Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim"

Transkript

1 Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte delegerede, æresmedlemmer samt gæster og efter at Landsfanen var ført ind, oplæste næstformanden landsforeningens hilsen til vores protektor H.K.H. Prins Joachim samt Prinsens svarbrev til repræsentantskabet. Herefter mindede repræsentantskabet med et minuts stilhed vores bortgåede medlemmer, hvor specielt vores mangeårige formand for DBB Limfjorden, Svend Bisgård og kassereren i KSO, Knud Skafte blev nævnt. Æret være deres minde. Herefter bød næstkommanderende for Helikopter Wing Karup, Oberstløjtnant Henrik Rieland Kanstrup (LAN) velkommen og gav en kort og interessant orientering om flyvestationen og dens opgaver nu og i fremtiden. Chefen for veterancenteret, Oberst Jette Albinus gav herefter en meget detaljeret og interessant orientering om Veterancenteret og dets arbejde. Efter orienteringen var der mulighed for at stille spørgsmål, som blandt andet lød: Hvad med Irak? De bliver ikke glemt. Er der forskel på antallet af lidelser efter første eller anden udsendelse? Det ved vi ikke endnu. Er der åbent 24/7 i telefontjenesten? - Ja. Er der samarbejde med de øvrige lande? Ja, gennem NORDEFCO og i rammen af DBB i BNBB. Er hjemkomstproceduren ændret? Ja, tidligere var det 3 mdr. med de store hold. Hvad er relationerne mellem kommunerne og veterancenteret set i relation til, at der nu heldigvis indføres Veteranpolitik i flere kommunerne, men at ikke alle kommuner ønsker at være aktive inden for veteranområdet? Veterancenteret har samarbejdsaftaler med rigtig mange kommuner, men meddel Veterancenteret, såfremt der er problemer, så vil det blive taget op, og de vil få et besøg, så de forhåbentlig bliver blødt op, men der er fortsat udfordringer. Hvornår åbner man op for den allerede gennemførte og igangværende forskning fra Veterancenterets side? Et medlem af DBB var tidligere (1 ½ år siden) blevet afvist i forbindelse med et projekt? Obersten opfordrede til at spørge igen, så findes der sikkert en løsning. Landsformanden takkede Oberst Jette Albinus for den gode orientering, som han var sikker på havde bidraget til, at vores lokalforeninger havde fået større indsigt i Veterancenterets arbejde og muligheder til gensidig gavn for veteranarbejdet. Efter en kort pause indledte Landsformanden med at oplyse, at KSO forretningsudvalg og udvalgsformænd også deltog, som gæster og der var herefter en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende. Landsformanden gik herefter over til dagsordenen med at foreslå Orla Christensen og Poul Mølskov som stemmetællere. De blev valgt. Herefter foreslog Landsformanden, at vores tidligere næstformand, Peter Kragh Nielsen blev valgt, som dirigent. P. K. blev valgt. Efter at Dirigenten havde konstateret de delegeredes stemmeret, fik han godkendt dagsorden. Landsformanden fik herefter ordet til hovedbestyrelsens beretning for Beretninger havde været udsendt til deltagerne, så Landsformanden havde kun supplerende bemærkninger og startede med at takke en meget tålmodig hovedbestyrelse stort arbejde samt lokalforeningerne. Mangler stadig at besøge ni foreninger - kommer i næste periode. Landsformand: Niels Hartvig Andersen, Heksehøjen 19, 4700 Næstved. Mobil: Foreningen for personel, der har været udsendt under FN, NATO, OSCE og EU. Medlem af World Veterans Federation. CVR.nr

2 Landsformanden supplerede kort den fremsendte skriftlige beretning og glædede sig over de mange midler, som vi har fået fra forsvarets puljer til landsforeningen, samt lokalforeningerne. Man skal dog huske at afrapportere til tiden til næstformanden. For De Blå Baretter fortsætter vi arbejdet med fortsat at være en tidsvarende, relevant og attraktiv samarbejdspartner på veteranområdet, både nationalt og internationalt. Dette gøres ved at være tilstede, når vi inviteres til at sidde med omkring ordet. Det kræver, at vi altid er velforberedte og ved, hvad vi vil og hvad vi kan tilbyde. Det ved vi. Og vi er parate til at bruge den tid på dette vigtige arbejde, som det kræver. Frivilligt. Så får vi den indflydelse og respekt, som vi fortjener. Vores foreningsnavn siges af mange at være en af problemerne. I min optik bør vi følge de andre nordiske lande og få vedtaget et nyt navn hurtigst muligt, så vi kan komme videre. Vi er nødt til at forholde os til det i det kommende visionsarbejde. Samarbejdet med de mange andre veteranorganisationer går rigtigt godt. Vi deltager og gør vores indflydelse gældende, når der bliver kaldt og det gælder både World Veterans Federations (WVF), The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB), hvor vi i øvrigt har præsidentskabet, Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som er det nordiske forsvars-forum, hvor Forsvaret sidder ved bordet og vi deltager på sidelinjen, samt Danske Soldaters Landsråd (DSL), hvor vi har været med på en lytter og slutteligt FN-museet i Frøslevlejren. I Veteranpolitikkens anderkendelses-del - som for os er meget væsentlig - ligger DBB klart i front. Vi har adskillige arrangementer, hvor dette er i højsædet og lad mig her nævne: 04 april: NATO-Day på Kastellet, Rindsholm Kro, Bornholm og i Oksbøllejren. 29. maj: UN Peacekeepers Day på Kastellet og I Holstebro. Det er på denne dag, at der på Kastellet uddeles medaljer fra BNBB, DBB fortjensttegn og 50 års mindemedaljer for tjeneste i Gaza og på Cypern. 04. juli: Mindehøjtidelighed ved Rindsholm Kro. 05. september: Danmarks Nationale Flagdag i Kastellet og overalt i landets kommuner, samt blomster på de erkendte faldne veteraners grave september: Veteran- og jubilarstævne på Gardehusarkaserne i Slagelse. Her uddeles DBB fortjensttegn og 50 års mindemedaljer for tjeneste i Gaza og på Cypern, til de som ikke har fået den tildelt på Peace Keepers Day på Kastellet. 24. oktober: FN-dagen på Kastellet, Rindsholm Kro, Oksbøllejren og i de enkelte lokalforeninger. Det er på denne dag, at der tildeles FN Fredsprismedalje lokalt. 22. december: Kranselægning på Kastellet, Rindsholm Kro og Oksbøllejren (Bornholm). Herudover gennemføres bl.a. Sommerstævne og mange andre lokale arrangementer. Vi vil fortsat, i samarbejde med Forsvaret og til vores jubilar- og veteranstævner uddele Veteranmærket i reversudgaven, og når beholdninger af den nuværende udgave er brugt op vil den blive uddelt i den nye udgave med dannebrog øverst i perimeteren. Forvaltning af vores midler har i den forgangne periode haft store udfordringer, da der har været udgifter, som vi ikke lige har set komme og det har gjort, at hovedbestyrelsen har pålagt sig selv at udarbejde en mere effektiv procedure, der hurtigt og effektivt kan følge op på pengeforbruget i forhold til det budgetterede. Men vi kan glæde os over, at DBB Varesalg nu er kommet godt på plads ved FN- Museet så godt, at museet har kunne indløse gælden 4 år før den aftalte tid. Som tidligere nævnt, har vi et rigtigt godt samarbejde med vores samarbejdspartnere og ikke mindst De Blå Baretters samspil med Forsvarsministeriet har med 10 og 30 mil puljerne tilført mange midler til Landsforeningen, Lokalforeningerne samt Veteranhjemmet i Frøslev. Og lad mig atter for en god ordens skyld nævne: Følgende midler af 10 mio. kr. puljen, som jeg vil vende tilbage til: - DBB 50 års jubilæumsarrangement for UNFICYP med kr ,- - DBB Midtjylland fik en ny fane til kr ,- 2

3 - DBB Lolland, faster og Møn fik kr ,- til Flagdagsarrangement. - I foråret 2014 fik DBB Nordvestsjælland kr ,00 til en ny fane. Midler fra den nye såkaldte 30 mio. pulje, med afrapportering ikke senere end 1. juli DBB Midtjylland fik kr ,- til renovering af deres foreningslokaler. - DBB Østjyderne fik kr. 20,000,- til indkøb af inventar til deres foreningslokaler. - DBB Bornholm fik kr ,- til renovering af deres foreningslokaler. - DBB København fik kr ,- til udbedring af forholdene ved Bunkeren i Kastellet. - DBB Nordvestsjælland fik kr. 110,000,- til etablering af tre Shelters. - DBB Næstved & Omegn fik kr ,- til etablering af en stolelift til førstesalen på Marvede Gl. Skole. Fra Midler fra 10 millioners puljen i 2014 er der fået bevilget følgende til anskaffelse i 2015: - Indledende digitalisering af vores Blå Missionsbøger m.fl., så de bliver gemt for eftertiden og kan læses af alle kr ,-. - Ny indspilning på CD af de Blå Baretters March m. fl. kr ,- - Diverse parader og Jubilarstævne kr ,- - Flagdag den 5. september kr ,- - Peace Keepers Day den 29. maj kr ,- Vi fik ikke bevilget penge til en ny fanepakning. Herudover skal det nævnes, at KSO fik bevilget kr ,- til at leje og istandsættelse af en ny barak H 15 i Frøslevlejren, samt få nye radiatorer i H16, således at KSO Veteranhjem nu består af to barakker med indkvartering til ca. 60 personer og tilhørende undervisningslokaler og aktivitetsrum. Der påhviler dog en forpligtigelse til at afrapportere forbruget af de tildelte midler, som skal tages meget alvorlig, såfremt vi ikke skal komme i dårligt lys og i værste fald i tiltrække os sig Forsvarets Interne Revisions opmærksomhed. På det overordnede plan er De Blå Baretter repræsenteret i følgende veteranpolitiske projekter: Medlem af evalueringsgruppen for veteranpolitikken. Medlem af Forsvarets Veteranforum. Medlem af Komiteen for Monumentet over Danmarks Internationale Indsats efter Frivilligt Veteranforum. Veterancenteret Ringsted. Forsvarsministeriet. Værnsfælles Forsvarskommando. Stabscheferne for de tre værn: Regimentschefer, Chefer for Specialcentre, Wings (Flyvestationer) og Flådestationer/Etablissementer). Chefen for Hjemmeværnet. Chefen for Rigspolitiet og Politiets Blå Baretter. Chefen for Beredskabsstyrelsen. Kommunernes Landsforening (KL) og den enkelte kommune. Vi vil gerne have, at alle landets 98 kommuner: Festligholder den nationale Flagdag 5. september ved at afholde et arrangement for alle veteraner og deres pårørende i de respektive kommuner. Får oprettet en Veteran-koordinator-stilling således, at veteraner med særlig behov kun har et sted at henvende sig i kommunen. De kammeratlige bånd skal styrkes. Det kommer ikke af sig selv og jeg vil indtrængende bede om, at der bliver sat nogle nye aktiviteter i gang derude, så vi får vendt den negative tendens. Pengene er der, kræfterne er der også, så hvad venter vi på? Det blå medlemskort til DBB er afskaffet, og jeg vil på det kraftigste anbefale og bede lokalforeningerne medvirke til, at alle vores medlemmer får et af Forsvarets Veterankort (lyst). Det giver med LogBuy store indkøbs-fordele, men bevirker også, at Forsvaret får styr på vores medlemmer, så medlemmerne let kan få den nye medalje for international tjeneste, der er på trapperne. Vores foreningens blad Baretten nyder megen stor anderkendelse og stor tak til redaktør Erik Petersen for dette store og flotte arbejde, men det koster rigtigt mange penge. Vi vil også i det nye år 3

4 overveje (igen), om vi skal have flere annoncer i bladet eller få nogle indtægter på en anden måde. Vi kan spare mange penge, hvis man kun vil læse bladet elektronisk osv. Hjemmesiden har fået ny Webmaster, Henrik Tiede og der er nedsat et redaktionsudvalg som har soigneret indhold og layout. Processen er ikke færdig, så I vil løbende se ændringer. Facebook, som styres af Steen Hansen, har ikke haft den store opmærksomhed fra hovedbestyrelsens side, men det er nok her, at vi skal fange de yngre potentielle medlemmer, så den skal der også ses på. Men her skal lyde en opfordring og en henstilling til brugerne om at skrive på et ordentligt sprog og ikke udstille andre i et dårligt lys. Spørg altid jer selv, om dette kan tåle at blive bragt på forsiden af B.T.? Uden at skade nogen. Vedrørende pressen og Informationsvirksomheden så har vi lige udsendt et værktøj, som vores pressekoordinator Per Amnitzbøl har udviklet, og som kan bruges, som en hjælp til at slå døren ind hos den lokale presse. Såfremt der er behov for besøg af Per eller rådgivning fra ham, så skal man bare kontakte ham. Omkring hovedbestyrelsens og lokalforeningernes samarbejde skal der lyde en tak til alle, især medlemmerne af de enkelte bestyrelser i lokalforeningerne, for det store arbejde, som I og jeres medlemmer har leveret året rundt på fornem vis ude i det ganske land. Og for nogles vedkommende også i udlandet. Tak for mange gode timers samtaler og kontakt på de forskellige medier. Jeg har altid (næsten) været glad for at høre om de udfordringer, som I har måttet lægge ryg til lokalt eller p.g.a. Landsforeningens gøren og laden eller mangel på samme. Tak for Jeres mange gode forslag til at gøre tingene bedre. Uden Jer, ville vi ikke have en forening. Jeg håber på, at I har fået nogle bedre faciliteter til Jeres medlemmer fra de forskellige puljer, så I får bedre muligheder for at hygge Jer sammen i trygge rammer. Men som tidligere nævnt, er det desværre også kun Jer, der kan skaffe nye medlemmer. Så lad os i fællesskab gøre et helhjertet forsøg på at blive flere. Vi har i år ikke samskrevet KSO Årsberetning i hovedbestyrelsens beretning, men orienterer om den senere. Hovedbestyrelsen er vi gået i gang med en foryngelse af medlemmer UDEN dog at give slip på de mange kompetencer, som de nuværende har tilegnet sig gennem mange års hårdt arbejde lokalt og ikke mindst i Hovedbestyrelses-regi. Tak til alle de gæve medlemmer, der nu forlader Hovedbestyrelsen for Jeres store arbejde for foreningen. I ønskes al mulig held og lykke derude. Og vi ses forhåbentligt, når vi kalder på Jer. Hjerteligt velkommen til de nye medlemmer af Hovedbestyrelsen. Jeg glæder mig til vores samarbejde og vores fælles nye udfordringer med at gøre vores forening mere attraktiv og effektiv, men samtidig sjov og givtig at være medlem af. Hovedbestyrelsen vil i det nye år arbejde for, at vi får udarbejdet en vision for foreningen frem til 2020 både for DBB (og KSO), og at vi fortsætter med at øge samarbejdet på veteranområdet til gavn for os selv og de veteraner, der har brug for særlig hjælp. Vi vil fortsætte med at støtte op om lokalforeningernes aktiviteter og kamp om at få nye medlemmer. Slutteligt konkluderede Landsformanden, at efter Hovedbestyrelsens opfattelse, har 2014 været et udfordrende, positivt og godt år for De Blå Baretter Danmarks Internationale Veteranorganisation. Dirigenten overlod herefter beretningen til repræsentantskabet til debat. Spørgsmål: Værnspræsterne: Havde set i referatet fra ERFA-Jylland, at man satte flag på gravene den 5. september. Værnspræsterne synes ikke, at man skal sætte flag på gravene den 5. september. Man skal kun lægge en blomst på de erkendte veteraners grave. En god og fin tradition, der markerer respekt og minder den afdøde. Landsformanden er glad for meldingerne på ERFA-møderne. Det med flagene er faktisk en ide fra Forsvaret faktisk en gammel tradition fra krigene 1848 og 1864 med små metalflag. Men det er nu op til lokalforeningerne, hvad de vil gøre fremover. Ingen tvang. Værnspræsterne: Får alle udsendte automatisk et veterankort? Ja, fra 1992 får man automatisk Veterankortet. Hvis man ikke har det p.t., skal man selv søge om det på vores hjemmeside. 4

5 Da der ikke var andre bemærkninger til Hovedbestyrelsens beretning, fik dirigenten repræsentantskabets enstemmige godkendelse af beretningen. Dirigenten neutraliserede herefter repræsentantskabsmødet til næste dag, men inden man gik til aftensmaden, var der lige et par positive overraskelser. Torben Andreassen var af sin Lokalforening indstillet til at modtage De Blå Baretters Fortjenstmedalje i Sølv med baggrund i hans mangeårige store arbejde i lokalforeningen og i hovedbestyrelsen. Det var derfor en glad Landsformand, der på Repræsentantskabsmødet kunne dekorerer Torben med denne fine hædersbevisning. Herefter blev undrende Torben Alstrup-Nielsen, Erik Blyme, Poul Mølskov og Knud Lund, kaldt frem for - at få tildelt De Blå Baretters Fortjenstmedalje i Guld for deres store arbejde for og med landsforeningen- sidstnævnte hang dog lidt i bremsen og måttes hjælpes. Egon Bak kunne desværre ikke være til stede, men han er ligeledes tildelt denne store hæder, som vil blive overrakt ham ved en passende lejlighed af landsformanden. Det er fremadrettet Landsforeningens holdning, at man skal have De Blå Baretters Fortjenstmedalje i Guld, før end man kan udnævnes til Æresmedlem af foreningen. Så skulle man tro, at det var slut, men nej. Erik Blyme og Knud Lund blev atter kaldt op og denne gang for at blive udnævnt til æresmedlemmer med stående applaus fra repræsentantskabet. Herefter fik formanden for FN-Museet, Per Amnitzbøl ordet. Formanden for FN-Museet takkede for det særdeles gode samarbejdet og fortalte om nyhederne og missionstavler, der er opdateret, ny portal til politiet, som opdateres, Balkan-udstillingen opdateres, ligesom præstetavlerne nu er ajour. Besøgstallet har i 2014 været vi satser på i De mange støttemedlemmer er vores basis og antallet og indbetalingerne er stigende. Vi satser på kr. Årets udfordringer gratis indgang uden tilskud. Forsvarsministeren har aflagt besøg og var meget tilfreds. Nye produkter med mange spændende ting, blandt andet en sandfarvet kasket. Kostode-værelserne skal renoveres. Og mange andre udfordringer og ideer til udstillinger. Inden aftenforplejningen præsenterede Nicolas Teodors Veicherts sig, da han var kandidat til en suppleantpost, men ikke kunne være til stede lørdag. Dagen sluttede af med feltforplejning, frikadeller med kold kartoffelsalat med en kold øl/vand fra kassen i mødelokalet, hvorefter turen gik til baren og kammeratligt samvær. Lørdag den 18. april kl var alle samlede under en skyfri og blå himmel for på behørig vis at være med til at hejse flaget på Flyvestations flagstang. Flot og værdigt indslag ledet af næstformanden. Klokken genoptog dirigenten repræsentantskabsmødet med at konstateret om alle repræsentanter var til stede. Daglig leder af KSO (Landsformanden) orienterede herefter om KSO virksomhed i 2014 med baggrund i den nyligt udarbejdede Årsrapport, som var udsendt til deltagerne og uddelt i hard copy til hver lokalforening. KSO er en del af DBB, men der er vandtætte skodder mellem budgetter og regnskaberne. Landsformanden opfordrede til, at lokalforeningerne benyttede KSO mere og var fremme i skoene med at hjælpe til med at støtte veteranerne, samt være med til at spotte veteraner, som har behov for hjælp. Landsformanden skitserede kort de forskellige udvalgs opgaver og præsenterede formændene for disse. Telefon- ordningen er et døgnberedskab 350 har benyttet denne service i 2014, en halvering i forhold til tidligere. Veteraner fra missionerne i X-Jugoslavien tegner sig for størstedelen. I Norge er antallet faldet drastisk de unge bruger andre medier vi skal nok også være klar til at yde den nye service i fremtiden. Lars Boe Nielsen, formand for KSO Uddannelsesudvalg er klar til at holde foredrag i lokalforeningerne om KSO, det er bare om at kontakte ham. 5

6 Landsformanden opfordrede til, at der i hver forening er en KSO kontakt, ligesom der også var en kontaktperson til Idrætsudvalget. SVN og FLV har nu også fokus på, at KSO skal deltage i før, under og efter udsendelsesmøderne, hvor Per og hans teams giver briefinger om KSO/DBB. KSO, DBB og FN-Museets stade har været vist for over på forskellige arrangementer i og uden for forsvaret. Ny Folder til hvervning er udarbejdet og udleveret. Flere kan fås ved kontakt til Per.. Socialudvalget med Bjarne Berner er for alle og ikke kun for syge veteraner. Udvalgets medlemmer kan skabe kontakt til kommunerne, men kan også tage kontakt til veteraner, der har det dårligt og hjælpe dem videre. Aktivitetsudvalget med Jan Flemming Hansen kan arrangere ture/aktiviteter, som Veterancenteret ikke har mulighed for mulighederne er næsten ubegrænsede, så kontakt Jan Flemming Hansen, hvis I har ideer. Arrangementerne skal være åbent for alle. Mange muligheder eks. en pizza-aften for alle veteraner. Idrætsudvalget med marcher: Bl.a. Niejmegen, Hærløbet donerer til KSO, og vi hjælper med vejviserposter. Hvis vi ikke kan bruge pengene, så får ministeren dem tilbage til andre, der er bedre til at hjælpe veteranerne end os. KSO Veteranhjem H16 og H15 i Frøslevlejren har nu fået flere og renoverede sengepladser. Indkvarteringsmuligheder til 65 personer og mødelokaler. Årsmødet i KSO henlægges fremover til Veteranhjemmet. Ingen stillede spørgsmål til orienteringen. Dirigenten gik herefter over til Indkomne forslag og der var ikke modtaget nogen, ud over Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten fik Repræsentantskabets accept til, at man i forbindelse med de enkelte forslags vedtagelse kunne foretage redaktionelle konsekvensrettelser i vedtægterne, som blev omfattet af de vedtagne ændringer. Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 1. Forslag vedrørende Kontingentfrihed. Det første forslag var vedrørende kontingentfrihed i indmeldelsesåret og på spørgsmål fra København og Værnspræsterne blev det bekræftet, at kontingentfriheden kun var ved førstegangsindmeldelser, samt kun i indmeldelsesåret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 2. Forslag vedrørende adgang til Landsforeningens arrangementer. Forslaget blev drøftet og der var enighed om, at den nugældende ordlyd var dækkende. Hovedbestyrelsen trak derfor forslaget tilbage. 3. Forslag vedrørende Landsforeningens medlemskab af andre foreninger og organisationer. Dirigenten oplyste, at der var to forslag i forslaget. Skal vi genoptages i DSL og skal vi ændre teksten i, så det alene er internationale foreninger og organisationer, der fremgår og at nationale fremgår i De Administrative Bestemmelser for De Blå Baretter. Landsformanden motiverede genindmeldelsen i DSL veteranfamilien skal samles. København ønskede oplyst om der er begrænsninger for DBB virke i DSL-vedtægter og om der er andre bestemmelser, som begrænser os? Nej, vi har grundlæggende samme interesser i forhold til blandt andet forsvaret. København mente, at alle foreninger kæmper om at have en veteranrolle og der kan opstå en rollekonflikt. Vil DSL pålægge os en politik, som vi ikke vil? Nej, men det er klart, at de andre foreninger naturligt gerne vil støtte veteraner, og her har KSO en rolle, som de også kan trække på Landsformanden var ikke bange for konkurrence. København mener, at der er konfliktområder, ikke mindst personlige. Vi skal være klar over dette forhold og ikke gå ind i samarbejder med lukkede øjne! Landsformanden ridsede positive oplevelser op fra det foreløbige forhold til DSL, samt det forhold at vi nu kan få andel i tipsmidlerne. 6

7 Indmeldelse i DSL blev enstemmigt vedtaget. Hovedbestyrelsen forslog medlemskab af Soldaterforeningen Dannevirke, hvis lokaler Hovedbestyrelsen ofte bruger i Odense til møder og at det er en forudsætning, at man er medlem det koster 250 kr. om året. Thorkild Kay oplyste, at DSL er medlem af Dannevirke, så man derfor nu implicit er medlem - pengene kan spares. Dirigenten gik herefter over til den anden del af forslaget, som var mere redaktionelt. Efter en kort debat blev man enige om, at der ikke var behov for at ændre teksten, da det fremgik at listen ikke var komplet. Det blev besluttet, at fastholde nuværende tekst. Forslaget bortfalder. 4. Forslag vedrørende transporttilskud til Lokalforeningerne. Forslaget gav en del drøftelser blandt andet ønskede København oplyst, om det dækker hele året? Ja - Landsformanden oplyste, at det er resultatet fra AG Økonomi. København stillede spørgsmål til fordelingen man mente, at man skulle have mere: 250,- pr. år. Nordvestsjælland var uenig, det skal tilgodese de små foreninger. Værnspræsterne mente ikke, at beløbet skal fremgå af vedtægterne det klarer Hovedbestyrelsen. Forslaget blev godkendt med to stemmer imod. 5. Forslag vedrørende æresmedlemmer Lolland-Falster ønskede oplyst, om æresmedlemmer også dækker lokalforeningen? Ja. København mente, om stk. 2 ikke er overflødigt? Næstformanden oplyste, at hvis man bliver ekskluderet som medlemmer, er man fortsat æresmedlem - derfor. Forslaget blev enstemmig vedtaget. 6. Forslag vedrørende dagsorden til repræsentantskabsmødet. Næstformanden oplyste, at Hovedbestyrelsen trak forslaget vedr. budgettet tilbage. Forslagets øvrige tekst blev enstemmig vedtaget. 7. Forslag vedrørende en Landsfanebærer både øst og vest for Store Bælt. København foreslog også en fanevagt både øst og vest for Store Bælt. Næstformanden oplyste, at det er landsfanebærernes ansvar selv skaffe sig fanevagter. København spurgte, om vi kan have to ligeberettigede faner ja, det har mange foreninger også vores Lokalforeninger. Landsformanden oplyste, at mange foreninger havde doneret en fane til Landsforening til brug på Kastellet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 8. Forslag vedrørende Årstegn, Fortjensttegn, medalger og diplomer. Næstformanden motiverede forslaget. Og der var ikke nogen, der modsatte sig dette gode forslag. Dirigenten gav herefter Landskassereren ordet til fremlægges af regnskabet Landskassereren begrænsede sig til at fremlægge de konti, der var faldet ud i forhold til det budgetterede. Alle bilag var til rådighed på mødet. En noget paf dirigent kunne konstatere, at der ikke var spørgsmål til regnskabet (sikkert første gang i foreningens historie) og det blev herefter enstemmigt godkendt. Herefter blev Hovedbestyrelsens forslag til Budgetrevision for 2015 forelagt. København ønskede oplyst, om indtægter kun var kontingent? Nej, også indtægt fra KSO, der køber bladet Baretten i et antal svarende til antal udsendte i årets løb. Landsformanden mindede om at KSO ikke gav tilskud, men at KSO betaler et blad i et år til alle hjemsendte. Landskassereren oplyste, at der i første periode manglede indtægter fra KSO, derfor fremgik et relativt stort forbrug i første kvartal. Budgetrevisionen blev enstemmigt vedtaget. Budgetforslag for det kommende regnskabsår (2016), herunder fastsættelse af kontingenter og andele til Lokalforeningerne. 7

8 Landskassereren oplyste, at det fremsendte budget var udarbejdet tidligt i 2015, derfor en ny fremlægning. København ønskede oplyst, om en kontingent-forhøjelse var en forudsætning for budgettet? Ja. København: Er det faldet i medlemstallet, der gennemtvinger kontingentforhøjesen? Ja. Bornholm: Er det med i overvejelsen, at vi evt. mister medlemmer? Kartoteksføreren oplyste, at der havde været medlemmer, der har meldt sig ud hver gang, man laver kontingentforhøjelser. Nordvestsjælland fraråder en kontingentfornøjelse, da mange er medlem af flere foreninger. Landsformanden oplyste, at hvis man ikke vil kontingentforhøjelse, så har vi andre stilleskruer. Sydvestjylland mindede om, at kontingentforhøjelse altid et følsomt område man er sent ude, da man ikke har haft mulighed for at forelægge det til medlemmerne. Det er dyrt at drive en forening inflation forbered medlemmerne. Nordsjælland: 50 kr. er en høj stigning = 15%. Lad kontingentet stige med 5 10 kr. hvert andet år. Viborg: Foreslår 25 kr. Lolland-Falster: Nej til 50 kr. København: Det er positivt, at vi har fokus på budgettet. Vi skal passe på de store hop. Man kan fremskrive kontingentet med en procentsats 25 kr. i år. Nordvestsjælland mente, at grundbeløbet ikke var retfærdigt og rimeligt, da de små foreninger har det svært. Landsformanden mente, at hvis vi laver en procentvis fremskrivning, så bør det også få afsmittende virkning på tilskuddet til lokalforeningerne. Ikke enighed om fordelingen af grundbeløbet mellem store og små lokalforeninger. Dette må undersøges nærmere. Dirigenten konstaterede, at der nu var tre forslag: 50 kr., 25 kr. og en procentvisstigning på 5 % Bestyrelsen trak sit forslag og der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på 25 kr., samt en opfordring til procentvis stigning på sigt i takt med pristalsstigningen. Hovedbestyrelsen vil udarbejde et forslag til drøftelse på førstkommende formandsmøde. Kompromisforslaget på en kontingentforhøjelse på 25 kr. blev vedtaget med 49 stemmer. Dirigenten satte herefter medlemsandelen til afstemning. Næstved fremsatte et modforslag på 110 kr. Medlemsandel Afstemning: 52 for og dermed vedtaget. Medlemsandel 110 Afstemning: 12 for. Forslaget på 100 kr. blev vedtaget med 52 stemmer. (Er dette rigtigt, jeg husker det, som det var 110 kr. der blev vedtaget. Det bør I lige undersøge inden referatet udsendes) Dirigenten satte herefter forslaget om ekstraordinært transporttilskud til afstemning. København fremsatte et modforslag på kr., da det svarede til 750 kr. pr. bil, som foreninger med 4 delegerede fik. Transport tilskud 1500/2000 Afstemning: Vedtaget. Transport tilskud 1500/2250 Afstemning: 8 for. Forslaget 1500/2000 blev vedtaget med 8 imod. Dirigenten pålagde efterfølgende på repræsentantskabets vegne hovedbestyrelsen, at udarbejde et nyt budget 2016 med udgangspunkt i de vedtagne forslag vedrørende kontingent, andele til lokalforeningerne og transporttilskud. Landskasseren oplyste, at et nyt budget 2016 vil blive udsendt som bilag til referatet af repræsentantskabsmøde 2015 Herefter gik dirigenten over til valghandlingen. Til Hovedbestyrelsen blev valgt: Landsformand Niels Hartvig Andersen for 2 år. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tommy Harder for 2 år Anker Sewohl for 2 år. Carl Åkerlund for 2 år. Claus Mosbæk for 1 år. Valg af suppleanter (1 år): Steen Hansen. Nicolas T. Veicherts. Niels Vistisen. Jesper Momme. 8

9 Valg af revisorer: Carsten Cederbye og Orla Christensen. Valg af revisor suppleanter: Finn Falck og Tage Buch. Valg af Fanebærere: Hugo Strunge (øst) Erhard Juel Jepsen (vest) Under eventuelt mindede Per Amnitzbøl om, at man skulle huske at tage de nye medlemsfoldere, samt indstik med hjem. Sydvestjylland stillede spørgsmål om påklædning og henviste til Den Blå Bog, hvor det fremgik under Ceremoniel ved begravelser at Faner medtages ved begravelser kun efter aftale med de pårørende og præsten. Den fanebærer, der skal føre sin forenings fane, må altid have for øje, at det er en tillidspost, han har. Hans påklædning bør være mørkt, dog gerne blazer, hvid flip og mørkt slips og gerne hvide handsker. Sko bør være sorte. Her savnes en vejledning i uniformering af personel til parader og officielle arrangementer. Den Blå Bog skal tilpassen påklædning i dag, især hos unge mennesker. Forslag: Unge og ældre medlemmer bør opfordres til at bruge windbreaker og pæne bukser og sko. Påklædningen til brug ved officielle arrangementer, kunne stilles til rådighed af lokalforening, svarende til antallet af faner og fanepersonel. Dette sikrer, at fanepersonel er ens og i pænt påklædning. Forslag: Lokalforeningerne bør skaffe en pulje af jakker. Hjemmesiden: Der står i vedtægterne, at referaterne skal offentliggøres. Vi (Sydvestjylland) fremsætter forslag til vedtægterne, at det ikke skal ske. Adgangen til oplysninger på hjemmesiden: Referater, bør være på en lukket del: Mødeindkaldelser tilsendes: Medlemmer af hovedbestyrelsen. Suppleanter til hovedbestyrelsen. Kartoteksfører. Ansvarshavende redaktør af BARETTEN. Webmaster. Historisk konsulent (hvis en sådan findes). Mødereferater tilsendes: Medlemmer af hovedbestyrelsen. Kartoteksfører. Ansvarshavende redaktør BARETTEN. Suppleanter til hovedbestyrelsen. Lokalforeningsformænd. Udvalgsformænd. Andre adressater efter behov. Offentliggøres på hjemmesiden efter godkendelse af hovedbestyrelsen. Åben adgang til bladet på hjemmesiden? Kun appetitvækkere til ikke medlemmer. Forslag til løsning: 9

10 Ved at lave et login til hjemmesiden, har medlemmer stadig adgang. Login kunne være: brugernavn: Kode: medlemsnummer Hjemmesiden er statisk og forældet. Forslaget til løsningen af hjemmesidens problematikker vil evt. kræve ændring af vedtægterne. Forslaget vil nu være at betragte, som indlæg til næste Repræsentantskabsmøde. Forslag til løsning: En stabil Webmaster er ønskelig. Denne bør ikke være genstand for rovdrift fra alle. Billeder til hjemmesiden, bør skiftes oftere og bør vise billeder fra ALLE missioner. DANAWEB har lovet, at login-funktionen virker den skal aktiveres evt. med nem-id. Appetitvækkere på hjemmesiden, men bladet i intranettet. Hjemmesiden skal fornys med billeder og meget mere. Vi bør udskifte DANAWEB. Ros til den nye Webmaster flot arbejde. Sønderjylland oplyste, at mange medlemmer går i genbrugsbutikker, som Kirkens Korshær, der kan levere en blazer til 100 kr. Næstved: Har Hovedbestyrelsen overvejet at hverve støttemedlemmer? Ja, det er sket for flere år siden og de fremgår af vedtægterne, men kontingentet er det samme, som for rigtige veteraner. København: Kan lokalforeningerne selv have støttemedlemmer uden om landsforeningen? Det må Hovedbestyrelsen se på. Midtjylland: For mange år siden blev lokalforeningerne opfordret til at skrive deres historie vi nærmer os 50 året for DBB oprettelse, hvorfor vi bør have historien på plads. Anbefaler, at der nedsættes en redaktionsgruppe og det er måske lejligheden til at skifte navn. Erik Blyme, Torben og Per Hjortshøj har meget materiale, men der er et hul på 10 år. Bornholm orienterede kort om folkemødet på Bornholm, hvor DBB BV har en stand og man forventer gæster. Opfordrede andre til at møde op. Nordvest spurgte, om andre havde modtaget et DGI tilbud? Ingen respons. Limfjorden supplerede med påklædning - når man var indendørs, havde man efter Limfjordens opfattelse slips og udendørs skærf. Var på besøg på Stiftstidende den 13. marts/april med ringe resultat hvorledes kan Hovedbestyrelsen få budskabet ud. Landsformanden opfordrede til at bruge Per Amnitzbøl. Det nager lokalforeningen at mange tager på Flyvestation Aalborg til Cypern Veteranerne og ikke kommer i vores forening. Landsformanden opfordrede til at etablere et samarbejde med disse foreninger Landsformanden tager ofte kontakt til disse foreninger. EURO-træf bør alle inviteres til på sigt, når vi får svar på vores ansøgning og støtte. Det er september Landsformanden rykker Veterancenteret for svar. Per Amnitzbøl, KSO og FN-Museet er inviteret til Cypern Veteranerne. Per mindede om, at der var udsendt en guide om kontakt til pressen. Lolland: Har Hovedbestyrelsen gjort sig tanker om de første udsendelser til Balkan 2017? Ja, vi barsler med mindemedaljer. TMS (Maria) har været udsendt med HJV i Afghanistan af flere gange og Bosnien. Ønskede mere respekt for HJV deltagelse, da der går mange, som ikke føler sig værdige, som medlemmer af DBB. Landsformanden oplyste, at HJV er lige så velkomne og respekterede, som alle andre. Erik Petersen vil nævne dette i hjemmeværnskredse også. København: Der er også mindre missioner, der bør markeres. Kuwait vi skal måske markere i bladet, at HJV er meget velkomne. Erik Petersen følger op. 10

11 Nordvestsjælland: Det med HJV er slået igennem. 3 nye shelters er ved at være klar- og man starter næste lørdag med at bygge. Mulighed for alle lokalforeninger, da alle er velkomne til at benytte området. Kontakt til journalisterne og spørg dem, hvad kan vi gøre for jer. Det virker. Idrætsudvalget ved Steen Hansen orienterede fra Idrætsudvalget og uddelte præmier. Viborg vandt skydekonkurrencen og Landsformanden udleverede pokalen til Lokalforeningsformanden og de individuelle præmier til de fremmødte. KSO skydekonkurrencen er ny og Anker Sewohl orienterede om dette nye tiltag, som er et "lille landsskyttestævne", som er åbent for alle veteraner, Steen Hansen oplyste, at der er 30 aktiviteter, som man kan se på KSO hjemmesiden. Bowlingstævnet i Odense er næste arrangement. Steen Hansen fortalte om det nye idrætstøj og viste hjemmesiden, hvor man kunne bestille det. Sommerstævne: Kronjyllands formand orienterede kort om sommerstævnet, men beklagede, at der var indsneget sig en trykfejl i Baretten - prisen er 250 kr. for middagen. Der kommer et skema på Kronjyllands hjemmeside om 14 dage. Landsformanden orienterede om Forsvaret Dag på Kronborg, samt at tilmeldte medlemmer fik frokosten betalt. København mindede om, at man skulle huske fanefødder i Riddersalen. Erik Petersen viderebringer meldingen. Webmasteren gav en kort orientering om hjemmesiden og det revisionsarbejde, der var foretaget og som stadig forestår. Dirigenten lukkede herefter Repræsentantskabsmøde og gav Landsformanden ordet for de afsluttende bemærkninger. Inden de delegerede blev sendt hjem takkede Landsformanden dirigenten for veludført arbejde, samt takkede de Mads Tonsgaard for tiden i bestyrelsen, men takkede ham samtidig for fortsat at ville påtage sig at være vores kartoteksfører. Ligeledes takkede Landsformanden Q_e afg ende_gipj>leanter for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen o_g båb.edaogså påalde_j[j.jje _ være ressourcepersoner for hovedbestyrelsen med deres mangeårige kompetencer. Slutteligt takkede Landsformanden Steen Hansen og hans hjælper Erik fra Lokalforening Viborg for deres praktiske støtte. Uden deres indsats ville de tikke være muligt at gennemføre et sådant godt arrangement, hvor alt spillede. Mødet sluttede kl , hvorefter der var en god og dejlig frokost. Niels H Allan Vennike Næstformand ~~ ~L-:A~ / ~ C I Åkerlund e tyrelsesmedlem ~~ Bestyrelsesmedlem ~ Ankefr Sewohl Bestyrelsesmedlem 11

12 / G'P 11 \ F:L in~ Wrist:Knudsen Landssekretær (referent) <i:l1tdjb Peter Kragh Nielsen Dirigent

Referat fra Repræsentantskabsmødet den april 2017 på Flyvestation Karup.

Referat fra Repræsentantskabsmødet den april 2017 på Flyvestation Karup. Danmarks Veteraner Landsforeningen Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 21. - 22. april 2017 på Flyvestation Karup. Generelt Inden Landsformanden bød velkommen beordrede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Politiets Blå Baretter

Politiets Blå Baretter Referat af Generalforsamlingen 2015 i Politiets Blå Baretter Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor den i øvrigt også blev afholdt sidste år. Før generalforsamlingens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze 2003 Kaj Mortensen Nordsjælland Gaza 12 Finn

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Receptions of Medal of Honour in bronze Kaj Mortensen Gaza 12 Finn Leo Nielsen Gaza 18 og 19. Cypern 5 Leif Rye Dannerfjord,

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

POLITIETS BLÅ BARETTER 28. APRIL 2016

POLITIETS BLÅ BARETTER 28. APRIL 2016 POLITIETS BLÅ BARETTER 28. APRIL 2016 Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, hvor vi de sidste par år har afholdt generalforsamling/årsmøde. Før generalforsamlingen fik vi et indlæg fra Politiforbundet

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Formål: 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC. 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til YTCC i Danmark. Foreningen

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017 1 Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017 Generalforsamlingen startede med at der blev sunget: Morgenstund har guld i mund. Efterfølgende blev der budt velkommen af formanden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere