Aktivering & anden aktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivering & anden aktør"

Transkript

1 1 Aktivering & anden aktør

2 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver i denne pjece. Det gælder frister for og varighed af tilbud, seks ugers selvvalgt uddannelse og brugen af anden aktør. Suppler derfor gerne med MA Guiden på ma-kasse.dk for de opdaterede regler på området.

3 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige selv er primus motor. Derfor er det helt klart det bedste, hvis du selv finder frem til de aktiveringstil - bud, du har brug for for at få et arbejde. Aktivering Hvornår skal du aktiveres Du kan i princippet komme i aktivering fra din første ledighedsdag, hvis dit job center beslutter det. Jobcenteret kan vælge selv at stå for aktiveringen, eller de kan beslutte at give opgaven til en anden aktør. Du skal senest have en jobplan og et første aktiveringstilbud: / efter 13 ugers ledighed, hvis du er under 30 år / efter ni måneders ledighed, hvis du er år / efter seks måneders ledighed, hvis du er fyldt 60 år. Har du selv et ønske om at blive aktiveret tidligere, så kontakt jobcenteret/din anden aktør. Du kan først komme i løntilskud i enprivat virksomhed, når du har været ledig i 26 uger, med mindre du er over 50 år eller enlig forsørger. Du er fritaget for at deltage i aktivering de sidste seks uger inden, du skal starte på et ordinært fuldtidsjob, går på barsel eller på efterløn. Varighed af et aktiveringstilbud Et aktiveringstilbud skal som hovedregel vare mindst to sammenhængende uger. Nyt aktiveringstilbud efter seks måneder Efter det første aktiveringstilbud skal du senest aktiveres igen, hver gang du har modtaget dagpenge i seks måneder. Uger, hvor du arbejder 20 timer eller mere, regnes ikke med i de seks måneder. Starter du forfra på en ny dagpengeperiode (det gør du, når du har haft løntimer inden for de tre seneste år), starter optællingen af de seks måneder på ny. Hvis du har deltidsarbejde Har du lønarbejde i 20 timer eller mere om ugen, har du ikke pligt men stadig ret til aktivering. Har du arbejde af skiftende omfang, bortfalder pligten, når du i gennemsnit arbejder mindst 20 timer pr. uge. Gennemsnittet beregnes over en måned. Har du lønarbejde på mindre end 20 timer om ugen, skal du aktiveres i den resterende tid op til fuld tid. Arbejder du fem timer eller mindre om ugen, vil du blive aktiveret på fuld tid. Lad MA lave den konkrete udregning for dig, hvis det bliver aktuelt.

4 6 7 Din aktivering skal tilrettelægges, så den tager hensyn til dit deltidsarbejde. Får du deltidsarbejde, imens du er i gang med et aktiveringstilbud, skal din jobplan som udgangspunkt revideres, så der tages hensyn til dit arbejde. Skulle du blive udsat for, at din anden aktør forlanger, at du skal ophøre med dit ordinære deltidsarbejde for at blive aktiveret, bør du straks kontakte MA. Du skal have en frigørelsesattest, hvis du har deltidsarbejde med opsigelsesvarsel samtidig med aktivering. MA skal have modtaget frigørelsesattesten senest fem uger efter, du er startet i deltidsarbejdet. Seks ugers uddannelse Når du har været ledig i fire måneder, har du ret til op til seks ugers selvvalgt uddannelse, hvor du får udbetalt dagpenge. Uddannelsen skal være afsluttet senest efter 13 måneders ledighed. Herudover har du under visse betingelser ret til at få en jobplan med tilbud om yderligere seks ugers uddannelse. Det vil være tilfældet for uddannelser, der er rettet mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Kontakt dit jobcenter. Bliv inspireret af medlemshistorier i ma-nyt.dk om seks ugers selvvalgt uddannelse. MA er en medlemsorganisati on. Det er noget, vi tager meget alvorligt. I MA kender vi reglerne og også dine rettigheder i forhold til anden aktør og aktivering. Vi kan hjælpe dig med råd om fx proces og argumentati on. Som medlemmets advokat hjælper vi dig til at navigere bedst muligt.

5 8 9 Jobplanen Jobplanen beskriver din aktivering og dine jobmål Jobplanen er en aftale om aktivering, der udarbejdes i samarbejde mellem dig og dit jobcenter eller den anden aktør, du er tilknyttet. Aktiveringen skal forbedre dine muligheder for at få arbejde og gives både ud fra arbejdsmarkedets behov og dine ønsker og forudsætninger. Det er naturligvis vigtigt for dig, at jobplanen i så høj grad som muligt bliver præget af dine ønsker og behov. Det bedste råd, vi kan give dig, er, at du skal forberede dig godt til samtalen om din jobplan. Jo mere klart, du har præciseret dine ønsker og behov, og jo bedre du kan argumentere for dem, jo større er chancerne for en jobplan, som du bliver tilfreds med, og som i sidste instans hjælper dig tættere på jobbet. Jobplanen er en bindende aftale Jobplanen er en bindende aftale, og det har konsekvenser at bryde den. Hvis du fx nægter at medvirke til at udarbejde en jobplan, eller du afbryder et påbegyndt aktiveringstilbud, risikerer du at få karantæne, så du i en periode ikke kan få dagpenge. I værste fald risikerer du helt at miste din ret til dagpenge. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os, hvis du oplever problemer i forhold til jobplan eller aktivering, så vi kan vejlede dig om dine muligheder og om eventuelle konsekvenser. Hvis du overvejer at afbryde din aktivering, bør du altid kontakte os. Du kan kun afbryde en påbegyndt aktivering med én begrundelse: at du finder ustøttet arbejde med en daglig arbejdstid på mindst fire timer eller en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer. Er du ansat i job med løntilskud, skal du dog overholde de gældende opsigelsesregler, med mindre arbejdsgiveren accepterer andet. Det er vores erfaring, at der relativt ofte kan opnås enighed mellem dig og din anden aktør. Tal med os, hvis du har spørgsmål eller brug for vores hjælp. Vi har gode kontakter til mange anden aktører. Jobplanens indhold Jobplanen skal indeholde oplysninger om: / Dit beskæftigelsesmål og planer for aktiveringstilbud / Eventuelt aftalte aktiveringstilbud / Ansvar for tilmelding til aktiveringstilbud / Starttidspunkt / Ansvar og dato for opfølgning. Få også indskrevet ferie i jobplanen samt eventuelle aftaler om kurser/uddannelse, du kan have med din arbejdsgiver i forbindelse med løntilskudsjob. Revision af jobplanen Hvis du af andre grunde, end at du har fået varigt arbejde, ønsker at stoppe i et aktiveringstilbud, skal du altid sørge for at få revideret din jobplan hos dit jobcenter eller din anden aktør, inden du stopper. Det gælder også i situationer, hvor det ud fra almindelig logik er indlysende at stoppe, fordi du fx er placeret i et uddannelsesforløb på et niveau, der er for lavt eller for højt. Hvis ikke du får revideret din jobplan men bare stopper anses du for at være selvforskyldt ledig, og du vil derfor typisk få tre ugers karantæne. Får du varigt, ordinært arbejde på under 20 timer om ugen, skal du aktiveres i den resterende tid op til fuld tid. I det tilfælde skal du også have revideret din jobplan. Klager over jobplan Kan du ikke blive enig med din anden aktør om din jobplan, kan du klage. Klagen sendes i første omgang til anden aktør, som så genovervejer sagen i forhold til dine klagepunkter. Fastholder anden aktør sin afgørelse, skal de tilføje deres kommentarer og sende klagen videre til jobcenteret. Jobcenteret træffer herefter en afgørelse. Får du ikke medhold i din klage, kan du klage videre til Beskæftigelsesankenævnet i din region. En klage over en jobplan har ikke opsættende virkning. Du skal altså underskrive og følge jobplanen, selv om du klager over den. Du må først afbryde din aktivering, når og hvis du får medhold i din klage. Overvejer du at klage, er du velkommen til at henvende dig til os først. Vi kan hjælpe dig med at vurdere dine muligheder for at komme igennem med din klage og rådgive dig i forhold til argumentation mv. Vi kan også i nogle tilfælde tage direkte kontakt til din anden aktør og se, om der er mulighed for at finde en løsning. Det er vores erfaring, at der relativt ofte kan opnås enighed.

6 10 11 Du har også mulighed for at være i løntilskudsjob i udlandet hvis din arbejdsgiver er dansk. Aktiveringsmuligheder Der er tre typer aktivering: / Vejledning og opkvalificering / Virksomhedspraktik / Løntilskudsjob. Mange akademikere fokuserer på opkvalificering, når de skal i aktivering, men måske skal du overveje, om det i stedet er hjælp til at komme tættere på virksomhederne, du har brug for. Via virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud kan du få styrket dine kvalifikationer og få værdifuld erhvervserfaring. Samtidig får du mulighed for at skaffe dig et godt netværk og gode forbindelser, ligesom det kan være betydeligt nemmere at komme til jobsamtale, hvis man søger, mens man er i job. Vejledning og opkvalificering Vejlednings- og afklaringsforløb (jobsøgningskurser) er kortere forløb, der har til formål at give dig mulighed for at få gennemarbejdet dit ansøgningsmateriale, afklaret dine kompetencer og overvejet dine forskellige muligheder. Det kan fx bestå af oplæg og sparring om ansøgning og cv, jobsamtalen, uopfordret jobsøgning og netværksarbejde. Du kan også få lejlighed til at dele erfaringer og viden med andre kursister. Du kan kun blive sendt på ét standardjobsøgningskursus inden for to år, med mindre du selv ønsker andet. Du kan dog godt herudover blive tilbudt individuelt tilrettelagte forløb som fx personlig coaching. Opkvalificering For at få bevilliget en uddannelse skal du kunne argumentere for, at uddannelsen vil udvikle dine kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets behov og dermed forbedre dine jobmuligheder. Jo mere målrettet mod konkrete job uddannelsen er, jo større er chancen for at få den bevilget. Der kan også være mulighed for at få opkvalifice-

7 12 13 ringskurser inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft. Generelt er det dog erfaringen, at det som akademiker kan være endog meget vanskeligt at komme igennem med uddannelsesønsker. Særligt hvis du er nyuddannet eller lige er blevet ledig. Er dit ønske til en aktivering uddannelse/kursus, bør du derfor forberede dig grundigt på samtalen. Hvis det er muligt, så skaf en arbejdsgivererklæring - dvs. et brev, hvor en arbejdsgiver skriver under på at ville ansætte dig efter endt uddannelse/kursus. Er dette ikke muligt, bør du kunne formulere dig meget klart om, hvor uddannelsen/ kurset bringer dig hen rent jobmæssigt. Ønsker du opkvalificering, og du har gode argumenter for det i forhold til arbejdsmarkedets behov, men anden aktør har sagt nej, kan du bruge din mulighed for at klage. Jobcentrene har i nogle tilfælde andre midler at trække på. Hvis dit jobcenter giver dig medhold og bevilger dig uddannelsen, vil du blive trukket tilbage til jobcenteret, som også betaler for uddannelsen. Siger jobcenteret nej, kan du klage til Beskæftigelsesankenævnet i din region. Deltager du i vejlednings- og opkvalificeringstilbud, modtager du dagpenge under aktivering, som svarer til de dagpenge, du ellers ville have fået. Virksomhedspraktik Du kan komme i offentlig eller privat virksomhedspraktik i op til fire uger. Er du nyuddannet og ikke har haft arbejde, efter du afsluttede din uddannelse, kan du dog få op til otte ugers virksomhedspraktik. Formålet med virksomhedspraktikken kan fx være at få afprøvet dig selv i forhold til en bestemt branche. Det kan også være at give virksomheden lejlighed til at afprøve dine kompetencer med henblik på at afklare, om du kan ansættes i virksomheden, eventuelt i løntilskudsjob. Når du er i virksomhedspraktik, modtager du dagpenge. Virksomhedspraktik kan ikke foregå i udlandet, heller ikke selv om arbejdsgiveren er dansk. Du kan godt have flere på hinanden følgende virksomhedspraktikker, dog ikke i samme virksomhed og jobfunktion. For hver virksomhedspraktik skal virksomheden og/eller jobfunktionen være ny. Det kan i stedet være en mulighed at fortsætte i et løntilskudsjob. Løntilskudsjob Du kan både blive ansat med løntilskud inden for det offentlige og inden for det private område. Det offentlige område dækker staten, regionerne, kommunerne og mange selvejende institutioner (som får min. 50 procents tilskud fra staten). I en offentlig ansættelse med løntilskud får du en løn, der svarer til dine dagpenge. Din arbejdsgiver skal desuden indbetale pension og ATP for dig samt feriepenge. Arbejdsgiveren beregner ud fra din dagpengesats, hvor mange timer du skal arbejde. Får du den maksimale dagpengesats, vil du normalt skulle arbejde timer, mens du skal arbejde timer, hvis du er på dimittendsats. Et offentligt løntilskudsjob kan maksimalt være på seks måneder. Du har først mulighed for at komme i privat løntilskudsjob, når du har været ledig i 26 uger. Denne begrænsning gælder ikke, hvis du er over 50 år eller enlig forsørger. I privat løntilskudsjob er du normalt ansat til almindelig løn og arbejdstid. Har arbejdsgiveren indgået overenskomst, vil du være dækket af denne. Et privat løntilskudsjob kan være på op til et år. Du kan kun få befordringsgodtgørelse, når du er i offentligt løntilskudsjob. Er du i privat, kan du bruge de almindelige skatteregler for befordringsfradrag. Uanset, om du er ansat inden for det private eller det offentlige, er det vigtigt, at du sikrer dig en tilfredsstillende ansættelseskontrakt og en stillingsbeskrivelse. Hent eventuelt hjælp hos din fagforening. Du bruger stadig af din dagpengeret i løntilskudsperioden. Det er derfor meget vigtigt, at du - med udgangspunkt i dit løntilskudsjob - fortsat søger intensivt og målrettet. Prioriter dette, også selv om du kan have travlt med arbejdsopgaver i dit løntilskudsjob. Du vil i mange tilfælde kunne få en uformel aftale med din arbejdsgiver om, at der afsættes passende tid til din jobsøgning. Jobbet og opgaverne skal give dig relevante erfaringer og kompetencer i forhold til dit jobmål, så deltag fra starten aktivt i planlægningen af dine arbejdsopgaver. Du kan godt have flere løntilskudsjob efter hinanden hos forskellige arbejdsgivere. Vær opmærksom på, at en løntilskudsansættelse automatisk afsluttes, hvis dine dagpenge udløber, men dog kan forlænges i op til tre måneder under den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Mentorordning For at styrke introduktionen på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen under aktiveringen er der mulighed for at få støtte til en mentorfunktion. Det vil sige, at en medarbejder på arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent giver en udvidet introduktion, vejledning eller oplæring, der ligger ud over det, som kan forventes af arbejdsgiveren/uddannelsesinstitutionen. Det er dit jobcenter, der vurderer, om du kan få støtte til en mentor. Løntilskudsjob og deltidsarbejde Kommer du i løntilskudsjob sideløbende med, at du har ordinært arbejde på mere

8 14 15 end fem timer om ugen, vil arbejdstiden i aktiveringen blive nedsat. Arbejdstiden nedsættes for hver time, du har, ud over de første fem timer. Finder du et ordinært deltidsjob på mere end fem timer om ugen, imens du er i offentligt løntilskudsjob, skal din jobplan revideres. Er du i privat løntilskudsjob - og kan du passe den støttede beskæftigelse samtidig med den ordinære - må du arbejde så meget, du vil, ved siden af løntilskudsjobbet. Du må også have honorararbejde og selvstændig bibeskæftigelse i ubegrænset omfang, uden at jobplanen skal revideres. Du kan beholde alle dine indtægter fra både støttet og ordinær beskæftigelse uden modregning. Skal du have dagpenge igen efter afslutningen af dit løntilskudsjob, skal vi se på, om du har haft overskydende timer, dvs. om du har arbejdet mere end 37 timer om ugen de seneste tre måneder. Overskydende timer skal 'afspadseres' (fratrækkes), før du kan få udbetalt dagpenge. Befordringsgodtgørelse Der ydes ikke befordringsgodtgørelse i forbindelse med det individuelle kontaktforløb. Til andre former for aktivering end privat løntilskudsjob, kan du få befordringsgodtgørelse, hvis der er mere end 12 km hver vej til dit aktiveringssted. Du får dækket den distance, der ligger ud over 24 km. Rådighedsreglerne Rådighed er det helt centrale begreb i arbejdsløshedsforsikringssystemet. At du opfylder rådighedsforpligtelsen er afgørende for din ret til at modtage dagpenge. Fra første ledighedsdag er du forpligtet til at være aktivt jobsøgende til et bredt arbejdsmarked, fagligt og geografisk. Det gælder også, når du er i aktivering, ligesom du er forpligtet til at tage imod arbejde, som dit jobcenter formidler dig uanset din aktiveringstype. Jobcenteret/anden aktør kan i ganske få tilfælde fravige kravet om rådighed, men i så fald skal det skrives ind i din jobplan/ skriftlige aftale om tilbud. En sådan fravigelse er normalt betinget af, at du er sikret ordinært arbejde efterfølgende. Du kan læse mere om lovens krav til din jobsøgning på ma-kasse.dk. Beskæftigelseskravet Beskæftigelseskravet er det antal løntimer, du skal have for at kunne starte forfra på et nyt dagpengeforløb. Det er som hovedregel på timer inden for de seneste tre år fra ordinært arbejde eller selvstændig virksomhed drevet i "væsentligt omfang" (dvs. over 30 timer om ugen). Timer fra løntilskudsjob kan ikke bruges til at opfylde beskæftigelseskravet eller få beregnet en ny dagpengesats. MA undersøger løbende medlemmernes tilfredshed med aktivering og anden aktør. Læs seneste undersøgelse på andenaktoer.dk Under alle former for aktivering skal du stå til rådighed, søge job og føre logbog på vanlig vis med mindre du fritages for rådighed af jobcenteret eller anden aktør.

9 16 17 Mange medlemmer heldigvis langt de fleste får gode input og sparring på jobsøgningen hos anden aktør. Hvis du skulle løbe ind i problemer med din anden aktør, så kontakt MA. Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig. Anden aktør Som ledig indgår du i et kontaktforløb og skal mindst hver tredje måned til en såkaldt jobsamtale. Den første samtale finder sted hos dit jobcenter. Jobcenteret kan herefter beslutte at give opgaven med det videre kontaktforløb til en anden aktør. Anden aktør kan fx være et privat konsulentfirma. Selv om anden aktør har fået overdraget en del myndighedsopgaver som fx godkendelse af din jobplan er det fortsat dit jobcenter, der har det overordnede ansvar. Anden aktør er først og fremmest til for at hjælpe dig i arbejde og har ingen indflydelse på din dagpengeret. Det er MA, der ud fra lovgivningen vurderer din rådighed og udbetaler dine dagpenge. Anden aktør er underlagt Forvaltningsloven og Lov om behandling af personoplysninger og overholder reglerne om it-sikkerhed. De har tavshedspligt. Anden aktør kan ikke indhente oplysninger om dig hos fx MA, da vi også har tavshedspligt, medmindre du selv beder os om at videregive oplysningerne. Valg af anden aktør Når dit jobcenter har besluttet, at du skal tilknyttes en anden aktør, vil du få et brev fra jobcenteret. Er det muligt i dit lokalområde, vil du som akademiker typisk få et par muligheder at vælge imellem. Det er en god idé at researche på de anden aktører, du får tilbudt, så du træffer dit valg på et kvalificeret grundlag. Tjek MA's site andenaktoer.dk, hvor du har links til alle og kan læse andre medlemmers vurderinger. Undersøg, hvilke tilbud de har, og om den kultur, de står for, passer til dig og det arbejdsmarked, du er på vej ind på. Det kan også være vigtigt for dig at vide, hvor de har base rent geografisk, og om de er specialiseret i akademikere eller har forskellige faggrupper tilknyttet. MA har lanceret sitet andenaktoer.dk. Over 500 medlemmer har allerede bedømt deres forløb hos anden aktør og på den måde videndelt deres positive og negative erfaringer.

10 18 19 Du bliver som regel tilknyttet en anden aktør for et år ad gangen, og erfaringen viser, at det er næsten umuligt at skifte midt i forløbet. Har du problemer i forhold til din anden aktør, er du velkommen til at kontakte MA. Vi har lang tids erfaringer med anden aktør, og vi vil gerne hjælpe dig, hvis du har kommunikationsproblemer eller andre problemer i forhold til din anden aktør. Det kan være muligt at skifte konsulent hos anden aktør, hvis 'kemien ikke er i orden'. Dine pligter Du skal som hovedregel deltage i de aktiviteter, anden aktør tilrettelægger for dig, og du skal give din anden aktør de oplysninger, de beder om, hvis det har relevans for deres muligheder for at hjælpe dig i arbejde. Når du bliver indkaldt til aktiviteter, du har pligt til at deltage i, skal indkaldelsen være personlig og skriftlig. Formålet med jobsamtalerne er at give dig en seriøs sparring i forhold til din jobsøgning og forhåbentlig også nogle nye idéer. Er du i gang med et aktiveringstilbud, kan samtalen erstattes af telefonisk kontakt eller . Deltager du ikke i aktiviteterne, er din anden aktør forpligtet til at indberette det til os. Det er altid MA og aldrig anden aktør som ud fra lovgivningen afgør, om fx manglende fremmøde får konsekvenser for dine dagpenge. Regler, regler, regler Reglerne på området er mange og særdeles komplicerede. Og det er desværre ikke altid, anden aktørs indsigt i reglerne er tilstrækkeligt detaljeret eller dybtgående. Det kan af gode grunde være svært for dig at vide, om det, din anden aktør fortæller dig, er korrekt eller ej. Lovgivningen på arbejdsløshedsforsikringsområdet herunder rådighedsreglerne er grundlæggende a-kassens ekspertiseområde. Det gælder fx spørgsmål om, hvad du må, samtidig med at du modtager dagpenge og andre ydelser om konsekvenserne ved at sige et deltidsarbejde op om at skulle være aktivt jobsøgende og tilsvarende, der kan have betydning for din dagpengeret. Vi har desværre været ude for, at medlemmer er kommet i klemme, fordi de har fået forkert besked. Spørg os derfor hellere én gang for meget end én gang for lidt! Også anden aktør er velkommen til at spørge i MA, dog ikke om personrelaterede sager. Vi har tavshedspligt og udtaler os kun, hvis du som vores medlem udtrykkeligt har bedt os om det. Når du får job...vil vi bede dig fortælle os, hvor du er blevet ansat, og som hvad. Vi bruger oplysningerne til statistik og til at kunne følge udviklingen på arbejdsmarkedet, så vi bliver endnu bedre til at vejlede ledige medlemmer af MA. Du kan give os dine joboplysninger på ma-kasse.dk. MA står også for Medlemmets Advokat. Brug os, hvis du oplever problemer i forhold til anden aktør eller aktivering.

11 20 Brug os MA s medarbejdere har stor viden om forhold og regler på arbejdsløshedsforsikringsområdet. Vi har samtidig en meget omfattende viden om dit arbejdsmarked som universitetsuddannet bachelor, kandidat eller ph.d. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os eller komme forbi. Det gælder både på hovedkontoret i København og på regionskontorerne i Odense, Aarhus og Aalborg. MA - København Peter Bangs Vej Frederiksberg MA - Odense Slotsgade 21B, 4. sal 5000 Odense C MA - Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg ma-kasse.dk ma-nyt.dk candportalen.dk andenaktoer.dk facebook.com/magistrenesakasse twitter.com/magistrenes linkedin.com/company/magistrenes-a-kasse Juli 2014 Design : gefühl

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. For. studerende og nyuddannede. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. For. studerende og nyuddannede. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet For studerende og nyuddannede side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere