Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller"

Transkript

1 Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1

2 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber og defiitioer Budgetlægiges faser hvorår skal ma på bae? Hvorda klæder jeg sudhedschefe på så forebyggelse kommer dagsordee? Afslutig 2

3 Forvetiger Se på vægge! Ka I sige et par ord om de pukter, der er et rødt X ud for? Styrigsredskaber hvad forstår I ved 3

4 Koklusioer/afsluttede råd Hvorda får jeg forebyggelse til at idgå i prioriterige? - Fid ud af kommues fokusområder og hvor de idgår: - budgetter, virksomhedsplaer, kotrakter e.lig - Fid ud af ledelses fokusområder - Fid ud af om forebyggelse er sat på fagudvalgets dagsorde - Tal med di chef om hvorda forebyggelse spiller samme med dagsordee om krav til effekt(iviseriger), besparelser, m.v. i di kommue - Skaf veer fra ovember til maj! - Skaf budget tidsplae! 4

5 (Budget)Ramme for Økoomiaftaler mellem KL og State Krise! Opstramig af de offetlige fiaser Nulvækst og effektiviseriger Saktioer Loft over alægsudgifter Og såda er det æste hvert år 5

6 Økoomiaftale for sudhed Regerige og KL er eige om, at der afsættes 350 mio. kr. i 2015 med heblik på, at der i de fælles sudhedsaftaler opstilles fælles målsætiger ide for: Ø Ø Ø Ø Færre uhesigtsmæssige geidlæggelser Færre forebyggelige idlæggelser Færre uhesigtsmæssige akutte korttidsidlæggelser Færre færdigbehadlede patieter, der optager e seg på sygehusee Pegee er givet som bloktilskud, dvs. de er ikke øremærkede (og kommuere har selv været med til at fiasiere dem med effektiviseriger fra adre områder) Me det var jo ikke meget om forebyggelse! 6

7 Økoomiaftale er ramme Det er i dee overordede ramme som ledelse skal agere, drifte forvaltige og lave beslutigsoplæg til politikere i. Dvs. der er hård kokurrece om dagsordee. Me øverst på dagsordee står effekt(ivitet) 7

8 Når ledergruppe er samlet drøftes bl.a. fælles: - Økoomi - Større politiske sager - Politikker fx persoale og sygefravær - Plaer fx Kommue/helhedspla - Leder- og medarbejderudviklig - Tværgåede idsatsområder - Brædede platforme NY! 8

9 Ramme for drøftelsere er de mage begreber : Budgetstyrig, aftalesystemer, kotraktstyrig, virksomhedsplaer, direktioes pejlemærker, brædede platforme, kvalitetsmål Reduktioer, besparelser, effektiviseriger Budget, budgetproces, budgetopfølgig, budgetoverskridelse/overholdelse Mål og rammestyrig 9

10 Summe øvelse: Drøft jeres erfariger med at få skrevet forebyggelse id i budgettet, i kotrakter, virksomhedsplaer eller ligede dokumeter. Hvad fugerede godt og hvad var svært? 10

11 Idflydelsesspor Virksomhedsplaer/kotrakter 11

12 Pause Vi ser ærmere på budgetsporet efter pause 12

13 Budgettet iteressat fordi det fortæller os: ü hvad har ædret sig side sidst? ü hvorda prioriterer vi? ü hvad forudsætter vi ka lade sig gøre / ikke lade sig gøre? ü hvorda fiasierer vi aktivitetere? ü Hvad får vi for de pege vi afsætter? ü Hvor godt er dét (serviceiveau)? 13

14 Budgetlægig og timig 1. Hvorda bliver budgettet til? Tidsplae 2. Hvad ka jeg gøre for at følge med i budgetprocesse og hvorda får jeg idflydelse? 14

15 Tidsplae er det store overblik med mage detaljer Der laves altid to tidsplaer: De politiske (vedtages af ØU) De admiistrative (sedes til chefer og økoomimedarbejdere) 15

16 Hvad er de vigtigste tidspukter set fra jeres syspukt. Hvorfor er de vigtige? Politisk tidspla for mål og budget 201x 201y: Sag forelægges Økoomiudvalg med procedure og tidspla 23. jauar Temadrøftelser i fagudvalgee, hvor udvalgee skal prioritere hvilke af de beskreve udfordriger og udvikligstedeser, der skal videre til KB s strategi semiar, og hvilke områder ma øsker admiistratioe evt. skal arbejde videre med idefor de eksisterede rammer. Der skal også træffes beslutig om, hvilke politikker der evt. lægges op til at revidere/udarbejde. Jauar/Februar Befolkigsprogose godkedes af Kommualbestyrelse. 19. marts Strategisemiar for Kommualbestyrelse. Orieterig om de foreløbige økoomiske rammer samt valg og prioriterig af strategiske områder, drøftelse af 4 årige strategiske mål, samt tilkedegivelse af hvilke politikker der skal udarbejdes/revideres april 16

17 Opgave fortsat: Rammeudmeldig og budgetforudsætiger fastlægges af Økoomiudvalget. Mål- og budgetfokus I udsedes. Størrelse af et evt. omprioriterigskatalog fastlægges. 22. maj Fagudvalg og Økoomiudvalg drøfter evetuelle omprioriterigsforslag. Jui Kommualbestyrelse, partiledere og H-MED orieteres om status for økoomie, mål og økoomiaftale med KL. 21. jui Evt. omprioriterigskatalog sedes i hørig. Hørigsforslag idsamles via iterettet. 25. jui Budgetotater lægges på iterettet og idgår i hørige. 3. juli Evt. prioriterig af øvrige politiske mål i fagudvalgee. August Mål- og budgetfokus II udsedes til Kommualbestyrelse. 21. august Hørigsperiode slutter. 28. august 17

18 Opgave fortsat: Mål- og budgetsemiar for Kommualbestyrelse. Partiledere, H-MED og presse iviteres til 1. del dag 1. 30/31 august Borgmestermøde i KL. Drøftelse af ladsprogose vedr. budget 201X og regskab 201Y. 2. september 1. behadlig af budget samt halvårsregskab i Økoomiudvalget. 4. september Møde med borgere og brugerbestyrelser med orieterig om budget og dialog med politikere. 5. september 1. behadlig af budget samt halvårsregskab i Kommualbestyrelse. 11. september Borgmestermøde i KL. Afsluttede vurderig og drøftelse af ladsprogose vedr. budget 201X. 19. september 2. behadlig af budget i Økoomiudvalget 25. september 2. behadlig af budget i Kommualbestyrelse 2. oktober Er det slut u? 18

19 Budgetprocesse ka påvirkes: Tidligt på året for at sætte de overordede dagsorde Medio året for at udmøte ramme lokalt Uformelt hele tide! Me stigede krav til dokumetatio af at ma gør det godt og at iitiativere har effekt 19

20 Forebyggelse er iteressat for ledergruppe fordi: Ka hjælpe: Ka uderstøtte: 20

21 Det kræver: påklædig af (sudheds)chef Busiesscase/cost-beefit aalyse Beslutigsgrudlag Formål: Sadsyliggøre effekt via s Idikatorer s Dokumetatio 21

22 Kommuale omkostiger forbudet med rygig Kommuere afholder i alt mio. kr. af sudhedsvæseets ettoomkostiger som følge af rygig. For geemsitskommue svarer det til 9,8 mio. kr. årligt. For kommuere medfører rygig udgifter til førtidspesio, som i 2012 er opgjort til at være førtidspesioer. Kilde: Sudhedsstyrelse. Forebyggelsespakke tobak s. 9 Omsæt til lokale forhold s s s s Hvad gør vi allerede i dag? Hvad er effekte? Hvad ka der evt. gøres mere af? Hvor ka ma læse om det? 22

23 Poiter: Regerige styrer kommuer via servicerammer Dagsordee står på effektiviseriger og midre budgetter Forebyggelse der har effekt og hjælper budgetoverholdelse har emmere gag på jorde Tæk på tværs af fagområder det er i på ledelsesgagee! Dokumetatio af effekt øger lydhørhede Få forebyggelse skrevet id i bl.a. budgetdokumetet opfølgig øger sylighede i orgaisatioe Økoomistyrig sker fra ovember til maj Budgetbalace fides fra maj til oktober 23

24 Koklusioer/afsluttede råd Hvorda får jeg forebyggelse til at idgå i prioriterige? - Fid ud af kommues fokusområder og hvor de idgår: - budgetter, virksomhedsplaer, kotrakter e.lig - Fid ud af ledelses fokusområder - Fid ud af om forebyggelse er sat på fagudvalgets dagsorde - Tal med di chef om hvorda forebyggelse spiller samme med dagsordee om krav til effekt(iviseriger), besparelser, m.v. i di kommue - Skaf budget tidsplae! - Skaf veer fra ovember til maj! 24

25 Eksempel til ispiratio 25

26 Sudhed og velvære Derfor satser vi på, at: Sudhedsprofile i 2017 (2016 tal) er forbedret, idet: Adele af dagligrygere er faldet med 10 procetpoit Adel af svært overvægtige er faldet med 5 procetpoit Adele af moderat overvægtige er faldet med 5 procetpoit Adele af fysisk iaktive er faldet med 10 procetpoit 26

27 Halsæs: Idsatser fra budgetforliget 2015 (budgetudvidelse ca. 3 mio. kr.).: Forløbsprogrammer for læde/ryg og hjerte/karsygdomme Opgraderig af sagsbehadlige i Vokse og Hadikapafdelige Velfærdstekologi MITII til geoptræig Patietrettet idsats omkrig borgere med demes Hjereskadekoordiator Idrætstilbud til psykisk syge Bedre adgagsforhold og persoalefaciliteter i Sudhedshuset Flytig af træig i Aktivitetshuset Paraplye til stueetage 27

28 Halsæs Kommue fortsat: Vi har selvfølgelig også øje for, at e bedre sudhed ka spare pege i kommue. Pege, som vi ka avede til oget godt på adre områder. 28

29 Halsæs Kommue: Brædede platforme i budget Vækst Faglighed og uddaelsesiveau Sudhed og velvære 29

30 Øvelse: Drøft ved bordee: Hvorfor magler der sammehæg mellem de brædede platform og iitiativere? Hvad ka I gøre for at få det til at spille samme? 30

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

FÆLLESELEVRÅDET I KØGE. Oktober 2014

FÆLLESELEVRÅDET I KØGE. Oktober 2014 FÆLLESELEVRÅDET I KØGE Oktober 2014 DAGSORDEN 1. Velkomst med kort præsentation af dagens program og fælleselevrådets opgaver 2. Præsentation af hinanden 3. Dagens tema: SKOLEREFORMEN 4. Pause og valg

Læs mere