FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010"

Transkript

1 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev maj 2010

2 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser Energioptimering Optimale dagslysforhold Optimalt indeklima Overskuelighed Revitalisering af arkitekturen Udfordringer: - Dybe bygninger fra 14,5-17,5 meter - Meget dybe ydervægge (bygning 1) - Indretning styret af vindues- og søjleplaceringer - Eks. vinduesprocent ca. 12 % af etageareal Som illustration af de mange ombygningsmuligheder, har vi valgt 2 principielle eksempler på mulige løsninger: 1. Den indvendige løsning, baseret på afdæmpede arkitektoniske og konstruktive indgreb og tiltag Den udvendige løsning, baseret på mere radikale arkitektoniske og konstruktive indgreb og tiltag. Begge løsninger repræsenterer et idékatalog, hvor enkeltdele fra begge forslag, kan kombineres til netop den ombygning/ energirenovering, der er bedst i overensstemmelse med Københavns Ejendommes ønsker og visioner. 1

3 2 ombygningsprincipper Indvendigt ombygningsprincip Bygning 1 energirenoveres primært med nye vinduer samt med efterisolering af tagetage. Bygning 2 energirenoveres med totaludskiftning af klimaskærm/facader og tag m.v. Husets arkitektoniske karakter som 2 bygninger: - det tidligere pakhus og den modernistiske administrationsbygning bibeholdes, men i en ny og tidssvarende udgave. Helt nye facader/ klimaskærm Udvendigt ombygningsprincip Bygning 1 energirenoveres med nye dobbeltfacader og ny søjlefri tagetage med ideelle dagslysforhold. Bygning 2 energirenoveres med totaludskiftning af klimaskærm/facader og tag m.v. Husets arkitektoniske karakter ændres til een samlet ny bygning, hvor de 2 oprindelige bygninger kun udgør grundkonstruktionen. Helt nye facader/ klimaskærm Eksisterende murværk bibeholdes Helt nye facader/ klimaskærm Indvendigt princip Udvendigt princip 2

4 Bæredygtige løsninger Synergi med omkringliggende infrastruktur: Lavtemperatur fjernvarme udnytte energi i returstregen på fjernvarmen Solceller på tag for optimal placering Grønne tage/facader Opsamling og genanvendelse af regnvand: - afledning til kloak mindskes - oversvømmelser forebygges - mulighed for etablering af grundvandskøling, jordkøling eller lign. Optimering af installationer Optimeret natkøling med naturlig ventilering udnytter termisk de tunge konstruktioner Reducering af elbehov til belysning Aut. dagslysstyring af belysningsanlæg Effektive belysningsanlæg med fx LED Zoneinddeling af belysning efter dagslysadgang Dagslys dirigerende tiltag Dagslyshylde Dagslysloft Lysbrønde med diffuserende reflektorer på etagerne Vinduer med smal ramme/karm og høj dagslystransmitans Optimering af klimaskærm Effektivt isoleret ny facade på baghus. Efterisolering af eksisterende facade på bygning 1. Effektiv isolering af tagkonstruktioner Mekanisk ventilation med varmegenvinding om vinteren Nul-energi vinduer Solafskærmning for reduktion af overtemperaturer Hybridventilation Varmegenvinding om vinteren giver lavt varmetab Naturlig ventilation om sommeren giver lavt elforbrug Naturlig ventilation udnytter atrium og åbne trappeskakte Udnyttelse af overskudsvarme fra serverrum/køkken Decentral varmvandsproduktion til tekøkkener mm. fx luft-vand varmepumpeteknologi Ventilationsanlæg med lavt tryktab (store rørdimensioner) Genvinding af varmt brugsvand via passive eller aktive tiltag Intet behov for mekanisk køling 3

5 Funktionsfordeling - principper Ny helhedsvurdering - et mere åbent hus Denne analyse er udarbejdet med baggrund i en strategi der sikrer den bedst mulige arealudnyttelse, med flest mulige arbejdspladser som 1. prioritet. Ovenlys Eks. tagetage efterisoleres Eks. tagetage efterisoleres Derfor har vi anlagt en helhedsvurdering, der omorganiserer huset, så tagetagen, hvor der er potentielt mest dagslys indrettes til arbejdspladser, mens kantine og køkken flyttes ned i indgangsplan, hvor alle fremtidige møde- og fællesfunktioner placeres. Denne løsning sikrer, at der kan etableres udendørs opholdsarealer med direkte udgang fra kantine og at facaderne i stueplan åbnes mere op mod omgivelserne og dermed får huset til at fremstå mere åbent for besøgende. Indvendig løsning Ved denne løsning udskiftes samtlige vinduer og tagkonstruktionen efterisoleres, evt. med etablering af ovenlys der sikrer et langt større dagslysindfald, end idag. Derfor kan også midterzonen på tagetagen af det dybe hus møbleres med arbejdspladser. Nye vinduer Udsigt til havnen Terrasse Indvendig løsning - Principsnit bygning 1 Kantine og køkken, mødecenter m.v. Ny tagetage Administration Ny facade Principsnit bygning 2 Ny tagetage Udvendig løsning Ved denne løsning pakkes bygningen ind i en helt ny klimaskærm i form af en dobbelt ventileret glasfacade. Begge tagetager fjernes og erstattes af nye lette og søjlefri konstruktioner der sikrer et stort dagslysindfald og stor indretningsfleksibilitet. Derfor kan også midterzonen på tagetagen af det dybe hus møbleres med arbejdspladser. Dobbeltfacade Udsigt til havnen Udvendig løsning - Principsnit bygning 1 Dobbeltfacade Principsnit bygning 2 4

6 Dagslys Eksisterende brystninger sænkes til 0,8 m. over gulv for større dagslysindfald og bedre udsigtsforhold. Solafskærmning med individuel regulering Udsnit af bygning 1* (størst bygningsdybde) Dagslysfordeling - nye vinduer med smal ramme/karm. Planudsnit af bygning 1* (mindst bygningsdybde) Dagslysfordeling - nye vinduer med smal ramme/karm. Vinduer udskiftes til nye lavenergivinduer og glasarealet øges generelt. Solafskærmning med individuel regulering Perspektiv af bygning 1* (mindst bygningsdybde) Dagslyssimulering Planudsnit af bygning 2* Dagslysfordeling - nye vinduer med smal ramme/karm. *) Blå linie markerer dagslysfaktor 2 % iht. Arbejdstilsynets krav 5

7 2 møbleringsprincipper Forudsætninger/målsætninger: Kontorarbejdsplads: B: 1,8 x 0,9 m. Sidelys for velbelyst bordflader Modlys bør undgås for at undgå trættende blændingsgener Opbevaringsmulighed som lave reoler nær hver arbejdsplads Ingen arbejdspladser placeret med ryggen til gangarealer Vinduer og bærende konstruktioner (søjler) definerer indretning Inventar på hjul for optimal rengøring Gangzone Lave reoler Lave reoler Depot/mødezone Bærende søjler Arbejdspladser placeret centreret ved vinduer Uformelle mødesteder 1 stk. møderum pr medarbejdere 1 projektrum pr medarbejdere 1 stillerum pr. 10 medarbejdere Servicefunktioner: Garderobe, kopi/print, tekøkken, depoter m.v. Møbleringsprincip 1 - møblering ved vinduer Gangzone Depot/mødezone Lave reoler m.v. Reoler m.v. Bærende søjler Arbejdspladser placeret centreret ved søjler Transparante møderum Møbleringsprincip 2 - møblering ved søjler 6

8 Cirkulation og fordelingsveje Parkering Indgang Indgang Atrium - centralt fordelingsareal Stueplan Atrium - centralt fordelingsareal Øvrige planer Indgang Et hus med nem orientering: For at lette orienteringen for borgere og personale i det store hus, kunne det overvejes at indføre et centralt fordelingsareal f.eks. som et gennemgående torv/ atrium, der hurtigt skaber det nødvendige overblik. Lige så vigtigt er det at huset byder sine brugere velkommen, som et lyst, åbent og imødekommende sted. Placeringen at et evt. centralt torv/atrium vil mest oplagt kunne etableres i mødet mellem det oprindelige pakhus og den nyere tilbygning. 7

9 Ventilation Indvendig løsning Hybrid ventilation vinter Mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding. Store kanaldimensioner for lavt tryktab Hybrid ventilation sommer Ventilationsskakte. Nye vinduer Ventilationsskakte. Nye vinduer Naturlig ventilation Indtag gennem vinduer i facade Aftræk via åbne trapperum / trappeskakte Aftræk via ventilationsskakte Sommer - Principsnit bygning 1 Vinter - Principsnit bygning 1 Udvendig løsning Hybrid ventilation Ny tagetage Ny tagetage Ventilationsløsning indbygges i påsat facade Decentrale ventilationsanlæg med indtag og afkast gennem dobbeltfacade Hybrid ventilation Dobbeltfacade Dobbeltfacade Sommer - Principsnit bygning 1 Vinter - Principsnit bygning 1 8

10 Indeklima Visuelt indeklima Min. 2% dagslysfaktor på alle arbejdspladser. Sekundære funktioner placeret i områder med ringe dagslys Lyse overflader på væg, loft og gulv Dagslysdirigerende tiltag Termisk indeklima Intet behov for køling: - tung termisk bygningskrop - effektiv natkøling Udvendig solafskærmning hvor nødvendig mod syd, øst og vest Naturlig drevet natkøling Udnytter termisk tunge konstruktioner for temperaturstabilitet Atmosfærisk indeklima CAV ventilation i kontorer i vintersituation Behovsstyret ventilation i møderum, kantine mm. Temperatur og CO2 styret naturlig ventilation om sommeren Max 1000 ppm CO2 Lavtforurenede byggematerialer og rengøringsvenlige overflader Eksempel: Anidolic light ceiling - alt. mulighed for at bringe dagslys ind i dybe rum. NB: Kun syd- og vestvendte facader 9

11 Energi og isolering Tekst til energi del Varmetab Højtisoleret tagkonstruktion Lavenergivinduer Udvendig eller indvendig efterisolering Ny højtisoleret facade. Belysning Zoneopdelt dagslysstyret belysning Effektive armaturer Bevægelsesmeldere Transparente indervægge for dagslys i gangarealer Ventilation Hybrid ventilation for: varmegenvinding om vinteren naturlig ventilation om sommeren Dagslyssimulering eks. forhold - bygning 1 Dagslyssimulering større vinduer - bygning 1 Energi analyse IB37 er grundlæggende karakteriseret ved: Meget kompakt bygningskrop med lille klimaskærmsareal Vinduesareal på 12 % af etageareal Forskudning fra drift til apparater - fokus på udstyr/apparater Dybe rum Mindre indvendig isolering til bibeholdelse af arkitektonisk udtryk Udvendig ny klimaskærm - endnu dybere bygningskrop. Oplagt med ny højisoleret klimaskærm Energiforbrug i drift Eksisterende iflg. Energimærke Potentiale Energirenovering Energi CO2 Energi CO2 kwh/m 2 kg/m 2 kwh/m 2 kg/m 2 opvarmningsbehov 72 8,1 10,8 1,2 varmt brugsvand 10 1,1 7,9 0,9 el til belysning (*2,5) 50 10,0 24,8 5,0 el til ventilation (*2,5) 0 0,0 4,8 1,0 el til pumper mm (*2,5) 2 0,4 1,3 0,3 brutto energibehov ,7 49,6 8,3 Bidrag fra VE solceller 400 m 2 (*2,5) 0 0-8,8-1,8 Energibehov ,7 40,8 6,5 Til sammenligning er kravene for: BR08 energiramme 95,2 kwh/m 2 Pga. den kompakte bygningskrop kan ejendommen bringes til at ov lavenergi klasse 2 70,1 kwh/m standarden ved opgradering af klimaskærm og etablering 2 af ventila lavenergi klasse 1 50,1 kwh/m 2 varmegenvinding. BR10 energiramme 71,4 kwh/m 2 Hvis der yderligere etableres hybridventilation og effektivt belysni lavenergi klasse ,1 kwh/m 2 ejendommen ved besparelsestiltag alene overholde lavenergiklasse Hvis der yderligere (Beregnet etableres efter gældende VE produktion, energimærke) fx i form af 400 m 2 so bygningen Pga. den kompakte bringes til bygningskrop at overholde kan lavenergiklasse ejendommen 2015 bringes i det til kom at ov bygningsreglement BR10. standarden Den kompakte ved opgradering bygningskrop af klimaskærm muliggør og etablering at af ventila El varmegenvinding. til belysning er den største enkeltpost i energiregnskabet. LED b ejendommen dirigerende kan tiltag bringes og andre til avancerede at overholde teknologier passivhus Hvis der yderligere etableres hybridventilation og effektivt vil kunne belysni sænke standarden yderligere. ejendommen ved ved opgradering besparelsestiltag af alene klimaskærm overholde lavenergiklasse og etablering Hvis der af ventilation yderligere etableres med varmegenvinding. VE produktion, fx i form af 400 m 2 so bygningen bringes til at overholde lavenergiklasse 2015 i det kom bygningsreglement Etableres der BR10. hybrid ventilation og et effektivt El til belysningsanlæg, er den største kan enkeltpost ejendommen i energiregnskabet. ved LED b dirigerende tiltag og andre avancerede teknologier vil kunne sænke besparelsestiltag yderligere. alene overholde lavenergiklasse 1. Hvis der yderligere etableres VE produktion, fx i form af 400 m2 solcelleanlæg, kan bygningen bringes til at overholde lavenergiklasse 2015 i overensstemmelse med det kommende bygningsreglement BR10. El til belysning er den største enkeltpost i energiregnskabet. LED belysningsanlæg, dagslys dirigerende tiltag og andre avancerede teknologier vil kunne sænke energibehovet yderligere. 10

12 Ovenlys Lokal intern forbindelse Møde Svævende møderum Møde Møde Lokal intern forbindelse Principielt længdesnit 1:500 Kantine og køkken, mødecenter m.v. Indretningsprincip A Indre gader Indretningsprincip A er baseret på en række indre gader som styrende tema for husets organisering. Indre gade/udsparinger i dæk Fordelingsveje/hovedganglinier Nord Vertikale forbindelser mellem etagerne etableres som udsparinger i de eksisterende dækkonstruktioner, i direkte tilknytning til de naturlige fordelingsveje/ hovedganglinier midt i huset. Hermed sikres en logisk og nem orientering med optimal indretning af arbejdspladser langs facaderne, mens trapper, depotrum m.v. placeres i bygningens midterzone. Torv Indretningsplan 1:500 Omfang af gennembrydninger kan varieres efter behov, f.eks. i et delområde af huset som lokal forbindelse mellem 2. og 3. etage eller som en totalløsning med forbindelse mellem samtlige etager, hvor dagslys trækkes ned gennem etagerne f.eks. via store ovenlyslanterner. Ved denne løsning vil der kunne etableres hybrid ventilation som beskrevet under ventilation. 11

13 Bløde skærme Stillerum, nærdepoter, tekøkkener, toiletter m.v. foreslås indrettet som fritstående elementer i husets midterzone. Som kontrast til det eksisterende hus stramme og modulfaste konstruktion, udformes elementerne som organiske skærmvægge, der skaber venlige gangforløb og varierede kig på tværs af huset. Nærdepot Lave reoler Indre gade Toil./gard. Nærdepot/ kopi Møde Indretningsprincip A - Planudsnit 1:200 Lounge Glasvæg Stillerum Lave reoler Indre gade Projektrum Nærdepot Nærdepot Tekøkken 12

14 Ny tagetage Møde Møde Møde Dobbeltfacade Principielt længdesnit 1:500 Dobbeltfacade Indretningsprincip B Ny dobbeltglasfacade Indretningsprincip B er ligesom princip A baseret på de naturlige fordelingsveje/hovedganglinier midt i huset. Vertikal forbindelse/dobbeltfacade Fordelingsveje/hovedganglinier Nord Ved etablering af dobbeltfacader der indpakker de eksisterende 2 bygninger i f.eks. en ny prismatisk glaskonstruktion som vist, kan de vertikale forbindelser mellem etagerne, etableres som udposninger i dobbeltfacaden, indrettet med trapper, mødebalkoner, grønnerum m.v. Denne løsning medfører en lidt ringere udnyttelse af arbejdspladser, da trappernes placering udenpå facaden optager areal, der ikke kan møbleres. Indretningsplan 1:500 Omfang af trappeforbindelser m.v. kan ligeledes varieres efter behov, f.eks. i et delområde af huset som lokal forbindelse mellem 2. og 3. etage eller som en totalløsning med forbindelse mellem samtlige etager. 13

15 Regulære rumforløb Stillerum, nærdepoter, tekøkkener, toiletter m.v. foreslås indrettet som fritstående elementer i husets midterzone. I overensstemmelse med det eksisterende hus stramme og modulfaste konstruktion, udformes elementerne som enkle og præcise skærmvægge, der skaber regulære rumforløb og optimal brugsværdi i indretningen. Nærdepot Lave reoler Toil./gard. Stillerum Glasvæg Møde Indretningsprincip B - Planudsnit 1:200 Lave reoler Dobbeltfacade Nærdepot Lave reoler Dobbeltfacade Lave reoler Projektrum Nærdepot Nærdepot Tekøkken 14

16 Bilag: Vejl. kontorarbejdspladser - indvendigt princip Samlet bruttoareal ca m² Stueplan: ca. 0 stk. ca. 0 stk. 1. salsplan: 2. salsplan: Stueplan salsplan 3. salsplan: 4. salsplan: 5. salsplan: ca. 40 stk. 6. salsplan: ca. 30 stk. I alt: ca. 280 stk. ca. 280 stk. 5. salsplan 6. salsplan Total: ca.560 stk. Mødecenter m.v. Kantine og køkken Kontor arbejdspladser Bruttoareal jvf. tegningsmateriale ca. 24 m² pr. arbejdsplads 15

17 Bilag: Vejl. kontorarbejdspladser - udvendigt princip Samlet bruttoareal ca m² Stueplan: ca. 0 stk. ca. 0 stk. 1. salsplan: 2. salsplan: 3. salsplan: Stueplan salsplan 4. salsplan: 5. salsplan: 6. salsplan: I alt: ca. 360 stk. ca. 300 stk salsplan Total: ca. 660 stk. Mødecenter m.v. Kantine og køkken Kontor arbejdspladser Bruttoareal jvf. tegningsmateriale ca. 23 m² pr. arbejdsplads 16

18 Udarbejdet for Københavns Ejendomme i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen af ai-gruppen as

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Arkitektur og energi. Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen. Statens Byggeforskningsinstitut

Arkitektur og energi. Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen. Statens Byggeforskningsinstitut Arkitektur og energi Statens Byggeforskningsinstitut DANISH BUILDING RESEARCH INSTITUTE Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen Arkitektur og energi Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen

Læs mere

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 Dagens program Del 1A - 30 min JL Overordnet perspektivering af bæredygtigheden ved MBA/SVEN Del 1B - 30 min JRL En gennemgang

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012

fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012 energirenovering total 12.1-212 disposition // energistrategi/ 3 kontekst/ 5 arkitektur & formgivning/ 8 energikoncept/ 11 bygningstiltag/ 14 konstruktioner/ 17 år 1/ 16 middeltal 3 år/ 17 opsumering/

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Indhold 4 \ 6 \ 8 \ 11 \ 12 \ 12 \ 14 \ 16 \ 18 \

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere