Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå. Læs mere på KONTAKT side 2 Hjælp SdU [KONTAKT] 1500 cyklister tropper op til Hærvejsmarch i juni. Hjælp SdU og tjen penge... Læs mere på Kontakt side x Læs mere på KONTAKT side 3 Børnehjælp [KONTAKT] Bangladesh-kredsen efterlyser sponsorer, der med småbeløb kan hjælpe trængende børn. Læs mere på KONTAKT side 4 Bygeneralforsamling [KONTAKT] Mens nogle er til dronninge-fødselsdag (KONTAKTside 2), er andre på Flensborghus til SSFbygeneralforsamling 16. april. Udenrigsminister Martin Lidegaard (t.v.) hilser på mindretalskommitteret Renate Schnack (i baggr.t.v.), Grænseforeningens formand Mette Bock (t.h.), SSFs formand Jon Hardon Hansen (i m.) og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen (i baggr.t.h.). (Fotos: Cornelius von Tiedemann/ Der Nordschleswiger) Mindretalspolitikkens dag [KONTAKT] Markeringen af Bonn- København erklæringernes 60 års dag i landet Slesvig-Holstens repræsentation Berlin torsdag den 26. marts med Danmarks og Tysklands udenrigsministre Martin Lidegaard og Frank-Walter Steinmeier samt bl.a. ministerpræsident Torsten Albig blev en stor dag ikke kun for det danske og det tyske mindretal med formændene Jon Hardon Hansen (SSF) og Hinrich Jürgensen (BDN) i spidsen men også for mindretalspolitikken i europæisk sammenhæng. Vægtige taler blev holdt, underholdning bl.a. ved skoleforeningens underholdningsorkester var lødig, og der blev kommunikeret på livet løs. Også en fælles erklæring ved de to udenrigsministre blev præsenteret; nærlæses på Læs mere på KONTAKT side 4 LEDER En god dag for mindretallene [KONTAKT] Markeringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE) den Sydslesvigsk Forening 26. marts i Berlin med bl.a. den danske og den tyske udenrigsministers deltagelse blev en god dag for de nationale mindretal i det dansktyske grænseland og for dansktysk samarbejde generelt. Med udenrigsminister Martin Lidegaards meningstilkendegivelse om, at det er en rigtig god ide med etableringen af et Mindretallenes Hus i Flensborg, som mindretal i og uden for Europa vil kunne drage nytte af, fik arrangementet også et internationalt perspektiv. Begge udenrigsministre, Slesvig- Holstens ministerpræsident, SSFs og BDNs formænd betegnede samstemmende Bonn-København erklæringerne af 1955 som en slags grundlov for det danske og det tyske mindretals eksistens i det dansk-tyske grænseland og erklæringernes ånd som vejvisende for konfliktløsninger flertal og mindretal imellem. I en fælles erklæring understreger de to udenrigsministre menneskers ret til frit at bekende sig til et mindretal, og mindretallenes betydning for det gode forhold mellem Danmark og Tyskland. De takker alle i forståelsesprocessen involverede for årtiers indsats. De vedkender sig mindretalsbeskyttelsen som fredsfaktor i Europa. Og de understreger i fælleserklæringen nødvendigheden af at samarbejde om og videreudvikle grænseoverskridende handel, trafik, uddannelse, turisme, universiteter og kultur. Den erklæring, der ligesom talerne kan nærlæses på de, kan mindretallene i grænselandet kun støtte. For økonomi, erhvervsliv og kultur styrkes gennem den grænseoverskridende forankring og inddragelsen af mindretallene. Dynamikken på de nævnte felter i vort grænseland tager nemlig ikke skade af - men vil formentlig kunne intensiveres - ved at bevare den lille forskel mellem dansk og tysk. SYDSLESVIGSK FORENING SdU Den venskabelige dialog mellem udenrigsministrene Martin Lidegaard (t.v.) og Frank-Walter Steinmeier (2.f.v.) følges af den interesserede ministerpræsident Torsten Albig (2.f.h.) og den veloplagte justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk (t.h.) SdU-formand Kirstin Asmussen på talerstolen, forretningsfører Horst Schneider i forgrunden; i baggrunden omkring 100 delegerede og gæster. (Foto: Martina Metzger) Kring ny 1. næstformand [KONTAKT] På SdUs sendemandsmøde i lørdags på Flensborghus - forretningsfører Horst Schneiders sidste regulære, inden han går af til september - blev 2. næstformand Anders Kring valgt til 1. næstformand efter Ronny Grünewald, og Anja Otten blev ny 2. næstformand. Forslag til vedtægtsændringer (ændre navnet fritidshjem til børne- og ungdomshus, ændre forretningsfører til direktør, skære i antallet af styrelsesmedlemmer og ændre dens kompetencer) blev grundet almindelig forvirring ikke vedtaget. SdUs kulturpris gik til Kirsten Heinke, en aktiv, engageret og værdig SdUrepræsentant i organisationssammenhænge, og H.A.I. Pedersens vandrepokal blev overrakt Ronald Chicken Weigelt, utrættelig formand for IF Stjernen igennem 20 år.

2 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 2 AKTIVE KVINDER ST. KNUDSGILDET Bestyrelsen - foran f.v.: Traute Zilch, Inger Doll, Renate Petersen, Regina Walter og Karen Scheew, bagved f.v.: Inge Moritz, Erika Jentzen og Margrid Jensen. Karin Becker mangler på billedet. (Foto: privat) Håber på flere yngre [KONTAKT] DSH - Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig fik hurtigt overstået kredsgeneralforsamlingen den 28. marts. 23 stemmeberettigede medlemmer det er kun bestyrelsesmedlemmer, som har stemmeret kom til Ansgarsalen i Slesvig. SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering førte som ordstyrer suverænt gennem generalforsamlingen, der kun medførte én forandring i kredsstyrelsen. Inger Doll blev valgt som ny kasserer og efterfølfger for Tove Hinriksen, som har været foreningens kasserer i over 25 år. Hun har valgt at flytte nordpå og fik en stor tak for det store arbejde, hun har gjort som finansminister gennem alle disse år. Med Inger Doll har foreningen fået et yngre medlem ind i kredsstyrelsen. Vi håber, at vi også fremover kan trække på flere yngre i byerne rundt omkring i Sydslesvig, siger formand Karen Scheew. Efter generalforsamlingen fortalte Jette om sit arbejde i landdagen. Det var ret så interessant at høre, hvad hun beskæftiger sig med. Har man lyst til at være med eller blot deltage i foreningens arrangementer, ring til Karen Scheew tlf ks Mange forventningsfulde ældre medborgere havde fundet vejen til St. Knudsborg. (Fotos: privat) Gildets kaptajn Peter Rogg takkede både Torben og Louisa for flot musikalsk underholdning. 70 til ældrefest [KONTAKT] For 25. gang havde knudsbrødrene arrangeret en stor hyggekomsammen for de ældre medborgere i St. Hans sogn og fra Dansk Alderdomshjem og pensionistboligerne dér. Det blev et tilløbsstykke uden lige, som de ældre er glade for, og som er en velkommen afveksling i hverdagen. Sammenkomsten under mottoet Forår på St. Knudsborg foregår i den ærværdige gildesal, som i dagens anledning var pyntet med forårets blomster. Brødrene i St. Knudsgildet sørger for, at gangbesværede deltagere bliver hentet og bragt. Programmet følger visse traditioner. Et af højdepunkterne er den musikalske underholdning ved Torben (15) og Louisa Harck (13), fætter og kusine. De spiller på flyglet og akkompagnerer ved fællessangene; og har gjort det i allerede mange år efterhånden. Et righoldigt kaffebord og bingo er ligeledes fast bestanddel af programmet. Årets majestæt Uwe Hansen, der i tidligere år sammen med Elfriede Hinz fra det lokale SSF-distrikt var ansvarlige for ældresammenkomsten, var selvsagt også til stede den eftermiddag. I sin velkomsttale takkede gildekansleren Hans Uwe Harck alle de brødre, der havde givet en håndsrækning, såsom gildets oversekretær Jørgen L. Kristensen, der år efter år sponsorerer en stor gavekurv som bingospillets hovedgevinst. Kurven gik i år til Torben Lomholt fra Dansk Alderdomshjem. Det store læs i forberedelsen blev i år trukket af kaptajn Peter Rogg og hustruen Lilo. Gildekansleren undlod ikke at slå en bue til starten for 25 år siden, hvor der var tradition for, at brødrene uddelte julepakker i sognet. Også en kort beretning om HKH Prins Joachims besøg hos brødrene for godt 14 dage siden blev nævnt. Ordene faldt i god jord hos de mange gæster. Efter tre timers samvær gik hver til sit med mindet om en dejlig fest. HUH Farvel, Tove! (Arkivfoto: privat) Ugen der kommer 3. Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Påskebrunch AFLYST 5. Ansgar menighed Flensborg: Påskemorgensang og -morgenmad i kirken kl SSFs Humanitære Udvalg: Højskoleoold på Nørgaards Højskole Aktive Kvinder Flensborg: Besøg hos Johannsen Rom i Mariegade kl. 17 Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19 Sild Seniorklub: Spil i klublokalet i Kejtum kl. 15 SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshuset kl. 19 Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19 SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15 Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Gildets oversekretær Jørgen L. Kristensen overrakte en stor gavekurv, hovedgevinsten til Torben Lomholt fra Dansk Alderdomshjem. I ALDERDOMSHJEMMETs HAVE Dronningens 75 år markeres [KONTAKT] Den selskabelige forening Borgerforeningen i Flensborg har for vane at markere HM Dronnings fødselsdag sammen med Dansk Ældrecenter/ Dansk Alderdomshjem Flensborg med en sammenkomst i alderdomshjemmets have på Nerongsallè 27. I år bliver sammenkomsten noget særligt, idet Dronning Margrethe fylder 75 år. Torsdag den 16. april mødes man i haven kl ved Dronningens Eg (plantet I nabolaget findes Dronningens Bøg (plantet 2000). Formanden for Borgerforeningen Ruben Fønsbo motiverer et 9-foldigt hurra, og nationalsangen synges. Kl plantes et Gråstener-æbletræ, hvilket forestås af skovfoged Ove Rasmussen, Smedeby. Den første skovlfuld jord kaster tidl. borgmester Bendt Olesen, Gråsten, den 2. skovlfuld jord kaster Borgerforeningens formand Ruben Fønsbo, Lyksborg, og den tredje skovlfuld jord kaster centerleder Bodil Bjerregaard-Brocks, Dansk Ældrecenter. Kl. 19 stryges flaget og sidste vers af Jeg elsker de grønne lunde synges. Kl bliver der kaffebord i fællessalen, krydret med danske sange og Aase Abild ved klaveret. Kl holder tidl. borgmester Bendt Olesen, Gråsten, fødselsdagstalen. Tilmelding er ikke nødvendig. IO Styrk vores mindretal - skaf et nyt SSF-medlem!

3 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 3 KONCERTER MED JUELSMINDE KIRKEKOR SSF HUSUM AMT I. Julesminde Kirkekor mønstrer i dag omkring 65 medlemmer, der med iver og sangglæde giver sig i kast med danske og engelske sange, musicalmelodier, salmer m.m. De præsenteres ved mange lejligheder, ved ofte op mod årlige koncerter. På Christianslyst, i Egernførde og Flensborg [KONTAKT] Juelsminde Kirkekor startede i Juelsminde i 1998, hvor leder af Hedensted Musikskole og organist i Juelsminde Kirke Annelise Corydon Frederiksen tog initiativ til oprettelse af et blandet voksenkor. Koret besøger Sydslesvig fra fredag den 29. til søndag den 31. maj, og indkvarterer sig på kursuscentret Christianslyst ved Sønderbrarup. Fredag den 29. maj kl. 20 inviterer koret alle interesserede til hygge- og DANMARKs AMBASSADE sangaften på Christianslyst. Der er gratis adgang, og koret giver kaffe og kage samt underholder med et repræsentativt uddrag af dets repertoire samt fællessange. Koret lover et rigtig dejligt og hyggeligt samvær og håber på stor tilslutning. Gerne tilmelding på tlf Lørdag den 30. maj kl. 20 giver koret koncert i Egernførde danske kirke sammen med medlemmer af Torsdagskoret fra Flensborg - og deltager Erklæringerne trak folk til [KONTAKT] Mens markeringen af Bonn-København erklæringernes 60 års dag i den slesvig-holstenske repræsentation i Berlin den 26. marts var tilrettelagt for indbudte, havde den danske ambassade dagen efter, den 27. marts indbudt til en åben markering af jubilæet. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen gav et både historisk og aktuelt rids af mindretalssituationen i det dansk-tyske grænseland og i et mere internationalt perspektiv igennem de 60 år, erklæringerne nu har stået ved TJEN PENGE TIL KLUBBEN ELLER FERIEN også i gudstjenesten søndag den 31. maj kl. 10 i Ansgar Kirke i Flensborg. Korets kommer til at kigge på en række seværdigheder med Johan Josser Herold som guide under deres oold syd for grænsen: Holmen, domkirken og rådhuset samt A.P. Møller Skolen i Slesvig, Danevirke Museum samt Istedløven og Helligåndskirken i Flensborg. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen taler på ambassaden i Berlin omgivet af lyttere og det sydslesvigske orkester. (Foto: Jørgen Møllekær) magt, fulgt af en stor skare interesserede deltagere i de nordiske ambassaders felleshus i Berlin. Arrangementet afrundedes med en koncert ved skoleforeningens underholdningsorkester og informativt samvær. Postbåden Vesta har sejlet på Nakskov Fjord siden (Fotos: Vagn Larsen) Weekendtur til Lolland [KONTAKT] Sydslesvigsk Forening Husum Amt tilbyder i weekenden september en udflugt til Lolland, der jo også er en slags grænseland. I hvert fald oplever lollikerne ofte, at deres mobiltelefoner går over på tysk net, når de går op på digekronen. For Lolland er også lavland med diger for at sikre sig mod indtrængende havvand. Ganske vist er der ikke tidevand som i Nordfrisland, men skiftende vinde kan presse vand fra Skagerak og Kattegat ned i Østersøen, så vandstanden siger drastisk. I 1872 druknede 30 mennesker, og Lolland var lige ved at blive skåret midt over. Lolland er også stedet, hvor Femerbælt-forbindelsen lander i Danmark, hvis den altså en gang bliver til noget. Deltagerne besøger Femerforbindelsens infocenter og får at høre, hvordan byggeriet skrider frem. POLAKKASERNE OG POSTBÅD Siden går turen til polakkasernen ved Tågerup. Omkring år 1900 kom hver sommer tusinder af polske sæsonarbejdere til Lolland for at arbejde i roerne. De blev indkvarteret i såkaldte polakkaserner, og en af disse er bevaret og lavet til museum over de polske landarbejdere. Der bliver deltagerne vist rundt af Torsten Elsvor, der - vistnok - er den eneste, der er blevet dekoreret af både Jaruzelski og Walesa. Søndag står den på fjordsejlads med postbåden Vesta. Den har sejlet med post til beboerne på øerne siden De færreste af dem er beboet i dag, men postbåden sejler stadig, og postbådsføreren Otto Paludan fortæller levende om fjordens historie. Postbåden kan dog maksimalt medtage 30 passagerer. Melder der sig flere, tilbydes noget andet i Nakskov, mens sejladsen finder sted. Men de første 30 kommer med til søs. Så det er bare med at melde sig til på amtssekretariatet i Husum allerede nu. Deltagerne besøger også Slotø, hvor der i tallet lå et orlogsværft, som man stadig kan se rester af. Første år var der 500, anden gang 900 og i år bliver der cyklister, der skal morgenstartes fra Flensborg; organisatoren SdU efterlyser hjælpere. (Foto: DGI) Hærvejsløbet: Frivillige hjælper efterlyses [KONTAKT] Lørdag d. 27. juni arrangeres DGIs store Hærvejsløb for 3. gang. Cykelløbet starter lørdag morgen fra Flensborg og slutter i Viborg samme aften. Igen i år bliver der deltagerrekord, og det forventes, at arrangøren i de tidlige morgentimer den 27. juni skal sende op mod 1500 cykelryttere (dxer er udsolgt) afsted mod Viborg. SdU er dybt involveret i hele planlægningen samt gennemførelsen af starten lørdag morgen, og dertil har man behov for et stort antal frivillige hjælpere (minimumsalder 16 år) til de mange praktiske opgaver, der skal klares. Indsatsen vil blive honoreret med 5,50 euro pr. time, så en indsats i en god sags tjeneste kan altså kombineres med et tiltrængt tilskud til ens klubkasse. Enkeltpersoner er også særdeles velkomne til at melde sig og vil ligeledes blive honoreret. Alle interesserede bedes kontakte SdUs børne- og ungdomskonsulent Kaj Andersen på eller inden den 7. maj. Man kan stadig se rester af det gamle skibsværft på Slotø. SSF HUSUM/ EJDERSTED AMTER Bueskydning og stammebådssejlads [KONTAKT] Lørdag den 4. juli arrangerer SSF Husum og Ejdersted amter sammen en familieudflugt til Hjemsted Oldtidspark. Rejsemålet er valgt med baggrund i de gode erfaringer, man har gjort med Ribe Vikingecenter. Det hitter nemlig, har det vist sig, når børnene kan få lov til selv at lege krigere eller noget andet fortidigt. Og det kan de i Hjemsted Oldtidspark. Blandt de aktiviteter, der tilbydes er både bueskydning og stammebådssejlads. En stammebåd er en udhulet træstamme. Det anbefales at have skiftetøj med. Men der er ingen fare hverken for druknekatastrofer, at drive til havs eller at blive ædt af hajer eller krokodiller. Sejladsen foregår i en lukket, lavvandet sø, hvor der - næsten - ingen krokodiller er.

4 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 4 BANGLADESH-KREDSEN Pænt beløb til trængende børn [KONTAKT] Ved Bangladesh-kredsens generalforsamling i Flensborg forleden kunne man med en vis stolthed konstatere, at der i 2014 blev indsamlet og sendt over euro fra Sydslesvig til Bangladesh. Pengene går til drift af en kostskole i Saraswatipur i det nordlige Bangladesh. Omkring euro kom fra faddere, som hver måned betaler til børn i Bangladesh. Andre euro kom fra genbrugsbutikken Banglashop i Nørregade/ Norderstraße. Endelig var der nogle af menighederne i Sydslesvig, som havde samlet ind, ligesom visse privatpersoner havde sendt gaver. Der er god brug for pengene. Kostskolen har ca. 85 kostelever og 40 dagelever, som går fra 1. til 5. klasse. Skolen blev bygget for penge fra elever på Gustav Johannsen-Skolen, hvor lærer Walter Lorenzen brændte for sagen. Den blev åbnet i 1981, og siden da har mange børn haft glæde af skolen. Mange af børnene er i dag til stor glæde i deres hjembyer, og nogle har drevet det så vidt, at de har fået en universitetsuddannelse. En mindre del af de indsamlede penge er brugt til at støtte de tre St. Matthewskoler, som også giver et antal børn en god start i livet. Endelig er der givet penge som uddannelsesstøtte til børn fra fattige hjem, som gerne vil have en højere uddannelse på highschool og college. Formand Morten Mortensen måtte desværre konstatere, at mange faddere er døde eller flyttet. Han efterlyser i høj grad nye faddere, som for 25 euro om måneden kan give et barn i Bangladesh en bedre fremtid. Morten Mortensen støtter selv nogle unge i Bangladesh, så de kan få en uddannelse. Men der er mange flere, der burde understøttes. Han kender f.eks. flere unge piger, som gerne vil have en sygeplejeuddannelse. Men det koster penge, og familierne er fattige, siger han, og de vil måske hellere give drengene en uddannelse. Det gør mig ondt, når jeg står overfor sådan en pige og må sige nej, fordi min pension er begrænset. Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der vil hjælpe sådanne piger. Jeg skal gerne formidle kontakten, og giveren kan selv kommunikere med dem på mail eller pr. sms. Hans telefonnummer er Generalforsamlingen forløb i al fredsommelighed. Bestyrelsen blev genvalgt, og derefter blev der vist en serie billeder kostskolen, hvor man kunne se, at børnene stortrives. mm MINIKONFIRMANDER Moses mor få sit eget barn i pleje. (Fotos: Erik Johansen) SSF FLENSBORG BY Glade og taknemmelige børn i Bangladesh. (Foto: privat) Bygeneralforsamling 16. april [KONTAKT] SSF-sendemændene i Flensborg er indkaldt til bygeneralforsamling torsdag den 16. april kl. 19 på Flensborghus. Dagsordenen følger vedtægterne: HUSUM AMT II. I Drage forstår de at feste. (Foto: Chr. Rasmussen) Beretninger, drøftelse, valg af formand, fire bisiddere, to suppleanter, to revisorer og delegerede. Der bedes om tilmelding inden 13. april på /126/127 eller Udo Mölck og Hans Hansen inspicerer byggepladsen. (Fotos: Marco Nicolaisen) Kan man ikke selv komme, bedes man sende stedfortræder. Forår i Drage [KONTAKT] Nu kommer foråret. Jo, tro roligt på det. Sydslesvigsk Forening i Drage-Svavsted holder nemlig forårsfest den 10. april. Og landsbyboere ved, hvad de taler om, når det gælder årstidernes skiften. Så når de byder til forårsfest, bliver det forår. Basta! Kalaset finder sted i Drage Forsamlingshus fredag den 10. april, klokken 19. Der spises og serveres fadøl og der holdes minilotto. Tilmelding til Nadine Baumann-Petersen på telefon senest den 5. april. Mens israelitterne kom frelste over Det røde Hav, druknede faraos soldater. Fuldt hus [KONTAKT] Minikonfirmanderne fra Jens Jessen-Skolens tredje klasse havde fuldt hus, da de til gudstjenesten palmesøndag i Sct. Jørgens Kirke i Flensborg opførte deres lille skuespil. For at vise, hvad de havde beskæftiget sig med i forårets undervisning, havde de med pastor Finn Egeris Petersen som oplæser dramatiseret historien om EGERNFØRDE Moses fødsel, opvækst og kaldelse fra Gud til at føre israelitterne ud af Egypten. Efter gudstjenesten samledes de med forældre, søskende og alle øvrige kirkegængere til frokost med pølser og salater. -ik Sikke en redelighed: Børn og voksne byggede redekasser [KONTAKT] Sidst var forsamlingshuset i Hatsted ramme om en køn redelighed. Da blev der nemlig bygget - om ikke reder, så dog redekasser. Marco Nicolaisen, der har stor erfaring Til sidst skal der låg på. Selv de mindste drenge kunne håndrere byggesættene. med at bygge sådan nogle, havde dog gjort det let. Han havde på forhånd skåret sider, bunde og låg ud, så de blot skulle bankes sammen og måske males. Distriktet i Hatsted har tidligere vist børnene noget om, hvordan man laver foder til havens fugle. Maja og Leah, 6 år, og Jan-Hendrik, 7 år, viser her hver især deres yndlingsklip frem. De håber at få en masse påskeæg. (Foto: privat) En sjov og dejlig tradition for alle [KONTAKT] SSF Egernførde havde gækkebreve-klip i Medborgerhuset forleden, og en lille gruppe hyggede sig og var gevaldigt flittige. Og det blev til rigtig mange flotte udklip, som måske kunne give en masse påskeæg til den flittige afsender. For gætter modtageren ikke, hvem der afsendt gækkebrevet, skal han/hun af med et påskeæg. Omvendt skal afsenderen give et æg til modtageren, hvis hans/hendes navn gættes. De flotte resultater med motiver i forskellige forårsfarver med rim og en vintergæk flettet ind i klippemønstret var virkelig noget, man med stolthed kunne vise frem. ds

5 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 5 ArrAngementer i Sydslesvig 2014/2015 VerAnstAltungen in Südschleswig 2014/2015 Inga og Lutz Pligten kalder Almost Irish Jens Jefsen Trio feat. Allan Mortensen Foto: M. Fauerby Theater in dänischer Sprache Torsdag :00 Slesvighus Slesvig Torsdag/Donnerstag :00 Volksbad Lørdag/Samstag :00 Hans-Helgesen-Skolen Frederiksstad/Friedrichstadt Mandag/Montag :00 Flensborghus Foto: F. Teussink Foredrag v. Mette Bock Har vi brug for grænser? Vortrag in dänischer Sprache Tirsdag :30 Flensborg Bibliotek Flensborg ULC (DK/IRL) Fanø i/in Eckernförde Torsdag/Donnerstag :00 Medborgerhuset Egernførde/Eckernförde Skolekoncert for 0-3 kl./schulkonzert für 0-3 Kl. Tumult (DK) Kalüün (D) Fredag/Freitag :15 Deutsches Haus Eplemøya Songlag (N) Nynke (NL) Fredag/Freitag :00 Flensborg Bibliotek Johanna Juhola Reaktori (FIN) Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache En skraldespandskabaret Efter forestillingen præsenteres den kommende SSFs teater- og koncertsæson 2015/2016 og der serveres en lille forfriskning. Tirsdag :00 Nibøl Danske Skole, Nibøl Lørdag/Samstag :00 Flensborghus Onsdag :00 Uffe-Skolen, Tønning Torsdag :00 Medborgerhuset, Egernførde Fredag :00 Flensborghus, Flensborg Billetter Tickets Abo + 49 (0) SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 oder an der Abendkasse

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de Petanque sæson 2014 www.sdu.de SdU Petanqueudvalg Formand Irmi Rerup 0461-8406726, imripurer@googlemail.com Næstformand Dierk Clausen 0461-61402, clausen-liers@versanet.de Udvalgsmedlemmer Gunnar Jensen

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Fuld fokus på grænselandet og Sydslesvig

Fuld fokus på grænselandet og Sydslesvig SYDSLESVIGMAGASIN Fuld fokus på grænselandet og Sydslesvig Lejrskoleophold på Skipperhuset i i Tønning Et lejrskoleophold på Skipperhuset i Tønning giver enestående Et lejrskoleophold på Skipperhuset i

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

August 2015 - November 2015

August 2015 - November 2015 August 2015 - November 2015 Årets konfirmander i Adelby Kirke Synge sammen - med hver sit næb s. 3 Siden sidst s. 4 Salmesangaften, Efterårsmøde s. 5 Menighedsudflugt, Sogneaften om salmebogen, Aftensmad

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde Arrangementer/aktiviteter 2012. 1. Lørdag den 21. januar kl. 14-17. Arkivet holder Åbent Hus og præsenterer gårdhistorier fra Karup Alle interesserede er velkomne til at komme og kigge i 34 mapper med

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere