Mesterskabsguiden UV-rugby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mesterskabsguiden UV-rugby"

Transkript

1 Mesterskabsguiden UV-rugby Indholdsfortegnelse 1 Ansvarsområder ALFA OMEGA Information Økonomi Teknik Dommere Bespisning Overnatning Øvrige opgaver Invitationens indhold Spilleprogrammet Dagens program Materialet er udarbejdet af Robert Lund, maj 1999 for Dansk Sportsdykker Forbund

2 1 Ansvarsområder Der er mange opgaver, så det er en god idé at organisere sig lidt. Med lidt struktur og en stævneleder som hele tiden har overblik over forløbet, vil især forberedelserne aldrig se uoverkommelige ud. Typiske ansvarsområder er: Information Økonomi Teknik Dommere og dommerbord Bespisning og kiosk Overnatning Man behøver ikke konstruere fine organisationsplaner over dette, for det giver sig selv, at stævnelederen er i centrum og er koordinator for alle opgaverne. Det er overordentlig godt, hvis der kan findes personer til at varetage hvert sit ansvarsområde. Stævneudvalget vælges hurtigst muligt efter at klubben eller forbundet er blevet godkendt som stævnearrangører og et indledende møde aftales straks. Uanset hvor længe der er til stævnedagen, bør planlægningen knyttes til en passende tidslinje. Det gælder om at starte i god tid og sikre sig vitale forhold i så god tid som overhovedet muligt. F.eks. svømmehallen.

3 2 ALFA OMEGA Alfa omega = information og økonomi Hvis disse to ting ikke kører perfekt, har man roden til alt hvad der kan gå galt. Derfor : 1. Sørg for, at vælge en kompetent informationsansvarlig, som mest af alt er energisk. Det kan sagtens være stævnelederen, som har ansvaret for information. Vigtigst er at han skaber en effektiv kommunikation med alle som har et medansvar overfor stævnets planlægning og afvikling. 2. Find en kyndig økonomiansvarlig og sørg for at økonomien styres fornuftig! - Find alle sikre indtægtskilder og - Lav et realistisk budget, med formål at opnå et pænt overskud.

4 3 Information Hvem skal informeres? Her er en liste: CMAS DSF TEAM DK Undervandsrugby udvalgets medlemmer Stævneudvalgets medlemmer Den dommeransvarlige De dommere, som man påtænker at deltage Forbundsbladet Sportsdykkeren De deltagende klubber eller nationer, inklusive vore egne Internettet gennem hjemmeside redaktøren Lederen i den valgte svømmehal (Badevæsenet) Kommunen, evt. turistkontoret Andre? Lav en omfattende liste med kontaktpersoner Vil man undgå misforståelser, bør man informere skriftligt per post, fax eller Tjek altid op på, at informationen er blevet korrekt modtaget og læst! Sæt altid en frist for svar og følg op ud fra dette! Hvornår skal der informeres? Min. 6 måneder før. Alle skal informeres om godkendelse af stævnearrangøren. Angiv bynavn, svømmehal (navn, adresse, telefon) samt hvornår (dato og starttidspunkt) stævnet afholdes. Inden denne information udsendes skal svømmehallen reserveres og dette skal bekræftes skriftligt! Er der tale om et internationalt stævne arrangeret af rugby udvalget, er det en god ide at alliere sig med den lokale dykkerklub, som kan bistå med bestilling af svømmehal, kontakt til lokale myndigheder, presse, m.m. Ca. 3 måneder før. Alle relevante nationer/klubber samt dommere inviteres skriftligt! Tilmeldingen skal være skriftlig og bindende Opkræv forud betalt deltagergebyr, til dækning af faste omkostninger. Forudbetaling bør være fremme en fastlagt dato senest 4 uger før stævnet. Informer bredt, men mest om tilmeldingsbetingelser og turneringsform Informer om muligheder for overnatning, transport og bespisning. Kræv skriftlig tilmelding for dette, hvis man vælger at koordinere det, samt forudbetaling. Ca. 1 måned før.

5 Send detaljeret program/kampplan til deltagerne på grundlag af tilmeldingerne. Også den dommer ansvarlige skal have informationen, så han kan koordinere dommerindsatsen. Bekræft evt. ordrer på overnatning og bespisning. Det en god ide at informere pressen i god tid før stævnet! Under stævnet: Åbningsceremoni/velkomsttale, dommermøde, holdleder møde, resultater og afslutningsceremoni Op til 2 uger efter: Send resultatlister til alle, som kan have interesse i dette: Deltagere, medier, udvalget, m.m. Husk også vore egne deltagere, som også har krav på grundig information: Informer klub eller landsholdstræneren, samt evt. også spillerne direkte Book hotel eller vandrerhjem tidligst muligt, så der er sikkerhed for optimal indkvartering Informer om indkvartering, bespisning, transport, træning, mødelokale, m.m. Sørg for at træneren også får kopi af invitationen, samt kopi af programmet Enhver ændring skal også formidles til træner og spillere Sørg for at udstyr og træningsdragter er der på dagen. Evt. genforhandle sponsor aftaler (I god tid!)

6 4 Økonomi Som tidligere nævnt er et budget et godt værktøj, når vi taler om økonomi. Det behøver ikke at være kompliceret, blot tallene er realistiske og, at budgettet er omfattende nok. Tag god tid og få det hele med! Men husk at disponere ud fra at få et overskud! Gerne på kr. Så er der nemlig lidt at tære af, til de næsten uundgåelige, uforudsete udgifter. Undersøg bl.a. flg.: Vigtigt! Sørg for at alle aftalte tilskud, sponsor aftaler, m.m. bekræftes skriftligt! Indtægtsmuligheder: Udgifter: CMAS tilskud DSF tilskud UV-Rugby Udvalgs tilskud Sponsorindtægt Kommunale tilskud Deltagerbetaling Andre (salg fra kiosk, bespisning, overnatning, transport, m.m.) Halleje Transport Bespisning Flasker og luft Leje af fjernsynsskærm og videokamera Porto, telefon, o.a. Andre (gaver, vimpler m.m.) Vigtigt! Sørg for at alle aftalte tilskud, sponsor aftaler, m.m. bekræftes skriftligt!

7 5 Teknik En eller to personer med lidt fingersnilde, skal sørge for i god tid (1 måned før) at sikre sig at følgende sager haves og virker: Dagen før, bør teknikeren sørge for: Installation af udstyret Afprøvning (også af reserverne) Have alle flasker fyldt Sætte bane op (tove, stole, bænke, flag, borde, resultattavle, m.m.) Sørg for at teknikeren eller en kompetent afløser altid er tilstede i svømmehallen, såfremt der skulle blive brug for teknisk hjælp. Reservedele og værktøj bør også være i hallen. Svømmehallens personale kan ofte inddrages i den tekniske forberedelse. Kompressor Flasker (min. 4 sæt) Horn og stave (gerne 2 sæt) Stopure (gerne 3 styk) Mikrofon anlæg Resultattavle Sejrsskammel Nationalflag National hymner for deltagerlandene Evt. sejrs fanfare Bolde (internationale mål) Kamera (?) Storskærm (?) Båndoptager/CD Spande (tapet godt op og fastsiddende på bunden) En eller to personer med lidt fingersnilde, skal sørge for i god tid (1 måned før) at sikre sig at følgende sager haves og virker: Dagen før, bør teknikeren sørge for: Installation af udstyret Afprøvning (også af reserverne) Have alle flasker fyldt Sætte bane op (tove, stole, bænke, flag, borde, resultattavle, m.m.) Sørg for at teknikeren eller en kompetent afløser altid er tilstede i svømmehallen, såfremt der skulle blive brug for teknisk hjælp. Reservedele og værktøj bør også være i hallen. Svømmehallens personale kan ofte inddrages i den tekniske forberedelse.

8 6 Dommere Vil man (og det bør man) skabe og opretholde et godt forhold til de dommere vi råder over, er det en rigtig god ide at inddrage dem fra starten i planlægningen. De må ikke føle at de bliver glemt og man må mest af alt ikke behandle dem som en selvfølgelighed. Derfor: Dommere: Sørg for en passende mængde information til den dommer ansvarlige. Al information skal være entydig og i udstrakt grad skriftlig. Følg altid op på, at informationen er blevet modtaget og læst. Kontrollér at den dommer ansvarlige har videre informeret i tilstrækkeligt omfang til de deltagende dommere. Stævnelederen stiller selv krav til omfang af tilbagemelding. Opkræv en liste over tilmeldte dommere, samt evt. plan over kampfordelingen blandt dem, når kampplanen kendes. Sørg for at arrangere hotel, bespisning, transport, omklædningsrum, mødelokale, gaver, samt diverse, så de føler sig godt behandlet. Det kan sagtens ske, at de selv vil arrangere mange af disse ting, men det er godt at tilbyde dem denne service. Dommerbord: Vælg en overdommer (evt. den dommer ansvarlige) og skaf min. 3 personer, som kan passe dommerbordet Planlæg en vagtordning (ved internationale stævner 2 personer og ved mindre nationale stævner er det nok med 1 til dommerbordet) Sørg for at der er rigeligt med dommersedler og holdlister Sørg for at der forefindes gældende internationale CMAS regler på dommerbordet

9 7 Bespisning Bespisning Bespisningen under stævneforløbet kan foregå ved en af flg. måder: a b c At arrangere spisning i byen på en restaurant At arrangere mad fra byen til f.eks. skolen hvor der overnattes At lave et madhold, som køber ind og laver mad til deltagerne Ad. c Ved denne løsningsform er det vigtigt at koordinere med den økonomi ansvarlige, så indkøbet ikke vælter budgettet. Godt råd: Køb rigeligt, men billigt. Det handler mere om kvantum end om kvalitet, når sportsfolk skal have mad. Det er da godt at have venlige hensigter med at lave et sundt og velsmagende måltid, men det koster ofte penge og tid. Find f.eks. en erfaren madkone eller økonoma, som kan styre madlavningen, eller i det mindste give lidt vejledning. Gode råd: Sørg for at have folk nok til at hjælpe til i køkkenet. Start planlægningen i god tid Kiosk Hvis man søger en indtægtskilde i form af kiosk, er der nogle ting man skal have sig for øje: Sælg ikke noget, som ikke giver et overskud Køb ikke mere ind, end man er sikker på at få solgt Køb billigst muligt ind En vældig god ting man kan gøre, er at aftale en kommissions ordning med den lokale købmand, så de varer der ikke bliver solgt, kan returneres. Hvis kiosken etableres, skal du bl.a. huske flg.: Lav først en aftale med svømmehallens ledelse Skaf bord, stole, m.m. Byttepenge Lav skilte eller sedler med priser o.l. Opret en vagtordning bag disken med 2 eller 3 personer, så det ikke bliver en belastning at være der Al væske bør udleveres i plastkrus, så flasker ikke tabes i svømmehallen

10 8 Overnatning Der er mange muligheder, og mange deltagere finder ofte selv en løsning på overnatningen. Typisk tilbydes hotel, vandrehjem eller skoleovernatning: Hvis hotel eller vandrerhjem tilbydes, bør man sende en oversigt og prisliste til dommere og deltagere, over hvad der findes. De kan derefter vælge selv klare reservationerne. Hvis skoleovernatning påtænkes tilbudt, for også herved at få en indtægtskilde, er der en del ting der bør huskes: Søg klasselokalerne i god tid (evt. samtidig med halansøgning). Ansøgning sendes til skolens ledelse eller til kommunens fritidsafdeling. Søg brandmyndighederne om tilladelse til arrangementet Opsøg skolens pedel og spørg ham til råds Få evt. pedellen til at skaffe en plan over området og skolens lokaler. Lav nogle kopier Lav skilte og inventartegning, så oprydningen bagefter, bliver til det som man havde før Lav en regelliste til de overnattende deltagere med f.eks. rygeforbud m.m. Sørg for indretning inden deltagerne kommer Sørg for en fornuftig nøgle og låseordning, samt alarmprocedure Sørg for en passende størrelse vagthold og lav en god vagtordning Koordiner evt. detaljer med madholdet Sørg for at der er folk til at klare rengøring og oprydning, når stævnet er slut

11 9 Øvrige opgaver Der er masser af opgaver, som skal klares og det kan være svært at have overblik over det hele. Her er listet nogle af de mange andre opgaver, som der også skal tages vare om. Spørgsmålet er blot. Hvem skal gøre det? Åbnings- og afslutningstale skal forberedes (naturligt at det gøres af stævnelederen) Husk hjemtagelse af vandrepokalen (ca. 1 md. før) Sørg for at skaffe medaljer, diplomer, gaver eller andet, man har tænkt sig at uddele Afklar sponsor betingelser: Reklamer på tøj, i hallen, i program, i aviser, osv. Lav mappe med kopier af breve, invitationer, lister, aftaler og bilag. Alt bør gemmes! Sørg for på dagen, at have en stik-i-rend-dreng og en fri bil til ham. Der dukker altid en del uforudsete problemer op eller forglemmelser, som kræver et smut Afklar i hvilket omfang at pressen skal involveres Gode råd: Man kan lave mange serviceydelser for deltagerne, men som regel koster det tid at arrangere, folk at gøre det og penge. Er der plads til glamour og luksus i budgettet og der er folk som vil påtage sig opgaverne, kan man godt gøre det. Ellers drop det. Selve stævnet er det vigtige og der er nok at se til, hvis det skal gøres til en succes. Men...husk at takke (evt. giv en gave) alle hjælpere og dommere for deres indsats. Det lønner sig! Så er de der som regel også næste gang der er brug for dem.

12 10 Invitationens indhold Ca. 3 måneder før stævnet sendes brev til alle dommere og deltagere, inklusiv vore egne! Invitationen skal indeholde det meste af dette: Logo, titel, år og udskrifts dato Hvem er vi, hvad inviterer vi til og hvem inviterer vi Hvornår inviterer vi til Overordnet program med dato og klokkeslæt Adresse og telefon nr. på svømmehal Deltagergebyrets størrelse samt dato for seneste indbetaling. Skal forudbetales! Bindende tilmelding! Beløbet refunderes kun delvist eller slet ikke! Arrangørens kontooplysninger, til transaktionerne Navn og adresse på kontaktpersonen Dimensioner på bane/bassin og karakterisér banen Eventuel begrænsning på antal registrerede spillere Beskriv turnerings- og kampform, samt spilletid Hvilke regler følges, evt. afvigelser. Henvis f.eks. til CMAS regler Klager, klagegebyr og klageinstans Hvem er stævneledelsen/stævnelederen Hvem er dommerne eller den dommer ansvarlige Beskriv præmie samt præmieoverrækkelse og ceremoni Bilag: Bykort, vandrerhjem, hoteller, busplan, m.m.

13 11 Spilleprogrammet Ca. 1 måned før stævnet sendes brev til alle dommere og deltagere, inklusiv vore egne! Spilleprogrammet skal i hovedtræk indeholde flg.: Bekræft at stævnet bliver til noget Opfør alle deltagere i en liste Sted, dato og tidspunkt Gentag regel reference (CMAS regler) samt eventuelle afvigelser herfor Optegn overordnet dags program Optegn kampplan. Evt. mht. at der sker lodtrækning Hvis deltagere har book et bespisning og overnatning, bekræft at alt er OK og anfør tidspunkter for dette. Medsend evt. bilag med plantegning over skoleområdet Anfør kontaktpersonens adresse og telefon nr.

14 12 Dagens program Hermed et eksempel på hvordan stævnets dagsprogram kan se ud: Lørdag d. 12. December 1999: Kl Adgang til svømmehal Kl Information til alle Kl Dommer møde/opvarmning i bassin starter Kl Holdleder møde Kl Opvarmning i bassin slutter Kl Turneringen starter Kl Middagspause Kl Kampene fortsætter Kl Sidste kamp færdig (turneringen fortsætter næste dag!) Kl Bespisning Planen er blot vejledende. Dagen eller dagene kan struktureres efter behov og efter stævnets form og niveau. Der er trods alt forskel på DM og VM Prøv om UVR Udvalget ligger inde med spilleplaner fra tidligere arrangementer. De kan også give en ide til en mulig planlægning.

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Med dit mål for øje og hvad du ønsker at opnå med dit arrangement, skal du stille dig selv følgende fem spørgsmål:

Med dit mål for øje og hvad du ønsker at opnå med dit arrangement, skal du stille dig selv følgende fem spørgsmål: Eventguide Denne trinvise eventguide er beregnet til at hjælpe dig med at være vært for, planlægge og afholde dine egne succesfulde arrangementer, igen og igen. Vær klar over dine mål Planlægning er utroligt

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Ren besked. Nr. 6 december 2004. God fest

Ren besked. Nr. 6 december 2004. God fest Ren besked Nr. 6 december 2004 God fest Forord Der skal holdes mange bolde i luften, når den store fest planlægges, så hele arrangementet kan gå op i en højere enhed. Hvad tid kommer maden? Er der strøm

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere