Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift"

Transkript

1 MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B Jubilæumsskrift 1

2 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det meget stærke foreningsliv, der er på Lolland. Vi er vant til, at vi selv skal yde en indsats, hvis vi vil have nogle aktive tilbud indenfor fritid og kultur, og golfklubben er skabt af ildsjæle. Golf var engang noget for de privilegerede, men sådan er det slet ikke mere. Golf er blevet en folkesport, som alle mulige mennesker dyrker med stor fornøjelse. Mange oplever, at de ikke længere kan dyrke den sport, de har gjort som unge, men de kan sagtens spille golf og på den måde få både frisk luft og motion. Jeg er selv startet sent med at spille, og jeg ærgrer mig over, at jeg ikke kom i gang noget tidligere. Det er en fantastisk sport, og jeg ville stå på banen hver eneste dag, hvis jeg havde mulighed for det. Det kniber lidt med tiden som borgmester. Motion og frisk luft kan man få i alle golfklubber i hele landet. Men Maribo Sø Golfklub har yderligere en fordel: Banen. Hvis det ikke er den bane, der ligger flottest i hele landet, så må det i hvert fald være tæt på. Det gør det kun ekstra sjovt for medlemmer og gæster at spille lige netop her. Stort tillykke med jubilæet! Holger Schou Rasmussen Borgmester

3 Maribo Sø Golfklub - 25 års jubilæum MARIBO S 25 ÅR Af Kaj Jensen formand Maribo Sø Golklub har eksisteret i 25 år. Fra en spæd begyndelse i 1989 har golfklubben gennemlevet en rivende udvikling. Fra at medlemmerne gik og samlede sten på de første 9 huller til den smukke og velanlagte 18 hullers bane, er der gået mange arbejdstimer. Mange medlemmer og personalet har ofret utallige timer på at nå det smukke resultat, som vi i dag kan være stolte af. Et klubhus, der nærmest var en ruin, fremstår i dag som en smuk firelænget bygning i særdeles velholdt stand, med opholdsrum til mange mennesker. Derudover et dejligt brugervenligt køkken, en Proshop og en administrativ afdeling. Klubhuset danner således rammen om et godt og velfungerende aktiv for vores klub. Den oprindelige gårds udseende er bevaret således, at den bagerste del af gården er til maskinopbevaring og lager, men vi har måttet bygge ekstra maskinhus og bagrum til, og det er sket ved hjælp af frivillig indsats. Vi kan med rette i dette jubilæumsår være stolte af vores fælles indsats. Golfsporten har gennemlevet en rivende udvikling i Danmark, og er i dag den næststørste idrætsgren målt på aktive udøvere. Hos os har vi deltaget i denne udvikling og indtil 2006, hvor finanskrisen satte ind, troede vi, at træerne voksede ind i himlen. Samtidig med en kraftig befolkningstilbagegang i årene har det medført en stagnation og lidt tilbagegang i medlemstallet, så vi i år er ca. 675 medlemmer. Klubben er en idrætsforening ejet af medlemmerne. Vi er medlem af Dansk Golfunion som klub nr. 69. Klubben er ledet af en bestyrelse, som vælges af klubbens øverste organ generalforsamlingen. Vi har den glæde, at vi hvert år kan samle over hundrede af medlemmerne til vores generalforsamling. Det vidner om et godt engagement blandt vore medlemmer. Vor medlemssammensætning afspejler vel golfen i Danmark i al almindelighed med flest medlemmer over 50 år. Vi har mange, som spiller golf højt op i alderen, og vi kan konstatere at mange over 65 har et stærkt socialt sammenhold med deres torsdags matcher, som sommeren GOLF K L igennem samler mellem 80 og 110 spillere til en runde golf med efterfølgende socialt samvær i klubhuset. Desuden har vi i vores Dameklub og Manneklub to store afdelinger, som samler mange deltagere til deres ugentlige spilledag, samt til inviterede turneringer med andre klubber. I vores juniorafdeling har vi ca. 75 medlemmer, som boltrer sig flittigt på vores anlæg. Vi har turneringshold, som deltager flittigt i DGU s turneringer hvert år, og mange med gode resultater både på dame, herre og ungdomssiden. Klubben arbejder gennem et Introudvalg benhårdt på at skaffe nye medlemmer. Hver mandag har et stort antal hjælpere travlt med at sætte nye golfere ind i spillets mysterier. Der skal tænkes kreativt for at følge med afgangen. Der har været forsøgt mange spændende måder fra deltagelse i Messer Golfens Dag Tag en Ven med Åbent hus mm. Vi må konstatere, at den bedste metode er Mund til Mund metoden. Det er herigennem, vi har fået langt den største tilgang. Afgangen har desværre været større de seneste år. Vi har analyseret den, og det er ikke overraskende, fraflytning alderdom og økonomi. Fra at alt var lavet af frivillige, har vi i dag en stab af gode medarbejdere med 4 mand i det grønne område, en på kontoret, en til rengøring, samt en Pro. Dette team udfører et fantastisk stykke arbejde hver dag. De samarbejder på bedste vis med de mange frivillige, der året rundt udfører betydelige opgaver omkring klubhuset og på banen. Og netop banen er vores vigtigste aktiv. Derfor har vi hvert år afsat betydelige ressourcer, så banen også i jubilæumsåret fremstår som en meget smuk bane indpasset i naturen omkring den smukke Maribo Søndersø. Jeg kan i dag som formand være stolt af en veldrevet golfklub med gode faciliteter. Jeg håber fremtiden vil tegne sig, så vi fortsat bidrager til folkesundheden for folk langt op i årene. Jeg håber Maribo Sø Golfklub også i fremtiden vil være et sted, hvor alle aldersgrupper samles med glæde omkring golfsportens herligheder til gavn og glæde for sundheden. 3

4 En hård fødsel Niels Overgaard Det var snak i byen om at Maribo skulle have en golfbane, der i 1988 satte kiropraktor Niels Overgaard i gang med arbejdet. - Jeg spurgte daværende stadsingeniør Mogens Stryger, om rygterne havde noget på sig. Han havde ikke hørt noget, men beskeden lød Du kan da bare gå i gang, fortæller Niels Overgaard. starter en klub. - Jeg havde snust til golf, mens jeg læste i USA. Her kunne man dengang spille på public courses, kommunale baner, for blot to dollar. Men jeg havde aldrig lært spillet. Min kone, Inger, ville også prøve om golf var noget for hende, og derfor meldte vi os ind i Storstrømmen og blev begge grebet af sporten. I mens prøvede Niels Overgaard at få andre med i arbejdet om at få stablet en klub på benene. - Jeg var medlem af Round Table, og på et møde her holdt jeg et indlæg omkring mine tanker, og der var flere, der viste interesse for at gå med, blandt andet daværende apoteker Stig Poulsen, der sammen med sin hustru også spillede golf. - Det var Refshalegården, vi havde kig på, men det var en betingelse, at vi kunne få den stillet gratis til rådighed, og her mødte vi stor forståelse og støtte fra borgmester Finn Nielsen og Mogens Stryger, fortæller Niels Overgaard. Banearkitekt Så skulle der bare tegnes en bane, og arbejdsgruppen tog kontakt til tre banearkitekter. -To tegnestuer var meget interesserede, og tilbød at sende tre mand ned i tre dage, på vores regning og til timeløn, så de kunne lave et udkast. Det havde vi slet ikke penge til, og kontaktede Torben Starup-Hansen, der tidligere havde tegnet banen i Skovlunde, og han tilbød at lave et udkast for kroner. - En foråresdag i 1989 gik vi ud og så på arealet. En lidt krumbøjet herre med pibe i munden kom os i møde, og spurgte hvad vi lavede. Det forklarede vi, og det syntes han lød godt, så han slog følge med os, og kom med kommentarer på turen rundt. Det var Erik Rask, der blev vores greenkeeper og en ildsjæl i opbygningen af banen, fortæller Niels Overgaard. Der blev leveret en skitse over de første ni huller og lavet en bordmodel, der blev præsenteret på den stiftende generalforsamling den 14. juni 1989 på Hotel Hvide Hus. Her var der pæn tilslutning, og i løbet af få dage havde klubben de første 100 medlemmer. Tålmodighed ved at briste - Efter generalforsamlingen trak den daværende direktør på Hvide Hus, mig til side og gjorde opmærksom på på Aage V. Jensens fond, og at han ville lægge et godt ordn ind for os, hvis vi ville søge, men først skulle vi udarbejde et budget, der kunne godkendes af kommunen, og det viste sig at være lidt af en opgave. Vi lavede budget, men det kunne kommunen ikke acceptere. Så vi fik det tilbage og gennemgik det igen, men med samme resultat så efterhånden var vi ved at være lidt trætte af kommunens påpasselighed. - Vi lavede et nyt budget, som vi anså for meget fornuftigt, og fik foretræde for kommunens økonomiudvalg. Der var enighed i gruppen om, at hvis kommunen heller ikke ville godkende det, så ville vi sige stop for vores arbejde. - Vi forelagde budgettet, og flere af medlemmerne af økonomiudvalget havde spørgsmål og kommentarer, om at de ikke mente, det ville hænge sammen. Borgmesteren sagde ikke noget. Det fik os til at lægge alle papirer på bordet og erklære, at vi afleverede projektet, så de kunne gøre hvad de ville. Vi fik bemærkninger om, at det ikke var meningen, men vi var ærlig talt lidt småsure. - På vej ud spurgte Finn Nielsen mig, om han kunne få fat på mig senere. Inden en time ringede han og fortalte, at vores oplæg var gået igennem, så nogen var blevet banket på plads. Afdragsfrit lån Godkendelsen af budgettet betød også at der kunne søges midler, og der blev taget kontakt til Aage V. Jensens Fond. Det var borgmester Finn Nielsen, der holdt møde med fondens administrator, og Niels Overgaard blev indkaldt til at møde dem efter frokost. 4

5 - Beskeden lød på, at vi kunne få et rente og afdragsfrit lån på en million kroner, over 10 år samt bolde med logo på. Vi købte Refshalegården og de kvadratmeter, der hørte til for kroner. Det er området, hvor par-3 banen er anlagt, og desuden lavede vi en aftale med gårdejer Ole Seidenfaden, der forpagtede jorden, hvor driving range, nu ligger, om at vi kunne overtage den, mod en kompensation til ham. Da jorden var sikret gik arbejdet i gang med at anlægge par-3 banen. Det blev i første omgang til seks huller, der blev taget i brug i sommeren 1990, og kort efter fulgte også driving range. - Der var stor entusiasme fra medlemmernes side. Mange deltog i anlægget med Erik Rask som primus motor i det praktiske arbejde. Par-3 banen blev også tegnet af Torben Starup-Hansen, fortæller Niels Overgaard. - Det år besluttede vi at holde et uofficielt klubmesterskab. Det er - i modsætning til alle senere ikke vist på nogen tavle - men det er det eneste jeg har vundet, fortæller Niels Overgaard. - Det blev anlægsgartnervirksomheden Per Hansen, der fik opgaven med at anlægge ni-hullers banen, og det skete i samråd med Erik Rask, der nok skulle sige til, når jorden var for fugtig til at de store maskinerne kunne køre på den, for ikke at mase jorden sammen, siger Niels Overgaard. Frivillig indsats - Vi var nogle frivillige, der påtog os opgaverne i starten, men der kom hurtigt mange hjælpere til. Der var en entusiasme, der ikke kunne kvæles, mindes Niels Overgaard, der selv måtte tage mange tidlige morgenmøder, for at rydde problemer af vejen, inden han gik på arbejde i sin klinik. - Vi lavede blandt andet et opslag om, at der skulle samles sten, og der mødte omkring 100 op. Erik Rask fungerede som ulønnet greenkeeper, og kom først på lønningslisten, da der var økonomi til det. - Vi var så heldige at få nogle langtidsledige i aktivering, og dem tog Erik sig af. Arbejdet med banen skred godt frem, og tre år efter klubbens stiftelse, i juni 1992 kunne banen indvies. - Det var et kæmpeskridt for os. Mange spillede gladelig to runder for at komme op på de 18 huller. Men tanken om at udvide med ni huller mere, lå i baghovedet og kom hurtigt frem til overfladen. Her fik vi igen stor støtte af Finn Niel- Borgmester Finn Nielsen åbner golfbanen. sen og Mogens Stryger. De opfordrede os til at søge Mål 2 midler og vi fik tæt på 1,4 millioner kroner, så vi kunne erhverve jorden, efter en ændring af lokalplanen. Anlægget af de sidste ni huller gik i gang i Økonomien haltede en del og på en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at udstede garantbeviser a kroner. På en aften gav det kroner. Økonomisk ordning - Lånet fra Aage V. Jensens Fond på en million kroner, mente blandt andet borgmesteren, skulle betragtes som en gave, fortæller Niels Overgaard. - Men da de 10 år var gået, ville fonden have sine penge igen. Vi tog ind til et møde, hvor vi forklarede vores situation - og fonden erklærede at ville eftergive gælden, hvis de øvrige kreditorer også ville. Så gik vi i gang med forhandlinger og nåede frem til en vis procentdel, der blev eftergivet. Det gav så meget plads, at vi kunne omlægge vores lån og tilbagebetale de garantbeviser, der var udstedt. - Klubben har udviklet sig rigtig godt, og der har altid været en god opbakning fra de frivillige. Klubben er blevet stor, og der er mange, der ikke har været med fra start. Det har givet krævementaliteten mere indpas, siger Niels Overgaard. - Jeg har været med til at bestemme så meget, så i 2006 mente jeg det var tid til at trække mig fra formandsposten. Jeg har været med siden 1988 og fortsatte i baneudvalget, og har ved årsskiftet her, som det sidste forladt udvalget. - Jeg spiller gerne ni huller i ugens løb og 18 huller i weekenden, når det ellers kan lade sig gøre. Så meget spil blev det ikke til i formandstiden, siger Niels Overgaard. 5

6 Vorherres mening her skulle være en golfbane Erik Rask Det var noget af en tilfældighed at Erik Rask, greenkeeper på Maribo Sø gennem en årrække, kom til at beskæftige sig med golf og golfbaner. På grund af dårlig ryg solgte han sin gård i Bursø og flyttede til Maribo, hvor han købte et hus i Refshale i efteråret En dag så jeg nogle folk gå rundt på marken, og spurgte dem hvad de lavede. Svaret lød at de ville lave en golfbane og borgmester Finn Nielsen sagde og du skal være hvad er det i kalder det greenkeeper, mindes Erik Rask. De to øverige var Mogens Stryger og Niels Overgaard. Og sådan blev det. - Jeg var netop blevet færdig med at renovere vores hus og gik faktisk og tænkte på hvad jeg skulle gå i gang med - det har aldrig værete et problem siden, fortæller Erik Rask. Han var med til formøder og den stiftende generalforsamling, og blev hyret som greenkeeper, vel at mærke uden løn i de første år. - Havde vi ikke fået den million kroner fra Aage V. Jensens Fond, var vi aldrig kommet i gang. Banearkitekten Torben Starup-Hansen havde Erik Rask flere møder med og det blev til et rigtig godt samarbejde. - Det er en yderst fornuftigt mand, der så mulighederne i området, og ikke ønskede at ændre for meget på naturen. Han sagde blandt andet, at det har altid været Vorherres mening, der skulle være en golfbane her, fortæller Erik Rask, der blev tilsynsførende og byggeleder ved etableringen af banen. Byggeleder - Jeg havde bemyndigelse til at stoppe entreprenørens folk, når det var for vådt til at de kunne køre på området, så vi undgik at jorden blev presset for voldsomt sammen. Vi prøvede at anlægge driving range, allerede i 1989, men jeg kunne først så den til i foråret Derefter fik vi lavet par 3 banen, og i 1992 var de første ni huller klar. - Det var et spændede arbejde og noget jeg har haft meget fornøjelse af. Erik Rask fik flere medarbejdere, udsendt af kommunen i aktiveringstilbud. - Der var mange sjove typer mellem og mange af dem ville virkelig gerne arbejde. Da vi lavede par 3 banen, havde jeg tre raske piger til hjælp. Jeg mindes også Johnny fra København, der havde bosat sig i Keldernæs. Han tog turen til Maribo på knallert, og meddelte gerne, at hvis det blæste voldsomt fra øst kom han et kvarter for sent men mødte frem. - Der var nok at se til. Der gik for eksempel fire år inden vi fik en maskine til at rive bunkers med. Indtil da foregik det med håndkraft. Erik Rask har lagt et kæmpe arbejde i golfklubben. Det var ikke kun opbygningen af banen, men også klubhuset, der krævede en enorm indsats. - Det var på det nærmeste en ruin. Når vi tog fat på en væg rev vi ned og understøttede inden vi kunne bygge op igen. Vi har været så heldige at have mange faggrupper repræsenteret i klubben, og der har været en kæmpe opbakning når vi har kaldt. Der herskede en stor pionerånd. Som bonde gennem 35 år, lærer man også at lave en hel masse selv. Men vi har kunnet trække på både murer, tømrer, elektriker, vvs er blandt medlemmerne, så det i mange tilfælde kun er materialerne vi har skullet betale for. Let at få frivillige - Da vi skulle have nyt tag på, spurgte jeg Lindy Fynholm, hvad vi kunne spare ved selv at lægge tagpotterne op. Det var en del tusinde kroner. Jeg satte et opslag op ved hul 1, der meddelte at banen var lukket indtil der var frivillige nok - og det gik hurtigt. - Sådan har det været i masser af tilfælde, og vi har fået bygget klubhuset som det står i dag gennem knopskydning, og med masser af frivillige indsats. Erik Rask kan også berette om, da der skulle samles sten på banen. Her deltog der omkring 75 med fru Marcher på 82 som den ældste. Der er stadig et mandagshold, der troligt møder op og laver arbejder i både klubhus og på banen. Senest er der malet indvendigt i klubhuset, og holdet sørger for at fælde og beskære i de vækster, der er kommet på banen. - Det tager sin tid når man planter på bar mark. De tjørn, 6

7 Før og nu. der er plantet har vi selv gravet op i skoven. Vi havde ikke penge til at købe planter for. Mange ville hellere have haft nogle andre træer. Men tjørnen er robust, og så går dens rødder ikke i drænene. Det har mange andre klubber store problemer med. Her er vi altid gået meget op i at sørge for at der er drænet ordentligt, og det er et arbejde den nye greenkeeper og hans folk følger op.. Og Erik Rask har også altid været en handelsmand, hvad der også er kommet golfklubben til gavn. Pressede leverandører - Jeg fik kroner til at købe maskiner for da vi skulle i gang. Jeg fik et skiftligt tilbud på uden fairway klipper. Jeg ringede derind og spurgte om de ikke gav 20 procent. Det kunne ikke være på tale, fik jeg besked på, men efter et par dage ringede de tilbage og gav mig rabatten - så var der også penge til den manglende maskine. Der er også lavet masser af maskiner på værkstedet gennem årene. - Det er noget jeg nyder at gå og pusle med, siger Erik Rask. Erik Rask er klubbens praktiske mand og bureaukrati er noget der kan få ham op i det røde felt. - Skulle vi have etableret golfbanen i dag, var den aldrig blevet til noget. Der skulle have været arkæologer, biologer og naturfredningsfolk ind over, og det arbejde ville vi aldrig have kunnet få råd til. Naturfredningsforeningen har Erik Rask heller ikke altid været helt gode venner med. - De kom aldrig og talte med os, hvis der var noget, de var faldet over, men klagede til myndighederne i stedet for at vi havde kunnet finde en løsning på problemerne. Erik Rask er også en handlingens mand, der ikke altid har haft tålmodighed til at vente på behandlingen af spørgsmål i klubbens - eller myndighedernes - demokratiske system. - Det er nok lidt svært med en type som mig. Jeg har ikke fået den store løn, man havde ikke kunnet få andre til den pris. Hvis man er mere værd end den løn man får kan man godt tillade sig at være lidt fræk. Og så lærer man også janteloven at kende på et eller andet tidspunkt. Roegrus på greens Erik Rask har fostret mange gode ideer, som klubben har haft glæde af. Blandt andet fandt han frem til, at det bassingrus, der blev til overs på sukkerfabrikkerne, var af stort set samme sammensætning, som det grus, der normalt bruges ved anlæg af greens. - Vi fik taget nogle prøver - det er noget med kornstørrelsen på gruset. Så fik vi tons af bassingruset til de ni greens. Det ville have kostet 1,2 millioner kroner, hvis vi havde brugt det normale materiale, men vi fik det for de kroner fragten kostede. Det er blevet brugt et par andre steder siden, men der bliver ikke så meget bassingrus ved sukkerproduktionen mere, fortæller Erik Rask. Anlægget af de sidste ni huller, blev udført af entreprenør Troels Jørgensen, der var underentreprenør for anlægsgartner Per Hansen. Erik Rask stoppede som greenkeeper i 2002, men fortsatte som baneudvalgsformand, og var med til at oplære sin efterfølger John Simonsen. Han er dog stadig dagligt at finde omkring klubhus og bane og deltager i alle de projekter, der bliver lavet. - Niels Overgaard og jeg havde et godt samarbejde. Han var en god formand, der kunne føre sig frem på de bonede gulve, og jeg ordnede de mere praktiske problemer. Det funkede. - Hvis nogen antyder, at jeg tror det er min golfbane, så kan jeg ikke blive uenig med dem. Jeg har været med til at udforme samtlige greens, bunkers, vandhuller, drænet og plantet - og fældet rigtig mange træer for at få den gode udsigt over søen, renoveret hus og lagt rigtig mange timer gennem 25 år - det er en trediedel af mit liv. Jedg er ganske enkelt glad og stolt over at have bidraget til det resultat, der er kommet ud af det. Fornøjelsen har været på min side, men jeg må også sige, at jeg har haft en meget tålmodig kone, der har båret over med, at det ikke er blevet til ferier over en uges længde - og så helst kun hvert andet år, siger Erik Rask. 7

8 Foråret er en svær tid for greenkeeperen Foråret er en travl tid, men kan også være mindre sjov for greenkeeperen i en golfklub. - Greens er ikke altid så flotte når sæsonen bliver indledt, så det er ikke alle der hilser på mig i den tid, fortæller greenkeeper i Maribo Sø Golfklub, John Simonsen. Men greens og bane i øvrigt bliver hurtigt trimmet - og så er stemningen meget bedre. John Simonsen begyndte at spille golf i 1997, og da det kom på tale at Erik Rask ville stoppe, og han selv blev opfordret til at søge stillingen, bad han Erik Rask om at få lov til at følge ham i et par uger, for at se om jobbet i det hele taget var noget for ham. - Det gav også klubben mulighed for at se mig an, så jeg fik jobbet, da det blev opslået ledig, efter at have været til samtale ligesom et par andre, fortæller John Simonsen, der har stået for plejen af banen siden 1. februar Jeg startede med et lille greenkeeper kursus og har siden været på flere andre, men mange af de kurser der tilbydes i dag drejer sig om ledelse og det synes jeg ikke jeg har så meget brug for. Vi er fire mand i sæsonen og jeg arbejder selv med. Er der nogen problemer får vi gerne vendt dem når vi holder frokost. Så konfliktstyring og hvad der ellers tilbydes af ledelsesredskaber, føler jeg ikke det store behov for. I de første år drev John Simonsen sit landbrug ved Skørringe ved siden af jobbet som greenkeeper. Fire ansatte - Men det blev for meget. Jeg havde aldrig fri, så jeg har forpagtet jorden ud. John Simonsen er ikke alene om at holde banen i flot stand. I alt er fire mand ansat, men siden finanskrisen er de to dog blevet afskediget om vinteren og vender tilbage til foråret. - Tidligere havde vi nogle projekter vi kunne lave om vinteren, så vi kunne holde alle mand beskæftiget. Men efter finanskrisen var der ikke penge til det - og det er gået udmærket med at to mand bliver sendt hjem i nogle måneder - de er kommet igen hvert år, og vi udgør et rigtig godt team, der har et godt sammenhold, siger John Simonsen. Foruden greenkeeperen selv, er det Per Rasmussen, teamets mekaniker, brolægger med mere, der er beskæftiget hele året, mens John Olsen og Hans Hansen er sæsonbeskæftiget. - I sæsonen er der rigeligt arbejde til fire mand. Greens skal klippes hver dag, forgreens og teesteder tre gange om ugen og fairways siger vi to en halv gang, fordi de lave steder skal klippes hypperige end de højtliggende, fortæller John Simonsen. Der skal også flyttes huller to til tre gange om ugen - afhængig af om der skal være matcher. Herudover er der mange andre opgaver i forbindelse med pleje af banen, blandt andet at holde øje med dræn og få det ordnet, hvis der er problemer med vand på banen. Stor investering - Det administrative arbejde er blevet noget af en tidsrøver. Vi har lavet grønne regnskaber, men skal nu i stedet lave belastningsberegning, der registrerer brug af kemikalier og gødning. Det er heldigvis webbaseret, så det kan klares over computeren. Men der kommer hele tiden nye ting til og der skal foretages dokumentation af alt. Det gælder maskiner, affald, spildolie og lignende. John Simonsen kan dog glæde sig i jubilæumsåret. Her gennemfører klubben den største investering i maskinparken i hans tid som greenkeeper. - Vi får nye maskiner for 1,2 millioner kroner - godt nok på en leasingaftale. Det er henholdsvis green- og fairwayklippere af mærket Toro, som greenkeperen kalder for klippernes Rolls Royce. Selv får John Simonsen ikke spillet så meget mere. - Når jeg har været her hele dagen - om sommeren ofte fra klokken fem om morgenen, vil jeg godt hjem, siger John Simonsen, der også har et fritidsjob som formand for fodboldafdelingen i Tirsted IK 85. 8

9 Flystyrt i Refshale Mose Christian Løye med flyets maskingevær. I 1944 helt præcis 4. august 1944 kl blev en tysk Messerschmitt 110 ME (natjager) skudt ned efter en ildkamp mod to amerikanske Mustang jagere over Maribo. Flystyrtet skete på proprietær Nielsons tørvemose i Refshale, altså der hvor vi i dag har vores golfbane. Mange af klubbens medlemmer har i årenes løb talt om, og gættet på hvad der egentlig skete, og om det nu var rigtigt, at der lå et flyvrag gemt i mosen og i givet fald hvor. Nedstyrtningsstedet var på fairwayen på hul 11 lige i kanten af søen. I august 2002 blev det besluttet at finde flyet. Dette lykkedes og efter et par spadestik, kom dele af cockpittet til syne! Da det viste sig, at flyet ikke lå særlig langt nede i jorden, blev det besluttet at grave det op. Man finder en masse dele af flyet, flere personlige effekter. Der var tre mand på flyet: Pilot Walter Prues, telegrafist Josef Peters, og agterskytte Heinz Buchholtz. Sidstnævnte var eneste der redede livet ved at springe ud i faldskærm. Klubbens første træner Da vi startede op for 25 år siden, havde klubben det klare mål, at klubbens medlemmer skulle have optimale muligheder for at lære at spille golf. Det krævede selvfølgelig en golftræner. Det første år havde vi en aftale med Køge Golfklubs Pro, Peter Tayler, hvor vi lånte hans Pro-lærling 3 halve dage om ugen. Det var ikke en optimal løsning. Vi fik på det tidspunkt kontakt med Jan Nielsen, som den gang ikke var træner, men spillede i handicap 4 og havde erfaring med instruktion af juniorer i Korsør og Storstrømmens golfklubber. Jan var på det tidspunkt folkeskolelærer og havde ambitioner om at blive professionel golftræner. Vi indgik derfor en aftale med Jan, at han kunne blive træner hos os, uddanne sig til træner og få sine mål opfyldt. Jan har i de år han har været i klubben ydet en kolossal indsats for klubben. Vi skal i den forbindelse også nævne Rie, Jans kone som flittigt passede Proshoppen. 9

10 Æresmedlemmer Niels Overgaard og Erik Rask blev begge udnævnt til æresmedlemmer ved klubbens generalforsamling Niels og Erik har været med fra klubbens start og haft stor indflydelse på klubbens udvikling. På hver deres måde har de været med til at udvikle klubben, til det den er i dag. Niels har på fin og diplomatisk måde stået i spidsen for mange og vanskelige forhandlinger med bl.a. Maribo kommune, men altid kommet hjem med et godt resultat til gavn og glæde for klubben. En stor tak til Niels for hans store indsats gennem alle årene. Erik har været klubbens greenkeeper og har i høj grad æren for den flotte bane, vi har i dag, men også klubhuset har Erik en stor del af æren for. Erik har lagt utrolig mange timer i klubben, som vi siger ham tak for, ja, så mange at man kunne få det indtryk, at han ejede banen, og det tror vi også, han selv troede. Det diplomatiske korps bliver han aldrig medlem af, men det har han sikkert heller ingen ønske om. Mange tak, Erik, for din store indsats til glæde for os alle sammen. Lolland-Falster Erhvervs Cup Golfklubben Maribo Sø`s smukke golfbane har 17 år i træk dannet ramme om Lolland-Falster Erhvervs Cup for firmahold. Matchen finder sted hvert år i juni måned. Sponsorer har i alle årene været: Jyske Bank (Spar Lolland), Grafikom A/S, Lollands Posten A/S og Hotel Maribo Søpark. Her har firmaer/virksomheder chancen for at invitere forretningsforbindelser/medarbejdere til hyggelig golfdag, og rigtig mange har i årenes løb benyttet sig af tilbuddet, ca. 90 spillere har hvert år deltaget. Matchen er en hold-og individuel match. 10

11 Ungdommen på banen Peter Berg Larsen, Alexander Bo Jensen og Christian Mark Juniorafdelingen i Maribo Sø Golfklub tager sig af de unge talenter fra de er otte år. I år er der kommet foreløbig seks nye spillere til, og afdelingens leder, Helle Ruus Nielsen glæder sig over at der er ikke mindre end fire piger i blandt. Det har ellers været lidt af en mangelvare i afdelingen. - Vi har omkring 60 juniorer i år. Det er et signal om at golf ikke kun er for dem, der er gået på efterløn. Tallet har været højere, men det var mange fra København, som vi ikke så til træning. De var fulgt med deres forældre til Lolland, for at komme til at spille, fortæller Helle Nielsen, der har stået i spidsen for juniorafdelingen siden Jeg har haft med ungdomsarbejde at gøre både i håndbold og fodbold, og det var vel derfor man spurgte, om jeg også ville påtage mig jobbet i golfklubben. Og det er en lang række unge talenter, der er kommet på banen via Helle R. Nielsen og de øvrige udvalgsmedlemmers kyndige assistance og med klubbens pro, Jeremy Twitchett, som træner. Stor tilslutning Der er fast træning hver torsdag i sæson, og der møder op hver gang. De bliver delt i tre grupper, begyndere, øvede og meget øvede. De bedste har træning om tirsdagen. Efter træningen bliver der spillet en Young Star turnering, hvor der hver gang kåres en vinder, men derudover samles point, så der også kan kåres en årsvinder. - Der er stor aktivitet for juniorerne. Der er masser af matcher, blandt andet Solstrålematchen, der er mellem junior og voksenspillere, vi har også en lampematch mod seniorklubben. Der er en gruppe af frivillige, der tager sig af juniorerne med Claus Jensen og Carsten Andersen som nogen af de bærende kræfter sammen med Helle Ruus Nielsen. - Det behøver ikke være hver uge man er med, men går der for lang tid mellem, lærer man ikke de unge ordentligt at kende, siger Helle Nielsen. Lange køreture Juniorafdelingen er tilmeldt med to hold i turneringen. Hvert hold består af tre spillere, og det kan bådee være piger og drenge. Turneringen er opdelt i puljer efter geografi, men dækker alligevel et stort område, så der kan blive nogle lange køreture - og kampene afvikles på hverdage. - Vi opfordrer forældrene til at hjælpe, blandt andet ved at køre med holdene. Gennem årene har flere af klubbens juniorspillere klaret sig rigtig godt. Sidste år vandt Kris Ringtved således DM i sin aldersgruppe, og et af holdene opnåede en sølvmedalje, efter at være nået den lange vej gennem turneringen som puljevinder, landsdelsvindere og til landsfinalen. - Det er en fornøjelse når de unge vender glædestrålende hjem og fortæller at de har gjort det godt. Det behøver ikke være lavhandicapperen, men også dem i handicap 48 eller lignende, der begejstrede melder om at de har lavet 20 point på ni huller. Grænsen for juniorspillere har været 18 år, men i år bliver der forsøgt med en u-22 række, hvor Maribo også har meldt et hold til. - Der har ikke rigtig været noget tilbud til den aldersgruppe, der måske ikke finder det så spændende at gå at spille med de gamle. Gennem en årrække var Helle Nielsen ud over at være leder af juniorafdelingen også medlem af klubbens bestyrelse. - Nu har man i stedet udpeget et bestyrelsesmedlem til at være kontakt til juniorafdelingen. Det er Hans Christian Nørregaard. der har overtaget den post i år. 11

12 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum En æra er slut! M A R I B O Golf M A R I B O Af Kaj Jensen formand M A R I B O Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 1 nov Nr. 1 Marts GolfNyt 0306_2.indd 1 14/11/06 13:00:12 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Juli 2010 Efter næsten 20 år med et meget flot klubblad har Maribo Sø Golfklub nu valgt, at gå ind i den digitale tidsalder. Klubbladet har i de mange år fungeret, som et godt bindeled mellem klubbens medlemmer. I de mange år har redaktøren været Per Rubæk, som har kæmpet heroisk for, at få samlet artikler. Bladet har altid haft et professionelt udseende, men når man blader de senere års artikler igennem, kan man se, at det er de samme mennesker fra vore klubber i klubben, der har bidraget med historiske artikler. Klubbladet var tænkt som et forum, hvor medlemmer kunne skrive mere aktuelle artikler, men det har ikke rigtig fungeret. Nu er det slut med papirudgaven. Fremover vil klubben forsøge at lægge informationer ind på hjemmesiden maribogolf.dk Det stiller nye krav til klubbens medlemmer. Nu kan man skrive artikler og sende til hjemmesidens redaktør Palle Bredsgaard. Bestyrelsen håber med dette tiltag, at vi får en mulighed for, at kommunikere aktuelt stof til gavn for alle i klubben. Bred klub med elite spillere Maribo Sø Golfklub har fire elitehold med i turnering Det er bredden, der præger Maribo Sø Golfklub, men der er også en særdeles aktiv eliteafdeling med et dame og tre herrehold, der deltager i DGUs officielle turneringer. Hos damerne bliver der spillet i Kvalifikationsrækken, der dækker syd-midtsjælland, samt Lolland-Falster. Det er en stabil gruppe, der udgør dame eliteholdet, men der er dog sket udskiftning på det seneste. To gange har holdet vundet rækken og spillet om oprykning til 2. division, men har endnu ikke haft det fornødne held til at sikre sig oprykningen. Helle Ruus Nielsen er holdleder for dame eliteholdet. På herresiden ligger førsteholdet i 3. division. Her er der ni spillere i truppen, mens der til de to hold i kvalifikationsrækken er omkring 20 spillere. 3. divisionsholdet er i pulje med hold fra andre klubber på Lolland-Falster og Møn, og ambitionen er en kvalifikation til oprykningsspillet. Maribo Sø kom første gang med i turneringen i midten af 90 erne på initiativ af daværende træner Jan Nielsen, der også selv spillede med på holdet i Danmarksserien. Den første kamp var mod Næstved Ny og der blev brugt lang tid på taktik før kampen mod de mere rutinerede spillere. Men Maribo sejrede ikke mindre end 18-0, fortæller den nuværende holdleder Kenneth Jørgensen. I 2010 blev der indledt samarbejde med Vestlolland og Golfteam Lolland blev skabt. Samarbejdet bar frugt allerede året efter, da 1. holdet rykkede op i 2. division, den højeste placering i klubbbens historie. Samarbejdet gav sig også resultat i udviklingen af flere juniortalenter. Vestlolland trak sig ud af samarbejdet i 2013 og Golfteam Lolland blev opløst. Maribo Sø fortsatte i 2. division, men det blev til nedrykning på det yderste mandat. Så nu gælder det om at få spillet til at glide på dagen, så i hvert fald en plads i kvalifikationsspillet kan sikres. 12

13 Finn Helge Christensen skaffer både penge til huse og golf. Vurderingsinspektøren fra Kreditforeningen Danmark er sekretær for Golfklubben Maribo Sø. I en pressemeddelse oplyser han, at klubben nu har over 200 medlemmer, og de ikke allesammen er fra Maribo. Medlem nr. 100 bor i Fuglse nr. 200 i Sakskøbing, så kom ikke her Hole-in-on på åbningsdagen Anders Kjeldgaard Petersen sørgede for, at ingen glemmer den dag hvor golfklubben Maribo Sø første gang spillede match på egen bane, da han søndag fik hole-in-one på par 3 banen. Men klubbens første hole-in-on på 18 hullers banen stod Lars Christoffersen for i Botaurus Stellaris? Søndag den 9/ fik nogle af de 45 golfspillere på Maribos bane en speciel oplevelse, nemlig at høre Rørdrummens stemme, den dybe tone der minder om en tudebøje, umulig at forveksle. Det er usædvanligt tidligt at høre Rørdrummen på denne årstid, godt nok er det martsvejr, og vi spiller på sommergreens, men ornitologerne mener også, det er en overvintrende ungfugl fra sidste år, der ikke kom med i efterårstrækket. Ved teestedet på 15e`ren, har jeg ofte set en ikke sjælden fugl, men dog meget kærkommen, nemlig den lille Lommelærke, der klukker så livligt netop her. Christian Løye Golfspillere som ivrige stensamlere Som led i færdiggørelsen af golfbane ved Refshale har Golfklubben Maribo Sø haft appelleret til medlemmerne om at medvirke aktivt ved de runder, man har lavet for at fjerne samtlige sten, der lå på de store græsarealer. Og det tør nok siges, at medlemmerne ivrigt har fulgt opfordringen til at medvirke. Gennem en række aftener har op til et halvt hundrede medlemmer været med i de sankehold, der med deres stensamling har gjort banen endnu mere attraktiv Køller og tøj stjålet fra golfklubben Golfkøller og tøj til en samlet værdi af knapt kroner er stjålet fra Golfklubben Refshale byvej 22 i Maribo. Indbruddet fandt sted natten til mandag, hvor tyvene sikrede sig adgang til klubhuset ved at rykke en bagdør op. Tyvene har taget de dyreste af køllerne, og de er i den forbindelse åbenbart gået frem efter prismærkerne på køllerne. Det øvrigt stjålne er regntøj, trøjer og sko Golfklubbens første mestre Golfklubben Maribo Sø har over de sidste to weekender afviklet de første officielle klubmesterskaber. Klubbens første mestre blev: Henriette Overgaard vandt hos junior-piger foran Rikke Christensen, Rune Christensen hos junior-drengene foran Peder Fynholm, Anders Kjeldgaard Petersen vandt herre-senior mesterskabet foran Jens Davidsen, Eva Kragh vandt old girls foran Vivian Hovmand og Hans Erik Krag old boys foran Arne Bækkel. Nordmænd spiller golf i Refshale Golfklubbens seniorer har fået nye venner. Bagerens datter fra Rødby, Lis, er gift med normanden Niels Teigland i Bergen. Teigland har ved flere lejligheder spillet golf i Maribo og er medlem af klubben. Da han mødte sine fæller i den norske klub, må han have lydt begejstret. I hvert fald besluttede 14 aktive seniorer at rejse til Danmark for at se på forholdene. Det blev til 4 dage golf, samvær med Maribo-seniorer, udflugter og social samvær. Tirsdag formiddag tager bormester Finn Nielsen imod i Administrationsbygningen, og mere officielt stempel kan besøget næsten ikke få. Normændene er privat indkvarteret. Det samme vil blive tilfælde for de 18 Maribo-seniorer, der den 6. juli drager til Bergen på 4 dages genvisit. Golf kan føre til alt, blot hullerne er anbragt rette sted. 13

14 An Englishman in Maribo rejser. Min daværende kone var med son caddi, fortæller Jeremy Twitchett, der valgte at vende tilbage til Danmark og fik jobbet som pro ved Ørnehøj Golfklub i Ægteskabet holdt ikke og det blev anledning til at søge nye græsgange, og blandt tre muligheder faldt valget på Maribo. Siden 1. april 1999 har det været engelsk fødte Jeremy Twitchett, der har stået for uddannelsen af golfspillerne i Maribo og drevet den medfølgende Proshop. - Jeg er faldet godt til i klubben og i Maribo, hvor jeg også har fundet min kone, Mejra, så jeg har ingen planer om at rykke videre. Jeg er 58 år nu og har heller ingen planer om at stoppe. Det er fysikken, der bestemmer - og den er faktisk bedre nu end for 10 år side. Det er noget af det fantastiske ved golf, der er ikke mange andre sportsgrene man kan udøve i den alder. Som fodboldspiller ville du for længst være stoppet. Det lå nu ikke i kortene at Jeremy Twitchett skulle være golfpro. - Jeg er født og opvokset i Margate i det sydøstlige England, og begyndte at spille golf som 11-årig. Det første år som højrehåndet - og det gik ikke særlig godt, men det var det udstyr jeg fik stukket i hånden.. Så fik pro en mig til at spille med venstrehånd - og det gik meget bedre. Golfen gled dog lidt i baggrunden i nogle år, hvor musikken var hovedinteressen. I 1979 flyttede Jeremy Twitchett til Danmark, som musiker, men genoptog også golften og kom ret hurtigt ned i handicap 5. Challenge Tour - Min gode ven Howard Barton, der var pro i Ørnehøj ved Ålborg havde på et tidspunkt brug for en assistent, og kort efter jeg var tiltrådt, brækkede han benet, så jeg blev kastet ud i undervisningen efter bedste evne. Året efter gik han fallit, og så valgte jeg at prøve lykken på Chellenge tour en, fortæller Jeremy Twitchett. Det skete med Italien som udgangspukt for træningen, og med deltagelse i turneringer i både Italien og Skandinavien. - Jeg fik materiale fra England, så jeg kunne komme i gang med pro-uddannelsen. Det var ikke så meget på skolebænken, men ved learning by duing, og så en række kurser, og i 1993 tog jeg min eksamen i England. - Det var anstrengende at være på touren med de mange Fire jobs i et Pro-jobbet er faktisk fire jobs i et, fortæller Jeremy Twitchett. - Du skal stå for undervisning, reparationer af udstyr, proshop-drift og turneringsadministration foruden at spille. Klubben betaler træneren et beløb pr. medlem, men så skal han sørge for bolde og opsamling af dem på driving range. Prøvemedlemsskabet afregnes også med træneren, der står for træningen af de nye medlemmer. - I velmagtsårene, hvor der kom op mod 125 nye medlemmer til, var der virkelig pres på. Jeg havde tit lektioner på en dag, så der overvejede jeg virkelig om jeg skulle have en assistent. Men sidste sæson kom der 50 nye medlemmer og så er det til at overskue, siger Jeremy Twitchett, der foruden sin kone også har et par hjælpere til at træde til i forretningen, når han er optaget andetsteds. Udover træning med nye medlemmer tager Jeremy Twitchett sig af træningen af elite holdet, hvor han også selv spiller med. Desuden træner han dame eliteholdet og juniorerne. Supergod klub - Jeg er ikke blevet træt af arbejdet og jeg er glad for klubben her. Den er supergod, med et godt klubliv og ånd. Der er en uhøjtidelig, afslappet tone, der passer mig godt. Jeg har aldrig fornemmet det snobbe-renome golf ellers har, siger Jeremy. Gennem flere år har Jeremy Twitchett tilbudt golfskole i vinterhalvåret under lune himmelstrøg. I år gik ture til Alicante i Spanien. Turene til de sydlige himmelstrøg har på en enkeltsæson samlet op mod 36 deltagere. Pro en må hele tiden holde sig ajour med de nye ting, der kommer på markedet, og sørge for at have teknikerne til at reparere det udstyr, der lider skade i sæsonens løb. - Nogle af de store mærker, vil nu selv foretage reparationer, så jeg må sende tingene ind for spillerne, men de fleste ting kan jeg lave selv. Der skal også være nye tilbud i undervisningen hvert år. -Ipad en har været en stor hjælp. Jeg kan optage folks sving, og et øjeblik efter kan vi gennemgå det og få rettet hvad der skal til. Til gengæld for travlheden på golfbanen er musikken gledet i baggrunden. - Vi havde et lille band, der øvede en gang i ugen - og også har været ude at spille, men da der kom rigtig mange nye spillere til, måtte jeg droppe det, fortæller Jeremy Twitchett, der var bandets trommeslager. 14

15 Mafiaen - det er os! Siddende fra venstre: Jimmy Juul, Johannes Ege Olsen, Kaj Johansen Stående fra venstre: Helge Thiesen, Svend Aage Andersen, Jens Jeppesen, Frede Mortensen, Erling Møller Jensen og Erik Thiesen. I snart 21 år er en gruppe mænd mødtes, hver mandag formiddag i Golfklubben i Maribo, for at spille golf og hygge sig sammen. Mafiaen er det navn de er kendt under. - Vi har egentlig en regel om at vi kun vil være otte, men vi er ni medlemmer. Der var en der gerne ville være med, men vi mente ikke vi havde plads til flere, så han fik nej og kaldte os derfor for Mafiaen og det navn er blevet hængende ved, fortæller et af medlemmerne, Frede Mortensen. - Det er dog ikke alle nuværende medlemmer af Mafiaen, der har været med fra start. Jeg spillede egentlig i Rungsted, men mødtes med medlemmer fra Maribo. Vi var en tur i Frankrig for at spille, og blev enige om at fortsætte da vi kom hjem, fortæller Svend Aage Andersen, der i dag er bosat i Næstved, men fortsat tager turen til Maribo hver mandag. Efterhånden er Mafien blevet en gruppe af ældre herrer, så det er ikke alle, der går på banen, når de mødes mandag formiddag. Tre mand Erik og Helge Theisen samt Frede Mortensen spiller ni huller på den store bane, hvis vejret tillader det. De tre er også de yngste medlemmer af Mafien med henholdsvis 76, 84 og 81 år. Tre andre spiller par 3 banen. Det er Svend Aage Andersen, 93, Jens Jeppesen, 91 og Erling Møller Jensen på 90. Formanden Kai Johansen, 91 samt A.S.B. Jimmy Juul, 95 og Johannes Ege Olsen, 97, har lagt køllerne på hylder, men møder op for at nyde samværet med de gode golfkammerater over den medbragte frokost. Mens den bliver indtaget går snakken lystigt, ikke mindst med minder om de mange ture de har haft i fællesskab, hvad enten det har været på camping på spejdermaner eller i sommerhuse rundt i landet. De ture blev dog lagt på hylden for nogle år siden. Men samværet nyder de stadig. 15

16 Når det gælder om at være... Større, stærkere hurtigere, bedre, klogere, flottere, dygtigere, mere værd - eller bare mere lokal end alle de andre! Lollands Bank er lige så god som alle de andre banker - vi er bare meget mere lokale! Hos os får du mere viden, flere muligheder og bedre produkter. Vi er klar til fremtiden - til gavn for vores lokale, aktive foreningsliv, fritidsliv og kulturliv - og til glæde for vores kunder og alle andre i området. Vi glæder os til at se dig i din lokale bank... lollandsbank.dk tlf Noget for pengene 16

17 Mandagsholdet tager alle de kedelige jobs Sidste år lagde frivillige på Mandagsholdet arbejdstimer i Maribo Sø Golfklub. Det svarer stort set til to fuldtidsansatte, men vi hører ikke et ondt ord fra greenkeeperstaben vi tager nemlige alle de kedelige jobs, som de helst er fri for, fortæller lederen af arbejdsholdet Jens Ødegaard, der også er formand for Husudvalget. Arbejdsholdet møder hver mandag uanset vejr og vind. Det sker over en kop kaffe, mens arbejdopgaverne bliver fordelt, og så bliver der arbejdet frem til klokken 11.45, hvor det er tid til en fyraftensøl, der gerne bliver indtaget i holdets eget indrettede rygerum i den gamle stald ved siden af værkstedet. Vi rygere blev forvist fra klubhuset, men her har vi fået os indrettet hyggeligt med nogle gode møbler, malerier med mere, som vi alt sammen har fået foræret, forætller Jens Ødegaard. Det er godt fem år siden mandagsholdet fik arbejdet sat rigtigt i system og holdet er sammensat, så en lang række faggrupper er repræsenteret, og de mest almindelige vedligeholdelsesarbejder, nyanlæg med mere kan klares. Der er mange flere, der gerne vil være med, men det er ikke til. Vi har et hold nu, hvor det er til at overskue tingene, siger Jens Ødegaard. Vi har et princip om ikke at bruge penge, før vi har skaffet sponsorer og vi kunne godt tænke os et par storsponsorer i nær fremtid. Vi har ønsker om at lave en ny fin vaskeplads og få nyt tag på den sidste længe. Senest har holdet sørget for maling af klubhuset, både indvendig og udvendigt. Og holdet var også med til at anlægge den nye store terrasse foran klubhuset. Klubben havde fået et tilbud på kroner, men vi sagde, at fik vi kroner til indkøb af materialer skulle vi nok ordne det og de penge er ikke helt blevet brugt. Vi har alle en praktisk tilgang til tingene.der er både en murer, en elektriker, maler, mekaniker og mange andre med praktisk håndelag. Er der specielle ting vi skal have lavet, må vi kalde på fagfolk. På banen er der omkring 1000 træer, der skal beskæres i hvert fald hvert andet år. Det gælder ikke mindst de mange hvidtjørn. De nye bænk- og bordarrangementer ved klubhuset er lavet af en af holdets hjælpere, John Sidor og sat op med hjælp af de øvrige. - En gammel brugtvognshandler kan også bruges til noget, blandt andet fik vi lavet en rigtig god aftale med Silvan, da vi skulle have en grill, som Peter Norgren gerne betjener ved arrangementer i klubben, fortæller Jens Ødegaard. Mandagsholdet har gennem årene bidraget med mange opgaver til fordel for klubben. Holdet var med ved etableringen af køkkenet, anlæg af terrasse, bygning af bagrum og mange andre ting. Det er vanskeligt at drive en klub som vores uden at der bliver ydet en frivillig indsats. Det sparer mange penge, og vi hygger os med det, siger Jens Ødegaard. 17

18 18

19 Sprudlende klubliv I Maribo Sø Golfklub er der flere underklubber, der byder på masser af aktiviteter for spillerne. Seniorklubben Det er en livskraftig seniorklub, der hver torsdag formiddag slår sine folder på banen ved Maribo Sø. Klubben tæller i dag 125 medlemmer og med et fremmøde, de fleste andre klubber må være misundelige over. Hver torsdag møder omkring 80 op for enten at spille ni eller 18 huller. Hovedparten godt 50 vælger at gå de 18 huller inden frokosten kalder, for det sociale samvær betyder rigtig meget i seniorklubben. Madpakken er nemlig altid med, og den nydes i fællesskab, når vel at mærke, alle er kommet ind efter dagens runde og formanden har ringet med klokken. En snaps bliver der også serveret til maden, for det hører med til indmeldelsen, at der foruden kontingentet på 200 kroner, skal afleveres en flaske snaps. Det hører også med, at medlemmerne giver en flaske til deres fødselsdage, og så bliver der til gengæld sunget fødselsdagssang. Seniorklubben opstod på opfordring af den daværende formand, Niels Overgaard. Der blev nedsat et udvalg til at forestå stiftelse, bestyrelsen af Edith Lejre, A.S.B Juul og Kaj Johansen, og den stiftende generalforsamling blev holdt den 17. juni A.S.B. Juul blev klubbens første formand og dem har der være fire af gennem årene. Den nuværende, Vagn Due Hansen har siddet på posten siden Betingelsen for at komme med i seniorklubben er at man er fyldt 60 år og har et handicap på 44 eller derunder. Seniorklubben har et stort matchprogram og med mange vekslende spilformer, foruden stableford, hul- og slagspil også greensome, foursome samt både Texas og Mexikansk scrable. Der er udveksling med matcher med både Halsted Kloster og Storstrømmens seniorklubber, og der bliver arrangeret en årlig tur til Marielyst. Heller ikke i vintersæsonen ligger seniorerne på den lade side. Her er der hver torsdag blevet spillet når vejret har tilladt det og afhængig af hvordan vejret har værer, er der kommet mellem 20 og 70. Hvert år bliver der også arrangeret en forårstur, der for det meste går til udlandet. Det er altid fem dages ture med spil på et par baner og mulighed for lidt kulturelle oplevelser ind i mellem. I år gik turen til Husum. Herudover er der mange andre traditioner i seniorklubben, blandt andet generalforsamlingen i oktober, hvor der bliver spillet en ni hullers match og serveret gule ærter sidste år samlede den begivenhed 90 deltagere. - Det gode sociale samvær både på banen og i klubhuset, er en af seniorklubbens absolutte målsætninger, siger formanden Vagn Due Hansen. Dameklubben Tæller omkring 70 medlemmer, der mødes hver tirsdag eftermiddag, sommersæsonen igennem. Det almindelige mødetidspunkt er klokken 16, mens nogen først møder ind klokken Vi har diskuteret andre mødetidspunkter, men har holdt fast i dem vi har, for at alle kan være med, fortæller klubbens formand Birthe Due Pedersen. Sommersæsonen byder på mange spændende matcher. Der er en årlig dyst mod herrerne, samt matcher mod andre dameklubber fra Lolland-Falster. I år er der også planlagt en lysmatch, hvor der skal spilles med bolde med lys i. Gennem sæsonen holder Dameklubben også foredragsaftener med regler, etik samt besøg fra de andre klubber i klubben på programmet. Hole-In-One Her vil jeg fortælle om en speciel og heldig tirsdag, oplevet af en dame- og seniorspiller. Vi 10 seniorer havde træning om formiddagen hos Jeremy. Om eftermiddagen deltog jeg i Pink Cup-turneringen. 104 deltagere - det var flot. Jeg var så den heldige, der på hul 6 lavede hole-in-one. Det bedste var, at det udløste kr. til brystkræft-arbejdet. Til slut skal der lyde en tak til dameklubben for et flot arrangement. Birthe Birling Hole-In-One Søndag den 4. maj 2014 lavede Pia Toft hole-in-one ved Pink Cup, som også udløste kr. til Kræftens Bekæmpelse. 19

20 Hole in One TILBUD GÆLDENDE I HELE 2014 DAGMØDE Hotel Maribo Søpark lægger gerne lokale til Deres næste møde. Et 8 timers møde, hvor der vil blive stillet lokale, lette anretninger og alt andet De skal bruge, til Deres rådighed Pris pr. couvert kr. 395,- FESTER Skal De holde fest? - Super! Hotel Maribo Søpark har faciliteterne, personalet og ikke mindst lysten til at sørge for at Deres fest bliver en succes. Pris pr. couvert fra kr. 725,- De kan læse meget mere om vores 3 festpakker og vores dagmøde (og andre mødepakker) på vores hjemmeside maribo-soepark.dk Scan & læs mere Vestergade 29 DK-4930 Maribo Tlf. (+45)

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Golf er en af Danmarks største sportsgrene med 150.000 medlemmer i 190 klubber landet over. Så mange mennesker kan ikke tage fejl golf ER en fantastisk

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik.

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane en golffamilies 40 års tilbageblik. Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik. I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER!!! som træner - Det var noget underligt noget! Men efter

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail:

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail: Mjølner Tøserne Formål: At være sammen med ligesindede damer, der sætter god golf, socialt samvær og hygge i højsædet. Klubbens formål er endvidere ikke at være formuende Årsmøde d. 23. marts 2017 Før

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen 2014:

Kandidater til bestyrelsen 2014: Kandidater til bestyrelsen 2014: Klaus Gundertofte Jeg er 59 år, gift, far til 3 som alle er fløjet fra reden. Jeg er ansat i medicinalvirksomheden H.Lundbeck A/S som IP Information Specialist Jeg er foreningsmand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere