Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2011"

Transkript

1 Statens Naturhistoriske Museum ÅRSBERETNING

2 Forord 2 Samfundseffekt 4 Om Statens Naturhistoriske Museum 6 Nyt museum på tegnebrættet 8 Oversvømmelsen 1 Publikumsformidling 12 Skole- og gymnasietjenesten 18 Botanisk Have 22 Samlingerne 24 Forskning 28 Universitetsundervisning 34 Kommunikation & Markedsføring 38 Kommercielle aktiviteter 42 Økonomi, Drift & Personale 44 Tak 48

3 Statens Naturhistoriske Museum ÅRSBERETNING

4 Forord Statens Naturhistoriske Museum oplevede i en generel vækst i sine aktiviteter. Både på forsknings-, undervisnings-, formidlings- og skoleområdet blev nye projekter søsat, og den samlede omsætning voksede med mere end 1 % i forhold til. En vækstrate, der har været fastholdt siden. At dette kan lade sig gøre skyldes i høj grad, at museets medarbejdere tænker nyt og vedblivende producerer resultater og tilbud af høj kvalitet. Finansieringen af væksten sker via eksterne kilder, herunder private fonde og offentlige puljer. Dertil kommer øgede indtægter fra museets kommercielle aktiviteter (butikker, arrangementer mv.), der har potentiale til at blive en betydende del af museets økonomiske fundament. Skoleområdet og særligt gymnasieaktiviteterne har igen i vist en stor fremgang. Det skyldes, at Skole- og gymnasietjenesten på museet har satset på en indholdsmæssig kvalitetsforbedring, samtidig med at samarbejdet med gymnasierne er blevet styrket. Fra at være en skole- og gymnasietjeneste der primært rakte ud til København og Sjælland, er den nu på vej til at blive landsdækkende, og museet er allerede blevet landets største udbyder af undervisningstilbud til gymnasieelever. Dermed er museet blevet et vigtigt led i den kæde, der skal sikre rekrutteringen af elever til de naturvidenskabelige uddannelser i Danmark. Finhvalen fra Vejle trak i fulde huse til udstillingen Hvaler i Botanisk Have, og Statens Naturhistoriske Museum nåede samlet set op på lidt over 15. gæster, hvilket er det højeste niveau i mange år. Også de mange andre tilbud til publikum har været populære. Da museet for tre år siden startede foredragsrækken Vin & Videnskab, fik vi at vide, at ingen interesserede sig for videnskabelige foredrag, men i kunne vi nok engang glæde os over fyldte sale til de fleste arrangementer. Naturskattejægerne, hvor museet i juli måned inviterede alle til at deltage i Danmarks største naturskattejagt, var ligeledes en stor publikumssucces. Derudover var det initiativer som Kulturnat, Hajerne indtager museet, Nat på museet, Poesi i Haven og Professorhjørnet, der prægede publikums- og skoleformidlingen året igennem. For mange på museet vil også blive husket som det år, hvor vi, i lighed med mange andre i den indre by, skulle håndtere eftervirkningerne af det voldsomme skybrud den 2. juli. Store dele af Geologisk Museum blev oversvømmet, og de mange samlinger i kældrene stod under vand. Ved hjælp af en stor indsats, fra alle dele af museet, lykkedes det at redde næsten alt, men det var en voldsom påmindelse om nødvendigheden af at få sikret alle samlinger bedre. Det er en ønskedrøm for de fleste at blive forfatter til en artikel i verdens mest velrenommerede tidsskrifter Nature og Science. Til vores store glæde var museet i blandt de forskningsinstitutioner i Danmark, der leverede flest artikler til disse tidsskrifter. Det er kun banebrydende forskning, der finder vej til Nature og Science, og det er bemærkelsesværdigt, at netop et museum er så succesfuld en ramme om god forskning. En af hemmelighe-

5 ÅRSBERETNING 3 derne ligger i, at museet kan tilbyde topmoderne laboratorier og en unik samlingsinfrastruktur i smukke og inspirerende rammer ved Botanisk Have. Dertil kommer, at museet tilbyder en tværfaglig forskningsplatform, hvor naturvidenskabelige fag mødes, og hvor også humaniora og samfundsvidenskab inviteres indenfor. Klodens biodiversitet er nøglen til vor overlevelse som art. Statens Naturhistoriske Museum beskriver, fortolker og anvender data om livets udbredelse og giver derigennem samfundet redskaber til at sikre en bæredygtig udvikling. For at styrke dette arbejde besluttede centrale aktører på Københavns Universitet sig i for at etablere et internationalt biodiversitetscenter forankret på museet. Dermed skabes et af verdens stærkeste faglige miljøer på området, og Danmark får dermed bedre mulighed for at adressere biodiversitetskrisen, som rangerer på højde med klimaudfordringen på det internationales samfunds agenda. Gennem flere år har Københavns Universitet, Uddannelsesministeriet og museet forberedt grundlaget for etableringen af Danmarks tredje nationale hovedmuseum, Statens Naturhistoriske Museum, ved Botanisk Have, og i november blev den internationale arkitektkonkurrence om et nyt naturhistorisk museum udskrevet. Seks teams fra USA, Japan, Tyskland, Norge og Danmark konkurrerer om at finde den bedste løsning på det største museumsbyggeri i Danmark i nyere tid. Vinderen afsløres i maj 212. Det nye museum vil bl.a. betyde en firdobling af besøgstallet, en tidobling af turistbesøgene og en flerdobling af skolebesøgene, og museet vil udvikle sig fra et lokalt museum i hovedstaden til et nationalt museum for hele Danmark. Det bliver fantastisk spændende at se det nye nationale naturhistoriske museum ved Botanisk Have blive til virkelighed. Til slut vil jeg gerne udtrykke min store tak til de mange fonde og donatorer, der i årets løb har støttet museet, og naturligvis også en stor tak til museets medarbejdere, som har ydet en meget flot indsats i. København 212 Morten Meldgaard Museumsdirektør

6 Samfundseffekt Statens Naturhistoriske Museums virke har i mere end én forstand en væsentlig indflydelse på samfundet. Museets kernevirksomhed; forskning, uddannelse, formidling og bevaring af de naturhistoriske samlinger, er med til at sikre, at Danmark er på forkant med udviklingen, at børn og unge får interesse for naturvidenskaben, og ikke mindst at vi som samfund og individer husker og bevarer vores kulturelle og naturhistoriske kulturarv. Dette er museets hovedformål, og det er på evnen til at løfte disse opgaver, at museet i sidste ende skal måles. Men Statens Naturhistoriske Museums effekt på samfundet kan også måles økonomisk. Med etableringen af et nyt hovedmuseum for naturhistorie ved Botanisk Have vil Statens Naturhistoriske Museum i endnu højere grad være i stand til at bidrage til en positiv samfundsudvikling også økonomisk. Et statusbillede af Statens Naturhistoriske Museums samfundseffekt fremgår af nedenstående udvalgte nøgletal. Udvalgte nøgletal fra R Antal årsværk: 236 årsværk R Årlig omsætning: 178,5 mio. kr. R Tilvækst i de videnskabelige samlinger: genstande R Videnskabelige publikationer: 258 publikationer R Nye dyrearter beskrevet af museets forskere: 38 arter R Abonnenter på museets elektroniske nyhedsbrev: 7. abonnenter R Museumsgæster i alt: besøgende R Antal underviste elever: skoleelever og 6.38 gymnasieelever Foto: Birgitte Rubæk

7 ÅRSBERETNING 5

8 6 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Om Statens Naturhistoriske Museum Statens Naturhistoriske Museum er organiseret som et institut under Københavns Universitet. Museet blev dannet i 24 i forbindelse med en sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. Statens Naturhistoriske Museum udfylder tre hovedroller i samfundet: som skatkammer for nationens naturhistoriske kulturarv, som ramme for banebrydende forskning og som formidler af naturhistoriens fortællinger. Mission At forøge og udbrede vor viden om fortidens, nutidens og fremtidens natur til glæde for mennesker og til gavn for natur og samfund. Vision At fastholde museet blandt verdens ti bedste naturhistoriske museer på forsknings-, samlings- og formidlingsområdet. At øge vores forståelse for naturværdierne gennem vores rolle som nationalt museum. Værdier Museets virksomhed bygger på seks grundlæggende værdier: R Gavmildhed R Autenticitet R Troværdighed R Originalitet R Ekspertise R Bæredygtighed

9 ÅRSBERETNING 7 Foto: Birgitte Rubæk

10 Nyt museum på tegnebrættet I tog Statens Naturhistoriske Museum et vigtigt skridt frem mod etableringen af et nyt museum ved Botanisk Have. Den 24. november kunne museets direktør Morten Meldgaard, sammen med direktør for Bygningsstyrelsen Carsten Jarlov og rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen, udskrive en international projektkonkurrence, der for alvor understregede ambitionerne for det nye museum. Forud var der gået en lang proces, hvor konkurrencematerialet er blevet gennemarbejdet af arbejdsgrupper på museet. Mange spørgsmål er vendt undervejs, og krav og ønsker til det nye museum har været genstand for diskussioner på kryds og tværs af museet. Ved udskrivelsen af konkurrencen stod tre ting klart: RRDet samlede areal for det nye museum er på kvadratmeter (netto) RRByggesum inkl. nye udstillinger er på 1,375 mia. kr. R R Det nye museum kommer til at rumme både udstillinger, forskning og magasiner i de nybyggede og renoverede bygninger ved Botanisk Have RRLundgaard & Tranberg Arkitekter; arkitekt Claus H. Pryds; EKJ Rådgivende Ingeniører; professor og landskabsarkitekt Steen Høyer R R Snøhetta (N); Arup, London (GB); Esbensen Rådgivende Ingeniører; LordCulture (F); Office for Visual Interaction (USA) RRDavid Chipperfield Architects, Berlin (D); Arup, Berlin (D); Wirtz International (B) RRCowi; Steven Holl (USA); MVVA (USA); Guy Nordenson and Associates (USA), Transsolar (D) RRBjarke Ingels Group; AKT II (UK); Wissenberg, Vogt Landscape(CH), Space Syntax (UK); Kvorning design og kommunikation RRKengo Kuma +Associates (J); Erik Møller Arkitekter; Jaja Architects; Buro Happold Cph; Thing og Wainø; 2+1 Idébureau; HaCaFrø Den 31. maj 212 offentliggøres vinderprojektet. Interessen for projektkonkurrencen var ganske overvældende, og ikke mindre end 52 teams fra hele verden søgte om at komme med som deltagere i konkurrencen. Blandt udvælgelseskriterierne var evnen til at forene gammelt og nyt byggeri, sans og forståelse for det helt særlige område, hvori det nye museum skal ligge samt evnen til at tænke nyt og overraskende. Af de i alt seks teams, der endte med at blive udtaget til konkurrencen, blev tre forhåndsinviteret og tre udvalgt gennem en prækvalifikationsrunde. De seks konkurrerende teams er: Museets overordnede strategiske mål (-15)* RRAt etablere et nyt naturhistorisk museum ved Botanisk Have i København * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

11 nu tegnes danmarks nye naturhistoriske museum Følg med på nytnaturhistorisk.dk statens naturhistoriske museum københavns universitet

12 Oversvømmelsen Skybruddet den 2. juli Statens Naturhistoriske Museum blev hårdt ramt af skybruddet den 2. juli. Vandstanden i Botanisk Haves sø steg ¾ meter over daglig vandstand, og store dele af haven blev oversvømmet, men heldigvis har stort set intet i Botanisk Have lidt varig overlast. Langt værre gik det på Geologisk Museum, hvor flere unikke genstande blev skadet i vandmasserne. Under skybruddet fossede vandet ind i den 2.2 kvadratmeter store kælder under Geologisk Museum. I kælderens mange skabe opbevarede museet store samlinger af fossiler og mineraler, og blandt dem var uerstattelige genstande. I de oversvømmede magasinskuffer lå blandt andet fossiler fra typesamlingen, der er opbygget over flere hundrede år. I dagene efter oversvømmelsen kom ansatte fra alle hjørner af Statens Naturhistoriske Museum for at deltage i redningsarbejdet. Professorer, lektorer, studerende og kontorpersonale stod side om side i de våde kældre, og flere ansatte valgte at droppe ferien og planlagte feltture for at kunne give en hånd med. Status efter oversvømmelsen Hovedparten af de beskadigede genstande står heldigvis til at kunne reddes, dog forestår der et længerevarende konserveringsarbejde. En række uerstattelige fossiler blev opløst i vandmasserne, og de er dermed uigenkaldeligt gået tabt for videnskaben. Udgifterne i forbindelse med de materielle skader og det efterfølgende oprydningsarbejde, bl.a. til udskiftning af gulve, erstatning af ødelagte reoler og medarbejderes private ejendele samt containere og flyttefolk, løb op i flere mio. kr. Udgifterne i forbindelse med skaderne på samlingerne og det forestående konserveringsarbejde er opgjort til ca. 2,5 mio. kr. Der gennemføres i 212 de nødvendige bygningsmæssige ændringer, der skal til for at minimere risikoen for en gentagelse af oversvømmelseskatastrofen i. Foto: Jens Astrup

13 ÅRSBERETNING 11

14 Publikumsformidling En af Statens Naturhistoriske Museums fornemste opgaver er at dele glæden ved naturen med vores publikum. At åbne deres øjne for den levende verden omkring os, men også at pirre nysgerrigheden over for de spor, der indimellem dukker op fra en fjern fortid. At dele ud af den viden, der befinder sig inden for museets mure og at give publikum indblik i museets samlinger, som er blandt verdens største med mere end 14 millioner genstande. I opnåede Statens Naturhistoriske Museum det bedste besøgstal i fem år, og museet kunne præsentere publikumsaktiviteter, der både havde bredde og tyngde og som favnede museets primære fagområder: zoologi, geologi og botanik. Museet gav bl.a. publikum mulighed for at drage på naturskattejagt ude i landet og nyde en poetisk vandring i Botanisk Have. Den nyeste viden og et glas vin dannede rammerne om en succesfuld foredragsrække. Og i den gamle maskinhal i Botanisk Have strømmede 26. besøgende til for at se skeletterne fra nogle af havets giganter. Dette er blot et udpluk af de mange aktiviteter, som året bød på. Som noget helt særligt dette år var der desuden fokus på de rammer, som publikumsformidlingen fremover skal udfolde sig i på det nye museum. Projektkonkurrencen for det nye Statens Naturhistoriske Museum blev udskrevet i november, og i den forbindelse er det blevet prioriteret højt at skabe de bedste betingelser for fremtidens udstillinger og aktiviteter. Museets strategiske mål for publikumsformidling (-15)* RRAt have kompetencer inden for multimedieområdet, der kan supporteres af museets egne ansatte RRAt fastholde besøgstallet i perioden op til det nye museum åbner RRAt øge besøgstallet fra de nuværende 15. til 4., når det nye museum åbner RRAt etablere aktivitetsprogrammer for børn og unge, der knytter dem til museet på længere sigt, ikke kun i nærområdet, men i hele landet RRAt etablere et udstillingscenter, der formidler udstillingssamarbejder mellem naturhistoriske museer i Danmark og Europa RRAt udarbejde en politik for mål og midler i museets formidling 15. gæster - det højeste besøgstal i 5 år * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

15 ÅRSBERETNING 13 Besøgstal Statens Naturhistoriske Museum opnåede i det højeste besøgstal i fem år, da lidt over 15. gæster kiggede forbi en af museets besøgsadresser. Udstillingerne i det nye museum I konkurrenceprogrammet for det nye museum er visionerne og mulighederne for det nye byggeri beskrevet i detaljer. Men hvilke udstillinger skal dette byggeri danne ramme omkring? Hvilke stemninger og visuelle indtryk skal præge oplevelsen i det nye museum? Museum Minds museets center for museumsinnovation udarbejdede i et bilag til programmet, der i ord og billeder beskriver museets udstillingsfilosofi og ønskerne til, hvilke oplevelser publikum skal beriges med i det nye museum. Bilaget præsenterer en række koncepter for udstillinger i det nye museum og beskriver ønsker til materialer, lysindfald og bygningernes interaktion med den omgivende natur. Figur 1: Besøgstal for Statens Naturhistoriske Museum Mange oplever det at gå på museum som at være tilbage på skolebænken, hvor man får dårlig samvittighed over ikke at læse det hele, og hvor man hele tiden bliver afkrævet en forståelse. Mange forlader et museum udmattede og bombarderede med information i stedet for opløftede og fulde af nysgerrighed. Vi tror, der er andre måder at gøre det på... Udstillingschef Hanne Strager, fra bilag om udstillingerne i det nye museum

16 14 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Foto: Statens Naturhistoriske Museum Hvaler i Botanisk Have Statens Naturhistoriske Museum huser en af verdens største samlinger af hvalskeletter. Normalt er skeletterne gemt væk i de videnskabelige samlinger, men i blev en række af de helt store eksemplarer udstillet for offentligheden i Maskinhallen i hjørnet af Botanisk Have. I selskab med finhvalen fra Vejle.

17 ÅRSBERETNING 15 Hvaler i Botanisk Have En blåhval, en grønlandshval, en kaskelot og den berømte finhval fra Vejle indtog Botanisk Have fra juni til oktober. Udstillingen Hvaler i Botanisk Have blev vist i den gamle maskinhal, hvor de enorme knogler lå badet i det smukke lysindfald. Væggene i hallen var dekoreret med et væld af eventyrlige billeder og genstande, der fortalte om menneskets fascination af de gådefulde dyr. I midten af rummet blev publikum mødt af et hvalhjerte i sprit. Et menneskehjerte og et lillebitte hjerte fra en spidsmus understregede dets kolossale dimensioner. Hele 26. mennesker strømmede til udstillingen i løbet af tre måneder, og succesen har betydet, at Hvaler i Botanisk Have genåbner i maj 212. De særeste ting Bag museets tykke mure, dybt nede i samlingerne, finder man blandt andet et elefantfoster i sprit, et enhjørningehorn og en hestekæbe, der er groet fast i en trærod. Med udstillingen De særeste ting besluttede museet sig for at bringe disse sære genstande frem i lyset og fortælle historien om et af verdens første museer. Statens Naturhistoriske Museum har sine rødder i Frederik 3.s kunstkammer og videnskabsmanden Ole Worms samling af alverdens natur- og kulturhistoriske genstande, Museum Wormianum. Mange af disse genstande eksisterer endnu. De gemmer sig i æsker og glas, i skuffer og skabe og de fortæller om en tid, hvor videnskaben og synet på verden var ganske anderledes end i dag. Den amerikanske kunstner Rosamond Purcell har genskabt Museum Wormianum som en installation, der indgår i udstillingen og gør det muligt at se nærmere på samlingen, der var kimen til Statens Naturhistoriske Museum. Rosamond Purcell deltog i arbejdet med udstillingen som artist in residence i en periode på tre uger, hvor hun bidrog til at skabe en udstilling i krydsfeltet mellem kunst og naturvidenskab. Professorhjørnet Hvorfor er der sult i Afrika? Kan dyr være homoseksuelle? Hvorfor griner vi mennesker? Intet spørgsmål er for stort eller småt til Professorhjørnet. Kloge hoveder fra museet har indgået et samarbejde med Weekendavisen om en brevkasse, der skal opklare alverdens mysterier om naturvidenskab og naturhistorie. Hver uge udvælges to spørgsmål fra læserne, som ekspertpanelet besvarer efter bedste evne. De faste ankerpersoner i panelet er palæontolog Bent Lindow og biolog Jørn Madsen, der trækker på hele museets ekspertise på en bred vifte af områder. Deres svar kan læses i Weekendavisens klumme Videnskabet hver fredag eller via Professorhjørnet på museets hjemmeside. De særeste ting Med udstillingen De særeste ting besluttede museet sig for at bringe sære genstande frem i lyset og fortælle historien om et af verdens første museer. Foto: Birgitte Rubæk

18 16 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Poesi i Botanisk Have I september måned skød en række nye og anderledes vækster op i Botanisk Have: skilte med poesi fra de seneste 5 år. Med udstillingen Poesi i Botanisk Have blev plæner, bede og drivhuse prydet med digte, hvori naturen spiller en særlig rolle. Udstillingen gav således en enestående mulighed for at opleve naturlyrikken i sit rette element. Særligt oplagt var det for dansklærere at tage deres klasser med på en poetisk rejse gennem haven, hvor de kunne møde nogle af dansk litteraturs helt store digte og digtere blandt andre Hans Adolph Brorson, Jens August Schade, Klaus Rifbjerg og Ursula Andkjær Olsen. Poesi i Botanisk Have er tænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed. Vin & Videnskab Foredragsrækken Vin & Videnskab viste sig også i at være en velsmagende kombination af den nyeste viden og et glas vin i pausen. Publikum strømmede til årets 23 foredrag om så forskellige emner som P.W. Lunds legendariske fossilfund i Brasilien og den nylige katastrofe i Japan. I forårssæsonen stod brødrene Eske og Rane Willerslev side om side i Vild, vildere, Willerslev, mens Peter Lund Madsen holdt et underholdende foredrag om hjerner. Efterårssæsonen blev skudt i gang med Hvalgalla efterfulgt af På jagt efter stjernestøv... med blandt andre astronom Anja C. Andersen som foredragsholder, og sæsonen blev rundet af med bravur til Årets Videnskabsgalla, hvor 11 forskere fra museet berettede om et udvalg af årets mest sensationelle opdagelser, erkendelser og hændelser på det naturhistoriske område. Naturskattejægerne Under sloganet Naturen er fuld af skatte find dem! blev både børn og voksne inviteret til at deltage i Danmarks største naturskattejagt, Naturskattejægerne, der blev afholdt i sommerferien for andet år i træk. Deltagerne kunne indlevere deres spændende fund af fossiler, sten, knogler og meget andet og få dem bestemt af museets eksperter. Fra september til og med november blev et bredt udvalg af de mest interessante genstande udstillet på Zoologisk Museum, hvor der sommeren igennem også var knogleværksted og afstøbningsaktiviteter. Som noget nyt tog et ekspertpanel bestående af en zoolog, en palæontolog og en geolog plus formidlere på ekspedition til Hundested Havn og fem sjællandske strande, hvor landets naturskattejægere kunne møde op og få vurderet deres fund. Naturskattejægerne Under sloganet Naturen er fuld af skatte find dem! blev både børn og voksne inviteret til at deltage i Danmarks største naturskattejagt, Naturskattejægerne, der blev afholdt i sommerferien for andet år i træk. Foto: Mogens Trolle

19 ÅRSBERETNING 17 Kulturnat og efterårsferie Temaet for årets kulturnat i Botanisk Have var Ekspeditioner til de varme lande. Hele området omkring den gamle maskinhal ved Sølvtorvet var omdannet til en bazar, hvor man blandt andet kunne møde Camilla Plum, høre eksotisk musik og se lysshow projiceret på bygningerne. Der var marokkansk thesalon, argentinske pølser, pirrende kaffesorter, chokolade og krydderier. Kulturnatten på Zoologisk Museum var i en helt anden boldgade. Her var temaet Kryb og kravl. Talrige af husets eksperter inden for felter som insekter, edderkopper, skorpioner og slanger stillede op med et stort udvalg af de mest fascinerende dyr fra de videnskabelige samlinger. Der blev også vist levende slanger og andre kryb frem, og de yngste gæster kunne deltage i en konkurrence i udstillingerne, der i dagens anledning var scenograferet på en ny måde med kulisser, lys og lyd. Efterårsferien på Zoologisk Museum tog sin begyndelse med Kulturnatten. Hovedaktiviteten var en konkurrence for børn i museets udstillinger. Der var desuden en miniudstilling med de største og giftigste arter af kryb og kravl fra museets videnskabelige samlinger. Vinterferie Hajerne indtager Zoologisk Museum og Nat på museet var overskrifterne for årets aktiviteter i vinterferien på Zoologisk Museum. En grønlandshaj, der kort forinden var strandet i Danmark, blev udstillet og vakte stor opmærksomhed i medierne. Desuden var der hajdissektioner og mundtlige oplæg om hajer, hvor spændende effekter fra de videnskabelige samlinger blev vist frem. Nat på Museet var en gentagelse af en succes fra tidligere ferier, hvor børnene skulle finde en stribe dyr, der havde gemt sig i forkerte dioramaer i Pol til Pol -udstillingen. Her havde en teaterscenograf skabt scenografi og stemningsfuld, dæmpet lyssætning. Endelig stod en professionel tegner i spidsen for tegnekurset Tegn en pingvin. VINTERFERIE Hajerne indtager Zoologisk Museum og Nat på museet var overskrifterne for årets aktiviteter i vinterferien på Zoologisk Museum. Foto: Statens Naturhistoriske Museum Foto: Mogens Trolle

20 Skole- og gymnasietjenesten For museets skole- og gymnasietjeneste har været et år, hvor de senere års fremgang på udskolings- og gymnasieområdet er fortsat, og hvor nye tiltag på såvel gymnasie- som grundskoleområdet har set dagens lys. museet er gået fra at have 2 besøgende gymnasieelever om året i til 6 gymnasieelever i Museets strategiske mål for skoleundervisningen (-15)* RRAt bidrage væsentligt til rekrutteringen af studerende RRAt styrke kvaliteten i undervisningstilbuddene, bl.a. ved revision af det faglige indhold og ved løbende evaluering RRAt indgå tætte samarbejder med skoler og lærerseminarer i museets nærhed, men også udvikle undervisning, der er tilgængelig på nettet, og som gør det muligt at lave undervisningssamarbejder med skoler og elever i resten af Danmark RRAt øge undervisningskapaciteten og dermed antallet af folkeskoleelevtimer og antallet af gymnasieelever med 1 % RRAt etablere en gymnasiesektion med særligt fokus på formidling til studerende på ungdomsuddannelserne * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

21 ÅRSBERETNING 19 Antal elever på museet Det samlede antal gymnasie- og grundskoleelever, der årligt deltager i undervisning og arrangementer på museet, har ligget stabilt på omkring 22. elever igennem de seneste fire år (figur 2). Museet oplever, som følge af en stor indsats på området, en markant stigning i antallet af udskolingselever (7.- 1.kl.), der modtager undervisning på museet (figur 3). Derudover har gymnasieområdet været prioriteret meget højt i perioden -, og museet er gået fra at have 2 besøgende gymnasieelever om året i til 6 elever i (figur 4). I kraft af en målrettet indsats har Statens Naturhistoriske Museum således på få år udviklet sig til at være landets største udbyder af naturfaglig undervisning på gymnasieområdet. Resultaterne på udskolingsog gymnasieområdet er særligt relevante i forhold til interesseskabelse inden valg af studieretning i gymnasiet samt rekruttering til universiteterne. Mærkedage Mærkedage, arrangementer der markerer naturhistoriske mærkedage, havde fuldt hus ved premieren, der omhandlede årsdagen for udgivelsen af Arternes oprindelse. Foto: Michael Schlosser Figur 2: Antal underviste gymnasie- og skoleelever Figur 3: Antal underviste udskolingselever (7.-1.kl.) Figur 4: Antal underviste gymnasieelever

22 2 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Gymnasieområdet Grundskoleområdet I blev der lagt sidste hånd på udvikling og implementering af to nye undervisningsforløb, Danmarks geologi og Naturvidenskabelig metode i praksis. Forløbene er målrettet gymnasiets lærerplaner i henholdsvis naturgeografi og naturvidenskabeligt grundforløb. var også året, hvor nye arrangementstyper for gymnasieelever blev lanceret: Mærkedage, arrangementer der markerer naturhistoriske mærkedage, havde fuldt hus ved premieren, der omhandlede årsdagen for udgivelsen af Arternes oprindelse. Også Nature News, hvor forskere og eksperter behandler og perspektiver højaktuelle naturvidenskabeligt relaterede begivenheder, så dagens lys i. Katastrofen i Japan fik inden for et døgn 5 tilmeldte gymnasieelever. Undervisning til hele landet På grundskoleområdet havde Skole- og gymnasietjenesten i travlt med at udvikle og implementere NaturLab, et nyt undervisningskoncept for mellemtrinsklasser (3.-6. kl.). NaturLab er forskellige, tematiserede workshopaktiviteter, hvor eleverne håndterer og undersøger autentiske naturhistoriske effekter i forbindelse med deres oplevelser og iagttagelser i udstillingerne. NaturLab havde premiere i forbindelse med åbningen af udstillingen Hvaler i Botanisk Have, og flere end 2.2 glade elever deltog over en periode på seks uger i aktiviteterne. Til NaturLab knytter sig endvidere nyudviklet, gratis undervisningsmateriale, som lærere kan bruge i deres undervisning på skolen. NaturLab Hvaler blev efterfulgt af NaturLab Skelet, hvortil der blev udviklet et helt nyt (og meget populært) undervisningsforløb: Skelettering. Digtets natur 158 elever fra alle egne af landet skrev smukt og tænksomt om natur, natursyn og naturlyrik Foto: Michael Schlosser Et andet nyt tiltag, landsdækkende konkurrencer, blev skudt i gang med essaykonkurrencen Digtets natur, hvor 158 elever fra alle egne af landet skrev smukt og tænksomt om natur, natursyn og naturlyrik. blev også året, hvor vi som pilotprojekt tog undervisere, formidlere og naturhistoriske effekter med ud i landet og underviste på to gymnasier. Besøgene på både Bornholms Gymnasium og Holstebro Gymnasium var en stor oplevelse, og museet ser mange perspektiver i sådanne ud af huset-initiativer.

23 ÅRSBERETNING 21 Foto: Michael Schlosser NaturLab NaturLab havde premiere i forbindelse med åbningen af udstillingen Hvaler i Botanisk Have, og flere end 2.2 glade elever deltog over en periode på seks uger i aktiviteterne.

24 22 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Botanisk Have har stået i haverenoveringens tegn. Statens Naturhistoriske Museum er i den positive situation at have modtaget midler fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til en renovering og istandsættelse af Botanisk Have. Efter afholdelse af licitation i slutningen af marts blev selve anlægsarbejdet påbegyndt i maj, og den renoverede have forventes klar til indvielse i september 212. Renoveringsarbejdet koncentrerer sig først og fremmest om en istandsættelse af havens stier. Det overordnede stinet får en tiltrængt istandsættelse med nye overfladebelægninger, men også stierne på stenhøjene, i Dansk Kvarter og i staudekvarteret får et gevaldigt løft. Derudover indebærer projektet, at Botanisk Have udvides med Observatoriehøjen, og der etableres nye faciliteter for Skole-og gymnasietjenesten. Ved udgangen af er det meste af belægningsarbejdet i de respektive plantekvarterer blevet udført. Det, der resterer i foråret og sommeren 212, er i store træk at plante alle planterne tilbage igen på deres pladser, at færdiggøre istandsættelsen af stierne og at forny havens pergolaer og espalierer. Året i haven bød på også på store udfordringer ikke mindst efter at København den 2. juli blev ramt af et voldsomt skybrud. Vandstanden i Botanisk Haves sø steg i den forbindelse ¾ meter over daglig vandstand, og store dele af haven blev oversvømmet. En del af havens træer og buske mistede for en tid bladene, men heldigvis er der praktisk taget intet, der har lidt varig overlast.

25 ÅRSBERETNING 23 Foto: Johnny Busch

26 Samlingerne Samlingerne er Statens Naturhistoriske Museums kerne. De omfatter ca. 14 mio. genstande: skind, skeletter, dyr i sprit, insekter på nål, planter på herbarieark, fossiler, mineraler mm. De ældste genstande er flere hundrede år gamle, og samlingerne udbygges stadig. I perioden - kom der omkring 35. tusinde nye genstande til. Samlingerne ved Statens Naturhistoriske Museum tjener flere formål, men er først og fremmest en forskningsressource, som museet stiller til rådighed for egne og andre forskere i ind- og udland. I modtog museet bl.a. 1. sommerfugle og 4. biller Museets strategiske mål for samlingerne (-15)* RRAt iværksætte et projekt, der sikrer dokumentationen af hele samlingen og genopretningen af de truede dele af samlingen RRAt etablere en bevaringssektion, der kan sikre samlingerne mod forfald RRAt etablere en sikringssektion, der kan sikre samlingerne mod brand, tyveri og nedbrydning RRAt iværksætte et digitaliseringsprojekt, der gør samlinger, samlingsdokumentation og arkivalier tilgængelige for fagfolk og lægmænd og derved muliggør en bredere anvendelse RRAt iværksætte en meta-registrering af alle museets delsamlinger med henblik på overblik og forberedelse til flytning og digitalisering RRAt samle museets nu spredte samlinger i tidssvarende magasiner RRAt udbygge Botanisk Haves bidrag til det internationale arbejde med bevarelse af truede planter (naturbevarelse) RRAt fortsætte udviklingen af museets samlinger gennem indsamling og tilgængeliggørelse i samarbejde med museer verden over RRAt udarbejde en politik for samlingernes anvendelse og udbygning * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

27 ÅRSBERETNING 25 Tilvækst Foto: Geert Brovad De videnskabelige samlinger udbygges stadig. Nedenstående figurer viser tilgåede eksemplarer/ samlingsenheder fordelt på hovedområderne zoologi, botanik og geologi. De høje tal for zoologi er domineret af insekter, og de store udsving afspejler, at tilgangen kommer i uregelmæssigt tempo. I modtog museet bl.a. to meget store og værdifulde privatsamlinger som arv fra danske samlere. Det drejede sig om 1. sommerfugle og 4. biller. I og var der ikke tilsvarende store enkelttilgange. Michael Fibigers donation Statens Naturhistoriske Museum modtog i en meget værdifuld privatsamling af sommerfugle en testamentarisk gave fra sommerfugleekspert Michael Fibiger, som døde den 16. februar. Donationen anslås at indeholde mindst 1. individer, og den er med sit rige indhold af sjældne arter af familien Noctuidae ( ugler ) fra hele verden i international særklasse. Michael Fibiger fik kort før sin død som den første dansker nogensinde tildelt The H. H. Bloomer Medal fra The Linnean Society i London. Den fornemme pris uddeles hvert år til en amatør-naturhistoriker, som har made a significant contribution to biological knowledge. Figur 5: Tilvækst i de zoologiske samlinger Figur 6: Tilvækst i de botaniske samlinger Figur 7: Tilvækst i de geologiske samlinger

28 26 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Digitalisering Digitalisering af samlingerne har stået på i flere år, men fik i en saltvandsindsprøjtning i form af en bevilling på 4,7 mio. kr. fra Kulturarvsstyrelsen. Effekten af bevillingen fremgår af nedenstående figur, hvor digitaliseringstallet for zoologi i og er næsten tredoblet i forhold til årene før. Udlån Samlingerne er et forskningsredskab, som benyttes af Statens Naturhistoriske Museums egne forskere såvel som af forskere verden over. I perioden - blev der arrangeret over 2.2 udlån af genstande fra samlingerne. Hvert udlån kan bestå af alt fra et enkelt til flere tusinde eksemplarer. Figur 8: Digitaliseringstal for de zoologiske samlinger Figur 9: Antal udlån fra samlingerne Figur 1: Antal lande udlånt til

29 ÅRSBERETNING Lande museet har udlånt genstande til i : Finland, England, Holland, New Zealand, Tyskland, Italien, Canada, USA, Sverige, Ukraine, Norge, Argentina, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Østrig, Brasilien, Danmark, Kina, Rusland, Belgien, Australien, Tyrkiet, Island, Portugal, Japan, Frankrig, Færøerne, Spanien, Grønland, Schweiz, Sydafrika, Oman, Estland, Sydkorea. 27

30 Forskning Statens Naturhistoriske Museums forskning finder gang på gang vej til de mest prestigiøse og anerkendte tidsskrifter i verden. I kunne museet præsentere ikke mindre end fire afhandlinger i Nature og Science, forankret og udsprunget fra museets forskningsgrupper. Emnerne spænder over den første rekonstruktion af havisen i det Arktiske Ocean over de seneste 1. år (Svend Funder), nye studier over de store pattedyrs uddøen under den sidste istid (Eline Lorentzen), rekonstruktionen af det første hele genom fra en aborigine og den tidlige indvandringshistorie til Amerika (Eske Willerslev). Alt i alt stod museets medarbejdere bag 258 videnskabelige publikationer i. Forskningen på museet tager udgangspunkt i de videnskabelige samlinger, herunder de levende samlinger, vævsprøvesamlinger og databaser. Forskningen er dog ikke begrænset af museets eksisterende samlinger, men inddrager også materiale fra andre nationale og internationale samlinger såvel som nyt materiale indsamlet i felten. Museet har således stået for større ekspeditioner, men det kendetegner også de enkelte forskningsgrupper at stå for mindre ekspeditioner, workshops og internationale symposier og kongresser. Overordnet set er museets forskning koncentreret om udforskningen af Solsystemet, Jorden, dens geologiske opbygning og livets opståen, livets udvikling og mangfoldighed samt bevarelsen af denne mangfoldighed. Denne forskning kaster løbende nye opdagelser af sig. Nye arter af dyr og planter beskrives, ukendte mineraler opdages, og de evolutionære processer, der har skabt verden, afkodes både ved nye fossile fund og molekylære data. Et væsentligt element i forskningen er at kortlægge de levende organismers forekomster og udbredelse samt studere de mekanismer, der bestemmer fordelingen af dyr og planter på Jorden. Tusindvis af fugle ringmærkes, og deres trækruter kortlægges, udbredelsen af fisk i de danske vande beskrives, bjergregnskovenes liv dokumenteres etc., men også grænser for liv her på Jorden undersøges i Grønlands indlandsis og i ekstreme biotoper i dybhavet. De indsamlede data anvendes både i forvaltningen af naturressourcerne og i grundforskningen. Museets forskere har bl.a. tidligere udgivet Dansk Trækfugleatlas samt en række lærebøger og nøgler, der anvendes i undervisning og formidling både nationalt og internationalt, f.eks. Introduction to Paleobiology and the Fossil Record og Funga Nordica. Museets strategiske mål for forskningen (-15)* RRAt skabe et kreativt forskningsmiljø, hvor originalitet trives RRAt være blandt de tre forskningsmæssigt stærkeste institutter på Københavns Universitet målt på de forskningsparametre, der anerkendes på universitetet RRAt være blandt de 1 bedste naturhistoriske museer i verden målt på internationalt anerkendte forskningsparametre RRAt tiltrække nye eksternt finansierede forskningsprojekter og forskningscentre RRAt indgå i nye tværfaglige forskningssamarbejder RRAt udarbejde en strategi for en prioriteret og koordineret indsats i museets arbejde for beskrivelsen af Jordens biodiversitet RRAt udbygge Botanisk Haves bidrag til det internationale arbejde med bevarelse af truede planter (naturbevarelse) RRAt fortsætte udviklingen af museets samlinger gennem indsamling og tilgængeliggørelse i samarbejde med museer verden over RRAt udarbejde en politik for samlingernes anvendelse og udbygning * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

31 Publikationer Publikationer kan inddeles i videnskabelige peer reviewed publikationer (dvs. artikler, der er bedømt af en eller flere forskere) og videnskabelige ikke-peer reviewed publikationer, herunder også populærvidenskabelige publikationer. Nedenstående figur viser det samlede antal publikationer, dvs. både peer reviewed, ikke-peer reviewed og populærvidenskabelige publikationer, publiceret af museets medarbejdere i perioden -. Selvom der kan konstateres et mindre fald i det samlede antal publikationer fra til, skal det bemærkes, at dette fald udelukkende skyldes et fald i ikke-peer reviewed publikationer, mens antallet af peer reviewed publikationer er stabilt, sådan som det fremgår af nedenstående figur. Den videnskabelige benyttelse af samlingerne kommer til udtryk i publikationer, som er helt eller delvist baseret på materiale fra Statens Naturhistoriske Museum. Som det fremgår af nedenstående figur stod museets egne forskere i perioden - for 563 afhandlinger, hvor museets materiale blev benyttet, mens andre forskere producerede næsten dobbelt så mange afhandlinger baseret på materiale fra museet. DNA Ved at isolere dna fra en 1 år gammel hårtot fra en australsk aboriginer har forskere fra Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum påvist, at aborigine australiere nedstammer direkte fra en tidlig indvandring til Asien, der begyndte for omkring 7. år siden. Dette er mindst 24. år før den folkevandring, som gav ophav til nutidens europæere og asiater. Resultatet viser også, at nutidens aborigine australiere rent faktisk er direkte efterkommere af de første mennesker, som kom til Australien så tidligt som for 5. år siden. Foto: Københavns Universitet Figur 11: Samlet antal publikationer publiceret af museets medarbejdere (både peer reviewed og ikke-peer reviewed publikationer) Figur 12: Peer review publikationer og ikke-peer review publikationer Figur 13: Publikationer baseret på samlingerne Peer review publikationer Ikke-peer review publikationer Med SNM-stab som (med)forfattere Udelukkende eksterne forfattere

32 3 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM H-indeks og M-indeks H-indekset er et indeks, der har til hensigt at måle kvaliteten af forskningen eller mere præcist at måle både produktiviteten og virkningen af en eller flere forskeres offentliggjorte arbejder. I dette tilfælde et gennemsnitligt indekstal for produktiviteten og virkningen af det samlede forskningsarbejde udført af forskerne på Statens Naturhistoriske Museum. Helt konkret er h-indekset baseret på det sæt af forskernes mest citerede afhandlinger og antallet af citationer, der er medtaget i andres publikationer. H-indekset er imidlertid ikke en helt uproblematisk målestok. Det kan være vanskeligt at sammenligne værdier på tværs af forskningsdiscipliner, ligesom h-indekset kan diskriminere yngre forskere, da de typisk har få artikler, samt at de artikler, de har, er udkommet for nylig og derfor ikke har haft tilstrækkelig tid til at opsamle mange citeringer. For at afhjælpe dette har vi medtaget en anden væsentlig målestok, m-indekset, som sætter h-indekset i relation til de publikationsaktive år for den enkelte forsker. Det vil sige, at jo højere m-indeks jo flere afhandlinger er blevet publiceret gennemsnitligt per år. Statens Naturhistoriske Museums gennemsnitlige m-indeks var i :,72. Et tal som samlet viser en intensiv og kontinuerlig videnskabelig produk- H-indekset kan imidlertid anvendes som en overordnet indikator for kvaliteten og udviklingen af forskningen på museet gennem de seneste år. Her ses en klar tendens: H-indekset og dermed kvaliteten af forskningen er stigende. Og tendensen er blevet forstærket efter grundforskningscentrenes etablering på museet. Både Center for Stjerne- og Planetdannelse og Center for GeoGenetik har været med til at forøge h-indekset med et stort antal afhandlinger i internationale tidsskrifter, herunder flere i PNAS, Science og Nature. Figur 14: Det gennemsnitlige h-indeks for Statens Naturhistoriske Museums forskere Artsbeskrivelse Beskrivelse af nye arter af planter og dyr er en vigtig del af museets arbejde. Museet står også for beskrivelser af helt nye dyregrupper, såsom dyrerækkerne korsetdyr, ringbærere og kæbedyr samt insektordenen hælegængere. I perioden 27- beskrev museets medarbejdere i alt 24 arter af insekter, korsetdyr, fisk, planter, svampe mm., som er helt nye for videnskaben. I beskrev museets medarbejdere yderligere 46 nye arter af dyr og planter. Fire af arterne er fossiler; en krokodille, nogle biller og en havbørsteorm. Ud over de 46 nye arter af dyr og planter beskrev museets medarbejdere to nye mineraler (jakobssonite og leonardsenite). Figur 15: Nye dyrearter beskrevet af medarbejdere fra Statens Naturhistoriske Museum tion og dækker over adskillige årtier.

33 ÅRSBERETNING 31 Ekspeditioner Den omvandrende pølse med ben Professor Henrik Enghoff fra Statens Naturhistoriske Museum fandt og beskrev i flere nye arter tusindben. Et af dem var et kæmpetusindben fra Østafrika, der på latin hedder Crurifarcimen vagans, hvilket betyder: den omvandrende pølse med ben. Foto: Gert Brovad Et af de helt store indsatsområder for museet i var ekspeditioner til de Arktiske områder, Asien, Stillehavet og det amerikanske kontinent. Således tilbragte museets forskere mere end 1. dage på ekspedition fordelt på 88 destinationer. En af de mest spektakulære lokaliteter, der blev besøgt af museets forskere i, var Yucatanhalvøens kystnære kalkstenshuler. Indsamling her kræver huledykning, hvilket gør dem til nogle af de dårligst undersøgte habitater på vores klode. Museets invertebratforskere var i oktober/november på indsamlingsekspedition med det formål at indsamle nye grupper af krebsdyr og børsteorme fra forskellige hulesystemer på Yucatan. Der blev fundet flere nye arter, som er ved at blive beskrevet, ligesom der blev indsamlet eksemplarer af sjældne dyregrupper (bl.a. Remipedia) til evolutions-genetiske studier. Turen var bl.a. med deltagelse af Jørgen Olesen, Danny Eibye-Jacobsen og Martin V. Sørensen og var finansieret af interne midler. Nye indsamlingsekspeditioner til Karibiske hulesystemer, denne gang støttet af Carlsbergfondet, er under planlægning. Initiativ og finansiering til at deltage i ekspeditioner kan også komme fra f.eks. de studerendes egne netværk. Således blev ph.d.-studerende Alonzo Alfaro-Nunes inviteret til Kuwait og Oman i maj og juni af lokale forskere for at undersøge havskildpadder i Den Persiske Golf for herpesvirus. Desuden fortsatte grundforskningscentret Geo- Genetik med at arbejde rundt om den grønlandske indlandsis med miljøhistorie på Disko (Svend Funder) og isdynamik i både Vest- og Østgrønland (Kurt H. Kjær). I januar/februar var Pierre-Henri Fabre, Michael Køie Poulsen og Knud Jønsson i seks uger på øen Buru i Molukkerne i Indonesien for at indsamle fugle. Turen blev udført i samarbejde med forskere ved det Zoologiske Museum i Bogor, Java, og var en stor succes. Her blev indsamlet over 1 fugleskind omkring Kapalat Mada bjerget på nordvestsiden af øen. Flere af arterne var ikke indsamlet i over 5 år. De indsamlede skind og vævsprøver til DNA-arbejde anvendes allerede nu til den forskning, som udføres inden for spurvefugles evolution, økologi og biogeografi, som Pierre-Henri Fabre, Knud Jønsson og Jon Fjedså bedriver på Statens Naturhistoriske Museum. Ekspeditionen blev financierer af National Geographic Research and Exploration Grant og af Corrit Fonden. Statens Naturhistoriske Museums to kuratorer for henholdsvis biller (Coleoptera) og hvepse, bier, my-

34 32 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Foto: Jørgen Olesen EKSPEDITIONER Forsker fra Statens Naturhistoriske Museum på indsamlingsekspedition i kalkstenshule på Yucatan

35 ÅRSBERETNING 33 rer (Hymenoptera) tilbragte en måned på at gennemrejse den største af New Zealands øer (Sydøen) med henblik på at indsamle insekter. New Zealands insektfauna, og særligt faunaen fra de svært tilgængelige bjergområder på den mere tyndt befolkede Sydøen, er blandt de mindst kendte og mest spændende i verden. En betydelig del af forståelsen af den globale udbredelse af mange insektgrupper er tæt knyttet til vores viden om faunaen på netop New Zealand. Ekspeditionen havde blandt andet til formål at indsamle materiale til en monografi af New Zealands rovbiller (Alexey Solodovnikov), men herudover hjembragtes tusindvis af individer fra mange forskellige insektordner. Dette materiale er blevet sorteret til et niveau, som gør det muligt for forskere verden over at låne og studere individer, som er særligt relevante for netop deres forskning. Der er således allerede publiceret en artikel, som beskriver og navngiver 31 helt nye arter af sorthvepse (Platygrastridae) baseret på det indsamlede materiale. Foto: Jørgen Olesen Figur 16: Antal ekspeditionsdage Figur 17: Antal ekspeditionsmål i ind- og udland Remipedia Eksemplar af hulekrebsdyr tilhørende gruppen Remipedia indsamlet i hule på Yucatanhalvøen i. Remipedier findes kun i svært tilgængelige saltvandshuler og blev først opdaget og beskrevet som en ny krebsdyrklasse i StarPlan Botanik Vertebrat Invertebrat Entomologi GeoGenetik Geologi StarPlan Botanik Vertebrat Invertebrat Entomologi GeoGenetik Geologi

36 Universitetsundervisning I samarbejde med de øvrige institutter ved Københavns Universitet deltager Statens Naturhistoriske Museum i undervisningen af bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende. Museets videnskabelige personale fungerer desuden som vejledere for bachelor- og specialestuderende, ligesom museet har en lang tradition for at uddanne ph.d.-studerende - ofte i samarbejde med andre danske og udenlandske undervisnings- og forskningsinstitutioner. De kommende år vil museet øge antallet af ph.d.-studerende med 5 % og udbyde nye feltkurser i arktiske og tropiske områder. Museets strategiske mål for universitetsundervisningen (-15)* RRAt udvikle to nye specialekurser rettet mod ph.d.- og kandidatstuderende R R At udvikle mindst et nyt højtprofileret kursus rettet mod et bredt udsnit af studerende på universitetet RRAt skabe et attraktivt studiemiljø i det nye museum RRAt udbyde nye feltkurser i arktiske og tropiske områder RRAt øge antallet af speciale- og ph.d.-studerende med 5 % RRAt tiltrække flere internationale studerende De kommende år vil museet øge antallet af ph.d.-studerende med 5% og udbyde nye feltkurser i arktiske og tropiske områder * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

37 ÅRSBERETNING 35 Kurser Nedenstående figur viser antal universitetskurser, hvor forskere fra Statens Naturhistoriske Museum har undervist. Ud over museets egne universitetskurser bidrager forskerne fra museet til et antal kurser på naboinstitutterne primært Institut for Geografi og Geologi samt Biologisk Institut. Ph.d.-studier (beståede) Nedenstående figur viser antal fuldførte ph.d.-studier fra Statens Naturhistoriske Museum. Fire ud af de seks fuldførte ph.d.-studerende i kommer fra grundforskningscentrene på museet. Specialer (beståede) Nedenstående figur viser antallet af fuldførte specialer, hvor hovedvejlederen kommer fra Statens Naturhistoriske Museum. Stigningen i skyldes dels, at museets nye grundforskningscentre bidrager væsentligt til antallet af specialestuderende og dels forbedrede opgørelser, hvor alle specialestuderende på museet er blevet registreret. For enkelte specialer har der været involveret vejledere fra to institutter, derfor er alle nedenstående tal ikke nødvendigvis hele. Figur 18: Universitetskurser Figur 19: Antal fuldførte ph.d.-studier Figur 2: Antal beståede specialer SNM kurser Eksterne kurser

38 36 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM STÅ-produktion Nedenstående figur viser antal STudenterÅrsværk (STÅ) produceret på Statens Naturhistoriske Museum. Den kraftige stigning fra til skyldes dels øget kursusudbud og flere specialer, dels forbedrede opgørelser. I blev det besluttet, at museet skulle have del i taxameterindtægterne fra den årlige STÅ-produktion. Inden da var der ikke grund til at fordele STÅ-indtægterne mellem museet og naboinstitutterne. STÅ-produktionen i 27 og er derfor formentlig underestimeret. Figur 21: STÅ-produktion METEORITJAGT Foto: Jesper Christian Holst Jesper Christian Holst, der er ph.d.- studerende ved Statens Naturhistoriske Museum, var i på Antarktis, hvor han sammen med et team fra fem andre lande ledte efter meteoritter. I alt blev der fundet 32 meteoritter, hvoraf en var på størrelse med en basketbold.

Vinderbyggeri: Danmarks nye naturhistoriske museum

Vinderbyggeri: Danmarks nye naturhistoriske museum STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET PRESSEMEDDELELSE Vinderbyggeri: Danmarks nye naturhistoriske museum 31. MAJ 2012 NYT MUSEUM. Statens Naturhistoriske Museum afslører i dag det største

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2012

Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2012 Statens Naturhistoriske Museum ÅRSBERETNING Forord 2 Udvalgte nøgletal for 4 Om Statens Naturhistoriske Museum 6 Nyt museum afsløring af vinderprojektet 8 Publikumsformidling 12 Skole- og gymnasietjenesten

Læs mere

Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2010

Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2010 Statens Naturhistoriske Museum ÅRSBERETNING med OPSAMLING for perioden 27-1 Forord 2 Udvalgte nøgletal 5 Statens Naturhistoriske Museum, mission, vision og værdier 7 Et nyt naturhistorisk museum på tegnebrættet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

NaturMedicinsk Museum. Årsberetning 2010

NaturMedicinsk Museum. Årsberetning 2010 NaturMedicinsk Museum Årsberetning 2010 Besøgende I sit første år har NaturMedicinsk Museum haft åbent torsdag eftermiddag med offentlig adgang. Derudover har museet været åbent inden FARMA festen, hvor

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København

Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København Byens Netværk 19.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 5. februar 2013 åbnede København Zoos nye og helt unikke anlæg til isbjørne,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

MAN KAN SAMLE PÅ MANGE TING. Man kan for eksempel samle på billeder af riste og kloakdæksler. Her er et lille udsnit af sådan en samling.

MAN KAN SAMLE PÅ MANGE TING. Man kan for eksempel samle på billeder af riste og kloakdæksler. Her er et lille udsnit af sådan en samling. At samle MAN KAN SAMLE PÅ MANGE TING Man kan for eksempel samle på billeder af riste og kloakdæksler. Her er et lille udsnit af sådan en samling. RISTE FRA HOLSTEBRO DÆKSLER FRA TYSKLAND 2009 DÆKSLER FRA

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

MAN KAN SAMLE PÅ MANGE TING. Man kan for eksempel samle på billeder af riste og kloakdæksler. Her er et lille udsnit af sådan en samling.

MAN KAN SAMLE PÅ MANGE TING. Man kan for eksempel samle på billeder af riste og kloakdæksler. Her er et lille udsnit af sådan en samling. At samle MAN KAN SAMLE PÅ MANGE TING Man kan for eksempel samle på billeder af riste og kloakdæksler. Her er et lille udsnit af sådan en samling. RISTE FRA HOLSTEBRO DÆKSLER FRA TYSKLAND 2009 DÆKSLER FRA

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere