LUP Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1"

Transkript

1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1

2 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre kollektive forhandlinger Ledelsesret Konfliktret Fredspligt 2

3 STATSLIGE OVERENSKOMSTPARTER Arbejdsgivere Faglige organisationer OAO Offentligt Ansattes Organisationer Det statslige område Centrale forhandlinger Finansministeren CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg Akademikerne, overenskomstansatte SKAF Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab CO10 Centralorganisationen af 2010 LC Lærernes Centralorganisation Øvrige uden for CFU og Akademikerne (Det grå område) Akademikerne, tjenestemænd Delegerede forhandlinger Fx forsvaret, politiet og DSB Områder med delegerede aftaler under CFU Områder med delegerede aftaler uden for CFU og Akademikerne (Det grå område)

4 AFTALESYSTEMET I STATEN Helt overordnede principper om: Hovedaftale Samarbejde, ledelsesret, overenskomstindgåelse og opsigelse, fredspligt, arbejdsstandsning, mægling og voldgift, aftalebrud mv. Generelle regler om: Dækningsområde, løn, arbejdstid, fravær, opsigelse og afsked, forhandlingsregler mv. Specifikke regler om: Fællesoverenskomst Organisationsaftale Dækningsområde, løn, arbejdstid, fravær, opsigelse og afsked mv. 4

5 AFTALEHIERARKI FOR STX OG HF 1. Hovedaftale 2. Overenskomst 5

6 FORHANDLING, MÆGLING, VOLDGIFT FORTOLKNING AF/BRUD PÅ OVERENSKOMSTEN Evt. lokalt møde Mæglingsmøde Voldgift Repræsentanter fra skolen Tillidsrepræsentanten Overenskomstens parter, dvs. GL og Finansministeriet v. Moderniseringsstyrelsen Frist for afholdelse inden for 5 dage Neutral opmand, der udpeges af parterne Overenskomstparterne er ligeligt repræsenteret, typisk 2 sidedommere hver Kendelse er bindende og kan ikke indbringes for andre retsinstanser Ingen frister for indbringelse, dog passivitet 6

7 NIVEAU III FORHANDLING Lokal forhandling om løntillæg Forhandling på ministerielt niveau Forhandling mellem overenskomstens parter Leder Tillidsrepræsentant Undervisningsministeriet GL Afholdes inden for 1 måned efter modtagelsen af begæring Finansministeriet v. Moderniseringsstyrelsen GL Afholdes inden for 1 måned efter modtagelse af begæring Ingen mulighed for videreførelse ved uenighed 7

8 FORHANDLING VEDRØRENDE AFSKEDIGELSER Lokal forhandling Forhandling mellem overenskomstens parter Faglig voldgift Ansættelsesmyndighed GL Frist for begæring 1 måned efter afgivelse af opsigelse Afholdes senest 14 dage efter anmodning fra den faglige organisation NB: Andre regler ved bortvisning og ved afskedigelser af tillidsrepræsentant og beskyttede medarbejdere Finansministeriet v. Moderniseringsstyrelsen GL Frist for begæring 1 måned efter lokal forhandling Afholdes senest 1 måned efter anmodning fra den faglige organisation Neutral opmand, der udpeges af parterne Overenskomstparterne er ligeligt repræsenteret, typisk 2 sidedommere hver Kendelse er bindende og kan ikke indbringes for andre retsinstanser Frister for afgivelse af klageskrift og øvrig skriftveksling 8

9 HVAD SKER DER I EN VOLDGIFTSSAG Skriftsveksling inden hovedforhandling Hovedforhandling Kendelse Klageskrift Svarskrift Replik Duplik Kammeradvokaten fører sagen Foregår i Moderniseringsstyrelsen Opmand er typisk højesteretsdommer Partsudpegede sidedommere Offentliggørelse og eksekvering 9

10 MOTIVATION OG ANERKENDELSE Løn MUS Karriereveje Kompetenceudvikling God personalepolitik 10

11 AFTALEGRUNDLAGET FOR FORSKELLIGE FAGGRUPPERS LØNSYSTEMER Organisationsaftale, fx for kontorfunktionærer, laboranter og itmedarbejdere Nyt lønsystem for tjenestemænd, fx for tekniske og administrative tjenestemænd Overenskomst, fx for akademikere i staten Rammeaftale om nye lønsystemer Medarbejderne er omfattet af rammeaftalen og organisationsaftalen Medarbejderne er enten tjenestemandsansatte eller tjenestemandslignende ansatte. De er omfattet af rammeaftalen og en aftale om nye lønsystemer For medarbejderne er både rammerne for de lokale lønforhandlinger og selve lønsystemet fastsat i en overenskomst 11

12 NYE LØNSYSTEMER I STATEN HVEM KAN AFTALE HVAD? Aftaleniveau Forhandlings- og aftalepart Løndele Centralt niveau: Hele staten Lokalt niveau: Den enkelte arbejdsplads Typisk Finansministeriet og de faglige organisationer Typisk ledelsen og tillidsrepræsentanten Basisløn eller løninterval Centrale tillæg Kvalifikationstillæg Funktionstillæg Engangsvederlag Resultatløn Placering i løninterval 12

13 INDIVIDUEL LØNFORHANDLING? En gymnasielærer kan ikke forhandle sin løn selv der er ikke hjemmel til individuel lønforhandling i overenskomsten Men der er altid mulighed for en drøftelse mellem leder og lærer Pædagogisk leder/koordinator kan forhandle løn selv: Engangsvederlag fastsættes af ledelsen efter forhandling med den ansatte Aftaler om varige og midlertidige tillæg indgås efter forhandling mellem ledelsen og den ansatte Resultatet sendes til godkendelse hos GL Hvis GL ikke vil godkende, kan GL inden for 7 dage kræve forhandling med ledelsen 13

14 LØNPOLITIK Ikke en aftale om den konkrete udmøntning af løn (ingen underskrift) Beskriver de overordnede principper for anvendelse af løn på arbejdspladsen Bidrager til et fælles ansvar for både principperne bag udmøntningen af tillæg og for den lokale forhandlingsproces 14

15 LØNPOLITIK Hvilke spørgsmål kan man fx behandle i en lønpolitik? Hvad er målet med vores lønpolitik og vores løndannelse? Hvad er sammenhængen med vores øvrige politikker, så værdier, mål, strategier og opgaver understøttes i lønforhandlingerne? Hvad er de fælles kriterier for at komme i betragtning til et løntillæg? Hvordan afholder vi lønforhandlinger? Hvordan formidler vi resultatet af lønforhandlinger og begrundelser for tillæg? 15

16 RAMMER FOR LOKALE LØNFORHANDLINGER På gymnasieområdet skal der aftales rammer for: Den lokale forhandlingsprocedure, herunder terminer for tillægsforhandlinger Sammenhængen mellem den lokale personalepolitik, herunder kompetenceudvikling og den lokale lønpolitik Indgåelse af evt. forhåndsaftaler 16

17 HVOR MANGE PENGE SKAL DER BRUGES TIL LOKALE LØNTILLÆG? Forventning om lokal løndannelse Der er ikke fastlagt fra centralt hold, hvor mange midler man skal anvende til lokal løndannelse på den enkelte arbejdsplads Ledelsen prioriterer og beslutter, hvor mange penge der kan bruges til løn inden for institutionens økonomiske rammer Ledelsen skal hverken forhandle eller aftale en pulje til lokale tillæg med tillidsrepræsentanten Det kan dog være en fordel med en forventningsafstemning af, hvor mange midler der ca. er til rådighed 17

18 INDGÅELSE AF LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG Når man lokalt udformer en aftale om løntillæg, skal man huske Klart og utvetydigt indhold: Hvem er omfattet af aftalen Tidspunkt for ikrafttrædelse Løntillæggets størrelse Løntillæggets type og regulering Løntillæggets varighed Om der indbetales pensionsbidrag Eventuelle betingelser for ydelse af løntillæg Bestemmelser om opsigelse, udløb og/eller bortfald Hjemmelsgrundlag Dato og underskrifter 18

19 BEGRUNDELSE OG ÅBENHED Ledelse og tillidsrepræsentant har et fælles ansvar for at begrunde, hvorfor en medarbejder ikke har fået et tillæg Resultat af lønforhandlinger kan offentliggøres internt på arbejdspladsen Der må ikke ske offentliggørelse af negative begrundelser og/eller personfølsomme oplysninger 19

20 LØNFORHANDLING VED NYANSÆTTELSER Både ledelse og TR kan fremsætte forslag om løntillæg Ansættelsen skal afvente, at lønforhandlingen afsluttes Husk, at pædagogisk faglig koordinator og pædagogisk leder forhandler selv 20

21 OPSIGELSE OG BORTFALD AF LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG Alle lokale aftaler om varige og midlertidige tillæg bør indeholde en opsigelsesbestemmelse Hvordan opsiges selve aftalen? Hvad er konsekvensen for den eller de medarbejdere, der modtager tillæg som følge af aftalen? 21

22 OPSIGELSE AF AFTALER Aftaler om tillæg til grupper af medarbejdere: Aftalen kan opsiges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i aftalen Hvis aftalen ikke indeholder opsigelsesbestemmelser, skal aftalen opsiges i tilknytning til og i overensstemmelse med reglerne for opsigelse af overenskomsten Aftaler om tillæg til enkeltpersoner: Opsiges i overensstemmelse med reglerne i aftalen 22

23 KONSEKVENSER FOR MEDARBEJDEREN Tillæg der ydes i henhold til opsagt aftale bortfalder eller ændres, med mindre der er aftalt en personlig ordning Hvornår bortfalder tillæg i øvrigt? Midlertidige tillæg Funktionstillæg Kvalifikationstillæg 23

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere