Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift"

Transkript

1 MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B Jubilæumsskrift 1

2 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det meget stærke foreningsliv, der er på Lolland. Vi er vant til, at vi selv skal yde en indsats, hvis vi vil have nogle aktive tilbud indenfor fritid og kultur, og golfklubben er skabt af ildsjæle. Golf var engang noget for de privilegerede, men sådan er det slet ikke mere. Golf er blevet en folkesport, som alle mulige mennesker dyrker med stor fornøjelse. Mange oplever, at de ikke længere kan dyrke den sport, de har gjort som unge, men de kan sagtens spille golf og på den måde få både frisk luft og motion. Jeg er selv startet sent med at spille, og jeg ærgrer mig over, at jeg ikke kom i gang noget tidligere. Det er en fantastisk sport, og jeg ville stå på banen hver eneste dag, hvis jeg havde mulighed for det. Det kniber lidt med tiden som borgmester. Motion og frisk luft kan man få i alle golfklubber i hele landet. Men Maribo Sø Golfklub har yderligere en fordel: Banen. Hvis det ikke er den bane, der ligger flottest i hele landet, så må det i hvert fald være tæt på. Det gør det kun ekstra sjovt for medlemmer og gæster at spille lige netop her. Stort tillykke med jubilæet! Holger Schou Rasmussen Borgmester

3 Maribo Sø Golfklub - 25 års jubilæum MARIBO S 25 ÅR Af Kaj Jensen formand Maribo Sø Golklub har eksisteret i 25 år. Fra en spæd begyndelse i 1989 har golfklubben gennemlevet en rivende udvikling. Fra at medlemmerne gik og samlede sten på de første 9 huller til den smukke og velanlagte 18 hullers bane, er der gået mange arbejdstimer. Mange medlemmer og personalet har ofret utallige timer på at nå det smukke resultat, som vi i dag kan være stolte af. Et klubhus, der nærmest var en ruin, fremstår i dag som en smuk firelænget bygning i særdeles velholdt stand, med opholdsrum til mange mennesker. Derudover et dejligt brugervenligt køkken, en Proshop og en administrativ afdeling. Klubhuset danner således rammen om et godt og velfungerende aktiv for vores klub. Den oprindelige gårds udseende er bevaret således, at den bagerste del af gården er til maskinopbevaring og lager, men vi har måttet bygge ekstra maskinhus og bagrum til, og det er sket ved hjælp af frivillig indsats. Vi kan med rette i dette jubilæumsår være stolte af vores fælles indsats. Golfsporten har gennemlevet en rivende udvikling i Danmark, og er i dag den næststørste idrætsgren målt på aktive udøvere. Hos os har vi deltaget i denne udvikling og indtil 2006, hvor finanskrisen satte ind, troede vi, at træerne voksede ind i himlen. Samtidig med en kraftig befolkningstilbagegang i årene har det medført en stagnation og lidt tilbagegang i medlemstallet, så vi i år er ca. 675 medlemmer. Klubben er en idrætsforening ejet af medlemmerne. Vi er medlem af Dansk Golfunion som klub nr. 69. Klubben er ledet af en bestyrelse, som vælges af klubbens øverste organ generalforsamlingen. Vi har den glæde, at vi hvert år kan samle over hundrede af medlemmerne til vores generalforsamling. Det vidner om et godt engagement blandt vore medlemmer. Vor medlemssammensætning afspejler vel golfen i Danmark i al almindelighed med flest medlemmer over 50 år. Vi har mange, som spiller golf højt op i alderen, og vi kan konstatere at mange over 65 har et stærkt socialt sammenhold med deres torsdags matcher, som sommeren GOLF K L igennem samler mellem 80 og 110 spillere til en runde golf med efterfølgende socialt samvær i klubhuset. Desuden har vi i vores Dameklub og Manneklub to store afdelinger, som samler mange deltagere til deres ugentlige spilledag, samt til inviterede turneringer med andre klubber. I vores juniorafdeling har vi ca. 75 medlemmer, som boltrer sig flittigt på vores anlæg. Vi har turneringshold, som deltager flittigt i DGU s turneringer hvert år, og mange med gode resultater både på dame, herre og ungdomssiden. Klubben arbejder gennem et Introudvalg benhårdt på at skaffe nye medlemmer. Hver mandag har et stort antal hjælpere travlt med at sætte nye golfere ind i spillets mysterier. Der skal tænkes kreativt for at følge med afgangen. Der har været forsøgt mange spændende måder fra deltagelse i Messer Golfens Dag Tag en Ven med Åbent hus mm. Vi må konstatere, at den bedste metode er Mund til Mund metoden. Det er herigennem, vi har fået langt den største tilgang. Afgangen har desværre været større de seneste år. Vi har analyseret den, og det er ikke overraskende, fraflytning alderdom og økonomi. Fra at alt var lavet af frivillige, har vi i dag en stab af gode medarbejdere med 4 mand i det grønne område, en på kontoret, en til rengøring, samt en Pro. Dette team udfører et fantastisk stykke arbejde hver dag. De samarbejder på bedste vis med de mange frivillige, der året rundt udfører betydelige opgaver omkring klubhuset og på banen. Og netop banen er vores vigtigste aktiv. Derfor har vi hvert år afsat betydelige ressourcer, så banen også i jubilæumsåret fremstår som en meget smuk bane indpasset i naturen omkring den smukke Maribo Søndersø. Jeg kan i dag som formand være stolt af en veldrevet golfklub med gode faciliteter. Jeg håber fremtiden vil tegne sig, så vi fortsat bidrager til folkesundheden for folk langt op i årene. Jeg håber Maribo Sø Golfklub også i fremtiden vil være et sted, hvor alle aldersgrupper samles med glæde omkring golfsportens herligheder til gavn og glæde for sundheden. 3

4 En hård fødsel Niels Overgaard Det var snak i byen om at Maribo skulle have en golfbane, der i 1988 satte kiropraktor Niels Overgaard i gang med arbejdet. - Jeg spurgte daværende stadsingeniør Mogens Stryger, om rygterne havde noget på sig. Han havde ikke hørt noget, men beskeden lød Du kan da bare gå i gang, fortæller Niels Overgaard. starter en klub. - Jeg havde snust til golf, mens jeg læste i USA. Her kunne man dengang spille på public courses, kommunale baner, for blot to dollar. Men jeg havde aldrig lært spillet. Min kone, Inger, ville også prøve om golf var noget for hende, og derfor meldte vi os ind i Storstrømmen og blev begge grebet af sporten. I mens prøvede Niels Overgaard at få andre med i arbejdet om at få stablet en klub på benene. - Jeg var medlem af Round Table, og på et møde her holdt jeg et indlæg omkring mine tanker, og der var flere, der viste interesse for at gå med, blandt andet daværende apoteker Stig Poulsen, der sammen med sin hustru også spillede golf. - Det var Refshalegården, vi havde kig på, men det var en betingelse, at vi kunne få den stillet gratis til rådighed, og her mødte vi stor forståelse og støtte fra borgmester Finn Nielsen og Mogens Stryger, fortæller Niels Overgaard. Banearkitekt Så skulle der bare tegnes en bane, og arbejdsgruppen tog kontakt til tre banearkitekter. -To tegnestuer var meget interesserede, og tilbød at sende tre mand ned i tre dage, på vores regning og til timeløn, så de kunne lave et udkast. Det havde vi slet ikke penge til, og kontaktede Torben Starup-Hansen, der tidligere havde tegnet banen i Skovlunde, og han tilbød at lave et udkast for kroner. - En foråresdag i 1989 gik vi ud og så på arealet. En lidt krumbøjet herre med pibe i munden kom os i møde, og spurgte hvad vi lavede. Det forklarede vi, og det syntes han lød godt, så han slog følge med os, og kom med kommentarer på turen rundt. Det var Erik Rask, der blev vores greenkeeper og en ildsjæl i opbygningen af banen, fortæller Niels Overgaard. Der blev leveret en skitse over de første ni huller og lavet en bordmodel, der blev præsenteret på den stiftende generalforsamling den 14. juni 1989 på Hotel Hvide Hus. Her var der pæn tilslutning, og i løbet af få dage havde klubben de første 100 medlemmer. Tålmodighed ved at briste - Efter generalforsamlingen trak den daværende direktør på Hvide Hus, mig til side og gjorde opmærksom på på Aage V. Jensens fond, og at han ville lægge et godt ordn ind for os, hvis vi ville søge, men først skulle vi udarbejde et budget, der kunne godkendes af kommunen, og det viste sig at være lidt af en opgave. Vi lavede budget, men det kunne kommunen ikke acceptere. Så vi fik det tilbage og gennemgik det igen, men med samme resultat så efterhånden var vi ved at være lidt trætte af kommunens påpasselighed. - Vi lavede et nyt budget, som vi anså for meget fornuftigt, og fik foretræde for kommunens økonomiudvalg. Der var enighed i gruppen om, at hvis kommunen heller ikke ville godkende det, så ville vi sige stop for vores arbejde. - Vi forelagde budgettet, og flere af medlemmerne af økonomiudvalget havde spørgsmål og kommentarer, om at de ikke mente, det ville hænge sammen. Borgmesteren sagde ikke noget. Det fik os til at lægge alle papirer på bordet og erklære, at vi afleverede projektet, så de kunne gøre hvad de ville. Vi fik bemærkninger om, at det ikke var meningen, men vi var ærlig talt lidt småsure. - På vej ud spurgte Finn Nielsen mig, om han kunne få fat på mig senere. Inden en time ringede han og fortalte, at vores oplæg var gået igennem, så nogen var blevet banket på plads. Afdragsfrit lån Godkendelsen af budgettet betød også at der kunne søges midler, og der blev taget kontakt til Aage V. Jensens Fond. Det var borgmester Finn Nielsen, der holdt møde med fondens administrator, og Niels Overgaard blev indkaldt til at møde dem efter frokost. 4

5 - Beskeden lød på, at vi kunne få et rente og afdragsfrit lån på en million kroner, over 10 år samt bolde med logo på. Vi købte Refshalegården og de kvadratmeter, der hørte til for kroner. Det er området, hvor par-3 banen er anlagt, og desuden lavede vi en aftale med gårdejer Ole Seidenfaden, der forpagtede jorden, hvor driving range, nu ligger, om at vi kunne overtage den, mod en kompensation til ham. Da jorden var sikret gik arbejdet i gang med at anlægge par-3 banen. Det blev i første omgang til seks huller, der blev taget i brug i sommeren 1990, og kort efter fulgte også driving range. - Der var stor entusiasme fra medlemmernes side. Mange deltog i anlægget med Erik Rask som primus motor i det praktiske arbejde. Par-3 banen blev også tegnet af Torben Starup-Hansen, fortæller Niels Overgaard. - Det år besluttede vi at holde et uofficielt klubmesterskab. Det er - i modsætning til alle senere ikke vist på nogen tavle - men det er det eneste jeg har vundet, fortæller Niels Overgaard. - Det blev anlægsgartnervirksomheden Per Hansen, der fik opgaven med at anlægge ni-hullers banen, og det skete i samråd med Erik Rask, der nok skulle sige til, når jorden var for fugtig til at de store maskinerne kunne køre på den, for ikke at mase jorden sammen, siger Niels Overgaard. Frivillig indsats - Vi var nogle frivillige, der påtog os opgaverne i starten, men der kom hurtigt mange hjælpere til. Der var en entusiasme, der ikke kunne kvæles, mindes Niels Overgaard, der selv måtte tage mange tidlige morgenmøder, for at rydde problemer af vejen, inden han gik på arbejde i sin klinik. - Vi lavede blandt andet et opslag om, at der skulle samles sten, og der mødte omkring 100 op. Erik Rask fungerede som ulønnet greenkeeper, og kom først på lønningslisten, da der var økonomi til det. - Vi var så heldige at få nogle langtidsledige i aktivering, og dem tog Erik sig af. Arbejdet med banen skred godt frem, og tre år efter klubbens stiftelse, i juni 1992 kunne banen indvies. - Det var et kæmpeskridt for os. Mange spillede gladelig to runder for at komme op på de 18 huller. Men tanken om at udvide med ni huller mere, lå i baghovedet og kom hurtigt frem til overfladen. Her fik vi igen stor støtte af Finn Niel- Borgmester Finn Nielsen åbner golfbanen. sen og Mogens Stryger. De opfordrede os til at søge Mål 2 midler og vi fik tæt på 1,4 millioner kroner, så vi kunne erhverve jorden, efter en ændring af lokalplanen. Anlægget af de sidste ni huller gik i gang i Økonomien haltede en del og på en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at udstede garantbeviser a kroner. På en aften gav det kroner. Økonomisk ordning - Lånet fra Aage V. Jensens Fond på en million kroner, mente blandt andet borgmesteren, skulle betragtes som en gave, fortæller Niels Overgaard. - Men da de 10 år var gået, ville fonden have sine penge igen. Vi tog ind til et møde, hvor vi forklarede vores situation - og fonden erklærede at ville eftergive gælden, hvis de øvrige kreditorer også ville. Så gik vi i gang med forhandlinger og nåede frem til en vis procentdel, der blev eftergivet. Det gav så meget plads, at vi kunne omlægge vores lån og tilbagebetale de garantbeviser, der var udstedt. - Klubben har udviklet sig rigtig godt, og der har altid været en god opbakning fra de frivillige. Klubben er blevet stor, og der er mange, der ikke har været med fra start. Det har givet krævementaliteten mere indpas, siger Niels Overgaard. - Jeg har været med til at bestemme så meget, så i 2006 mente jeg det var tid til at trække mig fra formandsposten. Jeg har været med siden 1988 og fortsatte i baneudvalget, og har ved årsskiftet her, som det sidste forladt udvalget. - Jeg spiller gerne ni huller i ugens løb og 18 huller i weekenden, når det ellers kan lade sig gøre. Så meget spil blev det ikke til i formandstiden, siger Niels Overgaard. 5

6 Vorherres mening her skulle være en golfbane Erik Rask Det var noget af en tilfældighed at Erik Rask, greenkeeper på Maribo Sø gennem en årrække, kom til at beskæftige sig med golf og golfbaner. På grund af dårlig ryg solgte han sin gård i Bursø og flyttede til Maribo, hvor han købte et hus i Refshale i efteråret En dag så jeg nogle folk gå rundt på marken, og spurgte dem hvad de lavede. Svaret lød at de ville lave en golfbane og borgmester Finn Nielsen sagde og du skal være hvad er det i kalder det greenkeeper, mindes Erik Rask. De to øverige var Mogens Stryger og Niels Overgaard. Og sådan blev det. - Jeg var netop blevet færdig med at renovere vores hus og gik faktisk og tænkte på hvad jeg skulle gå i gang med - det har aldrig værete et problem siden, fortæller Erik Rask. Han var med til formøder og den stiftende generalforsamling, og blev hyret som greenkeeper, vel at mærke uden løn i de første år. - Havde vi ikke fået den million kroner fra Aage V. Jensens Fond, var vi aldrig kommet i gang. Banearkitekten Torben Starup-Hansen havde Erik Rask flere møder med og det blev til et rigtig godt samarbejde. - Det er en yderst fornuftigt mand, der så mulighederne i området, og ikke ønskede at ændre for meget på naturen. Han sagde blandt andet, at det har altid været Vorherres mening, der skulle være en golfbane her, fortæller Erik Rask, der blev tilsynsførende og byggeleder ved etableringen af banen. Byggeleder - Jeg havde bemyndigelse til at stoppe entreprenørens folk, når det var for vådt til at de kunne køre på området, så vi undgik at jorden blev presset for voldsomt sammen. Vi prøvede at anlægge driving range, allerede i 1989, men jeg kunne først så den til i foråret Derefter fik vi lavet par 3 banen, og i 1992 var de første ni huller klar. - Det var et spændede arbejde og noget jeg har haft meget fornøjelse af. Erik Rask fik flere medarbejdere, udsendt af kommunen i aktiveringstilbud. - Der var mange sjove typer mellem og mange af dem ville virkelig gerne arbejde. Da vi lavede par 3 banen, havde jeg tre raske piger til hjælp. Jeg mindes også Johnny fra København, der havde bosat sig i Keldernæs. Han tog turen til Maribo på knallert, og meddelte gerne, at hvis det blæste voldsomt fra øst kom han et kvarter for sent men mødte frem. - Der var nok at se til. Der gik for eksempel fire år inden vi fik en maskine til at rive bunkers med. Indtil da foregik det med håndkraft. Erik Rask har lagt et kæmpe arbejde i golfklubben. Det var ikke kun opbygningen af banen, men også klubhuset, der krævede en enorm indsats. - Det var på det nærmeste en ruin. Når vi tog fat på en væg rev vi ned og understøttede inden vi kunne bygge op igen. Vi har været så heldige at have mange faggrupper repræsenteret i klubben, og der har været en kæmpe opbakning når vi har kaldt. Der herskede en stor pionerånd. Som bonde gennem 35 år, lærer man også at lave en hel masse selv. Men vi har kunnet trække på både murer, tømrer, elektriker, vvs er blandt medlemmerne, så det i mange tilfælde kun er materialerne vi har skullet betale for. Let at få frivillige - Da vi skulle have nyt tag på, spurgte jeg Lindy Fynholm, hvad vi kunne spare ved selv at lægge tagpotterne op. Det var en del tusinde kroner. Jeg satte et opslag op ved hul 1, der meddelte at banen var lukket indtil der var frivillige nok - og det gik hurtigt. - Sådan har det været i masser af tilfælde, og vi har fået bygget klubhuset som det står i dag gennem knopskydning, og med masser af frivillige indsats. Erik Rask kan også berette om, da der skulle samles sten på banen. Her deltog der omkring 75 med fru Marcher på 82 som den ældste. Der er stadig et mandagshold, der troligt møder op og laver arbejder i både klubhus og på banen. Senest er der malet indvendigt i klubhuset, og holdet sørger for at fælde og beskære i de vækster, der er kommet på banen. - Det tager sin tid når man planter på bar mark. De tjørn, 6

7 Før og nu. der er plantet har vi selv gravet op i skoven. Vi havde ikke penge til at købe planter for. Mange ville hellere have haft nogle andre træer. Men tjørnen er robust, og så går dens rødder ikke i drænene. Det har mange andre klubber store problemer med. Her er vi altid gået meget op i at sørge for at der er drænet ordentligt, og det er et arbejde den nye greenkeeper og hans folk følger op.. Og Erik Rask har også altid været en handelsmand, hvad der også er kommet golfklubben til gavn. Pressede leverandører - Jeg fik kroner til at købe maskiner for da vi skulle i gang. Jeg fik et skiftligt tilbud på uden fairway klipper. Jeg ringede derind og spurgte om de ikke gav 20 procent. Det kunne ikke være på tale, fik jeg besked på, men efter et par dage ringede de tilbage og gav mig rabatten - så var der også penge til den manglende maskine. Der er også lavet masser af maskiner på værkstedet gennem årene. - Det er noget jeg nyder at gå og pusle med, siger Erik Rask. Erik Rask er klubbens praktiske mand og bureaukrati er noget der kan få ham op i det røde felt. - Skulle vi have etableret golfbanen i dag, var den aldrig blevet til noget. Der skulle have været arkæologer, biologer og naturfredningsfolk ind over, og det arbejde ville vi aldrig have kunnet få råd til. Naturfredningsforeningen har Erik Rask heller ikke altid været helt gode venner med. - De kom aldrig og talte med os, hvis der var noget, de var faldet over, men klagede til myndighederne i stedet for at vi havde kunnet finde en løsning på problemerne. Erik Rask er også en handlingens mand, der ikke altid har haft tålmodighed til at vente på behandlingen af spørgsmål i klubbens - eller myndighedernes - demokratiske system. - Det er nok lidt svært med en type som mig. Jeg har ikke fået den store løn, man havde ikke kunnet få andre til den pris. Hvis man er mere værd end den løn man får kan man godt tillade sig at være lidt fræk. Og så lærer man også janteloven at kende på et eller andet tidspunkt. Roegrus på greens Erik Rask har fostret mange gode ideer, som klubben har haft glæde af. Blandt andet fandt han frem til, at det bassingrus, der blev til overs på sukkerfabrikkerne, var af stort set samme sammensætning, som det grus, der normalt bruges ved anlæg af greens. - Vi fik taget nogle prøver - det er noget med kornstørrelsen på gruset. Så fik vi tons af bassingruset til de ni greens. Det ville have kostet 1,2 millioner kroner, hvis vi havde brugt det normale materiale, men vi fik det for de kroner fragten kostede. Det er blevet brugt et par andre steder siden, men der bliver ikke så meget bassingrus ved sukkerproduktionen mere, fortæller Erik Rask. Anlægget af de sidste ni huller, blev udført af entreprenør Troels Jørgensen, der var underentreprenør for anlægsgartner Per Hansen. Erik Rask stoppede som greenkeeper i 2002, men fortsatte som baneudvalgsformand, og var med til at oplære sin efterfølger John Simonsen. Han er dog stadig dagligt at finde omkring klubhus og bane og deltager i alle de projekter, der bliver lavet. - Niels Overgaard og jeg havde et godt samarbejde. Han var en god formand, der kunne føre sig frem på de bonede gulve, og jeg ordnede de mere praktiske problemer. Det funkede. - Hvis nogen antyder, at jeg tror det er min golfbane, så kan jeg ikke blive uenig med dem. Jeg har været med til at udforme samtlige greens, bunkers, vandhuller, drænet og plantet - og fældet rigtig mange træer for at få den gode udsigt over søen, renoveret hus og lagt rigtig mange timer gennem 25 år - det er en trediedel af mit liv. Jedg er ganske enkelt glad og stolt over at have bidraget til det resultat, der er kommet ud af det. Fornøjelsen har været på min side, men jeg må også sige, at jeg har haft en meget tålmodig kone, der har båret over med, at det ikke er blevet til ferier over en uges længde - og så helst kun hvert andet år, siger Erik Rask. 7

8 Foråret er en svær tid for greenkeeperen Foråret er en travl tid, men kan også være mindre sjov for greenkeeperen i en golfklub. - Greens er ikke altid så flotte når sæsonen bliver indledt, så det er ikke alle der hilser på mig i den tid, fortæller greenkeeper i Maribo Sø Golfklub, John Simonsen. Men greens og bane i øvrigt bliver hurtigt trimmet - og så er stemningen meget bedre. John Simonsen begyndte at spille golf i 1997, og da det kom på tale at Erik Rask ville stoppe, og han selv blev opfordret til at søge stillingen, bad han Erik Rask om at få lov til at følge ham i et par uger, for at se om jobbet i det hele taget var noget for ham. - Det gav også klubben mulighed for at se mig an, så jeg fik jobbet, da det blev opslået ledig, efter at have været til samtale ligesom et par andre, fortæller John Simonsen, der har stået for plejen af banen siden 1. februar Jeg startede med et lille greenkeeper kursus og har siden været på flere andre, men mange af de kurser der tilbydes i dag drejer sig om ledelse og det synes jeg ikke jeg har så meget brug for. Vi er fire mand i sæsonen og jeg arbejder selv med. Er der nogen problemer får vi gerne vendt dem når vi holder frokost. Så konfliktstyring og hvad der ellers tilbydes af ledelsesredskaber, føler jeg ikke det store behov for. I de første år drev John Simonsen sit landbrug ved Skørringe ved siden af jobbet som greenkeeper. Fire ansatte - Men det blev for meget. Jeg havde aldrig fri, så jeg har forpagtet jorden ud. John Simonsen er ikke alene om at holde banen i flot stand. I alt er fire mand ansat, men siden finanskrisen er de to dog blevet afskediget om vinteren og vender tilbage til foråret. - Tidligere havde vi nogle projekter vi kunne lave om vinteren, så vi kunne holde alle mand beskæftiget. Men efter finanskrisen var der ikke penge til det - og det er gået udmærket med at to mand bliver sendt hjem i nogle måneder - de er kommet igen hvert år, og vi udgør et rigtig godt team, der har et godt sammenhold, siger John Simonsen. Foruden greenkeeperen selv, er det Per Rasmussen, teamets mekaniker, brolægger med mere, der er beskæftiget hele året, mens John Olsen og Hans Hansen er sæsonbeskæftiget. - I sæsonen er der rigeligt arbejde til fire mand. Greens skal klippes hver dag, forgreens og teesteder tre gange om ugen og fairways siger vi to en halv gang, fordi de lave steder skal klippes hypperige end de højtliggende, fortæller John Simonsen. Der skal også flyttes huller to til tre gange om ugen - afhængig af om der skal være matcher. Herudover er der mange andre opgaver i forbindelse med pleje af banen, blandt andet at holde øje med dræn og få det ordnet, hvis der er problemer med vand på banen. Stor investering - Det administrative arbejde er blevet noget af en tidsrøver. Vi har lavet grønne regnskaber, men skal nu i stedet lave belastningsberegning, der registrerer brug af kemikalier og gødning. Det er heldigvis webbaseret, så det kan klares over computeren. Men der kommer hele tiden nye ting til og der skal foretages dokumentation af alt. Det gælder maskiner, affald, spildolie og lignende. John Simonsen kan dog glæde sig i jubilæumsåret. Her gennemfører klubben den største investering i maskinparken i hans tid som greenkeeper. - Vi får nye maskiner for 1,2 millioner kroner - godt nok på en leasingaftale. Det er henholdsvis green- og fairwayklippere af mærket Toro, som greenkeperen kalder for klippernes Rolls Royce. Selv får John Simonsen ikke spillet så meget mere. - Når jeg har været her hele dagen - om sommeren ofte fra klokken fem om morgenen, vil jeg godt hjem, siger John Simonsen, der også har et fritidsjob som formand for fodboldafdelingen i Tirsted IK 85. 8

9 Flystyrt i Refshale Mose Christian Løye med flyets maskingevær. I 1944 helt præcis 4. august 1944 kl blev en tysk Messerschmitt 110 ME (natjager) skudt ned efter en ildkamp mod to amerikanske Mustang jagere over Maribo. Flystyrtet skete på proprietær Nielsons tørvemose i Refshale, altså der hvor vi i dag har vores golfbane. Mange af klubbens medlemmer har i årenes løb talt om, og gættet på hvad der egentlig skete, og om det nu var rigtigt, at der lå et flyvrag gemt i mosen og i givet fald hvor. Nedstyrtningsstedet var på fairwayen på hul 11 lige i kanten af søen. I august 2002 blev det besluttet at finde flyet. Dette lykkedes og efter et par spadestik, kom dele af cockpittet til syne! Da det viste sig, at flyet ikke lå særlig langt nede i jorden, blev det besluttet at grave det op. Man finder en masse dele af flyet, flere personlige effekter. Der var tre mand på flyet: Pilot Walter Prues, telegrafist Josef Peters, og agterskytte Heinz Buchholtz. Sidstnævnte var eneste der redede livet ved at springe ud i faldskærm. Klubbens første træner Da vi startede op for 25 år siden, havde klubben det klare mål, at klubbens medlemmer skulle have optimale muligheder for at lære at spille golf. Det krævede selvfølgelig en golftræner. Det første år havde vi en aftale med Køge Golfklubs Pro, Peter Tayler, hvor vi lånte hans Pro-lærling 3 halve dage om ugen. Det var ikke en optimal løsning. Vi fik på det tidspunkt kontakt med Jan Nielsen, som den gang ikke var træner, men spillede i handicap 4 og havde erfaring med instruktion af juniorer i Korsør og Storstrømmens golfklubber. Jan var på det tidspunkt folkeskolelærer og havde ambitioner om at blive professionel golftræner. Vi indgik derfor en aftale med Jan, at han kunne blive træner hos os, uddanne sig til træner og få sine mål opfyldt. Jan har i de år han har været i klubben ydet en kolossal indsats for klubben. Vi skal i den forbindelse også nævne Rie, Jans kone som flittigt passede Proshoppen. 9

10 Æresmedlemmer Niels Overgaard og Erik Rask blev begge udnævnt til æresmedlemmer ved klubbens generalforsamling Niels og Erik har været med fra klubbens start og haft stor indflydelse på klubbens udvikling. På hver deres måde har de været med til at udvikle klubben, til det den er i dag. Niels har på fin og diplomatisk måde stået i spidsen for mange og vanskelige forhandlinger med bl.a. Maribo kommune, men altid kommet hjem med et godt resultat til gavn og glæde for klubben. En stor tak til Niels for hans store indsats gennem alle årene. Erik har været klubbens greenkeeper og har i høj grad æren for den flotte bane, vi har i dag, men også klubhuset har Erik en stor del af æren for. Erik har lagt utrolig mange timer i klubben, som vi siger ham tak for, ja, så mange at man kunne få det indtryk, at han ejede banen, og det tror vi også, han selv troede. Det diplomatiske korps bliver han aldrig medlem af, men det har han sikkert heller ingen ønske om. Mange tak, Erik, for din store indsats til glæde for os alle sammen. Lolland-Falster Erhvervs Cup Golfklubben Maribo Sø`s smukke golfbane har 17 år i træk dannet ramme om Lolland-Falster Erhvervs Cup for firmahold. Matchen finder sted hvert år i juni måned. Sponsorer har i alle årene været: Jyske Bank (Spar Lolland), Grafikom A/S, Lollands Posten A/S og Hotel Maribo Søpark. Her har firmaer/virksomheder chancen for at invitere forretningsforbindelser/medarbejdere til hyggelig golfdag, og rigtig mange har i årenes løb benyttet sig af tilbuddet, ca. 90 spillere har hvert år deltaget. Matchen er en hold-og individuel match. 10

11 Ungdommen på banen Peter Berg Larsen, Alexander Bo Jensen og Christian Mark Juniorafdelingen i Maribo Sø Golfklub tager sig af de unge talenter fra de er otte år. I år er der kommet foreløbig seks nye spillere til, og afdelingens leder, Helle Ruus Nielsen glæder sig over at der er ikke mindre end fire piger i blandt. Det har ellers været lidt af en mangelvare i afdelingen. - Vi har omkring 60 juniorer i år. Det er et signal om at golf ikke kun er for dem, der er gået på efterløn. Tallet har været højere, men det var mange fra København, som vi ikke så til træning. De var fulgt med deres forældre til Lolland, for at komme til at spille, fortæller Helle Nielsen, der har stået i spidsen for juniorafdelingen siden Jeg har haft med ungdomsarbejde at gøre både i håndbold og fodbold, og det var vel derfor man spurgte, om jeg også ville påtage mig jobbet i golfklubben. Og det er en lang række unge talenter, der er kommet på banen via Helle R. Nielsen og de øvrige udvalgsmedlemmers kyndige assistance og med klubbens pro, Jeremy Twitchett, som træner. Stor tilslutning Der er fast træning hver torsdag i sæson, og der møder op hver gang. De bliver delt i tre grupper, begyndere, øvede og meget øvede. De bedste har træning om tirsdagen. Efter træningen bliver der spillet en Young Star turnering, hvor der hver gang kåres en vinder, men derudover samles point, så der også kan kåres en årsvinder. - Der er stor aktivitet for juniorerne. Der er masser af matcher, blandt andet Solstrålematchen, der er mellem junior og voksenspillere, vi har også en lampematch mod seniorklubben. Der er en gruppe af frivillige, der tager sig af juniorerne med Claus Jensen og Carsten Andersen som nogen af de bærende kræfter sammen med Helle Ruus Nielsen. - Det behøver ikke være hver uge man er med, men går der for lang tid mellem, lærer man ikke de unge ordentligt at kende, siger Helle Nielsen. Lange køreture Juniorafdelingen er tilmeldt med to hold i turneringen. Hvert hold består af tre spillere, og det kan bådee være piger og drenge. Turneringen er opdelt i puljer efter geografi, men dækker alligevel et stort område, så der kan blive nogle lange køreture - og kampene afvikles på hverdage. - Vi opfordrer forældrene til at hjælpe, blandt andet ved at køre med holdene. Gennem årene har flere af klubbens juniorspillere klaret sig rigtig godt. Sidste år vandt Kris Ringtved således DM i sin aldersgruppe, og et af holdene opnåede en sølvmedalje, efter at være nået den lange vej gennem turneringen som puljevinder, landsdelsvindere og til landsfinalen. - Det er en fornøjelse når de unge vender glædestrålende hjem og fortæller at de har gjort det godt. Det behøver ikke være lavhandicapperen, men også dem i handicap 48 eller lignende, der begejstrede melder om at de har lavet 20 point på ni huller. Grænsen for juniorspillere har været 18 år, men i år bliver der forsøgt med en u-22 række, hvor Maribo også har meldt et hold til. - Der har ikke rigtig været noget tilbud til den aldersgruppe, der måske ikke finder det så spændende at gå at spille med de gamle. Gennem en årrække var Helle Nielsen ud over at være leder af juniorafdelingen også medlem af klubbens bestyrelse. - Nu har man i stedet udpeget et bestyrelsesmedlem til at være kontakt til juniorafdelingen. Det er Hans Christian Nørregaard. der har overtaget den post i år. 11

12 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum En æra er slut! M A R I B O Golf M A R I B O Af Kaj Jensen formand M A R I B O Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 1 nov Nr. 1 Marts GolfNyt 0306_2.indd 1 14/11/06 13:00:12 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Juli 2010 Efter næsten 20 år med et meget flot klubblad har Maribo Sø Golfklub nu valgt, at gå ind i den digitale tidsalder. Klubbladet har i de mange år fungeret, som et godt bindeled mellem klubbens medlemmer. I de mange år har redaktøren været Per Rubæk, som har kæmpet heroisk for, at få samlet artikler. Bladet har altid haft et professionelt udseende, men når man blader de senere års artikler igennem, kan man se, at det er de samme mennesker fra vore klubber i klubben, der har bidraget med historiske artikler. Klubbladet var tænkt som et forum, hvor medlemmer kunne skrive mere aktuelle artikler, men det har ikke rigtig fungeret. Nu er det slut med papirudgaven. Fremover vil klubben forsøge at lægge informationer ind på hjemmesiden maribogolf.dk Det stiller nye krav til klubbens medlemmer. Nu kan man skrive artikler og sende til hjemmesidens redaktør Palle Bredsgaard. Bestyrelsen håber med dette tiltag, at vi får en mulighed for, at kommunikere aktuelt stof til gavn for alle i klubben. Bred klub med elite spillere Maribo Sø Golfklub har fire elitehold med i turnering Det er bredden, der præger Maribo Sø Golfklub, men der er også en særdeles aktiv eliteafdeling med et dame og tre herrehold, der deltager i DGUs officielle turneringer. Hos damerne bliver der spillet i Kvalifikationsrækken, der dækker syd-midtsjælland, samt Lolland-Falster. Det er en stabil gruppe, der udgør dame eliteholdet, men der er dog sket udskiftning på det seneste. To gange har holdet vundet rækken og spillet om oprykning til 2. division, men har endnu ikke haft det fornødne held til at sikre sig oprykningen. Helle Ruus Nielsen er holdleder for dame eliteholdet. På herresiden ligger førsteholdet i 3. division. Her er der ni spillere i truppen, mens der til de to hold i kvalifikationsrækken er omkring 20 spillere. 3. divisionsholdet er i pulje med hold fra andre klubber på Lolland-Falster og Møn, og ambitionen er en kvalifikation til oprykningsspillet. Maribo Sø kom første gang med i turneringen i midten af 90 erne på initiativ af daværende træner Jan Nielsen, der også selv spillede med på holdet i Danmarksserien. Den første kamp var mod Næstved Ny og der blev brugt lang tid på taktik før kampen mod de mere rutinerede spillere. Men Maribo sejrede ikke mindre end 18-0, fortæller den nuværende holdleder Kenneth Jørgensen. I 2010 blev der indledt samarbejde med Vestlolland og Golfteam Lolland blev skabt. Samarbejdet bar frugt allerede året efter, da 1. holdet rykkede op i 2. division, den højeste placering i klubbbens historie. Samarbejdet gav sig også resultat i udviklingen af flere juniortalenter. Vestlolland trak sig ud af samarbejdet i 2013 og Golfteam Lolland blev opløst. Maribo Sø fortsatte i 2. division, men det blev til nedrykning på det yderste mandat. Så nu gælder det om at få spillet til at glide på dagen, så i hvert fald en plads i kvalifikationsspillet kan sikres. 12

13 Finn Helge Christensen skaffer både penge til huse og golf. Vurderingsinspektøren fra Kreditforeningen Danmark er sekretær for Golfklubben Maribo Sø. I en pressemeddelse oplyser han, at klubben nu har over 200 medlemmer, og de ikke allesammen er fra Maribo. Medlem nr. 100 bor i Fuglse nr. 200 i Sakskøbing, så kom ikke her Hole-in-on på åbningsdagen Anders Kjeldgaard Petersen sørgede for, at ingen glemmer den dag hvor golfklubben Maribo Sø første gang spillede match på egen bane, da han søndag fik hole-in-one på par 3 banen. Men klubbens første hole-in-on på 18 hullers banen stod Lars Christoffersen for i Botaurus Stellaris? Søndag den 9/ fik nogle af de 45 golfspillere på Maribos bane en speciel oplevelse, nemlig at høre Rørdrummens stemme, den dybe tone der minder om en tudebøje, umulig at forveksle. Det er usædvanligt tidligt at høre Rørdrummen på denne årstid, godt nok er det martsvejr, og vi spiller på sommergreens, men ornitologerne mener også, det er en overvintrende ungfugl fra sidste år, der ikke kom med i efterårstrækket. Ved teestedet på 15e`ren, har jeg ofte set en ikke sjælden fugl, men dog meget kærkommen, nemlig den lille Lommelærke, der klukker så livligt netop her. Christian Løye Golfspillere som ivrige stensamlere Som led i færdiggørelsen af golfbane ved Refshale har Golfklubben Maribo Sø haft appelleret til medlemmerne om at medvirke aktivt ved de runder, man har lavet for at fjerne samtlige sten, der lå på de store græsarealer. Og det tør nok siges, at medlemmerne ivrigt har fulgt opfordringen til at medvirke. Gennem en række aftener har op til et halvt hundrede medlemmer været med i de sankehold, der med deres stensamling har gjort banen endnu mere attraktiv Køller og tøj stjålet fra golfklubben Golfkøller og tøj til en samlet værdi af knapt kroner er stjålet fra Golfklubben Refshale byvej 22 i Maribo. Indbruddet fandt sted natten til mandag, hvor tyvene sikrede sig adgang til klubhuset ved at rykke en bagdør op. Tyvene har taget de dyreste af køllerne, og de er i den forbindelse åbenbart gået frem efter prismærkerne på køllerne. Det øvrigt stjålne er regntøj, trøjer og sko Golfklubbens første mestre Golfklubben Maribo Sø har over de sidste to weekender afviklet de første officielle klubmesterskaber. Klubbens første mestre blev: Henriette Overgaard vandt hos junior-piger foran Rikke Christensen, Rune Christensen hos junior-drengene foran Peder Fynholm, Anders Kjeldgaard Petersen vandt herre-senior mesterskabet foran Jens Davidsen, Eva Kragh vandt old girls foran Vivian Hovmand og Hans Erik Krag old boys foran Arne Bækkel. Nordmænd spiller golf i Refshale Golfklubbens seniorer har fået nye venner. Bagerens datter fra Rødby, Lis, er gift med normanden Niels Teigland i Bergen. Teigland har ved flere lejligheder spillet golf i Maribo og er medlem af klubben. Da han mødte sine fæller i den norske klub, må han have lydt begejstret. I hvert fald besluttede 14 aktive seniorer at rejse til Danmark for at se på forholdene. Det blev til 4 dage golf, samvær med Maribo-seniorer, udflugter og social samvær. Tirsdag formiddag tager bormester Finn Nielsen imod i Administrationsbygningen, og mere officielt stempel kan besøget næsten ikke få. Normændene er privat indkvarteret. Det samme vil blive tilfælde for de 18 Maribo-seniorer, der den 6. juli drager til Bergen på 4 dages genvisit. Golf kan føre til alt, blot hullerne er anbragt rette sted. 13

14 An Englishman in Maribo rejser. Min daværende kone var med son caddi, fortæller Jeremy Twitchett, der valgte at vende tilbage til Danmark og fik jobbet som pro ved Ørnehøj Golfklub i Ægteskabet holdt ikke og det blev anledning til at søge nye græsgange, og blandt tre muligheder faldt valget på Maribo. Siden 1. april 1999 har det været engelsk fødte Jeremy Twitchett, der har stået for uddannelsen af golfspillerne i Maribo og drevet den medfølgende Proshop. - Jeg er faldet godt til i klubben og i Maribo, hvor jeg også har fundet min kone, Mejra, så jeg har ingen planer om at rykke videre. Jeg er 58 år nu og har heller ingen planer om at stoppe. Det er fysikken, der bestemmer - og den er faktisk bedre nu end for 10 år side. Det er noget af det fantastiske ved golf, der er ikke mange andre sportsgrene man kan udøve i den alder. Som fodboldspiller ville du for længst være stoppet. Det lå nu ikke i kortene at Jeremy Twitchett skulle være golfpro. - Jeg er født og opvokset i Margate i det sydøstlige England, og begyndte at spille golf som 11-årig. Det første år som højrehåndet - og det gik ikke særlig godt, men det var det udstyr jeg fik stukket i hånden.. Så fik pro en mig til at spille med venstrehånd - og det gik meget bedre. Golfen gled dog lidt i baggrunden i nogle år, hvor musikken var hovedinteressen. I 1979 flyttede Jeremy Twitchett til Danmark, som musiker, men genoptog også golften og kom ret hurtigt ned i handicap 5. Challenge Tour - Min gode ven Howard Barton, der var pro i Ørnehøj ved Ålborg havde på et tidspunkt brug for en assistent, og kort efter jeg var tiltrådt, brækkede han benet, så jeg blev kastet ud i undervisningen efter bedste evne. Året efter gik han fallit, og så valgte jeg at prøve lykken på Chellenge tour en, fortæller Jeremy Twitchett. Det skete med Italien som udgangspukt for træningen, og med deltagelse i turneringer i både Italien og Skandinavien. - Jeg fik materiale fra England, så jeg kunne komme i gang med pro-uddannelsen. Det var ikke så meget på skolebænken, men ved learning by duing, og så en række kurser, og i 1993 tog jeg min eksamen i England. - Det var anstrengende at være på touren med de mange Fire jobs i et Pro-jobbet er faktisk fire jobs i et, fortæller Jeremy Twitchett. - Du skal stå for undervisning, reparationer af udstyr, proshop-drift og turneringsadministration foruden at spille. Klubben betaler træneren et beløb pr. medlem, men så skal han sørge for bolde og opsamling af dem på driving range. Prøvemedlemsskabet afregnes også med træneren, der står for træningen af de nye medlemmer. - I velmagtsårene, hvor der kom op mod 125 nye medlemmer til, var der virkelig pres på. Jeg havde tit lektioner på en dag, så der overvejede jeg virkelig om jeg skulle have en assistent. Men sidste sæson kom der 50 nye medlemmer og så er det til at overskue, siger Jeremy Twitchett, der foruden sin kone også har et par hjælpere til at træde til i forretningen, når han er optaget andetsteds. Udover træning med nye medlemmer tager Jeremy Twitchett sig af træningen af elite holdet, hvor han også selv spiller med. Desuden træner han dame eliteholdet og juniorerne. Supergod klub - Jeg er ikke blevet træt af arbejdet og jeg er glad for klubben her. Den er supergod, med et godt klubliv og ånd. Der er en uhøjtidelig, afslappet tone, der passer mig godt. Jeg har aldrig fornemmet det snobbe-renome golf ellers har, siger Jeremy. Gennem flere år har Jeremy Twitchett tilbudt golfskole i vinterhalvåret under lune himmelstrøg. I år gik ture til Alicante i Spanien. Turene til de sydlige himmelstrøg har på en enkeltsæson samlet op mod 36 deltagere. Pro en må hele tiden holde sig ajour med de nye ting, der kommer på markedet, og sørge for at have teknikerne til at reparere det udstyr, der lider skade i sæsonens løb. - Nogle af de store mærker, vil nu selv foretage reparationer, så jeg må sende tingene ind for spillerne, men de fleste ting kan jeg lave selv. Der skal også være nye tilbud i undervisningen hvert år. -Ipad en har været en stor hjælp. Jeg kan optage folks sving, og et øjeblik efter kan vi gennemgå det og få rettet hvad der skal til. Til gengæld for travlheden på golfbanen er musikken gledet i baggrunden. - Vi havde et lille band, der øvede en gang i ugen - og også har været ude at spille, men da der kom rigtig mange nye spillere til, måtte jeg droppe det, fortæller Jeremy Twitchett, der var bandets trommeslager. 14

15 Mafiaen - det er os! Siddende fra venstre: Jimmy Juul, Johannes Ege Olsen, Kaj Johansen Stående fra venstre: Helge Thiesen, Svend Aage Andersen, Jens Jeppesen, Frede Mortensen, Erling Møller Jensen og Erik Thiesen. I snart 21 år er en gruppe mænd mødtes, hver mandag formiddag i Golfklubben i Maribo, for at spille golf og hygge sig sammen. Mafiaen er det navn de er kendt under. - Vi har egentlig en regel om at vi kun vil være otte, men vi er ni medlemmer. Der var en der gerne ville være med, men vi mente ikke vi havde plads til flere, så han fik nej og kaldte os derfor for Mafiaen og det navn er blevet hængende ved, fortæller et af medlemmerne, Frede Mortensen. - Det er dog ikke alle nuværende medlemmer af Mafiaen, der har været med fra start. Jeg spillede egentlig i Rungsted, men mødtes med medlemmer fra Maribo. Vi var en tur i Frankrig for at spille, og blev enige om at fortsætte da vi kom hjem, fortæller Svend Aage Andersen, der i dag er bosat i Næstved, men fortsat tager turen til Maribo hver mandag. Efterhånden er Mafien blevet en gruppe af ældre herrer, så det er ikke alle, der går på banen, når de mødes mandag formiddag. Tre mand Erik og Helge Theisen samt Frede Mortensen spiller ni huller på den store bane, hvis vejret tillader det. De tre er også de yngste medlemmer af Mafien med henholdsvis 76, 84 og 81 år. Tre andre spiller par 3 banen. Det er Svend Aage Andersen, 93, Jens Jeppesen, 91 og Erling Møller Jensen på 90. Formanden Kai Johansen, 91 samt A.S.B. Jimmy Juul, 95 og Johannes Ege Olsen, 97, har lagt køllerne på hylder, men møder op for at nyde samværet med de gode golfkammerater over den medbragte frokost. Mens den bliver indtaget går snakken lystigt, ikke mindst med minder om de mange ture de har haft i fællesskab, hvad enten det har været på camping på spejdermaner eller i sommerhuse rundt i landet. De ture blev dog lagt på hylden for nogle år siden. Men samværet nyder de stadig. 15

16 Når det gælder om at være... Større, stærkere hurtigere, bedre, klogere, flottere, dygtigere, mere værd - eller bare mere lokal end alle de andre! Lollands Bank er lige så god som alle de andre banker - vi er bare meget mere lokale! Hos os får du mere viden, flere muligheder og bedre produkter. Vi er klar til fremtiden - til gavn for vores lokale, aktive foreningsliv, fritidsliv og kulturliv - og til glæde for vores kunder og alle andre i området. Vi glæder os til at se dig i din lokale bank... lollandsbank.dk tlf Noget for pengene 16

17 Mandagsholdet tager alle de kedelige jobs Sidste år lagde frivillige på Mandagsholdet arbejdstimer i Maribo Sø Golfklub. Det svarer stort set til to fuldtidsansatte, men vi hører ikke et ondt ord fra greenkeeperstaben vi tager nemlige alle de kedelige jobs, som de helst er fri for, fortæller lederen af arbejdsholdet Jens Ødegaard, der også er formand for Husudvalget. Arbejdsholdet møder hver mandag uanset vejr og vind. Det sker over en kop kaffe, mens arbejdopgaverne bliver fordelt, og så bliver der arbejdet frem til klokken 11.45, hvor det er tid til en fyraftensøl, der gerne bliver indtaget i holdets eget indrettede rygerum i den gamle stald ved siden af værkstedet. Vi rygere blev forvist fra klubhuset, men her har vi fået os indrettet hyggeligt med nogle gode møbler, malerier med mere, som vi alt sammen har fået foræret, forætller Jens Ødegaard. Det er godt fem år siden mandagsholdet fik arbejdet sat rigtigt i system og holdet er sammensat, så en lang række faggrupper er repræsenteret, og de mest almindelige vedligeholdelsesarbejder, nyanlæg med mere kan klares. Der er mange flere, der gerne vil være med, men det er ikke til. Vi har et hold nu, hvor det er til at overskue tingene, siger Jens Ødegaard. Vi har et princip om ikke at bruge penge, før vi har skaffet sponsorer og vi kunne godt tænke os et par storsponsorer i nær fremtid. Vi har ønsker om at lave en ny fin vaskeplads og få nyt tag på den sidste længe. Senest har holdet sørget for maling af klubhuset, både indvendig og udvendigt. Og holdet var også med til at anlægge den nye store terrasse foran klubhuset. Klubben havde fået et tilbud på kroner, men vi sagde, at fik vi kroner til indkøb af materialer skulle vi nok ordne det og de penge er ikke helt blevet brugt. Vi har alle en praktisk tilgang til tingene.der er både en murer, en elektriker, maler, mekaniker og mange andre med praktisk håndelag. Er der specielle ting vi skal have lavet, må vi kalde på fagfolk. På banen er der omkring 1000 træer, der skal beskæres i hvert fald hvert andet år. Det gælder ikke mindst de mange hvidtjørn. De nye bænk- og bordarrangementer ved klubhuset er lavet af en af holdets hjælpere, John Sidor og sat op med hjælp af de øvrige. - En gammel brugtvognshandler kan også bruges til noget, blandt andet fik vi lavet en rigtig god aftale med Silvan, da vi skulle have en grill, som Peter Norgren gerne betjener ved arrangementer i klubben, fortæller Jens Ødegaard. Mandagsholdet har gennem årene bidraget med mange opgaver til fordel for klubben. Holdet var med ved etableringen af køkkenet, anlæg af terrasse, bygning af bagrum og mange andre ting. Det er vanskeligt at drive en klub som vores uden at der bliver ydet en frivillig indsats. Det sparer mange penge, og vi hygger os med det, siger Jens Ødegaard. 17

18 18

19 Sprudlende klubliv I Maribo Sø Golfklub er der flere underklubber, der byder på masser af aktiviteter for spillerne. Seniorklubben Det er en livskraftig seniorklub, der hver torsdag formiddag slår sine folder på banen ved Maribo Sø. Klubben tæller i dag 125 medlemmer og med et fremmøde, de fleste andre klubber må være misundelige over. Hver torsdag møder omkring 80 op for enten at spille ni eller 18 huller. Hovedparten godt 50 vælger at gå de 18 huller inden frokosten kalder, for det sociale samvær betyder rigtig meget i seniorklubben. Madpakken er nemlig altid med, og den nydes i fællesskab, når vel at mærke, alle er kommet ind efter dagens runde og formanden har ringet med klokken. En snaps bliver der også serveret til maden, for det hører med til indmeldelsen, at der foruden kontingentet på 200 kroner, skal afleveres en flaske snaps. Det hører også med, at medlemmerne giver en flaske til deres fødselsdage, og så bliver der til gengæld sunget fødselsdagssang. Seniorklubben opstod på opfordring af den daværende formand, Niels Overgaard. Der blev nedsat et udvalg til at forestå stiftelse, bestyrelsen af Edith Lejre, A.S.B Juul og Kaj Johansen, og den stiftende generalforsamling blev holdt den 17. juni A.S.B. Juul blev klubbens første formand og dem har der være fire af gennem årene. Den nuværende, Vagn Due Hansen har siddet på posten siden Betingelsen for at komme med i seniorklubben er at man er fyldt 60 år og har et handicap på 44 eller derunder. Seniorklubben har et stort matchprogram og med mange vekslende spilformer, foruden stableford, hul- og slagspil også greensome, foursome samt både Texas og Mexikansk scrable. Der er udveksling med matcher med både Halsted Kloster og Storstrømmens seniorklubber, og der bliver arrangeret en årlig tur til Marielyst. Heller ikke i vintersæsonen ligger seniorerne på den lade side. Her er der hver torsdag blevet spillet når vejret har tilladt det og afhængig af hvordan vejret har værer, er der kommet mellem 20 og 70. Hvert år bliver der også arrangeret en forårstur, der for det meste går til udlandet. Det er altid fem dages ture med spil på et par baner og mulighed for lidt kulturelle oplevelser ind i mellem. I år gik turen til Husum. Herudover er der mange andre traditioner i seniorklubben, blandt andet generalforsamlingen i oktober, hvor der bliver spillet en ni hullers match og serveret gule ærter sidste år samlede den begivenhed 90 deltagere. - Det gode sociale samvær både på banen og i klubhuset, er en af seniorklubbens absolutte målsætninger, siger formanden Vagn Due Hansen. Dameklubben Tæller omkring 70 medlemmer, der mødes hver tirsdag eftermiddag, sommersæsonen igennem. Det almindelige mødetidspunkt er klokken 16, mens nogen først møder ind klokken Vi har diskuteret andre mødetidspunkter, men har holdt fast i dem vi har, for at alle kan være med, fortæller klubbens formand Birthe Due Pedersen. Sommersæsonen byder på mange spændende matcher. Der er en årlig dyst mod herrerne, samt matcher mod andre dameklubber fra Lolland-Falster. I år er der også planlagt en lysmatch, hvor der skal spilles med bolde med lys i. Gennem sæsonen holder Dameklubben også foredragsaftener med regler, etik samt besøg fra de andre klubber i klubben på programmet. Hole-In-One Her vil jeg fortælle om en speciel og heldig tirsdag, oplevet af en dame- og seniorspiller. Vi 10 seniorer havde træning om formiddagen hos Jeremy. Om eftermiddagen deltog jeg i Pink Cup-turneringen. 104 deltagere - det var flot. Jeg var så den heldige, der på hul 6 lavede hole-in-one. Det bedste var, at det udløste kr. til brystkræft-arbejdet. Til slut skal der lyde en tak til dameklubben for et flot arrangement. Birthe Birling Hole-In-One Søndag den 4. maj 2014 lavede Pia Toft hole-in-one ved Pink Cup, som også udløste kr. til Kræftens Bekæmpelse. 19

20 Hole in One TILBUD GÆLDENDE I HELE 2014 DAGMØDE Hotel Maribo Søpark lægger gerne lokale til Deres næste møde. Et 8 timers møde, hvor der vil blive stillet lokale, lette anretninger og alt andet De skal bruge, til Deres rådighed Pris pr. couvert kr. 395,- FESTER Skal De holde fest? - Super! Hotel Maribo Søpark har faciliteterne, personalet og ikke mindst lysten til at sørge for at Deres fest bliver en succes. Pris pr. couvert fra kr. 725,- De kan læse meget mere om vores 3 festpakker og vores dagmøde (og andre mødepakker) på vores hjemmeside maribo-soepark.dk Scan & læs mere Vestergade 29 DK-4930 Maribo Tlf. (+45)

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Lundgaard Racing Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Verdensmestre - er vi ikke endnu, men måske kan vi blive det ved fælles hjælp!! Bliv medlem af Lundgaard Racing sponsornetværk! Lundgaard

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere