Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV"

Transkript

1 Til Regionskontaktudvalget (REKU) Juni 2009 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Nanna Ilmer Gunnar Brüsch William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge Steffensen Mogens E. Thomsen Jan Eriksen Casper Lindemann Johanne Leth Nielsen Mads Ellegaard Mia Lindegaard Pedersen (ref.) Afbud: Egon Østergaard Friluftsrådets bestyrelse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Friluftsrådets direktør Friluftsrådets sekretariat Friluftsrådets sekretariat Friluftsrådets sekretariat Friluftsrådets sekretariat Friluftsrådets bestyrelse 1. Godkendelse af dagsorden Mads Designlinjen og visitkort behandles under punkt 17. evt. Dagorden godkendt 2. Evaluering af kredsseminaret Mads Hvordan var det faglige og sociale udbytte af seminaret på Brandbjerg Højskole? Hvad viser evalueringsskemaerne og hvordan har reaktionerne været ude i kredsene efter seminaret? En kort drøftelse af, hvilke elementer der skal fastholdes og hvilke der skal ændres fremover. Mads: Evalueringen viser at seminaret har fået meget høje karakterer. Deltagerne var glade for seminaret, der var god tid til at snakke sammen, det var skægt med sociale indspark. REKU s mening var, at det skulle være en vitaminindsprøjtning. Alle var svært tilfredse med evalueringerne. Det er stadig hvert 2. år vi holder seminaret samlet, hvert 2. år regionsvis. Mogens: Positive kommentarer. Dog skulle Lars have haft lov at tale færdig før der kom indlæg. William: De fik noget ud af det, det gik godt på trods af, at oplægsholderne blev forhindrede. Der er tilbud fra René La Cour Sell om at holde oplægget en anden gang, evt på Fællesmøde den Thyge: Det gik fint med at fylde programfladen ud hvor oplægsholderne skulle have været, så vi savnede ikke noget. 3. Kredsrepræsentantskabsmøder Casper Hvordan er kredsrepræsentantskabsmøderne forløbet? Har der været et fornuftigt deltagerantal og hvordan gik valgene? Hvor mange nye kredsbestyrelses- S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

2 medlemmer er der kommet og har de tilmeldt sig møderne for de nye kredsbestyrelsesmedlemmer? Casper: Er et højt deltagerantal = succes? Hænger deltagerantallet sammen med oplægget? Input fra kredsene med henblik på hvad vi kan gøre bedre til næste gang. Mogens: Antallet er ikke så afhængigt af oplægsholderen. Ole: Kreds Østjylland har forsøgt at skrive til Favrskov Kommune for at få en liste over foreninger i kommunen, så disse kan få tilsendt brev om kredsrepræsentantskabsmødet. Dvs. bagvejen ind til at få flere med. Gunnar: Der er ikke den store afvigelse i antallet af deltagere i forhold til hvor mange kommuner der er. I de kredse med mange kommuner burde der være potentielt flere deltagere. Organisationerne føler sig tilfredse når det er lykkedes dem at skaffe en repræsentant pr. kreds, de gør ikke så meget for at skaffe eksempelvis en pr. kommune som de jo kan have siddende. Rent procentvis har nogle af kredsene haft et rigtigt godt fremmøde. Tyge: Ulige fordeling af medlemmer geografisk kan have stor betydning. Jan: Med ca. 17 deltagere pr. møde i gennemsnit, kan det ikke siges at være helt utilfredsstillende i forhold til frivilligt arbejde. Men der hvor de er mange, er det så fordi der er en giraf eller er det fordi man har opbygget en tradition? Traditioner tager lang tid. Fokus på om de steder hvor der ikke er mange deltagere, er der hvor der mangler opbakning og gennemførte aktiviteter. Nanna: Flot med 24 deltagere i Vejle, som jo ellers har haft aflyst flere møder undervejs. Mogens: Jo flere kredsrepræsentanter, desto flere gæster. Mads: Det er en kontinuerlig proces, der kræver kontakt til kredsrepræsentanterne mere end én gang om året for at holde dem fast. Gode og spændende steder og oplæg hjælper også. Casper: Hvor der er mange deltagere hænger det ofte sammen med en aktiv kreds. I de kredse hvor der laves nyhedsbreve og tages initiativer i løbet af året der bliver kredsrepræsentanterne mere engagerede. Løbende information og opdateringer virker på interessen og fastholdelsen. Mads: 1. bevare og skabe løbende kontakt. 2. spændende program, sendes ud i god tid, til de rigtige adresser og evt. følge op med telefonopkald. Gunnar: Vi kan prøve at rykke kredsrepræsentantskabsmøderne længere frem. Til 1. kvartal af året. Så de ligger før kredsbestyrelsesseminaret. Beslutning: REKU indstiller, at der ved næste revision af retningslinierne for kredsrepræsentanternes arbejde skrives, at kredsrepræsentantskabsmøderne skal være afholdt inden 1. april. Desuden skal kredsbestyrelsesseminaret 2011 afholdes i april frem for marts. 4. Observatørstatus og retningslinier for kredsrepræsentantskabet REKU godkendte de 2 ønskede observatører i kreds Himmerland- Aalborg. Mads: Hvad er REKU s indstilling til de der er valgt på forkert grundlag ift. retningslinierne for kredsrepræsentanternes arbejde? Mogens: Reglerne skal gælde, men når nu de er blevet valgt ind og laver frivilligt arbejde skal de ikke udelukkes. Kredsene har lært af deres fejl og det vil ikke ske igen. Ole: Fuld bevidsthed om det jeg gjorde, det var et valg mellem at skære ned på bestyrelsen eller beholde nogle, der gerne ville arbejde. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

3 William: Udmærket ide i denne sammenhæng, men reglerne skal fastholdes, ellers skrider det. Principielt imod. Casper: Retningslinjerne for kredsrepræsentanterne er forsøgt skrevet så de ikke kan misforstås, men er der behov for at vi uddyber afsnittet om valgproceduren og kredsrepræsentantsuppleanter? Beslutning: REKU indstiller til bestyrelsen, at de pågældende personer får dispensation til at være kredsobservatører efter den 2-årige observatørordning, fordi de pågældende personer allerede er tilknyttet kredsbestyrelserne og gerne vil yde et stykke arbejde. Observatørordningen tages op til drøftelse i september. Spørgsmålet om revision af retningslinierne tages også op på REKUmødet i september. 5. Planlægning af næste års regionsseminarer Hvor langt er regionsudvalgene i overvejelserne? Ole: Midtjyllands Regionsudvalg er i gang med planlægningen. Venter til april (efter kredsrepræsentantskabsmøderne) så de nye kan klædes på. Med overnatning igen. Kan ikke holde sig indenfor rammen af 900,- pr. pers. Priserne på råvarerne er endvidere steget yderligere. Regner med dispensation på op til 1200,- per pers. Mogens: Syddanmarks Regionsudvalg er begyndt på planlægning, der skal snakkes program næste gang. Det bliver syd for grænsen. Holder sig indenfor beløbet. Arbejder med oplægsholder omkring Natura2000 i Tyskland. Thyge: Nordjyllands Regionsudvalg laver regionsseminaret den februar friluftsliv og klimaændringer på som tema. Ønsker fra REKU og Sekretariatet gode bud på oplægsholder. William: Sjællands Regionsudvalg laver 1 dags arrangement d. 27./2. eller 6./3. på Feriecenter Karrebæksminde. Planlægningsgruppe nedsat. Indhold: landbrug, Grøn Vækst og adgangsmuligheder. Gunnar: Region Hovedstaden har punktet på deres næste møde. Mads: Det er REKU s ansvar at afholde de 5 seminarer. Punktet Nyt fra Bestyrelsen indarbejdes i dagsordenen hos alle 5 regioner. Andre forslag: Fladefærdsel og Natura 2000 Temaforslag diskuteres igen til mødet d. 24/9. Tag det op på Jeres regionsmøder. Den økonomiske ramme er på 900,- per person. Sekretariatet hjælper gerne med at finde overnatningssteder. 6. Intro for nye i kredsbestyrelserne Har REKU input til emner/problemstillinger, der skal medtages på intromøderne? Casper: Intromøderne afholdes efter ønske fra REKU igen, da de var en succes sidste år. Møde d. 27./5. i Jylland, pt. er der 5 tilmeldinger og 2 afbud. Møde d. 4./6. på Sjælland, 2 tilmeldte. Ole: Jeg har henstillet til den nye observatør, at hun tager med, selvom hun kun er observatør, da det jo stadig er bestyrelsesarbejde hun skal ind til. Casper: Gør vi nok for at klæde de nye på? Eller gør vi for meget siden de ikke tilmelder sig? Gunnar: Vil gerne se indholdet af velkomstpakken. Tyge, hvis alle valg er genvalg er der ikke mange nye at tage af. Mogens: Hvis de har fået indbydelsen både herfra og fra deres kredse, så er der ikke så meget mere at gøre. Mads: realistisk set gennemfører vi ikke en introdag for 2 deltagere. Hvis der S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

4 ikke er flere, så bliver de inviteret til sekretariatet. Mads: Er der særlige emner, som skal tages op med de nye på intromøderne for at klæde dem på? William: Mere om hvad man går og laver, hvad arbejdet går ud på, hvad kan vi, hvad må vi, hvad har vi ret til og ikke ret til, indsigelsesret, - hvad skal gennem sekretariatet og hvad skal ikke. Konkrete ting. Hvilke regler, hvad er formålet med kredsbestyrelsen, hvad er det vi skal tage os af, hvor er vi med, hvor er vi ikke med. Politikkerne, hvad arbejder vi for, adgang, friluftsliv med videre, kerneværdier. Hvad står vi får og hvad skal man repræsentere? Tyge: Introdagen sidste år var rigtigt god for begynderne, de fik meget med. Gunnar: De var meget begejstrede sidste år. Hvordan man præsenterer sig er godt at få med, hvornår repræsenterer de Friluftsrådet, dem selv eller deres organisationer. Beslutning: Kredssektionen tager de gode råd og input ad nota, og der rettes til i indholdet alt efter om det er nye eller mere erfarne der deltager. 7. Sommermøder / arrangementer (økonomi, indhold, mv.) Hvor langt er de enkelte kredse med planlægningen af sommermøderne? Hvad er emnerne på årets sommermøder, og hvilken indsats gør kredsbestyrelserne for at få kredsrepræsentantskabet til at deltage? Den vedlagte liste opdateres. Mads: Beder om at få datoerne i så god tid som muligt så bestyrelsen har mulighed for at få dem i kalenderne. Nye indmeldinger: Mogens: Sønderjylland Øst, d. 25./8., Fiskbæk Naturskole landbrugsskole naturskole, formidling af landbruget. Gunnar: Storkøbenhavn Nord, 9/9, Farum kanoklub Tyge: Himmerland-Aalborg, Nordvest og Vendsyssel, d.17./8., Nationalparktema William: Storstrøm, Det Classenske Fideicomi. Roskilde, d. 16./6., Hedeland. Østsjælland, Gisselfeld. Ole: Tur i uge 34 ud og se med Danmarks Naturarvsforening. Limfjord Syd, 27/9, genbruger sommermødet fra sidste år der blev aflyst. Midtvest? Mads: Der er 50 kr. pr. pers til mad og drikke. Hvis andre udgifter, cykler eller andet, så ring og aftal. 8. Velkomstpakke til nye kredsbestyrelsesmedlemmer Mads: REKU har tidligere vedtaget, at det at være mentor for et nyt kredsmedlem ligger i kredsbestyrelsen. Gunnar: Pixiudgave af Det Friluftspolitiske Handlingsprogram fordi det er langt og svært at komme igennem. Der er endvidere brug for en opdateret udgave da nogle målsætninger er opfyldt. Ole: DN s håndbog er nem at slå op i, - regler mv. i kort form. Håndbogen er dyr at købe, men måske bare et par stykker pr. kreds? Optimalt hvis Friluftsrådet laver sin egen udgave, men man kan måske låne meget af DN s. Gunnar: Smart med korte jobbeskrivelser af jobs der er standardiserede for alle kredsbestyrelserne - Blå Flag, Grønt Råd mv. så det er nemt at give videre. Jan: Kvæler man nogle af de nyvalgte ved at begrave dem i papir? De nye tilbydes: mentorordning, velkomstpakke, velkomstseminar, regionsseminar, kredsbestyrelsesseminar. Johanne: Det tager tid at skrive det materiale der sendes ud til kredsene. Vi gør os umage, men kan se det ikke altid bliver læst. DN håndbogen kræver et årsværk at udarbejde. Vi vil hellere have, at I ringer ind og melder hvad I har brug S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

5 for. William: Der er nok mange af de siddende, der også har brug for at blive frisket op. Mogens: Workshops på seminar mv. giver meget mere end papir kan. Det drejer sig om holdningerne, ikke så meget om reglerne, - skal vi ud og bruge reglerne har vi hjælp i sekretariatet. Jan: Behandl det som et åbent spørgsmål på regionsseminar. Hvis man i kredsbestyrelserne har brug for eksempelvis DN s håndbog eller andet kan det lade sig gøre at købe den. Træk på os i sekretariatet når der er brug for det. Vi forventer ikke at I er eksperter i paragrafferne. Mads: Husk at bruge jeres Kommunale Friluftsoplæg hvor vil I gerne bevæge jer hen, hvad arbejder I med? Det er dér der skal tages udgangspunkt for det arbejde der skal lægges i kredsbestyrelserne de næste par år. Mogens: Kommuneplanerne skal ses igennem og vi skal se om de har fået det hele med, se om vi har nye ideer mv. Gunnar: Nye bestyrelsesmedlemmer skal have friluftsoplæggene så de kan være up to date. Mogens: Vi bruger grupper til at lave de forskellige planer, - nye bestyrelsesmedlemmer kommer ind i grupperne og læres dermed op. William: Vi skal have en samlet oversigt på nettet over hvad der er relevant når man er nyt kredsbestyrelsesmedlem. Den pakke man ville sende ud kan lægges på nettet, så der er en side de kan henvises til, med alt hvad de plejer at få tilsendt. Jan: En elektronisk velkomstpakke erstatter den trykte hvis ikke man udbeder sig den på tryk. Gunnar: Cd-rom er genial at have liggende. Nanna: Hjemmeside nemmere at rette på. Johanne: flere vil måske læse det i papirformen frem for at få det læst på nettet. Beslutning: Hæfter mv. sendes ud til de nye, og der laves en side på hjemmesiden under kreds/rygsækken, hvor de ting man har brug for som ny samles, bl.a. en oversigt over hvad der gøres for de nye kredsbestyrelsesmedlemmer. Konsulenterne arbejder på et besøg i kredsbestyrelserne i løbet af det næste år, hvor der tales om friluftspolitik, planer, praktisk. Der bestilles et eks. af DN s håndbog til de kredse der ønsker det, evt. et par stykker hvis nogle ønsker det. Mads: Der kommet ny designlinie og nyt logo. Jan: Det gamle logo udfases og det kommer til at gå rimeligt hurtigt. Mads: Der udsendes i løbet af ugen et brev med information om implementering af nyt logo og design. Kredssektionen udarbejder forslag til ny fleecetrøje / windbreaker / regnjakke / softshell, T-shirt og evt. pin. 9. Kontakten til kredsrepræsentanterne En drøftelse af, hvordan kredsbestyrelserne, sekretariatet og Friluftsrådets bestyrelse i fællesskab kan få nogle flere aktive kredsrepræsentanter til kredsene. Opsamling fra kredsbestyrelsesseminarets workshop om emnet. William: Et af hovedproblemerne i at tiltrække nye folk er, at vi ikke har et klart svar på hvilken positiv indflydelse, det kan give til ens forening/organisation. Hvad laver vi? Vi skal have et klart svar, evt. en folder der kan sendes ud til medlemsforeningerne, hvor man kan se hvad det, er man kan komme til at arbejde med og for. Mads: Ved strukturreformen lavede vi netop det og vi kan tage det op igen, så S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

6 kan det komme ud og blive genopfrisket, og der kan tilføjes nye aspekter. Vi vil gerne have jeres indspark til hvad der skal stå? Start diskussionen mellem kredsformændene. Gunnar: Så det først som at gøre noget for at aktivere alle kredsrepræsentanter, mener nu nærmere, at man skal sørge for at holde kredsrepræsentanterne orienteret. Det er kredsbestyrelsen, der skal handle. Mogens: Orienteringsforbundet har årligt et arrangement, hvor forbundets repræsentanter mødes. Her snakkes også om, hvorvidt orienteringsforbundet er repræsenteret de forskellige steder. Thyge: Lokalt kan vi godt trænge til en skarpere profil. Kommunen vil gerne diskutere, men vi er ikke altid dem der bliver spurgt De kan ikke altid se, at vi står skarpt og at vi kan være dem der laver afvejningen. Gunnar: Vi mangler 10 ord i bunden af mailen der fortæller hvem vi er og hvad vi kan. Endnu bedre end det står der nu. Mogens: Det er i bund og grund organisationerne der skal få deres repræsentanter til at stille op. Mads: Sekretariatet udarbejder en folder om jobbet som kredsrepræsentant, en såkaldt værdifolder. Det er stadig organisationerne der har ansvaret for at opstille repræsentanter. Casper: Jo mere kredsrepræsentanterne føler sig som en del af Friluftsrådet, jo nemmere kan de også fortælle om hvad og hvem vi er. Besøg medlemsorganisationerne og snak aktivt med dem om hvem vi er, vis invitationer frem i god tid så de kan komme med til møderne. 10. Adgangspolitisk handlingsplan Orientering om udkastet til Adgangspolitisk handlingsplan samt en orientering om bestyrelsens videre arbejde med udkastet. Herefter en drøftelse af kredsenes reaktioner og deres rolle/indflydelse vedrørende de enkelte punkter. Nanna: Har der været nogen kommentarer i kredsbestyrelserne omkring den? Der var mulighed for at komme med yderligere kommentarer. Er der noget vi kan samle op på? Gunnar: Haft det oppe på et møde i kontaktudvalget mellem natur, friluftsliv og jordbrug. Nogle af forskningsresultaterne skal vi nok have opdateret. Vi skal have argumenterne i orden, være skarpere på vores argumentation. Mogens: Ikke direkte på dagsordenen men det har været vendt. Ingen nye bemærkninger. William: Det har ikke været oppe i de enkelte kredsbestyrelser endnu, men det har været på regionsmøde. Forholdsvis lav profil i udspillet, det er et stykke holdningspapir som man kan sige ja til. Thyge: Pressemeddelelse har været med på kredsbestyrelsesmøde, ikke meget diskussion i kredsbestyrelsen. Ridefolkene følte sig pressede. Derfor dejligt nu at se papiret som har fokus på ridning. Jan: I adgangsdiskussionen kommer der hurtigt organisationskasketter på, det skaber kant og modsætninger, som vi skal finde en balance mellem. Forskningsresultaterne ligger på hjemmesiden Mads: Bestyrelsen arbejder videre på handlingsplanen. 11. Danmarks Friluftskommune REKU skal stille med en repræsentant i juryen for Danmarks Friluftskommune. Derfor bedes REKU udpege en repræsentant. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

7 Casper: Reaktioner indtil videre positive. Adskillige kommuner har besluttet at deltage og der er ansat projektledere og tovholdere nogle steder til at skrive ansøgninger. Mere end 10 kommuner har vist interesse for at være med. I juryen kommer til at sidde en repræsentant fra henholdsvis REKU, Friluftsrådets bestyrelse, Dansk Friluftsliv, Skov og Landskab, Naturvejlederforeningen samt Kommunale Park- og Naturforvaltere. Jurymødet bliver afholdt her i huset i uge 34. Beslutning: REKU besluttede at spørge Poul Erik Pedersen, om han vil være REKU s repræsentant i juryen, da han er nyudpeget næstformand i REKU. 12. Tipsambassadørernes samarbejde med Tipssektionen REKU drøfter hvorledes samarbejdet kan forbedres. Ole: Diskussionen handler om, at de i kredsene ikke bliver hørt når tipssektionen skal ud på besigtigelser. De vil gerne inviteres med til de møder tipssektionen har ude i kredsene. Gunnar: Spørgsmålet er hvordan tipsambassadøren oplever sit arbejde. Johanne: Der er stort potentiale i at have tipsambassadørerne, gode forslag til hvordan samarbejdet kan forbedres modtages gerne. Der kan være tilfælde hvor det ikke er optimalt at have lokale med til mødet. I skal selvfølgelig så vidt muligt orienteres om møderne og udfaldet af dem. Vi vil gerne have tipsambassadørerne med inde over i behandlingsfasen og giver derfor alle ambassadører mulighed for at kommentere alle sager før vi og bestyrelsen behandler dem. Vi kunne eventuelt holde et møde hvor tipsambassadørerne er med til at behandle et par sager så de kommer ind under huden på sagsbehandlingen og kriteriepapiret. Ole: Det er nemmere og hurtigere at gå direkte til Friluftsrådet, ambassadørerne ved ikke nok og har ikke nogle bevillinger. Jan: Vi vil altid bestræbe os på, at der er den bedst mulige kontakt til kredsbestyrelserne. I det omfang der kan informeres og inviteres på forhånd gøres det, ellers skal der informeres efterfølgende, hvor det ikke har kunnet lade sig gøre. Beslutningerne angående tipsmidlerne ligger suverænt hos bestyrelsen. Gunnar: Fuldt ud acceptabelt. Hvordan fyldes der mere indhold i arbejdsbeskrivelsen til tipsambassadørerne så de føler de har indhold? William: Markedsføring? Man skal vide, at man kan bruge dem og hvor de er. Johanne: Det står tydeligt på hjemmesiden, at ansøgere kan kontakte tipsambassadørerne for hjælp. Gunnar: Det bør også stå i årsberetningen. Mogens: Tipsambassadørerne skal føle det meningsfyldt. De har måske brug for erfaringsudveksling. Johanne: Hvordan sikrer vi, at tipsambassadørerne kan svare på de spørgsmål de vil få, hvis de bliver kontaktet mere? Manglende kendskab til kriterierne gør, at de nogle gange mener anderledes om en indstilling end tipssektionen. Thyge: Ambassadører burde måske være konsulenter/ambassadører. De skal sættes ind i kriterierne, så de kan hjælpe de ansøgere der sidder, og ikke ved hvordan man skal skrue ansøgningen sammen. Jan: 4/5 af alle ansøgere går på nettet og finder information. Der skal ydes et vedholdende stykke arbejde fra tipsambassadørerne, kontakten og uddannelsen af dem skal holdes ved lige. Tipsambassadørerne skal kunne retningslinierne, evt. arbejde med cases el. lign. Gunnar: tipsambassadørerne har ingen formel rolle S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

8 Mads: Det har programmernes kontaktpersoner heller ikke men intentionen er bl.a., at de udbreder kendskabet til de enkelte programmer. Konklusion: Tipsafdelingen bestræber sig på at informere om møder og kontakt til ansøgere når de skal på besigtigelse. Tipsambassadørerne klædes til stadighed på til jobbet. På hjemmesiden og i årsberetningen skal fremgå, hvem der er ambassadører. 13. Kystsikring Hvordan sikres adgang til områder, hvor der laves kystsikring? Hvad kan Friluftsrådet gøre? Erfaringsopsamling fra kredsene. Thomas har sat det på. Da Thomas ikke var til stede, vil Mads vende det med ham på et senere tidspunkt (Nordsjælland har også vist interesse for emnet). 14. Kredsbestyrelsernes konto Hvordan undgås spam? Mads: Med nyt hjemmesidesystem og kontoer bliver der 97 % frasortering af spam. Der kommer mere information ud, også angående kredsenes indflydelse på opsætning af hjemmesiden. 15. Katte For nogle år siden lavede FR en folder om hunde, har vi tid til at lave én om katte, katte, der skider i sandkasser og såbede samt napper en fugl i ny og næ. Ole: Katte er et problem på linie med hunde hvis ikke større. Der bliver ædt mange fugle. Mogens: Det er kun et byproblem. Konklusion: Forståelse for problemet i de tæt bebyggede kvarterer. Hunde er ved lov forpligtet til at holdes i snor, det er katten ikke. Derfor kan Friluftsrådet ikke igangsætte en kampagne a la hundekampagnen. Hvis nogen skal igangsætte en sådan kampagne er det f.eks. DOF, dyrenes beskyttelse og Kattens Værn. 16. Næste møder Næste møde er fastsat til 24. september Fællesmøde for kredsformænd og Friluftsrådets bestyrelse afholdes den 24. oktober Fællesmødet er for 1 person pr. kreds (kredsformanden eller vedkommendes suppleant.) Det bliver evt. afholdt i Grimmermosehuset i Middelfart. Ønsker til dagsorden modtages gerne. REKU-møde tirsdag d. 1. december 2009 REKU-møde mandag d. 1. marts 2009 Generalforsamling i Friluftsrådet torsdag d. 29. april 2010 Sommer REKU-møde mandag d. 31. maj Planlæg gerne regionsudvalgsmøder i forhold til disse datoer, så I kan drøfte REKU- dagsordenerne i tide. 17. Evt. Designlinje for nye visitkort. Mads: Individuelle visitkort er mulige. Ole noteres for både regionsudvalgsformand og kredsformand, resten for kredsformand. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

9 Kommunalplaner: Mogens: Vi kan ikke altid få kommunerne til at fremsende kommunalplanerne på papirform. Skal vi acceptere, at vi selv må printe dem ud? Mads: Vi vil gerne snakke med kommunerne om at sende dem på papir, ellers printer sekretariatet dem ud til jer. Friluftslivsbøger. Ole: bøger der er gode til og om friluftsliv skal vi evt. have et eksemplar i kredsbestyrelserne? Jan: Hvis kredsbestyrelserne har specielle ønsker så henvend jer, I får dem ikke automatisk, men ellers er vi imødekommende. Nyt fra kredsene. Mads: Da vi ikke nåede punktet Nyt fra kredsene bedes I indsende notater, så sender vi rundt. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

På baggrund af drøftelserne vil REKU videregive følgende gode råd:

På baggrund af drøftelserne vil REKU videregive følgende gode råd: September 2009 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 24. september 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Egon Østergaard Nanna Ilmer William

Læs mere

Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009

Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009 Til Regionskontaktudvalget (REKU) Februar 2009 Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009 Deltagere: Lis Nielsen: Bestyrelsen Egon Østergaard: Bestyrelsen Thomas E. Jensen: Region Nordjylland

Læs mere

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Vi har her sammensat en række gode råd og vejledning om: program, afholdelse, økonomi, formelle krav, invitationen, mødelederens forpligtigelser og praktiske omstændigheder.

Læs mere

3. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Leif orienterede kort om udvalgte emner fra de seneste to bestyrelsesmøder:

3. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Leif orienterede kort om udvalgte emner fra de seneste to bestyrelsesmøder: Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 15. september 2015 Deltagere: Aksel Leck Larsen, Thomas Elgaard Jensen, Poul Erik Pedersen, Bent Holgersen, Jan Karnøe, Kirsten Skovsby, Preben Schmidt, Leif

Læs mere

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk Beretning om Friluftsrådets arbejde i Kreds 19, Nordsjælland år 2010 v/ Kreds- og Regionsformand Poul Erik Pedersen, medlem af Det Danske Spejderkorps. Arbejdet i vores Kredsbestyrelse. Det har været et

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

2. Orientering om projekterne Danske Naturparker, Kløverstier og Naturens Dag 2013

2. Orientering om projekterne Danske Naturparker, Kløverstier og Naturens Dag 2013 REFERAT Af møde i Regionskontaktudvalget Tirsdag den 4. december 2012 kl. 15.30-19.00 Deltagere: Jeppe Jørgensen, Leif Nielsen, Poul-Erik Pedersen, Anni Juhl Jørgensen, Thomas Elgaard Jensen, Hanne Voetmann,

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011. kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011. kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen, og Leif Nielsen Fra regionerne:

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Børge Poulsen (BP) Finn Frandsen (FF) Karin Winther

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 15. juni 2010 Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj 2010 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Egon Østergaard Friluftsrådets bestyrelse (fra punkt 3) Jeppe

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen, Nanna Ilmer og Leif Nielsen Fra

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner

Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for kreds 19, Nordsjælland. Hørsholm d. 05.03.2011 Kredsbestyrelsesmøde No. 36 Afholdt mandag den 14.februar kl. 19.00 til kl. 22.00 på Nyruphus Naturcenter, Kongevejen

Læs mere

Velkommen. Fællesmøde den. 12. November 2016

Velkommen. Fællesmøde den. 12. November 2016 Velkommen Fællesmøde den. 12. November 2016 Program Program 11.00-17.00 11.00 Velkomst og præsentationsrunde, Leif Nielsen 11.10 Status for arbejdet med Politisk Udviklingsområde (PU): Lokal struktur,

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Kristian Slyk (KS) Andreas Bekker (AB) Randi Stub Petersen

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl Mødested: Høstemark Skov.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl Mødested: Høstemark Skov. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl.18.00 Mødested: Høstemark Skov. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh () Kristian Slyk () Randi Stub Petersen () Finn Frandsen (FF)

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Mødet indledtes med en rundvisning af DGI`s lokaliteter på Nordkraft ved direktør Inger Møller Nielsen.

Mødet indledtes med en rundvisning af DGI`s lokaliteter på Nordkraft ved direktør Inger Møller Nielsen. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 56. Tid: 7.nov. 2013, kl.18.00 Mødested: Nordkraft, Aalborg Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Randi Stub Petersen (RSP) Vibeke Rasmussen (VR) Karin

Læs mere

Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen deltager i dette dagsordenspunkt.

Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen deltager i dette dagsordenspunkt. Dagsorden for møde i Regionskontaktudvalget torsdag den 8. juni 2016 kl. 15.30-19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 25. maj 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden - Leif Dagsordenen

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 4. september 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 4. september 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 4. september 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 19. september 2012 Til stede Jeppe Jørgensen (mødeleder), Poul Erik Pedersen,

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Beretning for 2014-2015

Beretning for 2014-2015 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Græssende krondyr Kredsbestyrelsens Beretning for 2014-2015 Marts 2015 Indledning. I friluftsåret 2014-2015 har arbejdet med kredsbestyrelsen friluftsprojekter været

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet Kunde/Projekt: Kredsbestyrelsesmøde Deltagere til mødet: Tove Binzer, Jan Laybourn Jan Holm, Jess Jessen, Lone Aalekjær, Leif Egelund, Gert Pedersen, William Jacobsen, Ralf Kristensen, Per Saugman Mødedato:

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune)

JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune) Nyborg Kommunale Fælles Råd Dagsorden tirsdag d. 24-11-09 kl. 19.00 på Naturskolen Mødedeltagere Kristian Spodsberg - KS Claus Lykke - CL Lars Schmidt - LS Kaj Holm Petersen - KHP Claus Andersen - CA Fraværende/afbud

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Punktet er opsamling på formandsmødet i Esbjerg. 3. Alle har ret til en rig natur, hvordan det går med det? - Anni Juhl Jørgensen

Punktet er opsamling på formandsmødet i Esbjerg. 3. Alle har ret til en rig natur, hvordan det går med det? - Anni Juhl Jørgensen Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 24. maj 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen og Nanna Ilmer Fra regionerne: Jacob

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen 13, 3320 Skævinge

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen 13, 3320 Skævinge Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 10. marts 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 63-2014 Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Referat fra HB møde den 14. maj 2017

Referat fra HB møde den 14. maj 2017 Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 14. maj. på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 7, 7100 Vejle Deltagere: Mødeleder Annette Lunau AL Landskasserer Erik Hansen EH Kredsformand i kreds 2 Susanne Kjær SK Kredsformand

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke 13, 4050 Skibby

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke 13, 4050 Skibby Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 29. april 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet.

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet. Til repræsentationen i Regionsudvalg Hovedstaden Regionsudvalg Hovedstaden Regionsformand Poul Erik Pedersen Hallandsvej 75 3140 Ålsgårde Tlf. 4970 9902 Mobil 2033 3412 E-post: poul.erik@pedersen.mail.dk

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl Mødested: Egense Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl Mødested: Egense Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl.18.00 Mødested: Egense Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh (CK) Børge Poulsen () Finn Frandsen (FF) Vibeke Rasmussen (VR)

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Kan vi få mere udbytte af Friluftsrådets engagement i de Grønne Råd? Undersøgelse af kommunernes Grønne Råd 2013-2014

Kan vi få mere udbytte af Friluftsrådets engagement i de Grønne Råd? Undersøgelse af kommunernes Grønne Råd 2013-2014 Kan vi få mere udbytte af Friluftsrådets engagement i de Grønne Råd? Undersøgelse af kommunernes Grønne Råd 2013-2014 1 4 Synes du, at det Grønne Råd fungerer godt, som det er i dag? 31% 17% 52% Ja Nej

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Randi Stub Petersen (RSP) Finn Frandsen (FF) Vibeke

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Orienteringspunkter 3. Økonomi. Regnskab status v. Lars B

Orienteringspunkter 3. Økonomi. Regnskab status v. Lars B Referat fra bestyrelsesmøde Møde nr: 1213-2 Tid: 30. august kl. 17.30-22.00 Sted: Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov Tilstede: Peder Andreasen, Ruth P. L. Larsen, Merry Vang Eleonora S Andersen,

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretningen for 2012 vil være et tilbageblik på de arbejdsopgaver, som kredsbestyrelsen har lagt flest kræfter i at få løst

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere