Jul på bondegården i Filskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jul på bondegården i Filskov"

Transkript

1 23. årgang november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl Overskuddet går til 9. klasses studietur Øvrige nyheder... Vennerne har ramt"muren"... Læs mere på side 3 Friskolen's cykelløb... Læs mere på side 7 Efterlysning af nøglekort... Læs mere på side 22 Nye kræfter søges... Læs mere på side 25 Udflugt med pensionistforeningen... Læs mere på side 26 OG MEGET ANDET... Amtsvejen 14A Filskov 7200 Grindsted Tlf Åbningstider: Tirsdag , torsdag tillige

2 2 INFO for Filskov og omegn Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov Deadline for INFO næste gang er den 15. januar Dette blad dækker månederne: november, december og januar. Redaktion: Mette Østergaard Hjortlundvej 5, Filskov 7200 Grindsted Tlf mobil MAILADRESSE: Kontaktudvalget i Filskov: Formand: Johan Andersen Filskov FDF & FPF Niels Ove Svarre, Hedagervej Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej Filskov Jagtforening Niels Winther, Toften Filskov Pensionistfor. Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e Filskov Sogn Borgerfor. Åse Jensen, Sognegårdsvej Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej Filskov Friskole & Børnehave Johan Andersen, Omme Landevej Filskov Menighedsråd Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej Filskov Indre Mission Michael Lind, Gyvelvænget Filskov Friplejehjem Sonja Laustsen, Engdraget Filskov Vandværk Holger Willumsen, Slåenvej Lokal Historisk Arkiv Vera Styrbro, Midtgårdsvej Viadukthallen Kim Lauersen, Blåhøjvej

3 3 Viadukthallens Venner: Viadukthallens Venner har ramt "muren". Først tak - til alle der støttede os gennem året, og stor tak til de personer, der har hjulpet til med at få arrangementerne stablet på benene. Når dette så er sagt, er det med en "bittersød" følelse, at kunne meddele, at Viadukthallens Venner kører ned på "vågeblus" og måske opløses. Vi må konstatere, at vi ikke har Filskovborgernes opbakning længere, i forbindelse med de arrangementer, vi laver. godt vi havde pengene i kassen - men resultatet betyder således, at vi ikke kan købe ting til hallen og hallens brugere, som man ønsker sig - pengene kan kun bruges een gang. Foreningen har det formål, at skaffe overskud og ikke underskud- en generalforsamling, må afgøre hvordan fremtiden kommer til at se ud. p.b.v. Verner Søvang Pedersen Manglende tilslutning var årsagen til at "Martsfesten" måtte aflyses. "Madan Blå", var tilsyneladende ikke så kendte, at folk gad deltage. Vi har så gennem flere år, fået opfordring på at skaffe Kandis til Filskov, hvilket lykkedes - og der blev stablet en Høstfest på benene. Her var der tilmelding nok til at vi gennemførte festen - med det økonomiske resultat, var langtfra ønskeligt - et stort underskud. Vi har gennem år 2013, oparbejdet et underskud på godt og vel kr. -

4 4 Hjertestien: Filskov Energiselskab: Nytårsmarch Atter i år er der Nytårsmarch i Filskov den 5. januar kl. 14 fra anlægget. Alle er velkommen. Tag børnene og naboen med, så vi kan blive en stor flok rundt i byen. Efter turen er der suppe til alle i anlægget. HJERTESTIEN. Vi har nogle problemer med at holde stien fri for tidsler og brændenælder nede i mosen/skoven. Vi forsøger at finde en person, der har en lille traktor med brakpudser, som kan klippe helt i bund, så vi igen får en fin sti. Alternativet kan blive, at vi må finde en anden rute og lukke af i mosen/skoven. Vi ved fra mange, at netop dette stykke natur har været flittigt brugt, så det vil være ærgeligt, om dette skulle ske. SÅ... Er der nogen, der kan hjælpe os????? Henvendelse kan gives til Hanne: Tlf Hjertestiudvalget Nyt fra Filskov Energiselskab... Generalforsamling er afholdt. ca. 20 andelshaver var mødt og blev orienteret om årets gang på værket. Regnskabet blev fremlagt og viste sig at være samlet for de 2 selskaber ca kr. dårligere som ventet (budget 2012/2013 ) det skal ses i forhold til at rate 10 blev annulleret hos forbrugerne. I budget for 13/14 er der regnet med en pris hos forbruger på 0,58 kr./kwh inkl moms, og kontingent er sat til kr. for privat bolig, kvadratmeterafgift uændret. Valg til bestyrelsen Niels Erik Adelsbøll modtog ikke genvalg i stedet valgtes Erik Kristensen. Formandens beretning og regnskabet for de 2 selskaber og efterfølgende konstituering i bestyrelsen kan ses på værkets hjemmeside Den 10. oktober afholdtes der rejsegilde for håndværker på byggeriet. Ca. 35 mand blev budt på røde pølser og en øl for at fejre projektet er nået den stadie hvor de nye bygninger er lukket. fortsætter næste side

5 5 Filskov Energiselskab, forsat: En repræsentant for værket roste håndværkene for indtil dato at have udført et godt stykke arbejde. Det blev fremhævet at værket var glad for deres medvirkende i byggeriet, men også at vi så frem til den dag de alle var væk fra byggepladsen. Tidsplanen holder næsten, pt. er den rykket 7-10 dage, men som det ser ud nu skulle alle maskiner kunne producerer varme/strøm inden jul. Der er lavet aftale med 3 nye leverandør af gylle. Indkørsel fra disse vil starte ca. 1. November Filskov Energiselskab

6 6 Viadukthallen, forretningsudvalget: Vandmålere Inden jul afsluttes udskiftning af vandmålere hos 100 forbrugere. De udvalgte husstande bliver kontaktet af VVS-installatør Knud Petersen med henblik på aftale om adgang til vandmåleren. Vandmålerne ejes af vandværket, så udskiftningen sker uden specifik udgift for de berørte husstande. Renovering På vandværket er vi nu gået i gang med at renovere slamtanken. Dette sker efter, at vi for nogle måneder siden afsluttede renovering af rentvandstanken. Takster Vore takster vil i 2014 være de samme som i Kontakt Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon , Henvendelse om ny tilslutning eller driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold rettes til Filskov Vandværks formand Lars Møller, Kirkehusvej 3. Tlf (NB: nyt nummer september 2013). dk eller næstformand Jan Henriksen, Kærtoften 5. Tlf og Mere oplysning om Filskov Vandværk finder du på dk/forsyning/filskov-vandvaerk/ Med venlig hilsen Bestyrelsen

7 8 Filskov Friskole & Børnehave: Cykelløb Filskov Friskoles Eventgruppe har afholdt cykelløb for skole og børnehave. Der var stor opbakning blandt børn og voksne det vil vi gerne sige tak for. Cykelløbet var et godt arrangement og børnene havde en fantastisk dag. Og så blev der cyklet et fantastisk beløb ind til Filskov Friskole & Børnehave kr! Pengene skal bruges til en multibane eller andet ude-leg til de store og mellemstore børn. Stor tak til Eventgruppen for et godt arrangement. fortsætter næste side

8 Filskov Friskole & Børnehave, forsat: Børnehavens nye legeplads I løbet af august-september måned er der monteret nye legeredskaber og et bålhus på børnehavens legeplads. Det indledende arbejde blev gjort af frivillige tak for en stor indsats til jer alle. Børnehavebørnene er glade for de nye muligheder, der er opstået og legepladsen trækker også SFO-børnene til. Der mangler nu kun enkelte ting, før legepladsen er helt færdig. fortsætter næste side

9 9 Filskov Friskole & Børnehave, forsat: Friskolefaddere/sponsorbørnskontrakter Friskolen har nogle friskolefaddere, der hver måned betaler et beløb ind til friskolen. Penge, der er øremærket til nedsættelse af skolepenge hos dem, der i en periode har behov for dette. Pengene supplere det statstilskud man kan søge og få tildelt, hvis man er berettiget til dette. fortsætter næste side

10 10 Filskov Friskole & Børnehave, forsat: Det er en fornem ordning, at vi som friskole kan hjælpe dem, der af særlige omstændigheder i en periode ikke kan betale de fulde skolepenge. Og vi er meget taknemmelige over de bidrag, vi modtager. De friskolefaddere, vi pt. har aftaler med, dækker ikke det fulde behov. Der vil derfor blive gjort en indsats i nærmeste fremtid for at skaffe flere faddere. Hvis man er interesseret i at blive friskolefadder og man ikke bliver kontaktet, kan man henvende sig til skoleleder Johan Andersen på filskovfriskole.dk og aftale nærmere omkring beløb og periode. Bestyrelsesarbejde lige nu I friskolens bestyrelse er der lige nu fokus på den nye folkeskolelov. Fokus på, hvad der bliver stillet af krav til os fra ministeriet, - og hvad det er vi som friskole gerne vil levere i forhold til det, folkeskolen kommer til at levere. Et nyt budgetår begynder ligeledes at trænge sig på. I det nye finanslovsforslag er der lagt op til endnu en reduktion i statens tilskud til friskoler. Dette i kombination med andre faktorer bl.a. de ting vi gerne vil leve op til i den nye folkeskolelov betyder, at der skal mere fokus på økonomi og budgetlægning fremadrettet. Derudover er det en fornøjelse som bestyrelse at koordinere frivilligt arbejde, når der er så flot en opbakning. Det giver os bedre investeringer, en pæn og ren skole og nogle sjove aktiviteter. Bestyrelsen for Filskov Friskole og Børnehave

11 11 Filskov Lokal Historisk Arkiv: Siden sidst Arkivet har mistet et meget engageret medlem Mary Alsted. Vi vil altid savne den store viden, de små historier og den glade latter. Æret være Marys minde. Foredrag... Foredraget d. 26. september, hvor Jens Carlsen fortalte om sit liv som bondedreng. Det var en rejse i tiden, hvor landbruget blev drevet med hestekræfter og bonden arbejdede med skovlen. Hvor man i dag har store maskiner, til at klare det grove arbejde. En rigtig god aften, med mange fremmødte. Vinteren tager sin begyndelse Dermed også de mørke aftener, det giver dig måske tid til at se i dine gemmer, finder du billeder eller historier der omhandler jernbanen og transport i Filskov, så vil vi i Arkivet meget gerne høre fra dig, da vi skal lave en udstilling der omhandler transport i Filskov. Julen nærmer sig, Nissen kommer frem Nissen er en husgud, kendt fra nordiske folkefortællinger og eventyr. Nissen holder traditionelt til i huse, stalde og lader. Han optræder som en beskyttende ånd, hvor han bor. Han tager sig af praktisk arbejde og husdyrene specielt hestene. Han bringer lykke til menneskene, der bor der. Tidligere var nissen ikke altid god. Hvis han ikke blev behandlet ordentligt, kunne han tage en frygtelig hævn, og i værste fald tage livet af mennesker. Han kunne også finde på at rejse sin vej i vrede, skete det, tog han lykken med fra gården. Normalt nøjedes han dog med mindre drillerier, hvis han var utilfreds. Han krævede blot en skålfuld grød, med en stor smørklat til højtider. Så gjorde han sig umage for at hjælpe gården. Gårdnissen var altid alene. fortsætter næste side

12 Filskov Lokal Historisk Arkiv, forsat: Kirkenisser holder til i præstegårde eller kirker. De var ikke for at høre Guds navn, og gik deres vej om søndagen når kirkeklokkerne ringede, men ellers sørgede de for at kirken var pæn og ren. Nisserne er ikke en del af kristendommen, hvilket understreges af Danmarks sidste hekseproces i år 1692 hvor Anna Palles tilstod, at der holdt en nisse til på hendes gård- Niels Goddreng kaldte hun ham. Julenissen blev opfundet i 1836 da maleren Constantin Hansen holdt julefest i Rom, her havde han pyntet op med de første billeder af julenissen. Senere har julenissen fået et vigtigt arbejde, de er julemandens personlige hjælpere med fremstilling af gaver, pakning af julemandens slæde. Der findes også julenissekoner og julenissebørn. Åbningstider i arkivet Første onsdag i mdr. fra kl til kl (Nyhed) Første torsdag i mdr. fra kl til kl Dog ikke i juli samt søn & helligdage Se også ind på vores hjemmeside Filskov.infoland.dk (under fritid) Kan træffes efter aftale Vera Styrbro Tlf Mail: Arkivet ønsker alle en glædelig jul, samt et godt Nytår. Bestyrelsen Filskov Lokalhistoriske Arkiv Kravlenisser kom til i 1940èrne Selv i dag, skal vi passe på Nissen han flytter altid med.

13 12 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen: Budget i et valgår, der er man altid lidt nervøs som gruppeformand for partiet som har borgmester posten, vil de andre køre valg, eller vil det lykkes at holde sammen på byrådet og få et samlet forlig i hus. Heldigvis fik vi forhandlet et forlig på plads, som alle kunne bakke op omkring. Men ingen roser uden torne, på sigt kommer kommunens driftsøkonomi under pres, og det nye byråd vil skulle finde ca. 25 mill. kr. på driften. Derfor er vi også i Venstre godt tilfreds med beslutningen om, at forvaltningen allerede nu sætter gang i det arbejde, både for at de så har tiden til at få alle områder gennemgået, men også fordi at borgere og medarbejderne på denne måde kan nå at blive involveret og få indflydelse. I Venstre mener vi, at det er et godt budget, som vi har indgået forlig om, især vil jeg her fremhæve en ting. En fordobling af vores pulje til cykelstier, så puljen nu med det staten giver er på 8 mill. kr. pr. år. Det er en af de sager som har fyldt meget for mig, og som jeg personligt har lagt meget energi i for at få på plads, nu er pengene der, og andre må så hjælpe med at lægge pres på, så vi først får lavet cykelstier, der hvor behovet er størst. Hvis nogen har interesse kan hele budgettet og forliget for 2014 ses på kommunens hjemmeside. Debatmøde Den 23. september havde Billund Landdistriktsråd inviteret til debatmøde. En af de ting som blev særlig synlig på mødet var behovet for et tættere samarbejde mellem Landdistriksrådet og byrådet, det vil jeg gerne medvirke til, hvordan gør vi så det, en mulighed kunne være et 17 stk. 4 udvalg, kort fortalt er det et midlertidigt politisk udvalg, som arbejder med et bestemt arbejdsområde eksempelvis Landdistrikspolitik, der er også andre måder det kunne gøres på, men det vigtigste er, at vi kommer i gang. fortsætter næste side

14 13 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat: Så lige en opfordring her til sidst, den 19. november er en festdag for vores land, der er kommunalvalg, måske nok en lille fest vil nogen mene. Men nej det er en stor dag, en rigtig festdag. Vi skal fejre at vi lever i et demokratisk land, hvor vi selv vælger vores politikere, og hvis vi undervejs bliver træt af dem, vælger vi bare nogen andre. Hver eneste dag er der mennesker rundt omkring i verden der dør for at få den mulighed, så benyt den. Tag på kroen den 19. november og brug din stemmeret, håber vi ses. Med venlig hilsen Robert Terkelsen Mobil

15

16

17 FILSKOV-IT Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud Kærtoften 7, Filskov Tlf.: Din professionelle IT partner

18 November: Aktivitetskalender Det sker i Filskov 1. Filskov Friplejehjem: Bal m/spisning kl Mona og Henry spiller. 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Friskole - 9. klasse: Jul på bondegården i Filskov - kl Billund Kommune: Kommunalvalg på kroen. 20. Filskov Pensionistforening: Foredrag ved Niels Pedersen kl på Friplejehjemmet. 28. Filskov Friplejehjem: Sangaften kl med Johan og John. December: 4. Filskov Pensionistforening: Udflugt til Krusmølle og Kobbermøllen. Afgang kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Pensionistforening: Lucia optog på Friplejehjemmet kl Filskov Idrætsforening - fodbold afd.: Julefodbold - nærmere info senere. Januar: 2. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Hjertestiduvalget: Nytårsmarch fra anlæget kl Filskov Idrætsforening - håndbold afd.: Brag i hallen. 8. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Idrætsforening: Generalforsamling i hallens mødelokale kl Filskov Pensionistforening: Genralforsamling. 30. Filskov Fællesantenneforening: Generalforsamling kl på Filskov Kro. 30. Filskov Friplejehjem: Nytårskoncert kl Sæt dit "kryds" ud for d. 21. februar 2014 der holder Jan Rosengreen Petersen Knæjt Awten til fordel for Børnecancerfonden Nærmere information senere.

19 Mødekalender for Indre Mission i Filskov November: 14. Møde m. missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm. Medbringer bogsalg. 25. Kredsmøde i Løvlund m. Per Ladekjær, lærer Børkop Højskole. December: 5. Årsfest med IM s formand og præst i Århus Bykirke Hans Ole Bækgaard. Indsamling til missionshuset. 12. Familieaften. 29. Julefest m. missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Januar: Uge 2: Evangelisk Alliance Bedeuge tirsdag: Hos Inger Pedersen, Toften 12. Kaj fra Gideonitterne medvirker. onsdag: Hos Jenny og Hans Peter Jensen, Høgelundvej 44. Mikael Lind leder aftenen. torsdag: Hos Inger og Povl Erik Bruun, Kærtoften 2. Kaj og Birthe Bruun medvirker. 16. Evt. møde. Se missionshuset eget program Familielejr på hestlund Efterskole. Nærmere program følger. 25. Bibelkursus i Vorbasse med Jan Frost tidligere formand for Ordet og Israel. Dagen starter med kaffe kl Ydremission. Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl i missionshuset i Filskov. Enhver er velkommen.

20 Stationsvej Grindsted Stationsvej Grindsted Skovs Maskinstation v/aut. kloakmester Hardy Skov Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted Mobil Telefon Fax

21 21 Filskov Idrætsforening: Uddeling af lederpokal Lederpokalen gives til en person der har gjort en ekstra ordinær indsats i idrætsforeningen. Alle kan indgive indstillingerne og de sendes til eller ligges i postkassen Gyvelvænget 19. Vi stemmer om hvem der skal have tildelt pokalen på generalforsamlingen. Indstillinger skal være modtaget senest den 23. januar Generalforsamling 2014 Filskov Idrætsforening afholder generalforsamling mandag den 27. januar 2014 kl i hallens mødelokale, med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning og handlingsplan for det kommende år 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab og budget for det kommende år 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år 7. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år 8. Valg af udvalg for 2 år 9. Eventuelt Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 23. januar Filskov Frisør har sponseret kamp sæt til fodbold U8 og Knud Petersen A/S har sponseret kamp sæt til Håndbold herre. Fodbold Julefodbold Igen i år vil vi arrangere et fodbold stævne mellem jul og nytår, det bliver lørdag den 28. december. Nærmer info bliver ophængt senere. Med venlig hilsen Fodbold udvalget. Gymnastik Vi er kommet godt fra start med endnu en sæson med fuld fart på ved Gymnastik. Ca. 110 gymnaster er godt i gang fordelt på hold med de yngste på forældre/barn til de ældste på Seniorer. De fleste instruktører har allerede nu været på et eller flere kurser for at få ny inspiration og ideer til vinteren. fortsætter næste side

22 22 Filskov Idrætsforening, forsat: Børnedag Lørdag d. 16. november deltager ca. 10 børn ved Børnedag i Billund Idrætscenter. Det vil blive en dejlig dag, med masser af sved på panden, gode grin, god gymnastik og masser af spring. Der bliver også mulighed for at prøve den nye springgrav. Friske springdrenge i klasse søges! Der er stadig plads til mange flere friske fyre på klasse drenge og det er selvfølgelig GRATIS at komme og prøve to gange. Træning foregår onsdage kl i Viadukthallen. Gymnastikopvisninger Område opvisning i Billund lørdag den 8. Marts her vil vi få brug for et par hjælpere til at passe kassen ved indgangen et par timer. Kontakt Lone ( ) hvis du hat lyst til at hjælpe. Forårsopvisning i Filskov lørdag den 15. Marts kl Motionsrummet Vi mangler nøglebrikker/kort!! Vi vil meget gerne bede alle der har en nøglebrik, som de ikke længere bruger, om at aflevere den. Enten i postkassen i Hallen, til Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 eller til Bo Henriksen, Kærtoften 15. De koster ret meget. Og så kan vi måske slippe for at købe ekstra ind endnu en gang. Lukket hver tirsdag morgen Husk at motionsrummet er lukket hver tirsdag fra 08:00 til 09:30 på grund af rengøring. Husk indskrivning Husk venligst at ALLE skal skrive sig på indskrivningslisten INDEN der startes på at træne. Husk ved genoptagelse af abonnement Hvis du tidligere har haft abonnement på en træningsperiode og gerne vil i gang igen efter en pause, så kontakt venligst Andreas Andersen på / for at være sikker på at din adgang til motionsrummet virker. fortsætter næste side

23 23 Filskov Idrætsforening, forsat: Fodbold i FIF Så er sæsonen for udendørs fodbold næsten slut, og klubben kan se tilbage på et væld af gode kampe, sjov, sammenhold og fodboldglæde. Der er trukket rigtig mange sejre i hus, som hele byen kan være stolte af. De resterende kampresultater kan bruges, som motivation for at tænke nye tanker til den kommende sæson. Placeringsmæssigt har Filskov gjort sig positivt bemærket på landkortet: Old boys placerede sig i midten Herre seniorerne spiller den sidste kamp om oprykning i serie 4 U-14 drenge fik en 3. plads i A-rækken U-18 pigerne løb med 2. pladsen Hos de mindre årgange offentliggøres stillingen ikke Indendørs Indendørs fodbold starter mandag i uge 43, så hvis ikke du allerede har besluttet at deltage, så skynd dig at gøre det. Indendørs er lidt anden form for fodbold end udendørs, så måske det også er noget for dig, der ikke har været med uden døre. Kom og prøv det Mandag kl : U6 + U7 + U8 Mandag kl : U12 Mandag kl : U14 Lalandia Cup 2014 De sidste 2 års bragende succés med Lalandia Cup forpligter; så de indledende manøvrer til den kommende begivenhed er i gang. Datoen for næste Lalandia Cup er: 28. februar - 2. marts 2014 Der er booket 5 haller i alle 3 dage, så vi håber på samme, fantastiske, frivillige opbakning som de tidligere år. Dels medvirker stævnet til et billigt kontingent i foreningen, og dels får man en hamrende fed weekend med vennerne fra Filskov og glade gæster fra hele landet. Sæt derfor X i kalenderen allerede nu. Tak En KÆMPE stor tak til trænerne for jeres tid og engagement i klubben, I er altafgørende for afdelingens succés! fortsætter næste side

24 24 Filskov Idrætsforening, forsat: Håndbold Så er håndbold sæsonen atter skudt i gang. I år har det ikke været helt uden problemer. Der har været rigtig mange udfordringer, både at få samlet spiller nok til de enkelte hold, men også træner/hjælpetræner har været meget svære at finde i år, vi mangler stadig en hjælpertræner/holdleder til U10 Piger. Nedenfor kan I se hvilke hold der er oprettet i år. Både U14 piger og U12 drenge hold har vi været nødt til at lægge holdene sammen med mindre årgange. Men vi håber alligevel, at alle får en god turnering. Dag Tid Hold Træner Mandag 19:00 20:30 U14 (U12) Piger (årgang 99-02) Charlotte Junge Krista Kristensen Tirsdag 16:00 17:00 U6 U8 Piger og Drenge (-05) Ditte Iversen Natalie Junge 17:00 18:30 U12 (U10) Drenge (årgang 01-04) Arnth Neergaard Lisbeth Christensen U10 Piger (årgang 03/04) Tanja Brink 20:00 21:30 Senior Damer Søren Elnegaard Britta Søgård Torsdag 20:00 22:00 Senior Herre 1. og 2. hold Boe Rasmussen Conny Kristensen Holdleder for 2. holdet: Ulrik Rasmussen Der er stadig plads på alle holdene, så hvis du har lyst til at spille håndbold, så mød op til træning i hallen. Turneringen starter i uge 42, og første hjemme stævne er i uge 48 (d ), vi er i år i den heldige situation, at næsten alle hold spiller hjemme i de samme weekender. Hvilket gør, at vi håber på endnu flere tilskuere, som kommer og hepper på vores hold. Hold øje med plakaterne hos købmanden og hallen. fortsætter næste side

25 25 Filskov Idrætsforening, forsat: Filskov Pensionistforening: Vi forventer, at der skal afholdes Brag i hallen d. 5. januar, så vi håber, at alle forældre, bedsteforælder og så videre allerede nu sætter kryds i kalenderen. Vi søger nye kræfter/energi til håndbold udvalget, da der konstant kommer nye opgaver og tilbud til nye tiltag, man kan arrangere sig i. Men for at det kan blive til noget, kræver det flere hænder. Håndbold udvalget Vinteropbevaring af campingvogne og både i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov For en vinter, typisk fra efterårsferie til påskeferie: kr. pr. stk. betaling forud Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd Har dette vakt din interesse så kontakt Pia og Søren Elnegaard på tlf eller bedst efter kl Siden sidst... Høstfesten gik fint med god musik og lækker mad. Tak til Pia og køkkenpigerne. Vores foredrag d. 20. november er flyttet til kl. 19. Niels kommer og fortæller om Letland - og hvad alt det strikketøj bliver brugt til. Vi har vores juletur til Krusmølle og Kobbermøllen, der er også tid til at købe ind i en grænsekiosk - SÅ HUSK PAS. Den 11. december er der Lucia optog kl. 14 på centret. Herefter er der juleferie helt til d. 8. januar Vi afholder generalforsamling d. 29. januar Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Hilsen Pensionistforeningen fortsætter næste side

26 26 Filskov Pensionistforening, forsat: Udflugt til Krusmølle og kobbermøllen Onsdag d. 4. december 2013 med afgang fra fra Filskov kl Herfra kører vi først til Krusmølle. Krusmølle er en gammel vandmølle, hvor avls bygningerne er lavet om til butik med brugskunst, lysstøberi og en cafe, hvor de serverer hjemmelavet pølser og brød. I den gamle kostald spiser vi en platter og smager på deres hjemmelavede pølser og brød. Julestuen er på ca. 300 m2 hvor de kan købes nisser, engle - ja alt hvad der hører julen til. Efter besøget på Krusmølle kører vi over Gråsten og videre til Christians d. 4. Gl. Kobbermøllen. Siden november 1997 har "Kupferund Messingfabrik Crusau's portnerog badehus huset været et museum for Kobbermøllens historie. Her kan ses en omfattende samling af ting som er produceret på fortsætter næste side

27 27 Filskov Pensionistforening, forsat: Pris for medlemmer 300,- kr. pr. person og 400,- kr. for ikke medlemmer. Prisen dækker kørsel, frokostplatte, entre og guide ved Kobbermøllen og eftermiddagskaffe. Tilmelding til Mona, tlf Kobbemøllen gennem næsten 400 år. Kobbermøllen hører til blandt de ældste industrielle mindesmærker i den gamle lndsdel Slesvig. Helt tilbage i 1600-tallet begyndte man at benytte sig af vandkraften som Kruså leverede og som har udmunder i flensborgfjorden, for at drive jernværket. Sidste frist for tilmelding er d. 22. november. Pensionistforeningen

28 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Søndag den 17. november kl klasse på Filskov Friskole står for arrangementet som afholdes på Birkemosevej 20 i Filskov, hvor de byder på oplevelser for alle: Fra køkkenet sælger 9. klasse gløgg, hjemmebagte æbleskiver, kaffe, sodavand og kager. Du kan så vælge at indtage disse godter i den hyggelige, julestemningsfyldte café, med lysende juletræer og dejlig julemusik. 28 Derfra får du overblik over en sand skov af småboder, hvorfra 9. klasse sælger alverdens kreationer af adventskranse, juledekorationer, hjemmelavede småkager, flotte smedejernshjerter og lysestager i forskellige størrelser og udsmykninger, julekort samt til-og-fra mærker, hjemmelavede nisser, kræmmerhuse og meget andet. Årets flotte julefoto af børnene får du taget denne dag - på en halmballe, ved et juletræ, med en kalv eller hvilket motiv du selv ønsker. Alle skal have en god og sjov dag, så der er selvfølgelig en masse sjove og kreative aktiviteter for børn i alle aldre, bl.a. kan du deltage i 9. klasses julequiz, hvor du har mulighed for at vinde en attraktiv julegave. Det bliver også en rigtig julehyggedag i landlige omgivelser hvor du kan se, høre, lugte og røre ved et moderne, dansk landbrug. Du kan se Tages køer blive malket i malkerobotter, og klappe de små kalve. Tag familien med til en rigtig julehyggedag med julemanden og hans nisser de glæder sig til at se jer. Med venlig hilsen 9. klasse på Filskov Friskole Overskuddet går til 9. klasses studietur

29 29 Filskov Fællesantenne: Generalforsamling Vi har planlagt at afholde generalforsamling torsdag den 30/ klokken på Filskov Kro. Husk at finde holde kanalerne på dit TV eller TV boks opdateret Hvordan det gøres er afhængig af TV eller boks typen. Men fælles er at hvis man bliver bedt om at indtaste en udbyder skal man vælge den hvor YouSee indgår. Hvis man bliver bedt om at indtaste et netværksnummer skal man indtaste følgende nummer: DVB-C-tv med MPEG4-modtager samt MPEG4-bokse der ikke er fra Yousee: Netværks-id: 100 YouSee boksen eller HD Standardboks (Samsung): Netværks-id: 120 Andre YouSee bokse som Sagem: Netværks-id: 130 Bemærk at visse modeller kræver mere end de tre cifre. Der skal man så fylde op med 0 FØR de tre cifre. Digital boks Hvis man mangler de digitale kanaler og ikke har et fjernsyn en digital tuner af typen DVB-C, så kan man i stedet anskaffe sig en digital TV boks til ca. 500 kr., som er i stand til at modtage de digitale kanaler. Filskov-IT kan levere sådan en boks. Støj i TV signalerne / Hus-installationstjek Hvis man oplever problemer med TV signalet, så skyldes det i næsten alle tilfælde støj fra f.eks. mobil nettet. Mange gange kan problemet afhjælpes ved at skifte antenne kabel og/ fortsætter næste side

30 30 Filskov Fællesantenne, forsat: eller antenne kabel stik til noget der er HF tæt. Man kan benytte sig af det tilbud, som Dansk Kabel TV (stadig) kører, om at få lavet et hus-installationstjek. Her laver teknikeren fra Dansk kabel TV en måling på alle antennesignaler samt evt. forstærkere. Desuden tjekker han stik og samlinger. Man får herefter en "diagnose" af eventuelle problemer, samt et uforpligtende tilbud om forbedring installationen. De kører det stadig til kampagneprisen på 195 kr. Kampagnen kører som minimum året ud. Kontakt Dansk Kabel TV på eller via linket deres hjemmeside: installationsydelser/hus-installationstjek/ WEB TV Man kan se næsten hele ens tv-pakke på bl.a. pc og tablets med YouSee Web-tv. Se mere om det på følgende link: uploads/yousee-webtv.pdf YouSee Play Har du bredbånd med hastighed over 2 Mb/s gennem Filskov Fællesantenne, er der gratis adgang til mange millioner musiknumre fra Yousee Play. Se mere her: Bredbaand/YouMusic.aspx Telefoni via YouSee Det er muligt at få telefoni fra YouSee. Se mere her : dk/telefoni/overblik.aspx fortsætter næste side

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år 23. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2013 OPLYSNING... Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år Det gør den fra d. 23. - 26. maj men inden da kan vi godt bruge lidt hjælp... Læs mere på

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening. - information om tv, bredbånd og telefoni

Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening. - information om tv, bredbånd og telefoni Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Brædstrup Antenneforening I denne folder kan du læse om de fordele du har som medlem af

Læs mere

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni 25. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2015 Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni Filskov FDF genoptager en gammel tradition med at afholde Sct Hans aften for byen. Nu har vi alle optimale forhold

Læs mere

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016 Tørring Kabelnet Nyhedsbrev 2016 INDHOLD: INDLEDNING..2 GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016...2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET...3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET...3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...4

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din nye tv-pakke som du vil have den Hos Brønderslev Antennelaug er det helt

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 20 mio. musiknumre med YouMusic uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni med

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Hos Støvring Antenneforening er det helt op

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

KANDIS D. 24. AUGUST

KANDIS D. 24. AUGUST 23. årgang www.filskovogomegn.dk august 2013 KANDIS D. 24. AUGUST Øvrige nyheder... Nyt fra FIF... Læs mere på side 3 Fodboldturen til holland... Læs mere på side 7 Sidste indsamling... Læs mere på side

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker Skagen Antennelaug TV-valgfrihed TV A la carte / Mindre TV-pakker hurtigt internet Internet: Forbrugsafregnet internet: 5/5 Mb/s, pr. måned kr. 5 -> 30 10/10 Mb/s, pr. måned kr. 10 -> 35 15/15 Mb/s, pr.

Læs mere

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Smidstrup Antenneforening har over 100 tv-kanaler.

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur 25. årgang www.filskov.infoland.dk August 2015 Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur Øvrige nyheder... Arkivet mangler et nyt bestyrelsesmedlem... Læs mere på side 3

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Information fra foreningen

Information fra foreningen Information fra foreningen 15-02-2015 Dagsorden for generalforsamling den 23 februar. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Støvring Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Støvring Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Støvring Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Støvring Antenneforening har over 100 tv-kanaler. Det

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov.

Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov. 26. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2016 Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov. Marked afholdes en søndag og på følgende datoer: 15. maj - 5.

Læs mere

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge?

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge? TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? Hvorfor du skal vælge antenneforeningen? Hos antenneforeningen får du Danmarks bedste tv-pakker. Vores tv-pakker indeholder alle de populære

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Vamdrup Antenneforening

Vamdrup Antenneforening Vamdrup Antenneforening 2017 TV FRIT VALG TV TO GO / START FORFRA BRED- BÅND RADIO TELEFON Vamdrup Antenneforening Din lokale leverandør Kære medlem af Vamdrup Antenneforening Vamdrup Antenneforening samarbejder

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 INDHOLD: INDLEDNING.... 2 GENERALFORSAMLINGEN 27. JANUAR 2016... 2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET... 3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET... 3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

HUSK - ny mailadresse...

HUSK - ny mailadresse... 26. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2016 HUSK - ny mailadresse... Redaktionen har fået ny mailadresse. Fremover bedes al materiale til INFO sende til infofilskov@gmail.com Tak J Øvrige nyheder...

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2014

Vamdrup Antenneforening 2014 Vamdrup Antenneforening 2014 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Tv-pakker med stor fleksibilitet Støvring Antenneforening har over 100 tv-kanaler. Det er helt op til dig, hvor mange af dem, du vil se. Og hvordan

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere