Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding"

Transkript

1 Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding 1

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMLET RAPPORT... 3 MODE/TEKSTIL... 8 KOMMUNIKATIONSDESIGN... 9 INDUSTRIELT DESIGN ACCESSORIES BENCHMARKING*

3 Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover har 15 studerende gennemført dele af evalueringen. Kandidat-evalueringen har en svarprocent på 28% hvilket svarer til 39 studerende. Hertil kommer 12 studerende, der har gennemført en del af evalueringen. Nedenfor er en kort opsummering, ud fra de tidligere fastlagte delelementer. På de følgende sider er desuden en uddybning heraf. Konklusion på delelementer 1. Læring / kvalitet af undervisningen Grundlæggende er de studerende positive i deres vurdering af deres uddannelse og skolen er et positivt tilvalg. Størstedelen af de studerende bruger mellem timer om ugen på deres uddannelse. Indsatsområder kunne fx være at sikre en god struktur på uddannelsen samt forbedre eksamenssituationen, både selve eksamen men også sammenhængen mellem uddannelse og eksamen. 2. Psykisk APV / Undervisningsmiljø De studerende vægter især det faglige miljø, når de vurderer, hvor tilfredse de er med at læse på Designskolen Kolding. Indsatsområder kunne være intern kommunikation, bedre planlægning samt forventningsafstemning for at afhjælpe stress. 3. Fysisk APV Overordnet set er de studerende tilfredse med de fysiske arealer. Indsatsområder kunne være bedre introduktion til værksteder, herunder sikkerhed på værksteder og håndtering af kemiske stoffer m.v., samt arbejdsmiljø på studiepladser, herunder støj. 4. Forretningsforståelse Der er en tydelig forbedring af de studerendes forretningsforståelse fra BA til KA. Indsatsområder kunne være kompetenceafklaring. 5. Digitale kompetencer Generelt er der mange studerende, der ikke føler, at de har tilstrækkelige digitale kompetencer. Indsatsområder kunne være øget fokus på forventningsafstemning samt peer-to-peer oplæring. 6. Formidling Der er en tydelig forbedring af de studerendes formidlingskompetencer fra BA til KA. Indsatsområder kunne være kompetenceafklaring samt portfolio. 3

4 1. Læring / kvalitet af undervisningen Generelt Overordnet set er de studerende tilfredse med deres bacheloruddannelse på Designskolen Kolding og føler dels, at der er en mærkbar faglig udvikling, og dels at de har opnået de læringsmål, som er defineret for uddannelsen. 85% af de BA-studerende er således tilfredse med deres uddannelse i nogen til i meget høj grad, mens kun 3% slet ikke er tilfredse. De KA-studerende har generelt mange positive grunde til at have valgt at læse på DK. Flere fremhæver skolens kvalitet, andre dens værdier og fx fokus på bæredygtighed. Andre igen fremhæver stemningen, som de har oplevet på besøg, Erasmus udveksling m.v. Faglig niveau Der er kun 18% af de BA-studerende, som vurderer det faglige niveau som værende meget godt. Der er dog samtidig kun 6%, som decideret mener, at det faglige niveau ikke er godt. 37% af de BA-studerende savner mulighed for at arbejde mere teoretisk med deres opgaver. 59% mener, at litteraturen er enten meget relevant eller relevant mens 14% mener, at den ikke eller overhovedet ikke er relevant. For de KA-studerende er der 45%, der savner at arbejde mere teoretisk med deres opgaver og projekter. 8% af de KAstuderende vurderer, at litteraturen ikke er relevant. Motivation Overordnet set er de studerende tilfredse med deres indsats og motivation. 11% af de BAstuderende tilkendegiver dog, at de slet ikke føler, at de har mulighed for at påvirke og tilrettelægge deres uddannelse. Et fåtal tilkendegiver, at de ikke er motiverede, eller føler, at de har god mulighed for at indfri deres faglige ambitioner ligesom de ikke er tilfredse med deres egen faglige udvikling. Dog er der kun 6%, der ikke føler, at de kan strukturere deres tid, så de også kan holde fri. 46% af de BA-studerende føler sig ikke sikre på, hvad de kan. Til gengæld føler 74% af de KA-studerende sig sikre på, hvad de kan. Eksamen Når det kommer til eksamen, synes 68% af de BA-studerende, at de i nogen til meget høj grad er godt forberedt til at gå til eksamen. Dog er der 12%, som svarer slet ikke. Flere kommenterer, at de bliver bedømt på noget andet til eksamen, end det, de er blevet undervist i, at de bliver bedømt i noget der ikke står i fagbeskrivelsen, eller at de er blevet rost for deres projekter hele semesteret for så at blive kritiseret voldsomt til eksamen. Intern kommunikation Overordnet set er der mange af de studerende på både BA og KA, der har svært ved at bruge intranettet og ikke ved, hvordan man får kontakt til studienævn, fagråd og De Studerendes Råd. 2. Psykisk APV / Undervisningsmiljø Det er det faglige miljø samt underviserne, som betyder mest for, hvor tilfredse de BAstuderende er med at læse på Designskolen Kolding. Der er nogle enkelte studerende, som ikke føler sig godt tilpas og som ikke trives, eller som ikke føler sig som en del af et fagligt fællesskab. Kun 34% af de BA-studerende svarer, at jobmulighederne efter endt uddannelse er en medvirkende årsag til deres tilfredshed. 4

5 For de KA-studerende er de to vigtigste faktorer, der afgør deres tilfredshed, det faglige miljø samt deres medstuderende dog meget tæt fulgt af det sociale miljø og jobmulighederne. 20% af de BA-studerende og 21% af de KA-studerende synes slet ikke det fælles codex har haft betydning for studiemiljøet. Forventningspres 65% af de BA-studerende oplever forventninger fra sig selv, der er svære at håndtere 42% oplever det fra studiet. 34% oplever stærke stress-symptomer i forbindelse med eksamen 37% oplever det i dagligdagen. 59% af de KA-studerende oplever forventninger fra sig selv, de har svært ved at håndtere og 36% oplever det fra studiet. 41% oplever stærke stress-symptomer i relation til eksamen 36% oplever det i dagligdagen. Der er ønske om bedre planlægning og flere informationer, så man bedre kan forberede sig på de enkelte kurser, og så man kan planlægge resten af sit liv i forhold til studiet. Frafald Der er 28% af de BA-studerende, der overvejer at forlade studiet. De angiver mange forskellige årsager til dette, men følgende er værd at fremhæve: Der er rigtig mange kommentarer vedr. forholdene på KD: uddannelsen lever ikke op til forventningerne, stress, dårlig formulerede opgavebeskrivelser, mangel på lærere, ændring af studiet i forhold til hvad de studerende forventede ved optagelse, dårligt intranet og generel dårlig intern kommunikation m.v. Udskiftning af personale Intern kommunikation: aflysning af undervisning, undervisningssprog, lokaler samt at hjemmesiden synes at reklamere for indhold i uddannelsen, som ikke længere er der At skolen ikke selv lever op til at være elite læringsudbyttet står ikke mål med arbejdsindsatsen Dårligt socialt miljø/dårligt sammenhold/sladder For de KA-studerende er der 26%, der overvejer at forlade studiet. De angivne årsager handler om mangel på samt dårlig/uhensigtsmæssig kommunikation, følelsen af at skolen ikke lever op til det forventede og manglende tro på jobmuligheder. 3. Fysisk APV Lokaler 27% af de BA-studerende og 23% af de KA-studerende er ikke tilfredse eller kun lidt tilfredse med undervisningslokaler, og 23% af de BA-studerende og 46% af de KAstuderende er ikke tilfredse eller kun lidt tilfredse med studiepladserne. Derudover er der flere af de studerende, der påpeger problemer med studiepladserne generelt, både for dårlige stole, mangel på køleskabe og støj m.v. Der bedes også om bedre arbejdslys på 2. sal omkring studiepladserne og lyddæmpende foranstaltninger på 3. sal. Værksteder 17% af de BA-studerende og 18% af de KA-studerende føler ikke introduktionen til brug af kemiske stoffer, maskiner, værktøj m.v. er tilfredsstillende. 36% af de BA-studerende og 5

6 25% af de KA-studerende føler sig ikke i stand til at agere, hvis der opstår en ulykke det er dog kun henh. 6% og 13%, der mener sikkerheden i værkstederne ikke er god. Der er også flere, der ønsker forbedringer i værkstederne både større og mere opdaterede værksteder, men også mere introduktion til (alle) værkstederne og mulighed for at bruge dem mere. IT Der er mange studerende, der oplever problemer med at printe både generelt og med mangel på printere gode nok til KD, samt at printerne ikke printer, men at de alligevel afkræves betaling. Det er ikke muligt for de studerende at printe secure. 4. Forretningsforståelse 55% af de BA-studerende har ikke indsigt i, hvilke job de kan bestride, ligesom 70% har ikke indsigt i, hvordan deres produkter/services kan skabe (økonomisk) værdi for andre virksomheder/organisationer. 17% ved, hvordan man opstarter egen virksomhed. 85% af de KA-studerende ved, hvilke jobs de kan bestride, ligesom 62% har indsigt i, hvordan deres produkter og services kan skabe (økonomisk) værdi for andre virksomheder/organisationer. 21% ved, hvordan man opstarter egen virksomhed. 5. Digitale Kompetencer 44% af de BA-studerende føler ikke, at deres digitale kompetencer er på det niveau, skolen forventer og 23% kan ikke svare på spørgsmålet. Dvs. kun 33% af de BAstuderende føler, at de kan, hvad der forventes af dem. 54% af de KA-studerende vurderer, at de har digitale kompetencer på det niveau, skolen forventer. Spørgsmålet er, om de studerende overhovedet er klar over, hvad skolen egentlig forventer i forhold til digitale kompetencer og om en nærmere forventningsafstemning på dette område ville få flere studerende til at vurdere deres egne kompetencer mere positivt. Mange af de studerende ønsker mere og bedre undervisning i digitale kompetencer, når vi spørger, hvilke tiltag DK skal prioritere for at sikre det bedst mulige studiemiljø og skabe den bedste design-uddannelse. 6. Formidling 52% af de BA-studerende kan ikke formidle deres egne kompetencer som designere. 64% kan ikke differentiere den værdi, de selv skaber som designere i forhold til forskellige målgrupper. Kun 39% har et opdateret CV, 32% har en opdateret portfolio og 47% har en LinkedIn profil. 69% af de KA-studerende kan formidle deres egne kompetencer som designere. 79% kan differentiere deres egne værdi, som de skaber som designere. 85% har et opdateret CV, 69% har en opdateret portfolio, og 87% har en LinkedIn profil. Der sker altså en væsentlig udvikling på formidlingsområdet fra BA til KA. 7. Ønsker om forbedring Overordnet set er de væsentligste punkter, hvor de studerende ønsker forbedringer, følgende: 6

7 Studiepladser for små, for rodede, for støjende, for dårlige borde og stole, for dårligt lys Socialt miljø der er mange kommentarer om et stressende miljø, hvor de studerende presser hinanden. Der er mange, der ikke synes, de har et godt sammenhold på deres hold m.v. Opkvalificering af værksteder både i form af flere og bedre introduktioner, flere maskiner, bedre lys, øget sikkerhed Intern kommunikation dårligt intranet, dårlig kommunikation mellem ansatte og studerende, arrogante og ubehøvlede ansatte Bedre eksaminer. Træning i præsentationsteknik, mere tid til at præsentere, eksamensrelevant undervisning. Mere kvalitet i undervisningen der er både ønsker om mere kontakt med den virkelige verden, flere designere som undervisere, men også ønsker om mere individuel specialisering. Krænkende adfærd I studiemiljøevalueringen spørger vi, om de studerende har været udsat for krænkende adfærd, som vi definerer som mobning, vold, sexchikane eller lignende. Der er 1% på BA, der har været udsat for krænkende adfærd og der er 11% der kender til, at andre har været udsat for krænkende adfærd. For de kandidat-studerende er det 13% der har været udsat for krænkende adfærd, og 18% der kender til at andre har. De studerende, der har følt sig krænket, er fordelt på alle linier, undtagen Accessories. Dvs. at cirka 6 studerende på BA og KA har været udsat for krænkende adfærd. 7

8 Mode/tekstil Der deltog 39 BA-studerende og 22 kandidatstuderende i studiemiljøevalueringen. Læring / kvalitet af undervisningen De mode-tekstil BA-studerende har valgt DK primært pga. dens gode ry. Erhvervssamarbejde, bæredygtighed, højt niveau og studiemiljø nævnes som konkrete årsager. For de kandidatstuderende nævnes også dansk design, uddannelsen og dens kvalitet samt skolens feel og dens værdier. Der er en meget stor tilfredshed og også en vurdering af, at læringsmål nås. De kandidatstuderende er mere bevidste om egne kompetencer og evner. Dog er der 18%, der ikke mener, deres specialisering og professionelle niveau er blevet øget i løbet af kandidaten. 69% af de kandidatstuderende savner at arbejde mere teoretisk med deres projekter. Digitale kompetencer / forretningsforståelse / formidling og kompetenceafklaring De BA-studerende er usikre på forretningsforståelse og egne digitale kompetencer og hvad de selv kan bidrage med som designere samt kompetenceforståelse. Flertallet har ikke en opdateret portfolio eller CV. Omkring halvdelen af de kandidatstuderende føler, at de mangler kompetencer vedr. forretningsforståelse. Ellers er der en tydelig positiv udvikling på disse områder fra BA til kandidat. Psykisk trivsel De BA-studerende føler i mindre grad, at de har mulighed for selv at påvirke og tilrettelægge deres uddannelse eller strukturere deres tid så de kan holde fri. 22 ud af de 36 BA-studerende dvs. 61% - arbejder over 41 timer om ugen. 26, 72%, af de BA studerende oplever forventninger fra sig selv, der er svære at håndtere og 12, 33%, oplever det fra studiet. 10, 28%, oplever stærke stress-symptomer både i hverdagen og i eksamenssituationer. 6, 17%, overvejer at forlade studiet især pga. stress og pres og uro. 11 af de kandidatstuderende dvs. 69% - arbejder over 41 timer om ugen. 7, 44%, oplever stærke stress-symptomer relateret til eksamen 5, 31%, i det daglige. Også de kandidatstuderende føler, at de og skolen presser dem. 3 overvejer at forlade skolen pga. for store krav eller tvivl på jobmuligheder efter uddannelsen. 42% af de BA-studerende føler sig ikke i stand til at handle, hvis der opstår en ulykke. Prioriteter for at skabe en bedre designuddannelse Bedre studiepladser, mere ro, bedre arbejdsmiljø Mere info om forskellen mellem mode og tekstil / bedre studievejledning Bedre intern kommunikation Forberedelse til arbejdsliv, herunder præsentation, portfolio-opbygning, digitale kompetencer samt relevante opgaver og mere undervisning med lærere fra det virkelige liv Bedre mulighed for at arbejde med egne interesseområder Flere køleskabe / længere åbningstider i kantinen 8

9 Kommunikationsdesign Der deltog 33 BA-studerende og 17 kandidatstuderende i studiemiljøevalueringen. Læring / kvalitet af undervisningen Også de kommunikationsdesignstuderende har valgt DK baseret på skolens ry flere nævner specifikt grafisk design og illustration. 32% af de BA-studerende er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med deres uddannelse, 19% føler ikke at der er en mærkbar udvikling i uddannelsen, 20% synes ikke underviserne virker generelt interesserede i de studerendes udvikling, 16% kan ikke planlægge og gennemføre en designproces og 25% kan ikke formidle et designprojekt. Dog er der kun 13% som synes, at det faglige niveau ikke er godt. For de kandidatstuderende er der nogle af de samme tendenser, dog i mindre grad. 7% af de kandidatstuderende synes, det faglige niveau er mindre godt. 36% af de BA-studerende synes ikke, der er god mulighed for at indfri deres faglige ambitioner, og 30% er ikke tilfredse med deres faglige motivering. 33% synes ikke, de har mulighed for at påvirke og tilrettelægge deres uddannelse. 29% af de kandidatstuderende føler sig overhovedet ikke i stand til at påvirke deres uddannelse og 29% synes i mindre grad, at de får indfriet deres professionelle ambitioner. 33% af de BA-studerende og 29% af de kandidatstuderende savner at arbejde mere teoretisk med opgaverne. 63% af de BA-studerende føler sig ikke sikre på hvad de kan kun 29% af de kandidatstuderende føler det. Digitale kompetencer / forretningsforståelse / formidling og kompetenceafklaring 45% af de BA-studerende og 57% af de kandidatstuderende føler, at deres digitale kompetencer er på det niveau, skolen forventer. De BA-studerende er usikre på forretningsforståelse og egne digitale kompetencer og hvad de selv kan bidrage med som designere samt forståelse af egne kompetencer. Lidt over halvdelen af har et opdateret CV og en profil på LinkedIn, mens 59% har en portfolio. De kandidatstuderende er blevet mere afklarede dog er der kun 7% der ved, hvordan man starter sin egen virksomhed. Til gengæld har 100% af de kandidatstuderende en LinkedIn-profil. Psykisk trivsel 23% af de BA-studerende arbejder timer om ugen, mens 13% arbejder over 50 timer men 53% arbejder timer. For de kandidatstuderende arbejder 42% over 41 timer, mens 50% arbejder % af de BA-studerende synes i mindre grad eller slet ikke, at de er forberedt på at gå til eksamen. 25% af de BA-studerende føler sig i mindre grad eller slet ikke tilpas på deres studie. 25% trives i mindre grad eller slet ikke med at studere på DK. 32% føler ikke, at de kan få vejledning vedr. uddannelsen. 57% af de BA-studerende oplever forventninger der er svære at håndtere fra sig selv, og 61% oplever det fra studiet (som den eneste linje opleves der her størst forventningspres fra studiet). 65% af de kandidatstuderende oplever forventninger fra sig selv, der er svære 9

10 at håndtere, og 57% fra skolen til gengæld er der ingen her, der oplever det fra deres medstuderende. 43% af de BA-studerende oplever stærke stress-symptomer i dagligdagen, mens 32% oplever det i eksamenssituationer. 50% af de kandidatstuderende føler sig stressede til dagligt, mens 43% oplever det i eksamenssituationer. Der er 43% af de BA-studerende og 43% af de kandidatstuderende der overvejer at forlade studiet. Grunde angivet er fx manglende intern samt dårlig kommunikation, den generelle uro på KD, ændringer af uddannelsen, stress, manglende kontakt til undervisere og mangel på undervisere. Overordnet set er der på KD meget stor utilfredshed med intranettet og manglende kendskab til både studienævn og fagråd. Fysisk trivsel 40% af de BA-studerende er utilfredse med undervisningslokalerne, 36% er utilfredse med studiepladserne, og 28% føler ikke, at undervisningslokalerne er velegnede. 43% af de BA-studerende føler sig ikke i stand til at agere, hvis der opstår en ulykke. Tilsvarende gør sig gældende for de kandidatstuderende. Prioriteter for at skabe en bedre designuddannelse Bedre studiepladser Bedre introduktion til værkstederne Bedre struktur og kommunikation vedr. uddannelsen Mere illustration Bedre studiemiljø Flere og bedre undervisere, fokus på faglighed og sammenhæng mellem undervisning og eksamen, venlighed og tilgængelighed Langsigtet planlægning 10

11 Industrielt design Der deltog 18 BA-studerende og 11 kandidatstuderende i studiemiljøevalueringen. Læring / kvalitet af undervisningen De ID-studerende har valgt skolen pga. dens ry. De studerende er grundlæggende godt tilfredse med deres uddannelse og føler, de opnår de kompetencer de skal. Dog vil 56% gerne arbejde mere teoretisk med deres opgaver. Digitale kompetencer / forretningsforståelse / formidling og kompetenceafklaring 50% af de BA-studerende føler ikke, de har de digitale kompetencer, som skolen forventer. Generelt mangler de studerende vidende om forretningsforståelse, formidling og kompetenceforståelse. 78% af de kandidatstuderende føler til gengæld at deres digitale kompetencer er på det niveau, som skolen forventer. Ingen af dem ved, hvordan man starter egen virksomhed, men ellers er de rimeligt med på både forretningsforståelse og formidling og forståelse af egne kompetencer. Psykisk trivsel 67% - dvs. 12 af de BA- studerende arbejder over 41 timer om ugen. 67% oplever forventninger, der er svære at håndtere fra dem selv 39% fra studiet. 56% oplever stærke stress-symptomer i dagligdagen 44% i forbindelse med eksamen. 89% - dvs. 8 af de kandidatstuderende arbejder over 41 timer om ugen. 67% oplever forventninger der er svære at håndtere fra dem selv til gengæld oplever kun 11% det fra skolen. 22% oplever stærke stress-symptomer til dagligt 33% i relation til eksamen. 33% - 6 BA-studerende overvejer at forlade studiet. Dette skyldes dels frygten for ikke at have kompetencerne til at arbejde og frygten for ikke at få et job, dårligt socialt miljø, mangle på plads til individualitet samt udskiftning i personale og skolens faglige mål. Der er 1 kandidatstuderende, der overvejer at forlade skolen, fordi der ikke er nok undervisning, projekterne ikke er virkelighedsnære, og faciliteterne er for dårlige. Fysisk trivsel 34% af de studerende føler ikke, at lokalerne er velegnede til eksamen. 66% er utilfredse med studiepladserne. Prioriteter for at skabe en bedre designuddannelse Bedre socialt miljø Forretningsforståelse, digitale kompetencer, branding, entreprenørskab Bedre værksteder: sikrere, ny 3D printer og 3D scanner, nyere og mere præcise værktøjer, lydisolerede, større Plads til fordybelse, ro, bedre studiepladser Mere samarbejde mellem årgange og fag Intern kommunikation 11

12 Accessories Der deltog 12 BA-studerende i studiemiljøevalueringen. Accessory har endnu ikke nogen kandidatstuderende. Læring / kvalitet af undervisningen De studerende har valgt at læse på DK pga. både skolens gode ry og denne specifikke linje. Og de studerende er rigtig glade for deres uddannelse og det faglige niveau. Digitale kompetencer / forretningsforståelse / formidling og kompetenceafklaring Ingen vurderer, at deres digitale kompetencer er på det niveau, skolen forventer. De fleste mangler også kompetencer inden for forretningsforståelse, formidling og kompetenceforståelse. Psykisk trivsel Ingen af de studerende arbejder over 50 timer. 45% - dvs. 5 studerende arbejder timer. 55% oplever forventninger, der er svære at håndtere fra sig selv 27% fra studiet. 45% oplever stærke stress-symptomer i forbindelse med eksamen 18% gør i dagligdagen. 2 overvejer at forlade studiet dels pga. pres fra medstuderende, dels pga. manglende mulighed for at fordybe sig i et fagområde. Fysisk trivsel Der er en let utilfredshed med undervisningslokaler, studiepladser og velegnetheden af lokalerne. Ikke alle føler sig i stand til at agere, hvis der opstår en ulykkessituation. Prioriteter for at skabe en bedre designuddannelse Keramikovn Bedre intern kommunikation Bedre studiepladser, mere ro Bedre og flere undervisere 12

13 Benchmarking* Idet en ny evalueringsmetode er påbegyndt i 2015, er det begrænset hvor meget benchmarking, der kan udføres, især fordi studiemiljøevalueringen har fået tilføjet adskillige nye spørgsmål. Studiemiljøevaluering foretaget 2013 Jeg føler mig rigtig godt tilpas på mit studie? I 2013 svarede 31% helt enig, 49% overvejende enig, 17% hverken eller og 3% overvejende uenig. I 2015 svarede 20% i meget høj grad, 38% svarede overvejende enig, 25% i nogen grad, 11% i mindre grad og 4% helt uenig. Her er der altså sket et fald i tilfredshed. Føler du, at I har det godt sammen på dit hold? I 2013 svarede 45% helt enig, 39% overvejende enig, 12% hverken enig eller uenig, 3% overvejende uenig, og 1% helt uenig. I 2015 svarede 18% i meget høj grad, 40% i høj gad, 30% i nogen grad og 11% i mindre grad. Der er altså også sket et fald her. Synes du, at I er gode til at arbejde sammen omkring det faglige? I 2013 svarede 29% helt enig, 45% overvejende enig, 12% hverken enig eller uenig, 12% overvejende uenig og 1% helt uenig. I 2015 svarede 17% i meget høj grad, 42% svarede i høj grad, 28% svarede i nogen grad, 8% svarede i mindre grad og 2% svarede slet ikke. Igen ser vi et væsentligt fald. Synes du, at det sociale miljø på skolen er godt? I 2013 svarede 45% helt enig, 31% overvejende enig, 18% hverken enig eller uenig og 7% overvejende uenig. I 2015 svarede 15% i meget høj grad, 37% svarede i høj grad, 30% i nogen grad, 11% i mindre grad og 4% slet ikke. Konklusion??? Hvordan vil du overordnet vurdere jeres undervisningslokaler? (2013) v. Synes du, at undervisningslokalerne er tilfredsstillende? I 2013 svarede 1% helt i orden, 59% nogenlunde i orden og 39% ikke i orden. I 2015 svarede 5% meget tilfredsstillende, 22% tilfredsstillende, 44% hverken-eller, 24% mindre tilfredsstillende og 3% ikke tilfredsstillende. Her virker det til, at der er færre, der synes, de er tilfredsstillende i 2015, men også som om de dog ikke er helt så utilfredsstillende som i 2013, men det er svært at konkludere fuldstændigt pga. de forskellige kategorier. Overordnet set må man sige, at de studerendes tilfredshed med studiet og det sociale miljø på skolen er faldet siden sidst gennemførte studiemiljøundersøgelse, hvilket også 13

14 hænger tydeligt sammen med en stor efterspørgsel fra de studerendes side om mere opbakning til sociale aktiviteter fra skolens side. Der er indkommet flere besvarelser i 2015 end i 2013, hvilket måske kan understrege den mindre tilfredshed, idet man typisk i højere grad lufter sin utilfredshed end sin tilfredshed. *2015 tallene er fundet via en sammenlægning af data fra BA- og Kandidat-evalueringen og kan derfor ikke aflæses direkte i evalueringerne. 14

15 Bilag Indholdsfortegnelse BILAG INDHOLDSFORTEGNELSE 15 DIGITALE KOMPETENCER 16 FORRETNINGSFORSTÅELSE 17 FORMIDLING OG KOMPETENCEFORSTÅELSE 19 ERHVERVSPARATHED 23 STRESS 25 BENCHMARKING 28 15

16 Digitale kompetencer Sammenligning af de studerendes vurdering af digitale kompetencer på tværs af studieretninger. Som det kan ses, så er det under halvdelen af de BA-studerende, der vurderer, at de har de digitale kompetencer, som skolen ønsker. De Master-studerende vurderer dog deres kompetencer til at være mere i tråd med skolens ønsker. 16

17 Forretningsforståelse Her vises først besvarelserne for de BA-studerende for de enkelte studieretninger. Som det kan ses, er der plads til forbedring i de BA-studerendes kompetencer indenfor forretningsforståelse. 17

18 Her vises så de Master-studerendes besvarelser vedr. forretningsforståelse, igen fordelt på studieretninger. Der ses heldigvis en tydelig forbedring for i de studerendes forretningsforståelse i løbet af masteren men stadig plads til forbedring, og især på deres viden om at opstarte virksomhed. 18

19 Formidling og kompetenceforståelse Her er først resultaterne for de BA-studerende. 19

20 Hernæst kommer så de MA-studerendes besvarelser. 20

21 21

22 Som det ses, så sker der en tydelig forbedring i de studerendes evner for formidling og kompetenceforståelse fra BA til Master. Stadigvæk er der dog plads til forbedring således at de som minimum har deres CVer, LinkedIn-profiler og portfolioer konstant opdaterede. Samtidig er det stadig ikke alle, der kan kommunikere deres værdi som designere, eller er i stand til at differentiere, hvor de adskiller sig fra andre. Idet disse er studerende, der stadig går på skolen, har de ikke været igennem affyringsforløbet. Det kunne være interessant at sammenligne resultaterne for disse spørgsmål med alumnerne. 22

23 Erhvervsparathed De første to er de BA-studerendes besvarelser: Hernæst kommer de Master-studerendes besvarelser: 23

24 Der er desværre sket en fejl i dataindsamlingen, således at de to spørgsmål vedr. erhvervsparathed for de master-studerende, ikke er opstillet som ja-nej spørgsmål. Der er mange studerende på både BA- og Masterniveau, der har haft studiejob, men ikke mange har haft egen virksomhed, hvilket også hænger sammen med, at der ikke er mange, der har kendskab til, hvad der skal til for at starte egen virksomhed. 24

25 Stress En del af de studerende klager over stress og en del overvejer at skifte studiet og angiver stress som en af årsagerne. Disse diagrammer er et forsøg på at belyse denne sammenhæng samt vise, om der er en årsag til, at de studerende er stressede, ie. om de virkelig arbejder meget, eller om de blot har en oplevelse af at være meget pressede. BA: Master: Som det kan ses, er der en del af de studerende, der arbejder mere end 37 timer om ugen, fordelt forholdsvis ligeligt på alle linjer undtagen accessory. BA: 25

26 Master: Alligevel er stressen også fordelt forholdsvis ligeligt også på accessory med dog en mindre grad af stress i hverdagen. Og der er ikke en væsentligt forskel mellem BA- og Master-niveau. BA: Master: 26

27 Det kan ses, at alle studerende oplever forventninger, der er svære at håndtere også de studerende, der ikke arbejder de minimum 37 timer og at det for alle retninger gælder, at det især er fra studiet og fra sig selv, at de føler sig pressede. BA: Master: Da stressen er fordelt forholdsvis ligeligt på de forskellige linjer, men der er en overvægt at studerende der overvejer at forlade studiet på kommunikationsdesign og til dels ID, må man konkludere, at det er andre årsager, der forårsager dette. I begge tilfælde har der været medarbejderændringer, som kan have forårsaget usikkerhed blandt de studerende. 27

28 Benchmarking Jeg føler mig rigtig godt tilpas på mit studie 2013: 2015-BA: 2015-MA: Føler du at I har det godt sammen på dit hold? 2013: 2015-BA: 2015-MA: 28

29 Hvordan vil du overordnet vurdere jeres undervisningslokaler? (2013) v. Synes du, at undervisningslokalerne er tilfredsstillende? 2013: 2015-BA: MA: 29

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret 2015. BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Bilag. Studiemiljøundersøgelsen 7 Resultater for bachelor og kandidatstuderende på det Naturvidenskabelige Fakultet Denne rapport gengiver data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU

Læs mere

Notat Rekrutteringsevaluering 2016

Notat Rekrutteringsevaluering 2016 Notat Rekrutteringsevaluering 2016 Indledning Rekrutteringsevalueringen for optag sommer 2016 blev udsendt d. 18. november til 66 responder på BA1 og 60 respondenter på KA1. Evalueringen blev lukket d.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Studiemiljøundersøgelsen 15 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Spørgsmål 1: Studiemiljø De studerende er overordnet tilfredse med studiemiljøet, og den gennemsnitlige vurdering er 7, på en skala fra -1.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Kandidatundersøgelsen 2015

Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen er fra i november/december 2015. Undersøgelsen er udelukkende udført blandt kandidater, der er dimitteret fra Designskolen Kolding juni 2015. Undersøgelsen

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus Studiemiljø 2018 Arkitektskolen Aarhus Samlet tilfredshed Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 2 9 14 50 25 352 Faglige relationer Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Semesterevaluering Efterår semester:

Semesterevaluering Efterår semester: Semesterevaluering 1. semester: Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i. 1 SEM. ALMEN Respondenter: 7 Studerende: 8 Svarprocent:88 % 71 % af respondenterne mener, de er blevet

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 %

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Generel tilfredsheds Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Sprunget

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

STUDIEEVALUERING. Designskolen Kolding. Februar Forfatter: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS. Udgivelsesår: 2018

STUDIEEVALUERING. Designskolen Kolding. Februar Forfatter: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS. Udgivelsesår: 2018 STUDIEEVALUERING Designskolen Kolding Februar 2018 Forfatter: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2018 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Side 0 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi:

Læs mere

LÆRINGSBAROMETER OG UDDANNELSESZOOM Maskinmester, prof.bach. på Aarhus Maskinmesterskole

LÆRINGSBAROMETER OG UDDANNELSESZOOM Maskinmester, prof.bach. på Aarhus Maskinmesterskole LÆRINGSBAROMETER OG UDDANNELSESZOOM Maskinmester, prof.bach. på Tabelrapport Januar 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDBUDSSTED/SEMESTRE PÅ MASKINMESTER, PROF.BACH. 2 1 1. UDBUDSSTED/SEMESTRE PÅ MASKINMESTER,

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

FRA STUDIE TIL DRØMMEJOB

FRA STUDIE TIL DRØMMEJOB FRA STUDIE TIL DRØMMEJOB Fra studie til drømmejob er et gratis undervisningsforløb målrettet studerende på videregående uddannelser. Forløbet består af workshops, som hver især er tilpasset den studerendes

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Semesterevaluering Organisation og Ledelse forår 2015

Semesterevaluering Organisation og Ledelse forår 2015 Semesterevaluering Organisation og Ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

ETU og Undervisningsmiljøvurdering

ETU og Undervisningsmiljøvurdering ETU og Undervisningsmiljøvurdering 2018 December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 77% (590 besvarelser ud af 767 mulige) Elevtrivsel 84 85 86 83 82 83 81 78 [+2]

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere