Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel"

Transkript

1 Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Alastair Hansen

2 Patologi-besvarelsen (gælder alle -itiser ) for leverbiopsi. Konklusion: 1. Terapirelevant histologisk diagnose (aktivitet/kronicitet)= Første del. 2. Ætiologi-efter bedste evne (anamnese, biokemi, serologi, billeddiagnnostik) = anden del. 3. Passer pengene, discrepans, to sygdomme, manglende klinisk udredning. undskyld

3 Leverbiopsi ved minimale kliniske oplysninger Minimale kliniske oplysninger:.parenchymatøs leversygdom obs. ASAT/ALAT stigning, normal AP.. icterus.obs.. Angiv histologisk diagnose, men ALDRIG specific ætiolog. Tværtimod!

4 Ren histologisk klassifikation af hepatitis: Vores Toolbox Nonspecifik reaktiv hepatitis (NRH) Akut hepatitis Akut hepatitis i resolution Kronisk hepatitis Akut, kronisk hepatitis og cirrhose

5 Det sværeste ved hepatitisbiopsien Spørgsmål: Er det hepatitis eller galdevejslidelse? Svar 1: Da hepatitis kan give portalrumsforandringer og galdeveslidelser kan give lobulær forandringer må man lære at vægte Lobulær vs portalrumshistologien. Svar 2: Skaf journalen. Husk pt. med kronisk hepatitis kan også få akut leversygdom. Check fibrose (kronisk) og hepatocyt nekrose/ballooning (akut). Hepatitis acuta in chronica. Akut cholestatisk hepatitis vs LDO.

6 Nonspecifik reaktiv hepatitis Fokal portal- og evt. periportal inflammation. Lymfocytter, få plasmaceller og eosinofile, men næsten aldrig neutrofile. Små foci af levercelle nekrose med lymfocytter og ceroidholdige macrofager.

7 NRH HE: Let portalrum inflammation med spillover

8 NRH HE: Let portalrums inflammation og spillover

9 NRH HE: Små foci med lymfocytinfiltration og makrofager i lobulus

10 NRH HE: Lille fokus med lymfocytinfiltration i lobulus.

11 Akut hepatitis: Histologi Forstyrret lobulær arkitektur p.rg.a. hepatocyt nekrose og inflammation Ballooning og acidofile legemer Lymfocytinfiltration i parenkymet Ophobning af ceroidholdige makrofager Fokale eller konfluerende nekroser Ingen fibrose

12 Akut hepatitis: Histologi Portalrum: inflammatorisk infiltrat (evt. med spillover ). ceroidholdige makrofager. galdegangslæsioner. galdegangsproliferation. DET ER STADIG AKUT HEPATITIS!!!

13 Akut hepatitis: forstyrret arkitektur HE: Zone 3 hepatocytnekroser (udfald) og inflammation CV PR

14 Akut hepatitis: Hepatocyt nekroser (udfald) og inflammation HE: Hepatocyt nekroser (udfald), inflammation, blødning og makrofager (pil) CV

15 Akut hepatitis: Ballooning og acidofile legemer HE: Acidofilt legeme HE: Nomale vs. Balloonerede hepatocytter

16 Akut hepatitis: Acidofile legemer HE: Acidofil legeme (pil)

17 Akut hepatitis: Ballooning og rosetdannelse HE: Ballooning PAS+: Rosetter (pil)

18 Akut hepatitis: Cholestase HE: Galdetrombe (pil). Ses ofte ved akut men ikke kronisk hepatitis

19 Akut hepatitis: ophobning af ceroidholdige makrofager PAS/Dia: ceroidholdige makrofager i PR og Lobulus

20 Akut hepatitis: Konfluerende nekrose HE: Kofluerende nekrose

21 Akut hepatitis: Konfluerende nekrose HE: Konfluerende nekrose

22 Akut hepatitis: konfluerende bronekroser HE: bronekroser (pile) CV

23 Akut hepatitis: Kollaps af reticulinnetværk som følge af nekroser RETPS: Kollaps (pile): Passiv septum= paucicellulær og lige

24 Akut hepatitis: Kollaps af reticulinnetværk RETPS: Kollaps (pile)

25 Akut hepatitis: Portalrum HE: Tæt portalrum inflammation og galdegangsproliferation

26 Akut hepatitis: Portalrum HE: PR med inflammation, spillover og muligvis galdegangslæsion (pil)

27 Akut hepatitis: Portalrum HE: Galdegangslæsion

28 Akut hepatitis: Portalrum CK7: galdegangsproliferation

29 Akut hepatitis: Histologisk kriterier Akut aktivitet: Ballooning Sinosoidal lymfo-histiocytær ophobning Hepatocyt nekrose Acidofilelegemer Øvrige træk: Portalrums inflammation Ingen periportal fibrose

30 Akut hepatitis i resolution Rester af parenchymatøs inflammation og ceroidholdige makrofager Områder med reticulinkollaps Cholestase Portalrum med ceroidholdige makrofager, lymfocytinfiltration og galdegangsproliferation Kan ses optil 1 år efter debut

31 Akut hepatitis i resolution PAS+: Ceroidholdige makrofager og rest af inflammation i lobulus

32 Akut hepatitis i resolution HE: Rester af lobulær inflammation og makrofag ophobning

33 Akut hepatitis i resolution HE: Cholestase

34 Akut hepatitis i resolution RETPS: Reticulinkollaps (mellem pile)

35 Akut hepatitis i resolution PAS+: PR inflammation og ceroidholdige makrofager

36 Akut hepatitis i resolution CK7: Galdegangsproliferation

37 Indikation for leverbiopsi ved akut hepatitis Klinisk tvivl om patienten overhovedet har akut hepatitis Klinisk sikker akut hepatit diagnose, men man ønsker at se om der er kronicitet/sværhedsgrad Rejektion vs akut hepatitis

38 Akut hepatitis: Differential diagnoser NRH: Ingen balloning eller hepatocyt nekroser Obstruktiv cholestase: Normale levercelleplader (dog cholatstase og SBC), ingen reticulinkollaps, Ødem/neutrofile i PR og evt. orcein positive granula. Galdegangslidelse: Vægte de akut hepatit forandringer mest. Se efter granulomer og orceingranula. Kronisk hepatit: Se efter periportal fibrose (enten regulær fibrose eller aktive septae (buede, +ret/ +orcein, inflammation, kapillære) og ikke blot reticulinkollaps (passive septae, lige, cellefattige).

39 Kronisk hepatitis: Histologi Portal/periportal fibrose, septae eller cirrhose. Kronisk inflammation i PR +/- lymfoide follikler. Evt. interfase hepatitis. Evt. galdegangslæsioner. Evt. lobulær inflammation.

40 Fibrosestadie ved kronisk hepatitis: METAVIR

41 Fibrosestadie ved kronisk hepatitis: METAVIR 4

42 Ingen fibrose: Fibrose stadium 0 RETPS: Øverst og MT: Nederst

43 Let fibrose: Portal/periportal fibrose uden septa: Stadium 1 RETPS: Øverst og MT: Nederst

44 Moderat fibrose: Få septa: Stadium 2 RETPS RETPS RETPS MT

45 Svær fibrose: Mange septa: Stadium 3 RETPS MT

46 Cirrose: Stadium 4 RETPS MT

47 Aktivitetsgrad ved kronisk hepatitis: METAVIR

48 Histologisk rapport for kronisk hepatitis (viral, autoimmun og medikamentel/toxisk)

49 Kronisk hepatitis: Interfase hepatit (Piecemeal nekrose) aktivitet 0 (ingen) HE: normal PR HE: normal PR HE: PR inflammation ( interfase aktivitet 0)

50 Kronisk hepatitis: Interfase hepatit (Peacemeal nekrose) aktivitet 1 (let) HE: let interfase hepatitis med peripolesis (pile)

51 Kronisk hepatitis: Interfase hepatit (Peacemeal nekrose) aktivitet 2 (moderat) HE: Moderat interfase hepatit

52 Kronisk hepatitis: Interfase hepatit (Peacemeal nekrose) aktivitet 3 (svær) HE: Svær interfase hepatit

53 Kronisk hepatitis: Lobulær nekrose aktivitet HE: O (Ingen/let) HE: 1 (Moderat) HE: 0 (Ingen/let) HE: 2 (Svær)

54 Akut hepatitis, kronisk hepatitis og cirrose Følger efter zone 3 nekroser (post-hepatitic scarring): Non-diffus nodularitet, septa fra kollaps, ingen portal hypertension og god leverfunktion. Cirrose fra akut hepatitis sker via kronisk hepatitis. Post-nekrotic cirrhosis : Super sjældent, hvor pt. med en akut hepatitis får portal hypertension og inaktiv cirrhose.

55 Post-akut hepatitisk arvæv vs cirrose Histologi Post-hep. arvæv Cirrose Displaceret CV/PR: + + Celleplader > 2 celler: - + Mindst 2 noduli: - + Reticulin: + + Elastin (orcein +): - +

56 Post-hepatitiske arvæv RETPS: Displaceret CV/PR og broe. Ingen noduli.

57 Post-hepatitisk arvæv RETPS: Kollaps med øget reticulinstrøg MT: Tynde bindevævs septa (pile)

58 Post-hepatitisk arvæv HE: Bindevævsstrøg med inflammation og makrofager. Roset-dannelse (pil)

59 Post-hepatitisk arvæv RETPS: Celleplader 1-2 cellelag brede. Det er ikke regenerationsnoduli

60 Akut hepatitis: Prognostiske faktorer Interfase aktivitet: formegentlig ikke brugbar som kronicitetsmarkør (kan ses ved hepatitis A). Bronekroser og konfluerende nekroser ligeledes tvivlsomme markører til kronicitetsvurdering (Schmid et al. Liver 1: ; 1981)

61 Hurra vi har fået en udfyldt rekvitionsseddel til. ÆTIOLOGI!!!!!!!!!! HUSK: SKAF JOURNALEN SELV!!!!!!

62 Hepatitis - Leverbiokemi ASAT U/l ALAT U/l AP U/l children, pregnant, older γ-gt 5-50 U/l 5-80 U/l Increased < 5 x: non-specific, 5-10 x: chronic active liver disease > 10 x: acute hepatitis Increased > 4x: (or relatively more than ASAT/ALAT): cholestasis Increased with AP: AP liver related Increased without AP: alcohol?

63 Non-specifik reaktiv hepatitis Marginal forhøjet ASAT/ALAT Ætiologi: Nylig overstået akut hepatitis. En HBV/HCV der er ved at blive kronisk. Febrillia,især ved abdominal fokus. Intrahepatisk tumor i nærheden.

64 Viral hepatitis Akut: A (100%), B (90%), C (15%, asymptomatiske) og D (30%). Kronisk: B (10%), C (85%) og D (70%).

65 Viral hepatitis A - Diagnose IgM antistoffer mod hep. A kommer efter 1 uge og persisterer optil 6 mdr. IgG giver livslang beskyttelse. Histologi: se Toolbox, undtagen kronisk hepatitis. Kan således også give akut hepatitis med konfluerende nekroser og bronekroser.

66 Viral hepatitis B - Diagnose IgM- anti HBc: Akut infektion IgG- anti HBs: Persisterer efter pt. er rask HBsAg, HBeAg, HBV-DNA og DNA polymerase er tegn på aktiv viral replikation. Svinder efter 6 mdr. Progressiv kronisk hepatitis ses ved: circulerende HBsAg, HBeAg, HBV-DNA og anti-hbc antistof. Progresiv kronisk hepatitis ses ved: HBsAg og HBcAg på IHC. Sidstnævnte angiver aktiv viral replikation.

67 Viral hepatitis B - Diagnose Histologi: se Toolbox. Kan gå over i cirrose og HCC. Kendetegn er orcein positive grundglas celler og positiv HBsAg/HBcAg IHC

68 Viral hepatitis B - Diagnose HE: Grund glas celler (HBsAg) Orcein positive grund glas celler.

69 Viral hepatitis B - Diagnose HBsAg: Cytoplasma HBcAg: Kerne og cytoplasma HBcAg: Kerne og cytoplasma

70 Viral hepatitis C - Diagnose PCR til genotype (1,2 og 3). Type 1 mest behandlingsresistent, PCR kvalitativ/kvantitativ til at bestemme viral load. Angiver nylig infektion (delay 2 uger). HCV Ab: Nylig eller tidligere infektion (delay 12 uger)

71 Viral hepatitis C - Diagnose Histologi: se Toolbox. Hvis det viser akut hepatitis så søg efter anden ætiologi. Kan gå over i cirrose og HCC. Kendetegn er steatose og lymfoide follikler i PR +/- galdegangslæsioner.

72 Viral hepatitis C - Diagnose klassisk HCV kontrolbiopsier. Vi mangler flere progressionsmarkører HE: lymfoide follikel i PR. HE: Steatose

73 Hvorfor bioptere pt. med kendt HCV? Ghany MG et al. Gastroenterology. 2003; Progression of fibrosis in chronic hepatitis C. 73

74 Hvorfor bioptere en pt. med kendt HCV?

75 Klinisk relevante forskningsemner ved HCV Kan man på leverbiopsien forudsige hvilke pt. vil responderer på IFN alfa (dyrt, svære bivirkninger)? Kan man på leverbiopsien finde de pt. som vil progrediere fra fibrose stadium 1, aktivitets grad 0? Tag to biopsier?

76 Autoimmun hepatitis - Diagnose AMA 0 90% of PBC few others ANA 0 Increased >160: AIH Increased: PBC, other autoimm. dis. SMA 0 Increased : AIH Increased: PBC, other autoimm. dis, IgG 8-18 g/l Markedly Increased: AIH Increased: chronic hepatitis a.o. IgA 0,8-3,3 g/l Increased: espc. alcoholic liver dis. IgM 0,3-2,2 g/l Increased: espc. PBC 0,7-3,0 g/l

77 Autoimmunhepatitis - Diagnose Kvinde vs mand Elevations ratio AP/ALAT < 3.0 IgG gange øvre normal grænse > 2.0 ANA, SMA eller LKM-1 antistoftitre > 1:80 AMA negativ Virus markører, alkohol anamnese og medicin anamnese negativ Andre autoimmune lidelser

78 Autoimmun hepatitis ADVARSEL!!!!!! Skal ALTID udelukke viral hepatitis ( B og C), idet en kronisk viral hepatitis kan give anledning til auto-antistoffer. Hvis man tolker det som autoimmun hepatitis får steroidbehandlingen katastrofale følger (Gregoroi GV et al. Hepatology 24:520-3; g J Immunol 162: ; 1999) Man skal ALDRIG slå sig til tåls med medikamentel/toxisk ætiologi. Dette kan medføre cirrose udvikling ved at man overseer en autoimmun hepatitis. Check ALTID autoantistoffer og IgG/IgM.

79 Autoimmun hepatitis - Diagnose Histologi: se Toolbox. Giver dog oftest en kronisk hepatitis med moderat til svær interfase hepatitis og mange plasmaceller. Hertil cirrose og HCC.

80 Autoimmun hepatitis - Diagnose HE: Interfase aktivitet 2-3 HE: Plasmacelle domineret infiltrat (pile)

81 Autoimmun hepatitis sekvensbiopsier efter steroid behandling: +elastin=irrever hmmm. MT: Maj-2000 RETPS: Maj-2000 MT: Juli-2003 RETPS: Juli-2003

82 Overlapsyndrome Oftest AIH/PBC, men også AIH/PSC. Der skal være sikre histologiske tegn på både en hepatitisk og kronisk galdegangslæsions komponent. Fx. ballooning, acidofile legemer og udtalt interfase hepatitis med florid galdegangslæsioner, evt. granulomer og orcein positive granula. Alvarez F. et al. J Hepatology 1999; 31:

83 Medikamentel/toxisk hepatitis - Diagnose Interval mellem indtagelse og leverskade: 1 uge til 3 mdr. (kortere ved readministration) Regression af abnorm leverbiokemi ved fjernelse af medicin (mere end 50% forbedring den 1 uge). Relaps ved readministration. Høj koncentration i blodet af medicin. Hypersensitivitets manifestationer (feber, kulderystelser, udslet, eosinofili) Negativ serologi (virus, autoantistoffer, alkohol)

84 Medikamentel/toxisk hepatitis - Diagnose Akut hepatitis (hypersensitivitet) NSAID, sulfonamider og tricykliske antidepressiva, natur medicin. Akut hepatitis (uden hypersensitivitet) Paracetamol, ketoconazol, isoniazid, valproat. Pure cholestasis: Østrogen, androgen, tamoxifen. Kronisk hepatitis: Methotrexate, aspirin, methyldopa, nitrofurantion, natur medicin.

85 Medicamentel/toxisk hepatitis - Diagnose Histologi: se Toolbox. Kan give alle læsioner. Kendetegn er eosinofili i PR og granulomer.

86 Medikamentel/toxisk hepatitis med konfluerende zone 3 nekroser (paracetamol). HE: Konfluerende zone 3 nekrose, blødning, reaktive hepatocytter og makrofager

87 Jeres opgave ved hepatitis Confirmation of the diagnosis clinical + biochemical + morphologic Exclusion of other diagnoses chronic cholestatic liver disease metabolic liver disease Hints for aetiology Acute or chronic? Chronic: Grading of activity Chronic: Staging of fibrosis 87

88 Review artikler HBV: NEJM 1997; 337: HCV: NEJM 2001; 345: AIH: NEJM 2006; 354: Medikamentel/toxisk: NEJM 2003; 349:

89 89

90 CASE 2 (10520/97) 90

91 CASE 2 (10520/97) 91

92 CASE 2 (10520/97) 92

93 CASE 2 (10520/97) Diagnose Kronisk hepatitis, forenelig med kronisk virushepatitis type C, moderat aktivitet, let fibrose Forslag (kronisk)(inaktiv)(persisterende)(let aktiv) (portal) hepatitis (type C, type B) (+ steatose); [akut hepatitis], [CMV], kronisk stase, steatose, primær skleroserende cholangitis. 93

94 94

95 CASE 11 (13218/92) 1. biopsy 95

96 CASE 11 (13218/92) 1. biopsy 96

97 CASE 11 (13218/92) Igen icterus 1½ år senere under rejse i Sydøstasien. Basisk fosfatase 1400, bilirubin 500, PP < 0.2. Sættes i prednisonbeh. 2. leverbiopsi taget 14 dage efter behandlingsstart. 97

98 CASE 11 (13218/92) 2. biopsy 98

99 CASE 11 (13218/92) 2. biopsy 99

100 CASE 11 (13218/92) 2. biopsy 100

101 CASE 11 (13218/92) 2. biopsy 101

102 CASE 11 (13218/92) Diagnose Autoimmun hepatitis, svær aktivitet, svær fibrose/begyndende cirrose Forslag Autoimmun hepatitis, (akut)(viral) (medikamentel) (kronisk (aktiv, aggressiv) hepatitis (B)(+begyndende cirose, aktiv cirrose), PBC (stadium 4), akut og kronisk inflammation, obs bakteriel infektion, obs large duct obstruction, Wilsons sygdom. Efter 4 års behandling: 3. biopsi 102

103 CASE 11 (13218/92) 3. biopsy 103

104 CASE 11 (13218/92) 3. biopsy 104

105 105

106 CASE 1 (17758/95) 106

107 CASE 1 (17758/95) 107

108 CASE 1 (17758/95) 108

109 CASE 1 (17758/95) 109

110 CASE 1 (17758/95) 110

111 CASE 1 (17758/95) Diagnose Akut hepatitis med panlobulære nekroser (medikamentel: nitrofurantoin) Forslag Kolestatisk/akut/autoimmun/allergisk/medikamentel/ kronisk hepatitis; allergisk leveraffektion; intrahepatisk kolestase; large duct obstruction; cholangitis lenta; purulent cholangitis; posthepatitisk cirrose, PBC. 111

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status Titel Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling Forfattere og korrespondance Erik Christensen Anette Dam Fialla Henning Grønbæk (tovholder) Jesper Bach Hansen Peter Jepsen Jens Kondrup

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 BEHANDLINGREGLER Behandling med Tysabri og Gilenya er af

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Side 1 af 6 LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Eksamen i Genetik I (4 timer) den 14. april 2004 Opgavesættet består af 1 forside og 5 sider (2-6) med i alt 5 opgaver. Det er forbudt at medbringe enhver

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

FAGDYRLÆGE HOVEDOPGAVE SKAB HOS HUND AF DYRLÆGE KRISTINE ELBÆK

FAGDYRLÆGE HOVEDOPGAVE SKAB HOS HUND AF DYRLÆGE KRISTINE ELBÆK FAGDYRLÆGE HOVEDOPGAVE SKAB HOS HUND AF DYRLÆGE KRISTINE ELBÆK OKTOBER 2005 1 SKAB HOS HUND Dyrlæge Kristine Elbæk Summary In 2004 several dogs in the Municipality of Gentofte were infested with Sarcoptes

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Klinisk Dermatologi & Venerologi asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Af: Charlotte Maddox-Hyttel 1 & Ellen-Margrethe Vestergaard 2 1 Seniorforsker,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune

SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 28 Indhold. Årsrapport 28 Forord s. 3 Daglige arbejdsforhold og logistik s. 4 Logistik s. 4

Læs mere