Salg til Norden med Eksportrådet som partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg til Norden med Eksportrådet som partner"

Transkript

1 Salg til Norden med Eksportrådet som partner

2 Nick Hækkerup Handels- og europaminister Norden et oplagt marked Som regering er vi meget optaget af at sikre et stærkt dansk samfund, der kan støtte op om erhvervslivet med uddannelse, forskning, infrastruktur og et effektivt sundhedsvæsen. Som handelsminister er jeg mere end klar til at smøge ærmerne op og hjælpe flere danske virksomheder med at komme ind på nye eksportmarkeder, hvor de nordiske markeder spiller en helt særlig rolle. I 2012 stod de for 21 pct. af Danmarks samlede eksport svarende til ikke mindre end 213 mia. kr. Udsigterne for vækst på de nordiske markeder er fortsat gode, så vi skal have flere virksomheder til at eksportere. Landene i Norden er let tilgængelige, fordi de er kendetegnet ved en forretningskultur, der på mange områder minder om den danske. Derfor er det ikke overraskende, at især små og mellemstore virksomheder ofte får deres første eksporterfaringer på et af disse markeder. Ligesom i Danmark er der i disse lande både købekraft og interesse for kvalitet og dansk design. Markederne er modne og konkurrenceprægede med kvalitetsbevidste forbrugere og virksomheder. De relevante sektorer for danske eksportvirksomheder er især underleverancer til jern- og metalindustrien, byggeri- og anlægssektoren, IT og sundhedssektoren. Men også eksport af fødevarer, mode og design og møbler og interiør har stort potentiale. Oplevelsesøkonomi er et område, der nyder stigende interesse. I alle fire lande har vi erfarne rådgivere, der står til rådighed for danske eksportvirksomheder. De kan bl.a. hjælpe med at identificere og kontakte potentielle samarbejdspartnere og vigtige kunder. De kender markederne og kan give den strategiske rådgivning, der kan vise sig at være afgørende for succes. God vind med eksporten! Nick Hækkerup Handels- og europaminister Dansk eksportudvikling til Norden Mia. kr År Varer Tjenster Samlet

3 hvorfor norden? Norden har en samlet befolkning på omkring 20 mio. købedygtige forbrugere. Der er store industrivirksomheder, som efterspørger dygtige og fleksible underleverandører, der kan levere innovative løsninger til konkurrencedygtige priser. Byggeri- og anlægssektoren rummer gode muligheder for driftige danske leverandører herunder for både arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører og håndværksvirksomheder. Der er stærke kulturelle bånd og fælles historisk samhørighed gennem århundreder fornægter sig ikke. Vi forstår hinanden og vægter de samme samfundsværdier og udviser gensidig respekt. Danskere er vellidte. Der er fokus på design, kvalitet og funktionalisme og således stor efterspørgsel efter dansk mode & design og møbler & interiør. SMV er kan nyde godt af den anerkendelse, som danske produkter har opnået gennem årene. Den stigende interesse for sunde fødevarer og økologi åbner gode muligheder for danske leverandører, der er på forkant. Der pågår en omfattende digitalisering i den offentlige sektor og indenfor sundhedssektoren er der fokus på effektivisering og sundheds-it for at kunne leve op til fremtidens krævende ældreforsorg. Miljøbevidstheden er i højsædet og energieffektivisering og cleantech i absolut fokus både i den offentlige og i den private sektor. Over en femtedel af den samlede danske eksport går til de nordiske lande. Man ser ofte mod Danmark for at samle inspiration. De nordiske lande er lette at komme til med daglige fly- og skibsafgange eller med bil, og med den konkurrence, der er om kunderne, er det også billigt, hvis man arrangerer sin forretningsrejse i god tid. Kirsten Malling Biering Ambassadør Sverige Torben Brylle Ambassadør Norge Jette Nordam Ambassadør Finland Mette Nielsen Ambassadør Island

4 Sektorer af særlig interesse IT-sektoren Den svenske IT sektor er den største af de nordiske lande og Sverige er et forgangsland på EU-niveau. Fokus er på innovative og brugervenlige løsninger, hvor digitalisering skal gøre samfundets hverdag nemmere og mere effektiv. Energi og miljø Fokus på alternative brændsler i den svenske produktion. Mål om CO 2 -neutrale byer og øgede investeringer i bæredygtige løsninger. Fødevarer Økologiske produkter og laktosefri alternativer har aldrig været så meget i fokus som i dag. Stor efterspørgsel på kvalitetsfremstillede fødevarer. Arkitektur, byggeri og anlæg Den store boligmangel i de store svenske byer har løftet byggebranchen ud af hårde tider. Der investeres massivt i infrastruktur, samt energi- og miljørigtige byggeløsninger. Industri og underleverancer Sverige som industrination efterspørger i høj grad specialiserede underleverandører, der leverer innovative kvalitetsløsninger til tiden. Sundhed Stort kollektivt sundhedsfokus i Sverige og stigende efterspørgsel på b.la. sundheds-it. Delvis privatisering af sundhedsvæsenet giver en kortere vej til salg end tidligere offentlige udbudsprocesser. Møbel, mode og design Den stigende e-handel har øget salget indenfor denne branche, og det danske brand er attraktivt. Har du virksomhet i Norge? Utenlandske virksomheter som har aktivitet i Norge har en rekke lovpålagte forpliktelser. KPMG loser deg gjennom regelverket og hjelper deg med: Rapportering til skattemyndighetene Arbeidsrett, arbeidsavtaler, godkjente skiftplaner Regnskapsføring Merverdiavgift Skatter for virksomheten og dens ansatte Sosial sikring Kontrakter Les mer på kpmg.no eller kontakt: Torbjørn Amundsen

5 Sverige Eksporten af varer og tjenesteydelser fra Danmark til Sverige udgjorde i ,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 4,4 % i forhold til året før. Hovedstad: Stockholm Indbyggere: 9,5 mio. Areal: km 2 Valuta: Den svenske krone (SEK) BNP pr. indbygger (USD) Danmarks andel af landets import (%) 6,2 na Landbrug (% af BNP) 2,0 2,0 Industri (% af BNP) 32,1 30,8 Tjenesteydelser (% af BNP) 66,0 67,3 Kilde: EIU DET NÆSTSTØRSTE EKSPORTMARKED LIGE OVER BROEN Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked og aftager typisk % af den samlede danske eksport. Den svenske økonomi er omtrent dobbelt så stor som den danske og kendetegnet som stabil. Stabiliteten har medført, at svensk økonomi ikke har været nær så hårdt ramt af den finansielle krise som resten af Europa. Den svenske krone er stærk, hvilket øger de danske eksportmuligheder. Det svenske marked, på næsten 10 millioner forbrugere, er anset som det oplagte begyndermarked specielt for små og mellemstore danske virksomheder. IT-sektoren i Sverige er den største i Norden. Den svenske IT-infrastruktur er en af de mest veludviklede i verden, og man prioriterer nye innovative løsninger. Den svenske regering har sat en klar målsætning med sin innovationsstrategi samt digitaliseringen af den offentlige sektor. Sygehusvæsnet i Sverige har gennemgået en delvis privatisering, hvilket betyder, at flere private aktører står parat til at investere i nye løsninger til sundhedsområdet. Den stigende ældrebyrde i Sverige vil samtidig øge behovet for innovative sundhedsløsninger. Dansk design er et velkendt brand i Sverige. Et brand der forbindes med tidsløse designklassikere, kvalitet og luksus. Det positive omdømme har styrket efterspørgslen efter danske kvalitetsprodukter indenfor design og møbler. Sundhed fylder meget i hverdagen, som i Danmark, og er fokuseret på ernæring og motion. Svenskerne er ved at få øjnene op for økologi. Da Sverige ikke i særlig høj grad er et landbrugsland har danske fødevareproducenter i høj grad mulighed for at bygge videre på denne trend. Jane Søborg Skog Mette Ehlers Mikkelsen Handelschef Daniel Kampmann Vedvarende energi og miljø er på dagsordenen i form af regeringens miljøteknikstrategi, hvor der er afsat penge til en grøn investeringsfond. Byggesektoren i Sverige er gået bedre tider i møde. Den stigende urbanisering i Sverige har medført, at der nu bygges nye boligområder og investeres massivt i infrastruktur såsom kollektiv trafik. Byggeriet er præget af en energieffektiv dagsorden, og flere danske entreprenører er allerede involveret i store byggeprojekter. Stina Aunapuu Søren Westerberg Omkring halvdelen af Sveriges eksport er industriprodukter såsom maskiner, køretøjer og elektronik. Alle disse færdigproducerede produkter indeholder underleverancer, hvilket udgør et vigtigt marked for danske underleverandører. Mere information Scan koden og læs mere om Sverige Dansk vareeksport i 2012 til sverige Energi og råstoffer 29 % Maskiner og transport 19 % Fødevarer 14 % Pharma og kemikalier 12 % Halvfabrikata 11 % Andet 15 %

6 Særlige eksportmuligheder Olie- og gassektoren Omfattende nye fund på norsk sokkel har medført et fortsat meget højt aktivitets- og investeringsniveau indenfor olie- og gassektoren. Der forventes at blive investeret over NOK 200 mia. årligt i mange år fremover. Underleverandører har således gode muligheder, men skal sikre sig, at markedspenetreringen sker på det rigtige samarbejdsniveau. Der er stigende fokus på subsea-løsninger. Byggeri- og anlægssektoren Alene på grund af øget tilflytning til byerne er der høj aktivitet indenfor byggeri af boliger, børnehaver, skoler og hospitaler. Dette forstærkes yderligere af en nettotilvækst på knap tilflyttere til Norge årligt hvilket forventes at vare ved i årene fremover. Fra regeringens side er der også allokeret betragtelige midler til udvikling af infrastrukturen herunder veje, tunneller og jernbane. Sundhedssektoren Norge er det land i verden der næst efter USA anvender flest penge pr. capita på sundhed. Der efterspørges bl.a. udstyr og serviceleverancer indenfor sundheds-it og ældreforsorg for at imødekomme ældrebølgen og manglen på plejepersonale. Også leverancer til nye hospitalsprojekter åbner gode muligheder. IT sektoren Den offentlige sektor har i stigende grad fokus på effektivisering og digitalisering, og Danmark ses i den henseende som et foregangsland for inspiration til kommunikationen mellem borgeren og det offentlige. Danske digitaliseringsløsninger står således stærkt i bevidstheden hos potentielle norske kunder. Detailsektoren Danske fødevarer, dansk mode & design og møbler & interiør er i høj kurs og fylder allerede meget i Norge, men markedspotentialet er fortsat betragteligt. Nordmændene er kvalitets- og designbevidste og har økonomien til at indfri deres ønsker så Norge er blandt Danmarks vigtigste aftagere af produkter til detailsektoren. Driver du virksomhet i Norge...? Brækhus Dege Advokatfirma har ekspertisen du behøver: Etablering og kjøp av selskap eller virksomhet i Norge Skatt, toll og avgifter (herunder momsrepresentasjon og payroll) Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge (herunder ID-kort) Agentavtaler, samarbeidsavtaler og ansettelsesavtaler Offentlige anskaffelser Eiendom og entreprise Forhandlinger og rettssaker Postboks 1369 Vika, NO-0114 OSLO Scan QR-koden og les mer på

7 NORGE Eksporten fra Danmark til Norge udgjorde DKK 69,6 mia. kr. i Heraf udgjorde vareeksporten 41,5 mia. kr. Dette er en vækst på 6,6 % i forhold til året før. Norge er Danmarks 5. største eksportmarked. Hovedstad: Oslo Indbyggere: 5 mio. Areal: km 2 Valuta: Den norske krone (NOK) BNP pr. indbygger (USD) Danmarks andel af landets import (%) 7,2 na Landbrug (% af BNP) 1,2 1,2 Industri (% af BNP) Tjenesteydelser (% af BNP) 56,3 56,6 Kilde: EIU Et købedygtigt nærmarked i vækst Norge er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder og erhvervsmæssigt og kulturelt minder landet om Danmark. Norge er et attraktivt og let tilgængeligt nærmarked, og mange virksomheder vælger således naturligt Norge som første eksportmarked. Norge er et af verdens rigeste lande, og BNP pr. capita er ca. 77 % højere end i Danmark. Der er tale om en befolkning på størrelse med den danske, men med en væsentlig højere købekraft alene på grund af høje disponible indkomster. I 2012 var der en gennemsnitlig lønfremgang på 4,2 %, og med en inflation på kun 1 % resulterede det i en betragtelig købekraftsfremgang. I 2013 har udviklingen været svagere, men i 2014 og 2015 forventes der igen en positiv udvikling. Lønudviklingen skal ses i sammenhæng med den lave arbejdsløshed på 3,4 % og en stor efterspørgsel efter arbejdskraft - især inden for olie- og gasindustrien, hvilket også smitter af på lønindkomster i andre erhverv. Landets rigdom skyldes i stort omfang også afgifterne fra olie-og gassektoren, der lægges i Statens Pensionsfond populært kaldet Oljefondet. Ultimo 2013 rundede fondens værdi NOK mia. svarende til NOK 1 mio. pr. nordmand. Den økonomiske vækst forventes i henhold til OECD at blive 1,2 % i 2013, og i 2014 tegner der sig også et optimistisk billede med en forventning om 2,8 % vækst. Som følge af bl.a. rentejustering er den norske krone reelt blevet devalueret med omkring 10 % i forhold til Euroen og den danske krone frem mod efteråret Norske produkter er således blevet mere konkurrencedygtige i forhold til importerede og norske eksporterhverv er blevet mere konkurrencedygtige. Norge er ikke medlem af EU, men deltager i EØS-samarbejdet i det indre marked. Hovedparten af EU s regelsæt er implementeret i Norge. Dog ikke for fødevarer, hvor Norge benytter sig af et importværn for at beskytte lokalproduktionen og for derved at sikre sig fortsat beskæftigelse i yderdistrikterne. Danskere er generelt vellidte i Norge, og danske varer og tjenesteydelser fremstår som et sikkert valg for kvalitetsbevidste norske forbrugere. Tillid, samhørighed og gensidig respekt, opbygget gennem tidligere tiders rigsfællesskab, fornægter sig ikke og så forstår man hinanden uden større problemer. Malthe Slemming Henrik Petersen Handelschef Søren Hilligsøe Henrik Visby Mere information Scan koden og læs mere om Norge Dansk vareeksport i 2012 til NORGE Færdigvarer 27 % Maskiner og udstyr 27 % Halvfabrikata 15 % Energi og råstoffer 12 % Fødevarer 10 % Andet 9 %

8 finland Eksporten fra Danmark til Finland udgjorde 21,7 mia. kr. i Hovedstad: Helsinki Indbyggere: 5.4 mio. Areal: km 2 Valuta: Euro (EUR) BNP pr. indbygger (USD) Danmarks andel af landets import (%) 3,3 na Landbrug (% af BNP) 2,8 2,9 Industri (% af BNP) 25,9 25,1 Tjenesteydelser (% af BNP) 71,2 71,9 Kilde: EIU Dit næste nærmarked Finland er Danmarks 11. største eksportmarked, og ca. 200 danske virksomheder er etableret på det finske marked via eget selskab. Danske produkter og services er generelt efterspurgte i Finland med et godt image til følge, og dermed gode muligheder for øget eksport. Sundhed er i dag den største eksportsektor, og flere danske medicinalvirksomheder er etableret med egne finske datterselskaber. Mode, design og møbler følger lige efter og udgør en betydelig del af finnernes samlede forbrug. Herudover er maskiner, energi, ICT og fødevarer vigtige sektorområder. Aktuelt står cleantech i Finland højt på dagsordenen med en målsætning om, at vindkraft skal øges fra 0,6 % til 6 % af det samlede energiforbrug svarende til ca. 700 nye vindmøller. Danske underleverandører overser ofte mulighederne på det finske marked, og som udgangspunkt kan de virksomheder, som laver underleverandørarbejde til Sverige, klare sig godt i Finland. Den årlige Alihankinta messe med dansk fælles stand for underleverandører kan være en god start. Det finske samfund lægger meget vægt på uddannelse, forskning og højteknologi, og der er generelt stor interesse for innovative løsninger. IT-markedet estimeres at have en værdi på 5,7 mia. euro, hvoraf salget af hardware udgør en tredjedel. Værd at bemærke, at Nokia trods salget af mobildivisionen i 2013 fortsat er et stort finsk teknologiselskab med en omsætning i 100 mia. kroners klassen. Der er ofte gunstige konkurrencevilkår indenfor de fleste brancher i Finland, da mange udenlandske virksomheder ikke har samme fokus på det finske marked, som eksempelvis på andre nærmarkeder. Jonas Rosenberg Klaus Iversen Hell Handelschef Tero Kajander Fokussektorer for Finland Sundhed og Rehab Industri og underleverandører Miljø og energi inkl. cleantech Detailsektoren, fødevarer, møbler, design og mode ICT inklusiv e-handel Adgang til Baltikum og Rusland via finske partnere Finnerne er kendt som grundige og effektive, og forhandlinger føres sagligt og direkte. Finnerne er ærlige, siger deres mening og går generelt meget op i, at aftaler overholdes. Interessen for Danmark er steget adskillige grader, og skyldes bl.a. de meget populære danske TV serier som Borgen og Broen, der vises på landsdækkende finsk TV, og som derfor rammer bredt. For danske eksportører har Finland fået en stigende betydning som et åbent nordisk EU-marked, og en oplagt genvej til de baltiske og russiske markeder. Mere information Scan koden og læs mere om Finland Dansk vareeksport i 2012 til finland Færdigvarer 23 % Pharma og kemikalier 23 % Maskiner og transport 21 % Fødevarer 16 % Halvfabrikata 10 % Andet 7 %

9 island Eksporten til Island udgjorde DKK 3,1 mia. kr. i Eksporthits: færdigvarer, maskiner og transport samt pharma og kemikalier. Hovedstad: Reykjavik Indbyggere: Areal: km 2 Valuta: Den islandske krone (ISK) BNP pr. indbygger (USD) Danmarks andel af landets import (%) 8,2 na Landbrug (% af BNP) 5,8 5,9 Industri (% af BNP) 23,7 22,9 Tjenesteydelser (% af BNP) 70,5 71,2 Kilde: EIU Lange traditioner med stort perspektiv Island har en lang tradition for samhandel med Danmark, da man i over 500 år (fra omkring ) var en del af det danske rigsfællesskab. Landet er i dag det 37. største eksportmarked målt på samlet volumen, men en af de største aftagere af danske produkter målt pr. indbygger. Der er mange daglige fly med de to selskaber WowAir og Icelandair, lige så vel som der er sejlruter fra Aarhus og Hirtshals. I 1994 indtrådte Island i EØS, og der er derfor fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser, kapital og industrivarer. Forretningssproget er ofte engelsk, men en del (særligt ældre) taler også udmærket dansk. Inden for de næste fem år kommer byggesektoren i gang igen, og Island vil derfor have behov for at importere byggematerialer og halvfabrikata til byggeri. Inden for den tidshorisont forventes investeringerne i fiskeindustrien at vokse, og der vil følge et bredt behov for nye indkøb, som blandt andet med henblik på nye fangstredskaber og forarbejdning. Der vil ske en gradvis udskiftning af fiskerflåden. Den islandske fiskerflåde omsatte for DKK 7,3 mia. i Ernst Hemmingsen Handelschef Fokussektorer for island Detailsektoren, herunder møbler og interiør, mode og design samt fødevarer Sundhed, rehab mv. Mulige strategier vil være: Kunde/partner/agentsøgning Etablering af filial, datterselskaber, aktieselskab Salg: Handelsrejser, handelsagenter og eneforhandlere m.m. Inden for de næste 10 år forventer man, at de offentlige investeringer i sundhedssektoren vil vokse. Man vil derfor få brug for at importere produkter såvel som tjenesteydelser. Vareudførsel i alt i mio. DKK Dansk eksport til Island består primært af forarbejdede varer (særligt forbrugsvarer), halvfabrikata til bygge/anlæg samt tjenesteydelser Vareudførsel i alt i mio. DKK Deraf: Nærings- og nydelsesmidler Råstoffer, ikke-spiselige, og brændsel Kemikalier og kemiske produkter Forarbejdede varer, primært halvfabrikata Maskiner og transportmidler Maskiner og transportmidler Eksport af tjenesteydelser Mere information Scan koden og læs mere om Island Dansk vareeksport i 2012 til island Færdigvarer 24 % Maskiner og transport 23 % Pharma og kemikalier 20 % Fødevarer 16 % Halvfabrikata 15 % Andet 2 %

10 VI HJÆLPER DIG MED AT FÅ JA TIL DINE VÆKSTPLANER DANMARKS EKSPORTKREDIT Hos EKF har vi særlig fokus på mindre virksom heder, som jagter succes på eksportmarkedet. Vi ved, det ofte kræver ekstra finansiering i banken, når vækstplaner skal føres ud i livet. Det kan vi hjælpe dig med. Hvad enten du har brug for driftsfinansiering eller skal udvide produktionen, kan vi kautionere over for banken, så du får Ja til den løsning, du har brug for. Se, hvordan vi har hjulpet andre til succes på ekf.dk eller ring til en af vores rådgivere på FREM I VERDEN

11 Med hjælp fra EKF til finansieringen kunne Change Lingerie åbne 8 nye butikker i Norge. Måske kan EKF også hjælpe din virksomhed frem i verden EKF, Danmarks Eksportkredit, hjælper danske eksportører og deres underleverandører med at finansiere eksportforretninger til Norden og til resten af verden. SÅDAN HJÆLPER EKF: Få driftsfinansiering i banken Med en Eksportkaution fra EKF kan du som eksportør eller underleverandør til eksport få kredit til både dine generelle driftsudgifter og udgifter til at udføre konkrete eksportordrer. EKF kan også kautionere for kreditter til investeringer i maskiner og anlæg i Danmark og i udlandet samt for leasingrammer som til Change Lingerie. EKF kautionerer overfor din bank, som yder kreditten. Skaf din kunde et lån og sælg mere Med en SMV-garanti fra EKF kan du få din egen bank til at låne din udenlandske kunde penge, så kunden kan betale for dine varer. EKF garanterer lånet overfor din bank, og du får betaling med det samme. Sikkerhed i forbindelse med eksport og udenlandske investeringer EKF forsikrer dig og din bank mod forskellige risici i forbindelse med konkrete eksportordrer og investeringer i udlandet. Med for eksempel en rembursgaranti fra EKF kan banken bekræfte en remburs overfor en udenlandsk bank på et marked, hvor banken ellers ikke vil tage risikoen. Det betyder, at I kan gennemføre eksportforretningen og være sikre på at få jeres penge. Change Lingerie kunne fortsætte væksten Change Lingerie havde svært ved at få finansieret en række nye butikker i Norge. En eksportkaution fra EKF banede vejen. Udfordringen I 2012 planlagde den danske tøjvirksomhed Change Lingerie at åbne 8 nye butikker i Norge. Change var inde i en kraftig ekspansion og ville med de nye butikker nå op på cirka 150 butikker. Der er muligheder på det norske marked, hvor forbrugerne ikke holder igen som på mange andre markeder. Det er vores ambition at blive landsdækkende i Norge, siger administrerende direktør Claus Walther Jensen. Change lejer typisk butikslokalerne, men investerer selv omkring kroner i inventar til hver butik. Change havde for vane at finansiere inventaret gennem leasingaftaler, men denne gang mødte planerne modstand. Vores leasingselskab var tilbageholdende med at udvide i den takt, vi ønskede, siger Claus Walther Jensen. Processen Claus Walther Jensen kontaktede derfor EKF for at høre om løsninger, der kunne hjælpe. Jeg troede egentlig ikke, at EKF kunne arbejde med detailhandel, siger Claus Walther Jensen. Han blev derfor positivt overrasket, da EKF var villig til at se på mulighederne. Detailhandelen blev hårdt ramt af finanskrisen, og det er blevet sværere at få kredit. Det er ærgerligt på et tidspunkt, hvor markedssituationen i blandt andet Norge er rigtig god og meget interessant for os, siger Claus Walther Jensen. Mere information Kontakt EKF s SMV-afdeling på telefon og tal med en af vores rådgivere, eller læs mere på ekf.dk. EKF, Danmarks Eksportkredit, er ejet af den danske stat, men drives som en moderne finansiel virksomhed på forretningsmæssige vilkår. Scan koden og læs mere om EKF Løsningen EKF tilbød en eksportkaution, der dækker 80 procent af Change s leasing-betalinger for inventar til de nye butikker. Kautionen er en ramme på op til otte millioner kroner, som Change kan udnytte i takt med behovet. Aftalen løber frem til Det er positivt, at EKF hjælper med at få kreditter igennem til detailhandlen. Uden EKF havde Change ikke fået alle de ønskede leasingaftaler, og vi havde været nødt til at revidere vores vækststrategi, siger administrerende direktør Claus Walther Jensen. Han tilføjer, at ekspansion inden for detailhandel kræver stor likviditet, fordi det typisk tager tre-fem år at bygge en butik op. Det er perfekt, at vi kan betale investeringen i de norske butikker over nogle år, mens vi får fodfæste på markedet, siger Claus Walther Jensen.

12 Norge Sverige Finland Island Danmarks Ambassade Olav Kyrres Gate 7 N-0273 Oslo Danmarks Ambassade Jakobs Torg 1 S Stockholm Danmarks Ambassade Mannerheimvägen 8 FI Helsingfors Danmarks Ambassade Hverfisgata 29 IS-101-Reykjavik Postadresse: Danmarks Ambassade N-0244 Oslo Tlf.: Web: norge.um.dk Postadresse: Danmarks Ambassade Jakobsgatan 3 S Stockholm Tlf.: +46 (0) Web: sverige.um.dk Postadresse: P.O. Box 1042 FI Helsingfors Tlf.: +358 (0) Web: finland.um.dk Tlf.: Web: island.um.dk Virksomhet i Norge? - Momsrepresentasjon - Etableringsbistand - Skatte- og avgiftsspørsmål - Ansatte på oppdrag i Norge - Administrative rutiner Se våre hjemmesider for mer info. Web: Hotline tlf.: Autorisert regnskapsførerselskap - KREDITFORSIKRINGSSELSKABER ER IKKE MEGET FOR AT BETALE. KorreKt. Derfor står vi også for risikostyring. Hvis kunden ikke betaler, betaler kreditforsikringsselskabet. Korrekt. Det gør vi. Det forsikrer vi jer. Det er dog ikke vores mål. vi ønsker ingen tab. fordi i så ikke kan have rigtig succes. Derfor satser vi på at undgå tab. og på aktiv risikostyring. vi kender jeres risici. Jeres markeder i ind- og udland. Jeres branche. Jeres kunder. sikrer udvikling af jeres forretninger. Undgåelse af tab. sikring af vækst. Det er vores job. Meget mere end forsikring. LYSHOLT ALLÉ 10 - DK-7100 VEJLE - Concept: JS Media Tools A/S 9249

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str.

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str. Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2015. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015. Underoverskrift (MetaUM str. 16)

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2015. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015. Underoverskrift (MetaUM str. 16) Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2015 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015 Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst

Læs mere

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet.

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet. Eksportrådet og Hedensted Erhverv inviterer til eksportseminar, hvor du og din virksomhed kan høre mere om mulighederne på de nordiske nabomarkeder. I en tid hvor Danmark stadig har svært ved at komme

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2014. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014. Underoverskrift (MetaUM str. 16)

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2014. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014. Underoverskrift (MetaUM str. 16) Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2014 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014 Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF. Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009

Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF. Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009 Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009 EKF s mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på internationale

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark)

Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark) Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - Eksportforberedelse og kulturelle barrierer til Norge (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark) Hvad gør Eksportrådet? Eksportrådet bidrager til

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Finansiering af international vækst med EKF 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Om EKF SLIDE 2 SLIDE 3 Hvem er vi? Danmarks Eksportkreditfond 90 års erfaring Ejet

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand I 2014 slog messen alle rekorder med 1000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.893 professionelle

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden Nye muligheder for finansiering af eksporten DI, Odense 4/3 2010 Mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på international markeder EKF dækker ekstraordinære

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Underoverskrift (MetaUM str. 16) Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby Offshoreenergy medlemsmøde, CT Offshore, Odense den 19.

Underoverskrift (MetaUM str. 16) Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby Offshoreenergy medlemsmøde, CT Offshore, Odense den 19. Underoverskrift (MetaUM str. 16) Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby Offshoreenergy medlemsmøde, CT Offshore, Odense den 19. marts 2015 Henrik Visby Dansk, norsk gift +474152 9038 henvis@um.dk Eksportrådgiver

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Growbiz, Norge 2012. 8. maj 2012, Eksportrådgiver Søren Hilligsøe

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Growbiz, Norge 2012. 8. maj 2012, Eksportrådgiver Søren Hilligsøe Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Growbiz, Norge 2012 8. maj 2012, Eksportrådgiver Søren Hilligsøe Fordomme om Norge Skriget 130 mio dollars MULIGHEDER Eksportrådet i Norge Handelsråd

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Beskyt din eksport mod tab

Beskyt din eksport mod tab D ANMAr KS EKSPorTKr EDIT Beskyt din eksport mod tab Lad EKF tage risikoen, når du handler med udlandet, og få sikkerhed for dine betalinger EKF kan sikre dig mod overraskelser, så du får dine penge, når

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere