/ SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS"

Transkript

1 Guide til indflydelse på kommunens budget SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS KOM BESPARELSER I FORKØBET tal med din politiker RED BOSTEDETS BIOGRAFTURE sådan får du indflydelse på budgettet KOM GODT FRA START Januar og februar SIDSTE CHANCE FOR AT BLIE HØRT Oktober SOCIALFAGLIG BRANCHE

2 I DENNE PERIODE: Kommunen laver tidsplanen for budgettet IGTIGT! Du skal holde øje med, om der er plads til medindflydelse for medarbejderne. IGTIGT! På din arbejdsplads skal I sætte budgettet på dagsordenen til næste personalemøde. Find ud af, hvad I ønsker at få ud af budgettet. Januar Februar S.0405 I DENNE PERIODE: Kommunen melder de overordnede økonomiske rammer ud IGTIGT! Du skal holde øje med, om sparekniven rammer din arbejdsplads. IGTIGT! Du og din ledelse skal indsende jeres ønsker til budgettet. IGTIGT! Husk, at I kan få én fra kommunen ud og forklare om, hvad der gemmer sig bag talrækkerne. IGTIGT! Giv konkrete eksempler videre, så politikerne forstår, hvordan mulige besparelser ændrer serviceniveauet og jeres muligheder i hverdagen. I DENNE PERIODE: Kommunen holder sit første budgetseminar, hvor politikerne aftaler de overordnede rammer for økonomien og fordeler pengene på serviceområderne IGTIGT! Husk, at forslag og indsigelser ofte skal gives i sommerferiemånederne, juni og juli. Maj Juni S.1011 I DENNE PERIODE: Nu holder kommunen sit andet budgetseminar, sidste skridt inden vedtagelsen i oktober IGTIGT! Du og dine kolleger skal stadig holde øje med, at I ikke bliver klemt på økonomien. Juli August S.1213 I DENNE PERIODE: Kommunalbestyrelsen behandler budgettet første og anden gang. Budgettet bliver vedtaget senest den 15. oktober IGTIGT! Det er nu din sidste chance for at gøre indsigelse. September Oktober S.1819 I DENNE PERIODE: Nu skal borgerne og medarbejderne informeres om budgettet IGTIGT! Hvis du og dine kolleger ikke fik jeres ønsker igennem, skal I tale om, hvordan I skal gøre til næste år. November December S.1819 Marts April S.0809 Jens Ole Poulsen TAL MED DIN POLITIKER De uformelle kontakter til politikerne baner vej til indflydelse, oplever Jens Ole fra Holstebro. s.1213 DU KAN FÅ INDFLYDELSE PÅ S BUDGET DENNE DREJEBOG ER TIL DIG SOM TILLIDSREPRÆSENTANT eller fagligt aktiv på det sociale område. i, forbundene i Socialfaglig Branche, vil gerne ruste dig til kampen om de knappe budgetmidler i kommunerne, som efter kommunalreformen i 2007 har overtaget ansvaret for den sociale indsats. I kampen om budgetmidlerne er du og andre lokale tillidsfolk vigtige for, om det vil lykkes at skaffe flere penge til indsatsen for udsatte børn, unge og deres familier, sindslidende, handicappede og misbrugere og andre med sociale vanskeligheder. SÅDAN BRUGER DU KALENDEREN Du skal følge med hele året i kommunens budgetplanlægning, for at du og dine kolleger kan give jeres indspark og få indflydelse i tide. For hver måned er der tips til, hvordan du kan spille en rolle. På månedsopslagene finder du flere tips og informationer om kommunernes arbejde på de forskellige tidspunkter. Held og lykke. Udgivet af: SOCIALFAGLIG BRANCHE Et samarbejde mellem HKKommunal, Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund Redaktionelt indhold: Kontrabande Design & Art Direction: Esben Niklasson Foto: Jacob Nielsen Tryk: DeFacto AS Oplag: Ophavsret: Tekst og billeder må ikke gengives uden tilladelse fra Socialfaglig Branche SOCIALFAGLIG BRANCHE co Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9, 1211 København K HKKommunal: Dansk Socialrådgiverforening: Socialpædagogernes Landsforbund: Birthe Bertz Thygesen BENARBEJDE GIER BONUS Solidt arbejde i medindflydelsesudvalgene sikrer, at kommunekassen ikke klapper i. Sådan blev Birthes erfaringer fra Christiansfeld. s.1617 Karin Povlsen MEDARBEJDERNE FÅR ORDET I Svendborg har Karin Povlsen og kollegaerne fået mere at sige i budgetlægningen. Det giver bedre trivsel, oplever hun. s.0607 s.0203

3 TIDSPLAN FOR BUDGET Sæt budgettet på personalemødet MELDER ØKONOMISKE RAMMER UD Send arbejdspladsens ønsker til budgettet HOLDER 1. BUDGETSEMINAR Forslag og indsigelser skal ofte gives i juni og juli HOLDER 2. BUDGETSEMINAR Hold øje med økonomiske ændringer BUDGETTET BLIER EDTAGET SENEST 15. OKT. Sidste chance for at gøre indsigelse BUDGETTET SENDES UD TIL BORGERNE Tal om næste år Januar Februar BEGYND PÅ ÅRETS ØNSKESEDDEL Mangler I møbler? Mangler I personale? Bliver der udgifter til renovering? Den slags spørgsmål er relevante fra januar. Allerede nu skal du være klar til at få indflydelse på de økonomiske udsigter. Kommunen begynder sit arbejde med næste års budget, selvom politikerne først vedtager det i oktober. Kommunen bruger årets første måneder på at lægge en plan for budgetarbejdet. Din leder får måske et brev om, at I skal give jeres ønsker til kommunens budget. Du skal begynde at overveje, hvor du og dine kolleger gerne vil gøre en forskel i hverdagen. Og hvad I gerne vil undgå. DINE EJE TIL INDFLYDELSE Indflydelsen kan du opnå af mange kanaler som tillids- og medarbejderrepræsentant. Den væsentligste opgave er at være bindeled mellem arbejdspladsen og det politiske system. ejen til indflydelse går både gennem medindflydelsesudvalg og direkte kontakt til politikere og embedsmænd. Tillidsrepræsentanten & MED-udvalgsmedlemmer Kommunalbestyrelsen Fagforvaltningen Arbejdspladsens brugerbestyrelse Personalemøder Lederen af arbejdspladsen Hovedudvalget Lokale MEDSU-udvalg Politikerne i fagudvalget Sæt budgettet på næste personalemøde og tal om, hvad I ønsker at få ud af det. Få fat i det første råbudget, der er en simpel fremskrivning af sidste års budget med tekniske ændringer. Få fat i en samlet plan over budgetproceduren. Få den gennem din leder eller repræsentant i Hovedudvalget. Få overblik over de grupper og udvalg, der er nedsat. I hvilke kommunale udvalg bliver økonomien drøftet, og hvor kan du få indflydelse? Få referater af møderne fra enten din leder eller din repræsentant i Hovedudvalget. Det er en god ide at holde et møde med økonomiudvalget tidligt i budgetprocessen - for eksempel i februar. Kommunen lægger en tidsplan for næste års budget og udstikker de foreløbige rammer for kommunens økonomi i det følgende år. KOMMUNALBESTYRELSEN: Melder overordnede økonomiske rammer ud. UDALGENE Hold øje med informationerne i samarbejdsudvalget på din arbejdsplads og i medindflydelsesudvalgene på kommunalt plan. Det er vigtigt, at du og dine kolleger får informationer om forløbet i budgetproceduren. Hovedudvalget kan nedsætte en budgetbande med ansvar for, at alle i udvalgssystemet får al information. Det giver et godt informationsflow at planlægge møderne i de tre medindflydelsesniveauer efter hinanden og efter kommunens budgettidsplan, så alle er på forkant. Hovedudvalget får ofte et udkast til tidsplanen for budgettet. Og i nogle kommuner bliver Hovedudvalget kaldt til møde med kommunalbestyrelsen. Hvis Hovedudvalget ikke får udkastet til tidsplanen, mister udvalget chancen for at få skrevet medarbejderindflydelse ind i den. Kigger på et råbudget fra embedsmændene, der er en fremskrivning af sidste års budget. Overlader det hårde arbejde med budgetforslaget til økonomiudvalget. Hovedudvalget bør insistere på, at medarbejderrepræsentanter skal deltage i kommunalbestyrelsens budgetseminar, som oftest ligger i maj måned. Begynder de indledende diskussioner om planer og økonomi for de forskellige fagområder. Holder møde med Hovedudvalget. s.0405

4 Fakta om Karin Povlsen Arbejde: På Svendborghusene siden 1998 Tilbud til: oksne med fysisk og psykisk handicap Antal brugere: 18 på Svendborghusene Karins udvalg Sidder i det lokale medindflydelsesudvalg, Hovedudvalget i kommunen og i styregruppe for ny personalepolitik i kommunen under Hovedudvalget Karin Povlsen MEDARBEJDERNE FÅR ORDET Medarbejderrepræsentanter fik ikke mange ord indført i budgetarbejdet i Svendborg kommune. Det fik tillidsrepræsentant Karin Povlsen og Hovedudvalget ændret, så personalet nu har en større chance for at holde sparekrav på afstand. Informationsniveauet skal være så højt som muligt, så medarbejderne får et solidt grundlag for at kunne præge tilblivelsen af kommunens budget. Det giver større trivsel, at man kender til økonomien på sin arbejdsplads. Karin Povlsen, tillidsrepræsentant i Svendborg MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERNE MÅTTE PÆNT ENTE, mens embedsmænd og politikerne i Svendborg diskuterede årets budget i Sådan har vi altid gjort, var beskeden. Tillidsrepræsentant Karin Povlsen fra bostedet Svendborghusene og de andre medarbejderrepræsentanter fik kun orienteringer fra kommunen om budgettet den første halvdel af året. Først i høringsperioden over sommeren og til kommunens budgetseminar i september kunne de give deres kommentarer til budgettet. Og det blev ikke til mange rettelser i talrækkerne. Det kunne ikke være rigtigt, mente Karin og de andre medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget. Det har taget det meste af 2007 at få lavet aftalen om at involvere medarbejderne tidligere. Først i 2008 skal de prøve den nye arbejdsgang, hvor medarbejderrepræsentanterne skal med til budgetseminar og temadage. Hvis der kommer kraftige besparelser, håber vi, at vores tidligere deltagelse betyder, at vi tidligere i forløbet kan oplyse om, hvad besparelserne vil medføre. Om det bliver virkelighed, aner jeg ikke. Men både indsigt og involvering er bedre end uvidenhed og ingenting, siger Karin. RETNINGSLINJER FOR INDFLYDELSE Karin og hendes kolleger gav på et Hovedudvalgsmøde i marts 2007 udtryk for, at de gerne ville inddrages i budgetarbejdet tidligere. Derfor begyndte de i samarbejde med ledersiden i Hovedudvalget at udarbejde nye retningslinjer for, hvordan medarbejderrepræsentanter kan blive involveret mere i budgetlægningen. De brugte blandt andet det fælles værdigrundlag for de kommunalt ansatte som argument for at blive inddraget mere. En af værdierne er trivsel. Med udgangspunkt i den værdi står der nu i retningslinjerne, at informationsniveauet skal være så højt som muligt, så medarbejderne får et solidt grundlag for at kunne præge tilblivelsen af kommunens budget. Det giver større trivsel, at man kender til økonomien på sin arbejdsplads, forklarer Karin. Desuden skal Hovedudvalget med i idéfasen. Hovedudvalget får derfor i år allerede fra februar ledelsens forslag til reduktionsblokke, som vi kan videresende til de andre medindflydelsesudvalg i kommunen. Nu skal medarbejderrepræsentanterne med på budgettemadag i februar for byrådet, direktionen, kommunens afdelingschefer og ledergruppen i økonomiafdelingen, på prioriteringsseminar i maj og sidst til budgetseminar i september. s.0607

5 TIDSPLAN FOR BUDGET Sæt budgettet på personalemødet MELDER ØKONOMISKE RAMMER UD Send arbejdspladsens ønsker til budgettet HOLDER 1. BUDGETSEMINAR Forslag og indsigelser skal ofte gives i juni og juli HOLDER 2. BUDGETSEMINAR Hold øje med økonomiske ændringer BUDGETTET BLIER EDTAGET SENEST 15. OKT. Sidste chance for at gøre indsigelse BUDGETTET SENDES UD TIL BORGERNE Tal om næste år Marts April SEND FORSLAG TIL INDEN BUDGETTET BLIER EDTAGET I OKTOBER, SKAL DET IGENNEM BÅDE FORALTNING, ØKONOMIUDALG OG BEHANDLING Medindflydelsesudvalgene på de forskellige planer bliver orienteret undervejs om udviklingen i budgettet. Hovedmedindflydelsesudvalget bør deltage på budgettemadage og på kommunernes budgetseminarer. Nu skal du holde øje med, om kommunen lægger op til økonomiske ændringer. il det få konsekvenser for jeres arbejdsplads? Måske er der ændret i organisationen, antallet af medarbejdere eller brugerpladser eller forbedringer er blevet sløjfet. Kommunalbestyrelsen melder de økonomiske rammer ud for de enkelte områder fra ældre til børn. Retningslinjer for budgetlægning } Økonomisk forvaltning MED-udvalg Økonomiudvalg Sammen med din ledelse skal du sørge for at indsende ønskerne fra personalemødet, så de bliver behandlet af embedsmændene på rådhuset og drøftet på kommunens budgetseminar. Når første budgetudkast er klart, skal du holde øje med jeres ønsker, ikke mindst til anlægsbudgettet, der bliver afgjort for fem år frem. Læs mere på næste side Du kan få en fra økonomiafdelingen ud og forklare om de forskellige konti. Det kan være en guide til, hvad der er afsat til de forskellige områder fra løn til nye møbler. Klæd din repræsentant i Hovedudvalget på med spørgsmål og bemærkninger fra dig og dine kolleger. Husk, at det er nu, at du, dine kolleger og din ledelse har en chance for at afsætte nye ideer til projekter. Det er en god ide at få fagforvaltningens anbefaling, hvis projektet er udgiftskrævende. Skab opmærksomhed omkring jeres behov. Tal for eksempel med journalister på den lokale avis eller tv-station eller skriv læserbreve. Budgetforslag Samling og koordinering af fagudvalgenes budgetforslag } } Fagforvaltning Økonomisk forvaltning 1. Behandling og høringsfase 2. Behandling (budgetvedtagelse) } Budgetseminartemamøde Kommunalbestyrelsens budgetseminar Kommunalbestyrelse Fagudvalg Økonomiudvalg Fordeling af rammer på fagområder UDALGENE I medindflydelsesudvalgene bliver udkastet til drifts- og anlægsbudget og det samlede budget drøftet. Din fællestillidsrepræsentant eller repræsentant i Hovedudvalget skal sørge for at opsamle og videregive jeres ønsker fra personalemøderne. Og han eller hun kan søge indflydelse eller skabe debat ved at skrive læserbreve eller tale med journalister. Økonomiforvaltningen giver de forskellige fagforvaltninger retningslinjer for budgettet. Det kan for eksempel være: Et oplæg for næste års budget, og hvordan det er reguleret efter prisstigninger og lønudvikling. Retningslinjer for, hvordan der kan fremsættes ønsker til budgettet. ÆRD AT IDE REFUSIONSGODTGØRELSE Kommunerne finansierer de sociale tilbud, men har mulighed for at få refunderet nogle udgifter fra staten i forbindelse med borgere, der har særlige og dyre behov. Men refusionen fra staten bliver mindre og mindre frem til Fra og med 2010 gælder det, at når en kommune har høje omkostninger til hjælp og støtte for borgere med særlige behov, refunderer staten 25 procent af udgifterne mellem kroner og 1,5 millioner kroner og 50 procent af omkostningerne over 1,5 millioner kroner årligt. Det er vigtigt at holde øje med, hvordan kommunerne indregner refusionen i budgettet. Nogle lægger det ind i budgettet på den samme konto, hvor man har udgifterne. Andre laver en separat kasse til refusionspengene, som ikke altid fremgår direkte i budgettet. ANLÆGSBUDGETTET Anlægsbudgettet viser, hvad kommunen bygger, istandsætter og renoverer - mest bygninger, men også veje, stier og anlæg. Anlægsbudgettet udgør kun en mindre del (to til seks procent) af det samlede budget. Driftsbudgettet er langt den største post, der dækker over løbende udgifter til lønninger, vare- og tjenesteydelser. Anlægsbudgettet er langsigtet, fordi man selvfølgelig planlægger i god tid, og arbejderne ofte strækker sig over flere år. Men det er vigtigt at holde øje med anlægsbudgettet - især i det første år, fordi man løbende justerer indsatser og prioriteringer. Og ofte opstår der akutte behov for renovation eller udbedring af skader. Krav om rammebesparelser, der måske kan ramme din arbejdsplads. s.0809

6 TIDSPLAN FOR BUDGET Sæt budgettet på personalemødet MELDER ØKONOMISKE RAMMER UD Send arbejdspladsens ønsker til budgettet HOLDER 1. BUDGETSEMINAR Forslag og indsigelser skal ofte gives i juni og juli HOLDER 2. BUDGETSEMINAR Hold øje med økonomiske ændringer BUDGETTET BLIER EDTAGET SENEST 15. OKT. Sidste chance for at gøre indsigelse BUDGETTET SENDES UD TIL BORGERNE Tal om næste år Maj Juni HOLD ØJE MED ØNSKERNE Nu skal du skal holde øje med, om jeres ønsker er med i kommunens budget. Kommunen har lavet et budgetudkast og kridter skoene til sidste del af budgetforløbet. De fleste kommuner holder det første af to budgetseminarer, hvor indholdet af budgettet bliver diskuteret. GODE RÅD OM REDEGØRELSER Det er i februar og marts, du har mulighed for at få indflydelse på redegørelserne. Hold øje med ændringer i pladsantal på dit arbejdsområde siden forrige år. Forlang beskrivelser eller uddybning af de forskellige områder Nedsæt eventuelt tværgående arbejdsgrupper med for eksempel handicapråd og andre relevante brugerorganisationer. Kommunen skal inddrage dem, inden redegørelserne bliver udformet. 1. MAJ DEADLINE FOR REDEGØRELSER Hold øje med kommunens redegørelse. Den skal afleveres til regionen senest 1. maj. Redegørelserne er vigtige, fordi de fortæller, hvor mange pladser, kommunen vil have til sociale tilbud. Det kan få indflydelse på økonomien på jeres arbejdsplads, hvis I får flere eller færre pladser. Redegørelserne munder ud i rammeaftaler mellem kommuner og regioner. GODE RÅD OM RAMMEAFTALER 15. OKTOBER RAMMEAFTALER ær sikker på, at jeres ønsker er med i budgetudkastet. Læg mærke til, om kommunalbestyrelsen har et forslag til nye initiativer eller har ændret serviceniveau på socialområdet, og hvordan det kan påvirke jeres arbejdsplads. Hvis du kan se, at din arbejdsplads bliver ramt af besparelser, og det for eksempel vil ændre service-niveauet eller antallet af medarbejdere, er det en god ide at give konkrete eksempler, der viser kommunen konsekvenserne. Giv referater og resultater videre til dine kolleger. Hvis du kender politikere i kommunalbestyrelsen, kan du også forsøge at tale med dem om jeres problemer og forslag. Rammeaftalerne dækker kun tilbud, der falder ingen for det såkaldte kan -område. Det er de tilbud, som kommunerne kunne vælge at overtage fra amterne 1. januar Skal -området og de tilbud, der også før var kommunale indgår ikke i rammeaftalerne. Hvis kommunerne opretter nye tilbud, indgår de ikke altid i rammeaftalerne. Rammeaftalen skal indeholde retningslinjer for den løbende faglige udvikling i tilbuddene. Hvordan tager man højde for udviklingen i behovene hos borgerne i regionen? Redegørelserne er grundlaget for rammeaftalerne, som udarbejdes i hver region. Rammeaftalerne er samlede forslag til, hvordan regionen kan dække kommunernes behov for tilbud på områderne, og hvordan kommunerne kan købe og sælge pladser til hinanden. Rammeaftalerne vedtages 15. oktober. Taksterne for sociale tilbud bliver fastsat sammen med rammeaftalen. UDALGENE Det første udkast til budgettet bliver nærlæst og kommenteret på alle niveauer i medindflydelsessystemet. Hovedudvalget prioriterer og kommer med bemærkninger til budgettet. Udvalget drøfter forslag til det nye serviceniveau for de enkelte områder og bør deltage i kommunens budgetseminar. Budgettet bliver sendt igennem systemet i kommunen. De forskellige udvalg vurderer forslagene fra arbejdspladserne og diskuterer politikernes egne ønsker og forslag. Kommunens økonomiforvaltning laver en takstoversigt til budgettet. Den viser, hvor meget de forskellige kommunale ydelser som børnepasning, ældrepleje og så videre kommer til at koste. Din fællestillidsrepræsentant eller repræsentant i Hovedudvalget skal sørge for, at spørgsmål fra medindflydelsesudvalg og personalemøderne bliver taget med i Hovedudvalgets behandling. Og at alle tillidsrepræsentanter får referater og resultater fra udvalgsmøderne. Kommunerne afslutter også økonomiforhandlinger med staten. Og størrelsen af bloktilskuddet bliver fastlagt. Konsekvenserne af bloktilskuddets størrelse bliver regnet ind i hver enkel kommunes budget. Kommunen holder det første af to budgetseminarer (nogle kommuner holder det først i august). Det er de såkaldte Kommunekontaktråd (KKR) i hver region, der forhandler rammeaftalen med regionen. Tjek rådets dagorden og referater. GODE RÅD OM TAKSTER Hold øje med de takster, som vedtages for tilbuddene i kommunerne. Sammenlign med taksterne for tidligere. Spørg ind til forskelle. Hvis taksterne har ændret sig markant, så bed om begrundelser for udviklingen. Spørg ind til, om kommunen samlet set tjener på de sociale tilbud? Hvis ja, hvordan anvendes overskuddet? Er der i øvrigt blevet sparet på de sociale tilbud, og hvordan hænger det sammen med overskud? TAKSTER Alle penge på det særlige sociale område skal fordeles gennem køb og salg af pladser i sociale tilbud. Prisen bliver fastsat til en bestemt takst per plads. Derfor er det vigtigt at holde øje med, om kommunens budget svarer til det antal pladser, som kommunen har ønsket i redegørelsen. Alle omkostninger skal indregnes i taksterne. Det vil sige, at administrationsudgifter, udvikling og uddannelse af personale, løn, ejendomsudgifter med mere også skal regnes med ind i prisen. Det betyder, at institutioner og tilbud er afhængige af at sælge deres pladser for at få indtægter nok. Det betyder også, at sælger I færre pladser, end I har indregnet i taksten, så får I også færre indtægter det år. s.1011

7 Fakta om Jens Ole Poulsen Jens Oles udvalg Arbejde: Kafferisteriet i Holstebro siden 1996 Tilbud til: Både længerevarende og midlertidige botilbud og dagtilbud til mennesker med socialpsykiatriske lidelser Antal brugere: 20 på botilbuddene Sidder i Hovedudvalget, hvor han er næstformand. Jens Ole Poulsen HAR DU TALT MED DIN POLITIKER I DAG? Du kan komme besparelser i forkøbet ved at dyrke de uformelle kontakter til politikere og forvaltning. Sådan lyder erfaringen fra Jens Ole Poulsen, der arbejder som socialpædagog i Holstebro kommune. Det er en god ide at informere om, at vi går til pressen, så politikere og kommunaldirektøren ikke lige pludselig får stukket en mikrofon i hovedet uden at kende vores argumenter. Jens Ole Poulsen, tillidsrepræsentant i Holstebro ISÆR HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE AR TRUEDE AF BESPARELSER, da Holstebro Kommunes budget på det sociale område var overskredet med millioner kroner. Det var i november Men Jens Ole Poulsen, der til daglig arbejder som socialpædagog på det socialpsykiatriske døgn- og dagcenter Kafferisteriet, havde ikke lyst til at opleve konsekvenserne af dén besparelse. Som næstformand i Hovedudvalget i Holstebro begyndte han og hans kollegaer at søsætte møder i medindflydelsessystemet. Han tog også initiativer ad uformel vej. Begge dele skulle vise sig at give bonus. I de tre medindflydelsesudvalg arbejdede vi med politikere og var med til at udarbejde høringssvar. Alle arbejdspladser var repræsenterede, og det blev en utrolig konstruktiv dialog med det politiske system, forklarer Jens Ole. Først rustede medindflydelsesudvalgene sig med argumenter for at droppe besparelserne. Kommunen havde året før lovet, at den kunne løfte de sociale opgaver lige så godt som amterne uden forringelser. Men det tydede hullet i budgettet ikke på. Jens Ole og hans kolleger hentede også talskyts fra Socialpædagogerne. Tallene viste, at kommunen tidligere på året var blevet kompenseret fra staten for de manglende millioner. Pengene til bostedernes og socialcentrenes drift var altså havnet andetsteds i kommunekassen. Det skulle helst ændres. OPMÆRKSOMHED I MEDIERNE På den mere uformelle front kontaktede Jens Ole Poulsen og hans kolleger journalister på lokalavisen og på de regionale tv-stationer i Midtvest-Jylland. Men Jens Ole sørgede også for at sende orienterende mails til modparten i kommunen - blandt andet enstres gruppeformand om, at de ansatte inden for det sociale område gik i pressen, og hvorfor de gjorde det. Det er en god ide at informere om, at vi går til pressen, så politikere og kommunaldirektøren ikke lige pludselig får stukket en mikrofon i hovedet uden at kende vores argumenter. Mailene lettede forhandlingsstemningen. enstres gruppeformand sagde tak, det var første gang, han prøvede det, fortæller Jens Ole. Og kommunen fandt pengene, så besparelserne gik i sig selv. Når Jens Ole ser på dét forløb og hans generelle erfaringer som næstformand i Hovedudvalget, har han især et godt råd at give videre: Man ikke skal være så bange for at dyrke de uformelle kontakter. Der ligger utrolig meget indflydelse. MØDE MED POLITIKERNE Jens Ole bruger hele tiden de uformelle kontakter i sit arbejde som næstfor- s.1213

8 TIDSPLAN FOR BUDGET Sæt budgettet på personalemødet MELDER ØKONOMISKE RAMMER UD Send arbejdspladsens ønsker til budgettet HOLDER 1. BUDGETSEMINAR Forslag og indsigelser skal ofte gives i juni og juli HOLDER 2. BUDGETSEMINAR Hold øje med økonomiske ændringer BUDGETTET BLIER EDTAGET SENEST 15. OKT. Sidste chance for at gøre indsigelse BUDGETTET SENDES UD TIL BORGERNE Tal om næste år Juli August FØLG BUDGETTET TIL DØRS Nu lakker budgetlægningen mod enden, men du skal stadig have øjnene rettet mod kommunens økonomiske planer, så du er sikker på, at din arbejdsplads ikke bliver overset. Kommunen holder ofte andet budgetseminar i august. Det er her politikerne lægger sig fast på prioriteringerne. Budgetseminaret er den første samlede behandling af budgettet, og i tiden efter har kommunen travlt med at få indarbejdet de forskellige beslutninger konkret i budgettet. i meddelte de forskellige partiers gruppeformænd, at personalet ønskede at komme med på budgetseminaret. Så kom vi med. Jens Ole Poulsen, tillidsrepræsentant i Holstebro mand i Hovedudvalget. Det giver i samspil med det formelle netværk i medindflydelsessystemet resultater allerede på nuværende tidspunkt, mener Jens Ole. For eksempel var medarbejderrepræsentanterne oprindeligt ikke inviteret til kommunens budgetseminar i 2007, men endte med at blive det alligevel. Gennem Hovedudvalget meddelte vi de forskellige partiers gruppeformænd, at personalet ønskede at komme med på budgetseminaret. Så kom vi med. Efterfølgende har vi evalueret budgetforløbet, og kommunaldirektøren syntes, det var positivt. For Jens Ole og de andre medarbejderrepræsentanter betød fremmødet på budgetseminaret, at det blev nemmere at informere politikerne om konsekvenserne af besparelser. Siden er det besluttet, at Hovedudvalget diskuterer budgettet på hvert eneste møde. Det skal sikre medarbejderindflydelsen og hindre, at udvalget kun er en informationscentral. Jens Ole synes, at den evige udfordring er at være på forkant, så man ikke først kommer med, når beslutningen er truffet. TÆTTERE PÅ BESLUTNINGERNE Sammen med kommunaldirektøren forsøger Jens Ole Poulsen også at give bedre muligheder for dialog ved at lave en fælles strategi for kommunikationen. Det skal sikre, at der ikke tilfældigt falder informationslunser af til nogle i kommunen og ikke til andre. Samarbejdet i medindflydelsessystemet har medført, at Jens Ole er inviteret til at deltage i Holstebro Kommunes næste lederseminar, hvor alle kommunens ledere er til stede. Kommunaldirektøren har bedt Jens Ole om at komme med sit bud på, hvordan medindflydelsessystemet kan arbejde med åbenhed i kommunikationen under hele budgetforløbet. Der er for alle parter et ønske om at bevare åbenheden og forsøge at skabe et godt arbejdsklima i budgetprocessen. Jens Ole Poulsen håber, at samarbejdet udvikler sig, så Hovedudvalget kommer i endnu tættere dialog med politikerne. Det langsigtede mål er, at Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter får taletid som direktørerne på kommunens budgetseminar. UDALGENE Medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget bør deltage i kommunalbestyrelsens andet budgetseminar. Hold dig i tæt kontakt med fællestillidsrepræsentanten eller din medarbejderrepræsentant i Hovedudvalget. Hold øje med, at jeres spørgsmål og bemærkninger stadig indgår i budgetforslaget, så det kommer med i høringsfasen, og politikerne ved, hvilke konsekvenser eventuelle besparelser eller ændringer har for jeres arbejdsplads. Din fællestillidsrepræsentant eller din repræsentant i hovedudvalget skal sørge for at: Kommunalbestyrelsen holder sit andet budgetseminar og økonomiforvaltningen arbejder videre med at få beslutningerne indarbejdet i budgetmaterialet. Økonomiudvalget udarbejder det færdige budgetforslag til kommunalbestyrelsen, der skal vedtage budgettet endeligt i midten af oktober. Giv din repræsentant i Hovedudvalget konkrete eksempler med til høringsfasen. Forklar for eksempel, hvad et spareforslag vil betyde for jeres hverdag og brugerne. Orienter dine kolleger om, hvad du har set og hørt om budgetudkastet. Forslag fra personalemøder og medindflydelsesudvalg kommer med i høringsfasen. ære med til budgetbehandlingen for eksempel ved at overvære kommunalbestyrelsens møder, når budgettet bliver drøftet. Skriv læserbreve eller kontakt journalister, hvis I stadig bliver presset på økonomien. Resultaterne fra budgetseminaret bliver kommunikeret ud i medindflydelsesudvalgene. Økonomisk forvaltning udarbejder høringsmateriale, som kommunalbestyrelsen skal godkende. s.1415

9 Fakta om Birthe Bertz Thygesen Arbejde: På Bofællesskaberne i Christiansfeld siden 1998 Tilbud til: oksne udviklingshæmmede Antal brugere: 16 Birthes udvalg Sidder i det lokale medindflydelsesudvalg og forvaltningsplansudvalget Birthe Bertz Thygesen SÆT BIOGRAFTURE PÅ BUDGETTET Det hjælper at formulere, hvor sparekniven vil gøre ondt, mener tillidsrepræsentant Birthe Bertz Thygesen i Bofællesskaberne i Christiansfeld. Det er jo os herude på arbejdspladserne, der ved, hvad det betyder, at vi sparer to fleksjob væk. Birthe Bertz Thygesen, tillidsrepræsentant i Christiansfeld NUL TURE TIL BIOGRAF ELLER SØM- MEHAL FOR BEBOERNE i bofællesskaberne i Christiansfeld. Den melding gav tillidsrepræsentant Birthe Bertz Thygesen sammen med sit lokale medindflydelsesudvalg politikerne i Kolding Kommune. De havde omvendt bedt hendes arbejdsplads skære kroner af budgettet. Derfor formulerede hun og hendes kolleger i det lokale medindflydelsesudvalg de konkrete konsekvenser af færre penge. De skrev flere forslag og lagde vægt på at gøre det konkret. Derfor skrev de ikke kun, at de for eksempel skulle spare to fleksjob, men at konsekvensen ville være, at det ville være slut med biografture og svømning med beboerne, når bemandingen blev mindre. Birthe oplever, at det giver indflydelse at formulere konsekvenserne præcist, selvom de er i tredje led af medindflydelsessystemets informationskæde. Jeg føler, at vi har reel indflydelse, fordi vores ønsker går videre. Det er rigtig vigtigt at konsekvensbeskrive forslagene. For det er jo os herude på arbejdspladserne, der ved, hvad det betyder, at vi sparer to fleksjob væk, forklarer Birthe. Kommunen gennemførte i sidste ende ikke de stort udmeldte besparelser på ti procent af driftsbudgetterne. Bofællesskaberne i Christiansfeld endte med at måtte skære i timerne til udeboende brugere og give afkald på en enkelt i fleksjob. Det er en træls situation, at man skal skære i personaletimer. Men det ville være mere frustrerende, hvis det blev pålagt os ovenfra. Og jeg oplever opbakning fra kollegerne, fordi de er med i drøftelsen, siger Birthe Bertz Thygesen. HURTIG TILBAGEMELDING Birthe og hendes kolleger i det lokale medindflydelsesudvalg har en aftale om at indkalde til ekstraordinært møde, hvis der sker en udvikling i kommunens budgetlægning. Aftalen er indføjet i deres forretningsorden for at sikre, at de kan give en hurtig tilbagemelding. Udvalget skal ofte på få dage forklare de konsekvenser, som kommunens mulige besparelser vil få for bofællesskaberne. Konsekvensbeskrivelserne bliver også taget op på personalemøder, så resten af medarbejderne får indflydelse. Hvis der er for kort frist til at nå at holde et møde, lægger Birthe Bertz Thygesen og de andre tillidsrepræsentanter forslagene ud på de forskellige kontorer til kommentarer, så alle kan nå at komme med input. s.1617

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR Regionale budgetter 2013 Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-074-5 Grafisk

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages Brug F O A F A G O G A R B E J D E Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages Om kommuner og regioners pligt til at gøre rede for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ved budgetændringer Politisk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 11. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00-14.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen guide: Arkivfoto: Hung Tien Vu Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen I Dansk Socialrådgiverforening arbejder vi både tillidsvalgte, politisk valgte og ansatte for at gøre arbejdsvilkårene bedre

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Information og drøftelse

Information og drøftelse Information og drøftelse Budgetbehandlingen i MED-organisationen skal følge de generelle krav om information og drøftelse i henhold til MED-rammeaftalens 7. Budgetbehandlingen skal desuden leve op til

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. April 2017

Budgetindflydelse i MED. April 2017 Budgetindflydelse i MED April 2017 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være

Læs mere

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012.

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012. Notat Udkast til indhold og programmer til budgetseminarerne i juni og august 2012. I januar vedtog Byrådet Vision 2018. Efterfølgende har forslag til en innovationsstrategi været drøftet og sendt i høring.

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE Rammer for drøftelse af ressourcer og arbejdsmængde på arbejdspladsen Budget på MED

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat:

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat: NOTAT Forespørgsler fra politikere til forvaltningen Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indledende bemærkninger I

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen STAND 1 Hvordan samskabes der med borgerne? Der kunne oprettes en idebank hvor borger kan komme med seriøse ideer. Åbne borgerrettede møder om pågældende temaer Ideer/projekter præsenteres på kommunens

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere