/ SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS"

Transkript

1 Guide til indflydelse på kommunens budget SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS KOM BESPARELSER I FORKØBET tal med din politiker RED BOSTEDETS BIOGRAFTURE sådan får du indflydelse på budgettet KOM GODT FRA START Januar og februar SIDSTE CHANCE FOR AT BLIE HØRT Oktober SOCIALFAGLIG BRANCHE

2 I DENNE PERIODE: Kommunen laver tidsplanen for budgettet IGTIGT! Du skal holde øje med, om der er plads til medindflydelse for medarbejderne. IGTIGT! På din arbejdsplads skal I sætte budgettet på dagsordenen til næste personalemøde. Find ud af, hvad I ønsker at få ud af budgettet. Januar Februar S.0405 I DENNE PERIODE: Kommunen melder de overordnede økonomiske rammer ud IGTIGT! Du skal holde øje med, om sparekniven rammer din arbejdsplads. IGTIGT! Du og din ledelse skal indsende jeres ønsker til budgettet. IGTIGT! Husk, at I kan få én fra kommunen ud og forklare om, hvad der gemmer sig bag talrækkerne. IGTIGT! Giv konkrete eksempler videre, så politikerne forstår, hvordan mulige besparelser ændrer serviceniveauet og jeres muligheder i hverdagen. I DENNE PERIODE: Kommunen holder sit første budgetseminar, hvor politikerne aftaler de overordnede rammer for økonomien og fordeler pengene på serviceområderne IGTIGT! Husk, at forslag og indsigelser ofte skal gives i sommerferiemånederne, juni og juli. Maj Juni S.1011 I DENNE PERIODE: Nu holder kommunen sit andet budgetseminar, sidste skridt inden vedtagelsen i oktober IGTIGT! Du og dine kolleger skal stadig holde øje med, at I ikke bliver klemt på økonomien. Juli August S.1213 I DENNE PERIODE: Kommunalbestyrelsen behandler budgettet første og anden gang. Budgettet bliver vedtaget senest den 15. oktober IGTIGT! Det er nu din sidste chance for at gøre indsigelse. September Oktober S.1819 I DENNE PERIODE: Nu skal borgerne og medarbejderne informeres om budgettet IGTIGT! Hvis du og dine kolleger ikke fik jeres ønsker igennem, skal I tale om, hvordan I skal gøre til næste år. November December S.1819 Marts April S.0809 Jens Ole Poulsen TAL MED DIN POLITIKER De uformelle kontakter til politikerne baner vej til indflydelse, oplever Jens Ole fra Holstebro. s.1213 DU KAN FÅ INDFLYDELSE PÅ S BUDGET DENNE DREJEBOG ER TIL DIG SOM TILLIDSREPRÆSENTANT eller fagligt aktiv på det sociale område. i, forbundene i Socialfaglig Branche, vil gerne ruste dig til kampen om de knappe budgetmidler i kommunerne, som efter kommunalreformen i 2007 har overtaget ansvaret for den sociale indsats. I kampen om budgetmidlerne er du og andre lokale tillidsfolk vigtige for, om det vil lykkes at skaffe flere penge til indsatsen for udsatte børn, unge og deres familier, sindslidende, handicappede og misbrugere og andre med sociale vanskeligheder. SÅDAN BRUGER DU KALENDEREN Du skal følge med hele året i kommunens budgetplanlægning, for at du og dine kolleger kan give jeres indspark og få indflydelse i tide. For hver måned er der tips til, hvordan du kan spille en rolle. På månedsopslagene finder du flere tips og informationer om kommunernes arbejde på de forskellige tidspunkter. Held og lykke. Udgivet af: SOCIALFAGLIG BRANCHE Et samarbejde mellem HKKommunal, Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund Redaktionelt indhold: Kontrabande Design & Art Direction: Esben Niklasson Foto: Jacob Nielsen Tryk: DeFacto AS Oplag: Ophavsret: Tekst og billeder må ikke gengives uden tilladelse fra Socialfaglig Branche SOCIALFAGLIG BRANCHE co Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9, 1211 København K HKKommunal: Dansk Socialrådgiverforening: Socialpædagogernes Landsforbund: Birthe Bertz Thygesen BENARBEJDE GIER BONUS Solidt arbejde i medindflydelsesudvalgene sikrer, at kommunekassen ikke klapper i. Sådan blev Birthes erfaringer fra Christiansfeld. s.1617 Karin Povlsen MEDARBEJDERNE FÅR ORDET I Svendborg har Karin Povlsen og kollegaerne fået mere at sige i budgetlægningen. Det giver bedre trivsel, oplever hun. s.0607 s.0203

3 TIDSPLAN FOR BUDGET Sæt budgettet på personalemødet MELDER ØKONOMISKE RAMMER UD Send arbejdspladsens ønsker til budgettet HOLDER 1. BUDGETSEMINAR Forslag og indsigelser skal ofte gives i juni og juli HOLDER 2. BUDGETSEMINAR Hold øje med økonomiske ændringer BUDGETTET BLIER EDTAGET SENEST 15. OKT. Sidste chance for at gøre indsigelse BUDGETTET SENDES UD TIL BORGERNE Tal om næste år Januar Februar BEGYND PÅ ÅRETS ØNSKESEDDEL Mangler I møbler? Mangler I personale? Bliver der udgifter til renovering? Den slags spørgsmål er relevante fra januar. Allerede nu skal du være klar til at få indflydelse på de økonomiske udsigter. Kommunen begynder sit arbejde med næste års budget, selvom politikerne først vedtager det i oktober. Kommunen bruger årets første måneder på at lægge en plan for budgetarbejdet. Din leder får måske et brev om, at I skal give jeres ønsker til kommunens budget. Du skal begynde at overveje, hvor du og dine kolleger gerne vil gøre en forskel i hverdagen. Og hvad I gerne vil undgå. DINE EJE TIL INDFLYDELSE Indflydelsen kan du opnå af mange kanaler som tillids- og medarbejderrepræsentant. Den væsentligste opgave er at være bindeled mellem arbejdspladsen og det politiske system. ejen til indflydelse går både gennem medindflydelsesudvalg og direkte kontakt til politikere og embedsmænd. Tillidsrepræsentanten & MED-udvalgsmedlemmer Kommunalbestyrelsen Fagforvaltningen Arbejdspladsens brugerbestyrelse Personalemøder Lederen af arbejdspladsen Hovedudvalget Lokale MEDSU-udvalg Politikerne i fagudvalget Sæt budgettet på næste personalemøde og tal om, hvad I ønsker at få ud af det. Få fat i det første råbudget, der er en simpel fremskrivning af sidste års budget med tekniske ændringer. Få fat i en samlet plan over budgetproceduren. Få den gennem din leder eller repræsentant i Hovedudvalget. Få overblik over de grupper og udvalg, der er nedsat. I hvilke kommunale udvalg bliver økonomien drøftet, og hvor kan du få indflydelse? Få referater af møderne fra enten din leder eller din repræsentant i Hovedudvalget. Det er en god ide at holde et møde med økonomiudvalget tidligt i budgetprocessen - for eksempel i februar. Kommunen lægger en tidsplan for næste års budget og udstikker de foreløbige rammer for kommunens økonomi i det følgende år. KOMMUNALBESTYRELSEN: Melder overordnede økonomiske rammer ud. UDALGENE Hold øje med informationerne i samarbejdsudvalget på din arbejdsplads og i medindflydelsesudvalgene på kommunalt plan. Det er vigtigt, at du og dine kolleger får informationer om forløbet i budgetproceduren. Hovedudvalget kan nedsætte en budgetbande med ansvar for, at alle i udvalgssystemet får al information. Det giver et godt informationsflow at planlægge møderne i de tre medindflydelsesniveauer efter hinanden og efter kommunens budgettidsplan, så alle er på forkant. Hovedudvalget får ofte et udkast til tidsplanen for budgettet. Og i nogle kommuner bliver Hovedudvalget kaldt til møde med kommunalbestyrelsen. Hvis Hovedudvalget ikke får udkastet til tidsplanen, mister udvalget chancen for at få skrevet medarbejderindflydelse ind i den. Kigger på et råbudget fra embedsmændene, der er en fremskrivning af sidste års budget. Overlader det hårde arbejde med budgetforslaget til økonomiudvalget. Hovedudvalget bør insistere på, at medarbejderrepræsentanter skal deltage i kommunalbestyrelsens budgetseminar, som oftest ligger i maj måned. Begynder de indledende diskussioner om planer og økonomi for de forskellige fagområder. Holder møde med Hovedudvalget. s.0405

4 Fakta om Karin Povlsen Arbejde: På Svendborghusene siden 1998 Tilbud til: oksne med fysisk og psykisk handicap Antal brugere: 18 på Svendborghusene Karins udvalg Sidder i det lokale medindflydelsesudvalg, Hovedudvalget i kommunen og i styregruppe for ny personalepolitik i kommunen under Hovedudvalget Karin Povlsen MEDARBEJDERNE FÅR ORDET Medarbejderrepræsentanter fik ikke mange ord indført i budgetarbejdet i Svendborg kommune. Det fik tillidsrepræsentant Karin Povlsen og Hovedudvalget ændret, så personalet nu har en større chance for at holde sparekrav på afstand. Informationsniveauet skal være så højt som muligt, så medarbejderne får et solidt grundlag for at kunne præge tilblivelsen af kommunens budget. Det giver større trivsel, at man kender til økonomien på sin arbejdsplads. Karin Povlsen, tillidsrepræsentant i Svendborg MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERNE MÅTTE PÆNT ENTE, mens embedsmænd og politikerne i Svendborg diskuterede årets budget i Sådan har vi altid gjort, var beskeden. Tillidsrepræsentant Karin Povlsen fra bostedet Svendborghusene og de andre medarbejderrepræsentanter fik kun orienteringer fra kommunen om budgettet den første halvdel af året. Først i høringsperioden over sommeren og til kommunens budgetseminar i september kunne de give deres kommentarer til budgettet. Og det blev ikke til mange rettelser i talrækkerne. Det kunne ikke være rigtigt, mente Karin og de andre medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget. Det har taget det meste af 2007 at få lavet aftalen om at involvere medarbejderne tidligere. Først i 2008 skal de prøve den nye arbejdsgang, hvor medarbejderrepræsentanterne skal med til budgetseminar og temadage. Hvis der kommer kraftige besparelser, håber vi, at vores tidligere deltagelse betyder, at vi tidligere i forløbet kan oplyse om, hvad besparelserne vil medføre. Om det bliver virkelighed, aner jeg ikke. Men både indsigt og involvering er bedre end uvidenhed og ingenting, siger Karin. RETNINGSLINJER FOR INDFLYDELSE Karin og hendes kolleger gav på et Hovedudvalgsmøde i marts 2007 udtryk for, at de gerne ville inddrages i budgetarbejdet tidligere. Derfor begyndte de i samarbejde med ledersiden i Hovedudvalget at udarbejde nye retningslinjer for, hvordan medarbejderrepræsentanter kan blive involveret mere i budgetlægningen. De brugte blandt andet det fælles værdigrundlag for de kommunalt ansatte som argument for at blive inddraget mere. En af værdierne er trivsel. Med udgangspunkt i den værdi står der nu i retningslinjerne, at informationsniveauet skal være så højt som muligt, så medarbejderne får et solidt grundlag for at kunne præge tilblivelsen af kommunens budget. Det giver større trivsel, at man kender til økonomien på sin arbejdsplads, forklarer Karin. Desuden skal Hovedudvalget med i idéfasen. Hovedudvalget får derfor i år allerede fra februar ledelsens forslag til reduktionsblokke, som vi kan videresende til de andre medindflydelsesudvalg i kommunen. Nu skal medarbejderrepræsentanterne med på budgettemadag i februar for byrådet, direktionen, kommunens afdelingschefer og ledergruppen i økonomiafdelingen, på prioriteringsseminar i maj og sidst til budgetseminar i september. s.0607

5 TIDSPLAN FOR BUDGET Sæt budgettet på personalemødet MELDER ØKONOMISKE RAMMER UD Send arbejdspladsens ønsker til budgettet HOLDER 1. BUDGETSEMINAR Forslag og indsigelser skal ofte gives i juni og juli HOLDER 2. BUDGETSEMINAR Hold øje med økonomiske ændringer BUDGETTET BLIER EDTAGET SENEST 15. OKT. Sidste chance for at gøre indsigelse BUDGETTET SENDES UD TIL BORGERNE Tal om næste år Marts April SEND FORSLAG TIL INDEN BUDGETTET BLIER EDTAGET I OKTOBER, SKAL DET IGENNEM BÅDE FORALTNING, ØKONOMIUDALG OG BEHANDLING Medindflydelsesudvalgene på de forskellige planer bliver orienteret undervejs om udviklingen i budgettet. Hovedmedindflydelsesudvalget bør deltage på budgettemadage og på kommunernes budgetseminarer. Nu skal du holde øje med, om kommunen lægger op til økonomiske ændringer. il det få konsekvenser for jeres arbejdsplads? Måske er der ændret i organisationen, antallet af medarbejdere eller brugerpladser eller forbedringer er blevet sløjfet. Kommunalbestyrelsen melder de økonomiske rammer ud for de enkelte områder fra ældre til børn. Retningslinjer for budgetlægning } Økonomisk forvaltning MED-udvalg Økonomiudvalg Sammen med din ledelse skal du sørge for at indsende ønskerne fra personalemødet, så de bliver behandlet af embedsmændene på rådhuset og drøftet på kommunens budgetseminar. Når første budgetudkast er klart, skal du holde øje med jeres ønsker, ikke mindst til anlægsbudgettet, der bliver afgjort for fem år frem. Læs mere på næste side Du kan få en fra økonomiafdelingen ud og forklare om de forskellige konti. Det kan være en guide til, hvad der er afsat til de forskellige områder fra løn til nye møbler. Klæd din repræsentant i Hovedudvalget på med spørgsmål og bemærkninger fra dig og dine kolleger. Husk, at det er nu, at du, dine kolleger og din ledelse har en chance for at afsætte nye ideer til projekter. Det er en god ide at få fagforvaltningens anbefaling, hvis projektet er udgiftskrævende. Skab opmærksomhed omkring jeres behov. Tal for eksempel med journalister på den lokale avis eller tv-station eller skriv læserbreve. Budgetforslag Samling og koordinering af fagudvalgenes budgetforslag } } Fagforvaltning Økonomisk forvaltning 1. Behandling og høringsfase 2. Behandling (budgetvedtagelse) } Budgetseminartemamøde Kommunalbestyrelsens budgetseminar Kommunalbestyrelse Fagudvalg Økonomiudvalg Fordeling af rammer på fagområder UDALGENE I medindflydelsesudvalgene bliver udkastet til drifts- og anlægsbudget og det samlede budget drøftet. Din fællestillidsrepræsentant eller repræsentant i Hovedudvalget skal sørge for at opsamle og videregive jeres ønsker fra personalemøderne. Og han eller hun kan søge indflydelse eller skabe debat ved at skrive læserbreve eller tale med journalister. Økonomiforvaltningen giver de forskellige fagforvaltninger retningslinjer for budgettet. Det kan for eksempel være: Et oplæg for næste års budget, og hvordan det er reguleret efter prisstigninger og lønudvikling. Retningslinjer for, hvordan der kan fremsættes ønsker til budgettet. ÆRD AT IDE REFUSIONSGODTGØRELSE Kommunerne finansierer de sociale tilbud, men har mulighed for at få refunderet nogle udgifter fra staten i forbindelse med borgere, der har særlige og dyre behov. Men refusionen fra staten bliver mindre og mindre frem til Fra og med 2010 gælder det, at når en kommune har høje omkostninger til hjælp og støtte for borgere med særlige behov, refunderer staten 25 procent af udgifterne mellem kroner og 1,5 millioner kroner og 50 procent af omkostningerne over 1,5 millioner kroner årligt. Det er vigtigt at holde øje med, hvordan kommunerne indregner refusionen i budgettet. Nogle lægger det ind i budgettet på den samme konto, hvor man har udgifterne. Andre laver en separat kasse til refusionspengene, som ikke altid fremgår direkte i budgettet. ANLÆGSBUDGETTET Anlægsbudgettet viser, hvad kommunen bygger, istandsætter og renoverer - mest bygninger, men også veje, stier og anlæg. Anlægsbudgettet udgør kun en mindre del (to til seks procent) af det samlede budget. Driftsbudgettet er langt den største post, der dækker over løbende udgifter til lønninger, vare- og tjenesteydelser. Anlægsbudgettet er langsigtet, fordi man selvfølgelig planlægger i god tid, og arbejderne ofte strækker sig over flere år. Men det er vigtigt at holde øje med anlægsbudgettet - især i det første år, fordi man løbende justerer indsatser og prioriteringer. Og ofte opstår der akutte behov for renovation eller udbedring af skader. Krav om rammebesparelser, der måske kan ramme din arbejdsplads. s.0809

6 TIDSPLAN FOR BUDGET Sæt budgettet på personalemødet MELDER ØKONOMISKE RAMMER UD Send arbejdspladsens ønsker til budgettet HOLDER 1. BUDGETSEMINAR Forslag og indsigelser skal ofte gives i juni og juli HOLDER 2. BUDGETSEMINAR Hold øje med økonomiske ændringer BUDGETTET BLIER EDTAGET SENEST 15. OKT. Sidste chance for at gøre indsigelse BUDGETTET SENDES UD TIL BORGERNE Tal om næste år Maj Juni HOLD ØJE MED ØNSKERNE Nu skal du skal holde øje med, om jeres ønsker er med i kommunens budget. Kommunen har lavet et budgetudkast og kridter skoene til sidste del af budgetforløbet. De fleste kommuner holder det første af to budgetseminarer, hvor indholdet af budgettet bliver diskuteret. GODE RÅD OM REDEGØRELSER Det er i februar og marts, du har mulighed for at få indflydelse på redegørelserne. Hold øje med ændringer i pladsantal på dit arbejdsområde siden forrige år. Forlang beskrivelser eller uddybning af de forskellige områder Nedsæt eventuelt tværgående arbejdsgrupper med for eksempel handicapråd og andre relevante brugerorganisationer. Kommunen skal inddrage dem, inden redegørelserne bliver udformet. 1. MAJ DEADLINE FOR REDEGØRELSER Hold øje med kommunens redegørelse. Den skal afleveres til regionen senest 1. maj. Redegørelserne er vigtige, fordi de fortæller, hvor mange pladser, kommunen vil have til sociale tilbud. Det kan få indflydelse på økonomien på jeres arbejdsplads, hvis I får flere eller færre pladser. Redegørelserne munder ud i rammeaftaler mellem kommuner og regioner. GODE RÅD OM RAMMEAFTALER 15. OKTOBER RAMMEAFTALER ær sikker på, at jeres ønsker er med i budgetudkastet. Læg mærke til, om kommunalbestyrelsen har et forslag til nye initiativer eller har ændret serviceniveau på socialområdet, og hvordan det kan påvirke jeres arbejdsplads. Hvis du kan se, at din arbejdsplads bliver ramt af besparelser, og det for eksempel vil ændre service-niveauet eller antallet af medarbejdere, er det en god ide at give konkrete eksempler, der viser kommunen konsekvenserne. Giv referater og resultater videre til dine kolleger. Hvis du kender politikere i kommunalbestyrelsen, kan du også forsøge at tale med dem om jeres problemer og forslag. Rammeaftalerne dækker kun tilbud, der falder ingen for det såkaldte kan -område. Det er de tilbud, som kommunerne kunne vælge at overtage fra amterne 1. januar Skal -området og de tilbud, der også før var kommunale indgår ikke i rammeaftalerne. Hvis kommunerne opretter nye tilbud, indgår de ikke altid i rammeaftalerne. Rammeaftalen skal indeholde retningslinjer for den løbende faglige udvikling i tilbuddene. Hvordan tager man højde for udviklingen i behovene hos borgerne i regionen? Redegørelserne er grundlaget for rammeaftalerne, som udarbejdes i hver region. Rammeaftalerne er samlede forslag til, hvordan regionen kan dække kommunernes behov for tilbud på områderne, og hvordan kommunerne kan købe og sælge pladser til hinanden. Rammeaftalerne vedtages 15. oktober. Taksterne for sociale tilbud bliver fastsat sammen med rammeaftalen. UDALGENE Det første udkast til budgettet bliver nærlæst og kommenteret på alle niveauer i medindflydelsessystemet. Hovedudvalget prioriterer og kommer med bemærkninger til budgettet. Udvalget drøfter forslag til det nye serviceniveau for de enkelte områder og bør deltage i kommunens budgetseminar. Budgettet bliver sendt igennem systemet i kommunen. De forskellige udvalg vurderer forslagene fra arbejdspladserne og diskuterer politikernes egne ønsker og forslag. Kommunens økonomiforvaltning laver en takstoversigt til budgettet. Den viser, hvor meget de forskellige kommunale ydelser som børnepasning, ældrepleje og så videre kommer til at koste. Din fællestillidsrepræsentant eller repræsentant i Hovedudvalget skal sørge for, at spørgsmål fra medindflydelsesudvalg og personalemøderne bliver taget med i Hovedudvalgets behandling. Og at alle tillidsrepræsentanter får referater og resultater fra udvalgsmøderne. Kommunerne afslutter også økonomiforhandlinger med staten. Og størrelsen af bloktilskuddet bliver fastlagt. Konsekvenserne af bloktilskuddets størrelse bliver regnet ind i hver enkel kommunes budget. Kommunen holder det første af to budgetseminarer (nogle kommuner holder det først i august). Det er de såkaldte Kommunekontaktråd (KKR) i hver region, der forhandler rammeaftalen med regionen. Tjek rådets dagorden og referater. GODE RÅD OM TAKSTER Hold øje med de takster, som vedtages for tilbuddene i kommunerne. Sammenlign med taksterne for tidligere. Spørg ind til forskelle. Hvis taksterne har ændret sig markant, så bed om begrundelser for udviklingen. Spørg ind til, om kommunen samlet set tjener på de sociale tilbud? Hvis ja, hvordan anvendes overskuddet? Er der i øvrigt blevet sparet på de sociale tilbud, og hvordan hænger det sammen med overskud? TAKSTER Alle penge på det særlige sociale område skal fordeles gennem køb og salg af pladser i sociale tilbud. Prisen bliver fastsat til en bestemt takst per plads. Derfor er det vigtigt at holde øje med, om kommunens budget svarer til det antal pladser, som kommunen har ønsket i redegørelsen. Alle omkostninger skal indregnes i taksterne. Det vil sige, at administrationsudgifter, udvikling og uddannelse af personale, løn, ejendomsudgifter med mere også skal regnes med ind i prisen. Det betyder, at institutioner og tilbud er afhængige af at sælge deres pladser for at få indtægter nok. Det betyder også, at sælger I færre pladser, end I har indregnet i taksten, så får I også færre indtægter det år. s.1011

7 Fakta om Jens Ole Poulsen Jens Oles udvalg Arbejde: Kafferisteriet i Holstebro siden 1996 Tilbud til: Både længerevarende og midlertidige botilbud og dagtilbud til mennesker med socialpsykiatriske lidelser Antal brugere: 20 på botilbuddene Sidder i Hovedudvalget, hvor han er næstformand. Jens Ole Poulsen HAR DU TALT MED DIN POLITIKER I DAG? Du kan komme besparelser i forkøbet ved at dyrke de uformelle kontakter til politikere og forvaltning. Sådan lyder erfaringen fra Jens Ole Poulsen, der arbejder som socialpædagog i Holstebro kommune. Det er en god ide at informere om, at vi går til pressen, så politikere og kommunaldirektøren ikke lige pludselig får stukket en mikrofon i hovedet uden at kende vores argumenter. Jens Ole Poulsen, tillidsrepræsentant i Holstebro ISÆR HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE AR TRUEDE AF BESPARELSER, da Holstebro Kommunes budget på det sociale område var overskredet med millioner kroner. Det var i november Men Jens Ole Poulsen, der til daglig arbejder som socialpædagog på det socialpsykiatriske døgn- og dagcenter Kafferisteriet, havde ikke lyst til at opleve konsekvenserne af dén besparelse. Som næstformand i Hovedudvalget i Holstebro begyndte han og hans kollegaer at søsætte møder i medindflydelsessystemet. Han tog også initiativer ad uformel vej. Begge dele skulle vise sig at give bonus. I de tre medindflydelsesudvalg arbejdede vi med politikere og var med til at udarbejde høringssvar. Alle arbejdspladser var repræsenterede, og det blev en utrolig konstruktiv dialog med det politiske system, forklarer Jens Ole. Først rustede medindflydelsesudvalgene sig med argumenter for at droppe besparelserne. Kommunen havde året før lovet, at den kunne løfte de sociale opgaver lige så godt som amterne uden forringelser. Men det tydede hullet i budgettet ikke på. Jens Ole og hans kolleger hentede også talskyts fra Socialpædagogerne. Tallene viste, at kommunen tidligere på året var blevet kompenseret fra staten for de manglende millioner. Pengene til bostedernes og socialcentrenes drift var altså havnet andetsteds i kommunekassen. Det skulle helst ændres. OPMÆRKSOMHED I MEDIERNE På den mere uformelle front kontaktede Jens Ole Poulsen og hans kolleger journalister på lokalavisen og på de regionale tv-stationer i Midtvest-Jylland. Men Jens Ole sørgede også for at sende orienterende mails til modparten i kommunen - blandt andet enstres gruppeformand om, at de ansatte inden for det sociale område gik i pressen, og hvorfor de gjorde det. Det er en god ide at informere om, at vi går til pressen, så politikere og kommunaldirektøren ikke lige pludselig får stukket en mikrofon i hovedet uden at kende vores argumenter. Mailene lettede forhandlingsstemningen. enstres gruppeformand sagde tak, det var første gang, han prøvede det, fortæller Jens Ole. Og kommunen fandt pengene, så besparelserne gik i sig selv. Når Jens Ole ser på dét forløb og hans generelle erfaringer som næstformand i Hovedudvalget, har han især et godt råd at give videre: Man ikke skal være så bange for at dyrke de uformelle kontakter. Der ligger utrolig meget indflydelse. MØDE MED POLITIKERNE Jens Ole bruger hele tiden de uformelle kontakter i sit arbejde som næstfor- s.1213

8 TIDSPLAN FOR BUDGET Sæt budgettet på personalemødet MELDER ØKONOMISKE RAMMER UD Send arbejdspladsens ønsker til budgettet HOLDER 1. BUDGETSEMINAR Forslag og indsigelser skal ofte gives i juni og juli HOLDER 2. BUDGETSEMINAR Hold øje med økonomiske ændringer BUDGETTET BLIER EDTAGET SENEST 15. OKT. Sidste chance for at gøre indsigelse BUDGETTET SENDES UD TIL BORGERNE Tal om næste år Juli August FØLG BUDGETTET TIL DØRS Nu lakker budgetlægningen mod enden, men du skal stadig have øjnene rettet mod kommunens økonomiske planer, så du er sikker på, at din arbejdsplads ikke bliver overset. Kommunen holder ofte andet budgetseminar i august. Det er her politikerne lægger sig fast på prioriteringerne. Budgetseminaret er den første samlede behandling af budgettet, og i tiden efter har kommunen travlt med at få indarbejdet de forskellige beslutninger konkret i budgettet. i meddelte de forskellige partiers gruppeformænd, at personalet ønskede at komme med på budgetseminaret. Så kom vi med. Jens Ole Poulsen, tillidsrepræsentant i Holstebro mand i Hovedudvalget. Det giver i samspil med det formelle netværk i medindflydelsessystemet resultater allerede på nuværende tidspunkt, mener Jens Ole. For eksempel var medarbejderrepræsentanterne oprindeligt ikke inviteret til kommunens budgetseminar i 2007, men endte med at blive det alligevel. Gennem Hovedudvalget meddelte vi de forskellige partiers gruppeformænd, at personalet ønskede at komme med på budgetseminaret. Så kom vi med. Efterfølgende har vi evalueret budgetforløbet, og kommunaldirektøren syntes, det var positivt. For Jens Ole og de andre medarbejderrepræsentanter betød fremmødet på budgetseminaret, at det blev nemmere at informere politikerne om konsekvenserne af besparelser. Siden er det besluttet, at Hovedudvalget diskuterer budgettet på hvert eneste møde. Det skal sikre medarbejderindflydelsen og hindre, at udvalget kun er en informationscentral. Jens Ole synes, at den evige udfordring er at være på forkant, så man ikke først kommer med, når beslutningen er truffet. TÆTTERE PÅ BESLUTNINGERNE Sammen med kommunaldirektøren forsøger Jens Ole Poulsen også at give bedre muligheder for dialog ved at lave en fælles strategi for kommunikationen. Det skal sikre, at der ikke tilfældigt falder informationslunser af til nogle i kommunen og ikke til andre. Samarbejdet i medindflydelsessystemet har medført, at Jens Ole er inviteret til at deltage i Holstebro Kommunes næste lederseminar, hvor alle kommunens ledere er til stede. Kommunaldirektøren har bedt Jens Ole om at komme med sit bud på, hvordan medindflydelsessystemet kan arbejde med åbenhed i kommunikationen under hele budgetforløbet. Der er for alle parter et ønske om at bevare åbenheden og forsøge at skabe et godt arbejdsklima i budgetprocessen. Jens Ole Poulsen håber, at samarbejdet udvikler sig, så Hovedudvalget kommer i endnu tættere dialog med politikerne. Det langsigtede mål er, at Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter får taletid som direktørerne på kommunens budgetseminar. UDALGENE Medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget bør deltage i kommunalbestyrelsens andet budgetseminar. Hold dig i tæt kontakt med fællestillidsrepræsentanten eller din medarbejderrepræsentant i Hovedudvalget. Hold øje med, at jeres spørgsmål og bemærkninger stadig indgår i budgetforslaget, så det kommer med i høringsfasen, og politikerne ved, hvilke konsekvenser eventuelle besparelser eller ændringer har for jeres arbejdsplads. Din fællestillidsrepræsentant eller din repræsentant i hovedudvalget skal sørge for at: Kommunalbestyrelsen holder sit andet budgetseminar og økonomiforvaltningen arbejder videre med at få beslutningerne indarbejdet i budgetmaterialet. Økonomiudvalget udarbejder det færdige budgetforslag til kommunalbestyrelsen, der skal vedtage budgettet endeligt i midten af oktober. Giv din repræsentant i Hovedudvalget konkrete eksempler med til høringsfasen. Forklar for eksempel, hvad et spareforslag vil betyde for jeres hverdag og brugerne. Orienter dine kolleger om, hvad du har set og hørt om budgetudkastet. Forslag fra personalemøder og medindflydelsesudvalg kommer med i høringsfasen. ære med til budgetbehandlingen for eksempel ved at overvære kommunalbestyrelsens møder, når budgettet bliver drøftet. Skriv læserbreve eller kontakt journalister, hvis I stadig bliver presset på økonomien. Resultaterne fra budgetseminaret bliver kommunikeret ud i medindflydelsesudvalgene. Økonomisk forvaltning udarbejder høringsmateriale, som kommunalbestyrelsen skal godkende. s.1415

9 Fakta om Birthe Bertz Thygesen Arbejde: På Bofællesskaberne i Christiansfeld siden 1998 Tilbud til: oksne udviklingshæmmede Antal brugere: 16 Birthes udvalg Sidder i det lokale medindflydelsesudvalg og forvaltningsplansudvalget Birthe Bertz Thygesen SÆT BIOGRAFTURE PÅ BUDGETTET Det hjælper at formulere, hvor sparekniven vil gøre ondt, mener tillidsrepræsentant Birthe Bertz Thygesen i Bofællesskaberne i Christiansfeld. Det er jo os herude på arbejdspladserne, der ved, hvad det betyder, at vi sparer to fleksjob væk. Birthe Bertz Thygesen, tillidsrepræsentant i Christiansfeld NUL TURE TIL BIOGRAF ELLER SØM- MEHAL FOR BEBOERNE i bofællesskaberne i Christiansfeld. Den melding gav tillidsrepræsentant Birthe Bertz Thygesen sammen med sit lokale medindflydelsesudvalg politikerne i Kolding Kommune. De havde omvendt bedt hendes arbejdsplads skære kroner af budgettet. Derfor formulerede hun og hendes kolleger i det lokale medindflydelsesudvalg de konkrete konsekvenser af færre penge. De skrev flere forslag og lagde vægt på at gøre det konkret. Derfor skrev de ikke kun, at de for eksempel skulle spare to fleksjob, men at konsekvensen ville være, at det ville være slut med biografture og svømning med beboerne, når bemandingen blev mindre. Birthe oplever, at det giver indflydelse at formulere konsekvenserne præcist, selvom de er i tredje led af medindflydelsessystemets informationskæde. Jeg føler, at vi har reel indflydelse, fordi vores ønsker går videre. Det er rigtig vigtigt at konsekvensbeskrive forslagene. For det er jo os herude på arbejdspladserne, der ved, hvad det betyder, at vi sparer to fleksjob væk, forklarer Birthe. Kommunen gennemførte i sidste ende ikke de stort udmeldte besparelser på ti procent af driftsbudgetterne. Bofællesskaberne i Christiansfeld endte med at måtte skære i timerne til udeboende brugere og give afkald på en enkelt i fleksjob. Det er en træls situation, at man skal skære i personaletimer. Men det ville være mere frustrerende, hvis det blev pålagt os ovenfra. Og jeg oplever opbakning fra kollegerne, fordi de er med i drøftelsen, siger Birthe Bertz Thygesen. HURTIG TILBAGEMELDING Birthe og hendes kolleger i det lokale medindflydelsesudvalg har en aftale om at indkalde til ekstraordinært møde, hvis der sker en udvikling i kommunens budgetlægning. Aftalen er indføjet i deres forretningsorden for at sikre, at de kan give en hurtig tilbagemelding. Udvalget skal ofte på få dage forklare de konsekvenser, som kommunens mulige besparelser vil få for bofællesskaberne. Konsekvensbeskrivelserne bliver også taget op på personalemøder, så resten af medarbejderne får indflydelse. Hvis der er for kort frist til at nå at holde et møde, lægger Birthe Bertz Thygesen og de andre tillidsrepræsentanter forslagene ud på de forskellige kontorer til kommentarer, så alle kan nå at komme med input. s.1617

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING BUDGETPROCES 2015 2018 - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forkortelser anvendt

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere