Salg til Norden med Eksportrådet som partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg til Norden med Eksportrådet som partner"

Transkript

1 Salg til Norden med Eksportrådet som partner

2 Nick Hækkerup Handels- og europaminister Norden et oplagt marked Som regering er vi meget optaget af at sikre et stærkt dansk samfund, der kan støtte op om erhvervslivet med uddannelse, forskning, infrastruktur og et effektivt sundhedsvæsen. Som handelsminister er jeg mere end klar til at smøge ærmerne op og hjælpe flere danske virksomheder med at komme ind på nye eksportmarkeder, hvor de nordiske markeder spiller en helt særlig rolle. I 2012 stod de for 21 pct. af Danmarks samlede eksport svarende til ikke mindre end 213 mia. kr. Udsigterne for vækst på de nordiske markeder er fortsat gode, så vi skal have flere virksomheder til at eksportere. Landene i Norden er let tilgængelige, fordi de er kendetegnet ved en forretningskultur, der på mange områder minder om den danske. Derfor er det ikke overraskende, at især små og mellemstore virksomheder ofte får deres første eksporterfaringer på et af disse markeder. Ligesom i Danmark er der i disse lande både købekraft og interesse for kvalitet og dansk design. Markederne er modne og konkurrenceprægede med kvalitetsbevidste forbrugere og virksomheder. De relevante sektorer for danske eksportvirksomheder er især underleverancer til jern- og metalindustrien, byggeri- og anlægssektoren, IT og sundhedssektoren. Men også eksport af fødevarer, mode og design og møbler og interiør har stort potentiale. Oplevelsesøkonomi er et område, der nyder stigende interesse. I alle fire lande har vi erfarne rådgivere, der står til rådighed for danske eksportvirksomheder. De kan bl.a. hjælpe med at identificere og kontakte potentielle samarbejdspartnere og vigtige kunder. De kender markederne og kan give den strategiske rådgivning, der kan vise sig at være afgørende for succes. God vind med eksporten! Nick Hækkerup Handels- og europaminister Dansk eksportudvikling til Norden Mia. kr År Varer Tjenster Samlet

3 hvorfor norden? Norden har en samlet befolkning på omkring 20 mio. købedygtige forbrugere. Der er store industrivirksomheder, som efterspørger dygtige og fleksible underleverandører, der kan levere innovative løsninger til konkurrencedygtige priser. Byggeri- og anlægssektoren rummer gode muligheder for driftige danske leverandører herunder for både arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører og håndværksvirksomheder. Der er stærke kulturelle bånd og fælles historisk samhørighed gennem århundreder fornægter sig ikke. Vi forstår hinanden og vægter de samme samfundsværdier og udviser gensidig respekt. Danskere er vellidte. Der er fokus på design, kvalitet og funktionalisme og således stor efterspørgsel efter dansk mode & design og møbler & interiør. SMV er kan nyde godt af den anerkendelse, som danske produkter har opnået gennem årene. Den stigende interesse for sunde fødevarer og økologi åbner gode muligheder for danske leverandører, der er på forkant. Der pågår en omfattende digitalisering i den offentlige sektor og indenfor sundhedssektoren er der fokus på effektivisering og sundheds-it for at kunne leve op til fremtidens krævende ældreforsorg. Miljøbevidstheden er i højsædet og energieffektivisering og cleantech i absolut fokus både i den offentlige og i den private sektor. Over en femtedel af den samlede danske eksport går til de nordiske lande. Man ser ofte mod Danmark for at samle inspiration. De nordiske lande er lette at komme til med daglige fly- og skibsafgange eller med bil, og med den konkurrence, der er om kunderne, er det også billigt, hvis man arrangerer sin forretningsrejse i god tid. Kirsten Malling Biering Ambassadør Sverige Torben Brylle Ambassadør Norge Jette Nordam Ambassadør Finland Mette Nielsen Ambassadør Island

4 Sektorer af særlig interesse IT-sektoren Den svenske IT sektor er den største af de nordiske lande og Sverige er et forgangsland på EU-niveau. Fokus er på innovative og brugervenlige løsninger, hvor digitalisering skal gøre samfundets hverdag nemmere og mere effektiv. Energi og miljø Fokus på alternative brændsler i den svenske produktion. Mål om CO 2 -neutrale byer og øgede investeringer i bæredygtige løsninger. Fødevarer Økologiske produkter og laktosefri alternativer har aldrig været så meget i fokus som i dag. Stor efterspørgsel på kvalitetsfremstillede fødevarer. Arkitektur, byggeri og anlæg Den store boligmangel i de store svenske byer har løftet byggebranchen ud af hårde tider. Der investeres massivt i infrastruktur, samt energi- og miljørigtige byggeløsninger. Industri og underleverancer Sverige som industrination efterspørger i høj grad specialiserede underleverandører, der leverer innovative kvalitetsløsninger til tiden. Sundhed Stort kollektivt sundhedsfokus i Sverige og stigende efterspørgsel på b.la. sundheds-it. Delvis privatisering af sundhedsvæsenet giver en kortere vej til salg end tidligere offentlige udbudsprocesser. Møbel, mode og design Den stigende e-handel har øget salget indenfor denne branche, og det danske brand er attraktivt. Har du virksomhet i Norge? Utenlandske virksomheter som har aktivitet i Norge har en rekke lovpålagte forpliktelser. KPMG loser deg gjennom regelverket og hjelper deg med: Rapportering til skattemyndighetene Arbeidsrett, arbeidsavtaler, godkjente skiftplaner Regnskapsføring Merverdiavgift Skatter for virksomheten og dens ansatte Sosial sikring Kontrakter Les mer på kpmg.no eller kontakt: Torbjørn Amundsen

5 Sverige Eksporten af varer og tjenesteydelser fra Danmark til Sverige udgjorde i ,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 4,4 % i forhold til året før. Hovedstad: Stockholm Indbyggere: 9,5 mio. Areal: km 2 Valuta: Den svenske krone (SEK) BNP pr. indbygger (USD) Danmarks andel af landets import (%) 6,2 na Landbrug (% af BNP) 2,0 2,0 Industri (% af BNP) 32,1 30,8 Tjenesteydelser (% af BNP) 66,0 67,3 Kilde: EIU DET NÆSTSTØRSTE EKSPORTMARKED LIGE OVER BROEN Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked og aftager typisk % af den samlede danske eksport. Den svenske økonomi er omtrent dobbelt så stor som den danske og kendetegnet som stabil. Stabiliteten har medført, at svensk økonomi ikke har været nær så hårdt ramt af den finansielle krise som resten af Europa. Den svenske krone er stærk, hvilket øger de danske eksportmuligheder. Det svenske marked, på næsten 10 millioner forbrugere, er anset som det oplagte begyndermarked specielt for små og mellemstore danske virksomheder. IT-sektoren i Sverige er den største i Norden. Den svenske IT-infrastruktur er en af de mest veludviklede i verden, og man prioriterer nye innovative løsninger. Den svenske regering har sat en klar målsætning med sin innovationsstrategi samt digitaliseringen af den offentlige sektor. Sygehusvæsnet i Sverige har gennemgået en delvis privatisering, hvilket betyder, at flere private aktører står parat til at investere i nye løsninger til sundhedsområdet. Den stigende ældrebyrde i Sverige vil samtidig øge behovet for innovative sundhedsløsninger. Dansk design er et velkendt brand i Sverige. Et brand der forbindes med tidsløse designklassikere, kvalitet og luksus. Det positive omdømme har styrket efterspørgslen efter danske kvalitetsprodukter indenfor design og møbler. Sundhed fylder meget i hverdagen, som i Danmark, og er fokuseret på ernæring og motion. Svenskerne er ved at få øjnene op for økologi. Da Sverige ikke i særlig høj grad er et landbrugsland har danske fødevareproducenter i høj grad mulighed for at bygge videre på denne trend. Jane Søborg Skog Mette Ehlers Mikkelsen Handelschef Daniel Kampmann Vedvarende energi og miljø er på dagsordenen i form af regeringens miljøteknikstrategi, hvor der er afsat penge til en grøn investeringsfond. Byggesektoren i Sverige er gået bedre tider i møde. Den stigende urbanisering i Sverige har medført, at der nu bygges nye boligområder og investeres massivt i infrastruktur såsom kollektiv trafik. Byggeriet er præget af en energieffektiv dagsorden, og flere danske entreprenører er allerede involveret i store byggeprojekter. Stina Aunapuu Søren Westerberg Omkring halvdelen af Sveriges eksport er industriprodukter såsom maskiner, køretøjer og elektronik. Alle disse færdigproducerede produkter indeholder underleverancer, hvilket udgør et vigtigt marked for danske underleverandører. Mere information Scan koden og læs mere om Sverige Dansk vareeksport i 2012 til sverige Energi og råstoffer 29 % Maskiner og transport 19 % Fødevarer 14 % Pharma og kemikalier 12 % Halvfabrikata 11 % Andet 15 %

6 Særlige eksportmuligheder Olie- og gassektoren Omfattende nye fund på norsk sokkel har medført et fortsat meget højt aktivitets- og investeringsniveau indenfor olie- og gassektoren. Der forventes at blive investeret over NOK 200 mia. årligt i mange år fremover. Underleverandører har således gode muligheder, men skal sikre sig, at markedspenetreringen sker på det rigtige samarbejdsniveau. Der er stigende fokus på subsea-løsninger. Byggeri- og anlægssektoren Alene på grund af øget tilflytning til byerne er der høj aktivitet indenfor byggeri af boliger, børnehaver, skoler og hospitaler. Dette forstærkes yderligere af en nettotilvækst på knap tilflyttere til Norge årligt hvilket forventes at vare ved i årene fremover. Fra regeringens side er der også allokeret betragtelige midler til udvikling af infrastrukturen herunder veje, tunneller og jernbane. Sundhedssektoren Norge er det land i verden der næst efter USA anvender flest penge pr. capita på sundhed. Der efterspørges bl.a. udstyr og serviceleverancer indenfor sundheds-it og ældreforsorg for at imødekomme ældrebølgen og manglen på plejepersonale. Også leverancer til nye hospitalsprojekter åbner gode muligheder. IT sektoren Den offentlige sektor har i stigende grad fokus på effektivisering og digitalisering, og Danmark ses i den henseende som et foregangsland for inspiration til kommunikationen mellem borgeren og det offentlige. Danske digitaliseringsløsninger står således stærkt i bevidstheden hos potentielle norske kunder. Detailsektoren Danske fødevarer, dansk mode & design og møbler & interiør er i høj kurs og fylder allerede meget i Norge, men markedspotentialet er fortsat betragteligt. Nordmændene er kvalitets- og designbevidste og har økonomien til at indfri deres ønsker så Norge er blandt Danmarks vigtigste aftagere af produkter til detailsektoren. Driver du virksomhet i Norge...? Brækhus Dege Advokatfirma har ekspertisen du behøver: Etablering og kjøp av selskap eller virksomhet i Norge Skatt, toll og avgifter (herunder momsrepresentasjon og payroll) Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge (herunder ID-kort) Agentavtaler, samarbeidsavtaler og ansettelsesavtaler Offentlige anskaffelser Eiendom og entreprise Forhandlinger og rettssaker Postboks 1369 Vika, NO-0114 OSLO Scan QR-koden og les mer på

7 NORGE Eksporten fra Danmark til Norge udgjorde DKK 69,6 mia. kr. i Heraf udgjorde vareeksporten 41,5 mia. kr. Dette er en vækst på 6,6 % i forhold til året før. Norge er Danmarks 5. største eksportmarked. Hovedstad: Oslo Indbyggere: 5 mio. Areal: km 2 Valuta: Den norske krone (NOK) BNP pr. indbygger (USD) Danmarks andel af landets import (%) 7,2 na Landbrug (% af BNP) 1,2 1,2 Industri (% af BNP) Tjenesteydelser (% af BNP) 56,3 56,6 Kilde: EIU Et købedygtigt nærmarked i vækst Norge er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder og erhvervsmæssigt og kulturelt minder landet om Danmark. Norge er et attraktivt og let tilgængeligt nærmarked, og mange virksomheder vælger således naturligt Norge som første eksportmarked. Norge er et af verdens rigeste lande, og BNP pr. capita er ca. 77 % højere end i Danmark. Der er tale om en befolkning på størrelse med den danske, men med en væsentlig højere købekraft alene på grund af høje disponible indkomster. I 2012 var der en gennemsnitlig lønfremgang på 4,2 %, og med en inflation på kun 1 % resulterede det i en betragtelig købekraftsfremgang. I 2013 har udviklingen været svagere, men i 2014 og 2015 forventes der igen en positiv udvikling. Lønudviklingen skal ses i sammenhæng med den lave arbejdsløshed på 3,4 % og en stor efterspørgsel efter arbejdskraft - især inden for olie- og gasindustrien, hvilket også smitter af på lønindkomster i andre erhverv. Landets rigdom skyldes i stort omfang også afgifterne fra olie-og gassektoren, der lægges i Statens Pensionsfond populært kaldet Oljefondet. Ultimo 2013 rundede fondens værdi NOK mia. svarende til NOK 1 mio. pr. nordmand. Den økonomiske vækst forventes i henhold til OECD at blive 1,2 % i 2013, og i 2014 tegner der sig også et optimistisk billede med en forventning om 2,8 % vækst. Som følge af bl.a. rentejustering er den norske krone reelt blevet devalueret med omkring 10 % i forhold til Euroen og den danske krone frem mod efteråret Norske produkter er således blevet mere konkurrencedygtige i forhold til importerede og norske eksporterhverv er blevet mere konkurrencedygtige. Norge er ikke medlem af EU, men deltager i EØS-samarbejdet i det indre marked. Hovedparten af EU s regelsæt er implementeret i Norge. Dog ikke for fødevarer, hvor Norge benytter sig af et importværn for at beskytte lokalproduktionen og for derved at sikre sig fortsat beskæftigelse i yderdistrikterne. Danskere er generelt vellidte i Norge, og danske varer og tjenesteydelser fremstår som et sikkert valg for kvalitetsbevidste norske forbrugere. Tillid, samhørighed og gensidig respekt, opbygget gennem tidligere tiders rigsfællesskab, fornægter sig ikke og så forstår man hinanden uden større problemer. Malthe Slemming Henrik Petersen Handelschef Søren Hilligsøe Henrik Visby Mere information Scan koden og læs mere om Norge Dansk vareeksport i 2012 til NORGE Færdigvarer 27 % Maskiner og udstyr 27 % Halvfabrikata 15 % Energi og råstoffer 12 % Fødevarer 10 % Andet 9 %

8 finland Eksporten fra Danmark til Finland udgjorde 21,7 mia. kr. i Hovedstad: Helsinki Indbyggere: 5.4 mio. Areal: km 2 Valuta: Euro (EUR) BNP pr. indbygger (USD) Danmarks andel af landets import (%) 3,3 na Landbrug (% af BNP) 2,8 2,9 Industri (% af BNP) 25,9 25,1 Tjenesteydelser (% af BNP) 71,2 71,9 Kilde: EIU Dit næste nærmarked Finland er Danmarks 11. største eksportmarked, og ca. 200 danske virksomheder er etableret på det finske marked via eget selskab. Danske produkter og services er generelt efterspurgte i Finland med et godt image til følge, og dermed gode muligheder for øget eksport. Sundhed er i dag den største eksportsektor, og flere danske medicinalvirksomheder er etableret med egne finske datterselskaber. Mode, design og møbler følger lige efter og udgør en betydelig del af finnernes samlede forbrug. Herudover er maskiner, energi, ICT og fødevarer vigtige sektorområder. Aktuelt står cleantech i Finland højt på dagsordenen med en målsætning om, at vindkraft skal øges fra 0,6 % til 6 % af det samlede energiforbrug svarende til ca. 700 nye vindmøller. Danske underleverandører overser ofte mulighederne på det finske marked, og som udgangspunkt kan de virksomheder, som laver underleverandørarbejde til Sverige, klare sig godt i Finland. Den årlige Alihankinta messe med dansk fælles stand for underleverandører kan være en god start. Det finske samfund lægger meget vægt på uddannelse, forskning og højteknologi, og der er generelt stor interesse for innovative løsninger. IT-markedet estimeres at have en værdi på 5,7 mia. euro, hvoraf salget af hardware udgør en tredjedel. Værd at bemærke, at Nokia trods salget af mobildivisionen i 2013 fortsat er et stort finsk teknologiselskab med en omsætning i 100 mia. kroners klassen. Der er ofte gunstige konkurrencevilkår indenfor de fleste brancher i Finland, da mange udenlandske virksomheder ikke har samme fokus på det finske marked, som eksempelvis på andre nærmarkeder. Jonas Rosenberg Klaus Iversen Hell Handelschef Tero Kajander Fokussektorer for Finland Sundhed og Rehab Industri og underleverandører Miljø og energi inkl. cleantech Detailsektoren, fødevarer, møbler, design og mode ICT inklusiv e-handel Adgang til Baltikum og Rusland via finske partnere Finnerne er kendt som grundige og effektive, og forhandlinger føres sagligt og direkte. Finnerne er ærlige, siger deres mening og går generelt meget op i, at aftaler overholdes. Interessen for Danmark er steget adskillige grader, og skyldes bl.a. de meget populære danske TV serier som Borgen og Broen, der vises på landsdækkende finsk TV, og som derfor rammer bredt. For danske eksportører har Finland fået en stigende betydning som et åbent nordisk EU-marked, og en oplagt genvej til de baltiske og russiske markeder. Mere information Scan koden og læs mere om Finland Dansk vareeksport i 2012 til finland Færdigvarer 23 % Pharma og kemikalier 23 % Maskiner og transport 21 % Fødevarer 16 % Halvfabrikata 10 % Andet 7 %

9 island Eksporten til Island udgjorde DKK 3,1 mia. kr. i Eksporthits: færdigvarer, maskiner og transport samt pharma og kemikalier. Hovedstad: Reykjavik Indbyggere: Areal: km 2 Valuta: Den islandske krone (ISK) BNP pr. indbygger (USD) Danmarks andel af landets import (%) 8,2 na Landbrug (% af BNP) 5,8 5,9 Industri (% af BNP) 23,7 22,9 Tjenesteydelser (% af BNP) 70,5 71,2 Kilde: EIU Lange traditioner med stort perspektiv Island har en lang tradition for samhandel med Danmark, da man i over 500 år (fra omkring ) var en del af det danske rigsfællesskab. Landet er i dag det 37. største eksportmarked målt på samlet volumen, men en af de største aftagere af danske produkter målt pr. indbygger. Der er mange daglige fly med de to selskaber WowAir og Icelandair, lige så vel som der er sejlruter fra Aarhus og Hirtshals. I 1994 indtrådte Island i EØS, og der er derfor fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser, kapital og industrivarer. Forretningssproget er ofte engelsk, men en del (særligt ældre) taler også udmærket dansk. Inden for de næste fem år kommer byggesektoren i gang igen, og Island vil derfor have behov for at importere byggematerialer og halvfabrikata til byggeri. Inden for den tidshorisont forventes investeringerne i fiskeindustrien at vokse, og der vil følge et bredt behov for nye indkøb, som blandt andet med henblik på nye fangstredskaber og forarbejdning. Der vil ske en gradvis udskiftning af fiskerflåden. Den islandske fiskerflåde omsatte for DKK 7,3 mia. i Ernst Hemmingsen Handelschef Fokussektorer for island Detailsektoren, herunder møbler og interiør, mode og design samt fødevarer Sundhed, rehab mv. Mulige strategier vil være: Kunde/partner/agentsøgning Etablering af filial, datterselskaber, aktieselskab Salg: Handelsrejser, handelsagenter og eneforhandlere m.m. Inden for de næste 10 år forventer man, at de offentlige investeringer i sundhedssektoren vil vokse. Man vil derfor få brug for at importere produkter såvel som tjenesteydelser. Vareudførsel i alt i mio. DKK Dansk eksport til Island består primært af forarbejdede varer (særligt forbrugsvarer), halvfabrikata til bygge/anlæg samt tjenesteydelser Vareudførsel i alt i mio. DKK Deraf: Nærings- og nydelsesmidler Råstoffer, ikke-spiselige, og brændsel Kemikalier og kemiske produkter Forarbejdede varer, primært halvfabrikata Maskiner og transportmidler Maskiner og transportmidler Eksport af tjenesteydelser Mere information Scan koden og læs mere om Island Dansk vareeksport i 2012 til island Færdigvarer 24 % Maskiner og transport 23 % Pharma og kemikalier 20 % Fødevarer 16 % Halvfabrikata 15 % Andet 2 %

10 VI HJÆLPER DIG MED AT FÅ JA TIL DINE VÆKSTPLANER DANMARKS EKSPORTKREDIT Hos EKF har vi særlig fokus på mindre virksom heder, som jagter succes på eksportmarkedet. Vi ved, det ofte kræver ekstra finansiering i banken, når vækstplaner skal føres ud i livet. Det kan vi hjælpe dig med. Hvad enten du har brug for driftsfinansiering eller skal udvide produktionen, kan vi kautionere over for banken, så du får Ja til den løsning, du har brug for. Se, hvordan vi har hjulpet andre til succes på ekf.dk eller ring til en af vores rådgivere på FREM I VERDEN

11 Med hjælp fra EKF til finansieringen kunne Change Lingerie åbne 8 nye butikker i Norge. Måske kan EKF også hjælpe din virksomhed frem i verden EKF, Danmarks Eksportkredit, hjælper danske eksportører og deres underleverandører med at finansiere eksportforretninger til Norden og til resten af verden. SÅDAN HJÆLPER EKF: Få driftsfinansiering i banken Med en Eksportkaution fra EKF kan du som eksportør eller underleverandør til eksport få kredit til både dine generelle driftsudgifter og udgifter til at udføre konkrete eksportordrer. EKF kan også kautionere for kreditter til investeringer i maskiner og anlæg i Danmark og i udlandet samt for leasingrammer som til Change Lingerie. EKF kautionerer overfor din bank, som yder kreditten. Skaf din kunde et lån og sælg mere Med en SMV-garanti fra EKF kan du få din egen bank til at låne din udenlandske kunde penge, så kunden kan betale for dine varer. EKF garanterer lånet overfor din bank, og du får betaling med det samme. Sikkerhed i forbindelse med eksport og udenlandske investeringer EKF forsikrer dig og din bank mod forskellige risici i forbindelse med konkrete eksportordrer og investeringer i udlandet. Med for eksempel en rembursgaranti fra EKF kan banken bekræfte en remburs overfor en udenlandsk bank på et marked, hvor banken ellers ikke vil tage risikoen. Det betyder, at I kan gennemføre eksportforretningen og være sikre på at få jeres penge. Change Lingerie kunne fortsætte væksten Change Lingerie havde svært ved at få finansieret en række nye butikker i Norge. En eksportkaution fra EKF banede vejen. Udfordringen I 2012 planlagde den danske tøjvirksomhed Change Lingerie at åbne 8 nye butikker i Norge. Change var inde i en kraftig ekspansion og ville med de nye butikker nå op på cirka 150 butikker. Der er muligheder på det norske marked, hvor forbrugerne ikke holder igen som på mange andre markeder. Det er vores ambition at blive landsdækkende i Norge, siger administrerende direktør Claus Walther Jensen. Change lejer typisk butikslokalerne, men investerer selv omkring kroner i inventar til hver butik. Change havde for vane at finansiere inventaret gennem leasingaftaler, men denne gang mødte planerne modstand. Vores leasingselskab var tilbageholdende med at udvide i den takt, vi ønskede, siger Claus Walther Jensen. Processen Claus Walther Jensen kontaktede derfor EKF for at høre om løsninger, der kunne hjælpe. Jeg troede egentlig ikke, at EKF kunne arbejde med detailhandel, siger Claus Walther Jensen. Han blev derfor positivt overrasket, da EKF var villig til at se på mulighederne. Detailhandelen blev hårdt ramt af finanskrisen, og det er blevet sværere at få kredit. Det er ærgerligt på et tidspunkt, hvor markedssituationen i blandt andet Norge er rigtig god og meget interessant for os, siger Claus Walther Jensen. Mere information Kontakt EKF s SMV-afdeling på telefon og tal med en af vores rådgivere, eller læs mere på ekf.dk. EKF, Danmarks Eksportkredit, er ejet af den danske stat, men drives som en moderne finansiel virksomhed på forretningsmæssige vilkår. Scan koden og læs mere om EKF Løsningen EKF tilbød en eksportkaution, der dækker 80 procent af Change s leasing-betalinger for inventar til de nye butikker. Kautionen er en ramme på op til otte millioner kroner, som Change kan udnytte i takt med behovet. Aftalen løber frem til Det er positivt, at EKF hjælper med at få kreditter igennem til detailhandlen. Uden EKF havde Change ikke fået alle de ønskede leasingaftaler, og vi havde været nødt til at revidere vores vækststrategi, siger administrerende direktør Claus Walther Jensen. Han tilføjer, at ekspansion inden for detailhandel kræver stor likviditet, fordi det typisk tager tre-fem år at bygge en butik op. Det er perfekt, at vi kan betale investeringen i de norske butikker over nogle år, mens vi får fodfæste på markedet, siger Claus Walther Jensen.

12 Norge Sverige Finland Island Danmarks Ambassade Olav Kyrres Gate 7 N-0273 Oslo Danmarks Ambassade Jakobs Torg 1 S Stockholm Danmarks Ambassade Mannerheimvägen 8 FI Helsingfors Danmarks Ambassade Hverfisgata 29 IS-101-Reykjavik Postadresse: Danmarks Ambassade N-0244 Oslo Tlf.: Web: norge.um.dk Postadresse: Danmarks Ambassade Jakobsgatan 3 S Stockholm Tlf.: +46 (0) Web: sverige.um.dk Postadresse: P.O. Box 1042 FI Helsingfors Tlf.: +358 (0) Web: finland.um.dk Tlf.: Web: island.um.dk Virksomhet i Norge? - Momsrepresentasjon - Etableringsbistand - Skatte- og avgiftsspørsmål - Ansatte på oppdrag i Norge - Administrative rutiner Se våre hjemmesider for mer info. Web: Hotline tlf.: Autorisert regnskapsførerselskap - KREDITFORSIKRINGSSELSKABER ER IKKE MEGET FOR AT BETALE. KorreKt. Derfor står vi også for risikostyring. Hvis kunden ikke betaler, betaler kreditforsikringsselskabet. Korrekt. Det gør vi. Det forsikrer vi jer. Det er dog ikke vores mål. vi ønsker ingen tab. fordi i så ikke kan have rigtig succes. Derfor satser vi på at undgå tab. og på aktiv risikostyring. vi kender jeres risici. Jeres markeder i ind- og udland. Jeres branche. Jeres kunder. sikrer udvikling af jeres forretninger. Undgåelse af tab. sikring af vækst. Det er vores job. Meget mere end forsikring. LYSHOLT ALLÉ 10 - DK-7100 VEJLE - Concept: JS Media Tools A/S 9249

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER eksportfokus Naboer i vækst De fire nordiske lande er et lyspunkt i de ellers triste udsigter for eksporten til Europa. 0612 december Tema side 16-33 HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER eksportfokus 0111 februar NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE Med vækstrater på himmelflugt og flere købedygtige forbrugere end vores nabolande tilsammen kalder en ny gruppe lande på dansk eksport. Læs om

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet Vækstmarkedsstrategi Tyrkiet Marts 2013 2 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Tyrkiet...5 1.1 Indledning....5 1.2 Tværgående tiltag....5 1.3 Partnerskaber Forskning og Innovation....6

Læs mere

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER eksportfokus 0410 september LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS Mens resten af verden taler finanskrise, stiger væksten i Latinamerika så hurtigt, at Danmark gør klogt i at finde takten. Eksportmulighederne

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23 eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN Mens der på den korte bane er udsigt til lav vækst i Europa, USA og Japan, ser især Kina og Indien ud til at komme igennem finanskrisen med væksten i behold. Side

Læs mere

Vestafrika i vækst. Eksportfokus. 0214 juni

Vestafrika i vækst. Eksportfokus. 0214 juni Udenrigsministeriet Eksportrådet. The Trade Council Eksportfokus 0214 juni Vestafrika i vækst Ghana og Nigeria er blandt de ti lande i verden med den højest forventede vækst frem mod 2015. Men der er ingen

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Eksport & Internationalisering September 2012

Eksport & Internationalisering September 2012 Eksport & Internationalisering September 2012 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde Kina UGEBREVET Business Kina #03 Mink og Mærsk redder eksporten til Kina Mink- og pelseksport sikrer dansk fremgang i Kina, og en meget høj eksport af tjenesteydelser skyldes primært Mærsk. Ellers er der

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12 eksportfokus stort britisk eksportmarked Det går godt for danske eksportører i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for mange forskellige sektorer. Også uden

Læs mere