Dårlig dækning: Skarp kritik af BF s pensionsordning I Gjern rykker borgerne ind, når bibliotekaren går hjem Studerende: BF lader de unge i stikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dårlig dækning: Skarp kritik af BF s pensionsordning I Gjern rykker borgerne ind, når bibliotekaren går hjem Studerende: BF lader de unge i stikken"

Transkript

1 Colourbox Dårlig dækning: Skarp kritik af BF s pensionsordning I Gjern rykker borgerne ind, når bibliotekaren går hjem Studerende: BF lader de unge i stikken PRESSEN 21. f ebruar 2008 Personas-metoden: Lånere i levende live

2 L eder formanden har ordet Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf Fax Internet: Ekspedition mandag-fredag kl BF s hovedbestyrelse Formand: Pernille Drost Tlf.A: , P: Næstformand: Mette Kjeldsen Sloth Frederiksberg Kommunes Biblioteker Tlf.A: , P: Øvrige hovedbestyrelse: Matthias Eiriksson,Danmarks Statistiks Bibliotek Tlf.A: , P: Karen Buus,Varde Bibliotek Tlf.A: , P: Per Kjær Fredborg,Århus Kommunes Biblioteker Tlf.A: , P: Berit Sandholdt Jacobsen,Greve Bibliotek Tlf.A: , P: Kim Josefsen,Dansk BiblioteksCenter (DBC) Tlf.A: , P: Søren Kløjgaard,Hasle Bibliotek Tlf.A: , P: Lone Krøgh,Lemvig Bibliotek Tlf.A: , P: Joan Mühldorff,HvidovreBibliotekerne Tlf.A: , P: E-post: Jette Rasmussen,Varde Bibliotek Tlf.A: , P: Direktør: Johnny Roj-Larsen, Faglig Afdeling: Bruno Pedersen, afdelingschef, Konsulenter: Nanna Berg, kommunikationskonsulent, Niels Bergmann, webredaktør, faggruppeansvarlig, Arne Svane Frei, webmaster, Ann Oliveira, karriererådgiver, Konsulenter, løn- og ansættelse: Karin Madsen, privatområdet, kommuner i Region Midtjylland, Lone Rosendal, København, kommuner i Region Sjælland og kommuner i den jyske del af Region Syddanmark, Susanne Høgdahl Thomsen, kommuner i Region Nordjylland, kommuner i den fynske del af Region Syddanmark samt alle regionsansatte, Helle Fridberg: Region Hovedstaden ekskl. København, Ulla Thorborg, statsområdet, Telefonvagten: kl : Forsiden: Kender du din bruger? Personasmetoden skal sørge for,at bibliotekets tilbud er lige så forskellige, som mennesker er. Llustra har illustreret. Politikere efterlyses På trodsaf, at jegskrev en leder om»biblioteksfejden«i sidste nummer, kommer der endnuenleder om sammeemne. Debatten kører nemlig stadig for fuldt blus. Berlingske Tidendes litteraturredaktør fortolkede den forrige leder på en sådan måde, at han skrev, at BF opfordrede medlemmerne til at smide 50 procent af bøgerne på depot og komme på barrikaderne. Det stod der absolut intet om. Hvis man serbortfra dettefejlcitat, så er den verserendefolkebiblioteksdebatdog megetcentral i forhold til anerkendelsen af,hvordan borgerne tilegner sig viden og kultur og af relevans for alle med en kultur-og/eller informationsvidenskabelig baggrund. Den berører nemlig problemstillinger omkring det klassiske folkeoplysnings- og læringsbegreb.en kulturinstitution står i en forandringsfase medmangeinteressenter. Nogen oplever,at de pludseligt ikke kan genkende den institution, de ellers havde så meget veneration for. Det forhold betyder,at det bliver diskuteret, hvorvidt et folkebibliotek er en kulturinstitution eller ej,og pludselig bliver der fra forfatteres side skabt en forskel mellem litteratur og kultur. Samtidig kritiseres folkebibliotekernes ønskeomatværeenkulturinstitution, hvor brugerne kommer for at benytte biblioteket, menikkenødvendigvislåner nogetpåvej ud.det harvel altidværet sådan. Eksempelvisbenytteslæsesalen forat læse aviser eller bruge opslagsværker. Debatten er derefter fortsat med tiltagende styrke i polemiske udtryk om, at biblioteket ikke skal være en varmestue eller socialpædagogisk foranstaltning. Men det er tydeligvis udtryk for manglende viden om bredden i bibliotekets arbejde, hvor understøttelse af læseevnen for både børn og unge er en vigtig del af bibliotekarernes arbejde. Hvor bibliotekets lektiecafé gør en forskel, specielt for tosprogede, og hvor biblioteket bliver en mulighed for at lære om danskkultur, litteraturogikke mindstunderstøtteskolearbejdet. Deterganske enkelt umuligt at tropå, at det er disse aktiviteter som forfattere, litteraturredaktørerogkulturjournalister ønsker fjernet. I hvert fald har kulturministerenogkommunernestøttet varmt op om arbejdet, og bibliotekarer har professionelt og aktivt taget fat på arbejdet. Nøjagtigt som de også gør idenne»biblioteksfejde«og rent faktisk gør politikernes arbejde. Den seneste måned er det bibliotekarerne, der har arbejdet foratfortælle, hvad bibliotekernes opgave er nu og i fremtiden og dermed den politik,der ligger til grund for bibliotekerne. Det er også naturligt som fagfolk, mendet villenu væregodtmed politisk ansvar. De få politikere, der har meldt sig i debatten, har udtrykt deres enighed med bibliotekernes nuværende strategi,og det er jo fint at se,at embedsværket og politikerne er enige. Men de slipper alt for let det er de samme politikere, der gennem de seneste år har beskåret biblioteksvæsenet markant og fortsat gør det. I 2008 er der i ca.75procentaflandets kommuner budgetteret med yderligere nedskæringer på bibliotekerne. Detbetyder,atbibliotekernenaturligvis ikke kan indkøbe så mange materialer somdegerne vil, og somerenvæsentlig delafforfatterneskritik. Diskussionom ligestilling af medier og biblioteksindretning vil stadig være til diskussion, men måskeskullekombattanterneidenne debatslå kræfternesammenogafkræve politikerne svar. PERNILLE DROST

3 INDHOLD Lindrende litteratur I England er lægerne begyndt at ordinere litteratur mod blandt andet Alzheimers sygdom. BF-pension op af syltekrukken BF s medlemmer får ikke nok ud af deres pensionsordning hos Sampension, fastslår ny rapport. Fortæl mig din uge: Tid til test Annette Rokkjer arbejder i Beredskabsstyrelsen og har holdtmødemedbådepet ogmilitærnægterne. Bibliotek uden bibliotekarer DetlilleGjern Bibliotekved Silkeborgforsøgersig medudstrakt selvbetjening mod længere åbningstider. For lidt flair for unge BF skal sælgesig selv bedretil de studerende,siger to studerendeihovedbestyrelsen. På fornavn med Eva og Mads Brian På Roskilde Bibliotekerne er talog grafer skiftet ud med et galleri af ægte mennesker de såkaldte personas,der skaber klare billeder af bibliotekets lånere og ikke-lånere. xxx 14 8 I DETTE NUMMER Debat 18 Boganmeldelse/nyt fra det offentlige 22 Nye stillinger 24 6 Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf Fax Internet: Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Ansvarsh.redaktørHenrikHermann, Journalister:Anette Brynskov, Annoncer: DG Mediaas, Studiestræde 5-7, 1455 KøbenhavnK, Tlf ,fax Bladudvalg: Matthias Eiriksson, Øjvind Harkamp,HanneK.Kjergård, Lise Marie Kofod,KristineN.LedetogLaila B. Sørensen Tryk: KLSGrafiskHus A/S ISSN Medlem af Dansk Fagpresseforening Abonnement: Ingelise Årsabonnement: 435kr. BF-medlemmermodtagerautomatiskbladet Oplag: Distribueret oplag iflg. DanskOplagskontrol:6.503 Dettenummer er trykti6.800 eksemplarer Adresseændring skal af Bibliotekarforbundetsmedlemmermeddelestil BF s medlemsafdeling. Uregelmæssighederileveringenmeddelestil det lokale postkontor. bibliotekspressen

4 Lønhop til kandidater Cand.scient. bibl er ansat i staten fik hele 13,4 procent mere i lønningsposen i 2007 i forhold til Det viser BF s lønstatistik på det offentlige område. I kommunerne lå lønudviklingen på 8,1 procent for kandidaterne, mens den for bibliotekar DB er var mere beskeden. Henholdsvis 3,2 procent i kommunerne og 3,4 procent i staten. Tjenestemænd i kommunerne er dem med den laveste lønstigning på 2,2 procent. Se de nyeste løntabeller på og ansættelse. mønsted Tv om arbejdsmiljø Hvad er godt arbejdsmiljø? Fra 10. februar til slutningen af aprilgiver en række tv-programmer på DR2 et bud. Programmerne Godt arbejde! behandler emner fra støj, stress, nedslidning, vold, muskel- og skeletbesvær til»noget for noget«belønning for god ledelse. På kan man hver uge klikke sig frem til gode råd, deltage i tests og konkurrencer og se videoer om arbejdsmiljø. Programmerne er et samarbejde mellem DR, Arbejdsmiljørådet og Videncenter for Arbejdsmiljø. brynskov Konservativ kultur Konservative kommuner bruger flest penge på kultur, mens landets eneste SF-kommune, Kalundborg, bruger mindst. Det viser en gennemgang af alle landets kulturbudgetter, som nyhedsbrevet Søndag Aften har lavet. I gennemsnit bruger konservative kommuner kroner på kultur pr. indbygger, mens SF-kommunen Kalundborg bruger 599 kroner. På andenpladsen ligger socialdemokratiske kommuner med et gennemsnit på 880 kroner pr. indbygger. Opgørelsen fortæller intet om, hvilke områder inden for kulturen, der gives penge til. brynskov Lindrendelitteratur Litteræreterapigrupper såkaldt Biblioterapi kan gavnepatientermed Alzheimers, psykiskelidelser og misbrugsproblemer.det menerdr. Jane Davisfra TheReaderCentreUniversity iliverpool. Hunforsker i, hvordan litteraturpåvirker menneskers psyke.indtil viderehar projektet Getintoreading ført til oprettelsen af over 50 litteræreterapigrupper på plejehjem, væresteder og psykiatriskeafdelinger. Filosofien er,atmenneskermed»rod«itankernefinder ro i bøgerne. Klassikere som Mus og Mænd af John Steinbeck og Et vintereventyr af Shakespeare er på recepten. -Litteraturenkan være medtil at sætteord på nogle af de følelser,deikkeselv kanformulere, siger dr.jane Davis. Fordemente er poesi for eksempel gavnlig. -Oppeihovedet roder alting rundtfor dem, meni digteneertingene satiorden, siger huntil Dagbladet Information. Dr.JaneDavis understreger, at bøgerneikkeskalerstatte den medicinske behandling, menatlokalelæger iliverpool, der deltager iprojektet kanordinere et læsegruppeopholdsom supplement til medicinsk behandling. Hunmener,at Biblioterapi børvære en delafden brede vifteaftilbudisundhedssektoren. Brynskov Ubemandetbibliotek igjern På det ubemandede Gjern Bibliotek trykker brugerne sig selv ind på biblioteket via en touch screen. Foto: Flemming Jeppesen Bøger kan virke helbredende på patienter med psykiske lidelser og Alzheimers. Biblioterapi er et nyt begreb i England og ordineres af praktiserende læger. Foto: Kristian Buus/Scanpix Efterenveloverstået forsøgsperiodeer GjernBiblioteknupermanent blevet landets første selvbetjente biblioteksfilial,der haråbent efterbrugernes behov. Konkret betyder det, at biblioteketi Gjernhar åbent60timer om ugen, hvoraf de 37 er heltubemandede. Projektets leder Mogens Larsen, der selv er bibliotekarisilkeborg, harpå baggrundafforsøgetigjern netopfærdiggjortsin rapportomdet selvbetjente bibliotek: -Folkopfatterdet selvbetjente biblioteksom megetpositivt, og vi kan registrere,atselvbetjeningenhar trukket fleremenneskertil,siger hanogtilføjer: -Men manskaltænke sig om,hvis manønskersig et selvbetjentbibliotek, fordet er udpræget stedspecifikt. Hvis biblioteketliggerietsocialt belastet område eller ude på en mark,skalman måskegøre nogetheltandet, menermogens Larsen. Læs mere på side 10. Broch-Lips bibliotekspressen

5 Kun få af BF s medlemmer udnytter, at de har ret til kr., hvis de for eksempel rammes af kræft. Her lys for kræftpatienter i Stockholm. Foto: Björn Larsson Har du pengetil gode? I 2007 fik kun seks af BF s medlemmer erstatning fra deres pensionsordning på grund af kritisk sygdom. Direktør i BF, Johnny Roj Larsen, tror, at flere end de seks har ret til beløbet på kroner men mange ved ikke, at de har krav på det. Det er BF s medlemmer ansat i det offentlige, der har pensionsordning i selskabet Sampension, der ved kritisk sygdom har ret til et engangsbeløb på kroner. Det er sygdomme som ondartet kræft, blodprop i hjertet eller en hjerneblødning, der kan udløse dækningen. - Vi har mange kvindelige medlemmer Besøg os på DB s årsmøde 5-7 marts 2008 Comwell Kolding Skovbrynet Kolding Stand nr. 14 i 50 erne. Så statistisk tror jeg, flere har været udsat for kritiske sygdomme end de seks, der i 2007 har fået udbetalt kroner, siger Johnny Roj Larsen. Han mener, problemet skyldes dårlig formidling. - Der er mange, der ikke tænker over, at deres pension både er en forsikring og en opsparing. Det skal BF fremover være meget bedre til at formidle, siger han. I første omgang råder han medlemmer til at kontakte BF eller Sampension, hvis de mener, de har penge til gode. Mød os på vores generalforsamling onsdag d. 5. marts kl.17. Her har du mulighed for at snakke med bestyrelsen og nyde en lille forfriskning. Nyt Dansk Litteraturselskab det er os med MagnaPrint og LæseLyst mønsted Nytlønmagasin Hvordan forhandler du løn? Og hvad er dinerettigheder somansat både idet privateogdet offentlige? Et nytlønmagasin frabferpåvej medsvarene og kommer medposten imarts. Magasinet harudoverden nyeste lønstatistik en oversigt over dinerettigheder fraferie og barsel til pension. Få mere at vide om dine rettigheder på og ansættelse. OK -delforlig mønsted Det første delforlig er indgået i overenskomstforhandlingerne 2008 på det kommunale område. Det er blandt andet bedre forhold for tillidsrepræsentanter, der er på plads. Fremover skal der forhandles funktionstillæg for tillidsrepræsentanter, og opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side er forlænget med tre måneder, udover det, der følger af overenskomsten. Delforliget, der også handler om ferie og mindre ændringer i forhold til lønsedler og gruppelivsforsikringer, træder kun i kraft, hvis der bliver indgået et samlet forlig på det kommunale område. Læs mere på mønsted DanskYouTube Det»gamle«BibCast har fået vokseværk oghedder nu BibStream.Som noget nyt kræves ikke længere lånerkort foratsegratis film. De kan søges frit efter samme princip som det Google-ejedesite YouTube. BibStream byder foreløbig på over 200 gratis film og klip fra danske arkiver, biblioteker ogprivate for eksempel kan man se film fra Den Europæiske Filmhøjskole iebeltoft. Målet er at samle borgernes egne kort-og dokumentarfilm, mobiloptagelseroghjemmevideoerunder samme hat ogdesuden vise,hvad der sker på bibliotekerne idanmark. Se mere på brynskov bibliotekspressen

6 Få din pension kigget efter i sømmene, hvis du ikke vil snydes eller stå uden dækning, hvis du bliver kritisk syg, skal i fleksjob eller på førtidspension. En ommer: BF-pension op af syltekrukken BF s medlemmer i det offentlige har en pensionsordning under al kritik, viser ny undersøgelse fra rådgivningsfirmaet Willis. tekst SABRINE MØNSTED illustration PERNILLE MÜLHBACH Detkan gøres meget bedre. Sådan lyder konklusionen på en rapport fra pensionsmæglerfirmaet Willis. Rapporten handler om vilkårene i Sampension, det pensionsselskab, hvor hovedparten af BF-medlemmer ansat i det offentlige hver måned får sat cirka17 procent af deres løn ind. Willis har gennemgået pensionsordningen punkt for punkt, og resultatet er en lang liste med punkter, hvor vilkårene kan og efter deres mening skal gøres bedre. Det er især forsikringsdelen af pensionen som dækning ved tabt erhvervsevne, ansættelse i fleksjob og ved førtidspension, der kritiseres. For eksempel skal basisdækningen ved tabt erhvervsevne forhøjes til det dobbelte, råder Willis. I dag får man 20 procent af sin tidligere løn udbetalt hver måned,hvis man mister to tredjedele af sin erhvervsevne.det efterlader et hul på 80 procent. Ifølge Willis konsulent Søren Lauridsen bør dækningen minimum være på 40 procent for alle medlemmer,ogordningenskalværefleksibel, så det enkelte medlem kan sikre sig op til 60 procent. bibliotekspressen

7 BF skal sikre sig, at alle medlemmer har samme sikkerhedsnet og ikke skal gå fra hus og hjem, hvis ulykken sker. Søren Lauridsen, konsulent i rådgivningsfirmaet Willis -Ellers falder lønnen for drastisk i tilfælde af arbejdsskade eller sygdom, siger han. En bibliotekar, der tjener kroner om året, med en ægtefælle med en årsindtægt på kroner, skal for eksempel op på 50 procent i dækning, før vedkommende er sikret 80 procent af sin løn, hvis uheldet rammer, fordi ægtefælles løn bliver modregnet. Er man enlig med en årsløn på kroner, er 20 procents dækning nok til at få 80 procent af sin tidligere løn udbetalt. En dækning på kun 20 procent er altså særligt et problem for gifte og samlevende. Mindre med alderen For overhovedet at få én krone for nedsat arbejdsevne, skal tre ting være opfyldt: Erhvervsevnen skal være nedsat med totredjedele, du skal være fratrådt jobbet og ikke få lønudbetalinger, og du må ikke være ifleksjob. Det erikke godt nok, konkluderer Willis. Sampension erkendetegnet ved, at der ikke er aktionærer, der skal tjene penge, men alt overskud går til medlemmerne. Alligevel er det ikke det billigste selskab på markedet, mener Willis, der har sammenlignet selskabet med markedets kommercielle pensionsselskaber. -Pådet kommercielle marked kan du få udbetaling allerede, når duhar mistet 50 procent afdin erhvervsevne, siger Søren Lauridsen. Der bør kunne forhandles bedre vilkår for såstor engruppe som bibliotekarerne, mener han og foreslår en model, hvor udbetalingen sker, også selvom man fortsætter ietfleksjob. -Iden situation har mange ikke kræfter til eller fokus pådet økonomiske. Så det er vigtigt, at det er iorden, når ulykken ersket, siger han. Idag bliver der oven ikøbet differentieret efter alder. Hvis duermellem 50 og 60 år, når pensionen tegnes, får du kun tiprocent afdin løn udbetalt, hvis ulykken erude, ogdin arbejdsevne nedsættes. Er du over 60 år, når aftalen bliver indgået, får duintet, mens altså 20 procent bliver dækket, hvis du er under 50 år, når pensionsordningen oprettes. Alle bør ifølge Willis være dækket lige, uansat alder. -I de fleste private virksomheder har alle samme dækning, siger Søren Lauridsen. - BF skal sikre sig, at alle medlemmer har samme sikkerhedsnet og ikke skal gå fra hus og hjem, hvis ulykken sker. BF skal stille krav Som pensionsordningen ser ud i dag, ophører dækning ved kritisk sygdom og muligheden for en invaliditetssum, den dag, man fylder 60 år. Det giver ikke mening, ifølge Søren Lauridsen, der mener, at begge dele skal gælde, til man fylder 67 år. Sampensions dækning ved dødsfald burde også forbedres. Hvis man i dag har fået udbetalt en invalidesum, bliver den modregnet dødsfaldssummen, og har man fået engangsbeløbet ved kritisk sygdom, bliver det modregnet, hvis dødsfaldet sker inden for tre måneder. Ifølge Willis bør der ikke være en modregning. Sampension Pensionsselskabet er et datterselskab af Kommunernes Pensionsforsikring a/s. Selskabet administrerer pensionsordninger for lønmodtagere. Størstedelen af BF s offentligt ansatte medlemmer er under Sampension. Undtaget er statsansatte tjenestemænd og kommunalt ansatte i de kommuner, der selv administrerer pensionen. I dag er dødsfaldssummen et fast beløb på kroner. Det bør være mere fleksibelt, mener Søren Lauridsen. - Ved dødsfald skal udbetalingen dække medlemmets løn til de efterladte, siger han og foreslår, at beløbet svarer til medlemmets løn i tre år. Så de efterladte har tid til at overveje den nye situation. Det er nu op til hovedbestyrelsen i BF at gennemgå den liste med punkter,som Willis har opstillet, og udfra det formulere en pensionspolitik, hvor det fremgår, hvad BF mener, er det væsentligste for medlemmerne. Herunder hvor fleksibel ordningen skal være, så medlemmerne kan skræddersy deres egen ordning. Willis konklusion er, at Sampension skal»trykkes på maven«og entenhoste op med mere service i form af mere fleksibel ydelser og en række forbedringer, eller alternativt sætte prisen ned for at være kunde. Syltet pension Men hvorfor har BF ikke fået kuglegravet medlemmernes pensionsforhold for længe siden? BF s formand, Pernille Drost indrømmer, at BF ikke har haft nok fokus på Sampensions ydelser og priser i forhold til andre pensionsselskaber. - Vi har koncentreret os om at forhandle pensionen op ved overenskomstforhandlingerne. Men vi har ikke set nok på pensionsordningens vilkår, siger hun. BF kaster sig nu ud i forhandlinger med Sampension. - Vi vil som minimum være lige så godt forsikret som i de kommercielle selskaber som eksempelvis Danica eller Nordea. Jeg ser ikke nogen grund til, at vi skal have dårligere forhold, siger Pernille Drost. I første omgang skal forhandlingerne ske med administrationen i Sampension, men bærer det ikke frugt, vil BF have selskabets bestyrelse i tale. Sampension vil ikke kommenterer Willis konklusioner. n bibliotekspressen

8 Jeg arbejder i Birkerød som projektleder i Beredskabsstyrelsen, hvor jeg gennem de sidste to år har været projektleder for ESDH-implementeringen (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Beredskabsstyrelsen består af en række kontorer, skoler og centre fordelt over hele landet. En af dem er Kemisk Beredskab, der ligger på Østerbro i Købehavn, og her starter min arbejdsdag i dag. Jeg skal følge op på nogle svartidstest, der gerne skal afsløre, hvorfor ESDH-systemet fungerer meget langsomt. Klokken kører jeg hjem til Hvidovre. Min mand, der er sygeplejerske på Rigshospitalet, har aftenvagt, så vores 14-årige datter og jeg spiser alene. Alle myndigheder under Forsvarsministeriet skal implementere det samme ESDH-system, og der afholdes jævnligt fællesmøder med de enkelte myndigheders projektledere. Selve projektet styres af en projektgruppe, der har til huse i Hvidovre, og der skal holdes møde i dag. Det er en broget flok, der møder op Militærnægteradministrationen og Forsvarets Efterretningstjeneste er vel modpolerne. Mødet er først klokken ti, så jeg har god tid til at læse avis derhjemme. Da mødet er slut klokken 13.15, tager jeg hjem og arbejder videre. Kl. 17 tager jeg til yoga. Jeg står op, som jeg plejer klokken seks, så der er tid til at læse avis, drikke te og smøre madpakker. Dagen starter med et møde med CSC, der er hovedleverandør af ESDH-systemet. Vi skal kigge på de udførte svartidstest, der er kommet fra tre forskellige områder af Beredskabsstyrelsen. Det viser sig, at der er stor forskel. Vi bliver enige om, at alle lokationer skal deltage i nye test, så jeg kontakter de ti afdelinger, forklarer hvad testen går ud på og får alle til at bidrage. Ud på eftermiddagen er resultaterne i hus, og jeg kan sende det samlede resultat til CSC. Da jeg kommer hjem om eftermiddagen, er min mand hjemme, og det er ham, der laver maden. Min egen rolle er køkkenskriverens. Dagen begynder med et møde med Militærnægteradministrationen. Myndigheden har under ti medarbejdere, og de vil gerne købe ESDH-support af os. Mødet handler om at identificere, hvilke ydelser de gerne vil have, hvad vi kan levere, og endelig skal vi finde ud af en pris. Efter halvanden time er vi nået nogenlunde til enighed. Resten af dagen planlægger jeg blandt andet det praktiske i forbindelse med et besøg, jeg skal til i den kommende uge i Beredskabscentret Nordjylland. Der er behov for et kærligtkickoff, så de kan tage systemet i brug mere aktivt. Som alle andre fredage spiser vi morgenmad sammen på kontoret. Imens er der»fri leg«, og det er ikke velset at diskutere arbejdsopgaver. Efter morgenmaden kigger jeg på dagens svartidstests. Jeg når ikke frokosten, men springer direkte videre til»mødekagen«, jeg har bestilt til et møde med CSC help-desk. Mødet er kommet i stand, fordi der var et stort behov for at se nærmere på nogle sager og måske endda få lukket nogle af dem. Det er virkelig fremmende for samarbejdsprocessen at sidde og se hinanden i øjnene, og da mødet er slut har jeg på fornemmelsen, at vi nu er på rette vej. Kl kører jeg fra Birkerød og runder Irma på vejen hjem for at købe ind. Senere kommer min mand hjem sammen med den fraflyttede søn,som skal have lidt mad og forældreomsorg. En af vores gode venner er netop blevet færdiguddannet naturvejleder og har inviteret venner af huset ud på hans gård til et naturvejlederarrangement. Min mand og jeg tror, at vi skal ud at gå, så vi tropper op i gummistøvler, men i stedet lyder opgaven på at lave sin egen kniv ved hjælp af en træklods og et skarpt knivblad. Mit resultat er noget rustikt. Klokken 19 bliver der serveret vildand, græskarsuppe og is. Der er også rig lejlighed til at snakke med nogle, der laver noget helt andet end en selv for eksempel en skolelærer, der underviser på en lille landsbyskole, og en jæger. Vi sover længe,og da vi endelig står op,er det tid til at aktivere støvsuger og gulvklud.der skal ryddes ud i bunkerne. Bagefter runder vi kalendere på kort og lang sigt og aftaler, at også de voksne skal holde vinterferie. Fortalt til freelancejournalist Jo Brand bibliotekspressen Annette Rokkjer Alder: 47 år Arbejde nu: Fuldmægtig i Beredskabsstyrelsen siden Før: Har blandt andet været ansat i Arbejdstilsynet og Finansrådet. Udannelse: Uddannet Bibliotekar i Kandidatuddannelse Privat: Bor sammen med sin mand og deres 14-årige datter. Har derudover en søn på 18, der netop er flyttet hjemmefra.

9 ARENA Bibliotekets digitale filial er på vej Med Axiell Arena byder vi brugerne velkommen i et helt nyt univers, hvor de kan kommunikere med hinanden og med omverdenen. Axiell Arena integrerer Web 2.0 funktioner med bibliotekssystemet. Dette er Axiells svar på Bibliotek 2.0! Hvad er Axiell Arena konceptet? De kendte søgemuligheder udvides med masser af metadata Hjælp til søgninger, Relevans, Klynger Tagging, Rating, Anmeldelser Bogforsider, Værkmatch Fora, Communities, Diskussioner Mit Bibliotek funktioner med privat boghylde, samlinger og interesser Google Gadgets kan placeres på brugernes egen side Komplet CMS løsning, hvis biblioteket har behov for det Simpel integration i andre CMS, så biblioteket eksponeres andre steder Hyppige releases af nye funktioner iterativ udviklingsproces Kort sagt: Med Axiell Arena får biblioteket en helt ny platform for den fremtidige markedsføring af bibliotekets tilbud. Kom og vær med vi glæder os til at fortælle mere. Mød os på stand nr på Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i Kolding AXIELL bibliotek AS Artillerivej sal 2300 København S tlf

10 Eksperimentet i Gjern: Bibliotekudenbibliotekarer ved indgangen og mangel på betjening, når man, via en infostander med skærmbillede og lyd, forsøger at kontakte en bibliotekar i Silkeborg. Jens Jensen fra Sorring er glad for at kunne bruge Gjern Bibliotek uden for almindelig åbningstid. Via infostanderen kan han både se og høre aftenbibliotekaren på hovedbiblioteket i Silkeborg. Lånere og bibliotekarer i Gjern er blevet så glade for deres selvbetjente biblioteksfilial, at forsøget med et ubemandet bibliotek nu gøres permanent. tekst HENRIK BROCH-LIPS foto FLEMMING JEPPESEN/FOKuS - Her er utrolig øde, men der er en dejlig ro om aftenen, siger den studerende Lill Østergaard, mens hun kigger op over den blåsorte computerskærm. Hun har lige lagt sit personlige, elektroniske indgangskort fra sig. Det er mandag aften. Heftig regn og vinterkulde har lagt sig over den dunkle landevej ved landsbyen Gjern midt i det midtjyske Søhøjland. Det eneste lys i mørket er byens bibliotek. Siden første marts 2007 har det lille udlånssted været forsøgsprojekt for en ny idé om en selvbetjent biblioteksfilial, der har åbent efter brugernes behov. På Gjern Bibliotek har konceptet konkret udmøntet sig i daglig åbningstid fra klokken otte til 22 med 37 ubemandede timer ud af 60 ugentlige åbningstimer. Forsøgsperioden sluttede i efteråret, men efter offentliggørelsen af en 50 siders rapport, der dokumenterer såvel brugere som bibliotekarers overvejende positive modtagelse af projektet, er det nu besluttet at gøre ordningen med det selvbetjente bibliotekigjern permanent. Eneste negative ytringer fra de midtjyske biblioteksgængere har været lidt kritik af tekniske problemer med touch skærmen Fred og ro til fordybelse Jens Jensen frasorring er en af de nyebrugere af Gjern Bibliotek. Han er glad for de ubemandede åbningstider om aftenen, for ellers ville han slet ikke have mulighed for at gå på biblioteket på grund af sit arbejde i Århus.Han bestiller over nettet og kommer her primært for at hente og aflevere materialer. -Det er kun teknisk,at forsøget ikke fungereroptimalt. Noglegangevirkerdet selvbetjente bogudlån ikke, og så har infostanderen svigtet de tre-fire gange, jeg har forsøgt at komme igennem til en bibliotekar, siger Jens Jensen. En anden af de få, men yderst tilfredse, lånere,som Bibliotekspressen møder i de ubetjente aftentimer i Gjern,er Inge Seekjær. Hunkommerfleregangeugentligt efter lukketid for at hente eller aflevere bøger og for at kigge efter nye tidsskrifter. Hun kalder sig selv superlåner og læsehest. -Om eftermiddagen er børnene godt brugte, og så er der heller ikke tidtil at smutte forbi biblioteket. Det er dejligt med et frirum om aftenen med tid til fordybelse, siger Inge Seekjær, der hver fredag aften tager sin mand med op på biblioteket, når børnene ser DisneySjov.Hun ville gerne,at biblioteket også havde ubetjente åbningstider i weekenden, for hun har selv sjældent brug for bibliotekarernes hjælp. -Jeg benytter kun bibliotekarer som konsulenter, siger Inge Seekjær. Ny rolle Børnebibliotekar Birthe Eiersted fra Silke- Fakta: Biblioteksstyrelsens udviklingspulje har i alt givet kroner til forsøget med den selvbetjente biblioteksfilial. Mogens Larsens rapport om projektet kan læses på 10 bibliotekspressen

11 borg Bibliotek arbejder 17 timer om ugen på Gjern Bibliotek. Hun er begejstret for idéen om det ubemandede bibliotek, fordi den betjente åbningstid nu kan udnyttes mere rationelt. -Nu kan vi i stedet bruge aftentimerne om formiddagen, hvor vi for eksempel kan lave aktiviteter for dagplejemødre,unge mødre og pensionister, siger Birthe Eiersted. Hun mener,at lånerne også er vinderne i forsøget, da de nu både kan bruge biblioteket betjent og ubetjent.men samtidig kan hun være lidt bekymret for, om lånerne nu også virkelig kan alting selv. -Uden at lyde for»gammelbibliotekarisk«vil jeg da godt stille spørgsmål ved, om alle de mennesker, der nu bruger nettet, også er gode nok til at bedømme materialet og vurdere de kilder,som de finder, siger Birthe Eiersted, der mener, at der stadig skal være bibliotekarer til at vejlede lånerne og hjælpe dem med net- og informationssøgning. Og så understreger hun, at det er utroligt vigtigt, nårman tænker i besparelser og i ubetjente filialer,at man er opmærksom på,hvor vigtigt det er for et biblioteksrum, at det lever. -Hvis man blot stiller reserverede bøger op til afhentning, og der sjældent er lånere og bibliotekarer i rummet, så dør det, ligesom forladte huse gør,siger Birthe Eiersted. Bibliotekarer skal lede kurser Det er projektleder og bibliotekar Mogens Larsen fra Hovedbiblioteket i Silkeborg, der har udfærdiget rapporten om det selvbetjente bibliotek. -Brugerne kan godt lide den udvidede åbningstid, der betyder øget fleksibilitet ihverdagen. Selvbetjeningenogdeubemandede åbningstider har trukket flere mennesker til Gjern Bibliotek, siger Mogens Larsen. Om den succes skyldes, at manhar nedlagt fire mindre biblioteker i Sorring,Voel, Faarvang og Grauballe med en samlet åbningstid på 30 timer og erstattet dem med bogbusser med samlet åbningstid på blot tre en halv timer, er uklart, men han afviser, at der skulle være en direkte sammenhæng. - Vi har lige fra starten arbejdet ud fra, at det ubemandede bibliotek kun må blive et supplement til det i forvejen eksisterende, understregermogenslarsenogtilføjer: - Bibliotekarereruundværlige, mende skal i fremtiden i højere grad være informationsrådgivere,kulturkonsulenterog undervisere.deskalkunneledekurserpå biblioteket i for eksempel informationssøgningognetsurfing. Differentieret betjening Direktør for Danmarks Biblioteksforening, Winnie Vitzansky, er enig i, at bibliotekarrollen skal redefineres. -I stedet for blot»at stille til rådighed«, som der står i biblioteksloven, skal bibliotekarerne i det 21. århundrede klædes på til at være kultur- og læringsagenter i de lokale miljøer, siger Winnie Vizantsky. Hun mener, at bibliotekerne skal lukke op for brug af personale med andre faglige baggrunde: -Det er uhyrevigtigt, at vi altidtager udgangspunkt i borgernes behov og løbende udvikler bibliotekarernes kompetencer. Differentieret betjening på bibliotekerne er et spændende tiltag, mener hun. -Derfor kan jeg kun hilse det selvbetjente bibliotek i Gjern velkommen, siger Winnie Vitzansky. Dansk RFID installation Et levende bevis på vores evolution. Pionerudviklingen startede i Silkeborg Bibliotek (Alderslyst), første danske RFID installation. RFID -Selvbetjening RFID -Skranke RFID -Konvertering RFID -Gate RFID - Patenterede opbevaringsmaterialer RFID -Totalløsning til alle biblioteker TagVision A/S Tranevang Allerød Tlf Fax Risiko for døde hylder Bibliotekarforbundets formand, Pernille Drost, finder også det nye tilbud interessant,men hun mener,at der er en smertegrænse. -Der skal være et minimum i bemandede timer. Helst ikke færre end de nuværende 23 på Gjern Bibliotek, men det kommer selvfølgelig an på lokale forhold,siger Pernille Drost. Samtidig synes hun heller ikke,at man skal acceptere,at den elektroniske kontakt til bibliotekaren via infostanderen ikke virkeroptimalt: -Det er vigtigt hele tiden at tænke formidlingen og bibliotekarerne med i det ubemandede bibliotek. Også digitalt, for der er bestemt andre møder end det fysiske i vore biblioteker siger hun og tilføjer: -Det er fint,at mange brugere er selvhjulpne, men bibliotekets opgave er at inspirere og hjælpe folk til at blive klogere og lære dem noget, de ikke vidste. Detville klart være et skrækscenario,hvis man fik biblioteker helt uden bibliotekarer. Det ville blot være afhentningssteder med døde hylder og ikke et bibliotek, pointerer Pernille Drost. n Henrik Broch-Lips er freelancejournalist bibliotekspressen

12 Studerende: Forlidtflair forunge Det var de studerende selv, der fik øje på en»tom stol«i BF s Hovedbestyrelse. Tine Jørgensen, der fik pladsen, mener ikke, at BF af SABRINE MØNSTED sælger sig godt nok til de studerende. De to studerende i BF s Hovedbestyrelse, Thomas Elfing Johansen (tv) og Tine Jørgensen (th) mener blandt andet, at BF skal tilbyde rabat på bøger for at få flere studentermedlemmer. Foto: Gitte Sofie Hansen Hvad skal en fagforeningtilbyde studerende? Det er i øjeblikket en hed diskussion på Biblnet.dk (de studerendes mødested på nettet, red.). Tine Jørgensen, de studerendes observatør i BF s Hovedbestyrelse og Thomas Elfing Johansen, suppleant, har flere bud. Billige bøger og gå-hjem-møder er nogle af dem. - Mange studerende på biblioteksskolen er ældre og har været i andre fagforeninger før. BF skal tilbyde noget, de ikke får andre steder, siger Tine Jørgensen, der selv er tidligere medlem af HK. - Jeg har undret mig over, at der ikke var fokus på de studerende i BF. I HK var der flere ungdomsarrangementer. BF har ladt de studerende lidt i stikken. Der skal jo være en grund til at blive medlem, siger hun og understreger, at BF skal være bedre til at formidle fordelene. En god grund til et medlemskab, mener hun, kunne være de besøg på IBM og Microsoft, som BF har arrangeret i forbindelse med en hvervekampagne for studerende. - Gå-hjem-møder om, hvordan man tackler eksamensskræk, den første lønforhandling eller jobsamtale er også en måde at skabe tilknytning til BF, siger Thomas Elfing Johansen, der heller ikke mener, at BF er gode nok til at»sælge«det, forbundet kan. Karriererådgivning er for eksempel vigtig, men mange ved ikke, at det er et tilbud i BF, siger han. Tom plads med støv Det var en uformel snak over rundstykkerne på BF s generalforsamling i 2007, der kastede lys over den ledige stol i BF s Hovedbestyrelse de studerendes observatørpost. - Jeg sendte en mail til Pernille Drost og skrev, at det ville jeg gerne, siger Thomas Elfing Johansen. Det satte skub i udformningen af en formel valgprocedure. I marts 2007 blev Tine Jørgensen valgt som de studerendes stemme i Hovedbestyrelsen dog uden stemmeret. Det fik også BF til at»pudse«de studerendes organ af: Studenterforum. - Vi holdt brainstorm om, hvad vi skal bruge det fælles forum og de kroner til, som Studenterforum råder over hvert år, siger Tine Jørgensen. Så udover at vælge en observatør, fik de 400 studentermedlemmer sat struktur på deres forum. - Vi har nedsat et arrangementsudvalg, der er med på nye studerendes rustur og fortæller om fordelene ved at være med i BF. Der blir lyttet På spørgsmålet om de to studerende føler, at der bliver lyttet til dem i Hovedbestyrelsen, svarer de enstemmigt ja. - Vi kan sige vores mening i diskussionerne - det er der plads til. For eksempel at vi synes, at der skal være en særlig pris for studerende, når BF holder arrangementer, siger Tine Jørgensen. De to studerende kan også sætte punkter på dagsordenen. - Det er endnu vigtigere end at kunne stemme, siger Thomas Elfing Johansen. - Vi fik et punkt på dagsordenen i november om retorikken i forhold til DB er over for cand.scient.bibl. er. Det er vigtigt at tale pænt om DB-studerende, som kan føle sig pressede i akademiseringsprojektet, siger han. Det er ikke venstrehåndsarbejde at sidde med i toppen af BF. Mødet tager syv timer og forberedelsen cirka fem timer hver måned. - Det tager tid at lære systemet at kende og kunne læse en dagsorden, siger Tine Jørgensen. Men de er enige om, at det er tiden værd. - Det giver indblik i en politisk organisation og processer som overenskomstforhandlinger, siger Thomas Elfing Johansen, der bliver cand.scient.bibl. til sommer. - Så jeg kunne godt finde på at stille op til bestyrelsen. Det er vigtigt arbejde. n 12 bibliotekspressen

13 intelligent library solutions Mark5 E A S Y C H E C K Selvbetjeningsautomat Codeco byder velkommen til årsmødet Mød os på stand nr. 17 og 18. Codeco A/S Energivej Ballerup Denmark Tlf: Fax:

14 Colourbox Eva Madsen, folkepensionist, 81 år Har ikke haft erhvervsarbejde, men har i sin tid gået hjemme med parrets fire børn. Har desuden puddelhunden Perle. Lever af god enkepension efter sin mand, som var skoleinspektør. Er forholdsvis sund og rask har dog lidt slidgigt. Interesserer sig for kirken, musik, gymnastik, kortspil, kunst og livet i Svogerslev. Stemmer på Dansk Folkeparti (ellers gammel socialdemokrat). Eva bruger bogbussen flittigt. Hun låner især historiske romaner, strikkeblade, lydbøger, som hun hører på sin cd-afspiller og klassisk musik. Hun bruger ikke Roskilde Bibliotek, som hun synes ligger for langt væk, og bogbussen holder lige ved siden af hendes hjem, så det er så dejligt nemt. (forkortet af red.) 14 bibliotekspressen

15 Vi skal være mere skarpe på, hvem brugerne er og se deres behov, når vi markedsfører os. Udviklingschef Karen Ørskov, Roskilde Bibliotekerne Kend din bruger: PÅ FORNAVNMED EVAOGMADSBRIAN Ud med tørre statistikker ind med mennesker af kød og blod. Roskilde Bibliotekerne forsøger sig med ny metode Personas for at sikre skræddersyede tilbud til både arbejdsløse Mads Brian Olsen og tekst MARIE BRYNSKOV illustration LLUSTRA pensionisten Eva Madsen. 81-årige Eva Madsenmed hunden Perle falder og brækker hoften mens Lise Thomsen bliver skilt, og arbejdsløse Mads Brian beslutter sig for at få en kæreste. Begivenheder, som intet har med biblioteket at gøre eller? Jo, mener Roskilde Bibliotekerne, der har taget den såkaldtepersonas-metode i brug for at målrette bibliotekets ydelser mere til brugerne. Metoden bygger på et persongalleri af fiktive personer, der med hver deres personlighed og baggrund repræsenterer et bestemt brugersegment eller befolkningsgruppe. De bliver omtalt som»familien«af bibliotekets ansatte, har navne som Lise, Gudrun, Ali og Jens og fremkalder omsorgsfulde smil og rynkede øjenbryn, når det går dem godt og mindre godt. Men selv om»familien«lever i bedste velgående i de ansattes bevidsthed, så er og bliver de personas, der er flikket sammen på analyse-og evalueringskonsulent Isabellas Gothens skrivebord. På en stor opslagstavle på gangen har hun hængt alle bibliotekets 18 personas op, og små, håndskrevne papirlapper indikerer, når deres liv tager en ny drejning. For eksempel har Isabella Gothen skrevet»nyskilt«hen over billedet af ægteparret Lise og Laurits Thomsen fra byen Gundsømagle. - Ja, de måtte finde sig i, at deres ægteskab ladede livet, griner analysekonsulenten, der er uddannet cand.scient.soc. fra RUC. I 2006 udviklede hun de første personas som ansat i Roskilde Biblioteks 12 mand store udviklingsafdeling. Fra tal til mennesker Personas-metoden blev udviklet i USA i midten af 1990 erne og er ikke hokuspokus men en ny måde at»sætte ansigt«personasmetoden: Personas-begrebet er et udviklingsværktøj opfundet i 1999 af den amerikanske interaktionsdesigner og systemudvikler, Alan Cooper, og defineres som hypotetiske arketyper af virkelige brugere. En persona er en konstrueret figur, som er beskrevet i detaljer og repræsenterer en bestemt brugergruppe. Metoden afdækker: " Hvilke brugergrupper findes der? Hvilke bibliotekstilbud er relevante for dem? " Hvem er ikke-brugerne? Hvorfor bruger de ikke biblioteket? " Tilbyder jeres bibliotek de ydelser, som brugerne efterspørger? " Hvordan sikrer I, at I udvikler bibliotekstilbud, som matcher de enkelte brugergrupper? på statistiske oplysninger, bibliotekerne altid har brugt i deres udviklingsarbejde, fortæller Isabella Gothen. - Der har været et tendens til at tale om»brugerne«som en lidt diffus størrelse, siger hun. - Her tager man fra starten brugerne med ind. Når man præsentererpersonas for folk, vækker det genklang, fordi alle kan forholde sig til personerne, uanset hvor de befinder sig i organisationen, siger analysekonsulenten, der har brugt cirka timer inklusiv forarbejdet med statistik og interviews på at skabe personas-galleriet i opstartsfasen, men i dag blot justerer dem hen ad vejen. Det er afgørende, at figurernes liv ændrer sig løbende, så de afspejler»rigtige menneskers«livsfaser og behov. - Hvordan kan biblioteket for eksempel hjælpe, når man får børn, bliver skilt, skal efteruddannes eller bliver handicappet? siger Isabella Gothen. Eller når man gerne vil have en kæreste, kunne man tilføje. Det er nemlig den situation, 35-årige Mads Brian er havnet i, efter Isabella Gothen har placeret en ny lap på hans profil på opslagstavlen. Af den fremgår det, at den socialt handicappede single har fået mod på at finde et arbejde og får hjælp til at skrive ansøgningen på biblioteket. Her finder han også ud af, at han kan få hjælp til at oprette en profil på datingsiden Dating.dk, så han kan finde sig en kæreste. Og vupti ikkebrugeren Mads Brian er blevet biblioteksbruger. Ikke fri fantasi Selv om personas er udstyret med rigelige detaljer om hobbyer, udseende og personlig smag, er de langt fra gætværk, men bibliotekspressen

16 Colourbox skabtudfra befolkningsstatistik,kulturvaneundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser,fokusgrupper, sociologisk teoriog ikke mindst: et indgående kendskab til lokale forhold. -Jeg harfor eksempelinterviewet en musikbibliotekar, der vidste altombyensnoldelevs historieogkultur, fordi hunhar boetder en stor delsit liv, forklarerisabella Gothen, der harfået hjælpaf udviklingskonsulentchristinebruun. -Ogjeg harfor eksempel interviewetgymnasieelever om deres spillevaner som supplementtil det statistiske materiale, forklarerisabella Gothen. Menhvordan kanman præcistvide,at EvaMadsenfor eksempel kanlide at lave syltetøj og strikke nisser ogatmads Brians hund hedder Bisse? -Selvfølgelig vilder værenoget gætteri og fantasifor at få fortalthistorien for eksempel,athunden hedder Bisse. Men selve baggrunden bygger på undersøgelser, siger Isabella Gothen. Hunafviser,atpersonas kankomme til at afspejle ensegne, ubevidste fordomme når manfor eksempel antager, at når manhedder Mads Brian, så læserman dårligt og harenhund, der hedder Bisse? -Nej,tværtimod, siger hun. -Viernetop gået vækfra foreksempel at samlealle»gamle«under ét og hari stedet fleretyper gamle: både de ressourcestærke, dem medsærligeinteresser, de sygeogsåvidere, siger hun. -Det er derfor, vi haretstort galleri, der supplerer hinanden. Mads Brian Olsen, 35 år arbejdsløs, tidl. specialarbejder Ensom, ressourcesvag, har svært ved at skabe sig et socialt netværk. Han er læsehandicappet, drikker lidt og har hunden Bisse på et år. Mads Brian har ikke pc hjemme, så går på biblioteket for at få hjælp til af lægge sit cv ind på arbejdsformidlingen, og han søger efter job på nettet. (forkortet af red.) Masser af grin Detvar en halvtørkonferenceomselvbetjeninginden fordet offentlige, der i første omgang placeredepersonas-metoden på lystavlen hosudviklingschef KarenØrskovtilbage i2006. Stemningen varefterhånden lidtmat,men et indlæg fra Borger.dk om personas fikvækketde slumrende tilhørere. -Folkrettede sig op af stoleneogbegyndte at lytteefter og grine.desynes, Hvordan kan biblioteket for eksempel hjælpe,når man får børn,bliverskilt,skalefteruddannes eller bliver handicappet? Analyse-og evalueringskonsulent Isabellas Gothen, Roskilde Bibliotekerne det varsjovt, og den reaktion bedjeg mærkei,siger KarenØrskov, der blev udviklingschef på Roskilde Bibliotekerne, da kommunerne Roskilde, GundsøogRamsøblev slået sammen iforbindelsemed kommunalreformen. -Viskulletil at lægge trekommunersammen, og personas kunneværeet godt redskab til at udvikle fremtidensbiblioteksbetjening, siger hun. Hunmener,biblioteket skal væremerefokuseret, nårdet udvikler bibliotekets tilbud. - Vi skal være mere skarpe på, hvem brugerne er og se deres behov, når vi markedsfører os, siger hun. -Derforhar vi lagt vægt på at starte medmålgruppeanalyserfør selve markedsføringen, siger hunmed henvisning til det store forarbejde,der liggeriatudvikle personas. -Vivil altidsågerne fortælle om alt det, vi er gode til.her vender vi den om og kigger på,hvad brugernesbehover, siger hun. På tværs af faggrupper Birthe Rasmussen, bibliotekarogleder af Gadstrupfilialen iden nyeroskilde Kommune, er en af dem, der arbejder med personas ipraksis. Hunblevmed det sammefanget ind, da udviklingsafdelingenpræsenterede idéen. -Det var utrolig morsomt, jeg morede mig meget over depersonas, dehavde frembragt. Jeg erjoengarvet bibliotekar på gulvet oghar altid elsket mit udlånsarbejde, så jeg kunne genkende stort 16 bibliotekspressen

17 Vi vil altid så gerne fortælle om alt det, vi er gode til. Her vender vi den om og kigger på, hvad brugernes behov er. Udviklingschef Karen Ørskov, Roskilde Bibliotekerne set alle deher personas, jeg har mødt gennem et helt arbejdsliv, siger Birthe Rasmussen. Som leder af en bredt sammensat medarbejdergruppe, der skal udvikle nye tilbud til senior-segmentet 50+, hjalp personas med atskabe en fælles referenceramme blandt HK ere, bibliotekarer og en akademiker. -Jeg varmeget spændt på,hvordan arbejdet skullegå, fordivoresfaglige grundlag ikke er heltens,siger hun. Gruppen fandtudaf, at de ideres persongallerimanglede en singlekvinde i 50 erne og et ægtepar,der harværet gift i25år, somnuerblevetskilt. Hvilket er forklaringenpå, at analysekonsulent Isabella Gothen så pludseligt lodliseog LauritsThomsen skille. -Vihar kigget på hver af voresialt ni personas,oghvermedarbejder harsagt:»ritakunnenok tænkes at kunneblive berigetmed ditogmed dat,«forklarer Birthe Rasmussen, der er overbevistom, at processenisidste ende kommer til at gavnebrugerne. - De medarbejdere, for eksempel HKpersonalet, der ikke nødvendigvis servicerer på samme måde som os, bliver mere bevidstgjort om brugeren, siger hun. Politisk redskab Personas-figurerne harogsågjort indtryk på politikere, der fårsat ansigt på de mennesker, de arbejder for, siger udviklingschef KarenØrskov. -Når mansidder til et møde medbilledet af invalidepensionistenallan Hansen eller en EvaMadsenmed brækkethofte, så sætter det kødogblodpå, hvorfordet er vigtigt medtilbudsom foreksempel Bogen Kommer,siger hun. Personas-metoden er ikke et afgrænset projekt, menetblivendearbejdsredskab, der evalueres forførste gang om to et halvtår. Udviklingschef KarenØrskovforestiller sig,atdet store forarbejde,der er lavet med personas,kan bruges til at målrette kommunikationen til brugerne ifremtiden. -Man siger jo,at alleredekun er forgamle mennesker, grinerhun. Gratis personas På Roskilde Bibliotekernes hjemmeside findes bibliotekets metoderapport og personas til fri afbenyttelse: Se under cb >Projekter og analyser >metoder: analyser og projekter. Biblioteket kan også kontaktes telefonisk for flere oplysninger og support. På under Brugercentrisk udvikling findes 12 gratis personas -Deunge bruger sms. Derkan vi bruge personas-metoden til at få øjepåalle de kanaler,der er,ogsehvorforskellige behovene er,siger udviklingschefen. Hvordan gør man: Først opstilles personas på baggrund af for eksempel befolkningsstatistik, nye forbrugertrends, kulturvaneundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser, fokusgrupper og sociologisk teori. Når først personas er opstillet, kan de genbruges igen og igen i forskelligt udviklingsarbejde. Personkredsen kan udvides efter behov. Gratis adgang! Marts 2008 i København NV 9 musikalske forestillinger om livet på jorden For børn & for voksne. Billetbestilling Info: bibliotekspressen

18 D ebat Populær litteratur før og nu Før biblioteksloven i1984 var der en vis censur iforbindelse med fremskaffelsen af bøger til folkebibliotekernes lånere. Det vidner en liste fra Stadsbiblioteket ilyngby om. Den erfra 1978 og opregner en række forfatterskaber, der betragtes som underlødige ogikke står mål med bibliotekets litterære kvalitetskrav. Når man betragter listen idag, slår det én, at mange af forfatterne nuerdelvist glemte. Der erdog også forfattere, som stadig efterspørges. Det erfor ek- sempel den engelske forfatterinde Victoria Holt, hvis romantiske kærlighedsromaner idag kan skaffes til et hvilket som helst folkebibliotek ilandet. Lyngby køber dog fortsat ikke denne forfatterindes bøger, fordi deer for ringe. Bibliotekarerne vil ellers helst opfylde folks ønsker frem for at stå som smagsdommere. En anden type meget efterspurgt og produktiv forfatter pålisten erdanskeren IbHenrik Cavling. Han leverede føljetoner til ugebladene ogudgav dem også som romaner. Hans re- pertoire spændte fra kærlig- hedshistorier til spændings- og agentromaner. Spændingsforfatteren Wilbur A. Smith ogslægts- romanforfatteren Mazo de la Roche erstreget på listen, hvilket vidner om en vis opblødning ikvali- tetskravene. Tidligere blev den slags bøger betragtet som reaktionær vir- kelighedsflugt med flad persontegning og klichéfyldt stil. Happy ending var enfast in- grediens, og bøgerne kunne idet hele taget sammenlignes med usund slik oghurtigt forbrug. Dagspres- sen nedlod sig ikke til at anmelde denne lekture, der blev kaldt for»triviallit- teratur«og»kulørt spænding«.»sødsuppe«,»uge- bladslæsning«,»glamour«og»spekulation«var nogle af de skældsord, som blev hæftet på genren. Det kan undre, at Morten Korch ikke er medtaget på listen, da han var en omstridt forfatter ibibliotekskredse. Men efterspørgselspresset har nok været for stort til, atman helt kunne modstå hans bøger. Det erheller ikke sikkert, at alle folkebiblioteker har været såstrenge ideres kvalitetskrav som bibliotekerne ilyngby-taarbæk. I1984 blev de forpligtet til at skaffe triviallitteratur fra Centralbiblioteket igentofte. Forfatteren Carsten Berthelsen har isin nyligt udkomne bog Underholdningskanonen rehabiliteret nogle af de meget populære underholdningsforfattere, der er blevet folkeeje, ogsom også har kvaliteter. Barbara Cartland bliver dog ibogen karakteriseret som»trivimaskine«og»klichéfabrik«, og heller ikke Victoria Holt karakteriseres som god litteratur. Til gengæld opvurderes nutidige populærforfattere som Maeve Binchy og Rosamunde Pilcher. Holdningen til kvalitet har ændret sig, ogdet er blevet legitimt atblive underholdt. Populærkulturen eraccepteret, fordi den ikke nødvendigvis erdårlig, men fortæller noget omsamtiden. Bibliotekaren erikke længere formynder for folket, men istedet rådgiver ibogjunglen. Formidlerrollen er under opprioritering både iudlånet og på nettet. Låneren oglånerens ønsker erkommet icentrum for formidlingen, der dog stadig skelner mellem godt og skidt inden for deforskellige genrer. Helle Hvenegård-Lassen, bibliotekar på Lyngby-Taabæk Bibliotekerne 18 bibliotekspressen

19 Bolden er kastet grib den! Midt i januar var jeg på besøg hos en af mine gode venner, hvor jeg faldt over dagbladet Information fra den 11. januar. Heri læste jeg interviewet»hovedsagen er vel, at de bliver læst«med Pernille Schaltz fra Københavns Biblioteker. Pernille Schaltz er kvinden, der den seneste tid har formået at få bibliotekerne frem i forreste række i landets dagblade med sine tanker om at skabe et biblioteksrum med færre synlige, men til gengæld bedre markedsførte bøger. Schaltz synspunkter har ført til megen ståhej, men hun må være blevet misforstået, for i sig selv er der vel ikke noget revolutionerende i at ville skabe et mere attraktivt og besnærende tilbud til bibliotekets lånere det er netop vores opgave at formidle. De bøger, der ikke står fremme, er jo stadig tilgængelige; både i biblioteksbasen og via en bibliotekar. I det åbne biblioteksrum skal vi i mindre grad formidle de titler, som kunderne går specifikt efter og i højere grad markedsføre de materialer og tilbud, som de ikke vidste, de kom efter.»at kigge lige ind i en bogryg er ikke god formidling,«udtaler Pernille Schaltz i Bibliotekspressen nummer 20/2007, og det har hun fuldstændigt ret i. Frem med forsiderne og de nye digitale tilbud, så kunderne kan se alt det spændende, vi har at byde på på bibliotekerne. En bog kan sagtens formidles effektivt, selv om den står ude bagved. Pernille Schaltz har gjort bibliotekerne en stor tjeneste ved at skaffe megen spalteplads og omtale i de danske aviser. Når der samtidig, berettiget, tales meget om, at bibliotekerne har svært ved at markedsføre sig selv, så er det nu, der skal holdes fast, venner. Nu er der endelig hul i gennem til de store medier, og dermed har vi en gylden chance for at fortælle den gode historie om alt det, vi har at tilbyde, så borgerne bliver mere bevidste om, at bibliotekerne er inspirationens og mulighedernes land. Politikerne læser jo også aviser, så lad os få al den PR vi kan, så bliver vi måske ikke ramt så hårdt næste gang, der skal skæres i de kommunale budgetter. Kristoffer Harboe, Bibliotekar, Koldingbibliotekerne Hent vort nyekatalog! Velkommen til vor stand nr. 16påDanmarks Biblioteksforenings årsmøde ikolding marts Med nye impulser fra hele vores verden. Med venlig hilsen Eurobib Direct, DitBiblioteksvarehus Tel: Fax: bibliotekspressen

20 R oadshows Arbejdsvilkår og læringsmuligheder - det gode arbejdsliv i en omstillingstid Der er indenfor de seneste år kommet et stigende fokus på den læring, som foregår i arbejdet. Den kompetenceudvikling, som foregår hver eneste dag på enhver arbejdsplads. Men hvilke rammer og vilkår skal der være til stede for at skabe et konstruktivt læringsmiljø på arbejdspladsen? Hvordan ændrer moderniseringspolitikken læringsmulighederne i arbejdet og oplevelsen af at kunne gøre sin faglighed gældende på meningsfuld vis? Masteruddannelser Efterår 2008 Masteruddannelser i voksenuddannelse, vejledning, sundhedspædagogik, socialpædagogik, specialpædagogik, læseog skrivedidaktik, leadership and innovation, evaluering, citizenship, børnelitteratur. Masteruddannelse som fleksibelt forløb og enkeltmoduler. Informationsmøder forår 2008: Ansøgningsfrist 2. juni Læs mere på Oplægsholder er Janne Gleerup, cand.mag. og Ph.D.- stud. ved Roskilde Universitetscenter. Torsdag den 6. marts 2008 kl på Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers. Tilmeld dig senest den 28. feb Alle medlemmer af BF er velkomne. Deltagergebyr: Gratis. Arrangører: Bibliotekarforbundet og FaBuLær i samarb. med Randers Bibliotek Tilmeld dig via Kalenderen på Operatemadage på Holmen Torsdag & Fredag den 6. og 7. marts Rundvisning på Operaen, oplæg ved Kasper Holten, Louise Fribo, Henrik Engelbrecht, Thomas Michelsen m. fl.. Yderligere oplysninger på Tilmeldingsfrist 26. februar til Rikke Petersen, Frederiksberg Bibliotek, tlf: , Musikfaggruppen MUFA LET DIN JOBSØGNING Opret en jobagentpå MED EN JOBAGENT 20 bibliotekspressen

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere