Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå. Læs mere på KONTAKT side 2 Hjælp SdU [KONTAKT] 1500 cyklister tropper op til Hærvejsmarch i juni. Hjælp SdU og tjen penge... Læs mere på Kontakt side x Læs mere på KONTAKT side 3 Børnehjælp [KONTAKT] Bangladesh-kredsen efterlyser sponsorer, der med småbeløb kan hjælpe trængende børn. Læs mere på KONTAKT side 4 Bygeneralforsamling [KONTAKT] Mens nogle er til dronninge-fødselsdag (KONTAKTside 2), er andre på Flensborghus til SSFbygeneralforsamling 16. april. Udenrigsminister Martin Lidegaard (t.v.) hilser på mindretalskommitteret Renate Schnack (i baggr.t.v.), Grænseforeningens formand Mette Bock (t.h.), SSFs formand Jon Hardon Hansen (i m.) og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen (i baggr.t.h.). (Fotos: Cornelius von Tiedemann/ Der Nordschleswiger) Mindretalspolitikkens dag [KONTAKT] Markeringen af Bonn- København erklæringernes 60 års dag i landet Slesvig-Holstens repræsentation Berlin torsdag den 26. marts med Danmarks og Tysklands udenrigsministre Martin Lidegaard og Frank-Walter Steinmeier samt bl.a. ministerpræsident Torsten Albig blev en stor dag ikke kun for det danske og det tyske mindretal med formændene Jon Hardon Hansen (SSF) og Hinrich Jürgensen (BDN) i spidsen men også for mindretalspolitikken i europæisk sammenhæng. Vægtige taler blev holdt, underholdning bl.a. ved skoleforeningens underholdningsorkester var lødig, og der blev kommunikeret på livet løs. Også en fælles erklæring ved de to udenrigsministre blev præsenteret; nærlæses på Læs mere på KONTAKT side 4 LEDER En god dag for mindretallene [KONTAKT] Markeringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE) den Sydslesvigsk Forening 26. marts i Berlin med bl.a. den danske og den tyske udenrigsministers deltagelse blev en god dag for de nationale mindretal i det dansktyske grænseland og for dansktysk samarbejde generelt. Med udenrigsminister Martin Lidegaards meningstilkendegivelse om, at det er en rigtig god ide med etableringen af et Mindretallenes Hus i Flensborg, som mindretal i og uden for Europa vil kunne drage nytte af, fik arrangementet også et internationalt perspektiv. Begge udenrigsministre, Slesvig- Holstens ministerpræsident, SSFs og BDNs formænd betegnede samstemmende Bonn-København erklæringerne af 1955 som en slags grundlov for det danske og det tyske mindretals eksistens i det dansk-tyske grænseland og erklæringernes ånd som vejvisende for konfliktløsninger flertal og mindretal imellem. I en fælles erklæring understreger de to udenrigsministre menneskers ret til frit at bekende sig til et mindretal, og mindretallenes betydning for det gode forhold mellem Danmark og Tyskland. De takker alle i forståelsesprocessen involverede for årtiers indsats. De vedkender sig mindretalsbeskyttelsen som fredsfaktor i Europa. Og de understreger i fælleserklæringen nødvendigheden af at samarbejde om og videreudvikle grænseoverskridende handel, trafik, uddannelse, turisme, universiteter og kultur. Den erklæring, der ligesom talerne kan nærlæses på de, kan mindretallene i grænselandet kun støtte. For økonomi, erhvervsliv og kultur styrkes gennem den grænseoverskridende forankring og inddragelsen af mindretallene. Dynamikken på de nævnte felter i vort grænseland tager nemlig ikke skade af - men vil formentlig kunne intensiveres - ved at bevare den lille forskel mellem dansk og tysk. SYDSLESVIGSK FORENING SdU Den venskabelige dialog mellem udenrigsministrene Martin Lidegaard (t.v.) og Frank-Walter Steinmeier (2.f.v.) følges af den interesserede ministerpræsident Torsten Albig (2.f.h.) og den veloplagte justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk (t.h.) SdU-formand Kirstin Asmussen på talerstolen, forretningsfører Horst Schneider i forgrunden; i baggrunden omkring 100 delegerede og gæster. (Foto: Martina Metzger) Kring ny 1. næstformand [KONTAKT] På SdUs sendemandsmøde i lørdags på Flensborghus - forretningsfører Horst Schneiders sidste regulære, inden han går af til september - blev 2. næstformand Anders Kring valgt til 1. næstformand efter Ronny Grünewald, og Anja Otten blev ny 2. næstformand. Forslag til vedtægtsændringer (ændre navnet fritidshjem til børne- og ungdomshus, ændre forretningsfører til direktør, skære i antallet af styrelsesmedlemmer og ændre dens kompetencer) blev grundet almindelig forvirring ikke vedtaget. SdUs kulturpris gik til Kirsten Heinke, en aktiv, engageret og værdig SdUrepræsentant i organisationssammenhænge, og H.A.I. Pedersens vandrepokal blev overrakt Ronald Chicken Weigelt, utrættelig formand for IF Stjernen igennem 20 år.

2 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 2 AKTIVE KVINDER ST. KNUDSGILDET Bestyrelsen - foran f.v.: Traute Zilch, Inger Doll, Renate Petersen, Regina Walter og Karen Scheew, bagved f.v.: Inge Moritz, Erika Jentzen og Margrid Jensen. Karin Becker mangler på billedet. (Foto: privat) Håber på flere yngre [KONTAKT] DSH - Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig fik hurtigt overstået kredsgeneralforsamlingen den 28. marts. 23 stemmeberettigede medlemmer det er kun bestyrelsesmedlemmer, som har stemmeret kom til Ansgarsalen i Slesvig. SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering førte som ordstyrer suverænt gennem generalforsamlingen, der kun medførte én forandring i kredsstyrelsen. Inger Doll blev valgt som ny kasserer og efterfølfger for Tove Hinriksen, som har været foreningens kasserer i over 25 år. Hun har valgt at flytte nordpå og fik en stor tak for det store arbejde, hun har gjort som finansminister gennem alle disse år. Med Inger Doll har foreningen fået et yngre medlem ind i kredsstyrelsen. Vi håber, at vi også fremover kan trække på flere yngre i byerne rundt omkring i Sydslesvig, siger formand Karen Scheew. Efter generalforsamlingen fortalte Jette om sit arbejde i landdagen. Det var ret så interessant at høre, hvad hun beskæftiger sig med. Har man lyst til at være med eller blot deltage i foreningens arrangementer, ring til Karen Scheew tlf ks Mange forventningsfulde ældre medborgere havde fundet vejen til St. Knudsborg. (Fotos: privat) Gildets kaptajn Peter Rogg takkede både Torben og Louisa for flot musikalsk underholdning. 70 til ældrefest [KONTAKT] For 25. gang havde knudsbrødrene arrangeret en stor hyggekomsammen for de ældre medborgere i St. Hans sogn og fra Dansk Alderdomshjem og pensionistboligerne dér. Det blev et tilløbsstykke uden lige, som de ældre er glade for, og som er en velkommen afveksling i hverdagen. Sammenkomsten under mottoet Forår på St. Knudsborg foregår i den ærværdige gildesal, som i dagens anledning var pyntet med forårets blomster. Brødrene i St. Knudsgildet sørger for, at gangbesværede deltagere bliver hentet og bragt. Programmet følger visse traditioner. Et af højdepunkterne er den musikalske underholdning ved Torben (15) og Louisa Harck (13), fætter og kusine. De spiller på flyglet og akkompagnerer ved fællessangene; og har gjort det i allerede mange år efterhånden. Et righoldigt kaffebord og bingo er ligeledes fast bestanddel af programmet. Årets majestæt Uwe Hansen, der i tidligere år sammen med Elfriede Hinz fra det lokale SSF-distrikt var ansvarlige for ældresammenkomsten, var selvsagt også til stede den eftermiddag. I sin velkomsttale takkede gildekansleren Hans Uwe Harck alle de brødre, der havde givet en håndsrækning, såsom gildets oversekretær Jørgen L. Kristensen, der år efter år sponsorerer en stor gavekurv som bingospillets hovedgevinst. Kurven gik i år til Torben Lomholt fra Dansk Alderdomshjem. Det store læs i forberedelsen blev i år trukket af kaptajn Peter Rogg og hustruen Lilo. Gildekansleren undlod ikke at slå en bue til starten for 25 år siden, hvor der var tradition for, at brødrene uddelte julepakker i sognet. Også en kort beretning om HKH Prins Joachims besøg hos brødrene for godt 14 dage siden blev nævnt. Ordene faldt i god jord hos de mange gæster. Efter tre timers samvær gik hver til sit med mindet om en dejlig fest. HUH Farvel, Tove! (Arkivfoto: privat) Ugen der kommer 3. Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Påskebrunch AFLYST 5. Ansgar menighed Flensborg: Påskemorgensang og -morgenmad i kirken kl SSFs Humanitære Udvalg: Højskoleoold på Nørgaards Højskole Aktive Kvinder Flensborg: Besøg hos Johannsen Rom i Mariegade kl. 17 Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19 Sild Seniorklub: Spil i klublokalet i Kejtum kl. 15 SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshuset kl. 19 Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19 SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15 Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Gildets oversekretær Jørgen L. Kristensen overrakte en stor gavekurv, hovedgevinsten til Torben Lomholt fra Dansk Alderdomshjem. I ALDERDOMSHJEMMETs HAVE Dronningens 75 år markeres [KONTAKT] Den selskabelige forening Borgerforeningen i Flensborg har for vane at markere HM Dronnings fødselsdag sammen med Dansk Ældrecenter/ Dansk Alderdomshjem Flensborg med en sammenkomst i alderdomshjemmets have på Nerongsallè 27. I år bliver sammenkomsten noget særligt, idet Dronning Margrethe fylder 75 år. Torsdag den 16. april mødes man i haven kl ved Dronningens Eg (plantet I nabolaget findes Dronningens Bøg (plantet 2000). Formanden for Borgerforeningen Ruben Fønsbo motiverer et 9-foldigt hurra, og nationalsangen synges. Kl plantes et Gråstener-æbletræ, hvilket forestås af skovfoged Ove Rasmussen, Smedeby. Den første skovlfuld jord kaster tidl. borgmester Bendt Olesen, Gråsten, den 2. skovlfuld jord kaster Borgerforeningens formand Ruben Fønsbo, Lyksborg, og den tredje skovlfuld jord kaster centerleder Bodil Bjerregaard-Brocks, Dansk Ældrecenter. Kl. 19 stryges flaget og sidste vers af Jeg elsker de grønne lunde synges. Kl bliver der kaffebord i fællessalen, krydret med danske sange og Aase Abild ved klaveret. Kl holder tidl. borgmester Bendt Olesen, Gråsten, fødselsdagstalen. Tilmelding er ikke nødvendig. IO Styrk vores mindretal - skaf et nyt SSF-medlem!

3 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 3 KONCERTER MED JUELSMINDE KIRKEKOR SSF HUSUM AMT I. Julesminde Kirkekor mønstrer i dag omkring 65 medlemmer, der med iver og sangglæde giver sig i kast med danske og engelske sange, musicalmelodier, salmer m.m. De præsenteres ved mange lejligheder, ved ofte op mod årlige koncerter. På Christianslyst, i Egernførde og Flensborg [KONTAKT] Juelsminde Kirkekor startede i Juelsminde i 1998, hvor leder af Hedensted Musikskole og organist i Juelsminde Kirke Annelise Corydon Frederiksen tog initiativ til oprettelse af et blandet voksenkor. Koret besøger Sydslesvig fra fredag den 29. til søndag den 31. maj, og indkvarterer sig på kursuscentret Christianslyst ved Sønderbrarup. Fredag den 29. maj kl. 20 inviterer koret alle interesserede til hygge- og DANMARKs AMBASSADE sangaften på Christianslyst. Der er gratis adgang, og koret giver kaffe og kage samt underholder med et repræsentativt uddrag af dets repertoire samt fællessange. Koret lover et rigtig dejligt og hyggeligt samvær og håber på stor tilslutning. Gerne tilmelding på tlf Lørdag den 30. maj kl. 20 giver koret koncert i Egernførde danske kirke sammen med medlemmer af Torsdagskoret fra Flensborg - og deltager Erklæringerne trak folk til [KONTAKT] Mens markeringen af Bonn-København erklæringernes 60 års dag i den slesvig-holstenske repræsentation i Berlin den 26. marts var tilrettelagt for indbudte, havde den danske ambassade dagen efter, den 27. marts indbudt til en åben markering af jubilæet. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen gav et både historisk og aktuelt rids af mindretalssituationen i det dansk-tyske grænseland og i et mere internationalt perspektiv igennem de 60 år, erklæringerne nu har stået ved TJEN PENGE TIL KLUBBEN ELLER FERIEN også i gudstjenesten søndag den 31. maj kl. 10 i Ansgar Kirke i Flensborg. Korets kommer til at kigge på en række seværdigheder med Johan Josser Herold som guide under deres oold syd for grænsen: Holmen, domkirken og rådhuset samt A.P. Møller Skolen i Slesvig, Danevirke Museum samt Istedløven og Helligåndskirken i Flensborg. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen taler på ambassaden i Berlin omgivet af lyttere og det sydslesvigske orkester. (Foto: Jørgen Møllekær) magt, fulgt af en stor skare interesserede deltagere i de nordiske ambassaders felleshus i Berlin. Arrangementet afrundedes med en koncert ved skoleforeningens underholdningsorkester og informativt samvær. Postbåden Vesta har sejlet på Nakskov Fjord siden (Fotos: Vagn Larsen) Weekendtur til Lolland [KONTAKT] Sydslesvigsk Forening Husum Amt tilbyder i weekenden september en udflugt til Lolland, der jo også er en slags grænseland. I hvert fald oplever lollikerne ofte, at deres mobiltelefoner går over på tysk net, når de går op på digekronen. For Lolland er også lavland med diger for at sikre sig mod indtrængende havvand. Ganske vist er der ikke tidevand som i Nordfrisland, men skiftende vinde kan presse vand fra Skagerak og Kattegat ned i Østersøen, så vandstanden siger drastisk. I 1872 druknede 30 mennesker, og Lolland var lige ved at blive skåret midt over. Lolland er også stedet, hvor Femerbælt-forbindelsen lander i Danmark, hvis den altså en gang bliver til noget. Deltagerne besøger Femerforbindelsens infocenter og får at høre, hvordan byggeriet skrider frem. POLAKKASERNE OG POSTBÅD Siden går turen til polakkasernen ved Tågerup. Omkring år 1900 kom hver sommer tusinder af polske sæsonarbejdere til Lolland for at arbejde i roerne. De blev indkvarteret i såkaldte polakkaserner, og en af disse er bevaret og lavet til museum over de polske landarbejdere. Der bliver deltagerne vist rundt af Torsten Elsvor, der - vistnok - er den eneste, der er blevet dekoreret af både Jaruzelski og Walesa. Søndag står den på fjordsejlads med postbåden Vesta. Den har sejlet med post til beboerne på øerne siden De færreste af dem er beboet i dag, men postbåden sejler stadig, og postbådsføreren Otto Paludan fortæller levende om fjordens historie. Postbåden kan dog maksimalt medtage 30 passagerer. Melder der sig flere, tilbydes noget andet i Nakskov, mens sejladsen finder sted. Men de første 30 kommer med til søs. Så det er bare med at melde sig til på amtssekretariatet i Husum allerede nu. Deltagerne besøger også Slotø, hvor der i tallet lå et orlogsværft, som man stadig kan se rester af. Første år var der 500, anden gang 900 og i år bliver der cyklister, der skal morgenstartes fra Flensborg; organisatoren SdU efterlyser hjælpere. (Foto: DGI) Hærvejsløbet: Frivillige hjælper efterlyses [KONTAKT] Lørdag d. 27. juni arrangeres DGIs store Hærvejsløb for 3. gang. Cykelløbet starter lørdag morgen fra Flensborg og slutter i Viborg samme aften. Igen i år bliver der deltagerrekord, og det forventes, at arrangøren i de tidlige morgentimer den 27. juni skal sende op mod 1500 cykelryttere (dxer er udsolgt) afsted mod Viborg. SdU er dybt involveret i hele planlægningen samt gennemførelsen af starten lørdag morgen, og dertil har man behov for et stort antal frivillige hjælpere (minimumsalder 16 år) til de mange praktiske opgaver, der skal klares. Indsatsen vil blive honoreret med 5,50 euro pr. time, så en indsats i en god sags tjeneste kan altså kombineres med et tiltrængt tilskud til ens klubkasse. Enkeltpersoner er også særdeles velkomne til at melde sig og vil ligeledes blive honoreret. Alle interesserede bedes kontakte SdUs børne- og ungdomskonsulent Kaj Andersen på eller inden den 7. maj. Man kan stadig se rester af det gamle skibsværft på Slotø. SSF HUSUM/ EJDERSTED AMTER Bueskydning og stammebådssejlads [KONTAKT] Lørdag den 4. juli arrangerer SSF Husum og Ejdersted amter sammen en familieudflugt til Hjemsted Oldtidspark. Rejsemålet er valgt med baggrund i de gode erfaringer, man har gjort med Ribe Vikingecenter. Det hitter nemlig, har det vist sig, når børnene kan få lov til selv at lege krigere eller noget andet fortidigt. Og det kan de i Hjemsted Oldtidspark. Blandt de aktiviteter, der tilbydes er både bueskydning og stammebådssejlads. En stammebåd er en udhulet træstamme. Det anbefales at have skiftetøj med. Men der er ingen fare hverken for druknekatastrofer, at drive til havs eller at blive ædt af hajer eller krokodiller. Sejladsen foregår i en lukket, lavvandet sø, hvor der - næsten - ingen krokodiller er.

4 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 4 BANGLADESH-KREDSEN Pænt beløb til trængende børn [KONTAKT] Ved Bangladesh-kredsens generalforsamling i Flensborg forleden kunne man med en vis stolthed konstatere, at der i 2014 blev indsamlet og sendt over euro fra Sydslesvig til Bangladesh. Pengene går til drift af en kostskole i Saraswatipur i det nordlige Bangladesh. Omkring euro kom fra faddere, som hver måned betaler til børn i Bangladesh. Andre euro kom fra genbrugsbutikken Banglashop i Nørregade/ Norderstraße. Endelig var der nogle af menighederne i Sydslesvig, som havde samlet ind, ligesom visse privatpersoner havde sendt gaver. Der er god brug for pengene. Kostskolen har ca. 85 kostelever og 40 dagelever, som går fra 1. til 5. klasse. Skolen blev bygget for penge fra elever på Gustav Johannsen-Skolen, hvor lærer Walter Lorenzen brændte for sagen. Den blev åbnet i 1981, og siden da har mange børn haft glæde af skolen. Mange af børnene er i dag til stor glæde i deres hjembyer, og nogle har drevet det så vidt, at de har fået en universitetsuddannelse. En mindre del af de indsamlede penge er brugt til at støtte de tre St. Matthewskoler, som også giver et antal børn en god start i livet. Endelig er der givet penge som uddannelsesstøtte til børn fra fattige hjem, som gerne vil have en højere uddannelse på highschool og college. Formand Morten Mortensen måtte desværre konstatere, at mange faddere er døde eller flyttet. Han efterlyser i høj grad nye faddere, som for 25 euro om måneden kan give et barn i Bangladesh en bedre fremtid. Morten Mortensen støtter selv nogle unge i Bangladesh, så de kan få en uddannelse. Men der er mange flere, der burde understøttes. Han kender f.eks. flere unge piger, som gerne vil have en sygeplejeuddannelse. Men det koster penge, og familierne er fattige, siger han, og de vil måske hellere give drengene en uddannelse. Det gør mig ondt, når jeg står overfor sådan en pige og må sige nej, fordi min pension er begrænset. Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der vil hjælpe sådanne piger. Jeg skal gerne formidle kontakten, og giveren kan selv kommunikere med dem på mail eller pr. sms. Hans telefonnummer er Generalforsamlingen forløb i al fredsommelighed. Bestyrelsen blev genvalgt, og derefter blev der vist en serie billeder kostskolen, hvor man kunne se, at børnene stortrives. mm MINIKONFIRMANDER Moses mor få sit eget barn i pleje. (Fotos: Erik Johansen) SSF FLENSBORG BY Glade og taknemmelige børn i Bangladesh. (Foto: privat) Bygeneralforsamling 16. april [KONTAKT] SSF-sendemændene i Flensborg er indkaldt til bygeneralforsamling torsdag den 16. april kl. 19 på Flensborghus. Dagsordenen følger vedtægterne: HUSUM AMT II. I Drage forstår de at feste. (Foto: Chr. Rasmussen) Beretninger, drøftelse, valg af formand, fire bisiddere, to suppleanter, to revisorer og delegerede. Der bedes om tilmelding inden 13. april på /126/127 eller Udo Mölck og Hans Hansen inspicerer byggepladsen. (Fotos: Marco Nicolaisen) Kan man ikke selv komme, bedes man sende stedfortræder. Forår i Drage [KONTAKT] Nu kommer foråret. Jo, tro roligt på det. Sydslesvigsk Forening i Drage-Svavsted holder nemlig forårsfest den 10. april. Og landsbyboere ved, hvad de taler om, når det gælder årstidernes skiften. Så når de byder til forårsfest, bliver det forår. Basta! Kalaset finder sted i Drage Forsamlingshus fredag den 10. april, klokken 19. Der spises og serveres fadøl og der holdes minilotto. Tilmelding til Nadine Baumann-Petersen på telefon senest den 5. april. Mens israelitterne kom frelste over Det røde Hav, druknede faraos soldater. Fuldt hus [KONTAKT] Minikonfirmanderne fra Jens Jessen-Skolens tredje klasse havde fuldt hus, da de til gudstjenesten palmesøndag i Sct. Jørgens Kirke i Flensborg opførte deres lille skuespil. For at vise, hvad de havde beskæftiget sig med i forårets undervisning, havde de med pastor Finn Egeris Petersen som oplæser dramatiseret historien om EGERNFØRDE Moses fødsel, opvækst og kaldelse fra Gud til at føre israelitterne ud af Egypten. Efter gudstjenesten samledes de med forældre, søskende og alle øvrige kirkegængere til frokost med pølser og salater. -ik Sikke en redelighed: Børn og voksne byggede redekasser [KONTAKT] Sidst var forsamlingshuset i Hatsted ramme om en køn redelighed. Da blev der nemlig bygget - om ikke reder, så dog redekasser. Marco Nicolaisen, der har stor erfaring Til sidst skal der låg på. Selv de mindste drenge kunne håndrere byggesættene. med at bygge sådan nogle, havde dog gjort det let. Han havde på forhånd skåret sider, bunde og låg ud, så de blot skulle bankes sammen og måske males. Distriktet i Hatsted har tidligere vist børnene noget om, hvordan man laver foder til havens fugle. Maja og Leah, 6 år, og Jan-Hendrik, 7 år, viser her hver især deres yndlingsklip frem. De håber at få en masse påskeæg. (Foto: privat) En sjov og dejlig tradition for alle [KONTAKT] SSF Egernførde havde gækkebreve-klip i Medborgerhuset forleden, og en lille gruppe hyggede sig og var gevaldigt flittige. Og det blev til rigtig mange flotte udklip, som måske kunne give en masse påskeæg til den flittige afsender. For gætter modtageren ikke, hvem der afsendt gækkebrevet, skal han/hun af med et påskeæg. Omvendt skal afsenderen give et æg til modtageren, hvis hans/hendes navn gættes. De flotte resultater med motiver i forskellige forårsfarver med rim og en vintergæk flettet ind i klippemønstret var virkelig noget, man med stolthed kunne vise frem. ds

5 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 5 ArrAngementer i Sydslesvig 2014/2015 VerAnstAltungen in Südschleswig 2014/2015 Inga og Lutz Pligten kalder Almost Irish Jens Jefsen Trio feat. Allan Mortensen Foto: M. Fauerby Theater in dänischer Sprache Torsdag :00 Slesvighus Slesvig Torsdag/Donnerstag :00 Volksbad Lørdag/Samstag :00 Hans-Helgesen-Skolen Frederiksstad/Friedrichstadt Mandag/Montag :00 Flensborghus Foto: F. Teussink Foredrag v. Mette Bock Har vi brug for grænser? Vortrag in dänischer Sprache Tirsdag :30 Flensborg Bibliotek Flensborg ULC (DK/IRL) Fanø i/in Eckernförde Torsdag/Donnerstag :00 Medborgerhuset Egernførde/Eckernförde Skolekoncert for 0-3 kl./schulkonzert für 0-3 Kl. Tumult (DK) Kalüün (D) Fredag/Freitag :15 Deutsches Haus Eplemøya Songlag (N) Nynke (NL) Fredag/Freitag :00 Flensborg Bibliotek Johanna Juhola Reaktori (FIN) Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache En skraldespandskabaret Efter forestillingen præsenteres den kommende SSFs teater- og koncertsæson 2015/2016 og der serveres en lille forfriskning. Tirsdag :00 Nibøl Danske Skole, Nibøl Lørdag/Samstag :00 Flensborghus Onsdag :00 Uffe-Skolen, Tønning Torsdag :00 Medborgerhuset, Egernførde Fredag :00 Flensborghus, Flensborg Billetter Tickets Abo + 49 (0) SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 oder an der Abendkasse

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF),

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF), FLENSBORG AVIS Torsdag 21. februar 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Helgoland EN REJSE VÆRD [KONTAKT] SSW fik ny bestyrelse på Helgoland, langt ude i Nordsøen og alligevel en del af Sydslesvig. Læs mere på KONTAKT

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 13. februar 2014 1 LEDER Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Bevægende [KONTAKT] Hvorfor mødet med det heroiske er bevægende, søger Thomas Østergaard Aallmann (foto) at fortælle

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Flensborg Avis - torsdag den 26. marts 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Skovlund-Valsbøl Nyt 2/2015. SSF SSW Skolen SFO Børnehaven YDUN Ældreklubben Valsbøl og omegns Folkedansere Menigheden

Skovlund-Valsbøl Nyt 2/2015. SSF SSW Skolen SFO Børnehaven YDUN Ældreklubben Valsbøl og omegns Folkedansere Menigheden Skovlund-Valsbøl Nyt 2/2015 SSF SSW Skolen SFO Børnehaven YDUN Ældreklubben Valsbøl og omegns Folkedansere Menigheden Adresse- og telefonliste SSF Skovlund-Valsbøl Formand: Helle Wendler, 24980 Skovlund,

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2011 Dansk virke i grænselandet e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu på www.flensborg-avis.de

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2011

Forsamlingshus NYT September 2011 Forsamlingshus NYT September 2011 Portræt af Kværndrup Forsamlingshus 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon:

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2014 37. årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen FLENSBORG AVIS Lørdag 4. oktober 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Tema. Hvad er det,

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Nr. 52, august 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag

Nr. 52, august 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag Nr. 52, august 2013 Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag Åben Skole i Tandslet Åben skole indkalder til opstartsmøde torsdag den 26. september

Læs mere