Indledende information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende information"

Transkript

1 Indskoling Café

2 Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende er der lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god tid, inden forløbet sættes i gang. Se også huskelisten under lærerens forberedelse i slutningen af hver dag. Strukturen på forløbet Forløbet løber over en uge/5 dage. Forløbet er struktureret således, at dagenes aktiviteter er delt op i hhv lektion, lektion og 5.lektion. Til tider vil I måske opleve, at eleverne er hurtigere eller senere færdige med den ene eller anden opgave, i forhold til, hvad der passer med forløbet. Tilpas forløbet, så det matcher jeres temperament og ikke mindst de elever, I har i klassen. Byt evt. om på lektionerne, hvis det fungerer bedre, eller læg nogle af lektionerne/aktiviteterne i ugen før, hvis I kan se, at det giver mere mening. Forberedelse af café-besøg mandag Sørg for at lave en aftale med en café i god tid. Informer dem om, hvor mange elever, der er i klassen, og at I har nogle spørgsmål med. Sæt en halv time trekvarter af til besøget. Fortæl cafeen, at I gerne vil høre om de job, der er der. Reservation af lokaler, buskort mm. I forløbet er der lagt vægt på, at eleverne skal arbejde kreativt både i udformningen af cafékonceptet, i arbejdet med udsmykningen af cafeen og ved fremstilling af det, I skal servere i cafeen. Det vil derfor være en fordel at booke billedkunstlokalet og hjemkundskabslokalet, så I har rådighed over disse lokaler hhv. tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og torsdag og fredag. Hvis ikke dette er en mulighed, kan I arbejde kreativt i klasselokalet med klippe-klistre opgaverne. Derudover kan det være en fordel på forhånd at beslutte, hvor på skolen cafeen skal være (klasseværelset, aulaen, gymnastiksalen). Hvis det er nødvendigt, så book evt. også dette lokale, så I kan råde over det hele fredagen. Det kan også være en god idé at booke både kamera og buskort til når I skal på café-besøg om mandagen. Invitation til caféen Fortæl gerne i god tid forældre og andre, som I vil invitere på besøg i cafeen, at I laver café og at de skal afsætte fredag tidlig eftermiddag i café-ugen til et besøg. Tænk her over at invitere et antal gæster, der matcher med den mængde mad og drikke, I kan nå at forberede. 1

3 Mandag Formål med dagen: at eleverne får viden om caféarbejde, drift og indretning og herved bliver inspireret til selv at lave en café lektion Forbered eleverne på cafeprojektet; tal med eleverne om ugens forløb og dagens forløb. Hvad er en café? Tal med eleverne om, at en cafe kan være mange ting; forskellige typer mad/drikke, indretning, temaer (kulturcafeer, musik mm.), jobfunktioner osv.. Spørgsmål til cafébesøget For at få mest muligt ud af besøget på cafeen, skal I stille en række spørgsmål til cafemedarbejderen, når I er der. Forbered spørgsmålene sammen med eleverne, f.eks.: Hvad tid åbner / lukker cafeen? Hvor mange mennesker kommer der om dagen? Hvilken slags mad, kager, drikkevarer serveres der? Hvor mange arbejder der på cafeen? Forskellige jobfunktioner hvad arbejder man med? Hvad er sjovt / irriterende ved arbejdet? Indretningen hvordan ser der ud på caféen? Er alle velkomne, må man have sin hund med? Laves der underholdning, musik eller andet? Skriv alle spørgsmålene på tavlen. Ideen er, at eleverne parvis skal stille et spørgsmål, når I er på cafeen. Dan parrene ved at samle eleverne i en rundkreds. Bed eleverne finde en makker med samme farve sko, som én selv. To og to skal eleverne nu skrive ned / huske, hvad de skal spørge om, når I besøger cafeen. Skriv selv spørgsmålene ned, så du kan supplere eleverne, hvis de har glemt, hvad de skal sige, når I er på cafeen. 2

4 Adfærd ved besøg Tal herefter med eleverne om, hvordan man opfører sig, når man er på café-besøg. Kom f.eks. ind på følgende: Kom pænt og roligt ind i på cafeen. Præsenter jer selv som skole/klasse. Når I stiller spørgsmål, afvent svar. Kig på den person, I stiller spørgsmålet til. Lad være med at blande dig i et spørgsmål, en anden stiller ti stille! Husk at takke virksomheden for at I måtte komme lektion Besøg på cafe Besøget varer en halv time tre kvarter. Lad eleverne stille de forberedte spørgsmål. Skriv evt. stikord ned, så det er lettere at huske svarene, når I taler om besøget i klassen senere hen. Tag et kamera eller en mobiltelefon med og tag billeder af cafeen, indretningen, maden, baren osv. Husk at spørge om lov til fotografering. Print senere fotografierne ud og hæng dem op i klassen. 5. lektion Tal med eleverne om besøget. Hvad fortalte cafemedarbejderen? Hvad lagde I særligt mærke til? Tag evt. udgangspunkt i de spørgsmål, som eleverne stillede og i billederne, som (måske, hvis I har nået det) allerede er hængt op i klassen. Opgave i grupper Opdeling i grupper: bed eleverne stille sig på en lang række efter hvilken måned, de er født i, således at dem, der er født i januar, står forrest og dem, der er født i december står bagerst. Del herefter eleverne op i grupper á fem. Giv hver gruppe et af følgende emner: maden, drikkevarerne, indretningen/udsmykningen, medarbejderne/jobfunktionerne, gæsterne. Lad grupperne tale om deres emne i forhold til café-besøget. Hvad var deres oplevelse af f.eks. maden (brunch, burger, kager, ostemadder, snacks, andet ), drikkevarerne (øl, sodavand, kaffe, te, andet ), indretningen/udsmykningen (sofaer, barstole, borde, kunst på væggene, farver ), medarbejderne/jobfunktionerne (tjener, kok, kundebetjening, afrydder ), gæsterne (børn, unge, gamle, hunde ). 2 3

5 Lad hver elev tegne en tegning af noget, der har med deres emne at gøre. eller Opgave individuel (hvis ikke der er tid til gruppeopgaven). 1 Lad hver elev tegne en tegning af noget, der har med besøget at gøre. Gerne med udgangspunkt i et af emnerne: maden, drikkevarerne, indretningen/udsmykningen, medarbejderne/jobfunktionerne, gæsterne. Hæng tegningerne op i klassen ved siden af fotografierne fra café-besøget. Lærerens forberedelse Lav en aftale med en café i god tid (se indledende information) Find et kamera eller en mobiltelefon Find caféen på KRAK og undersøg ruten derhen. Reserver evt. buskort Skaf tusser og papir + tegnestifter 4

6 Tirsdag Formål med dagen: at få udviklet et cafékoncept lektion Start med at tale om, hvad der skete i går. Tag evt. udgangspunkt i fotografierne og tegningerne. Lad eleverne fortælle om deres tegning efter tur. Evt. gruppevis. Udvikling af koncept til café Start med kort at tale med eleverne om innovation og idéudvikling. Kom f.eks. ind på følgende: Hvad vil det sige at få en god idé? Har I prøvet at få en god idé til at gøre noget på en bedre måde? Ved I hvad en opfindelse er? Kender I nogle kendte opfindelser? 6 Hvad gjorde vi, hvis der ikke var nogen, der fik nye ideer? Eleverne skal herefter påbegynde idéudvikling til at skabe deres eget café-koncept. Hvordan skal jeres cafe være? TIP Beslut eventuelt på forhånd i lærergruppen, hvad cafeen skal servere, så dette ikke er noget eleverne skal tage stilling til og have indflydelse på. Jeres beslutning kan hænge sammen med lærerressourcerne, mulighed for brug af hjemkundskabslokalet, eller hvad I mener at kunne overskue i forhold til netop jeres gruppe elever og den tid, der er til rådighed. Nedton ambitionerne mht. hvad I kan nå at lave af mad: måske giver det mening for jer blot at lave noget af maden selv og købe resten. Start med at fortælle eleverne, hvad I har besluttet i forhold til servering af mad og drikkevarer. Fortæl herefter, at det er op til eleverne at bestemme, hvordan indretningen og udsmykningen skal se ud, og tal derefter med dem om, hvem I skal invitere. Lav en fælles brainstorm i klassen. Fokus skal være på indretningen, udsmykningen og gæsterne, der skal inviteres. Alle ideer skrives op på tavlen. 4 5

7 Gruppearbejde Del nu eleverne op i grupper á 4 eller 5, udfra hvem, der arbejder godt sammen. 4 Hver gruppe skal nu lave et moodboard (en planche), hvor de skal vise deres ideer til, hvordan cafeen kunne se ud (brug A1 eller A2 papir). Til at starte med skal hver gruppe blive enige om, hvordan de synes hhv. indretningen og udsmykningen skal være, samt hvilke gæster, der skal inviteres hvis det stod til dem! Herefter skal de illustrere det på deres moodboard ved at tegne, skrive og klippe-klistre. Brug her evt. billedark (bilag) samt diverse ugeblade, aviser, kataloger fra BR, postkort osv. Tal med eleverne om, at der er frit spil i udformningen af moodboardet, blot skal de huske at have alle tre fokusområder med (indretningen, udsmykningen og gæsterne)! Giv eksempler på café-koncepter, f.eks.: Halloween-uhygge Tøset Hello Kitty Dyr Fede biler Strand/sommer Science fiction Jul Seje superhelte Råt cowboy miljø Romantisk te-café Fortæl også, at ideen med et koncept er, at det valgte tema / koncept skal gå igen i al den udsmykning, de laver. Hvis konceptet f.eks. er seje superhelte, så skal superhelte-temaet afspejle sig i kunsten på væggene, pynten på bordene, indretningen osv. Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at hver gruppe skal lave et forslag til, hvordan cafeen kunne se ud og at klassen i sidste ende skal stemme om, hvilket af forslagene, de synes bedst om lektion Gruppearbejde fortsættes og afsluttes. 5 6

8 5. lektion Udvælgelse af café-koncept. Eleverne skal nu kort præsentere deres moodboards. Der afsættes ca. tre minutter til hver gruppe. Husk at komme omkring hver af de tre kategorier: indretningen, udsmykningen, gæsterne. Når alle har præsenteret deres ideer, skal der stemmes om, hvilket café-koncept, der arbejdes videre med resten af ugen. Hver elev har én stemme. Hvis I er bekymrede for, at eleverne kun stemmer på deres eget koncept, så giv evt. eleverne to stemmer hver. De må her ikke stemme på det samme koncept to gange. Noter evt. på et stort stykke papir (note-papir), hvad I er blevet enige om, hvis ikke det fremgår tydeligt af moodboardet, eller hvis I bliver enige om at lave kompromiser i forhold til det valgte café-koncept. Skriv også her, hvad slags mad og drikke, I skal servere, samt hvad tid fredag, cafeen har åbnet, og hvem der skal komme som gæster. Når dagen er gået, skal I have fundet et overordnet koncept, som I kan arbejde videre med resten af ugen. På et senere tidspunkt går I i detaljer omkring den helt konkrete indretning og udsmykning. TIP Gæsterne kunne være familie, lærerne på skolen, venskabsklassen eller klassen over/under. Hvis I oplever, at eleverne bliver hurtigere færdige med deres moodboards end beregnet, og I allerede har besluttet jer for et café-koncept i slutningen af 4. lektion, så start på onsdagens program i 5.lektion. Lærerens forberedelse Book evt. billedkunstlokalet, hvis ikke I vil sidde og arbejde med moodboards i klassen Del eleverne op i grupper á fire eller fem ud fra hvem, der arbejder godt sammen. Skaf sakse, farver, tuscher Skaf ugeblade, aviser, legetøjskataloger og postkort mm. til at klippe i Husk billedarkene (bilag) og kopier i forhold til antallet af grupper Skaf plancher/papir (gerne A1 el A2 format) svarende til det antal grupper, der dannes, samt evt. et ekstra stykke papir til at lave noter på Beslut på forhånd, hvad tid på dagen fredag, cafeen skal have åbent (som foreslået i materialet f.eks. kl ) og evt. også hvem, I vil invitere. Lav på forhånd en invitation, som eleverne kan tage med hjem og give forældre og andre

9 Onsdag Formål med dagen: at få lavet en skitse over indretningen af cafeen og få fremstillet udsmykningen lektion Start med at tale om, hvad I blev enige om i går. Tag udgangspunkt i det valgte moodboard og jeres note-papir (hvis I har lavet et sådant), så alle er med på, hvordan jeres café skal se ud, hvad I skal servere af mad og drikkevarer, hvem der skal besøge cafeen hvornår osv.. Forklar eleverne, at dagen i dag skal handle om to ting: at lave en skitse over indretningen af cafeen og at lave udsmykningen til cafeen. Skitse over indretningen af cafeen Tag klassen med hen til det lokale, som skal bruges til café. Medbring moodboardet. Bliv enige om, hvilke møbler, der skal være hvor i rummet, dvs. placeringen af hhv. borde, stole, baren, osv. Lav en skitse på et stort stykke papir (A1 eller A2), der illustrerer indretningen, og hæng skitsen over indretningen op i café-lokalet (eller i klassen, hvis ikke I har adgang til café-lokalet før fredag). I vender tilbage og starter indretningen senere på ugen! TIP Tænk på forhånd over, hvilke møbler og genstande, som evt. kan bruges i indretningen af cafeen. Hvad kan I nå at anskaffe? lektion Udsmykningen laves Når skitsen over cafeens indretning er på plads, skal I være specifikke omkring udsmykningen af lokalet. Tag en snak med eleverne: hvordan kan det pågældende cowboytema komme til udtryk? På hvad måde kan Hello Kitty dominere cafeen - skal det hele være lyserødt? Halloween hvor uhyggeligt må det være? Og hvordan afspejler temaet sig konkret i f.eks. menukortene, på væggene, på tallerkenerne osv. TIP Det kan være en god idé, hvis I i lærergruppen har gjort jer nogle tanker om, hvad I synes der kan lade sig gøre i forhold til udsmykningen. Måske har I på forhånd besluttet jer for en håndfuld konkrete muligheder, som eleverne kan vælge i mellem, når de skal arbejde med de forskellige 8

10 elementer i udsmykningen. Fordelen herved er, at I kan være på forkant med indkøb af de forskellige materialer. Ideer til udsmykning: Billeder på væggen (tegninger, malerier) og andet vægpynt Skilt med cafeens navn Perleplader til ophæng El-pærer i sjove farver Prisskilte i mange faconer Flotte menukort Dekorerede engangskopper/tallerkener Lysestager + andre småting til bordene Blomster af papir Balloner Dækkeservietter i A3 format Gå i billedkunstlokalet og brug resten af dagen på at fremstille udsmykningen. Benyt evt. også klasseværelset eller andre steder på skolen, hvor der er plads/mulighed. Del evt. eleverne op i grupper, som hver især arbejder med en mindre del af udsmykningen. Dvs. én gruppe laver f.eks. menukort, en anden dekorerer tallerkener, en tredje laver vægeller bordpynt osv.. 5. lektion Arbejdet med udsmykningen fortsættes. Lærerens forberedelse Tænk over/anskaf ting, møbler, genstande, som evt. kan bruges i indretningen Skaf et A1/A2 papir til at tegne indretningen på Book evt. billedkunstlokalet, hvis I ikke vil arbejde med udsmykningen i klassen Skaf materialer til brug i arbejdet med udsmykning af cafeen. 9

11 Torsdag Formål med dagen: at få lavet udsmykningen færdig samt at få produceret mad/kager/drikkevarer mm lektion Start med at fortælle eleverne, at dagen skal bruges på få lavet udsmykningen færdig samt at lave den mad, der skal serves i cafeen. Lav herefter en kort opsamling på, hvad der skete i går. Udsmykning Alle elever fortsætter arbejdet med udsmykningen, som afsluttes efter 2.lektion lektion Madlavning Tag klassen med i hjemkundskabslokalet. Start med at sikre, at alle er klar over, hvad I skal lave af mad i dag. Del klassen op i mindre grupper eller par, så det giver mening i forhold til den mad, der skal laves. Tal med eleverne om hygiejne, inden inden madlavningen påbegyndes. Kom bl.a. ind på, at der er skrappe krav om hygiejne, når man arbejder i et køkken og at det derfor er vigtigt, at der er pænt og rent, at alle vasker hænder osv. Påbegynd herefter madlavningen. Brug evt. vedlagte opskrifter som inspiration. TIP Måske har I på forhånd besluttet jer for, at kun halvdelen af børnene går i hjemkundskabslokalet og laver mad, mens den anden halvdel afslutter arbejdet med udsmykningen eller påbegynder indretningen / udsmykningen af lokalet. Lad det være op til lærerressourcerne og børnegruppen. Husk at man sagtens bare kan lade aktiviteten i hjemkundskabslokalet være bagning af boller, og at man vælger at købe sig til resten (kage, suppe el andet). 10

12 5. lektion Madlavningen fortsættes. Lærerens forberedelse Køb de nødvendige råvarer til fremstilling af maden Print opskrifter se evt. bilag Sørg for plads til opbevaring af madvarerne til den følgende dag. Noget skal evt. på køl Køb sodavand, kaffe og eventuelt madvarer / kager osv., hvis I har besluttet ikke at lave det hele selv Book evt. billedkunstlokalet, hvis I ikke vil arbejde med udsmykningen i klassen Book hjemkundskabslokalet. 9 11

13 Fredag Formål med dagen: at få lavet det sidste mad, udsmykket lokalet og gjort klar til at gæsterne kommer. Cafeen holder åbent! lektion Start med at fortælle eleverne, at dagen i dag handler om at lave maden færdig, at få styr på drikkevarerne, og at få lokalet indrettet og udsmykket, således at alt er helt klart til at gæsterne kommer. Madlavning og indretning/udsmykning af cafeen Tag en mindre grupper elever med i hjemkundskabslokalet og fortsæt madlavningen, hvor I slap i går. Det er også nu I laver kaffe/te osv. Den resterende del af eleverne påbegynder indretningen af cafeen og udsmykningen. Start med at indrette lokalet med de pågældende møbler og genstande. Brug jeres skitse. Herefter skal lokalet udsmykkes; hæng op, dekorer, stil frem. Sæt også duge på bordene, find tallerkener/kopper mm. frem lektion Indretning og udsmykning af cafeen fortsættes og afsluttes. Er alt hængt op, sat frem, gjort klar? Er cafeen klar til at modtage gæster? Husk pengekasse og byttepenge. Kopier pengesedlerne (bilag) og vær forbredte på at dele dem ud til gæsterne, når de kommer til cafeen. Kl : cafeen har åbent! Husk at tage billeder! Sørg for at alle får prøvet at betjene kunderne. Lav på forhånd en aftale om, hvem der skal betjene kunder, hvornår. TIP Brug en lektion i ugen op til café-ugen på at tale om penges værdi, mønttyper, byttepenge osv., så alle elever er forberedte på at kunne betjene kunder, tage i mod penge, give tilbage osv. Brug evt. hjemmesiden/spillet 12

14 Kl : Cafeen lukker - tak for i dag. Oprydning. Lærerens forberedelse Book evt. billedkunstlokalet, hvis I ikke vil arbejde med udsmykningen i klassen Book hjemkundskabslokalet Book café lokalet Sørg evt. for engangsservice hvis det er det, I vil bruge Skaf byttepenge og en kasse til at opbevare pengene i Lav en oversigt over, hvilke elever der skal betjene kunder hvornår Book kamera eller hav mobiltelefonen klar. Fælles mål: Uddannelse og job Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger Færdigheds- og vidensområde: Mine muligheder Færdighedsmål: Eleven kan beskrive forskellige livsformer Vidensmål: Eleven har viden om forskellige livsformer Færdigheds- og vidensområde: Mine valg Færdighedsmål: Eleven kan træffe enkle beslutninger Vidensmål: Eleven har viden om betydning af at træffe beslutninger Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds- og vidensområde: Information Færdighedsmål: Eleven kan indsamle enkle informationer om uddannelser og job i eget nærmiljø Vidensmål: Eleven har viden om informationskilder om uddannelse og job Færdigheds- og vidensområde: Uddannelse- og jobkendskab Færdighedsmål: Eleven kan beskrive uddannelser og job fra eget nærmiljø Vidensmål: Eleven har viden om uddannelser og job 13

15 Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsvilkår Færdighedsmål: Eleven kan skelne mellem typer af arbejde Vidensmål: Eleven kan skelne mellem typer af arbejde Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsmarked Færdighedsmål: Eleven kan beskrive arbejdsmarkedsforhold fra eget nærmiljø Vidensmål: Eleven har viden om roller og funktioner på arbejdsmarkedet Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsliv Færdighedsmål: Eleven kan skelne mellem typer af arbejde Vidensmål: Eleven har viden om livs- og arbejdsformer 14

Indledende information

Indledende information 2.-3. klasse Café Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god tid,

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Start trinnet med at fortælle spirerne om finalen, så de ved, hvad målet er.

Start trinnet med at fortælle spirerne om finalen, så de ved, hvad målet er. 1 Fest Spirer Trin for trin Piger i spirealderen er ved at samle erfaring med at deltage i forskellige fester, fx i familien, i forbindelse med årets højtider og ikke mindst til fødselsdagsfester i klassen.

Læs mere

3. klasse. Arbejdsmarkedet

3. klasse. Arbejdsmarkedet 3. klasse Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

Vejledning til forberedende undervisningsforløb til ugeskemaopgaven

Vejledning til forberedende undervisningsforløb til ugeskemaopgaven Vejledning til forberedende undervisningsforløb til ugeskemaopgaven Indledning Denne vejledning indeholder nogle konkrete idéer til, hvordan der kan arbejdes med ugeskemamaterialet i undervisningen, så

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Rickshaw-julepynt. Eleverne skal kende til Bangladeshs rickshawkunst og lade sig inspirere af den til at lave egne produkter.

Rickshaw-julepynt. Eleverne skal kende til Bangladeshs rickshawkunst og lade sig inspirere af den til at lave egne produkter. Opgaveark Billedkunst, 1.-2. klasse og 3.-5. klasse Omfang: 2-4 lektioner Rickshaw-julepynt Bangladesh er fuld af rickshaws cykeltaxier. I hovedstaden Dhaka er de overalt i den larmende trafik. Så mange,

Læs mere

FORÆLDREOPGAVE i 0.x. Årets julestue er lørdag den kl

FORÆLDREOPGAVE i 0.x. Årets julestue er lørdag den kl FORÆLDREOPGAVE i 0.x Årets julestue er lørdag den 25.11.2006 kl. 11.00-14.30. Vi har igen i år valgt at invitere alle forældre og børn til en fælles forberedelsesaften torsdag den Efter julestuen skal

Læs mere

Arbejdskort 21 (side 1 af 2) Lokalt i Job-Land. HUSK: Blyant Papir Saks Karton Farveblyanter/maling

Arbejdskort 21 (side 1 af 2) Lokalt i Job-Land. HUSK: Blyant Papir Saks Karton Farveblyanter/maling Arbejdskort 21 (side 1 af 2) Lokalt i Job-Land skal løses i fællesskab Saks Farveblyanter/maling Klassens eget Job- Land - et spil om job Klassens elever tegner i fællesskab en stor spilleplade med gader

Læs mere

Lærervejledning Digital arkitekturtegning

Lærervejledning Digital arkitekturtegning Lærervejledning Digital arkitekturtegning Rum til at lære Billedkunst og Håndværk og Design 4.- 6. klassetrin Undervisningsforløbet Digital Arkitekturtegning rum til at lære sætter fokus på et af arkitektens

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Læringsmål. Materialer

Læringsmål. Materialer I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 44 /2016 Fra Børnehuset: Børnesygdomme: Hvornår er mit barn rask nok til at komme i institution igen? Mit barn har 38 i feber, men leger og har det godt, må det komme i institution? Mit barn

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 6 F E B R U A R

KONTAKT 12/13 nr. 6 F E B R U A R KONTAKT 12/13 nr. 6 F E B R U A R Indhold: Aktuelt i s. 2 Nyt om forsikringer s. 2 Fritternyt s. 2 Fastelavn er mit navn s. 3 A dage i 6. årg. s. 4 Orla Prisen 2013 s. 5 Tekøkkenet.. s. 6 Computerbilleder

Læs mere

Læringsmål. Materialer

Læringsmål. Materialer I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Fokuspunkter for Juniorhuset for okt.-nov.-dec. måned 2010:

Fokuspunkter for Juniorhuset for okt.-nov.-dec. måned 2010: Fokuspunkter for Juniorhuset for okt.-nov.-dec. måned 2010: Sociale kompetencer Design Kulturelle udtryksformer og værdier Uge 40-41: Mandag: Bål Forskellige supper på bål (hvis vejret driller os, bliver

Læs mere

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Krudtuglen Indholdsfortegnelse Velkommen til Krudtuglen...Side 3 Ny i klubben...side 3 Ny forældre i klubben Side 3 Indslusnings uge.side 4 Info tavlen..side

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x Forældreopgaver for skoleåret 2008/2009 0.x Oprydning efter julestuen sammen med 9.x 1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x 2.x Opstille og stå

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

Arrild Privatskole. Nyhedsbrev 44/2017. Nyt fra Børnehuset:

Arrild Privatskole. Nyhedsbrev 44/2017. Nyt fra Børnehuset: -Trivsel og begejstring Skærbækvej 16, Arrild, 6520 Toftlund, Tlf: 74830103. Børnehuset, tlf.: 30138403 Email.: skolen@arrildprivatskole.dk; boernehuset@arrildprivatskole.dk Nyhedsbrev 44/2017 Nyt fra

Læs mere

Kære elever og forældre! I dette hæfte finder I en samlet oversigt over de stillinger som kan søges af elever på 0. 3. årgang. Om der bliver tale om,

Kære elever og forældre! I dette hæfte finder I en samlet oversigt over de stillinger som kan søges af elever på 0. 3. årgang. Om der bliver tale om, Kære elever og forældre! I dette hæfte finder I en samlet oversigt over de stillinger som kan søges af elever på 0. 3. årgang. Om der bliver tale om, at eleverne skal skrive rigtige ansøgninger, fortæller

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

Uge 39 med Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør.

Uge 39 med Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. Uge 39 med Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. Kan alt affald genbruges? Hvor kommer affaldet hen? Hvordan får vi mere ud af vores affald? Foto: Emil Thomsen Affald er en ressource. Baggrund for

Læs mere

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b UU længere forløb Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b Mål: Eleverne skal opleve, mærke og indse, at de har medansvar for og medindflydelse på at udarbejde en værdifuld løsning til en problemstilling

Læs mere

Fællesskab. din by. Lærervejledning. Formål. Udskoling

Fællesskab. din by. Lærervejledning. Formål. Udskoling Arkitekturundervisning i hele Danmark Foto: Ulrike Brandi Licht Udskoling Hvordan kan man skabe et nyt byrum, der giver plads til fællesskab og inviterer til aktivitet på tværs af generationer? Formål

Læs mere

SHOPPING-FEBER FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER

SHOPPING-FEBER FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER SHOPPING-FEBER FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER At træne elevernes evne til at finde relevante oplysninger og tal i en større tekstsammenhæng. At stille en besvarelse overskueligt op og regne under

Læs mere

Eleverne kan fortælle om deres muligheder for at bevæge sig i deres hverdag.

Eleverne kan fortælle om deres muligheder for at bevæge sig i deres hverdag. I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Denne mad- og måltidspolitik er udarbejdet af og godkendt af bestyrelsen i Harmonien. Politikken skal sætte rammerne for den mad- og måltidspraksis,

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Læringsmål Materialer Forberedelse og organisering Fremgangsmåde

Læringsmål Materialer Forberedelse og organisering Fremgangsmåde I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed jf. Sundhedsstjernen. De ved også, at de selv kan

Læs mere

Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division

Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division Denne lærervejledning beskriver i detaljer forløbets gennemførelse med fokus på lærerstilladsering og modellering. Beskrivelserne

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Deltagerbrev - Gymnastikskole

Deltagerbrev - Gymnastikskole Deltagerbrev - Gymnastikskole Kære deltager på Gymnastikskole i Højby i uge 31 Så er der ikke længe til, at du skal af sted på Gymnastikskole! Vi glæder os rigtig meget til at have fem super gode dage

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Til unge & forældre 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Konfirmand 2012 og Blå Mandag Til alle unge i 7. klasse - uanset om du

Læs mere

UGEBREV nr. 15 uge 48 Årgang 6

UGEBREV nr. 15 uge 48 Årgang 6 UGEBREV nr. 15 uge 48 Årgang 6 Næste uge er Juletemauge. En uge der er fyldt med traditioner og faglig viden. Her vil I kunne møde alt fra engle og kameler fra krybbespillet over yndige Luciabrude til

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 1. Jeg er glad for at gå i skole Meget enig 64% Lidt enig 25% Lidt uenig 11% Meget uenig 0 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i skolen?

Læs mere

Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI

Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI Formålet med at have en kostpolitik, er at bidrage til styrkelse af børns sundhed, både her og nu og på længere sigt. For HellumHejHuset er det

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Indbydelse til fremvisning af projektopgaver Mandag d. 22/1 2016 17.00 18.00

Indbydelse til fremvisning af projektopgaver Mandag d. 22/1 2016 17.00 18.00 Indbydelse til fremvisning af projektopgaver Mandag d. 22/1 2016 17.00 18.00 Vi synes, at I skal have lejlighed til at se, hvad børnene har præsteret i projektugen (uge 3), så derfor vil vi udstille opgaver

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V.

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. UNDERVISNINGSMATERIALE om forskellighed 0. 2. KLASSE og venskab HVEM BESTEMMER? UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. AKTØR TEATER HUND & CO. OM MATERIALET KÆRE UNDERVISER Det nærværende

Læs mere

SKOVTUR DER STYRER. Introduktion KLASSE

SKOVTUR DER STYRER. Introduktion KLASSE SKOVTUR DER STYRER 4.-5. KLASSE Introduktion Ideen med eventen Skovtur der styrer er, at eleverne selv planlægger en skovtur eller udflugt. Eleverne skal selv gennemføre skovturen/udflugten, som de i fællesskab

Læs mere

Til middag hos... Aktivitets-overview

Til middag hos... Aktivitets-overview Aktivitet: Til middag hos... Fag: Madkundskab Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling Side: 1/14 Til middag hos... Forfattere: Martha Freja Andreassen, Rasmus Petersen Redaktør: Cathrine Terkelsen Faglige temaer:

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde.

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde. Notatark Sagsnr. 27.35.00-P05-1-13 Sagsbehandler Kim B. Rosenkilde marts.2013 Temadag fremtidens seniorområde. Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde

Læs mere

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole!

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole! Forløbet om venner og fællesskaber er en del af Sundhedsmappen. Hvis du har downloadet forløbet fra vores hjemmeside, kan du printe det og selv sætte det i en mappe. Det er enkelt at gå til, og det stiller

Læs mere

Skovshoved Skole Dokumentation fra storforældremøde d. 29. oktober 2003

Skovshoved Skole Dokumentation fra storforældremøde d. 29. oktober 2003 Onsdag d. 29. oktober havde Skovshoved Skole og SKUB inviteret til det første arrangement i det ud- og ombygningsprojekt, som skolen skal i gang med. Vinteren 2003 står i statusfasens tegn (se tidsplan

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske BILAG 3 Farveladen Servere sund, enkel, varieret og nærende mad Maden skal overvejende være økologisk og fra en grossist eller lokal leverandører Børnene kan altid få lidt mad (f.eks. en rugbrødsmad),

Læs mere

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation Introduktion og mål (Dansk 7.-9. klasse) Dansk, 7.-9. klassetrin. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: Computer, A3-papir, tusher eller farver Introduktion I dette koncentrat beskrives Afrika

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 22 71 96 60 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 26 60

Læs mere

PROGRAM 2014/2015. Din. Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap

PROGRAM 2014/2015. Din. Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap PROGRAM 2014/2015 Din Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap VELKOMMEN Vi byder dig endnu engang velkommen, til en ny sæson med forskellige tilbud, som kan være med til at give

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål.

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål. FredagsÅbents Styregruppe Jette Birkholm Hedevej 4 62261366/25111758 Lina Nielsen Kirkevej 10 62262715/22858239 Anne-Marie Cederberg Vævervej 4 23393233 Line Silo-Bøjstrup Haugstedvænget 8 20724395 Sabine

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Feedback værktøjer. Skab arbejdsglæde. - en drejebog til mødelederen

Feedback værktøjer. Skab arbejdsglæde. - en drejebog til mødelederen Feedback værktøjer Skab arbejdsglæde - en drejebog til mødelederen Fakta om metoden Mål: Varighed: Deltagere: At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde og finde frem til, hvordan I kan udvikle den sammen

Læs mere

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole!

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole! Forløbet om venner og fællesskaber er en del af Sundhedsmappen. Hvis du har downloadet forløbet fra vores hjemmeside, kan du printe det og selv sætte det i en mappe. Det er enkelt at gå til, og det stiller

Læs mere

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Side 1 Tina/Helge kan levere stof I dette nummer kan du læse om: Nyt fra Cafeerne Fest i Cafeen i Larslejsstræde Kulturnat Kalender m.m. Caféen Velkommen til Jan

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Tips til klasseforældreråd

Tips til klasseforældreråd Tips til klasseforældreråd På forhånd tak fordi du/i har påtaget jer at understøtte skolens og klassens fællesskab ved at være del af klasseforældrerådet. Vi ved, at børnene glæder sig hver gang, de skal

Læs mere

Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen

Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen Julebasar på Rudolf Steiner-Skolen i Odense På de fleste steinerskoler rundt om i verden er der tradition for,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere