Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver Version 17/2 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver Version 17/2 2019"

Transkript

1 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver Version 17/ Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: under "Om skolen - eksamen" kan du også finde henvisninger til de overordnede regler der gælder for eksamen. Tjek regler med din lærer i god til inden prøven! Mobiltelefoner må ikke medbringes til prøver og eksaminer. Under de skriftlige prøver administrerer vi det således, at de der alligevel har fået den med, slukker for den og lægger den i telefon-kassen ved vagterne bagerst i salen. Pointen er, at du aldrig må være i nærheden af din telefon i forbindelse med nogen prøve (undtaget er dog skriftlig prøve kinesisk, hvor der gælder særlige undtagelser hvad angår telefon). Ved de mundtlige prøver afleverer du mobilen inden du går ind i eksamensområdet. Skriftlige prøver: Stort set alle skriftlige prøver foregår i idrætssalene og enkelte i K-fløjen/Kultursalen og ved stort set alle prøver er computer tilladt (tjek prøveoversigten) både som skrivemaskine og som opslagsbog. OBS! Se nedenfor omkring regler for brug af computer ved prøver. Generelt er afleveringen elektronisk i prøver og delprøver, hvor computer er et tilladt hjælpemiddel. Hvis du alligevel vil printe skal du selv medbringe et USB-stik da det er via USB-stik der printes! Du må ikke høre musik via computer (eller andet udstyr) og det er heller ikke tilladt at spille spil på sin PC under prøven. Hvis du skal bruge sites fra undervisningsbeskrivelsen, der indeholder lyd, skal du selv medbringe hovedtelefoner. Se i øvrigt nedenstående vedr. computeranvendelse. På prøvedagen: Du finder din plads i lokalet ved hjælp af en oversigt ved indgangen og/eller ved hjælp af bordkort. På din plads ligger omslag med dit navn på, hvad enten du skal sidde i hallen eller i et lokale i en fløj. De ting du skal bruge under prøven anbringes på/ved din plads. Sørg for at have fodtøj på, der ikke larmer. Tænk også på, om du har brug for at have en ekstra trøje / sweater med det er ofte nødvendigt under terminsprøverne! Før prøvens begyndelse: Du skal være i prøvelokalet i god tid, - mindst 30 minutter før prøven begynder - Du skal være færdig med at pakke ud og anbringe din taske og overtøj det anviste sted - samt sidde klar på din plads senest 15 minutter før prøven begynder. Der vil ligge notepapir og omslag klar på din plads. Hvis der er 2 delprøver får du to omslag. Omslagets hoved skal udfyldes, og du skal skrive under på, at du ikke har snydt. Vagten tjekker at det er korrekt udfyldt, når du afleverer. Brug de sidste minutter før prøven begynder til at skrive navn, klasse / hold og prøvefag på ALT udleveret papir. Gør det samme med alt papir du får udleveret i løbet af prøven, også hjælpeark i form af millimeterpapir o.lign. Alle sidehoveder skal være udfyldt inden prøven slutter, så gør det i god tid. Du skal ikke skrive elevnummer på!! Har du afleveret elektronisk afleverer du stadig omslaget, men med en note om at opgave ligger digitalt. Under prøven: Du må ikke forlade din plads uden stilfærdigt at have henvendt dig til vagten og fået tilladelse til toiletbesøg eller udepause. Hvis du på forhånd ved at du vil ud at strække ben/have lidt luft under prøven, kan du sige det til vagten når du kommer og komme på vagtens udeliste. Du vil så blive gjort opmærksom på når det er din tur. Det er kun muligt at få et par minutter udendørs mellem kl. 11 og 12, hvor en udevagt står klar til at modtage nogle få ad gangen. Naturligvis må ingen samtale finde sted. Tag hensyn til andre og begræns din udepause og dine toiletbesøg til det mindst mulige.

2 Under nogle af prøverne bliver der lidt forstyrrelser, når f.eks. matematikhold skal skifte fra delprøven uden hjælpemidler til delprøven med hjælpemidler. Tag ved disse skift hensyn til de elever, der er i gang med deres prøver. Du er selv ansvarlig for at passe tiden under hele prøven. Tag et ur med husk at du ikke har mobiltelefonen! Ved prøvens afslutning a) Aflevering FØR prøvetidens udløb: Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og hjælpeark eller computerdokumenter, der skal udgøre besvarelsen, og du skal nummerere samtlige ark, der ønskes bedømt. Tjek om du har skrevet navn og klasse / hold samt prøvefag på samtlige ark. Ark du ikke ønsker bedømt skal ikke afleveres. Endvidere afleveres opgaveteksten. Du bliver bedt om at angive antal ark : Et ark er enten det egentlige ark (A3-arket) et funktionspapir som f.eks. et stykke millimeterpapir eller en udprintet side! Elever der afleverer 5 udprintede sider afleverer således 5 ark (Det A3-omslag du bliver bedt at aflevere opgaven i tæller ikke med!) Husk at du ikke må forlade din plads før en vagt på din opgavebesvarelse har kvitteret for modtagelsen. Forlad eksamensområdet stilfærdigt, ikke alle prøver slutter samtidig. Ingen må forlade eksamenslokalet de sidste 15 minutter af en prøves tidsramme, af hensyn til de andre elever. Men du må gerne aflevere opgaven til en af vagterne. OBS: Du må ikke tage din computer med thi besvarelsen/kladdenoter o.lign. kan befinde sig på den!: computerne bliver stående til alle prøver i lokalet er færdige og elever med eventuel ekstra tid har afleveret! b) Aflevering ved prøvetidens udløb: Samme fremgangsmåde som ovenfor, dog skal du kun aflevere de besvarelsesark og hjælpeark, som du ønsker bedømt. Du kan beholde kladden og opgaveteksten. NB! Afleverer du ved prøvetidens udløb, skal du blive siddende, indtil alle som afslutter på det pågældende tidspunkt har afleveret og vagterne har givet tilladelse. Derefter forlades lokalet stilfærdigt, da der ofte er elever i gang med andre prøver eller har fået tildelt ekstra tid, der ikke skal forstyrres. HJÆLPEMIDLER til prøver og eksaminer er i mange fag: alle hjælpemidler og det betyder i princippet at du må have alt med dvs. du må anvende ordbøger, skriftlige afleveringer, noter, leksika o.lign der ligger på din computer. Søgninger på netsider (google, wikipedia mv. ) er IKKE tilladt! Under prøven skal du have programmet examcookie kørende på din computer. Hvis du ikke har det betragtes det som snyd. Se udsendt vejledning i hvordan du installerer og tester programmet inden prøverne. Der gælder begrænsninger i enkelte fag - studér læreplanen for det du skal op i. Der er links under eksamen på skolens hjemmeside Du skal SELV medbringe alle tilladte hjælpemidler! Der vil IKKE ligge udlånseksemplarer af bøger og lignende i eksamenslokalerne, og skolen låner IKKE eksemplarer ud til eksamensbrug i andet omfang end hvad du/i måtte aftale med jeres lærer. Anskaf således hvad du mangler, eller lån af nuværende eller tidligere elever, familie, venner, bekendte. Skolen leverer de forskellige typer papir, som skal benyttes incl. printerpapir! Det er FORBUDT at låne noget som helst fra bord til bord i eksamenslokalerne, - hverken skriveredskaber, lommeregnere, ure, ordbøger eller andet! Gennemtænk således, hvad du får brug for, sammenhold det med, hvad det er tilladt at medbringe, og husk det alt sammen!

3 Generelt om computeranvendelsen Der vil være adgang til internettet, men der må ikke kommunikeres. Adgangen til internettet skal være gennem skolens trådløse netværk skolenet og via dit personlige login - brug af andre netværk eller andre personers login betragtes som snyd. Hvis du har mistanke om at andre kender dit login så skift password i god tid inden prøven. Man må, som uddybet nedenfor, alene gå på de sider, der specifikt er nævnt i holdets undervisningsbeskrivelse og ikke kan downlades til offline brug, samt Gyldendals røde ordbøger og ordbogen.com. Deaktiver derfor alt hvad der måtte kunne poppe op af meddelelser, opdateringer og sociale medier for at undgå at skabe mistanke om snyd. Al brug af VPN forbindelser og tunneling-services er ligeledes forbudt og betragtes som snyd. Computeren som hjælpemiddel Du skal sørge for at alt materiale fra undervisningsbeskrivelsen, der kan downloades til offline brug findes på din computer. Hvis du bruger notesprogrammer som fx OneNote skal notesbogen hentes ned så den ligger lokalt på din computer og al synkronisering skal være slået fra. Du må kun tilgå materialer og links brugt i forbindelse med undervisningen, der IKKE kan hentes ned og bruges offline (fx youtubelinks, online opslagsværker i kemi mv.) de specifikke links er dem der er angivet i din undervisningsbeskriuvelse på lectio.. Online ordbøger, samt online fagprogrammer som verbix og geogebra og lign. er også i orden. Du må ikke uploade materiale (bortset fra når du afleverer elektronisk), kommunikere via facebook, mails, lectiobeskeder eller lignende, foretage søgninger i søgemaskiner, tilgå online oplagsværker udover dem der nævnt ovenfor eller bruge dele af nettet der ikke er linket direkte til fra undervisningen - det er altså forbudt at klikke sig videre fra de links der er i undervisningsbeskrivelsen. Al brug af VPN forbindelse og tunnelingservices er ligeledes forbudt og betragtes som snyd Konsekvensen af snyd er en bortvisning fra prøven. Ved interne prøver (års-/termins-) vil eleven skulle aflægge prøven på ny på et senere tidspunkt uden brug af computer, og hvis det sker til eksamen vil eleven blive sendt til en ny prøve et år senere (i den næste eksamenstermin). Hvis du vil anvende computer til tekstbehandling, skal du være en rutineret tekstbehandlingsbruger! Bl.a. skal du problemfrit kunne gemme og hente filer både på harddisk og på USB, og du skal kunne håndtere top/bundtekster i et dokument (sidehoved/sidefod i Word). Vi har erfaring for, at det ikke altid er tilfældet. Husk det er din egen eksamen, der står på spil. Man kan ikke forvente at få hjælp under prøven. Skolen følger Undervisningsministeriets regler vedr. computeranvendelse ved eksamen - i tilfælde af tvivlspørgsmål er det disse regler, der gælder. OBS! Under prøven skal du have programmet examcookie og/eller den digitale prøvevagt ved de officielle nationale prøver, kørende på din computer. Hvis du ikke har det betragtes det som snyd. Se udsendt vejledning i hvordan du installerer og tester programmerne inden prøverne. Besvarelsen skal ved prøvens afslutning være afleveret (uploadet eller, hvis der er delprøver uden hjælpemidler, i hånden) - derfor "stopper prøven" ca. 10 min. før, så vi kan klare det praktiske indenfor prøvetiden. - Alle udprintede sider skal være forsynet med dit navn og klasse samt sidenummer, dvs. du skal kunne arbejde med top/bund-tekst. Hvis du er i tvivl om dette så søg hjælp i god tid inden prøven. - Bilag til besvarelsen, samt delprøver uden hjælpemidler. afleveres i et eksamensomslag, som udleveres af vagten. Husk også at aflevere den udleverede CD-ROM - hvis du har fået en sådan.

4 Mange prøver skal afleveres via netprøver. Gå inden prøven på netproever.dk og test dit udstyr for at sikre dig at du kan uploade opgaven til netprøver.dk. De prøver der ikke skal uploades til netprøver skal uploades til lectio. Lyt efter på dagen, hvor den eksamensansvarlige vil informere om, hvor der skal uploades. Husk inden prøven: - Medbring de bøger, noter etc. du må anvende under prøven husk at der ikke må lånes under prøven! - Tjek at din medbragte computer kan hvad du forventer mht. netadgang, filhåndtering, examcookie mv. - God ide: Organiser relevante filer på den medbragte computer inden prøven Fornuftig adfærd under prøven - Gem ofte både på harddisk og på den medbragte USB-stik. Men først og fremmest på computerens harddisk det er det sikreste. Vi har oplevet elever der har mistet store dele af deres opgaver fordi de kun havde gemt på USB! I øvrigt er det en god ide at have "auto-backup" slået til, hvis programmet giver mulighed for det. Og - Det er sket at strømmen er gået! Generelt er reglen, at hvis noget fejler eller går ned udarbejdes prøven i hånden indenfor tidsrammen. Der gives ikke ekstra tid ved computernedbrud! Angående udprintning - Print ud et par gange under prøven - det er ofte lettere at læse korrektur og få overblik, når man sidder med et stykke papir. Det er tilladt at medbringe egen printer. Vedr. aflevering i papir (i tilfælde af netværkproblemer): Hvis du skal udskrive via en af skolens printere kan det kun foregå via et USB-stik (som du selv medbringer). OBS: Skolens printere understøtter Microsoft word-formatet, PDF og styresystemerne og Windows 7 og 10. Hvis du bruger andre programmer herunder f.eks. særlige tegnsæt til matematikformler o.lign. skal du have testet at det kan printes på skolens printere inden prøven starter. Hvis du bruger f.eks. en Mac skal du kunne konvertere filer (f.eks til pdf) så de kan udprintes via skolens printere test det i god tid inden! ANG. USB-STIK: STIKKET SKAL RYDDES FOR FILER i USB-ens rod (men du må gerne have private mapper med filer i) OG DIN BESVARELSE SKAL GEMMES I USB-ENS ROD. Filnavnet på den opgave du skal have printet skal indeholde dit navn og klasse. F.eks. andersand3bdanskstil. Alt dette for at vagten ikke skal være i tvivl om hvad der skal udprintes. VI HAR ERFARING FOR AT USB-STIK KAN DRILLE DVS. DU SKAL HAVE TESTET AT DIT STIK VIRKER I EN AF SKOLENS COMPUTERE OG I DIN EGEN FLERE DAGE FØR PRØVEN. Vagten sørger for udprintning. I tilfælde af kø - må du have tålmodighed - og evt. arbejde videre på harddisken (derfor er egen printer at foretrække) - Alle ark, der udskrives både under prøven og ved prøvens afslutning, skal være forsynet med navn, klasse og sidenumre. - Til sidst lægger du siderne ind i det udleverede eksamensark - husk at hovedet på arket skal være udfyldt. (Antal ark/sider: tæl kun de printede sider - ikke omslagsarket) Hvis det går galt - uanset årsag! - skal du være forberedt på at kunne starte forfra og skrive ind i hånden - hav derfor blyanter, ordbøger m.m. med. Man kan sige, at det er barske vilkår! - Men det er nu engang ministeriets regler. (Moralen er: Print og (gem) ofte så har du noget!). Ang. aflevering (herunder elektronisk aflevering) og test af medbragt udstyr Modellen er enkel: Medbring, opstil, klargør og test det medbragte udstyr samme morgen, som prøven foregår. Der vil være åbent i prøvelokalet (typisk idrætssalen eller kultursalen) fra ca. kl Når prøven er slut skal du fjerne dit udstyr samme dag!. Men hjemtagning/omrokering af anlæg kan først ske, når ALLE prøver den pågældende dag er færdige, og SKAL være sket senest 30 min. efter prøverne i salen er færdige.

5 NB: Hvis du afleverer inden prøvetiden er udløbet må du IKKE tage dit udstyr heller ikke den bærbare med! Opgaven ligger jo ofte på harddisken! så både pga. dette og pga. forstyrre-aspektet må du pænt vente til alle prøverne i salen er færdige. Når du afleverer elektronisk SKAL du aflevere i formatet.pdf. Det er dit eget ansvar at den elektroniske aflevering ikke er fejlbehæftet. Hvis bedømmerne ikke kan læse filen tæller opgaven som en blank aflevering. Hvis du bruger tabeller, specialtegn (i matematik f.eks) eller lignende, så er det smartest at aflevere i pdf-format, så du er sikker på at alt kommer med i afleveringen. Tjek den fil du vil aflevere på din skærm inden du uploader, så du er sikker på, hvad bedømmeren får at se. Hvis det er en netprøver-prøve skal du gå på netprøver.dk og følge instrukserne derfra for at aflever. Ved aflevering på lectio fra din forside på lectio vil der være et link til afleveringen af prøven. Klik på det og følg instrukserne på skærmen. Når du når til siden med kvitteringen kalder du på vagten, der tjekker at filen er modtaget og indsamler dit omslag. Ved sygdom Sygdom, før prøven: Skolen kontaktes telefonisk, så snart man er klar over, at man er nødt til at være fraværende ved en prøve. Rektor/uddannelsesleder afgør om lægeerklæring er nødvendig ved terminsprøver og årsprøver. Ved eksamen er lægeerklæring altid nødvendig. Blanket til attesten udleveres af kontoret. Sygdom, under prøven: Hvis man på grund af sygdom er nødt til at afbryde en prøve, henvender man sig først til vagten, siden på kontoret til rektor eller uddannelsesleder, som ved terminsprøver og årsprøver afgør om en lægeerklæring er nødvendig. Ved eksaminer er lægeerklæring altid nødvendig. Forsinket fremmøde: Naturligvis tager du hjemmefra i så god tid, at du er sikker på at møde frem til prøverne i tide. Men skulle uheldet være ude, skal du melde dig til rektor eller inspektor på kontoret, som afgør, om du kan deltage i prøven eller ej. Snyd er en alvorlig ting der medfører bortvisning fra prøven og udsættelse af endelig eksamen (typisk 1 år) undgå derfor at bringe sig i en situation hvor der kan være den mindste tvivl om, om du har handlet i modstrid til reglerne spørg hvis du er i tvivl! Ved terminsprøver og årsprøver er konsekvensen af snyd, at man tager prøven igen, men denne gang helt uden brug af computer. Mundtlige prøver i maj-juni: Følg med på lectio. Kom 30 min. før du skal ind til forberedelse. Husk at der skal være ro på skolen under den mundtlige eksamen. De fleste prøver foregår i lokaler i tilknytning til studieområderne. Kun de der skal op næste gang og dem der lige er kommet ud fra eksamen må opholde sig udenfor eksamenslokalerne dvs. ophold i skolens fællesrum!. Husk at aflevere mobiltelefon når du går ind i studieområderne. Ved prøver hvor du kan have computer med i forberedelsen, kan du opleve, at der sidder en vagt i forberedelseslokalet og følge med på hvad der foregår på din skærm. God eksamen KHS/KHI/TKR

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Maj 2019 1 Læs denne eksamensinstruktion grundigt. Der er mange ting, du skal vide i forbindelse med eksamen. Hvad må du? Hvad skal du?

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Maj 2017 1 Indholdsfortegnelse Mødepligt: 3 Ved sygdom: 3 Inden prøverne: 3 Sted: 3 Mødetid: 3 Mobiltelefon m.v.: 3 Overtøj: 3 Brug af

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Vejledning til 1. og 2.g -elever ved skriftlig eksamen og årsprøver 2019

Vejledning til 1. og 2.g -elever ved skriftlig eksamen og årsprøver 2019 Vejledning til 1. og 2.g -elever ved skriftlig eksamen og årsprøver 2019 Sygdom Ved sygdom skal du hurtigst muligt kontakte skolens kontor (48 17 75 55), der tager stilling til, om du skal til sygeprøve.

Læs mere

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 1g og 2g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensorientering 2.g 2019

Eksamensorientering 2.g 2019 Eksamensorientering 2.g 2019 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man bliver

Læs mere

Orientering om eksamen og årsprøver 2019

Orientering om eksamen og årsprøver 2019 Odense Katedralskole Orientering om eksamen og årsprøver 2019 1. Generelt om eksamen 2 1.1 Lectio og eksamen 2 1.2 Check din eksamensplan 2 1.3 Adgang til internettet 2 2. Særligt om mundtlig eksamen/årsprøver

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener

Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener og årsprøver Skolen orienterer eleverne om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil eleverne blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen,

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

REGLER TIL EKSAMEN. Skriftlige prøver. Mundtlige prøver

REGLER TIL EKSAMEN. Skriftlige prøver. Mundtlige prøver EKSAMENSHÅNDBOG 2018 2019 VIGTIGE DATOER... 1 REGLER TIL EKSAMEN... 2 HVOR MANGE FAG SKAL DU OP I?... 3 HVIS DU BLIVER SYG... 4 BRUG AF IT UNDER SKRIFTLIGE PRØVER...5 HVILKE HJÆLPEMIDLER ER TILLADT TIL

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2017 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 16. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

TERMINSPRØVER STK PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019

TERMINSPRØVER STK PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019 TERMINSPRØVER STK PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019 Matematik (netprøver.dk) Torsdag d. 21. marts KURSISTFOLDER JOH/NOV VUF 18-03-2019 Side 1 TERMINSPRØVERNE PÅ STK Terminsprøverne er at sidestille med eksamen,

Læs mere

Eksamensorientering for 2.g 2018

Eksamensorientering for 2.g 2018 Eksamensorientering for 2.g 2018 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man

Læs mere

PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen

PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen Brug af computer er tilladt ved alle skriftlige prøver bortset fra delprøver uden hjælpemidler. Der er dog mulighed

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2019 Eksamensregler 2019 Skriftlig eksamen Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC for 2019 Generelt Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen. Det skal desuden understreges,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik A og B

Dansk A, Engelsk B og Matematik A og B Dansk A, Engelsk B og Matematik A og B Det praktiske Før, under og efter eksamen Generelle regler ved skriftlig eksamen Snyd Særlige regler for de enkelte eksamener Alle skriftlige eksamener afholdes

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC vinteren 2018-2019 Generelt Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Da vi er i gang med at implementere en gymnasiereform skelnes der nedenfor

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Information om afgangsprøven 2018

Information om afgangsprøven 2018 Information om afgangsprøven 2018 1 Information om afgangsprøverne 2018 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-15. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de praktisk/mundtlige prøver afholdes

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC OBS: Nærværende reglement gælder kun for terminsprøverne den 6. 7. og 8. marts 2018.Eksamensreglementet for mundtlig og skriftlig eksamen sommeren 2018 kommer i løbet

Læs mere

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN SOMMER 2019

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN SOMMER 2019 HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN SOMMER 2019 Den skriftlige eksamen afvikles på Netprøver.dk Du skal selv medbringe: COMPUTER (USB-nøgle, strømforsyning), LEGITIMATION og hjælpemidler KURSISTFOLDER JOH/NOV

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Annette Rosehr Alsner EUD10 Djursland - Videndjurs Indholdsfortegnelse Computere, ipads, print og aflevering...

Læs mere

Generelle regler i forbindelse med eksamen og øvrige prøver

Generelle regler i forbindelse med eksamen og øvrige prøver Eksamens- og prøveinstruks, sommeren 2019 For at alt går rigtigt til, er det vigtigt, at du har sat dig ind i reglerne vedr. eksamen eller andre prøver. Nedenfor finder du information om, hvordan du skal

Læs mere

Eksamensorientering for 3.g 2019

Eksamensorientering for 3.g 2019 Eksamensorientering for 3.g 2019 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2019 Vigtige datoer Fredag den 10. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og mundtlige prøver der afholdes før 24. maj. Torsdag den 16. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Mandag

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN 03.,04. og

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN 03.,04. og HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN 03.,04. og 07.12.2018 Den skriftlige eksamen afvikles på Netprøver.dk Kursister skal selv medbringe COMPUTER (USB-nøgle, forlængerledning), LEGITIMATION og hjælpemidler Kursistfolder

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Eksamensfolder 2018 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Indhold Generelle regler Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole,

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det

Læs mere

Eksamen Regler, procedurer og gode råd

Eksamen Regler, procedurer og gode råd Regler, procedurer og gode råd Eksamen 2019 Love og bekendtgørelser om eksamen Reglerne for eksamen fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser. Den p.t. gældende eksamensbekendtgørelse er

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Eksamensbelæring 2016

Eksamensbelæring 2016 Eksamensbelæring 2016 Sygdom Ved sygdom skal man straks meddele det til skolens kontor tlf.: 97 82 38 22 En lægeerklæring skal afleveres på kontoret samme dag (gælder både til eksamen og årsprøve) Det

Læs mere

Elevinformation om at gå til FS10-prøver

Elevinformation om at gå til FS10-prøver Elevinformation om at gå til FS10-prøver MANDAG D. 13. MAJ Kl. 13:30 16:30 Engelsk FS10 TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 13:00 17:00 Dansk, skriftlig fremstilling FS10 ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 13:00 17:00 Matematik

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Eksamensfolder 2017 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal til

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2018 Vigtige datoer Tirsdag den 16. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og prøver der afholdes før 23. maj. Tirsdag den 23. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Onsdag den 24.

Læs mere

GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE

GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE På alle adresserne er der en eksamensansvarlig, som I refererer til : kontaktpersonen Mødested og -tid Eksamens starter På mødestedet Hvad ligger der i lokalet? Vagterne

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT 2018/19 (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Vicerektorerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagter:

Læs mere

Det praktiske Før, under og efter eksamen. Generelle regler ved skriftlig eksamen. Snyd

Det praktiske Før, under og efter eksamen. Generelle regler ved skriftlig eksamen. Snyd Matematik C Det praktiske Før, under og efter eksamen Generelle regler ved skriftlig eksamen Snyd Alle skriftlige eksamener afholdes her i huset. I aulaen og bygning E. Vær der i god tid og udvis respekt

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Hvad du (og dine forældre) bør vide om

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Hvad du (og dine forældre) bør vide om FOLKESKOLENS SKRIFTLIGE PRØVER Herunder står dit navn, klasse og nummer iflg. karakterlisten Dette hæfte er en sammenfatning af de love og bekendtgørelser, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamensorientering g/t og 2vhf

Eksamensorientering g/t og 2vhf Eksamensorientering 2018 2g/t og 2vhf Eksamensplanen 22.maj Hele eksamensplanen offentliggøres 24. maj: Sidste undervisningsdag 2vhf 28. maj: Sidste undervisningsdag 2g 29. maj: Sidste undervisningsdag

Læs mere

TERMINSPRØVER STX PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019

TERMINSPRØVER STX PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019 TERMINSPRØVER STX PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019 KEMI, SAMFUNDSFAG: Onsdag d. 10. april FRANSK, SPANSK: Torsdag d. 11. april ENGELSK: Fredag d. 12. april (Ingen prøver afvikles i netprøver.dk) KURSISTFOLDER

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamensorientering for 3.g 2018

Eksamensorientering for 3.g 2018 Eksamensorientering for 3.g 2018 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2019

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2019 Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2019 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Eksamensreglement

Eksamensreglement Eksamensreglement 2017-18 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1.Indstilling til eksamen... 3 1.2.Selvstuderende... 3 1.3.Offentliggørelse af eksamensudtræk... 3 1.4.Ro ved eksamen... 4 1.5.Sygdom

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

version 2 Regler, gode råd og div. oplysninger ang. skriftlige prøver og eksamen

version 2 Regler, gode råd og div. oplysninger ang. skriftlige prøver og eksamen 2019 - version 2 Regler, gode råd og div. oplysninger ang. skriftlige prøver og eksamen Skolens telefonnummer: Hav skolens telefonnummer lagt ind på din mobiltelefon: 75420266, så du har det i tilfælde

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Information om eksamen

Information om eksamen Information om eksamen 2017-18 Indhold Praktiske proceduremæssige forhold i forbindelse med eksamen... 3 Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter 2018... 3 Antal af prøver... 3 Tilmelding til eksamen...

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Eksamensorientering g/t, 1vhf og 1hf

Eksamensorientering g/t, 1vhf og 1hf Eksamensorientering 2018 1g/t, 1vhf og 1hf Eksamensplanen 22.maj Hele eksamensplanen offentliggøres 30. maj: Sidste undervisningsdag 1hf 25.maj: Sidste undervisningsdag 1vhf 4. juni: Sidste undervisningsdag

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamen sommer Offentliggørelse den 16. maj. For alle skriftlige prøver samt mundtlige prøver før 24. maj er datoen den 10.

Eksamen sommer Offentliggørelse den 16. maj. For alle skriftlige prøver samt mundtlige prøver før 24. maj er datoen den 10. Eksamen sommer 2019 Offentliggørelse den 16. maj For alle skriftlige prøver samt mundtlige prøver før 24. maj er datoen den 10. maj Kontrol af eksamener Kontroller at du har fået udtrukket det rigtige

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Hvad man skal og hvad der kan være en fordel

Hvad man skal og hvad der kan være en fordel Hvad man skal og hvad der kan være en fordel Fælles rammer for eksamen Skriftlig eksamen Mundtlig eksamen Spørgsmål Dette er en generel information om hvad jeg forventer af jer til samtlige eksamener Jeres

Læs mere

Solhverv Privatskole

Solhverv Privatskole Solhverv Privatskole EKSAMENSFOLDER 2011 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2010/11 på Solhverv Privatskole. Side 1 INDHOLD Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever,

Læs mere