INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS INDEKS SIDE 4 NY UNDERSØGELSE: CATCH & RELEASE VIRKER FORESLÅR FREDNING AF GYRO-RESISTENT LAKS NY FILMDOKUMENTAR OM SKARV INDEKS SIDE 5 KOM GRATIS PÅ FISKEKORT.DK NYT I DSF: SPORTSFISKER AKADEMIET FÅ MERE UD AF LYSTFISKERIETS DAG INDEKS SIDE 2 SKAF NYE MEDLEMMER PÅ NATURENS DAG TEMADAG OM SKARV GRATIS NYHEDSBANNER TIL FORENINGENS HJEMMESIDE TILBAGEBETALING AF DOBBELT MEDLEMSKAB SOMMMERFERIE HOS DSF INDEKS SIDE 5 DM I FLUEKAST 2013 Foto: Daniel Brodersen Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK Færre lystfiskere, som løser Fisketegn, og færre overførte kroner fra 2012, betyder, at puslespillet med at få økonomien i årets Handlingsplan for Fiskepleje til at gå op har været problemfyldt. Der mangler knapt 3 millioner kroner i forhold til budgettet. Danmarks Sportsfiskerforbund har dog krævet, at de reducerede ressourcer ikke må gå ud over udsætningerne og den rådgivning, som ydes af fiskeplejekonsulenterne. Den udfordring er nu løst af NaturErhvervstyrelsen og DTU Aqua, så Handlingsplanen for 2013 klar. Nyt i forhold til 2012 er, at Fiskeplejen I 2013 bidrager med 10 millioner kroner til en større pulje, som skal bruges på at forbedre vandløbene. Ser man på fordelingen af forskningsmidlerne i alt cirka 8 millioner kroner ser man, at der forskes for i alt 4,1 millioner i søerne i 2013, mens å-relateret forskning andrager cirka 2 millioner. Projekter, som handler om vandring i havet hos så forskellige arter som laks, havørred, gedde og aborre koster cirka 2 millioner. Hvis man inddeler forskningsprojekterne efter, hvilke grupper af fisk de er målrettet imod, så udgør projekter med laksefisk 4,1 millioner, mens søfiskene koster fiskeplejen 3,9 millioner i Som nævnt, så er der i budgettet ikke reduceret i udsætningerne i forhold til Der udsættes laks og ørred for cirka 9 millioner og gedde for cirka kr. Hvis du vil vide mere om, hvad pengene i Fiskeplejen bruges til, kan du finde alle oplysninger på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE Roskilde Kommune har meldt sig på banen i Fishing Zealand. På et møde i kommunens teknik- og miljøudvalg først i juni blev det enstemmigt besluttet at afsætte de kr, som et medlemskab koster. Kommunen begrunder beslutningen med, at det vil medføre en lang række fordele. Det vil blandt andet give mere og bedre natur, en øget markedsføring af kommunen, det vil fremme det frivillige foreningsarbejde samt give erhvervslivet et løft. Roskilde Kommune har i den forbindelse allerede fået tilsagn fra fem erhvervsdrivende, om at de også vil gå aktivt ind i projektet. Det drejer sig om Jan & Bo Lystfiskershop, Lystfiskerhjørnet, Ørsted Fisk og Golf, Simons Put & Take og Svendsen Sport. Målrettet arbejde af Roskilde og Omegns Lystfiskerklub er en af årsagerne til kommunens tilsagn. Med Roskilde Kommune er der nu tre kommuner i Fishing Zealand, og dermed er både det økonomiske grundlag og den geografiske udbredelse øget markant. Danmarks Sportsfiskerforbund hilser Roskilde Kommune velkommen i Fishing Zealand og ser frem til et frugtbart samarbejde. FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE Hvis man kun vurderer vandløbenes miljøtilstand ud fra et enkelt parameter for eksempel smådyrene, som lever i det rindende vand så bliver billedet mangelfuldt. Fisk stiller nemlig helt andre krav til bundsubstrat, passage og skjulesteder end insekter. Derfor vil vandløb, som ud fra smådyrenes tilstedeværelse lever op til kravene i Vandrammedirektivet, ikke nødvendigvis gøre det, hvis fiskene også inddrages som kvalitetselement. Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, DCE, har tidligere skønnet, at 60 % af de danske vandløb i dag lever op til god økologisk tilstand, hvis smådyrene er eneste vurderingsgrundlag. Nu har seniorrådgiver Esben A. Kristensen og hans kolleger fra DCE på baggrund af en gennemgang af dyre- og plantelivet i en lang række vandløb givet deres et bud på, hvor stor en del af vandløbene, som vil kunne leve op til kravene i Vandrammedirektivet, hvis både smådyr, fisk og planter bliver anvendt som måleparameter. Ud fra præmissen om, at alle tre elementer skal være opfyldt, kommer de frem til, at kun 20% af vandløbene i dag har god økologisk tilstand. Opgørelse fra DCE understreger vigtigheden af Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde med at få fiskene med i næste planperiode, der går fra 2015 til En indsats, som ser ud til at lykkes.

3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS Fredag den 31. maj var en historisk dag i Vingsted. Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, tog første spadestik på det nye byggeri af Sportsfiskeriets Hus. Spadestikket markerer begyndelsen på et mere end ti år langt forløb, og Verner lagde i sin tale vægt på, at Sportsfiskeriets Hus er meget mere end et forbundsdomicil: Det er et hus for alle sportsfiskere. Foreningernes hus, medlemmernes hus og et hus for dem, der bare gerne vil opleve naturen, vandet og sportsfiskeriets glæder. Det er forventet, at Danmarks Sportsfiskerforbund kan indvi Sportsfiskeriets Hus sidst i Læs mere om Sportsfiskeriets Hus på NYE DANMARKSREKORDER I oktober 2012 blev det besluttet, at fisk fanget i P&T søer også skulle kunne optages som danmarksrekorder. Siden 1. januar i år har sportsfiskere således kunne anmelde deres fangster til rekordudvalget. Det er der mange, der har benyttet sig af, så rekordudvalget har haft nok at se til. Herunder ses de fisk, som er blevet godkendt som nye rekordfisk: Diamantstør på 6,300 kg Henrik Carl Diamantstør på 6,600 kg Henrik Carl Diamantstør på 13,15 kg Allan Lenschow Belugastør på 7,450 kg Henrik Carl Belugastør på 8,550 kg Claus Bentzen Sibirisk stør på 4,900 kg Thomas Vedel Bækørred på 4,170 kg Hans Henrik Christensen Bækørred på 6,750 kg Christian Sørensen Desuden er der fanget en ny danmarksrekord i almindelig ulk. Fisken vejede 0,521 kg og blev fanget af Ryan Agerholm Sørensen. SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS De svenske sportsfiskere er ikke tilfredse med HaVs (Hav- og Vattenmyndigheten) beslutning om, at trollingfiskerne skal genudsætte vilde østersølaks. Trollingfiskerne må dog gerne tage udsatte laks, hvor fedtfinnen er klippet af. De nye regler trådte i kraft den 1. juni. Vi hilser beskyttelsen af vildlaksen velkommen. Det har vi arbejdet for i mange år. Det er også i orden med fangstbegrænsning for trollingfiskerne, men den nuværende beslutning er truffet på et forkert grundlag om, hvor meget trollingfiskerne egentligt fanger, siger Stefan Nyström, der er generalsekretær i Sportfiskarna det svenske sportsfiskerforbund. ICES (det fiskerirådgivende råd for EU) antager, at svenske trollingfiskere tager laks op årligt, og at 60% heraf er vilde laks. Det svenske sportsfiskerforbund havde tilbudt HAVs at levere statistisk korrekt fangstmateriale for trollingfangster, så beslutningen om fangstbegrænsning kunne tages på et korrekt grundlag. Sportfiskarna er også utilfredse med at det nye forslag skaber en uensartet forvaltning af det rekreative laksefiskeri i elvene og i havet. Der er tale om diskrimination af trollingfiskerne i forhold til de sportfiskere, der fisker i elvene. De har ikke de samme restriktioner. Det er ikke acceptabelt. Vi har foreslået en ensartet sportsfiskeforvaltning af vildlaksen med tilladt fangst af en laks pr mand pr døgn, siger siger Stefan Nyström. Det svenske Sportfiskeforbund har netop indsendt en klage over afgørelsen. De påfører også, at de nye regler slet ikke taget hensyn til værdien af trollingfiskeriet i Sverige. Man frygter nu, at trollingfiskeriet og fisketurismen omkring det, som udgør en stor indtægtskilder i flere mindre havne i Sverige, flytter til Danmark.

4 NY UNDERSØGELSE: CATCH & RELEASE VIRKER Martin Stålhammer fra Lund Universitet i Skåne har netop fremlagt sin doktordisputats om bæredygtigt sportsfiskeri. I sin undersøgelse har han studeret Catch n Release som fiskeriforvaltning. Stålhammer har undersøget søernes bestande af gedder og sandart, der hører til de vigtigste fiskearter i søernes økosystem, da de er toppredatorer og bestemmer sammensætningen af fisk og dermed andre arter i resten af søen. Catch n Release har generelt overvejende positive effekter på fiskepopulationer og udgør et bæredygtigt fiskeri set i forhold til de traditionelle Catch n Kill fiskeri, fortæller Martin Stålhammer. Undersøgelsen viser dog, at metoden har begrænsninger, og at der skal fokus på de faktorer, der betyder noget for overlevelsen hos de store rovfisk: Lufteksponering, håndtering, krogning og krogens placering, vandtemperatur og fiskens størrelse. Og så påvirkes fisken også af fightens længde og den samlede stress fisken har været udsat for. Mine forskningsresultater viser tydeligt, at Catch n Release fiskeriet påvirker jagtinstinktet hos rovfisk, der fanges og genudsættes, siger Martin Stålhammar. Han konstaterer dog samtidig, at det såkaldte sociale miljø med fisk i samme størrelse i nærområdet, fremskynder jagtinstinktet. Undersøgelsen konkluderer, at Sportsfiskeri er en fritidsaktivitet, der omsætter for mange penge, skaber rekreation og trivsel samt øger menneskers kendskab til naturen. Derfor er det vigtigt ikke at ødelægge fiskebestandene. Fangstbegrænsning, mindste- og størstemål, fredningstider og områder er alle kendte forvaltningsmetoder i sportsfiskeriet, men Catch n Release er en ny, god forvaltningsmetode i mange søer og på store rovfisk dog ikke uden støtte af andre forvaltningsmetoder. FORESLÅR FREDNING AF GYRO-RESISTENT LAKS Igennem næsten 10 år har man arbejdet for at fremavle en resistant bestand af laks i Drammenselven. I dag er næsten al den laks, der avles I Hellefoss og Åmot anlægget efter godt 5 laksegenerationer resistente overfor den dødelige lakseparasit Gyrodactylus salaris. Nu foreslår Erik Sterud, der er fagchef i Norske Lakseelver, i en mail til opdrætsanlægget i Hokksund, at al lakseavl og udsætning skal stoppes, og den resistente laks, der er avlet på elven vilde laks, skal fredes. Han mener, der eventuelt blive tale om et fortsat forsigtigt, moniteret fiskeri på laksen, skriver norske Bygdeposten. no Sterud understreger, at det er ekstremt vigtigt at beskytte den resistente laks, der er gydt naturligt I elven, har overlevet gyroinfektion og er kommet tilbage til elven for at gyde, mod opfiskning, så de vigtige gener kan føres videre. Drammenselven er kendt for sine store laks, og laksefisket nedenfor vandkraftværket ved Hellefossen er et af de steder i verden, hvor der i dag fanges flest laks pr meter elv. NY FILMDOKUMENTAR OM SKARV Årligt spiser godt skarver over kg fisk i hele Europa. Mange af disse fisk er rødlistede ferskvandsfisk, og flere steder i Sydtyskland er elvene næsten helt fisketomme efter massive skarvinvasioner. Igennem 15 måneder har Frank Meissner og Sandor Bonnier filmet skarven i Sydeuropa for at dokumentere den ødelæggende effekt på fiskebestandene i ferskvand. Det er der kommet en dokumentar på 43 minutter ud af. Filmen Der Fall Kormoran fakten, meinungen, konflikte viser fakta, holdninger og konflikter omkring problemet med, at den fredede fugl spiser rødlistede fisk. Du kan se filmen på

5 KOM GRATIS PÅ FISKEKORT.DK Danmarks Sportsfiskerforbund tilbyder nu alle forbundets foreninger at komme gratis på Fiskekort.dk med online salg af medlemskaber. Gå ind og udfyld formularen husk et par gode billeder: NB! Ønskes kortsalg til fiskesteder, tilbyder DSF gratis seminar i Vingsted og Sorø, hvor man på godt 3 timer lærer at oprette fiskesteder, tegne kort og vedligeholde sine data på Fiskekort.dk NYT I DSF: SPORTSFISKER AKADEMIET Sportsfiskeriets Hus byder på en mængde nye muligheder for Danmarks Sportsfiskerforbund og alle danske sportsfiskere: Sportsfisker Akademiet er et af de første tiltag, der skal samle gode, eksisterende aktiviteter under en fælles paraply. Danmarks Sportsfiskerforbund har tradition for at tilbyde sine medlemmer og medlemsforeninger forskellige uddannelsesaktiviteter. Hvert år leverer DSF s instruktører mere end 2500 timers instruktion igennem emnekurser, ugekurser, weekendkurser, familietræf, juniorlederkurser, foreningsarrangementer, foredrag og meget mere. DSF laver også kurser for medlemsforeninger i vandløbsrestaurering og i el-fiskeri samt en stor mængde foredrag. Alle disse tiltag bliver nu samlet under overskriften Sportsfisker Akademiet. Sportsfisker Akademiet skal gøre det lettere for medlemmer og foreninger at lave aktiviteter i en bred vifte af uddannelsestilbud. I idéoplægget arbejdes der med at fastholde gode, eksisterende tilbud og samtidig tilbyde nye muligheder for eksempel i form af foreningskonsulenter, hvervningsuddannelse, en SU-godkendt fiskeguideuddannelse i samarbejde med erhvervsskoler og efterskoler med flere. FÅ MERE UD AF LYSTFISKERIETS DAG Søndag d. 18. maj 2013 var det Lystfiskeriets Dag. En dag som mange foreninger benytter til at hverve nye medlemmer i deres juniorafdelinger. I år skete dette for nogens vedkommende i samarbejde med Put and Take søer i deres lokalområde, for andre var det en dag ved foreningens vand, på kysten, ved søen og på havnen. I år var dagen arrangeret som et samarbejde mellem spiludviklerne Rovio, der har udviklet spillet Angry Birds, grossisten Normark, Danske Ørredsøer og Danmarks Sportsfiskerforbund. Rovio har den holdning, at børn og unge ikke bare skal sidde foran skærmen hele tiden, men har brug for at komme ud i naturen og få gode oplevelser med en fiskestang i hånden. Derfor gik de sammen med Normark ind i samarbejdet og sponserede en række Angry Birds fiskeprodukter. Danmarks Sportsfiskerforbund har fået mange positive tilkendegivelser tilbage fra de forskellige arrangementer rundt om i landet, men der er meget stor forskel på hvordan søgningen har været på de forskellige arrangementer. Danmarks Sportsfiskerforbund er derfor dykket ned i fiskedammen for at se, hvad der virker, og hvad man kan gøre for at få så udbytterig en Lystfiskeriets Dag som muligt. Det er der kommet 5 gode råd ud af, og de sendes ud med dette Nyhedsbrev.

6 SKAF NYE MEDLEMMER PÅ NATURENS DAG TEMADAG OM SKARV Sportsfiskerforeninger har mulighed for at koble sig på Naturens Dag den 2. søndag i september det store fællesarrangement med Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Som forening får man mulighed for at blive synlig i sit lokalområde, når man laver et arrangement på Naturens Dag. Den store medieopmærksomhed på landsplan skaber interesse fra lokale medier og fra en masse mennesker, der besøger for at se hvad der sker i nærheden af dem. Naturens Dag er for mange foreninger en anledning til at få nye medlemmer og møde mennesker med interesse i den aktivitet, de tilbyder. Det er nemt og gratis at være med. Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening står for en omfattende markedsføring og pressekampagne, der betyder, at rigtig mange danskere får øjnene op for Naturens Dag, og søger mellem alle arrangementerne på hjemmesiden. Det er nemt at tilmelde sig og byde ind med arrangementer på Naturens Dag. Din forening kan registrere arrangementer på og her kan alle danskere, der vil ud i naturen, søge blandt de mange oplevelser. Temaet i år er: Vild med natur. Danmarks Sportsfiskerforbund holder lørdag den 14. september temadag om skarv. Oplægsholdere er Niels Jepsen fra DTU Aqua, Thomas Bregnballe fra Aarhus Universitet, Henrik Løkke Sørensen fra Naturstyrelsen og Jan Kappel fra European Anglers Alliance. Arrangementet afholdes på Bygholm Parkhotel i Horsens. Der vil blive opkrævet deltagergebyr i forbindelse med tilmelding. Forbundets foreninger vil blive inviteret per mail. GRATIS NYHEDSBANNER TIL FORENINGENS HJEMMESIDE Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet et nyhedsbanner til medlemsforeningernes hjemmeside. På denne måde kan foreningen hele tiden servicere sine medlemmer med seneste nyt fra Sportsfiskeren.dk Banneret kan frit rekvireres med installationsvejning ved at sende mail til TILBAGEBETALING AF DOBBELT MEDLEMSKAB Tilbagebetalingen af for meget indbetalt kontingent i forbindelse med dobbelt medlemskab er nu i gang. Tilbagebetalingen vil ske via check, og alle tilbagebetalinger vil være sendt ud inden uge 29. SOMMMERFERIE HOS DSF Danmarks Sportsfiskerforbund s sekretariat holder sommerferielukket i uge 29.

7 DM I FLUEKAST 2013 Den 2. juni lagde Lilleåparken i Hadsten græs til årets DM i fluekast. Det bød på flere nye rekorder. Federations of Fly Fishers Denmark, Copenhagen Fly Casting Club, Danmarks Sportsfiskerforbund og Hadsten Lystfiskeriforening arrangerede i fællesskab DM i fluekast Der var i alt 15 deltagere. Silja Longhurst genvandt titlen hos kvinderne, mens de foregående års vinder, Henrik Haupt, måtte sig så slået af Lasse Karlsson. På juniorsiden blev vinderen fra de to foregående år, Nicolai Stubbe, slået af sin efterskolekammerat Johannes Bigum Pedersen. Hadsten Lystfiskeriforening stod for det praktiske bag årets afvikling af DM i fluekast. Gennem en stor mængde frivillige sørgede de for, at banerne, telte og andet udstyr var opstillet, de assisterede dommerne og slutteligt sørgede de for mad og forplejning. Se mere om deres oplevelse af dagen på og Der blev sat en del flotte, nye rekorder i 2013 se bare her: # 5 helline Herrer: Leif Christensen 38,1 m Junior: Johannes B. Pedersen 36,1 m 18 g skydehoved Herrer: Lasse Karlsson 48,3 m Dame: Silja Longhurst 38,1 m Junior: Andreas Mousten 39,9 m Tohånds helline Herre: Henrik Haupt 52,2 m Junior: Andreas Mousten 36,9 m Tohånds skydehoved Dame: Silja Longhurst 44,9 m Junior: Andreas Mousten 50,2 m

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

September II 2007. Indeks side 7

September II 2007. Indeks side 7 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12 1216 København K September 2013

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar 2015 1 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Fødevareministeriet Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Udarbejdet som del af projektet Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark' Marts 2010 COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere