Evidens på egne præmisser. Knud Ramian.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidens på egne præmisser. Knud Ramian. www.knudramian.pbwiki.com"

Transkript

1 Evidens på egne præmisser Knud Ramian

2 Praksisbaseret forskning

3 Hvad er praksisbaseret forskning? Anvendelsen af forskningsinspirerede principper, designs, og dataindsamlingsmetoder i almindelig praksis for at kunne svare på spørgsmål som udspringer af praksis på måder, der informerer praksis (Epstein, 2001) Gennemføres af praktikere i arbejde (min. 1 dg/ugl/år) Retter sig mod fænomener i deres hverdag Anvender anerkendte metoder Er do-able Kommunikeres til arbejdsplads og fagfolk Varianterne 3

4 Veje til vidensbasering Udforskende praksis i hverdagen Research Light de rapportfrie undersøgelser Praksisforskning 10 ugers nærgående studier Løbende resultatmålinger Standardmål > målopnåelse > efterundersøgelser Metodeudvikling/iværksættelse - PDSAundersøgelser -->aktionsforskning Storskalaforsøg 3 år når man går i byen

5 Vidensbasering og alt det andet Meta-analyser Evidensbaseret praksis Evidens baseret viden Vidensbaseret praksis Praksisbaseret viden

6 Den hurtige rapportfrie undersøgelse - pilotstudiet spændt for praksis Research Light

7 Research Light Begrænsingens kunst Protokollen Teoriudvikling Light: Indsatsteorier Evaluering Light: Minicasestudiet Survey Light: CIA-metoderne Effektmåling Light: Hvad-virker-fortællinger Udvikling light: De små skridt vej

8 Research light = Begrænsningens kunst Tid til omtanke Begrænset tid til dataindsamling = snævert fokus = lille antal = anvendelse af erfaringsbaseret viden = simpel bearbejdning

9 Eksempler på begrænsninger Som det ser ud i denne uge i en klasse/ en person om en aktivitet/et forsøg i en udvalgt situation

10 Tid til omtanke = Protokollen Hvor lang tid har vi? Hvad er tema og fokus? Hvilket spørgsmål vil vi besvare? Hvad er vores analyseenhed? Hvilke hypoteser har vi? Hvilken metode vil vi anvende? Hvordan griber vi undersøgelsen an? Hvilke etiske overvejelser? Hvordan bearbejder vi data? Hvordan drøfter vi data? Hvilke alternative hypoteser?

11 Teoriudvikling Light Intet er så praktisk som en god teori, når man skal begrænse sig?

12 Teoriudvikling-light: Indsatsteorien Spørgeskema: Eksempler på hvad der virker i forhold til x? Eksempler på, hvad der ikke virker i forhold til x? Opdeling i komponenter Brain-storm Hvilke eksempler har vi på kortvarige og langvarige resultater af komponenterne? Udformning af skema Kvalitetssikring af skema Bostøttecenter Hedensted 2009

13 Teoriforskning Light: Minicase studiet

14 Minicasestudie på Hedelund Evalueringsspørgsmålene INDSATS- TEORI Forberedelse til handleplansmøde Handleplansmøde Målgruppe Beboerne Beboerne Beboerne Aktivitet/ handling 1. Beboeren får materiale 2. Personalet forklarer beboeren meningen 3. Beboeren tilbydes hjælp Gennem dialog indgås aftale om hjælp og støtte Afslag på evt. ønsker begrundes. Færdiggørelse af handleplan 1. meningen med indsatsark forklares 2. indsatsark udfyldes med beboerne 3. dokumenterer i indsatsark Gør vi det, der skal gøres? Forventet resultat/hensig t 1. mulighed for at være forberedt på mødet 2. Indflydelse, beboeren oplever at blive hørt. Samarbejde om støtten og hjælpen Forstå tilsagn og afslag 1. motiveret til at samarbejde 2. genkende deres behov i indsatsen 3. mindre overvåget /kontrolleret Virker det som forventet? Hedelund, 2008

15 Minicasestudiet Undersøgelsespørgsmål: Lever de nye handleplaner op til deres formål? Hypoteser/ Delspørgsmål Datakilde: interview Datakilde: Observation Sammenfatning af data Spørgsmål til diskussion Gør vi, som vi siger? Virker det som ventet? Konklusioner efter diskussionen: Det bør konkluderes, at det er nødvendigt at opnå en langt højere grad af beboerinddragelse i det daglige arbejde med handleplanerne, hvis beboerne skal have en chance for at forstå, hvad der foregår.

16 Mini-casestudiet Studie af enkelte situationer/ forløb Dokumenter, observationer, interviews Organiser data Diskuter dem Eksempler En supervision En familiekontakt En AKT-støtte En afslapningsøvelse?

17 CIA-metoderne Skema 1 Beskriv kort tre eksempler på situationer på godt samarbejde Skema 2 Beskriv kort tre eksempler på situationer hvor samarbejdet kunne have været bedre. Critical incident analysis

18 Samarbejde Gode aspekter Når vi er konkrete ift. den enkelte pt. Når der i alle faggrupper arbejdes med et fælles mål/fokus. Når alle bliver hørt og byder relevant ind. Når Boafsnittet informeres om de aktuelle problemområder/strategier. Når stemningen er god. Mindre gode aspekter Hvis en ny pt. skal gennemgås, og der skal lægges skema, og ikke alle er repræsenterede eller forberedte. Hvis vi fortaber os i fortællinger og formodninger. Hvis der er for mange behandlere/ studerende. Hvis folk snakker sammen to og to, eller man afbryder hinanden. Ingen rollefordeling (ordstyrer, referent) Lav ansvarsfølelse evt. pga. en leder i teamet. Når stemningen er dårlig hvis der er dårlig kemi blandt behandlerne. Når behandlerne ikke kan blive enige om behandlingsstrategien Fagkrig.

19 Det faglige indhold Gode aspekter Fokus på den enkelte pt. Grundig gennemgang af nye ptt. At man løbende sammenholder skadens lokalisation med pt. s adfærd. Afsæt i behandlingsplanen. At behandlingsplanen er let forståelig også for pt. At trådene samles tværfagligt til en helhed, som munder ud i praktiske tiltag. At teamet sammen beslutter behandlingsstrategierne. Mindre gode aspekter Når vi ikke tager udgangspunkt i vores mål. Når vi mister fokus på hjerneskaden.

20 Spotevalueringens forløb Valg af tema Besvarelse af +/- erfaringsspørgsmål Sortering af spørgsmål Drøftelse af svar Beslutninger / Forandringskatalog Eksempler Spot på gode møder med skole/ hjem Spot på erfaringer med sårbare børn i vilde klasser Spot på styrkelse af rummelighed Spot på...

21 Effektmåling light: Hvad-virker -fortællinger Lav tre fortællinger om succes/mindre succes Mød hinanden Begrund hvorfor de er valgt Find alle fælles begrundelser Vælg de mest prototypiske fortællinger Gå i dialog med andre f.eks. ledelsen Most significant Change Method, 2007 Bløde indikatorer Supervision Formidling af positiv indstillinger til s-klasse AKTerfaringer

22 Forandringskataloget: Et bedre natteliv TEMA: Fodbad TEMA: TEMA: HvadFodbad Fodbad Hvad Hvad Hvordan Hvordan Erfaring Erfaring Hvordan Erfaring Kontakt Kontakt Andet Andet Kontakt Andet Kropsligt velvære Kropsligt velvære Kropsligt velvære Varmt fodbad inden sengetid skaber kropsligt Varmt velvære fodbad inden min, frottering, sengetid skaber fed min, salve, frottering, god snak fed salve, kropsligt god snak velvære Det er trygt at være i Det er min, frottering, gode trygt hænder, at være man i gode fed salve, god snak sover hænder, hurtigere man sover Det hurtigere trygt at være i xxxx xxxx gode hænder, man Effect sover of footbathing Effect hurtigere on... of footbathing on... xxxx Effect of footbathing on...

23 Udvikling Light: De små skridts vej MÅL: 1. Plan: Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? TESTPERIODE: 2. Dokumenter: Hvad gjorde vi faktisk, og hvad var resultatet af det? Juster 3.Sammenligning: Hvad lærte vi af det? Har vi opnået det, Hvilke ændringer vi ville? Hvorfor? skal med i næste plan? Hvorfor ikke? Randerscirklen, 2009

24 Praksisudvikling - metodeudvikling Udforskning Nyhedsforsøg Demonstrationsf orsøg Acceptforsøg Kvalitetssikring Hvad er problemernes art og omfang? Kan det lade sig gøre? Kan det lade sig gøre andre steder? Er det forsvarligt at anbefale den? Holder den hvad den lover?

25 Storskalaforsøgenes etik Hvis man har noget, der virker, har man en etisk forpligtelse til at få det afprøvet? Hvis andre har noget, der virker, har man en etisk forpligtelse til at undersøge det? De komparative casestudier 25

26 Principperne i Research Light 0. De skabes til brug i en lokal kontekst 1. De har en protokol, dvs man tænker sig om før man går igang. 2. Det samlede tidsforbrug tælles i dage og uger 3. 'Empiriske' dvs. baseret på kortvarig dataindsamling, observationer, interviews, spørgeskemaer. 4. Ingen egentlig rapportering, men data og konklusioner fremlægges. 5. Formidling i aftalt lokal dialog om udviklingsmuligheder. 6. Evt. udviklingsforløb efter De små skridts strategi. 7. Formidles eksternt, hvis viden virker. 8. De bedste er små undersøgelser, som kan vokse sig store.

27 I gang med Research Light Læs hjemmesiden Meld dig ind i diskussionsgruppen Få adgang til metodebasen Tag et 2 dages kursus /få vejledning Bliv udvikler OBS! Light, men ikke så let

28 Indhold Hvad er praksisbaseret forskning? To metoder Kvalitative interview-undersøgelser Casestudier Hvordan laver man et casestudie?

29 Praksisforskning og videnskabende netværk i Danmark CEPS/CKU LIFO LIFO 98 HAPLA - PLANET LEPLA - NETOPS, SELSKA OG 17 andre netværk JOBFORS - JOBNETVÆRKET PRAKSY- Karen Thyrsting Viborg Lisbeth Ørtenblad Ringkøbing- Karin Kildedal, AUC FYNET Jørgen Bjerring, 6 netværk (JYFE Region Midtjylland) Uddannelsesnetværk: OVIS, DSH-, Praksisforskning. dk

30 Casestudiet i praksis

31 Casestudiestrategiens principper Fænomenerne: Aktuelle konkrete fænomener studeres i deres real life -kontekst Spørgsmålene: hvad? hvordan? hvorfor? ikke hvor tit, hvor mange Valg af cases: enestående, typiske, ekstreme, teoribaserede, stratificerede Data: Forskellige metoder (kvalitative eller kvantitative) anvendes efter behov, Analyser: opklaringarbejde, triangulering Konklusioner: situeret teoretisk generalisering

32 Indsatsteori for bostøtte til anorexi (Århus kommune) Komponent Aktiviteter Målgruppe Kortsigtede resul-tater Langsigtede resultater Mad og spisning Samtaler om kost Træning i alm. Spisning bruger Måltid ved hvert besøg Stabiliserer vægten.. Undervisning om spiseforstyrrelser Psykoedukation Krop og Fysik.. Massage.. bruger Bruger Krops-bevidsthed Sygdomserkendelse Håb Mindske risiko for tilbagefald Kroppen regulerer ikke følelser Anorexi-projektet Århus 2005

33 Indsatsteori: Bostøtte til senhjerneskadede (Socialpsykiatrien Djursland) Målgruppe Komponenter Aktiviteter Kort-sigtede resul-tater Langsigtede resultater Akut kompen -serende hjælp Oprydning i kaos bruger Genoprette hverdagen Stabilisere livsmønsteret.. Tryghed Hurtig problemløsning Telefonkontakt Vækning Påmindelser.. bruger Forebyggelse af kaos-tilstande Særlige samarbejdsformer Ro i agression.. Bruger Accept på trods af.. Selvværd

34 Praksisudvikling - metodeudvikling Udforskning Nyhedsforsøg Demonstrationsforsøg Acceptforsøg Kvalitetssikring Hvad er problemernes art og omfang? Kan det lade sig gøre? Kan det lade sig gøre andre steder? Er det forsvarligt at anbefale den? Holder den hvad den lover?

35 Et casestudie: Effekten af livshistoriefortælling Hvordan forløber livshistoriefortællingen på mennesker med skizofreni og hvordan virker de? Hypoteser/ spørgsmålssamling Pilotundersøgelse Metode: Data: Aftaleforløb Fri fortælling Tematiseret fortælling Evaluering Opfølgning Båndoptagelser af fortællinger Interview efter hver fase og ved slutningen Logbog Besvarelse af spørgsmål Samlet i en artikel

36 Teoretisk generalisering

37 En casestudie matrix Forskningsspørgsmål: Hypoteser/ Datakilde 1 Datakilde 2 Argumenter Resultat Delspørgsmål Konklusioner:

38 I gang med praksisbaseret forskning Formuler et spørgsmål, der vil være mange anstrengelser værd at få svar på? Læs Doing practitioner research / Casestudiet i praksis Noget for dig? Skaf dig opbakning Skaf en vejleder, et netværk, en uddannelse

39 Når casestudier vokser Skolens blinde øje 5 udvalgte børn på kanten af hvad der kunne rummes i klassen (ukoncentrerede og forstyrrende for sig selv og andre) Omfattende testning og observation efterfulgt af individuelle forløb. Case for case analyse Problemadfærd faldt, mere koncen-tration, selvindsigt og selvværd, bedre kammerater og gladere børn Beskrivelse af metoder, der virker 3 Teorier om ordblindhed (sensorisk, motorisk, fonologisk) 16 ordblinde universitetsstuderende/ 16 match 10 timers testning for alle teorier Både tværgående og casebaseret analyse Case analysen viste: Mange kombinationer af vanskeligheder, men dårlig fonetisk analyse var fælles for alle. Trillingsgaard, 2000 Ramus et al. 2003

40 Fordele og ulemper ved praksisbaseret forskning + Kort afstand mellem teori og praksis = relevante forskningsspørgsmål + Gennemskuer overflader, kender farbare veje, lettere adgang til relevante data + Større ejerskab til resultater = lettere implementering - Nærsynethed og manglende neutralitet - Påvirkes usynligt af magtforhold - Manglede reliabilitetet og validitet - Ressourcesvag mht. tid, rum og penge

41 En sikker platform? Styr på egne projekter Skab forandring vær resultatorienteret Accept af andres skepsis Fokuser på det lokale Hold fast i den lille skala, der gør en forskel Vær åben om dilemmaer og bias Reflekter over egen rolle Vær opmærksom på magtforhold Skaf intern og ekstern støtte Fox, Martin & Green,

42 Vidensbasering lykkes Personale nok - mindst 1+1 Aftaler om tid og ressourcer Udvikling af metode-, projekt-, og rollekompetencer Aftale om organisering Aftale om ledelsens opbakning Aftale om opmærksomhed fra andre Deltagelse i netværk /ekstern støtte 42

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Casestudier: 3 www.regionmidtjylland.dk

Casestudier: 3 www.regionmidtjylland.dk Casestudier: Bent Flyvbjerg: Rationalitet og magt, 1991 Anegen Trillingsgaard: Skolens blinde øje, 2000 Franc Ramus: Tre teorier om ordblindhed 2003 Birgitte Ahlgreen et al. Når naboen er et offentligt

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere