Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå. Læs mere på KONTAKT side 2 Hjælp SdU [KONTAKT] 1500 cyklister tropper op til Hærvejsmarch i juni. Hjælp SdU og tjen penge... Læs mere på Kontakt side x Læs mere på KONTAKT side 3 Børnehjælp [KONTAKT] Bangladesh-kredsen efterlyser sponsorer, der med småbeløb kan hjælpe trængende børn. Læs mere på KONTAKT side 4 Bygeneralforsamling [KONTAKT] Mens nogle er til dronninge-fødselsdag (KONTAKTside 2), er andre på Flensborghus til SSFbygeneralforsamling 16. april. Udenrigsminister Martin Lidegaard (t.v.) hilser på mindretalskommitteret Renate Schnack (i baggr.t.v.), Grænseforeningens formand Mette Bock (t.h.), SSFs formand Jon Hardon Hansen (i m.) og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen (i baggr.t.h.). (Fotos: Cornelius von Tiedemann/ Der Nordschleswiger) Mindretalspolitikkens dag [KONTAKT] Markeringen af Bonn- København erklæringernes 60 års dag i landet Slesvig-Holstens repræsentation Berlin torsdag den 26. marts med Danmarks og Tysklands udenrigsministre Martin Lidegaard og Frank-Walter Steinmeier samt bl.a. ministerpræsident Torsten Albig blev en stor dag ikke kun for det danske og det tyske mindretal med formændene Jon Hardon Hansen (SSF) og Hinrich Jürgensen (BDN) i spidsen men også for mindretalspolitikken i europæisk sammenhæng. Vægtige taler blev holdt, underholdning bl.a. ved skoleforeningens underholdningsorkester var lødig, og der blev kommunikeret på livet løs. Også en fælles erklæring ved de to udenrigsministre blev præsenteret; nærlæses på Læs mere på KONTAKT side 4 LEDER En god dag for mindretallene [KONTAKT] Markeringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE) den Sydslesvigsk Forening 26. marts i Berlin med bl.a. den danske og den tyske udenrigsministers deltagelse blev en god dag for de nationale mindretal i det dansktyske grænseland og for dansktysk samarbejde generelt. Med udenrigsminister Martin Lidegaards meningstilkendegivelse om, at det er en rigtig god ide med etableringen af et Mindretallenes Hus i Flensborg, som mindretal i og uden for Europa vil kunne drage nytte af, fik arrangementet også et internationalt perspektiv. Begge udenrigsministre, Slesvig- Holstens ministerpræsident, SSFs og BDNs formænd betegnede samstemmende Bonn-København erklæringerne af 1955 som en slags grundlov for det danske og det tyske mindretals eksistens i det dansk-tyske grænseland og erklæringernes ånd som vejvisende for konfliktløsninger flertal og mindretal imellem. I en fælles erklæring understreger de to udenrigsministre menneskers ret til frit at bekende sig til et mindretal, og mindretallenes betydning for det gode forhold mellem Danmark og Tyskland. De takker alle i forståelsesprocessen involverede for årtiers indsats. De vedkender sig mindretalsbeskyttelsen som fredsfaktor i Europa. Og de understreger i fælleserklæringen nødvendigheden af at samarbejde om og videreudvikle grænseoverskridende handel, trafik, uddannelse, turisme, universiteter og kultur. Den erklæring, der ligesom talerne kan nærlæses på de, kan mindretallene i grænselandet kun støtte. For økonomi, erhvervsliv og kultur styrkes gennem den grænseoverskridende forankring og inddragelsen af mindretallene. Dynamikken på de nævnte felter i vort grænseland tager nemlig ikke skade af - men vil formentlig kunne intensiveres - ved at bevare den lille forskel mellem dansk og tysk. SYDSLESVIGSK FORENING SdU Den venskabelige dialog mellem udenrigsministrene Martin Lidegaard (t.v.) og Frank-Walter Steinmeier (2.f.v.) følges af den interesserede ministerpræsident Torsten Albig (2.f.h.) og den veloplagte justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk (t.h.) SdU-formand Kirstin Asmussen på talerstolen, forretningsfører Horst Schneider i forgrunden; i baggrunden omkring 100 delegerede og gæster. (Foto: Martina Metzger) Kring ny 1. næstformand [KONTAKT] På SdUs sendemandsmøde i lørdags på Flensborghus - forretningsfører Horst Schneiders sidste regulære, inden han går af til september - blev 2. næstformand Anders Kring valgt til 1. næstformand efter Ronny Grünewald, og Anja Otten blev ny 2. næstformand. Forslag til vedtægtsændringer (ændre navnet fritidshjem til børne- og ungdomshus, ændre forretningsfører til direktør, skære i antallet af styrelsesmedlemmer og ændre dens kompetencer) blev grundet almindelig forvirring ikke vedtaget. SdUs kulturpris gik til Kirsten Heinke, en aktiv, engageret og værdig SdUrepræsentant i organisationssammenhænge, og H.A.I. Pedersens vandrepokal blev overrakt Ronald Chicken Weigelt, utrættelig formand for IF Stjernen igennem 20 år.

2 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 2 AKTIVE KVINDER ST. KNUDSGILDET Bestyrelsen - foran f.v.: Traute Zilch, Inger Doll, Renate Petersen, Regina Walter og Karen Scheew, bagved f.v.: Inge Moritz, Erika Jentzen og Margrid Jensen. Karin Becker mangler på billedet. (Foto: privat) Håber på flere yngre [KONTAKT] DSH - Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig fik hurtigt overstået kredsgeneralforsamlingen den 28. marts. 23 stemmeberettigede medlemmer det er kun bestyrelsesmedlemmer, som har stemmeret kom til Ansgarsalen i Slesvig. SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering førte som ordstyrer suverænt gennem generalforsamlingen, der kun medførte én forandring i kredsstyrelsen. Inger Doll blev valgt som ny kasserer og efterfølfger for Tove Hinriksen, som har været foreningens kasserer i over 25 år. Hun har valgt at flytte nordpå og fik en stor tak for det store arbejde, hun har gjort som finansminister gennem alle disse år. Med Inger Doll har foreningen fået et yngre medlem ind i kredsstyrelsen. Vi håber, at vi også fremover kan trække på flere yngre i byerne rundt omkring i Sydslesvig, siger formand Karen Scheew. Efter generalforsamlingen fortalte Jette om sit arbejde i landdagen. Det var ret så interessant at høre, hvad hun beskæftiger sig med. Har man lyst til at være med eller blot deltage i foreningens arrangementer, ring til Karen Scheew tlf ks Mange forventningsfulde ældre medborgere havde fundet vejen til St. Knudsborg. (Fotos: privat) Gildets kaptajn Peter Rogg takkede både Torben og Louisa for flot musikalsk underholdning. 70 til ældrefest [KONTAKT] For 25. gang havde knudsbrødrene arrangeret en stor hyggekomsammen for de ældre medborgere i St. Hans sogn og fra Dansk Alderdomshjem og pensionistboligerne dér. Det blev et tilløbsstykke uden lige, som de ældre er glade for, og som er en velkommen afveksling i hverdagen. Sammenkomsten under mottoet Forår på St. Knudsborg foregår i den ærværdige gildesal, som i dagens anledning var pyntet med forårets blomster. Brødrene i St. Knudsgildet sørger for, at gangbesværede deltagere bliver hentet og bragt. Programmet følger visse traditioner. Et af højdepunkterne er den musikalske underholdning ved Torben (15) og Louisa Harck (13), fætter og kusine. De spiller på flyglet og akkompagnerer ved fællessangene; og har gjort det i allerede mange år efterhånden. Et righoldigt kaffebord og bingo er ligeledes fast bestanddel af programmet. Årets majestæt Uwe Hansen, der i tidligere år sammen med Elfriede Hinz fra det lokale SSF-distrikt var ansvarlige for ældresammenkomsten, var selvsagt også til stede den eftermiddag. I sin velkomsttale takkede gildekansleren Hans Uwe Harck alle de brødre, der havde givet en håndsrækning, såsom gildets oversekretær Jørgen L. Kristensen, der år efter år sponsorerer en stor gavekurv som bingospillets hovedgevinst. Kurven gik i år til Torben Lomholt fra Dansk Alderdomshjem. Det store læs i forberedelsen blev i år trukket af kaptajn Peter Rogg og hustruen Lilo. Gildekansleren undlod ikke at slå en bue til starten for 25 år siden, hvor der var tradition for, at brødrene uddelte julepakker i sognet. Også en kort beretning om HKH Prins Joachims besøg hos brødrene for godt 14 dage siden blev nævnt. Ordene faldt i god jord hos de mange gæster. Efter tre timers samvær gik hver til sit med mindet om en dejlig fest. HUH Farvel, Tove! (Arkivfoto: privat) Ugen der kommer 3. Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Påskebrunch AFLYST 5. Ansgar menighed Flensborg: Påskemorgensang og -morgenmad i kirken kl SSFs Humanitære Udvalg: Højskoleoold på Nørgaards Højskole Aktive Kvinder Flensborg: Besøg hos Johannsen Rom i Mariegade kl. 17 Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19 Sild Seniorklub: Spil i klublokalet i Kejtum kl. 15 SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshuset kl. 19 Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19 SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15 Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Gildets oversekretær Jørgen L. Kristensen overrakte en stor gavekurv, hovedgevinsten til Torben Lomholt fra Dansk Alderdomshjem. I ALDERDOMSHJEMMETs HAVE Dronningens 75 år markeres [KONTAKT] Den selskabelige forening Borgerforeningen i Flensborg har for vane at markere HM Dronnings fødselsdag sammen med Dansk Ældrecenter/ Dansk Alderdomshjem Flensborg med en sammenkomst i alderdomshjemmets have på Nerongsallè 27. I år bliver sammenkomsten noget særligt, idet Dronning Margrethe fylder 75 år. Torsdag den 16. april mødes man i haven kl ved Dronningens Eg (plantet I nabolaget findes Dronningens Bøg (plantet 2000). Formanden for Borgerforeningen Ruben Fønsbo motiverer et 9-foldigt hurra, og nationalsangen synges. Kl plantes et Gråstener-æbletræ, hvilket forestås af skovfoged Ove Rasmussen, Smedeby. Den første skovlfuld jord kaster tidl. borgmester Bendt Olesen, Gråsten, den 2. skovlfuld jord kaster Borgerforeningens formand Ruben Fønsbo, Lyksborg, og den tredje skovlfuld jord kaster centerleder Bodil Bjerregaard-Brocks, Dansk Ældrecenter. Kl. 19 stryges flaget og sidste vers af Jeg elsker de grønne lunde synges. Kl bliver der kaffebord i fællessalen, krydret med danske sange og Aase Abild ved klaveret. Kl holder tidl. borgmester Bendt Olesen, Gråsten, fødselsdagstalen. Tilmelding er ikke nødvendig. IO Styrk vores mindretal - skaf et nyt SSF-medlem!

3 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 3 KONCERTER MED JUELSMINDE KIRKEKOR SSF HUSUM AMT I. Julesminde Kirkekor mønstrer i dag omkring 65 medlemmer, der med iver og sangglæde giver sig i kast med danske og engelske sange, musicalmelodier, salmer m.m. De præsenteres ved mange lejligheder, ved ofte op mod årlige koncerter. På Christianslyst, i Egernførde og Flensborg [KONTAKT] Juelsminde Kirkekor startede i Juelsminde i 1998, hvor leder af Hedensted Musikskole og organist i Juelsminde Kirke Annelise Corydon Frederiksen tog initiativ til oprettelse af et blandet voksenkor. Koret besøger Sydslesvig fra fredag den 29. til søndag den 31. maj, og indkvarterer sig på kursuscentret Christianslyst ved Sønderbrarup. Fredag den 29. maj kl. 20 inviterer koret alle interesserede til hygge- og DANMARKs AMBASSADE sangaften på Christianslyst. Der er gratis adgang, og koret giver kaffe og kage samt underholder med et repræsentativt uddrag af dets repertoire samt fællessange. Koret lover et rigtig dejligt og hyggeligt samvær og håber på stor tilslutning. Gerne tilmelding på tlf Lørdag den 30. maj kl. 20 giver koret koncert i Egernførde danske kirke sammen med medlemmer af Torsdagskoret fra Flensborg - og deltager Erklæringerne trak folk til [KONTAKT] Mens markeringen af Bonn-København erklæringernes 60 års dag i den slesvig-holstenske repræsentation i Berlin den 26. marts var tilrettelagt for indbudte, havde den danske ambassade dagen efter, den 27. marts indbudt til en åben markering af jubilæet. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen gav et både historisk og aktuelt rids af mindretalssituationen i det dansk-tyske grænseland og i et mere internationalt perspektiv igennem de 60 år, erklæringerne nu har stået ved TJEN PENGE TIL KLUBBEN ELLER FERIEN også i gudstjenesten søndag den 31. maj kl. 10 i Ansgar Kirke i Flensborg. Korets kommer til at kigge på en række seværdigheder med Johan Josser Herold som guide under deres oold syd for grænsen: Holmen, domkirken og rådhuset samt A.P. Møller Skolen i Slesvig, Danevirke Museum samt Istedløven og Helligåndskirken i Flensborg. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen taler på ambassaden i Berlin omgivet af lyttere og det sydslesvigske orkester. (Foto: Jørgen Møllekær) magt, fulgt af en stor skare interesserede deltagere i de nordiske ambassaders felleshus i Berlin. Arrangementet afrundedes med en koncert ved skoleforeningens underholdningsorkester og informativt samvær. Postbåden Vesta har sejlet på Nakskov Fjord siden (Fotos: Vagn Larsen) Weekendtur til Lolland [KONTAKT] Sydslesvigsk Forening Husum Amt tilbyder i weekenden september en udflugt til Lolland, der jo også er en slags grænseland. I hvert fald oplever lollikerne ofte, at deres mobiltelefoner går over på tysk net, når de går op på digekronen. For Lolland er også lavland med diger for at sikre sig mod indtrængende havvand. Ganske vist er der ikke tidevand som i Nordfrisland, men skiftende vinde kan presse vand fra Skagerak og Kattegat ned i Østersøen, så vandstanden siger drastisk. I 1872 druknede 30 mennesker, og Lolland var lige ved at blive skåret midt over. Lolland er også stedet, hvor Femerbælt-forbindelsen lander i Danmark, hvis den altså en gang bliver til noget. Deltagerne besøger Femerforbindelsens infocenter og får at høre, hvordan byggeriet skrider frem. POLAKKASERNE OG POSTBÅD Siden går turen til polakkasernen ved Tågerup. Omkring år 1900 kom hver sommer tusinder af polske sæsonarbejdere til Lolland for at arbejde i roerne. De blev indkvarteret i såkaldte polakkaserner, og en af disse er bevaret og lavet til museum over de polske landarbejdere. Der bliver deltagerne vist rundt af Torsten Elsvor, der - vistnok - er den eneste, der er blevet dekoreret af både Jaruzelski og Walesa. Søndag står den på fjordsejlads med postbåden Vesta. Den har sejlet med post til beboerne på øerne siden De færreste af dem er beboet i dag, men postbåden sejler stadig, og postbådsføreren Otto Paludan fortæller levende om fjordens historie. Postbåden kan dog maksimalt medtage 30 passagerer. Melder der sig flere, tilbydes noget andet i Nakskov, mens sejladsen finder sted. Men de første 30 kommer med til søs. Så det er bare med at melde sig til på amtssekretariatet i Husum allerede nu. Deltagerne besøger også Slotø, hvor der i tallet lå et orlogsværft, som man stadig kan se rester af. Første år var der 500, anden gang 900 og i år bliver der cyklister, der skal morgenstartes fra Flensborg; organisatoren SdU efterlyser hjælpere. (Foto: DGI) Hærvejsløbet: Frivillige hjælper efterlyses [KONTAKT] Lørdag d. 27. juni arrangeres DGIs store Hærvejsløb for 3. gang. Cykelløbet starter lørdag morgen fra Flensborg og slutter i Viborg samme aften. Igen i år bliver der deltagerrekord, og det forventes, at arrangøren i de tidlige morgentimer den 27. juni skal sende op mod 1500 cykelryttere (dxer er udsolgt) afsted mod Viborg. SdU er dybt involveret i hele planlægningen samt gennemførelsen af starten lørdag morgen, og dertil har man behov for et stort antal frivillige hjælpere (minimumsalder 16 år) til de mange praktiske opgaver, der skal klares. Indsatsen vil blive honoreret med 5,50 euro pr. time, så en indsats i en god sags tjeneste kan altså kombineres med et tiltrængt tilskud til ens klubkasse. Enkeltpersoner er også særdeles velkomne til at melde sig og vil ligeledes blive honoreret. Alle interesserede bedes kontakte SdUs børne- og ungdomskonsulent Kaj Andersen på eller inden den 7. maj. Man kan stadig se rester af det gamle skibsværft på Slotø. SSF HUSUM/ EJDERSTED AMTER Bueskydning og stammebådssejlads [KONTAKT] Lørdag den 4. juli arrangerer SSF Husum og Ejdersted amter sammen en familieudflugt til Hjemsted Oldtidspark. Rejsemålet er valgt med baggrund i de gode erfaringer, man har gjort med Ribe Vikingecenter. Det hitter nemlig, har det vist sig, når børnene kan få lov til selv at lege krigere eller noget andet fortidigt. Og det kan de i Hjemsted Oldtidspark. Blandt de aktiviteter, der tilbydes er både bueskydning og stammebådssejlads. En stammebåd er en udhulet træstamme. Det anbefales at have skiftetøj med. Men der er ingen fare hverken for druknekatastrofer, at drive til havs eller at blive ædt af hajer eller krokodiller. Sejladsen foregår i en lukket, lavvandet sø, hvor der - næsten - ingen krokodiller er.

4 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 4 BANGLADESH-KREDSEN Pænt beløb til trængende børn [KONTAKT] Ved Bangladesh-kredsens generalforsamling i Flensborg forleden kunne man med en vis stolthed konstatere, at der i 2014 blev indsamlet og sendt over euro fra Sydslesvig til Bangladesh. Pengene går til drift af en kostskole i Saraswatipur i det nordlige Bangladesh. Omkring euro kom fra faddere, som hver måned betaler til børn i Bangladesh. Andre euro kom fra genbrugsbutikken Banglashop i Nørregade/ Norderstraße. Endelig var der nogle af menighederne i Sydslesvig, som havde samlet ind, ligesom visse privatpersoner havde sendt gaver. Der er god brug for pengene. Kostskolen har ca. 85 kostelever og 40 dagelever, som går fra 1. til 5. klasse. Skolen blev bygget for penge fra elever på Gustav Johannsen-Skolen, hvor lærer Walter Lorenzen brændte for sagen. Den blev åbnet i 1981, og siden da har mange børn haft glæde af skolen. Mange af børnene er i dag til stor glæde i deres hjembyer, og nogle har drevet det så vidt, at de har fået en universitetsuddannelse. En mindre del af de indsamlede penge er brugt til at støtte de tre St. Matthewskoler, som også giver et antal børn en god start i livet. Endelig er der givet penge som uddannelsesstøtte til børn fra fattige hjem, som gerne vil have en højere uddannelse på highschool og college. Formand Morten Mortensen måtte desværre konstatere, at mange faddere er døde eller flyttet. Han efterlyser i høj grad nye faddere, som for 25 euro om måneden kan give et barn i Bangladesh en bedre fremtid. Morten Mortensen støtter selv nogle unge i Bangladesh, så de kan få en uddannelse. Men der er mange flere, der burde understøttes. Han kender f.eks. flere unge piger, som gerne vil have en sygeplejeuddannelse. Men det koster penge, og familierne er fattige, siger han, og de vil måske hellere give drengene en uddannelse. Det gør mig ondt, når jeg står overfor sådan en pige og må sige nej, fordi min pension er begrænset. Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der vil hjælpe sådanne piger. Jeg skal gerne formidle kontakten, og giveren kan selv kommunikere med dem på mail eller pr. sms. Hans telefonnummer er Generalforsamlingen forløb i al fredsommelighed. Bestyrelsen blev genvalgt, og derefter blev der vist en serie billeder kostskolen, hvor man kunne se, at børnene stortrives. mm MINIKONFIRMANDER Moses mor få sit eget barn i pleje. (Fotos: Erik Johansen) SSF FLENSBORG BY Glade og taknemmelige børn i Bangladesh. (Foto: privat) Bygeneralforsamling 16. april [KONTAKT] SSF-sendemændene i Flensborg er indkaldt til bygeneralforsamling torsdag den 16. april kl. 19 på Flensborghus. Dagsordenen følger vedtægterne: HUSUM AMT II. I Drage forstår de at feste. (Foto: Chr. Rasmussen) Beretninger, drøftelse, valg af formand, fire bisiddere, to suppleanter, to revisorer og delegerede. Der bedes om tilmelding inden 13. april på /126/127 eller Udo Mölck og Hans Hansen inspicerer byggepladsen. (Fotos: Marco Nicolaisen) Kan man ikke selv komme, bedes man sende stedfortræder. Forår i Drage [KONTAKT] Nu kommer foråret. Jo, tro roligt på det. Sydslesvigsk Forening i Drage-Svavsted holder nemlig forårsfest den 10. april. Og landsbyboere ved, hvad de taler om, når det gælder årstidernes skiften. Så når de byder til forårsfest, bliver det forår. Basta! Kalaset finder sted i Drage Forsamlingshus fredag den 10. april, klokken 19. Der spises og serveres fadøl og der holdes minilotto. Tilmelding til Nadine Baumann-Petersen på telefon senest den 5. april. Mens israelitterne kom frelste over Det røde Hav, druknede faraos soldater. Fuldt hus [KONTAKT] Minikonfirmanderne fra Jens Jessen-Skolens tredje klasse havde fuldt hus, da de til gudstjenesten palmesøndag i Sct. Jørgens Kirke i Flensborg opførte deres lille skuespil. For at vise, hvad de havde beskæftiget sig med i forårets undervisning, havde de med pastor Finn Egeris Petersen som oplæser dramatiseret historien om EGERNFØRDE Moses fødsel, opvækst og kaldelse fra Gud til at føre israelitterne ud af Egypten. Efter gudstjenesten samledes de med forældre, søskende og alle øvrige kirkegængere til frokost med pølser og salater. -ik Sikke en redelighed: Børn og voksne byggede redekasser [KONTAKT] Sidst var forsamlingshuset i Hatsted ramme om en køn redelighed. Da blev der nemlig bygget - om ikke reder, så dog redekasser. Marco Nicolaisen, der har stor erfaring Til sidst skal der låg på. Selv de mindste drenge kunne håndrere byggesættene. med at bygge sådan nogle, havde dog gjort det let. Han havde på forhånd skåret sider, bunde og låg ud, så de blot skulle bankes sammen og måske males. Distriktet i Hatsted har tidligere vist børnene noget om, hvordan man laver foder til havens fugle. Maja og Leah, 6 år, og Jan-Hendrik, 7 år, viser her hver især deres yndlingsklip frem. De håber at få en masse påskeæg. (Foto: privat) En sjov og dejlig tradition for alle [KONTAKT] SSF Egernførde havde gækkebreve-klip i Medborgerhuset forleden, og en lille gruppe hyggede sig og var gevaldigt flittige. Og det blev til rigtig mange flotte udklip, som måske kunne give en masse påskeæg til den flittige afsender. For gætter modtageren ikke, hvem der afsendt gækkebrevet, skal han/hun af med et påskeæg. Omvendt skal afsenderen give et æg til modtageren, hvis hans/hendes navn gættes. De flotte resultater med motiver i forskellige forårsfarver med rim og en vintergæk flettet ind i klippemønstret var virkelig noget, man med stolthed kunne vise frem. ds

5 Flensborg Avis - torsdag den 2. april side 5 ArrAngementer i Sydslesvig 2014/2015 VerAnstAltungen in Südschleswig 2014/2015 Inga og Lutz Pligten kalder Almost Irish Jens Jefsen Trio feat. Allan Mortensen Foto: M. Fauerby Theater in dänischer Sprache Torsdag :00 Slesvighus Slesvig Torsdag/Donnerstag :00 Volksbad Lørdag/Samstag :00 Hans-Helgesen-Skolen Frederiksstad/Friedrichstadt Mandag/Montag :00 Flensborghus Foto: F. Teussink Foredrag v. Mette Bock Har vi brug for grænser? Vortrag in dänischer Sprache Tirsdag :30 Flensborg Bibliotek Flensborg ULC (DK/IRL) Fanø i/in Eckernförde Torsdag/Donnerstag :00 Medborgerhuset Egernførde/Eckernförde Skolekoncert for 0-3 kl./schulkonzert für 0-3 Kl. Tumult (DK) Kalüün (D) Fredag/Freitag :15 Deutsches Haus Eplemøya Songlag (N) Nynke (NL) Fredag/Freitag :00 Flensborg Bibliotek Johanna Juhola Reaktori (FIN) Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache En skraldespandskabaret Efter forestillingen præsenteres den kommende SSFs teater- og koncertsæson 2015/2016 og der serveres en lille forfriskning. Tirsdag :00 Nibøl Danske Skole, Nibøl Lørdag/Samstag :00 Flensborghus Onsdag :00 Uffe-Skolen, Tønning Torsdag :00 Medborgerhuset, Egernførde Fredag :00 Flensborghus, Flensborg Billetter Tickets Abo + 49 (0) SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 oder an der Abendkasse

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Person Informationer Kontakt Dieter Paul Küssner Formand for Sydslesvigsk Forening

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2) Refereat fra Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 16. februar 2015 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Jon Hardon Hansen, Steen Schröder,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Generalforsamling. (100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads, bus 14, 15 og 18)

Generalforsamling. (100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads, bus 14, 15 og 18) Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grænseforeningen for København og Frederiksberg Onsdag den 6. april kl. 19.00 Restaurant Allégade 10, stuen, 2000 Frederiksberg (100 meter

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning Arkiv I 78 se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 afl. jr. 1998/I 112. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere.

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere. TORSDAGS-NYT 28. august 2008 Skolestart Det er dejligt at mærke, at skolen nu er i gang efter ferien. Lærings livet blomstrer og glade børn tumler omkring os! Dejligt at opleve de nye 0. klasser er ved

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer SKoleforeningens UnderholdningsoRKester Tilmelding til optagelsesprøve Sæson 2015 2016 Hvad er SKURK? Det sejeste orkester i Sydslesvig naturligvis! Orkestret

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

STEN O P ALKE F Juni 2016 Figur 1

STEN O P ALKE F Juni 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Juni 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere