INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM"

Transkript

1 ISSN Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio, som slet og ret er valg. Alle de gamle astrologer råder én til at studere fødselshoroskopet, før man giver sig i kast med at vælge et tidspunkt. Nogle ting kan ikke lade sig gøre i bestemte perioder, ja, kan måske slet ikke lade sig gøre for et bestemt menneske. Hvis fødselshoroskopet giver grønt lys, går man videre og finder et tidspunkt, som i for sig selv lover godt for det projekt, man har i tankerne. Men dette er ikke nok. Tidspunktet skal også harmonere med fødselshoroskopets forskellige faktorer og også med sekundære progressioner, solar- og lunarhoroskoper. Det bliver til et meget omfattende puslespil. Tavlen til venstre viser de syv planeter, som hersker over hver ugedag. Mandag er Månens dag, tirsdag er Mars dag (Tyr er den nordiske krigsgud, der svarer til Mars). Onsdag (Odins dag) er Merkurs dag. Merkur jævnføres med Odin, shaman-guden. Torsdag er Jupiters dag. Både Jupiter og Thor er tordenguder. Fredag er Venus dag efter Freja, den nordiske gudinde for kærlighed. Lørdag er Saturns dag (engelsk Saturday). Lørdag kommer i de nordiske sprog af laurdag, dvs. vaskedag. Søndag er Solens dag. Se stort format på side 13. s. 9 Nyt om Rosmon, s. 10 Astrologisk Museum 10 år, s. 11 Praktisk nyhed i Raphels års-ephemeride, s. 12 Astrologen Henry Hejø SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 1 [ 13 ]

2 Der skelnes mellem universelle elektioner og særlige elektioner. I universelle elektioner skal der ikke tages hensyn til fødselshoroskopet. En universel elektion er for eksempel, når man skal lade et skib løbe af stabelen eller lægge fundamentet til en by. I særlige elektioner tages der hensyn til fødselshoroskopet. Det gælder for eksempel ved ægteskabs indgåelse, påbegyndelse af et nyt job og rejser. John Partridge kaldte disse projekter for naturlige projekter, der kan fremmes eller hindres af planeternes position på himmelen. For nogle projekters vedkommende er det kun nødvendigt at vælge en dag, hvor Månen er i et gunstigt, tiltagende aspekt til den planet, der er naturlig signifikator for projektet. Hvis jeg skal sætte mig ind i et stof, jeg synes er vanskeligt, forsøger jeg at finde et starttidspunkt, hvor Månen er i gunstigt aspekt til Merkur. Hvis Månen samtidig er i et af Merkurs tegn, Tvillingerne eller Jomfruen, er det endnu bedre. På samme måde kan man vælge gunstige aspekter mellem Månen og Venus til det, der hører under Venus, nemlig selskabelighed, indkøb af tøj og romantiske møder. William Ramesay giver følgende tolkninger af Månens aspekter: Saturn konjunktion Måne: En uheldig dag. Rejs ikke. Henvend dig ikke til fyrster (det vil sige offentlige myndigheder) eller ældre mennesker, og undgå landmænd. Saturn sekstil Måne: Samtal med ældre mennesker og landmænd, byg og plant træer men søg ikke kvinders selskab. Saturn kvadrat Måne: Omgås ikke de ældre, henvend dig ikke til fyrster, tag ikke medicin og rejs ikke. Saturn trigon Måne: Samtal med ældre og landmænd, reparer det som er gået itu og gød jorden. Saturn opposition Måne: Ansæt ikke tjenestefolk. Anskaf dig ikke noget. Begynd ikke på noget nyt. Jupiter konjunktion Månen: En heldig dag. Henvend dig til adelige, dommere, jurister, kæmp for din ret og tag imod råd. Jupiter sekstil Månen: Samtal med jurister og sagførere samt kirkelige personer. Studer desuden loven. Jupiter kvadrat Månen: Studer filosofi og tag imod råd. Jupiter trigon Månen: Begynd et hvilket som helst godt arbejde, henvend dig til konger og stormænd, gejstlige og dommere. Jupiter opposition Månen: Rejs og henvend dig til dommere og gejstlige. Illustration: Augsburg To astrologer der måske diskuterer de aspekter, der er mest gunstige. Mars konjunktion Månen: En uheldig dag. Rejs ikke og undgå soldaters selskab. Mars sekstil Måne: Køb krigsvåben eller heste og tænd ild op til alkymistiske eksperimenter. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 2 [ 13 ]

3 Mars kvadrat Måne: En dag fuld af frygt. Undgå strid. Indgå ikke pagter og dan ikke nye venskaber. Mars trigon Måne: Skaf dig af med krigsmateriel og køb kvæg. Mars opposition Måne: Rejs ikke. Undgå selskab, venskab, kærlighed og kvinder. Solen konjunktion Månen: Begynd intet på denne dag, medmindre du vil have det hemmeligholdt (dette er en Nymåne). Sol sekstil Måne: Henvend dig til konger og fyrster (offentlige myndigheder eller overordnede) og søg forfremmelse. Solen kvadrat Månen: En forfærdelig dag. Undgå magtfulde personer. Solen trigon Månen: Giv fyrster gaver og din sag vil blive hørt af dem. Solen opposition Månen: Undgå de rige, og søg støtte hos de magtfulde. Venus konjunktion Månen: En dag til nydelser og glæder. Iklæd dig nyt tøj og søg kvinders kærlighed. Venus sekstil Månen: En heldig dag, der egner sig til erotik og ægteskabs indgåelse. Også en god dag at pynte sig. Venus kvadrat Månen: Ansæt tjenestefolk eller arbejdsmænd, syng og spil, gift dig. Venus trigon Månen: Søg kvinders kærlighed og iklæd dig nyt tøj, medmindre Månen er i Løven, for da vil det blive sønderrevet (Løven er et vildt dyr, et af de firefodede tegn). Venus opposition Månen: Dagen egner sig til at ansætte folk eller tjenestepiger. Dagen egner sig til afslappende aktiviteter og ægteskab. Merkur konjunktion Månen: Skriv eller lav regnskaber, send breve (eller s). Dagen egner sig til at telefonere, kunne man tilføje. Merkur sekstil Månen: Studer, lav regnskaber, send unge mennesker i skole, og dyrk omgang med vise mænd. Merkur kvadrat Månen: Køb, sælg, rejs og send budbringere ud. Merkur trigon Månen: Skriv digte, der kræver opfindsomhed, dyrk motion, og send børn i skole. Merkur opposition Månen: Henvend dig til skrivere, studer og rejs. Et alternativ til denne metode er at vælge en dag, hvor projektets naturlige signifikator står stærkt for eksempel ved at være ophøjet eller i eget tegn og i gunstigt aspekt til en af de to lykkeplaneter, Jupiter eller Venus, eller blot til en anden planet, der i kraft af sin placering virker gunstigt. Merkur i eget tegn, Jomfruen eller Tvillingerne, med gunstige aspekter, ville også være et godt udgangspunkt for ovenfor nævnte projekter med opgaveskrivning. TIMEHERSKERE Timeherskeren kan også anvendes i elektionsastrologi. Timeherskerne er gået af mode, men vore forfædre lagde stor vægt på dem. De beregnes ud fra den planet, der hersker over dagen som sådan. Søndag er Solens dag. Mandag er under Månen. Tirsdag er under Mars (krigsguden Tor). Onsdag er under Merkur (Odins dag): Torsdagen, Tors dag, svarer til den romerske Jupiter. Fredag, Frejas dag, svarer til den romerske Venus. Lørdag er under Saturn. Lørdag betyder laurdag, dvs. vaskedag, men på engelsk har vi betegnelsen Saturday for lørdagen, altså Saturns dag. Dagens første time efter Solopgang styres af den planet, der hersker over dagen selv. Derefter hersker planeterne efter tur i den kaldæiske orden, som er Saturn, Jupiter, Mars, Solen, Venus, Merkur og Månen. Timerne er ikke lige lange. Tidsrummet mellem SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 3 [ 13 ]

4 Solopgang og Solnedgang deles i 12 lige store timer. Det samme gælder for nattens timer. Den, der bliver syg i denne time, kommer sig hurtigt. Man kan med fordel låne penge eller låne dem ud. Det er ikke godt at stige ombord på et skib; ej heller at købe kvæg. Jupiters time er gunstig for indgåelse af ægteskab. MARS: Begynd ikke på noget hæderligt projekt i Mars time, for det er en i enhver henseende meget uheldig time, og den skal derfor undgås så vidt muligt. Det er dårligt at foretage en rejse, for du er i fare for at blive plyndret af tyve. Det er dårligt at begive sig til søs, ja, alt falder dårligt ud i Mars time. Illustration: Planethjul fra Skiftevis afløser planeterne hinanden året igennem som herskere over tid og hændelser på jorden. Henry Coley (Clavis Astrologiae, 1676) giver disse tolkninger af timeherskernes indflydelse. SATURN: Begiv dig ikke ud på en sørejse i Saturns time, ej heller på en lang rejse over land, for du vil helt sikkert støde på forhindringer og kan ikke forvente megen succes. Tag ikke medicin, ansæt ikke tjenestefolk, for de vil vise sig at være dovne og skødesløse. Iklæd dig ikke nyt tøj, og lad ikke dit hår klippe. Det er en god time at købe hus eller jord i, eller tage hus eller jord i forpagtning. Afhold dig fra at låne penge i denne time. Bliver du syg i denne time, kan sygdommen blive kronisk. JUPITER: Jupiters time egner sig til henvendelse til kirkelige myndigheder samt magtfulde personer i det hele taget med henblik på at opnå deres gunst. Det samme gælder senatorer, dommere, sagførere, etc. I denne time er det godt at begive sig ud på en rejse; eller at tage hjemmefra, hvis man vil have heldet med sig. Det er godt at så alle slags frø eller at plante; men det er ikke godt at få foretaget åreladning. SOLEN: Solens time bør ikke vælges, da den generelt er uheldig, medmindre man vil henvende sig til magtfulde personer, det vil sige offentlige myndigheder og overordnede. Det er ikke godt at bygge eller at iklæde sig nyt tøj. Ej heller er det godt at træde ind i en anden mands hus, for dårlig stemning og skænderi kan forventes at følge. Denne time egner sig til forfremmelse, men ikke til at gøre kur til kvinder. Ej heller bør man låne penge ud eller spendere. Det er meget farligt at blive syg i denne time. VENUS: Venus time egner sig til kurmageri. Det er et godt tidspunkt at gå i gang med enhver form for leg, spil eller sport. Det er ikke gavnligt at få foretaget åreladning. Går man ud af en andens hus, har man heldet med sig, men man bør ikke vende tilbage. Det er godt at tage medicin, men bliver man syg i denne time, skyldes det en venerisk ubalance. Denne time egner sig generelt til det, der vedrører kvinder, samt alt hvad der er nydelsesbetonet. Det er ikke godt at sy tøj. Venus time egner sig til ægteskab. MERKUR: Merkurs time egner sig til handel til at købe og sælge i. Eller til at skrive breve, eller sende budbringere ud, til at tage medicin, eller sende børn i skole, at begynde på en rejse, at låne penge, eller låne penge ud, at påbegynde en bygning. Men det er ikke godt at gifte sig i denne time, eller at købe hus eller jord. Det er ikke godt at hyre SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 4 [ 13 ]

5 tjenestefolk eller løslade fanger. Men det er godt at plante og skrive ansøgninger til magtfulde personer. Man kunne tilføje: Al telefonering, afsendelse af e-post, ansøgninger til offentlige myndigheder, eksamensbesvarelser, opgaveskrivning, etc. MÅNEN: Månens time regnes ikke for egnet til indkøb af kvæg, især ikke af den mindre slags (som får og geder). Ej heller bør man tage medicin eller begynde at bygge. Månens time egner sig heller ikke til at låne penge i eller til at lave nyt tøj. Man kan med fordel gøre kur til det kvindelige køn og sende børn i skole. Nogle gange kan man begive sig ud på en rejse eller forfølge en fjende. Man kan vælge denne time til at forlade sit hjemland i. Men man bør vælge en anden, når man vender hjem. For andre projekters vedkommende er det nødvendigt at vælge et tidspunkt på dagen, hvor signifikatorerne for projektet og for den person, der står bag projektet, er placeret i hjørnehuse og er stærke i eget tegn eller ophøjede. UNIVERSELLE ELEKTIONER Horoskopets akser, MC/IC, ASC/DSC, skal styrkes ved gunstige aspekter. Signifikatorerne skal stå stærkt i tegn. Månen skal være stærk og gerne danne et gunstigt aspekt til Ascendanten og/eller 1. hushersker. Månen skal for enhver pris stå stærkt. Følgende anses for negativt for Månen: Månen forbrændt (indenfor 8,5 grad af Solen), det vil sige Nymånen. Månen i Skorpionen (hendes fald). Månen i Via Combusta (15 grader Vægt til 15 grader Skorpion). Månen i opposition til Solen (Fuldmånen). Månen i konjunktion, opposition eller kvadrat til Saturn eller Mars. Månen indenfor 12 grader af en af Måneknuderne (Det er her formørkelser finder sted, når Månen er i konjunktion eller opposition til Solen). Månen i tomgang eller i de sidste grader af et tegn. Månen i et faldende, det vil sige bevægeligt, hus. De bevægelige huse kaldes faldende, fordi en planet i et bevægeligt hus er faldet fra en akse, MC, IC, ASC eller DSC og ikke længere har styrke til at manifestere sig i den ydre verden. Teknisk set er det aksen, der har forladt planeten. Månen i sit eksil (Stenbukken) eller langsom i bevægelse, det vil sige mindre end 12 grader i døgnet, er desuden svækkende. Signifikator for ens forehavende skal stå stærkt. Det gælder både den naturlige signifikator og især den signifikator, der opstår, når planeten hersker over det hus, der har at gøre med forehavendet. Den naturlige signifikator for kærlighed er for eksempel Venus, mens den aktuelle signifikator i dette tilfælde er den planet, der hersker over 7. hus i elektionshoroskopet. Men Ascendanten og Ascendantherskeren er ligeså vigtige. Gunstige planeter, især Jupiter og Venus, i 1. hus eller i harmonisk aspekt til 1.husspids, er et godt udgangspunkt. HAVE- OG MARKARBEJDE Ved disse elektioner råder de gamle astrologer os til først at tage hensyn til årstiden, samt jordens og frøenes kvalitet. Så og plante bør man, når Månen er i Krebsen, Jomfruen, Vægten eller Stenbukken, med mindre hun danner ugunstige aspekter der. Månen i Vædderen eller Tyren gavner det at plante. Hvis jorden er fugtig eller frøene/sæden fugtig, er det bedst at så på en aftagende Måne. På tør jord eller med tør sæd er det bedst at så på en tiltagende Måne, næsten en Fuldmåne. Ærter og bønner, der sås på en Nymåne i et godt aspekt til Jupiter eller Venus i vandtegn eller et lufttegn, bliver ved at blomstre, til de visner, siger John Partridge. Saturn er naturlig signifikator for landbrug, så et harmonisk aspekt mellem Månen og Saturn bør tilstræbes. Saturn må gerne være stærk i et af sine egne tegn eller i sit eksaltations tegn. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 5 [ 13 ]

6 Fuglefangst løber bedst af stabelen, når Månen er i et af de tre lufttegn i tiltagende aspekt og gensidig reception med Merkur. Et gunstigt aspekt til Venus borger også for succes. Månen i negativt aspekt til Mars eller Saturn: Ingen fangst. Man bør fiske, mens Månen er i Krebsen eller Fiskene i 10.hus i sekstil eller trigon til Venus i 7. hus. Undgå Månens aspekter til Mars eller Saturn, og lad ikke Mars eller Saturn være i hjørnehuse. Illustration: Den tiltagende Måne afspejler, at noget gror, for eksempel fosteret i kvindens mave Lad Tyr, Krebs, Jomfru, Vægt, Stenbuk eller Vandbærer være på Ascendanten, og undgå negative aspekter fra Mars til Månen eller Ascendanten. Når man vil fælde træ, der skal blive tørt, massivt og holdbart, skal Månen være aftagende mellem Fuldmånen og sidste kvarter i et godt aspekt til Saturn, der bør være stærk, for det er dette, der giver holdbarheden. JAGT, FUGLEFANGST OG FISKERI Ved jagt bør Månen være i et af de tre ildtegn i et godt aspekt til Mars. Et kardinalt tegn bør være opstigende. Månen bør være i 10. hus i godt aspekt til Jupiter eller Venus. Mars bør være i 7. hus og Saturn i et faldende hus uden noget aspekt til Ascendanten. Vil man jagte vilde dyr, som ulve eller bjørne, bør Mars ikke være i et hjørnehus. Månen må under ingen omstændigheder være negativt aspekteret, og et firefodet tegn (Vædder, Tyr, Løve, Stenbuk) må ikke være på Ascendanten, for da er man i fare for at blive dræbt af det vilde dyr, man jager. SÆRLIGE ELEKTIONER Ved særlige elektioner skal fødselshoroskopet inddrages. Et elektionshoroskop for et ægteskab med Venus i en af sine værdigheder eller Månen i godt aspekt til Jupiter er ineffektivt, hvis selv samme steder er ugunstige i fødselshoroskopet. Ydermere: Hvis fødselshoroskopet viser et dårligt ægteskab, når for eksempel Mars, Saturn eller Den Sydlige Måneknude er i 7. hus eller i dårligt aspekt til Månen og Venus, vil et gunstigt elektionshoroskop ikke rette op på det, siger Partridge. Et ægteskab skal også være vist af passende progressioner. For eksempel Ascendanten eller MC progressivt i gunstigt aspekt til 7. hushersker, Månen eller Venus. For hvis den fastsatte tid ikke er inde, gavner det intet, skriver Partridge. LÅN AF PENGE 2. hushersker skal stå stærkt, og det samme gælder den planet, der er dispositor for 2. hushersker. Jupiter, der er naturlig signifikator for velstand, bør også styrkes. Ramesay råder os til at lade Månen være aftagende i et af følgende tegn: Skorpion, Skytte, Vandbærer, Fisk. Det er også befordrende, hvis Jupiter eller Venus aspekterer Ascendanten eller Månen gunstigt. Månens tiltagende aspekter skal være gunstige. Kvadrater og oppositioner til Saturn afspejler forsinkelser og forhindring. Månen i negativt aspekt til Mars fører til uvenskab. Jupiter og Venus bør ikke være SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 6 [ 13 ]

7 i faldende/bevægelige huse. Hvis man ønsker at låne i al hemmelighed, bør man gøre det, mens Månen er under Solens stråler (indenfor 17 grader af Solen) på vej væk fra Solen og i tiltagende konjunktion eller gunstigt aspekt til en lykkeplanet. Månen i aspekt til Mars bevirker derimod, at alle får kendskab til det, man foretager sig. Månen bør ikke være i Via Combusta eller i konjunktion med en af Måneknuderne. maskulin planet, styrker det muligheden for at få et drengebarn, og omvendt med piger. Månens tiltagende aspekt er også væsentligt. Hvis det første aspekt, den danner, er til en feminin planet i et feminint tegn, styrker det muligheden for få en pige, og omvendt med drenge. 1. og 5. hushersker og Månen i dobbelttegn (Tvilling, Skytte, Fisk (NB: Jomfruen er et goldt tegn)) giver mulighed for Tvillinger. ÆGTESKAB Ved et elektionshoroskop for en mand, der vil gifte sig, skal Månen og Venus være stærke i tegn og placeret i hjørnehuse eller til nød faste huse og være i et godt aspekt til Jupiter med gensidig reception. Alle tre planeter bør være i et godt aspekt til Ascendanten og Ascendantherskeren. 7. hus, 7. hushersker og Månen må ikke være dårligt stillede. Tyr, Vægt, Skytte og Fisk på Ascendanten gavner især ægteskab, for her hersker de to lykkeplaneter, Jupiter og Venus. Ved et elektionshoroskop for en kvinde betoner man Solen og Mars på samme måde som Månen og Venus betones i et horoskop for en mand. 8. hushersker stærk og i godt aspekt til 1. eller 2. hushersker styrker muligheden for, at partneren bidrager til økonomien. GRAVIDITET Hvis man ønsker et drengebarn, gennemføres samlejet med maskuline tegn på Ascendanten og 5. husspids. 1. hushersker og 5. hushersker, Månen og Månens dispositor bør også være i maskuline tegn. Månen bør ikke danne vanskelige aspekter. Den Sydlige Måneknude i 5. hus viser muligheden af abort. Hvis man ønsker sig en pige, bør de ovenfor nævnte signifikatorer være i feminine tegn. Hvis man ikke kan placere hovedparten af disse husspidser og signifikatorer i enten maskuline eller feminine tegn, kan man inddrage timeherskeren. Hvis timeherskeren er en FRUGTBARHED GENERELT Månen og Solen i sekstil eller trigon til hinanden er i og for sig selv et godt tegn. Mars og Saturn bør være i bevægelige huse, for der gør de mindst skade. De to lykkeplaneter, Venus og Jupiter, i sekstil eller trigon til Ascendanten eller 5. husspids er gavnligt og ligeledes Jupiter og/eller Venus i 1. eller 5. hus. Både Månen og Venus bør være i egne tegn. Hvis Månen står ugunstigt, skader det sæden, siges det. Forudsætningen for, at disse regler kan tages i anvendelse er, at kvinden er sund og rask og i den rette alder. Det samme gælder manden. NYT ARBEJDE Hvis man overhovedet har et valg på dette område, bør Solen og Månen være i egne tegn eller ophøjede.. De må ikke være i negativt aspekt til Saturn eller Mars. Det varsler hårdt arbejde, modgang (Saturn) og konflikter med kolleger og overordnede (Mars). Jupiter i 1. hus og Solen i 10. hus varsler succes (Jupiter) og anerkendelse (Solen). 2. og 7. hushersker gunstigt aspekterede er en fordel, fordi man derved har mulighed for en ordentlig løn (2. hus) og gode samarbejdsrelationer (7. hus). Undgå desuden Saturn, Mars eller Den Sydlige Måneknude i 2., 7. og 10. hus af samme grunde. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 7 [ 13 ]

8 FLYTNINGER Hvis det er ens eget hus, bør Ascendanten og Månen være i faste tegn. Hvis man skal bo til leje, bør Ascendanten og Månen være i et bevægeligt tegn, med mindre man ønsker stabilitet i den lejede bolig. Generelt viser kardinale akser i et elektionshoroskop for en flytning, at man ikke bliver længe det nye sted, faste tegn viser, at man bliver, bevægelige tegn viser et tidsrum midt imellem. Løven eller Tyren på IC viser, at det nye sted er ordentligt. IC i Skorpionen viser, at man bliver plaget af alle slags kryb, insekter, mus, rotter og bakterier det nye sted. Månen skal være i eget tegn eller ophøjet og være i et godt aspekt til Jupiter. Både Ascendanten og dennes hersker bør have gode aspekter til velstillede planeter. Mars og Saturn må ikke være i 7. hus, og Ascendantherskeren skal være i godt aspekt til 7. hushersker gerne med gensidig reception. Solen eller Månen må gerne danne gunstige aspekter til Ascendanten og Descendanten. Den Sydlige Måneknude må hverken være i 1. hus eller 7. hus. Man bør især flytte, når Månen er tiltagende i et fast tegn i godt aspekt til gode planeter i 4. hus eller 1. hus. 2. hushersker stærk og over horisonten peger desuden på en god økonomi det nye sted. Den store betydning af 7. hus kan måske forklares med, at 7. hus for eksempel i rejsehoroskoper afspejler destinationen, og ved en flytning bevæger man sig fra et sted til et andet. KONTRAKTER OG SKRIFTLIGE OPGAVER Hvis man skal underskrive en kontrakt eller ønsker at skrive breve, en opgave eller andet, bør Månen være i gunstigt aspekt til Merkur. Merkur bør ikke være retrograd, under Solens stråler eller i eksil eller fald. Merkur virker bedst i Tvilling og Jomfruen. Månen bør også stå godt og ikke modtage nogle af ovenfor nævnte skadelige indflydelser, som for eksempel under Solen stråler, i Via Combusta, i eksil, fald, etc. REJSER Månen er vigtig i rejsehoroskoper. Månen har sin joy i 3. hus og er rastløs og omskiftelig vist af dens faser fra Nymåne til første kvarter, Fuldmåne og andet kvarter. Månen har naturligt at gøre med bevægelse. Det er bedst, hvis Månen er tiltagende og i et godt aspekt til Solen. En tiltagende Måne lover udvikling og aspektet til Solen succes. Mars og Saturn i 3. eller 9. hus bør undgås, da de varsler fare for overfald (Mars) og forsinkelser eller tilbageholdelse (Saturn). Mars og Saturn i 2. hus siges også at være en negativ faktor, sikkert fordi en belastning af 2. hus medfører uventede udgifter. 9. hushersker i 1. hus er et positivt træk i et elektionshoroskop for en rejse, især hvis planeten står i eget tegn og danner gunstige aspekter. Månen bør frem for alt være velstillet og hverken være forbrændt (indenfor 8,5 af Solen), under Solens stråler (indenfor 17 grader af Solen), i eksil eller fald, i Via Combusta (15 grader Vægt 15 grader Skorpion) eller danne negative aspekter, da den er naturlig signifikator for rejser. Månen i vandtegn egner sig bedst til sørejser, Månen i lufttegn til rejser med fly, Månen i faste tegn eller jordtegn egner sig bedst til indlandsrejser eller rejser over landjorden. Disse regler tages i anvendelse, når man skal gå i gang med noget nyt. Selvfølgelig kan man ikke til enhver tid få alle de enkelte dele af puslespillet til at gå op, men man kan se, om man kan få så mange af tingene som muligt til at passe. Man kan altså f.eks. sørge for en stærk Venus ved ægteskabs indgåelse, en stærk Merkur ved påbegyndelsen af studier, osv. Held og lykke med dine eksperimenter udi elektionsastrologiens kunst. Kilder: John Partridge: Vade Mecum (1679). Henry Coley: Clavis Astrologiae (1676). William Ramesay: Astrology Restored (1653). SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 8 [ 13 ]

9 Nyt om Ove Rosmon! af Claus Houlberg Danmarks mest originale og produktive astrolog i tiden omkring Anden Verdenskrig, Ove Rosmon, har været ikke så lidt af et mysterium. Vi omtalte ham i en biografisk skitse i SOPHIE 7, og siden har vi talt med slægtninge og på anden måde søgt mere information. Også den internationale slægtsforskning på internettet har været til hjælp. Museet var en tid optaget af en Henry Rosmond (altså med d til sidst), som emigrerede til USA i midten af 1800-tallet, men dette viste sig senere at være et blindspor. Ingen danskere er i dag registreret under dette slægtsnavn. Vi ved derimod nu, at astrologen Ove Rosmon blev født i Svendborg som Ove Vilhelm Rasmussen den 15. marts Fødselstid er ukendt. Hans fader var Martin Gerhardt Rasmussen ( ) og moderen var Gregersine Isidora Panduro ( ), et barnebarn af soldaten Isidoro Panduro, som kom med den spanske garnison til Kodinghus 1808, men forblev på Fyn og blev stamfader til alle Panduroer herhjemme. Ove er dermed en fjern slægtning til både forfatteren Leif Panduro og butikskæden Panduro Hobby. Martin og Gregersine blev gift den 6. februar 1878 i Skt Hans Kirke i Odense, to år efter deres første barn var født og mens hun var højgravid med deres andet barn. De fik i alt ti, seks piger og fire drenge, der en efter en og med stor regelmæssighed kom hvert andet år. Ove var den næstsidste i søskendeflokken. Oves opvækst i Svendborg ved vi ikke meget om endnu, ej heller hvordan han blev både koncertsanger og kunstmaler. Hvis vore læsere kan bidrage med yderligere informationer herom, da kontakt gerne forskningsarkivet på eller redaktionen af SOPHIE. Ove antog kunstnernavnet Rosmund i 1915, året før han som 23-årig debuterede som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling. Måske er navnet Rosmund blot en munter og lidt eksotisk forvanskning af Rasmussen, vi ved det ikke. Han var en søgende sjæl og gik på et tidspunkt ind i co-frimureriet Le Droit Humaine (dvs: Pligten som Menneske), men forlod dette i 1930, idet han var gået ind i den Teosofiske bevægelse. Året forinden havde han som markering heraf ændret sit kunstnernavn til Rosmon, et navn han beholdt til sin død en menneskealder senere, den 6. juni Ove fik en enkelt søn, der døde som ung mand, vi ved ikke hvornår, og han efterlod sig ikke andre slægtninge. Den halve snes mennesker, der i dag bærer familienavnet Rosmon, stammer alle fra en god ven af Rosmon, der af ham fik lov at give sine børn hans efternavn. Kilder: SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 9 [ 13 ]

10 Astrologisk Museum 10 år! Den 3. februar 2009 kunne Astrologisk Museum fejre sin 10 års fødselsdag. I museets medlemsblad Horoskopet (nr ) kan du læse om, dels museets fødsel og dels om det store arbejde der foreligger på vores hjemmeside. I artiklen Museets horoskop kommer Claus Houlberg med en fin beskrivelse af museets horoskop. Gilbert Tjørnum, Karl Aage Jensen og Claus Houlberg er vores ansigter udadtil, men vi er dog en hel stab (5 personer) som, om end ikke dagligt, sikrer museets vedligeholdelse. Om ascendantherskeren Månen skriver Claus således: Da Månen er eneste planet i jordtegn er denne aspektering [Månen er uaspekteret] yderst vigtig og fortæller om vanskeligheder med at opretholde de daglige rutiner, hvis ikke der tages klare beslutninger her. Selv om vi, som tidligere nævnt, ikke dagligt arbejder på museet, så arbejder den faste stab på museet mindst én gang om måneden nemlig den første torsdag i måneden, hvor museet har åbent, hvor vi møder tidligere på dagen. Og hvem er vi så? Ella Marie, vores omsorgsfulde mama, som sikrer at vi alle bliver forsynet med kage og kaffe til arbejdet. Desuden opdaterer Ella- Marie vores store artikelsamling med astrologer og kendte mennesker. Mikael, vores altmuligmand med hænderne skruet godt på, registrerer og holder styr på vores bøger (ca stk) og artikler. Sammen med Ann Rosenqvist varetager Mikael vores elektroniske registreringssystemer. Ann vedligeholder desuden Spørgesiden på vores hjemmeside. Claus Due varetager, sammen med Benja Frederiksen, informationsbrevet Sophie. Og desuden er de primære kræfter omkring den nye aktivitet at undervise og holde foredrag i gamle og nye teknikker. NB: Ella Marie og Mikael Mårtensson var med på Irene Christensens første hold som fik diplombevis i 1974 (med Gilbert Tjørnum som censor). SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 10 [ 13 ]

11 Praktisk nyhed i Raphaels års-ephemeride 2009 af Gilbert Tjørnum, formand for Astrologisk Museum Mange astrologer har igennem årene købt Raphaels års.ephemeride, men er så stoppet, da der kom bøger med 50 års oplysninger, eller da der kom computer til udregningerne. Jeg har købt den i over 50 år og betragter den som uundværlig! Den er udkommet hvert år siden 1795 og har selvfølgelig ændret sig meget igennem årene. I 1920erne var der bag i bogen horoskoper for kendte personer. Jeg skulle i sin tid anvende en ephemeride for I den er der et billede af Mussolini og en tydning af hans horoskop. Der står blandt andet, at han vil bringe død og ødelæggelse over landet og Middelhavet, og den slutter med de manende ord: Han vil få et voldsomt endeligt. Skrevet i 1926! Af hensyn til de astrologer, der ikke kender denne lille, tynde årsephemeride, nævner jeg en del af hovedindholdet af de 50 sider i Prisen ligger under 100 kr. Dobbelt-opslag for hver måned med angivelse af positionerne for Sol, Måne og planeterne for hver dag. Desuden declinationerne for hver anden dag. Dygtige astrologer anvender ofte også declinationerne til tydningen. Øverst til højre findes Måne-aspekterne ud for hver dag, og nedenunder findes en oversigt over de øvrige aspekter. Efter de 12 måneder kommer 3 sider med de hurtigtvandrende planeters daglige bevægelse. Derefter kommer 9 sider med et komplet aspektarium for hver dag i året med angivelse af tidspunktet for aspektet. Det er specielt dette aspektarium, jeg synes er ualmindelig godt, idet det giver et fint og meget hurtigt overblik over de forskellige aspekter, blandt andet, hvis man skal finde en dag med gode aspekter. Jamen, vil mange måske sige, det kan vi da også finde på computeren. Rigtigt, men det tager betydelig længere tid, for man skal hele tiden skifte dato. I ephemeriden tager det kun få sekunder. Når jeg skal finde en god dato til en fest med familie og venner, kan jeg hurtigt finde en mulig dato, men hvis jeg ser, at der ud for den dato er f. eks. Merkur i kvadrat til Mars, kan jeg hurtigt afgøre, at den dato vil jeg absolut ikke anvende, hvorefter blikket glider lidt videre i aspektariet, til jeg finder f. eks. Venus i trigon til Mars. Stop. Det kan blive en god fest. Også til brug ved vigtige møder kan aspektariet anvendes. Ved brug af aspektariet finder jeg dage, hvor Merkur har gode aspekter, hvorefter jeg i min personlige kalender sætter en stor prik ud for disse data. Ved valg af en mødedato kan jeg derefter hurtigt foreslå en af de dage, hvor der er gode Merkuraspekter, og således regne med, at det kan blive et godt og resultatrigt møde. Selvfølgelig husker jeg at undgå en retrograd Merkur, der vil bevirke, at sagerne trods al omhu ikke bliver ordentligt gennemarbejdede. Også til mange andre lejligheder kan man meget hurtigt finde en egnet dato. Efter det glimrende aspektarium kommer en oversigt vedrørende alle konjunktioner og oppositioner i året og en oversigt over særlige planetmæssige fænomener. På 3. sidste side findes en logaritmetabel til beregning af planetpositioner. Anvendes ikke meget mere, men computeren kan jo af og til strejke. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 11 [ 13 ]

12 På næstsidste side kommer så den store, gode nyhed: En oversigt over tidspunkter (efter G. M. T.), hvor Sol, Måne eller planeter går ind i et nyt dyrekredstegn i Tydningsmæssigt er dette af overordentlig stor betydning. Ved et tegnskifte dannes en helt ny situation, hvilket mange astrologer ikke er opmærksomme på. Der er i virkeligheden hele to nye faktorer at tage stilling til, nemlig foruden selve tegnskiftet også, at planeten kommer ind i et nyt dekanat og dermed farves anderledes af dette nye dekanat. Jeg vil gerne samtidig meget anbefale, at astrologerne lærer at anvende dekanaterne, idet de meget ofte kan give en mere uddybende og bedre tydning. Som et par meget aktuelle tegnskift kan jeg nævne den for andre end astrologer pludselige finanskrise, hvor Pluto gik fra Skytten indi Stenbukken, hvor det ikke længere er Skyttens Jupiter med ekspansion i lønninger m.m., der hersker, men derimod Stenbukkens Saturn (begrænsning), der sætter en stopper for frådseriet. Et andet tegnskifte er Jupiter, der lige er gået ind i Vandbæreren, hvor Uranus, hvorunder også astrologien hører, befinder sig godt. Derfor kan vi forvente, at astrologien vil komme mere frem her i Så jeg fortsætter helt bestemt med at anskaffe års-ephemeriden i de kommende år. Den er helt uundværlig. -gt Astrologen Henry Hejø? En artikel i bladet Ude og Hjemme præsenterede den 8. juli 1966 horoskoptydninger, udført af tre astrologer. Det drejede sig om Carl V. Hansen, Henry Hejø og Ruth G Wennerholm. Den første og den sidste kender museet udmærket til eksistensen af, men Henry Hejø, som på det tidspunkt boede i Sønderborg, er for os et ganske nyt navn. Søgning på internettet giver blot et enkelt resultat, som er fra Dansk Musik Tidsskrifts årgang , som i nr.7 fortalte, at Musikdirektør Henry Hejø fyldte 63 - tilsyneladende den 21. februar - hvilket giver ham fødselsdatoen En søgning i navneregisteret hos Danmarks Statistik fortæller, at der ikke længere findes nogen tilbage af Hejø-slægten. Museet står derfor på bar bund og må appellere til vore læsere om hjælp: Hvis nogen kender noget som helst til astrologen Henry Hejø, må de meget gerne henvende sig til museets forskningsarkiv på < > eller til SOPHIE's redaktion. -ch Henry Hejø Sophie Informationsbrev fra Astrologisk Museum ISSN Redaktionen består af museets stab. Ansvarlig redaktør: Claus Due Layout: Benja Frederiksen SOPHIE er gratis, og distribueres kun digitalt fra SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 12 [ 13 ]

13 Tavlen viser de syv planeter, som hersker over hver ugedag. Mandag er Månens dag, tirsdag er Mars dag (Tyr er den nordiske krigsgud, der svarer til Mars). Onsdag (Odins dag) er Merkurs dag. Merkur jævnføres med Odin, shaman-guden. Torsdag er Jupiters dag. Både Jupiter og Thor er tordenguder. Fredag er Venus dag efter Freja, den nordiske gudinde for kærlighed. Lørdag er Saturns dag (engelsk Saturday). Lørdag kommer i de nordiske sprog af laurdag, dvs. vaskedag. Søndag er Solens dag. SOPHIE nr. 29 [april 2009] side 13 [ 13 ]

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007 Redaktørskift Med Sophie nr. 20 sluttede Claus Houlberg som redaktør af Sophie I de senere år har han på fortræffelig måde redigeret mange numre, ikke mindst i renæssanceåret 2006, hvor Sophie som hovedemne

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

De 12 hellige nætter før jul

De 12 hellige nætter før jul De 12 hellige nætter før jul Vi taler om "12 hellige nætter", men der er faktisk tale om 12 hellige nætter før julenat og 12 efter. De starter natten mellem den 13. og 14. december og "mødes" julenat.

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Sophie:47 ISSN 1602-9631

Sophie:47 ISSN 1602-9631 Sophie:47 ISSN 1602-9631 Ove Rosmon Den astrologiske pioner REVIDERET BIOGRAFI af Claus Houlberg Infobrevet SOHIE:7 leverede en foreløbig biografi af den astrologiske pioner fra 1920 erne, Ove Rosmon.

Læs mere

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc.

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Nattehimlen april 2015

Nattehimlen april 2015 Nattehimlen april 2015 4. april. Fuldmåne 13.05 UT. I nogle lande kaldes den lyserød måne, æggemåned eller græsmåne. 4. april. En kort måneformørkelse indtræffer tæt på dagens fuldmåne blot to måneder

Læs mere

Nattehimlen september 2016

Nattehimlen september 2016 Nattehimlen september 2016 Zodiacal lys set fra La Silla, Chile (credit ESO). Jupiter forsvinder ud af syne i denne måned, men i vest efter solnedgang dukker den strålende Venus op. I begyndelsen af måneden

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

27.6.1880, 40n445, 73w58, asc. 24-14 sco

27.6.1880, 40n445, 73w58, asc. 24-14 sco Formørkelsestider Tiden går, formørkelserne er over os igen. Sidste år fortalte jeg her i bladet under overskriften Dragens hoved i Tyren og halen i Skorpionen om måneknuderne set i lyset af paradismyten.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er der nu igen pletter på vej? Juni 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Gudernes Fugledegård

Gudernes Fugledegård Gudernes Fugledegård Tag med Freja rundt på gudernes Fugledegård en aktivitet for børn og voksne Nationalmuseet Denne aktivitet er for børn i alle aldre. Mindre børn kan have brug for hjælp fra en voksen,

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:34 ISSN 1602-9631 Den danske revolution 1788 KULTURASTROLOGI af Claus Houlberg DEN INTERNATIONALE opvågnen til en ny tid blev brat i og med den franske revolution i 1789 og frihedskrigen i Amerika

Læs mere

Nattehimlen februar 2017

Nattehimlen februar 2017 Nattehimlen februar 2017 Fuldmånen befinder sig delvis i Jordens skygge under en penumbral måneformørkelse. Credit: Radoslaw Ziomber/Wikipedia Commons. 2. februar 2017 Find den klare hvide stjerne Spica

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten Danmark - i perspektiv Forårskvartalet 2016 Med en velkomst til det kosmiske nytår stilles følgende spørgsmål: Hvad handler et Mars år om? Har FN udlevet sin rolle i den form, den har i dag? Hvordan er

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Dragens hoved i Tyren og halen i Skorpionen Den forbudne frugt

Dragens hoved i Tyren og halen i Skorpionen Den forbudne frugt Dragens hoved i Tyren og halen i Skorpionen Den forbudne frugt Syndefaldet Første Mosebog, kapitel 3 Men slangen var træskere end alle markens andre dyr, som Gud Herren havde gjort, og den sagde til kvinden:

Læs mere

Danmark. - i perspektiv

Danmark. - i perspektiv Danmark - i perspektiv SOMMERSOLHVERV. Horoskopet er opstillet for København den 21-6-2015 kl. 18.39. Vi ser på, hvad det kommende kvartal har at byde på, og hvilke temaer der vil blive belyst eller bliver

Læs mere

Retrograd Venus 2015

Retrograd Venus 2015 Retrograd Venus 2015 Lars Henrik Rasmussen Når Venus går baglæns, kan kærligheden vokse Mon ridderen på den hvide hest, på vej mod sin udkårne, vil sætte pris på at opdage, at han har mistet sin smukke

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

FREMTIDENS PARFORHOLD

FREMTIDENS PARFORHOLD A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 3 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Stort tema: FREMTIDENS PARFORHOLD Emmelie: PRIORITER OGSÅ KÆRLIGHEDEN Joan Ørting: FEMININE FORHOLD ER FREMTIDEN Mor-datter-udfordring

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år Danmark - i perspektiv Man siger, at det er svært at spå, især om fremtiden. Det er måske noget lettere, når astrologen, med de kosmiske briller på og med loven om som foroven så forneden, forsøger sig

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Amatørastronomi ved MAF Starparty Oktober 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Nattehimlen marts 2015

Nattehimlen marts 2015 Nattehimlen marts 2015 Om ikke andet i denne måned, kommer foråret til de betrængte stjernekiggere i det østlige Nordamerika, som har udholdt endnu en absurd kold vinter. Denne måned kaldes Ormemåned,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 AstroScan Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 Placidus huse ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 18. marts 2007 udarbejdet

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet

via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet ASTROL GIKON Astrologisk Selskabs Tidsskrift Nr.1 Maj 2017 Transformationsprocesser i horoskopet Kriser i sammenhæng med Mars cyklus 2016 Af astrolog Heidi Treier Oversat fra tysk af Aase Kærgaard, FAS

Læs mere

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Magisk tid. Dittekarina C. F. Letes

Magisk tid. Dittekarina C. F. Letes Magisk tid Dittekarina C F Letes Magisk tid O C Dittekarina C F Letes og Asdun 2012 Tegning og tekst Dittekarina Det er tilad at bruge korte uddrav hvis kilde oplyses Magisk tid Det er meget almindelige

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Eclipses en nytænkende bog om formørkelser

Eclipses en nytænkende bog om formørkelser 1 Eclipses en nytænkende bog om formørkelser De kommende formørkelser er allerede nu, halvanden måned før Måneformørkelsen den 28. august, begyndt at kaste deres skygger i den astrologiske praksis. Flere

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Efterårskvartalet 2015. Terningerne er kastet

Danmark. - i perspektiv. Efterårskvartalet 2015. Terningerne er kastet Danmark - i perspektiv Efterårskvartalet 2015. Vi ser på det kommende kvartals aktuelle temaer. Hvordan ser det politiske liv ud, hvordan bliver økonomien, hvordan er tilliden til de folkevalgte politikere

Læs mere

Handouts. Proaktiv Oversigt over handouts

Handouts. Proaktiv Oversigt over handouts Proaktiv Oversigt over handouts Handouts I Proaktiv bruges handouts ikke til at føre plottet videre. Det vil sige, at der som sådan ikke er nogen af disse handouts, der er essentielle for, at spillerne

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Dyw-York Times. 2. sektion

Dyw-York Times. 2. sektion Dyw-York Times DYW-YORKS AVIS DYW-YORKS AVIS 2. sektion NORDIC-RACE KOM OG PRØV NORDIC-RACE NORDIC-RACE ER EN FORHINDRINGSBANE. BANEN KOSTER 50 DYRO. SLÅ REKORDEN PÅ 6.29 MIN. DYW-YORKS AVIS Kom og book

Læs mere

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Hanne og Jens Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror Copyright 1999 Cosmic Mirror & AstroScan Copenhagen INDHOLD INDLEDNING DATA BENYTTET VED ANALYSEN

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

UGEBREV nr. 48 uge 41

UGEBREV nr. 48 uge 41 UGEBREV nr. 48 uge 41 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Miniby Vi har haft en rigtig fin uge med vores miniby tema. Jeg håber at alle har fået lært lidt om, hvordan samfundet fungerer med job, løn,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.2 Lav et horoskop 9 SOL, MÅNE

Læs mere

Nye muligheder. Astrologikon tidsskrift for astrologer. Planet betyder vandrer på græsk, dvs. en

Nye muligheder. Astrologikon tidsskrift for astrologer. Planet betyder vandrer på græsk, dvs. en Astrologikon tidsskrift for astrologer 32013 Nye muligheder Planet betyder vandrer på græsk, dvs. en vandrestjerne, der bevæger sig på baggrund fixstjerner, der er fikserede på firmamentet. En opfattelse,

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Starten på 100 timers astronomi Ole Rømer-Observatoriet torsdag 2. april 14:00 April 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Vintersolhverv 2015

Danmark. - i perspektiv. Vintersolhverv 2015 Danmark - i perspektiv Vintersolhverv 2015 Atter et år er gået på hæld. Vi er nu nået til den sidste årstid, vinter. Det er næsten helt Vivaldisk. Der er fokus på jordelementet. Vi kigger på, om der er

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

De sande værdier (2) Sø d. 18. september

De sande værdier (2) Sø d. 18. september De sande værdier (2) Sø d. 18. september Forvaltning af værdierne Luk 16:2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning Resumé: Time og dag

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Spiral galaksen NGC 2903 - et af klubbens mange amatørfotos Marts 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i maj 2014? Månen Der er fuldmåne den 14.05.14. Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

PROFETKRISEN. astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

PROFETKRISEN. astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk PROFETKRISEN astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk PROFETKRISEN astrologisk belyst Af Holger Stavnsbjerg www.visdomsnettet.dk 2 PROFETKRISEN astrologisk

Læs mere