Indledende information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende information"

Transkript

1 Indskoling Café

2 Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende er der lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god tid, inden forløbet sættes i gang. Se også huskelisten under lærerens forberedelse i slutningen af hver dag. Strukturen på forløbet Forløbet løber over en uge/5 dage. Forløbet er struktureret således, at dagenes aktiviteter er delt op i hhv lektion, lektion og 5.lektion. Til tider vil I måske opleve, at eleverne er hurtigere eller senere færdige med den ene eller anden opgave, i forhold til, hvad der passer med forløbet. Tilpas forløbet, så det matcher jeres temperament og ikke mindst de elever, I har i klassen. Byt evt. om på lektionerne, hvis det fungerer bedre, eller læg nogle af lektionerne/aktiviteterne i ugen før, hvis I kan se, at det giver mere mening. Forberedelse af café-besøg mandag Sørg for at lave en aftale med en café i god tid. Informer dem om, hvor mange elever, der er i klassen, og at I har nogle spørgsmål med. Sæt en halv time trekvarter af til besøget. Fortæl cafeen, at I gerne vil høre om de job, der er der. Reservation af lokaler, buskort mm. I forløbet er der lagt vægt på, at eleverne skal arbejde kreativt både i udformningen af cafékonceptet, i arbejdet med udsmykningen af cafeen og ved fremstilling af det, I skal servere i cafeen. Det vil derfor være en fordel at booke billedkunstlokalet og hjemkundskabslokalet, så I har rådighed over disse lokaler hhv. tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og torsdag og fredag. Hvis ikke dette er en mulighed, kan I arbejde kreativt i klasselokalet med klippe-klistre opgaverne. Derudover kan det være en fordel på forhånd at beslutte, hvor på skolen cafeen skal være (klasseværelset, aulaen, gymnastiksalen). Hvis det er nødvendigt, så book evt. også dette lokale, så I kan råde over det hele fredagen. Det kan også være en god idé at booke både kamera og buskort til når I skal på café-besøg om mandagen. Invitation til caféen Fortæl gerne i god tid forældre og andre, som I vil invitere på besøg i cafeen, at I laver café og at de skal afsætte fredag tidlig eftermiddag i café-ugen til et besøg. Tænk her over at invitere et antal gæster, der matcher med den mængde mad og drikke, I kan nå at forberede. 1

3 Mandag Formål med dagen: at eleverne får viden om caféarbejde, drift og indretning og herved bliver inspireret til selv at lave en café lektion Forbered eleverne på cafeprojektet; tal med eleverne om ugens forløb og dagens forløb. Hvad er en café? Tal med eleverne om, at en cafe kan være mange ting; forskellige typer mad/drikke, indretning, temaer (kulturcafeer, musik mm.), jobfunktioner osv.. Spørgsmål til cafébesøget For at få mest muligt ud af besøget på cafeen, skal I stille en række spørgsmål til cafemedarbejderen, når I er der. Forbered spørgsmålene sammen med eleverne, f.eks.: Hvad tid åbner / lukker cafeen? Hvor mange mennesker kommer der om dagen? Hvilken slags mad, kager, drikkevarer serveres der? Hvor mange arbejder der på cafeen? Forskellige jobfunktioner hvad arbejder man med? Hvad er sjovt / irriterende ved arbejdet? Indretningen hvordan ser der ud på caféen? Er alle velkomne, må man have sin hund med? Laves der underholdning, musik eller andet? Skriv alle spørgsmålene på tavlen. Ideen er, at eleverne parvis skal stille et spørgsmål, når I er på cafeen. Dan parrene ved at samle eleverne i en rundkreds. Bed eleverne finde en makker med samme farve sko, som én selv. To og to skal eleverne nu skrive ned / huske, hvad de skal spørge om, når I besøger cafeen. Skriv selv spørgsmålene ned, så du kan supplere eleverne, hvis de har glemt, hvad de skal sige, når I er på cafeen. 2

4 Adfærd ved besøg Tal herefter med eleverne om, hvordan man opfører sig, når man er på café-besøg. Kom f.eks. ind på følgende: Kom pænt og roligt ind i på cafeen. Præsenter jer selv som skole/klasse. Når I stiller spørgsmål, afvent svar. Kig på den person, I stiller spørgsmålet til. Lad være med at blande dig i et spørgsmål, en anden stiller ti stille! Husk at takke virksomheden for at I måtte komme lektion Besøg på cafe Besøget varer en halv time tre kvarter. Lad eleverne stille de forberedte spørgsmål. Skriv evt. stikord ned, så det er lettere at huske svarene, når I taler om besøget i klassen senere hen. Tag et kamera eller en mobiltelefon med og tag billeder af cafeen, indretningen, maden, baren osv. Husk at spørge om lov til fotografering. Print senere fotografierne ud og hæng dem op i klassen. 5. lektion Tal med eleverne om besøget. Hvad fortalte cafemedarbejderen? Hvad lagde I særligt mærke til? Tag evt. udgangspunkt i de spørgsmål, som eleverne stillede og i billederne, som (måske, hvis I har nået det) allerede er hængt op i klassen. Opgave i grupper Opdeling i grupper: bed eleverne stille sig på en lang række efter hvilken måned, de er født i, således at dem, der er født i januar, står forrest og dem, der er født i december står bagerst. Del herefter eleverne op i grupper á fem. Giv hver gruppe et af følgende emner: maden, drikkevarerne, indretningen/udsmykningen, medarbejderne/jobfunktionerne, gæsterne. Lad grupperne tale om deres emne i forhold til café-besøget. Hvad var deres oplevelse af f.eks. maden (brunch, burger, kager, ostemadder, snacks, andet ), drikkevarerne (øl, sodavand, kaffe, te, andet ), indretningen/udsmykningen (sofaer, barstole, borde, kunst på væggene, farver ), medarbejderne/jobfunktionerne (tjener, kok, kundebetjening, afrydder ), gæsterne (børn, unge, gamle, hunde ). 2 3

5 Lad hver elev tegne en tegning af noget, der har med deres emne at gøre. eller Opgave individuel (hvis ikke der er tid til gruppeopgaven). 1 Lad hver elev tegne en tegning af noget, der har med besøget at gøre. Gerne med udgangspunkt i et af emnerne: maden, drikkevarerne, indretningen/udsmykningen, medarbejderne/jobfunktionerne, gæsterne. Hæng tegningerne op i klassen ved siden af fotografierne fra café-besøget. Lærerens forberedelse Lav en aftale med en café i god tid (se indledende information) Find et kamera eller en mobiltelefon Find caféen på KRAK og undersøg ruten derhen. Reserver evt. buskort Skaf tusser og papir + tegnestifter 4

6 Tirsdag Formål med dagen: at få udviklet et cafékoncept lektion Start med at tale om, hvad der skete i går. Tag evt. udgangspunkt i fotografierne og tegningerne. Lad eleverne fortælle om deres tegning efter tur. Evt. gruppevis. Udvikling af koncept til café Start med kort at tale med eleverne om innovation og idéudvikling. Kom f.eks. ind på følgende: Hvad vil det sige at få en god idé? Har I prøvet at få en god idé til at gøre noget på en bedre måde? Ved I hvad en opfindelse er? Kender I nogle kendte opfindelser? 6 Hvad gjorde vi, hvis der ikke var nogen, der fik nye ideer? Eleverne skal herefter påbegynde idéudvikling til at skabe deres eget café-koncept. Hvordan skal jeres cafe være? TIP Beslut eventuelt på forhånd i lærergruppen, hvad cafeen skal servere, så dette ikke er noget eleverne skal tage stilling til og have indflydelse på. Jeres beslutning kan hænge sammen med lærerressourcerne, mulighed for brug af hjemkundskabslokalet, eller hvad I mener at kunne overskue i forhold til netop jeres gruppe elever og den tid, der er til rådighed. Nedton ambitionerne mht. hvad I kan nå at lave af mad: måske giver det mening for jer blot at lave noget af maden selv og købe resten. Start med at fortælle eleverne, hvad I har besluttet i forhold til servering af mad og drikkevarer. Fortæl herefter, at det er op til eleverne at bestemme, hvordan indretningen og udsmykningen skal se ud, og tal derefter med dem om, hvem I skal invitere. Lav en fælles brainstorm i klassen. Fokus skal være på indretningen, udsmykningen og gæsterne, der skal inviteres. Alle ideer skrives op på tavlen. 4 5

7 Gruppearbejde Del nu eleverne op i grupper á 4 eller 5, udfra hvem, der arbejder godt sammen. 4 Hver gruppe skal nu lave et moodboard (en planche), hvor de skal vise deres ideer til, hvordan cafeen kunne se ud (brug A1 eller A2 papir). Til at starte med skal hver gruppe blive enige om, hvordan de synes hhv. indretningen og udsmykningen skal være, samt hvilke gæster, der skal inviteres hvis det stod til dem! Herefter skal de illustrere det på deres moodboard ved at tegne, skrive og klippe-klistre. Brug her evt. billedark (bilag) samt diverse ugeblade, aviser, kataloger fra BR, postkort osv. Tal med eleverne om, at der er frit spil i udformningen af moodboardet, blot skal de huske at have alle tre fokusområder med (indretningen, udsmykningen og gæsterne)! Giv eksempler på café-koncepter, f.eks.: Halloween-uhygge Tøset Hello Kitty Dyr Fede biler Strand/sommer Science fiction Jul Seje superhelte Råt cowboy miljø Romantisk te-café Fortæl også, at ideen med et koncept er, at det valgte tema / koncept skal gå igen i al den udsmykning, de laver. Hvis konceptet f.eks. er seje superhelte, så skal superhelte-temaet afspejle sig i kunsten på væggene, pynten på bordene, indretningen osv. Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at hver gruppe skal lave et forslag til, hvordan cafeen kunne se ud og at klassen i sidste ende skal stemme om, hvilket af forslagene, de synes bedst om lektion Gruppearbejde fortsættes og afsluttes. 5 6

8 5. lektion Udvælgelse af café-koncept. Eleverne skal nu kort præsentere deres moodboards. Der afsættes ca. tre minutter til hver gruppe. Husk at komme omkring hver af de tre kategorier: indretningen, udsmykningen, gæsterne. Når alle har præsenteret deres ideer, skal der stemmes om, hvilket café-koncept, der arbejdes videre med resten af ugen. Hver elev har én stemme. Hvis I er bekymrede for, at eleverne kun stemmer på deres eget koncept, så giv evt. eleverne to stemmer hver. De må her ikke stemme på det samme koncept to gange. Noter evt. på et stort stykke papir (note-papir), hvad I er blevet enige om, hvis ikke det fremgår tydeligt af moodboardet, eller hvis I bliver enige om at lave kompromiser i forhold til det valgte café-koncept. Skriv også her, hvad slags mad og drikke, I skal servere, samt hvad tid fredag, cafeen har åbnet, og hvem der skal komme som gæster. Når dagen er gået, skal I have fundet et overordnet koncept, som I kan arbejde videre med resten af ugen. På et senere tidspunkt går I i detaljer omkring den helt konkrete indretning og udsmykning. TIP Gæsterne kunne være familie, lærerne på skolen, venskabsklassen eller klassen over/under. Hvis I oplever, at eleverne bliver hurtigere færdige med deres moodboards end beregnet, og I allerede har besluttet jer for et café-koncept i slutningen af 4. lektion, så start på onsdagens program i 5.lektion. Lærerens forberedelse Book evt. billedkunstlokalet, hvis ikke I vil sidde og arbejde med moodboards i klassen Del eleverne op i grupper á fire eller fem ud fra hvem, der arbejder godt sammen. Skaf sakse, farver, tuscher Skaf ugeblade, aviser, legetøjskataloger og postkort mm. til at klippe i Husk billedarkene (bilag) og kopier i forhold til antallet af grupper Skaf plancher/papir (gerne A1 el A2 format) svarende til det antal grupper, der dannes, samt evt. et ekstra stykke papir til at lave noter på Beslut på forhånd, hvad tid på dagen fredag, cafeen skal have åbent (som foreslået i materialet f.eks. kl ) og evt. også hvem, I vil invitere. Lav på forhånd en invitation, som eleverne kan tage med hjem og give forældre og andre

9 Onsdag Formål med dagen: at få lavet en skitse over indretningen af cafeen og få fremstillet udsmykningen lektion Start med at tale om, hvad I blev enige om i går. Tag udgangspunkt i det valgte moodboard og jeres note-papir (hvis I har lavet et sådant), så alle er med på, hvordan jeres café skal se ud, hvad I skal servere af mad og drikkevarer, hvem der skal besøge cafeen hvornår osv.. Forklar eleverne, at dagen i dag skal handle om to ting: at lave en skitse over indretningen af cafeen og at lave udsmykningen til cafeen. Skitse over indretningen af cafeen Tag klassen med hen til det lokale, som skal bruges til café. Medbring moodboardet. Bliv enige om, hvilke møbler, der skal være hvor i rummet, dvs. placeringen af hhv. borde, stole, baren, osv. Lav en skitse på et stort stykke papir (A1 eller A2), der illustrerer indretningen, og hæng skitsen over indretningen op i café-lokalet (eller i klassen, hvis ikke I har adgang til café-lokalet før fredag). I vender tilbage og starter indretningen senere på ugen! TIP Tænk på forhånd over, hvilke møbler og genstande, som evt. kan bruges i indretningen af cafeen. Hvad kan I nå at anskaffe? lektion Udsmykningen laves Når skitsen over cafeens indretning er på plads, skal I være specifikke omkring udsmykningen af lokalet. Tag en snak med eleverne: hvordan kan det pågældende cowboytema komme til udtryk? På hvad måde kan Hello Kitty dominere cafeen - skal det hele være lyserødt? Halloween hvor uhyggeligt må det være? Og hvordan afspejler temaet sig konkret i f.eks. menukortene, på væggene, på tallerkenerne osv. TIP Det kan være en god idé, hvis I i lærergruppen har gjort jer nogle tanker om, hvad I synes der kan lade sig gøre i forhold til udsmykningen. Måske har I på forhånd besluttet jer for en håndfuld konkrete muligheder, som eleverne kan vælge i mellem, når de skal arbejde med de forskellige 8

10 elementer i udsmykningen. Fordelen herved er, at I kan være på forkant med indkøb af de forskellige materialer. Ideer til udsmykning: Billeder på væggen (tegninger, malerier) og andet vægpynt Skilt med cafeens navn Perleplader til ophæng El-pærer i sjove farver Prisskilte i mange faconer Flotte menukort Dekorerede engangskopper/tallerkener Lysestager + andre småting til bordene Blomster af papir Balloner Dækkeservietter i A3 format Gå i billedkunstlokalet og brug resten af dagen på at fremstille udsmykningen. Benyt evt. også klasseværelset eller andre steder på skolen, hvor der er plads/mulighed. Del evt. eleverne op i grupper, som hver især arbejder med en mindre del af udsmykningen. Dvs. én gruppe laver f.eks. menukort, en anden dekorerer tallerkener, en tredje laver vægeller bordpynt osv.. 5. lektion Arbejdet med udsmykningen fortsættes. Lærerens forberedelse Tænk over/anskaf ting, møbler, genstande, som evt. kan bruges i indretningen Skaf et A1/A2 papir til at tegne indretningen på Book evt. billedkunstlokalet, hvis I ikke vil arbejde med udsmykningen i klassen Skaf materialer til brug i arbejdet med udsmykning af cafeen. 9

11 Torsdag Formål med dagen: at få lavet udsmykningen færdig samt at få produceret mad/kager/drikkevarer mm lektion Start med at fortælle eleverne, at dagen skal bruges på få lavet udsmykningen færdig samt at lave den mad, der skal serves i cafeen. Lav herefter en kort opsamling på, hvad der skete i går. Udsmykning Alle elever fortsætter arbejdet med udsmykningen, som afsluttes efter 2.lektion lektion Madlavning Tag klassen med i hjemkundskabslokalet. Start med at sikre, at alle er klar over, hvad I skal lave af mad i dag. Del klassen op i mindre grupper eller par, så det giver mening i forhold til den mad, der skal laves. Tal med eleverne om hygiejne, inden inden madlavningen påbegyndes. Kom bl.a. ind på, at der er skrappe krav om hygiejne, når man arbejder i et køkken og at det derfor er vigtigt, at der er pænt og rent, at alle vasker hænder osv. Påbegynd herefter madlavningen. Brug evt. vedlagte opskrifter som inspiration. TIP Måske har I på forhånd besluttet jer for, at kun halvdelen af børnene går i hjemkundskabslokalet og laver mad, mens den anden halvdel afslutter arbejdet med udsmykningen eller påbegynder indretningen / udsmykningen af lokalet. Lad det være op til lærerressourcerne og børnegruppen. Husk at man sagtens bare kan lade aktiviteten i hjemkundskabslokalet være bagning af boller, og at man vælger at købe sig til resten (kage, suppe el andet). 10

12 5. lektion Madlavningen fortsættes. Lærerens forberedelse Køb de nødvendige råvarer til fremstilling af maden Print opskrifter se evt. bilag Sørg for plads til opbevaring af madvarerne til den følgende dag. Noget skal evt. på køl Køb sodavand, kaffe og eventuelt madvarer / kager osv., hvis I har besluttet ikke at lave det hele selv Book evt. billedkunstlokalet, hvis I ikke vil arbejde med udsmykningen i klassen Book hjemkundskabslokalet. 9 11

13 Fredag Formål med dagen: at få lavet det sidste mad, udsmykket lokalet og gjort klar til at gæsterne kommer. Cafeen holder åbent! lektion Start med at fortælle eleverne, at dagen i dag handler om at lave maden færdig, at få styr på drikkevarerne, og at få lokalet indrettet og udsmykket, således at alt er helt klart til at gæsterne kommer. Madlavning og indretning/udsmykning af cafeen Tag en mindre grupper elever med i hjemkundskabslokalet og fortsæt madlavningen, hvor I slap i går. Det er også nu I laver kaffe/te osv. Den resterende del af eleverne påbegynder indretningen af cafeen og udsmykningen. Start med at indrette lokalet med de pågældende møbler og genstande. Brug jeres skitse. Herefter skal lokalet udsmykkes; hæng op, dekorer, stil frem. Sæt også duge på bordene, find tallerkener/kopper mm. frem lektion Indretning og udsmykning af cafeen fortsættes og afsluttes. Er alt hængt op, sat frem, gjort klar? Er cafeen klar til at modtage gæster? Husk pengekasse og byttepenge. Kopier pengesedlerne (bilag) og vær forbredte på at dele dem ud til gæsterne, når de kommer til cafeen. Kl : cafeen har åbent! Husk at tage billeder! Sørg for at alle får prøvet at betjene kunderne. Lav på forhånd en aftale om, hvem der skal betjene kunder, hvornår. TIP Brug en lektion i ugen op til café-ugen på at tale om penges værdi, mønttyper, byttepenge osv., så alle elever er forberedte på at kunne betjene kunder, tage i mod penge, give tilbage osv. Brug evt. hjemmesiden/spillet 12

14 Kl : Cafeen lukker - tak for i dag. Oprydning. Lærerens forberedelse Book evt. billedkunstlokalet, hvis I ikke vil arbejde med udsmykningen i klassen Book hjemkundskabslokalet Book café lokalet Sørg evt. for engangsservice hvis det er det, I vil bruge Skaf byttepenge og en kasse til at opbevare pengene i Lav en oversigt over, hvilke elever der skal betjene kunder hvornår Book kamera eller hav mobiltelefonen klar. Fælles mål: Uddannelse og job Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger Færdigheds- og vidensområde: Mine muligheder Færdighedsmål: Eleven kan beskrive forskellige livsformer Vidensmål: Eleven har viden om forskellige livsformer Færdigheds- og vidensområde: Mine valg Færdighedsmål: Eleven kan træffe enkle beslutninger Vidensmål: Eleven har viden om betydning af at træffe beslutninger Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds- og vidensområde: Information Færdighedsmål: Eleven kan indsamle enkle informationer om uddannelser og job i eget nærmiljø Vidensmål: Eleven har viden om informationskilder om uddannelse og job Færdigheds- og vidensområde: Uddannelse- og jobkendskab Færdighedsmål: Eleven kan beskrive uddannelser og job fra eget nærmiljø Vidensmål: Eleven har viden om uddannelser og job 13

15 Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsvilkår Færdighedsmål: Eleven kan skelne mellem typer af arbejde Vidensmål: Eleven kan skelne mellem typer af arbejde Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsmarked Færdighedsmål: Eleven kan beskrive arbejdsmarkedsforhold fra eget nærmiljø Vidensmål: Eleven har viden om roller og funktioner på arbejdsmarkedet Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsliv Færdighedsmål: Eleven kan skelne mellem typer af arbejde Vidensmål: Eleven har viden om livs- og arbejdsformer 14

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x Forældreopgaver for skoleåret 2008/2009 0.x Oprydning efter julestuen sammen med 9.x 1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x 2.x Opstille og stå

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde.

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde. Notatark Sagsnr. 27.35.00-P05-1-13 Sagsbehandler Kim B. Rosenkilde marts.2013 Temadag fremtidens seniorområde. Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske BILAG 3 Farveladen Servere sund, enkel, varieret og nærende mad Maden skal overvejende være økologisk og fra en grossist eller lokal leverandører Børnene kan altid få lidt mad (f.eks. en rugbrødsmad),

Læs mere

Vesterbro-1. Hos Robert. Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C. Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22

Vesterbro-1. Hos Robert. Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C. Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22 Vesterbro-1 Hos Robert Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22 Tuborg og Tuborg Classic på fad. Ellers flaskeøl. Lille sted med bar og små borde. Ældre publikum. Von

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Til unge & forældre 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Konfirmand 2012 og Blå Mandag Til alle unge i 7. klasse - uanset om du

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Kreativt oprør i Ishøj

Kreativt oprør i Ishøj Kreativt oprør i Ishøj Oprør, skrot og drømme om livet i uge 47 rykker dagligstuen ind i Ishøj Bycenter Bibliotekerne gør oprør I uge 47 (21.-27. november 2011) medvirker Ishøj Bibliotek i en fælles temauge

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu INTRODUKTION til Kirsten Steno www.steno.nu Jeg har en drøm. at skabe hyggelige Feriehuse med hjerte. Behovet er de huse vi udlejer, som ikke giver næring til sjælen. Lad os sammen opfylde drømmen om hyggelige

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

MØDE DEN.: 27. maj 2013, kl. 19.00 21.00 hos Suna Svend Ole Mikkelsen. AFBUD FRA.: Trine Jakobsen Christina Wedel

MØDE DEN.: 27. maj 2013, kl. 19.00 21.00 hos Suna Svend Ole Mikkelsen. AFBUD FRA.: Trine Jakobsen Christina Wedel DAGSORDEN.: SIDE 1 AF 2 1. GODKENDELSE AF REFERAT DEN 4. april 2013 GODKENDELSE AF REFERAT, FORGÅENDE MØDE 2. SANKT HANS DEN 23. JUNI HVEM GØR HVAD FLYVERS 3. NY REGNSKABSMAND / KVINDE HELLE JENSEN & RASMUS

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Kunstneriske emballageformer til lokale fødevarer. - et undervisningsforløb for 4. klasse

Kunstneriske emballageformer til lokale fødevarer. - et undervisningsforløb for 4. klasse LÆRERMATERIALE Beskrivelse af et undervisningsforløb i billedkunst for 4.klasse gennemført af Mini Blume i regi af projekt Food Art Kunstneriske emballageformer til lokale fødevarer. - et undervisningsforløb

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

KUNSTLAB. transportable. Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015

KUNSTLAB. transportable. Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015 Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015 Børnekulturhuset udbyder en omgang workshops i efteråret med billedkunsterne Ole Grøn, Susi Nyholm og Marianne Thingholm samt musikerne Christian Dietrichsen og

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Klubtur til Rønde så er vi klar!

Klubtur til Rønde så er vi klar! Lunderskov den 25. marts 2010 Klubtur til Rønde så er vi klar! Vi håber, at materialet er til at gå til. Hej alle LBK ere Så nærmer tiden sig for årets klubtur til Rønde - vi håber, at I glæder jer. Alle

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Tjekliste til spillederen

Tjekliste til spillederen Tjekliste til spillederen Denne liste er en tjekliste til spillederen til at sikre at intet bliver glemt. Listen er lavet i den rækkefølge som tingene bør udføres. Efter selve tjeklisten følger en guide

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant OPSAMLING MØDE 1 Kære brugergruppe for Hotel & Restaurant Tak for jeres

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Hæftet er et inspirationskatalog. Det beskriver nogle af de mange dele-, bytte- og låneordninger, der findes i Albertslund. Boligområder VA 4 Syd (lejeboliger)

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale inspiration til FoodArt forløb med 4. klasse Af nehte Plenge og Mini Blume LÆRERMATERIALE Beskrivelse af et undervisningsforløb i billedkunst for 4.klasse gennemført af Mini Blume

Læs mere