bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden"

Transkript

1 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej Hjørring Tlf Selma Lagerløfs Vej Aalborg Øst Tlf Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling som sanitetsbefalingsmand ved Forsvaret for at kunne tage en civil uddannelse. Jeg har altid interesseret mig for den akutte behandling og har bl.a. været udsendt et halvt år til Bosnien, hvor jeg arbejdede på et lille hospital. Derfor var det naturligt for mig at vælge sygeplejerske. Da jeg søgte ind, tænkte jeg da over, at det var et kvindefag. Men det var jo også en mulighed, jeg kunne bruge positivt. Det kan åbne nogle døre lidt nemmere. Generelt har jeg oplevet, at de fleste er positive over for mandlige sygeplejersker. Morten Netteberg, sygeplejestuderende i Aalborg. Vi har et rigtig dejligt studiemiljø med gode omgivelser og nogle enormt gode lærere, der brænder for faget og formår at bringe praksis ind i det teoretiske. Og jeg er glad for, at der er så meget praktik i uddannelsen. Personligt lærer jeg 100 gange mere i praktikken end ved at læse i en bog. Jeg skal ud at have med mennesker at gøre, ud at se hvordan patienten reagerer, ud at bruge hænderne. Jeg drømmer om at komme ud at køre med lægeambulance og assistere reddere og læger. Jeg kunne også godt tænke mig at blive tilknyttet beredskabet i Danmark, som transporterer sårede soldater hjem. Her vil jeg kunne bruge mine erfaringer fra både militæret og sygeplejerskeuddannelsen. Læs mere på Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Mennesker, mod og medfølelse bliv sygeplejerske

2 Trin for trin, uddannelsens struktur Her kan du se forløbet i uddannelsen ud fra tidspunktet for studiestart. Du kan også få overblik over, hvornår du får teoretisk og klinisk undervisning. Hvert modul afsluttes med én eller flere prøver. Efter hvert modul er der en studiefri uge (ugerne 5, 16, 34 og 45). Her er det muligt at gå til en omprøve. Studiets forløb fra studiestart September (februar) Oktober (marts) November (april) December (maj) Januar (juni) Februar (september) Marts (oktober) April (november) Maj (december) Juni (januar) Juli/august 1. år 2. år 3. år 4. år Fag og profession Sundhed og sygdom Grundlæggende klinisk virksomhed Somatisk sygdom og lidelse Teoretisk undervisning Tværprofessionel virksomhed Relationer og interaktioner Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Psykisk syge patienter, borgere og udsatte grupper Sygepleje, etik og vidensbaseret virksomhed Akut og kritisk syge patienter og borgere Kompleks klinisk virksomhed Ingen undervisning Selvstændig professionsudøvelse Sygepleje (praksis-, udviklingsog forskningsviden) Valgmodul Sygeplejeprofession Kundskabsgrundlag og metode Bachelorprojekt Klinisk undervisning Uddannelse i virkeligheden I klinisk undervisning lærer du at udføre sygepleje i autentiske sammenhænge hos patienter og borgere på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmeplejen og i sundhedsplejen. Du lærer at udføre professionel sygepleje med vægt på en professionel relation, som bygger på tillid og respekt. Du bliver tilknyttet en klinisk vejleder, som er en sygeplejerske, der har ansvar for at tilrettelægge dit læringsforløb i samarbejde med dig. Klinisk undervisning i Nordjylland Hvis du læser i Hjørring, foregår den kliniske undervisning fortrinsvis i den nordlige del af Region Nordjylland. Læser du i Aalborg, vil du fortrinsvis modtage klinisk undervisning i den sydlige del af regionen. Udlandsophold Du har flere forskellige muligheder for at tage et studieophold i udlandet. Du kan både tage et teoretisk og et klinisk undervisningsforløb på udenlandske sygehuse og uddannelsessteder. Kulturelle hensyn Hvis man selv er aktiv og tager initiativ, kan man få lov til mange forskellige ting i løbet af studiet. Jeg har været i udlandet flere gange. Jeg har arbejdet i Australien, jeg har været med til en konference i et katastroferamt område i Sarajevo, og jeg har undervist sygeplejestuderende i Tanzania. Det er med til at gøre studiet endnu mere spændende, at man kan komme ud og få nogle andre input. I Australien var jeg på en skadestue i bushen blandt aboriginals. Det var meget, meget primitivt. Der var ingen læger derude, og de kom ind med alt fra hudafskrabninger til benbrud. Jeg arbejdede også på et hospital i Alice Springs, hvor man havde forsøgt at indrette det efter aboriginals. De havde ikke røgalarmer, for de skulle kunne lave røgceremonier, når nogle var døde. Der blev taget hensyn til deres kultur, og det kunne vi lære noget af i Danmark. Læs mere på Sara Mortensen, sygeplejestuderende, Hjørring

3 Adgangskrav og optagelse Du kan søge ind på sygeplejerskeuddannelsen via to kvoter. Vi optager halvdelen af de studerende via kvote 1 og halvdelen via kvote 2. Vi har 131 studiepladser i Hjørring og 192 i Aalborg. Ansøgningsfrister Senest 15. marts kl (kvote 2) Senest 5. juli kl (kvote 1) ansøgere med udenlandske eksaminer skal dog søge senest 15. marts. Kvote 1 Adgangskrav via kvote 1 En gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf, gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) og udenlandske gymnasiale uddannelser, der kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit). Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13- skalaen omsættes til 7-trinsskalaen. Kvote 2 Adgangskrav via kvote 2 en gymnasial uddannelse med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1 social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D 4 beståede hf-enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring (A-niveau i dansk, B-niveau i engelsk, B-niveau i matematik eller fysik eller kemi eller biologi og C-niveau i samfundsfag eller psykologi) en udenlandsk gymnasial uddannelse, der ikke kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, kræver uddannelserne som udgangspunkt, at du har bestået Studieprøven i dansk eller har andre tilsvarende kvalifikationer i dansk. Udvælgelseskriterier i kvote 2 Udvælgelseskriterier i kvote 2 Behandlingen af din ansøgning til sygeplejerskeuddannelsen i kvote 2 sker efter en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer. Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. For at blive taget i betragtning skal du lave en motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvad der motiverer og kvalificerer dig til sygeplejestudiet. Du skal desuden opfylde nogle formelle teoretiske kvalifikationer, som afhænger af den adgangsgivende eksamen: Gymnasial adgangsgivende eksamen: Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksa men (alle retninger + GIF) vægtes Niveau og karakter i følgende fag vægtes: dansk, engelsk, kemi, fysik, biologi og matematik, samfundsfag og psykologi. Beståede eksaminer på anden lang eller mellemlang videregående uddannelse indgår ligeledes i vurderingen. Adgangsgivende social- og sundhedsuddannelse: Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen vægtes. De specifikke adgangskrav er: dansk på C niveau, engelsk på D niveau og naturfag på C niveau. 4 hf-enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring: Karakteren og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vægtes. Aktiviteter, der kan indgå i vurderingen: Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/ uge i minimum 3 måneder. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde og lign. Andet erhvervsarbejde. Arbejde i udlandet i min. 3 sammenhængende måneder. Udlandsophold uden erhvervsarbejde i min. 3 sammenhængende måneder. Højskoleophold og fritidsarbejde. Sådan søger du ind Du søger optagelse via Den Koordinerede Tilmelding. Du kan finde ansøgningsskemaer på og du kan få dem ved University College Nordjylland, Studievalg, jobcentre, gymnasier og VUC. Vi har studiestart to gange om året, i uge 35 og i uge 6, men du kan kun søge optagelse én gang om året. I din ansøgning skriver du, hvornår du ønsker at starte, og det forsøger vi at tage hensyn til. Hjælp til ansøgning Hvis du er i tvivl om adgangskrav, kriterier i kvote 2, motiveret ansøgning eller har andre spørgsmål om optagelse, kan du få hjælp ved vores studievejledere. De kan også hjælpe dig med flere oplysninger om uddannelsens opbygning og indhold. Hjørring Tlf Aalborg Tlf Hjørring Aalborg

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere