FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU"

Transkript

1 FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2010 Karina Rohr Sørensen Generalforsamlingen 2010 Indhold: - Generalforsamlingen den 12. februar - Årsplan Garagesalg den 8. maj Husk lokalkontingent

2 Generalforsamling i Esbjerg Komiteen mod EU d.12.februar Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent og referent, godkendelse af dagsorden. 3. Beretninger. a. Formand. b. Kasserer. 4. Fremtidigt arbejde. 5. Fastsættelse af lokalkontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse, samt valg af denne. 8. Valg af revisor og revisor suppleant. 9. Eventuelt. Referat Ad.1) Hans bød velkommen til 14 fremmødte. Ad.2) John blev valgt til dirigent og Else blev valgt til referent. Ad.3) Hans aflagde beretning var jo valgår til parlamentet og det var jo det, der derfor optog de fleste af vore kræfter (og penge). Bestyrelsen var i 2009 udvidet med Milos, som desværre ikke fortsætter. Vi har afholdt offentligt møde med Hans Henrik Larsen, deltaget i landsmødet i april måned i Rødovre. Vi deltog i 1. Maj i Gryden, og vores taler var Ole Nors, som også var parlamentskandidat. Vi havde en beskeden, men effektiv propagandastand på Korskromarkedet. Der blev holdt garagesalg med rimeligt udbytte. Grundlovsdag

3 var vellykket med gode talere og godt fremmøde. Ved valget den 7. juni fik vi 9,3 % af stemmerne i Esbjerg; Vores hidtil bedste valg! Desværre udkom vores lokalblad kun 2 gange, da redaktøren har været alt for alene om opgaven. Den efterfølgende debat drejede sig om at skaffe flere medlemmer, især yngre, og om at gøre Folkebevægelsen synlig hele tiden. Anna aflagde beretning for regnskab. Begge beretninger blev enstemmigt vedtaget. Ad.6) Hans fremlagde forslag til udtalelse, som blev enstemmigt vedtaget. (se andet sted Ad.7) Alle undtagen Lene genopstiller og genvælges. Sara vælges også ind i bestyrelsen, som derfor igen består af 6 personer. Bestyrelsen består nu af: Hans Hansen, John Littau, Anna Skaaning Jensen, Svend Aage Grinderslev, Else Villemoes og Sara Shamili som blev nyvalgt. Ad.8) Per Benny og Karen blev genvalgt. Ad.9) Intet. Ad.4) Hans redegjorde for fremtidigt arbejde via en årsplan. Lene opfordrede til intensivt samarbejde med fagbevægelsen. John gjorde opmærksom på en indsamling til en uddelingsavis. Årsplan udsendes senere. Ad.5) Det frivillige lokalkontingent fastsattes til uændret minimum 50 kr. Skal EU bestemme over sundheden? Efter en god generalforsamling og noget utroligt lækkert mad som Svend Aage og Karen havde frembragt, kom tiden til det offentlige møde. Vi var lidt over 20 til mødet med Karina der fortalte en masse om EU og Sundheden, men også om mange andre aktuelle emner. Det vil gå for vidt her at gennemgå alt det spændende som Karina fortal-

4 te om. Sundhedsdirektivet (Patientrettighedsdirektivet på EUsk), er ikke vedtaget endnu. Det skyldes bl.a. at flere EU lande er bekymrede over omfanget af direktivet. Det vil nemlig betyde at markedet i endnu højere grad taget over med styringen, og det vil være en bombe under et offentligt finansieret sundhedssystem. Fordi regionerne der står for økonomien, mister kontrollen over hvor ressourcerne forsvinder hen. Det vil på sigt betyde en betydelig større forskel på kvaliteten sundhedsydelserne afhængig af om du har en forsikring eller ej. Sundhedsdirektivet er når det kommer til stykket en tilnærmelse til et system der minder om det der er i USA. Karina kom også ind på at 1. december 2009 trådte Lissabontraktaten i kraft. Det betyder at EU vil komme til at fylde meget mere i almindelige menneskers hverdag. Kødklister og moms på genbrugsbutikker er kun et beskedent udtryk for hvordan EU vil blande sig i medlemslandenes indre anliggender.

5 Hurtig besked Hvis du har en adresse og gerne vil modtage information om hvad der sker i komitéen, så send en besked til så kommer du på vores mailliste. Den økonomiske krise der har ramt det meste af verden har slået bunden af flere af EU-landenes økonomier, her mest omtalt Grækenland der skal tvinges til massive nedskæringer på de offentlige udgifter. Grækenlands eksempel har fået EU til at lancere et ønske om at få meget mere indsigt i medlemslandenes offentlige budgetter. EU er ganske enkelt bange for at hele EURO-konstruktionen kan kollapse og det bruges som rambuk til at sikre endnu mere EU overalt. Karinas indlæg gav anledning til en god debat og der var en del snak om Lokalkontingent Vi fastsatte lokalkontingent til 50,- Det er et frivilligt bidrag som vi vil opfordre til at I betaler. Kontoen er Danske Bank: EU's momsdirektiv. EU tager 1 % af de 25 % vi betaler i moms så det bliver til meget. Nu kræver EU at der pålægges humanitære organisationer momspligt ved salg af bl.a. genbrugsvarer der er åbenbart ingen grænser for hvor små sko EU vil gå i for at sikre mere økonomi til sig selv. Efter Karina afholdt vi vores traditionsrige lotteri. Det lykkedes igen at skaffe en masse gode gevinster lige fra kuglepenne til t-shirts og fra 3 årgange af Baywatch til Cubarom. Så der var noget at gå efter. Vi siger tak til alle sponsorerne. Lidt over midnat forlod de sidste deltagere mødet, efter en god hyggelig og ikke mindst lærerig aften. Vi er en del der allerede nu sætter x i kalenderen til næste års generalforsamling, den 11. februar Lokalkontingent og garagesalg For at sikre penge til vores fortsatte arbejde er vi afhængige af indtægter. De eneste måder vi kan skaffe penge på er ved at sætte vores lid til vores trofaste medlemmer, støtter og venners frivillige bidrag, det vi kan tjene ved offentlige arrangementer og vores garagesalg. Vi ser frem til arbejdet i år og håber igen på støtten fra vores medlemmer.

6 Udtalelse vedtaget på Esbjerg komitéen mod EU s generalforsamling den 12. februar Noget om sammenhængskraft Sammenhængskraft bliver ofte brugt for at tale om det, der holder nationen sammen. Sammenhængskraft er vigtig, det kan der ikke herske tvivl om. EU går meget op i sammenhængskraft. Her er det meget omtalte kødklister, der skal sikre sammenhængskraften i kødaffald, kun det seneste skud på stammen. I flæng kan nævnes Lissabontraktaten, der skal sikre, at befolkningerne ikke kan bringe sammenhængskraften i fare ved at stemme imod mere EU. EU-militæret, der skal sikre, at trusler mod sammenhængskraften bliver slået ned med hård hånd, overalt. Når Søren Gade skælder tyskerne ud for at fremhæve vigtigheden af et EUmilitær, så er det fordi, han er bekymret for, at danskerne skal sige nej til at fjerne vores militærundtagelse. Det vil i Gades øjne svække sammenhængskraften i EU. EURO-konvergenskravene, der skal sikre, at regningen for at EURO en kan hænge sammen, bliver betalt af de syge, de gamle og de arbejdsløse. I Grækenland arbejdes der på at styrke sammenhængskraften i EURO-land. Når udenlandske arbejdere kommer til Danmark for at arbejde under kummerlige forhold, til usle lønninger, så er det for at sikre sammenhængskraften i EU. Folkebevægelsen mod EU har intet imod, at der er sammenhængskraft i Europas lande, men kødklister, Lissabontraktat, EU-militær, EURO, løndumping osv. er ikke det klister, der skal til. Ønsker man sammenhængskraft, skal folkestyre, national selvbestemmelse være de bærende elementer, hvilket er det modsatte af EU. Derfor kan EU ikke sikre en god og sund sammenhængskraft. EU skal ikke bestemme alt vi vil ud af EU. (Udtalelsen blev bragt i Jydske Vestkysten den 22. februar i forkortet udgave) Garagesalg 8. maj Vi mangler ting til vores garagesalg den 8. maj. Har du noget i dit pulterkammer du gerne vil af med og som du tror, kan give lidt til foreningen, så er vi interesserede. Kan du ikke selv aflevere henter vi det gerne. Ring til Hans så henter vi det.

7 Læserbrev til Jydske Vestkysten fra Else Villemoes, Frihedsvej 11, 6700 Esbjerg bragt 22. februar Stop EU's overgreb mod humanitære organisationer. Siden Danmark blev medlem af EU i januar 1973 og i særdeleshed da Lissabontraktaten trådte i kraft sidste år, har krav og direktiver strømmet fra Bruxelles/Strasbourg til Danmark som Ægyptens plager. Her kan vi dog ikke engang nøjes med 7, det er allerede for sent. Det seneste krav fra EU burde få alle danskere til at sige at nu kan det være nok. Nu kræver EU-kommissionen nemlig at Danmark begynder at afkræve genbrugsbutikker moms. DE humanitære foreningers brancheorganisation Isobro vurderer, at det vil koste genbrugsbutikkerne mio. Kr. om året. Udover tabet af de mange penge vil det betyde at mange mindre genbrugsbutikker må dreje nøglen om. Her glemmer man helt i disse klimadebattider, at hvis ting ikke genbruges bliver mere brændt og mere CO₂ udledt. Endvidere er der jo i sagens natur allerede betalt moms en gang af genbrugsvarer! Men det værste er dog at der ikke vil blive samlet nok penge ind løbende, til at kunne yde tilstrækkelig og hurtig hjælp i tilfælde af de uundgåelige naturkatastrofer og menneskeskabte krige. Det er helt uacceptabelt, at EU af lutter grådighed, kan ødelægge et stykke godt socialt arbejde. Folkebevægelsen mod EU opfordrer folketinget og regeringen til at forsvare organisationerne mod EU's samvittighedsløse krav om momsbetaling. Kræv EU's regler ændret så velgørende organisationers genbrugsbutikker fortsat er momsfritaget. Hvis regering og folketing ikke vil hjælpe, hvilket der er al mulig grund til at frygte, kan man som almindelig borger hjælpe Folkebevægelsen mod EU med at få mere indflydelse ved at melde sig ind i denne eller give et støttebidrag. Nye materialer og merchandise Små badges med gode slogans 5,- Køleskabsmagneter EU ud af mit køleskab 15,- Indkøbsvognpoletter Ud af EU og xn 10,- Ud af EU - rød og hvidvin 45 kr./fl. Ved køb af mindst 6. Kuglepenne 5,- Sadelovertræk 15,- Gratis uddelingsaviser bestil de antal du skal bruge så sender vi det til dig.

8 Bestyrelsen for Esbjerg komiteen Hans Hansen Storegade 40, 6700 Esbjerg John Littau Skoleparken 61, Esbjerg Ø Anna Skåning Jensen Niels Juels Gade 4 st. th., 6700 Esbjerg Svend Åge Grinderslev Stengårdsvej 90, 6705 Esbjerg Ø Sara Shamili Møllehøjen 4, Fåborg, 6818 Årre Else Villemoes Frihedsvej 11, 6700 Esbjerg Esbjerg komiteens hjemmeside: adresse: Folkebevægelsens hjemmeside: Regionskontakt Per Benny Paulsen Hermodsvej 13, 2, 6705 Esbjerg Ø adresse: Fanø: Ribe komitéen: Bramming: Preben Kristensen Varde: Komiteansvarlige K. E. Munk Andersen Hovedgaden 82, 6720 Fanø Thorsensvej 4, 6740 Bramming Thorsensvej 4, 6740 Bramming Tove Christensen Kalkovnsvej 11, Varde

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U NYT ÅR MED NYE UDFORDRINGER og en blomstrende bevægelse Leder af Rina Ronja Kari Side 2 Europol-rådgiver: DANMARK KAN MED SIKKERHED FÅ EUROPOL-AFTALEN Læs mere på side 3 BANKUNIONEN ER PÅ TRAPPERNE Læs

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping FOLK i Nr. 8 November 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen: Liste

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere