R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen"

Transkript

1 R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen

2 1 ABSTRAKT Benzinbiler forurener luften med partikler, nitrogen og sulfur oxider, samt udsender fossil kuldioxid, som bidrager til drivhuseffekten. Benzin bliver fremstillet af olie, som er udornyelig resource og kun findes I nogle enkelte lande. For at gøre transporten mere miljøvenlig og bæredygtig, er det nødvendigt at finde alternativer til fossil brandstof. El-biler kunne være en udmærket løsning, hvis det ikke havde været for deres begrænset rækkevidde. I mit projekt har jeg undersøgt om resonant magnetic inductive coupling kunne bruges for at overøfe strøm trådløst. Denne teknologi kunne bruges til at oplade el-biler mens de kører fra de specielt byggede veje og på den måde gør op med problemet af begrænset rækkevidde. Det lykkedes mig at overføre strømmen trådløst på korte afstande. Jeg har også udregnet at ca vindmøller vil være nok for at forsyne alle biler I Danmark med energi, hvis alle biler var elektriske. 2 INTRODUKTION 2.1 Transport - en global udfordring Et af nutidens største problemer er oliekrisen. 80 procent af alt olie bliver brugt til fremstilling af transport brændstof til faretøjer, som benzin, diesel og fly-benzin. Der bliver brugt ca millioner liter benzin alene i Danmark1. Der er kun olie nok til ca. 50 år og derudover forurener brandstofmotorer meget. Ved afbrænding af brændstoffet dannes der kuldioxid (CO 2), vand, nitrogen oxider (NOx), sulfur dioxid (SO2) og sundheds skadelige partikler. CO2 ophobes i atmosfæren og danner den så kaldte drivhuseffekt. SO 2 og NOx er begge sundhedsskadelige både for mennesker og dyr. SO 2 og NOx er også begge skyld i at der bliver dannet syreregn der er med til at ødelægge regnskoven. 2.2 Elektriske biler En elektrisk bil er en bil der er drevet af en eller flere elektriske motorer, der bruger elektrisk energi gemt i batterier. De første elbiler blev produceret i 1880'erne. 2 De elektriske biler var populære i slutningen af det 19. århundrede og i starten af det 20'ende. Dog blev benzin bilerne billigere og el-biler gik i glemmebogen. De fik først renæssance for ca. 10 år siden pga. fremskridt med udvikling af batterier, stigende oliepriser, samt øget opmærksomhed på drivhuseffekten og luftforurening fra brandstofbiler. El-biler forurener ikke luften, de larmer ikke og den elektriske motor skaber stærke, hurtige og behagelige accelerationer. Normalt er el-biler meget dyrere end de konventionelle brandstofbiler, men i Danmark er situationen næsten omvendt. Indtil videre er el-biler i Danmark fritaget den høje registreringsafgift på 210%, hvilken betyder at når man køber en el-bil, får man bil for alle pengene i stedet for kun for tredjedelen. Det gør elbilen meget konkurrencedygtig prismæssigt i Danmark. Dog er der nogen store ulemper, som forhindrer udbredelsen af el-biler: 1. Batterierne er store og dyre og har en rækkevidde på kun km. 2. Opladningen er meget besværlig. Bilen kan oplades hjemme og ved ladestationer, derfor kan man ikke komme særligt langt medmindre man har et større batteri. Køreren er også utryg og bekymret 1 Bjarke Hansen Så meget benzin og diesel bruger vi om året. TV2. FINANS, 17. august

3 om ikke at kunne nå til den næste ladestation. Derudover tager en ladning flere timer, mens det tager knap fem minutter for at fylde en almindelig benzin tank. 2.3 Wireless elektricitet For over 100 år siden har Nikola Tesla demonstreret hvordan resonant inductive coupling kunne bruges for at tænde lys trådløst3. Denne teknologi blev videreudviklet af forskere på MIT, som i 2006 viste trådløs energioverførsel med høj effektivitet ved brug af evanescent-koblede resonatorer. 4 Det elektromagnetiske felt kan komme igennem forhindringer og er ikke skadeligt for dyr og mennesker. 2.4 Opladning af elbiler via wireless elektricitet Effektivitet af trådløs energioverførsel afhænger af spolerenes konstruktion og afstand mellem spolerne. Effektivitet kan være op til 60-70%. Hvis vi laver en sammenligning med brandstofmotorer, så konverterer de kun 30% af energien i benzinen til bevægelse, mens resten er spildt som varme. På den måde er trådløs energioverførsel dobbelt så effektiv, samt energien kan komme fra vedvarende kilder, som vindmøller og solpaneler. 2.5 Problemformulering For at fremme udbredelsen af el-biler, er der et stærkt behov for at øge bilernes rækkevidde. En mulighed er at oplade bilen mens den kører ved at overføre energi fra en specielt bygget vej. 2.6 Hypotese Min hypotese er at man ved hjælp af at kunne oplade biler mens man køre ville kunne skabe større interesse omkring at have en el-bil og derved ville flere mennesker kunne bruge dem, hvilket i Danmark ville gøre sådan at vi ikke behøver at være afhængige af olie, og i verden ville vi nedsætte en af verdens største kilde til forurening. Grunden til at den ville gøre det er at det bliver nemmere at lade bilen og at elbilen bliver en hel del billigere. I lande der ikke har et ordentligt indlagt vejnet ville man dog stadig bliver nød til at bruge andre metoder. 3 RESULTATER 3.1 Effektivitet af non-resonant og magnetisk resonant inductive coupling I de efterfølgende forsøg vil jeg prøve at vise forskellen mellem non-resonant inductive coupling og magnetisk resonant inductive coupling. Til forsøg brugte jeg to opstillinger. Figur 1 viser en non-resonant coupled inductor, lige som en typisk transformer, hvor primære spole er tilsluttet til vekselstrømsgenerator og danner et magnetisk felt. Det magnetiske felt skaber vekselstrøm i den sekundære spole. Spændingen i den sekundære måles ved en. Jeg har eksperimenteret med jernkerne og afstand mellem spolerne (Tabel 1). Vekselstrømen var på 50 Hz. Spænding på den primære spole var 27 V (U in). Jeg målte spænding på den sekundære spole (U out). Afstanden mellem de to spoler var 5 cm, bortset fra forsøg nr. 3, hvor spolerne var placeret oven på hinanden. Effektivitet var beregnet som U out 100 %. U in

4 Figur 1. Opstilling for non-resonant coupled inductor. M er multimeter. Tabel 1. Målte værdier for output spænding i forskellige opstillinger for non-resonant coupled induction. Nr. Beskrivelse Illustration Output, V Effektivitet, % 1 Forbundet jernkerner % 2. Ikke forbundne jernkerner % 3. Spolerne placeret oven hinanden % 4. Ingen jernkerner %

5 I kommercielle transformere er effektiviteten på over 90% 5, men den var meget lav med spolerne jeg brugte. Meningen med forsøget her var at undersøge hvor meget spændingen faldt uden jernkernen. Effektiviteten faldt 21 gange uden jernkernen, hvilket gør non-resonant coupling induction uegnet til trådløs elektricitet overførsel. Videre har jeg bygget et magnetic resonant coupled inductor (Figur 2, øverste panel). Først har jeg lavet to spoler af loddelig lakeret blødt kobbertråd på Ø 0.2 mm. Den primær spole havde 35 vendinger, mens den mindre sekundær spole havde 12 vendinger. Størrelsen af spoler kan man se fra linealen på billedet (Figur 2, nedre panel). Den primær spole var tilsluttet en funktionsgenerator på max 2 MHz. Jeg har loddet kondensatorer på 0.02 uf parallelt på både den primære og sekundær kæder. Figur 2. Opstilling for magnetic resonant coupled inductor. O er oscilloskop. Jeg startede med at placere den sekundær spole i midten af den primær. Så begyndte jeg at ændre på frekvensen på funktionsgenerator indtil jeg fandt den optimale frekvens, hvor output spændingen var højest (Figur 3), dvs at der opstod magnetisk resonans. Input spænding var på ca. 1 V. Den optimale frekvens var 239 khz, og output spændingen var ca V. Hvis effektivitet var 100%, vil man forvente at få 5 NY PRISMA 9, Elevbog. Side Forfattere : Bo Damgaard, Hans Lütken, Anette Sønderup og Peter Anker Thorsen. Forlag : Alinea 2000

6 output spænding på: U out = N out U in 12 1V = =0.34 V. Når output spænding var på 0.25 V, betyder N in 35 det at den aktuelle effektivitet var 70%. Figur 3. De målte input og output spændinger til magnetic resonant coupled inductor fra Figur 2. Konklusioner: Vi kan konkludere at energioverførsel ved non-resonant inductive coupling har meget lav effektivitet uden jernkerne og på afstand. Den kræver jernkerne og tæt afstand mellem spolerne. Jeg kunne mærke at den primær spole blev varm under forsøget. Energien bliver tabt som varme pga modstand i spolen. Til gengæld havde magnetic resonans coupled induction høj effektivitet og den krævede ikke forbindelse mellem spolene gennem jernkerner, dvs energitransmission var helt trådløs. Ved at bruge resonans, kan effektiviteten forhøjes drastisk, når spolerene oscilerer med resonant frekvens. Man kan overføre energien mellem spolerne over afstand på flere gange spolerenes diameter. 3.2 Prototype I Mit næste mål var at bevise at man kan godt oplade et lille batteri via trådløs elektricitet, også under bevægelse. Dette batteri kunne drive en elmotor i en legebil. Mit plan til opstilling var at øge strøm i den primær kæde ved at tilføje en el-kilde og en transistor [metal oxide semiconductor field-effect transistor MOSFET] (Figur 4) 6, men heldigvis havde de en funktionsgenerator med indbygget forstærker på DTU, som jeg kunne bruge. Til den sekundær kæde har jeg tilsluttet en amperemeter i serie og en voltmeter parallelt for at kunne måle tilsvarende de overførte strømstyrke og spænding. Min videre plan er at tilføje en brokobling for at konvertere vekselstrøm til jævnstrøm, så et genopladeligt batteri kunne oplades. 6 https://www.youtube.com/watch?v=r1ut4nuygmq&x-yt-cl= &x-yt-ts=

7 Figur 4. Kredsløbsdiagram til trådløs strømoverførsel Figur 5. Opstilling til trådløs strømoverførsel Der var overført noget strøm, dog effektivitet var lille. Fejlkilden kunne være at der ikke var nok modstand i den sekundær kæde eller at antal vendinger og tykkelsen af tråd i spolerne skal optimeres. I de fremtidige forsøg vil jeg tilslutte en lysdiode eller en andet modstand til den sekundær kæde og vil også prøve at optimere mine spoler. Efterfølgende vil jeg prøve at sætte brokobling til og oplade et batteri, og hvis det lykkes, så vil jeg gå videre med at oplade en legetøjsbil, mens den kører på en bane, som har den primære spole nedunder. Dette vil simulere en fremtidig el-vej.

8 3.3 Optimering af kobling (prototype II) Mit næste mål var at se hvad der kunne være grunden til at systemet ikke virkede. Jeg har fundet ud af at en af grundene er at spolerne ikke har samme resonans frekvens. Derfor har jeg lavet beregninger til nye spoler, som skal oscilere ved det samme frekvens. Ligningen til beregning af resonans frekvens er: F= 1, hvor F er frekvens i Hz, L er induktans i H, og C er kapacitans i F. 2 π L c Jeg havde to konsatorer med kapacitans C=22 nf og jeg vil gerne have frekvensen omkring MHz. For F=0.35 MHz, skal spolernes induktans være L=10 uh 7. Nu kunne jeg beregne dimension af spolerne for at opnå induktans på 10 uh. Beregningen til spolens dimensioner ser således ud8. Figur 6. Beregning af spolernes dimensioner. Primær spole (venstre), sekundær spole (højre)

9 Jeg har nu lavet nye spoler der efter beregningen skulle have den samme resonans frekvens. Jeg har afprøvet forskellige frekvenser og omkring khz tændte dioden, hvilket betød at strømmen blev overført trådløst!!! Den bedste frekvens var 240 khz. Jeg har også afprøvet 3 forskellige bølgeformer: kvadratisk, sinusoid og triangel, hvor den kvadratiske fungere bedst. Figur 7 viser at systemet virker godt nok til at få en lysdiode til at virke, og strømmen bliver overført gennem materialer, som koppen her. Figur 7. Trådløst overført strøm får dioden til at lyse. Jeg tog ud på Nanoteket i DTU, hvor de havde en amperometer, som kunne måle strømstyrke ved høje frekvenser. Der kunne jeg lave målinger af effektivitet af strømoverførsel i prototype II. Jeg målte effektivitet på 20% ved 240 khz (Tabel 2). Som forventet, er effektivitet meget lille ved andre frekvenser, som ikke passer med den resonerende frekvens. Tabel 2. Effektivitet af strømoverførsel ved forskellige frekvenser. Frekvens Input Input Output Output Effektivitet, Strøm (A) Spænding (V) Strøm (ma) Spænding (V) % 400 khz 0,174 A 0, ,14 0% 240 khz 0,082 A 2,358 5,069 7,6 20% 100 khz 0,172 A 1,772 0,041 0,4 0,005% 3.4 Optimering af brokobling (prototype III) Så har jeg prøvet at tilslutte en motor i stedet for lysdioden men det virkede ikke. Jeg forstod det ikke fordi at den havde spænding nok. Så prøvede jeg at tilslutte motoren gennem brokoblingen til funktionsgeneratoren, men den kørte stadig ikke. Jeg prøvede at sætte frekvensen ned og så kørte den. Jeg kunne ikke forstå hvorfor motoren ikke virkede ved høje frekvenser. For at diagnosere problemet har jeg

10 målt spændingen efter brokobling med oscilloskop. Overaskende viste det sig at brokoblingen ikke udjævner strømmen ordenligt ved frekvenser på over 50 khz (Figur 8). Figur 8. Udjævnet spænding målt med oscilloskop. X aksel tid, et tern svarer til 0.2 ms. Y aksel spænding, et tern svarer til 0.5 V. 0 (kontrol) 24 khz 50 khz 240 khz Min konklusion er at jeg har brug for en anden brokobling som kan arbejde ved høje frekvenser eller lign.

11 3.5 Evaluering af muligheder for forsyning af Danmarks transport af vindmøller energi Jeg ville gerne regne på om alle biler i Danmark kunne køre på vindenergi (såfremt at alle biler var elektriske). Derfor har jeg lavet følgende begninger (Tabel 2) der beskriver hvordan dette kan blive muligt. Tabel 2. Beregninger Benzin forbrug i Danmark i 2011 [1] L Beregning af energiforbrug per km for forskellige modeller el-biler: Tesla, model S [2] Batterikapacitet 85 kwt Rækkevidde 502 km Forbrug, batterikapacitet/rækkevidde 0,17 kwt/km Renault Fluenze Z.E. [3] Batterikapacitet 22 kwt Rækkevidde 185 km Forbrug, batterikapacitet/rækkevidde 0,12 kwt/km E-Golf [4] Forbrug 0,13 kwt/km Nissan LEAF [4] Forbrug 0,15 kwt/km Gennemsnitlig forbrug 0,14 kwt/km Beregning af antal af vindmøller for at forsyne alle danske biler med el: En almindelig personbil kan køre ca. 15 km per liter benzin, dvs benzinforbrug er L per km. Dermed kan vi antage at forholdet mellem forbrug af el-energi og benzin er: 2,1 kwt/l Nu kan vi regne ud, hvor meget energi vi har brug for at at kunne erstatte det årlige benzinforbrug: kwt Ved at indregne effektivitet på trådløs energioverførsel på 60%, vil energibehov være: kwt En moderne vindmølle kan producere om året ca. [5] kwt Antal vindmøller for at alle biler i Danmark kan køre på vindenergi: Referencer til beregninger [1] [2] [3] [4] [5] Med de antagelser som jeg har foretaget, kom jeg frem til at der skulle ca vindmøller til for at forsyne alle danske biler med vindenergi, hvis alle benzinbiler blev udskiftet med el-biler

12 4 PERSPEKTIVER Hvis el-bilerne bliver implementeret, ville det betyde en enorm forhøjelse af strømforbruget, og det ville så helst skulle komme fra vedvarende energikilder. Hvis alt strøm kom fra forbrændingen, ville det ikke rigtigt hjælpe så meget mod forureningen. Med hensyn til miljøet vil dette hjælpe meget på at nedsætte drivhuseffekten og udledningen af NO x og SO2, der blandt andet skaber syreregn. Dette gælder naturligvis kun så længe at energien bliver produceret af vedvarende energikilder. For den almindelige person vil dette betyde at el-bilerne bliver mere brugbare med en meget høj rækkevide og lavere priser pga mindre batterier. Dermed kan alle i Danmark have råd til alle de komfortable ting ved en el-bil og være med til at hjælpe miljøet. Der var ved udgangen af juni måned 2010 i alt vindmøller i Danmark med en samlet kapacitet på MW. Den samlede produktion fra de danske vindmøller udgjorde i 2009 i alt 6,7 Mia, hvilket udgjorde 19 % af al strøm, der blev brugt i Danmark. Heraf kan vi afregne at de vindmøller ikke er et umuligt mål, da vi allerede har mere end vindmøller i Danmark. TAK Mange tak til Søren Hjort, min matematik og naturteknologilærer, for altid at give mig spændene og udfordrende opgaver. Særlig tak til Ole Trinhammer, Leder af Nanoteket på Danmarks Tekniske Universitet, for lån af udstyr og for gode råd og hjælp med forsøg.

Elbiler. o Jeg har lært en masse både om teknologien, historien og fremtidens muligheder.

Elbiler. o Jeg har lært en masse både om teknologien, historien og fremtidens muligheder. Dette projekt er lavet af Bjarke Nilsson (7. klasse, Rønde Grundskole). Jeg har arbejdet med projektet i valgfaget, Opfinderhjørnet på Syddjurs Ungdomsskole - Center Rønde. 1. Valg af emneområde: Teknologisk

Læs mere

Strømbesparelse på lysanlæg

Strømbesparelse på lysanlæg Strømbesparelse på lysanlæg Afleveret: 24. september 2004 P0-projekt gruppe B212 Titel: Strømbesparelse på lysanlæg Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: 2.-24. september 2004 Projektgruppe: B212

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning Forord De følgende opgaver og tilhørende cases er skrevet som et supplement til undervisningshæftet Elforsyning af Vladislav Akhmatov. Opgaverne

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. Her er virkelig tale om en ny, alsidig og spændende undervisningsbog med fokus på el, energi og energibesparelser. Bogen om Energien er særdeles velegnet, både til erstatning af og som supplement til den

Læs mere

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Forord...1 Resumé...3 Liste Over Figurer...7 Kravspecifikation...9 Introduktion...10 Funktion beskrivelse af Parallel Fly-back topologi...

Forord...1 Resumé...3 Liste Over Figurer...7 Kravspecifikation...9 Introduktion...10 Funktion beskrivelse af Parallel Fly-back topologi... Forord Dette projekt indeholder dokumentation af min final eksamensprojekt Switch Mode Led Driver. Projektet er udført på Ørsted DTU institut. Danmark Teknisk Universitetet, i samarbejde med CB- Svendsen

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013

Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013 Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013 03-06-2013 Vejleder: Ole Schultz Deltagere (Gruppe 3): Studienr: Underskrift: Daniel Villadsen 101303 Max Westerdahl 101050 Mikkel

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Dobbelt gevinst med elbiler

Dobbelt gevinst med elbiler Nr. 237 april 2007 Dobbelt gevinst med elbiler I et fleksibelt energisystem med mange vindmøller er elbiler særligt fordelagtige Sundheden og klimaet > Vinden blæser også om natten > Demonstrationsprojekter

Læs mere

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf brugt hybrid? Brugttest af Opel Ampera Omig og min elbil G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf Ikon på el opladning: Hvem er Billigst? +KIA Soul EV BMW i3 REx Nissan e-nv200 KBH.-Aarhus i ZOE Rasmus Helveg Petersen

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere