Integrationsrådet REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsrådet REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar. Bemærkninger:

2 Integrationsrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar Dialog med de fratrådte medlemmer af Integrationsrådet Opfølgning på konference Gensidig orientering Spørgsmål fra medlemmerne Eventuelt...6

3 Integrationsrådet, Side 1 1. Velkomst ved formanden Reza holdt en længere tale, hvor han gjorde opmærksom på nogle af de udfordringer Integrationsrådet står overfor, når det skal være synligt og opnå politisk opmærksom. Kun ved en aktiv indsats af medlemmerne kan der opnås resultater af arbejdet. Resultaterne kommer ikke, blot fordi man mødes og taler sammen over en kop kaffe. Rådet skal ud og i dialog med byens borgere, på virksomheder og i institutioner. Rådet skal også i dialog med kommunalbestyrelsesmedlemmerne hvor det er muligt. Ikke mindst som flygtninge - og indvandrere skal man være personlig aktive og synlige og kende sit selvværd ud fra sin kulturelle, religiøse og politiske platform. Det kræver disciplin og hårdt arbejde. Medlemmerne af Integrationsrådet skal begynde med sig selv. Fremmøde er absolut nødvendigt! Medlemmerne skal komme til møderne. Der skal meldes afbud, hvis man er forhindret i at deltage i et møde. Princess, Abraham og Mohammed Hadid var inde på at man som udlænding kommer ud for diskrimination. På gaden, på arbejdspladserne osv. Nogle gange den lille diskrimination andre gange diskrimination grænsende til racisme. Det får mange udlændinge og indvandrere til at vende sig mod sig selv og finde støtte bland sine egne. Til det bemærkede Reza, at i mødet mellem mennesker, danskere og udlændinge, er der altid en aktion og en reaktion. Det gælder om at holde fast på det positive i mødet hver gang. Her hjælper det at man husker på det overskud man har med sig, som et menneske der måske har oplevet meget ubehageligt, inden ankomsten til Danmark. Det hjælper også at huske på at Danmark er et frit demokratisk retssamfund. 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

4 Integrationsrådet, Side 2 3. Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar 2007 Bilag kladde til referat fra rådets møde (286400) Referatet blev godkendt. 4. Dialog med de fratrådte medlemmer af Integrationsrådet Dracenká Dedic var desværre det eneste af de tidligere medlemmer, der kom til mødet. Hun er ked af at den store gruppe Bosniere i Haderslev ikke længere er repræsenteret i Integrationsrådet. Dracenká tror at mange af Bosnierne selv mener de er blevet vel integreret i samfundet, men det er kun få. Mange børn og ældre mennesker har problemer og brug for særlig opmærksomhed. De erhvervsaktive Bosniere har travlt med at tjene penge og klare hverdagen. De skåner børnene for deres egne problemer, men ofte føler børnene sig fremmedgjorte og i klemme mellem de to kulturer i deres liv. Mange bosniske børn klare sig ikke så godt. Det vil give både dem og samfundet nye problemer fremover. Her er en opgave Integrationsrådet kan tage fat på at løse. Dracenká stiller sig til rådighed for Integrationsrådet, selv om hun ikke er medlem. Hun vil gerne være med til at gøre en indsats. Særligt de ældre mennesker har hendes hjerte. Hun vil gerne lave et arrangement specielt for dem, for mange er ensomme og har brug for at tale med andre på deres modersmål. 5. Opfølgning på konference Sagsfremstilling

5 Integrationsrådet, Side 3 Dialog om hvilke indtryk Integrationsrådets medlemmer tog med hjem fra Rådet for Etniske minoriteters konference i Odense den 6. februar 2007 om integrationsrådene, deres rolle og indflydelse - nu og i fremtiden. Fredes stikord fra konferencen: - Bedre teknisk dansk til unge indvandrere i folkeskolen afgangsklasser. - Afskaf starthjælpen! - Lav konkrete mål for Integrationsrådets arbejde. - Ansæt medarbejdere i kommunen med etnisk baggrund midler til etniske foreninger. - Etabler et godt forhold til pressen og vær løbende i dialog med den. - Lav en god hjemmeside der er let at finde fra kommunens hjemmeside. - Skaf lokaler til den interne debat mellem indvandrere og flygtningen. - Hvad er "virkeligheden" i jeres bagland? - Skaf midler til kursus for integrationsrådets medlemmer f.eks. i mødeetik. - Vi vil forebygge at unge indvandrere og flygtninge ikke starter voksenlivet på kontanthjælp?? Deltagerne på konferencen syntes den var en god oplevelse. Fredes stikord kan bruges som huskepunkter til rådets arbejde. Emnerne er også aktuelle i Haderslev. For eksempel udfordringen i at få de unge i gang med et godt job eller uddannelse, som Kim gjorde opmærksom på. Hanne Hovmøller er bekymret for om de unge flygtninge- og indvandrerpiger finder tilstrækkelig udfordring i at blive gift og for børn. Fra sit arbejde ved Hanne at de er velbegavede med evner til at kunne få en fin uddannelse. Mohammed Hadid gjorde opmærksom på, at tidlige ægteskaber og familiesammenholdet er et bærende element i den mellemøstlige kultur, som giver mange tryghed. Derfor holder de unge fast ved den. Han huskede os på at også en del danskere er glade for store familier. De er bare ikke så synligt, som når indvandrere og flygtninge kommer på gaden med deres børn. Kim havde lagt mærke til at Integrationsrådet i Odense har en egentlig høringsret i alle sager der berører flygtninge- og indvandrere. Han er usikker på om det også er tilfældet i Haderslev, for høringsret er ikke konkretiseret i forretningsordenen. Anne Grethe læser forretningsordenen sådan at høringsretten er til stede. Der er enighed om at undersøge sagen nærmere og evt. bringe den op politisk,

6 Integrationsrådet, Side 4 for Integrationsrådet må have samme vilkår som f.eks. Handicaprådet og Ældrerådet. Allan var forhindret i at deltage i konferencen. Han er overbevist om, at hvis Integrationsrådet skal opnå synlighed og succes, skal det tage fat på nogle få men præcise emner. Emnerne skal gennemarbejdes og præsenteres for politikerne f.eks. på temamøder. Som eksempel fortalte han om et beskæftigelsesprojekt i Vollsmose. Projektet er konkret og målrettet og med gode chancer for at få succes. Allan gælder sig til arbejdet i rådet. 6. Gensidig orientering Reza gjorde opmærksom på, at der er meget vigtigt, at vi formulerer vores historier og oplevelser (positiv eller negativ) til mere konkrete emner/ opgaver. Lav nogle mere konkrete titler for videre arbejde i Integrationsrådet. Derfor beder han om at i formuler jer kort og præcis. Dette fordi vi ikke har tid nok for at komme gennem alle de vigtige emner og punkter. Reza forventer at rådet skal arbejde med konkrete opgaver, som medlemmerne tager personligt ansvar for. Efter en drøftelse valgte man i uprioriteret rækkefølge: Høringsret til Integrationsrådet. Medierne, et demokratisk kommunikationsredskab. Børn og unges muligheder i uddannelsessystemet. Modersmålsundervisning i folkeskolen. Aktiviteter til ældre udlænding. (Drecenka). Samarbejde mellem Integrationsråd og skolerne i ny Haderslev kommune. Fayha fortalte hvordan hun har oplevet forskellen på modtagelsen af flygtninge- og indvandrerbørn på skole i Odense og i Haderslev. Hun oplever, at man i Odense er bedst til at fortælle klassens børn om det nye barns kulturelle baggrund f.eks. ved at lave tema om landet den nye klassekammerat kommer fra. Hanne fortalte at skolerne i Haderslev gør meget ud af at sikre børnene en god modtagelse, uden at skille dem ud som anderledes. Også her får klassen en orientering om hvor deres nye kammerat kommer fra. Hanne pegede bl.a. på Favrdalskolen, som Integrationsrådet tidligere har besøgt. Mohammed Hadid bad om få en suppleant til sin plads i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Mohammed har ofte vanskeligt ved at nå frem til møderne i LBR på grund af sit arbejde, Arbejdspladsen ligger i en anden by. Princess og Reza stiller sig til rådighed. Mohammed skal selv huske at give en af dem besked, når han har brug har en

7 Integrationsrådet, Side 5 stedfortræder til et møde i LBR. Reza vil gerne have en fornyelse af dagsordenen. Han foreslår at dagsordenen frem over opstilles sådan: 1. Udpegning af ordstyrer (det gør det lettere for formanden at gå ind i debatterne). 2. Godkendelse af dagsordenen. 3. Godkendelse referatet. 4. Orientering fra formand (kort og konkret, ikke til diskussion/debat). 5. Orientering fra forvaltningen (kun meddelelser, ikke til diskussion/debat). 6. Orientering fra mødedeltager.(skal være med korte og konkrete formuleringer, ikke diskussion/ debat). Hvis der er noget i punkterne 4,5 og 6, som skal tages op til diskussion/ debat/ opgave, noteres det og tages op under konkrete emner i pkt Konkrete emner/opgaver, der tages op (kan være forskellige fra gang til gang). 8. Temaer (forslag til foredrag, konferencer, debatter, arrangementer). 9. Eventuel. 10. Møder og arrangementer i resten af året og dato for næste møde. Alle punkter er faste punkter. Kun underpunkterne 7 og 8 kan være forskellige. 7. Spørgsmål fra medlemmerne Der var ikke spørgsmål fra medlemmerne under dette punkt.

8 Integrationsrådet, Side 6 8. Eventuelt Der blev ikke drøftet noget under eventuelt. Næste møde er torsdag den 15. marts kl Mødestedet udmeldes med dagsordenen. Resten af årets møder til kalenderen: mandag den 30. april, onsdag den 30. maj, torsdag den 16. august, mandag den 29. oktober, onsdag den 05. december. Ud over de faste møder vil medlemmer af Integrationsrådet deltage i møder og arrangementer efter behov og nærmere aftale. Ref/fr.

9 Integrationsrådet, Side 7

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere