Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån"

Transkript

1 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med boligfinansiering, og i den anledning har YouGov Zapera lavet en undersøgelse for Realkredit Danmark af danskernes valg af realkreditlån. I denne analyse har vi set nærmere på, hvorfor danskerne vælger afdragsfrie lån, hvad de planlægger at gøre, når afdragsfriheden udløber og om de har fortrudt deres valg af afdragsfrihed. Konklusionerne er som følger: Den heftige offentlige debat om de afdragsfrie lån har ikke fået danskerne til at vende disse lån ryggen. Mere end hvert andet realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse er i dag uden afdrag, og tendensen er svagt stigende. Den primære bevæggrund for afdragsfrihed blandt låntagerne er, at de ønsker at komme deres dyre gæld til livs først. Dette kommer især til udtryk blandt de unge boligejere under 35 år, hvor seks ud af ti låntagere har fokus på den dyre gæld. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen Elisabeth Toftmann Klintmann Udgiver Realkredit Danmark Ansvarshavende Parallelvej 17 Cheføkonom Elisabeth 2800 Kgs. Toftmann Lyngby Risikostyring & Klintmann funding Små tre ud af ti låntagere peger på, at afdragsfriheden er blevet valgt til for at sikre mere økonomisk luft i hverdagen. Undersøgelsen holder også liv i et par myter. Myten om, at de fleste kvinder godt kan lide at bruge penge, bliver i undersøgelsen understøttet, da den viser, at kvinderne prioriterer mulighed for større forbrug i hverdagen, mens mændene fokuserer på den dyre gæld. Rent geografisk ser vi, at københavnerne prioriterer at få råd til mere i budgettet, mens jyderne sætter turbo på at komme den dyre gæld til livs. Over de kommende år vil flere boligejere i stigende omfang opleve, at deres 10-årige afdragsfrie periode udløber. Et flertal af låntagerne forventer at begynde at betale afdrag på trods af en betydelig stigning i den månedlige ydelse, og næsten otte ud af ti boligejere under 35 år er indstillet på at afdrage på realkreditgælden. Tæt på hver fjerde boligejer forventer dog at forlænge den afdragsfrie periode, og det gør sig især gældende for låntagere over 45 år, hvor 35% har sigtekornet indstillet på dette. Som følge af prisfaldende på boligmarkedet i kølvandet på finanskrisen, kan nogle boligejere imidlertid få svært ved at forlænge den afdragsfrie periode, men nærmest ingen boligejere frygter at måtte gå fra hus og hjem, når afdragsfriheden ophører. Samlet set er danskerne rigtig glade for deres valg af afdragsfrihed praktisk taget ingen har fortrudt deres lånevalg, og denne tendens gør sig gældende på tværs af køn, alder, indkomst og geografiske forskelle. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig side 1

2 Heftig debat om de afdragsfrie lån men flere vælger fortsat afdragsfrihed De afdragsfrie lån har til tider været udskældte i den offentlige debat, da der har været frygt for, at en del danske boligejere har svært ved at administrere den øgede fleksibilitet i den private økonomi. Ydermere er der også frygt for, at de boligejere, der har kombineret produktet med variabel rente ikke er klar over den større renterisiko, de sidder inde med i tilfælde af stigende renter. Endelig blev kritikken løftet til et nyt niveau, da Nationalbanken tilbage i marts anbefalede, at de afdragsfrie lån bør afskaffes, da de mener, at det kan føre til uønskede store udsving i boligpriserne og samtidig øger risikoen for teknisk insolvens blandt boligejerne. Trods de mange advarsler om afdragsfrie lån, så vælger fortsat flere danskere denne lånevariant, når de skal finansiere boligen med et realkreditlån. I maj i år var næsten 55% af den udestående lånemasse til ejerboliger og fritidshuse afdragsfrie lån, jf. figur 1. Der kan også være mange gode privatøkonomiske grunde til at vælge afdragsfrihed eksempelvis er det sund fornuft i tilfælde af, at man har dyrere gæld ved siden af, og i stedet ønsker at sætte turbo på afbetaling af denne, eller at man i forvejen har stor opsparing i mursten, og derfor ønsker at sprede sin opsparing ud eller måske endda har en tilstrækkelig stor opsparing i forvejen. Figur 1:Afdragsfrie lån vinder fortsat terræn men i et mere afdæmpet tempo 60 Andel af samlet realkreditudlån, % Afdragsfrie lån M M M M M M M M M01 Kilde: Nationalbanken og Realkredit Danmark Hvad siger danskerne selv hvorfor vælger de afdragsfrihed? Som set af ovenstående diskussion er der mange argumenter for og imod afdragsfrie lån. Spørger vi i stedet danskerne, hvorfor de har valgt at benytte sig af denne lånetype, ser vi, at rigtig mange boligejere benytter sig af afdragsfriheden til at komme af med den dyre gæld først. Det siger 43% af låntagere med afdragsfrie lån. Det er især den yngre generation, hvor dette argument anvendes 6 ud af 10 låntagere under 35 år har den dyre gæld i fokus, mens det blot er 3 ud af 10 låntagere over 45 år. Det giver også rigtig god mening økonomisk set, da dyre banklån ofte plager nye boligejere hårdere end de ældre generationer. Ellers er det i øvrigt sjovt at bide mærke i, at mændene tilsyneladende har væsentligt større fokus på den dyre gæld i forhold til kvinderne næsten 50% af mændene siger dette er den primære årsag til afdragsfrihed mod blot 37% af kvinderne. I stedet vægter kvinderne mere luft i det daglige budget, og dermed er der ny luft til myten om, at det især er kvinderne, der er gode til at sætte lønkronerne i omløb i økonomien... side 2

3 Tabel 1:Hvorfor har du/i primært valgt afdragsfrihed? Alle Kvinde Mand år år 45 år - For at afdrage på anden gæld 43% 37% 49% 60% 44% 30% For at få råd til mere i hverdagen (ferie, bil, forbrug) 28% 32% 26% 21% 30% 33% For at spare op 13% 14% 12% 8% 13% 17% Andet/ved ikke 16% 17% 13% 11% 13% 20% En anden myte, der typisk også trives, er den om de snusfornuftige jyder og de ødsle københavnere. Ser vi på de regionale forskelle, så ser vi faktisk også, at der er et væsentligt større fokus i det jyske på at komme den dyre gæld til livs først. Det siger cirka hver anden boligejer med afdragsfrit lån. I Region Hovedstaden er den tilsvarende andel blot på 38%, og her er der i stedet et større fokus på at få råd til mere i hverdagen. Det hænger dog ikke nødvendigvis sammen med førnævnte myte. I stedet skal det formentlig også ses i sammenhæng med de noget dyrere boliger i hovedstadsområdet, og at der automatisk spares mere op, når der alt andet lige afdrages på et større banklån eller alternativt, at det bliver nemmere at overopspare i mursten. Tabel 2:Hvorfor har du/i primært valgt afdragsfrihed? Region Region Region Region Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland For at afdrage på anden gæld 38% 38% 50% 47% 47% For at få råd til mere i hverdagen (ferie, bil, forbrug) 34% 29% 23% 27% 27% For at spare op 14% 14% 13% 14% 5% Andet/ved ikke 14% 19% 14% 12% 21% Samlet set er det små 30% af låntagerne, der siger, at afdragsfriheden er blevet valgt til for at give mere luft i den økonomiske hverdag. Der kan eksempelvis være situationer, hvor brug af afdragsfrihed kan give familien større nytteværdi ved at tillade, at den ene part kan gå lidt ned i tid, og dermed få mere tid til børnene, eller i perioder af livet, hvor der er store omkostninger, og man derved har mulighed for bedre at udjævne sit forbrug over tid. Det kan også være, at nogle har været uheldige at blive ramt af arbejdsløshed og dermed indkomstnedgang i kølvandet på finanskrisen. Med andre ord giver det også god mening, at en del låntagere har været drevet af dette argument. Overvejelser omkring opsparingen er ikke det, der spiller den helt store rolle for låntagerne. Vi ser dog, at boligejere over 45 år tænker mere over opsparingen end de yngre boligejere. Næsten hver femte låntager over 45 år benytter afdragsfriheden til at spare mere op det kan være via pensionsopsparing, da eksempelvis opsparingen i mursten i forvejen kan være stor. Trods megen snak om teknisk insolvente boligejere, så er der stadig store friværdier blandt de danske boligejere, som især de ældre generationer sidder inde med. Den gennemsnitlige friværdi pr. parcelhus i Danmark er aktuelt over kroner. Igen stemmer mønstret i den faktiske brug af afdragsfrihed på tværs af alder meget godt overens med den grundlæggende forventning. side 3

4 Figur 2:Fortsat store friværdier i de danske husholdninger Gennemsnitlig friværdi, kroner Ejerlejligheder Parcelhuse Sommerhuse kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Realkredit Danmark Kilde: Realkredit Danmark De unge boligejere har ikke droppet tanken om afdrag på realkreditlånet Et af de mere interessante spørgsmål er, hvad låntagerne med afdragsfrihed har tænkt sig at gøre, når afdragsfriheden udløber. En del låntagere vil formentlig opleve, at det kan blive svært at forlænge den afdragsfrie periode, da værdien af deres ejendom er faldet i kølvandet på finanskrisen, og at deres aktuelle lånebehov er på mere end 80% af boligens værdi. Dette problem vil især blive aktuelt for dem, der benyttede sig af afdragsfrihed på toppen af boligbølgen i 2006/2007. Dem der hjemtog afdragsfrihed tilbage ved introduktionen i 2003/2004 har stadig noget luft at give af, jf. figur 3, og vi skal altså hen til omkring 2015 og årene frem, før denne problematik for alvor kan dukke op til overfladen. Figur 3:Problematikken om forlængelse af afdragsfrihed endnu lidt ude i fremtiden Tusind kroner Tusind kroner Ejerlejligheder, aktuel pris i forhold til købspris Parcelhuse, aktuel pris i forhold til købspris Cirka bolighandler med lavere værdi i dag end ved køb Prisforhold, kvadratmeterpris 2010q4 i forhold til tidligere kvartaler Parcelhus Ejerlejligheder Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Realkredit Danmark Note: Ejerlejlighed er på 85 kvadratmeter i figur til venstre og parcelhus er på 140 kvadratmeter Under alle omstændigheder har låntagerne udsigt til et stort spring opad i den månedlige ydelse, når afdragsfriheden udløber, da der nu skal afdrages over en 20-årig periode og ikke over en 30- årig periode i tilfælde af, at lånet ikke omlægges. I figur 4 er vist konsekvenserne på ydelsesprofilen i tilfælde af, at man starter ud med en 10-årig afdragsfri periode, og med et fastforrentet realkreditlån (5%) på 2 mio. kroner. Til en start er den månedlige ydelse efter skat cirka kroner lavere med afdragsfriheden, men det bliver efter endt afdragsfrihed vendt til en højere ydelse på cirka kroner om måneden og godt kroner på årsbasis. Det er målt i løbende priser og den reelle ekstraudgift er dermed noget lavere, hvis man renser for pris- og lønudviklingen over en side 4

5 ti-årig periode, men det ændrer ikke ved, at det stiller store krav til boligejerne at omstille sig til en sådan situation. Figur 4:Stort spring op i den månedlige ydelse, når afdragsfriheden ophører Årlig ydelse efter skat, realkreditlån på 2 mio. kroner årigt 5%-lån, med afdrag årigt 5%-lån, 10-års initial afdragsfrihed Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Realkredit Danmark Kilde: Realkredit Danmark Trods udsigten til et betydeligt spring opad i den månedlige ydelse regner cirka 6 ud af 10 boligejere med, at de vil begynde at betale afdrag, når den afdragsfrie periode udløber. Det er især gældende blandt de unge boligejere, hvor næsten 8 ud af 10 låntagere forventer at påbegynde afdragene på realkreditlånet. Tanken er mindst udbredt hos dem over 45 år, og denne forskel på tværs af alder skal igen ses i lyset af, at sidstnævnte gruppe allerede i forvejen har en stor opsparing i mursten. Vi ser også, at personer over 45 år i langt højere udstrækning regner med at ansøge om en ny periode med afdragsfrihed det siger 35% af låntagerne, mod blot 11% af de unge boligejere. Igen er det formentlig også de unge boligejere, der i videst omfang vil være ramt af problematikken omkring en mulig forlængelse af den afdragsfrie periode. Gennemsnitligt set regner 23% af låntagerne med at forlænge perioden med afdragsfrihed. Tabel 3:Hvad gør du/i, når afdragsfriheden udløber? Alle Kvinde Mand år år 45 år - Begynder at betale afdrag 58% 57% 58% 77% 58% 42% Ansøger om en ny periode med 23% afdragsfrihed 20% 26% 11% 21% 35% Sælger boligen 4% 5% 3% 1% 4% 5% Andet/ved ikke 15% 18% 13% 11% 17% 18% Undersøgelsen afslører imidlertid også, at en del boligejere er i tvivl om, hvad de skal stille op, når afdragsfriheden udløber. Helt præcist svarer 15% andet/ved ikke på dette spørgsmål. Det skal formentlig ses i sammenhæng med, at det er svært at spå om fremtiden, og dermed også, om man eksempelvis stadigvæk bor i boligen, har man stærk nok privatøkonomi til at klare afdrag over en 20-årig periode, eller skal man alternativt forlænge løbetiden på sit lån eller satse på en ny periode med afdragsfrihed? side 5

6 Ganske få boligejere tegner det dramatiske billede op, hvor de bliver tvunget til at gå fra hus og hjem, når afdragsfriheden udløber. Helt præcist erklærer 4% af boligejerne dette som konsekvensen det er praktisk taget nærmest nul procent, når man tager højde for den statiske usikkerhed, der er, når vi snakker sådanne undersøgelser. Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån De mange danske boligejere, der har valgt afdragsfrihed på deres realkreditlån er samlet set rigtig glade for det valg, de har truffet. Således siger 93% af boligejerne, at de ikke har fortrudt afdragsfriheden denne tendens gør sig gældende på tværs af køn, alder, indkomst og geografiske forskelle. Det store negative fokus i den offentlige debat har tilsyneladende ikke ført til større bekymringer blandt disse låntagere. Tabel 4:Har du/i fortrudt, at du/i har valgt afdragsfrihed? Alle Kvinde Mand år år 45 år - Ja 4% 4% 3% 3% 5% 3% Nej 93% 91% 94% 93% 91% 93% Ved ikke 3% 5% 3% 4% 4% 4% Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen.a side 6

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere