Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov"

Transkript

1 Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013

2 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der direkte svindler sig ud af sin store knibe og oven i købet får ros for det. Men kan det være rigtigt? Hvad er meningen? Kan det virkelig passe, at Jesus sammenfatter fortællingens morale med disse ord: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger? Hvad mon var Jesu mening med at fortælle denne provokerende lignelse til sine disciple til os, som jo er Jesu disciple i dag? Ja, det er en lignelse, og som alle andre af Jesu lignelser, handler også denne om os mennesker lige nu og her. Og vi må finde os i, at vi billedmæssigt får tildelt rollen som den utro godsforvalter. Forvalterrollen er som skræddersyet til os. For vi er forvaltere af det liv og de mennesker, som vi har fået givet af Gud. Vi har fået livet betroet. Og sandheden er, at vi alle kommer til kort, går fallit som forvaltere af Guds gaver. Vi forvalter dem ringe; vi fejler, svigter og handler egoistisk Og vi er i skyldig gæld over for andre mennesker, som vi ikke får betalt. Til gengæld tager vi os gerne godt betalt, hvis vi har mulighed for det. Godsforvalteren, som der fortælles om, kunne jo også sagtens nedskrive noget af arbejdernes gæld, for forvalteren har uden tvivl, uærlig som han var, allerede opskrevet gælden, for at få mere til sig selv. Men til sidst bliver han for grådig; det selvregulerende løntillæg bliver for stort, og folk klager over ham. Nu stilles han til regnskab og bliver af den rige godsejer bedt om at gøre bøgerne op og derefter kan han i øvrigt regne sig for fyret! Men nu kommer vi til en slags pointe: vi hører ikke, at forvalteren kommer med en masse undskyldninger. 2 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

3 Han indrømmer, at han ikke har passet forretningen tilfredsstillende, og ser i øjnene, at han bliver fyret. Han ser skammen i øjnene. Det er frygteligt pinligt at blive afsløret så at sige med bukserne nede om hælene! Hvad nu? Så skulle man vel forvente, at hele godsforvalterens verden bryder sammen om ham? Men han bryder ikke sammen! Pointen er, at han handler! Han ved med sig selv, at han aldrig bliver nogen god arbejdsmand og ligefrem tigge af andre, det føler han trods alt er for lavt. Han tænker sig om noget må han gøre og tanken om, at han nu vil se alle sine venner forsvinde, får ham til at sætte sig i bevægelse at handle! Han må skaffe sig venner for at overleve både fysisk som psykisk, for han skal jo leve. Han må have en sammenhæng at vende tilbage, når bedrageriet over for godsets herre er afsonet og gælden betalt tilbage. (Ligesom i Olsen Banden filmene. Hvis ikke Egon Olsen havde Benny og Keld til at modtage sig, når han kommer ud fra Vestre Fængsel, hvad var livet så værd?) Altså hanker forvalteren op i sig selv! Noget er han jo god til og det er at handle med penge! Han nedskriver nu arbejdernes gæld. Det er ganske vist penge, som han i forvejen har opskrevet til sig selv men faktum er, at de nu skylder færre penge, og de kommer derfor i taknemmelighedsgæld til ham. Og godsejeren får stadig det beløb, som han har forlangt fra begyndelsen. Det er smart gjort. Det er også klogt, siger Jesus. Samme handlekraft og selvindsigt kunne der godt være brug for i den gode sags tjeneste. Forvalteren kunne have ladet skammen lamme sig og være krøbet langs husmuren, men han viser i stedet selvindsigt og handlekraft i den gode sags tjeneste. Godsforvalterens mod er, at han ikke flygter fra sin situation, sit dilemma, men ser sin håbløse situation i øjnene og træffer en rask beslutning. En beslutning, hvor han nok fortsætter sit bedrag, men trods alt sørger for at få det bedste ud af situationen både for sig selv og ikke mindre for de andre. Så vær handlekraftig i den gode sags tjeneste, siger Jesus. Javel, vi mennesker er syndige, men der er en ting, som vi kan bestræbe os på at gøre: Vi kan skære ned på andres gældsbeviser, det vil sige tilgive alle dem, som har gjort ondt mod os. Vi kan forsøge at efterleve Jesus bare lidt. Jesus, Guds Søn, nøjedes ikke kun med at skære ned på vore gældsbeviser. Nej, med sin død på korset langfredag rev han vore gældsbeviser over, i stykker, så vi ikke skylder noget. Jesus åbnede himlen for os for at redde os med sin totale tilgivelse, frelse. I er bedragere alle til hobe, siger Jesus med denne lignelse. Og I bliver aldrig andet. Så kan I da for skams skyld, ligesom den uærlige godsforvalter, være lidt kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 3

4 opfindsomme i jeres sikren jer selv, så det også kommer andre til gode. Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger, siger han. Netop denne replik synes jeg bevidner Jesu humor. Den er underfundig, munter og frydefuld! For det første, fordi der klart siges, at også kæltringer kommer ind i Guds Rige. Hvilket var en selvfølgelig sag for Jesus. For det andet på grund af det festlige billede, som vi i fantasien kan forestille os, når godsforvalteren banker på Himlens port og bliver modtaget af Sankt Peter med rynkede bryn og løftet pegefinger medens vi kan forestille os vennerne juble inde i lyset og byde ham velkommen med råbet Velkommen din gamle snydetamp! Hvor er det skønt at se dig! Og vi kan forestille os Skt. Peter venligt men bestemt blive verfet til side af Jesus, som giver den utro og uærlige godsforvalter fri adgang til Himmeriget... En forargelig historie? Åh ja, for den, der endnu mener, at vi kan forbedre os og lægge vort gamle jeg bag os og blive pæne, moralske Guds Riges borgere. Men for alle os andre, som ved, at vi aldrig bliver fri af syndernes synd, egoismen, da er det et evangelium, der giver HÅB og befrielse og tilgivelse. Og det var just Jesu mening med at fortælle denne historie om den utro godsforvalter. Han vil give os mod og HÅB til at leve livet på regning hos ham og huske os på at nedskrive andres gældsbeviser mod os selv. Grethe Gitz Christiansen Formandens hjørne Det nye menighedsråd, som blev præsenteret kort i dec udgaven af Kirkebladet, og nu har fungeret i et lille års tid, synes jeg er kommet rigtig godt fra start og det lover godt for det fortsatte samarbejde. Udvalg og personer på enkeltmandsposter er ved at finde form og indhold i arbejdet efter en opdatering af vedtægter og funktionsbeskrivelser (udvalg og enkeltmandsposter kan ses på Aktuelle og kommende opgaver Efter provstesynet i maj måned af bygninger og anlæg er der naturligvis en del reparations og vedligeholdelsesopgaver, som skal udføres det kommende års tid, men der var nu også meget ros til den generelt gode vedligeholdelsestilstand, især på kirkegårdene. Der er internt syn af bygninger og anlæg hvert år, men hvert 4. år deltager provsten med sin bygningssagkyndige og så kalder vi det et provstesyn. Under synet i Strib præstegård blev det bemærket, at præste 4 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

5 gårdens nuværende stand er utidssvarende, og at menighedsrådet opfordres til at overveje etablering af ny præstebolig som alternativ til renovering. Det tog vi op på mødet den 6. juni og besluttede der, at vi vil prøve at sælge præstegården og så bygge en ny præstebolig i stedet for. Det bliver en større sag og spændende, og da ikke mindst for præstefamilien i Strib. Aktivitetsudvalget arbejder løbende med arrangementerne i kirker og Sognegård hvad vi vil / kan / skal i vore kirker og sogne og her har vi en stor udfordring i at nå ud til alle i de tre meget forskellige sogne. Jeg vil gerne gentage en tidligere opfordring til alle medlemmer i sognene om at komme med forslag og gode ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre med tak for de input vi har fået tidligere. Røjleskov Kirke har 100 års jubilæum i december 2014; hvordan det skal markeres, har vi nedsat et udvalg til at arbejde videre med. Fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke kommer der jævnligt betænkninger og debatoplæg ud i høring, som vi så i menighedsrådet kan give vore kommentarer til. Lige nu ligger der bl.a. et Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsform for folkekirken på bordet. Det er en af de større sager, og resultatet heraf vil få stor betydning for folkekirken og for os ude i sognene. Dels drejer det sig om styring af folkekirkens indre anliggender, som der har været så meget palaver om det seneste års tid, og dels drejer det sig om styring af folkekirkens fælles økonomi og fælles anliggender. Det er svært stof, men jeg håber, at vi kan finde en fælles holdning til noget af det inden høringsfristen udløber den 31. oktober Efter en god og varm sommer med huller i programmet til anden aktivitet, vil jeg slutte af med en opfordring til alle i sognene om at slutte op om de mange gudstjenester og arrangementer her i efterårs og vintermånederne. Svend Aage Jensen, formand Menighedsrådsmøder Der er menighedsrådsmøder i Sognegården kl. 1 den 23. oktober og 28. november. Møderne er offentlige. kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 5

6 Menighedsrådet arrangerer... Sogneaften To 7. november kl i Strib Sognegård Det uperfekte liv ved Flemming Kloster Poulsen Vi jager Det Perfekte Liv med penge & succes men findes der en modfortælling, en mere realistisk måde at anskue vores moderne liv og samfund? Ja, det gør der, og den ligger lige for næsen af os, nemlig i dagligsprogets bibelske udtryk. Med udgangspunkt i nogle af disse udtryk, f.eks. "skriften på væggen" og "at bære sit kors", genfortæller Flemming Kloster Poulsen de bibelhistorier, som udtrykkene kommer fra. Det er store fortællinger om det, der brænder på for enhver i dagens samfund, og hele tiden med humoren som medspiller. I samarbejde med KFUM og K Vestfyn. Fri entré. Kaffe og kage koster 40 kr. Særligt for børn... Familiegudstjeneste 23. december i Strib kirke kl.14.00: En rigtig julegudstjeneste for børn og voksne, der ikke har mulighed for at komme i kirke juleaften. Babysalmesang i Strib kirke Et tilbud til forældre med spædbørn. Kirkerum og salmer er en særlig oplevelse for små børn og deres forældre. Efter sang i kirken er der en forfriskning i Sognegården. Få mere information hos sognemedhjælper Kristine Nüchel, eller Legestue i Strib Sognegård Hver tirsdag mellem 10 og er der legestue for børn under 5 år ifølge med en voksen. Den første tirsdag hver måneden er der Salmesang med rytmer og bevægelser for børn. 6 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

7 Onsdagskirken For alle, der har lyst... er der Onsdagskirke i Strib Kirke den 13. november Vi begynder kl. 17 med en anderledes gudstjeneste. Denne gang har vi inviteret Erik Busk, skoleleder fra Strib skole, til at spille til gudstjenesten. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Strib Sognegård. Af hensyn til maden tilmelding hos sognepræst Bente Luise Toft, eller Særligt for voksne... Dagligstuen Hver onsdag kl er der kaffe, rundstykker og et lille foredrag i Strib Sognegård. Programmet kan fås i Sognegården, i kirkerne og på hjemmesiden. Spis sammen aften Vi er nogle stykker, der engang imellem samles i Sognegården. Fælles for de fleste af os er, at vi har mistet en ægtefælle eller partner, og derfor gerne vil mødes for at snakke om løst og fast, lave mad sammen og spise. Engang imellem vil der være et lille oplæg / foredrag om det, at være alene, og måske skal vi se en god film sammen. Vi mødes følgende datoer her i efteråret: 5. november og 2. december kl i Sognegården. Tilmelding til Hanne Andreasen, eller kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 7

8 Gudstjenester i pastoratet Vejlby Kirke Strib Kirke Røjleskov Kirke 13. oktober 20.s.e.Trin. 20. oktober 21.s.e.Trin. 27. oktober 22.s.e.Trin. 3. november Allehelgen november 24.s.e.Trin. (Jette Rosendal) (Jørgen Flensted Jensen) 13. november Onsdag Onsdagskirken med fællesspisning 17. november 25.s.e.Trin. 24. november Sidste søndag i kirkeåret Minikonfirmander medvirker 1. december 1.s.i Advent december 2.s.i Advent Strib skole medvirker 15. december 3.s.i Advent De 9 læsninger 22. december 4.s.i Advent 23. december Lillejuleaften Familiegudstjeneste 8 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

9 Gudstjenester i pastoratet 24. december Juleaften 25. december Juledag 26. december 2. Juledag 29. december Julesøndag 31. december Nytårsaften 1. januar Nytårsdag Vejlby Kirke Strib Kirke Røjleskov Kirke (Jette Rosendal) Kirkebil Benyt gerne kirkebilen, hvis det kniber med transport til gudstjenesterne. Ring til TAXA tlf helst inden kl søndag morgen. kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 9

10 Koncerter og musikgudstjenester Salmesangsaften Slægternes evige lovsang Syng sammen aften i Strib kirke med blik på de salme vi ikke bruger så meget. Vi vil fokusere på den utrolige skat og inspirationskilde, som vores salmebog repræsenterer gennem både nye og gamle komponister og salmeforfattere. Medvirkende sognepræst Jes Rønn Hansen, organist Birgitte Skovmand og Motetkor. Onsdag den 30. oktober kl i Strib Kirke Fri entré. De 9 læsninger Julen indledes med De 9 læsninger i Vejlby kirke, hvor børn og voksne læser tekster fra bibelen og vi synger og lytter til julemusik fra kirkens kor. Søndag 15. december kl i Vejlby Kirke Kor for børn og voksne Korskole For børn i 2. til 4. klasse, der godt kan lide at synge, hygge og lege. Øvetid er onsdage kl i Strib Sognegård. Hør nærmere hos organist Helle Sørensen, tlf Kirkekor Kirkernes to kor øver henholdsvis tirsdag fra (Børnekoret) og torsdag fra (Motetkoret). Har du lyst til at synge i kor, kan du kontakte en af kirkens organister. Se kontaktoplysninger på kirkebladets bagside kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

11 I anledning af min forestående fødselsdag frabedes enhver opmærksomhed Jesus Kristus Jeg læste ovenstående i en gammel bog af Møllehave. Hvor troværdigt det er, skal være usagt. Og det gør det ikke mere troværdigt, at Møllehave, ifølge bogen, engang havde hørt det fra en svensker! Advents og juletid nærmer sig nu hastigt, og vi går og siger til hinanden nu er der kun 7 uger til jul og vi ryster på hovedet og ser på hinanden og siger, det er dog skrækkeligt som tiden går og nu skal vi gennem det ræs en gang mere!. Sådan har vi det forskelligt med det. Ét af problemerne for os der stadigvæk er en børnefamilie er for eksempel alle de evindelige juleafslutninger. Vi synes jo ligesom vi skal. Dagplejer, børnehaver, skoler, klubber, foreninger, venner, familie. Se det er allerede 7 juleafslutninger! Og når man har fire børn er vi pludselig oppe på 28 af slagsen!! Man kan ikke afslutte hele tiden. Det bliver i åndelig forstand for meget afslutning, nedlæggelse og død i legemlig forstand for meget gløgg og for mange æbleskiver. Og da ånd og legeme ikke sådan kan skelnes fra hinanden, bliver hele møllen ramt af det man med et gammel ord kalder armod (dyb åndelig fattigdom). Glædens tid bliver armodens tid! Men det bestemmer vi vel selv!? Ja, julen står snart for døren! Vi må tage en tørn med vinteren igen. Med mørke, gråvejr, regn og slud, overtøj og vanter i strakt arm. Vejret er der ikke noget i vejen med, så længe vi kan trække det. Og julen er ikke skrækkelig. Det er den armod vi selv putter i den, der tynger. I kirken og ved gudstjenesterne bekæmper vi armod året rundt. Du er velkommen til at tage del i kampen også i den mørke tid, hvor man sætter mest pris på lys og i juletiden hvor glæden skal have det sidste ord! Jes Rønn Hansen kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 11

12 HVAD BETYDER DET at vi døber vores børn. Jesus siger: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet i døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. (Matt. 28). I disse ord skal du for det første lægge mærke til, at her står Guds bud og indstiftelse, for at man ikke skal tvivle om, at dåben er guddommelig, ikke digtet eller opfundet af mennesker. For ligesom jeg kan sige, at De ti Bud, Troen og Fadervor ikke er noget menneskes hjernespind, men åbenbaret og givet af Gud selv, sådan kan jeg også hævde, at dåben ikke er menneskeværk, men indstiftet af Gud selv. Desuden er det strengt og alvorligt befalet, at vi skal lade os døbe, da vi ellers ikke vil blive frelst, for at man ikke skal tro, det er en ligeså ligegyldig ting som at iføre sig en ny rød dragt. Det er ganske overordentlig vigtigt, at man regner dåben for noget stort og herligt, for om den strides og kæmper vi allermest, da verden nutildags er fuld af sekter, som skriger op om, at dåben er en ydre ting, og at ydre ting intet gavner. Men lad den nok så meget være en ydre ting, Guds ord og bud står alligevel fast, som indsætter, begrunder og bekræfter dåben. Men hvad Gud indsætter og befaler, kan ikke være uvæsentligt, men må være særdeles værdifuldt, selv hvis det efter det ydre at dømme var ringere end et halmstrå. Hvis man hidtil, når paven med breve og buller uddelte aflad og bekræftede altre og kirker, har kunnet regne det for noget stort alene på grund af breve og segl, bør vi i langt højere grad anse dåben for noget dyrebart, da Gud har befalet den, og den tilmed sker i hans navn. For sådan lyder ordene jo: Gå ud og døb ikke i jeres, men i Guds navn. fra Den store Katekismus, Martin Luther kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

13 Kirkelige handlinger i pastoratet Hvem blev døbt i Strib kirke: 23. juni Xander Lykkegaard Bloch Hansen 30. juni Otto Lander Stie 21. juli Liam Dyreborg Faurholt 3. august Frederik Kudsk Fallesen Gry Margrethe Østergaard Brandt 11. august Agnes Scheel Guldmann 18. august Sofia Damhave Berg 31. august Oskar Bloch Refslund 22. september Frederik Aurelius Lyhne Røjleskov kirke: 22. september Mille Hougaard Jørgensen Hvem blev viet / kirkelig velsignet i Strib kirke: 17. august Ulla Bjørk Larsen & Claus Jacob Rasmussen 31. juli Lis Lind Risak & Hans Ebbe Brix 7. september Pernille Bøgedal Kragelund & Patrick Villadsen Hoé Røjleskov kirke: 3. august Sascha Kirsten Holm Kofod & Marc Appelon Jensen 4. august Gitte Klemmensen & Søren Rødkjær 16. august Stinne Nynne Abildgaard Sølvsten & Anders Bækgaard 17. august Helle Marianne Hartung & Gorm Juul Nielsen 7. september Pia Stilling Jensen & Denis Thor Christensen Vejlby kirke: 17. august Line Lysholt Hansen & Jens Lennart Rasmussen 14. september Anzelina Siskina & Allan Bendtsen Begravet/bisat fra Strib kirke: 28. juni Viggo Møller Smith 20. august Anna Katrine Rasmussen 22. august Arne Willy Wessmann 23. august Signe Aslaug Poulsen 4. september Birthe Kloster Andreassen 14. september Ole Johan Korch 19. september Maria Andersen 24. september Mads Evald Ulstrup fra Røjleskov kirke: 31. juli Ronald Radoor fra Vejlby kirke: 23. juli Inger Lauvring 13. september Villy Johannes Pedersen kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 13

14 FDF Vejlby Strib Hvis du godt kan lide friluftsliv, kammeratskab og grineflip for drenge og piger, så mødes Vejlby Strib FDF hver torsdag Og du er rigtig velkommen. Kredsleder: Martin Sørensen, Vejlby Middelfart Indre Mission Torsdag 31.okt. Møde. Niels H. Hovaldt, Odense Fredag 15.nov. kl Bazar, kl Møde Torsdag 12.dec. Julemøde Vejlby. Missionær Elna Thisgård Olesen, Tommerup Søndag 29.dec. Julefest. Røjleskov Missionshus Kontaktperson: Rigmor Petersen, KFUM og KFUK på Vestfyn KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag Tirsdag den 10. december kl Adventsaften ved Holger Lissner Sted: Strib Sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart Sang og tale i skøn blanding forbereder os på den kommende højtid. Enhver, der kender Holger Lissner, ved, at der venter en dejlig aften. Han har bl.a. været højskolelærer i Løgumkloster i og præst i Sønder Bjert i Pensioneret i Holger Lissner har arbejdet meget med salmer, både som salmedigter og som (med)udgiver af samlinger af nye salmer og af korværker. Han har også skrevet de gendigtninger af gudstjenestens led, som indgår i Spillemandsmessen, en gudstjeneste med dansk spillemandsmusik. Kontaktperson: Kaj Jensen, kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

15 Kirkehøjskole i Middelfart provsti Nutidens religion og religiøsitet Programmet denne sæson består af fire lørdag formiddage, som vi kender dem. Den femte og sidste dag er en søndag med gudstjeneste og frokost samt foredrag. Tro og åndeligt liv kan ikke leve uden traditionen og heller ikke uden fornyelse og personlig tilegnelse. Vi vil i denne sæson se på, hvad der i dag optager mennesker når det gælder religion og religiøsitet, på ligheder og forskelle imellem religionerne, på tro og ateisme, samt hvordan folkekirken har det her på Fyn. Vi slutter af med et forsvar for den traditionelle klassiske gudstjeneste. Pris for hele sæsonen: 275., en enkelt lørdag: 50. Søndagen i Asperup (inkl. frokost): 100., som betales ved tilmelding. (Drikkevarer kan købes). Læs mere på kirkehøjskolens hjemmeside om tilmelding og andre oplysninger eller henvend dig til bestyrelsen: Bit Jensen , Johanne Fårup , Hanne Drejer , Jette Rosendal Lektion 1. Moderne pilgrimsfærd Hvad er en rigtig og autentisk pilgrim i dag? Ved cand. mag. i historie og religion, Martin Fog Nielsen. Gelsted Sognehus, Gelstedvej 58, 5591 Gelsted Lørdag den 5. oktober 2013 kl Lektion 2. Jødedom, kristendom og islam variationer over samme tema eller væsensforskellige religioner? Er de tre religioner, når det kommer til stykket, meget forskellige? Ved lektor Kurt Christensen, Aarhus. Strib Sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart Lørdag den 9. november 2013 kl Lektion 3. Præsten og kætteren om kirkens og kristendommens møde med den moderne, søgende dansker. Foredraget udspiller sig som en dialog mellem to parter, der forsvarer hvert sit verdensbillede og hver sin fortælling. Ved cand. Theol. og sognepræst Morten Skovsted og ph.d. og forfatter Iben Krogsdal. Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart Lørdag den 11. januar 2014 kl Hele kirkehøjskolens program kan man finde i pastoratets kirker, Sognegården og på hjemmesiden: kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 15

16 Navne og adresser Kirkekontoret Strib Præstegård Nørre Alle 38, Strib Tlf , Træffes bedst: Ti Fre: To: Alle Vejlby Strib Røjleskov pastorats beboere kan henvende sig på kontoret angående attester, navne forandringer osv. Sognepræster Bente Luise Toft Vejlby Præstegård, Nybølvej 1, Vejlby Tlf , Fredag er fridag Jes Rønn Hansen Strib Præstegård, Nørre Alle 38, Strib Tlf , Mandag er fridag Organister Birgitte Skovmand Tlf , Helle Sørensen Tlf , Sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel Strib Sognegård, Strib Landevej 1, Strib Tlf , Kirkegårdene Graver Jens Otto Nielsen Tlf.: Onsdag er fridag Menighedsrådets formand Svend Aage Jensen, Kirkeværge Birgit Nørtoft, Indsamlinger i kirken 27. oktober: KFUK s Sociale arbejde 1. december: Danmission Julegudstjenester: Børnesagens Fællesråd Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab Kirkebladet udgives af Vejlby Strib Røjleskov menighedsråd. Redaktion: Bente Nørgård Sørensen, Kristine Z. Nüchel, Jes Rønn Hansen (ansv.) Tryk: MV Tryk a/s, Middelfart Deadline for næste blad: 1. december 2013 Materiale og indlæg sendes til sognepræst Jes Rønn Hansen, 16 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1 Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 2...fra Redaktionen Kirkebladet

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

I pinsen opholdt jeg mig på Langeland omgivet af syrener; flotte i farverne og duftende. I den forbindelse

I pinsen opholdt jeg mig på Langeland omgivet af syrener; flotte i farverne og duftende. I den forbindelse Vi går mod sommeren; tro det eller ej I drømmene handler det om godt vejr og ferie. Der er dog også et men; Kim Larsen skrev engang: Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser. Dette kan

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Sognekalenderen September. Oktober. November. December Sø 13. 19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke

Sognekalenderen September. Oktober. November. December Sø 13. 19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke Redaktionen Gæt hvad det er: Små runde røde sorte prikker ses alle vegne netop nu. Ja, det er rigtigt! Det er æbler. Det er æbletid, hvor vi har travlt med at høste, sylte, lave æblekager og... vente på

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 59. årgang Efterår - atter dækkes skovbunden af det farverige løvfald. Foto: Bent Thøgersen Da min mormor døde var der to ting jeg gerne ville arve. Eller det vil sige,

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

salmer: 736,747,728,768,656

salmer: 736,747,728,768,656 Prædiken til søndag den 2. august 2015. Den søndag der ligger her midt i højsommeren og hedder noget så tørt som den 9. søndag efter trinitatis. Trinitatis som er hele perioden fra pinse og til 1. søndag

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere