Jul på bondegården i Filskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jul på bondegården i Filskov"

Transkript

1 23. årgang november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl Overskuddet går til 9. klasses studietur Øvrige nyheder... Vennerne har ramt"muren"... Læs mere på side 3 Friskolen's cykelløb... Læs mere på side 7 Efterlysning af nøglekort... Læs mere på side 22 Nye kræfter søges... Læs mere på side 25 Udflugt med pensionistforeningen... Læs mere på side 26 OG MEGET ANDET... Amtsvejen 14A Filskov 7200 Grindsted Tlf Åbningstider: Tirsdag , torsdag tillige

2 2 INFO for Filskov og omegn Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov Deadline for INFO næste gang er den 15. januar Dette blad dækker månederne: november, december og januar. Redaktion: Mette Østergaard Hjortlundvej 5, Filskov 7200 Grindsted Tlf mobil MAILADRESSE: Kontaktudvalget i Filskov: Formand: Johan Andersen Filskov FDF & FPF Niels Ove Svarre, Hedagervej Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej Filskov Jagtforening Niels Winther, Toften Filskov Pensionistfor. Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e Filskov Sogn Borgerfor. Åse Jensen, Sognegårdsvej Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej Filskov Friskole & Børnehave Johan Andersen, Omme Landevej Filskov Menighedsråd Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej Filskov Indre Mission Michael Lind, Gyvelvænget Filskov Friplejehjem Sonja Laustsen, Engdraget Filskov Vandværk Holger Willumsen, Slåenvej Lokal Historisk Arkiv Vera Styrbro, Midtgårdsvej Viadukthallen Kim Lauersen, Blåhøjvej

3 3 Viadukthallens Venner: Viadukthallens Venner har ramt "muren". Først tak - til alle der støttede os gennem året, og stor tak til de personer, der har hjulpet til med at få arrangementerne stablet på benene. Når dette så er sagt, er det med en "bittersød" følelse, at kunne meddele, at Viadukthallens Venner kører ned på "vågeblus" og måske opløses. Vi må konstatere, at vi ikke har Filskovborgernes opbakning længere, i forbindelse med de arrangementer, vi laver. godt vi havde pengene i kassen - men resultatet betyder således, at vi ikke kan købe ting til hallen og hallens brugere, som man ønsker sig - pengene kan kun bruges een gang. Foreningen har det formål, at skaffe overskud og ikke underskud- en generalforsamling, må afgøre hvordan fremtiden kommer til at se ud. p.b.v. Verner Søvang Pedersen Manglende tilslutning var årsagen til at "Martsfesten" måtte aflyses. "Madan Blå", var tilsyneladende ikke så kendte, at folk gad deltage. Vi har så gennem flere år, fået opfordring på at skaffe Kandis til Filskov, hvilket lykkedes - og der blev stablet en Høstfest på benene. Her var der tilmelding nok til at vi gennemførte festen - med det økonomiske resultat, var langtfra ønskeligt - et stort underskud. Vi har gennem år 2013, oparbejdet et underskud på godt og vel kr. -

4 4 Hjertestien: Filskov Energiselskab: Nytårsmarch Atter i år er der Nytårsmarch i Filskov den 5. januar kl. 14 fra anlægget. Alle er velkommen. Tag børnene og naboen med, så vi kan blive en stor flok rundt i byen. Efter turen er der suppe til alle i anlægget. HJERTESTIEN. Vi har nogle problemer med at holde stien fri for tidsler og brændenælder nede i mosen/skoven. Vi forsøger at finde en person, der har en lille traktor med brakpudser, som kan klippe helt i bund, så vi igen får en fin sti. Alternativet kan blive, at vi må finde en anden rute og lukke af i mosen/skoven. Vi ved fra mange, at netop dette stykke natur har været flittigt brugt, så det vil være ærgeligt, om dette skulle ske. SÅ... Er der nogen, der kan hjælpe os????? Henvendelse kan gives til Hanne: Tlf Hjertestiudvalget Nyt fra Filskov Energiselskab... Generalforsamling er afholdt. ca. 20 andelshaver var mødt og blev orienteret om årets gang på værket. Regnskabet blev fremlagt og viste sig at være samlet for de 2 selskaber ca kr. dårligere som ventet (budget 2012/2013 ) det skal ses i forhold til at rate 10 blev annulleret hos forbrugerne. I budget for 13/14 er der regnet med en pris hos forbruger på 0,58 kr./kwh inkl moms, og kontingent er sat til kr. for privat bolig, kvadratmeterafgift uændret. Valg til bestyrelsen Niels Erik Adelsbøll modtog ikke genvalg i stedet valgtes Erik Kristensen. Formandens beretning og regnskabet for de 2 selskaber og efterfølgende konstituering i bestyrelsen kan ses på værkets hjemmeside Den 10. oktober afholdtes der rejsegilde for håndværker på byggeriet. Ca. 35 mand blev budt på røde pølser og en øl for at fejre projektet er nået den stadie hvor de nye bygninger er lukket. fortsætter næste side

5 5 Filskov Energiselskab, forsat: En repræsentant for værket roste håndværkene for indtil dato at have udført et godt stykke arbejde. Det blev fremhævet at værket var glad for deres medvirkende i byggeriet, men også at vi så frem til den dag de alle var væk fra byggepladsen. Tidsplanen holder næsten, pt. er den rykket 7-10 dage, men som det ser ud nu skulle alle maskiner kunne producerer varme/strøm inden jul. Der er lavet aftale med 3 nye leverandør af gylle. Indkørsel fra disse vil starte ca. 1. November Filskov Energiselskab

6 6 Viadukthallen, forretningsudvalget: Vandmålere Inden jul afsluttes udskiftning af vandmålere hos 100 forbrugere. De udvalgte husstande bliver kontaktet af VVS-installatør Knud Petersen med henblik på aftale om adgang til vandmåleren. Vandmålerne ejes af vandværket, så udskiftningen sker uden specifik udgift for de berørte husstande. Renovering På vandværket er vi nu gået i gang med at renovere slamtanken. Dette sker efter, at vi for nogle måneder siden afsluttede renovering af rentvandstanken. Takster Vore takster vil i 2014 være de samme som i Kontakt Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon , Henvendelse om ny tilslutning eller driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold rettes til Filskov Vandværks formand Lars Møller, Kirkehusvej 3. Tlf (NB: nyt nummer september 2013). dk eller næstformand Jan Henriksen, Kærtoften 5. Tlf og Mere oplysning om Filskov Vandværk finder du på dk/forsyning/filskov-vandvaerk/ Med venlig hilsen Bestyrelsen

7 8 Filskov Friskole & Børnehave: Cykelløb Filskov Friskoles Eventgruppe har afholdt cykelløb for skole og børnehave. Der var stor opbakning blandt børn og voksne det vil vi gerne sige tak for. Cykelløbet var et godt arrangement og børnene havde en fantastisk dag. Og så blev der cyklet et fantastisk beløb ind til Filskov Friskole & Børnehave kr! Pengene skal bruges til en multibane eller andet ude-leg til de store og mellemstore børn. Stor tak til Eventgruppen for et godt arrangement. fortsætter næste side

8 Filskov Friskole & Børnehave, forsat: Børnehavens nye legeplads I løbet af august-september måned er der monteret nye legeredskaber og et bålhus på børnehavens legeplads. Det indledende arbejde blev gjort af frivillige tak for en stor indsats til jer alle. Børnehavebørnene er glade for de nye muligheder, der er opstået og legepladsen trækker også SFO-børnene til. Der mangler nu kun enkelte ting, før legepladsen er helt færdig. fortsætter næste side

9 9 Filskov Friskole & Børnehave, forsat: Friskolefaddere/sponsorbørnskontrakter Friskolen har nogle friskolefaddere, der hver måned betaler et beløb ind til friskolen. Penge, der er øremærket til nedsættelse af skolepenge hos dem, der i en periode har behov for dette. Pengene supplere det statstilskud man kan søge og få tildelt, hvis man er berettiget til dette. fortsætter næste side

10 10 Filskov Friskole & Børnehave, forsat: Det er en fornem ordning, at vi som friskole kan hjælpe dem, der af særlige omstændigheder i en periode ikke kan betale de fulde skolepenge. Og vi er meget taknemmelige over de bidrag, vi modtager. De friskolefaddere, vi pt. har aftaler med, dækker ikke det fulde behov. Der vil derfor blive gjort en indsats i nærmeste fremtid for at skaffe flere faddere. Hvis man er interesseret i at blive friskolefadder og man ikke bliver kontaktet, kan man henvende sig til skoleleder Johan Andersen på filskovfriskole.dk og aftale nærmere omkring beløb og periode. Bestyrelsesarbejde lige nu I friskolens bestyrelse er der lige nu fokus på den nye folkeskolelov. Fokus på, hvad der bliver stillet af krav til os fra ministeriet, - og hvad det er vi som friskole gerne vil levere i forhold til det, folkeskolen kommer til at levere. Et nyt budgetår begynder ligeledes at trænge sig på. I det nye finanslovsforslag er der lagt op til endnu en reduktion i statens tilskud til friskoler. Dette i kombination med andre faktorer bl.a. de ting vi gerne vil leve op til i den nye folkeskolelov betyder, at der skal mere fokus på økonomi og budgetlægning fremadrettet. Derudover er det en fornøjelse som bestyrelse at koordinere frivilligt arbejde, når der er så flot en opbakning. Det giver os bedre investeringer, en pæn og ren skole og nogle sjove aktiviteter. Bestyrelsen for Filskov Friskole og Børnehave

11 11 Filskov Lokal Historisk Arkiv: Siden sidst Arkivet har mistet et meget engageret medlem Mary Alsted. Vi vil altid savne den store viden, de små historier og den glade latter. Æret være Marys minde. Foredrag... Foredraget d. 26. september, hvor Jens Carlsen fortalte om sit liv som bondedreng. Det var en rejse i tiden, hvor landbruget blev drevet med hestekræfter og bonden arbejdede med skovlen. Hvor man i dag har store maskiner, til at klare det grove arbejde. En rigtig god aften, med mange fremmødte. Vinteren tager sin begyndelse Dermed også de mørke aftener, det giver dig måske tid til at se i dine gemmer, finder du billeder eller historier der omhandler jernbanen og transport i Filskov, så vil vi i Arkivet meget gerne høre fra dig, da vi skal lave en udstilling der omhandler transport i Filskov. Julen nærmer sig, Nissen kommer frem Nissen er en husgud, kendt fra nordiske folkefortællinger og eventyr. Nissen holder traditionelt til i huse, stalde og lader. Han optræder som en beskyttende ånd, hvor han bor. Han tager sig af praktisk arbejde og husdyrene specielt hestene. Han bringer lykke til menneskene, der bor der. Tidligere var nissen ikke altid god. Hvis han ikke blev behandlet ordentligt, kunne han tage en frygtelig hævn, og i værste fald tage livet af mennesker. Han kunne også finde på at rejse sin vej i vrede, skete det, tog han lykken med fra gården. Normalt nøjedes han dog med mindre drillerier, hvis han var utilfreds. Han krævede blot en skålfuld grød, med en stor smørklat til højtider. Så gjorde han sig umage for at hjælpe gården. Gårdnissen var altid alene. fortsætter næste side

12 Filskov Lokal Historisk Arkiv, forsat: Kirkenisser holder til i præstegårde eller kirker. De var ikke for at høre Guds navn, og gik deres vej om søndagen når kirkeklokkerne ringede, men ellers sørgede de for at kirken var pæn og ren. Nisserne er ikke en del af kristendommen, hvilket understreges af Danmarks sidste hekseproces i år 1692 hvor Anna Palles tilstod, at der holdt en nisse til på hendes gård- Niels Goddreng kaldte hun ham. Julenissen blev opfundet i 1836 da maleren Constantin Hansen holdt julefest i Rom, her havde han pyntet op med de første billeder af julenissen. Senere har julenissen fået et vigtigt arbejde, de er julemandens personlige hjælpere med fremstilling af gaver, pakning af julemandens slæde. Der findes også julenissekoner og julenissebørn. Åbningstider i arkivet Første onsdag i mdr. fra kl til kl (Nyhed) Første torsdag i mdr. fra kl til kl Dog ikke i juli samt søn & helligdage Se også ind på vores hjemmeside Filskov.infoland.dk (under fritid) Kan træffes efter aftale Vera Styrbro Tlf Mail: Arkivet ønsker alle en glædelig jul, samt et godt Nytår. Bestyrelsen Filskov Lokalhistoriske Arkiv Kravlenisser kom til i 1940èrne Selv i dag, skal vi passe på Nissen han flytter altid med.

13 12 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen: Budget i et valgår, der er man altid lidt nervøs som gruppeformand for partiet som har borgmester posten, vil de andre køre valg, eller vil det lykkes at holde sammen på byrådet og få et samlet forlig i hus. Heldigvis fik vi forhandlet et forlig på plads, som alle kunne bakke op omkring. Men ingen roser uden torne, på sigt kommer kommunens driftsøkonomi under pres, og det nye byråd vil skulle finde ca. 25 mill. kr. på driften. Derfor er vi også i Venstre godt tilfreds med beslutningen om, at forvaltningen allerede nu sætter gang i det arbejde, både for at de så har tiden til at få alle områder gennemgået, men også fordi at borgere og medarbejderne på denne måde kan nå at blive involveret og få indflydelse. I Venstre mener vi, at det er et godt budget, som vi har indgået forlig om, især vil jeg her fremhæve en ting. En fordobling af vores pulje til cykelstier, så puljen nu med det staten giver er på 8 mill. kr. pr. år. Det er en af de sager som har fyldt meget for mig, og som jeg personligt har lagt meget energi i for at få på plads, nu er pengene der, og andre må så hjælpe med at lægge pres på, så vi først får lavet cykelstier, der hvor behovet er størst. Hvis nogen har interesse kan hele budgettet og forliget for 2014 ses på kommunens hjemmeside. Debatmøde Den 23. september havde Billund Landdistriktsråd inviteret til debatmøde. En af de ting som blev særlig synlig på mødet var behovet for et tættere samarbejde mellem Landdistriksrådet og byrådet, det vil jeg gerne medvirke til, hvordan gør vi så det, en mulighed kunne være et 17 stk. 4 udvalg, kort fortalt er det et midlertidigt politisk udvalg, som arbejder med et bestemt arbejdsområde eksempelvis Landdistrikspolitik, der er også andre måder det kunne gøres på, men det vigtigste er, at vi kommer i gang. fortsætter næste side

14 13 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat: Så lige en opfordring her til sidst, den 19. november er en festdag for vores land, der er kommunalvalg, måske nok en lille fest vil nogen mene. Men nej det er en stor dag, en rigtig festdag. Vi skal fejre at vi lever i et demokratisk land, hvor vi selv vælger vores politikere, og hvis vi undervejs bliver træt af dem, vælger vi bare nogen andre. Hver eneste dag er der mennesker rundt omkring i verden der dør for at få den mulighed, så benyt den. Tag på kroen den 19. november og brug din stemmeret, håber vi ses. Med venlig hilsen Robert Terkelsen Mobil

15

16

17 FILSKOV-IT Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud Kærtoften 7, Filskov Tlf.: Din professionelle IT partner

18 November: Aktivitetskalender Det sker i Filskov 1. Filskov Friplejehjem: Bal m/spisning kl Mona og Henry spiller. 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Friskole - 9. klasse: Jul på bondegården i Filskov - kl Billund Kommune: Kommunalvalg på kroen. 20. Filskov Pensionistforening: Foredrag ved Niels Pedersen kl på Friplejehjemmet. 28. Filskov Friplejehjem: Sangaften kl med Johan og John. December: 4. Filskov Pensionistforening: Udflugt til Krusmølle og Kobbermøllen. Afgang kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Pensionistforening: Lucia optog på Friplejehjemmet kl Filskov Idrætsforening - fodbold afd.: Julefodbold - nærmere info senere. Januar: 2. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Hjertestiduvalget: Nytårsmarch fra anlæget kl Filskov Idrætsforening - håndbold afd.: Brag i hallen. 8. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Idrætsforening: Generalforsamling i hallens mødelokale kl Filskov Pensionistforening: Genralforsamling. 30. Filskov Fællesantenneforening: Generalforsamling kl på Filskov Kro. 30. Filskov Friplejehjem: Nytårskoncert kl Sæt dit "kryds" ud for d. 21. februar 2014 der holder Jan Rosengreen Petersen Knæjt Awten til fordel for Børnecancerfonden Nærmere information senere.

19 Mødekalender for Indre Mission i Filskov November: 14. Møde m. missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm. Medbringer bogsalg. 25. Kredsmøde i Løvlund m. Per Ladekjær, lærer Børkop Højskole. December: 5. Årsfest med IM s formand og præst i Århus Bykirke Hans Ole Bækgaard. Indsamling til missionshuset. 12. Familieaften. 29. Julefest m. missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Januar: Uge 2: Evangelisk Alliance Bedeuge tirsdag: Hos Inger Pedersen, Toften 12. Kaj fra Gideonitterne medvirker. onsdag: Hos Jenny og Hans Peter Jensen, Høgelundvej 44. Mikael Lind leder aftenen. torsdag: Hos Inger og Povl Erik Bruun, Kærtoften 2. Kaj og Birthe Bruun medvirker. 16. Evt. møde. Se missionshuset eget program Familielejr på hestlund Efterskole. Nærmere program følger. 25. Bibelkursus i Vorbasse med Jan Frost tidligere formand for Ordet og Israel. Dagen starter med kaffe kl Ydremission. Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl i missionshuset i Filskov. Enhver er velkommen.

20 Stationsvej Grindsted Stationsvej Grindsted Skovs Maskinstation v/aut. kloakmester Hardy Skov Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted Mobil Telefon Fax

21 21 Filskov Idrætsforening: Uddeling af lederpokal Lederpokalen gives til en person der har gjort en ekstra ordinær indsats i idrætsforeningen. Alle kan indgive indstillingerne og de sendes til eller ligges i postkassen Gyvelvænget 19. Vi stemmer om hvem der skal have tildelt pokalen på generalforsamlingen. Indstillinger skal være modtaget senest den 23. januar Generalforsamling 2014 Filskov Idrætsforening afholder generalforsamling mandag den 27. januar 2014 kl i hallens mødelokale, med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning og handlingsplan for det kommende år 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab og budget for det kommende år 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år 7. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år 8. Valg af udvalg for 2 år 9. Eventuelt Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 23. januar Filskov Frisør har sponseret kamp sæt til fodbold U8 og Knud Petersen A/S har sponseret kamp sæt til Håndbold herre. Fodbold Julefodbold Igen i år vil vi arrangere et fodbold stævne mellem jul og nytår, det bliver lørdag den 28. december. Nærmer info bliver ophængt senere. Med venlig hilsen Fodbold udvalget. Gymnastik Vi er kommet godt fra start med endnu en sæson med fuld fart på ved Gymnastik. Ca. 110 gymnaster er godt i gang fordelt på hold med de yngste på forældre/barn til de ældste på Seniorer. De fleste instruktører har allerede nu været på et eller flere kurser for at få ny inspiration og ideer til vinteren. fortsætter næste side

22 22 Filskov Idrætsforening, forsat: Børnedag Lørdag d. 16. november deltager ca. 10 børn ved Børnedag i Billund Idrætscenter. Det vil blive en dejlig dag, med masser af sved på panden, gode grin, god gymnastik og masser af spring. Der bliver også mulighed for at prøve den nye springgrav. Friske springdrenge i klasse søges! Der er stadig plads til mange flere friske fyre på klasse drenge og det er selvfølgelig GRATIS at komme og prøve to gange. Træning foregår onsdage kl i Viadukthallen. Gymnastikopvisninger Område opvisning i Billund lørdag den 8. Marts her vil vi få brug for et par hjælpere til at passe kassen ved indgangen et par timer. Kontakt Lone ( ) hvis du hat lyst til at hjælpe. Forårsopvisning i Filskov lørdag den 15. Marts kl Motionsrummet Vi mangler nøglebrikker/kort!! Vi vil meget gerne bede alle der har en nøglebrik, som de ikke længere bruger, om at aflevere den. Enten i postkassen i Hallen, til Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 eller til Bo Henriksen, Kærtoften 15. De koster ret meget. Og så kan vi måske slippe for at købe ekstra ind endnu en gang. Lukket hver tirsdag morgen Husk at motionsrummet er lukket hver tirsdag fra 08:00 til 09:30 på grund af rengøring. Husk indskrivning Husk venligst at ALLE skal skrive sig på indskrivningslisten INDEN der startes på at træne. Husk ved genoptagelse af abonnement Hvis du tidligere har haft abonnement på en træningsperiode og gerne vil i gang igen efter en pause, så kontakt venligst Andreas Andersen på / for at være sikker på at din adgang til motionsrummet virker. fortsætter næste side

23 23 Filskov Idrætsforening, forsat: Fodbold i FIF Så er sæsonen for udendørs fodbold næsten slut, og klubben kan se tilbage på et væld af gode kampe, sjov, sammenhold og fodboldglæde. Der er trukket rigtig mange sejre i hus, som hele byen kan være stolte af. De resterende kampresultater kan bruges, som motivation for at tænke nye tanker til den kommende sæson. Placeringsmæssigt har Filskov gjort sig positivt bemærket på landkortet: Old boys placerede sig i midten Herre seniorerne spiller den sidste kamp om oprykning i serie 4 U-14 drenge fik en 3. plads i A-rækken U-18 pigerne løb med 2. pladsen Hos de mindre årgange offentliggøres stillingen ikke Indendørs Indendørs fodbold starter mandag i uge 43, så hvis ikke du allerede har besluttet at deltage, så skynd dig at gøre det. Indendørs er lidt anden form for fodbold end udendørs, så måske det også er noget for dig, der ikke har været med uden døre. Kom og prøv det Mandag kl : U6 + U7 + U8 Mandag kl : U12 Mandag kl : U14 Lalandia Cup 2014 De sidste 2 års bragende succés med Lalandia Cup forpligter; så de indledende manøvrer til den kommende begivenhed er i gang. Datoen for næste Lalandia Cup er: 28. februar - 2. marts 2014 Der er booket 5 haller i alle 3 dage, så vi håber på samme, fantastiske, frivillige opbakning som de tidligere år. Dels medvirker stævnet til et billigt kontingent i foreningen, og dels får man en hamrende fed weekend med vennerne fra Filskov og glade gæster fra hele landet. Sæt derfor X i kalenderen allerede nu. Tak En KÆMPE stor tak til trænerne for jeres tid og engagement i klubben, I er altafgørende for afdelingens succés! fortsætter næste side

24 24 Filskov Idrætsforening, forsat: Håndbold Så er håndbold sæsonen atter skudt i gang. I år har det ikke været helt uden problemer. Der har været rigtig mange udfordringer, både at få samlet spiller nok til de enkelte hold, men også træner/hjælpetræner har været meget svære at finde i år, vi mangler stadig en hjælpertræner/holdleder til U10 Piger. Nedenfor kan I se hvilke hold der er oprettet i år. Både U14 piger og U12 drenge hold har vi været nødt til at lægge holdene sammen med mindre årgange. Men vi håber alligevel, at alle får en god turnering. Dag Tid Hold Træner Mandag 19:00 20:30 U14 (U12) Piger (årgang 99-02) Charlotte Junge Krista Kristensen Tirsdag 16:00 17:00 U6 U8 Piger og Drenge (-05) Ditte Iversen Natalie Junge 17:00 18:30 U12 (U10) Drenge (årgang 01-04) Arnth Neergaard Lisbeth Christensen U10 Piger (årgang 03/04) Tanja Brink 20:00 21:30 Senior Damer Søren Elnegaard Britta Søgård Torsdag 20:00 22:00 Senior Herre 1. og 2. hold Boe Rasmussen Conny Kristensen Holdleder for 2. holdet: Ulrik Rasmussen Der er stadig plads på alle holdene, så hvis du har lyst til at spille håndbold, så mød op til træning i hallen. Turneringen starter i uge 42, og første hjemme stævne er i uge 48 (d ), vi er i år i den heldige situation, at næsten alle hold spiller hjemme i de samme weekender. Hvilket gør, at vi håber på endnu flere tilskuere, som kommer og hepper på vores hold. Hold øje med plakaterne hos købmanden og hallen. fortsætter næste side

25 25 Filskov Idrætsforening, forsat: Filskov Pensionistforening: Vi forventer, at der skal afholdes Brag i hallen d. 5. januar, så vi håber, at alle forældre, bedsteforælder og så videre allerede nu sætter kryds i kalenderen. Vi søger nye kræfter/energi til håndbold udvalget, da der konstant kommer nye opgaver og tilbud til nye tiltag, man kan arrangere sig i. Men for at det kan blive til noget, kræver det flere hænder. Håndbold udvalget Vinteropbevaring af campingvogne og både i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov For en vinter, typisk fra efterårsferie til påskeferie: kr. pr. stk. betaling forud Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd Har dette vakt din interesse så kontakt Pia og Søren Elnegaard på tlf eller bedst efter kl Siden sidst... Høstfesten gik fint med god musik og lækker mad. Tak til Pia og køkkenpigerne. Vores foredrag d. 20. november er flyttet til kl. 19. Niels kommer og fortæller om Letland - og hvad alt det strikketøj bliver brugt til. Vi har vores juletur til Krusmølle og Kobbermøllen, der er også tid til at købe ind i en grænsekiosk - SÅ HUSK PAS. Den 11. december er der Lucia optog kl. 14 på centret. Herefter er der juleferie helt til d. 8. januar Vi afholder generalforsamling d. 29. januar Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Hilsen Pensionistforeningen fortsætter næste side

26 26 Filskov Pensionistforening, forsat: Udflugt til Krusmølle og kobbermøllen Onsdag d. 4. december 2013 med afgang fra fra Filskov kl Herfra kører vi først til Krusmølle. Krusmølle er en gammel vandmølle, hvor avls bygningerne er lavet om til butik med brugskunst, lysstøberi og en cafe, hvor de serverer hjemmelavet pølser og brød. I den gamle kostald spiser vi en platter og smager på deres hjemmelavede pølser og brød. Julestuen er på ca. 300 m2 hvor de kan købes nisser, engle - ja alt hvad der hører julen til. Efter besøget på Krusmølle kører vi over Gråsten og videre til Christians d. 4. Gl. Kobbermøllen. Siden november 1997 har "Kupferund Messingfabrik Crusau's portnerog badehus huset været et museum for Kobbermøllens historie. Her kan ses en omfattende samling af ting som er produceret på fortsætter næste side

27 27 Filskov Pensionistforening, forsat: Pris for medlemmer 300,- kr. pr. person og 400,- kr. for ikke medlemmer. Prisen dækker kørsel, frokostplatte, entre og guide ved Kobbermøllen og eftermiddagskaffe. Tilmelding til Mona, tlf Kobbemøllen gennem næsten 400 år. Kobbermøllen hører til blandt de ældste industrielle mindesmærker i den gamle lndsdel Slesvig. Helt tilbage i 1600-tallet begyndte man at benytte sig af vandkraften som Kruså leverede og som har udmunder i flensborgfjorden, for at drive jernværket. Sidste frist for tilmelding er d. 22. november. Pensionistforeningen

28 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Søndag den 17. november kl klasse på Filskov Friskole står for arrangementet som afholdes på Birkemosevej 20 i Filskov, hvor de byder på oplevelser for alle: Fra køkkenet sælger 9. klasse gløgg, hjemmebagte æbleskiver, kaffe, sodavand og kager. Du kan så vælge at indtage disse godter i den hyggelige, julestemningsfyldte café, med lysende juletræer og dejlig julemusik. 28 Derfra får du overblik over en sand skov af småboder, hvorfra 9. klasse sælger alverdens kreationer af adventskranse, juledekorationer, hjemmelavede småkager, flotte smedejernshjerter og lysestager i forskellige størrelser og udsmykninger, julekort samt til-og-fra mærker, hjemmelavede nisser, kræmmerhuse og meget andet. Årets flotte julefoto af børnene får du taget denne dag - på en halmballe, ved et juletræ, med en kalv eller hvilket motiv du selv ønsker. Alle skal have en god og sjov dag, så der er selvfølgelig en masse sjove og kreative aktiviteter for børn i alle aldre, bl.a. kan du deltage i 9. klasses julequiz, hvor du har mulighed for at vinde en attraktiv julegave. Det bliver også en rigtig julehyggedag i landlige omgivelser hvor du kan se, høre, lugte og røre ved et moderne, dansk landbrug. Du kan se Tages køer blive malket i malkerobotter, og klappe de små kalve. Tag familien med til en rigtig julehyggedag med julemanden og hans nisser de glæder sig til at se jer. Med venlig hilsen 9. klasse på Filskov Friskole Overskuddet går til 9. klasses studietur

29 29 Filskov Fællesantenne: Generalforsamling Vi har planlagt at afholde generalforsamling torsdag den 30/ klokken på Filskov Kro. Husk at finde holde kanalerne på dit TV eller TV boks opdateret Hvordan det gøres er afhængig af TV eller boks typen. Men fælles er at hvis man bliver bedt om at indtaste en udbyder skal man vælge den hvor YouSee indgår. Hvis man bliver bedt om at indtaste et netværksnummer skal man indtaste følgende nummer: DVB-C-tv med MPEG4-modtager samt MPEG4-bokse der ikke er fra Yousee: Netværks-id: 100 YouSee boksen eller HD Standardboks (Samsung): Netværks-id: 120 Andre YouSee bokse som Sagem: Netværks-id: 130 Bemærk at visse modeller kræver mere end de tre cifre. Der skal man så fylde op med 0 FØR de tre cifre. Digital boks Hvis man mangler de digitale kanaler og ikke har et fjernsyn en digital tuner af typen DVB-C, så kan man i stedet anskaffe sig en digital TV boks til ca. 500 kr., som er i stand til at modtage de digitale kanaler. Filskov-IT kan levere sådan en boks. Støj i TV signalerne / Hus-installationstjek Hvis man oplever problemer med TV signalet, så skyldes det i næsten alle tilfælde støj fra f.eks. mobil nettet. Mange gange kan problemet afhjælpes ved at skifte antenne kabel og/ fortsætter næste side

30 30 Filskov Fællesantenne, forsat: eller antenne kabel stik til noget der er HF tæt. Man kan benytte sig af det tilbud, som Dansk Kabel TV (stadig) kører, om at få lavet et hus-installationstjek. Her laver teknikeren fra Dansk kabel TV en måling på alle antennesignaler samt evt. forstærkere. Desuden tjekker han stik og samlinger. Man får herefter en "diagnose" af eventuelle problemer, samt et uforpligtende tilbud om forbedring installationen. De kører det stadig til kampagneprisen på 195 kr. Kampagnen kører som minimum året ud. Kontakt Dansk Kabel TV på eller via linket deres hjemmeside: installationsydelser/hus-installationstjek/ WEB TV Man kan se næsten hele ens tv-pakke på bl.a. pc og tablets med YouSee Web-tv. Se mere om det på følgende link: uploads/yousee-webtv.pdf YouSee Play Har du bredbånd med hastighed over 2 Mb/s gennem Filskov Fællesantenne, er der gratis adgang til mange millioner musiknumre fra Yousee Play. Se mere her: Bredbaand/YouMusic.aspx Telefoni via YouSee Det er muligt at få telefoni fra YouSee. Se mere her : dk/telefoni/overblik.aspx fortsætter næste side

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år 23. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2013 OPLYSNING... Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år Det gør den fra d. 23. - 26. maj men inden da kan vi godt bruge lidt hjælp... Læs mere på

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni 25. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2015 Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni Filskov FDF genoptager en gammel tradition med at afholde Sct Hans aften for byen. Nu har vi alle optimale forhold

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

KANDIS D. 24. AUGUST

KANDIS D. 24. AUGUST 23. årgang www.filskovogomegn.dk august 2013 KANDIS D. 24. AUGUST Øvrige nyheder... Nyt fra FIF... Læs mere på side 3 Fodboldturen til holland... Læs mere på side 7 Sidste indsamling... Læs mere på side

Læs mere

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker Skagen Antennelaug TV-valgfrihed TV A la carte / Mindre TV-pakker hurtigt internet Internet: Forbrugsafregnet internet: 5/5 Mb/s, pr. måned kr. 5 -> 30 10/10 Mb/s, pr. måned kr. 10 -> 35 15/15 Mb/s, pr.

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur 25. årgang www.filskov.infoland.dk August 2015 Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur Øvrige nyheder... Arkivet mangler et nyt bestyrelsesmedlem... Læs mere på side 3

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2014

Vamdrup Antenneforening 2014 Vamdrup Antenneforening 2014 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk 22. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2012 BYFESTEN NÆRMER SIG Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9 Øvrige nyheder... Gåture arrangeret af Hjertestiudvalget... Læs mere på side 5-6 Åben

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl.

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl. Hvad vil du se? Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst Hos YouSee er det dig, der bestemmer over dit tv. Så det er helt op til dig, om du selv vil blande

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2013

Vamdrup Antenneforening 2013 Vamdrup Antenneforening 2013 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. DANMARKS NYE TV-KANAL

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

Tilslutning til Kalundborgegnens Antennelaug.

Tilslutning til Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Tilslutning til Kalundborgegnens Antennelaug. Hermed, tilmeldingsblanket til Kalundborgegnens

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 21. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2011 Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 Øvrige nyheder... Ny udtrækning på Idrætsaktier... Læs mere på side 3 Hjemmekamptider... Læs mere på side 5-6

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013 Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa 17. april 2013 Hvad får jeg for mit kontingent? Hvad kan jeg tilkøbe hos Stofa? Carit Pedersen Dette følger med din medlemskab - for ca. 110 kr./mdr. ( 1.300 i 2013 og

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører,

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

INFO. for Filskov og omegn. 18. årgang www.filskovogomegn.dk. Nærvær er mere værd

INFO. for Filskov og omegn. 18. årgang www.filskovogomegn.dk. Nærvær er mere værd INFO for Filskov og omegn 18. årgang www.filskovogomegn.dk januar 2008 GODT NYTÅR Øvrige nyheder... YouSee!!!! Læs mere på side 3 Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Afsløring af mindesten... Læs mere på

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Family Mix Plus aftale

Family Mix Plus aftale Opdateret 26-02-2012 Michael Fabricius Højgaard, Stofa Carit Pedersen, FDA ERFA-gruppe FAMILY MIX/Stofa Family Mix Plus aftale XX A/F Møde Tåstrup den 26. februar 2012 Salgschef Michael Fabricius Højgaard

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Er fastnet-telefoni fortid eller fremtid? Tag NAL-TALK med til udlandet Tilbud i mobilshoppen 3 Formanden har ordet 5 Generalforsamling 8 NAL MedieNet s

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Referat af generalforsamling 16.2.2011 Oplæg til NAL-Gaming Community Formanden har ordet Kanaloversigt 3 Formanden har ordet 4-5 Referat af generalforsamling 16.2.2011 7 Oplæg til NAL-Gaming Community

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris. AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser.

ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris. AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser. Nummer 49 21. årgang Februar 2015 AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris AN-TV i 2015 tv-pakker mobil-pakker medlemsfordele

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27 22. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2012 Gå ikke glip af... Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 4 NU skal der nye kræfter til...læs mere på side 6 Friskolen orienterer...

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere