ROYAL 47S Operator s Manual Käyttöopas Bruksanvisning Betriebsanleitung Brugsvejledning Manuel de l Utilisateur Manual del operador

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROYAL 47S Operator s Manual Käyttöopas Bruksanvisning Betriebsanleitung Brugsvejledning Manuel de l Utilisateur Manual del operador"

Transkript

1 ROYAL 47S GB D F NL N Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung muß sorgfältig durchgelesen werden. Stellen Sie sicher, daß Sie deren Inhalt vor Verwendung des Rasenmähers verstehen. Manuel de l Utilisateur Lire attentivement le manuel de l utilisateur et veiller à bien comprendre son contenu avant d utiliser la tondeuse. Handleiding voor de gebruiker Lees de handleiding aandachtig door zodat u de inhoud goed begrijpt voordat u de grasmaaimachine in gebruik neemt. Bruksanvisning Les bruksanvisningen grundig og vær sikker på at du forstår innholdet før du bruker gressklipperen SF S DK E P I Käyttöopas Lue käyttöopas huolella ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin käytät tätä ruohonleikkuria. Bruksanvisning Läs bruksanvisning noggrannt och se till att du förstår innehållet innan du använder gräsklipparen. Brugsvejledning Læs brugervejledningen grundigt, og sørg for at forstå indholdet, inden De tager plæneklipperen i brug. Manual del operador Lea el manual del operador con atención y asegúrese de que comprende el contenido antes de utilizar el cortacésped. Manual do Operador Leia cuidadosamente o manual do operador e certifique-se de que compreende todo o seu conteúdo antes de usar a máquina de cortar relva. Manuale d uso Leggere con attenzione il manuale d uso e accertarsi di capirne il contenuto prima di usare il tosaerba.

2 Especifieaciones técnicas Dados técnicos Dati Tecnici ROYAL 47S Briggs & Stratton XTL45 + CAT km/h 1kg 30.5 kg Tekniske data Teknisiä tietoja Tekniska data Tekniske specifikationer 46 cm mm Technical data Technische Daten Données techniques Technische gegevens 82.2 db(a) Leq 8.75 m/s 2

3 GB D IMPORTANT! Read operating instructions carefully before using the mower. Fill the engine with oil. The manufacturer reserves the right to carry out product modifications without further notice. Guarantee, complaint Guarantee and complaint matters are dealt with in accordance with the Sale of Goods Act. Further information may be obtained from your dealer or the supplier. WICHTIG! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie den Rasenmäher verwenden. Füllen Sie Öl in den Motor. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige Fabrikationsänderungen durchzuführen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Garantieab, wicklung Garantie- und Beanstandungsfragen werden durch das Verbraucherschutzgesetz und das Recht derallgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. Genauere Informationen erhalten Sie beim Husqvarna Service Center S DK VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noggrant innan klipparen tas i bruk. Fyll olja i motorn. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra produktändringar utan föregående meddelande. Reklamation Reklamationsfrågor regleras för enskild konsument av Konsumentköplagen, och för näringsidkare enligt särskilda leveransvillkor. Närmare upplysningar lämnas av din återförsäljare eller av leverantören: Husqvarna Skog & Trädgård Telefon: VIGTIGT! Læs brugsanvisningen nøje inden klipperen tages i brug. Fyld olie på motoren. Producenten forbeholder sig ret til produktændringer uden forudgående varsel. Garanti, reklamation Garanti og reklamationsspørgsmål i overensstemmelse med Købeloven. F NL N SF IMPORTANT! Lire la notice avec attention avant de mettre la tondeuse en service. Mettre de l'huile dans le moteur. Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les produits. Garantie, réclamations: pour toutes questions de garantie et de réclamation, il convient de se référer à la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachès. Pour plus amples informations, s'adresser à son revendeur agréé ou bien au fournisseur. BELANGRIJK! Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig voordat u de grasmaaier in gebruik neemt. Vul de motor met olie. De producent behoudt zich het recht voor, zonder kennisgeving wijzigingen in het produkt aan te brengen. Garantie, klachten Garantie en klachten worden in overleg met de Husqvarna Dealer door de importeur beoordeeld. VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før klipperen taes i bruk. Fyll olje på motoren. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre produktendringer uten ytterligere varsel. Garanti, reklamasjon Garanti- og reklamasjonsspørsmål reguleres av kjøpsloven. TÄRKEÄÄ! Lukekaa käyttöohje tarkasti ennen kuin leikkuri otetaan käyttöön. Täyttäkää moottorin öljysäiilö. Valmistaja pidättää itselleen oikeuden tuotemuutoksiin ilman erillistä varoitusta. Takuu Voimassa oleva laki määrittelee takuuta koskevat määräykset. Enemmän tiedoja saat jälleenmyyjältäsi. E I P IMPORTANTE! Es muy importante que Vd. lea estas instrucciones con mucha atención antes de estrenar el cortacésped. El fabricante se reserva el derecho de poder cambiar los productos sin aviso previo. Garantías y reclamaciones En cuanto a asuntos que se refiren a garantías y reclamaciones, por favor dirigirse en primer lugar a su vendedor habitual y después al importador. IMPORTANTE! Leggete accuratamente le istruzioni d'uso prima di cominciare ad usare il rasaerba. Il produttore si riserva il diritto di effettuare modifiche al prodotto senza preavviso. Garanzia; reclami Le questioni riguardanti la garanzia ed eventuali reclami vengono trattate al momento della vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore o al fornitore. IMPORTANTE! Ler minuciosamente o manual de instruçõnes antes de utilizador o cortador. Encher óleo no motor. O Produtor reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem aviso prévio. Garantia, reclamações As questões de garantia e reclamações são reguladas pela Lei das Compras Comerciais. Poderá obter mais informações dirigindo-se ao revendedor ou fornecedor.

4 GB - CONTENTS 1.Handle Assembly 2.Grass collector 3.Bottle of oil 4.Instruction Manual 5.Operator Presence Control 6.Powerdrive Lever 7.Rating Label 8.Warning Label 9.Mulcher Plug D - INHALT 1.Griffeinheit 2.Grasauffangbehälter 3.Ölflasche 4.Bedienungsanweisung 5.Bedienerpräsenz-Kontrollvorrichtung 6.Motorantriebshebel 7.Produkttypenschild 8.Warnetikett 9.Einsatzteil zur Mulchgewinnung F - TABLE DES MATIÈRES 1. Guidon 2. Bac de ramassage 3. Bidon d huile 4. Manuel d Instructions 5.Arceau de sécurité (CPO) (Contrôle de Présence de l Opérateur) 6.Arceau de traction 7.Plaquette d identification 8.Etiquette d avertissement 9.Insert broyeur NL - INHOUD 1.Handgreep, compleet 2.Grasopvangbak 3.Fles olie 4.Handleiding 5.Operator Presence Control (OPC of startgreep) 6.Hendel van de aandrijving 7.Productlabel 8.Waarschuwingsetiket 9.Afsluitstop voor mulchen N - INNHOLD 1.Håndtak 2.Oppsamler 3.Oljeflaske 4.Bruksanvisning 5.Operatørens kontrollspak 6.Powerdrivespak (motorspak) 7.Typeetiketten 8. Advarselsetikett 9.BioClip plugg S - INNEHÅLL 1. Montering av handtag 2. Gräsuppsamlare 3. Flaska med olja 4. Bruksanvisning 5. Säkerhetshandtag 6. Inkopplingshandtag 7.Identifieringsetikett 8. Varningsetikett 9.Bioklipp-plugg DK - INDHOLD 1. Håndtagskonstruktion 2. Opsamler 3. Flaske med olie 4. Brugsvejledning 5. Dødmandsgreb 6. Kørselsgreb 7. Produktmærkat 8. Advarselsmœrkat 9.Bioprop E - CONTENIDO 1. Conjunto del mango 2. Recogedor 3. Botella de aceite 4. Manual de instrucciones 5. Estribo de seguridad 6. Palanca de cambios 7. Etiqueta indicadora del producto 8. Etiqueta de Advertencia 9.Tapón bloqueador (Mulching) P - LEGENDA 1. Conjunto da Pega 2. Caixa da Relva 3. Garrafa de Óleo 4. Manual de Instrucções 5. Controlo de Presença do Operador 6. Alavanca de Engrenamento 7.Etiqueta de Especificações do Produto 8.Etiqueta de Aviso 9.Tampão de Distribuição de Adubo Natural I - INDICE CONTENUTI 1. Impugnatura 2. Cesto raccoglierba 3. Flacone di olio 4. Manuale di istruzioni 5. Leva presenza operatore (OPC) 6. Leva Powerdrive 7. Etichetta con dati prodotto 8. Etichetta di pericolo 9.Tappo per taglio mulching SF - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kahva 2. Ruohonkerääjä 3. Öljypullo 4. Käyttöopas 5. Ohjauskahva 6. Vaihdekahva 7. Tuotteen arvokilpi 8. Varoitusnimike 9.BioClip-tulppa

5 (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (N) (SF) (S) (DK) KARTONGENS INNHOLD PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DE LA CAJA LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO DEL CARTONE A

6 TYPEETIKETTEN B Produktnummer... Modell... Serie... Innkjøpsdato... Innkjøpssted... Vennligst behold innkjøpsbeviset Ditt produkt er unikt identifisert ved en typeetikett i sølv og sort. For å være sikker på at du har fullstendig produktinformasjon når du trenger deler eller råd fra et av våre godkjente servicesentre, eller hvis du behøver å ta kontakt med vår kundetjenesteavdeling, anbefaler vi at du noterer deg de opplysningene som er vist i fig. B, i rubrikken vi har satt av til dette. Montering av håndtakene 1. Fold forsiktig ut håndtaket. Unngå at ledningene blir skadet. (C) 2. Trekk til håndtaksknottene. 3. Kontroller at gasskontrollen beveger seg som den skal. C D1 MONTERINGSANVISNING Montering av oppsamleren 1. Løft bakluken. 2. Plasser oppsamleren over utkasterluten. 3. Senk oppsamleren inntil den støttes av det nedre håndtaket og legg bakluken over oppsamlerens. (E1) E1 E2 Snorstarter Tømming av oppsamleren 1. Kople fra innpluggledningen.(d1) 2. Trekk operatørens kontrollspak (Operator Presence Control) for å frigjøre bremsen på motoren.(d2) Du må frigjøre bremsen ved å trekke operatørens kontrollspak (OPC) til håndtaket før du drar ut startsnoren. D2 D3 1. Løft klemmen som vist i (E2). Frigjør kroken fra klemmen. 2. Sving opp lokket og tøm ut gresset. (E2) 3. Den bakre avløpsdeflektoren er valgfri. (E3) E3 3. Legg startsnoren i startsnorføreren på det øvre håndtaket. (D3) Merk: Påse at det ikke finnes noe mellomrom mellom bakluken og oppsamleren. Når det ikke er nødvendig å samle opp gresset, kan du bruke gressklipperen uten oppsamleren. Påse at bakluken er helt lukket. NORSK - 3

7 Olje 1. Kontroller oljenivået av og til og hver gang motoren har gått i til sammen 5 timer. 2. Etterfyll med olje etter som det er nødvendig for å holde nivået på FULL merket på peilestaven. 3. Bruk SAE 30 firetakts F1 olje av god kvalitet. 4. Slik fyller du på olje: a) Ta av oljelokket.(f1) b) Fyll opp til FULL merket på peilestaven.(f2) 5. Skift olje første gang etter 5 timers drift, deretter etter 25 timers drift. F2 6. Oljen må alltid skiftes mens motoren er varm - men ikke så varm at du brenner deg - vedlikehold må aldri utføres på en varm motor. MERKNADER OM MOTOREN Bensin 1. Bruk ny lavoktan blyfri bensin. 2. DET MÅ ALDRI BRUKES BLYBENSIN Bruk av blybensin vil få eksosen til å ryke og vil gjøre uopprettelig skade på motorer med katalysator. 3. Du må ikke tanke G1 mens motoren er varm. 4. Du må ikke røyke mens du tanker 5. Du må ikke tanke mens motoren er i gang. 6. For å unngå å få rusk i bensinsystemet tørk bort alt gress og skitt fra bensinlokket før du G2 skrur det av.(g1) 7. Det anbefales at du tanker gjennom en trakt med filter.(g2) 8. Tørk bort eventuelt søl før du starter. Vi gjør oppmerksom på:-flytt produktet bort fra området hvor du tanket før du starter START - PRIMING AV MOTOREN Merk: Når du starter motoren for første gang, fyll på olje og bensin som anvist ovenfor i avsnittet om Olje og Bensin. Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke priming når en varm motor startes på nytt. Imidlertid kan kaldt vær gjøre det nødvendig. Start av motoren aller første gang 1. Sett gass-kontrollen på FAST (HURTIG) +, som illustrert i avsnittet om Bruk - start og stopp. H Påfølgende start av motoren 1. Sett gass-kontrollen i FAST + stilling og klem hardt på primeren tre ganger før du starter motoren. (Hvis motoren stoppet fordi den slapp opp for drivstoff, fyll på med drivstoff - klem primeren tre ganger.) 2. Klem hardt på primeren (H) fem ganger 3. Følg anvisningene i avsnittet om Bruk - start og stopp. 4. Hvis motoren ikke vil starte etter at du har trukket i startsnoren tre ganger, klem på primeren tre ganger og gjenta trinn NORSK

8 Start og stopp Start 1. Kople til tennpluggledningen. 2. Sett gass-kontrollen i FAST + stilling før du starter. (J1) 3. Trekk operatørens kontrollspak (OPC) for å frigjøre bremsen på motoren og kniven. (J2) 4. Trekk snorstarteren helt ut mot deg til du kjenner kraftig motstand, la håndtaket gå langsomt tilbake og trekk det deretter hardt mot deg så langt det går.(j3) 5. Når motoren har startet, la den gå i 30 sekunder før du begynner å bruke den. Innkopling av drivmekanismen 1. Fremoverkjøring koples inn og ut med Powerdrivespaken (motorspaken) øverst på håndtaket. (J4) 2. Når Powerdrivespaken slippes, stopper fremoverkjøringen automatisk. BRUK J1 J2 J3 Snorstarter J4 + - Stopp 1. Slipp Powerdrive-spaken. 2. Slipp operatørens kontrollspak (OPC). NORSK - 5

9 Slik klipper du 1. Begynn klippingen i utkanten av plenen og klipp langsetter plenen i striper, frem og tilbake (K). 2. Klipp to ganger i uken ved sterk vekst, det kan skade plenen om mer enn en tredjedel av gressets lengde klippes av om gangen, det kan dessuten føre til at gresset ikke samles opp ordentlig. Justering av klippehøyden 1. Juster til den klippehøyden du vil ha, ved hjelp av spaken på høyre side av gressklipperen. (L) BRUK Merk: Gressklipperen må ikke overbelastes. Når du klipper i langt, tykt gress, vil det bidra til å redusere overbelastning på motoren om du klipper en gang først med klippehøyden på høyeste innstilling, se Klippehøyde. Dette vil bidra til å forhindre skade på gressklipperen. K L Bruk av BioClip 1. Din gressklipper er utstyrt med en BioClip plugg. (M1) 2. Stopp gressklipperen som beskrevet i Bruk - start og stopp, og kople fra tennpluggen. 3. Løft opp bakluken. Vri og skyv BioClip pluggen inn i utkastertuten. (M2) 4. Påse at BioClip pluggen er forsvarlig montert. (M3) 5. BioClip pluggen forhindrer at gress samles opp ved å blokkere utkastertuten på undersiden av dekslet. (M4) 6. Påse at bakluken er korrekt plassert. M1 M3 M2 M4 6 - NORSK

10 VIKTIG Du må aldri bruke vann til rengjøring av gressklipperen. Du må ikke vaske den med kjemikalier, inkludert bensin eller løsemidler - enkelte av disse kan ødelgge viktige deler av plast. Rengjøring Kople fra tennpluggen. Legg maskinen på siden med eksosen øverst. 1. Fjern gress under dekslet med en børste (N1 & N2). 2. Fjern avklippet gress med en myk børste fra motorens luftinntak og eksospotten (N3), området hvor klippehøyden justeres, rundt hjulene (N4) og gressoppsamleren. 3. Tørk over utsiden av gressklipperen med en tørr klut. N1 N2 N3 N4 VEDLIKEHOLD VIKTIG Gjør ikke noe forsøk på vedlikehold av gressklipperen mens motoren er varm. Klippesystem Fjerning av kniven Kople fra tennpluggen. Legg maskinen på siden med eksosen øverst. 1. Bruk en skrunøkkel for å løsne knivbolten ved å skru mot klokken.(p) 2. Fjern knivbolten, og P kniven. 3. Kontroller at delene ikke er skadet og rengjør om nødvendig. Montering av kniven 1. Monter kniven på maskinen slik at de skarpe kantene vender bort fra maskinen. 2. Monter knivbolten gjennom kniven. 3. Hold godt fast og trekk knivbolten godt til med en skrunøkkel. Ikke trekk til for hardt. Vær alltid forsiktig når du håndterer kniven - skarpe kanter kan forårsake skade. BRUK HANSKER Skift ut metallkniven etter 50 timers drift eller annethvert år, avhengig av hva som er oftest - uansett forfatning. Hvis kniven er sprukket eller skadet, må den skiftes ut med en ny. På slutten av sesongen 1. Skift ut kniv, bolter, muttere eller skruer, om nødvendig. 2. Rengjør gressklipperen grundig. 3. Be ditt lokale Servicesenter om å rense luftfilteret grundig og utføre eventuell service eller nødvendige reparasjoner. 4. Tøm motoren for olje og bensin. Oppbevaring av gressklipperen 1. Gressklipperen må ikke settes bort umiddelbart etter bruk. 2. Vent til motoren er avkjølt for å unngå potensiell brannfare. 3. Rengjør gressklipperen. 4. Gressklipperen bør oppbevares på et kjølig, tørt sted hvor den ikke kan ta skade. NORSK - 7

11 VEDLIKEHOLD Motorbremswiren må alltid være justert slik at motoren stopper innen 3 sekunder. VIKTIG! For justering kontakt autorisert servicestasjon. Timeplan for vedlikehold av motoren Følg enten time- eller kalenderintervallene, men gå etter de som inntreffer først. Det er nødvendig med hyppigere service når gressklipperen brukes under ugunstige forhold. Første 5 timer - Skift olje. Etter 5 timers drift eller daglig - Kontroller oljenivået. Rengjør toppdeksel på motor. Rengjør rundt lyddemperen. Etter 25 timers drift eller hver sesong - Skift olje hvis maskinen utsettes for sterk belastning eller høy omgivende temperatur. Rengjør filteret. Etter 50 timers drift eller hver sesong - Skift olje. Kontroller gnistfangeren hvis maskinen har en. Etter 100 timers drift eller hver sesong - Rengjør kjølevift og - ribber på motor*. Skift ut tennpluggen. * Gjør rent oftere under støvete forhold eller når det finnes rusk i luften, samt etter langvarig drift med klipping av høyt, tørt gress. Service på motoren & Garanti Motoren som din gressklipper er utstyrt med, er garantert av motorfabrikanten. For mer informasjon vennligst ta kontakt med din forhandler i henhold til opplysningene nedenfor. Briggs og Stratton Du vil finne nærmeste autoriserte Briggs og Stratton Serviceforhandler i De gule sidene av telefonkatalogen. Feilsøking Motoren vil ikke starte 1. Påse at operatørens kontrollspak (OPC) står i startstillingen. 2. Kontroller at gasskontrollen er i + stillingen. 3. Kontroller at det er nok bensin på tanken og at lokkets lufteventil ikke er blokkert. 4. Ta ut og tørk tennpluggen. 5. Bensinen kan være gammel. Skift den ut. 6. Kontroller at knivbolten er godt festet. En løs bolt kan gjøre startingen vanskelig. 7. Hvis motoren ikke vil starte, må du kople fra tennpluggledningen øyeblikkelig. 8. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE GODKJENTE SERVICESENTER. Mangel på kraft i motoren og/eller overheting. 1. Kontroller at gasskontrollen står i normal stilling. 2. Kople fra tennpluggledningen og la motoren avkjøle seg. 3. Fjern avklippet gress og rusk rundt motoren og luftinntakene og under dekslet, inkludert utkastertuten. 4. Rens motorens luftfilter (Be ditt lokale godkjente servicesenter om å rense motorens luftfilter grundig). 5. Bensinen kan være gammel, skift den ut. 6. Hvis motoren fremdeles mangler kraft og/eller overhetes, må du kople fra tennpluggledningen øyeblikkelig. 7. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE GODKJENTE SERVICESENTER. Kraftig vibrasjon 1. Kople fra tennpluggledningen. 2. Kontroller at kniven er montert på korrekt måte, se side Hvis kniven er skadet eller slitt, skift det ut med en ny. 4. Hvis vibrasjonen vedvarer, snu kniven 180 ved først å løsne knivbolten og deretter snu kniven og trekke til knivbolten igjen. 5. Hvis vibrasjonen vedvarer, må du kople fra tennpluggledningen øyeblikkelig. 6. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE GODKJENTE SERVICESENTER. MILJØINFORMASJON Husqvarna produkter produseres i henhold til et miljøhåndteringssystem (Environmental Management System) (ISO 14001) som benytter, hvor det er praktisk mulig, komponenter som er fremstilt på en måte som tar mest mulig hensyn til miljøet, i henhold til selskapets retningslinjer og med mulighet for gjenvinning (resirkulering) når produktets brukstid er slutt. Emballasjen kan gjenvinnes, og deler av plast er merket (hvor det er praktisk mulig) for kategorisert gjenvinning. Det må vises hensyn overfor miljøet når et produkt skal kastes. Om nødvendig ta kontakt med lokale myndigheter for mer infomasjon. KASTING AV DRIVSTOFF OG SMØREOLJER Bruk beskyttelsesklær når du håndterer drivstoff og smøremidler. Unngå kontakt med huden. Fjern (Tapp ut) bensin og motorolje før du transporterer produktet. Ta kontakt med lokale myndigheter angående informasjon om din nærmeste miljøstasjon/avfallsplass. Brukt drivstoff/olje må IKKE kastes i husholdningsavfallet. Avfallsdrivstoff/olje er skadelige, men kan gjenvinnes og skal kastes via godkjente systemer. Brukt drivstoff/olje må IKKE kastes i vann. Må IKKE brennes. 8 - NORSK

12 VAROTOIMENPITEET Tämän ruohonleikkurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle ja muille läsnäoleville! Varoituksia ja turvaohjeita täytyy noudattaa turvallisuussyistä ja ruohonleikkurin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Ruohonleikkurin käyttäjä on vastuussa tässä oppaassa sekä itse ruohonleikkurissa esiintyvien varoitus- ja turvaohjeiden noudattamisesta. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos valmistajan ruohonkerääjä ja suojat eivät ole paikoillaan. Husqvarna Royal 47S - ruohonleikkureissa käytettyjen merkkien selitykset STOP Varoitus Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät. Pidä ruohonleikkuri aina maassa ruohoa leikatessasi. Kiviä saattaa singota ilmaan, mikäli ruohonleikkuria kallistetaan tai nostetaan. Varmista, ettei lähettyvillä ole muita ihmisiä. Älä käytä ruohonleikkuria, mikäli leikkausalueella on muita ihmisiä etenkin lapsia tai lemmikkieläimiä. Ole varovainen leikkuuterien kanssa. Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivän terän lähettyville. Irrota sytytystulppa, ennen kuin ryhdyt huoltamaan, puhdistamaan tai säätämään ruohonleikkuria, tai jos aiot jättää sen vartioimatta vähäksikään aikaa. Terä jatkaa pyörimistä leikkurin sammuttua. Odota kunnes kaikki osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosket niihin. Yleistä: 1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin, käyttää tätä ruohonleikkuria. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän iän. 2. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja ohjeissa esitettyihin käyttötarkoituksiin. 3. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria väsyneenä, sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 4. Ruohonleikkuria käyttävä henkilö on vastuussa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen tapahtuneista vahingoista tai vaaratilanteista. Bensiini ja turvallisuus 1. VAROITUS - Bensiini on erittäin helposti syttyvää - säilytä polttoainetta viileässä paikassa ja sille tarkoitetussa säiliössä. Muoviastiat eivät yleensä ole sopivia tähän tarkoitukseen. - lisää polttoainetta ainoastaan ulkona äläkä tupakoi samaan aikaan. - lisää polttoaine ENNEN kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan avaa polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin käydessä tai sen ollessa kuuma. - jos polttoainetta läikkyy, älä käynnistä moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymisalueelta ja varo, ettei minkäänlaista kipinää syty, ennen kuin bensiinin höyryt ovat haihtuneet. - varmista, että kaikki polttoainesäiliöt ja säilytysastioiden korkit ovat kunnolla kiinni. - siirrä kone pois täyttöalueelta, ennen kuin käynnistät sen. SUOMI - 1

13 Esivalmistelut 1. Älä leikkaa nurmikkoa paljain jaloin tai sandaalit jalassa. Käytä aina asianmukaista vaatetusta, hansikkaita ja tukevia kenkiä. 2. Kuulonsuojainten käyttö on suositeltavaa. 3. Varmista, ettei nurmikolla ole keppejä, kiviä, luita, johtoja tai muuta roskaa, jotka voivat sinkoutua ruohonleikkurin teristä. 4. Tarkista aina silmämääräisesti ennen leikkurin käynnistämistä, etteivät terät, terän pultit ja leikkuulaite ole kuluneet tai vahingoittuneet. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat sekä kaikki kiinnittimet tasapainon varmistamiseksi. 5. Vaihda viallinen äänenvaimennin uuteen. Käyttö 1. Älä käytä moottoria suljetussa paikassa, jonne voi kerääntyä pakokaasua (hiilimonoksidia). 2. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. 3. Vältä ruohonleikkurin käyttöä märällä nurmikolla. 4. Ole varovainen märällä nurmikolla, sillä saatat liukastua. 5. Ole erityisen varovainen rinteissä ja käytä luistamattomia jalkineita. 6. Leikkaa rinteet sivusuunnassa, ei ylös- ja alassuunnassa. 7. Ole erityisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä. 8. Penkereiden ja rinteiden leikkaaminen voi olla vaarallista. Älä käytä ruohonleikkuria penkereissä tai jyrkissä rinteissä. 9. Älä kävele takaperin leikatessasi nurmikkoa, sillä saatat kompastua. Älä koskaan juokse. 10. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa vetämällä leikkuria itseäsi kohti. 11. Sammuta moottori ennen kuin työnnät ruohonleikkuria muun kuin nurmialueen ylitse ja kuljettaessasi sitä leikkausalueelle ja pois sieltä. 12. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos suojat ovat rikkoutuneet, tai jos ne puuttuvat. 13. Älä käytä moottoria ylinopeudella äläkä muuta säädinasetuksia. Liika nopeus on vaarallista ja lyhentää ruohonleikkurin käyttöikää. 14. Vapauta kaikki terän kytkimet ja käyttökytkimet ennen käynnistämistä. 15. Kun käynnistät ruohonleikkurin, seiso riittävän kaukana leikkuuteristä. 16. Älä kallista ruohonleikkuria moottoria käynnistäessäsi. 17. Älä laita käsiäsi ruohon poistoaukon lähelle moottorin käydessä. VAROTOIMENPITEET 18. Älä koskaan nosta ruohonleikkuria tai kanna sitä moottorin käydessä. 19. Sytytystulpan vaijeri saattaa olla kuuma, käsittele sitä varoen. 20. Älä korjaa tai huolla ruohonleikkuria, jos moottori on kuuma. 21. Sammuta moottori ja odota kunnes terä on pysähtynyt: - ennen kuin jätät ruohonleikkurin vartioimatta; - ennen kuin lisäät polttoainetta. 22. Sammuta moottori, odota kunnes terä on pysähtynyt ja irrota sytytystulpan johto: - ennen kuin tarkistat tukoksen; - ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai työskentelet sen parissa; - jos osut johonkin. Älä käytä ruohonleikkuria uudestaan, ennen kuin olet varmistanut, että se on turvallinen käyttää; - jos ruohonleikkuri alkaa täristä normaalista poikkeavasti, tarkista se välittömästi. Kova tärinä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. 23. Vähennä kaasutusta moottorin sammuessa, ja jos moottorissa on sulkuventtiili, sulje polttoaineen virtaus leikkaamisen päätyttyä. Kunnossapito ja varastointi 1. Turvallisuussyistä on syytä varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni. 2. Tarkista ruohonkerääjä säännöllisesti kulumien varalta. 3. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuussyistä. 4. Käytä ainoastaan tähän koneeseen tarkoitettuja varateriä, terän pultteja, välilevyjä ja hihnapyörää. 5. Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, älä säilytä ruohonleikkuria sisätiloissa, missä höyryt saattavat joutua kosketukseen avotulen tai kipinöiden kanssa. 6. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin siirrät sen suljettuun varastoon. 7. Vähentääksesi tulipalon vaaraa pidä moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säiltysalue puhtaana ruohosta, lehdistä ja ylimääräisestä rasvasta. 8. Jos polttoainesäiliö täytyy tyhjentää, tee se ulkotiloissa. 9. Säätäessäsi ruohonleikkuria varo etteivät sormesi juutu liikkuvien terien ja koneen kiinteiden osien väliin. 2 - SUOMI

14 Tuotteen arvokilpi B Tuotenumero... Malli... Sarjanumero... Ostopäiväys... Ostopaikka... Säilytä ostotodistuksena Koneessasi on hopeanvärinen/musta arvokilpi. Merkitse kuvan B osoittamat tiedot niille varatuille kohdille, jotta voit esittää tarvittavat tiedot tilatessasi varaosia tai pyytäessäsi neuvoa valtuutetusta huoltopisteestä, tai kun olet yhteydessä asiakaspalveluun. KOKOONPANO-OHJEET Kahva 1. Nosta kahva varovasti ylös. Varo vahingoittamasta johtoja. (C) 2. Kiristä kahvan nupit. 3. Tarkista kaasuttimen liikkuvuus. Käynnistysvaijeri 1. Irrota sytytystulpan johto.(d1) 2. Vedä ohjauskahvaa vapauttaaksesi moottorin jarrun. (D2) Jarru täytyy vapauttaa vetämälllä ohjauskahvaa kohti kahvaa ennen kuin vaijeri vedetään ulos. C D1 D2 D3 Ruohonkerääjän kiinnitys 1. Nosta suojaläppä ylös. 2. Aseta ruohonkerääjän poistoputken päälle. 3. Laske ruohonkerääjää alas, kunnes se on alakahvojen varassa ja laita suojaläppä ruohonkerääjän etuosan ylle. (E1) Ruohonkerääjän tyhjennys 1. Nosta kiinnitintä, kuten kuvassa on osoitettu (E2). Vapauta koukku kiinnittimestä. 2. Heilauta ruohonkerääjän kansi auki ja poista ruohot. (E2) 3. Takana sijaitseva ruoholeikkeiden ohjain on saatavana lisävarusteena. (E3) E1 E2 E3 3. Laita käynnistysvaijeri yläkahvassa olevaan pitimeen (D3). Huom: Varmista, ettei suojaläpän ja ruohonkerääjän väliin jää tyhjää tilaa. Ruohonleikkuria voidaan käyttää ilman ruohonkerääjä, mikäli ruohonkeräys ei ole tarpeellista. Varmista, että suojaläppä on kiinni kokonaan. SUOMI - 3

15 Öljy 1. Tarkista öljyn määrä ajoittain ja aina kun ruohonleikkuria on käytetty viisi tuntia. 2. Lisää öljyä tarpeen mukaan niin, että öljyä on aina öljytikun TÄYNNÄ-merkkiin asti. 3. Käytä hyvälaatuista SAE 30 -nelitahtiöljyä. F1 4. Lisätessäsi öljyä: a) Irrota öljysäiliön korkki.(f1) b) Täytä kunnes öljyä on öljytikun TÄYNNÄmerkkiin asti.(f2) 5. Vaihda öljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen F2 ja sen jälkeen 25 käyttötunnin välein. 6. Vaihda öljy moottorin ollessa lämmin - mutta ei kuuma - älä koskaan huolla konetta moottorin ollessa kuuma. MOOTTORIA KOSKEVIA TIETOJA Bensiini 1. Käytä tavallista lyijytöntä bensiiniä. 2. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYBENSIINIÄ Lyijypitoinen bensiini saa aikaan savuavaa pakokaasua ja vahingoittaa pysyvästi katalysaattorilla varustettuja moottoreita. 3. Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa kuuma. G1 4. Älä täytä polttoainesäiliötä tupakoidessasi. 5. Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä. 6. Jottei polttoainejärjestelmään joutuisi roskia, pyyhi polttoaineen täyttöaukon korkki ennen kuin avaat sen.(g1) G2 7. On suositeltavaa, että säiliö täytetään suodattimella varustetun suppilon kautta.(g2) 8. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois ennen kuin käynnistät koneen. Huom: Siirrä kone pois polttoaineen täyttöpaikalta ennen kuin käynnistät sen. KÄYNNISTYS - MOOTTORIN RIKASTIN Huom: Käynnistäessäsi moottoria ensimmäistä kertaa lisää öljyä ja bensiiniä yllä annettujen ohjeiden Öljy ja bensiini mukaisesti. Rikastinta ei yleensä tarvita, kun käynnistetään lämmintä moottoria. Kylmällä ilmalla rikastimen käyttö saattaa kuitenkin olla tarpeellista. Moottorin käynnistys ensimmäisellä kerralla 1. Siirrä moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST) + -merkin kohdalle kuten kohdassa Käyttö - käynnistys ja sammutus on esitetty. H Moottorin käynnistys seuraavilla kerroilla 1. Siirrä moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST) + -merkin kohdalle ja paina rikastinta lujasti kolme kertaa ennen kuin käynnistät moottorin. (Jos moottori sammuu, polttoaineen loppumisen vuoksi, lisää polttoainetta ja paina rikastinta kolme kertaa.) 2. Paina rikastinta (H) lujasti viisi kertaa 3. Seuraa kohdassa Käyttö - käynnistys ja sammutus annettuja ohjeita. 4. Jos moottori ei käynnisty, kun käynnistysvaijerista on vedetty kolme kertaa, paina rikastinta kolme kertaa ja toista vaihe SUOMI

16 Käynnistys ja sammutus Käynnistys 1. Kiinnitä sytytystulpan johto. 2. Laita moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST) + -asentoon ennen kuin käynnistät leikkurin (J1). 3. Vedä ohjauskahvaa vapauttaaksesi moottorin ja leikkuuterän jarrun (J2). 4. Vedä käynnistysvaijeria itseäsi kohti niin pitkälle kuin mahdollista, palauta kahva varovasti ja vedä kahvaa sitten lujasti itseäsi kohti niin pitkälle kuin se menee.(j3) 5. Kun moottori on käynnistynyt, anna sen käydä 30 sekuntia ennen kuin aloitat leikkaamisen Vaihteen lukitus 1. Eteenpäinvaihde valitaan ja vapautetaan kahvan päällä olevalla vaihdekahvalla (J4). 2. Kun ote vaihdekahvasta irrotetaan, pysähtyy ruohonleikkuri automaattisesti. KÄYTTÖ J1 J2 J3 + Käynnistysvaijeri J4 - Pysäytys 1. Vapauta vaihdekahva. 2. Vapauta ohjauskahva. SUOMI - 5

17 Ruohon leikkaaminen 1. Aloita leikkaaminen nurmialueen ulkoreunalta, ja leikkaa pitkittäin vuorotellen kumpaankin suuntaan (K). 2. Leikkaa nurmikko kaksi kertaa viikossa kasvuaikana. Nurmikko kärsii, jos enemmän kuin yksi kolmasosa sen pituudesta leikataan kerralla ja myös ruohon keruu hankaloituu. KÄYTTÖ K Huom: Älä ylikuormita ruohonleikkuria. Kun leikkauskorkeus asetetaan korkeimpaan asentoon (katso kohtaa Leikkauskorkeus) leikattaessa pitkää ja paksua nurmikkoa ensimmäistä kertaa vältytään ylirasittamasta moottoria ja vahingoittamasta ruohonleikkuria. Leikkauskorkeuden säätö 1. Säädä haluamasi leikkauskorkeus ruohonleikkurin oikealla puolella sijaitsevalla vivulla. (L) L BioClip-tulpan käyttö 1. Ruohonleikkurin mukana on BioCliptulppa (M1). 2. Sammuta ruohonleikkuri kuten kohdassa Käyttö - käynnistys ja sammutus on esitetty, ja irrota sytytystulppa. 3. Nosta suojaläppä ylös. Kierrä ja aseta tulppa taempaan poistokouruun (M2). 4. Varmista, että tulppa on kunnolla kiinni (M3). 5. BioClip-tulppa estää ruohon keräyksen tukkimalla kannen alla olevan keräyskourun (M4). 6. Varmista, että suojaläppä on oikein paikallaan. M1 M3 M2 M4 6 - SUOMI

18 TÄRKEÄÄ Älä koskaan käytä vettä ruohonleikkurisi puhdistukseen. Älä myöskään käytä kemikaaleja, bensiiniä tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa tärkeitä muoviosia. Puhdistus Irrota sytytystulppa. Käännä kone kyljelleen niin, että pakoputki on päällimmäisenä. 1. Puhdista ruoho kotelon alta harjalla (N1 & N2). 2. Puhdista ruoholeikkeet pehmeällä harjalla moottorin ilmanottoja poistoaukoista (N3), leikkauskorkeuden säätimen ympäriltä, pyörien ympäriltä (N4) ja ruohonkerääjästä. N1 N2 N3 N4 KUNNOSSAPITO TÄRKEÄÄ Älä huolla ruohonleikkuria moottorin ollessa kuuma. Leikkausjärjestelmä Terän irrotus Irrota sytytystulppa. Käännä kone kyljelleen niin, että pakoputki on päällimmäisenä. 1. Löysennä pultti kääntämällä sitä vastapäivään ruuviavaimella.(p) 2. Irrota terän pultti, terä ja välilevy 3. Tarkista, etteivät ne ole vahingoittuneet ja puhdista tarvittaessa. Terän kiinnitys 1. Kiinnitä terä ruohonleikkuriin niin, että terävät reunat osoittavat poispäin leikkurista. 2. Laita terän pultti takaisin terän ja välilevyn lävitse. 3. Pitele lujasti kiinni pultista ja kiristä se ruuviavaimella. Älä kiristä liikaa. P 3. Pyyhi ruohonleikkurin ulkopinta kuivalla rätillä. Käsittele terää varovasti - terävät reunat saattavat aiheuttaa vahinkoa. KÄYTÄ HANSIKKAITA Vaihda metalliterä 50 leikkaustunnin tai 2 vuoden jälkeen, riippumatta sen kunnosta. Jos terä on haljennut tai muuten vahingoittunut, vaihda se uuteen. Käyttökauden loputtua 1. Vaihda terä, pultit, mutterit tai ruuvit tarvittaessa. 2. Puhdista ruohonleikkuri huolella. 3. Vie ilmansuodatin puhdistettavaksi paikalliseen huoltopisteeseen ja tee tarvittavat huoltotyöt ja korjaukset. 4. Tyhjennä moottoriöljy ja bensiini. Ruohonleikkurin varastointi 1. Laita ruohonleikkuri varastoon välittömästi käytön jälkeen. 2. Odota kunnes moottori on jäähtynyt välttyäksesi mahdolliselta tulipalon vaaralta. 3. Puhdista ruohonleikkuri. 4. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, missä leikkuri ei pääse vahingoittumaan. SUOMI - 7

19 KUNNOSSAPITO Moottorijarrun vaijerin on aina oltava säädetty siten, että moottori pysähtyy 3 sekunnissa. HUOM! Anna säätö valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Moottorin kunnossapito-ohjelma Suorita huollot annettujen käyttötuntien jälkeen tai kuukausittain riippuen siitä kumpi tulee täyteen ensin. Ruohonleikkuri pitäisi huoltaa useammin, mikäli sitä käytetään epäsuotuisissa olosuhteissa. Ensimmäiset 5 tuntia - Vaihda öljy. Jokaisen viiden tunnin jälkeen tai päivittäin - Tarkista öljyn määrä. Puhdista sormisuojus. Puhdista äänenvaimentimen ympärys. Jokaisen 25 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Vaihda öljy, jos ruohonleikkuria kuormitetaan paljon, tai jos sitä käytetään kuumissa olosuhteissa. Huolla ilmanpuhdistaja. Jokaisen 50 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Vaihda öljy. Tarkista kipinäsuojus, jos sellainen on asennettu. Jokaisen 100 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Puhdista jäähdytysjärjestelmä*. Vaihda sytytystulppa uuteen. * Puhdista useammin pölyisissä olosuhteissa, tai jos ilmassa on roskia tai jos ruohonleikurilla on leikattu pitkää, kuivaa nurmikkoa useita kertoja. Moottorin huolto ja takuu Tässä ruohonleikkurissa oleva moottori kuuluu moottorin valmistajan takuun piiriin. Lisätietoja saat paikalliselta välittäjältäsi (katso alla). Briggs and Stratton Lähin valtuutettu Briggs and Stratton -huoltopiste saattaa löytyä puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Vianetsintä Moottori ei käynnisty 1. Varmista, että ohjauskahva on käynnistysasennosa. 2. Varmista, että säätökahva on + -asennossa. 3. Tarkista, että polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta ja että korkin ilmanottoaukko ei ole tukossa. 4. Irrota sytytystulppa ja kuivaa se. 5. Bensiini saattaa olla vanhentunutta. Vaihda uuteen. 6. Tarkista, että terän pultti on kunnolla kiinni. Ruohonleikkuri saattaa käynnistyä huonosti, jos pultti on löysällä. 7. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, irrota sytytystulpan johto välittömästi. 8. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN, VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN. Moottori on tehoton ja/tai kuumenee liikaa 1. Tarkista, että säätövipu on Normaali -asennossa. 2. Irrota sytytystulpan johto ja anna moottorin jäähtyä. 3. Puhdista leikkuujätteet ja muut roskat moottorin ympäriltä ja ilmanottoaukoista sekä kannen alapuolelta mukaan lukien poistoputki ja puhallin. 4. Puhdista moottorin ilmansuodattimet (Vie moottorin ilmansuodatin paikalliseen, valtuutettuun huoltopisteseen, missä se puhdistetaan perusteellisesti). 5. Bensiini saattaa olla vanhentunutta, vaihda uuteen. 6. Jos moottori on vieläkin tehoton ja/tai kuumenee liikaa, irrota sytytystulpan johto välittömästi. 7. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN, VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN. Liiallinen tärinä 1. Irrota sytytystulpan johto. 2. Tarkista, että terä on kiinnitetty oikein. Katso sivu Jos terä on vahingoittunut tai kulunut, vaihda se uuteen. 4. Jos tärinä jatkuu, avaa terän pultti ja käännä terää 180 o. Kiristä terän pultti uudelleen. 5. Jos tärinä jatkuu, irrota sytytystulpan johto välittömästi. 6. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN, VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN. YMPÄRISTÖTIETOJA Electroluxin ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet on valmistettu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti ja mikäli käytännöllisesti katsoen mahdollista, niissä käytettävät osat on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisillä menetelmillä yhtiön menetelmien mukaisesti sekä niin, että ne voidaan kierrättää, kun tuote on kulunut loppuun. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä ja muoviosissa olevat kierrätysmerkinnät (mikäli käytännöllistä) ovat lajittelun mukaiset. Ympäristö täytyy ottaa huomioon loppuunkuluneita tuotteita hävitettäessä. Paikalliset viranomaiset antavat tarvittaessa hävittämistä koskevia lisätietoja. POLTTOAINEIDEN JA VOITELUÖLJYJEN HÄVITTÄMINEN Käytä suojaavia vaatteita poltto- ja voiteluaineita käsitellessäsi. Vältä kosketusta ihon kanssa. Tyhjennä bensiini ja moottoriöljy ennen kuin kuljetat konetta. Paikallisilta viranomaisilta saat tietoja lähimmän kierrätyspisteen/jätteiden hävityspisteen sijainnista. ÄLÄ hävitä käytettyä polttoainetta/öljyä talousjätteiden mukana Jätepolttoaineet/öljyt ovat vahingollisia, mutta ne voidaan kierrättää ja ne tulee hävittää hyväksyttyjä menetelmiä noudattaen. ÄLÄ hävitä käytettyä polttoainetta/öljyä vesistöön. EI saa polttaa 8 - SUOMI

20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Om denna gräsklippare inte används på rätt sätt kan den vara farlig! Denna gräsklippare kan orsaka allvarliga skador på den person som kör den och andra; du måste följa alla varningar och säkerhetsinstruktioner så att du använder den på det mest säkra och effektiva sättet. Det åligger den som använder gräsklipparen att följa alla varningar och säkerhetsinstruktioner i denna handbok och på gräsklipparen. Använd aldrig gräsklipparen om inte tillverkarens gräsuppsamlingslåda eller skydd har monterats. Förklaring av symboler på din Husqvarna Royal 47S STOP Varning Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för. Håll alltid gräsklipparen på marken när du klipper. Om du lutar eller lyfter gräsklipparen kan stenar kastas ut. Håll åskådare på avstånd. Klipp inte när personer, speciellt barn, befinner sig inom klippområdet. Var försiktig med tår och händer. Kom inte för nära det roterande bladet med dina tår eller händer. Koppla bort tändstiftet innan du påbörjar underhållsarbete, rengöring, justering eller om du skall lämna gräsklipparen obevakad kortare eller längre tid. Kniven fortsätter att rotera efter att maskinen har stängts av. Vänta tills samtliga maskinkomponenter har stannat helt innan du vidrör dem. Allmänt 1. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till dessa instruktioner använda gräsklipparen. Lokala bestämmelser kan begränsa ålder på den som kör maskinen. 2. Använd gräsklipparen endast på det sätt och för de funktioner som beskrivs i dessa instruktioner. 3. Kör aldrig gräsklipparen när du är trött, sjuk eller har intagit alkohol, droger eller medicin. 4. Den som kör eller använder gräsklipparen är ansvarig för olyckor där andra personer eller deras egendom är inblandade. Säkerhetsföreskrifter för bränsle VARNING - bensin är ytterst lättantändligt - Lagra bränslet på en sval plats i en behållare som är speciellt konstruerad för ändamålet. - Fyll på bränsle utomhus och rök inte medan du fyller på bränsle. - Fyll på bränsle INNAN du startar motorn. Avlägsna aldrig tanklocket eller tanka medan motorn är igång eller medan motorn är varm. - Om du spiller bensin, försök inte starta motorn utan flytta maskinen bort från den plats där du spillde och undvik att skapa en källa för gnistbildning innan bensinångorna har dunstat bort. - Sätt ordentligt tillbaka alla tanklock och locket på behållaren. - Flytta maskinen bort från tankningsplatsen innan du startar den. SVENSKA - 1

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START!

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE 0,6 L MOTOROLIE SAE-30 FØR START! VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! IMPORTANT! REMEMBER

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTION MANUAL MODEL 68005 MODEL 68008 NØDSTRØMSANLÆG NØDSTRØMSAGGREGAT NÖDSTRÖMSANLÄGGNING VARAVIRTAGENERAATTORI

BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTION MANUAL MODEL 68005 MODEL 68008 NØDSTRØMSANLÆG NØDSTRØMSAGGREGAT NÖDSTRÖMSANLÄGGNING VARAVIRTAGENERAATTORI MODEL 68005 MODEL 68008 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Fuzhou Launtop, Fujian. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTI MANUAL Produsert i P.R.C. 6001 - Fuzhou Launtop,

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 445 445e 450e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525R 525RT 525RK Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

www.petsafe.net 1 Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide

www.petsafe.net 1 Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide Drinkwell mini lemmikkisuihkulähde - 1,2 litraa Drinkwell vattenfontän för smådjur - 1,2 liter Drinkwell

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Titanium Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR Vid användning av elektrisk utrustning, ska alltid grundläggande

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT MODEL 796 9616 Fremstillet i Tyrkiet 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i Tyrkia. 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importør

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014

VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014 VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C391-DK-FIN-N-S 09/2014 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftssikkerhed...

Læs mere