne menneske. Således omtales Profeten Muhammad. Det er dog ikke ensbetydende med, at han betragtes som ufejlbarlig. Nattebønnen. 3

4 i tikâf jawm al-ahad jawm al-arbi â jawm ad-djumu a jawm al-ithnain jawm al-khamîs jawm as-sabt jawm at-thulâthâ Ka ba kabîsa kafîr khalîfa khamr khâtim an-nabîyîn profet, Muhammad. khutba kiramul-katibîn al-kitâb kufr la illaha ilallah lailat al-qadr madînat un-nabî maghrib mahr makrûh mala ika mandûb At trække sig tilbage i moskéen for at bede og læse i Koranen i de sidste ti dage af fastemåneden. 1. dag, søndag. 4. dag, torsdag. Forsamlingsdagen, fredag. 2. dag, mandag. 5. dag, torsdag. 7. dag, lørdag. 3. dag, tirsdag. Egentlig: terning. Navnet på den terning-formede bygning i Mekka, der er muslimernes symbolske midtpunkt. Skuddag, der indføres i den islamiske kalender ca. hvert tredje år, for at nytåret altid falder sammen med den faktiske nymåne. Flertal: kafirûn. Gudsfornægter eller vantro i betydningen at skjule Guds vejledning ved bevidst at undlade at efterleve den i praksis. Forvalter eller stedfortræder. Menneskene er skabt til at være Guds stedfortræder på jorden, til at forvalte det skabte i Guds sted. Rusmidler. Alkohol, tobak og andet, der slører sanserne, er vanedannende og skader helbredet på længere sigt. Profeternes segl. Den, der besegler åbenbaringerne. Guds sidste Prædiken i forbindelse med fredagsbønnen. De to skrivende engle, der følger hver eneste menneske og holder øje med dets gode og dårlige handlinger og vidner derom på dommedag. Bogen. Et andet ord for muslimernes hellige bog, Koranen. Gudsfornægtelse, vantro. Den islamiske trosbekendelse: Der er ingen anden gud end Gud. Skæbnenatten eller Bestemmelsens nat. Den nat, hvor Profeten Muhammad i år 610 fik sin første åbenbaring fra Gud. Profetens by, også kaldet Medina. Bønnen, der bedes efter solnedgang. Brudegave. Den gave, som gommen giver sin brud i forbindelse med brylluppet. Det, som bør undgås ifølge islam. Engle. Usynlige væsener, der adlyder Gud i et og alt. Det, som kan anbefales ifølge islam. 4

5 masdjîd Stedet, hvor man bøjer sig i bøn (sajda), moské. maslaha Det fælles bedste, den fælles interesse. mihrâb Bedeniche, der viser bederetningen (qibla). minaret Et højt tårn på en moské, hvorfra bønneudråberen kalder de troende til bøn. minbar Prædikestol i moskéen. miqât Den grænse uden om byen Mekka, som ikke-muslimer ikke må overskride. mu adhdhin Bønneudråberen. Den, der kalder de troende til bøn. mubâh Det, som er tilladt ifølge islam. muharram 1. måned ifølge den islamiske kalender. munâfik Flertal: munâfikûn. Hykler. En, der foregiver at være muslim, men ikke mener det at hjertet. mus haf Betegnelsen for de kopier, som den tredje kalif Uthman lod udfærdige og sende til de vigtigste muslimske byer. mushrik Flertal: mushrikûn. Afgudsdyrker. En, der tilbeder og ofrer til gudestøtter eller gudebilleder. nabî Flertal: anbiyya. Profet, der ikke fik en ny lov, men støttede sig til tidligere åbenbarede skrifter. nîya Hensigtserklæring. qadr Skæbne, bestemmelse. qibla Bederetning. qiyâs Analogislutning ved hjælp af sammenligning med andre lignende situationer. Quraish-stammen Den familie, som Profeten Muhammad blev født ind i. Qurân Egentlig: recitation, fremsigelse. Navnet på muslimernes hellige bog, Koranen. rabî ul-awwal 1. rabî. 3. måned ifølge den islamiske kalender. rabî ut-thani 2. rabî. 4. måned ifølge den islamiske kalender. radjab 7. måned ifølge den islamiske kalender. rak a Bøns-enhed, som gentages en, to eller tre gange i løbet af den rituelle bøn. ramadân 9. måned ifølge den islamiske kalender. Fastemåneden. rasûl Flertal: rusul. Sendebud. Profet, der fik åbenbaret en ny lov (som Moses og Muhammad). ruh-ul-qudus Den hellige ånd, ærkeenglen Gabriel. 5

6 sadaq sadaqa safar sajda salât salât ul-djumu a sawm sha bân shahâda sharî a shawwâl shi a-islam shiiter shirk shûrâ også inden for politik. suhuf sunna sunni-islam sunniter sûra sûra al-fatiha talbîya Brudegave. Også: mahr. Den gave, som gommen giver sin brud i forbindelse med brylluppet. Egentlig: at være oprigtig. Frivillig almisse, der ofte gives I forbindelse med højtiderne (sadaqat-ul-fitr). 2. måned ifølge den islamiske kalender. Egentlig bøjning. At knæle med panden mod underlaget under den rituelle bøn en del af en bøns-enhed (rak a). Bøn. Bønnen på forsamlingsdagen, fredag. Ugens vigtigste bøn, der også omfatter en prædiken, khutba. Faste. Egentlig: renselse. At faste i måneden ramadân. 8. måned ifølge den islamiske kalender. Trosbekendelse. Egentlig: vidnesbyrd. Shâhid = vidne. Egentlig: vejen til vandingsstedet eller vejen til kilden, hvilket vil sige den levevis, som Gud har anvist i Koranen, og som fører til et harmonisk liv i en harmonisk verden. 10. måned ifølge den islamiske kalender. Oprindelig: shi at Ali, Alis parti. Betegnelsen for den gren af islam, der skilte sig ud ved ikke at anerkende de tre første kaliffer, som muslimerne i Medina valgte som Profeten Muhammads stedfortrædere. eller shi a-muslimer. Tilhængere af shi a-islam. Afgudsdyrkelse. Indbyrdes rådslagning i familien eller et større fællesskab. Bruges Betegnelsen for det første sammenhængende koran-eksemplar, nedskrevet på sammenhængende blade. Sædvane. Specielt om Profeten Muhammads sædvane. Betegnelsen for den gren af islam, som anerkender alle fire kaliffer, som den muslimske menighed i Medina valgte som Profeten Muhammads stedfortrædere. eller sunni-muslimer. Tilhængere af sunni-islam. Egentlig: dem, der følger Profetens sædvane. Flertal: sûrât. Kapitel i Koranen. Åbningssuraen, Koranens første kapitel. Pilgrimserklæringen: Her er jeg, oh Gud, til Din tjeneste! som pilgrimme fremsiger igen og igen på vej til Mekka. 6

7 tasbih tawhîd Tawrat tayammum umma umra wudû zabûr zahir dynamisk. zakât zawj zuhr rosenkrans med 33 eller 3x33 perler. Også rosenkransbøn, som især fremsiges i forlængelse af den rituelle bøn. Guds enhed, helhed. Toraen. Den jødiske betegnelse for de fire Mosebøger. Symbolsk afvaskning før bøn, når man ikke har rindende vand til rådighed. Fællesskab, menighed eller trossamfund. Den lille pilgrimsrejse. Den rituelle afvaskning før bøn. Salmer, Guds åbenbaringer til David. Betydning. Bruges om Koranens betydning, der er variabel og Egentlig: renselse. Den obligatoriske socialskat. Fælle, modstykke. To enheder, der tilsammen danner et hele. Bruges både om ægtefælle og om naturkræfter som varme og kulde, lys og mørke. Middagsbønnen. 7

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

5 Tilbedelsens fem søjler

5 Tilbedelsens fem søjler 5 Tilbedelsens fem søjler l. Trosbekendelse (shahada) Når en voksen person ved sin fornufts fulde brug i vidners påhør og af inderlig overbevisning fremsiger trosbekendelsen: "Jeg bevidner: Der er ingen

Læs mere

2 Islams opståen. Islam som verdensreligion. Profeten Muhammad

2 Islams opståen. Islam som verdensreligion. Profeten Muhammad 2 Islams opståen Islam som verdensreligion Ifølge muslimsk opfattelse har islam eksisteret, lige siden Gud skabte himlene og jorden og alt derimellem. Gud har skabt de love, som naturen følger. Og Han

Læs mere

Bilag 1: Profeten Muhammads afskedspraediken

Bilag 1: Profeten Muhammads afskedspraediken Bilag 1: Profeten Muhammads afskedspraediken Få måneder før sin død holdt Profeten Muhammad - under sin sidste pilgrimsrejse fra Medina til Mekka i året 632 - på Arafat- Sletten sin sidste prædiken for

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Islams forhold til andre religioner

Islams forhold til andre religioner Islams forhold til andre religioner Af Aminah Tønnsen, forfatter 1900-tallets despotiske regimer i nogle af de såkaldt islamiske lande har gjort det svært for vesterlændinge at tro på, at fredelig sameksistens

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder

Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder Diskussioner om islam og kristendom er meget oppe i tiden, og det er svært at komme igennem sin avis uden referencer til begge religioner. Men hvor store er forskellene,

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan Selam Friskole Koran Målsætning og læseplan September 2009 Koranlæsning, recitation og -forståelse Formål: Ordet Koran (arabisk Quran) betyder egentligt fremsigelse eller deklamation, og de første ord

Læs mere

ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI

ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islamisk lov. Om sharia og andre begreber, DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-260-7 9 7 8 8 7 7 6 0

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekka: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og fysisk er i stand til det.

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekka: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og fysisk er i stand til det. Nedenstående tekstuddrag fra Koranen er medtaget i dybeste respekt for Islam og profeten Muhammed og hans tilhængere. Tekstuddragene er sammenholdt med, hvad Sathya Sai Baba i forskellige taler har sagt

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/Aldersgruppe 2. Overblik over bøgerne og websitet 3. De fire faser: 3.1. Kort

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

KRYDSFELT. Moské og Islamisk Kulturcenter på Nørrebro

KRYDSFELT. Moské og Islamisk Kulturcenter på Nørrebro KRYDSFELT Moské og Islamisk Kulturcenter på Nørrebro Mekka N København Indholdsfortegnelse Motivation Vision Sted Metode Rumprogram Aflevering Kilder Bilag / baggrundsanalyse Motivation Intentionen med

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

Kvinders forhold indenfor islam

Kvinders forhold indenfor islam Af Elín Lóa Krístiansdóttir 15. marts 2009 Forord Min opgave handler om kvinders forhold som køn indenfor islam som religion. Jeg ser på islam som religion, der er grundlagt på patriarkalske ideer og det

Læs mere

Englene i Kristendom og Islam

Englene i Kristendom og Islam Englene i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Aalborg Seminarium Fag: Kristendomkundskab og livsoplysning Eksamensmåned og-år:. 06-2006 Studienr.: Stamhold: Søjle:

Læs mere

3 Islamisk etik. Gud skabte mennesket med ét eneste formål: at tjene Gud. Det arabiske ord abd betyder

3 Islamisk etik. Gud skabte mennesket med ét eneste formål: at tjene Gud. Det arabiske ord abd betyder 3 Islamisk etik Koranens menneskesyn Koranen beretter om, hvorledes Adam og hans hustru - de to første mennesker, Gud skabte - gjorde oprør imod Guds lov og lod sig friste af den onde, Iblis, til at spise

Læs mere

ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr

ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr Sendebudet Historien om profeten Muhammed og islam Amér majid TRONEN Sendebudet Historien om profeten Muhammed og islam. Udgivet første gang i 2004 af Forlaget Gyldendal.

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige Islam og guddommelig videnskab Første trin (1) ISLAM Islam og guddommelig videnskab Første trin (1) ISLAM Skrevet: Abdul Ali-Soleimani Oversat: Samira Khadem Imam

Læs mere

Danmark: fj endebifieder

Danmark: fj endebifieder Danmark: fj endebifieder Religion FHF 2014-2015 islams Indhoidsfortegnelse Side 1-3 Side 4-7 Side 8-12 Side 13-17 Side 18-21 Side 22-24 Side 24-2 7 Islams oprindelse og historie Dogmer og hellige skrifter

Læs mere

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi Downloaded from: justpaste.it/manhajym Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi SPREDNINGEN AF DEN KORREKTE MANHAJ. Spredning af islamisk viden, gi folk

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

4 De seks trosartikler

4 De seks trosartikler 4 De seks trosartikler Flere steder i Koranen nævnes en række trosartikler som afgørende for et menneskes tilhørsforhold til islam: ISLAMS TROSARTIKLER 1. Troen på Gud 2. Troen på Guds engle 3. Troen på

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder

Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder Ateisme Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder I renæssancen begyndte den europæiske sekulariseringsproces Den franske

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Artikelsamling om islam og Mellemøsten

Artikelsamling om islam og Mellemøsten AGuide Artikelsamling om islam og Mellemøsten Forfatter: Jesper Petersen Indhold MUHAMMEDS LIV.... 4 DE FØRSTE KALIFFER... 14 ISLAMISK JURA.... 22 KVINDER OG KØN... 30 OPDAGELSESREJSENDE.... 40 BASARER

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Hvem er vismændene? Hvad er de for nogle mennesker? Hvilken religion er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam

Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Af Jimmie Winther Nielsen Aalborg Seminarium Hold 25.8 Engle er mærkværdige væsner, de optræder i

Læs mere

7 Familie og kønsroller

7 Familie og kønsroller 7 Familie og kønsroller Kønsroller Muslimers familieliv og kønsrollemønster er i hverdagen ofte mere styret af kulturelle og sociale faktorer end af idealet beskrevet i Koranen. Den første mand og den

Læs mere

BAHRAIN Religion og modernisering i den Arabiske Golf

BAHRAIN Religion og modernisering i den Arabiske Golf BAHRAIN Religion og modernisering i den Arabiske Golf Indsamlet af Vinni Bøgelund og Thomas Fibiger i 2004-2005 Etableret af indsamlerne og Moesgård Museum Seneste opdatering: August 2015 Hent den aktuelle

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

ISLAM Koran, Hadith, Sharia

ISLAM Koran, Hadith, Sharia ISLAM Koran, Hadith, Sharia I islam fandt jeg den perfekte balance mellem verdslighed og religion, mellem kultur og menneske, mellem krop og sjæl, mellem selvet og kosmos. Ali Ahmed Knud Holmboe (1902-1931)

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Offentlig Studiekreds 16. marts 2016 i København

Offentlig Studiekreds 16. marts 2016 i København Nedenstående tekstuddrag fra Koranen er medtaget i dybeste respekt for Islam og profeten Muhammed og hans tilhængere. Tekstuddragene er sammenholdt med, hvad Sathya Sai Baba i forskellige taler har sagt

Læs mere

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 1 Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 Den augsburgske trosbekendelse melder klart ud i allerførste paragraf: Det guddommelige væsens enhed

Læs mere

Af Robert Landeværn Ryholt, Tidehverv, 2007, nr. 8, oktober, s

Af Robert Landeværn Ryholt, Tidehverv, 2007, nr. 8, oktober, s Af Robert Landeværn Ryholt, Tidehverv, 2007, nr. 8, oktober, s.167-169. Ellen Wulff - specialist i arabisk sprog og kordegn ved Søllerød kirke - har oversat Koranen, muslimernes hellige skrift, til dansk.

Læs mere

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islam og den islamistiske ideologi. En kort introduktion. DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-261-4 9

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

De stores relationer

De stores relationer Zeinul Abdideen Al-Rikabi De stores Profeten Muhammad præsenterer sin bror Messias for menneskeheden Hans navn vil være Messias Isa (Jesus, Marias søn), æret i denne verden og den næste ?????? Forord

Læs mere

Hvordan man udfører bønnen

Hvordan man udfører bønnen Hvordan man udfører bønnen [NB: Følgende beskrivelse er ifølge Mālikī retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens.] Hvordan man udfører én rak ah Man skal have wudu for at kunne udføre bøn

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Imam Ali De Troendes Leder

Imam Ali De Troendes Leder Imam Ali De Troendes Leder 2 Imam Ali - De Troendes Leder 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-92634-04-7 Skrevet i samarbejde med: Imam Alsadiq Center Hejrevej 38, 2400 København NV. www.alsadiq.net Udgivet af:

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

vederfarelser. overtro.

vederfarelser. overtro. Prædiken 10 søndag efter Trinitatis, 2. tekstrække, Matth. 11,16-24. bemærket vistnok ikke fordi, der er lagt op til, at det skal gå Sodoma særligt tåleligt. Kanske at sådanne udsagn skurrer noget i ørene.

Læs mere

AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE

AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE At dele lejrplads med en fremmed spejdergruppe er altid en balanceakt i samarbejde. Man gør aldrig tingene helt på samme måde, og det kræver gensidig respekt og opmærksomhed,

Læs mere

Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn.

Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn. Forord til Islam Koran, Hadith, Sharia (2015) Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn. Tak, fordi du siger højt, hvad jeg og mange andre muslimer tænker,

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 22. februar 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 22. februar 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 22. februar 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag i fasten, Matt. 4,1-11. 1. tekstrække. Salmer. DDS 336 Vor Gud han er så fast en borg. Dåb: DDS 441,1-4

Læs mere

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 Kristendom & Islam Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Kristendom & Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sandheder udelukker ikke hinanden Konfliktarbejder: Hvorfor

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Guds dobbeltnatur i jødedom, kristendom og islam

Guds dobbeltnatur i jødedom, kristendom og islam Guds dobbeltnatur i jødedom, kristendom og islam af Carsten Ploug Olsen (note: Ved alle henvisninger til koranen er benyttet Ellen Wulffs nyoversættelse til dansk (2006), der bygger på den egyptiske standardudgave

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere