ROYAL 47S Operator s Manual Käyttöopas Bruksanvisning Betriebsanleitung Brugsvejledning Manuel de l Utilisateur Manual del operador

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROYAL 47S Operator s Manual Käyttöopas Bruksanvisning Betriebsanleitung Brugsvejledning Manuel de l Utilisateur Manual del operador"

Transkript

1 ROYAL 47S GB D F NL N Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung muß sorgfältig durchgelesen werden. Stellen Sie sicher, daß Sie deren Inhalt vor Verwendung des Rasenmähers verstehen. Manuel de l Utilisateur Lire attentivement le manuel de l utilisateur et veiller à bien comprendre son contenu avant d utiliser la tondeuse. Handleiding voor de gebruiker Lees de handleiding aandachtig door zodat u de inhoud goed begrijpt voordat u de grasmaaimachine in gebruik neemt. Bruksanvisning Les bruksanvisningen grundig og vær sikker på at du forstår innholdet før du bruker gressklipperen SF S DK E P I Käyttöopas Lue käyttöopas huolella ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin käytät tätä ruohonleikkuria. Bruksanvisning Läs bruksanvisning noggrannt och se till att du förstår innehållet innan du använder gräsklipparen. Brugsvejledning Læs brugervejledningen grundigt, og sørg for at forstå indholdet, inden De tager plæneklipperen i brug. Manual del operador Lea el manual del operador con atención y asegúrese de que comprende el contenido antes de utilizar el cortacésped. Manual do Operador Leia cuidadosamente o manual do operador e certifique-se de que compreende todo o seu conteúdo antes de usar a máquina de cortar relva. Manuale d uso Leggere con attenzione il manuale d uso e accertarsi di capirne il contenuto prima di usare il tosaerba.

2 Especifieaciones técnicas Dados técnicos Dati Tecnici ROYAL 47S Briggs & Stratton XTL45 + CAT km/h 1kg 30.5 kg Tekniske data Teknisiä tietoja Tekniska data Tekniske specifikationer 46 cm mm Technical data Technische Daten Données techniques Technische gegevens 82.2 db(a) Leq 8.75 m/s 2

3 GB D IMPORTANT! Read operating instructions carefully before using the mower. Fill the engine with oil. The manufacturer reserves the right to carry out product modifications without further notice. Guarantee, complaint Guarantee and complaint matters are dealt with in accordance with the Sale of Goods Act. Further information may be obtained from your dealer or the supplier. WICHTIG! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie den Rasenmäher verwenden. Füllen Sie Öl in den Motor. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige Fabrikationsänderungen durchzuführen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Garantieab, wicklung Garantie- und Beanstandungsfragen werden durch das Verbraucherschutzgesetz und das Recht derallgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. Genauere Informationen erhalten Sie beim Husqvarna Service Center S DK VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noggrant innan klipparen tas i bruk. Fyll olja i motorn. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra produktändringar utan föregående meddelande. Reklamation Reklamationsfrågor regleras för enskild konsument av Konsumentköplagen, och för näringsidkare enligt särskilda leveransvillkor. Närmare upplysningar lämnas av din återförsäljare eller av leverantören: Husqvarna Skog & Trädgård Telefon: VIGTIGT! Læs brugsanvisningen nøje inden klipperen tages i brug. Fyld olie på motoren. Producenten forbeholder sig ret til produktændringer uden forudgående varsel. Garanti, reklamation Garanti og reklamationsspørgsmål i overensstemmelse med Købeloven. F NL N SF IMPORTANT! Lire la notice avec attention avant de mettre la tondeuse en service. Mettre de l'huile dans le moteur. Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les produits. Garantie, réclamations: pour toutes questions de garantie et de réclamation, il convient de se référer à la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachès. Pour plus amples informations, s'adresser à son revendeur agréé ou bien au fournisseur. BELANGRIJK! Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig voordat u de grasmaaier in gebruik neemt. Vul de motor met olie. De producent behoudt zich het recht voor, zonder kennisgeving wijzigingen in het produkt aan te brengen. Garantie, klachten Garantie en klachten worden in overleg met de Husqvarna Dealer door de importeur beoordeeld. VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før klipperen taes i bruk. Fyll olje på motoren. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre produktendringer uten ytterligere varsel. Garanti, reklamasjon Garanti- og reklamasjonsspørsmål reguleres av kjøpsloven. TÄRKEÄÄ! Lukekaa käyttöohje tarkasti ennen kuin leikkuri otetaan käyttöön. Täyttäkää moottorin öljysäiilö. Valmistaja pidättää itselleen oikeuden tuotemuutoksiin ilman erillistä varoitusta. Takuu Voimassa oleva laki määrittelee takuuta koskevat määräykset. Enemmän tiedoja saat jälleenmyyjältäsi. E I P IMPORTANTE! Es muy importante que Vd. lea estas instrucciones con mucha atención antes de estrenar el cortacésped. El fabricante se reserva el derecho de poder cambiar los productos sin aviso previo. Garantías y reclamaciones En cuanto a asuntos que se refiren a garantías y reclamaciones, por favor dirigirse en primer lugar a su vendedor habitual y después al importador. IMPORTANTE! Leggete accuratamente le istruzioni d'uso prima di cominciare ad usare il rasaerba. Il produttore si riserva il diritto di effettuare modifiche al prodotto senza preavviso. Garanzia; reclami Le questioni riguardanti la garanzia ed eventuali reclami vengono trattate al momento della vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore o al fornitore. IMPORTANTE! Ler minuciosamente o manual de instruçõnes antes de utilizador o cortador. Encher óleo no motor. O Produtor reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem aviso prévio. Garantia, reclamações As questões de garantia e reclamações são reguladas pela Lei das Compras Comerciais. Poderá obter mais informações dirigindo-se ao revendedor ou fornecedor.

4 GB - CONTENTS 1.Handle Assembly 2.Grass collector 3.Bottle of oil 4.Instruction Manual 5.Operator Presence Control 6.Powerdrive Lever 7.Rating Label 8.Warning Label 9.Mulcher Plug D - INHALT 1.Griffeinheit 2.Grasauffangbehälter 3.Ölflasche 4.Bedienungsanweisung 5.Bedienerpräsenz-Kontrollvorrichtung 6.Motorantriebshebel 7.Produkttypenschild 8.Warnetikett 9.Einsatzteil zur Mulchgewinnung F - TABLE DES MATIÈRES 1. Guidon 2. Bac de ramassage 3. Bidon d huile 4. Manuel d Instructions 5.Arceau de sécurité (CPO) (Contrôle de Présence de l Opérateur) 6.Arceau de traction 7.Plaquette d identification 8.Etiquette d avertissement 9.Insert broyeur NL - INHOUD 1.Handgreep, compleet 2.Grasopvangbak 3.Fles olie 4.Handleiding 5.Operator Presence Control (OPC of startgreep) 6.Hendel van de aandrijving 7.Productlabel 8.Waarschuwingsetiket 9.Afsluitstop voor mulchen N - INNHOLD 1.Håndtak 2.Oppsamler 3.Oljeflaske 4.Bruksanvisning 5.Operatørens kontrollspak 6.Powerdrivespak (motorspak) 7.Typeetiketten 8. Advarselsetikett 9.BioClip plugg S - INNEHÅLL 1. Montering av handtag 2. Gräsuppsamlare 3. Flaska med olja 4. Bruksanvisning 5. Säkerhetshandtag 6. Inkopplingshandtag 7.Identifieringsetikett 8. Varningsetikett 9.Bioklipp-plugg DK - INDHOLD 1. Håndtagskonstruktion 2. Opsamler 3. Flaske med olie 4. Brugsvejledning 5. Dødmandsgreb 6. Kørselsgreb 7. Produktmærkat 8. Advarselsmœrkat 9.Bioprop E - CONTENIDO 1. Conjunto del mango 2. Recogedor 3. Botella de aceite 4. Manual de instrucciones 5. Estribo de seguridad 6. Palanca de cambios 7. Etiqueta indicadora del producto 8. Etiqueta de Advertencia 9.Tapón bloqueador (Mulching) P - LEGENDA 1. Conjunto da Pega 2. Caixa da Relva 3. Garrafa de Óleo 4. Manual de Instrucções 5. Controlo de Presença do Operador 6. Alavanca de Engrenamento 7.Etiqueta de Especificações do Produto 8.Etiqueta de Aviso 9.Tampão de Distribuição de Adubo Natural I - INDICE CONTENUTI 1. Impugnatura 2. Cesto raccoglierba 3. Flacone di olio 4. Manuale di istruzioni 5. Leva presenza operatore (OPC) 6. Leva Powerdrive 7. Etichetta con dati prodotto 8. Etichetta di pericolo 9.Tappo per taglio mulching SF - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kahva 2. Ruohonkerääjä 3. Öljypullo 4. Käyttöopas 5. Ohjauskahva 6. Vaihdekahva 7. Tuotteen arvokilpi 8. Varoitusnimike 9.BioClip-tulppa

5 (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (N) (SF) (S) (DK) KARTONGENS INNHOLD PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DE LA CAJA LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO DEL CARTONE A

6 TYPEETIKETTEN B Produktnummer... Modell... Serie... Innkjøpsdato... Innkjøpssted... Vennligst behold innkjøpsbeviset Ditt produkt er unikt identifisert ved en typeetikett i sølv og sort. For å være sikker på at du har fullstendig produktinformasjon når du trenger deler eller råd fra et av våre godkjente servicesentre, eller hvis du behøver å ta kontakt med vår kundetjenesteavdeling, anbefaler vi at du noterer deg de opplysningene som er vist i fig. B, i rubrikken vi har satt av til dette. Montering av håndtakene 1. Fold forsiktig ut håndtaket. Unngå at ledningene blir skadet. (C) 2. Trekk til håndtaksknottene. 3. Kontroller at gasskontrollen beveger seg som den skal. C D1 MONTERINGSANVISNING Montering av oppsamleren 1. Løft bakluken. 2. Plasser oppsamleren over utkasterluten. 3. Senk oppsamleren inntil den støttes av det nedre håndtaket og legg bakluken over oppsamlerens. (E1) E1 E2 Snorstarter Tømming av oppsamleren 1. Kople fra innpluggledningen.(d1) 2. Trekk operatørens kontrollspak (Operator Presence Control) for å frigjøre bremsen på motoren.(d2) Du må frigjøre bremsen ved å trekke operatørens kontrollspak (OPC) til håndtaket før du drar ut startsnoren. D2 D3 1. Løft klemmen som vist i (E2). Frigjør kroken fra klemmen. 2. Sving opp lokket og tøm ut gresset. (E2) 3. Den bakre avløpsdeflektoren er valgfri. (E3) E3 3. Legg startsnoren i startsnorføreren på det øvre håndtaket. (D3) Merk: Påse at det ikke finnes noe mellomrom mellom bakluken og oppsamleren. Når det ikke er nødvendig å samle opp gresset, kan du bruke gressklipperen uten oppsamleren. Påse at bakluken er helt lukket. NORSK - 3

7 Olje 1. Kontroller oljenivået av og til og hver gang motoren har gått i til sammen 5 timer. 2. Etterfyll med olje etter som det er nødvendig for å holde nivået på FULL merket på peilestaven. 3. Bruk SAE 30 firetakts F1 olje av god kvalitet. 4. Slik fyller du på olje: a) Ta av oljelokket.(f1) b) Fyll opp til FULL merket på peilestaven.(f2) 5. Skift olje første gang etter 5 timers drift, deretter etter 25 timers drift. F2 6. Oljen må alltid skiftes mens motoren er varm - men ikke så varm at du brenner deg - vedlikehold må aldri utføres på en varm motor. MERKNADER OM MOTOREN Bensin 1. Bruk ny lavoktan blyfri bensin. 2. DET MÅ ALDRI BRUKES BLYBENSIN Bruk av blybensin vil få eksosen til å ryke og vil gjøre uopprettelig skade på motorer med katalysator. 3. Du må ikke tanke G1 mens motoren er varm. 4. Du må ikke røyke mens du tanker 5. Du må ikke tanke mens motoren er i gang. 6. For å unngå å få rusk i bensinsystemet tørk bort alt gress og skitt fra bensinlokket før du G2 skrur det av.(g1) 7. Det anbefales at du tanker gjennom en trakt med filter.(g2) 8. Tørk bort eventuelt søl før du starter. Vi gjør oppmerksom på:-flytt produktet bort fra området hvor du tanket før du starter START - PRIMING AV MOTOREN Merk: Når du starter motoren for første gang, fyll på olje og bensin som anvist ovenfor i avsnittet om Olje og Bensin. Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke priming når en varm motor startes på nytt. Imidlertid kan kaldt vær gjøre det nødvendig. Start av motoren aller første gang 1. Sett gass-kontrollen på FAST (HURTIG) +, som illustrert i avsnittet om Bruk - start og stopp. H Påfølgende start av motoren 1. Sett gass-kontrollen i FAST + stilling og klem hardt på primeren tre ganger før du starter motoren. (Hvis motoren stoppet fordi den slapp opp for drivstoff, fyll på med drivstoff - klem primeren tre ganger.) 2. Klem hardt på primeren (H) fem ganger 3. Følg anvisningene i avsnittet om Bruk - start og stopp. 4. Hvis motoren ikke vil starte etter at du har trukket i startsnoren tre ganger, klem på primeren tre ganger og gjenta trinn NORSK

8 Start og stopp Start 1. Kople til tennpluggledningen. 2. Sett gass-kontrollen i FAST + stilling før du starter. (J1) 3. Trekk operatørens kontrollspak (OPC) for å frigjøre bremsen på motoren og kniven. (J2) 4. Trekk snorstarteren helt ut mot deg til du kjenner kraftig motstand, la håndtaket gå langsomt tilbake og trekk det deretter hardt mot deg så langt det går.(j3) 5. Når motoren har startet, la den gå i 30 sekunder før du begynner å bruke den. Innkopling av drivmekanismen 1. Fremoverkjøring koples inn og ut med Powerdrivespaken (motorspaken) øverst på håndtaket. (J4) 2. Når Powerdrivespaken slippes, stopper fremoverkjøringen automatisk. BRUK J1 J2 J3 Snorstarter J4 + - Stopp 1. Slipp Powerdrive-spaken. 2. Slipp operatørens kontrollspak (OPC). NORSK - 5

9 Slik klipper du 1. Begynn klippingen i utkanten av plenen og klipp langsetter plenen i striper, frem og tilbake (K). 2. Klipp to ganger i uken ved sterk vekst, det kan skade plenen om mer enn en tredjedel av gressets lengde klippes av om gangen, det kan dessuten føre til at gresset ikke samles opp ordentlig. Justering av klippehøyden 1. Juster til den klippehøyden du vil ha, ved hjelp av spaken på høyre side av gressklipperen. (L) BRUK Merk: Gressklipperen må ikke overbelastes. Når du klipper i langt, tykt gress, vil det bidra til å redusere overbelastning på motoren om du klipper en gang først med klippehøyden på høyeste innstilling, se Klippehøyde. Dette vil bidra til å forhindre skade på gressklipperen. K L Bruk av BioClip 1. Din gressklipper er utstyrt med en BioClip plugg. (M1) 2. Stopp gressklipperen som beskrevet i Bruk - start og stopp, og kople fra tennpluggen. 3. Løft opp bakluken. Vri og skyv BioClip pluggen inn i utkastertuten. (M2) 4. Påse at BioClip pluggen er forsvarlig montert. (M3) 5. BioClip pluggen forhindrer at gress samles opp ved å blokkere utkastertuten på undersiden av dekslet. (M4) 6. Påse at bakluken er korrekt plassert. M1 M3 M2 M4 6 - NORSK

10 VIKTIG Du må aldri bruke vann til rengjøring av gressklipperen. Du må ikke vaske den med kjemikalier, inkludert bensin eller løsemidler - enkelte av disse kan ødelgge viktige deler av plast. Rengjøring Kople fra tennpluggen. Legg maskinen på siden med eksosen øverst. 1. Fjern gress under dekslet med en børste (N1 & N2). 2. Fjern avklippet gress med en myk børste fra motorens luftinntak og eksospotten (N3), området hvor klippehøyden justeres, rundt hjulene (N4) og gressoppsamleren. 3. Tørk over utsiden av gressklipperen med en tørr klut. N1 N2 N3 N4 VEDLIKEHOLD VIKTIG Gjør ikke noe forsøk på vedlikehold av gressklipperen mens motoren er varm. Klippesystem Fjerning av kniven Kople fra tennpluggen. Legg maskinen på siden med eksosen øverst. 1. Bruk en skrunøkkel for å løsne knivbolten ved å skru mot klokken.(p) 2. Fjern knivbolten, og P kniven. 3. Kontroller at delene ikke er skadet og rengjør om nødvendig. Montering av kniven 1. Monter kniven på maskinen slik at de skarpe kantene vender bort fra maskinen. 2. Monter knivbolten gjennom kniven. 3. Hold godt fast og trekk knivbolten godt til med en skrunøkkel. Ikke trekk til for hardt. Vær alltid forsiktig når du håndterer kniven - skarpe kanter kan forårsake skade. BRUK HANSKER Skift ut metallkniven etter 50 timers drift eller annethvert år, avhengig av hva som er oftest - uansett forfatning. Hvis kniven er sprukket eller skadet, må den skiftes ut med en ny. På slutten av sesongen 1. Skift ut kniv, bolter, muttere eller skruer, om nødvendig. 2. Rengjør gressklipperen grundig. 3. Be ditt lokale Servicesenter om å rense luftfilteret grundig og utføre eventuell service eller nødvendige reparasjoner. 4. Tøm motoren for olje og bensin. Oppbevaring av gressklipperen 1. Gressklipperen må ikke settes bort umiddelbart etter bruk. 2. Vent til motoren er avkjølt for å unngå potensiell brannfare. 3. Rengjør gressklipperen. 4. Gressklipperen bør oppbevares på et kjølig, tørt sted hvor den ikke kan ta skade. NORSK - 7

11 VEDLIKEHOLD Motorbremswiren må alltid være justert slik at motoren stopper innen 3 sekunder. VIKTIG! For justering kontakt autorisert servicestasjon. Timeplan for vedlikehold av motoren Følg enten time- eller kalenderintervallene, men gå etter de som inntreffer først. Det er nødvendig med hyppigere service når gressklipperen brukes under ugunstige forhold. Første 5 timer - Skift olje. Etter 5 timers drift eller daglig - Kontroller oljenivået. Rengjør toppdeksel på motor. Rengjør rundt lyddemperen. Etter 25 timers drift eller hver sesong - Skift olje hvis maskinen utsettes for sterk belastning eller høy omgivende temperatur. Rengjør filteret. Etter 50 timers drift eller hver sesong - Skift olje. Kontroller gnistfangeren hvis maskinen har en. Etter 100 timers drift eller hver sesong - Rengjør kjølevift og - ribber på motor*. Skift ut tennpluggen. * Gjør rent oftere under støvete forhold eller når det finnes rusk i luften, samt etter langvarig drift med klipping av høyt, tørt gress. Service på motoren & Garanti Motoren som din gressklipper er utstyrt med, er garantert av motorfabrikanten. For mer informasjon vennligst ta kontakt med din forhandler i henhold til opplysningene nedenfor. Briggs og Stratton Du vil finne nærmeste autoriserte Briggs og Stratton Serviceforhandler i De gule sidene av telefonkatalogen. Feilsøking Motoren vil ikke starte 1. Påse at operatørens kontrollspak (OPC) står i startstillingen. 2. Kontroller at gasskontrollen er i + stillingen. 3. Kontroller at det er nok bensin på tanken og at lokkets lufteventil ikke er blokkert. 4. Ta ut og tørk tennpluggen. 5. Bensinen kan være gammel. Skift den ut. 6. Kontroller at knivbolten er godt festet. En løs bolt kan gjøre startingen vanskelig. 7. Hvis motoren ikke vil starte, må du kople fra tennpluggledningen øyeblikkelig. 8. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE GODKJENTE SERVICESENTER. Mangel på kraft i motoren og/eller overheting. 1. Kontroller at gasskontrollen står i normal stilling. 2. Kople fra tennpluggledningen og la motoren avkjøle seg. 3. Fjern avklippet gress og rusk rundt motoren og luftinntakene og under dekslet, inkludert utkastertuten. 4. Rens motorens luftfilter (Be ditt lokale godkjente servicesenter om å rense motorens luftfilter grundig). 5. Bensinen kan være gammel, skift den ut. 6. Hvis motoren fremdeles mangler kraft og/eller overhetes, må du kople fra tennpluggledningen øyeblikkelig. 7. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE GODKJENTE SERVICESENTER. Kraftig vibrasjon 1. Kople fra tennpluggledningen. 2. Kontroller at kniven er montert på korrekt måte, se side Hvis kniven er skadet eller slitt, skift det ut med en ny. 4. Hvis vibrasjonen vedvarer, snu kniven 180 ved først å løsne knivbolten og deretter snu kniven og trekke til knivbolten igjen. 5. Hvis vibrasjonen vedvarer, må du kople fra tennpluggledningen øyeblikkelig. 6. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE GODKJENTE SERVICESENTER. MILJØINFORMASJON Husqvarna produkter produseres i henhold til et miljøhåndteringssystem (Environmental Management System) (ISO 14001) som benytter, hvor det er praktisk mulig, komponenter som er fremstilt på en måte som tar mest mulig hensyn til miljøet, i henhold til selskapets retningslinjer og med mulighet for gjenvinning (resirkulering) når produktets brukstid er slutt. Emballasjen kan gjenvinnes, og deler av plast er merket (hvor det er praktisk mulig) for kategorisert gjenvinning. Det må vises hensyn overfor miljøet når et produkt skal kastes. Om nødvendig ta kontakt med lokale myndigheter for mer infomasjon. KASTING AV DRIVSTOFF OG SMØREOLJER Bruk beskyttelsesklær når du håndterer drivstoff og smøremidler. Unngå kontakt med huden. Fjern (Tapp ut) bensin og motorolje før du transporterer produktet. Ta kontakt med lokale myndigheter angående informasjon om din nærmeste miljøstasjon/avfallsplass. Brukt drivstoff/olje må IKKE kastes i husholdningsavfallet. Avfallsdrivstoff/olje er skadelige, men kan gjenvinnes og skal kastes via godkjente systemer. Brukt drivstoff/olje må IKKE kastes i vann. Må IKKE brennes. 8 - NORSK

12 VAROTOIMENPITEET Tämän ruohonleikkurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle ja muille läsnäoleville! Varoituksia ja turvaohjeita täytyy noudattaa turvallisuussyistä ja ruohonleikkurin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Ruohonleikkurin käyttäjä on vastuussa tässä oppaassa sekä itse ruohonleikkurissa esiintyvien varoitus- ja turvaohjeiden noudattamisesta. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos valmistajan ruohonkerääjä ja suojat eivät ole paikoillaan. Husqvarna Royal 47S - ruohonleikkureissa käytettyjen merkkien selitykset STOP Varoitus Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät. Pidä ruohonleikkuri aina maassa ruohoa leikatessasi. Kiviä saattaa singota ilmaan, mikäli ruohonleikkuria kallistetaan tai nostetaan. Varmista, ettei lähettyvillä ole muita ihmisiä. Älä käytä ruohonleikkuria, mikäli leikkausalueella on muita ihmisiä etenkin lapsia tai lemmikkieläimiä. Ole varovainen leikkuuterien kanssa. Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivän terän lähettyville. Irrota sytytystulppa, ennen kuin ryhdyt huoltamaan, puhdistamaan tai säätämään ruohonleikkuria, tai jos aiot jättää sen vartioimatta vähäksikään aikaa. Terä jatkaa pyörimistä leikkurin sammuttua. Odota kunnes kaikki osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosket niihin. Yleistä: 1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin, käyttää tätä ruohonleikkuria. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän iän. 2. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja ohjeissa esitettyihin käyttötarkoituksiin. 3. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria väsyneenä, sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 4. Ruohonleikkuria käyttävä henkilö on vastuussa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen tapahtuneista vahingoista tai vaaratilanteista. Bensiini ja turvallisuus 1. VAROITUS - Bensiini on erittäin helposti syttyvää - säilytä polttoainetta viileässä paikassa ja sille tarkoitetussa säiliössä. Muoviastiat eivät yleensä ole sopivia tähän tarkoitukseen. - lisää polttoainetta ainoastaan ulkona äläkä tupakoi samaan aikaan. - lisää polttoaine ENNEN kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan avaa polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin käydessä tai sen ollessa kuuma. - jos polttoainetta läikkyy, älä käynnistä moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymisalueelta ja varo, ettei minkäänlaista kipinää syty, ennen kuin bensiinin höyryt ovat haihtuneet. - varmista, että kaikki polttoainesäiliöt ja säilytysastioiden korkit ovat kunnolla kiinni. - siirrä kone pois täyttöalueelta, ennen kuin käynnistät sen. SUOMI - 1

13 Esivalmistelut 1. Älä leikkaa nurmikkoa paljain jaloin tai sandaalit jalassa. Käytä aina asianmukaista vaatetusta, hansikkaita ja tukevia kenkiä. 2. Kuulonsuojainten käyttö on suositeltavaa. 3. Varmista, ettei nurmikolla ole keppejä, kiviä, luita, johtoja tai muuta roskaa, jotka voivat sinkoutua ruohonleikkurin teristä. 4. Tarkista aina silmämääräisesti ennen leikkurin käynnistämistä, etteivät terät, terän pultit ja leikkuulaite ole kuluneet tai vahingoittuneet. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat sekä kaikki kiinnittimet tasapainon varmistamiseksi. 5. Vaihda viallinen äänenvaimennin uuteen. Käyttö 1. Älä käytä moottoria suljetussa paikassa, jonne voi kerääntyä pakokaasua (hiilimonoksidia). 2. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. 3. Vältä ruohonleikkurin käyttöä märällä nurmikolla. 4. Ole varovainen märällä nurmikolla, sillä saatat liukastua. 5. Ole erityisen varovainen rinteissä ja käytä luistamattomia jalkineita. 6. Leikkaa rinteet sivusuunnassa, ei ylös- ja alassuunnassa. 7. Ole erityisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä. 8. Penkereiden ja rinteiden leikkaaminen voi olla vaarallista. Älä käytä ruohonleikkuria penkereissä tai jyrkissä rinteissä. 9. Älä kävele takaperin leikatessasi nurmikkoa, sillä saatat kompastua. Älä koskaan juokse. 10. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa vetämällä leikkuria itseäsi kohti. 11. Sammuta moottori ennen kuin työnnät ruohonleikkuria muun kuin nurmialueen ylitse ja kuljettaessasi sitä leikkausalueelle ja pois sieltä. 12. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos suojat ovat rikkoutuneet, tai jos ne puuttuvat. 13. Älä käytä moottoria ylinopeudella äläkä muuta säädinasetuksia. Liika nopeus on vaarallista ja lyhentää ruohonleikkurin käyttöikää. 14. Vapauta kaikki terän kytkimet ja käyttökytkimet ennen käynnistämistä. 15. Kun käynnistät ruohonleikkurin, seiso riittävän kaukana leikkuuteristä. 16. Älä kallista ruohonleikkuria moottoria käynnistäessäsi. 17. Älä laita käsiäsi ruohon poistoaukon lähelle moottorin käydessä. VAROTOIMENPITEET 18. Älä koskaan nosta ruohonleikkuria tai kanna sitä moottorin käydessä. 19. Sytytystulpan vaijeri saattaa olla kuuma, käsittele sitä varoen. 20. Älä korjaa tai huolla ruohonleikkuria, jos moottori on kuuma. 21. Sammuta moottori ja odota kunnes terä on pysähtynyt: - ennen kuin jätät ruohonleikkurin vartioimatta; - ennen kuin lisäät polttoainetta. 22. Sammuta moottori, odota kunnes terä on pysähtynyt ja irrota sytytystulpan johto: - ennen kuin tarkistat tukoksen; - ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai työskentelet sen parissa; - jos osut johonkin. Älä käytä ruohonleikkuria uudestaan, ennen kuin olet varmistanut, että se on turvallinen käyttää; - jos ruohonleikkuri alkaa täristä normaalista poikkeavasti, tarkista se välittömästi. Kova tärinä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. 23. Vähennä kaasutusta moottorin sammuessa, ja jos moottorissa on sulkuventtiili, sulje polttoaineen virtaus leikkaamisen päätyttyä. Kunnossapito ja varastointi 1. Turvallisuussyistä on syytä varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni. 2. Tarkista ruohonkerääjä säännöllisesti kulumien varalta. 3. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuussyistä. 4. Käytä ainoastaan tähän koneeseen tarkoitettuja varateriä, terän pultteja, välilevyjä ja hihnapyörää. 5. Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, älä säilytä ruohonleikkuria sisätiloissa, missä höyryt saattavat joutua kosketukseen avotulen tai kipinöiden kanssa. 6. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin siirrät sen suljettuun varastoon. 7. Vähentääksesi tulipalon vaaraa pidä moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säiltysalue puhtaana ruohosta, lehdistä ja ylimääräisestä rasvasta. 8. Jos polttoainesäiliö täytyy tyhjentää, tee se ulkotiloissa. 9. Säätäessäsi ruohonleikkuria varo etteivät sormesi juutu liikkuvien terien ja koneen kiinteiden osien väliin. 2 - SUOMI

14 Tuotteen arvokilpi B Tuotenumero... Malli... Sarjanumero... Ostopäiväys... Ostopaikka... Säilytä ostotodistuksena Koneessasi on hopeanvärinen/musta arvokilpi. Merkitse kuvan B osoittamat tiedot niille varatuille kohdille, jotta voit esittää tarvittavat tiedot tilatessasi varaosia tai pyytäessäsi neuvoa valtuutetusta huoltopisteestä, tai kun olet yhteydessä asiakaspalveluun. KOKOONPANO-OHJEET Kahva 1. Nosta kahva varovasti ylös. Varo vahingoittamasta johtoja. (C) 2. Kiristä kahvan nupit. 3. Tarkista kaasuttimen liikkuvuus. Käynnistysvaijeri 1. Irrota sytytystulpan johto.(d1) 2. Vedä ohjauskahvaa vapauttaaksesi moottorin jarrun. (D2) Jarru täytyy vapauttaa vetämälllä ohjauskahvaa kohti kahvaa ennen kuin vaijeri vedetään ulos. C D1 D2 D3 Ruohonkerääjän kiinnitys 1. Nosta suojaläppä ylös. 2. Aseta ruohonkerääjän poistoputken päälle. 3. Laske ruohonkerääjää alas, kunnes se on alakahvojen varassa ja laita suojaläppä ruohonkerääjän etuosan ylle. (E1) Ruohonkerääjän tyhjennys 1. Nosta kiinnitintä, kuten kuvassa on osoitettu (E2). Vapauta koukku kiinnittimestä. 2. Heilauta ruohonkerääjän kansi auki ja poista ruohot. (E2) 3. Takana sijaitseva ruoholeikkeiden ohjain on saatavana lisävarusteena. (E3) E1 E2 E3 3. Laita käynnistysvaijeri yläkahvassa olevaan pitimeen (D3). Huom: Varmista, ettei suojaläpän ja ruohonkerääjän väliin jää tyhjää tilaa. Ruohonleikkuria voidaan käyttää ilman ruohonkerääjä, mikäli ruohonkeräys ei ole tarpeellista. Varmista, että suojaläppä on kiinni kokonaan. SUOMI - 3

15 Öljy 1. Tarkista öljyn määrä ajoittain ja aina kun ruohonleikkuria on käytetty viisi tuntia. 2. Lisää öljyä tarpeen mukaan niin, että öljyä on aina öljytikun TÄYNNÄ-merkkiin asti. 3. Käytä hyvälaatuista SAE 30 -nelitahtiöljyä. F1 4. Lisätessäsi öljyä: a) Irrota öljysäiliön korkki.(f1) b) Täytä kunnes öljyä on öljytikun TÄYNNÄmerkkiin asti.(f2) 5. Vaihda öljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen F2 ja sen jälkeen 25 käyttötunnin välein. 6. Vaihda öljy moottorin ollessa lämmin - mutta ei kuuma - älä koskaan huolla konetta moottorin ollessa kuuma. MOOTTORIA KOSKEVIA TIETOJA Bensiini 1. Käytä tavallista lyijytöntä bensiiniä. 2. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYBENSIINIÄ Lyijypitoinen bensiini saa aikaan savuavaa pakokaasua ja vahingoittaa pysyvästi katalysaattorilla varustettuja moottoreita. 3. Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa kuuma. G1 4. Älä täytä polttoainesäiliötä tupakoidessasi. 5. Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä. 6. Jottei polttoainejärjestelmään joutuisi roskia, pyyhi polttoaineen täyttöaukon korkki ennen kuin avaat sen.(g1) G2 7. On suositeltavaa, että säiliö täytetään suodattimella varustetun suppilon kautta.(g2) 8. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois ennen kuin käynnistät koneen. Huom: Siirrä kone pois polttoaineen täyttöpaikalta ennen kuin käynnistät sen. KÄYNNISTYS - MOOTTORIN RIKASTIN Huom: Käynnistäessäsi moottoria ensimmäistä kertaa lisää öljyä ja bensiiniä yllä annettujen ohjeiden Öljy ja bensiini mukaisesti. Rikastinta ei yleensä tarvita, kun käynnistetään lämmintä moottoria. Kylmällä ilmalla rikastimen käyttö saattaa kuitenkin olla tarpeellista. Moottorin käynnistys ensimmäisellä kerralla 1. Siirrä moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST) + -merkin kohdalle kuten kohdassa Käyttö - käynnistys ja sammutus on esitetty. H Moottorin käynnistys seuraavilla kerroilla 1. Siirrä moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST) + -merkin kohdalle ja paina rikastinta lujasti kolme kertaa ennen kuin käynnistät moottorin. (Jos moottori sammuu, polttoaineen loppumisen vuoksi, lisää polttoainetta ja paina rikastinta kolme kertaa.) 2. Paina rikastinta (H) lujasti viisi kertaa 3. Seuraa kohdassa Käyttö - käynnistys ja sammutus annettuja ohjeita. 4. Jos moottori ei käynnisty, kun käynnistysvaijerista on vedetty kolme kertaa, paina rikastinta kolme kertaa ja toista vaihe SUOMI

16 Käynnistys ja sammutus Käynnistys 1. Kiinnitä sytytystulpan johto. 2. Laita moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST) + -asentoon ennen kuin käynnistät leikkurin (J1). 3. Vedä ohjauskahvaa vapauttaaksesi moottorin ja leikkuuterän jarrun (J2). 4. Vedä käynnistysvaijeria itseäsi kohti niin pitkälle kuin mahdollista, palauta kahva varovasti ja vedä kahvaa sitten lujasti itseäsi kohti niin pitkälle kuin se menee.(j3) 5. Kun moottori on käynnistynyt, anna sen käydä 30 sekuntia ennen kuin aloitat leikkaamisen Vaihteen lukitus 1. Eteenpäinvaihde valitaan ja vapautetaan kahvan päällä olevalla vaihdekahvalla (J4). 2. Kun ote vaihdekahvasta irrotetaan, pysähtyy ruohonleikkuri automaattisesti. KÄYTTÖ J1 J2 J3 + Käynnistysvaijeri J4 - Pysäytys 1. Vapauta vaihdekahva. 2. Vapauta ohjauskahva. SUOMI - 5

17 Ruohon leikkaaminen 1. Aloita leikkaaminen nurmialueen ulkoreunalta, ja leikkaa pitkittäin vuorotellen kumpaankin suuntaan (K). 2. Leikkaa nurmikko kaksi kertaa viikossa kasvuaikana. Nurmikko kärsii, jos enemmän kuin yksi kolmasosa sen pituudesta leikataan kerralla ja myös ruohon keruu hankaloituu. KÄYTTÖ K Huom: Älä ylikuormita ruohonleikkuria. Kun leikkauskorkeus asetetaan korkeimpaan asentoon (katso kohtaa Leikkauskorkeus) leikattaessa pitkää ja paksua nurmikkoa ensimmäistä kertaa vältytään ylirasittamasta moottoria ja vahingoittamasta ruohonleikkuria. Leikkauskorkeuden säätö 1. Säädä haluamasi leikkauskorkeus ruohonleikkurin oikealla puolella sijaitsevalla vivulla. (L) L BioClip-tulpan käyttö 1. Ruohonleikkurin mukana on BioCliptulppa (M1). 2. Sammuta ruohonleikkuri kuten kohdassa Käyttö - käynnistys ja sammutus on esitetty, ja irrota sytytystulppa. 3. Nosta suojaläppä ylös. Kierrä ja aseta tulppa taempaan poistokouruun (M2). 4. Varmista, että tulppa on kunnolla kiinni (M3). 5. BioClip-tulppa estää ruohon keräyksen tukkimalla kannen alla olevan keräyskourun (M4). 6. Varmista, että suojaläppä on oikein paikallaan. M1 M3 M2 M4 6 - SUOMI

18 TÄRKEÄÄ Älä koskaan käytä vettä ruohonleikkurisi puhdistukseen. Älä myöskään käytä kemikaaleja, bensiiniä tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa tärkeitä muoviosia. Puhdistus Irrota sytytystulppa. Käännä kone kyljelleen niin, että pakoputki on päällimmäisenä. 1. Puhdista ruoho kotelon alta harjalla (N1 & N2). 2. Puhdista ruoholeikkeet pehmeällä harjalla moottorin ilmanottoja poistoaukoista (N3), leikkauskorkeuden säätimen ympäriltä, pyörien ympäriltä (N4) ja ruohonkerääjästä. N1 N2 N3 N4 KUNNOSSAPITO TÄRKEÄÄ Älä huolla ruohonleikkuria moottorin ollessa kuuma. Leikkausjärjestelmä Terän irrotus Irrota sytytystulppa. Käännä kone kyljelleen niin, että pakoputki on päällimmäisenä. 1. Löysennä pultti kääntämällä sitä vastapäivään ruuviavaimella.(p) 2. Irrota terän pultti, terä ja välilevy 3. Tarkista, etteivät ne ole vahingoittuneet ja puhdista tarvittaessa. Terän kiinnitys 1. Kiinnitä terä ruohonleikkuriin niin, että terävät reunat osoittavat poispäin leikkurista. 2. Laita terän pultti takaisin terän ja välilevyn lävitse. 3. Pitele lujasti kiinni pultista ja kiristä se ruuviavaimella. Älä kiristä liikaa. P 3. Pyyhi ruohonleikkurin ulkopinta kuivalla rätillä. Käsittele terää varovasti - terävät reunat saattavat aiheuttaa vahinkoa. KÄYTÄ HANSIKKAITA Vaihda metalliterä 50 leikkaustunnin tai 2 vuoden jälkeen, riippumatta sen kunnosta. Jos terä on haljennut tai muuten vahingoittunut, vaihda se uuteen. Käyttökauden loputtua 1. Vaihda terä, pultit, mutterit tai ruuvit tarvittaessa. 2. Puhdista ruohonleikkuri huolella. 3. Vie ilmansuodatin puhdistettavaksi paikalliseen huoltopisteeseen ja tee tarvittavat huoltotyöt ja korjaukset. 4. Tyhjennä moottoriöljy ja bensiini. Ruohonleikkurin varastointi 1. Laita ruohonleikkuri varastoon välittömästi käytön jälkeen. 2. Odota kunnes moottori on jäähtynyt välttyäksesi mahdolliselta tulipalon vaaralta. 3. Puhdista ruohonleikkuri. 4. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, missä leikkuri ei pääse vahingoittumaan. SUOMI - 7

19 KUNNOSSAPITO Moottorijarrun vaijerin on aina oltava säädetty siten, että moottori pysähtyy 3 sekunnissa. HUOM! Anna säätö valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Moottorin kunnossapito-ohjelma Suorita huollot annettujen käyttötuntien jälkeen tai kuukausittain riippuen siitä kumpi tulee täyteen ensin. Ruohonleikkuri pitäisi huoltaa useammin, mikäli sitä käytetään epäsuotuisissa olosuhteissa. Ensimmäiset 5 tuntia - Vaihda öljy. Jokaisen viiden tunnin jälkeen tai päivittäin - Tarkista öljyn määrä. Puhdista sormisuojus. Puhdista äänenvaimentimen ympärys. Jokaisen 25 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Vaihda öljy, jos ruohonleikkuria kuormitetaan paljon, tai jos sitä käytetään kuumissa olosuhteissa. Huolla ilmanpuhdistaja. Jokaisen 50 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Vaihda öljy. Tarkista kipinäsuojus, jos sellainen on asennettu. Jokaisen 100 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Puhdista jäähdytysjärjestelmä*. Vaihda sytytystulppa uuteen. * Puhdista useammin pölyisissä olosuhteissa, tai jos ilmassa on roskia tai jos ruohonleikurilla on leikattu pitkää, kuivaa nurmikkoa useita kertoja. Moottorin huolto ja takuu Tässä ruohonleikkurissa oleva moottori kuuluu moottorin valmistajan takuun piiriin. Lisätietoja saat paikalliselta välittäjältäsi (katso alla). Briggs and Stratton Lähin valtuutettu Briggs and Stratton -huoltopiste saattaa löytyä puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Vianetsintä Moottori ei käynnisty 1. Varmista, että ohjauskahva on käynnistysasennosa. 2. Varmista, että säätökahva on + -asennossa. 3. Tarkista, että polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta ja että korkin ilmanottoaukko ei ole tukossa. 4. Irrota sytytystulppa ja kuivaa se. 5. Bensiini saattaa olla vanhentunutta. Vaihda uuteen. 6. Tarkista, että terän pultti on kunnolla kiinni. Ruohonleikkuri saattaa käynnistyä huonosti, jos pultti on löysällä. 7. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, irrota sytytystulpan johto välittömästi. 8. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN, VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN. Moottori on tehoton ja/tai kuumenee liikaa 1. Tarkista, että säätövipu on Normaali -asennossa. 2. Irrota sytytystulpan johto ja anna moottorin jäähtyä. 3. Puhdista leikkuujätteet ja muut roskat moottorin ympäriltä ja ilmanottoaukoista sekä kannen alapuolelta mukaan lukien poistoputki ja puhallin. 4. Puhdista moottorin ilmansuodattimet (Vie moottorin ilmansuodatin paikalliseen, valtuutettuun huoltopisteseen, missä se puhdistetaan perusteellisesti). 5. Bensiini saattaa olla vanhentunutta, vaihda uuteen. 6. Jos moottori on vieläkin tehoton ja/tai kuumenee liikaa, irrota sytytystulpan johto välittömästi. 7. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN, VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN. Liiallinen tärinä 1. Irrota sytytystulpan johto. 2. Tarkista, että terä on kiinnitetty oikein. Katso sivu Jos terä on vahingoittunut tai kulunut, vaihda se uuteen. 4. Jos tärinä jatkuu, avaa terän pultti ja käännä terää 180 o. Kiristä terän pultti uudelleen. 5. Jos tärinä jatkuu, irrota sytytystulpan johto välittömästi. 6. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN, VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN. YMPÄRISTÖTIETOJA Electroluxin ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet on valmistettu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti ja mikäli käytännöllisesti katsoen mahdollista, niissä käytettävät osat on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisillä menetelmillä yhtiön menetelmien mukaisesti sekä niin, että ne voidaan kierrättää, kun tuote on kulunut loppuun. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä ja muoviosissa olevat kierrätysmerkinnät (mikäli käytännöllistä) ovat lajittelun mukaiset. Ympäristö täytyy ottaa huomioon loppuunkuluneita tuotteita hävitettäessä. Paikalliset viranomaiset antavat tarvittaessa hävittämistä koskevia lisätietoja. POLTTOAINEIDEN JA VOITELUÖLJYJEN HÄVITTÄMINEN Käytä suojaavia vaatteita poltto- ja voiteluaineita käsitellessäsi. Vältä kosketusta ihon kanssa. Tyhjennä bensiini ja moottoriöljy ennen kuin kuljetat konetta. Paikallisilta viranomaisilta saat tietoja lähimmän kierrätyspisteen/jätteiden hävityspisteen sijainnista. ÄLÄ hävitä käytettyä polttoainetta/öljyä talousjätteiden mukana Jätepolttoaineet/öljyt ovat vahingollisia, mutta ne voidaan kierrättää ja ne tulee hävittää hyväksyttyjä menetelmiä noudattaen. ÄLÄ hävitä käytettyä polttoainetta/öljyä vesistöön. EI saa polttaa 8 - SUOMI

20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Om denna gräsklippare inte används på rätt sätt kan den vara farlig! Denna gräsklippare kan orsaka allvarliga skador på den person som kör den och andra; du måste följa alla varningar och säkerhetsinstruktioner så att du använder den på det mest säkra och effektiva sättet. Det åligger den som använder gräsklipparen att följa alla varningar och säkerhetsinstruktioner i denna handbok och på gräsklipparen. Använd aldrig gräsklipparen om inte tillverkarens gräsuppsamlingslåda eller skydd har monterats. Förklaring av symboler på din Husqvarna Royal 47S STOP Varning Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för. Håll alltid gräsklipparen på marken när du klipper. Om du lutar eller lyfter gräsklipparen kan stenar kastas ut. Håll åskådare på avstånd. Klipp inte när personer, speciellt barn, befinner sig inom klippområdet. Var försiktig med tår och händer. Kom inte för nära det roterande bladet med dina tår eller händer. Koppla bort tändstiftet innan du påbörjar underhållsarbete, rengöring, justering eller om du skall lämna gräsklipparen obevakad kortare eller längre tid. Kniven fortsätter att rotera efter att maskinen har stängts av. Vänta tills samtliga maskinkomponenter har stannat helt innan du vidrör dem. Allmänt 1. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till dessa instruktioner använda gräsklipparen. Lokala bestämmelser kan begränsa ålder på den som kör maskinen. 2. Använd gräsklipparen endast på det sätt och för de funktioner som beskrivs i dessa instruktioner. 3. Kör aldrig gräsklipparen när du är trött, sjuk eller har intagit alkohol, droger eller medicin. 4. Den som kör eller använder gräsklipparen är ansvarig för olyckor där andra personer eller deras egendom är inblandade. Säkerhetsföreskrifter för bränsle VARNING - bensin är ytterst lättantändligt - Lagra bränslet på en sval plats i en behållare som är speciellt konstruerad för ändamålet. - Fyll på bränsle utomhus och rök inte medan du fyller på bränsle. - Fyll på bränsle INNAN du startar motorn. Avlägsna aldrig tanklocket eller tanka medan motorn är igång eller medan motorn är varm. - Om du spiller bensin, försök inte starta motorn utan flytta maskinen bort från den plats där du spillde och undvik att skapa en källa för gnistbildning innan bensinångorna har dunstat bort. - Sätt ordentligt tillbaka alla tanklock och locket på behållaren. - Flytta maskinen bort från tankningsplatsen innan du startar den. SVENSKA - 1

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82)

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82) CS 360T CS 400T Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning CS 420T Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Læs mere

LT2115CMA. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger

LT2115CMA. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter CG 40EAS (P) Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Bruksanvisningen

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

YTH200. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

YTH200. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. YTH200 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Læs mere

SE - Bruksanvisning DK - Brugsanvisning NO - Bruksanvisning FI - Käyttöohje PRO 21 SH

SE - Bruksanvisning DK - Brugsanvisning NO - Bruksanvisning FI - Käyttöohje PRO 21 SH SE - Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. DK - Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

GASOLINE ENGINE GENERATOR

GASOLINE ENGINE GENERATOR MODEL 67995 GASOLINE ENGINE GENERATOR INSTRUCTION MANUAL DA NO SV FI NØDSTRØMSANLÆG Brugsanvisning NØDSTRØMAGGREGAT Bruksanvisning NÖDSTRÖMSANLÄGGNING Bruksanvisning VARAVIRTAGENERAATTORI Käyttöohje 3

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05 www.stigagames.com SE MONTERINGSanvisning DK Monteringsvejledning NO MONTERINGSanvisning SF Kokoamisohje GB ASSEMBLE Instruction manual KICK SCOOTER Creator 200 8280-0300-05 Svenska SE Justerbar höjd 90-100

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare Monteringvejledning brusere og badekar Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Asennusohje suihku- ja kylpyammesekoittimille Hafa AB Svarvaregatan 5, Box

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B

SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Dansk Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-05 Biltema Nordic Services AB SE POP-UP TÄLT MONTERING

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

PETROL-DRIVEN HEDGE CLIPPER

PETROL-DRIVEN HEDGE CLIPPER MODEL 64999 PETROL-DRIVEN HEDGE CLIPPER INSTRUCTION MANUAL DA BENZINDREVET HÆKKEKLIPPER Brugsanvisning 3 NO SV FI EN GB DE BENSINDREVET HEKKSAKS Bruksanvisning BENSINDRIVEN HÄCKSAX Bruksanvisning PENSASLEIKKURI

Læs mere

T200 114 01 72-10 25331 03/01 SE DK NO FI

T200 114 01 72-10 25331 03/01 SE DK NO FI SE Bruksanvisning Mikrojordfräs T00 Compact pro Brugsvejledning Minihavefræser T00 Compact pro Bruksanvisning Jordfreseren T00 Compact pro Käyttöohje Minimöyhennin T00 Compact pro 5331 03/01 SE SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw CS 51EAP Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual SF Käyttöopas

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual SF Käyttöopas 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual SF Käyttöopas Plæneklipper Sideudkaster Gräsklippare Sidoutkast Lawnmower Sidedischarge Sivulle heittävä ruohonleikkuri Texas A/S - Knullen

Læs mere

PLATE COMPACTOR INSTRUCTION MANUAL PLADEVIBRATOR PLATEVIBRATOR PLATTVIBRATOR TÄRYLEVY. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

PLATE COMPACTOR INSTRUCTION MANUAL PLADEVIBRATOR PLATEVIBRATOR PLATTVIBRATOR TÄRYLEVY. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 785 8510 PLATE COMPACTOR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI PLADEVIBRATOR Brugsanvisning PLATEVIBRATOR Bruksanvisning PLATTVIBRATOR Bruksanvisning TÄRYLEVY Käyttöohje 2 6 10 14 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Læs mere

12-92. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

12-92. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 12-92 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Læs mere