delårsrapport 2012/13 1. Juni august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr , 2012/ oktober 2012 delårsrapport 2012/13 1. Juni august 2012 beolab 12-2 Playmaker Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf CVR-nr:

2 HighlighTs Som forventet var omsætningen i første kvartal kun marginalt højere end sidste år. Implementeringen af vores strategiplan Leaner, Faster, Stronger er fortsat på sporet og vi fastholder vores forventninger til 2012/13. Vi forventer derfor fortsat en tocifret omsætningsvækst og en forbedret EBITmargin. Sæsonsmæssigt er første kvartal et lille kvartal for Bang & Olufsen og kvartalet repræsenterer derudover en svær sammenligning på grund af en betydelig påvirkning fra lanceringen af nye produkter i samme periode sidste år. Med dette in mente er vi tilfredse med resultatet for første kvartal af regnskabsåret 2012/13, siger CEO Tue Mantoni. Koncernens omsætning blev 600 millioner DKK i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 599 millioner DKK i samme periode sidste år. For B2C-forretningsområdet blev omsætningen på 440 millioner DKK i første kvartal 2012/13 mod en omsætning på 478 millioner DKK i samme periode sidste år. Inden for B2B-forretningsområdet var omsætningen 160 millioner DKK i første kvartal 2012/13 mod en omsætning på 122 millioner DKK i samme periode sidste år. B2C-omsætningen i BRIK-landene og Nordamerika voksede med henholdsvis 6 procent og 11 procent, mens B2C-omsætningen i Europa gik tilbage med 16 procent, hovedsageligt på grund af betydelig påvirkning sidste år fra lancering af BeoVision D og BeoSound 5 Encore. Koncernens bruttoavance blev i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 40,8 procent mod en bruttoavance på 38,6 procent i samme periode sidste år. Som forventet blev afskrivninger på immaterielle aktiver 21 millioner DKK højere end sidste år, og aktiverede udviklingsomkostninger var 9 millioner DKK lavere sammenlignet med samme kvartal sidste år. Dette giver en negativ resultateffekt før skat på 30 millioner DKK, hvilket forklarer nedgangen fra negative 33 millioner DKK sidste år til negative 64 millioner DKK i første kvartal i år. Frie pengestrømme i første kvartal var negative med 145 millioner DKK sammenlignet med negative 137 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejdskapital var 703 millioner DKK ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 534 millioner DKK ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2011/12. Dette skyldes primært stigende lagerbeholdninger, der er opbygget med henblik på produktlanceringer i andet kvartal, og en jul hvor Bang & Olufsen for første gang sælger nylancerede B&O PLAY produkter. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 2

3 For regnskabsåret 2012/13 fastholdes forventningerne om tocifret omsætningsvækst og en forbedret EBIT-margin sammenlignet med sidste år. Efter regnskabsperiodens udløb er det tidligere kommunikerede strategiske samarbejde med Sparkle Roll og A CAPITAL blevet gennemført (jf. fondsbørsmeddelelse nr og 12.10). Kapitalforhøjelsen er gennemført og betalt fuldt ud, og A CAPITAL s bestyrelseformand André Loesekrug-Pietri er blevet valgt til bestyrelsesmedlem i Bang & Olufsen a/s. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til: CEO Tue Mantoni, tlf.: Investor Relations, Claus Højmark Jensen, tlf.: eller Der afholdes webcast 10. oktober 2012 kl via Endvidere blev BeoPlay A9 lanceret i starten af oktober. BeoVision 11 bliver lanceret den 10 oktober. Det forventes, at disse to produkter vil generere betydelig omsætning i andet kvartal. Efter regnskabsperiodens udgang er der desuden indgået aftaler med 19 tredjeparts butikker i Asien og Europa, samt med en tredjeparts online butik i Asien. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 3

4 Hoved- og nøgletal Bang & Olufsen a/s - koncernen (mio. DKK) 1. kvartal Vækst Tallene er ikke reviderede 2012/ /12 % Resultatopgørelse: Nettoomsætning % Bruttoavance, % 40,8 38,6 6% EBITDAC (30) (25) (20%) EBITDA (42%) Resultat af primær drift (EBIT) (61) (29) (110%) Finansielle poster, netto (3) (3) 0% Resultat før skat (EBT) (64) (33) (94%) Resultat efter skat (47) (27) (74%) Balance ultimo: Balancesum % Aktiekapital % Egenkapital % Nettorentebærende gæld % Nettoarbejdskapital % Pengestrømme: fra driftsaktivitet (74) (53) (40%) fra investeringsaktivitet (71) (84) (15%) frie pengestrømme (145) (137) (6%) fra finansieringsaktivitet % Periodens pengestrømme (38) (92) 59% Nøgletal: EBITDA-margin, % 3,0 5,2 - EBIT-margin, % (10,2) (4,8) - NIBD/EBITDA *) 1,08 0,74 - Afkastningsgrad, % (2,6) (1,3) - Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % (0,6) 0,1 - Egenkapitalens forrentning, % (3,1) (1,8) - Antal medarbejdere, ultimo Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK (1,3) (0,7) - Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D), DKK (1,3) (0,7) - Price/Earnings (55,1) (85,7) - *) Beregnet baseret på et rullende 12m EBITDA Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 4

5 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden ledelsesberetning Som forventet viste første kvartal kun en marginal omsætningsvækst. B&O PLAY og Automotive voksede med henholdsvis 92 procent og 37 procent, hvilket blev opvejet af en nedgang i AV på 20 procent. Ligeledes som forventet, var afskrivninger på immaterielle aktiver 21 millioner DKK højere end i samme kvartal sidste år, samtidig med at aktiverede udviklingsomkostninger var 9 millioner DKK lavere. Dette giver en negativ effekt på resultat før skat på 30 millioner DKK, hvilket forklarer nedgangen fra negative 33 millioner DKK sidste år til negative 64 millioner DKK i første kvartal i år. Omsætning ÅTD 2012/13 (mio. DKK) B2C B2B AV B&O PLAY Automotive ICEpower 342 mio. DKK 99 mio. DKK 134 mio. DKK 27 mio. DKK Q1-omsætning drevet af vækst i B&O PLAY og automotive Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev 600 millioner DKK i første kvartal 2012/13 mod 599 millioner DKK i samme periode sidste år. Resultat før skat blev i første kvartal negativt med 64 millioner DKK mod et negativt resultat før skat på 33 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens bruttoavance var i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 40,8 procent mod en bruttoavance på 38,6 procent i samme periode sidste år. Den forbedrede bruttoavance skyldes delvist gunstig produktsammensætning og distributionsudvikling i AV og gunstig produktsammensætning i Automotive, mens B&O PLAY viste en lavere bruttoavance sammenlignet med samme kvartal sidste år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 5

6 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Omsætning og vækst per segment B2C (mio. DKK) ÅTD 11/12 ÅTD 12/13 Bruttoavance per segment B2C (%) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ % -8% % AV B&O PLAY Total B2C AV B&O PLAY Total B2C B2C B2C-forretningsområdet, der består af AV og B&O PLAY, opnåede i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 en omsætning på 440 millioner DKK mod en omsætning på 478 millioner DKK i samme periode året før. 2011/12 giver en stigning i den samlede bruttoavance. Dette opvejes i nogen grad af stigende distributions- og marketingomkostninger, hvilket kan ses på udviklingen i kapacitetsomkostninger. AV-segmentet havde en omsætning på 342 millioner DKK i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod 427 millioner DKK i samme periode sidste år. Den betydelige nedgang i forhold til sidste år skal ses i lyset af væsentlige produktlanceringer i første kvartal 2011/12 hvor både BeoVision D og BeoSound 5 Encore blev frigivet til salg. AV-omsætningen på BRIK-markederne steg 6 procent, mens Europa faldt med 16 procent. De makroøkonomiske forhold i Europa er fortsat vanskelige, hvilket havde en negativ indvirkning på omsætningen i Europa i første kvartal af regnskabsåret 2012/13. Bruttoavancen for AV-segmentet blev i første kvartal af regnskabsåret 48,1 procent mod en bruttoavance på 39,8 procent for samme periode sidste år. Ændringen i bruttoavancen skyldes primært ændringer i produktsammensætningen, der påvirkes positivt af stigende højttalersalg med højere bruttoavance, og distributionsudviklingen, hvor butikker overtaget i Hong Kong og det sydlige Kina i tredje kvartal I første kvartal af regnskabsåret 2012/13 opnåede B&O PLAY en omsætning på 99 millioner DKK mod 52 millioner DKK i samme periode sidste år. Bruttoavancen for B&O PLAY blev i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 21,5 procent mod en bruttoavance på 34,6 procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance skyldes primært produktsammensætningen og lavere volumen, hvilket resulterer i en højere andel af indirekte produktionsomkostninger. Produktporteføljen i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 bestod udelukkende af BeoSound 8 og tilbehør med relativt høj bruttoavance. Produktporteføljen blev gradvist udvidet i løbet af regnskabsåret 2011/12 og omfatter nu produkter med lavere bruttoavance, for eksempel den nyligt lancerede BeoPlay V1, der har en lavere bruttoavance end andre B&O PLAY produkter. I løbet af første kvartal blev det besluttet at flytte produktionen af BeoPlay V1 tv fra Danmark til koncernens produktionsfaciliteter i Tjekkiet, hvilket vil forbedre bruttoavancen fremover. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 6

7 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Omsætning og vækst per segment B2B (mio. DKK) ÅTD 11/12 ÅTD 12/13 Bruttoavance per segment B2B (%) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ % % % Automotive ICEpower Total B2B Automotive ICEpower Total B2B B2B B2B-forretningsområdet, som består af Automotive og ICEpower, havde en omsætning på 160 millioner DKK i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 122 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 32 procent. Automotive havde i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 en omsætning på 134 millioner DKK mod 98 millioner DKK i første kvartal sidste år, hvilket var, som forventet og tidligere udmeldt, baseret på lanceringen af et antal nye bilmodeller i slutningen af regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen inden for Automotive-segmentet var i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 på 33,4 procent mod en bruttoavance på 32,2 procent i samme periode sidste år. Ændringen i bruttoavancen skyldes primært ændringer i produktsammensætningen. I første kvartal af regnskabsåret 2012/13 havde ICEpower en omsætning på 27 millioner DKK mod 24 millioner DKK i samme periode sidste år. ICEpowers bruttoavance var i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 på 55,1 procent mod en bruttoavance på 49,4 procent i samme periode sidste år. Udvikling i kapacitetsomkostninger og balanceposter I første kvartal af regnskabsåret 2012/13 steg koncernens kapacitetsomkostninger med 46 millioner DKK til 306 millioner DKK fra 260 millioner DKK i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært højere udviklingsomkostninger og højere distributions- og marketingomkostninger. Distributions- og marketingomkostningerne var 175 millioner DKK i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 148 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 27 millioner DKK, blandt andet som følge af øget markedsføring og nyligt lancerede produkter, samt øgede marketingaktiviteter i Europa i perioden op til de Olympiske Lege. Omkostningerne er desuden steget sammenlignet med første kvartal i 2011/12 på grund af etableringen af et nyt salgskontor i Shanghai, overtagelsen af aktiviteter og egen distribution i Hong Hong og Sydkina i tredje kvartal 2011/12, samt etableringen af B&O PLAY salgsorganisationen i løbet af regnskabsåret 2011/12. Alt dette har bidraget til øgede distributions- og marketingomkostninger i et kvartal, som normalt anses for at være et kvartal med lave distribu tions- og marketingsomkostninger. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 7

8 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Administrationsomkostninger mv. udgjorde 19 millioner DKK, hvilket er på niveau med første kvartal i regnskabsåret 2011/12, hvor de udgjorde 21 millioner DKK. Aktiverede udviklingsomkostninger i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 udgjorde 48 millioner DKK, hvoraf 20 millioner DKK vedrører Automotive-projekter. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 109 millioner DKK i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 (hvoraf 48 millioner DKK er aktiverede) mod 117 millioner DKK i samme periode sidste år (hvoraf 56 millioner DKK er aktiverede). Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i produktudvikling primært i forbindelse med udviklingsprojekter inden for Automotive. Udgiftsførte udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskrivninger) udgjorde 112 millioner DKK i første kvartal af regnskabsåret 2012/13, hvorimod udgiftsførte udviklingsomkostninger i samme periode sidste år udgjorde 91 millioner DKK. Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter var 51 millioner DKK sammenlignet med 30 millioner DKK sidste år. Stigningen i afskrivninger vedrører afskrivninger på lyd- og videomotorer, der blev lanceret i henholdsvis første og fjerde kvartal af 2011/12 (BeoSound 5 Encore og BeoPlay V1), og afskrivninger på nyligt lancerede modeller inden for Automotive. Nettoeffekten af aktiveringer var negativ med 3 millioner DKK sammenlignet med positive 26 millioner DKK sidste år en negativ nettoresultateffekt af aktiveringer på 29 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiverede udviklingsomkostninger og bogført værdi (mio. DKK) ÅTD 2012/ /13 B2C B2B Total Aktiveret, netto Bogført værdi, netto (mio. DKK) ÅTD 2011/ /12 B2C B2B Total I første kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev der fra Automotive-partnere modtaget refusioner på 0,5 millioner DKK for udviklingsprojekter mod 1 million DKK i samme periode sidste år. De modtagne refusioner er blevet modregnet direkte i immaterielle aktiver. Kvartalets frie pengestrømme var negative med 145 millioner DKK sammenlignet med negative 137 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejdskapital var 703 millioner DKK ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2012/13, sammenlignet med 534 millioner DKK ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2011/12, og 613 millioner DKK ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Dette skyldes øgede lagerbeholdninger, hvilket delvist opvejes af lavere tilgodehavender fra salg sammenlignet med udgangen af regnskabsåret 2011/12. De stigende lagerbeholdninger skyldes primært lageropbygning i forbindelse med produktlanceringer i maj, yderligere opbygning op til lancering af BeoPlay A9 og BeoVision 11 i oktober 2012, såvel som planlægning af leveringstider for det kommende julesalg. Det forventes, at nettoarbejdskapitalen forbliver på et højt niveau langt ind i tredje kvartal, idet lagerbeholdningerne vil gå ned, men tilgodehavender fra salg vil stige som følge af et højere omsætningsniveau. Nettorentebærende gæld steg til 395 millioner DKK fra 224 millioner DKK ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2011/12. Stigningen i den nettorentebærende gæld skyldes primært stigende nettoarbejdskapital. Koncernens egenkapital er reduceret fra millioner DKK til millioner DKK, hvilket primært skyldes nettoresultatet. Egenkapitalandelen udgør 53,9 procent. Aktiveret, netto Bogført værdi, netto Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 8

9 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Udviklingen i Bang & Olufsens distribution per region Omsætningsvækst per region (B2C) Nordamerika havde en omsætning på 42 millioner DKK sammenlignet med 38 millioner DKK sidste år, svarende til en stigning på 11 procent, primært båret af B&O PLAY. ÅTD % Europa 1) Nordamerika 2) BRIK 3) Resten af verden Total I første kvartal af regnskabsåret 2012/13 faldt omsætningen i Region Europa med 52 millioner DKK svarende til 16 procent fra 331 millioner DKK for samme periode sidste år til 279 millioner DKK. Bang & Olufsen oplever stadigvæk store udfordringer i Sydeuropa grundet den makroøkonomiske situation. Første kvartal af 2011/12 er dog et svært sammenligningsgrundlag, hvilket skyldes væsentlige produktlanceringer såsom BeoVision D og musiksystemet BeoSound 5 Encore. BRIK-landene registrerede en fremgang fra 49 millioner DKK til 52 millioner DKK eller 6 procent. Det strategiske samarbejde med Sparkle Roll og A CAPITAL har endnu ikke påvirket salget. Omsætningen for Resten af verden var 56 millioner DKK, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Omsætningen gennem tredjeparts distributionskanaler er mere end fordoblet fra 5 millioner DKK til 11 millioner DKK i første kvartal 2012/13. I første kvartal af regnskabsåret 2012/13 er der indgået aftaler med 16 tredjeparts butikker i Australien og Europa. 1) Europa dækker Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Italien og Frankrig. 2) Nordamerika omfatter USA, Canada og Mexico. 3) BRIK dækker Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Taiwan, Hong Kong og Korea. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 9

10 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Produktlanceringer I første kvartal af regnskabsåret 2012/13 lancerede Bang & Olufsen BeoLab 12-2 og Playmaker inden for B2C. BeoLab 12-2 I juni annoncerede Bang & Olufsen lanceringen af BeoLab BeoLab 12-2 er sammen med den lidt større BeoLab 12-3, der blev lanceret tidligere på året, selskabets første dedikerede væghøjttalere skabt til rum med fladskærms-tv. Ny ICEpower forstærker-teknologi og en slanket strømforsyning leverer ikke mindre end 320 watt. Playmaker I juli lancerede Bang & Olufsen Playmaker. Playmaker kan sluttes til ethvert sæt aktive højttalere fra Bang & Olufsen og fungerer med både Apple AirPlay og DLNA, så den streamer alt, man ønsker at spille, fra stort set enhver smartphone, tablet, Mac, PC eller medieserver. Playmaker er en enkel måde for eksisterende Bang & Olufsen kunder at tilføje digital musik til deres systemer - trådløst - og har specifikationerne til at håndtere selv Bang & Olufsens mest krævende højttalere, BeoLab 5. Bang & Olufsen forventer også, at de fleste nye kunder vil ønske at inkludere Playmaker, når de køber nye BeoLab højttalere, og dermed få et komplet trådløst stereoanlæg, der er klar til at spille - uden en separat forstærkerenhed. Automotive I juni lancerede Bang & Olufsen BeoSound AMG i den nye Mercedes-Benz CLS Shooting Brake og BeoSound Vanquish i den nye Aston Martin Vanquish. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 10

11 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Distributionsudvikling Ved udgangen af første kvartal var der 642 B1-butikker verden over mod 674 ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Nettobevægelsen for første kvartal var dermed en reduktion på 32 butikker bestående af 5 åbninger og 37 lukninger. Antallet af B1-butikker og shop-in-shops B1-butikker Shop-in-shops I overensstemmelse med den udmeldte strategi forventer koncernen i de kommende år at se et fald i antallet af butikker i Europa og en stigning i antallet af butikker på vækstmarkederne. I første kvartal har Bang & Olufsen gjort en ekstra indsats for at lukke nogle af de svageste B1-butikker og shop-in-shops. Dette er en fortsættelse af koncernens strategi med at forbedre den generelle sundhed i detailnetværket. De lukkede butikker har en årlig gennemsnitlig omsætning på mindre end 1 million DKK. Ved udgangen af august 2012 var der 428 B1-butikker i Region Europa sammenlignet med 442 ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Nettobevægelsen i Europa for første kvartal er således 14 butikker fordelt på 4 åbninger og 18 lukninger. I Region Nordamerika var der 49 B1-butikker sammenlignet med 50 ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Nettobevægelsen i Nordamerika for første kvartal er således 1 butik som skyldes 1 lukning. På BRIK-markederne var der 76 B1-butikker mod 78 ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Nettobevægelsen for første kvartal består af 1 åbning og 3 lukninger. I Resten af verden var der 89 B1-butikker mod 104 ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Nettobevægelsen for første kvartal består af 15 lukninger. Masterdealer-markederne er særligt påvirkede, primært i Mellemøsten hvor et antal butikker er lukket på grund af det meget ustabile politiske klima. Det skal bemærkes, at de 15 lukninger svarer til en årlig omsætning på mindre end 10 millioner DKK. B1-butikker per region Europa Nordamerika BRIK Resten af verden Antallet af shop-in-shops er 228 mod 244 ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Omsætnings-andelen i B1-butikker er på 87 procent sammenlignet med 83 procent i det første kvartal af regnskabsåret 2011/12. I første kvartal af regnskabsåret 2012/13 var den organiske omsætningsnedgang i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift 8 procent i B1-butikker og 6 procent for shop-in-shops. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 11

12 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Koncernens forventninger til fremtiden Regnskabsåret 2012/13 er det andet år i implementeringen af den femårige Leaner, Faster, Stronger strategi. Fokus på nye produktlanceringer fortsætter i Bang & Olufsens AV kerneforretning, B&O PLAY og Automotive. For at øge det gennemsnitlige salg og indtjeningen per butik vil der i stigende grad være fokus på de butikker, der leverer den bedste kundeservice og -oplevelse. Vi forventer vækst i antallet af B1-butikker uden for Europa, mens B1-distributionen vil blive yderligere reduceret i Europa. Antallet af distributionskanaler for B&O PLAY forventes at blive udvidet på verdensplan. Inden for B2B-forretningsområdet vil der være fokus på at yde fremragende service til de eksisterende fire Automotivepartnere; Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes-AMG. Flere af partnerne lancerede nye modeller med Bang & Olufsen systemer i fjerde kvartal af regnskabsåret 2011/12, hvilket som forventet fik en positiv effekt på Automotives omsætning i første kvartal 2012/13. Det forventes at have en fortsat positiv indvirkning på forretningen i 2012/13. Den udfordrende makroøkonomiske udsigt, den lave forbrugertillid og selskabets høje eksponering mod Europa medfører et usikkert handelsklima forude. Men på grund af selskabets stærke innovationspipeline og den fortsatte implementering af de strategiske initiativer fra Leaner, Faster, Stronger strategien forventer vi tocifret omsætningsvækst i 2012/13, hvor væksten primært forventes at skulle drives af Automotive og B&O PLAY. AV kerneforretningen vil fortsat være udfordret hovedsageligt på grund af to faktorer: 1. Eksponeringen mod Europa er fortsat høj, og forretningsbetingelserne i regionen er fortsat svære, hvilket også kunne ses i første kvartal 2012/ Effekten fra vigtige forbedringstiltag, herunder omstrukturering af detailnetværket tager tid at realisere. Dette er i overensstemmelse med udmeldingen ved lanceringen af Leaner, Faster, Stronger strategien, at de to første år er en omstillingsperiode for at forberede forretningen til fremtidig vækst. Vi forventer et stærkere andet og tredje kvartal sammenlignet med sidste år, hovedsageligt drevet af nye produktlanceringer og opdateringer. Fjerde kvartal er en svær sammenligning, og ingen eller moderat vækst kan forventes i dette kvartal. Vi forventer en forbedret EBIT-margin sammenlignet med sidste år på trods af højere afskrivninger på udviklingsprojekter. Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsperiodens udløb er det tidligere kommunikerede strategiske samarbejde med Sparkle Roll og A CAPITAL blevet gennemført (jf. fondsbørsmeddelelse nr og 12.10). Kapitalforhøjelsen er gennemført og betalt fuldt ud, og A CAPITAL s bestyrelseformand André Loesekrug-Pietri er blevet valgt til bestyrelsesmedlem i Bang & Olufsen a/s. Endvidere blev BeoPlay A9 lanceret i starten af oktober. BeoVision 11 bliver lanceret den 10 oktober. Det forventes, at disse to produkter vil generere betydelig omsætning i andet kvartal. Der er også efter regnskabsperiodens udgang indgået aftaler med 19 tredjeparts butikker i Asien og Europa, samt med en tredjeparts online butik i Asien. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 12

13 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni august 2012 for Bang & Olufsen a/s. stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni august Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, 10. oktober 2012 Direktion: Tue Mantoni CEO Henning Bejer Beck Executive Vice President & CFO John Christian Bennett-Therkildsen Executive Vice President Bestyrelse: Ole Andersen Formand Jim Hagemann Snabe Næstformand Jesper Jarlbæk André Loesekrug-Pietri Rolf Eriksen Alberto Torres Knud Olesen Jesper Olesen Per Østergaard Frederiksen Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 13

14 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Resultatopgørelse 1. kvartal året (mio. DKK) Note 2012/ / /12 Nettoomsætning 600,4 598, ,7 Produktionsomkostninger (355,4) (367,6) (1.792,0) Bruttoresultat 245,0 231, ,7 Bruttoavance, % 40,8 38,6 40,4 Udviklingsomkostninger 3 (111,8) (91,0) (337,4) Distributions- og marketingomkostninger (175,2) (147,8) (654,3) Administrationsomkostninger mv. (19,3) (20,7) (101,6) Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) (28,5) 122,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - (0,9) (2,1) Finansielle indtægter 2,6 1,6 9,4 Finansielle omkostninger (5,5) (4,8) (25,5) Finansielle poster, netto (2,9) (3,2) 16,1 Resultat før skat (EBT) (64,2) (32,6) 104,2 Skat af periodens resultat 17,0 5,6 (30,9) Periodens resultat (47,2) (27,0) 73,3 Fordeles således: Aktionærerne i B&O a/s (47,2) (27,0) 73,3 (47,2) (27,0) 73,3 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS), DKK (1,3) (0,7) 2,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK (1,3) (0,7) 2,0 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 14

15 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENs Totalindkomstopgørelse 1. kvartal året (mio. DKK) 2012/ / /12 Periodens resultat (47,2) (27,0) 73,3 Valutakursændring af investeringer i udenlandske datterselskaber 5,6 3,5 0,0 Ændring af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (5,4) 2,4 25,7 Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring af realiserede pengestrømme: - Overførsel til nettoomsætning (4,6) (2,9) (10,8) - Overførsel til produktionsomkostninger 4,4 (0,7) 4,3 Skat af anden totalindkomst 1,4 0,3 (4,8) Anden totalindkomst efter skat 1,4 2,6 14,4 Periodens totalindkomst (45,8) (24,4) 87,7 Fordeles således: Aktionærerne i B&O a/s (45,8) (24,4) 87,7 (45,8) (24,4) 87,7 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 15

16 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Balance 31/08 31/08 31/05 (mio. DKK) Goodwill 47,8 44,8 47,8 Erhvervede rettigheder 27,1 34,3 27,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 383,2 315,8 296,8 Udviklingsprojekter under udførelse 249,0 221,4 338,9 Immaterielle aktiver i alt 707,1 616,3 711,3 Grunde og bygninger 209,6 222,9 210,3 Produktionsanlæg og maskiner 145,6 165,1 145,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 29,5 32,8 29,3 Indretning af lejede lokaler 22,2 15,4 17,5 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 91,8 76,2 96,8 Materielle aktiver i alt 498,7 512,4 499,5 Investeringsejendomme 41,0 42,3 41,3 Kapitalandele i associerede selskaber 5,6 5,7 5,6 Andre finansielle tilgodehavender 47,7 40,4 46,6 Finansielle aktiver i alt 53,3 46,1 52,2 Udskudte skatteaktiver 156,7 146,1 139,9 Langfristede aktiver i alt 1.456, , ,2 Varebeholdninger 856,5 597,1 665,0 Tilgodehavender fra salg 386,1 370,9 539,9 Tilgodehavender hos associerede selskaber 4,5 6,0 2,4 Tilgodehavende selskabsskat 15,1 16,3 12,4 Andre tilgodehavender 42,4 36,0 50,4 Periodeafgrænsningsposter 44,0 21,2 18,8 Tilgodehavender i alt 492,1 450,4 623,9 Likvide beholdninger 129,2 102,7 159,1 Kortfristede aktiver i alt 1.477, , ,0 Aktiver i alt 2.934, , ,2 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 16

17 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Balance 31/08 31/08 31/05 (mio. DKK) Aktiekapital 362,4 362,4 362,4 Reserve for valutakursregulering 30,7 28,6 25,1 Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 2,1 (12,1) 8,3 Overført resultat 1.185, , ,2 Egenkapital i alt 1.580, , ,0 Pensioner 10,7 9,0 9,8 Udskudt skat 22,8 4,2 15,4 Hensatte forpligtelser 92,9 82,5 86,2 Realkreditinstitutter 211,2 217,9 212,9 Øvrige langfristede forpligtigelser 0,7 0,9 0,9 Langfristede forpligtelser i alt 338,3 314,5 325,2 Realkreditinstitutter 6,9 6,4 6,6 Kreditinstitutter 260,0 50,0 150,0 Kassekreditter 46,4 52,8 37,8 Hensatte forpligtigelser 49,8 55,2 54,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 332,2 202,4 384,8 Selskabsskat 21,6 22,7 27,8 Anden gæld 277,2 261,7 259,9 Periodeafgrænsningsposter 21,3 33,0 19,3 Kortfristede forpligtelser i alt 1.015,4 684,2 941,0 Forpligtelser i alt 1.353,7 998, ,2 Passiver i alt 2.934, , ,2 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 17

18 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Pengestrømsopgørelse 1. kvartal året (mio. DKK) Note 2012/ / /12 Periodens resultat (47,2) (27,0) 73,3 Af- og nedskrivninger 79,2 59,4 256,2 Regulering for ikke likvide driftsposter 4 (12,4) 1,9 81,6 Ændring i tilgodehavender 136,7 (23,6) (204,7) Ændring i varebeholdninger (191,5) (34,1) (94,8) Ændring i leverandørgæld mv. (35,3) (24,3) 144,5 Pengestrømme fra primær drift (70,5) (47,7) 256,1 Renteind- og udbetalinger og lignende, netto (2,9) (3,2) (16,1) Betalt selskabsskat (1,0) (2,0) (14,7) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (74,4) (52,9) 225,3 Køb af immaterielle langfristede aktiver (48,1) (51,0) (280,1) Køb af materielle langfristede aktiver (21,8) (34,1) (136,8) Køb af aktivitet - - (12,9) Salg af materielle langfristede aktiver 0,1 0,8 45,6 Modtagne refusioner, immaterielle langfristede aktiver 0,5 0,5 12,1 Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s - - (1,7) Ændring i finansielle tilgodehavender (1,1) (0,3) (6,5) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (70,4) (84,1) (380,3) Frie pengestrømme (144,8) (137,0) (155,0) Afdrag på langfristede lån (1,4) (1,6) (6,4) Optagelse af kortfristede lån 110,0 50,0 150,0 Betaling af gæld vedrørende køb af minoritetsinteresser samt udbytte - (3,4) (5,7) Tilbagekøb af egne aktier (1,3) - (4,3) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 107,3 45,0 133,6 Ændringer i likvider periodens pengestrømme (37,5) (92,0) (21,4) Likvider, primo perioden 121,3 141,4 141,4 Valutakursregulering af likvider (1,0) 0,5 1,3 Likvider, ultimo perioden 82,8 49,9 121,3 Likvider fordeles således: Likvide beholdninger 129,2 102,7 159,1 Kortfristede kassekreditter (46,4) (52,8) (37,8) Likvider, ultimo perioden 82,8 49,9 121,3 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 18

19 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Egenkapitalopgørelse 31/08 31/08 31/05 (mio. DKK) Egenkapital, primo perioden 1.626, , ,3 Periodens resultat (47,2) (27,0) 73,3 Anden totalindkomst efter skat 1,4 2,6 14,4 Periodens totalindkomst (45,8) (24,4) 87,7 Medarbejderaktier - - 1,2 Køb af minoritetsinteresse samt udbetaling af udbytte - (0,6) (2,9) Tildeling af aktieoptioner 2,0 1,4 6,0 Køb af egne aktier (1,3) - (4,3) Egenkapital, ultimo perioden 1.580, , ,0 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 19

20 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er moderselskabets funktionelle valuta. Årsrapporten for 2011/12 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2011/12. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj Udviklingsomkostninger 1. kvartal året (mio. DKK) 2012/ / /12 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 108,5 116,9 471,5 Heraf aktiveret (47,6) (56,2) (279,9) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 50,9 30,3 145,8 Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen 111,8 91,0 337,4 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 20

21 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 4 Reguleringer for ikke likvide driftsposter i pengestrømsopgørelsen 1. kvartal året (mio. DKK) 2012/ / /12 Ændring i øvrige forpligtelser 2,4 2,6 3,9 Finansielle poster, netto 2,9 3,2 16,1 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - 0,9 0,1 Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver (0,2) - (8,2) Skat af periodens resultat (17,0) (5,6) 30,9 Diverse reguleringer (0,5) 0,8 38,8 Regulering for ikke likvide driftsposter (12,4) 1,9 81,6 5 Segmentoplysninger 1. kvartal Ændring, % (mio. DKK) 2012/ /12 ÅTD Omsætning pr. segment og forretningsområde Consumer business (B2C): AV 341,6 426,9 (20,0) B&O PLAY 98,6 51,5 91,5 I alt consumer business (B2C) 440,2 478,4 (8,0) Business to business (B2B): Automotive 133,7 97,5 37,1 ICEpower 26,7 24,3 9,9 I alt business to business (B2B) 160,4 121,8 31,7 Eliminering af intern omsætning (3,9) (2,1) Kursreguleringer 3,7 0,5 Nettoomsætning, koncern 600,4 598,6 0,3 Bruttoavance pr. segment, % Consumer business (B2C): AV 48,1 39,8 B&O PLAY 21,5 34,6 Business to business (B2B): Automotive 33,4 32,2 ICEpower 55,1 49,4 Bruttoavance %, koncern 40,8 38,6 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 21

22 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 5 Segmentoplysninger fortsat 1. kvartal Ændring, % (mio. DKK) 2012/ /12 ÅTD Omsætning pr. region Consumer business (B2C) Bang & Olufsen distribution: Europa 279,3 330,6 (15,5) Nordamerika 42,0 38,0 10,5 BRIK 51,5 48,7 5,7 Resten af verden 56,3 56,0 0,5 I alt Bang & Olufsen distribution 429,1 473,3 (9,3) Tredjeparts distribution og e-commerce: B&O PLAY 11,1 5,1 117,6 I alt tredjeparts distribution og e-commerce 11,1 5,1 117,6 I alt consumer business (B2C) 440,2 478,4 (8,0) Business to business (B2B) Automotive 133,7 97,5 37,1 ICEpower 26,7 24,3 9,9 I alt business to business (B2B) 160,4 121,8 31,7 Eliminering af intern omsætning (3,9) (2,1) Kursreguleringer 3,7 0,5 Nettoomsætning, koncern 600,4 598,6 0,3 (mio. DKK) ÅTD 2012/13 intern omsætning Consumer business (B2C) Business to business (B2B) og reg. Total AV B&O PLAY Automotive ICEpower Nettoomsætning 341,6 98,6 133,7 26,7 (0,2) 600,4 Produktionsomkostninger (177,2) (77,4) (89,0) (12,0) 0,2 (355,4) Bruttoresultat 164,4 21,2 44,7 14,7-245,0 Ikke fordelte omkostninger (309,2) Resultat før skat (EBT) (64,2) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 22

23 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 6 Butikker pr. region egen distribution (B1 og Shop-in-shop) Antal (stk.) Andel af omsætning (%) åtd 2012/13 ÅTD 2011/12 Europa ,1% 69,9% Nordamerika ,8% 8,0% BRIK ,0% 10,3% Resten af verden ,1% 11,8% % 100% 4) Shop-in-shop; 223 ( ; 238) 5) Shop-in-shop; 1 ( ; 3) 6) Shop-in shop; 2 ( ; 2) 7) Shop-in-shop; 2 ( ; 1) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 23

24 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag bilag 1 Resultat pr. kvartal 2012/13: 2012/13 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 600,4 Bruttoresultat 245,0 Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - Finansielle poster, netto (2,9) Resultat før skat (EBT) (64,2) Skat af periodens resultat 17,0 Periodens resultat (47,2) Akkumuleret resultat pr. kvartal 2012/13: 2012/13 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 600,4 Bruttoresultat 245,0 Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - Finansielle poster, netto (2,9) Resultat før skat (EBT) (64,2) Skat af periodens resultat 17,0 Periodens resultat (47,2) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 24

25 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag bilag 1 Resultat pr. kvartal 2011/12: 2011/12 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 598,6 775,5 766,3 867,4 Bruttoresultat 231,0 339,3 293,2 352,4 Resultat af primær drift (EBIT) (28,5) 46,8 22,7 81,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (0,9) (0,2) (0,1) Finansielle poster, netto (3,2) (5,1) (3,7) (4,1) Resultat før skat (EBT) (32,6) 40,8 18,8 77,2 Skat af periodens resultat 5,6 (12,0) (1,8) (22,7) Periodens resultat (27,0) 28,8 17,0 54,5 Akkumuleret resultat pr. kvartal 2011/12: 2011/12 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 598, , , ,7 Bruttoresultat 231,0 570,3 863, ,7 Resultat af primær drift (EBIT) (28,5) 18,3 41,0 122,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (1,8) (2,0) (2,1) Finansielle poster, netto (3,2) (8,3) (12,0) (16,1) Resultat før skat (EBT) (32,6) 8,2 27,0 104,2 Skat af periodens resultat 5,6 (6,4) (8,2) (30,9) Periodens resultat (27,0) 1,8 18,8 73,3 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 25

26 Yderligere INFORMATION Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: CEO Tue Mantoni, tlf: Investor Relations, Claus Højmark Jensen, tel.: eller Finanskalender Onsdag 9. januar 2013 Delårsrapport (2. kvartal 2012/13) Fredag 5. april 2013 Delårsrapport (3. kvartal 2012/13) Fredag 16. august 2013 Årsrapport 2012/13 Torsdag 19. september 2013 Generalforsamling Onsdag 2. oktober 2013 Delårsrapport (1. kvartal 2013/14) Safe Harbour udtalelse Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udmeldinger er usikre og forbundet med risici, idet forskellige faktorer, hvoraf nogle er uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisiko. Om Bang & Olufsen Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 i Struer af Peter Bang og Svend Olufsen to unge, innovative ingeniører, der havde helliget sig lydgengivelse i høj kvalitet. Siden da er brandet blevet et ikon for kvalitet og design i kraft af en lang tradition for godt håndværk kombineret med højteknologisk forskning og udvikling. Bang & Olufsen er stadig førende inden for teknologi til hjemmet, men har i de senere år desuden brugt sin omfattende erfaring med integrerede AV-løsninger på andre områder, såsom i hotelbranchen og bilindustrien. Det aktuelle produktsortiment er derfor indbegrebet af optimale medieoplevelser til hjemmet, til bilen og på farten. For yderligere information henvises til Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. kvartal 2012/13 26

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

1. Juni 2013 31. August 2013

1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.08 2. oktober 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. Juni 2013 28. februar 2014

1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.13 11. april 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012

Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11.20, 2011/12 18. april 2012 Delårsrapport 2011/12 1. juni 2011 29. februar 2012 Beolit 12 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs vej 15 DK-7600 Struer Tlf. +45 96 84 11 12 www.bang-olufsen.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere