INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM"

Transkript

1 ISSN Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio, som slet og ret er valg. Alle de gamle astrologer råder én til at studere fødselshoroskopet, før man giver sig i kast med at vælge et tidspunkt. Nogle ting kan ikke lade sig gøre i bestemte perioder, ja, kan måske slet ikke lade sig gøre for et bestemt menneske. Hvis fødselshoroskopet giver grønt lys, går man videre og finder et tidspunkt, som i for sig selv lover godt for det projekt, man har i tankerne. Men dette er ikke nok. Tidspunktet skal også harmonere med fødselshoroskopets forskellige faktorer og også med sekundære progressioner, solar- og lunarhoroskoper. Det bliver til et meget omfattende puslespil. Tavlen til venstre viser de syv planeter, som hersker over hver ugedag. Mandag er Månens dag, tirsdag er Mars dag (Tyr er den nordiske krigsgud, der svarer til Mars). Onsdag (Odins dag) er Merkurs dag. Merkur jævnføres med Odin, shaman-guden. Torsdag er Jupiters dag. Både Jupiter og Thor er tordenguder. Fredag er Venus dag efter Freja, den nordiske gudinde for kærlighed. Lørdag er Saturns dag (engelsk Saturday). Lørdag kommer i de nordiske sprog af laurdag, dvs. vaskedag. Søndag er Solens dag. Se stort format på side 13. s. 9 Nyt om Rosmon, s. 10 Astrologisk Museum 10 år, s. 11 Praktisk nyhed i Raphels års-ephemeride, s. 12 Astrologen Henry Hejø SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 1 [ 13 ]

2 Der skelnes mellem universelle elektioner og særlige elektioner. I universelle elektioner skal der ikke tages hensyn til fødselshoroskopet. En universel elektion er for eksempel, når man skal lade et skib løbe af stabelen eller lægge fundamentet til en by. I særlige elektioner tages der hensyn til fødselshoroskopet. Det gælder for eksempel ved ægteskabs indgåelse, påbegyndelse af et nyt job og rejser. John Partridge kaldte disse projekter for naturlige projekter, der kan fremmes eller hindres af planeternes position på himmelen. For nogle projekters vedkommende er det kun nødvendigt at vælge en dag, hvor Månen er i et gunstigt, tiltagende aspekt til den planet, der er naturlig signifikator for projektet. Hvis jeg skal sætte mig ind i et stof, jeg synes er vanskeligt, forsøger jeg at finde et starttidspunkt, hvor Månen er i gunstigt aspekt til Merkur. Hvis Månen samtidig er i et af Merkurs tegn, Tvillingerne eller Jomfruen, er det endnu bedre. På samme måde kan man vælge gunstige aspekter mellem Månen og Venus til det, der hører under Venus, nemlig selskabelighed, indkøb af tøj og romantiske møder. William Ramesay giver følgende tolkninger af Månens aspekter: Saturn konjunktion Måne: En uheldig dag. Rejs ikke. Henvend dig ikke til fyrster (det vil sige offentlige myndigheder) eller ældre mennesker, og undgå landmænd. Saturn sekstil Måne: Samtal med ældre mennesker og landmænd, byg og plant træer men søg ikke kvinders selskab. Saturn kvadrat Måne: Omgås ikke de ældre, henvend dig ikke til fyrster, tag ikke medicin og rejs ikke. Saturn trigon Måne: Samtal med ældre og landmænd, reparer det som er gået itu og gød jorden. Saturn opposition Måne: Ansæt ikke tjenestefolk. Anskaf dig ikke noget. Begynd ikke på noget nyt. Jupiter konjunktion Månen: En heldig dag. Henvend dig til adelige, dommere, jurister, kæmp for din ret og tag imod råd. Jupiter sekstil Månen: Samtal med jurister og sagførere samt kirkelige personer. Studer desuden loven. Jupiter kvadrat Månen: Studer filosofi og tag imod råd. Jupiter trigon Månen: Begynd et hvilket som helst godt arbejde, henvend dig til konger og stormænd, gejstlige og dommere. Jupiter opposition Månen: Rejs og henvend dig til dommere og gejstlige. Illustration: Augsburg To astrologer der måske diskuterer de aspekter, der er mest gunstige. Mars konjunktion Månen: En uheldig dag. Rejs ikke og undgå soldaters selskab. Mars sekstil Måne: Køb krigsvåben eller heste og tænd ild op til alkymistiske eksperimenter. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 2 [ 13 ]

3 Mars kvadrat Måne: En dag fuld af frygt. Undgå strid. Indgå ikke pagter og dan ikke nye venskaber. Mars trigon Måne: Skaf dig af med krigsmateriel og køb kvæg. Mars opposition Måne: Rejs ikke. Undgå selskab, venskab, kærlighed og kvinder. Solen konjunktion Månen: Begynd intet på denne dag, medmindre du vil have det hemmeligholdt (dette er en Nymåne). Sol sekstil Måne: Henvend dig til konger og fyrster (offentlige myndigheder eller overordnede) og søg forfremmelse. Solen kvadrat Månen: En forfærdelig dag. Undgå magtfulde personer. Solen trigon Månen: Giv fyrster gaver og din sag vil blive hørt af dem. Solen opposition Månen: Undgå de rige, og søg støtte hos de magtfulde. Venus konjunktion Månen: En dag til nydelser og glæder. Iklæd dig nyt tøj og søg kvinders kærlighed. Venus sekstil Månen: En heldig dag, der egner sig til erotik og ægteskabs indgåelse. Også en god dag at pynte sig. Venus kvadrat Månen: Ansæt tjenestefolk eller arbejdsmænd, syng og spil, gift dig. Venus trigon Månen: Søg kvinders kærlighed og iklæd dig nyt tøj, medmindre Månen er i Løven, for da vil det blive sønderrevet (Løven er et vildt dyr, et af de firefodede tegn). Venus opposition Månen: Dagen egner sig til at ansætte folk eller tjenestepiger. Dagen egner sig til afslappende aktiviteter og ægteskab. Merkur konjunktion Månen: Skriv eller lav regnskaber, send breve (eller s). Dagen egner sig til at telefonere, kunne man tilføje. Merkur sekstil Månen: Studer, lav regnskaber, send unge mennesker i skole, og dyrk omgang med vise mænd. Merkur kvadrat Månen: Køb, sælg, rejs og send budbringere ud. Merkur trigon Månen: Skriv digte, der kræver opfindsomhed, dyrk motion, og send børn i skole. Merkur opposition Månen: Henvend dig til skrivere, studer og rejs. Et alternativ til denne metode er at vælge en dag, hvor projektets naturlige signifikator står stærkt for eksempel ved at være ophøjet eller i eget tegn og i gunstigt aspekt til en af de to lykkeplaneter, Jupiter eller Venus, eller blot til en anden planet, der i kraft af sin placering virker gunstigt. Merkur i eget tegn, Jomfruen eller Tvillingerne, med gunstige aspekter, ville også være et godt udgangspunkt for ovenfor nævnte projekter med opgaveskrivning. TIMEHERSKERE Timeherskeren kan også anvendes i elektionsastrologi. Timeherskerne er gået af mode, men vore forfædre lagde stor vægt på dem. De beregnes ud fra den planet, der hersker over dagen som sådan. Søndag er Solens dag. Mandag er under Månen. Tirsdag er under Mars (krigsguden Tor). Onsdag er under Merkur (Odins dag): Torsdagen, Tors dag, svarer til den romerske Jupiter. Fredag, Frejas dag, svarer til den romerske Venus. Lørdag er under Saturn. Lørdag betyder laurdag, dvs. vaskedag, men på engelsk har vi betegnelsen Saturday for lørdagen, altså Saturns dag. Dagens første time efter Solopgang styres af den planet, der hersker over dagen selv. Derefter hersker planeterne efter tur i den kaldæiske orden, som er Saturn, Jupiter, Mars, Solen, Venus, Merkur og Månen. Timerne er ikke lige lange. Tidsrummet mellem SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 3 [ 13 ]

4 Solopgang og Solnedgang deles i 12 lige store timer. Det samme gælder for nattens timer. Den, der bliver syg i denne time, kommer sig hurtigt. Man kan med fordel låne penge eller låne dem ud. Det er ikke godt at stige ombord på et skib; ej heller at købe kvæg. Jupiters time er gunstig for indgåelse af ægteskab. MARS: Begynd ikke på noget hæderligt projekt i Mars time, for det er en i enhver henseende meget uheldig time, og den skal derfor undgås så vidt muligt. Det er dårligt at foretage en rejse, for du er i fare for at blive plyndret af tyve. Det er dårligt at begive sig til søs, ja, alt falder dårligt ud i Mars time. Illustration: Planethjul fra Skiftevis afløser planeterne hinanden året igennem som herskere over tid og hændelser på jorden. Henry Coley (Clavis Astrologiae, 1676) giver disse tolkninger af timeherskernes indflydelse. SATURN: Begiv dig ikke ud på en sørejse i Saturns time, ej heller på en lang rejse over land, for du vil helt sikkert støde på forhindringer og kan ikke forvente megen succes. Tag ikke medicin, ansæt ikke tjenestefolk, for de vil vise sig at være dovne og skødesløse. Iklæd dig ikke nyt tøj, og lad ikke dit hår klippe. Det er en god time at købe hus eller jord i, eller tage hus eller jord i forpagtning. Afhold dig fra at låne penge i denne time. Bliver du syg i denne time, kan sygdommen blive kronisk. JUPITER: Jupiters time egner sig til henvendelse til kirkelige myndigheder samt magtfulde personer i det hele taget med henblik på at opnå deres gunst. Det samme gælder senatorer, dommere, sagførere, etc. I denne time er det godt at begive sig ud på en rejse; eller at tage hjemmefra, hvis man vil have heldet med sig. Det er godt at så alle slags frø eller at plante; men det er ikke godt at få foretaget åreladning. SOLEN: Solens time bør ikke vælges, da den generelt er uheldig, medmindre man vil henvende sig til magtfulde personer, det vil sige offentlige myndigheder og overordnede. Det er ikke godt at bygge eller at iklæde sig nyt tøj. Ej heller er det godt at træde ind i en anden mands hus, for dårlig stemning og skænderi kan forventes at følge. Denne time egner sig til forfremmelse, men ikke til at gøre kur til kvinder. Ej heller bør man låne penge ud eller spendere. Det er meget farligt at blive syg i denne time. VENUS: Venus time egner sig til kurmageri. Det er et godt tidspunkt at gå i gang med enhver form for leg, spil eller sport. Det er ikke gavnligt at få foretaget åreladning. Går man ud af en andens hus, har man heldet med sig, men man bør ikke vende tilbage. Det er godt at tage medicin, men bliver man syg i denne time, skyldes det en venerisk ubalance. Denne time egner sig generelt til det, der vedrører kvinder, samt alt hvad der er nydelsesbetonet. Det er ikke godt at sy tøj. Venus time egner sig til ægteskab. MERKUR: Merkurs time egner sig til handel til at købe og sælge i. Eller til at skrive breve, eller sende budbringere ud, til at tage medicin, eller sende børn i skole, at begynde på en rejse, at låne penge, eller låne penge ud, at påbegynde en bygning. Men det er ikke godt at gifte sig i denne time, eller at købe hus eller jord. Det er ikke godt at hyre SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 4 [ 13 ]

5 tjenestefolk eller løslade fanger. Men det er godt at plante og skrive ansøgninger til magtfulde personer. Man kunne tilføje: Al telefonering, afsendelse af e-post, ansøgninger til offentlige myndigheder, eksamensbesvarelser, opgaveskrivning, etc. MÅNEN: Månens time regnes ikke for egnet til indkøb af kvæg, især ikke af den mindre slags (som får og geder). Ej heller bør man tage medicin eller begynde at bygge. Månens time egner sig heller ikke til at låne penge i eller til at lave nyt tøj. Man kan med fordel gøre kur til det kvindelige køn og sende børn i skole. Nogle gange kan man begive sig ud på en rejse eller forfølge en fjende. Man kan vælge denne time til at forlade sit hjemland i. Men man bør vælge en anden, når man vender hjem. For andre projekters vedkommende er det nødvendigt at vælge et tidspunkt på dagen, hvor signifikatorerne for projektet og for den person, der står bag projektet, er placeret i hjørnehuse og er stærke i eget tegn eller ophøjede. UNIVERSELLE ELEKTIONER Horoskopets akser, MC/IC, ASC/DSC, skal styrkes ved gunstige aspekter. Signifikatorerne skal stå stærkt i tegn. Månen skal være stærk og gerne danne et gunstigt aspekt til Ascendanten og/eller 1. hushersker. Månen skal for enhver pris stå stærkt. Følgende anses for negativt for Månen: Månen forbrændt (indenfor 8,5 grad af Solen), det vil sige Nymånen. Månen i Skorpionen (hendes fald). Månen i Via Combusta (15 grader Vægt til 15 grader Skorpion). Månen i opposition til Solen (Fuldmånen). Månen i konjunktion, opposition eller kvadrat til Saturn eller Mars. Månen indenfor 12 grader af en af Måneknuderne (Det er her formørkelser finder sted, når Månen er i konjunktion eller opposition til Solen). Månen i tomgang eller i de sidste grader af et tegn. Månen i et faldende, det vil sige bevægeligt, hus. De bevægelige huse kaldes faldende, fordi en planet i et bevægeligt hus er faldet fra en akse, MC, IC, ASC eller DSC og ikke længere har styrke til at manifestere sig i den ydre verden. Teknisk set er det aksen, der har forladt planeten. Månen i sit eksil (Stenbukken) eller langsom i bevægelse, det vil sige mindre end 12 grader i døgnet, er desuden svækkende. Signifikator for ens forehavende skal stå stærkt. Det gælder både den naturlige signifikator og især den signifikator, der opstår, når planeten hersker over det hus, der har at gøre med forehavendet. Den naturlige signifikator for kærlighed er for eksempel Venus, mens den aktuelle signifikator i dette tilfælde er den planet, der hersker over 7. hus i elektionshoroskopet. Men Ascendanten og Ascendantherskeren er ligeså vigtige. Gunstige planeter, især Jupiter og Venus, i 1. hus eller i harmonisk aspekt til 1.husspids, er et godt udgangspunkt. HAVE- OG MARKARBEJDE Ved disse elektioner råder de gamle astrologer os til først at tage hensyn til årstiden, samt jordens og frøenes kvalitet. Så og plante bør man, når Månen er i Krebsen, Jomfruen, Vægten eller Stenbukken, med mindre hun danner ugunstige aspekter der. Månen i Vædderen eller Tyren gavner det at plante. Hvis jorden er fugtig eller frøene/sæden fugtig, er det bedst at så på en aftagende Måne. På tør jord eller med tør sæd er det bedst at så på en tiltagende Måne, næsten en Fuldmåne. Ærter og bønner, der sås på en Nymåne i et godt aspekt til Jupiter eller Venus i vandtegn eller et lufttegn, bliver ved at blomstre, til de visner, siger John Partridge. Saturn er naturlig signifikator for landbrug, så et harmonisk aspekt mellem Månen og Saturn bør tilstræbes. Saturn må gerne være stærk i et af sine egne tegn eller i sit eksaltations tegn. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 5 [ 13 ]

6 Fuglefangst løber bedst af stabelen, når Månen er i et af de tre lufttegn i tiltagende aspekt og gensidig reception med Merkur. Et gunstigt aspekt til Venus borger også for succes. Månen i negativt aspekt til Mars eller Saturn: Ingen fangst. Man bør fiske, mens Månen er i Krebsen eller Fiskene i 10.hus i sekstil eller trigon til Venus i 7. hus. Undgå Månens aspekter til Mars eller Saturn, og lad ikke Mars eller Saturn være i hjørnehuse. Illustration: Den tiltagende Måne afspejler, at noget gror, for eksempel fosteret i kvindens mave Lad Tyr, Krebs, Jomfru, Vægt, Stenbuk eller Vandbærer være på Ascendanten, og undgå negative aspekter fra Mars til Månen eller Ascendanten. Når man vil fælde træ, der skal blive tørt, massivt og holdbart, skal Månen være aftagende mellem Fuldmånen og sidste kvarter i et godt aspekt til Saturn, der bør være stærk, for det er dette, der giver holdbarheden. JAGT, FUGLEFANGST OG FISKERI Ved jagt bør Månen være i et af de tre ildtegn i et godt aspekt til Mars. Et kardinalt tegn bør være opstigende. Månen bør være i 10. hus i godt aspekt til Jupiter eller Venus. Mars bør være i 7. hus og Saturn i et faldende hus uden noget aspekt til Ascendanten. Vil man jagte vilde dyr, som ulve eller bjørne, bør Mars ikke være i et hjørnehus. Månen må under ingen omstændigheder være negativt aspekteret, og et firefodet tegn (Vædder, Tyr, Løve, Stenbuk) må ikke være på Ascendanten, for da er man i fare for at blive dræbt af det vilde dyr, man jager. SÆRLIGE ELEKTIONER Ved særlige elektioner skal fødselshoroskopet inddrages. Et elektionshoroskop for et ægteskab med Venus i en af sine værdigheder eller Månen i godt aspekt til Jupiter er ineffektivt, hvis selv samme steder er ugunstige i fødselshoroskopet. Ydermere: Hvis fødselshoroskopet viser et dårligt ægteskab, når for eksempel Mars, Saturn eller Den Sydlige Måneknude er i 7. hus eller i dårligt aspekt til Månen og Venus, vil et gunstigt elektionshoroskop ikke rette op på det, siger Partridge. Et ægteskab skal også være vist af passende progressioner. For eksempel Ascendanten eller MC progressivt i gunstigt aspekt til 7. hushersker, Månen eller Venus. For hvis den fastsatte tid ikke er inde, gavner det intet, skriver Partridge. LÅN AF PENGE 2. hushersker skal stå stærkt, og det samme gælder den planet, der er dispositor for 2. hushersker. Jupiter, der er naturlig signifikator for velstand, bør også styrkes. Ramesay råder os til at lade Månen være aftagende i et af følgende tegn: Skorpion, Skytte, Vandbærer, Fisk. Det er også befordrende, hvis Jupiter eller Venus aspekterer Ascendanten eller Månen gunstigt. Månens tiltagende aspekter skal være gunstige. Kvadrater og oppositioner til Saturn afspejler forsinkelser og forhindring. Månen i negativt aspekt til Mars fører til uvenskab. Jupiter og Venus bør ikke være SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 6 [ 13 ]

7 i faldende/bevægelige huse. Hvis man ønsker at låne i al hemmelighed, bør man gøre det, mens Månen er under Solens stråler (indenfor 17 grader af Solen) på vej væk fra Solen og i tiltagende konjunktion eller gunstigt aspekt til en lykkeplanet. Månen i aspekt til Mars bevirker derimod, at alle får kendskab til det, man foretager sig. Månen bør ikke være i Via Combusta eller i konjunktion med en af Måneknuderne. maskulin planet, styrker det muligheden for at få et drengebarn, og omvendt med piger. Månens tiltagende aspekt er også væsentligt. Hvis det første aspekt, den danner, er til en feminin planet i et feminint tegn, styrker det muligheden for få en pige, og omvendt med drenge. 1. og 5. hushersker og Månen i dobbelttegn (Tvilling, Skytte, Fisk (NB: Jomfruen er et goldt tegn)) giver mulighed for Tvillinger. ÆGTESKAB Ved et elektionshoroskop for en mand, der vil gifte sig, skal Månen og Venus være stærke i tegn og placeret i hjørnehuse eller til nød faste huse og være i et godt aspekt til Jupiter med gensidig reception. Alle tre planeter bør være i et godt aspekt til Ascendanten og Ascendantherskeren. 7. hus, 7. hushersker og Månen må ikke være dårligt stillede. Tyr, Vægt, Skytte og Fisk på Ascendanten gavner især ægteskab, for her hersker de to lykkeplaneter, Jupiter og Venus. Ved et elektionshoroskop for en kvinde betoner man Solen og Mars på samme måde som Månen og Venus betones i et horoskop for en mand. 8. hushersker stærk og i godt aspekt til 1. eller 2. hushersker styrker muligheden for, at partneren bidrager til økonomien. GRAVIDITET Hvis man ønsker et drengebarn, gennemføres samlejet med maskuline tegn på Ascendanten og 5. husspids. 1. hushersker og 5. hushersker, Månen og Månens dispositor bør også være i maskuline tegn. Månen bør ikke danne vanskelige aspekter. Den Sydlige Måneknude i 5. hus viser muligheden af abort. Hvis man ønsker sig en pige, bør de ovenfor nævnte signifikatorer være i feminine tegn. Hvis man ikke kan placere hovedparten af disse husspidser og signifikatorer i enten maskuline eller feminine tegn, kan man inddrage timeherskeren. Hvis timeherskeren er en FRUGTBARHED GENERELT Månen og Solen i sekstil eller trigon til hinanden er i og for sig selv et godt tegn. Mars og Saturn bør være i bevægelige huse, for der gør de mindst skade. De to lykkeplaneter, Venus og Jupiter, i sekstil eller trigon til Ascendanten eller 5. husspids er gavnligt og ligeledes Jupiter og/eller Venus i 1. eller 5. hus. Både Månen og Venus bør være i egne tegn. Hvis Månen står ugunstigt, skader det sæden, siges det. Forudsætningen for, at disse regler kan tages i anvendelse er, at kvinden er sund og rask og i den rette alder. Det samme gælder manden. NYT ARBEJDE Hvis man overhovedet har et valg på dette område, bør Solen og Månen være i egne tegn eller ophøjede.. De må ikke være i negativt aspekt til Saturn eller Mars. Det varsler hårdt arbejde, modgang (Saturn) og konflikter med kolleger og overordnede (Mars). Jupiter i 1. hus og Solen i 10. hus varsler succes (Jupiter) og anerkendelse (Solen). 2. og 7. hushersker gunstigt aspekterede er en fordel, fordi man derved har mulighed for en ordentlig løn (2. hus) og gode samarbejdsrelationer (7. hus). Undgå desuden Saturn, Mars eller Den Sydlige Måneknude i 2., 7. og 10. hus af samme grunde. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 7 [ 13 ]

8 FLYTNINGER Hvis det er ens eget hus, bør Ascendanten og Månen være i faste tegn. Hvis man skal bo til leje, bør Ascendanten og Månen være i et bevægeligt tegn, med mindre man ønsker stabilitet i den lejede bolig. Generelt viser kardinale akser i et elektionshoroskop for en flytning, at man ikke bliver længe det nye sted, faste tegn viser, at man bliver, bevægelige tegn viser et tidsrum midt imellem. Løven eller Tyren på IC viser, at det nye sted er ordentligt. IC i Skorpionen viser, at man bliver plaget af alle slags kryb, insekter, mus, rotter og bakterier det nye sted. Månen skal være i eget tegn eller ophøjet og være i et godt aspekt til Jupiter. Både Ascendanten og dennes hersker bør have gode aspekter til velstillede planeter. Mars og Saturn må ikke være i 7. hus, og Ascendantherskeren skal være i godt aspekt til 7. hushersker gerne med gensidig reception. Solen eller Månen må gerne danne gunstige aspekter til Ascendanten og Descendanten. Den Sydlige Måneknude må hverken være i 1. hus eller 7. hus. Man bør især flytte, når Månen er tiltagende i et fast tegn i godt aspekt til gode planeter i 4. hus eller 1. hus. 2. hushersker stærk og over horisonten peger desuden på en god økonomi det nye sted. Den store betydning af 7. hus kan måske forklares med, at 7. hus for eksempel i rejsehoroskoper afspejler destinationen, og ved en flytning bevæger man sig fra et sted til et andet. KONTRAKTER OG SKRIFTLIGE OPGAVER Hvis man skal underskrive en kontrakt eller ønsker at skrive breve, en opgave eller andet, bør Månen være i gunstigt aspekt til Merkur. Merkur bør ikke være retrograd, under Solens stråler eller i eksil eller fald. Merkur virker bedst i Tvilling og Jomfruen. Månen bør også stå godt og ikke modtage nogle af ovenfor nævnte skadelige indflydelser, som for eksempel under Solen stråler, i Via Combusta, i eksil, fald, etc. REJSER Månen er vigtig i rejsehoroskoper. Månen har sin joy i 3. hus og er rastløs og omskiftelig vist af dens faser fra Nymåne til første kvarter, Fuldmåne og andet kvarter. Månen har naturligt at gøre med bevægelse. Det er bedst, hvis Månen er tiltagende og i et godt aspekt til Solen. En tiltagende Måne lover udvikling og aspektet til Solen succes. Mars og Saturn i 3. eller 9. hus bør undgås, da de varsler fare for overfald (Mars) og forsinkelser eller tilbageholdelse (Saturn). Mars og Saturn i 2. hus siges også at være en negativ faktor, sikkert fordi en belastning af 2. hus medfører uventede udgifter. 9. hushersker i 1. hus er et positivt træk i et elektionshoroskop for en rejse, især hvis planeten står i eget tegn og danner gunstige aspekter. Månen bør frem for alt være velstillet og hverken være forbrændt (indenfor 8,5 af Solen), under Solens stråler (indenfor 17 grader af Solen), i eksil eller fald, i Via Combusta (15 grader Vægt 15 grader Skorpion) eller danne negative aspekter, da den er naturlig signifikator for rejser. Månen i vandtegn egner sig bedst til sørejser, Månen i lufttegn til rejser med fly, Månen i faste tegn eller jordtegn egner sig bedst til indlandsrejser eller rejser over landjorden. Disse regler tages i anvendelse, når man skal gå i gang med noget nyt. Selvfølgelig kan man ikke til enhver tid få alle de enkelte dele af puslespillet til at gå op, men man kan se, om man kan få så mange af tingene som muligt til at passe. Man kan altså f.eks. sørge for en stærk Venus ved ægteskabs indgåelse, en stærk Merkur ved påbegyndelsen af studier, osv. Held og lykke med dine eksperimenter udi elektionsastrologiens kunst. Kilder: John Partridge: Vade Mecum (1679). Henry Coley: Clavis Astrologiae (1676). William Ramesay: Astrology Restored (1653). SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 8 [ 13 ]

9 Nyt om Ove Rosmon! af Claus Houlberg Danmarks mest originale og produktive astrolog i tiden omkring Anden Verdenskrig, Ove Rosmon, har været ikke så lidt af et mysterium. Vi omtalte ham i en biografisk skitse i SOPHIE 7, og siden har vi talt med slægtninge og på anden måde søgt mere information. Også den internationale slægtsforskning på internettet har været til hjælp. Museet var en tid optaget af en Henry Rosmond (altså med d til sidst), som emigrerede til USA i midten af 1800-tallet, men dette viste sig senere at være et blindspor. Ingen danskere er i dag registreret under dette slægtsnavn. Vi ved derimod nu, at astrologen Ove Rosmon blev født i Svendborg som Ove Vilhelm Rasmussen den 15. marts Fødselstid er ukendt. Hans fader var Martin Gerhardt Rasmussen ( ) og moderen var Gregersine Isidora Panduro ( ), et barnebarn af soldaten Isidoro Panduro, som kom med den spanske garnison til Kodinghus 1808, men forblev på Fyn og blev stamfader til alle Panduroer herhjemme. Ove er dermed en fjern slægtning til både forfatteren Leif Panduro og butikskæden Panduro Hobby. Martin og Gregersine blev gift den 6. februar 1878 i Skt Hans Kirke i Odense, to år efter deres første barn var født og mens hun var højgravid med deres andet barn. De fik i alt ti, seks piger og fire drenge, der en efter en og med stor regelmæssighed kom hvert andet år. Ove var den næstsidste i søskendeflokken. Oves opvækst i Svendborg ved vi ikke meget om endnu, ej heller hvordan han blev både koncertsanger og kunstmaler. Hvis vore læsere kan bidrage med yderligere informationer herom, da kontakt gerne forskningsarkivet på eller redaktionen af SOPHIE. Ove antog kunstnernavnet Rosmund i 1915, året før han som 23-årig debuterede som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling. Måske er navnet Rosmund blot en munter og lidt eksotisk forvanskning af Rasmussen, vi ved det ikke. Han var en søgende sjæl og gik på et tidspunkt ind i co-frimureriet Le Droit Humaine (dvs: Pligten som Menneske), men forlod dette i 1930, idet han var gået ind i den Teosofiske bevægelse. Året forinden havde han som markering heraf ændret sit kunstnernavn til Rosmon, et navn han beholdt til sin død en menneskealder senere, den 6. juni Ove fik en enkelt søn, der døde som ung mand, vi ved ikke hvornår, og han efterlod sig ikke andre slægtninge. Den halve snes mennesker, der i dag bærer familienavnet Rosmon, stammer alle fra en god ven af Rosmon, der af ham fik lov at give sine børn hans efternavn. Kilder: SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 9 [ 13 ]

10 Astrologisk Museum 10 år! Den 3. februar 2009 kunne Astrologisk Museum fejre sin 10 års fødselsdag. I museets medlemsblad Horoskopet (nr ) kan du læse om, dels museets fødsel og dels om det store arbejde der foreligger på vores hjemmeside. I artiklen Museets horoskop kommer Claus Houlberg med en fin beskrivelse af museets horoskop. Gilbert Tjørnum, Karl Aage Jensen og Claus Houlberg er vores ansigter udadtil, men vi er dog en hel stab (5 personer) som, om end ikke dagligt, sikrer museets vedligeholdelse. Om ascendantherskeren Månen skriver Claus således: Da Månen er eneste planet i jordtegn er denne aspektering [Månen er uaspekteret] yderst vigtig og fortæller om vanskeligheder med at opretholde de daglige rutiner, hvis ikke der tages klare beslutninger her. Selv om vi, som tidligere nævnt, ikke dagligt arbejder på museet, så arbejder den faste stab på museet mindst én gang om måneden nemlig den første torsdag i måneden, hvor museet har åbent, hvor vi møder tidligere på dagen. Og hvem er vi så? Ella Marie, vores omsorgsfulde mama, som sikrer at vi alle bliver forsynet med kage og kaffe til arbejdet. Desuden opdaterer Ella- Marie vores store artikelsamling med astrologer og kendte mennesker. Mikael, vores altmuligmand med hænderne skruet godt på, registrerer og holder styr på vores bøger (ca stk) og artikler. Sammen med Ann Rosenqvist varetager Mikael vores elektroniske registreringssystemer. Ann vedligeholder desuden Spørgesiden på vores hjemmeside. Claus Due varetager, sammen med Benja Frederiksen, informationsbrevet Sophie. Og desuden er de primære kræfter omkring den nye aktivitet at undervise og holde foredrag i gamle og nye teknikker. NB: Ella Marie og Mikael Mårtensson var med på Irene Christensens første hold som fik diplombevis i 1974 (med Gilbert Tjørnum som censor). SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 10 [ 13 ]

11 Praktisk nyhed i Raphaels års-ephemeride 2009 af Gilbert Tjørnum, formand for Astrologisk Museum Mange astrologer har igennem årene købt Raphaels års.ephemeride, men er så stoppet, da der kom bøger med 50 års oplysninger, eller da der kom computer til udregningerne. Jeg har købt den i over 50 år og betragter den som uundværlig! Den er udkommet hvert år siden 1795 og har selvfølgelig ændret sig meget igennem årene. I 1920erne var der bag i bogen horoskoper for kendte personer. Jeg skulle i sin tid anvende en ephemeride for I den er der et billede af Mussolini og en tydning af hans horoskop. Der står blandt andet, at han vil bringe død og ødelæggelse over landet og Middelhavet, og den slutter med de manende ord: Han vil få et voldsomt endeligt. Skrevet i 1926! Af hensyn til de astrologer, der ikke kender denne lille, tynde årsephemeride, nævner jeg en del af hovedindholdet af de 50 sider i Prisen ligger under 100 kr. Dobbelt-opslag for hver måned med angivelse af positionerne for Sol, Måne og planeterne for hver dag. Desuden declinationerne for hver anden dag. Dygtige astrologer anvender ofte også declinationerne til tydningen. Øverst til højre findes Måne-aspekterne ud for hver dag, og nedenunder findes en oversigt over de øvrige aspekter. Efter de 12 måneder kommer 3 sider med de hurtigtvandrende planeters daglige bevægelse. Derefter kommer 9 sider med et komplet aspektarium for hver dag i året med angivelse af tidspunktet for aspektet. Det er specielt dette aspektarium, jeg synes er ualmindelig godt, idet det giver et fint og meget hurtigt overblik over de forskellige aspekter, blandt andet, hvis man skal finde en dag med gode aspekter. Jamen, vil mange måske sige, det kan vi da også finde på computeren. Rigtigt, men det tager betydelig længere tid, for man skal hele tiden skifte dato. I ephemeriden tager det kun få sekunder. Når jeg skal finde en god dato til en fest med familie og venner, kan jeg hurtigt finde en mulig dato, men hvis jeg ser, at der ud for den dato er f. eks. Merkur i kvadrat til Mars, kan jeg hurtigt afgøre, at den dato vil jeg absolut ikke anvende, hvorefter blikket glider lidt videre i aspektariet, til jeg finder f. eks. Venus i trigon til Mars. Stop. Det kan blive en god fest. Også til brug ved vigtige møder kan aspektariet anvendes. Ved brug af aspektariet finder jeg dage, hvor Merkur har gode aspekter, hvorefter jeg i min personlige kalender sætter en stor prik ud for disse data. Ved valg af en mødedato kan jeg derefter hurtigt foreslå en af de dage, hvor der er gode Merkuraspekter, og således regne med, at det kan blive et godt og resultatrigt møde. Selvfølgelig husker jeg at undgå en retrograd Merkur, der vil bevirke, at sagerne trods al omhu ikke bliver ordentligt gennemarbejdede. Også til mange andre lejligheder kan man meget hurtigt finde en egnet dato. Efter det glimrende aspektarium kommer en oversigt vedrørende alle konjunktioner og oppositioner i året og en oversigt over særlige planetmæssige fænomener. På 3. sidste side findes en logaritmetabel til beregning af planetpositioner. Anvendes ikke meget mere, men computeren kan jo af og til strejke. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 11 [ 13 ]

12 På næstsidste side kommer så den store, gode nyhed: En oversigt over tidspunkter (efter G. M. T.), hvor Sol, Måne eller planeter går ind i et nyt dyrekredstegn i Tydningsmæssigt er dette af overordentlig stor betydning. Ved et tegnskifte dannes en helt ny situation, hvilket mange astrologer ikke er opmærksomme på. Der er i virkeligheden hele to nye faktorer at tage stilling til, nemlig foruden selve tegnskiftet også, at planeten kommer ind i et nyt dekanat og dermed farves anderledes af dette nye dekanat. Jeg vil gerne samtidig meget anbefale, at astrologerne lærer at anvende dekanaterne, idet de meget ofte kan give en mere uddybende og bedre tydning. Som et par meget aktuelle tegnskift kan jeg nævne den for andre end astrologer pludselige finanskrise, hvor Pluto gik fra Skytten indi Stenbukken, hvor det ikke længere er Skyttens Jupiter med ekspansion i lønninger m.m., der hersker, men derimod Stenbukkens Saturn (begrænsning), der sætter en stopper for frådseriet. Et andet tegnskifte er Jupiter, der lige er gået ind i Vandbæreren, hvor Uranus, hvorunder også astrologien hører, befinder sig godt. Derfor kan vi forvente, at astrologien vil komme mere frem her i Så jeg fortsætter helt bestemt med at anskaffe års-ephemeriden i de kommende år. Den er helt uundværlig. -gt Astrologen Henry Hejø? En artikel i bladet Ude og Hjemme præsenterede den 8. juli 1966 horoskoptydninger, udført af tre astrologer. Det drejede sig om Carl V. Hansen, Henry Hejø og Ruth G Wennerholm. Den første og den sidste kender museet udmærket til eksistensen af, men Henry Hejø, som på det tidspunkt boede i Sønderborg, er for os et ganske nyt navn. Søgning på internettet giver blot et enkelt resultat, som er fra Dansk Musik Tidsskrifts årgang , som i nr.7 fortalte, at Musikdirektør Henry Hejø fyldte 63 - tilsyneladende den 21. februar - hvilket giver ham fødselsdatoen En søgning i navneregisteret hos Danmarks Statistik fortæller, at der ikke længere findes nogen tilbage af Hejø-slægten. Museet står derfor på bar bund og må appellere til vore læsere om hjælp: Hvis nogen kender noget som helst til astrologen Henry Hejø, må de meget gerne henvende sig til museets forskningsarkiv på < > eller til SOPHIE's redaktion. -ch Henry Hejø Sophie Informationsbrev fra Astrologisk Museum ISSN Redaktionen består af museets stab. Ansvarlig redaktør: Claus Due Layout: Benja Frederiksen SOPHIE er gratis, og distribueres kun digitalt fra SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 12 [ 13 ]

13 Tavlen viser de syv planeter, som hersker over hver ugedag. Mandag er Månens dag, tirsdag er Mars dag (Tyr er den nordiske krigsgud, der svarer til Mars). Onsdag (Odins dag) er Merkurs dag. Merkur jævnføres med Odin, shaman-guden. Torsdag er Jupiters dag. Både Jupiter og Thor er tordenguder. Fredag er Venus dag efter Freja, den nordiske gudinde for kærlighed. Lørdag er Saturns dag (engelsk Saturday). Lørdag kommer i de nordiske sprog af laurdag, dvs. vaskedag. Søndag er Solens dag. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 13 [ 13 ]

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Sophie:47 ISSN 1602-9631

Sophie:47 ISSN 1602-9631 Sophie:47 ISSN 1602-9631 Ove Rosmon Den astrologiske pioner REVIDERET BIOGRAFI af Claus Houlberg Infobrevet SOHIE:7 leverede en foreløbig biografi af den astrologiske pioner fra 1920 erne, Ove Rosmon.

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise,

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år Danmark - i perspektiv Man siger, at det er svært at spå, især om fremtiden. Det er måske noget lettere, når astrologen, med de kosmiske briller på og med loven om som foroven så forneden, forsøger sig

Læs mere

FREMTIDENS PARFORHOLD

FREMTIDENS PARFORHOLD A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 3 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Stort tema: FREMTIDENS PARFORHOLD Emmelie: PRIORITER OGSÅ KÆRLIGHEDEN Joan Ørting: FEMININE FORHOLD ER FREMTIDEN Mor-datter-udfordring

Læs mere

Gudernes Fugledegård

Gudernes Fugledegård Gudernes Fugledegård Tag med Freja rundt på gudernes Fugledegård en aktivitet for børn og voksne Nationalmuseet Denne aktivitet er for børn i alle aldre. Mindre børn kan have brug for hjælp fra en voksen,

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

PROFEKTIONER HOROSKOPET LYNUDPAKKET

PROFEKTIONER HOROSKOPET LYNUDPAKKET ISSN 1602-9231 PROFEKTIONER HOROSKOPET LYNUDPAKKET En prognoseteknik afprøvet på Elvis Presleys horoskop Hvordan ser man fremtiden i et horoskop, og hvordan finder man det fremtidige tidspunkt for en begivenhed?

Læs mere

Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig Kongehuset og kærligheden Kærligheden og Astrid Lindgren John of God

Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig Kongehuset og kærligheden Kærligheden og Astrid Lindgren John of God A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 5 P R I S : K R. 6 4,5 0 Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig Kongehuset og kærligheden TEMA OM KÆRLIGHED Kærligheden og Astrid Lindgren John of God Forårshoroskoper

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP For en del år siden så jeg en udsendelse om Jesus, hvor man forsøgte at pejle sig ind på hans fødselsdag via historien om ledestjernen, der stod

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lærervejledning til Kampen om solsystemet

Lærervejledning til Kampen om solsystemet Lærervejledning Lærervejledning til Kampen om solsystemet Indhold 1. Kampen om solsystemet 2. Tekniske krav 3. Spillereglerne 4. Fire klik og så er I i gang 5. Fagligt indhold 6. Flere links Kampen om

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Sophie:52 ISSN 1602-9631

Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Professionelle kriterier SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Denne artikel behandler et kontroversielt emne, der

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg De 7 stråler er kosmiske energityper, der hver har sin særlige kvalitet, hensigt, vibration, farve og tone. De har deres prototype i de 7 stjerner i Store

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

H.C. Andersen til astrolog Rejser for livet Jorden rundt i 80 dage. Afsløring af fejl i bogen

H.C. Andersen til astrolog Rejser for livet Jorden rundt i 80 dage. Afsløring af fejl i bogen A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 3 2 0 1 5 P R I S : K R. 7 5, 0 0 H.C. Andersen til astrolog Rejser for livet Jorden rundt i 80 dage Afsløring af fejl i bogen TEMA OM REJSER Sommerhoroskoper Asteroiderne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft HOROSKOPET BORGEN Forudsigelse af næste afsnit Steve Jobs Vreden som drivkraft ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN Vinterhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Sigridur Den islandske håndlæser Daniel Craig er agent 007 Anne Linnet Løve med Jomfruen opstigende Går Jorden under

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 4 Aug 1961 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Tips og tricks til at give din partner en fantastisk Valentines day

Tips og tricks til at give din partner en fantastisk Valentines day Mars og Venus i vores horoskop fortæller hvordan vi elsker og hvordan vi kan lide at vores erotiske liv skal være. Ved at studere disse 2 planeter i vores eget og i vores partners horoskop kan vi virkelig

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Gode råd om dyrkning

Gode råd om dyrkning Gode råd om dyrkning efter Maria Thuns Såkalender 1 og lidt om biavl Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Gode råd om dyrkning efter såkalenderen og lidt om biavl 2 Når man dyrker grønsager, korn, frugt,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig Kongehuset og kærligheden Kærligheden og Astrid Lindgren John of God

Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig Kongehuset og kærligheden Kærligheden og Astrid Lindgren John of God A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 5 P R I S : K R. 6 4,5 0 Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig Kongehuset og kærligheden TEMA OM KÆRLIGHED Kærligheden og Astrid Lindgren John of God Forårshoroskoper

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Nyt blod. Lotto Henrik. Astrid Lindgren. Vild med dans

Nyt blod. Lotto Henrik. Astrid Lindgren. Vild med dans ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2008 PRIS: KR. 59,50 HOROSKOPET Nyt blod PAULA LARRAIN FRA DIKTATUR TIL STUDIEVÆRT Lotto Henrik ET VINDERHOROSKOP Astrid Lindgren FYLDER 100 ÅR Vild med dans HOROSKOPER FOR ROBERT

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere