FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010"

Transkript

1 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev maj 2010

2 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser Energioptimering Optimale dagslysforhold Optimalt indeklima Overskuelighed Revitalisering af arkitekturen Udfordringer: - Dybe bygninger fra 14,5-17,5 meter - Meget dybe ydervægge (bygning 1) - Indretning styret af vindues- og søjleplaceringer - Eks. vinduesprocent ca. 12 % af etageareal Som illustration af de mange ombygningsmuligheder, har vi valgt 2 principielle eksempler på mulige løsninger: 1. Den indvendige løsning, baseret på afdæmpede arkitektoniske og konstruktive indgreb og tiltag Den udvendige løsning, baseret på mere radikale arkitektoniske og konstruktive indgreb og tiltag. Begge løsninger repræsenterer et idékatalog, hvor enkeltdele fra begge forslag, kan kombineres til netop den ombygning/ energirenovering, der er bedst i overensstemmelse med Københavns Ejendommes ønsker og visioner. 1

3 2 ombygningsprincipper Indvendigt ombygningsprincip Bygning 1 energirenoveres primært med nye vinduer samt med efterisolering af tagetage. Bygning 2 energirenoveres med totaludskiftning af klimaskærm/facader og tag m.v. Husets arkitektoniske karakter som 2 bygninger: - det tidligere pakhus og den modernistiske administrationsbygning bibeholdes, men i en ny og tidssvarende udgave. Helt nye facader/ klimaskærm Udvendigt ombygningsprincip Bygning 1 energirenoveres med nye dobbeltfacader og ny søjlefri tagetage med ideelle dagslysforhold. Bygning 2 energirenoveres med totaludskiftning af klimaskærm/facader og tag m.v. Husets arkitektoniske karakter ændres til een samlet ny bygning, hvor de 2 oprindelige bygninger kun udgør grundkonstruktionen. Helt nye facader/ klimaskærm Eksisterende murværk bibeholdes Helt nye facader/ klimaskærm Indvendigt princip Udvendigt princip 2

4 Bæredygtige løsninger Synergi med omkringliggende infrastruktur: Lavtemperatur fjernvarme udnytte energi i returstregen på fjernvarmen Solceller på tag for optimal placering Grønne tage/facader Opsamling og genanvendelse af regnvand: - afledning til kloak mindskes - oversvømmelser forebygges - mulighed for etablering af grundvandskøling, jordkøling eller lign. Optimering af installationer Optimeret natkøling med naturlig ventilering udnytter termisk de tunge konstruktioner Reducering af elbehov til belysning Aut. dagslysstyring af belysningsanlæg Effektive belysningsanlæg med fx LED Zoneinddeling af belysning efter dagslysadgang Dagslys dirigerende tiltag Dagslyshylde Dagslysloft Lysbrønde med diffuserende reflektorer på etagerne Vinduer med smal ramme/karm og høj dagslystransmitans Optimering af klimaskærm Effektivt isoleret ny facade på baghus. Efterisolering af eksisterende facade på bygning 1. Effektiv isolering af tagkonstruktioner Mekanisk ventilation med varmegenvinding om vinteren Nul-energi vinduer Solafskærmning for reduktion af overtemperaturer Hybridventilation Varmegenvinding om vinteren giver lavt varmetab Naturlig ventilation om sommeren giver lavt elforbrug Naturlig ventilation udnytter atrium og åbne trappeskakte Udnyttelse af overskudsvarme fra serverrum/køkken Decentral varmvandsproduktion til tekøkkener mm. fx luft-vand varmepumpeteknologi Ventilationsanlæg med lavt tryktab (store rørdimensioner) Genvinding af varmt brugsvand via passive eller aktive tiltag Intet behov for mekanisk køling 3

5 Funktionsfordeling - principper Ny helhedsvurdering - et mere åbent hus Denne analyse er udarbejdet med baggrund i en strategi der sikrer den bedst mulige arealudnyttelse, med flest mulige arbejdspladser som 1. prioritet. Ovenlys Eks. tagetage efterisoleres Eks. tagetage efterisoleres Derfor har vi anlagt en helhedsvurdering, der omorganiserer huset, så tagetagen, hvor der er potentielt mest dagslys indrettes til arbejdspladser, mens kantine og køkken flyttes ned i indgangsplan, hvor alle fremtidige møde- og fællesfunktioner placeres. Denne løsning sikrer, at der kan etableres udendørs opholdsarealer med direkte udgang fra kantine og at facaderne i stueplan åbnes mere op mod omgivelserne og dermed får huset til at fremstå mere åbent for besøgende. Indvendig løsning Ved denne løsning udskiftes samtlige vinduer og tagkonstruktionen efterisoleres, evt. med etablering af ovenlys der sikrer et langt større dagslysindfald, end idag. Derfor kan også midterzonen på tagetagen af det dybe hus møbleres med arbejdspladser. Nye vinduer Udsigt til havnen Terrasse Indvendig løsning - Principsnit bygning 1 Kantine og køkken, mødecenter m.v. Ny tagetage Administration Ny facade Principsnit bygning 2 Ny tagetage Udvendig løsning Ved denne løsning pakkes bygningen ind i en helt ny klimaskærm i form af en dobbelt ventileret glasfacade. Begge tagetager fjernes og erstattes af nye lette og søjlefri konstruktioner der sikrer et stort dagslysindfald og stor indretningsfleksibilitet. Derfor kan også midterzonen på tagetagen af det dybe hus møbleres med arbejdspladser. Dobbeltfacade Udsigt til havnen Udvendig løsning - Principsnit bygning 1 Dobbeltfacade Principsnit bygning 2 4

6 Dagslys Eksisterende brystninger sænkes til 0,8 m. over gulv for større dagslysindfald og bedre udsigtsforhold. Solafskærmning med individuel regulering Udsnit af bygning 1* (størst bygningsdybde) Dagslysfordeling - nye vinduer med smal ramme/karm. Planudsnit af bygning 1* (mindst bygningsdybde) Dagslysfordeling - nye vinduer med smal ramme/karm. Vinduer udskiftes til nye lavenergivinduer og glasarealet øges generelt. Solafskærmning med individuel regulering Perspektiv af bygning 1* (mindst bygningsdybde) Dagslyssimulering Planudsnit af bygning 2* Dagslysfordeling - nye vinduer med smal ramme/karm. *) Blå linie markerer dagslysfaktor 2 % iht. Arbejdstilsynets krav 5

7 2 møbleringsprincipper Forudsætninger/målsætninger: Kontorarbejdsplads: B: 1,8 x 0,9 m. Sidelys for velbelyst bordflader Modlys bør undgås for at undgå trættende blændingsgener Opbevaringsmulighed som lave reoler nær hver arbejdsplads Ingen arbejdspladser placeret med ryggen til gangarealer Vinduer og bærende konstruktioner (søjler) definerer indretning Inventar på hjul for optimal rengøring Gangzone Lave reoler Lave reoler Depot/mødezone Bærende søjler Arbejdspladser placeret centreret ved vinduer Uformelle mødesteder 1 stk. møderum pr medarbejdere 1 projektrum pr medarbejdere 1 stillerum pr. 10 medarbejdere Servicefunktioner: Garderobe, kopi/print, tekøkken, depoter m.v. Møbleringsprincip 1 - møblering ved vinduer Gangzone Depot/mødezone Lave reoler m.v. Reoler m.v. Bærende søjler Arbejdspladser placeret centreret ved søjler Transparante møderum Møbleringsprincip 2 - møblering ved søjler 6

8 Cirkulation og fordelingsveje Parkering Indgang Indgang Atrium - centralt fordelingsareal Stueplan Atrium - centralt fordelingsareal Øvrige planer Indgang Et hus med nem orientering: For at lette orienteringen for borgere og personale i det store hus, kunne det overvejes at indføre et centralt fordelingsareal f.eks. som et gennemgående torv/ atrium, der hurtigt skaber det nødvendige overblik. Lige så vigtigt er det at huset byder sine brugere velkommen, som et lyst, åbent og imødekommende sted. Placeringen at et evt. centralt torv/atrium vil mest oplagt kunne etableres i mødet mellem det oprindelige pakhus og den nyere tilbygning. 7

9 Ventilation Indvendig løsning Hybrid ventilation vinter Mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding. Store kanaldimensioner for lavt tryktab Hybrid ventilation sommer Ventilationsskakte. Nye vinduer Ventilationsskakte. Nye vinduer Naturlig ventilation Indtag gennem vinduer i facade Aftræk via åbne trapperum / trappeskakte Aftræk via ventilationsskakte Sommer - Principsnit bygning 1 Vinter - Principsnit bygning 1 Udvendig løsning Hybrid ventilation Ny tagetage Ny tagetage Ventilationsløsning indbygges i påsat facade Decentrale ventilationsanlæg med indtag og afkast gennem dobbeltfacade Hybrid ventilation Dobbeltfacade Dobbeltfacade Sommer - Principsnit bygning 1 Vinter - Principsnit bygning 1 8

10 Indeklima Visuelt indeklima Min. 2% dagslysfaktor på alle arbejdspladser. Sekundære funktioner placeret i områder med ringe dagslys Lyse overflader på væg, loft og gulv Dagslysdirigerende tiltag Termisk indeklima Intet behov for køling: - tung termisk bygningskrop - effektiv natkøling Udvendig solafskærmning hvor nødvendig mod syd, øst og vest Naturlig drevet natkøling Udnytter termisk tunge konstruktioner for temperaturstabilitet Atmosfærisk indeklima CAV ventilation i kontorer i vintersituation Behovsstyret ventilation i møderum, kantine mm. Temperatur og CO2 styret naturlig ventilation om sommeren Max 1000 ppm CO2 Lavtforurenede byggematerialer og rengøringsvenlige overflader Eksempel: Anidolic light ceiling - alt. mulighed for at bringe dagslys ind i dybe rum. NB: Kun syd- og vestvendte facader 9

11 Energi og isolering Tekst til energi del Varmetab Højtisoleret tagkonstruktion Lavenergivinduer Udvendig eller indvendig efterisolering Ny højtisoleret facade. Belysning Zoneopdelt dagslysstyret belysning Effektive armaturer Bevægelsesmeldere Transparente indervægge for dagslys i gangarealer Ventilation Hybrid ventilation for: varmegenvinding om vinteren naturlig ventilation om sommeren Dagslyssimulering eks. forhold - bygning 1 Dagslyssimulering større vinduer - bygning 1 Energi analyse IB37 er grundlæggende karakteriseret ved: Meget kompakt bygningskrop med lille klimaskærmsareal Vinduesareal på 12 % af etageareal Forskudning fra drift til apparater - fokus på udstyr/apparater Dybe rum Mindre indvendig isolering til bibeholdelse af arkitektonisk udtryk Udvendig ny klimaskærm - endnu dybere bygningskrop. Oplagt med ny højisoleret klimaskærm Energiforbrug i drift Eksisterende iflg. Energimærke Potentiale Energirenovering Energi CO2 Energi CO2 kwh/m 2 kg/m 2 kwh/m 2 kg/m 2 opvarmningsbehov 72 8,1 10,8 1,2 varmt brugsvand 10 1,1 7,9 0,9 el til belysning (*2,5) 50 10,0 24,8 5,0 el til ventilation (*2,5) 0 0,0 4,8 1,0 el til pumper mm (*2,5) 2 0,4 1,3 0,3 brutto energibehov ,7 49,6 8,3 Bidrag fra VE solceller 400 m 2 (*2,5) 0 0-8,8-1,8 Energibehov ,7 40,8 6,5 Til sammenligning er kravene for: BR08 energiramme 95,2 kwh/m 2 Pga. den kompakte bygningskrop kan ejendommen bringes til at ov lavenergi klasse 2 70,1 kwh/m standarden ved opgradering af klimaskærm og etablering 2 af ventila lavenergi klasse 1 50,1 kwh/m 2 varmegenvinding. BR10 energiramme 71,4 kwh/m 2 Hvis der yderligere etableres hybridventilation og effektivt belysni lavenergi klasse ,1 kwh/m 2 ejendommen ved besparelsestiltag alene overholde lavenergiklasse Hvis der yderligere (Beregnet etableres efter gældende VE produktion, energimærke) fx i form af 400 m 2 so bygningen Pga. den kompakte bringes til bygningskrop at overholde kan lavenergiklasse ejendommen 2015 bringes i det til kom at ov bygningsreglement BR10. standarden Den kompakte ved opgradering bygningskrop af klimaskærm muliggør og etablering at af ventila El varmegenvinding. til belysning er den største enkeltpost i energiregnskabet. LED b ejendommen dirigerende kan tiltag bringes og andre til avancerede at overholde teknologier passivhus Hvis der yderligere etableres hybridventilation og effektivt vil kunne belysni sænke standarden yderligere. ejendommen ved ved opgradering besparelsestiltag af alene klimaskærm overholde lavenergiklasse og etablering Hvis der af ventilation yderligere etableres med varmegenvinding. VE produktion, fx i form af 400 m 2 so bygningen bringes til at overholde lavenergiklasse 2015 i det kom bygningsreglement Etableres der BR10. hybrid ventilation og et effektivt El til belysningsanlæg, er den største kan enkeltpost ejendommen i energiregnskabet. ved LED b dirigerende tiltag og andre avancerede teknologier vil kunne sænke besparelsestiltag yderligere. alene overholde lavenergiklasse 1. Hvis der yderligere etableres VE produktion, fx i form af 400 m2 solcelleanlæg, kan bygningen bringes til at overholde lavenergiklasse 2015 i overensstemmelse med det kommende bygningsreglement BR10. El til belysning er den største enkeltpost i energiregnskabet. LED belysningsanlæg, dagslys dirigerende tiltag og andre avancerede teknologier vil kunne sænke energibehovet yderligere. 10

12 Ovenlys Lokal intern forbindelse Møde Svævende møderum Møde Møde Lokal intern forbindelse Principielt længdesnit 1:500 Kantine og køkken, mødecenter m.v. Indretningsprincip A Indre gader Indretningsprincip A er baseret på en række indre gader som styrende tema for husets organisering. Indre gade/udsparinger i dæk Fordelingsveje/hovedganglinier Nord Vertikale forbindelser mellem etagerne etableres som udsparinger i de eksisterende dækkonstruktioner, i direkte tilknytning til de naturlige fordelingsveje/ hovedganglinier midt i huset. Hermed sikres en logisk og nem orientering med optimal indretning af arbejdspladser langs facaderne, mens trapper, depotrum m.v. placeres i bygningens midterzone. Torv Indretningsplan 1:500 Omfang af gennembrydninger kan varieres efter behov, f.eks. i et delområde af huset som lokal forbindelse mellem 2. og 3. etage eller som en totalløsning med forbindelse mellem samtlige etager, hvor dagslys trækkes ned gennem etagerne f.eks. via store ovenlyslanterner. Ved denne løsning vil der kunne etableres hybrid ventilation som beskrevet under ventilation. 11

13 Bløde skærme Stillerum, nærdepoter, tekøkkener, toiletter m.v. foreslås indrettet som fritstående elementer i husets midterzone. Som kontrast til det eksisterende hus stramme og modulfaste konstruktion, udformes elementerne som organiske skærmvægge, der skaber venlige gangforløb og varierede kig på tværs af huset. Nærdepot Lave reoler Indre gade Toil./gard. Nærdepot/ kopi Møde Indretningsprincip A - Planudsnit 1:200 Lounge Glasvæg Stillerum Lave reoler Indre gade Projektrum Nærdepot Nærdepot Tekøkken 12

14 Ny tagetage Møde Møde Møde Dobbeltfacade Principielt længdesnit 1:500 Dobbeltfacade Indretningsprincip B Ny dobbeltglasfacade Indretningsprincip B er ligesom princip A baseret på de naturlige fordelingsveje/hovedganglinier midt i huset. Vertikal forbindelse/dobbeltfacade Fordelingsveje/hovedganglinier Nord Ved etablering af dobbeltfacader der indpakker de eksisterende 2 bygninger i f.eks. en ny prismatisk glaskonstruktion som vist, kan de vertikale forbindelser mellem etagerne, etableres som udposninger i dobbeltfacaden, indrettet med trapper, mødebalkoner, grønnerum m.v. Denne løsning medfører en lidt ringere udnyttelse af arbejdspladser, da trappernes placering udenpå facaden optager areal, der ikke kan møbleres. Indretningsplan 1:500 Omfang af trappeforbindelser m.v. kan ligeledes varieres efter behov, f.eks. i et delområde af huset som lokal forbindelse mellem 2. og 3. etage eller som en totalløsning med forbindelse mellem samtlige etager. 13

15 Regulære rumforløb Stillerum, nærdepoter, tekøkkener, toiletter m.v. foreslås indrettet som fritstående elementer i husets midterzone. I overensstemmelse med det eksisterende hus stramme og modulfaste konstruktion, udformes elementerne som enkle og præcise skærmvægge, der skaber regulære rumforløb og optimal brugsværdi i indretningen. Nærdepot Lave reoler Toil./gard. Stillerum Glasvæg Møde Indretningsprincip B - Planudsnit 1:200 Lave reoler Dobbeltfacade Nærdepot Lave reoler Dobbeltfacade Lave reoler Projektrum Nærdepot Nærdepot Tekøkken 14

16 Bilag: Vejl. kontorarbejdspladser - indvendigt princip Samlet bruttoareal ca m² Stueplan: ca. 0 stk. ca. 0 stk. 1. salsplan: 2. salsplan: Stueplan salsplan 3. salsplan: 4. salsplan: 5. salsplan: ca. 40 stk. 6. salsplan: ca. 30 stk. I alt: ca. 280 stk. ca. 280 stk. 5. salsplan 6. salsplan Total: ca.560 stk. Mødecenter m.v. Kantine og køkken Kontor arbejdspladser Bruttoareal jvf. tegningsmateriale ca. 24 m² pr. arbejdsplads 15

17 Bilag: Vejl. kontorarbejdspladser - udvendigt princip Samlet bruttoareal ca m² Stueplan: ca. 0 stk. ca. 0 stk. 1. salsplan: 2. salsplan: 3. salsplan: Stueplan salsplan 4. salsplan: 5. salsplan: 6. salsplan: I alt: ca. 360 stk. ca. 300 stk salsplan Total: ca. 660 stk. Mødecenter m.v. Kantine og køkken Kontor arbejdspladser Bruttoareal jvf. tegningsmateriale ca. 23 m² pr. arbejdsplads 16

18 Udarbejdet for Københavns Ejendomme i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen af ai-gruppen as

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER STEFFEN PETERSEN ASSISTANT PROFESSOR STP@IHA.DK UNI VERSITET FREMTID / INNOVATION / NYHEDER Hænger krav til øgede vinduesarealer sammen med krav til max. temperatur,

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Giv indeklimaet og økonomien et friskt pust

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Diagrammer & forudsætninger

Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING:

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Husets facade som en del af energiforsyningssystemet Muligheder og perspektiver

Husets facade som en del af energiforsyningssystemet Muligheder og perspektiver Husets facade som en del af energiforsyningssystemet Muligheder og perspektiver Søren Dyck-Madsen Et fluktuerende energisystem MW DK: Forbrug minus vindkraft +3.000 MW (udgangpunkt i data fra januar +

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Arkitektur og energi

Arkitektur og energi Arkitektur og energi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Danmarks

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Udviklingstendenser frem mod BR 2020

Udviklingstendenser frem mod BR 2020 Udviklingstendenser frem mod BR 2020 2020 på vej mod 2050 2050 er frygtelig langt at kigge fremad, men dagens nybyggerier skal være fuldt funktionsdygtige i 2050 Vi har to vigtige pejlemærker for 2050:

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

energirigtig arkitektur

energirigtig arkitektur energirigtig arkitektur Det Digitale Byggeri Ca. 80% af alle byggesager overskrider økonomien og deadlines! Kilde: Dansk Byggeri Fejl og mangler i byggeriet koster hvert år 12 mia. kr. eller 10% af de

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer.

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Dok.nr: 47986 v1 Ref.: REG/hg E-mail: REG@FRINET.DK 6. maj 2010 Høringssvar til Bygningsreglement 2010 BR10 Foreningen af Rådgivende Ingeniører,

Læs mere

Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use

Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use Green Lighthouse Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use Inclusive concept, in which the borders between architectural, constructive

Læs mere

+ huset. Esbjerg 22. oktober 2009

+ huset. Esbjerg 22. oktober 2009 Esbjerg 22. oktober 2009 + peter grønlund bygningskonstruktør & energivejleder + huset lavenergi + bæredygtighed Enfamiliehus i Hjortshøj + huset + program + baggrund + målsætning + skitsering / undersøgelser

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Helsingborg. Helsingør. Rudersdal kommune. Birkerød ØRESUNDSREGIONEN. København

Helsingborg. Helsingør. Rudersdal kommune. Birkerød ØRESUNDSREGIONEN. København Birkerød Helsingborg Helsingør Rudersdal kommune Birkerød ØRESUNSREGIONEN København Eksisterende forhold - Infrastruktur Hillerød Lillerød Birkerød Holte Lyngby København S-tog til København på 25 minutter.

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering ARKITEKTURENERGIRENOVERING ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i Energirenovering Friheden, Hvidovre 1200 lejligheder: 38-110

Læs mere

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup FAKTA Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Henning Larsen Architects Samarbejdspartnere: Dahl Entreprise A/S, Schul landskabsarkitekter og Hansen, Carlsen & Frølund Rådgivende

Læs mere

Buddingevej Et DGNB Byggeri

Buddingevej Et DGNB Byggeri Buddingevej 272 - Et DGNB Byggeri Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed DGNB Auditor og BREEAM Assessor Ansvarlig for DGNB certificering af Buddingevej 272

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Fortid Eksisterende bygningsmasse Samlet

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere